Page 1

Folk i Roma Romere, pilegrimer, turister og andre folk.


en bok med tegnede observasjoner av folk i Roma, fra tidsperioden 8. - 14. april 2012. av Stian Tranung

Folk i Roma  

Bok med observasjoner av folk i Roma, April 2012.

Folk i Roma  

Bok med observasjoner av folk i Roma, April 2012.

Advertisement