Page 1

NR.01 JANUAR 2010

Vi Bygger Nytt

2i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

Klynge til 33 milliarder

regionen itime klyngen i Den petro-mar imleniskapning på sv står for en verd ange kroner i året. M de 33 milliarder n på knyttet til base av aktørene er John ef sj disse er base Killingøy. Blant og an (t.v.) i DeepOce Inge Pedersen ce sservi . A. Olufsen Skip Arne Olufsen i nd Foto: Kjell Stra


Photo: Manfred Jarisch

En aktiv

støttespiller på Haugalandet

Statoil er en av verdens største produsenter av olje og gass til havs, og dekker energibehovet til millioner av mennesker hver dag. Statoil på Kårstø er en av de fremste verdiskapende bedriftene på Haugalandet. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og ustabilisert kondensat inn til anleggene. Dette gjør Kårstø til et svært viktig ledd i verdikjeden fra reservoar til kunder. www.statoil.com


Innhold: 4 6 10 13 14 16 19 21 22 23 24 25 26 27 32 36 38 40 42

Stein Alendal: Kontaktskaperen Østensjøs nye stolthet Siden sist Nytt om navn Geir’s jørna Kryssord Få ned sykerfraværet med gladord Hvordan beholde kunder i kritiske tider? Jobbfrukt til kunstnere Fra Ølensvåg til Australia Bjørn Røver: Fra Hydro til APPLY Group Midlertidig arbeidskraft uten midlertidig ansatte TV med smak av fremtiden Kultur: Hadde de noe å komme med? Klynge-veteran med sterk framtidstro Året 2009 ble godt for Vassnes Automation AS Oljevedlikehold på 2010-måten Lys på land gjør navigasjon vanskelig Lokal prototyp på oljetrål

4

Konsernsjefen som synger

30 Norges maritime hovedstad 34 God på bunnen Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk design: Utgiver: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Telefon: Hjemmeside: ISSN:

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Traktaten på fylkesgrensa Et partytelt på fylkesgrensa mellom Rogaland og Hordaland har skapt røre i i mange leire. Det må være et tankekors for flere enn ordførerne i Haugesund og Karmøy at deres kolleger i Stavanger og Bergen underskrev en traktat for utvikling av Sørvestlandet midt i vår egen hage. Som jeg gav uttrykk for i en herværende avis: Motivet er strålende. Det er utmerket at de to storkommunene på Sørvestlandet bestemmer seg for å markere denne delen av Norge som et tyngdepunkt og motvekt mot Oslodominansen. Rundt 25 prosent av verdiskapningen her i landet skjer mellom Stavanger og Bergen, men vi får bare smuler tilbake. Et Vestlands-opprør er betimelig i de utfordrende tidene som ligger foran oss. Men det kan da ikke være slik at det er Stavanger og Bergen som skal diktere utviklingen på Sørvestlandet. Er det uinteressant å involvere oss, som ligger i mellom, og som med en framtidig Kyststamveg og opprustning av E 134 vil bli liggende midt i smørøyet? At Petter Steen og Kjell Arvid Svendsen ikke var behørig invitert til seansen på fylkesgrensen kan ikke tolkes annerledes enn at det er en ren maktdemonstrasjon. Stavanger og Bergen bryr seg lite om hva regionen midt i mellom måtte mene. De kjører sitt løp. Antageligvis er det vår egen fortjeneste. Vi har en så fragmentert kommunestruktur at vi er maktesløse i en storregional sammenheng. Vi taler ikke med

Egil Severeide: egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen: harald@dhr.no Odd-Atle Urvik: odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad: stian@dhr.no DHR Reklamebyrå as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Opplag 53.000 P.B. 1915, 5508 Karmsund 52 84 54 84 www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830

Salgsansvarlig: Eva Narheim, eva@dhr.no

en stemme, og da blir vi heller ikke hørt. Det som skjedde på fylkesgrensa i går er et talende eksempel på at regionen mangler politisk tyngde. Et bedre argument for en storkommune på Haugalandet skal vi lete lenge etter. Hadde vi slått sammen Haugesund, Karmøy og de omkringliggende kommuner til en stor enhet ville vi fått en storkommune med 100.000 innbyggere. Da ville det vært umulig for Stavanger og Bergen å ignorere Haugesundregionen. Kjøttvekta i seg selv er et vesentlig argument for kommunesammenslåing. Innenfor næringslivet jobber vi på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Sener denne måneden skal næringsforeningene i Stavanger, Bergen Stord og Haugesund samles her i byen for å diskutere felles utfordringer. Vi ser behovet for nærmere samarbeid for å legge forholdene til rette for økt verdiskapning. Her i regionen har vi nå samlet rundt tusen bedrifter fra Odda, Sauda og Suldal i øst til Karmøy, Bokn og Haugesund i vest i en felles organisasjon; Haugesundregionens Næringsforening. Vi gjør det fordi vi ser behovet for å stå sammen og ha et felles talerør. Vi savner et liknende engasjement på kommunesektoren. Det som skjedde på fylkesgrensa en kald januardag må få ordførere, rådmenn og de politiske miljøer her i regionen til å gå i tenkeboksen.

Salg: Jan Åge Matland, jan@dhr.no

Cert no. SW-COC-003756

JOBB & NÆRING

3


PORTRETTET

Per Bjørn Habbestad tror på bedre tider i 2010. Når omslaget kommer, kan det komme med et brak.

Per Bjørn Habbestad:

Konsernsjefen som dirigerer APPLY Group Dannelsen av APPLY Group er en av de virkelig store endringene som har skjedd i næringslivet på Vestlandet i 2009. I løpet av noen måneder fra i sommer vokste et nytt industrikonsern med en samlet årlig omsetning på over 3 milliarder kroner fram. Det var i mai eierne av Sørco-gruppen besluttet å samle eggene i en kurv. Oppgaven ble lagt på skuldrene til den nye konsernsjefen Per Bjørn Habbestad. Sveibuen har nå loset det nye konsernet over sitt første årsskifte, og slår fast at det har gått ”rimelig bra”.

ser fram til at oljeselskapene igjen skal begynne å handle. Min spådom er at det kommer til å løsne i 2010, og når det først løsner kan det komme til å løsne med et brak, sier Habbestad, og viser til at mengden inngitte tilbud er meget høyt. - APPLY Group har også en bra suksessrate. Blant annet avsluttet vi fjoråret med å hale i land to store modifikasjonskontrakter for Statoil. Likevel er det for lite som skjer. Det ser ut som beslutningstakerne handler som om oljeprisen fortsatt er på 40 $ fatet, selv om den i dag er det doble. Det er viktig at selskapene kommer over på offensiven, for det lave investeringsnivået kan gi store problemer for næring og sysselsetting langs kysten, sier Habbestad.

- Ettervirkningene av finanskrisen merker både vi og resten av bransjen, men bildet varierer fra selskap til selskap. Deler av konsernet har øket ordrereservene i løpet av 2009, mens andre merker at det er ordretørke, og

Spennende år

4

JOBB & NÆRING

Selv om det er stille på utbyggingssektoren, har APPLY Group flere bein å stå på, og for den delen av konsernet som steller med vedlikehold og modifikasjoner i Nordsjøen er

2010 et spennende år, sier APPLY-sjefen. - Mange store vedlikeholdskontrakter skal fornyes, og vi snakker om svære portefølger som vi skal være med å sloss om. Vi forventer tøff konkurranse om anbudene, men jeg har god tro på at vi skal kunne hevde oss. Nettopp det at vi er en så stor gruppe av teknologiselskaper som supplerer hverandre gir oss et godt utgangspunkt. Vi kan nå kjempe om kontrakter som de enkelte delene av konsernet tidligere var for små til å få. Nettopp her ligger den viktigste grunnen til å danne APPLY Group. Pendler og dirigent

Med arbeidssted Stavanger blir det pendling for Per Bjørn Habbestad, men han ser ikke det som et problem. Det har han gjort i 10 år. Hjemme i Sveio fyller han nemlig fritiden med sin store lidenskap, sang og musikk. Som dirigent av blandakoret Ad Libitum gjennom 26 år har han satt både seg selv og hjembygda på det kulturelle Sunnhordlandskartet. I korkretser omtales han gjerne som


den syngende dirigenten, og har spesialisert seg og koret på flotte konserter sammen emd andre, og gjerne mer kjente artister. Men den som tror at den hektiske hverdagen som konsernsjef i en krevende fleremilliarders konsernetablering fører til at de 40 sangerne i Ad Libitum (navnet betyr ”Etter behag”) har måttet gå for lut og kaldt vatten mens dirigenten har hatt fokus på å få de 1750 ansatte i APPLY Group til å låte harmonisk, tar feil.

Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

- I 26 år har jeg kombinert mine utfordringer i næringslivet med musikken. Jeg føler at sangen og musikken er det som fyller opp batteriene slik at jeg har hatt tilstrekkelig å gi på jobben, sier han. Musikkanmelderne har da også rapportert tenor Habbestad og hans sangere i fin form ved inngangen til et nytt tiår. At koret åpnet sin avdeling i Karmsund Brass’ nyttårskonsert i Olavskirken på Avaldsnes med å synge ”Bring him home” fra Les Misérables, skal derfor ikke tolkes som noe disharmoni i forholdet mellom dirigent og kor. Tvert om betegner Haugesunds Avis sin musikkanmelder julesalmen ”O helga natt” med den dirigerende tenoren som solist som et fint høydepunkt i konserten. Jobb, sang og golf

Men livet består av mer enn arbeid og musikk. Svært mange i Sveio og på Haugalandet for øvrig er bitt av den mye omtalte golfbasillen. Sånn også med Per Bjørn Habbestad. Og hans erfaring med store prosjekter gjør at de sikkert visste hva de gjorde de som fikk ham til å påta seg vervet som styreformann i selskapet som har bygget golfbanen. - Det har blitt en vannvittig flott 18 hulls bane som alle vi som er involvert er svært stolte av.Vi har også en god gjeng som besetter de ulike vervene i klubb og baneselskap, så vi ser fram mot sesongen med stor optimisme. Og på banen er det god kapasitet, så vi håper enda flere blir med, sier Habbestad, som ikke har de store sportslige ambisjonene for sitt eget golfspill. - Jeg er en glad amatør med et handicap midt på tjuetallet, og trives med det, sier han. Prosessen fortsetter

- Månedene siden jeg startet i APPLY i mai har vært kjempespennende. Jeg har blitt

Per Bjørn Habbestad er i korkretser kjent som den syngende dirigenten. Foto: APPLY Group/Markus Johansson.

kjent med mange dyktige og flotte medarbeidere under byggingen av det nye konsernet. Prosessen er heller ikke over. - Betyr det at det kommer nye selskaper inn i APPLY Group framover? - Det vil jeg ikke kommentere, men APPLY Group har ikke funnet sin endelige form ennå. Selskapene i APPLY Group kompletterer hverandre, og utgjør et helhetlig tilbud innen engineering, konstruksjon, innkjøp og installasjon mot olje- og gassindustri offshore og på land, samt bygg og anlegg. - Vi skal styrke vår posisjon som totalleverandør i olje og gassmarkedet. Gjennom komplettering av vår samlede kompetanse skal vi konkurrere om mellomstore vedlikeholds- og ombyggingsoppdrag på hele den

norske kontinentalsokkelen. Jeg regner med at vi i løpet av 2 til 3 år har passert 2000 ansatte, og nærmer oss en samlet omsetning i APPLY Group på 5 milliarder kroner. Dette dreier seg om en lang prosess hvor vi bygger stein på stein, sier Per Bjørn Habbestad, som ser klare paralleller mellom rollene som næringslivsleder og kordirigent. - Utfordringen er å være samstemt og få til samspill både i musikken og i næringslivet. Nøkkelen er øving og oppbygging av kompetanse. Framføringen av musikken er eksamen for koret på samme måte som gjennomføring av prosjekter er det i APPLY Group. Når publikum eller kundene er tilfreds har vi bestått, sier Habbestad.

JOBB & NÆRING

5


Slik ser Østensjø-rederiet nye stolthet ut- et hotell- og serviceskip som kan huse 600 mann.

Østensjøs nye stolthet Her er Østensjø-rederiet nye stolthet. Hotell- og serviceskipet Edda Accomodation er under bygging i Spania og skal leveres i november 2010. Johan Rokstad gleder seg. - Dette er vår største enkeltinvestering noensinne, totalkostnaden ligger på rundt 900 millioner kroner. Skipet får plass til 600 personer og vil ha et mannskap på rundt 70, sier Rokstad. - Østensjø-direktøren kan ikke eksakt si hvor skipet skal posisjoneres, men regner med at det blir i forbindelse med operasjoner i varmere strøk. I tillegg til hotellseksjonen kan skipet brukes til diverse servicefunksjoner, det har eget verksted, løftekran

6

JOBB & NÆRING

og rom for mellomlagring av utstyr. Markedsmessig forventer Østensjø-rederiet et hvileår i 2010, men oppgang i 2011.

Tekst: Egil Severeide - Det er fortsatt mange nybygg uten kontrakt som skal inn i markedet, og bankene er fortsatt forsiktige med å gi lån. Vi forventer et moderat marked i år, men har større forhåpninger til 2011, sier direktør Johan Rokstad. Østensjø-rederiet har lagt bak seg noen år med god inntjening. Under presentasjonen av Konjunkturbarometeret i januar la Rokstad fram tall som viser et driftsresultat

på rundt en halv milliard kroner i 2008 og forventninger om omtrent det samme for 2009. Rokstad forteller at første halvdel av 2009 var bra, men fra august/september forandret markedet seg dramatisk med betydelig færre forespørsler , nye skip i drift og fall i ratene. Ratefallet kunne være fra kr. 300.000 til 30.000 per dag. Østensjø-rederiet sitter i dag med en flåte på rundt tretti skip, og et nybyggingsprogram på to skip. De tre siste årene har rederiet fått bygget tre moderne offshorefartøyer men det knytter segt særlig oppmerksomhet rundt Edda Accomodation, som bygges ved Astillero Barrera-verftet i Vigo i Spania og som altså er på bøljan bå senhøstes.


Har du en

drøm? Har du en drøm om å lære noe nytt, kanskje komme videre i livet? Ta et valg nå! En telefon til AOF Haugaland kan være det første skrittet.

Vinterens og vårens spennende og rikholdige studie- og kurstilbud gir deg muligheten til å øke din kompetanse på det området du ønsker. De fleste kursene kan kombineres med jobb.

YRKESPROGRAM

- Fulltidsutdanning over 1 år Skaff deg et eksamenspapir som teller! Du får en god teoretisk utdanning og ca. 5 måneder praksis utplassering. Velg mellom: • Helsearbeiderskolen • Barne og ungdomsarbeiderutdanningen

TEORIOPPLÆRING TIL FAGPRØVEN

Har du yrkeserfaring og mangler fagbrev? Nå har du muligheten! Rogaland Fylkeskommune har valgt AOF Haugaland som samarbeidspartner på disse kursene. Det betyr at du kan ha rett på gratis opplæring dersom du fyller 25 år i 2009 eller er eldre og ikke har videregående skole fra før. Dette gjelder følgende kurs

VG2 HELSEARbEIdER VG2 bARNE- OG uNGdOMSARbEIdER

AOF Haugaland tilbyr kompetanseutviklende opplæring for voksne. Vår virksomhet er forankret i troen på at det nytter å hjelpe andre til å nå sine mål. Vi tror de fleste kan utvikle seg – om det får sjansen. Vår visjon er å gi tilbud som folk har behov for – i et læringsmiljø som er preget av trivsel og trygghet.

VG2 TRANSPORT OG LOGISTIKK

Våre ca. 80 lærere har bred kompetanse. Lærernes dyktighet er grunnlaget for deltakernes tillit til oss. Mange kurs holdes i kurssenteret vårt. Dette gir nærhet til AOFs stab, hvor deltakerne kan få veiledning og oppfølging. Vi tar folk på alvor. Det er vårt verdigrunnlag.

• • • • • • • • •

Mojan

Gunnbjørg

Margrethe

• Yrkessjåførfaget • Logistikkfaget

VG2 ANLEGG OG dRIFTSOPERATØR • Anleggsgartner • Idrettsanleggsfag

VG2 PROduKSjONSOG INduSTRITEKNIKK

Dekker fagene: • Aluminiumskonstruksjonsfaget • CNC-maskineringsteknikk • Dimensjonskontrollfaget • Finmekanikerfaget • Grafisk emballasjefaget • Industriell overflatebehandling • Industrimekanikerfaget • Kran- og løfteoperasjonsfaget • Modellbyggerfaget • Platearbeiderfaget • Produksjonsteknikerfaget • Serigrafifaget • Støperifaget • Sveisefaget • Trykkfaget • Verktøymakerfaget I tillegg tilbyr vi eksamensforberedende kurs i: • Salgsfaget • Kontor- og administrasjonsfaget

Elisabeth

Sigmund

Edel

Monica

AOF Haugaland AS - tlf: 52 70 90 00 - haugaland@aof.no - www.aof-haugaland.no

Videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, aktivitører og barne- og ungdomsarbeidere • Fagskole Psykisk helsearbeid • Fagskole Eldreomsorg • Fagskole kreftomsorg • Fagskole Rehabilitering • Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonshemminger

HELSE-, MILjØ OG SIKKERHET

• HMS - grunnkurs for verneombud og arbeidsledere • Lovpålagt kurs i HMS for bedriftsledere • Konflikter på arbeidsplassen • Turnusplanlegging

ANNEN YRKESuTdANNING • • • • •

Arbeidslederskolen Lederutdanning i varehandelen Prosjektledelse Økonomi for ikke-økonomer Interiørskolen

MARITIME KuRS • Båtførerprøven • VHF/SRC kurs

LESE OG SKRIVETRENING

Kursene tilbys på dag- og kveldstid • Access - grunnleggende • Grunnleggende datakurs • Grunnleggende IT-forståelse • Datakortet mini - 3 moduler • Datakortet – alle 7 modulene • Bildebehandling • Powerpoint- grunnleggende kurs • Excel grunnleggende kurs • Excel vidergående kurs • Word grunnleggende kurs • Windows • Internet/ E-post

Bakerfaget Butikkslakterfaget Fiskehandlerfaget Industriellproduksjon av matvarer Kjøttskjærerfaget Konditorfaget Pølsemakerfaget Sjømatfaget Slakterfaget

Inger johanne

FAGSKOLEuTdANNINGER

• Institusjonskokk • Kokkfaget • Servitørfaget

dATAKuRS

VG2 MATFAG

Tone

VG2 KOKK OG SERVITØR

CARBON14

…den kan lett bli virkelighet!

www.aof-haugaland.no

- Gratis for LO medlemmer med rettigheter til stipend • Lese- og skrivekurs m/ data • Norsk som 2 språk

SPRÅK • • • • • •

Randi

Engelsk konversasjon Fransk trinn 1 Portugisisk trinn 1 Portugisisk trinn 2 Spansk trinn 1 Spansk trinn 2

Kari

JOBB & NÆRING

7


Nettsted for utdanning

Sauda vidaregåande skule

Hvilken utdanning en skoleelev satser på har betydning for resten av livet. Det er ikke så lett å finne ut hvilke alternativer som passer best. Men nå er det kommet et nytt nettsted som kan gjøre det lettere. Nettstedet heter www.31skoler.no . Navnet indikerer at det i Rogaland finnes nettopp 31 ulike skoler man kan søke seg til etter ungdomskolen. - Nettestedet er først og fremst beregnet på elever i ungdomskolen og deres foresatte, men jeg ser ikke bort fra at elever som allerede er i den videregående skolen kan ha nytte av dette nettstedet, sier seksjonssjef for inntak og yrkesveiledning i Rogaland Fylkeskommune, Ståle Wold. På nettstedet finnes også en

Me tilbyr utdanning innan: • ToppVolley Norge • Yrkessjåførfag • Transport og logistikk • Tilrettelagt opplæring • Bygg- og anleggsteknikk • Elektrofag • Helse- og sosialfag • Idrettsfag m/friluftsliv • Studiespesialisering • Teknikk og industriell produksjon inkl: varmt arbeid, truckførarkurs og dokumentert sikkerhetsopplæring

”snittkalkulator” som kan gi en pekepinne om hvor gode karakterer som må til for å komme inn på de ulike skolene. Det er imidlertid viktig å huske på at kalkulatoren tar utgangspunkt i hva man måtte ha i snitt for å komme inn ved siste inntak, men at dette naturligvis kan endre seg fra år til år.

• Nettskolen Rogaland

NYTT i år: Ambulansefagutdanning - einaste i Rogaland

reklamebyrå

Søk til den gode skulen i indre Ryfylke! www.sauda.vgs.no

-

www.toppvolley.no

52 78 56 60 8

JOBB & NÆRING


Påmelding: www.hninfo.no

JOBB & NÆRING

9


Siden sist Stor interesse for Gautesens Quatar-foredrag Stortingsrepresentanter, ordførere, næringslivsledere og andre betydningsfulle samfunnsaktører møtte fram for å overvære HNs tradisjonelle julelunsj i Imencos lokaler i Haugesund. Det ble en faglig og sosial sammenkomst, der Hydro-direktor Truls Gautesen var hovedforedragsholder og fortalte om arbeidet med å bygge verdens største aluminiumfabrikk i Quatar. Gautesen har ledet prosjektet, og gav de frammøte en innsiktsfull reise gjennom et gigantisk byggeprosjekt, som ble avsluttet til avtalt tid og innenfor budsjett. Imenco-direktør Geir Egil Østebøvik orienterte om Risøy-selskapets vekst de siste årene med etableringer i inn- og utland i et spennende marked, mens nestoren blant våre lokale stortingsrepresentanter, Øyvind Vaksdal, orienterte om viktige saker på den nasjonalpolitiske dagsorden. Dessuten ble to avtroppende skikelser i det regionale næringsbildet, HNs Stein Alendal og Harald Løland i Sauda Vekst hedret for sin aktive deltagelse i samfunnsbyggingen i regionen. Samtidig ble etterkommerne ønsket

Stinn brakke på Stord Det var rekorddeltaking då Næringsbarometeret 2010 vart presentert på Frukostmøte den 21. januar på Stord Hotell. Det første frukostmøtet i 2010 samla 94 deltakarar, og mange var spent på utsiktene for 2010 og 2011. Adm. direktør i Aker Stord var med i paneldebatten, og kunne bekrefta spådommane til sjefsøkonom Hallgeir Isdahl Sparebanken Vest at ’”skyene ikke lenger er i horisonten, men over oss”. Det vert mindre aktivitet på Stord frå våren 2010, meir reiseaktivitet på dei tilsette ved verftet, og situasjonen vil vedvare til godt ut i 2011, sjølv om ein skulle vinna nye kontrakter. - Kontinuerlig forbetring av konkurransekrafta vert nødvendig, då dei asiatiske kokurrentane pustar oss i nakken tidlegare enn me frykta understreka Lars Ei

10

JOBB & NÆRING

Livlig prat rundt bordet; fra venstre Harald Løland, Per Bjørn Eriksen (LO), stortingsrepresentantene Torfin Opheim og Magne Rommetveit, Olav Linga, Haugaland Kraft, Harald Stakkestad, ordfører i Tysvær (delvis skjult) Arne Bergsvåg, ordfører i Vindafjord og Inge Løyving, Sauda Vekst.

velkommen i det gode selskap; Bernt Jæger i HN og Inge Løyning Sauda Vekst, som begge tiltrer ut på nyåret.

Og så var det, selvfølgelig, god julemat dandert etter alle kunstens regler.

Frivillighet-Norge skaper store verdier

Mange norske bedrifter flytter ut

Verdiskapingen i de ideelle organisasjonene utgjorde totalt 35 milliarder kroner i 2007.

14 prosent av norske foretak har flyttet aktiviteter utenlands i perioden 2001 til 2006. Den vanligste destinasjonen er EU-land, og den vanligste motivasjonen er reduserte kostnader. Industribedrifter flytter oftere enn tjenesteytende bedrifter.

Dette tilsvarte 1,5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Sysselsettingen i sektoren er beregnet til 70 000 årsverk, men dersom man inkluderer den ubetalte arbeidsinnsatsen er over 180 000 årsverk knyttet til ideell og frivillig virksomhet. Dette er første gangen Statistisk Sentralbyrå har laget et satellittregnskap for frivillig sektor. Regnskapet følger FNs anbefalte mal og gjør det mulig å sammenligne frivilligheten i Norge med andre land.

I perioden 2001 til 2006 har 14 prosent av norske foretak flyttet aktiviteter utenlands. Det viser seg at andelen foretak som flytter er relativ lik i Norge, Danmark, Finland og Nederland. Danmark har det høyeste nivået med i overkant av 19 prosent, mens Nederland har det laveste med i underkant av 14 prosent, melder SSB.


Jobber for miljøteknologi Programkomiteen for vårens FoI-konferanse i Haugesund er i fullt arbeid. Tema for konferansen i år blir ”Ny miljøteknologi- et nødvendig vekstområde”. Konferansen arrangeres 5. mai på Høgskolebygget. Den er et resultat av et partnerskap mellom HSH, Maritimt Forum, Polytec, Haugaland Kunnskapspark og Haugesundregionens Næringsforening, og skal være en samhanddlingsarena mellom Foi-miljøene og Programkomiteen består av fra venstre: Kjell Sandaker, Eidesvik Offshore, Marit Viksund, Gassco, Jan R. Jonassen, HSH, Eirik Askevold, bedriftene i regionen. Kunnskapsparken, Owen Austevik, Hydro, Thorvald Gundersen, Polytec og Tori Lindbøl, Statoil.

Positivt med kommunefusjon Det var bra å slå sammen Ølen og Vindafjord, er konklusjonen i en forskningsrapport om de fire siste frivillige kommunesammenslåingene i Norge. – Informantene etterlater ingen tvil om at det var bra å slå sammen kommunene, og at gevinsten for kommunen samlet sett, og i et langsiktig perspektiv, er større en ulempene, er konklusjonen for Vindafjord i den ferske rapporten fra Telemarksforsking.

Rapporten slår fast at de fire nye kommunene – Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund – er blitt mer robuste og handlekraftige, og bedre i stand til å møte framtidige utfordringer knyttet til tjenesteproduksjon og næringsog samfunnsutvikling, gjennom sammenslåing.

Hver femte fastlege På Europa-toppen er innvandrer i transportutgifter Én av fem fastleger i Norge er innvandrer, og godt over halvparten av disse er født i EU/EØS-området. Innvandrere utgjør en større andel av fastlegene i de minst sentrale kommunene og har oftere åpne lister, melder SSB. Av de 3 969 fastlegene som var registrert i Norge i 2008, var 777, eller 19,6 prosent, innvandrere. Fordelingen etter fødeland viser at Tyskland, Danmark og Sverige er de enkeltlandene som er representert med flest fastleger i Norge.

Flere tar høyere utdanning I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 prosent, men det er store geografiske forskjeller i utdanningsnivået. De best utdannede bor i Oslo, mens Finnmark og Hedmark har den laveste andelen med høyere utdanning.

Hva sa jeg?, kan ordfører Arne Bergsvåg i Vindafjord skryte av i dag.

Kvinner har høyere utdanningsnivå enn menn i alle fylker, men forskjellene varierer. I Finnmark er forskjellen på over 10 prosentpoeng, mens i Oslo og Akershus er den under 1 prosentpoeng.

Norge er blant de ti landene med høyest forbruk i Europa, og ingen bruker større andel på bil og transport. Samtidig er Norge blant de landene der forskjellen mellom dem med lavest og høyest inntekt er minst, viser en analyse fra SSB. Analysen viser at det har skjedd store endringer siden forbruksnivået i de europeiske landene sist ble sammenliknet i 1988.

På topp i nærings-NM Både Sunnhordland og Haugalandet er på topp 10-listen når Nærings-NM rangerer norsk næringsliv. – Dette bekrefter bare at vi har et oppegående, konkurransekraftig samling av små og store bedrifter, sier Egil Severeide, administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening til Haugesunds Avis. Sunnhordland (i denne sammenheng Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Tysnes, Etne, Austevoll og Kvinnherad kommuner) nådde så vidt ikke pallen. Regionen endte på fjerdeplass måtte se seg slått av den seirende Stavangerregionen, Dalane og Bergen og Askøy.
Niendeplassen er delt mellom Haugalandet (Haugesund, Vindafjord, Sauda, Bokn, Karmøy, Tysvær og Utsira) og Drammensregionen. JOBB & NÆRING

11


Vi møblerer kysten

AS Sterling, Frakkagjerdveien 89, 5563 Førresfjorden, Tlf: 52 75 45 55, Fax: 52 75 45 60, salg@assterling.no www.assterling.no


Nytt om navn

Kjell Jakobsen

Nå: Art Director, Team Seven AS Før: Abacus Kommunikasjon AS

Jorun Hasselquist Asmyhr

Nå: Medisinsk sekretær ved Privatsykehuset Haugesund AS Før: Sveio Legekontor

Kjell Inge Aksdal

Nå: Servicemontør, First Elektro Før: Servicemontør Simens/Bravida.

Henny Marie Sætran Nå: Kundekonsulent i filial Gard og filial Amanda, Haugesund Sparebank. Før: Vikar i banken

Cathrine Grimstvedt

Nå: Overingeniør underavdeling passasjerskip, Sjøfartsdirektoratet Før: Nyutdannet fra NTNU i Trondheim, marinteknikk

Elin Skeie

Nå: Er ansatt som markedssjef i Destinasjon Haugesund & Haugalandet. Hun er utdannet vde Norges Hotellhøgskole. Før: kommer fra stillingen som markesansvarlig for matpraten.no.

Hilde Øygarden

Nå: Er ansatt i Destinasjon Haugesund & Haugalandet som lokal prosjektleder for NTW 2011 Hun har økonomisk administrativ utdannelse fra HSH. Før: kommer fra stilling som konsulent i Gassco. Hun har også bakgrunn fra Haugesund Sentrum.

Bente Haraldson Syre Rolf lillehammer Nå: Kredittsjef Haugesund Sparebank. Før: Deloitte AS avd. Haugesund

Nå: Kunderådgiver personmarkedet (PM) Haugesund Sparebank. Før: Toyota Haugesund AS

Jobb & Næring vil gjerne presentere folk som har fått ny jobb. Vi ber om digitalt bilde og navn, stilling, alder og eventuelt hvor vedkommende har vært før. Tjenesten er gratis. Bidrag kan sendes til: jn@dhr.no

Manpower gruppen – din kompetansepartner Manpower AS

Manpower Professional Engineering AS

• Administrasjon/regnskap

• Automasjonsingeniører

• Dokument/costkontroll

• Telekomingeniører

• Lager/logistikk

• QA/ HMS senior kompetanse

• Barnehage

• Prosjektadministrative posisjoner

• Salg/kundeservice

• Prosjektplanleggere

• Bank/finans

• Prosjektcontrollere

JOBB & NÆRING

13


Geir’s jørna Av Geir Kvam

Gó gammaldagse vinter........ Eg é ein av dei så lika gå tur. Det hjelpe meg å klara håve, å så får eg akkurat nok mosjon te å tro at eg holle meg i form. Eg har ikkje tall på kor monge gonger eg har gakka med endene i Haraldsvang, eller speida itte aure i Kvalabekken. Eg dikta litt når eg går, synge nye sangar så eg har glømt ut når eg komme him igjen, men di hjelpe. Her om dagen gjekk eg rondt Djupadalen. Måtte gå av meg nåke gammalt rusk så hadde hengt seg opp mellom øyrene. Midt inne i dalen kom dårr ein høgreiste mann med longt sjegg å fløyelsbuksa gåandes imot meg. Eg såg kim det vá med ein gong, å gjorde meg te kjenne då han kom opp på siå av meg. - Nei, é det deg. Sjétongane! Du é flinke, sa án. Eg takkte for skryté å kjente at humøré steig med monge hakk der å då. - Eg går to gonger te dagen opp te Krokavatné, fortalte diktarhøvdingen før han trava videre. Eg snudde meg å såg itte án med beundring. To gonger te dagen, tenkte eg, å så begynte eg å nynna på Tir Na Noir. Det har vore vinter i Haugesund i januar. Kaldgufsen har stått innøve byen i longsamelige veker, å den goé gamla sprengkuldå é kommen tebake. Kvikksølvet seig mesten i bånn, å Haugalandet snødde ner. Naglabet å brøytekantar é kommen på moten igjen. Gamle treski, bambusstavar å rondslipte lengdeløpskøyter é rota fram fra loft å kjellar. Morkne beksømmar, hetteanorakk med ulvaskinn å swix i brystlommå, har blitt ein del av kverdagen. Kanskje é dårr té å mé nåken så har et par fettlarstøvlar liggandes. Folk har gått mann av husé ut i vinterkvelden for å ta nåken magadrag av frostrøyken, mens di lytta te knitringå i snøen. Peiskos har fått ein áen betydning, å aldri har dårr vore lest så monge romanar å ukeblader.

14

JOBB & NÆRING

Stabilt høytrykk å fortsatt kaldt, sa Gislefoss te det kjedsommeliga. Itte alt snakké om globale oppvarming, trodde me jo aldri at nåken her ute på knatten sko få oppleva sjikkelige vinter igjen. Me vá innstillte på ein longe haust, å tidlige vår. Adle så vá sikker på at vadlaslettå sko vaska vekk alt itte nåken dagar, sånn så án pleie, venta forgjeves. Bilskrapå sørga for morgengymnastikken, å månge utsatte seg sjøl for ”nær døden” opplevelsar på rattkjelke eller akebrett nerijønå ein bakke, samen med barn å barnabarn. Adle blir ongar igjen, når snøen ligge lenge. Nåken la armane på ryggen å sjeise elegant bortijønå isen med Ballangrud på beinå, heilt te anklar å kner skreik på rettferdighet, å det gjekk opp for di at det vá lenge siden sist. Kommunen sine brøytemannskaper så har hatt rolige dagar i seinare år, måtte plutselig ut på veien å skoffla for livé, på øvetid. Adle bønder med traktor, har fonne fram rustne brøyteskjer å rydda opp i alt så hette nabolag å stikkveiar. Strøbilane é kommen te heder å verdighet igjen. Kiropraktorane har ó fått det travelt itte at folk vá ute med sjøre, utrente ryggar å måka på egen hånd. Nasaforkjøelsen så ó følle med det kalla veret, gjorde at apotekerane konne gni seg i nevane å se fram te hyggelige kassaoppgjør, mens di hosja ut store dosar nasadråpar, hostesaft, honning å rigabalsam. Di levé godt av basiller å snott, dei karane. Varmeflasker é fylt opp, elektriske fotvarmerar å varmeputer plugga inn, å monge har te å med fonne fram den gode gamle pysjamasen igjen. Nåken tror jo at me komme te å få ein nye beibiboom te høsten. Dårr é jo tross alt monge måtar å varma seg på når isrosene legge seg på soveromsrutå. Tante Ingebjørg på Stord fortalte at hu vá blitt mærr å mærr glá i naboen, itte at án kjypte seg snøfresar, men om det blir nåke mærr ská vær usagt.

Det har vore sjere klondykestemningå i varmepumpebransjen. Di har spronge fra husvegg te husvegg å hengt opp kompressorane sine. Gamle oljefyringsanlegg har blitt starta opp igjen, smårusta kakkelovnar har gløda, å vedsellerane har kjørt ut favn itte favn, akkurat så hakka møkk. Ja, på det kaldaste oppsto dårr jo reine panikken, å tendenser te håndgemeng, sjøl om prisen vá 70 kroner sekken. Kosta ka det kosta vil, men frysá ská me ijaffal ikkje. Monge heiv ut julatreet tidligt i år, å brukte det på peisen i stedenfor. Te å med buntmakerane fekk ei oppblomstring, itte at damene med blått hår begynte å dra fram både minkane, sølvrevane å persianerane sine fra kjølelageret. Ja sjøl skinnhuer é blitt ”in” igjen, uten et kny fra Birgitte Bardot. Det gjørr nåke med oss når vår herre legge sitt kvite krystallaken øve landskapet. Minusgrader å knitrande snø é ikkje kverdagkost på Haugalandet Men sjøl om vinteren allerede har vore her lenge, så vett me jo at det kan lava ner både i februar å mars. Kor detta ská enda é det ingen så vett, men at denna vinteren komme te å bli omtalt i monge år framijønå, é ganske sikkert. Det tossna é bara at me ikkje vett om án komme igjen te neste år. For sikkerhets skyld kan me jo kjøpa vedkløyvar, å fylla opp garasjen eller isolera på lofte, sånn at me é klar, i tilfelle. Å før våren komme kan dei råaste lesehestane slita seg ijønå kampen te Knausgård, eller surfa på netté, der det komme ein million nye sider kver dag. Hvis ikkje kan di rett å slett kroa seg inn i den olympiske sofakroken, å zappa seg ijønå halla februar, med norske flagg å potetgull. Heia Norge. PS: Vinteren gir oss littegranna herlige avmakt, ting går litt seinare, enten me vil eller ikkje. Å så án Petter så fint sa, - alt det kvita jørr jo denna mørka årstiå litt lysare.


Karmøy kommune søker ferievikarer Lyst på sommerjobb i Karmøy kommune? Helse- og omsorgsetaten søker etter ferievikarer til: • boliger og avlastningstiltak for psykisk og fysisk funksjonshemmede • sykehjem, aldershjem og bofellesskap for eldre • hjemmetjenester og dagsenter for alle brukergrupper • Bestillerkontoret Det er behov for: Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, personal til kjøkken og vaskeri, assistenter med erfaring, studenter/elever innen relevante fag. Det finnes gode stipendordninger for vernepleie- og sykepleierstudenter samt helsefagelever. Kontakt Stine K. Bjelland for mer informasjon. Tlf: 52 85 75 00

Teknisk etat søker etter sesongarbeidere og ferievikarer til alle avdelinger. Arbeidet består i: • vedlikehold av utendørs idrettsanlegg, grøntanlegg ved skoler, bu- og behandlingsheimer og alle veganlegg i kommunen • vedlikehold av vann- og avløpsanlegg • landmåling og forefallende kontorarbeid • renhold • vedlikehold/maling av kommunale boliger Fullstendig annonse og mer informasjon finner du på www.karmoy.kommune.no

Søknadsfrist 1.april 2010

Karmøy - kommunen som vil at du skal lykkes

JOBB & NÆRING

15


På kryss & tvers Kriminalitet

Like

By

Ibsenfigur Regattadeltakelse Møbel

Godsak Instument

Dronning

Kryssordverkstedet nr 12

Vind

FAVORITTEN

Metall

Tall

Egen

Trygd Tilbakestående

Gitterverk

Hodeverk

2

Rett Fase

Ås

Plass.

Hast

Spill

Forsøksvist

Krypdyr

Spiss Adhocutspill

Avta

Bolig

Fugl Forfatter

Sindig Underfundig

Dyret

1 Like

Bartreprodukt

Hell

Nedbør

Kna

Vase

Middagsrett

Gass

Oppgjør

P å b y

Depot

Gull (kj.tegn)

Mislikt

Munn

Duft Bønnene

Gud Noe forkastelig Vekst

Spørre

Statsbedrift Presterer

Gass

Belegg

Ordenstall

4

6 Sylinder

Mediesjef

Embetsmann

Matet

Vekst

Selsk.

Spørreord Måltid

Suge

Uro

Konj.

Pron. Tre Aksellera -sjon

Kredittpris

Stabukk Bolig

Ordnede

Prest Møtes Ferdsel

Forsømt

Drikk

Varg Tallord

E n k e l

Spiste

Komite

5

Åndedrettsorganene

Interj.

Virke

Nedbør

Kunstner Like

R a n t

Smertefull Ekspertområde Yrke

Utviklet seg til Vekst

Respektèr

Fett

3

Hi

Gud

Klokke

Drikk E n d a

Svulm!

M å l

Bråke

Spis

Lærrem

Bib.del

Svimmel

Manndig

Lokkemiddel Lever

Finn løsningsordet ved å sette sammen bokstavene i de gule rutene og send dette til: kryssord@dhr.no (husk navn og adr.) eller send via post til: DHR Reklamebyrå AS Postboks 1915 - 5508 Karmsund. Innen 15. feb.

Løsningsord:

1 2 3 4 5 6

Navn:

VINN 10 FLAKSLODD

Adresse: Kryssord Ruth Larsen

16

JOBB & NÆRING

Vinner av forrige utgaves premie: Synnøve Sannes, Haugesund Vi gratulerer!

Løsningsordet var: Odda

Ragna Flotve, 49, dagleg leiar i Sveio Næringsservice og endringsnavigatør i Heraklit Endringsnavigatøren. Forfattar. Sambuar med Kristian, mor til Svein, Kari og Geir. FAVORITTEGENSKAPER: Kreativ og engasjert FAVORITTLEDER: Bjørn Kjos FAVORITTPOLITIKER: Nelson Mandela FAVORITTHOBBY: Lesa dikt i seglbåt i Sunnhordlandsbassenget FAVORITTLAND: Spania FAVORITTSKUESPILLER: Woody Allen FAVORITTBOK: Den lille prinsen, av Antoine de Saint-Exupéry FAVORITTSANGER: Mark Knopfler FAVORITTMAT: Tapas og raudvin, servert på eit svaberg ved havet FAVORITTBIL: Peugeot cabriolet


reklamebyrå

Foto: Team 7

Caiano Eiendom AS Har en eiendomsmasse på ca 55.000 kvm fordelt over næringseiendommer på hele Haugalandet For tiden har vi følgende lokaler til leie: Haugesund: Haraldsgaten 125: Byens beste beliggenhet og flotteste utsikt! Alt fra enkelt kontor til større seksjoner (opp til 25 pers). Postgården : Ca 400 kvm, egnet til kontor, butikk, showrom, lager etc. Inngang fra gateplan. Karmøy: Bømlo:

Nygård Næringsbygg: Mulighet for leie av kontortjenester og fellestjenester hos Rogaland Ressurssenter. Alt fra enkelt kontor til større seksjoner (opp til 25 pers). Sekstanten kjøpesenter : Butikklokale 117 kvm – Bømlos beste beliggenhet! Tidligere Bømmeløy mek. verksted: Verksted/lager.

For mer informasjon kontakt oss på: Tlf 52 70 90 71 / 970 14 524, eller e-post: camilla@caiano.no

www.caiano.no

Get er en ledende leverandør av digital-TV, bredbåndsinternett og telefonitjenester til kunder i Oslo, Asker, Buskerud, Østfold, Bergen, Stavanger, Haugesund, Kristiansand og Trondheim. Alle tjenestene i vår produktportefølje er meget konkurransedyktige. Vi tilbyr blant annet over 100 digital-TV kanaler, en av landets raskeste bredbåndshastigheter (50 Mbps), og er eneste leverandør av bredbåndstelefoni med kvalitetsgaranti. Vi har et ungt, dynamisk og godt arbeids- og fagmiljø, med høyt motiverte og dyktige medarbeidere. Per i dag har Get i overkant av 450 ansatte. Les mer om oss på www.get.no

Klar for noe nytt? Norges ledende digital-TV og bredbåndsleverandør søker

SALGSLEDER - HAuGESunD AnSvARSoMRÅDER:

ØnSkEDE kvALifikASjonER:

• Salg av digital-TV, telefoni og bredbåndstjenester • Oppfølging av storkunder og direkteselgere i avdelingen • Planlegge og gjennomføre salgs- og markedsaktiviteter • Drive og bygge opp et godt salgsteam

• Erfaring fra salgsarbeid og ledelse • Relevant utdanning innen markedsføring og administrasjon • Generelt god teknologiforståelse • Energisk, handlingsorientert og strukturert

Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i en fremtidsrettet bransje i stor utvikling. For mer informasjon om stillingen kontakt Tor Arne Egeland i Personalhuset tlf 982 95 146 eller Avdelingsleder i Get Reidar Inge Blom tlf 901 90 946. For å søke stillingen se www.personalhuset.no under ledige stillinger - Rogaland. Søknadsfrist: 10. februar 2010

JOBB & NÆRING

17


Kurs og studier Nyhet: • Tegne / Malekurs 1 Språk: • Gresk 1 • Fransk 1 og 2 • Spansk 2 (Hgsd + Bømlo) • Tyrkisk 1 (Hgsd + Stord) • Engelsk 2 • Business English • Italiensk 8 • Russisk 1 • Russisk 2 • Ny i Norge / Norwegian 1+2 (engelsk, tysk, polsk) • Ny i Norge/Norwegian 3+4 (engelsk, tysk) Diverse: • Båtførerprøven • Bilfører 65+ • Strikke/heklekurs • Lefsebaking

Studier/næringsliv: • Coaching og relasjonsledelse (15stp) • Excel for ledere (krever grunnkurs) • Senior EDB-kurs • Plan og Bygningsloven 4 dager (April) • HMS for ledere • Business English • Kunsthistorie foredragserie v/terje Hauken. IKT og Foto • Windows grunnkurs • Excel grunnkurs • Word grunnkurs • Digitalfoto • Bildebehandling 1 (photoshop elements)

LederutvikLingsprogrammet

COACHING OG RELASJONSLEDELSE 15 studiepoeng

Målgruppe: personer som har lederoppgaver og / eller ansvar for personal- og kompetanseutvikling, eller har ansvar for brukerveiledning og rådgivning. Eksempel på innhold: Coaching som metode for kompetanseutvikling. Ledelse og coaching. Coaching som verktøy i konflikthåndtering. relasjonsledelse – relasjonskompetanse. Coaching i praksis Mål: studiet skal bevisstgjøre deltakeren på egen rolle, ansvar, og oppgaver som de møter i sin arbeidssituasjon. det er lagt opp til å utvikle deltakernes relasjonelle evner og til å planlegge, gjennomføre og evaluere coaching som metode for kompetanseutvikling blant medarbeiderne. arbeidsplassen som læringsarena står sentralt og studiet vektlegger deltakernes egne arbeidslivserfaringer. studiet kan være en del av fri bachelorgrad. studiet gjennomføres i samarbeid med Høyskolen i akershus. Helgesamlinger (fre–lør, totalt 9 dager) + prosjektarbeid basert på egen jobbsituasjon.

Tlf. 52 70 43 20

Oppstart fredag 12. februar 2010

Se våre nettsider for mer informasjon: www.folkeuniversitetet.no • e-post: haugesund@folkeuniversitetet.no 18

JOBB & NÆRING


Hvordan kommunisere? Forsker og førsteamanuensis Gunnar Rimmel fra Handelshögskolan i Göteborg gir i bladet Entreprenör en rekke råd om kommunikasjon. Her er noen av dem: 

 1. Hold hjemmesiden oppdatert.


De fleste bedrifter og organisasjoner har en hjemmeside hvor de informerer om hva de kan tilby kundene. På siden informerer de gjerne også om hvordan virksomheten er bygget opp. Det kan være en god idé å i tillegg legge ut årsrapporter og lignende informasjon. 2. Send ut nyhetsbrev.


Nyhetsbrev er en god måte å holde jevn kontakt med kundene på, og nyhetsbrevene må ikke bare inneholde alt som er positivt. Tenk igjennom hva som er interessant for andre å vite. Særlig i dårlige tider kan det være en fordel at kundene slipper å gjette seg fram til hvordan det egentlig går med foretaket. 3. Send ut pressemeldinger - også i motgang.


Mange selskaper sender ut rikelig med pressemeldinger når ting går bra, men skriver ikke et ord når ting går dårlig. Informerer dere også om motgang, kan det gi leseren en følelse av at situasjonen er under kontroll. 4. Sil informasjonen.


Ikke informer om uvesentligheter. Noen selskaper gjør den feilen at de sender ut informasjon om alt hele tiden. Dette kan imidlertid føre til at folk blir mistenksomme og lurer på om foretaket har noen skjult agenda med all overinformasjonen. 5. Finn forum på nettet.


Ta sjansen på å delta i sammenhenger på nettet du kan ha nytte av, og hold deg informert om selskapet er et emne på chattesider, i ulike forum eller lignende. Det kan spres både positiv og negativ informasjon på denne måten. 6. Ikke ignorer angrep.


Ta godt hånd om misfornøyde kunder og møt kritikk. Stikker du hodet i sanden tror folk gjerne at du har noe å skjule. 7. Informer om innhold.


Mange kunder ønsker informasjon om eksempelvis tilvirkningsmåte og miljøvennlighet ved produkter de kjøper. Vær sjenerøs og informer før du blir spurt, selv om informasjonen ikke er veldig positiv. Det tjener du på.

Helse Miljø Sikkerhet Av Anne Tone Salte Andersen, Rådgiver helsefremmende arbeidsplasser/HMS

Langtidsfrisk - Frisk satsing!

Få ned sykefraværet med gladord! Harstad kommune vil skifte ut ordene sykefravær og langtidssykemeldt med friskhetsnærvær og langtidsfrisk! Frisk satsing skal gi færre sjuke, ja det tror i alle fall flere kommuner i Romsdal på Nordmøre på. De skal på jakt etter hvordan kommunen er, når den er på sitt aller beste! Neste spørsmål blir: hvordan er det i dag? Så oppfølgingspørsmål: Hva er dermed nødvendig å gjøre? På kort og på lang sikt? Sykefraværsproblematikk preger debatten i media nå om dagen. Hvem skal betale utgiftene med dette økte sykefraværet? Arbeidsgiver, eller skal arbeidstakerne måtte ”svi mer på pungen”, om de melder seg syke fra jobben? Hvordan skal vi redusere sykefraværet? Hvorfor ikke snu på flisa, og i stedet for å fokusere på årsaker til at folk er syke, heller lete etter friskfaktorene, det som skaper god helse, arbeidsglede, mestring og det gode arbeidsmiljøet? Ja, rett og slett, hva er det som gir meg lyst til å gå på jobb, få meg til å yte det lille ekstra, når jeg kunne valgt å bli hjemme, eller må jeg si at jeg har ”vondt i lysten”? Målet må være å skape en friskhetskultur, en sunn kultur av langtidsfriske mennesker! Sunne organisasjoner yter bedre. Klarer vi å skape det gode liv i det gode arbeidsliv? Vi må skape arbeidsplasser som gir alle mulighet til å ta i bruk sine ressurser og derigjennom bidra til verdiskapning og sunne, levedyktige virksomheter.

kelen til Langtidsfrisk suksess ligger i at oppmerksomheten flyttes fra sykdom og sykefravær til helse og friskhetsnærvær. Dette helhetssynet på helse, effektivitet, kvalitet og miljø har resultert i dramatisk reduksjon i sykefraværet i bedriften Stora Enso Fors i Sverige. Helsefremmende arbeidsplasser kjennetegnes ved:

- Lederskap som er tilstedeværende og tilretteleggende - Lederskap som fremmer romslighet, takhøyde og frihet til å tenke annerledes - Felles og synlig verdigrunnlag som skaper identitet og stolthet - Åpenhet for mangfold og våre menneskelige ulikheter - At alle opplever mestring i arbeidet og eierskap til resultatene gjennom tilbakemeldinger fra kunder og brukere - Hensyn til hele mennesket med utgangspunkt i individuelle behov og livssituasjoner - Fysiske omgivelser som løfter oss, gjør oss glade og skaper arenaer - å være sammen i - Mulighet til personlig og faglig utvikling og læring i arbeidet. Et godt arbeidsmiljø må skapes av alle, det kan ikke vedtas ”Ansatte som trives er en stabil ressurs, de blir værende lenge og tiltrekker seg nye gode ansatte. De produserer bedre, er engasjert i arbeidet og har lavere fravær” (sitat Kurt Karlsen, administrerende direktør i Profitek)

Personlig ansvar

Den enkelte ansatte har plikt til engasjement. Hvordan er det når du er på ditt beste? Hvordan er det i dag? Hva er så nødvendig å gjøre? Tenk for et flott utgangspunkt i medarbeidersamtalen! Langtidsfrisk

Har du en helsefremmende arbeidsplass, er du en helsefremmende leder og gjennomføres ansvarlig medarbeiderskap på arbeidsplassen? Hvis ikke? Hva er da nødvendig å gjøre? Alle har plikt til engasjement, vi har et personlig ansvar! Gjør det og ta det!

Bedriftslege Johnny Johnson mener at nøkJOBB & NÆRING

19


Personmarked - Næringsliv Lokal kompetanse – Lokal kompetanse og korte beslutningsveier særpreger oss. Dette gir deg som kunde ekstra trygghet. Full service bank – Haugesund Sparebank er samtidig en fullservice-bank, noe som betyr at vi tilbyr alle de banktjenester kundene har behov for. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby forsikringsprodukter - eiendomsomsetning pensjonsforsikring og fondssparing. Kontakt oss – Du kan kontakte oss på telefon 03240 eller via e-post til post@haugesund-sparebank.no. På vår hjemmeside holder vi deg orientert om våre priser og hva som er aktuelt i banken til enhver tid: www.haugesund-sparebank.no.

PDS Protek AS er et rådgivende ingeniørfirma som siden 1991 har levert ingeniørtjenester til olje & gass og landbasert industri. PDS Protek AS har langsiktige rammeavtaler med de store aktørene innen olje & gass på leveranse av konsulent- og ingeniørtjenester. PDS Protek AS er sertifisert iht. NS-EN-ISO 9001:2008 og registrert i Achilles. PDS Protek AS er utnevnt til Gaselle- bedrift av Dagens Næringsliv tre år på rad; 2007, 2008 og 2009 PDS Protek AS er i dag ca. 100 engasjerte og har kontorer i Haugesund, Oslo, Hammerfest, Sauda og India.

Mekanisk 3D design

Piping

Prosjektering

Studier

konsulenttjenester

Din lokale kompetansepartner

System Design

Struktur FEM Analyser

Prosjektledelse

Byggeoppfølging

Ønsker du nye utfordringer? Besøk oss på:

www.pds-as.no Godkjenninger:

Webtjenester:

No. 26626

PDS Protek AS - Kvalamarka 6, 5514 Haugesund - +47 52 70 92 00 - firmapost@pds-as.no

20

JOBB & NÆRING

reklamebyrå

Haugesund Sparebank er en kundeorientert, selvstendig sparebank med lokal forankring


Stress ned…. Nytt om IT

Dr. Randall Hansen har noen gode tips til deg om du føler deg stresset på jobben.. 1. Sett tingene i perspektiv.

Hva betyr jobben for deg i forhold til venner, familie og helse? Krever jobben for mye av deg kan det være på tide å se seg om etter noe nytt. 2. Ta pauser.

Det er bra å ta en pause der man gjør noe helt annet - går en tur rundt kvartalet, trener eller kanskje sitter på en rolig kafé og lytter til musikk. Hva som helst som kan få deg til å legge bort tanken på jobben en liten stund. 3. Organiser deg.

Rydd skrivebordet, det kan gi deg en følelse av kontroll. Å skrive arbeidslister og gjøre avtaler kan også være til hjelp for å få orden. 4. Prat med noen.

Forteller du en annen om stresset på jobben, kan det lette på trykket. 5. Ha gode relasjoner til medarbeiderne dine.

Hvis du vet at du har medarbeidere som stiller opp for deg hvis nødvendig, kan minske stressnivået. Husk bare å stille opp for dem også. 6. Sett realistiske mål.

Selv om du ønsker å prestere mer har ikke døgnet flere timer enn før. Setter du deg for høye mål, øker stressnivået. 7. Forsøk å være positiv.

Forsøk å holde deg borte fra folk med negative holdninger, det stjelder energi og motivasjon. Belønn deg selv når du får en seier; selv om ingen andre kommer på å gjøre det.

Av Akif Papas, Seniorrådgiver , Logica Norge

Hvordan beholde kunder i kritiske tider? Et engelsk ordtak sier at stigende tidevann løfter alle båter. En måtte altså være bra dum for ikke å lykkes.Men hvordan gjør din bedrift det når tidevannet er i ferd med å trekke seg tilbake? Er du forberedt? På hva ? Nytt tidevann eller fjæresteinene? – det blir opp til deg! Kunnskap er ferskvare

”Den eneste varige konkurransefordel er din overlegne kunnskap om kunden” sa Professor Robert Lautherborn Men kunnskap om kunden er ferskvare og skal behandles deretter, dvs at den har svært kort holdbarhets dato og må bearbeides på rette måten.Noe som dessverre er en sjeldenhet i dagens marked – der bedrifter ikke utnytter denne unike fordelen de har og heller serverer kundene samme ”ferdigmat” som deres konkurrenter gjør i form av store generelle annonser, fokus på pris og produkt. Har du sjekket ”best før merkingen” på på dine kunder? Og har du det rette verktøyet for å bearbeide denne kunnskapen og nyttiggjøre deg den? Husk det koster over 6 ganger mer å selge til nye kunder enn å selge til eksisterende kunder. De fleste bedrifter i regionen har IT systemer for håndtering av logistikk, økonomi, prosjektstyring osv og definerer ofte slike systemer som svært driftskritiske for bedriften, men hvordan står det til med system for håndtering av det aller viktigste i en bedriften? Informasjon om kundene. Hvem er våre kunder?Hvorfor er de kunder hos oss? Hvilke behov/ønsker har de? Har vi full oversikt over korrespondansen med de? Hva har de kjøpt? Hva planlegger de å kjøpe? Er det muligheter for mersalg/ kryssalg?Hvordan gjennomføre en mar-

kedskampanje basert på individuell informasjon om kunden?Hvordan kan jeg definere og belønne lojale og gode kunder? Hvor har du denne viktige informasjonen om dine kunder? I hodet til de ansatte? Does IT matter?

I dagens økonomiske marked er det spesielt viktig å forstå kundenes behov og utfordringer. Du må gjøre medarbeiderne mer effektive og hjelpe dem med å fokusere på de lønnsomme kundene og fange opp de som er misfornøyde. Øke omsetningen og bunnlinjen. Kan det å investere i CRM system være løsningen? En McKinsey-undersøkelse som nylig ble publisert viser at 15 prosent kutt i ITkostnadene, i beste fall gir en effekt på 0,5 prosent på bunnlinjen. Å investere i CRM, Business Intelligence eller andre systemer knyttet til kundeprosesser, gir derimot en bunnlinjeeffekt på 4-5 prosent. I følge en annen undersøkelse fra McGrawHill Laboratory fastslo selskaper som gjennomførte strategiske investeringer i vanskelige tider de ikke bare gjorde det bedre enn andre under nedgangstiden, men opplevde også omsetningsvekst på 275% det første året med oppgang. En rapport fra Nucleus Research konkluderte også med at investering i system for kundehåndtering med fokus på å bedre kundeservice, selvbetjening og kommunikasjon reduserer kostnader samt gir flere og mer fornøyde kunder. All erfaring viser altså at kunder vil handle hos bedrifter som yter dem best service, forstår deres behov, kommuniserer med de og leverer kvalitet og verdi over tid. Ønsker du å redusere kostnader, øke omsetning, øke fortjenesten samt beholde og ha fornøyde kunder? Ta i bruk et CRM system i dag!

JOBB & NÆRING

21


Jobbfrukt

Ti p s o s s om noen som fortjener e n Fr u k t k o r g : j n @ d h r. n o

Jobbfrukt til kunstere Haugaland Kunstverk får årets første korg med jobbfrukt. Det er en forening med formål å tilrettelegge for drift av flerbruksbygg for kunst og kultur på Haugalandet, og er til dags dato er knyttet opp til flere tverrfaglige kulturelle tilretteleggingsprosjekter gjennom flere tusen kvadratmeter, både i Haugesund, Karmøy, Tysvær og Vindafjord. Gjennom driften av kulturhusene skal kunstnere, kunstformidlere og publikum utvikle, presentere og oppleve et vidt spekter av kunstneriske uttrykk innen kunstformer som billedkunst, dans, film, kunsthåndverk, litteratur, musikk og teater. Det er et mål at kulturhuset skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstneriske skillelinjer og til nye og integrerte uttrykksformer. For å realisere dette, skal foreningen skaffe til veie og innrede lokaler egnet til formålet, stille disse lokalene til rådighet for brukergruppene gjennom langsiktige leieavtaler og påse at lokalene brukes i samsvar med formålet.

Energi på jobben Hver uke kjører vi ut 420 fruktkurver på Haugalandet - prøv du også!

5284 4833 jobbfrukt@ipk.no www.jobbfrukt.no

Haugaland Kunstverk beboere. Et lite utvalg av de 20 stk som holder til i foreningens hovedkvarter på 1000kvm2 i Wergelandsgt.19 i Haugesund sentrum. F.v. Simon Næsse (hovedstyret/fabelfolk), Njål Lunde (billedkunster), Stein Magnus Opedal (billedkunster), Ingrid Velure (fabelfolk), Alf Wold (hovedstyret / husstyret / fabelfolk), Bjarne Dankel d.y (hovedstyret / husstyret / musiker) Ruth Synnøve Hausken (husstyret / fabelfolk) se www.hkv.no for mer info.

Vi gjør mer enn å selge Jobbfrukt. Over 90 ansatte står klar for å utføre arbeidsoppgaver for din bedrift. Har du behov for treemballasje, trekasser eller paller? Sikkerhetsklarert og gode rutiner på makulering. Det meste innen bearbeiding av aluminium. Borring, fresing kapping og maskinering.

Kontakt oss på 52 82 46 02 - spør etter Arne Johnsen www.ipk.no


M/S Finnmarken klar til å forlate Ølensvåg for å være hotellskip under utbyggingen av et oljefelt i Australia. (Foto: Odd-Atle Urvik)

Fra Ølensvåg til Australia Hurtigruteskipen M/S Finnmarken skal til Australia for å være hotellskip på Gorgon feltet utenfor kysten av Vest Australia. Skipet har blitt klargjort for oppdraget ved Westcon i Ølensvåg. Det er i forbindelse med utbyggingen av dette oljefeltet Finnmarken er chartret for 18 måneder, med opsjon på forlengelse for ytterligere 18 måneder. Skipet er nå malt hvitt i stedet for den svarte/oansje fargen det normalt har. Under oppdraget i Australia skal det har australsk mannskap. M/S Nordlys skal overta for Finnmarken på rutestrekningen mellom Bergen og Kirkenes mens Finnmarken er i Australia. Kontrakten som hotellskip er på 135 millioner australske dollar, eller kloss under 700 millioner kroner.

BEHOV FOR LOKALER?

Personalutleie Har din bedrift behov for kvalifisert personell til prosjekter, vikariater eller perioder med store arbeidsbelastninger?

Vi har personell innen økonomi, regnskap, administrasjon, tekniske tjenester, prosess, IT m.m. på ulike nivå. Ønsker du en uforpliktende prat, ta gjerne kontakt på tlf 52 85 62 62 eller gå inn på www.madsenbrekke.no for mer info.

Kontor Lager Butikk etc.

Madsen & Brekke med par tnere AS er et lokaleid rådgivningsselskap med spesialkompetanse innen rekruttering og utvelgelse, utleie av konsulenter og vikarer, samt omstilling og karriererådgivning.

www.bergeiendom.no Tlf 52 86 55 70 - 976 40 435 - 909 94 473

www.madsenbrekke.no

JOBB & NÆRING

23


Bjørn Røvær:

Fra Hydro til APPLY Group Det krever sin mann å skifte jobb i en alder av 54 år. Haugesunderen Bjørn Røvær har gått fra Hydro til APPLY Group. Etter 29 år i Hydro pendler han nå til Stavanger som HR/HMS direktør og en del av konsernledelsen i APPLY Group.

Bjørn Røvær er utdannet Cand. Polit fra universitetet i Bergen. I tillegg har han i fagkretsen ett år på Handelshøyskolen med fordypning i personal og organisasjon. Hovedoppgaven ble til et kapittel i en bok som het ”Leveranser til oljevirksomheten”, med Torger Reve som redaktør. Men den ble aldri noen kioskvelter, sier Bjørn og ler.

Tekst og foto: Geir Kvam

I Hydro begynte han på Hydro Aluminium Karmøy, men flyttet raskt til Hydros boresektor som var ansvarlig for driften av Hydros flyterigger i Nordsjøen. Dette var i begynnelsen på 80 tallet, da det fortsatt var snev av ”Texas” i oljebransjen. Han drev blant annet med rekruttering. Senere ble det Hydro i Bergen og driftsorganisasjonen til Oseberg feltet, før han vendte nesa hjemover og begynte i personalavdelingen på Hydro Aluminium Karmøy. Etter 10 år som personalsjef på Håvik ble han ansatt ved Hydro i Oslo som HR ansvarlig for primærmetallområdet. Bjørn ser tilbake på Hydrotiden som spennende og lærerik, ikke minst har møte med utrolig mange kompetente folk gjort inntrykk. - Hydro er gode på mange områder, på HMS er de i front. Konsernet er kontinuerlig på jakt etter forbedringsmuligheter, ikke minst fordi aluminiumsbransjen i utgangspunktet konkurrerer på kostnader og lavest mulig produksjonspris. Bjørn Røvær er glad i mennesker, og har lett for å komme i kontakt med folk. Han har tro på å vise tillit.

24

JOBB & NÆRING

Bjørn Røver: Klar for nye utfordringer etter 29 år i Hydro.

- Det verste er å bli oversett. Når folk blir sett, er det ikke grenser for hva de vil og kan utrette, sier Bjørn som i 2009 hadde prosjektansvaret for nedbemanningen på Karmøyfabrikken etter nedleggelsen av Søderberg. En ikke udelt fornøyelse, men en dyd av nødvendighet. Prosjektet har gått bra grunnet stor realisme og høy grad av ansvarsfull medvirkning fra alle involverte parter.

- Jeg håper Hydro vil fortsette å investere i Norge. Det er mangel på langsiktige kraftleveranser til forutsigbare priser som gjør at nye utbygginger henger i lufta på Karmøy. Jeg regner med at det fortsatt jobbes for å realisere prosjektet, men er ikke sikker på hva det blir til. Både for Hydro og regionen sin del håper jeg inderlig at det går den rette veien.


Kursstart HMS

Kursprogram vår 2010 03.02.2010

HMS Grunnopplæring

08.02.2010

Helse og Mestring

24.02.2010

HMS for ledere

04.03.2010

Langtidsfrisk - seminar med Johnny Johnsson

25.03.2010

AKAN - Kurs i arbeidsliv og rusmiddelforebygging

13.04.2010

Risikoanalyse

14.04.2010

HMS Grunnopplæring

05.05.2010

HMS Grunnopplæring, Sand

11.05.2010

Førstehjelp

26.05.2010

HMS for ledere

27.05.2010

LØFT Arbeidsmiljøet!

27.05.2010

Medarbeidersamtalen

02.06.2010

HMS Grunnopplæring

(kont. opptak) Nettverksgruppe for ledere

Foreleserne har solid praktisk erfaring i HMS-arbeid

Se vår kurskatalog: www.haugaland-hms.no

reklamebyrå

Haugesund: Kirkegaten 101/103 tlf.: 52 70 74 70 - fax: 52 70 74 71

Midlertidig arbeidskraft uten midlertidig ansatte Det er fullt mulig for de 15.500 arbeidsgiverne i Rogaland å tilfredsstille sitt behov for midlertidig arbeidskraft uten å måtte ansette folk i midlertidige stillinger. Mange bedrifter har behov for midlertidig arbeidskraft, enten det skyldes sesongsvingninger eller usikkerhet om fremtiden. For bedriftene er det viktig å kunne tilpasse bemanningen etter de økonomiske realiteter. Samtidig har arbeidstakere behov for forutsigbarhet og ordnede forhold. Den senere tids debatt i media Av Carina Ringen om midlertidig ansatte og Regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven viser at det er behov for en diskusjon om midlertidig ansattes rettigheter og arbeidsforhold. Om lag seks prosent av de 225.000 sysselsatte i Rogaland har midlertidige stillinger. I forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som nå er ute til høring, foreslår Regjeringen tiltak for å redusere misbruk av midlertidige arbeidsavtaler. I dette forslaget pålegges arbeidsgiver og de tillitsvalgte å ha en dialog om bruken av midlertidig ansatte. Dette er et bevisstgjøringstiltak jeg tror vil virke og som også gir mulighet for konstruktiv diskusjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvordan bemanningsbehovet skal løses i den enkelte bedrift. Denne lovendringen vil ikke endre behovet for midlertidig arbeidskraft og fleksibilitet i bemanningen blant de 2.700 offentlige og 12.700 private arbeidsgiverne i Rogaland. Lovendringen vil bare redusere den ulovlige bruken av midlertidige arbeidsavtaler. På grunn av det svingende behovet for arbeidskraft og kompetanse på ulike arbeidsplasser i regionen, vil det være behov for en fleksibilitet i arbeidsstyrken som gjør det mulig å flytte arbeidskraft og kompetanse raskt. Hvordan kan da disse utfordringene løses? Bemanningsforetak kan gi gode løsninger på dette. Alle medarbeidere som leies ut til bedrifter som har behov for midlertidig arbeidskraft, er fast ansatt i utleieperioden. Når et oppdrag er avsluttet strekker vi oss alltid så langt vi kan for å finne nye passende oppdrag til de medarbeidere som gjort en god jobb ute hos våre kunder og som ønsker videre engasjement gjennom oss. Skal vi tjene penger og være levedyktige selskaper må vi sørge for at våre medarbeidere har jobb. For arbeidstakeren er det forskjell på å være midlertidig ansatt i en bedrift og å være utleid gjennom et bemanningsforetak. Er du direkte ansatt på en midlertidig kontrakt, må du helt på egen hånd finne en ny jobb når oppdraget er avsluttet. Det kan være krevende å være arbeidssøker, og noe du har lite tid til når du allerede er i jobb. Og du må konkurrere med ca 15 prosent av arbeidstakerne i regionen vår som sier det er meget eller ganske sannsynlig at de tenkt å skifte jobb det neste året. Som midlertidig ansatt tjener du heller ikke opp pensjonsrettigheter. Du må jobbe minst ett år i en bedrift for å få pensjonsrettigheter du kan ta med deg videre. I dag er drøyt åtte prosent av norske arbeidstakere midlertidig ansatt direkte på ulike arbeidsplasser. Bare om lag én prosent er ansatt i bemanningsforetak. Jeg er overbevist om at både arbeidsgivere og arbeidstakere ville være tjent med at flere midlertidige ble fast ansatt i bemanningsforetak.

JOBB & NÆRING

25


Kristen Borum og Øivind Lindøe har satset dristig på egen web basert TV kanal.

Tekst og foto: Geir Kvam

TV med smak av fremtiden SeByen.no har inntatt de tusen stuer og loft på Haugalandet

- Det blir ikkje tøffare enn detta. Fremtiden er her. Kråkereirets kreative ”mediafriker” har skapt et dristig friskt innslag i en mediaverden som flommer over av nye kanaler og TV programmer. Barndomskameratene Øivind Lindøe og Kristen Borum fra Haugesund, har realisert en gammel drøm om egen TV kanal. Teknologiutviklingen på internett i har gjort mulig, det som bare for få år siden var ren science fiction. Etter to måneder ute på fjorden er alt vel og kursen stø mot fremtiden, med et håp om å bli innhentet. Øivind styrer butikken, Kristen leder redaksjonen. Sebyen.no er web TV med hele verden som potensielle seere. Alt som kreves for å ta inn kanalen er å være på nett via PC eller mobiltelefon a la iPhone. Jungeltelegrafene Facebook og Twitter er uunnværlige hjelpere i markedsføringen. Det handler om deling.Vi vil at folk skal sende oss filmer, og ser gjerne at vår seere ”deler” Sebyen innslag med andre, via de sosiale mediene, men vi skal for all del ikke være noe anarkistisk lokalt U-tube. En sparsom bemanning på fire, samt noen frilansere rundt i landet, kan ikke ligge langflat etter nyheter hele tiden. Derfor blir innslagene laget med egen twist.

26

JOBB & NÆRING

- Vi vil selvsagt bli sett av flest mulig, sier Øivind Lindøe, som sammen med Kristen Borum har satset skjorta for å realisere prosjektet. Fra første regionale kanal i Norden kan du nå SeByen på mobiltelefon. Her smaker det fremtid lang vei. - Håpet er at vår timing er rett og at vi får fortrinn av å være tidlig ute, sier Øivind Lindøe. - Vi vil bidra til at Haugesundsregionen kommer på offensiven også teknologisk i mediasammenheng. - Vi kjørte en kampanje rundt juletider sammen med Edda, der premien var gratis kino i hele 2010. Vi fikk inn mer enn 16 000 svar. Respons fra seerne er altså viktig. Kommuikasjon med seerne via ”klikkbare” filmer og reklamer. Filmene er korte og effektive. Bilder kan gi mye informasjon på kort tid. Ingen gidder å vente lenger. Web-TV er raskt, og den som ser på oss kan selv velge når og hva hun eller han vil se. SeByen opplever stor trafikk om dagen. Den frittstående og uavhengige TV- kanalen høster mange loveord. Med støtte fra Innovasjon Norge og med Haugaland Vekst som sparring partner, har den nye kanalen fått en god start. Øivind Lindøe er siviløkonom og har jobbet i reklame og nettbransjen tidligere. Før SeByen jobbet han som markedssjef i Mediehuset Haugesunds Avis.

- Vi er klar over at vi må utfordre annonsørene til å prøve noe nytt. Det nytter ikke å ta lett på reklame lenger. Du må gjøre deg lekker for å få respons, og de som gjør det tidlig vil vinne, sier Lindøe. Kristen Borum leder redaksjonen i SeByen og kommer fra en fortid i TV2,TV Haugaland og Haugesunds Avis. - Det som skiller oss fra andre TV kanaler er at vi ikke har noen deadline i vanlig forstand, fordi vi er på lufta hele tiden. Klart vi skal være på plass når det skjer store begivenheter i Haugesundsregionen, men vi vil bestrebe oss på å gjøre innslagene våre litt mer tidløse, et innslag skal være aktuelt lenger enn den dagen det blir sendt, sier Borum, som forteller at kanalen selvsagt har mest seere i Haugesund, men SeByen har også høye seertall i Oslo. - SeByen jakter hele tiden på trender og nye plattformer, vi har vekstambisjoner og vil stadig bli bedre.Vi jobber etter en strategi i et lengre perspektiv. Siden starten for 2 måneder siden har laget mer enn 120 innslag og responsen har vært meget god. Kristen vedgår at det er mye arbeid, kveldene blir ofte sene, men det lar seg gjøre, takket være en forståelsesfull samboer. - Vi synes dette er kjekt og enormt motiverende. Bare fremtiden vil vise om futuristene i Kråkereiret lykkes i sin vandring ut på en gyngende mediagren.


BLI

MED

!!

Vil du redusere sykefraværet i din bedrift? ”LANGTIDSFRISK - pRoGRAmmeT” Heldagsseminar i Haugesund med bedriftslegen Johnny Johnsson.

Kultur Av Frank Krogh Kongshavn, Åsbygaten Event

Hadde de noe å komme med? Det var med relativt stor entusiasme jeg så frem til utstillingen Chameleon To The North (17. jan.-7. feb.), som anført av haugesunderen, Lage Opedal presenterte fem malere bosatt i Berlin, i Storsalen på Haugesund Billedgalleri. Med spenning ventet jeg på hvilken mottakelse den skulle få i pressen. Hadde de noe komme med, disse som til vanlig oppholder seg i Europas kunsthovedstad? Så slo det meg. Vi anmelder ikke billedkunst på Haugalandet. Vi snakker om det, lager nyhetssaker og de fleste er enige i at det er viktig, men tolkningene begrenser seg stort sett til ironiske antagelser og selvforherligende synsing. Alltid i korte ordelag, flettet inn i et intervju eller noe annet, som fjerner oppmerksomheten bort fra det essensielle i enhver utstilling – selve kunsten.

Torsdag 4.mars 2010. Både offentlige etater og private bedrifter sliter med høyt og økende sykefravær. Nå har flere fått hjelp fra den svenske bedriftslegen Johnny Johnsson (65), opphavsmannen til det etter hvert godt kjente Langtidsfrisk-programmet. Johnsson har vært bedriftslege ved den svenske kartongfabrikken Stora Enso siden 1983. Sykefraværet har siden han begynte i bedriften gått fra 12 prosent den gang til 2,8 prosent i dag. I sitt prosjekt har han lett etter faktorer som gjør at folk er friske og gjør en god jobb, og hjelper bedrifter med å utvikle ledere til prosessledere, og lære dem å jobbe etter langtidsfriske, helsefremmende ideer.

Informasjon og påmelding: www.haugaland-hms.no

reklamebyrå

Haugesund: Kirkegaten 101/103 tlf.: 52 70 74 70 - fax: 52 70 74 71

Hva skyldes det? Har vi ingen som kan produsere kvalifiserte kunstkritikker, anses det ikke som godt nok pressestoff eller har kunsthistorikerne mistet sin formidlingstrang? Uansett årsak: Det er trist at utstillingene som finner sin vei til Haugalandet som regel går upåaktet hen. Noen vil hevde at kunstkritikker er overflødige og argumentere med at nedslagsfeltet er for lite til at det har noe for seg. Andre vil påstå at billedkunst er forbeholdt vår subjektive sansnings isolerte univers. Det er å undergrave kunstens samfunnsposisjon og dens evne til å påvirke sitt publikum. Og jeg er temmelig sikker på at hvis opplysningsarbeidet ble tatt på alvor, så ville det raskt bidra til økt interesse og høyere status. Billedkunst må – som alt annet – kontekstualiseres for at det skal gi mening. Hvert enkelt kunstverk må settes inn i en historisk, tematisk, estetisk og/eller teoretisk sammenheng, for å ha en reell gjennomslagskraft. Jo flere referanser en kan lese ut av det, jo flere knagger en har å henge inntrykkene på, jo større er utbyttet, enten det behager eller stritter imot. Derfor har vi behov for noen som tør å mene noe, positivt eller negativt, gi oss et hint om hva vi skal lete etter og tilby et utgangspunkt for vår egen fortolkning. Til slutt vil jeg presisere at de så absolutt hadde noe å komme med, Berlin-kunstnerne, selv om de etter min mening har til gode å overbevise. Hadde noen tatt seg bryet med å anmelde utstillingen, tror jeg likevel at langt flere hadde oppsøkt den og opplevd noe verdifullt. Det hadde vært en berikelse av regionens kunst- og kulturliv.

JOBB & NÆRING

27


CREW MANAGEMENT SERVICES: The crew is the most important factor in ship and offshore management. And the quality of the crew is the key to success.

Marine and offshore crew management company

We offer a fi rst class personalized service to the offshore and shipping activities world wide. of Most rld is the wo the ed by cover most d n A s. ocean s are n a e c o of the ed by r cove roup! NMS g

d

NMS Group is the most important factor in ship and offshore management. And the quality of the crew is the key to success.

As

ia

Po la n

NMS Group undertake the full scope of crew management required by shipowners and offshore service companies. NMS perform all crew-related functions including recruitment, saleries, selection, labour/ union, training, crew change, education, travels, courses etc.

NM S

NM S

Uk ra in e NM S

Ba lt ic NM S

NM S

No r

wa

y

NMS Group

Sjøenveien 52, Åkrehamn 52 22 30 30 jobs@maritimeservices.no www.maritimeservices.no

Your challenges are our strenghts!

CommerCial management and operations oFFsHore Vessels

oceangoing as is an independent

oceangoing provides worldwide commercial and operational

-

- agency support

ship management company, oceangoing as is an independent oceangoing provides worldwide commercial operational management to the offshore industry. and We have the knowhow ship management company, specialized for the offshore experience to do tender preparation and negotiations at toand the offshore industry. We have the knowhow industry.the companymanagement delivers specialized for the offshore complete management solutions all levels. andworldexperience to do tender preparation and negotiations at industry.the company deliversto ship owners operating wide. our strong and all experienced levels. complete management solutions Oceangoing provides commercial management management team together with to ship owners operating worldservices in all aspects including: our partner companies is able to wide. our strong and experienced operate and manage complex Oceangoing provides commercial management offshore and subsea projects. management team together with - Fixture and post fixture services in all-aspects including: Charter parties negotiation our partner companies is able to - Charter party resolution of disputes operate and manage complex Our services: - Bunkering offshore and subsea projects. - Commercial management - Fixture and post fixture

Our services: - Commercial management - technical management - Crew management - operations - Budgetting/accounting - new building supervision - Consultancy - projects

technical management Crew management operations Budgetting/accounting new building supervision Consultancy projects

-

Charter parties negotiation - Vessel marketing Charter party resolution of disputes Bunkering oceangoing also provides operational management services to complex offshore projects including deep water aH-vessels, agency support subsea construction and diving vessels operation. Vessel marketing

oceangoing also provides operational management services to complex offshore projects including deep water aH-vessels, subsea construction and diving vessels operation. Achilles JQS Your challenges are our strenghts!

Achilles JQS Your challenges are our strenghts!

28

JOBB & NÆRING

oceangoing as po 333mail: n-4296 aakrehamn

oceangoing as po 333mail: n-4296 aakrehamn

phone: +47 52 22 30 39 jl@oceangoing.no www.oceangoing.no

phone: +47 52 22 30 39 jl@oceangoing.no www.oceangoing.no


(Foto: Odd Atle Urvik)

Side 30-50

Maritim næring er regionens hjørnestein Den petro-maritme næringen er selve hjørnesteinen i vår region. Tradisjonell skipsfart og offshorerettet virksomhet betyr inntekter og arbeid for oss på Haugalandet og Sunnhordland. Rederinæringen frakter varer og gods til og fra regionen. På bildet er det produkttankeren M/T Synnøve Knutsen tilhørende Knutsen OAS Shipping som er i Odda en sprengkald januardag for å hente en last som skal fraktes til varme og solfyllte Florida. JOBB & NÆRING

29


Westcon

Denne oversikten laget av Maritim Forum gir en oversikt over den petromaritime klynge i vår region.

- Kall dere Norges maritime hovedstad NHO- sjefen i Rogaland er ikke i tvil: - Ta posisjonen som Norges maritime hovedstad. Jeg er imponert over kraften i det maritime miljø i Haugesundregionen. Hallvard Ween er vant til store tall. Men da Lars Peder Solstad fortalte om verdien av den maritime klynge her i regionen under Sola-konferansen tidligere i år, nikket både NHO-sjefen og andre næringslivsledere i sørfylket anerkjennende. Og da Johan Rokstad orienterte om nybygg og innovasjonsmiljø i Østensjø-rederiet på et møte i Haugesund nylig, fikk NHO-sjefen i Rogaland nesten hakeslipp. - Dette må dere få ut. Denne klyngen må være den mest robuste i landet, sier Ween. Han er ikke alene om å være imponert over de tallene som Maritimt Forum kan legge fram (se plansjen ). Den petromaritime klynge, som består av bedrifter innen shipping, verftsindustri, finans, megling, underleveran-

30

JOBB & NÆRING

Subsea-miljøet på Haugalandet er blandt landets beste. Her fra Killingøy. Foto: Kjell Strand.

dører og konsulenter teller rundt 180 aktører i nordfylket og Sunnhordland. Samlet omsetning er formidable 34 milliarder kroner og tallet på ansatte bikker 15.000.

Innenfor denne klyngen samarbeider- og konkurrerer- bedriftene over hele fjøla, og bidrar til gjensidig å øke kompetansen hos bedriftene.


Kystverket er Statens etat for sjøsikkerhet, beredskap mot akutt forurensning, sjøtransport og havner.

SJUR LOTHE SKIPSHANDEL A/SLOTHE SJUR SKIPSHANDEL A/SSJUR Vi tar ansvarLOTHE for sjøveien - KARMSUND HAVN -

- KARMSUND HAVN -

-K

Postboks 543 - 5501 Haugesund • Bø Øst - 4262 Avaldsnes Telefon: 52 84 64 84 - Telefax: 52 84 64 99

Postboks 543 - 5501 Telefon: 52

SJUR LOTHE SKIPSHA SJUR LOTHE SKIPSHANDEL A/S

Mobiltlf. 917 42 348 - 917 47 248 - 900 90 778 - 975 66 718 - 977 79 737 (Vakt) - E-mail: slskipsh@online.no

SKIP - KARMSUND INDUSTRI - HAVN OFFSHORE

JANUAR

Postboks 543 - 5501 Haugesund • Bø Øst - 4262 Avaldsnes www.kystverket.no Telefon: 52 84 64 84 - Telefax: 52 84 64 99

- KARMSUND HAVN -

SKIP

Postboks 543 - 5501 Haugesund • Bø Øst - 42 Telefon: 52 84 64 84 - Telefax: 52 84 6

917 47JUNI 248 - 900 90 778 - 975 66 718 - 977 79 737 (Vakt) FEBRUAR APRIL MAIMobiltlf. 917 42 348 - FEBRUAR Mobiltlf. 917 42 348 MARS - 917 47 248 - 900 90 778 - 975 66 718 - 977 79 737 (Vakt) - E-mail: slskipsh@online.no JANUAR MARS

SKIP - INDUSTRI - OFFSHORE

JANUAR

FEBRUAR

MARS

På www.kystverket.no finner du informasjon om:

• • • • • • • • •

Mobiltlf. 917 42 348 - 917 47 248 - 900

Maritime tjenester som los og trafikkovervåkning Karttjenesten Kystinfo Bølge-, strøm- og isvarsling Meldingstjenester for skipstrafikken Maritimt regelverk og tilsyn Fyr og sjømerker Planlegging og utbedring av maritim infrastruktur Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Nyheter om Kystverket

APRIL

SKIP - INDUSTRI - OFFSHORE

Postboks 543 - 5501 Haugesund Bø Øst - 4262 Avaldsnes JANUAR FEBRUAR MARS MAI JUNI

APRIL

Tlf: 52 84 64 84 - Fax: 52 84 64 99 Mob. 917 42 348 - 917 47 248 - 900 90 778 975 66 718 - 977 79 737 (Vakt) E-mail: post@sjurlothe.no SKIP - INDUSTRI - OFFSHORE

Offshore

Fiskeoppdrett Ventilasjon Shipping

steinariversen.no

BESTILL VÅR

NYE KATALOG Hos oss finner du et bredt spekter av varer til rørlegger, entreprenør, blikkenslager, industri, skipsindustri og offshore. I våre lokaler i Haugesund finner du i tillegg vår fullsortiments ventilasjonsavdeling. Med over 60 års erfaring er H.R. Sandvold AS en bedrift som tilbyr en service og kompetanse som gjøre handelen enklere for deg. Bestill vår katalog på e-post: hr@sandvold.no Eivindsvegen 15, 5532 Haugesund • Telefon: 52 70 20 00 • Telefaks: 52 70 20 20 E-post: hr@sandvold.no • www.sandvold.no • Åpent: mandag - fredag 07.30 - 15.30

JOBB & NÆRING

31


Klynge-veteran med Her har du en veteran i den petromaritime klynge. Arne Olufsen har levd av og med skip og oljevirksomhet i en mannsalder. 2009 var et av 65-åringens aller beste. A.Olufsen Skipsservice er en av de største leietakerne på Karmsund Havnevesens offshorebase på Killingøy. To verkstedhaller og et kontorlokale huser virksomheten. I tillegg disponerer Olufsen en stor del av kaiområdet. Det er nødvendig for å få gjort reparasjonsjobber på skipene og montert alt utstyr som skal transporteres til jobber i Nordsjøen. Olufsens Skipsservice er en viktig brikke i den petromaritime klynge. Rundt 80 prosent av inntektene kommer fra lokale kunder, blant annet rederiene Østensjø, Solstad og Knutsen og offshorerettede bedrifter som Technip, DeepOcean, Imenco og Westcon.

32

JOBB & NÆRING

- Vi har et godt og profesjonelt forhold til kundene våre. Vi vet hva vi kan og oppigjennom årene er det utviklet en sterk industrikultur i denne regionen, særlig innenfor subsea og leverandørindustri, sier Olufsen.

Tekst: Egil Severeide

Gründer

Ved siden av skipsreparasjoner sørger bedriften for å klargjøre og demobilisere utstyr som kundene skal bruke til operasjoner i Nordsjøen. Olufsen har investert i presisjonsutstyr for sveising og platearbeid, og leverer mange produkter til offshorerettet industri. Dessuten driver bedriften egen produktuvikling, noe redningskranen som

bla.a. er montert på mange Knutsen-skip er et resultat av. Arne Olufsen er eneeier og gründer og startet sin bedriftskarriere i 1977. Da holdt han til på Moksheim og reparasjon av fiskefartøyer var hovedmarkedet. Siden har Olufsens Skipsservice flyttet nordover Karmsundet i flere etapper før bedriften etablerte seg på Killingøy for vel tre år siden. Nå har bedriften 40 ansatte og selger for vel 50 millioner kroner i året. Halvparten av staben er rumenere, som alle kommer fra byen Constanza ved Svartehavet. Derfra har Oloufsen hentet dyktige sveisere og platerarbeidere fra skipsindustrien. Nå har mange av dem etablert seg på Haugalandet med sine familier, og Olufsen skryter av kompetanse og arbeidsmoral. Han tilbyr norskkurs og kvalifiseringskurs for offshorearbeid for å gjøre dem bedre i stand til å utføre sine jobber. 65-åringen ser optimistisk på fram-


Arne Olufsen er en sann klyngeveteran. 65-åringen har opplevd oppog nedturer i takt med svingninger i offshore- og skipsmarkedet. Foto: Kjell Strand

Test av en av Kystdesigns ROV’er. Her senkes vidunderet til en totalverdi av godt over 30 millioner kroner ned fra kaien på Killingøy. Foto: Kjell Strand

sterk framtidstro tida, og tror 2010 blir et greit driftsår. Lokaliseringen på Killingøy er han svært fornøyd med, og selv har han ikke planer om å legge inn årene. Jeg er på jobb før seks og ikke hjemme før ved åtte-ni tida på kvelden. Det er blitt en livsstil, sier Arne Olufsen. Under vann

I nabobygget sitter basesjef Jon Inge Pedersen og skuer ut over Sletta.Tre etasjer under driver Kystdesign og tester ut en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) som selskapet har utviklet. Selv om aktiviteten er litt lavere enn normalt som følge av redusert etterspørsel fra oljeindustrien, har staben nok å henge fingrene i. - Vi er normalt 13 ansatte, men som du ser på bilparken utenfor er det nok en del flere som har gjøremål her nå, sier Pedersen, som startet i elektronikkverkstedet hos ”gamle” Stolt Nielsen i 1986. I 1999 flyttet selskapet

til Stavanger, og verkstedsavdelingen etablerte et eget selskap, West Tech, som skulle bevare og videreutvikle den kompetansen som var opparbeidet i regionen. For få år siden fikk Pedersen jobb i DeepOcean, og nå leder han basen på Killingøy. - Her klargjør vi utstyr til våre offshoreoperasjoner, her gir vi operasjonell støtte, opplæring av personell bl.a.ved bruk av simulator samt dekker tradisjonelle basefunksjoner, sier Pedersen. Han mener regionen sitter på en unik spisskompetanse innenfor det petromaritime området og frykter ikke konsekvensene av at en del rederier nå ser seg om etter andre havområder å operere i når aktiviteten i Nordsjøen avtar. Vi har allerede nå operativ støtte fra basen på Killingøy til prosjekter som pågår i Mexico, Brasil og utenfor Afrika. - Historien har vist at vi haugalendinger ikke er lette å flytte på, Kompetansen kom-

mer til å bli videreutviklet her, selv om vi vil operere globalt i større grad enn før, sier Pedersen. Over hundre i jobb

Til sammen jobber det godt over hundre personer på Killingøy- når det er full aktivitet dobles tallet. Øvrige virksomheter som holder til på Killingøy er Statoil PRS (Pipeline Repair System), Technip og Imenco, som bygger opp et servicesenter for dykkerutstyr, ROV etc. og som forventer å ha en stab på fem personer i løpet av året. Havnedirektør Odd Einar Mæland sier det er firma som har vist interesse for å etablere seg på fyllingen innenfor Killingøy, men at havnevesenet er selektiv når det gjelder utvelgelse. - Vi ønsker først og fremst bedrifter som er retter mot subsea/offshoremarkedet, sier Mæland. JOBB & NÆRING

33


Kystdesign AS:

Gode på bunnen

Erik Kold Bakkevig begynte sin karriere i tønnefabrikken til Østensjø i 1982. Nå er han eier og daglig leder av Kystdesign AS i Haugesund, kanskje en av de mest spennende subsea bedriftene i vårt distrikt.

Tekst: Ingeborg Kringeland Hald

- Jeg har vært med i Kystdesign nesten fra starten i 1997, forteller Erik Kold Bakkevig. - Gikk inn med en liten eierandel i begynnelsen, økte til femti prosent, inntil jeg kjøpte ut gründer og partner Pål Eide i fjor. Jeg kom fra undervannsbransjen, jobbet blant annet fjorten år i Stolt-Nielsen/Comex. Under vann

Undervannsteknologi har blitt Kystdesigns styrke. I dag driver bedriften innenfor områdene verktøy, ingeniørarbeid og ROV teknologi. Alt rettet mot virksomhet under vann. Seksten fjernstyrte undervannsfarkoster har Kystdesign hittil produsert. - Vi produserer arbeidsklasse ROV, sier Bakkevig. - Den gjør forskjellige typer jobber, fra kartlegging av havbunnen, inspeksjon av det store rørledningsnettet blant annet i Nordsjøen, og mekanisk arbeid i forbindelse med utbygging av nye felt og vedlikehold av gamle.Vi er ikke i markedet for produksjon av de mindre inspeksjons ROV-ene ennå, men vi kan bli det senere. Erfaring fra offshore

Daglig leder Erik Kold Bakkevig i Kystdesign med deler av en ROV som skal til DOF Subsea i Bergen.

34

JOBB & NÆRING

Utvikling og produksjon skjer i lokalene i Strandgaten 202 i sentrum av Haugesund. Kystdesign leverer hele pakken, fra tekniske overvåkingskomponenter og til og med pilotstolene i kontrollrommet, til selve undervannsfarkosten som skal gjøre jobben på havbunnen. Bedriften har tretten ansatte. - ROV-ene vi lager kan gå ned til 3000 meters dyp, men vi kan lage farkoster som klarer helt ned til 11000 meter hvis kunden ønsker det. Vi lager tegningsunderlaget til alt. Selve maskineringen skjer ute hos underleverandører, så sammenstiller og tester vi her. Åtti prosent av arbeidet blir gjort her i Strandgaten. Det er mye elektronikkarbeid


som skal til. Vi har erfarne ansatte som også har erfaring fra offshorebransjen. Selv har jeg jobbet som ROV-operatør i ni år, forteller Bakkevig. – Med brukererfaring ser vi hvilke ting det er viktig å ta tak i, og hvor utviklingsmulighetene er. Ut i verden

Bedriften begynte med å lage komponenter og verktøy for undervannsindustrien. Da den første ordren på ROV kom fra Deep Ocean i 2001 brukte Kystdesign bare fem måneder fra utviklingstart til ferdig produkt. - Ordren fra Deep Ocean ble startskuddet på vår produksjon av fjernstyrte undervannsfarkoster, forteller Erik Kold Bakkevig. - På ingeniørarbeidet og verktøyproduksjonen har vi kunder fra hele verden, men når det gjelder ROV har vi foreløpig konsentrert oss om det norske markedet. Inntil i år har vi bare levert til lokale RUE og Deep Ocean. Nå har vi akkurat inngått kontrakt med DOF

Subsea i Bergen, og er også i forhandlinger med forsvaret. Målet er å komme ut i verden også med ROV produksjonen. I Norge har vi ingen direkte konkurrenter på arbeidsklasse ROV, mens det er et par på observasjons ROV og andre mindre farkoster. Verktøyproduksjon og ingeniørarbeid til undervannsmarkedet utføres av flere, men vi har i de årene vi har holdt på opparbeidet oss en bred kompetanse på operasjon og metode, elektronikk, hydraulikk og mekanisk. Vi gir kundene løsninger på alle problemstillinger under vann, og kvalitetssikrer metoder for operasjoner. Lokalt miljø

- Vi har greid å holde på et godt miljø innen undervannsteknologi her på Haugalandet. Her er mange bedrifter som for eksempel RUE, Deep Ocean, Technip, Acpron, Imenco, NES og RTS i tillegg til oss selv og flere andre. I forhold til innbyggertallet har vi en høy

konsentrasjon av sterke bedrifter på dette området. Når vi trenger underleverandører prøver vi å holde oss til lokale bedrifter i Rogaland. Vi har også mange viktige kunder her. Haugalandet står for tretti prosent av vår totale omsetning. Det er veldig fint at høyskolen har fokus på subsea fag, rekruttering er viktig. 2007 og 2008 var to eksepsjonelt gode år for oss, sier Bakkevig, - vi hadde en omsetning på oppunder hundre millioner. I 2009, som var et relativt rolig år, var vi nede i trettifem. For 2010 regner vi med at det blir å klore seg fast. Men vi er godt innarbeidet i markedet, og har et godt renommé i bransjen. Det gjør at vi har stor tro på fremtiden. Våre produkter er driftssikre og brukervennlige. I år kommer vi til å jobbe mot utlandet, samtidig som vi ønsker å styrke den posisjonen vi har innenlands. Det er viktig for oss å ta vare på eksisterende kunder.

Denne maskinen er konstruert for Nexans for nedgraving av rør. JOBB & NÆRING

35


Daglig leder Helge Stava (t.v.) og utviklingssjef Torgeir Rasmussen i Vassnes Automasjon AS kan notere seg for internasjonal suksess, blant annet med et gjennombrudd i Kina.

Året 2009 ble godt for Vassnes Automation AS Industrieventyret Vassnes Automation på Husøy i Karmøy fortsetter, og daglig leder Helge Stava forteller at de til nå har solgt 17 integrerte automasjonssystemer (IAS) til skip rundt om i verden. Alle er basert på firmaets egenutviklede plattform eSEAMatic®. Det var Stava sammen med utviklingssjef Torgeir Rasmussen som var gründerne som startet opp i Skudeneshavn for drøyt fem år siden. I dag har de 30 ansatte, og en årlig omsetning på mellom 40 og 45 millioner kroner. 36

JOBB & NÆRING

- Selv om det er som styresystem for skip e-SEAMatic® til nå har hatt suksess, er dette en plattform som i prinsippet kan overvåke alle slags automatiske anlegg, uavhengig av bransje. Selv om skipsbyggerne sliter med ordretørke for tiden ser vi svært lyst på

Tekst: Odd-Atle Urvik

framtiden. Vi er nå på full fart inn i den lokale industrien, der vi mener vi har unike system og kompetanse som det er brukt for.

Et annet marked som kommer til å få fokus fremover er kontroll og overvåking av fiskeoppdrett, sier Stava, som fortsatt kommer til å ha stort fokus på den maritime industrien fremover. - Ti av de 17 anleggene vi har fått bestilling på er allerede levert, mens de resterende 7 skal leveres utover i 2010. MPSV ”Atlantis Dweller”, som ble levert fra Westcon i Ølensvåg i desember, er det nyeste skipet som har vårt anlegg ombord. Det er et avansert forsyningsskip (Multi Purpose Supply Vessel MPSV) som skal operere utenfor Nigeria. ”Atlantis Dweller”, som kom fram til Nigeria midt i januar, er registrert i Haugesund, og det er Riise Underwater Engineering i


Haugesund som eier skipet sammen med Møkster Shipping i Stavanger gjennom et joint venture selskap MR Subsea. Vassnes Automation har fokus på service. Og om bord i ”Atalantis Dweller” er det montert utstyr for fjerntilkobling. - Det vil si at våre serviceingeniører kan koble seg til på skipets automasjonssystem for å yte kunden service, når som helst og hvor som helst, sier Stava.

bygges blant annet i Kina (7), Dubai (4), India (2), Irland i tillegg til i Norge. Det dreier seg ikke bare om forsyningsskip og andre offshore fartøy, vi har nylig levert komplett automasjonssystem til en avansert fiskebåt, og vi fikk en tid siden bestilling på automasjonssystem til tre tørrlasteskip på 10.200 dwt som skal bygges for et italiensk rederi i Kina. Skipene skal leveres senere i år og begynnelsen av neste år, sier Stava.

- Samarbeidet med West Contractors i Ølensvåg har vært svært viktig, men vi gleder oss også over at vi har fått et internasjonalt gjennombrudd. Skipene som skal ha vårt anlegg

- Den internasjonale satsingen til Vassnes Automasjon bærer frukter. - Like før jul deltok vi også på Marintec China 2009, som er Asias største maritime

messe. I mars skal vi delta på messe i Singapore. Dette er en del av satsingen vår i Østen, og vi har etablert oss med egen salgsrepresentant der, sier Stava. Anleggene som skal leveres rundt om i verden blir skreddersydd for den enkelte kunde, og settes sammen og testes ut på Karmøy. Deretter blir det pakket og sendt ut. - Vanligvis bruker vi lokale firmaer til å montere systemene etter våre tegninger, for så å sende våre egne serviceingeniører for å starte opp systemene, sier Stava til Jobb & Næring.

Offiserene på den lekre broa på ”Atlantis Dweller” kontrollerer alt det hypermoderne skipet vde hjelp av systemer fra Vassnes Automation. Foto: Øyvind Sætre

JOBB & NÆRING

37


Erling Iversen (tv) og Roger Thorsen legger ikke skjul på at de er stolte over det de har fått til i løpet av det året de har vært i drift. Her med µPACK som de mener er det største rensesystemet for hydraulikkolje som finnes i Norge.

Oljevedlikehold på 2010-måten En ny og spennende bedrift har sett dagens lys i Mølstrevåg i Sveio det siste året. I lokaler som lenge har stått tomme har fire driftige personer satt i gang utvikling og produksjon av hydrauliske rensesystemer gjennom bedriften Mera AS. De ansatte har selv gjort de nødvendige investeringene sammen med Fjordinvest Sørvest som har en 36% eierandel. Nå er de klar til å betjene så vel landbasert industri som offshore og skipsfart. - Hydraulikkolje er en avgjørende faktor for operasjoner som utføres både over og under vann, forteller driftsleder Roger Thorsen som selv har erfaring fra forretningsdrift og finansiering. – Vi har utviklet et produkt som kan rense hydraulikkolje for uønskede partikler til halvparten av prisen for ny olje. - Vi hadde et prosjekt som bare lå i startgropen og ventet, sier Erling Iversen som etter mange år ombord i forsvarets ubåt-

38

JOBB & NÆRING

flåte visste akkurat hvor skoen trykket når han gikk over i det private næringslivet som teknisk leder i Mera. – Det ble lagt ned mye dugnadsarbeid i prosjektering og markedsføring i starten, men nå ser det ut som alt arbeidet gir resultater.

Tekst: Ingeborg Kringeland Hald

samfunnet ellers. Vi utvikler og produserer komplette regenereringssystemer med fokus på kvalitet og sikkerhet. - De erfaringer vi har gjort regionalt er veldig positive, mener Thorsen. - Som en liten gründerbedrift har vi møtt stor forståelse i markedet. Spesielt er vi takknemmelige overfor Østensjø Rederi som har hatt veldig stor tro på våre tjenester, og som har brukt oss helt fra starten av. De er innovative og våger å satse på ny teknologi.

Gode erfaringer

Sporbare komponenter

Mera har allerede vært på markedet med noen av sine nyvinninger. I tillegg til egne standard produkter tilbyr de skreddersydde løsninger innen hydraulisk vedlikehold. - Vi så behovet for prosjektering og kompetansetjenester innen rensing av hydraulikkolje og vedlikehold av hydrauliske systemer, sier Iversen. – Det er veldig store mengder olje som går til forbrenning eller blir kastet. Med våre systemer kan oljen brukes mye lenger, noe som sparer bedriften for kostnader og har store miljømessige fordeler for

Alle produktene utvikles og produseres i Mølstrevåg, men Mera benytter underleverandører til noe, og da foretrekker de å bruke lokale bedrifter. - Det finnes utrolig mange kompetente bedrifter her på Haugalandet som leverer kvalitet, og det er viktig for oss, sier Erling Iversen. - Blant annet har vi sporbare komponenter i alle våre produkter. Hvert produkt leveres med en komponentliste slik at kunden lett kan foreta utskiftninger uansett hvor de befinner seg i verden.


- Vi er også glade for at vi er blitt så godt tatt i mot av lokale kunder, noe som har gjort at vi har hatt inntjening fra første dag. Det er selvfølgelig et viktig springbrett videre for oss, sier Roger Thorsen.

Moderne rensesystemer

Rensesystemer for hydraulikkolje finnes på markedet fra før, men Mera hevder at de løser rensingen på en helt annen og mer moderne måte gjennom sine systemer. µPACK er allerede ferdig. Systemet er bygget inn i en container som kan fraktes ut til bedrifter som har behov for større vedlikeholdsoppdrag. iPACK ble ferdig på nyåret, og lanseres i disse dager. Dette er en mindre maskin som kan kobles til bedriftens egne systemer, og integreres i gjeldende vedlikeholdsprogram. Den kan opereres manuelt eller helautomatisk. Anlegget kan også tilstandsovervåkes via internett. - Så vidt vi vet er det ingen andre enn oss som bruker strøm i rensingen, sier Erling Iversen. – I tillegg har det vært viktig for oss å lage brukervennlige produkter samtidig som vi er opptatt av god design og kvalitet. Vi jobber også med et nytt og spennende prosjekt knyttet til dypvannsboring. Det begynte med at vi laget et skreddersydd opplegg for Seadrill, nå er Aker Drilling også interessert. Vi har også et prosjekt på gang som kan fylle, tømme, rengjøre og forsyne det hydrauliske anelgget på ROV-er.

Rensesystemet iPACK er klart til lansering.

- I tillegg har vi som eneste norske bedrift nettopp inngått en stor samarbeidsavtale med det amerikanske firmaet ISOPur, forteller Roger Thorsen. - Avtalen går ut på at vi får integrere deres teknologi, som blant annet brukes i General Electric og Siemens, i vår. Det har vært en lærerik prosess å etablere

Mera, og veldig spesielt midt oppi finanskrisen. I fremtiden ønsker vi oss en bedrift innen industriell virksomhet med på eiersiden. Vi tror det vil være viktig for vår videre utvikling å kunne ha et større fagmiljø å spille på. Det neste nå er å delta på oljemessen i Stavanger hvor vi blir å finne i innovasjonsfløyen med støtte fra Innovasjon Norge.

Regnskap – ikke noe hokus pokus - Mange tror at regnskapsarbeid er så vanskelig at det ikke er mulig å gjøre det selv. Noen tusen av våre kunder har imidlertid funnet ut at de kan føre mesteparten selv siden dagens økonomisystemer er så avanserte at de automatiserer selve regnskapsføringen av de fleste daglige økonomiske transaksjonene i en virksomhet. Regnskapet gjennom året blir da bare en automatisert bieffekt av å registrere disse transaksjonene i systemet etter hvert som de oppstår. Det er Vidar Johannessen som sier dette til Jobb og Næring. I disse dager lanserer han et nytt nettsted hvor næringsdrivende kan dele erfaringer og søke hjelp hos hverandre. Firmadrift.no blir et moderne sosialt nettverk som skal kunne gjøre hverdagen enklere for de som driver firma. - Sammen med sin far Olav Johannessen i Karmøy-selskapet Ajour Data AS leverer de programpakken Ajour Office til småbedrifter over hele landet. Firmaet har vært i gang siden 1991, og ideen er at mindre næringsdrivende ikke bør outsource en så viktig del av den administrative og økonomiske oversikten det å ta hånd om regnskapene betyr. - For mange som virkelig ønsker å lære å drive noe selv, vil det være en bedre løsning å ta hånd om det daglige regnskapet på egen hånd, og så heller benytte eksterne folk på årssavslutninger, analyser et.c., sier Vidar Johannessen til Jobb & Næring.

Vidar Johannessen i Ajour Data AS mener mange næringsdrivende kunne gjort mer av regnskapsarbeidet selv.

JOBB & NÆRING

39


Innseilingen til Haugesund fra Nord byr på så mye lys at det er vanskelig for navigatører i se skikkelig. Som er på de nye boligområdene som er bygget ut på Hasseløy. Navigeringslyset til høyre (grønt) er ikke lett å se.

Lys på land gjør navigasjon vanskelig Kan økende utbygging inn til skipsleiene med stadig mer bruk av lys være en trussel mot sikkerheten til sjøs? Ja, hevder mange navigatører. Særlig blir lysmengden fra land et problem rundt innseilingene til byer som Haugesund, Stavanger og Bergen. Jo mer lys det blir på land, jo vanskeligere blir det for navigatørene om bord å se fyrlykter og lanterner på andre skip. Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

40

JOBB & NÆRING

Det er særlig to forhold som skaper problemene. Mange lyskilder på land gir så sterk bakgrunnsbelysning at lyset fra fyr og lykter blir vanskelig å få øye på. Man oppdager gjerne lyset for sent. Men i tillegg lyshavet en del steder til at nattsynet til navigatørene på broa som skal styre fartøyene blir nedsatt. Resultatet kan være at skip går på grunn eller at det oppstår fare for kollisjon med andre skip. - Et av de områdene mellom Stavanger og Bergen som er vanskeligst er Karmsundet fra innseilingen fra Sletta ned til Karmsund bru. Når man seiler inn mot Killingøy, Hasseløy og Risøy med Aibel og Garpaskjærskaien møter en svært mye forstyrrende lys som gjør det vanskelig å navigere, hevder sjøfolk overfor Jobb & Næring.

Problemet er ikke av ny dato. For seks år siden gjennomførte tre nautikkstudenter ved Høgskolen Stord Haugesund i samarbeid med Kystverket en kartlegging av sjenerende lys i og langs skipsleia fra Stadt til Åna Sira. Gjennom en spørreundersøkelse rettet mot navigatører i lokale rederier og loser. Både oppdrettsanlegg, lys på broer, industrianlegg og generell bebyggelse er nevnt som lyskilder som kan gjøre trygg seilas vanskelig. Undersøkelsen påviste imidlertid også at lys fra andre fartøy kan være et like stort problem. Det gjelder både skip med kraftig dekkslys som blender navigatørene på andre skip, og også skip som ikke slukker lanternene når de ligger ved kai.


trykk på våre forsknings-, utviklings- og innovasjonsoppgaver. Det er skapt fokus på økt teknologiinnovasjon og kartlegging av nye forretningsmuligheter for næringsaktørene i våre to avdelinger; Forskning og innovasjon og Industriell utvikling.

POLYTEC

www.steinariversen.no

Forskningsinstituttet Polytec i Haugesund jobber flerfaglig for å tilby våre oppdragsgivere best mulig tjenester og samtidig ha fullt

Regionens egen forskningsstiftelse med fokus på forskningsbasert kunnskapsutvikling for Haugalandet og Sunnhordland. Vær med oss å bygge regional forskningstradisjon! Besøk oss på www.polytec.no eller kontakt Thorvald F. Gundersen (52 70 04 70) for et møte om innovasjonsprosjekter og muligheter for finansiering av forskning gjennom virkemiddelapparatet.

Riise Underwater Engineering blir kunde i banken. Møkster Rederi blir kunde i banken. West Contractors blir kunde i banken.

Vi var der i 2009 da M/V “Atlantis Dweller” blir levert fra West Contractors til Møkster-gruppen. Riise Underwater Engineering er befrakter. Skipet skal benyttes til operasjoner utenfor Afrikas Kyst. Vi gratulerer!

170 ÅR MED VERDISKAPING

JOBB & NÆRING

41


Ingvar Huse, Husen AS, Einar Ove Aanensen og Terje Hemnes, Åkrehamn Trålbøteri og Jorunn Sanden, Husen AS følger med på produksjon av modellen til den nye oljetrålen. Selve produktet vil bli ti ganger større.

Lokal prototyp på oljetrål Kan en trål samle opp fisk, kan den kanskje også samle opp olje. Daglig leder i Åkrehamn Trålbøteri, Terje Hemnes, og Ingvar Huse, pensjonert etter mange år ved Havforskningsinstituttet i Bergen, tenkte samme tanke samtidig. - Da han leste at Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) utfordret teknologimiljøer over hele verden til å komme med nye ideer innen oljevern, ringte Ingvar Huse til meg, forteller Terje Hemnes. – Åkrehamn Trålbøteri har tidligere samarbeidet med Havforskningsinstituttet i Bergen blant annet når det gjelder utvikling av fisketrål. Det viste seg at vi begge hadde hatt den samme tanken. Det burde være mulig å samle olje etter samme prinsipp. Utvikling og testing

Det var i begynnelsen av 2009 at NOFO gikk ut med sin oppfordring, nå har prototypen til en ny type oljevern vært under utvikling og modelltesting i noen måneder. - Det er Ingvar Huse som designer prototypen gjennom sitt firma Husen AS, sier Hemnes som er prosjektleder for prosjektet. – Mens jeg tar meg av den praktiske produksjonen. Vi lager modeller i størrelseskala en til ti. Produksjonen av selve prototypen

42

JOBB & NÆRING

skal skje i våre lokaler på Husøy. Underveis er modellene blitt testet flere ganger i Kystverkets tank i Horten, og siden forbedret. - Modellene lages av et gjennomsiktig materiale slik at vi skal kunne se hvordan oljen beveger seg under duken, forklarer Ingvar Huse som er innom Karmøy for å ta del i produksjonen.Til daglig holder han til i Austevoll. Oljevern 2010

Flere enn 120 bedrifter fra inn- og utland meldte sin interesse med i overkant av 170 ideer til prosjektet Oljevern 2010. Utviklingsprogrammet er igangsatt på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel, og programmet gjennomføres i samarbeid med Kystverket. - Vi bruker på mange måter de samme prinsippene som ved tråling etter fisk når vi utvikler vårt produkt, forteller Terje Hemnes. – Vi bruker trålteknologien og utvikler en trål som går helt i overflaten. På denne måten samles oljen opp i posen, for deretter å bli pumpet opp derfra. Produktet er beregnet på råolje i Nordsjøen, men vi planlegger at den også skal kunne brukes i nærområder av mindre fartøyer. Vi tror for eksempel at vår oljetrål kunne vært brukt i forbindelse med Full City ulykken. - Denne oljetrålen, eller OilShaver som vi

kaller den, er mobil og kan samle opp olje mer effektivt enn tidligere, sier Ingvar Huse. – Den kan også brukes i dårligere vær enn det oljevernutstyret som finnes i dag. Produksjon

NOFO har beredskapsstasjoner langs hele norskekysten. Går det som de to oljeverngründerne håper vil kanskje både NOFO og Kystverket være aktuelle som kunder. Det kan også være aktuelt å gå utenlands med produktet. - Vi har også fått støtte fra Innovasjon Norge til prosjektet, forteller Terje Hemnes. - I løpet av ett år håper vi at oljetrålen skal være ferdigprodusert. Produksjonen vil foregå hos Åkrehamn Trålbøteri så langt det lar seg gjøre.

«Oil Shaver»

Tekst: Ingeborg Kringeland Hald

Prinsippskisse av OilShaver


BEDRIFTSPROFILEN

Fra dokken hos Aibel.

Samarbeid gir synergieffekt Storesund Marine Service AS startet med skipsreparasjoner i 1998, i dag er det et av deres satsningsområder sammen med utleie av personell og fabrikasjon. Bedriften har 120 ansatte, og fjorårets omsetning var oppe i 100 millioner. - Vi har vært underleverandør til Aibel i over ti år, sier salgs- og markedssjef Harald Storesund, - men det siste året har vi i tillegg inngått et tettere samarbeid. I hovedsak går det ut på at vi samarbeider om skipsreparasjonsprosjekter i tørrdokk og ved kai. Vi oppnår en fin synergieffekt ved å gå sammen ut til potensielle kunder. 30 skip i tørrdokken

I løpet av dette første året har det nye samarbeidet dokket 30 skip i tørrdokken hos Aibel. I hovedsak offshorefartøyer. Dokken, som er Skandinavias største tørrdokk, kan ta skip opptil 150.000 tonn. - Dette samarbeidet er blitt veldig viktig for oss. Vi er veldig glade for at Aibel vil samarbeide med mindre selskaper, som oss. Jeg tror vi bidrar med en fleksibilitet som

er nødvendig i forbindelse med skipsreparasjoner. Etter mange år som underleverandør på Aibel kjenner vi både de ansatte og verftsfasilitetene godt. Målgruppen vår er hele offshoreflåten samt store tankskip og bøyelastere. Lokale rederier

I tillegg til skipsreparasjoner driver Storesund Marine Service også med fabrikasjon, både for rederier og offshore, og har rammeavtaler med bedrifter som Aibel, Deep Ocean,Technip og Seawell. I 2008 fikk bedriften en ny vinterisolert hall. - Vi har en del spesialutstyr, forteller Harald Storesund, - blant annet en vannskjæremaskin ikke så mange har maken til her på Haugalandet. Storesund Marine Service satset i 2009 også nytt med agenturer på to typer skipskraner. En type som produseres i Seattle, og en italienskprodusert marinekran av samme type som lastebiler bruker. Vi jobber for alle rederiene. Lokale rederier er veldig flinke til å gi lokale bedrifter oppdrag.Akkurat nå er vi i ferd med å produsere utstyr som skal ombord i en av Solstads båter. Vi leier også ut folk til andre lokale verft. Det er en ting som er veldig flott her på Haugalandet, bedrifter som i utgangspunktet er

konkurrenter er også samarbeidspartnere, noe som gjør at vi får et veldig godt miljø. Storesund Marine Service gjør også skipsreparasjoner både ved egen kai og ute hos kunden. Vi tar alle typer oppdrag, inkludert overhaling av alle typer skipsmotorer. Mye siden vi også selv har drevet rederi, snakker vi samme språk som rederiene.

Dette er den nye fabrikasjonshallen til Storesund.

Storesundveien 305 4260 Torvestad post@storesund-gruppen.no www.storesund-gruppen.no JOBB & NÆRING

43


Velkommen til A. Olufsen Skipsservice AS Vi er et ledende firma innen skips- og offshoreservice med hovedtyngde på følgende tjenester og produkter

MULTIKRAN SWL 1000 Kg

• Skipsreparasjon • Mobilisering - Demobilisering av utstyr • Produksjon av: Stålarbeid - Aluminium - Rustfritt • Sveising i: Stål - Aluminium - Rustfritt • Produktutvikling • Maskinarbeid - Motorarbeid • Rørarbeid - Stål - Aluminium - Rustfritt - CuNi • Kontroll - Sertifisering av Iøfteutstyr på skip • UtIeie av kvalifisert personell

Ta kontakt og vi gir deg et uforpliktende tilbud etter dine ønsker og behov

Vår viktigste lagervare er service www.olufsen-skipsservice.no/

Next Generation, Oil Maintenance We take hydraulics to a new level. With the personnel as our most important asset, we provide innovative solutions, services & products. By combining self-developed, and the best of existing technologies, we supply the market with innovative solutions. Side by side engineering & assembly ensures fast deliveries, both on small and large scale projects: - Onshore - Offshore - Subsea

Share your challenges with us we are the partner you want…

Regular monitoring and maintenance of the hydraulic fluid will provide maximum operating performance and service life for the hydraulic system and its components. MERA`s iPACK offline units with ISOPur BCA ™ integrated are fully automated with a intuitive operators touch display. iPACK series give the user full control to tailor the maintenance in such a way that the different stanards, ISO, NAS and SAE can be held within the systems specifications. iPACK can be applied to systems with a volume from 250-10 000 liters. iPACK purifiers accomplishes ultra fine, sub micron purification while maintaining fluid lubricity, removing water content and having no effect on additive packages. iPACK is built to be portable, but can easily be modified to be integrated as a fixed sub-system.

www.mera.no 44

JOBB & NÆRING

reklamebyrå

Tekn. Spesifikasjon: - kran/fundament utført i aluminium (kran veier ca 80 kg) – høyde inkl. fundament 2367 mm. – lengde fra senter av fundament 1999 mm. – total lengde 2362 mm. – dim. fundament 500x500x500 mm. – klar for montering av el.- / hydraulisk- / manuell vinsj – passer også som landstedskrane

• Personell med lang bransjeerfaring


Østensjø Rederis ”Edda Fauna” er et eksempel på høyt spesialiserte skip som inngår i den petro-maritime klynga på Haugalandet. (Foto: Odd-Atle Urvik)

BEDRIFTSPROFILEN

Haugaland Kunnskapspark og Arena Offshorefartøy:

- F&U viktig for videreutvikling - I konjunkturbarometeret for Rogaland som nylig ble offentliggjort viser at det er en forsiktig optimisme når det gjelder markedsutsiktene for den petro-maritime næringen i regionen. Det er grunn til å merke seg at forskning og utvikling nå er blandt de viktigste faktorene for videre utvikling i denne bransjen.

Daglig leder Vidar Thorsen i Haugaland Kunnskapspark (t.v.) og prosjektleder Øyvind Olsen i Arena Offshorefartøy. (Foto: Egil Severeide)

Det er Øyvind Olsen, som er prosjektleder for Arena Offshorefartøy som sier dette. Siden 2008 har den petro-maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland Høsten vært en del av det nasjonale næringsklyngeprogrammet Arena. Målet er å øke konkurransekraften i næringen ved å satse på innovasjon og samarbeid. I dag finner vi 120 bedrifter med nær15 000 sysselsatte i klyngen, og samlet omsetning er på 33 milliarder kroner årlig. - I Arena-prosjektet inngår en rekke sterke

kunnskapsmiljøer, rederier, verft, og tjeneste- og utstyrsleverandører. Arena Offshorefartøy prosjektet har som hensikt å styrke enkeltselskaper og klyngens posisjon ved å: • Videreutvikle en sterk FoU-kultur som bygger på tett samarbeid med næringsaktørene og deres krevende kunder – ”Innovasjon for å levere” • Styrke verdiskaping hos teknologileverandører og forretningsmessig tjenesteyting som er relativt lav sammenlignet med andre klynger • Øke antall FoU årsverk rettet mot petromaritime utfordringer som er utført av forskning og utdanningsinstitusjoner lokalisert i Haugaland og Sunnhordland • Styrke samarbeid mellom ulike næringsaktører om FoU-miljøer. • Stimulere til innflytting av personell og virksomheter med høy kompetanse. Aktivitetene som Arena-prosjektet har fokus på spennende innovasjonsprosjekter med små og mellomstore bedrifter. I prosjektene legges det opp til samarbeid med andre bedrifter eller FoU-aktører. Vi vil særlig hjelpe små og mellomstore teknologibedrifter med å satse internasjonalt. Nettopp i vår region har den maritime klyngen siden 2002 hatt større vekst enn tilsvarende klynger andre steder i landet, sier Olsen. Haugaland Kunnskapspark i samarbeid med Høgskolen Stord Haugesund, Polytec

og Maritimt Forum har viktige roller i regionens satsing på økt innovasjon, kompetanse og forskning for å videreutvikle sterke fagmiljøer med relevans for de petro-maritime næringen. - Arena prosjektet skal gi økt konkurransekraft og verdiskaping i den petro-maritime klyngen i regionen, sier Vidar A. T. Thorsen, daglig leder i Haugaland Kunnskapspark. Arenaprosjektets rolle er å utløse, forsterke og akselerere utviklingsprosesser i klyngen, blant annet gjennom å stimulere til økt samarbeid mellom bedrifter, FoU-miljøer og offentlige aktører innenfor fire prioriterte temaområder: Operasjonell sikkerhet og effektivitet, vedlikeholdsstyring, skipselektronikk og styringssystemer samt Green ship Technology. Disse temaområdene gjenspeiler nøkkelutfordringer som næringsaktørene legger til grunn for operasjon av neste generasjons fartøyer. Spesielt har vi fokus på å tilfredsstille økte krav til miljø og operasjonell sikkerhet innenfor petro-maritim virksomhet, sier Vidar Thorsen.

www.hkpark.no

JOBB & NÆRING

45


BEDRIFTSPROFILEN

Firkløveret som leder den ”maritime klynga” i Ankerbygget i Skudeneshavn. Fra venstre Kurt Roar Vilhelmsen (Unisea), Bjørn Thomassen (Karmøy Skipsconsult Management), Geir Danielsen (Unisteel) og Oskar Magne Gjestsen (Karmøy Skipsconsult).

Maritimt firkløver i Ankerbygget Maritim virksomhet har i århundrer vært forbundet med Skudeneshavn. I dag er det nok Solstad-eventyret de fleste forbinder med shipping i den tradisjonsrike seilskutebyen på sørspissen av Karmøy. Men mens de oransje forsyningsskipene satte byen og oljenasjonen Norge på verdenskartet, vokste det opp en egen ”maritim klynge” i kjølvannet av etableringen av Karmøy Skipsconsult AS i 1977. Vi startet med tegning og beregninger i forbindelse med med ombygging av skip, og i den første tiden var vi 4 ansatte, sier som Oskar Magne Gjestsen var med fra begynnelsen. I 1997 etablerte de datterbedriften Karmøy Skipsconsult Management, som igjen har fostret to døtre, Unisea AS i 1997 og

46

JOBB & NÆRING

Unisteel AS i 2007. De fire selskapene holder til i Ankerbygget. Men det er mer enn navnet på den 1700 kvadratmeter store forretningsgården som lukter av salt sjø. De 33 medarbeiderne i det maritime firkløveret merker nok at det sitter litt igjen i veggene i de tidligere rederilokalene til Solstad. For oss har Solstad vært en av de gode kundene, men vi har oppdrag for en lang rekke bedrifter i hele regionen og rederier langs hele kysten. På kundelista står både Hydro og Statoil, Aibel, Westcon og Grenland KSI, for å nevne noen samt flere titals rederier langs hele kysten. Vi har opparbeidet en database på stabilitet med over 700 norske skip. Av viktige ting vi har vært med på er sammen med Solstad Technology og Triplex å konstruere verdens første multi deck handler for sikker ankerhåndtering ute på dekk på

forsyningsskip. Ellers har vi vært med på å utvikle mellom 100 og 200 traverser til lasteskip. Traversene har påmonterte gravemaskiner som kan kjøres fram og tilbake over lastelukene, slik at man kan losse skipene, sier Gjestsen. På siste halvdel av 90-talet førte innføringen av den internasjonale ISM-koden til at det kom det krav fra myndighetene om sikkerhetsstyring om bord på alle skip. For mange små rederier som gjerne ikke hadde flere enn ett skip, var dette en stor utfordring. I 1997 etablerte vi derfor Karmøy Skipsconsult Management som skulle bistå de små rederiene i denne krevende oppgaven. - Dette er et selskap som spesialiserer seg på drift av skip, og i dag driver vi 26 ulike skip i samarbeid med rederiene som eier dem. De fleste rederiene vi driver skip for holder til her på Haugalandet, men vår nest største


kunde er svensk. Geografisk beliggenhet betyr nemlig mindre, forteller daglig leder i Karmøy Skipsconsult Management, Bjørn Thomassen. Drift av skip krever gode dataløsninger. Thomassen og Vilhelmsen så at kompetansen og løsningene de hadde ville ha verdi også for andre. Dermed var den neste knoppskytingen et faktum. Unisea ledes av Kurt Roar Vilhelmsen, og spesialiserer seg på å utvikle programvare til rederinæringen. Samt IT-drift av skip, hvor rundt 150 skip fra en rekke rederier supporteres fra Skudeneshavn. - Solstad, Eidesvik, Simon Møgster Shipping og DOF Management er alle store offshorerederier som i dag benytter våre dataløsninger. Vi har også en rekke kunder innenfor tank og bulk skip. UniSea har egenutviklede programvareløsninger for HMS-rapportering og analyse, kvalitetskontroll, Sertifikatkontroll, styring av vedlikehold (PMS), og en rekke andre løsninger. Det at skipene hele tiden er online, og at rederiet på land dermed kan drifte skipene trygt og effektivt er en av grunnene til at programvaren vår er blitt så godt mottatt, sier Vilhelmsen.

Sammen med Solstad Technology og Triplex konstruerte Karmøy Skipsconsult verdens første multi deck handler for sikker ankerhåndtering.

Den store etterspørselen etter arbeidskraft i Norge førte til den foreløpig siste knoppskytingen da Unisteel AS ble startet i 2007. Det var stor mangel på ingeniører, sveisere og platearbeidere. - Bedrifter som Skude Verft og Westcon var ikke ute etter billig arbeidskraft, men dyktige fagfolk som de ikke kunne skaffe nok av i Norge. Ved å etablere et eget firma med kontor i Polen, kan vi sikre at fagfolkene som kommer til Norge har den kompetansen oppdragsgiveren har behov for. Polakkene får også gode lønns- og arbeidsvilkår, sier lederen av Unisteel, Geir Danielsen. - For kundene våre er dette viktig. De er ikke ute etter billig arbeidskraft, og vil ha trygghet for at de ikke kan bli beskyldt for å drive sosial dumping. I dag har vi rundt 40 fast ansatte i firmaet, i tillegg til at vi har om lag 60 som er innleid på ulike prosjekter, sier Danielsen.

52 84 60 00 Postveien 25, P.O.Box 130 N-4297 Skudeneshavn

Avanserte losseapparater for skip er en av spesialitetene til Karmøy Skipsconsult.

52 84 60 00 Postveien 25, P.O.Box 130 N-4297 Skudeneshavn

52 84 44 10 P.O Box 242 N-4297 Skudeneshavn

52 84 60 35 Postveien 25 4280 Skudeneshavn

JOBB & NÆRING

47


BEDRIFTSPROFILEN

Firmaet har en ledelse på tre personer, som også tar sin turn ute på prosjektene rundt om på Haugalandet. Daglig leder Helge Olsen og prosjektleder Jarle Sæbø.

Murere til å stole på Det er 21 år siden murmester Helge Olsen startet det som i dag har utviklet seg til et velrenommert murmester- og ingeniørfirma. Med base i moderne lokaler i Viking Håndverk & Kompetansesenter på Svehaugstemmen i Haugesund legger de 11 ansatte seg daglig i selen for å leve opp til bedriftens motto – TIL Å STOLE PÅ.

- Et slikt motto skal være mer enn et slagord. Hele tiden må vi se på oss selv og måten vi arbeider på. Ved stadig å jakte på forbedringspotensiale jobber vi mottoet inn i ryggmargen på alle ansatte, sier daglig leder Helge Olsen.

48

JOBB & NÆRING

Firmaet har en ledelse på tre personer, som også tar sin tørn ute på prosjektene rundt om på Haugalandet. I tillegg til murmester Olsen består ledergruppa av ingeniør og murer Jarle Sæbø, som er prosjektleder, og formann Ole Andreas Dalen, som er utdannet murer med svennebrev. - Det sier seg selv at vi aldri hadde overlevd så mange år med en fast gruppe av kjernekunder om vi ikke hadde vært til å stole på. Når vi likevel mener det er viktig å ha dette som et uttalt motto er det fordi vi da daglig blir minnet om hva det skal bety. Når en kunde bestiller en jobb hos oss skal de vite at vi kommer til avtalt tid med kompetente fagfolk som kan jobben sin. Og viktigst av alt – jobben skal være ferdig til avtalt tid og avtalt pris, sier Olsen.

Solide kunder og stor ordrereserve

Det viktigste markedet for firmaet er store boligentreprenører og ferdighusfirmaer som A Utvik AS, Økland Prosjekt, Valvatne Bygg og Isdahl & Skoglandhus. - Gjennom rammeavtaler med slike firmaer har vi sikret oss en ordrereserve på mer enn 300 boenheter de neste par årene. Vi leverer flislagte bad, piper og ildsted samt lydgulv (horisontale lydskiller i flermannsboliger). Med A Utvik AS og Økland Prosjekt har vi avtalt faste priser, dvs. vi fakturerer arbeidene etter en fast prisliste. Entreprenørene slipper å innhente nye priser for hvert nytt prosjekt. Ved å bruke de samme underentreprenørene på mange prosjekter, får entreprenøren gevinst i form av kortere byggetid, sier Olsen.


Tidlig i prosessen

Serviceavtaler

- Når store eller små prosjekter skal planlegges er det ofte en fordel at vi kommer inn så tidlig som mulig. Da kan være med å legge grunnlaget for gode tekniske løsninger til det beste for den som skal bo i leilighetene. Kravet til kompetanse i vår bedrift og de som arbeider hos oss er viktig for at sluttresultatet skal bli godt. Murmester Helge Olsen As har alle nødvendige godkjenninger og litt til. Vi har sentral godkjenning, er mesterbedrift, godkjent opplæringsbedrift, godkjent våtromsbedrift FFV, og registrert i Startbank. Kjernebemanningen er dyktige fagfolk med svennebrev, mesterbrev og ingeniørutdannelse. Noen har i tillegg spesialkompetanse innen oppbygging av våtrom.

Et annet marked for Murmester Helge Olsen AS er å yte service og vedlikehold for større eiendomsbesittere. - Vi har faste serviceavtaler med begge Steen & Strøm sentrene (Amanda og Markedet) samt Coop Haugaland og Nortura. I tillegg bidrar vi med service og vedlikehold på en rekke andre større bygg uten at det er inngått noen formell rammeavtale, sier Olsen. I tillegg er privatkundemarkedet en viktig del av vårt totale arbeidsområde. Vi utfører vi både nybygg og rehabiliteringer for private kunder.

det vokst frem et marked for rehabilitering av våtrom (bad), her tar vi gjerne hele jobben og bruker da våre samarbeidspartnere her på Viking Håndverk & Kompetansesenter, da er kunden garantert at skikkelige håndverkere blir brukt til jobben. Et annet område firmaet har mye kompetanse på er sparkling av større gulvflater, dette ser vi øker stadig og det finnes mange forskjellige tekniske løsninger til di forskjellige behov. Det er en rivende utvikling på dette og vi har det som et av våre satsingsområder og holder oss derfor grundig oppdatert på dette.

Innenfor rehabilitering i privatmarkedet har

Flisarbeid muliggjør spesielle detaljer. Denne kompassrosen er lagt inn i gulvet på Rica Maritime.

Boligprosjekter akkurat nå: For A. Utvik AS:

De som besøker Rica Maritime legger merke til flisene i resepsjonsområdet. Det er utført av Helge Olsen AS.

Nordstokke Spannalia Stølsbakken Vassbrekke Nygård Terrasse, Karmøy Rindå, Haugesund Sveiåstunet, Sveio

28 leiligheter 22 leiligheter 18 leiligheter 12 leiligheter 46 leiligheter 10 leiligheter 18 leiligheter

For Valvatne Bygg:

16 leiligheter på Stord For Isdahl & Skogland Hus:

Elvegård, Haugesund

10 leiligheter

For Saga Bygg:

Uvikstrand, Karmøy

4 leiligheter

For Økland Prosjekt: Håvik på Karmøy Øygardshaugen Skudeneshavn Portabakken Kolnes Dølevegen Kolnes

4 leiligheter 10 leiligheter 8 rekkehus 10 leiligheter

SVEHAUGSTEMMEN 6. 5535 HAUGESUND Flislegging av baderom på Uvikstrand for Saga Bygg.

Besøk vår nye hjemmeside www.helge-olsen.no

Tlf. 52 86 86 20 - Fax 52 86 86 21 E-mail: murmester@helge-olsen.no

JOBB & NÆRING

49


BEDRIFTSPROFILEN

ROV’en settes på sjøen for å starte en ny skrog rengjørings jobb.

Bildet viser et begrodd skip og den delen hvor ROV’en har rengjort.

Høytrykkspyling med ROV, fra CleanHull AS

Miljøvennlig rengjøring av skips-skrog Etter at Ulltveit Moe-selskapet Schat Harding Gruppen for tre år siden kjøpte grunderbedriften CleanHull AS, er Rosendalselskapet i ferd med å plassere ut et nettverk av ROVer for miljøvennlig rengjøring av skipsskrog. CleanHull sin ROV styres fra et mindre operasjonsfartøy, og fjerner groe ved å blåse sjøvann mot skipssiden og skutebunnen med et trykk på mellom 200 og 300 bar. De spesialdesignede høytrykksdysene rengjør rundt 600 kvadratmeter i timen, slik at et skip på 200 meters lengde kan rengjøres på 8 – 10 timer. Vanligvis er det bare skutesidene som tas, men man kan også gjøre rent under skutebunnen. Skipene kan rengjøres ved kai eller når du ligger for anker. Etter at det ble internasjonalt forbud mot å bruke bunnstoff som inneholder den farlige miljøgiften tributyl- tinn (TBT), har skipsfarten gått over til å bruke andre og mer miljøvennlige typer bunnstoff. De nye miljøvennlige bunnstoffalternativene er ikke så effektive mot begroing Et skipsskrog som er dekket av alger, groe og andre organismer har større motstand i vannet. Resultatet er økt forbruk at drivstoff. Dette er både kostbart og forurensende. Løsningen med å bruke ROV til å spyle vekk begroingen med sjøvann under høyt trykk gir derfor ikke bare rederiene en økonomisk gevinst i form av lavere forbruk av bunkers,

50

JOBB & NÆRING

det reduserer også skipets utslipp av CO2 og andre skadelige gasser til atmosfæren. Målinger etter en skrogrengjøring har vist seg å gi besparelser i bunkersforbruk tilsvarende 5 -10%. I praksis betyr dette at et skip med 30 tonn bunkersforbruk pr døgn, vil kunne spare NOK 5000, i døgnet, basert på dagens oljepris. Ganger en dette opp med driftsdøgn og antall skip i et rederi, så blir det fort store besparelser. Alternativet til metoden med å bruke vann under høyt trykk, er dykkere som opererer roterende børster. Problemet er at man da børster vekk store deler av det kobberholdige bunnstoffet. Det gir lokal forurensing noe som har medført at denne metoden nå er forbudt i mange havner. De tre første ROV’ene har CleanHull stasjonert i Bergen, Gøteborg og Algeciras i Spania. Fra Bergen dekker en ROV hele Vestlandet,i hovedsak området Mongstad til Kårstø mens ROV’en i Gøteborg opererer fra Lindesenes og østover i Skagerak og Kategatt. CleanHull har i dag 15 ansatte, herav 10 egne ROV-operatører. Det er bygd ytterligere to ROVer, og planen er at den første av disse skal utstasjoneres i Southampton i løpet av første kvartal i år, mens den neste skal være på plass senere i år for å operere ut fra Singapore CLEANROV’en er utstyrt med lys og kamera, slik at operasjonen overvåkes og styres fra et kontrollrom ombord på operasjonsfartøyet. Rengjøringsoperasjonen filmes, og kunden får en DVD og en fyldig rapport med stillbilder som dokumenterer

jobben. Rengjøringsmetoden er godkjent som miljøtiltak som kan dekkes av miljøfond rederiet har opprettet under rederiskatteordningen. En rekke rederier har enten inngått avtaler med CleanHull om regelmessig rengjøring av skip, eller er i ferd med å gjøre det. Det gjelder blant andre Wallenius Wilhelmsen med spesialskip for frakt av biler, Colorline, og Statoil som har signert avtale om regelmessig rengjøring av rundt 30 tankskip de har på TC, som i hovedsak blir rengjort på Kårstø eller Mongstad. I tillegg har CleanHull dialog med et av verdens største containerrederier, danske Maersk om en mulig flåteavtale. Et annet rederi som får rengjort skrogene sine hos CleanHull er NCL (Nortsea Container Line) i Haugesund. Flere av disse rederene rengjør skipene sine gjerne 2 ganger i året. Nylig rengjorde vi også det tyske containerskipet Hansa Centurion mens det lå i opplag på Bøvågen, og vi ser på skip i opplag som et stort markedspotensiale for oss, da skipene som oftest gror mye når de ligger stille. Operasjonsjef Arne Willumsen og Adm. Dir. Endre Eidsvik, merker økende intresse for konseptet og er optimistike ifht vekst i forretningsområdet. De anbefaler alle redere å vurdere gevinst potensiale som ligger i regulær rengjøring av skipskrogene.

N-5470 Rosendal +47 53 48 36 00 mail@cleanhull.no www.cleanhull.no


2 i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

Vi bygger nytt

To magasiner i ett og enda bedre!

Vi samler “Vi bygger nytt” og “Jobb & Næring til et stort glanset magasin. Som annonsør når du frem til en større målgruppe som gir en enda større oppmerksomhetsverdi. Magasinet får en glanset layout med limfrest rygg. Dette gjør magasinet mer eksklusivt og mer aktuelt å ta vare på lenge. Et funksjonelt format gjør magasinet svær leservennlig. Det blir ca. 48 siderJOBB med&hus, interiør og NÆRING 51hage og ca. 48 sider med akualitet fra næringslivet i Haugesundregionen og Sunnhordland.

Jobb & Næring  

Nr.1 - 2010