Page 1

NR.08 OKTOBER 2010

Vi Bygger Nytt

Godt brød sk al koste mer enn 5 kroner . Bakerne har selv skylden for at folk ikke vil betal e for kvalitet , sier Kirsten Sunnanå, ny daglig leder i Haugli Baker i i Haugesund.

Side 10

Foto: Knut E. Sandersen

2i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

Godt brød skal koste


>> >> KETIL JOHANNESEN ODLAND BEDRIFTSRÅDGIVER PRO*

VI FORTSETTER SUKSESSEN >> >>

PRO-skolen gir deg kunnskap og konkrete verktøy til bruk i egen bedrift. Kurstilbudet passer for små og mellomstore bedrifter, og gjennomføres i løpet av fire samlinger. Oppstart: 2. november 2010. Les mer på www.sr-bank.no/pro * PRO ER SPAREBANK 1 SR-BANK SITT TILBUD TIL SMÅ- OG MELLOMSTORE BEDRIFTER.

skolen

Disse guides viser minimums området som skal være rundt logo Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designma NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye lo

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.


oen.

anual. ogoen.

TYSV

Kom

mun

ÆR

en i v

ekst

s. 30 - 38

Innhold:

8

Kick off for Styrestall Haugalandet

8

Aibel med store ambisjoner

12

Krever fart i bompengebruken

13

SILK - Utdrag av festivalprogram 2010

17

Maskinsikkerhet forsømt område

18

Kulturnatt for 14. gang

20

Siden sist

25

Nytt om navn

28

Jobbrukt til brannvakta

30

Kryssord

33

Midt i blinken - Har du et konsept i magen?

4

Kårstø i 25 år - til?

Vi må slåss for Kårstø I det stille har Kårstø-anlegget feiret sitt 25 års jubileum. Det er et anlegg som har hatt en voldsom betydning for denne regionen, og som har skapt arbeidsplasser, nye bedrifter og klingende mynt i slunkne kommunekasser. Nå er det truende skyer i horisonten.

fram i et langsiktig perspektiv, nærmest på tvers av konjunktursvingningene. I løpet av 25 år er det blitt investert 39 milliarder kroner. 7 milliarder er tilfalt lokal industri. Vertskommunen Tysvær er gått fra fattigkommune til regionens rikeste og kan årlig innkassere godt over 100 millioner kroner i eiendomsskatt

Jeg husker kampen mellom Kårstø og Mongstad tidlig på 80-tallet, da vi som bedrev journalistikk kastet etikken på dør og drev reinspikka kampanjejournalistikk for å få stortingspolitikerne til å velge Kårstø. Jeg husker protestene mot å ødelegge det vakre Kårstø-landskapet med et skittent industrianlegg , truslene om forurensning og lønnsgalopp i lokale bedrifter. En kamp som endte med et vedtak i Stortinget i 1981 og som på mange måter skulle bli et vendepunkt for næringslivet i denne delen av Rogaland.

Kårstø-anlegget har vært en bærebjelke i den regionale utvikling. Debatten om hvorvidt Kårstø vil leve i nye 25 år, er derfor av betydelig interesse. Gassco-sjef Brian Bjordal har fått både stortingspolitikere og fagfolk til å sperre øynene opp, når han har tegnet uværsskyer i horisonten. Blir det ikke funnet og utviklet nye gassfelt i Nordsjøen, er det ikke lenge før Kårstø-anlegget går tomt for føde.

Tar du turen til sørspissen av Tysvær i dag, virker datidens skremsler uvirkelige. Grønne, frodige jorder grenser helt opp til terminalanlegget, og innenfor gjerdet er det lite og ingenting som minner om industri og forurensning. Terminalanlegget er blitt et mønsterbruk, som jevnlig besøkes av delegasjoner fra hele verden.

6 Sjefen for havna 14 Fra Facebook til bokfestival Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk design: Utgiver: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Salg Telefon:

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Ikke bare har anlegget gitt fast arbeid til mange hundre personer, Kårstø har også vært en viktig stabilisator i dårlige tider. Når lavkonjunkturen har satt inn og bedriftene har hatt lite å gjøre har investeringene på Kårstø vært redningen for mange. Kårstø- anlegget er drevet

Egil Severeide: egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen: harald@dhr.no Odd-Atle Urvik: odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad: stian@dhr.no DHR Reklamebyrå as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Opplag 53.000 P.B. 1915, 5508 Karmsund Jan Åge Matland, jan@dhr.no Kjetil Urheim, kjetil@dhr.no 52 84 54 84

Hjemmeside: ISSN: Trykkeri:

Det er en betimelig advarsel, som bør veie tungt i diskusjonen om vi skal etablere flere slike terminalanlegg nordover langs kysten. Det må være et viktig mål å sikre gass til en terminal som har kapasitet, som er den beste i klassen og som nå er utbygd og designet for en ny framtid. Det holder knapt med teknologiutvikling og smart samordning av oljeog gassfelt i Nordsjøen. Det trenges en fast politikk for å sikre at den posisjon, kompetanse og infrastruktur som er opparbeidet på Kårstø videreutvikles. Vi gratulerer jubilanten og ser med forventning fram til nye 25 år på Kårstø.

www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830 United Press

Cert no. SW-COC-003756

JOBB & NÆRING

3


Her er Kårstø-sjefene på ett brett, oppstilt etter tidsalder: Fra venstre den første direktøren, Egil Sæl, Leidulv Ramstad, Kjell Ravndal, Nils Jordal, tidligere konserndirektør Tor Espedal, Brian Bjordal, Knut Barland og

Kårstø i 25 år – Norge og Haugalandet har mye å takke disse karene for. De har drevet fram et av landets største industrianlegg og gitt velferd og kompetanse til en hel region.

Med miniseminar, omvisning og middag i Maritim Hall markerte eierne av gassterminalen på Kårstø 25 veldrevne og inntektsbringende år 7. oktober. Alle toppsjefene fra starten i 1985 var til stede og uttrykte håp om at anlegget vil leve i minst 25 år til. Det gjorde også oljedirektør Bente Nyland, som mente det er fullt mulig å feire et 50 års-jubileum på Kårstø. Men da må en del forutsetninger på plass; det må finnes mer

4

JOBB & NÆRING

gass og det må utvikles teknologi som gjør det mulig å samordne utvikling av felter til akseptable kostnader.

Tekst og foto: Egil Severeide

- Europa tror på norsk gass i framtida, men vi er avhengig av tilgangen til olje og gass i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Bare 40 prosent av ressursene er brukt, vi har store, uoppdagede reserver. Klarer vi å

utnytte dette potensiale kan vi møtes om 25 år, sa Nyland.

15. oktober for 25 år siden ble den første gassen sendt nedover til Kontinentet. I 2010 gir Kårstø med tilknyttede virksomheter arbeid til 800 personer samt rundt 500 kontraktoransatte. Gjennom historien er det investert 39 milliarder kroner og 7 av dem er tilfalt lokale leverandører. Utslippene er halvert og vel så det, og sikkerhetsstatistikken er på toppnivå i global sammenheng. - Vi har Norges viktigste industrianleggog verdens største transportsystem, proklamerte Gassco-sjef Brian Bjordal, som selv var sjef på Kårstø i en periode på 90-tallet.


FAKTA OM KÅRSTØ 25. juli 1985: Den første gassen blir ilandført til Kårstø. 15. oktober 1985: Den første tørrgassen blir sendt fra Kårstø til Emden i Tyskland 1. oktober 2000: Kårstø-anlegget mottar gass fra Åsgard og andre felt i Norskehavet gjennom rørledningen Åsgard Transport. 1. oktober 2003 : Utbyggingsprosjektet NET1 (Nytt Ekstraksjonstog) fullført. Kårstø blir i stand til å ta i mot og prosessere rikgass fra Mikkel-feltet på Haltenbanken gjennom Åsgard Transport. 1. oktober 2005: Utbyggingsprosjektet KEP2005 (Kårstø Expansion Project) fullføres. Kårstø mottar rikgass fra Kristin-feltet, som er knyttet til Åsgard Transport.. 2005: Utbyggings- og rehabiliteringsprosjektet KEP 2010 startes, er senere utvidet og 80 % ferdig. Kårstø prosesseringsanlegg er Europas største i sitt slag. Energimengden tilsvarer 7 ganger årlig energiforbruk i alle norske husstander Hele 30 felt er knyttet opp via rørledninger. Det finnes 70.000 ventiler på anlegget. Under revisjonsstansen i høst var 2000 personer inne på anlegget i løpet av ett døgn. Kårstø har hatt besøk fra representanter fra nærmere 100 nasjoner bare de siste fire årene. Det er investert 39 milliarder kroner. 7 milliarder er gått til Haugalandet. Kårstø har 750 skipsanløp i året. Naturkraft har etablert eget gasskraftverk på terminalområdet

g dagens to Kårstø-ledere; Kjetil Ohm og Åge Opheim.

– til ?

Kårstø-anlegget har gitt underleverandører i regionen arbeid for 7 milliarder kroner siden starten.

- Kårstø er et helt sentralt ledd i en unik verdikjede som har gjort det mulig for Norge å ta posisjonen som verdens nest største gasseksportør. Historien om Kårstø er intet mindre enn fantastisk, sier Bjordal. - Det er mange som fortjener stor takk for å ha gjort industrieventyret på Kårstø mulig. De mange tusen som i årenes løp har tatt del i oppbyggingen av anlegget, og pionerene som hadde visjoner og kraft til drive fram beslutningen om å etablere Statpipe og anlegget på Kårstø, sier Bjordal.

JOBB & NÆRING

5


Jeg gleder meg virkelig til denne jobben, sier den nye havnedirektøren, Sigurd Eikje.

Sjefen for havna Sigurd Eikje (43) har jobbet som avløser på gård, sjåfør på betongbil og har eksamen som agronom. Men bred erfaring fra rederivirksomhet og tre års bakgrunn i offentlig forvaltning sto også på CVen da han fikk stillingen som havnedirektør for Karmsund Havnevesen. Vi treffer ham få dager etter han begynte i den nye jobben 1. oktober. Det er mye å sette seg inn i, og han har allerede startet på en besøksrunde til havneanleggene i de seks kommunene som er med i havnesamarbeidet Karmsund Havn: Haugesund, Karmøy,

6

JOBB & NÆRING

Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo. Havneanleggene på Husøy i Karmøy og Killingøy i Haugesund nøler han ikke med å karakterisere som unike på landsbasis. − Jeg gleder meg virkelig til denne jobben, smiler han.

Tekst og foto: Bjarte Amble

årene. De første fem som personalsjef, og etter en omorganisering opprykk til HR Manager – som er en mer overordnet stilling. Yrkeskarrieren startet da han som 16-åring flyttet fra hjemmet på Moksheim for å jobbe som landbruksavløser – bodde hos en onkel, men jobbet på fem ulike gårder på Eikje, mellom Melkevik og Susort i Tysvær. Ett år senere ble det agronomutdanning på Tveit videregående skole i Tysvær. Bygg og anlegg

Allsidig bakgrunn

Østensjø Rederi AS i Haugesund har vært arbeidsplassen til Eikje de siste drøyt elleve

Agronomyrket praktiserte han ikke etter skolegangen, men derimot jobbet han en stund innen bygg- og anleggsvirksomhet, før det bar til Stavanger for Teknisk fagskole


innen bygg og anlegg. Etter fullført militære sikret han seg en utdannelse på BI, som den gangen hadde avdeling i Haugesund. − Men da jeg i 1991 var ferdig på BI var det litt dårlige tider på jobbmarkedet. Jeg fikk meg likevel jobb i ett år som sjåfør på en av bilene til Ølen Betong. Den erfaringen jeg fikk i bygnings- og anleggsbransjen har vært gull verdt for meg senere. Jeg lærte masse, slår han fast. Fra privat til offentlig

Erfaringen kom blant annet til nytte i hans neste jobb i Fagopplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, med kontor i Haugesund. − Her fikk jeg tre veldig kjekke år, der vi var mye ute på arbeidsplasser for å skaffe lærlingplasser til ungdommer i videregående skole. Fem år som personalkoordinator i Knutsen OAS Shipping ble neste trinn i karrieren, etterfulgt av Østensjø Rederi.

− Hvordan tror du overgangen blir fra privat næringsliv til å være avhengig av byråkrati og offentlig forvaltning? − Det blir jo spennende, og jeg håper jeg har tålmodigheten som trengs. Men jeg tror også jeg kan tilføre litt av min erfaring fra det private inn i det interkommunale selskapet, sier han. − Hvordan vil du karakterisere deg selv? − Jeg er opptatt av å skape trygghet rundt meg, og tror jeg er flink til å. Dessuten er jeg veldig tydelig, og jeg tror ikke det er mange som lurer på hva jeg mener, smiler han og skryter allerede av de 15 ansatte som han nå får personansvar for. En flott gjeng med masse maritim kompetanse, sier han. Ved sjøen

Sigurd Eikje er gift med lærer Margit Gelius Eikje. (Ja, hun er ganske riktig fra Arendal og søster til de to profilerte “geliusene” Einar prest og Jon, utenrikskorrespondent for NRK i Washington.) De har tre sønner på 10,

14 og 16 år og er bosatt helt i vannkanten i en enebolig i kjede innerst i Førresfjorden. − En super plass. 17-foteren ligger ved brygga, og kajakken henger på veggen, sier Sigurd fornøyd. De har også skaffet seg et idyllisk sørlandshus i Arendal, der de fleste feriene tilbringes, nær Margit sin familie. En fin samlingsplass. Utfordring

Men nå er det først og fremst jobb, og ikke ferie som ligger øverst i den nye havnedirektørens bevissthet. − Et nytt avgiftssystem for havnene blir innført fra nyttår, og det medfører 6-7 millioner kroner i reduserte inntekter for Karmsund Havn. Det betyr at vi må tenke annerledes for å skaffe nok penger til å vedlikeholde og bygge ut kaiene våre , som totalt er på hele 8.500 meter, sier havnedirektør Sigurd Eikje.

JOBB & NÆRING

7


Kick off for Styrestall Haugalandet Er du interessert i styrearbeid og mener du kan gjøre en god jobb rundt styrebordet? Da skal du møte opp på Rica Maritim 4. november og være med på kick off for Styrestall Haugalandet. Her møtes potensielt nye og gamle medlemmer av styrestallen, bedrifter som jakter på styrekandidater og andre interesserte for å høre Kristian Eidesvik, Thorhild Widvey og Sysco-sjef Frank Vikingstad fortelle om sine erfaringer rundt styrebordet. - Nå har nærmere 40 personer registrert seg i styrestallen, og da er vi klar til å kjøre i gang, sier HN-direktør Egil Severeide. Med Handelsbanken som hovedponsor og Kvinnovasjonsprosjektet som medspiller håper Severeide å dra i gang et prosjekt som kan gi næringslivet flere kloke hoder å velge mellom rundt styrebordene. - Vi ønsker å tilby bedrifter i Haugesundregionen et bredt og faglig tungt utvalg av styrekandidater, samt medvirke til økt nettverks- og relasjonsbygging, sier HN-direktøren.
- Næringslivet i regionen er inne i et generasjonsskifte. Vi har mange og dyktige folk som kan gjøre en jobb i et styre.
Vi ønsker å utvikle Styrestall Haugalandet til en arena, der de som ønsker å tilby din styrekompetanse til bedrifter, og bedrifter som leter etter kandidater, finne en felles møteplass.
Stallen har plass til mange flere, så jurister, økonomer, strateger, markedsfolk eller

Thorhild Widvey med bakgrunn som statsråd og erfaren styremedlem, skal dele sine erfaringer under kick off-møtet 4. november.

personer med annen relevant bakgrunn må mer enn gjerne møte opp på kickoff-møtet, sier Severeide. Det foreløpige programmet for åpningsmøtet den 4. november ser slik ut: Kick Off Styrestall Haugalandet

Sted: Caiano-salen, Rica Maritim
Tid: Torsdag 4. november kl. 19-22
Målgruppe: Medlemmer i styrestallen, bedrifter som søker nye styremedlemmer og andre interesserte.

Agenda:
 Hvorfor Styrestall Haugalandet? v/ adm.dir. Egil Severeide
 Erfaringer rundt styrebordet v/ Kristian Eidesvik
 Hva kan eksterne styremedlemmer tilføre? v/Thorhild Widvey
 Hvilken nytte har et selskap av eksterne styremedlemmer? v/Frank Vikingstad, Sysco Etterpå blir det mingling og litt å bite i.

Aibel med store ambisjoner De neste tre årene vil Aibel doble omsetningen. I dag handler selskapet for rundt 400 millioner kroner lokalt og vil ansette 100 nye ingeniører og 250 produksjonsarbeidere i Haugesund. Teknisk leder Kjetil Jacobsen spådde en lys framtid for bedriften i Haugesund på HNs Næringscafe på Høvleriet tidligere denne måneden. Et femtitalls fremmøtte fikk høre om Aibels ambisjoner, og de er ikke snaue.
Vi omsetter i dag for rundt 7 milliarder kroner på konsernbasis. Vi har ambisjoner om å doble dette tallet innen tre år. Hvis lokalan-

8

JOBB & NÆRING

Aibel har store ambisjoner om å bygge et kompetansecluster på Garpaskjær, som kan tiltrekke seg flinke ingeniører og spennende selskaper.

delen vokser proporsjonalt kan virksomheter her på Haugalandet også regne med et dobbelt så stort leveransevolum som i dag, sa Jacobsen.

Jacobsen, som har ansvaret for 2000 mann i Aibel, begrunner optimismen med de forventede kontraktstildelingene i Nordsjøen.
Det skal skje veldig mye der ute de neste årene. Fra 2015 skal det investerer rundt 250 milliarder årlig. Dessuten vokser det fram et marked for fornybar energi. Både på vedlikehold og konstruksjonssiden har vi ambisjoner om å være en sterk aktør her, sa Jacobsen, som også viet utbyggingen på Garpaskjær stor oppmerksomhet.
- Garpaskjær kan bli et kompetansecluster. Vi tror det er mulig å bygge opp et høykvalifisert ingeniørmiljø som vil trekke til seg bedrifter og kloke hoder fra andre steder av landet, sa Jacobsen.


>> BYGG ARENA, RICA MARITIM, 12. NOVEMBER 2010 HANDELENS DAG, BYSCENEN, 29. OKTOBER 2010

SPAREBANK 1 SR-BANK ER MED PÅ Å SKAPE SPENNENDE FORETNINGSNETTVERK I HAUGESUND >>

INVESTOR LOKAL GRÜNDER

GOURMETENTUSIAST

GROSSIST KONSERVERINGSEKSPERT

INNEHAVER AV VERDENS BESTE VAFFELRØRE

Vi er stolte av å bidra til å skape arenaer der mennesker møtes, til faglig påfyll, ny innsikt og stimulerende sosial mingling. Slik kan vi være med å legge til rette for at du får muligheten til å møte andre som ønsker det samme som deg, nemlig å bli enda bedre på å gjøre gode forretninger.

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.


Kristen Sunnanå er opptatt av kvalitet og vet at kundene vil ha gode produkter.

Kvaliteten koster mer enn 5 kroner! - Bakerne har selv skylden for hvordan bransjen er blitt. De har solgt seg altfor billig. Resultatet er at folk forventer at brød skal koster fra 5 til 15 kroner, og slikt blir det verken kvalitet eller resultat av. Kirsten Sunnanå, den nye daglige lederen hos Haugli Bakeri, er ikke redd for å si klart i fra – og hun vet hva hun snakker om. Etter mange års erfaring i matbransjen vet hun at kvalitet koster, og at folk er villig til å betale for å få den beste smaken. Billigbrød og billige bakevarer er med på å ødelegge folks opplevelse av god bakekunst. Kirsten vokste sammen med mamma, pappa og sin bror Knut på Stokkastrand på Karmøy. Hjemme på gården til Agnes og Erling Sunnanå fikk Kirsten smaken på å lage god mat, og allerede i en alder av tretten år visste hun hva hun ville bli. - Inspirasjonen kom fra mine foreldre. Begge var veldig flinke å lage mat, og det var viktig med god kvalitet på ingrediensene. De var så utrolige flinke med fisk og kjøtt, og vi dyrket stort sett alle grønnsaker selv, minnes Kirsten. Etter at hun ble ferdig med grunnskolen gikk ferden til Klepp hvor det ble et år på folkehøyskole. Her skulle hun komme til å treffe en kjekk flytekniker, Jan Erling Nikolaisen, som jobbet i Helikopter Service. Han

10

JOBB & NÆRING

ønsket å flytte til Tromsø, og Kirsten var villige til å se om kjærlighet holdt seg selv med et år fra hverandre. Kirsten startet året etter på grunnkurs kokk ved Goddalen videregåendeskole i Stavanger for å bli kokk. Da skoleåret var over og kjærligheten fortsatt ”inntakt” flyttet Kirsten til Tromsø. Her skulle Kirsten starte sin lærlingperiode ved Compagniet Restaurant. - Jeg er så glad for at jeg kom akkurat dit. Her fikk jeg lære av dyktige kokker og utvikle meg til frem mot uteksaminasjon, forteller Kirsten Sunnanå. Hun ble den første som ble uteksaminert fra Compagniet Restaurant, og med fagbrevet i hånden ventet nye utfordringer. Hun slapp å bære knivene sine så veldig

langt, for ved SAS-hotellet i samme by bød det seg en anledning til å praktisere kokkekunnskapene. Noe hun gjorde til gangs et par år som kokk, for så i en alder av 22 år å bli utnevnt til kjøkkensjef ved hotellet. - På den tiden så ble en fort kjøkkensjef hvis en var en dyktig kokk, forklarer Kirsten. - Jeg savner Tromsø, men ikke vinteren, sier Kirsten som den dag i dag tar seg årlige turer til polarbyen for å holde kontakten med vennene i nord. Hun forteller at det unge paret opplevde å få mange venner, og at de følte seg godt ivaretatt. - Det hendte at jeg kunne bli spurt om å bli på besøk til folk jeg ikke ante hvem var. Jeg ble med og opplevde mye positivt med


å treffe nye mennesker, sier Kirsten som blir varm om hjertet når hun tenker på vennskapet med byen og menneskene i nord. To skulle bli tre mens de bodde i nord. Sønnen Even ble født i Tromsø i 1988, og bor i dag i Stavanger hvor han studerer. Stavanger – skole og ledelse I 1990 bestemmer Kirsten og Jan Erling seg for å sette kursen sørover til Rogaland igjen. Jan Erling begynner i Braathes Helikopter, mens Kirsten har skjønt at hun må gjøre noe med lederegenskapene hun så langt har bevist at hun har. Tre år på hotellhøgskole venter, og når de er over søker hun seg som 1.kokk, kalt kjøkkensjef på land, om bord på MS Bergen som gikk i rute mellom Bergen og Danmark. Hun fikk jobben, og et år fremover kokkelerte og ledet hun mellom bølgetoppene på Skagerak. - Et herlig år jeg ikke ville vært foruten, sier Kirsten. Men lederen Kirsten er mer klar for å stå på egne ben. Styre skuta selv, fremme og skape sin egen arbeidsplass. Muligheten kom da Baker Brun søkte etter franchise taker til sitt utsalgssted på Arkaden i Stavanger. Her opplevde Kirsten Sunnanå hvordan bakeriene rundt om hadde vært med å ødelegge for seg selv. - Jeg opplevde at kunden var godt fornøyd med bakevarene fra min butikk, til tross for at jeg overhodet ikke solgte meg billig. Jeg visste at Baker Brun hadde gode varer, laget med kunnskap og gode kvalitetsråvarer. Hvorfor skulle ikke kunden være villig til å betale for det? spurte Kirsten selv seg selv. Gjennom sine seks år ved Arkaden så hun at kunden ville ha kvalitet og var villig til å betale for det. Kirsten satset på kunnskap, kvalitet og service – og det gav gode resultater. - Bakerne har selv skylden for hvordan bransjen er blitt. De har solgt seg altfor billig. Resultatet er at folk forventer at brød skal koster fra 5 til 15 kroner, og slikt blir det ikke kvalitet av, sier Kirsten og etterlyser fagstoltheten hos mange av bakerene. Nettopp fagstoltheten er en av grunnene til at hun er stolt av nå å jobbe for Haugli Bakeri. Med en fagkunnskap innen bakerifaget som kan spores helt tilbake til 1924, vet hun at bakeriet leverer varer av høy kvalitet. Etter seks år med egen virksomhet ønsket Kirsten å gjøre et miljøskifte. Gjør noe helt annet, og samtidig utvikle sine lederegenskaper. Det ledet henne inn i en lederstilling hos det som den gang het Universial Sodexo, nå bare Sodexo, og i ni år fremover skulle hun være med å lede frem selskapet innenfor fagfeltene forpleining, catering og

renhold. Spesielt rettet mot oljerelatert virksomheter offshore og onshore. Etter fire år i Sodexo skulle Kristen oppleve å få en leder som skulle komme til å bety mye for henne og hennes utvikling som leder. - Paul Boxill kom fra en helt annen bakgrunn enn det vi holdt på med Sodexo, så det var mange som var spent på hvordan dette ville gå, forteller Kirsten Sunnanå. I de neste fem årene skulle hun se og lære mye om det å være en leder og hvordan oppnå resultater. - Vi gikk fra røde tall til solide overskudd. Han kunne ledelse og økonomi til fingerspissene, og fikk oss til å bidra med våre kunnskaper og sammen skapte vi resultater, sier Kirsten og legger til at han kunne bli oppfattet som en veldig krevende sjef, men at hans lederstil passet henne aldeles utmerket. I fem år jobbet de sammen, og det var fem krevende men samtidig lærerike år for Kirsten.

Tekst og foto: KNUT E SANDERSEN

Haugalandet, og har som mål å bli den foretrukne bakerileverandøren på Haugalandet. Sats på jentene

Kirsten Sunnanå ønsker seg et nettverk for kvinnelig ledere på Haugalandet. Et forum hvor det kan utveksles erfaringer og knyttes kontakter. - Mennene har sine arenaer, og det er ikke alltid så åpent for oss kvinner. Selv i 2010, sier Kirsten og forteller blant annet om en historie fra hennes tid i Sodexo. Der var det ved et av kontorene i utlandet at det skulle arrangeres et julebord. Ved kontoret var det i ledergruppen en norsk kvinnelig leder mens resten var mannlige. Et av temaene var hvorvidt den norske kvinnelige lederen kunne være med eller ikke. Hun var jo kvinne!! Spørsmålet gikk helt til selskapets styrerom for avgjørelse. Kirsten rister på hodet av hele saken, men konstaterer bare at kjønnsrollemønsteret lever i beste velgående i mange ledergrupperinger. På spørsmål om hva hun ville gi av råd til kvinnene i næringslivet svarer Kirsten: - Da ville jeg nok ha sagt stol på deg selv, ha tro på at du kan, tro at du er noe. Jeg tar ofte vekk ikke i janteloven så blir den så mye bedre.

Hjem igjen

- Etter tiden i Sodexo hadde jeg behov for en timeout. Hente meg inn igjen og finne roen, sier en ærlig Kirsten Sunnanå. Broren Knut Sunnanå hadde overtatt gården hjemme, og ville legge eiendommen ut for salg til boligprosjekt. Vi hadde alltid ønsket oss en tomt ved sjøen og nå fikk Kirsten og Jan Erling en gylden anledning til det og bygget seg hus i 2006 hjemme i barndommens rike på Stokkastranda. Og det var her hun skulle finne roen igjen. Etter en tid meldte rastløsheten og lysten på å gjøre noe seg tilbake, og Kirsten begynte å sondere terrenget etter ledige stillinger. Kirsten ble kontaktet av Personalhuset i forhold en stilling som salgssjef hos Naustvik og Enghav hvor hun begynte. - En dag jeg leste avisa på en kafé her i byen oppdaget jeg at Haugli Bakeri skulle ha en ny daglig leder, og da var det som det falt på plass i meg. Dette Kirsten, dette er jobben for deg, forteller hun. Kirsten tok noen telefoner og forhørte seg, søkte og fikk stillingen. - Jeg stortrives! smiler Kirsten Sunnanå, og er stolt av å tilhøre en bedrift som vil opp og fremover. Selv om bedriften har virket i snart 90 år, så vil de mer. De vil satse på

Utfordre komfort sonen, det er da man mestrer mer. - Om du hadde hatt alle ledere av næringslivet på Haugalandet foran deg, hva ville du sagt? - Jeg ville fokusert på ledelse, sier Kirsten Sunnanå. - Ha en klar visjon og klare verdier og bruk det som et verktøy i arbeidsdagen, ikke bare noen fine ord i glass og ramme på veggen som ingen husker. Kirsten lærte i sine år i Sodexo å bruke dette aktivt i hverdagen med utrolig gode resultat. - Jeg hører dessverre alt for ofte av ansatte at ”jeg får ikke tilbake melding fra ledelsen / min sjef hvordan jeg gjør jobben”. Gi tett oppfølging av ansatte uansett posisjon. Vi skal jobbe sammen som et team, og alle vil ha tilbake melding på jobben de gjør, sier Kirsten som også mener det er viktig å stille krav til de ansatte og at de ansatte skal stille krav tilbake. - Ha tett dialog med dine ansatte og lytt.Ta opp saker etter hvert som de oppstår. Få de ut av verden og ikke vent i månedsvis. - Hvis vi som ledere får de ansatte til å lykkes i sin jobb, så lykkes vi i vår lederjobb, avslutter Kirsten Sunnanå.

JOBB & NÆRING

11


Her er medlemmene i Næringspolitisk Utvalg samlet til møte. Fra venstre: Bernt Jæger, HN, Egil Larsen (Byggforum), Per Inge Eriksen (Åkrehamn Vekst), Ragna Flotve (Sveio Næringsservice), Jarl Kvam (Lastebileierforbundet), Håkon Bjørndal (Håndverkerforeningen), Inge Løyning (Sauda Vekst), Ståle Roness (Byen Vår Kopervik), Marie Opheim Fadnes (SMB Odda), Ketil Rundhovde (SMB Odda), Nicholas Hoddevik (Destinasjonsselskapapet), Anders Rundhaug (Karmøy Næringsråd), Sverre Meling jr. (Maritimt Forum), Kurt Eskevik (Handelsstandsforeningen)

Krever fart i bompengebruken Medlemsorganisasjonene i Haugesundregionens Næringsforening ser med stigende uro på at bompengene brukerne betaler inn, havner på bankkonto og ikke brukes til oppgradering av veinettet på Haugalandet. I sitt siste møte vedtok organisasjonene følgende uttalelse: Haugalandspakken er en kontrakt med brukerne på Haugalandet, signert av Stortinget. Stortinget har satt en ramme på 2.7 milliarder kroner for alle prosjektene, det aller meste skal bilistene betale over en periode på 15 år. Da vedtaket om bompengeinnkreving ble gjort, ble det gitt klare politiske sig-

12

JOBB & NÆRING

naler om at pengene raskt skulle omsettes i konkrete veiprosjekter. I dag står en kvart milliard av bompengene på bok og mange veiprosjekter på ”vent”. Forklaringen er mangel på planleggingskapasitet og ferdige planer, men medieoppslagene den siste tiden har også dokumentert mangelfullt samarbeid og dårlig kommunikasjon mellom aktørene. Resultatet er stadige forsinkelser og utsettelser, som igjen resulterer i dyrere prosjekter. Dette er en utvikling vi ikke kan akseptere. Styringsgruppa for Haugalandspakken må sørge for at de innbetalte bompengene blir brukt etter planen og veimyndighetene må prioritere sine ressurser slik at planleggingskapasiteten opprustes. Samarbeidet mellom aktørene må forbedres, slik at det offentlige blir i stand til å innfri sin del av kontrakten

som er inngått med veibrukerne på Haugalandet. Haugesundsregionens Næringsforening representerer rundt 1400 bedrifter i 22 ulike organisasjoner og er paraplyorganisasjon og talerør for næringslivet i regionen; Maritimt Forum, Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Karmøy Næringsråd, Byen Vår Kopervik, Åkrehamn Vekst, Etne Næringsutvikling, SMB Odda, Sauda Vekst, Haugesund Håndverkerforening, LO i Nord-Rogaland, NITO, NELFO, Småbedriftsforbundet, Bokn Næringsforum, Vindafjord Næringsforum, Tysvær Næringsforum, Norsk Petroleumsforening, Rogaland Bygg- og tapetsermesterlaug, Markedsamarbeidet, Haugesund Handelstandsforening, Markedsforeningen, Byggforum.


ten Tveit Odd Kars

Siri Lill Mannes

Gunnar Staa

lesen

Sverre Me lin

g Jr.

Utdrag av Festivalprogram 2010 SILK på skolene:

Lørdag 06.11.2010

Torsdag 4. og fredag 5. novemebr:

11:30 Lyrikkprogram ”Øyeblikk” v/Bente Bratlund.Tåkelurfabrikken.

Forfatter Bente Bratlund besøker ungdomsskolene på Åkra, Stangeland, Bø og Vormedal Forfatter Odd Karsten Tveit besøker Haugaland videregående skole. Forfatter Inger P. Lundegaard besøker Skudeneshavn barneskole m/”Trollungen i Kringsjåskogen”. Miniteater.

12:00 12:30

13:00 Kåseri/stand-up På Skudeneshavn Ungdomsskole v/ Pondus-redaktør Tom Ostad Boksignering hos Hillesland Libris: Torhild Brekke, Odd Karsten Tveit, Gunnar Staalesen, Thor Gotaas og Siri Lill Mannes. (Tidspunkt: Se annonse) Torsdag 04.11.2010

19:00

Åpning av SILK v/ ordfører Kjell Arvid Svendsen. Holmen brygge. Møt Odd Karsten Tveit m/”Libanon farvel:Israels første nederlag”og v/fribyforfatter Mansur Rajih og Maria Aano Reme. Musikk v/Gil Silverbird.

Sjørøverfest for barna på Skudeneshavn Kulturhus. Kle ut barna og kom! Foredrag v/ Thor Gotaas m/”Ørkenen Sur: den norske uteligger kolonien i Brooklyn” Sanger fra Vest v/Aleksander Hauge. Råseglarhuset.

13:00 Matprat v/kokebokforfatterene Reidun Høines m/”Liv og Røre” og Margit Vea m/”Kjøkkenpatruljen”. Tåkelurfabrikken. 13:30 Kåseri/stand-up v/redaktør Tom Ostad. Holmen brygge 14:00 ”Haugalandet” – lokal litteratur Nils Olav Østrem m/”Karmøys historie bind 4”, 1800-1900, Tove Virata Bråthen/Ida Vollum m/”Karmøy- som brekker av storm” i samspill med pianist Christian Welde Tor Inge Vormedal m/”Luftige svev over Karmøy” og ”Historien på Haugalandet –1960 tallet.” Råseglarhuset. 14:30 Lyrikkstund v/Eugenie Lunde. Verdens minste kafé. 15:00 Jazz på Smiå Bistro&Pianobar. Rue Bourbon Band.

Fredag 05.11.2010

17:00

Bokprat v/Anne Cathrine Straume, litteraturkritiker fra NRK P2. Møt Toril Brekke m/”Det lovede landet.” Tåkelurfabrikken.

17:00

Sjø og skip - maritim litteratur Møt Dag Bakka m/”Linjer rundt jorden: historien om norsk linjefart” Sverre Meling jr. m/”Mitt skip er lastet med: Haugesund Rederiforening: 1910-2010” Erik Bakkevig m/”Skipsforlis gjennom tidene.” Råseglarhuset.

19:00

Falnes kirke. Foredrag v/ forfatter Per Anders Nordengen: ”Å bli berørt av ord – jeg ser hva du sier...” Sang v/Synnøve Aanensen og Kor i Vest.

20:00

Møt Gunnar Staalesen m/”Vi skal arve vinden” – Varg Veum Intervjuer Egil Houeland. Unni Hilt og Svein Olav Herstad jazzer i god Varg Veum-stil.

15:00 Møt forfatter Siri Lill Mannes m/ ”66o Nord”. Holmen brygge. 19:00 Felespiller Nils Økland og lyriker Einar Økland. Holmen brygge. 20:00 21:00

Fortellerkveld på Råseglarhuset. Lasse Pedersen, Nils Lyngnes,Tove Selås, Dagmar Lunde, Grethe Lunde Øvrebø, Marit Elisebeth Totland, Aleksander Hauge Håvard Førland m/ foredraget ”En litteratur til det gode liv”. Møt Jan Erik Vold, Egil Kapstad og musikere fra MiRo-ensemblet. Holmen brygge.

Søndag 07.11.2010

21:00 Quiz med Christer Falck. Smiå Bistro&Pianobar.

12:00

Rebusløp: ”Ord på vandring” gjennom gamlebyen i Skudeneshavn. Det legges opp to løyper, en for voksne og en for barn/ barnefamilier. Oppmøte og registrering ved Kulturhuset fra kl.11:00.

14:00 Trekning av Rebusløpets vinner. Offisiell avslutning av festivalen.

For fullstendig program: www.silk.skudeneshavn.no Hver dag under festivalen: Salg av brukte bøker på Gamle apoteket, Randis bruktbutikk og Verdens minste kafé.


Festivalsjef Heine Birkeland i Skudeneshavn gleder seg til å arrangere literaturfestival i byen han bor i. Foto: MHB/SILK

Fra Facebook til bokfestival - Idéen til denne festivalen kom nok egentlig for mange år siden i et intervju med den brasilianske forfatteren Paulo Coelho. Han sa at de beste reiseopplevelsene han hadde hatt var fra små steder, for der kommer en tettere innpå folk. Etter at vi kjøpte hus, og bosatte oss i Gamle Skudeneshavn, fikk vi se at det virkelig er slik. Festivalsjef Heine Birkeland i Skudeneshavn Internasjonale Literatur- og Kulturfestival (SILK) forteller ivrig om hvordan tankene om en egen festival tok form. - 2. juledag i fjor startet jeg en egen gruppe på Facebook for folk som hadde interesse av å få til en litteraturfestival i Skudeneshavn. Han ble overveldet av responsen, og fikk et aldri så lite hakaslepp da han så hvilket engasjement som spredte seg. Siden har oppslutningen steget jevnt og trutt, og tre faktorer ser ut til å ha hatt stor betydning for at Skudeneshavn står i litteraturens tegn den første helgen i november. For det første har Heine Birkeland, helt siden han som liten gutt hadde sin første litterære opplevelse da han leste ”Onkel Toms hytte”, vært glad i å lese bøker. Dessuten følte flere at Skudeneshavn kunne trenge noe som skaper liv i byen i novembermørket. Og sist men ikke minst, Skudefestivalens

14

JOBB & NÆRING

far, Jon Rullestad, engasjerte seg i saken. Slikt blir det raskt både resultater og festival av. - I alle tilfeller om vi har den store skaren av frivillige som stiller opp. Jeg er imponert over alle som vil bidra til å lage festival, sier Birkeland.

Av: Odd-Atle Urvik

god. Folk tar det liksom litt roligere på denne årstiden, og vi er mer i ”lesemodus” for å si det sånn. Dessuten er forlagene på hugget og presenterer mange spennende nyheter på høsten, sier Heine Birkeland, og legger til at det ikke bare er litteraturfestivalen som passer godt for Skudeneshavn. - Vi har fantastiske kulisser i Gamle Skudeneshavn, men vi må fylle dem med innhold, sier han. Fremme leselyst hos barna

Timingen er god

Sammenligning med Skudefestivalen synes han imidlertid er i overkant. - Da er det sol og sommer, og de har arenaer som kan ta opp til 1000 personer. Vi kan ikke få inn mer enn 100 besøkende i de små, intime lokalene vi bruker, men til vårt bruk er det likevel slik det skal være. I november må forøvrig en slik festival være uavhengig av været. Timingen tror jeg ellers er ganske

I likhet med mange andre, mener Birkeland at det er viktig for barn å få et forhold til bøker når de vokser opp. - I dag er mange blitt nettbrukere som klikker seg fram og kun oppsøker det de er spesielt opptatt av. Det bidrar til at vi blir mer ensporet enn tidligere. Derfor er det ekstra viktig å skape gode leseopplevelser for barna. SILK inneholder derfor flere arrangementer rettet mot barn, og i samarbeid med


bl.a. Kulturskrinet, besøker forfattere fra festivalen skoler over hele Karmøy og i Haugesund. Bente Bratlund besøker ungdomsskolene i Karmøy, på Haugaland Videregående skole får elevene møte Odd Karsten Tveit, Pondus-redaktør Tom Ostad legger turen innom Skudeneshavn Ungdomsskole og på Barneskolen i Skudeneshavn får barna møte forfatter Inger P. Lundegaard m/”Trollungen i Kringsjåskogen”. Lundegaard er også i ilden når alle barn inviteres på Sjørøverfest på lørdagen. Det er bare å kle seg ut og komme, forteller Birkeland! - Hva ser du selv mest fram til? Spent på Odd Karsten Tveit - Det er mye. Men i hele oppveksten har jeg hørt og sett Odd Karsten Tveit rapportere på TV. Han er en nestor innen norsk journalistikk, som vi er glade for å kunne presentere på SILK. Det skal bli spennende å høre Maria Aano Reme intervjue ham. Spennende blir det også å treffe Gunnar Staalesen og hans alter ego Varg Veum. Staalesens bøker har blitt utgitt på mange språk, og flere av bøkene har også blitt filmatisert. Men programmet vårt er svært bredt, og vi føler vi har funnet noe for en hver smak, sier Birkeland som også synes

det er flott å kunne presentere deltakere som Christer Falck og Jan Erik Vold. Men det er ikke bare store navn på festivalen. - I tillegg til kjente forfattere utenfra synes vi det er fint å kunne presentere mye av det som skjer på bokfronten lokalt, sier Heine Birkeland til Jobb & Næring og lover mange spennende innslag fra lokale aktører. Han presiserer samtidig at alt ikke dreier seg om bøker, og forteller at flere arrangementer både bygger på musikk og lyrikk. Er så SILK en festival som er kommet for å bli?

-Vi håper at SILK kan bli en årlig møteplass for både lokale, nasjonale og internasjonale forfattere og ellers folk fra bokbransjen, sier Birkeland. Han legger til at festivalen er et resultat av bredt engasjement fra innsatsen til mange frivillige. Mange har stått på for at festivalen skal kunne bli en realitet, og frivillige fra hele distriktet har meldt seg disponible for festivalarrangørene. Birkeland trekker ellers frem samarbeidet med Hillesland libris som en viktig faktor i arbeidet med å etablere kontakt inn mot forfattere og forlag for en nystartet litteraturfestival. Et sitat fra Heine Birkelands brasilianske forfatterfavoritt Paulo Coelho gir kanskje også en pekepinn på om SILK vil bli en årlig begivenhet:

Gunnar Staalesen Signering Lørdag 6/11 10.30-12.00 Toril Brekke Signering Fredag 5/11 Kl. 15.00-16.00

” Alt som har hendt en gang kan ikke skje igjen. Men alt som har skjedd to ganger vil ganske sikkert skje igjen.”

Foreldre som vil ha flinke barn bør lese eventyr for barna. Og dersom de vil ha veldig flinke barn må de lese mange eventyr for dem.

Albert Einstein

Siri Lill Mannes Signering Lørdag 6/11 13.30-14.30

Thor Gotaas Signering Lørdag 6/11 14.00-15.00

Odd Karsten Tveit Signering Fredag 5/11 Kl. 16.00-17.00

JOBB & NÆRING

15


Direkte til Alicante, Bremen, London og Malaga

Gruppereiser Bestill årets RD JULEBO nå!

ALicAnTE

3* hotell i 3 netter i dobbeltrom m/frokost Benidorm Palace - show i Europeisk toppklasse med 3 retters middag (inkl. drikke)

LOnDOn

3* hotell i 2 netter i dobbeltrom m/frokost Musikal med 3 retters middag på restaurant Veeraswamy

Fra kr 1990,-*

Fra kr 2590,-*

BREMEn

3* hotell i 3 netter i dobbeltrom m/frokost 3 retters middag på Ratskeller (inkl. drikke)

MALAGA (t.o.m. oktober) 4* hotell i 3 netter i dobbeltrom m/frokost Flamenco show med 3 retters middag (inkl. drikke)

Fra kr 1990,-* * Prisene gjelder pr.pers. i delt dobbeltrom for grupper på min. 20 pers. Flyplass og show transfers inkl. i prisen. Flybilletter er ikke inkludert i prisen.

Fra kr 2590,-*

Jessica Velde Gruppeansvarlig Tlf: 52 85 78 07 e-mail:

jessica@haugesundtravel.no

Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk Tlf: 52 85 78 00 post@haugesundtravel.no

16

JOBB & NÆRING

Bjørn Leite Salgssjef grupper Tlf: 52 85 78 07 e-mail:

bjorn@haugesundtravel.no


Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

Disse tilbyr innføring i maskinsikkerhet hos Vassnes Automation. Fra venstre Øyvind Engevik, Siri Langåker, Rikard Aksland og Pål Magne Østhus.

Maskinsikkerhet forsømt område - Det finnes alt for lite kunnskap om hvordan man kan beskytte seg mot at folk blir skadet av produksjonsmaskiner og annet utstyr. Spesielt ser vi behov for mer kompetanse omkring dette emnet her på Vestlandet. Det er prosjektleder Øyvind Engevik i Vassnes Automation på Husøy på Karmøy som sier dette til Jobb & Næring. Engevik er i gang med å bygge opp en egen avdeling som skal satse på å tilby kurs i Maskinsikkerhet. De er fire medarbeidere, hvorav tre er ingeniører, mens den siste er en erfaren montør. - Det er viktig for bedrifter som har produksjonsutstyr av den typen som omfattes av maskinforskrifter og brukerforskrifter å sikre at utstyret ikke er slik at det kan medføre fare for skader på de som bruker utstyret eller andre.

Fra det første kurset som ble arrangert nylig. Daglig leder Helge Stava (t.v.) og prosjektleder Øyvind Engevik (t.h.) sammen med to av instruktørene på kurset, Mikal Motin og Claes Börjesson.

Nylig ble maskinforskriftene revider, og dette medførte strengere krav på en god del områder. Gjennom det kurstilbudet vi tilbyr vil både den enkelte bruker få den opplæringen de har krav på. Kursene passer og for be-

driftsledere som har ansvaret for at tingene er i orden etter forskriftene i sin bedrift, sier Engevik.

JOBB & NÆRING

17


Kulturnatt byr på opplevelser i utkanten av det man vanligvis tenker på når det gjelder kultur. Her er det en flammesluker som underholder i Byparken.

Kulturnatt for 14. gang Denne helga arrangeres Kulturnatt for i Haugesund for 14. gang. Festivalsjef Tina Røvær frister med et program som er mer omfattende enn noen gang. En salig miks på over 1000 aktører skal sette Haugesund på ende fredag 22. og lørdag 23. oktober. Og inn i det hele en samfunnsprofil med menneskerettigheter og fred som et budskap i en del av programmet. Tekst: Odd-Atle Urvik Foto: Tor André Johannessen - Kulturnatt spenner fra etablerte profesjonelle artister og kunstnere til amatører og unge studenter. Til sammen kan publikum velge mellom 185 ulike arrangementer fordelt på 34 arenaer. Kulturnatt er i vekst, og vi vil således slå publikumsrekorden fra i fjor. Da vandret mer enn 6000 feststemte mennesker rundt i byen med kulturnatt-button på jakkeslaget under festivalen, sier Røvær. Kulturnatt er en festival basert på frivillig innsats fra mange ildsjeler, slik at størrelsen på festivalbudsjettet neppe imponerer andre festivalarrangører.

18

JOBB & NÆRING

- Stadig flere i det lokale næringslivet ser imidlertid et stort potensial i festivalen, og støtter oss. Enkelte av arenaene står for kulturinnslagene selv (med bidrag fra Kulturnatt), mens resten av programmet blir lagt av Kulturnatt. Intensjonen er at vi i samarbeid skal få til en unik festival som pirrer, utfordrer og engasjerer nye publikummere som kanskje ikke til vanlig besøker våre kulturarenaer. Kulturnatt fokuserer like mye på nykommerne som på de mer etablerte artistene og kulturuttrykkene. Vi våger å leke og eksperimentere og vil gjerne ha flere relasjoner også mot næringslivet, sier Tina Røvær. Man skal være ganske sær om man ikke finner noe som frister i det omfattende programmet. Vår Frelsers Kirke er under op�pussing, men det forhindrer ikke at den kan brukes som konsertlokale. En rekke av Herborg Kråkeviks sanger er arrangert for symfoniorkester, og hun framfører dem sammen med Nord-Rogaland Symfoniorkester. Det omfattende programmet I Vår Frelsers Kirke (som er under oppussing) blir det Folk som liker jazz bør få med seg ferske jazztalenter som Wolfram, eller mer etablerte jazzartister som Espen Eriksen og Gunnar Halle.

Festivalsjef TIna Røvær byr på et mer omfattende program enn noen gang før.


Vår lokale vokal- og revystjerne Britt Synnøve Johansen byr på tango, mens Haugesund Kammeroperaforning har kalt sitt program Opera. For de minste er det barneteater ved Kompani Sitis. Kulturnatts meny er like spennende som den er lang. Den spenner fra hip-hop v/ Bankmenn, fredssanger ved Johan Galtung, pop & rockekonserter med Roger Handeland, The List, Switchblade Love; Martin Menzoni og The Flop. På litteraturfronten blir det møter med bokaktuelle Siri Lill Mannes, Tom Egeland, Tove Nilsen og Pedro Carmona Alvarez. Dans koreografert av Toni Ferraz og Improvisasjonsmusikk ved trioen Økland/Lie/ Haaland (Nils Økland, Ørjan Haaland og Per Steinar Lie) , og konsert for menneskerettigheter og fred ved Steinar Ofsdal og musikkstudenter ved HSH er verd å få med seg. Bredde n i programmet er imponerende. Det blir kunstutstilling ved Norun Høines, diktlesing ved Kolbein Falkeid, folkemusikk med Kirsten Bråten Berg og Haugesund Spelemannslag, teater ved Teater Uro, matkurs for barn hos Lothes mat og opplevelser, kunstforedrag ved Jorunn Sannes og sjonglering ved gjøglergruppa Gnist i tillegg til en rekke andre kunst- og kulturuttrykk.

Stilig ballett under fjordårets Kulturnatt i Haugesund.

- Kulturnatt gir også unge talenter muligheten til å jobbe i en profesjonell setting på samme scene som mer etablerte utøvere. Siden oppstarten har vi mange eksempler på at artister fra regionen som i dag har et kjent navn, viste seg fram for et større publikum for første gang på Kulturnatt (Susanne Sundfør, Linn Folkedal, Kine Nesheim, Odin Staveland, m.fl.). Årets festival kan også by

på mange unge talenter i tillegg til de mer etablerte artister. Det kan derfor være lurt å studere programmet nøye for å sikre seg flest mulig ”kulturperler” i løpet av Kulturnatthelgen, sier Tina Røvær til Jobb & Næring.

Konsert på totalen under kulturnatt 2009.

JOBB & NÆRING

19


Siden sist Karmøy i omstilling Karmøy er i omstilling. Nå jobbes det bredt for å se hvordan det kan skapes nye arbeidsplasser med statlig hjelp. Som følge av nedbemanningen på Hydro, konkursen ved Karmsund Maritime og nedleggelsen av kjøttforedlingsbedriften Nortura på Norheim fikk Karmøy status som omstillingskommune i mars 2010. Kommunen er tildelt økonomisk støtte til omstilling og nyskapning etter at mange hundre arbeidsplasser gikk tapt i fjor. Et slikt omstillingsprosjekt varer normalt i fem-seks år og gjennom denne perioden kan kommunen påregne flere ti talls millioner i omstillingsstøtte. En del av midlene kan også brukes til prosjekter/bedrifter andre steder på Haugalandet. Nå er det etablert et interimstyre der, HN-direktør Egil Severeide, Sveinung By (Hydro), Anders Rundhaug (Karmøy Næringsråd) ,Bjørn Bugge (BI) og Kristine Skeie i Kopervik Ship Management representerer det regionale næringslivet. Dette utvalget skal

Lokale næringslivsaktører i aktivt gruppearbeid: Fra venstre Leiv Malvin Knutsen, Alf Olav Grinde og Cathrine Torvestad.

legge grunnlaget for en mer varig struktur på arbeidet videre. Samtidig inviterer kommunen næringslivet

til å delta i en idemyldring som skal resultere i en strategisk utviklingsplan for næringslivet i Karmøy. Det første møtet ble nylig holdt på Park Inn på Avaldsnes.

Viktig kontrakt til Stord Aker Solutions og Stord tapte Gudrunplattformen til Aibel, men fikk et plaster på såret da Apply Leirvik fikk Statoil-kontrakten på bygging av boligkvarter og helikopterdekk til den samme plattformen. Boligkvarteret skal leveres sommeren 2012 og plasseres på Gudrun-dekket, som altså bygges av Aibel i Haugesund. Kontrakten sikrer bedriften jobb ut 2011. 50 av de vel 300 ansatte ved Apply Leirvik har nå vært permittert, men kan påregne å komme i jobb igjen rimelig snart. Bedriften måtte senke prisen en god del for å få oppdraget. Aker Verdal skal bygge understellet til Gudrun.

20

JOBB & NÆRING

Konsernsjef Per Bjørn Habbestad og påtroppende toppsjef på Apply Leirvik, Lars Solberg, har god grunn til å ta en kakebit.


- Vi har ingen nød Året Stordkonferanse hadde ”Kursendringer i leverandørindustrien” som hovedtema og samlet rundt 140 industriledere fra hele regionen. En rekke kjente foredragsholdere kom med sine analyser og spådommer om framtida for norsk offshoreindustri, og optimismen var påtagelig: Vi vil fortsatt ha en levedyktig oljeservicenæring i overskuelig framtid, men det er også vår svøpe:Vi har ingen ”nød” for å satse steinhardt på ny fornybar energi. Det gjøres i stor stil ellers i verden, i Europa er det Tyskland som er den store entreprenøren. - Vi har ikke det presset som resten av verden har. Nå må industrien selv innse at vi må satse og fortelle myndighetene hva som kreves. I dag er det ingen plan for utvikling av fornybar energi, og det må vi presse på for å få. Vi har en enestående kompetanse i vår eksisterende industri, og vi kan skape en helt ny næring på dette fundamentet, sa bl.a.Thorleif Enger i Forum for Miljøteknologi.

Coop til Frakkagjerd Coop Haugalandet vil bygge butikk på Frakkagjerd. Handelsgiganten har inngått avtale med eierne av Shell-stasjonen ved E134 og er i dialog med Tysvær kommune med sikte på å få omregulert området til dagligvarehandel. Til Tysvær Bygdeblad sier Coop-sjef Tore Klovning at han ser på ytre Tysvær som et spennende handelsområde, men at det for tidlig å si hvilken type butikk Coop vil etablere på Frakkagjerd.

Jan Fredrik Meling hos Eidesvik (t.h.) og Thorleif Enger i Forum for Miljøteknologi var blant foredragsholderne på Stordkonferansen

Fristes til eiendomsskatt Statsbudsjettet inneholder formuleringer som kan friste kommunene til å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendommer, mener advokat Trond Johannessen i Deloitte. Han foredro på HNs Frokostkurs fredag 8. oktober. Johannessen og kollega Hans J. Sæther tok for seg skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet som nylig ble lagt fram. De framholdt at det er minimalt med endringer som blir foreslått, men en bestemmelse om avgrensing av kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom kan det være interessant å registrere. - Etter dagens regler kan kommunene kun skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen eller kun i bymessige strøk og på ”verk og bruk”. eller i en kombinasjon av disse.Når kommunene nå får anledning til å likebehandle næringseiendommer uavhengig av den foreldede av-

grensningen mellom ”verk og bruk” og næringseiendom, kan vi forvente økt tendens blant kommuner til å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom, sier Johannessen

Høyre-ordførere tar gjenvalg Høyre er i vinden og det er antagelig en medvirkende årsak til at partiets ordførere i regionen tar gjenvalg. I tur og orden har Petter Steen jr. (Haugesund), Inge Reidar Kallevåg (Bømlo), Harald Stakkestad (Tysvær) og Liv Karin Eikeland (Stord) gitt nominasjonskomiteen sitt ja til å stille som toppkandidat ved neste års kommunevalg. Kjell Arvid Svendsen (Karmøy), Arne Bergsvåg (Vindafjord) og Laura Seltveit (Sauda) har derimot valgt å si nei til en ny periode i ordførerstolen. JOBB & NÆRING

21


HAR DU ET TRANSPORTBEHOV? VI HAR LEDIG KAPASITET! • TRANSPORT AV BILER • DISTRIBUSJON • TRANSPORT INN/UTLAND Partier/stykkegods • EU GODKJENT LASTEBILVERKSTED

Telefon 52 85 66 66 • Faks 52 85 66 55

www.skude.no

Hvordan bli en lykkelig leder? I boken «Den lykkelige leder ” gir Trine Wiese, tidligere redaksjonssjef i det danske magasinet Lederne, 11 nøkler til et godt lederliv. Dette er noen av dem: 1. Vær deg selv.

Føl det som naturlig at du er den som går foran og setter dagsorden. Hvil i deg selv, men ton ned enkelte sider ved deg selv, for eksempel din utålmodighet. 2. Vær deg bevisst at lederjobben ikke varer evig.

Ikke se på bedriften som din beste venn, men som en størrelse som kan finne på å vende deg ryggen. Maktbalansen kan endre seg, og du kan bli vippet ut. Husk å ha familie og venner å falle tilbake på.

22

JOBB & NÆRING

3. Sympatiser med virksomheten din.

Del virksomhetens visjon og misjon. Som leder er du virksomhetens ansikt utad, og du skal også selv like dette ansiktet. Hold samtidig fast på etikken din. Si nei, selv om det måtte koste. Hvis det er noe du er skeptisk til å gjøre, meld fra om det til ledergruppen eller rett til toppsjefen.

planene følges? Det må ikke alltid være deg. 5. Ha familiens støtte.

Få ektefellen til å støtte din karriere, slik at du ikke lever i et helvete av dårlig samvittighet. Familien må forstå at lederjobben koster krefter. Kjøp rengjøringshjelp, take away, ferdige kakeblandinger og velg å like hybelkaninene under sofaen.

4. Øv deg på lederhåndverket.

Det er morsommere å kunne håndverket sitt enn å ikke gjør det. Øvelse gjør mester, om det gjelder kommunikasjon, prosessforståelse eller situasjonsbestemt ledelse. Håndverket ledelse handler også om å organisere og lede jobbprosesser.Ta deg tid til å konkretisere hva virksomhetens mål er, og hvilke handlinger det er som støtter opp om disse målene. Og hvem har egentlig ansvar for at

6. Aksepter ensomheten.

Ikke forsøk å være venn med de menige medarbeiderne. Du er sjefen og kan gi dem sparken om nødvendig. Dere kan aldri ha et helt likeverdig forhold. Sats heller på gjensidig respekt.Tenk igjennom om du har psyke til å klatre opp til toppen av virksomhetshierarkiet eller om du liker deg bedre som en del av et lederteam. Plei ledergruppen din.


Avinor vant HNs Golfcup Avinor tok siste stikk i finalen i HNs Golfcup 2010. I finalen slo Reidar Torvestad og Tore Knutsen sine rivaler fra Trengereid TKT AS med knapp margin. Finalen ble spilt på Nordvegen Golfbane på Torvastad tidligere i september, og det var close race helt til sist siste slutt. Trengereid TKT AS stilte med Tore Trengereid og Hilde Jørgensen. I bronsefinalen slo Brødrene Bauer Nilsen Trapperingen Innvær fra Bremnes. Det er første gang Avinor har kommet til finalen, det samme gjelder finalemotstanderen, mens Bauer Nilsen vant i fjor. Trapperingen Innvær har med årets plassering to fjerdeplasser. HNs Golfturnering ble arrangert for 11. gang og samlet i alt nær hundre golfspillere fra hele regionen. Stein Alendal har vært Næringsforeningens ansvarlige for arrangemenReidar Torvestad (t.v.) og Tore Knutsen i Avinor synlig stolt ov er å ha vunnet HNs Golfcup 2010. tet.

Sauda mot 2020 Hva skal Sauda satse på? Industri, handel, reiseliv? Hvilke fortrinn har kommunen? Hva er styrken og svakheten? Sauda Vekst, næringsutviklingsselskapet i industribyen i Ryfylke, har startet strategiprosessen mot 2020. På et møte på Ryfylke Fjordhotel 6. oktober var det samlet over 50 representanter fra næringsliv og det offentlige på Ryfylke Fjordhotel for å høre synspunkter fra saudabuer og eksterne krefter. Direktør Egil Severeide i Næringsforeningen og reiselivssjef Tore Gautesen i Destinasjonsselskapet var invitert til å snakke om Sauda sett utenfra og hvilke trusler og muligheter som lokalsamfunnet er stilt overfor. Begge mente Sauda har et stort potensiale i reiselivssammenheng og mulighetene som ligger i markedsføring av fritidstilbud vinter og sommer, nærhet til fjord og fjell og til en småby få minutter fra aktivitetstilbudene. -Denne kombinasjonen er unik for Sauda, og den må utnyttes, mente gjestene fra Haugesund.

Nilsen i Tara Stangeland gjorde seg sine refleksjoner om handelsnæringens muligheter i Sauda.

Asbjørn Wahl Jensen, daglig leder i HS Maskin kom med synspunkter på industriens framtidsbilde av Sauda, mens Solfrid Seim

Bernt Jarle Dolmen i Eramet oppsummerte og pekte bl.a. på at betalingsviljen for å benytte de tilbudene som kommunen og

Daglig leder Inge Løyning og veteranen Harald Løland (t.v.) i Sauda Vekst i full gang med strategiprosessen fram mot 2020.

næringslivet har bygget opp i Sauda må bli større. Møtet på fjordhotellet er et skritt på vegen mot en ferdig utarbeidet strategiplan, som skal være ledesnoren for det arbeidet Sauda Vekst skal drive i årene som kommer. JOBB & NÆRING

23


Vi møblerer kysten

24

AS Sterling, Frakkagjerdveien 89, 5563 Førresfjorden, Tlf: 52 75 45 55, Fax: 52 75 45 60, salg@assterling.no www.assterling.no

JOBB & NÆRING


Nytt om navn Jobb & Næring vil gjerne presentere folk som har fått ny jobb. Vi ber om digitalt bilde, navn, stilling og eventuelt hvor vedkommende har vært før. Tjenesten er gratis. Bidrag kan sendes til: jn@dhr.no

Vidar Aga

Nå: Konsulent, Bouvet ASA Før: ErgoGroup

Frank Rød

Nå: Konsulent, Bouvet ASA Før: Student, Høgskolen i Bergen

Cecilia Gerard

Bengt Hess-Hagen

Hans R. Sæle

Marit Elisabeth Sannes

Kjetil Vikse

Hege H. Liadal

Nå: Overingeniør underavdeling fiskefartøy, Sjøfartsdirektoratet Før: Nyutdannet innen marinteknikk fra NTNU i Trondheim

Nå: Overingeniør stasjon Haugesund, Sjøfartsdirektoratet Før: Lasteinspektør, selvstendig næringsdrivende

Nå: Salgskonsulent, Proplan Haugesund Før: Daglig leder, RV Regnskap

Nå: Overingeniør underavdeling passasjer, Sjøfartsdirektoratet Før: Nyutdannet innen marinteknikk fra NTNU i Trondheim

Nå: Avd.Leder Haugesund Adecco Norge AS Nå: Ansatt som studiekonsulent Før: Leder, Kolumbus hos AOF Haugaland. Før: Karmsund vidr.g. skole Ryvarden_Jobb&Næring_95x130:Ryvarden 07-10-10 13:04

Side 1

Ryvarden Kulturfyr – eit annleis julebord!

Ingebjørg Sveen Brunborg

Nå: Nasjonal / Internasjonal Kommunikasjonsrådgiver, DHR Reklamebyrå. Før: Direktør i South Norway Europeen Office, Brüssel

Kirsten Sunnanå

Nå: Daglig leder, Haugli Bakeri Før: Salgskonsulent, Naustvik og Enghav

BEHOV FOR LOKALER? Kontor På Ryvarden Kulturfyr får dine tilsette og kunder eit annleis julebord i eit særprega miljø, ytst i havgapet.

Lager Butikk etc.

www.bergeiendom.no Tlf 52 86 55 70 - 976 40 435 - 909 94 473

Ta gjerne kontakt for tilbod Ring Gunn Bente Håvardsholm på telefon: 53 74 80 00 eller mobil: 951 95 800. E-post: gunn@sveio.kommune.no Meir informasjon finn du på www.ryvarden.no

Ryvarden Kulturfyr

JOBB & NÆRING

25


Helse Miljø Sikkerhet

Innbyttekampanje! MX-2301

Janne Hetland, Bedriftssykepleier/HMS-rådgiver - Haugaland HMS

Lær å redde liv! Det er vel ikke mange som snur ryggen til hvis noen trenger hjelp. Ved trafikkulykker er det påbudt å bistå etter beste evne, selv om du bare er en tilfeldig forbipasserende. Du kan faktisk bli straffet i h.h.t. straffeloven for ikke å forsøke å hjelpe.

Hvordan står det til med førstehjelpskunnskapene dine? Bra, sier du. Du har kanskje noen vage minner om undervisning i førstehjelp fra ungdomsskolen eller videregående skole. Eller kanskje fra den gang du var i militæret. Dette begynner å bli noen år siden, ikke sant?

• Kopi og utskrift/skann via nettverk. • Kopi/utskriftshastighet, 23 sider pr. minutt i farge og sort/hvitt. • Tosidig dokumentmater for 100 originaler. • Stor papirkapasitet, maks 2100 ark • Elektronisk sortering, kan bygges ut med etterbehandler som stifter 50 ark. • Skann direkte til e-post, FTP, nettverksmappe eller USB minnestikk.

GARANTERT sterkere rygg

sjekk prIsen! Pris - Innbytte

kr. 34 950,kr. 10 000,-

Totalt

kr. 24 950,-

leIe pr. mnd.

495,-

Leie er basert på 60 mnd. leie. Alle priser er eks. mva.

Har du detaljkunnskapene friskt i minne om hva du gjør dersom et menneske faller om, det være seg en ukjent, en kollega, en venn eller et familiemedlem? Har du hjertestarter på jobben? Vet du hvor den er plassert, og kan du bruke den? Mange ubehagelige spørsmål dette, vil du kanskje mene, men dette kan være spørsmål om liv eller død. 2 av 3 som dør på jobb, dør av hjertestans. 3000 – 5000 får hjertestans i Norge hvert år.Av disse reddes kun 5 – 10 %. Så mange som 70 % kan overleve hvis man starter hjerte- og lungeredning og har en hjertestarter i nærheten. En dag kan det være akkurat du som er den som redder eller blir reddet. Hva er det første du gjør dersom et menneske blir bevisstløst? RIKTIG SVAR: SE PÅ, SNAKK TIL OG TA PÅ. Sjekk om vedkommende puster normalt. Puster personen normalt legger du han i sideleie. Ring 113. Dersom vedkommende ikke puster normalt. Bør du umiddelbart starte hjerte-lungeredning (HLR) ved å utfør 30 kompresjoner i en takt på 100/minutt, og så fortsette med å gi to munn-til-munn innblåsinger. Fortsett HLR 30 : 2 mens du venter på mer kvalifisert hjelp. Hjertelungeredning er avgjørende i en kritisk situasjon. Nøler du for lenge, kan dette være fatalt for det mennesket det gjelder. Med rask og riktig hjelp kunne mange flere liv ha vært reddet. Men dette skjer vel ikke meg? Det er tross alt ikke så ofte noen opplever hjertestans. Her tar du feil! Mellom ti og femten mennesker dør hver dag i Norge som følge av plutselig hjertestans. Dette er ti ganger flere enn de som omkommer i trafikken i Norge hvert år. Hva om en kollega på jobben rammes? Aller verst er det å ikke kunne gjøre noe. Ved hjertestans teller sekundene, fordi hjertet stanser straks med å pumpe blodet rundt til alle viktige organer i kroppen. Når en hjertestans har vart i mer enn fire-fem minutter, tar hjernen skade.

et tIlbud un er k gjeld reng I en be ode! rI e p set Avbildet modell er utstyrt med 2 x 500 arks papirmodul og stiftesorterer som ikke er inkludert i prisen.

bytt Inn dIn gamle kopImaskIn, og få

kr.10 000,-

Prøv den nye Back App Mobil. I avslag vedoss kjøp ellerdemo. leIe av sharp mX-2301. Kontakt for gratis

Det viktigste er at du gjør noe, du kan nemlig ikke gjøre noe feil. Har du og kollegaene dine frisket opp førstehjelpskunnskapene, og aller helst har en hjertestarter tilgjengelig, er sjansene store for at nettopp dere bidrar til å redde liv.

26

JOBB & NÆRING

Smedasundet 49, 5528 Haugesund Telefon 52 70 10 80 www.karstenm.no

Mer enn 30 år i bransjen


Skal du kjøpe bil for første gang? Da har Haugesund Auto et helt unikt tilbud til deg som førstegangskjøper på nye FordKA

Ungdomstilbud på FordKA! Kr. 950,- pr. mnd* For denne lille summen er den nye sikre bilen din. Finansiert med Ford Flexi+ lån med kontantandel på kr. 56.500,-. Ved høyere kontantandel blir månedsummen lavere. Ved lavere blir månedsummen høyere. Vi tilbyr også svært gunstig ungdomsforsikring i dette tilbudet. Inkludert i prisen: • Bluetooth/Stemmestyring • Klima og lydpakke (manuelt klimaanlegg og radio/cd mp3 m/6 høyttalere) • Vinterpakke (oppvarmet frontrute og oppvarmede forseter) • Metallic lakk • Vinterhjul

m

do

ng

U

For å sikre deg 100% forutsigbart bilhold de første 3 årene inkluderer vi: • Fast rente de første 3 årene • Service én gang pr. år • Utvendig vask og polering av bilen ved hver service • 3 års norgesgaranti & CARBON14

t he er kk

Si

Hvorfor velge ny bil fremfor brukt Når du for første gang skal kjøpe bil starter som oftest jakten på bruktbilmarkedet. Ofte ender dette med en rimelig bil til 30–50.000 som det i mange tilfeller ikke er så mye igjen av. Disse bilene er gamle og har gammel teknologi og er i mange tilfeller uten airbager og ABS bremser og alt annet sikkerhetsutstyr som er bygget inn i dagens moderne biler. Og når det kommer til miljøspørsmålet blir ofte din første bil en miljøsynder på utslippssiden. I tillegg kommer spørsmålet om kostnader. Biler i denne prisklassen er dyre å eie, høye drivstoffutgifter, Eu-kontroller og reparasjonskostnader kommer tett som hagl og det hele blir lett bare elendighet, helt til nå!

Haugesund Auto Sunnhordland Bil Telefon 52 70 38 00 - www.haugesundauto.no Mandag-Onsdag: 07.30-16.30, Torsdag: 07.30-19.00 Fredag: 07.30-16.30, Lørdag: 10.00-14.00 Sunnhordland Bil: 53 40 37 90 - www.sunnhordlandbil.no


Jobbfrukt Jobbfrukt til brannvakta

Ti p s o s s om noen som fortjener e n Fr u k t k o r g : j n @ d h r. n o

Tekst: Thea Cheek

”Brannfolk er ikke som andre folk. De ”brenner” for andre”. Teksten på plakaten som henger på brannstasjonen i Haugesund er et slagord som på en fin måte beskriver jobben brannfolk gjør. De 29 heltidsansatte på brannstasjonen ”brenner for andre”, og det er disse tøffingene som sørger for at vi kan sove godt om natten. Derfor var det med en god følelse vi overleverte månedens Jobbfrukten som Jobb & Næring deler ut for oktober til folka på brannstasjonen. - Vi har imidlertid mange andre oppgaver enn å slukke brann, forteller Helge Danielsen. Han er en av operatørene som svarer dersom noen ringer nødnummeret 110. I tillegg til å slukke branner er det brannstasjonen som har dykkere som rykker ut dersom noen har falt i vannet. De har også redningsbil dersom noen må skjæres løs fra bilvrak. Og når regnet skaper oversvømmelser i kjellerne til folk er det godt å vite at brannvesenet er på plass med pumper for å få ut vannet. I tillegg til dette har de viktige kontrolloppgaver for at alle typer bygg er bygget etter brannforskriftene. Ryktene om fruktkorga sprer seg på stasjonen, og stadig flere kommer innom for å smake. Så i løpet av kort tid er frukta spist opp.

Energi på jobben Hver uke kjører vi ut 420 fruktkurver på Haugalandet - prøv du også!

5284 4833 jobbfrukt@ipk.no www.jobbfrukt.no

110-operatør og brannmann Helge Danielsen tar i mot Jobb-frukta på vegne av kollegaene på brannstasjonen.

Sju gode råd fra brannvesenet:

Sjekke røykvarslere en gang i måneden Sjekke røykvarslere med røyk en gang i halvåret Bytte batteri på Røykvarsler dagen 1. desember Sjekke brannslukningsapparatet minst en gang i halvåret Snu brannslukningsapparetet en gang i måneden Brannslukningsapparatet skal kontrolleres av kyndig personell en gang i året Sett brannslukningsapparatet på en lett tilgjengelig plass

Vi gjør mer enn å selge Jobbfrukt. Over 90 ansatte står klar for å utføre arbeidsoppgaver for din bedrift. Har du behov for treemballasje, trekasser eller paller? Sikkerhetsklarert og gode rutiner på makulering. Det meste innen bearbeiding av aluminium. Borring, fresing kapping og maskinering.

Kontakt oss på 52 82 46 02 - spør etter Arne Johnsen www.ipk.no


>> >> RUNE VAAGE BANKSJEF PRO*

VELG PRO OG FÅ EN BETALINGSLØSNING SPESIELT TILPASSET SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER. >> >>

*PRO er SpareBank 1 SR-Bank sitt tilbud til små- og mellomstore bedrifter.

Dette er gjengen som jobber med PRO* i næringslivsavdelingen på Haugalandet. Ta kontakt med oss på 02008 eller ta en tur innomDisse i Sørhauggt. 150. guides viser minimums området som skal være rundt logo

Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designma NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye lo

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.


På kryss & tvers Land

Dyr (omv) Forherligelse Tilhenger

Herreforsamling

Stirr (omv.)

Mattetimeutstyr

Tobakk

Fisk

Tall

Leve

Kryssordverkstedet A4 nr 13

Vent

Navn

Lønn Holme

4

Farge

3

Galskap Like

Kostbar

Su

DressingLovlig del

Tre

Fase

Slektn.

Tine

Stoff Upartisk -het

Adv.

Drette

Fanges

Diger

Rytme

Drikk Sjøsetting

Slagord

Mål

Pakk!

Forvirret

Ufør

Pine

Enkel

Gap

Dyr

Hellig

Mat Komm. Vellykket -het

Veksten Navn

Rem

Vanære

Vrøvle

Rett

Svar

Like

På fly

Skuesp. Sommerfugler

Tone

By Bli sinnsforvirret

Uttørket Fordelen Ø

Lidelse

Humre

Fisk Dårlig brennevin

Politiker

Keiser

Uvanlig

Avtar

Enslig Holme Stikker innom Donere

Fisk

FAVORITTPOLITIKER: Har ingen spesiell favoritt blant politikere, men har inntrykk av at Jonas Gahr Støre er en flink fyr.

Hellig

r s k e n

FAVORITTHOBBY: For tiden er det å leke med Anna (1½ år), men er glad i å gå tur i skog og mark.

1 Politiker Øyenplage

Fugl

Arbeidsøkt

Nevnes Par

Art.

Filosof

Komm.

Arte

Adv.

Religion

Munndel

Finn løsningsordet ved å sette sammen bokstavene i de gule rutene og send dette til: kryssord@dhr.no (husk navn og adr.) eller send via post til: DHR Reklamebyrå AS Postboks 1915 - 5508 Karmsund. Innen 15. Sep. okt.

1 2 3 4

Navn:

VINN 10 FLAKSLODD

Adresse: Kryssord RuTh LARsEN

40 30

JOBB JOBB && NÆRING NÆRING

Vinner av forrige utgaves premie: Eivind Jahren, Sveio Vi gratulerer!

Løsningsordet var: BOKN

FAVORITTLAND: Norge og Frankrike FAVORITTSKUESPILLER: Liker godt Johnny Depp

Overhode

Universitetsfag

Løsningsord:

Cornelis

fantastiske resultater

Rest

Pron.

FAVORITTEGENSKAPER: Engasjert og systematisk

FAVORITTLEDER: FAVORITTEGENSKAPER: Har veldig sans for lederstilen til Marit BreiEngasjement og by uten på seg selv.fakter og med vik. Inkluderende, store

Nab.

Romanfigur

Blåmyr

Legemiddel

Agent

e k s t

Kongelig

2

Dyr V

Bokstav

Bente Baugstø, 43, daglig leder INOSA as. Gift med Karl Erik, mor til Ingvild, Eirik og Anna.

Fettrand

Gud

Narkotika

Karakter

Militærleder

Drikk

Gud

Fordel

FAVORITTEN

FAVORITTBOK: “Kjærlighet i koleraens tid” av Gabriel Garcia Marques. FAVORITTSANGER: Ingen spesiell soloartist, men Pink Floyd står høyt på spillelista. FAVORITTMAT: Sjømat og skalldyr FAVORITTBIL: Det må være en firehjulstrekt stasjonsvogn med god plass og høy sikkerhet. Helst totalt vedlikeholdsfri…


Nytt fra Av Astrid Nodland ved NAV Rogaland

Global Future – Jakten på fremtidens ledere Bedrifter i Rogaland etterspør arbeidskraft. Situasjonen i arbeidsmarkedet fram mot 2030 viser at det vil være behov for betydelig import av arbeidskraft til Norge. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, er initiativtaker til prosjektet Global Future, som i samarbeid med NAV, Innovasjon Norge og Manpower Professional Executive, har som mål å videreutvikle og tilpasse kompetanse og erfaringer hos personer med minoritetsbakgrunn, slik at de kan bidra med det de kan i det norske arbeidsmarke- Suzanne de Kok Selstad prosjektdet. leder i NHO. Global Future handler ikke om veldedighet, men om å bruke de ressurser og den kunnskapen næringslivet er avhengig av for å lykkes i forretningsmessig samarbeid og i relasjoner innenfor og utenfor landets grenser i framtiden. Riktig kompetanse på riktig plass Mange som kommer til Norge har god utdanning og yrkeserfaring fra før, men de får ikke jobbene de er kvalifisert for. At kvalifiserte mennesker ikke får bidra på sitt nivå er sløsing med ressurser. – Vi ønsker riktig kompetanse på riktig plass. Jeg tror prosjektet vil synliggjøre ledertalenter, gi næringslivet kvalifisert arbeidskraft og bidra til å endre holdninger i arbeidsliv og i samfunnet ellers. Lykkes vi med å utvikle et mangfoldig arbeidsliv kan det skape vekst og styrke innovasjonsevnen vår, sier Suzanne de Kok Selstad, prosjektleder i Global Future i Rogaland. Stadig flere ønsker seg språkmektige ansatte med internasjonal erfaring. – Personer som er kommet til Norge fra andre land har unike kunnskaper med seg i bagasjen i tillegg til språk og utdanning. De har ofte nettverk, kultur og landkunnskap som kan være nyttige når nye tanker skal tenkes og nye markeder skal erobres, sier Selstad. Rekrutterer i disse dager I Rogaland starter rekrutteringen til prosjektet i disse dager. Varigheten på prosjektet er ett og et halvt år og det er kostnadsfritt for den enkelte deltaker. Målgruppen er personer med flerkulturell bakgrunn, høyere utdanning, gode norskkunnskaper og lederambisjoner. Aktuelle kandidater kan være ansatt både i privat og offentlig sektor, være selvstendig næringsdrivende eller arbeidssøkende. Kandidatene får sin egen personlige mentor fra næringslivet. De får med seg kunnskap, erfaring og nettverk som er nødvendige for å gå inn i lederstillinger og i norske styrerom, Ved siden av kurs i styrearbeid og ledelse skal de læres opp i retorikk, nettverksbygging og arbeidslivs- og forvaltningskunnskap. Dersom dette er interessant, ta kontakt med Suzanne de Kok Selstad i NHO Rogaland på tlf: 95 04 85 15 for mer informasjon.

Velkommen Julebord Rica Maritim Hotel GALLIONEN RESTAURANT – MED EN FLOTT VARIERT JULEMENY

Hotellets storstue med nydelig utsikt over Smedasundet. JULEBUFFÉ I GALLIONEN TORSDAGER

kr 340,-

JULEBORD I GALLIONEN FREDAGER

kr 625,-

JULEBORD I GALLIONEN LØRDAGER

kr 625,-

FAMILIEJULEBUFFÉ I GALLIONEN SØNDAGER

kr 340,-

Fra kl. 18:30. Gjelder torsdag 2. og torsdag 9. desember.

Dans etterpå til levende musikk. Fra 19. november, og hver fredag fremover. Dans etterpå til levende musikk. Fra 20. november, og hver lørdag fremover. Fredag 17. og lørdag18. desember på forespørsel. Med nisseverksted & nisseorkester. Søndag 5.,12. og 19. desember.

NAUSTET SPISERI – JULEMAT MED LOKALE RÅVARER Naustet Spiseri byr på 120 år gammel historie i tradisjonelle omgivelser. Røft, intimt og stemningsfullt! Naustet er med i ”Smak av kysten”, konseptet tilbyr en rikholdig meny med fiskeretter. I julesesongen tilbyr vi også et utvalg av tradisjonelle juleretter – deriblant:

VARM JULEMAT FRA FAT (2 serveringer): kr 445,LUTEFISK (2 serveringer): kr 395,Ribbe, pinnekjøtt og andre tradisjonelle juleretter finnes også på menyen.

BROVINGEN MAT & VIN – EN ALTERNATIV “FINESCHMEKKER” JULEMENY Intime og stilige omgivelser. Velg alt fra en enkel middag til en syvretters. Vi sender deg gjerne vår meny. Ta kontakt med vår restaurantsjef: mathias.m.mansoori@hotelmaritim.no

CHEF´S TABLE – MED EGEN JULEMENY

En eksklusiv restaurant. Opptil åtte gjester kan se proffene mens de utfører sitt arbeid. Ta kontakt med vår restaurantsjef: mathias.m.mansoori@hotelmaritim.no

KOMPASSET BAR – PIANOBAR MED LIVE MUSIKK Begynn kvelden med en forfriskende aperitiff før julemiddagen og la vår pianist løfte stemningen enda et hakk etter endt middag. Nattklubb åpningstid i helgene: 18.00 - 03.00.

EGET LOKALE FOR DIN BEDRIFT?

Våre lokaler kan lett tilpasses den størrelsen dere har behov for. Vi dekker opp til fest – slik at vi kan være med å skape den gode stemningen rundt deres julebord. Vi tilbyr også auditorium for filmvisninger i vanlig eller panoramaformat i forbindelse med julebordet. Booking / spørsmål Telefon: (+47) 52 86 30 00. E-post: post@hotelmaritim.no www.hotelmaritim.no

Se også www.nho.no/rogaland, www.manpower.no og www.nav.no/rogaland for mer informasjon. JOBB & NÆRING

31


Haugesundregionens Næringsforening (HN) jobber for gode rammevilkår for bedriftene og for utvikling av regionen • Vi er paraplyorganisasjonen for næringslivet og bedriftenes talerør overfor offentligheten • Vi jobber for å bedre næringslivets omdømme • Vi arrangerer konferanser, skaper møteplasser og bygger nettverk på tvers av bransjer • Vi hjelper medlemsbedrifter som støter på vansker i offentlig byråkrati • Vi er eid av nærmere 250 enkeltbedrifter og 24 organisasjoner • Vi representerer direkte og indirekte over 1000 bedrifter i regionen

Vi bygger regionen

Solide samarbeidspartnere backer Haugesund Regionens Næringsforening ved Egil Severeide og Bernt Jæger. Fra venstre: Kristian Eidesvik (Caiano), Olav Linga (Haugaland Kraft), Brian Bjordal (Gassco), Ben Tore Brekke (DnB NOR), Frank Vikingstad (Sysco) og Geir Egil Østebøvik (Imenco). Jarle Haug Pettersen (Nordea) var ikke til stede da bildet ble tatt.

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

PARTNERE

www.hninfo.no

E-post: post@hninfo.no

Tlf: 52 01 08 40


Midt i blinken

Espen Devold er spesialist på merkevarestrategi og markedskommunikasjon og jobber som Kommunikasjonsrådgiver i DHR Reklamebyrå i Haugesund. Devold har erfaring blant annet som Rådgiver i DDB Oslo Reklamebyrå, Head of Marketing i Adidas Europa, Global Retail Marketing Manager i Helly Hansen og fra Kavli konsernet.

Om kommunikasjon som treffer av Espen Devold, DHR Reklamebyrå.

Har du et konsept i magen? Sitter du å ruger på en idé eller et nytt produkt? Eller har du til og med et såkalt ”konsept” i tankene? Konsept er et flott ord! Det blir brukt om mye. Det gir liksom litt mer tyngde enn å si ”jeg har en liten greie på gang”, eller ”vi skal ha et nytt produkt på markedet” Ordet konsept blir brukt fordi det er mer enn bare et produkt; en merverdi som gjøre at kundene involverer seg mer. Et konsept berører flere interessefelt enn et produkt. Et konsept skal inneholde en gjennomtenkt struktur som skaper en større ramme rundt et produkt. En ramme som får frem nytten og gleden av produktet og overbeviser/informerer om hvorfor akkurat du har behov for dette produktet. Et konsept er en historie rundt produktet som setter produktet mer i perspektiv. Happy Meal fra McDonalds er et godt eksempel på et gjennomtenkt konsept. Et produkt med merverdi. En spennende innpakning, morsom design, en leke med på kjøpet, og så maten da. Nå kan du til og med velge en sunn utgave… I dagens samfunn er det så utrolig mange like produkter. Det er stor konkurranse og det er vanskelig å skille seg ut. Derfor er det viktig å utvikle konsepter som er unike og enda mer relevant for kundene. I dag krever kundene underholdning! Konseptet gjør produktet ditt mer interessant og relevant fordi det tilnærmer seg kundens livsstil, behov og ønsker på en strukturert og samtidig underholdende måte. Det er når man har forstått nettopp dette at man kan begynne å utvikle spennende konsept. Hvordan bygger man så et konsept? Mottakeren må være i fokus. Du må finne ut hva som er viktig for de. Driver du en restaurant så må man forstå at noen er der for å spise seg mett, mens de fleste er der for å hygge seg, slappe av, treffe venner, ha en date, osv. Samtidig har de ønske om gode smaker, god verdi, ny kunnskap, et fint bord, hyggelig service og mye mer. Klarer man å presentere alt dette på en måte som begeistrer og får folk til å snakke om restauranten så er man et stykke på vei. Rainforest Café er et godt eksempel på dette fra utlandet (rainforestcafe.com). Her hjemme har vi selvfølgelig Peppes, Dolly, Egon og andre som er et stykke på vei, men som kunne gjort mye mer for å begeistre kundene. En bransje som ikke har forstått dette (med hederlige unntak) er eiendomsbransjen. De pløyer ut hus, leiligheter og store eiendomsprosjekt uten tanke på at det finnes andre ting en pris, beliggenhet og finansiering. Jo da, de tenker jo også på at der er utsikt, gåavstand til ditt og datt og andre funksjonelle opplysninger. Problemet er at alle eiendomsfirmaene gjør dette. Ingen klarer å komme opp med noe unikt som treffer kundene. Selv om beliggenhet og pris er sterke drivere håper jeg at vi får se mer spennende ting fra denne bransjen i årene som kommer. Det tror jeg vil skje når en gang boligmarkedet i Norge også vil snu… Et kjent konsept fra disse trakter er jo Sildajazzen. Et bra produkt og en spennende merkevare. Problemet igjen er at de har tenkt for mye på produktet og ikke så mye på konseptutvikling. Jeg tipper at minst 80% av de besøkende er ute etter stemningen, folkelivet og hygge med gode venner og at de ikke er genuint interessert i jazzen. Jeg tipper igjen at mesteparten av arbeidet fra arrangøren ligger i å få sponsorer, booke artistene, forberede for artistene, forberede scenene og få folk til disse scenene. Samtidig så slipper man det som er hovedinteressen for folk flest; mat, drikke, gå på kaien, se på folkelivet og ”føle” på stemningen. Og hva er det som møter dem; dyrere og dårligere mat og drikke enn

vanlig (festivalmeny og festivalpriser som det så fint heter…), fast-food boder i hopetall (også disse med festivalmenyer og festivalpriser…) på kaien, samt utsalgssteder med hårklemmer, lusekofter og ballonger. Ingenting galt med disse produktene, men de er vel ikke så tett knyttet til jazzen så vidt jeg vet. Man kan ha ulike oppfattelser om hvordan produktet ”Sildajazzen” var i år med tanke på artistene og nivået på konsertene (som jeg oppfatter som bra), men konseptet ”Sildajazzen” er jeg ikke sikker på om holder mål ennå. Når du skal i jobbintervju så hjelper det ikke lenger å komme bare med deg selv. Neida, du må komme med et helt konsept. Hvem du er, hva er unikt med deg, CV’en din, osv. Har du tenkt enda mer over konseptet som du skal presentere (altså deg selv) så har du kanskje med en presentasjon, noen fysiske eksempler på hva du har gjort før, og kanskje legger du igjen en liten kreativ ting på slutten som oppsummerer hele deg (konseptet). Jeg er sikker på at dette vil gi intervjuerne et helt annet inntrykk. Til og med det å få barn er jo konseptutvikling på høyeste plan. Da har du virkelig et konsept i magen. Det er få som bare får et barn uten å ha et helt konsept rundt det. Det er barneklær, bamser, egen maling på barnerommet, ammestol, osv. Og alt skal henge sammen. Vi begynner å tenke på hva de skal bli når de blir stor og hvilke ting de skal bli flinke til.Til og med hvilket fotballag de skal heie på er lagt inn i denne konseptuelle tenkingen… En gjennomtenkt struktur med en fin blanding av nyttige og emosjonelle attributter som skaper engasjement, glede og drømmer for fremtiden. Tenk om vi kunne tatt med oss denne tenkingen inn i næringslivet?

JOBB & NÆRING

33


Se AV ANNoNSeTeKST / lAyouT!

ber om at endringer blir meddelt oss innen 13.08.2010

Utgiver: Conpot Norge AS Tlf.: +47 992 89 500 Fax: +47 73 51 65 50 Mail: conpotnorge@conpot.com

Fastrenteinnskudd 3,5%

r. 10/2010

Rentebetingelsene gjelder til 1. januar 2011.

Korrektur: ansje: Slitedeler / Tilbehør Renten gis for hele beløpet som står på konto til enhver tid. Ellers gjelder følgende betingelser: • Minsteinnskudd er kr 50.000, • Eventuelle uttak i perioden belastes med 1% uttaksgebyr • Kontoen kan sperres for ytterligere innskudd i perioden

NoM KorreKTureN. VArliG For Feil SoM iKKe er AVMerKeT.

Knut Gangåssæter Grafisk designer Tlf.: +47 924 27 038 Mail: knut@conpot.com

For mer informasjon kan du kontakte oss på telefon 03240, via e-post til post@haugesund-sparebank.no eller komme innom et av våre kontorer.

Haugesund Sentrum – Amanda Storsenter – Gard Senter – Bømlo

DP filterteknikk.QXP

13-10-09

10:17

Side 1

Sandeid – Skjold – Vikedal/Imsland – Ølen – Tysvær

DP FILTERSYSTEM DP FILTERTEKNIKK er Norges autoriserte importør av Donaldson og Mann+Hummel produkter. Vi kan levere det meste av avansert teknologi innen filtrering. Oppgraderte filter for økt levetid.

34

JOBB & NÆRING


PROGRAM FOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET Myndighetene lyser ut midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, hverdagsmatematikk og data. AOF Haugaland søker kontakt med bedrifter som ønsker å søke om midler til opplæring innenfor dette området. Ta kontakt med Elisabeth Næsheim Vågen på tlf. 52 70 90 02/90 72 93 80 eller e-post elisabeth.vagen@aof.no for en uforpliktende prat. grønn 323c: c97 m16 y42 k60

AOF HAUGALAND Tlf: 52 70 90 00 haugaland@aof.no www.aof-haugaland.no

Din komplette rekrutteringsog bemanningspartner! Bli kjent med oss - det lønner seg! Ta kontakt mer Personalhuset Haugesund på tlf. 982 95 143 eller les mer om oss på www.personalhuset.no

Synspunkt Av Adm.dir. Tormod Karlsen – Haugaland Vekst

La ungdommene få bli kjent med næringslivet! Hvilken betydning har involvering av elever i arbeidslivet å si for motivasjon og utdanningsønsker for de unge? Svært mye, er min påstand. Det at elever i ungdomsskolen får besøke ulike typer bedrifter, lære om hvordan ulike yrker i praksis fungerer, hva ulike jobber består av etc. er av uvurderlig verdi for både den enkelte elev og for samfunnet for øvrig. Også økt kunnskap om vårt regionale næringsliv og hvilke muligheter som er til stede, er av stor verdi. grå: 430c: c15 m0 y0 k73 431c

På Haugaland Vekst’s Mulighetsarena Kompetanse 1.september, fortalte fylkesdirektør Magne Nesvik om en undersøkelse utført blant elever i videregående skole. De rangerte diverse påstander høyt eller lavt, og det som absolutt kom dårligst ut var tilslutningen til følgende påstander: • • • • •

”Business” er morsomt. Jeg vil starte egen virksomhet. Matematikk er morsomt. Realfag er morsomme. Jeg drømmer om å oppfinne noe.

Dette resultatet er spesielt urovekkende med tanke på at vi i Haugesundregionen har et sterkt teknologibasert næringsliv, og har derfor et stort behov for realfagkompetanse. Hva kan vi så gjøre for å avlive myten om at realfag er kjedelig? – Vi kan la ungdommene få førstehåndskjennskap til de ulike yrkene og mulighetene i egen region, og der kan du som bedriftsleder gjøre en forskjell. Vi oppfordrer derfor alle til å bli en såkalt JA-bedrift! Hva er så en Ja-bedrift? En JA-bedrift lar elevene få prøve seg i praksis noen dager ute på sin arbeidsplass.Ved å ta imot elevene vil bedriften bidra til å forberede elevene på yrkeslivet, og kanskje være med å lede dem mot et fag/ yrke de kan se som en mulig arbeidsplass i fremtiden. Du viser også at bedriften tar samfunnsansvar og bidrar i påvirkningen og opplæringen av morgendagens samfunnsbyggere. Haugaland Skole & Arbeidsliv som er en funksjon tilknyttet Haugaland Vekst, koordinerer disse jobbdagene. Gå inn på www.skoleogarbeidsliv.com og registrér deg som JA-bedrift i dag!

Tore August Bauer-Nilsen, HSA og Tormod Karlsen, Haugaland Vekst. JOBB & NÆRING

35


Bedre for reisende på Haugalandet Det er satt i gang utbygging av Norheim Kollektivterminal. Holdeplassen på Norheim er et knutepunkt for busstrafikken på Haugalandet, og særlig i rushtiden kan det bli trangt om plassen for busselskaper og passasjerer. - Vi er kommet godt i gang med arbeidet, og vi forventer å være ferdig med utvidelsen av bussterminalen innen 20. desember i år, forteller anleggsansvarlig Jan Olav Djuvsland i Vassbakk & Stol. - Vi er i rute, og alt tyder på at vi blir ferdig innen fristen. Utvidelsen vil føre til bedre forhold for både buss og taxi. De reisende vil også merke at det blir en kollektivterminal med nok av plass og gode forhold for alle, sier Djuvsland.

Tekst og foto: Thea Cheek Gravemaskinene er i gang på Norheim. Før jul skal utvidelsen av kollektivterminalen være ferdig.

HMS-kurs i Haugesund HMS for ledere

Tilfredsstiller kravene til dokumentert HMS-opplæring for ledere med personalansvar iht. arbeidsmiljøloven. 1 dag | 27. oktober 2010 | 20. januar 2011

HMS for ledere – på engelsk

Innføring og øvelse i risikoanalyse. Et prosessorientert metodekurs hvor du gjennomfører en risikoanalyse etter grovanalysemetoden. 2 dager | 23.-24. november 2010

Metodekurs i sikker jobb analyse (SJA)

På forespørsel – ta kontakt med oss!

Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Risikoanalyse i praksis

Lovpålagt kurs i arbeidsmiljø. Gir deg kjennskap til grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid, og selve arbeidsmiljøloven. Nett + 2 dager | 26.-27. januar 2011

Et prosessrettet kurs hvor du får en introduksjon til de ulike fasene av SJA. 1 dag | 25. november 2010

Se www.teknologisk.no eller ring oss på tlf. 934 48 987 for mer informasjon.

36

JOBB & NÆRING


FUSJONEN GIKK I VASKEN, MEN FRUKTSALATEN MED BJØRNEBÆR VAR UTSØKT.

KREATIVE MØTER MED JAMIE OLIVER Vi kan ikke garantere at forretningsmøtene på våre hoteller gir de rette resultatene, men vi kan love at maten som tilbys er fra øverste hylle. Vi har slått oss sammen med Jamie Oliver for å gi deg en møtedag full av velsmakende, lett og næringsrik mat som holder energinivået oppe hele dagen. Menyen inneholder: • Deilig, fruktig müslibar fullstappet av energi som forbrennes sakte. Her snakker vi om en god start på dagen! • Et utvalg av førsteklasses supper og toppings som du selv setter sammen til lunsj. Deilig og mettende! • Fruktsalater i Taste Break-serien med ferske sesongfrukter og spennende toppings og smaker.

Hvorfor ikke runde av møtet med vår meet & eat antipastibuffet med nydelige italiensk-inspirerte ingredienser, blant annet utsøkt spekemat, nybakt focacciabrød og frisk rotfruktsalat. Du kan også gå for Jamie’s dinner date: en 3-retter med nøye utvalgte ingredienser som laks og asparges, prosciuttosalat med appelsin samt en utrolig deilig New York blåbærostekake. Et Scandic-møte er utformet i henhold til ideen om en bærekraftig verden. Takket være Jamies matkunnskap er vi eksperter på konseptet kreativ energi. Jamie Olivers møtemeny får du på Scandic Haugesund! scandichotels.no/meeting eller 21 61 41 00


Bransjefolk fra Bilbyen Haugesund ser fram til bruktbilmessen. Fra venstre daglig leder Leif Gunnar Rørvik, Toyota Haugesund, salgssjef Morten Knutsen, Møller Bil, Skoda, selger Frode Lippestad, Bauge Auto, salgsjef Jan Inge Aase, Toyota Haugesund, bruktbilsjef Geir Nakling Martinsen, Møller Bil, selger Birger Skjoldevik, Wathne Auto, daglig leder Bjarne Laastad, Laastad & Co, daglig leder Ole Totland, Bavaria, daglig leder Kurt Eskevik, Møller Bil, selger Geir Frode Hauge, Nils Sørhaug Auto og bruktbilansvarlig Arild Hovland, Haugesund Auto.

Bilbyen Haugesund satser Bilbyen Haugesund er en felles satsning gjort av ikke mindre enn åtte ulike bilforhandlere i Haugesund. Bauge Auto, Bavaria, Haugesund Auto, Laastad, Møller Bil, Nils Wathne Auto, Nils Sørhaug og Toyota Haugesund har alle til felles at de annonserer sammen i bladet BILBYEN som kommer ut et stort opplag over hele Haugalandet fem ganger i året. Sammen har disse forhandlerne hele tiden et sted mellom 400 – 600 bruktbiler til salgs. Alle sammen lokalt tilgjengelig i Haugesund. Alle bilene er verkstedskontrollert, og alle har tilstandsrapport. Originale deler blir brukt om noe blir skiftet, og bilene leveres garantert fri for heftelser.

38

JOBB & NÆRING

Den siste helgen i oktober arrangerer Bilbyen stor bruktbilmesse i Vardhallen, og etter fjoråret å dømme er interessen stor for å besøke og gjøre gode bilkjøp til stedet. Med 3000 besøkende i fjor håper arrangørene på et godt besøk i år igjen. At Haugesund har mange bilinteresserte er det liten tvil om, og

forhandlerne gleder seg til å treffe bilentusiaster og kjøpere denne helgen. Nytt av året er at det er åpent også på søndag, slik at hele helgen blir det anledning til å se og kjøpe seg gode biler i Vardhallen. Se messeavisen som kommer i din postkasse i uke 43.


FØRESVIK MARINA

FØRESVIK MARINA

ny småbåthavn på Bokn ny småbåthavn på Bokn ET BEID ! R A GE NG BYG NÅ IGA ER

LG/S A S TIL OLGT

reklamebyrå

Bygg og kaianlegg AS har under Se Finn.no prosjektering ny småbåthavn i Bygg og kaianlegg AS har Føresvik. Vi har for salg15 naust bygget ny småbåthavn i Føresvik. med båtplass. Hvert naust har Vi har oppført 15 naust innlagt strøm, med mulighet for med båtplass. Hvert naust har innlagt vann/toalett.Området har innlagt strøm, med mulighet for også eget parkeringsområde ved innlagt vann/toalett.Området naustene. Kort vei til bonkrings- har eget parkeringsområde ved stasjon og dagligvarebutikk naustene. Kort vei til bonkringsstasjon og dagligvarebutikk

t aus 15 n åtplass b med

ing Visdn .1 ag 23 :00 KS T 4 ST ERVER RES 0

12 Lør kken m klo mello og 15:00 st u nt na ” r i “åpe Har v en står kla kaffi

BOKN = nærhet til det meste!

gt/ 9 sol rt ve reser

Bygg og Kaianlegg AS • Bøneset, 4260 Torvastad • Tlf 915 79 901 • E-post olej@byggogkaianlegg.no • www.byggogkaianlegg.no

Bygg og Kaianlegg AS • Bøneset, 4260 Torvatad • Tlf 915 79 901 • E-post olej@byggogkaianlegg.no • www.byggogkaianlegg.no

OKTAN

Vassnesgruppen har vokst til å bli en betydelig aktør innen elektro- og automasjonsbransjen. Gjennom lang erfaring og tilpasningsdyktighet har vi fått mange lojale kunder i inn- og utland. Vi har opparbeidet oss bred erfaring innenfor landbasert industri, ingeniørtjenester, skipsbygging, skipsreparasjon, oppgradering av offshorerigger og offshore installasjoner.

QUALITY ON TIME

Gruppen består av følgende firma: • Vassnes Elektro AS • Vassnes Marine AS • Vassnes Offshore AS • Vassnes Automation AS • Vassnes MB Consultants AS

Har du sikret maskinparken? For å redusere faren for skader på utstyr og personell, trådte det i 2009 i kraft et nytt maskindirektiv. Gjennom forskrift om bruk av arbeidsutstyr (Bruksforskriften), er det i Norge tilbakevirkende kraft også for gamle maskiner. Vi i Vassnes Automation tar dette på alvor og tilbyr komplette løsninger for sikring av maskiner i din bedrift. Vi kan bistå med: • Risikovurdering • Engineering • Leveranse av sikkerhetskomponenter, gjerder etc. • Kontroll- og overvåkningssystem • Installasjon og oppstart • Kurs Interessert i mer informasjon om maskinsikring? Ta kontakt med prosjektleder for industri, Øyvind Engevik, tlf. 474 68 1 10

Se vår internettside www.vassnes.no for mer informasjon. Vassnes Automation AS, 4262 Avaldsnes, tlf. 474 68 000, post@vassnes.no

JOBB & NÆRING

39


BEDRIFTSPROFILEN Staben hos Get i Haugesund klar til å levere hverdagsmagi f.v. Bjørnar Tønnesen, Hans Erik Langfjord, Reidar Inge Blom, Oddbjørn Valen og Linda Dahle Høines. Ingrid Prytz og Olaf Østevik var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Hverdagsmagi og frihet til å bestemme selv - Vi liker å si at det vi leverer er hverdagsmagi til de tusen hjem. En magi som er tilpasset den enkeltes smak og behov. Gjennom Gets omfattende kabelnett i Haugesund og Karmøy får du både analoge og digitale TV-signaler, digitalt bredbånd og vanlig telefon på en gang. Det er avdelingsleder Reidar Inge Blom i GET på Oasen Storsenter som sier dette. Gjennom mer enn 25 år har han sett kabelnettet vokse. - Vi hadde over 2500 km kabel i hovedtrasséene i de to kommunene før vi sluttet å rapportere lengdene. Det som betyr noe for den enkelte er ikke antall meter kabel, men at magien virker. Hver gang! Nettet vårt er oppe mer enn 99.9 prosent av tiden. Den promillen av tiden nettet er nede, er i de fleste tilfeller i forbindelse med vedlikehold. Det foretar vi som oftest på tider av døgnet hvor folk flest ligger og sover, sier Blom.

på pauseknappen, og når du starter TV’en der du slapp, ser du videre uten at du har gått glipp av noe, sier Blom.

bredbånd med større fart. Med seks ulike alternativer betaler du kun for det du har behov for.

Get Filmleie

Også telefonabonnementet velger du selv slik som det som passer deg. De som ringer lite bør velge Zero hvor det ikke er faste kostnader, og man kun betaler en lav minuttpris når man ringer. Basic er abonnementet som passer de fleste med lav månedspris og lav minuttpris. Det tredje abonnementet er skreddersydd for de som ringer mye. Navnet Freetime forteller at det er gratis å ringe til fasttelefoner i Norge.

Gjennom kabeltilknytningen får du også ”videobutikken rett inn gjennom veggen”. Kundene kan velge mellom nær 2000 filmer som man kan bestille direkte via fjernkontrollen.

Best i test

Du bestemmer selv

Medarbeiderne på Get stolte av digitaltv plattformen de tilbyr. Noen velger den enkleste dekoderen som følger med grunnpakken.Andre velger Get box PVR eller Get box HD PVR for kunne benytte de revolusjonerende dekoderne med videoopptaker som er testvinner blant annet på TV2. - Våre løsninger har vært med på å revolusjonere måten folk ser på TV på. Om du ikke er hjemme når favorittprogrammet sendes, tar du det opp og ser det når det passer deg. Kommer gjester midt i filmen du ser, eller telefonen ringer midt i nyhetene, trykker du

Folk har forskjellige interesser. Det har Get tatt konsekvensen av. Svær mange får det de trenger i vår grunnpakke Start. Men med tilgang på over 100 TV-kanaler kan den enkelte sette sammen kanalmixen ut fra sine interesser uten å måtte betale for kanaler man ikke interesserer seg for. Den samme valgfriheten ligger til grunn for Get bredbånd. De som bare surfer på nettet, og bruker E-post greier seg kanskje med vår minste pakke. Andre igjen, som har behov for å laste med store datamengder, trenger

- Høy kvalitet på produktene, og tjenester som tilpasses den enkeltes behov er hovedforklaringen på at en halv million husstander i Norge i til nå har valgt Get som leverandør av digitalt og analogt TV, bredbånd og telefoni, sier Reidar Inge Blom.

www.get.no 40

JOBB & NÆRING

tlf: 02123


BEDRIFTSPROFILEN

Ved AK Maskiner på Frakkagjerd har Acrylicon lagt gulv i butikkarealer. Daglig leder Haldor E. Sørgård hos Acrylicon kan konstantere at gulvet, som er fire år gammelt, ser flott ut og at kunden er strålende fornøyd.

Acrylicon – gulv som tåler en trøkk Acrylicon Rogaland AS er et firma innen byggebransjen som driver med industrigulvbelegg. De er etablert i eget bygg på Frakkagjerd i Tysvær og har 10 ansatte, og firmaet er en del av Acrylicon-Gruppen som har hovedkontor i Trondheim. Acrylicon industribelegg er et norsk produkt og blir produsert i Tyskland. I dag kan du finne gulv fra Acrylicon i butikker, storkjøkken, skoler, industriproduksjon og flere andre virksomheter. Gulvene er laget for å tåle stor slitasje, og Acrylicon har vist at de har produkter som holder mål.

Industrigulv hos Westcon Løfteteknikk lagt i 1997.

- Etter 30 år i bransjen har vi opparbeidet oss svært mange gode referanser, sier daglig leder Haldor E. Sørgård som opplever at kundene er fornøyde og at de stadig vender tilbake med nye gulvutfordringer. Markedsområde er Hordaland, Rogaland og deler av Vest-Agder, og hovedkundegruppen er næringsmiddelindustri og mekanisk industri.

Rogaland AS Frakkagjerdvegen 254, 5563 Førresfjorden Tlf: 52 77 47 70 www.acrylicon.com

Industrigulv hos Wathne Last og Buss lagt i 2000.

Industrigulv hos Toma Mat lagt i januar 2008.


Nytt skip til Solstad M/S Normand Pacific heter den siste tilveksten til Solstad Offshore ASA flåte. Skipet er bygget ved Fosen Yards, og Normand Pacific er et svært moderne og fleksibelt offshore konstruksjonsfartøy. Skipet har blant annet et avansert DP3-system (dynamisk posisjonering) som gjør det mulig å gjennomføre arbeidsoperasjoner under meget kompliserte forhold.

2010

HMS-KONFERANSEN 4. NOVEMBER, MaRitiM hall haugEsuNd

Dag Schreiner

Rune Hunshamar

Jorunn Hauso

Tom Remlov

Håkon Lasse Leira

HMS-KONFERANSEN Jubileumskonferanse / Haugaland HMS 25 år

Normand Pacific er blant annet utstyrt med et ROVsystem som kan arbeide på store havdyp ned på 4000 meters. Ombord er det 122 meter lange skipet er det lugarplass til 120 personer. Det er gjort mye for trivselen ombord, blant egen kinosal.

Normand Pacific er et avansert konstruksjonsfartøy med ROV’er som skal kunne operere på 4000 meters havdyp. (Foto: Geir Fridtjof Foldøy/Solstad Offshore)

annet har man treningsrom med sauna og

• Hvor er de late?

Om sykefravær, v/ arbeidsmedisiner Håkon Lasse Leira

• På hjul

LØFTESERVICE AS

• Kunstnerisk ledelse

Trenger du kurs, da kan vi være behjelpelig.

V/ politi- og operasjonsleder Rune Hunshamar

La arbeidplassen bli en arena for en sunnere livstil, v/ bedriftsykepleier Jorunn Hauso

Om personalledelse og rusforebygging, v/ administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett, Tom Remlov

• Utdeling av Haugaland HMS sin arbeidsmiljøpris • Utstillertorg • Konferansier; humørspreder Dag Schreiner

PÅMELDING: www.haugaland-hms.no eller 52 70 74 70

din kunnskap - vår oppgave - Kontrollør kurs - Alle kranklasser inkl offshore - Masseforflyttningsmaskiner - Varmt arbeid - Mob kurs - Wireline - Truck alle klasser. Ta kontakt eller gå inn på vår hjemmeside og finn ditt kurs. Privat eller firma, hjertelig velkommen. lofteservice.no eller kristine@lofteservice.no mob. 452 72 394

reklamebyrå

42

HAUGESUND - SAND - SAUDA

JOBB & NÆRING

reklamebyrå

• Kollegastøtte ved kritiske hendelser

Jobb & Næring  

nr 8 - 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you