Page 1

Omdeles til kontorer (virksomheder)

VirkMagasinet Til Danmarks erhvervsliv

Nr. 3/Februar 2005

Tema: Netværk Netværk binder dansk erhvervsliv sammen Jørgen Galsgaard, Netværk Danmark

Netværket i zonen mellem arbejde og fritid Sanne Berger Munk, DANSK IT

Interview med Eva Kjer Hansen om:

Kvinder i Ledelse netværksmøder hjælper på vej


12

5

8

35

18

45

16

24

Indhold 5

Netværk - arbejde og fritid Hvordan finder og bruger du dit netværk arbejdsmæssigt som privat?

32

Danmark i front med digital forvaltning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Status på Virk.dk

8

Netværksmøder og ligestilling Ligestillingsministeriet etablerer Netværksmøder

35

Firmastart med Aksel Få Aksel til at hjælpe dig, hvis du er klar som iværksætter

12

Netværk Danmark - idéen bag Fagligt indhold er altid i fokus

38

Danskerne er ikke gode betalere Debitor Registret og ny service på Virk.dk

16

Netværk hjælper kvindelige ledere Erfaren kvindelig netværker giver gode råd

40

Internet i den canadiske ødemark Vi har kigget en udenlandsk erhvervsportal over skuldrene

18

Hvad kan du give dit netværk? Opbygning og udvikling af netværkssystemer erfaren netværker fortæller om LinkedIn

42

Nå dine kunder med nyhedsbreve Virk.dk og Buyingexperience giver let adgang til dine kunder

21

Hvor god er du til at netværke? Test dig selv hurtigt og bliv bevidst om dig selv

45

Hvordan gør Isabella? Isabella Smith bruger det også…..!

24

Simon og VirkErhvervsforum Hvem sidder der bag Virk.dk? Et rigtigt menneske fortæller….

47

Nyt om den digitale signatur Hvor langt er vi nået - og hvad gør vi nu?

27

Spar tid - Få overblik Styrk dit daglige arbejde med serviceprodukter fra Virk.dk!

50

Hvem er med i Virks nye bestyrelse? Ny omfattende bestyrelse og flere penge til Virk.dk

VirkMagasinet Februar 2005


Foto: Scandinavian High Lights ApS

Godt netværk skaber! Vi bor i et lille land med få naturskabte rigdomme: Vi har få råstoffer, og der skal arbejdes hårdt i vores kolde klima for at få afgrøder op af jorden. Og vi har heller ikke kunnet hente disse rigdomme i oversøiske kolonier. Det satte englænderne en effektiv bremse for, da de ødelagde vores flåde. Ingen rigdomme kommer af sig selv til Danmark. Alligevel er vi i dag et af de mest velhavende samfund i hele verden! Hvorfor? Fordi vi var bedre end andre til at arbejde sammen i netværk: Fra de tidligste Laug til de seneste Andelsbevægelser. Det er en del af den danske kultur og natur, at ser vi en økonomisk fordel ved at samarbejde - så gør vi det. Fremtidens netværk skabes ikke længere kun af mælkebønder. De skabes af alle typer af virksomheder - som fx din. Og de skabes på Internettet.

VirkMagasinet er udgivet af Virk AS, Virumgårdsvej 21, 2830 Virum Telefon 45 95 65 00, Telefax 45 95 65 65 virk@virk.dk, www.virk.dk Produktion Krak GrafiskProduktion, Kraks Forlag AS Ansvarshavende redaktør Kommunikationschef Hanne Dal, Kraks Forlag AS

Men der er brug for trygge og professionelle rammer for disse netværk. Ellers fungerer det ikke. Derfor har Virk.dk skabt et værktøj - VirkErhvervsforum - hvor du kan kommunikere sikkert med dine samarbejdspartnere og branchekolleger. Det er tilmed gratis. VirkErhvervsforum er blot en lille del af Virk.dk. Virk.dk indeholder mængder af erhvervs- og jobrelateret indhold - både fra den offentlige sektor og fra private udbydere. Vi vil fortsat skabe meget mere til danske virksomheders netværk. Men lad os starte med det, der allerede er på Virk.dk.

Per Palmkvist Knudsen Direktør, Virk AS

Det vil gavne dit netværk!

Per Palmkvist Knudsen, Direktør, Virk AS

Redaktion: Markeds- og kommunikationschef Steen Otterstrøm, Virk AS Kommunikationschef Hanne Dal, Kraks Forlag AS Skribenter Lars H. Knudsen, Tom Pedersen, Leif Bomberg, Steen Otterstrøm, Per Palmkvist Knudsen, Kristian Eskildsen, Leif Osmark, Hanne Dal Grafisk design/layout Stig Langborg, Krak GrafiskProduktion

Foto og Illustrationer Stig Langborg, Krak GrafiskProduktion Annoncesalg Bent Michael Gjerløff, bmg@krak.dk Telefon 45 95 64 21 Oplag 105.000 ekspl. omdeles til kontorer. Indleveret til postvæsenet den 07.02.05 Tryk: Stibo Graphic A/S

VirkMagasinet Februar 2005

Forside Socialminister Eva Kjer Hansen Foto: Socialministeriet Forbehold Tekst, billeder og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Citater fra VirkMagasinet skal have tydelig kildeangivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med udgivers skriftlige tilladelse. Udgiver tager forbehold for trykfejl og evt. prisændringer. Redaktionen afsluttet den 18.01.05

3


ELEKTRONISK FAKTURERING UDEN STORE INVESTERINGER Fra 1. februar 2005 skal fakturering til det offentlige ske elektronisk. Både når private leverandører fakturerer til det offentlige, og når offentlige myndigheder fakturerer til hinanden. Hvis din organisation endnu ikke kan sende elektroniske fakturaer, så er Post Danmarks ”Læs ind”-service en enkel og fordelagtig mulighed.

Vi klarer konverteringen af de fysiske fakturaer til et elektronisk format – og dermed undgås investeringer i scanningsudstyr og ekstra medarbejderressourcer. Læs mere om ”Læs Ind”-service og dine øvrige muligheder for scanning og digitalisering af f.eks. daglig post og arkiver på www.postdanmark.dk/laesind.


Nanna Berger Munk netværkskonsulent hos DANSK IT

Netværket i zonen mellem arbejde og fritid At "netværke" er blevet en stadig vigtigere del af vores tilværelse og skal ikke mindst ses på baggrund af, at grænsen mellem arbejde og fritid bliver stadig mere flydende. Netværk har altid eksisteret. Ikke de elektroniske netværk, men netværk af mennesker, der på den ene eller anden måde har noget til fælles. Ikke desto mindre taler vi mere om netværk og networking nu end nogensinde tidligere. Der er ligefrem opstået betegnelsen "netværker" om folk, der arbejder med at opbygge netværk og skabe kontakt mellem mennesker. Der findes netværk overalt omkring os. De traditionelle netværk er Rotary, Frimurere, handelsstandsforeninger, fagforeninger, politiske partier, klubber eller en af de tusinder af andre typer foreninger, som danskerne er så gode til at skabe. Men også sammenhænge, som vi ikke tidligere ville have kaldt netværk, eksempelvis forældremøder, sportsklubber og vennekredsen generelt, og hvordan de kan anvendes i både

privat og arbejdsmæssig sammenhæng, er vi blevet meget mere bevidste om.

Tekst: Lars H. Knudsen, Burson-Marsteller Foto: Dansk IT

Grænserne flyder "Det er ikke fordi, vi er blevet mere beregnende eller fokuseret på mulighederne for at udnytte vores omgivelser, men snarere et udtryk for, at grænserne mellem fritid og arbejde efterhånden er blevet så udflydende, at vi i stadig højere grad finder det naturligt at blande vores private netværk ind i vores arbejde," forklarer Nanna Berger Munk, der i dag arbejder som netværkskonsulent hos DANSK IT, og som sidste år skrev universitetsspeciale om netværk. Selv om vi altid har haft netværk omkring os, er der en tendens til, at vi i dag går mere strategisk til opbygning og brug af netværk. Samtidig er der en tendens til, at vores netværksindsats falder i en gråzone mellem arbejde og fritid. Det viser sig blandt andet i, at mange netværksmøder placeres uden for arbejdstiden, selv om de ofte er særdeles relevante i faglig sammenhæng.

VirkMagasinet Februar 2005

5


DANSK IT er en interesseorganisation, der arbejder for at samle alle IT-professionelle - og andre med interesse for IT - med det mål at skabe en faglig platform, hvorfra man kan netværke med andre itprofessionelle og skabe et grundlag for erfaringsudveksling. DANSK IT er uafhængig af politiske tilhørsforhold, fagforenings- eller brancheforeningsinteresser. Formålet er at udbrede kendskabet til og anvendelsen af IT til gavn for samfundet og den enkelte. DANSK IT er andet og mere end netværksgrupper. Organisationen organiserer konferencer, workshops og på-vej-hjem møder, hvor den formidler både state-of-the-art viden og praktisk viden, der gør den enkelte deltager til en bedre ITmedarbejder eller IT-chef. DANSK IT har ca. 6.200 medlemmer.

Det er ikke blot den mere diffuse skillelinje mellem arbejde og fritid, der har sat fokus på netværk. Også hele arbejdsstyrkens større mobilitet og hyppigere jobskift kræver, at vi holder os i kontakt med vores omverden af både faglige og karrieremæssige årsager. Fagligt drejer det sig om at holde sin viden ved lige og også vide, hvor man kan hente ekspertbistand, hvis man får brug for det. Og karrieremæssigt er det en simpel konsekvens af, at jo mere attraktivt et job er, desto større betydning har det, at man er kendt af de rette personer. Vi har mange roller på en dag Der findes mange spændende værktøjer, som kan hjælpe os med at holde styr på og aktivt dyrke vores netværk. Derfor kan det også se ud som, at det er fremkomsten af de 'nye medier' - internettet, email etc. der har sat skub i netværksudviklingen. Det mener Nanna Berger Munk dog ikke nødvendigvis er tilfældet: "I løbet af en dag bevæger vi os mellem mange forskellige roller, frem for at være en del af en fast social ramme, som det var typisk for forrige generation, hvor kollegaerne på arbejdspladsen var et netværk, man havde gennem mange år. Den øgede fokus på netværksopbygning betyder, at mange skal lære nye færdigheder for at kunne bygge og fastholde sine netværk. Vi danskere har en tendens til at være tilbageholdende med at kontakte nye mennesker. Og når vi endelig er kommet i kontakt, føler mange, at det er uhøfligt at bryde af igen og gå videre. Her kan vi lære af amerikanerne, som er eksperter i at sive rundt ved alle typer sammenkomster og samle visitkort. Ved mange af vores møder og kurser hos DANSK IT afsætter vi ganske enkelt tid til at netværke. Her er det så 'lovligt' at gå rundt og tage kontakt til mange forskellige."

Foto: ingrampulishing.com

Tænk over, hvad du vil med dit netværk Ifølge Nanna Berger Munk er der ingen, som ikke kan netværke, men evnen til at knytte nye kontakter har

6

VirkMagasinet Februar 2005

naturligvis relation til personens egen åbenhed. For den enkelte person gælder, at man skal være bevidst om, hvordan man helst vil netværke og hvad man ønsker med sine netværk. Når man bliver mere bevidst om sin netværksopbygning, er det en god idé at starte med det eksisterende netværk, for det svære er at finde og opbygge nye kontakter og netværk. Man skal tage sig mod til at genåbne eksisterende eller åbne nye kontakter, og man skal være meget åben om, hvad det er, man vil. Ikke mindst skal man være indstillet på at investere tid og ressourcer i sit netværk, uden at kunne kræve noget igen udbyttet skal nok komme hen ad vejen. Det er vigtigt, at man samler mange forskellige profiler i sit netværk. Hvis man kun samler dem, der ligner én selv og har samme viden, så bliver udbyttet ikke særlig stort for nogen af deltagerne. Ved at skabe et heterogent netværk har man samtidig skabt grundlag for spændende inspiration og nye idéer. Afhængig af situationen kan der dog også være brug for det smalle, faglige netværk, hvor man kan hente råd og hjælp omkring arbejdsmæssige udfordringer. Brug visitkortet aktivt "Vi danskere skal lære at bruge visitkortet mere aktivt, og så skal vi ikke være bange for at åbne for kontakt. Det kan være, at vi inviterer en person til et uformelt møde, hvor formålet primært er at knytte kontakten og finde ud af, om der er basis for at netværke. Det med de uformelle møder skal vi lære og ikke mindst være omhyggelige med at forklare, for ellers kan der måske opstå misforståelser omkring, hvad man egentlig ønsker. Man må ikke have en skjult agenda," understreger Nanna Berger Munk. En god start for mange vil være de strukturerede netværk i form af ERFA-grupper samt faglige og ledelsesmæssige grupper, som findes i mange organisationer og også udbydes af specialiserede virksomheder. Med det som udgangspunkt kan man så starte på at opbygge sit eget netværk.


TAK, KRAK Krak valgte Sitecore software til at skabe Virk.dk. Microsoft kvitterede med at kåre Sitecore til: Årets ISV Partner 2004. Hvis du vil vide, hvad Sitecore kan gøre for dig, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 23 66 60.

www.sitecore.net Sitecore er eet af de førende .NET baserede Content Management Systemer i verden, med kunder i mere end 45 lande. Sitecore CMS er bygget til XML og er dermed ideelt til integration af en lang række strategiske forretnings-applikationer og databaser.


Eva Kjer Hansen Socialminister og Minister for ligestilling. Født den 22. august 1964 i Åbenrå, datter af landmand Hans Hansen og Ellen Kjer Hansen. Folketingsmedlem for Venstre, Vejle Amtskreds fra 12. december 1990. Hellevad Skole 1971-78. Rødekro Skole 1978-80. Åbenrå Statsskole 1980-83. Stud.polit. ved Københavns Universitet fra 1984. Tillægsuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole 1990-91.

Netværksmøderne om Kvinder i Ledelse Tekst: Kim Larsen, Burson-Marsteller Foto: Socialministeriet

60 virksomheder er tilmeldt netværket, der fungerer som en stafet. De to-tre årlige møder afholdes på skift mellem medlemmerne og den virksomhed, der griber stafetten bestemmer dagsordenen. 85 personer deltog i det første møde, og Eva Kjer Hansen håber, at flere kommer til undervejs. Er man interesseret, kan man sende en mail til Ligestillingsafdelingen i Socialministeriet på lige@lige.dk

8

Dansk erhvervsliv er langt bagud, når det gælder ligestilling. Det er ikke synd for kvinderne, men for virksomhederne, mener Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen. Hun afviser, at kvoter kan løse problemet og satser i stedet på at et nyt netværk kan hjælpe med at sende kvinderne til tops. Kun 11 ud af 100 bestyrelsesmedlemmer og sølle 6 procent af direktionsmedlemmerne i landets top 500virksomheder er kvinder. Det er færre end i vores nordiske nabolande, og det er bare ikke godt nok, mener Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, der nu blæser til kamp mod de dårlige ligestillingstal. "Tallene viser, at vi har et alvorligt problem. Der er mange kvinder, der er virkelig velkvalificerede, men som bliver overset på grund af traditioner eller vaner. Det er irriterende for kvinderne, men det er et ligeså stort problem for virksomhederne. De går glip af en kæmpe talentmasse og dem, der ikke kan finde ud af at tilbyde kvinder gode lederjobs, risikerer at få store rekrutteringsproblemer i fremtiden," siger Eva Kjer Hansen og henviser til, at der på mange studier er en overvægt af kvinder. I Norge er der forslag fremme om at indføre kvoter for antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, men den vej ønsker den danske minister ikke at gå. Hun satser i stedet på at et nyt netværk af virksomheder, der ønsker at fremme ligestillingen, kan være med til at ændre ubalancen. Kvoter dur ikke "Kvoter dur altså ikke. Dels synes jeg, det er en nedværdigende måde for kvinder at komme frem på, og

VirkMagasinet Februar 2005

dels løser det ikke det egentlige problem, nemlig holdningerne og vanerne. Ligestilling bliver ofte betragtet som et abstrakt problem, men det er det ikke. Det handler om at få konkrete ideer, som man kan tage med hjem og sætte i gang. Det er ikke noget, man kan lovgive om eller lave kvoter for. Men man kan sætte det på dagsordenen, inspirere og dele erfaringer - og derfor er netværk en god måde at gøre det på," siger hun. Meningen med det nye Netværk er, at de deltagende virksomheder mødes 3 - 4 gange om året, for at dele deres erfaringer og lære af de virksomheder, der er gode til at få kvinderne frem i feltet. Som eksempelvis Nykredit, der ifølge Eva Kjer Hansen ligger i den absolutte top, hvad angår antallet af kvinder på ledende poster, fordi virksomhedens ledelse har haft en bevidst strategi. "En af de spændende ideer de har, er at de tilbyder medarbejderne tests, der gør at de kan få tjekket af, om de har de fornødne kvalifikationer til at få deres drømmejob i virksomheden, hvis det skulle blive ledigt. Testen løser jo ikke noget i sig selv, men det betyder, at man kan nå at kvalificere sig til jobbet, inden det bliver ledigt, og det tror jeg kan hjælpe, fordi mange kvinder måske er for tilbageholdende og ikke er så gode til at planlægge, hvad deres næste job skal være," siger hun. Giver bedre bundlinjer Målet med Netværksmøderne er først og fremmest at få flere kvindelige ledere, og dermed også skabe et bedre rekrutteringsgrundlag til bestyrelser gennem at udbrede ideer og erfaringer. Men hvis virksomhederne bliver bedre til at se, pleje og udnytte kvindelige talenter på lige fod med de mandlige, er der meget der tyder på, at det også vil kunne ses på virksomhedernes resultater.


"Målet er ikke, at der skal være 50 procent kvinder på bestemte steder. Slet ikke. Målet er at kvinder, der er parate til at gribe chancen og som har de fornødne kvalifikationer også skal have muligheden. Og så handler det om skabe mangfoldighed på alle niveauer i virksomhederne, fordi det skaber en

bedre dynamik og bedre arbejdsklima, og en amerikansk undersøgelse viser endda også, at flere kvinder i toppen giver pænere tal på bundlinien, " siger Eva Kjer Hansen. NB: Artiklen er produceret inden valgets udskrivelse.

VirkMagasinet Februar 2005

9


3,6 millioner om måneden direkte i Doggerbanken?

Vi sørger for, at dine medarbejdere får udbetalt den rigtige løn i den rigtige bank Kom i gang med DataLøn for kun 1.275 kr. ekskl. moms. På virk.dk under løn og lønadministration kan du læse mere om, hvordan vi blandt andet sørger for alle lovpligtige indberetninger. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 44 89 76 80.

MULTIDATA A/S STÅR BAG DATALØN, MULTILØN OG PERSONALEGUIDE


Oracle Applications

Bruger Oracle Personalestyring

De bedste virksomheder bruger Oracle Applications.

Oracle.com/dk/kunder.html Ring 80 88 10 68

Copyright Š 2004, Oracle. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.


Adm. dir. Jørgen Galsgaard Netværk Danmark

Jørgen Galsgaard understreger, at Netværk Danmark altid har et fagligt mål med netværksgrupperne, aldrig et rent socialt mål.

Der var behov for Netværk Danmark Tekst: Lars H. Knudsen, Burson-Marsteller Foto: Netværk Danmark

Det var Jørgen Galsgaards eget behov for udveksling af viden og erfaringer, der førte til skabelsen af Netværk Danmark. I dag har over 2.000 personer glæde af at kunne støtte hinanden både fagligt og ledelsesmæssigt. Forestil dig, at du sidder i en velkendt og tryg funktion, men pludselig får ansvaret for en helt anden funktion - måske tilmed en funktion, som du ikke har den faglige baggrund inden for. Hvad gør du nu? Jørgen Galsgaard sad i sin tid som ansvarlig for økonomien i Fyens Andels Foderstofforretning, og som mange andre økonomichefer fik han en dag også lagt ansvaret for IT-funktionen ind under sig. Tilmed på et tidspunkt, hvor anvendelsen af IT skulle revurderes og systemerne udskiftes. Ny situation fødte idéen Gode råd var få og dyre - bogstavelig talt - men Jørgen Galsgaard fik en idé, som skulle vise sig at være rigtig god: Han satte sig nemlig ned og skrev et brev til en række kolleger inden for branchen, og

12

VirkMagasinet Februar 2005

spurgte om der var nogen, som havde erfaring med netop de udfordringer og spørgsmål, han sad med og spurgte dem, om andre end ham selv savnede sparring og erfaringer. Brevet gik ud til 100 økonomichefer, og der kom omgående 17 positive svar retur. Øjensynlig sad mange andre økonomichefer med lignende udfordringer, så Jørgen Galsgaard skrev til flere og foreslog nu, at man dannede en klub for økonomichefer. I løbet af kort tid havde klubben 50 medlemmer og stor aktivitet. Sådan blev idéen om Netværk Danmark født På et af møderne i klubben for økonomichefer kom spørgsmålet, om nogen havde erfaringer med at arbejde på det polske marked. Jørgen Galsgaard sendte spørgsmålet ud som brev til hele klubben og opfordrede til at skrive tilbage til ham, hvis man havde noget at bidrage med. Det havde mange, og den viden fik endnu flere nu adgang til og glæde af. Sådan blev idéen om Netværk Danmarks forespørgselssystem født. Systemet bygger på, at alle medlemmer kan sende navngivne eller anonyme forespørgsler ud til de øvrige medlemmer, og at alle kan få glæde af svarene.


Netværk for direktører I dag har Netværk Danmark over 2.000 medlemmer i en lang række faglige grupper, og er senest gået ind i nye områder, nemlig udveksling af ledelseserfaringer og uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. "Vi havde gennem lang tid set os som dem, der skabte faglige netværk og åbnede for udveksling af erfaringer og forespørgsler. Men i 2003 spurgte vi os selv, om Netværk Danmark nu var klar til også at skabe netværk for administrerende direktører, der både savnede sparring med andre ledere og et forum til at diskutere ledelsesmæssige udfordringer. Vi var klar, og det var direktørerne bestemt også. I dag har vi godt 200 administrerende direktører fra alle typer virksomheder med i de nye ledelsesgrupper, og erfaringen er, at der er rigtig meget at tale om og stor lyst til at deltage," forklarer Jørgen Galsgaard. Erfaringen hos Netværk Danmark er, at der går mange direktører rundt og føler sig som "Mr. Lonesome" på posten. De higer efter modspil og har brug for et sted, hvor de kan lukke op og få snakket om deres udfordringer. Ledelsesgrupperne kører derfor

med en meget høj grad af åbenhed, og har plads til både støtte og uenighed blandt medlemmerne. Fagligt indhold i højsædet Jørgen Galsgaard understreger, at Netværk Danmark altid har et fagligt mål med netværksgrupperne, aldrig et rent socialt mål: "Vores grupper er faglige. Netværk Danmark sørger for at fastsætte tid og sted for møder, sender indkaldelse, stiller med en velforberedt og rutineret mødeleder, som har en agenda for mødet. På den måde udvikler møderne sig ikke til rene diskussionsklubber, men kommer igennem de faglige emner, som medlemmerne af gruppen har ønsket. Mødelederen sørger også for, at alle kommer til orde, så møderne ikke præges af nogle få medlemmer. På den måde vil grupperne altid opfylde deres faglige mål, mens sociale kontakter og individuel erfaringsudveksling henlægges til efter mødet."

Netværk Danmark har den ambition at hjælpe hvert enkelt medlem til at kunne udvikle sig som leder og styrke den virksomhed, vedkommende er i. Det gælder, uanset om det er administrerende direktører, økonomichefer, it-chefer,kommunikationschefer eller ... Man kan læse mere om Netværk Danmark og muligheden for at blive medlem af et fagligt eller ledelsesmæssigt netværk på hjemmesiden: www.nd.dk.

Behov for professionelle bestyrelser Ikke mindst med baggrund i ledelsesmøderne kan Jørgen Galsgaard og hans mødeledere konstatere, at hos mange af de virksomheder, hvor ejerskab og ledelse ligger hos samme person eller en snæver personkreds, er der et stort behov for at trække på viden udefra. En oplagt mulighed er at danne en professionel bestyrelse, hvor ejeren/lederen kan sparre med erfarne bestyrelsesmedlemmer. "Erfaringen er, at der er et oplagt behov for at oprette professionelle bestyrelser, men at alt for få virksomheder har gjort det. Det er ofte ejer/lederen, der ikke er motiveret for at trække på andre eller ikke ønsker at etablere en bestyrelse. Hvis det er tilfældet, så kan man starte med at skabe et advisory board og prøve tingene af her. Fungerer det godt, så kan det senere skabe grundlag for en egentlig bestyrelse," er Jørgen Galsgaards forslag.

Foto: Jens Rosenfeldt

Rivende udvikling Siden har Netværk Danmark været i en rivende udvikling. Det stærkt stigende aktivitetsniveau betød, at Jørgen Galsgaard forlod sin stilling som økonomichef for at bruge al sin tid på Netværk Danmark. Og der var nok at bruge tiden på, for de teknologiske muligheder for vidensdeling byggede ved virksomhedens etablering i starten af halvfemserne på møder samt flittig brug af breve og telefax. Det blev til rigtig mange telefax-sider, da der var kommet flere faglige grupper til, og antallet af medlemmer i 1992-93 var ca. 300. Resten er jo en ren succeshistorie om iværksætteren, som havde den rette idé på det rette tidspunkt og vel at mærke gå-på-modet og energien til at gennemføre den.


.-,+*)+('&%$ #"! "++ '+*-$+ $,$*$%

 

  

&%$*$(+-,,-($+'%-( ;:98766:59493210/:.4-,.+:/:9*4,1*72)94 13223(*9:4'.3*:.4'&49:2:#76-"/:.!4 72/:.4 /)4/36:49:2:#76-"/:.47*4;:98766:594 *',.:.4/)490'3*+444'&4/394#7. 1.)(! $*%$+$,$*$% /7:.4,94,:4/:6413223(*9:4'.3*4'&4 -,.+:/:94,.4;:95766:594/:94*9".*9:4 '.7/)+9*7.93-:69!43493210/:.4,294#.,4 9.,/39376:22:436/+,2/*-"/:.49324 :11,*:.:/:49:2:#76-"/:.47.4 -"/:2:/:.:6412,6/94,6/:94,.4 -)23(:/4#7. 4,9420/7'9,(:4-"/:.4/3(39,29 4,94/:2:4/7+)-:69:. 4,94*:4/:29,(:.6:4'&4*+.-:6 4,94-)9:4/:29,(:.6: 4,94*99:4/:29,(:.6:4'&472/ 4,94#7.:9,(:4,#*9:-636(:.

-+($%-$ ++:4+)64/3(4-:647(*&4,22:4/36:4 *,-,.1:/*',.96:.:434)/2,6/:94*',.:.4 ':6(:46&.4/)472/:.4/36:49:2:#76 -"/:.47*4;:95766:59!4 7-4/:4:6:*9:4'&4-,.+:/:9493210/:.4 ;:98766:59427+,2:436/+,2/*6)-.:434:64 2,6(4.++:42,6/:4*&4/36:4',.96:.:434 )/2,6/:943++:41:":.4,94.36(:49324:94 /,6*+436/+,2/*6)--:.! -$% $* 7.:*4*3++:.:/*63:,)4:.4/:94":*9:4 '&4-,.+:/:9!4 22:4*0*9:-:.4:.4+.0' 9:.:94-:/4 41394 !

+%&-(+&,$-* ;:95766:594(3:.4/3(4(.,93*49,2:93/4*&4 /)4+,649:*9:47.:*49:2:#76-"/:.!436(4 93247*4'&4 "+ ""+ 4:22:.4+23+436/4'&4 $$*

$$+($(+ -,23:(,/:44 4"1:6,644!-::9!/+492#!44 4 4#,44 4 


Birgitte Munksgaard, HR-chef hos Post Danmark

Netværk hjælper kvind Tekst: Lars H. Knudsen, Burson-Marsteller Foto: Stig Langborg

16

Kvinder skal netværke for at opnå flere ledende poster i erhvervslivet. Gennem netværkene kan de støtte hinanden og få viden om, hvordan kvinder i højere grad kan markere sig på ledelsesniveau og ikke mindst udbrede budskabet om, at kvinder er fortræffelige ledere.

en fagforening til lederjob hos Post Danmark. I dag er hun HR-chef på overenskomstområdet i Post Danmarks centrale organisation og desuden ligestillingsansvarlig. Gennem karrieren har Birgitte Munksgaard været særdeles bevidst om brugen af netværk, lige fra den uformelle gruppe af medarbejdere i fagforeningen med fælles interesser, til det store og velstrukturerede netværk af erhvervskvinder.

- Kvinder er fortræffelige ledere. Faktisk ofte bedre end mændene, hvilket blandt andet ses af en nylig undersøgelse af lederne hos Post Danmark. Når der alligevel ikke findes flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv, har det mange årsager. En af dem er, at mænd altid har været fortræffelige til at etablere mere eller mindre lukkede netværk, og det er meget ofte via netværk, at lederstillinger besættes. Derfor er en af vejene frem mod flere kvinder på lederposter, at de lærer at netværke og at bruge deres netværk, mener Birgitte Munksgaard. Som HR-chef hos Post Danmark har Birgitte Munksgaard i højere grad end de fleste set, hvordan mandlige og kvindelige ledere fungerer i en stor organisation. Og har tilmed friskt talmateriale, der viser, at kvinder er mindst lige så gode ledere som mændene - og ofte bedre. Birgitte Munksgaard er selv et godt eksempel på en kvindelig leder, der har arbejdet sig fra postkontoret i Næstved via job som konsulent og formand i

Inflation i netværk - Når man først er aktiv 'netværker', så har det en selvforstærkende effekt. Jeg bliver således ofte spurgt, om jeg vil være med i den ene eller anden netværkssammenhæng. Det første jeg overvejer er, om der overhovedet er tale om et netværk, for der er gået en vis inflation i betegnelsen. For at være et rigtig velfungerende netværk, bør det ikke være for stort - gerne omkring 15 til 20 deltagere - og der skal være jævnlige møder. Vigtigt er, at man kan bruge deltagerne i netværket også uden for møderne, hvis man pludselig sidder med en udfordring og har brug for lidt sparring, forklarer Birgitte Munksgaard. Hun understreger, at med begrænset tid til rådighed stiller hun selv det krav til sine netværk, at de skal give hende noget, hun kan bruge i professionel sammenhæng. For hende ligger kvindenetværkene meget langt fra billedet af 'kaffeklubber', hvor man småsludrer og diskuterer personlige emner. Veninder

VirkMagasinet Februar 2005


elige ledere frem til privat snak er en helt anden verden, som Birgitte Munksgaard holder skarpt adskilt fra sine faglige netværk. I dag er hun engageret i tre netværk for kvinder, men har kontakt til flere andre netværk, blandt andet i Dansk Industri samt Ligestillingsafdelingens nye udspil, 'Netværk for virksomheder, der arbejder med kvinder og ledelse'. (under Ligestillingsministeren) Konkret udbytte Birgitte Munksgaard har flere eksempler på, at der kan komme meget konkrete resultater ud af at netværke. Et af dem er de omfattende uddannelsesaktiviteter og den konkrete rådgivning, der er oprettet i 'Executive Business Networking' gruppen (www.exenet.dk). Dette netværk har sat sig for at udvikle kvindeligt lederpotentiale til blandt andet direktioner og bestyrelser og tilbyder bl.a. dialogmøder, konferencer, egentlig netværksbygning samt mentorordning. Også i andet netværksregi arbejder Birgitte Munksgaard med mentorordninger, og hun har via netværket fået kontakt med andre virksomheder, som ønsker at gå ind i mentorordninger. Via sådanne ordninger kan man koble ledere i én virksomhed sammen med ledere i tilsvarende roller i andre virksomheder, og dermed skabe støtte og inspiration til ledere, der ofte sidder meget alene med opgaverne. Det handler ikke kun om kvinder, men om ledere af begge køn og på mange niveauer.

- Netværket skal bruges til at få faglig inspiration og feedback, trække på hinandens ressourser og kompetencer, skabe gode relationer til andre virksomheder, personlig udvikling, videndeling og ikke mindst er netværket et godt 'helle', hvor man kan drøfte ledelsesmæssige forhold. - Men man skal løbende vurdere, om man har det ønskede udbytte af et netværk, og også være klar til at droppe deltagelsen eller nedlægge et netværk, hvis det ikke længere har eksistensberettigelse eller giver det ønskede udbytte, slutter Birgitte Munkgaard.

Syv gode råd om netværk Gennem tiden har Birgitte Munksgaard gjort sig mange erfaringer med både opbygning af og deltagelse i netværk. Erfaringerne kan sammenfattes i syv gode råd til

Post Danmark er en af landets største virksomheder med ca. 22.000 medarbejdere. De arbejder i otte klart definerede forretningsenheder. Kunderne møder først og fremmest Post Danmark via landets ca. 1.000 posthuse og postbutikker. Den overordnede maskinelle sortering af breve og pakker finder sted på en række centre rundt om i landet.

netværksbyggere: 1. Bliv enige om, hvad målet med netværket er 2. Skab struktur: Aftal hvor ofte og hvor længe I skal mødes, hvem der skal indkalde, hvem der skal lave oplæg, og om der skal være dagsorden og skrives referat 3. Vær afklaret om, hvad du selv kan/vil bidrage med 4. Respektér de andres tid og hold dig til sagen 5. Gem den private snak til veninderne 6. Husk at give tilbagemeldinger på eventuel sparring, tip eller opgaver, du har fået via netværket 7. Respektér altid fortroligheden mellem deltagerne

VirkMagasinet Februar 2005

17


Supernetværkeren Bjørn Guldager

Spørg dig selv, hva ...og ikke, hvad netværket kan give dig! Udbyttet skal nok vise sig, men går man ind i netværksbyggeri alene med tanke for gevinst, så vil det ikke fungere! VirkMagasinet taler med Bjørn Guldager om netværk. Når talen falder på netværksbyggeri, støder man hurtigt på navnet Bjørn Guldager, som er en af de mest aktive cybernetværkere i Danmark. Bjørn udnytter til fulde de digitale netværk til at håndtere sit personlige netværk. VirkMagasinet mødte Bjørn "in real life" til en snak om netværk, om hvad man gør og ikke gør omkring netværk - og ikke mindst om, hvordan man kan holde fast i et netværk på over 14.000 personer. Hvor mange personer er der egentlig i dit netværk? Det er jo svært at sige, for mit netværk er som en køkkenhave, hvor tingene hele tiden spirer og vokser, men hvor der selvfølgelig også tabes lidt i den anden ende. Lige nu har jeg ca. 14.000 kontakter i mit Outlook adressekartotek, har email-adresser på ca. 8.000 og har over 800 personer i mit cybernetværk.

Tekst: Lars H. Knudsen, Burson-Marsteller Foto: Stig Langborg

Hvordan har du fået kontakt med alle de mennesker? Jeg er meget aktiv på netværkssystemet LinkedIn (red: www.linkedin.com), som er ideelt til at skabe og vedligeholde kontakter. På LinkedIn kan man kontakte sine kontakters kontakter i op til fire led. Har man først fået etableret kontakt til nogle få personer, giver det meget hurtigt adgang til tusinder af kontakter. Efterhånden som netværket vokser, er det fascinerende at se, hvordan man kan komme i kontakt med næsten enhver ude i verden. Når man netværker, er der en klar sammenhæng mellem, hvor meget man "høster", og hvor meget man i forvejen har "sået" -

18

VirkMagasinet Februar 2005

altså hvor aktiv man er over en længere periode. Samtidig spiller disciplin en vis rolle. Et nyt visitkort bliver f.eks. straks indlemmet i adressekartoteket i min Outlook. Kun ved at ordne kontakterne struktureret på denne måde har de værdi. Men det tager tid! Hvor lang tid bruger du på at netværke? Det er meget forskelligt. Nogle gange bruger jeg flere timer om dagen og andre dage netværker jeg overhovedet ikke. Men for at bygge et godt netværk er man nødt til at sætte tid af med jævne mellemrum. Det der typisk tager tid er, når jeg går til mit netværk med en aktivitet, som jeg indbyder til. Så går der hurtigt flere timer med at arrangere, men det giver også udbytte for alle. Hvad kan det være, du tilbyder dit netværk? Jeg ser som sagt mit netværk som en køkkenhave. Der skal ikke blot sås, men også vandes med jævne mellemrum. Min vanding er i form af indbydelser til arrangementer, som kan være et foredrag, et møde, interessant information eller noget helt andet. Noget skaber jeg selv, men ofte indbyder jeg mit netværk til andres arrangementer og kan på den måde kalde en interessant og interesseret skare sammen. Selv om digitale netværk er gode, er der nu ikke noget, der slår det at mødes ansigt til ansigt. Det er ved de lejligheder, jeg virkelig styrker og udvider netværket. Men lige som man kan nogle ting fysisk, som man ikke kan digitalt, så gælder det omvendte også. En kombination af fysiske og digitale aktiviteter - i et passende forhold - er uden tvivl det optimale for at netværke rigtigt godt. Hvorfor skal der være så mange med i netværket? De store tals lov virker! Det bygger på en "lov", som siger, at jo flere der er i et netværk, desto mere interessant bliver det også for andre at komme med i netværket. Den mest aktive cybernetværker, som jeg


d du kan give dit netværk kender, er englænderen Thomas Power, som har over 5.000 kontakter i sit LinkedIn netværk. Mange vil gerne i netværk med ham, om ikke andet så for at få adgang til hans mange kontakter. Det siges, at han ligefrem har en medarbejder siddende for at behandle de mange forespørgsler om kontakt mellem folk i netværket. Han kom i øvrigt med en interessant påstand i forbindelse med netværk: At man for hver ca. 1 million kroner, som man ønsker at kunne tjene, skal have 1.000 personer i sit netværk. Om det passer på danske forhold, ved jeg ikke, men der er ingen tvivl om, at et netværk automatisk vil begynde at give konkret udbytte, når det er stort nok. Nu kommer udbyttet ind i billedet - er det derfor, du netværker? Der er alt for mange, som kaster sig over netværksbyggeri for at kunne høste, før de sår. Sådan fungerer det ikke. Man skal gå ind i netværk for at give, så kommer udbyttet mere eller mindre af sig selv. Derfor nytter det heller ikke at starte netværksbyggeri, når man står i en krisesituation og virkelig har brug for et netværk - eksempelvis, hvis man lige er blevet fyret og har brug for et nyt job. Så skal netværket være på plads og passet og plejet, og vil da uden tvivl også kunne bruges. Så jeg netværker i høj grad 'blot' for at netværke. Jeg kan li' at se min 'køkkenhave' trives og gro, og jeg har et stort personligt udbytte af at komme i kontakt med nye mennesker. Men i sidste ende vil det jo også være dejligt, hvis mit netværk kan støtte - og have gavn af mit arbejde i det nye konsulentfirma, ProMinds, som jeg netop har etableret med en partner. Kan alle netværke? Ja, det vil jeg mene. Men vi gør det ikke på samme måde. Nogle vil være tilbageholdende og skabe få,

men tætte kontakter, mens andre vil dyrke de mange, men løsere kontakter. Jeg har opstillet fem typer netværkere, som illustrerer dette: • Den negative - netværker ikke og har nok i sin egen verden. Her kommer man ikke igennem på nogen måde. • Den konservative - netværker kun med dem, han eller hun kender i forvejen. Det kan være familie og nære venner, og der er stort skel mellem privatliv og arbejde. • Den reaktive - vil typisk ikke selv søge kontakt, men kan være positiv, når nogen selv henvender sig. • Den proaktive - her er netværkeren, der ved egen kraft henvender sig til dem, han eller hun har lyst til at komme i kontakt med. Er aktivt opsøgende, også over for helt ukendte personer. • Den aggressive - går lige på og hårdt, og opsøger alle og enhver helt uden hæmninger. Det er typen, som nærmest tæppebomber sine omgivelser for at skabe nye kontakter. Der er plads til alle disse typer, og man skal respektere folk for dét, som de er, men kun den reaktive og den proaktive har kontrol over deres netværk - ved at være FOR overstrømmende og ved at være FOR forsigtig, så mister man kontrollen. Til gengæld er rigtig mange gode forhold (inklusive hovedparten af de ægteskaber jeg kender!) baseret på, at én tog sig sammen til at spørge, og den anden sagde "ja". Så vi behøver - heldigvis - ikke alle at være ens. Hvis nogen i øvrigt skulle være i tvivl, så anser jeg mig selv for at være proaktiv - men ikke aggressiv. Jeg har kontakt med mange - men ikke alle - og jeg siger ofte ja til invitationer, men slet ikke altid. Den proaktive person prioriterer som før nævnt sin indsats, det gør den aggressive person ikke.

VirkMagasinet Februar 2005

Bjørn Guldager Supernetværkeren Bjørn Guldager, 37 år, er gift og far til 3 børn fra 1 til 9 år. Han var hos A.P. Møller gennem en årrække og tager sideløbende med konsulentarbejde en MBA-uddannelse på Henley, som ventes afsluttet i løbet af kort tid. Senest har han været med til at etablere konsulentfirmaet ProMinds (www.prominds.dk), som blandt andet tilbyder ledelsesrådgivning og projektledelse, samt seminarer om bl.a. networking og coaching.

19


Foto: www.ees.dk

Test dig selv: Er du en god netværker? Temaet i denne udgave af Virk Magasinet er "netværk", og artiklerne giver forhåbentlig inspiration til at skabe og deltage i netværk, men hvordan er du selv som netværker?

Prøv at svare på spørgsmålene i testen og læs derefter nederst, hvordan du scorer som netværker.

Ja

Nej

Del 1, Kortlægning Er du bevidst om dit netværk til daglig? Ved du hvad du kan/skal bruge dit netværk til? Har du overblik over, hvem der er i dit netværk?

Del 2, Struktur Har du e-mailadresser, mobilnummer på alle/de fleste i dit netværk? Har du systemer til at holde styr på dit netværk? Kan du nemt og hurtigt kontakte dele af eller hele dit netværk via f.eks. e-mail?

Del 3, Anvendelse

Denne test er udviklet af erhvervspsykolog Mikkel Ejsing fra Indsigt ApS og Torsten Taagefeldt fra Totem Rådgivning. De to konsulentvirksomheder arbejder med mange aspekter af ledelse og organisation - herunder også brug af faglige og personlige netværk.

Har du indenfor den sidste uge givet noget videre til dit netværk? Har du indenfor den sidste uge fået noget fra dit netværk? Ved du hvad du kan få fra og give til dit netværk?

Del 4, Fremtid Ved du hvem/hvilke typer, der i fremtiden bør være i dit netværk? Har du en idé om, hvordan dit netværk i fremtiden kan gøre gavn og give udbytte? Har du planlagt hvordan dit netværk kan udvides i fremtiden?

Tæl sammen og skriv antallet af Ja og Nej svar

VURDERING AF DINE RESULTATER: Hvis du har mellem 0-4 kryds i JA: Du bruger ikke dit netværk optimalt i dag. Det kan være fordi du ikke er bevidst om værdien af dit netværk, eller måske fordi du bare ikke har brug for det. Tænk over, om du kan få mere ud af dit netværk, og hvem du kan tænke dig at netværke med.

Hvis du har mellem 4-8 kryds i JA: Du bruger dit netværk fornuftigt i dag. Måske kan du få endnu mere ud af det? Hvis du har mindst 8 kryds i JA: Du er virkelig en rigtig netværker. Prøv også at lære dine omgivelser det du kan med netværk.

VirkMagasinet Februar 2005

21


Vil du vide mere om det at netværke? Bogen blev udgivet i 2004 og fortæller både om de rent fysiske og de virtuelle netværk. En letlæst og nyttig håndbog med redskaber og teknikker til at udvikle, opbygge og først og fremmest vedligeholde ens private og arbejdsmæssige relationer. Der fortælles i både teori og praksis om netværksgrupper, bl.a. om onlinefællesskaber, netetikette, grundlæggende netværkstyper og gode netværksegenskaber. Om balancen mellem at give og modtage i de relationer, der skabes - og om hvordan man agerer mere hensigtsmæssigt, i forhold til hvad man vil opnå i en given situation.

Foto: Hanne Simonsen

…..Så læs bogen Dit professionelle netværk - sådan tænder du kontakterne - af Abelone Glahn.

Børsens Forlag 192 sider Pris kr. 199,-

Skal det være unikt, basalt, funktionelt eller specielt? www.atp-ejendomme.dk

RAFFINADERIET

Leder du efter nye kontorlokaler, sparer du tid ved at målrette din søgning. På vores hjemmeside kan du i søgemodellen LOKMATCH hurtigt finde de lokaler, der passer til dine behov. Som en af Danmarks største udlejere har vi helt sikkert et lejemål, der matcher – ellers skaber vi det sammen med dig. Få lagt din profil og find relevante lokaler på www.atp-ejendomme.dk Vi ser frem til at skabe rum for dig. Møntergården I Gothersgade 49 I 1123 København K I Tlf. 33 36 61 61 I Scandinavian Center Århus I Margrethepladsen 3 I 8000 Århus C I Tlf. 86 76 21 21

22

VirkMagasinet Februar 2005


PdaSknh`Ha]`anejAjpanlneoaOa]n_d

Dksskqh`ukqqoaB=OPAOL;

O

Gjksha`ca @eo_kranu A) >qoejaoo Ckranj]j_a =llhe_]pekj Aj]^haiajp

OaapdaL]op*GjkspdaLnaoajp*Od]lapdaBqpqna* Pda kjhu ajpanlneoa oa]n_d lh]pbkni pd]p cerao _kil]jeao ] oejcha lkejp kb ]__aoo pk ]hh kb pdaen ajpanlneoa ejbkni]pekj ej na]h peia( nac]n`haoo kb `]p] bkni]p( opnq_pqna kn hk_]pekj* B=OP AOL eo ]^ha pk6 : =_deara cna]pan klan]pekj]h abÚ_eaj_eao6 cap pda necdp ejbkni]pekj( pk pda necdp laklha( ]p pda necdp peia : Ej_na]oa kjheja narajqao6 dahl _kjja_p ^quano sepd sd]p pdau ]na hkkgejc bkn : ?kilhu sepd lkhe_eao ]j` h]so6 ]`dana pk ]j ej_na]oejchu _kilhat nacqh]pknu ajrenkjiajp : Opnajcpdaj ukqn okbps]na ]llhe_]pekj6 atpaj` ateopejc bqj_pekj]hepu ]j` ]_deara _kilapepera ]`r]jp]ca Sd]p eo aj]^hejc pda sknh`Ño ^aop gjksj _kil]jeao pk ahar]pa pdaen ^qoejaoo pk ]jkpdan harah;

b]opoa]n_d*_ki

Jks ukq gjks*¦

ÏOap ia` ieja »fja reh ?kilanek cera Ûanp]hhap ]b jkn`eoga rengokida`an kc rknao eilhaiajpanejcol]npjanan op»nna rºn`e kc cajjaioh]cogn]bp lˆ B=OP oki pagjkhkcelh]pbkni( kc ^ˆ`a cnqj`hºccanjao gkilap]j_a( olºj`aj`a lnk`qgplknpab»hfa kc d»fa cn]` ]b ^n]j_dabkgqo re`jan ki ap oahog]^( oki reh c»na oec opºngp cºh`aj`a e `a gkiiaj`a ˆn*Ï FkdjI*Hanreg(?AK(B]opOa]n_d"Pn]joban B=OP " pda B=OP hkck ]na naceopana` pn]`ai]ngo kb B]op Oa]n_d " Pn]joban =O=* B=OP AOL eo ] pn]`ai]ng kb B]op Oa]n_d " Pn]joban =O=* =hh kpdan pn]`ai]ngo ]na pda lnklanpu kb pdaen naola_pera ksjano


I rundkreds med Simon Nussbaum Tekst: Kristian Eskildsen Foto: Stig Langborg

Og vi siger hej til Simon. Toogtredive år, fem kilo for tung, kæreste med en svensker, besat af USA, ingen stor bridgespiller og ikke en nørd ifølge eget udsagn. Simon Aisen er personen bag grupperne på Virk.dk. Med et finere navn kaldet VirkErhvervsforum. VirkErhvervsforum er Simons barn. Og som enhver anden mor, hvis hele liv er besat af bleskift, frugtmos og babygylp, kan Simon tale om VirkErhvervsforum i timevis. Simon er at finde mange andre steder end i erhvervsforummet. Du kan for eksempel se Simon løbe omkring søerne i det indre København. Han har taget fem kilo på, og med ondt i knæene slider han nu for

24

VirkMagasinet Februar 2005

at få dem af og planlægger at løbe et maraton. Privat bor Simon på Østerbro i København med sin kæreste Sandra, der stammer fra Sverige. Spiller kort med indere Du finder også mange aftener Simon ved borde i klublokaler, hvor der spilles bridge. "Jeg er jo ikke nogen stor bridgespiller", smiler Simon forlegent. Han kan tale længe om den særlige kommunikation i bridge, og hvordan den også virker på internettet. "Det sjove ved bridge på nettet er, at du går ind på nogle konventioner. Det er jo én stor kode, vi alle har. Lige meget om det er japanere, indere eller pakistanere," siger Simon, der har konstateret, at særligt mange indere spiller bridge online. Simons kortklub er også blevet en netværksgruppe for ham. Det var faktisk gennem den, han fik jobbet på Virk.dk.


Simon Nussbaum Aisen, Projektleder, Virk AS

De anonyme var ikke interessante Hvis Simons mund havde startknapper, ville der være én, der hed amerikansk politik. "Jeg interesserer mig grundlæggende meget for amerikansk politik", fortæller Simon. Han har boet i USA i flere omgange og har også hjulpet til med at lave kampagne for Demokraterne i forbindelse med et præsidentvalg. Derfor var Simon også meget optaget af præsidentvalget i november sidste år. Han deltog dagligt i debatter på internettet med folk fra hele kloden. Men her gjorde han sig en særlig erfaring: "Du kunne jo være anonym. Så folk behøvede ikke at stå til regnskab for det, de skrev. Man fandt hurtigt ud af, hvem der var troværdige, og hvem der bare publicerede uden at læse andres indlæg." Det er blandt andet det, der er VirkErhvervsforums styrke. Alle ved, hvem alle er", forklarer han. Slut med "Langbenede_Linda_17" Det helt særlige ved VirkErhvervsforum i modsætning til andre debatfora og chatrooms er, at folk er logget ind med digital signatur. "Så er det slut med Helge på 58 år, der kalder sig "Langbenede_Linda_17". Alle får helt automatisk vist deres sande identitet, når de deltager i et forum. Det gør troværdigheden og tilliden til forummet meget større." Fik netværk til at virke Simon havde allerede stor erfaring med netværk, inden han kom til Virk.dk. Hans gamle arbejdsplads hjalp firmaer med at opbygge intranet. "Men efter de mange dyre seminarer manglede der noget opfølgning. Derfor blev der startet et netværk, som jeg overtog og skulle administrere. I netværket skulle deltagerne blandt andet have mulighed for at se hinandens intranet." Det lykkedes i høj grad at få netværket til at virke. Mange fik meget ud af at trække på hinandens erfaringer og fik svar på spørgsmål. Det kunne typisk være, hvordan får jeg medarbejdere til at bruge intranettet? Eller hvor skal jeg placere mine nyheder? Simon oplevede også, at der straks opstod mindre netværk under netværket, der diskuterede mere specifikke problemstillinger. "Mange af disse netværk fungerer stadig", fortæller Simon.

Spar på konsulenterne "Der sidder utrolig mange faglige personer i en virksomhed, der egentlig sidder meget alene. Jobbene er blevet meget fagspecifikke, så deres viden er guld værd. Men man skal måske lige i gang", forklarer han. "Nogen gange skal man overvinde sig selv for at stille et spørgsmål. Men ved at blotte sine egne svagheder finder man tit ud af, at mange sidder med de samme problemer. Det er en billig måde at få kvalificeret sparring. Tænk på, hvad det ville koste i konsulenttimer." Et redskab i virksomheden Men erhvervsforummet er ikke kun tænkt for medarbejdere med meget fagspecifikke spørgsmål. Rundt omkring i de små og mellemstore virksomheder sidder man typisk med de samme spørgsmål og udfordringer. "Virk Erhvervsforum skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Nogen har brug for at vide, hvordan de håndterer en ansættelse bedre. Eller hvordan de kommer i gang med at eksportere til Polen. Der er også et elektronisk bibliotek, hvor medlemmerne kan lægge filer ind, som andre kan se." Og sådan kunne Simon blive ved at fortælle om fordelene ved VirkErhvervsforum.

Portalen Virk.dk er udviklet som et privat-offentligt partnerskab. Det er første gang i Danmark, at offentlige og private ydelser har været integreret i så omfattende et omfang. Virk.dk er et resultat af en hidtil uset integration af centrale ydelser fra privat og offentligt regi. Det erklærede formål med Virk.dk er at gøre livet lettere for brugerne - dansk erhvervsliv - ved at mindske tidsforbruget på administrative opgaver.

Hvad er VirkErhvervsforum ? VirkErhvervsforum er et værktøj til deling af viden og erfaringer med andre brugere på Virk.dk. Når du er oprettet med en digital signatur, kan du selv oprette grupper og netværk. En gruppe er et lukket område på portalen, hvor medlemmer kan føre en løbende dialog med hinanden. Det er muligt at udveksle filer og internetadresser i gruppens bibliotek samt holde styr på aftaler i en fælles kalender. Deltageres identitet vises automatisk, da oplysningerne stammer fra den digitale signatur. Det er gratis at oprette grupper.

VirkMagasinet Februar 2005

25


7* -4&3 01("7&3 */%&/'03

/lS3FTVMUNBLFSUBMFSPNnOGPSNVMBS

… FMFLUSPOJTLFGPSNVMBSFS … HVJEFEF GPSMŸC PHTl Ql UWžST BG NZOEJHIFEFS … BWBODFSFEFXPSL¿PXMŸTOJOHFS … POMJOFTBHTTUBUVTGŸMHEJOTBH … JOUFHSBUJPOUJMGBHTZTUFNFS … XFCTFSWJDFT

MŸTOJOHUJM7JSLEL FSEFUNFSFFOE FMFLUSPOJTLFCMBOLFUUFS7JIBSCZHHFU FOLPNQMFUJOECFSFUOJOHTMŸTOJOHGSB TUBSUUJMTMVUPHTUlSJOEFGPSSFTVMUBUFU XXXSFTVMUNBLFSDPN


g til n i r e r u k fakt uar!" s i n o r tr "Elek fra 1. feb n State

e r lig a h !" eg ig! J somhed m lp irk "Hjæ et ny v t star

"Jeg mangler opdaterede erhvervsnyheder - uden ligegyldigheder!"

"Omsyn af biler kan da gøres mere smart!"

"Hvo r hede for skal in rne v ære e dberetnin g n ørk enva er til myn ndrin d g?!" ig-

"Digita lk g o l a di hedern ontakt med m i e r æ e - men y hvordan ndign at v råde!" e g o n ?!" vner mit jobom a s g r det? r e o f "Je d n a e v ind tur - h eg det?" a med "Ov n g i S rj e igital an bruge Ja, t rvågni D " rd n ak, men g af ko g hvo O n det skal kurrent e vær e ne r?. mt!" "Bygge sa "Jeg vil have styr på kunder og leveheder - ger og offentl ig en besv ærlig co e myndigrandører og vide mere om dem!" cktail!" "Hvor fi n rettet v der jeg specia iden om lis mit fago eret, erhvervs mråde? "

"Kan jeg indberette sygedagpenge på en lettere måde?"

n ndigheder, me y m 0 9 d n e re k?" "Der findes me g får et overbli o m e d g je r e d hvor fin

eds r?" h y isk n kunde n o r e t elek til min t e e r jeg n brug e d n a gk or fi "Hv , som je brev

"Pers o jungl naleforh o e! Hv ordan ld og løn e finde r jeg r en rundt ?"

SPAR TID - FÅ OVERBLIK Se eksempler på de næste sider


Virk.dk sparer tid og

Uanset hvem du er og hvilken jobfunktion du har mængde informationer, viden og værktø

Du er hele tiden opdateret! Virk.dk koncentrerer sig om erhvervsnyheder og brancheinformationer. På Virk.dk finder du seneste nyt fra mere end 70 private og offentlige nyhedsleverandører.

Konto

Du er i kontakt med branchekolleger! Det er vigtigt at kunne spørge kolleger i branchen til råds og udveksle erfaringer. Det kan du i VirkErhvervsforum, der er et digitalt netværk. VirkErhvervsforum indeholder også en fælles adressebog, adgang til debatfora, bibliotek og en fælles kalender.

Ingeniør Ingolf

Du har fundet genvejen til det offentlige! Mere end 90 offentlige myndigheder er koblet på Virk.dk - og du har allerede flere hundrede muligheder for at indberette fuldt digitalt til det offentlige. Fx sygedagpenge eller statistikoplysninger osv.

Du holder øje med dine konkurrenter og alle de andre… Du bliver varslet pr. e-mail, når der sker noget nyt om dine konkurrenter og kunder, leverandører, debitorer mfl.. Alt fra nyheder, nøgletal, jobopslag og ændringer i virksomheden modtager du gennem VirkAgent - der er endnu en service på Virk.dk.

Salgsch

Malene ngchef ti e rk a M

Advo

Bogholder Beate


g giver dig overblik

r - så rummer Danmarks Erhvervsportal Virk.dk en øjer, der giver dig overblik og sparer tid.

Du kan selvfølgelig også "SØGE" erhvervsrelateret! Bruger du Virk´s søgefunktion, får du ikke en skrotbunke af ligegyldige søgeresultater, men derimod relevante og erhvervsrettede søgeresultater.

Karoline orassist

Du kan få glæde af eksterne eksperters viden! Tømrer Thorkild

Flere af Danmarks fremmeste eksperter stiller viden og informationer til rådighed for brugerne på Virk.dk. Det er fx relevant indhold om human resource, personalejura, løn, ledelse og start af virksomhed.

Du behøver ikke være en hærdet internetbruger! Selvom Virk.dk indeholder utrolige mængder af information - er det nemt for dig at finde rundt. En ny og logisk opsætning gør søgningen nem og ligetil.

hef Sigurd

Du bliver mere effektiv! Direktør Dirk

Det bedste af det hele: Du bliver lettet i hverdagen og kan bruge tiden mere effektivt i dit primære job.

Hvad koster det?

kat Arnold

Det meste er gratis på Virk.dk - men enkelte udvidede services betales særskilt.

Revisor Richard


Styrk dit daglige arbejde med serviceprodukter fra Virk.dk! Det er ikke uden grund, at vi siger, du kan spare tid og få overblik ved at bruge Virk.dk i dagligdagen. Uanset jobfunktion eller branche - er der noget at komme efter på Virk.dk. Udover de mange gratis erhvervsservices kan du også abonnere på en række internetbaserede erhvervsservices og -produkter. Du kan læse mere på Virk.dk. Her er et udpluk:

Virk Agent - et værktøj til overvågning af kunder, konkurrenter og leverandører. Systemet sender automatisk besked til din indboks, når der sker noget nyt med en af de virksomheder, du overvåger. Du kan begynde med en gratis startversion.

VirkIntranet - fikst og færdigt intranet til din virksomhed VirkIntranet indeholder både de traditionelle intranet-funktioner som opslagstavle, fildeling og medarbejderarkiv og nummeroplysning fra Krak, erhvervsnyheder, nem adgang til digital indberetningsløsning fra Virk.dk, Google-søgning, ruteplanlægning m.m.

KrakMarkedsData - virksomhedsinformationer på CD-rom eller online Data der støtter din salgs- og marketingindsats. Et brugervenligt værktøj med information om 500.000 danske virksomheder til analyse, segmentering, målgruppedefinition og emnegenerering.

Krak tillægsprogram til Microsoft C5 Du kan hurtigt og korrekt oprette nye debitorer og kreditorer udfra et telefonnummer direkte i økonomisystemet Microsoft C5.

VirkKundemail - omkostningseffektiv e-markedsføring På Virk.dk kan du nu abonnere på et brugervenligt styringsværktøj til mailkampagner, der effektivt klarer produktion og udsendelse af nyhedsbreve via e-mail. E-nyhedsbreve er et effektivt og målrettet værktøj, som kan bringe din virksomhed i kundernes bevidsthed hyppigere og med målrettet indhold.

VirkKredittjek - Sælg på kredit med god samvittighed Debitor Registret har som noget helt nyt lanceret en søgemaskine, hvor man søger i et skyldnerregister, der indeholder både privatpersoner og virksomheder, der skylder penge. Der er tale om overforfalden gæld eller med andre ord, at skyldneren ikke har betalt sin regning.

Krak*Kørebog - kørebog på 3 minutter En ny måde at planlægge møder og beregne kørsel på - direkte i Microsoft Office med data fra Krak.

Jeg bruger Virk.dk hver dag! Naturligvis bruger jeg Virk.dk så jeg kan bevare overblikket og spare tid - hver dag! Prøv selv!

Virk.dk er et samarbejde mellem Krak og Staten


tdc.dk

Modtager du ordrer fra hvem som helst?

Med Digital Signatur er du helt sikker på, at din samarbejdspartner faktisk er den, han udgiver sig for. Du kan straks gå i gang med at behandle ordren uden først at skulle afvente bekræftelse via telefon, fax eller brev. Du sparer porto, kuverter, brevpapir, faxruller – og frem for alt tid på sagsbehandling. Samtidig er Digital Signatur velegnet til kryptering og dermed sikker udveksling af fortrolige oplysninger. Den digitale signatur kan også anvendes, når dine kunder nemt og sikkert vil betjene sig selv over nettet. Læs mere om Digital Signatur på tdc.dk/digitalsignatur eller kontakt os på 80 80 01 45.


Vejen er banet for markant effektivisering Tekst: Lars H. Knudsen, Burson-Marsteller

Med Virk.dk portalen er strukturen for effektiv udveksling af information mellem den private og offentlige sektor på plads og fungerer. Det kan på sigt give markante besparelser i begge sektorer og placerer Danmark i front inden for dette område af digital forvaltning Virk.dk havde en vanskelig og langsom start, men hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er man glad for den meget positive udvikling, portalen for udveksling af information mellem den private og offentlige sektor nu viser. "Der er mange valg at tage, når man vover sig ind på et nyt område, som etableringen af en erhvervsportal til varetagelse af kontakten mellem private virksomheder og den offentlige sektor: Hvad skal man gå efter af services, og skal man skabe et bredt system med mange services, eller et smalt med få services? Med Virk.dk valgte vi at gå ud med et bredt system, hvilket - set i bakspejlet - har gjort det vanskeligere at

32

VirkMagasinet Februar 2005

kommunikere anvendelse og fordele. Var vi gået ud med ganske få services til at starte med, var budskaberne omkring Virk.dk nok blevet klarere," indrømmer Pelle Øby Andersen, der som centerchef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har en central rolle i det offentliges engagement i Virk.dk. Enestående portal Der findes i dag ca. 600 elektroniske blanketter i Virk.dk, og alene det gør portalen enestående på verdensplan. Det samme gælder udbredelsen af digital signatur, som godt nok er blevet kritiseret som ikke tilstrækkelig i forhold til de oprindelige mål, men som sammenlignet med andre lande er imponerende. Der kræves ikke digital signatur for at få adgang til de mange informationsservices på Virk.dk, men ønsker en virksomhed at opnå fordelene ved direkte digital indberetning til det offentlige, så er digital signatur et krav. Stadig flere virksomheder får en digital signatur, ikke mindst i kraft af den øgede anvendelse af Virk.dk. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har også iværksat en række initiativer, hvor man gennem direkte henvendelse til virksomhederne omkring sygedagpengeindberetninger, tilskynder virksomheder i udvalgte geografiske områder at få en digital signatur og benytte Virk.dk til indberetningerne.


"Har man først prøvet at indberette til det offentlige via Virk.dk - så fortsætter man!" fortæller Pelle Øby Andersen, Centerchef i Center for Koordination og Markedsføring af Virk.

"Vores erfaring fra den direkte kontakt til virksomhederne er, at når en virksomhed først har prøvet at indberette til det offentlige via Virk.dk, så fortsætter den med at gøre det. Samtidig bliver medarbejdernes holdning hurtigt meget positiv, fordi Virk.dk reelt sparer dem tid, når de først har sat sig ind i brugen af portalen," forklarer Pelle Øby Andersen. Standardiseret brugerflade "Før vi fik Virk.dk, var der en udbredt mangel på viden om muligheden for elektronisk indberetning til det offentlige. Samtidig var der ofte vidt forskellige brugerflader på de systemer, der fandtes. Virk.dk kan sammenlignes lidt med Windows: Når man har lært at betjene én funktion, så kan man stort set også betjene de andre. Brugerfladen ved indberetninger, elektroniske formularer etc. er næsten identisk, uanset område og service, hvilket åbner for yderligere effektivisering hos virksomhederne, jo mere de benytter portalen." Pelle Øby Andersen understreger dog, at der også fremover er nødt til at være en mulighed for manuel indberetning, da man ikke fra det offentliges side kan tvinge virksomhederne ud i anskaffelse af it-udstyr eller netværksadgang, hvis de ikke selv ønsker det.

Virk.dk er et helt centralt system Når centerchefen skal skue ud i fremtiden for Virk.dk, så ser han en række mærkesager, som der skal sættes særlig fokus på. Det drejer sig blandt andet om en yderligere udbredelse af digital signatur via udsendelse af nøgle-cd'er til virksomhederne. Men også at en række nye og meget benyttede offentlige indberetninger vil blive tilføjet Virk.dk, hvilket vil øge trafikken på portalen væsentligt. Blandt de oplagte muligheder er omsyn af biler, der alene vil skabe mellem 100.000 og 150.000 indberetninger årligt. Også bilsyn er en mulighed, og det vil yderligere skabe omkring én million indberetninger årligt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har desuden kig på andre store områder, hvor direkte indberetning via Virk.dk kan give såvel det offentlige som de private virksomheder både effektivisering og besparelser. De nærmere detaljer kender Pelle Øby Andersen dog ikke endnu, men de vil uden tvivl fremgå af den samlede handlingsplan for den offentlige sektors digitalisering, som er under udarbejdelse. Ét er dog sikkert: Virk.dk har en helt central placering i denne plan og bliver i stigende grad omdrejningspunkt for samarbejdet mellem den private og offentlige sektor.

VirkMagasinet Februar 2005

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bidrager til bedre vilkår for erhvervslivet ved hjælp af gode love, administrative lettelser og information om virksomheder. Opgaverne løses via effektivt projektarbejde og hurtig sagsbehandling. E&S sørger også for, at de mange virksomhedsinformationer er tilgængelige på forskellige hjemmesider. E&S er ansvarlig for lovgivning om årsregnskaber, selskaber, restaurationer, dørmænd, revisorer, ejendomsmæglere, hjemmeservice, lukkeloven m.fl.

33


Hun er også skiftet over til online analyser - Er du?

Tidligere undlod du måske at lave undersøgelser, fordi analyseinstitutter

Danmarks redskab til

er dyre, eller fordi selve arbejdsgangen med at oprette, trykke, uddele

spørgeskemaer defgo.net®

og indsamle spørgeskemaer – og efterfølgende sammenstille svarene –

er udviklet af interresearch a|s

er besværligt og tidskrævende.

og forhandles bl.a. af KMD, Lindenberg Consulting og

Med defgo.net® laver du elektroniske spørgeskemaer, papirskemaer og

interresearch a|s

blanketter via Internet. Ideelt, når du stabilt, sikkert og hurtigt vil skaffe viden om standpunkter og motiver. Du belyser situationen internt eller

Interesseret?

eksternt og får input, du ellers kunne overse.

Prøv gratis på www.defgo.net eller ring på 70 27 28 72

Du kan blandt andet bruge os til: - Medarbejdertilfredshedsanalyser - Kundetilfredshedsundersøgelser - Markedsanalyser - Website evalueringer


Firmastart på Virk.dk gør det nemmere at starte for sig selv. Følg med Aksel rundt til en række af landets mest spændende iværksættere og få masser af gode råd.

Firmastart - for dig der tør gå selv Det er ikke hvem som helst forundt at opfinde den flyvende bil og oven i købet gøre den til en god forretning. Men det er hvem som helst forundt at bryde ud af hverdagen og skabe sig sit eget job og sin egen forretning, og med det nye tema, Firmastart, på Virk.dk er det blevet lidt nemmere. Manden (eller anden) med den flyvende bil hedder Aksel. På forsiden af Firmastart kan du se, hvordan han bryder ud af dagligdagens monotone trummerum og den uendelige bilkø for at flyve mod sine drømmes mål. Undervejs besøger han nogle af de mest spændende mennesker i dansk erhvervsliv, og får en masse gode råd om, hvordan man skaber, driver og udvikler en virksomhed. I disse reality-tider kunne Aksel selvfølgelig ikke tage på så spændende en tur uden at have et kamerahold med i bilen, og det er der kommet en lang række korte film ud af. De kan alle sammen ses på Firmastart, så de gode råd også kan komme andre iværksættere til gode. Fyldt med værktøjer Firmastart er fyldt med meget mere end gode råd. I Aksels værktøjskasse findes der et hav af skabeloner, som kan hjælpe nystartede med at få godt gang i virksomheden. Skabelonerne spænder fra forretningsplan over forslag til vedtægter for aktie- og anparts-

selskaber til faktura. Alt sammen små ting, der er en del af dagligdagen for den etablerede virksomhed, men som kan være ukendt land for den nystartede. Mest stolt er Aksel over de to værktøjer Virksomhedsstart og Den digitale medarbejderagent. Begge værktøjer følger det kendte koncept for Virk.dks indberetningsløsning, hvor brugeren ved at svare på en række spørgsmål automatisk får udfyldt alle nødvendige blanketter. Virksomhedsstart giver mulighed for at registrere en ny virksomhed online eller ændre i de oplysninger, der allerede er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selv om guiden hedder Virksomhedsstart, rummer den masser af muligheder for den etablerede virksomhed. Hvis forretningen for eksempel skal til at handle med udlandet, kan man ved at svare på spørgsmålene, automatisk udfylde alle nødvendige blanketter til det offentlige, og med digital signatur kan de indsendes med det samme. Princippet i Medarbejderagenten er det samme. Her er det bare alle forløb omkring håndtering af personale, som brugeren bliver guidet igennem. Hurtigt og effektivt.

VirkMagasinet Februar 2005

Tekst/illustration: Journalist Leif Osmark, www.osmark.dk

35


Foto: Jysk A/S

Foto: playgroundmusic.com

Jeg har talt med dem her og mange flere. Se alle mine film på Firmastart på Virk.dk

Lars Larsen - grundlægger og direktør, Jysk - Gå du bare i gang. Det eneste du kan miste er penge, og det er en lille ubetydelig ting her i verden, siger Lars Larsen. Han fortæller også Aksel om, hvordan han selv måtte tage til London for at låne penge til ågerrenter, da han i sin tid valgte at satse på den voldsomme ekspansion, der har gjort Jysk til det forretningsimperium, det er i dag. Og det var en beslutning, der krævede det mod, som en iværksætter nødvendigvis skal være i besiddelse af. - Mod er vigtigt, hvis man vil være selvstændig. Det nytter ikke noget at gå med livrem og seler. Man skal lidt ud over rælingen en gang imellem, fortæller Lars Larsen.

Flemming Østergaard - bestyrelsesformand Parken Sport & Entertainment - Man skal være meget målrettet og sætte sig ned og få den rigtige rådgivning af advokater og revisorer, og så skal man virkelig lave en markedsundersøgelse af det produkt eller den ydelse, man vil ud og sælge. Med en god forretningsplan, der hænger sammen med realistiske budgetter, kombineret med det rette initiativ, er der kun en vej, og det er fremad, siger Flemming Østergaard.

36

VirkMagasinet Februar 2005

Foto: Danfoss A/S

Foto: Parken Sport & Entertainment A/S

Pernille Rosendahl - sanger, Swan Lee - Hvis du fægter i blinde, kommer du ikke særlig langt, og du bliver ikke særlig glad. Du kan miste en masse penge og en masse tid, og det skaber en hel del frustration. Hele den praktiske side bliver bliver nødt til at være organiseret. Det giver dig noget spillerum til at være et rodehoved og være vidundertænker på alle de kunstneriske sider. Så som kunstner tror jeg faktisk, det kan være en gave, at man lærer at organisere sit arbejde, fortæller Pernille Rosendahl.

Jørgen Mads Clausen - direktør, Danfoss - Det er meget vigtig at få valgt de rigtige medarbejdere, så de spiller sammen i et team. Som øverste leder er det vigtigt, at medarbejderne kender idéen med virksomheden, så de ikke behøver spørge først, den dag de selv står og skal træffe en beslutning, fortæller Jørgen Mads Clausen.


www.newconnexion.dk

(<@NDI? N @MQD>@ !G@FOMJIDNFA<FOPM<

JWN Data A/S er specialister i både systemtunge opgaver og næsten alle former for ad hoc opgaver inden for nedenstående områder • LæsInd Service • Dataregistrering • Scanning • Print • Kuvertering • Forsendelse • Med meget mere Intet hos os er ”lagerydelser” – alt er individuelt tilpasset vore kunder. Ingen opgaver er for små, for store, for umulige, for skøre eller for besværlige. Og priserne er til at betale for såvel små som store. Hos JWN Data A/S er ingen kunde blot et nummer. Alle er i centrum, når deres opgave behandles.

Det private alternativ Tel. 44 91 13 66 eller direkte til JWN/LæsInd 38 33 30 33 · laes_ind@jwn.dk · www.jwn.dk

JWN_e-faktura_190x277.indd 1

data 15/12/0437 9:35:44


Øget omsætning uden øgede tab Tekst: Lars H. Knudsen Burson-Marsteller Illustration: Jens Hage

Med Kredittjek på Virk.dk kan man hurtigt og let finde ud af, om en kunde er kendt som dårlig betaler. Det giver virksomheden mulighed for at være varsom med kredit og dermed mindske sine tab på debitorer. Danskerne er ikke gode betalere. Omkring ti procent af den voksne danske befolkning, svarende til ca. 400.000 personer, har på den ene eller anden måde haft gæld, som de ikke kunne betale. Til sammenligning er svenskerne markant bedre betalere, idet det tilsvarende tal her kun er på 6,5 procent. "Forklaringen er, at man i Sverige har en offentlig registrering af dårlige betalere, og desuden har både det offentlige og private virksomheder ret til at

38

VirkMagasinet Februar 2005

få trukket gæld i skyldnerens lønudbetalinger. Det virker", fastslår Birger Baylund, direktør for Debitor Registret A/S. Iværksættervirksomhed Debitor Registret er en ung iværksættervirksomhed, der åbnede i marts 2004, idet stifterne så et behov for bedre kreditoplysning i Danmark. Hvis man ser på antallet af sager i fogedretterne de seneste fem år, som er det antal år tilbage, man må registrere en person som skyldner, er der i alt ca. 400.000 personer i Danmark, som ikke har betalt, hvad de skulle har overforfalden gæld, som det hedder. Der er stramme regler for, hvornår en skyldner kan registreres. Først og fremmest skal skylden være på mindst 1.000 kroner, og skyldneren skal have erkendt at skylde beløbet. Når en skyldner havner i registeret, får vedkommende besked om


det, og en registrering vil typisk være stærkt medvirkende til, at gælden hurtigt bringes ud af verden. Omkring 1. april vil der være ca. 100.000 skyldnere i Debitor Registret, men målet er på sigt at få alle danske skyldnere registreret, altså ca. 400.000. "Det drejer sig om at give virksomhederne mulighed for at øge deres omsætning uden at øge deres tab. Ved at kunne søge i Debitor Registret, når en person forespørger om kredit eller abonnement, kan man tilbyde disse personer andre betalingsordninger. I sidste ende er alle bedst tjent på den måde", understreger Birger Baylund. Nemt for Virk-brugere "Vi er hele tiden på jagt efter gode tilbud til Virks registrerede brugere, typisk i form af internetbaserede værktøjer, der letter administrative rutiner i virksomheden og forbedrer indtjeningen. I den forbindelse har vi indgået samarbejde med Debitor Registret om deres kredittjek-søgemaskine", forklarer produktchef Grethe Jørgensen fra Virk. "Samarbejdet indebærer, at vi nu kan tilbyde vores brugere adgang til hurtige kredittjek via Virk-portalen, hvilket gør løsningen bred og hurtig tilgængelig. Som registreret bruger på Virk.dk, bliver man automatisk oprettet som bruger hos Debitor Registret, hvis man er interesseret i at abonnere på tjenesten. På den måde er det enkelt og ligetil at få adgang til Debitor Registrets service, som rigtig mange virksomheder kan få glæde og gavn af.

Adm. direktør Birger Baylund, Debitor Registret A/S

Virk.dk er den perfekte platform til at give virksomhederne adgang til et udvalg af de mange nyttige produkter og services, som er tilgængelig på internettet. Ved at samle denne type værktøjer på Virk.dk får virksomhederne overblik og mulighed for at prøve sig vej frem til nye måder at arbejde på", udtaler produktchef Grethe Jørgensen, Virk. Kredittjek i Debitor Registret er en service, som brugerne af Virk.dk nu kan bruge på en enkelt og fleksibel måde. 7.000 virksomheder fra hele landet og mange brancher indberetter i dag gratis via deres advokat eller inkassobureau. På Virk.dk kan man på en nem og hurtig måde søge på både personer og virksomheder, og man betaler kun for det, man bruger. Samtidig er der rabat, hvis man indberetter sine betalere.

Læs mere på Virk.dk/kredittjek om det introduktionstilbud alle Virk.dk's kunder tilbydes.

Debitor Registret A/S er en nystartet privat dansk virksomhed ledet af adm. direktør Birger Baylund, der kommer fra en stilling som adm. direktør i kreditoplysningsbureauet Dun & Bradstreet. Ledelsen af Debitor Registret består ud over Birger Baylund af 4 erfarne branchefolk, der tilsammen har mere end 35 års erfaring med at drive en kreditoplysningsvirksomhed.

FDIH dyrker netværket - styrker din virksomhed UDFORSK INTERNETTETS MULIGHEDER FDIH er netværket for virksomheder, der udforsker og udnytter internettets muligheder. FDIH repræsenterer på den ene side flere hundrede års erhvervshistorie på den anden side er mange FDIH medlemmer de absolutte frontløbere ! Medlemmerne har alle én fælles interesse: At udnytte internettet og digitaliseringen til at styrke deres virksomhed. FÅ INDFLYDELSE OG VIDEN SOM MEDLEM AF FDIH Påvirk den forretningsmæssige udvikling af digitalisering og internet.

Mød andre der står over for samme udfordring i den digitale verden.

UDDRAG AF FDIHS AKTIVITETSKALENDER FORÅRET 2005

Deltag i netværksgrupper og udveksl ideer og erfaringer.

Top 5 grunde til at CMS-projekter fejler 28. februar kl. 13:00-16:00

FÅ KONTANTE FORDELE Gratis deltagelse i FDIHs mange aktiviteter. Rabat på konferencer og abonnementer. Tilbud om efteruddannelse og studieture.

Effektiv online markedsføring 9. marts kl. 14:00-17:00

Også din virksomhed kan via FDIH lære mere om ebusiness og styrke sine kompetencer. Kontakt direktør Morten Kamper på 72 25 56 01 for mere information eller besøg www.fdih.net

Formidling på nettet 26. april kl. 13:00-16:30

Personaliseringsstrategi hos Amazon 15. marts kl. 12:30-15:30

Læs mere og tilmeld dig på www.fdih.net/kalender

FDIH Foreningen for Dansk Internethandel

Børsen, 1217 København K, Telefon 72 25 56 01, e-mail: kontakt@fdih.dk, web: www.fdih.net

VirkMagasinet Februar 2005

39


Bag ved Zowie Tan er et hold af kommende iværksættere i gang med at få gode råd til at starte en virksomhed i Canadas vestlige provins British Columbia.

Internettet når langt ud i den canadiske ødemark Tekst/foto: Leif Osmark, www.osmark.dk

Canada Indbyggertal: 31,7 mio. Areal: 9.215.430 km2 Hovedstad: Ottawa 1 mio. Sprog: engelsk og fransk Valuta: Canadiske Dollars Tidsforskel: -6 timer Ottawa

40

Internettet sikrer, at borgerne i Canadas øde egne får samme muligheder som i storbyen. VirkMagasinet har kigget en af Virk.dk’s globale ”konkurrenter” over skulderen. Hvis der blev afholdt verdensmesterskaber i bedste offentlige brug af internettet, ville Canada formentlig være favorit hver gang, og Danmark være en seriøs kandidat til medaljer. Siden konsulentfirmaet Accenture i 2000 begyndte at sammenligne forskellige landes evne til at udnytte digital forvaltning, har Canada siddet suverænt på tronen, mens Danmark har ligget på 4. og 5. pladsen. Forskellige konsulent- og analysebureauer har andre parametre at måle efter, og i en enkelt undersøgelse er Danmark da også blevet udråbt til verdensmester. Mens Virk.dk flere gange er blevet nævnt som en af de faktorer, der bringer Danmark højt op på listen, bliver Canada rost for at fokusere sin indsats og have et meget højt serviceniveau i forhold til brugerne. VirkMagasinet har besøgt Small Business BC i

VirkMagasinet Februar 2005

Vancouver i Canadas vestlige provins British Columbia. Small Business BC kan bedst sammenlignes med et af de danske erhvervsservicecentre, hvor det er muligt at få gode råd til at starte en virksomhed. Lokalet er fyldt op med bøger, ringbind og computere, og midt i lokalet sidder et hold på 10-15 personer og får gode råd om, hvordan de skal komme i gang med at gøre deres forretningsidé til virkelighed. One-stop-shop Lederen af centret hedder Zowie Tan. Hun fortæller stolt om, hvordan centrets hjemmeside netop har gennemgået en forandring og er blevet mere brugervenligt. Lige som Firmastart på Virk.dk, er brugernes indgang til www.smallbusinessbc.ca nu inddelt i tre faser, alt afhængig af hvor langt brugerne er nået med deres idé. Provinsen British Columbia er mere end 20 gange så stor som Danmark, men har kun en befolkning på godt fire millioner mennesker, hvoraf omkring to millioner bor i regionen omkring Vancouver. Centret får besøg af mellem 4.000 og 5.000 personer om måneden, mens tallet for hjemmesiden ligger på omkring 100.000 unikke brugere om måneden. - Vores hjemmeside når alle dem i yderområderne. Derude er der også masser af iværksættere, som har gode idéer, men ikke ved hvordan de skal omdanne dem til en forretning og få tilladelser, registrere navn og så videre, siger Zowie Tan. Målet med hjemmesiden er at skabe en såkaldt one-stop-shop, hvor centret vil samle alle opgaver for iværksættere på et sted. Men der er stadig en lang række opgaver i forbindelse med at etablere en virksomhed i Canda, som kræver fysiske papirgange. Centret hjælper med disse opgaver, men en række af dem kræver, at man møder op personligt. Så får man til gengæld også adgang til centrets omfattende samling af forretnings-manualer, som er en slags drejebøger med detaljerede forklaringer om, hvad det kræver


Afstandene synes uendelige, og landskabet er ikke altid lige fremkommeligt i British Columbia. Måske er det derfor, canadierne er så dygtige til at bruge internettet i forvaltningen.

at drive forskellige slags virksomheder lige fra skovhugst til kaffebar. Forretningsplanen er der også god hjælp til. - Hvis du sender en forretningsplan ind til os, så giver vi gratis feed-back inden for en uge. For et beskedent beløb laver vi også markedsresearch. Hvis du nu vil åbne en pub, finder vi ud af, hvor meget trafik der kører forbi, hvor mange andre pubber er der i området og så videre, siger Zowie Tan. Den slags research sammen med seminarer og work-shops skaber en lille omsætning for centret, der er en selvejende institution. Men de fleste penge kommer i form af støtte fra både provins-regeringen og Canadas centrale regering. Centrets hjemmeside er en stor hjælp for iværksættere i Canada. Men i forhold til Danmark er der stadig

en lang række opgaver, der ikke kan klares over nettet, og når Zowie Tan hører om, hvor langt Virk.dk er med indberetningsløsninger og digital signatur, bliver hun imponeret. Så måske er guldet i digital forvaltning inden for rækkevidde. Små virksomheder i British Columbia (BC) og Danmark Andelen af virksomheder med færre end 50 ansatte: BC: 95 procent DK: 96 procent Andelen af virksomheder med færre end 5 ansatte: BC: 75 procent DK: 62 procent Small Business BC på nettet: www.smallbusinessbc.ca

VirkMagasinet Februar 2005

41


Adm. direktør Christian Wounlund, Buyingexperience a/s

Kom i nem dialog med dine kunder Tekst: Lars H. Knudsen og Tom Pedersen, Burson-Marsteller Foto: Buyingexperience

Brugere af Virk.dk får nu en ny mulighed for at skabe dialog med kunderne. Løsningen hedder VirkKundemail. Gennem et samarbejde med Buyingexperience får brugerne af Virk.dk nu nem adgang til en effektiv e-marketingløsning, som er perfekt for mindre og mellemstore virksomheder. Med systemet, VirkKundemail, kan man kommunikere professionelt med sine kunder - og følge med i, hvordan kommunikationen fungerer. Enhver virksomhed har en udfordring i, hvordan man knytter kontakt til nye kunder og ikke mindst holder kontakten med de kunder, som allerede har haft en god oplevelse ved at handle med virksomheden. Elektroniske nyhedsbreve, e-nyhedsbreve, der

42

VirkMagasinet Februar 2005

udsendes til registrerede kunder og kan bestilles af nye kunder på virksomhedens websted, er det perfekte værktøj. Nyhedsbrevene udsendes via email, og kan være elegant designet med både billeder og spændende typografi - og ikke mindst med links til yderligere information samt køb af varer og ydelser. Professionel håndtering af nyhedsbreve har hidtil være en stor opgave for en virksomhed, men med VirkKundemail kan enhver virksomhed, lille som stor, nemt skabe elegante og velfungerende nyhedsbreve. En række kendte virksomheder benytter i dag e-marketingværktøjer fra Buyingexperience, blandt andre Isabella Smith A/S, der har stor succes med at udsende et elegant og topprofessionelt nyhedsbrev med fokus på blandt andet design, indretning og madlavning. (Læs mere side 45)


Foto: www.ingrampublishing.com

Styr på responsen Med VirkKundemail kan man tilmed få en rapport tilbage om, hvordan læserne tager mod nyhedsbrevet. Man kan se, hvor mange der har åbnet og læst nyhedsbrevet, og hvor mange der har reageret på hvilke informationer. Systemet registrerer når læserne klikker på et link i nyhedsbrevet og producerer en rapport, der fortæller om, hvilke tilbud der har virket bedst, hvad kunderne er mest interesseret i, og hvad de ikke interesserer sig for. Med den viden kan produkter og tilbud afpasses nøje efter modtagerne. Christian Wounlund, adm. direktør for Buyingexperience, forklarer systemets funktion således: "På Virk.dk skal man blot tilmelde sig VirkKundemail og derefter oprette de nyhedsbreve, man ønsker udsendt. Så lægger man modtagernes email-adresser ind i systemet, som derefter håndterer udsendelse og registrering af respons. Vi sikrer virksomhedernes adresselister på enhver måde og holder også øje med, at VirkKundemail ikke bruges til udsendelse af spam."

Enkel afregning via mailkredits Brugen af VirkKundemail-løsningen er en betalingsservice, hvor man køber et abonnement samt betaler en klikafgift for hver person, man sender nyhedsbrevet til. Der er desuden en engangsudgift på 900 kr. for oprettelse i systemet. Abonnementet koster 750 kr. i kvartalet og klikafgiften er 35 øre pr. email-adresse, der udsendes til. Hvis man eksempelvis udsender et nyhedsbrev til 500 kunder to gange om året, bliver den samlede udgift 3.350 kr., og selv hvis oprettelsesgebyret, der jo er en éngangsudgift, medregnes, er kontaktprisen pr. kunde under 9 kroner pr. år. Hvis man ønsker mere avanceret funktionalitet, eksempelvis integration til CRM-systemer og e-handels-shops, så findes der en række andre muligheder hos Buyingexperience.

Buyingexperience er en IT-virksomhed, der er specialiseret i internetteknologi og rådgivning om brugervenlighed. Virksomhedens styrke ligger i evnen at kombinere teknologi og brugervenlighed. I samarbejde med kunderne påtager Buyingexperience sig den praktiske implementering af B2B- og B2Ce-businessløsninger og e-mailkampagnesystemer. Projekterne omfatter alt fra definition af løsningskoncept, prototype-udvikling, design, htmludvikling, teknisk udvikling, test, implementering, integration, drift og hosting af løsningen. Se mere på

Du finder VirkKundemail på Virk.dk.

VirkMagasinet Februar 2005

www.buyingexperience.dk

43


(OLD DIT NSTE M’DE HOS #OMWELL

OG FÍ EN STJERNET OPLEVELSE

6IL DU HAVE MERE UD AF DIN M’DEINVESTERING #OMWELL -EETING$ESIGNER ER ET TILBUD TIL DIG DER GERNE VIL HAVE MERE UD AF DINE M’DER 0Í VORES HOTELLER ER VI DAGLIGT I KONTAKT MED HUNDREDVIS AF M’DEDELTAGERE #OMWELL ER NU I STAND TIL AT HJLPE DIG MED AT SIKRE AT DEN TID DER BRUGES PÍ M’DER BLIVER SÍ UDBYTTERIG SOM MULIGT &OR VI VED AT M’DER ER EN STOR INVESTERING

,S MERE OM #OMWELL PÍ WWWCOMWELLCOM HOTELLER I DEJLIGE $ANMARK #OMWELLS DANSKE HOTELLER LIGGER MIDT I NATUREN OG BYDER PÍ MO DERNE KOMFORT DET NYESTE TEKNISKE UDSTYR OG ET K’KKEN MED SANS FOR DETALJER

#OMWELL 2EBILD "AKKER #OMWELL (OLTE #OMWELL 2OSKILDE

#OMWELL +OLDING #OMWELL -IDDELFART #OMWELL 3’NDERBORG

#OMWELL 3OR’ 3TORKRO

6ORES DYGTIGE MEDARBEJDERE STTER EN RE I AT DIT ARRANGEMENT BLIVER SÍ VELLYKKET SOM MULIGT UANSET OM DET ER DET LILLE M’DE ELLER EN STOR KONFERENCE DU SKAL AFHOLDE

3ÍDAN KOMMER DU VIDERE

#OMWELL VALGET FOR DEM SOM VIL SKABE VRDI OPLEVELSE FREM GANG OG NÍ NYE MÍL

,S MEGET MERE OM M’DER OG KONFERENCER HOS #OMWELL PÍ WWWCOMWELLCOM

2ING OG BESTIL DIT ARRANGEMENT PÍ TEL  ELLER SKRIV TIL OS PÍ DENMARK COMWELLCOM


Isabella Smith

Elektroniske nyhedsbreve et vigtigt bindeled

Den virtuelle Isabella har overblik over butikken I internetbutikken er der tæt kontakt med kunderne, og købmanden ved, hvad de ønsker sig. Nettet kan gøre dig til en meget effektiv købmand. Du behøver ikke længere en rigtig butik for at se, hvilke hylder der tiltrækker kunderne mest, og for at få dem til at lægge lidt mere i kurven på vejen gennem forretningen. Det har vi fuldkommen styr på gennem vores e-handelsløsning, siger Max Christensen, administrerende direktør i livsstilbutikken isabellasmith.com. Netbutikken er grundlagt af Isabella Smith, forfatter, bladudgiver, tv-vært og livsstilsrådgiver. Hun er med i den daglige ledelse, og firmaet har kontor og lager midt på Sjælland, ved det smukke Gisselfeld Slot. Det er ikke noget problem at ligge langt væk fra de store butiksstrøg, for kunderne handler ved hjælp af deres computer. Hver dag kigger mange hundrede kunder forbi via internettet. Isabellasmith.com er et virtuelt marked for gaveidéer, haveudstyr, køkkensager, boligindretning, personlig pleje og beklædning. E-handels-løsningen er udviklet af Buyingexperience a/s, der også står bag nyhedsbrevsløsningen VirkKundemail, og indholdet er fortløbende blevet opgraderet siden starten i 2001. - I dag har vi et supergodt handelssystem, som vi er utroligt tilfredse med, siger Max Christensen. Det er både vores butik udadtil over for kunderne, og samtidig er det vores allervigtigste administrative værktøj i driften af

hele forretningen. Vi har gennem den elektroniske løsning styr på vores egne indkøb, lager, økonomi og distribution. Elektroniske nyhedsbreve fra isabellasmith.com har været en særlig succes. Internetløsningen gør det muligt at følge hver enkelt kundes profil og at lave opfølgende tilbud på varer, som den samme kunde kunne have interesse for. - Vi udsender et månedligt nyhedsbrev til samtlige vores kunder med informationer og nye tilbud. Men der ud over - og det er det spændende - sender vi også månedligt 2-3 forskellige segmenterede nyhedsbreve ud til forskellige mindre kundegrupper. Grupperne er udvalgt på baggrund af de statistikoplysninger om køb og varetyper, som automatisk indgår til os, når kunderne handler, fortæller Max Christensen. Buyingexperience har for øjeblikket et dusin store virksomheder koblet på løsninger som Isabellas, men netop de mindre, skalérbare løsninger giver muligheder for små og mellemstore forretninger, der vil trinvist i gang. Virk.dk udbyder allerede nu et godt og billigt abonnement på produktet VirkKundemail, udviklet af Buyingexperience. Senere på året regner Virk.dk med at kunne tilbyde en decideret e-shop-løsning til den mindre virksomhed. Hvis man som mindre virksomhed har input eller ønsker til en sådan løsning på Virk.dk, er man velkommen til at ringe eller skrive til produktchef Grethe Jørgensen: telefon 45 95 65 00 - mail: grj@krak.dk.

VirkMagasinet Februar 2005

45


Per Palmkvist Knudsen Direktør, Virk AS

Den digitale signatur er sikker og sparer tid Det er komfortabelt og snart uundgåeligt at bruge den digitale signatur til kontakten med den offentlige sektor. Virk gør det nemt for virksomheder at gå over i den digitale tidsalder - også med underskriften. Sjældent har der været så megen omtale og opmærksomhed omkring indførelsen af en ny teknologi, som da den digitale signatur blev præsenteret første gang i Danmark tilbage i 1999. Signaturen skulle nemlig være et vigtigt element i digitaliseringen af fremtidens Danmark. Opmærksomheden er ikke blevet mindre med årene op til nu, hvor flere hundrede tusinde digitale signaturer er i brug i det danske samfund. Og her i 2005 skal den digitale signatur for alvor udbredes. Den digitale signatur skal gøre kommunikationen mellem borgere, virksomheder og den offentlige sektor mere sikker. Signaturen - eller underskriften - gør nemlig, at modtageren, der f.eks. kan være en myndighed, kan være sikker på, hvem man kommunikerer med. En meget vigtig detalje, for det er jo ofte vitale og fortrolige data, som udveksles mellem en virksomhed og den offentlige sektor. Virk har fra begyndelsen satset på den digitale signatur som en naturlig del af sit serviceudbud. Og en stadig stigende del af Virks kunder benytter da også den digitale signatur. "I øjeblikket bruges den digitale signatur hos Virk udelukkende til indberetninger, samt gruppeløsningen VirkErhvervsforum, men jeg er sikker på, at der med tiden vil komme flere nye muligheder for anvendelser," fortæller direktør Per Palmkvist Knudsen. Ude i erhvervslivet diskuteres den åbne digitale signatur flittigt, og på det seneste har der bl.a. været omtale af alternativer til den åbne digitale signatur - f.eks NetID, som bankerne tilbyder.

"Vi følger naturligvis udviklingen nøje og vil være klar med nye typer digitale signaturer, hvis det bliver relevant for vores kunder. Men indtil nu er NetID primært relevant på privat-området. og vi er jo en erhvervsportal," forklarer Per Palmkvist Knudsen.

Tekst: Leif Bomberg, Burson-Marsteller Foto: SP3 A/S

Lidt tung opstart "Vi må erkende, at der var lidt problemer i starten med indførelsen af den digitale signatur hos Virk. Og mange af vores kunder følte det besværligt at bruge den. Børnesygdommene er nu for længst overstået, og den digitale signatur er blevet en naturlig del af den daglige brug af Virk," siger Per Palmkvist Knudsen.

Den digitale signatur Den digitale signatur blev for alvor indført i 2003 for at "begrænse tidsrøveriet foran de offentlige skranker og i erhvervslivet", som videnskabsminister Helge Sander udtrykte det dengang. Signaturen bruger den såkaldte OCES standard - Offentlige Certifikater til Elektronisk Service - som er udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Efter et EU-udbud vandt TDC retten til at være det danske OCES certificeringscenter, der udsteder de digitale signaturer. I juni 2005 forventes det, at danskerne vil have 700.000 digitale signaturer i brug. Ifølge Finansministeriet kan den digitale signatur og elektronisk dokumenthåndtering give staten besparelser på mellem tre og fire mia. kroner om året. I kommunerne er besparelserne blevet endnu større - 12 til 15 mia. kr. årligt.

VirkMagasinet Februar 2005

47


ebsfaktura.wmdata.dk

Parat, start

elektronisk faktura... Hvor stort er behovet for elektroniske fakturaer til dine offentlige kunder? Med WM-data eBusiness Services betyder det principielt intet, om du sender 200 eller 20.000. Eller om du ønsker selvbetjening eller total integration af virksomhedens økonomisystem. Vi har gjort tingene parat til dig, så du blot skal koncentrere dig om det du plejer. Nemlig driften af din virksomhed. Undgå administrativ kortslutning. Tilmeld dig på ebsfaktura.wmdata.dk, hvor du også kan læse mere om, hvordan du kommer godt fra start med elektronisk fakturering.

eBS Faktura

eBS Fakturaportal

Send elektroniske fakturaer direkte fra økonomi-

Tast selv løsning hvis behovet ikke er så stort.

systemet. eBS Fakturaportalen (tast selv) er for dig som Med eBS Faktura kan du sende elektronisk

ikke ønsker en løsning, der er fuldt integreret

fakturaer fra dit økonomisystem (ERP-løsning)

med økonomisystemet, og som i mindre omfang

– WM-data eBusiness Services kan integreres

sender fakturaer til det offentlige. I denne løsning

med alle typer systemer.

danner du fakturaer i dit eget system som altid, men i stedet for at sende dem med posten, ind-

Hedder din ERP-løsning Microsoft (Axapta, Navision, XAL eller C5), er du næsten automatisk klar til at sende fakturaer til dine offentlige kunder.

Vil du vide mere? www.wmdata.dk, tlf. 44 78 40 00 e-mail: ebsfaktura@wmdata.com

48

VirkMagasinet Februar 2005

taster du relevante faktura- og kundedata, og systemet sørger for at der bliver sendt en elektronisk faktura til din kunde.


.Y TE K N O L O G I K A N L ’ S E PROBLEMER DU ELLERS HAVDE OP G IVE T (AR DU NOGLE DU VIL OVERGIVE

$ER ER S» MEGET MAN KAN I DAG n SOM MAN IKKE KUNNE FOR BARE ET »R S I D E N 3 » HV I S D U H A R U D F O R D R I N G E R D E R E R B L E V E T T I L P R O B L E M E R K A N V I SIKKER T G’RE NOGET VED DEM !LPHA 3OLUTIONS IT ARKITEKTER FUNGERER SOM KOMPETENTE PAR TNERE

D E R K A N T R  F F E B E S L U T N I N G E R D U I K K E S E L V K E N D E R K O N S E K V E N S E N A F 6I A R B E J D E R M E D P O R T A L E R B A S E R E T P » - I C R O S O F T * % % , O T U S $ O M I N O OG /PEN 3OURCE n OG HJLPER GERNE MED AT IMPLEMENTERE L’SNINGEN +O N T A K T O S HV I S D U H A R E T P R O B L E M D U G E R N E V I L O V E R G I V E INFO ALPHA SOLUTIONSDK ALPHA SOLUTIONSDK TELEFON  

' O O D M O R N I N G 4 E C H N O L O G Y


Foto: Scandinavian High Lights ApS

Ny bestyrelse for Virk.dk med penge fra Finansloven Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen har udpeget en ny bestyrelse for Virk.dk - med Svend Askær som formand. Bestyrelsen har repræsentanter fra både erhvervslivet og fra en lang række af de erhvervsregulerende ministerier. Hovedopgaven bliver at sikre fremdrift i arbejdet med at videreudvikle Virk.dk til at være erhvervslivets primære indgang til det offentlige.

Bestyrelsen skal blandt andet sikre, at der kommer flere services til erhvervslivet på Virk.dk, og at de services, der er, bliver brugt af flere virksomheder. Som en hjælp til at sikre dette blev der i den nye Finanslov for 2005 bevilget 10 mio. kr. til Virk.dk-arbejdet.

Bestyrelsen er sammensat af følgende personer: Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation (formand) Verner Sand Kirk, afdelingschef, Beskæftigelsesministeriet Gitte Bengtsson, underdirektør, Dansk Industri Thomas Nielsen, leder, Den Digitale Taskforce Eva Meiling, afdelingschef, Fødevareministeriet Carlos Villaro Lassen, kommunikationsdirektør, HTS (Handel, Transport og Serviceerhvervene) Ane Buch, vicedirektør, Håndværksrådet Henrik Studsgaard, direktør for Center for Koncernforvaltning, Miljøministeriet Mikkel Hemmingsen, afdelingschef, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Annelise Fenger, vicedirektør i Forbrugerstyrelsen, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Jesper Skovhus, udviklingsdirektør, Skatteministeriet Carsten Falk Hansen, direktør i Færdselsstyrelsen, Trafikministeriet Per Palmkvist Knudsen, direktør, VIRK AS Jens Bødtcher Hansen, afdelingschef, Økonomi- og Erhvervsministeriet Betina Hagerup, vicedirektør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet En forvaltningschef fra en større kommune, endnu ikke udpeget Bestyrelsens sekretariat ligger i det nye Center for Koordination og Markedsføring af Virk.dk (KMV) i Erhvervsog Selskabsstyrelsen.

VirkMagasinet Februar 2005

50


VÆKST GENNEM VIDEN Ansæt en højtuddannet —mens du kan


:WdcWha i_][h ]eZZW] j_b [b[ajhed_ia \Wajkh[h_d]

Dh[b[ajhed_ia\Wajkh[h_d]jh©Z[h_ahW\j"aWd

DhZ_dl_haiec^[ZiaWbbWl[[b[ajhed_ia[h[]#

Z[je\\[djb_][akdceZjW][[b[ajhed_ia[h[]#

d_d][h"aWdZkl©b][c[bb[cjh[bªid_d][h0

d_d][h$:[h\ehiaWbZ_dl_haiec^[Z©dZh[i_d[

š 8hk][j[b[ajhed_ia\WajkhWioij[c

h[]d_d][h"^l_iZ[di©b][hj_b_dij_jkj_ed[h_

š ?dZjWijZ_dh[]d_d]_[d\WajkhWfehjWbf

ijWj"Wcj[bb[haecckd[¸Z[jaWd\$[ai$l©h[ c_d_ij[h_[h"io][^ki[[bb[hiaeb[h$

_dj[hd[jj[j š I[dZZ_dfWf_hh[]d_d]j_b[jB©i?dZ#Xkh[Wk

B©ic[h[fl_ha$Za%[\Wa >[haWdZkÅdZ[»>dZXe]_[b[ajhed_ia\Wajkh[h_d]»e]b©i[ecZ[ do[efboid_d][h"ieciaWbl©h[fWbb[h[]d_d][h"Xb$W$;7D#dkcc[h[j$


Virkmagasin  

Virkmagasin for dansk erhvervsliv

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you