Page 1

Danmarks Designskoles Bibliotek er et offentligt forskningsbibliotek, som understøtter undervisning og forskning på designområdet. Biblioteket tilbyder undervisning i informations-søgning, søgeværktøjer og søgeteknik til lærere og studerende på DKDS. Alle kan blive oprettet som låner. Dit sygesikringsbevis fungerer som lånerkort og skal medbringes, når du skal oprettes, og når du efterfølgende vil låne materiale. Du kan altid få vejledning i, hvordan du søger i bibliotekets database. Det finder du på biblioteket Bibliotekets samling omfatter bøger, tidsskrifter, cdrom og video/dvd indenfor designfaget. Hovedparten af bibliotekets samling kan hjemlånes: Håndbøger, studerendes afgangsprogrammer og visse tidsskrifter kan kun læses på biblioteket. På grund af regler om ophavsret lånes videoer/dvd kun til studerende og ansatte på Danmarks Designskole. Biblioteket abonnerer på et udvalg af dagens aviser. Biblioteket har fem publikumspc´er med adgang til Internettet og diverse databaser. Det er gratis at bruge printer og scanner. Mod betaling kan fax og kopimaskine benyttes. Lånetider Bøger: 30 dage Tidsskrifter fra dette og sidste år: 7 dage Tidsskrifter af ældre dato: 30 dage Video/dvd: 7 dage Video/dvd udlånes kun til studerende og ansatte på DKDS. Forny hjemlån Du kan forny dine hjemlån via hjemmesiden www. dkds.dk/biblioteket. Her skal du logge dig ind med hhv. lånenr. (dit cpr. nummer - alle 10 cifre uden bindestreg) og din pinkode (de fire første cifre i cpr.nummer). Materiale kan fornyes tre gange med mindre det er reserveret, afleveringsfristen er overskredet eller du skylder biblioteket 50 kr. og derover. Du kan også forny dine hjemlån ved at møde op på biblioteket med dit sygesikringsbevis.

Reserver udlånt materiale Du kan reservere udlånt materiale fra bibliotekets samling. Du får besked via e-mail/pr. brev, når du kan afhente det reserverede materiale. Aflever materiale Lånt materiale afleveres ved skranken i bibliotekets åbningstid. Du modtager besked fra biblioteket tre dage før, du skal aflevere materiale, og på bibliotekets hjemmeside kan du selv holde øje med frist for aflevering. Du kan altid bede om en liste over lånt materiale og afleveringsfrister. Hvis afleveringsfristen overskrides udsender biblioteket som en ekstra service hjemkaldelser, hvor du kan se, hvad du skylder. Hvis du afleverer for sent Alle beløb er pr. lånt titel. Når afleveringsfristen er overskredet med én dag udsendes 1. rykkerbrev - 5 kr. Når afleveringsfristen er overskredet med en uge udsendes 2. rykkerbrev - 10 kr. Efter to uger udsendes 3. rykkerbrev - 15 kr. Efter tre uger udsendes 4. rykkerbrev - 50 kr. I 5. rykkerbrev noters skolens kontonr. til betaling til evt. erstatning af materialet. Skylder du mere end 200,- kan du ikke låne. Du kan læse mere om betaling af evt. bortkommet materiale på bibliotekets hjemmeside. Har biblioteket din e-mail bruger vi den til meddelelse om, at reserveret materiale er hjemkommet og til hjemkaldelser. Hvis du ikke har e-mail, modtager du meddelelser pr. post. Bogforslag Du er meget velkommen til at foreslå indkøb af nye bøger og tidsskrifter. Send dit ønske til bibliotek@ dkds.dk med en kort beskrivelse. www.dkds.dk/biblioteket På www.dkds.dk/biblioteket kan du læse mere om biblioteket og regler for brug af biblioteket, du kan søge i vores samlinger, forny lånt materiale og reservere. Du kan også se en liste over nyindkøbte bøger, hvilke databaser og online tidsskrifter biblioteket har adgang til, stille spørgsmål til Biblioteksvagten samt få idéer til gode links. Lukkedage og aktuelle nyheder bliver annonceret på hjemmesiden.


Introduktion til Danmarks Designskoles

BIBLIOTEK

Danmarks Designskoles Bibliotek Strandboulevarden 47 2100 København Ø 3527 7576 / 3527 7586 bibliotek@dkds.dk www.dkds.dk/biblioteket Åbningstider Mandag-torsdag 10.00-16.00 Fredag 10.00-14.30

Velkomstfolder  

Læs en kort introduktion til biblioteket

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you