Page 18

Cecilia Sahlgren och Antonia Ringbom

H

ur ser en cell ut och hur påverkar Notch-proteinet cellkommunikationen? Vad sker vid en blodpropp och hur fungerar en bioelektronisk aktiveringsplattform? Och vad har bananflugan och zebrafisken med allt detta att göra?

ningsenheterna CellMech, BACE, DemSwed och FutuDem. Projektet inleddes hösten 2020 och resultaten presenterades under Forskarnatten som inföll i september i Åbo domkyrka. Vårt samarbete, som tog form i en animation och två silverkonstverk, visades även upp under symposiet Aboagora i augusti, berättar Sahlgren.

Det här var några av de frågor illustratör Antonia Ringbom och silversmed Ru Runeberg ställde professor i cellbiologi Cecilia Sahlgren och professor i fysik Ronald Österbacka under deras samarbete inom ramen för Åbo Akademis tvärvetenskapliga och -konstnärliga satsning Avtryck i det okända. De fyra samt projektforskare i teologi Laura Hellsten var också initiativtagare till själva projektet, som därefter administrerades av Hellsten.

Obekant mark

– Vi hade av eget intresse fört dialog kring detta redan ett år innan Avtryck i det okända tog fart, men genom projektet fick vi ett tydligare mål med processen. I satsningen deltog universitetets fyra forskningsprofiler samt spetsforsk-

”Du måste förklara för mig som för ett barn”, uppmanade Antonia Ringbom Cecilia Sahlgren under ett av deras många samtal kring cellernas mekanismer. För att kunna illustrera och animera celler, Notch-proteiner och deras funktioner, behövde Ringbom dels förstå processerna, dels hur allt faktiskt ser ut i praktiken. – Jag visste väldigt lite om cellbiologi från tidigare, så det här samarbetet bygger på ihärdig kommunikation oss konstnärer och professorerna emellan. Först snappade jag upp mera konkreta fenomen, såsom bananflugans betydelsefulla roll i cellbiologisk forskning och zebrafiskens duglighet vid mikrosko-

piska undersökningar. Så småningom kom vi in på en mera abstrakt nivå, där spetsforskningsledarna redogjorde för sina upptäckter i detalj, berättar Ringbom. Ringbom har producerat över hundra animationer genom åren och några av dem även i utbildningssyfte. I Avtryck i det okända gavs hon och de övriga konstnärerna full tolkningsfrihet, trots att verken baserade sig på vetenskapliga forskningsframsteg. – Syftet var inte att skapa ett skolboksexempel för hur celler fungerar utan att ge forskningen ett nytt uttryck och sammanhang, tillgängligt för flera, säger Ringbom. I Ringboms animation får tittaren följa en dramatisk kärlekshistoria som omfattar både ett brustet hjärta och yttre cellstimulering för att läka det trasiga organet. Den heta romansen passade ypperligt in i symposiet Aboagoras tematik, som i år gick under ”eld”. Animationen finns nu tillgänglig att se på YouTube-kontot The Cell Fate Lab under titeln Notch up a Broken Heart.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.