Page 1

Kalender 2012

Støttespillere: mosjoen.com – Sjøsiden – Kulturreisen.no – Gilles Cafe – Kulturverkstedet – Mosjøen Apotek – Fru Haugans Hotel – Interiørgalleriet

w w w. g a l l e ri a . n o

w w w. g a l l e ri a . n o


B i l d e : M a r i t S kog - ” S t o l p e r ”

Ja nu a r Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

TOrsdag

Fredag

Lørdag

52

søndag

1 Nyttårsdag

1

2

3

4

5

6

7

8

2

9

10

11

12

13

14

15

3

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

4/5

23

/30

24

w w w. g a l l e ri a . n o

/31


B i l d e : L i n e H øy d a l Fo r s m o - ” B l u e ”

Feb r u a r Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

TOrsdag

Fredag

Lørdag

søndag

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

5 6

6 Samefolkets dag

7

13

Fastelaven

8

20

21

22

Kong Harald V

9

27

w w w. g a l l e ri a . n o

28

29

23

24

25

26


Bilde: Randi Robertsen - ””

Mars Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

9

TOrsdag

Fredag

Lørdag

søndag

1

2

3

4

10

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

12

19

20

21

22

23

24

25

Vårjevndøgn

13

26

w w w. g a l l e ri a . n o

27

Sommertid starter

28

29

30

31


B i l d e : Pe r Vi k a n

A p ri l Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

TOrsdag

Fredag

Lørdag

13

søndag

1 Palmesøndag

14

2

3

4

5 Skjærtorsdag

15

9

10

11

12

6 Langfredag

13

17/18

16 23

/30

w w w. g a l l e ri a . n o

8

Påskeaften

1. påskedag

14

15

Sommermålsdagen

2. påskedag

16

7

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29


Bilde: Eileen Bentsen

Mai Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

TOrsdag

Fredag

Lørdag

søndag

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

25

26

27

18

Offentlig høytidsdag

19

7

8 Frigjøringsdag 1945

20

14

15

Grunnlovsdag / Kr.Himmelfart

21

21

22

23

24

1. pinsedag

22

28 2. pinsedag

w w w. g a l l e ri a . n o

29

30

31


B i l d e : M a r te H e n r i k s e n - ” ”

Ju n i Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

TOrsdag

22 23

4

5

6

7

Fredag

Lørdag

søndag

1

2

3

8

9

10

Unionsoppløsningen 1905

24

11

12

13

14

15

16

17

25

18

19

20

21

22

23

24

Sommersolverv

26

25

w w w. g a l l e ri a . n o

26

27

Sankthans

28

29

30


Bilde: Christine Nielsen - ””

Ju l i Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

TOrsdag

Fredag

Lørdag

26 27

søndag

1 2

3

4

5

6

7

8

Dronning Sonja

28

9

10

11

12

13

14

15

29

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

30/31

23

/30

24

/31

Olsok

w w w. g a l l e ri a . n o


B i l d e : A n n Vi o l a U l v i n - ” M y g g e n ”

Au g u s t Uke

Mandag

Tirsdag

31

Onsdag

TOrsdag

Fredag

Lørdag

søndag

1

2

3

4

5

32

6

7

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

w w w. g a l l e ri a . n o


B i l d e : E l i G j e s t va n g

S e p te m b e r Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

TOrsdag

Fredag

35

Lørdag

søndag

1

2

36

3

4

5

6

7

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23 Høstjevndøgn

39

24

w w w. g a l l e ri a . n o

25

26

27

28

29

30


B i l d e : A r n e Vi n dd a l M o e - ” S k y g g e d a m ”

Oktober Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

TOrsdag

Fredag

Lørdag

søndag

40

1

2

3

4

5

6

7

41

8

9

10

11

12

13

14

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

FN-dagen

44

29

w w w. g a l l e ri a . n o

30

31


B i l d e : M o r te n G j u l - ” M i n n e r f r a n o r d ”

N ove m b e r Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

44

TOrsdag

Fredag

Lørdag

søndag

1

2

3

4

45

5

6

7

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

w w w. g a l l e ri a . n o


B i l d e : K r i s t i n S l o t te r øy - ” S va n e ”

Desember Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

TOrsdag

Fredag

48

Lørdag

søndag

1

2

49

3

4

5

6

7

8

9

50

10

11

12

13

14

15

16

21

22

23

29

30

Lucianatt

51

17

18

19

20

Vintersolverv

52/1

24 Julaften

/31

Nyttårsaften

25

26

1. juledag

2. juledag

w w w. g a l l e ri a . n o

27

28

Design / Trykk: Prinfo Rønnes, Mosjøen - 75 17 53 00 - www.ronnes.no

1. søndag i advent

Galleria kunstfestival kalender  
Galleria kunstfestival kalender  

Kalender for 2012 med bilder av utvalgte verk fra Galleria kunstfestival 2011.

Advertisement