Page 1

NR.07 SEPTEMBER 2010

Vi Bygger Nytt

2i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

To jokere på

Foto: Bjarte Amble

Nedstrand

lsamfunn. I stedet Nedstrand er ikke som andre loka nærbutikker overlever for butikkdød opplever de at to Aase Askvik i Joker side ved side. Her er konkurrentene uge i Joker Nedstrand Rasmussen og Arve Nesheim-Ha i trivelig passiar på kaia.

Side 8


Dette er gjengen som jobber i næringslivsavdelingen på Haugalandet. Ta kontakt med oss på 02008 eller ta en tur innom i Sørhauggt. 150.

>> >> RUNAR SKARSTEIN REGIONDIREKTØR BEDRIFTSMARKED HAUGALANDET

VI HAR ET STERKT ENGASJEMENT FOR BEDRIFTENE PÅ HAUGALANDET. VÅRT MÅL ER AT DU SKAL LYKKES. DERFOR ER VI EN OFFENSIV BANK SOM UTFORDRER OG PEKER PÅ MULIGHETER. >> >>

Disse guides viser minimums området som skal være rundt logo Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designma NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye lo

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.


TYSV

Kom

mun

ÆR

en i v

ekst

s. 30 - 38 4

Innhold:

Westcon Løfteteknikk går inn i Norwegian Offshoreservice

10

Siden sist

12

Skolen viktigste leverandør

14

Støtter opp om TV-aksjonen

17

Helse Miljø Sikkerhet: Uønsket lyd

18

Ny flott Karmøybok i salg

20

Jobbfrukt til hjelpende hender

23

Midt i blinken: Kommunikasjon og underholding

26

Synergia øker på Haugalandet

28

Synspunkt: Interessert i tysk handelssamarbeid?

32

Café for kropp og sjel

6

Et vakkert rådhus- so what? Det skulle bare mangle om ikke det vakre, italienskinspirerte, rosa ”smykkeskrinet” i Haugesund sentrum skulle havne i favorittskiktet i kåringen av landets flotteste rådhus. Men selv den mest ihuga lokalpatriot hadde vel neppe tenkt seg at Haugesund Rådhus, bygget i 1931, skulle knuse alle de andre fire finalistene. 53 prosent av stemmene gikk til Haugesund, nr. 2 fikk 23 prosent. Brakseier, kalles det. Jeg vet ikke om en knusende seier i en konkurranse om å kåre landets vakreste rådhus sier noe om en mentalitetsendring i lokalbefolkningen. Jeg synes å ane noe spennende. Det kan være en voksende stolthet over å være haugalending.

- Vil ikke være med på høyhastighetsutredning

Vi har ikke vært bortskjemt med den slags. Kystfolket har vært vant med å få jobben gjort, og ta fatt på nye oppgaver. Gründerånden har preget mentaliteten. Kombinert med kremmerånden. Det har ikke vært naturlig å stikke seg fram. Det er noe for bergensere og siddiser.

30 Tysvær ønsker etterbruk 34 - Vi trenger aktiv nærings-

utvikling i 100-meterssonen Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk design: Utgiver: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Salg Telefon:

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Så ser vi at haugalendinger, mot alle odds, slår seg fram. På kulturfronten, på idrettsfronten, i næringslivet. Filmfestival, Sildajazz, Kolbein Falkeid, Vamp, Leiv Ove Andsnes, Hanne Krogh var noen av frontfigurene. Så kom Jan Ingvar Toft, Susanne Sundfør, Christian Grindheim og Cecilie Pedersen. De har aldri lagt skjul på hvor de kommer fra.

Egil Severeide: egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen: harald@dhr.no Odd-Atle Urvik: odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad: stian@dhr.no DHR Reklamebyrå as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Opplag 53.000 P.B. 1915, 5508 Karmsund Jan Åge Matland, jan@dhr.no Kjetil Urheim, kjetil@dhr.no 52 84 54 84

Hjemmeside: ISSN: Trykkeri:

Ei heller Jostein Grindhaug. I skrivende stund har han gjort FKH til Vestlandets beste lag. Vi har utviklet næringsklynger som ruver i nasjonal og internasjonal målestokk. Min gode kollega Hallvard Ween i NHO Rogaland sier det like ut: Haugesund er Norges maritime hovedstad. Det esje någe å diskuttera. Fra Helganes kan vi nå reise til ni utenlandsdestinasjoner. Og på ett år har vi gått fra å ha landets dyreste til en av landets billigste flyplasser. Fordi monopol ble avløst av konkurranse. Haugesund er kommet på værkartet, på Monopol-brettet og har vunnet Korslaget. På mine reiser møter jeg en økende nysgjerrighet rundt byen vår: Haugesund, ja? Der skjer det mye spennende.. “Norges vakreste rådhus” er fint å ha på CV’en. Når det stemmes 22.000 ganger for byens rådhus sier det litt om engasjementet. Kanskje er det utslag av en sunn og gryende lokalpatriotisme; en ærlig lyst til å vise verden at vi har noe å være stolte over.

www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830 United Press

Cert no. SW-COC-003756

JOBB & NÆRING

3


Norwegian Offshoreservice har sin kjernekompetanse innen tilkomstteknikk, og satser i likhet med WCL på flerfaglige medarbeidere. Her er det tilkomstteknikkere i WCL som driver med NDT-testing. (Foto: Ola Chr. Bårdsen)

Westcon Løfteteknikk går inn i Norwegian Offshoreservice i Volda Westcon Løfteteknikk AS (WCL) i Haugesund har kjøpt 51 prosent av aksjene i Norwegian Offshoreservice AS (NOS)i Volda. NOS ble etablert i 2006, og har i løpet av den korte perioden blitt en dominerende aktør innen tilkomstteknikk, NDT og sertifisering av løfteredskaper i sin region. Med sine 26 ansatte er selskapet allerede i dag en sentral leverandør til verftene innen den maritime næringen på Nordvestlandet. Daglig leder Karl Johan Jentoft i Westcon Løfteteknikk sier til Jobb & Næring at Norwegian Offshoreservice AS i likhet med WCL satser på flerfaglighet. - Et nært samarbeid mellom WCL og NOS passer derfor godt inn i forretningsstrategien til begge selskapene. Kjernekompetansen i NOS er tilkomstteknikk, men bedriftens operatører og kontrollører har i tillegg til å være tilkomstteknikere, kompetanse og/ eller fagbrev i ett eller flere andre fag. Selskapet kan tilby blant annet sveisere, industrimekanikere, industrirørleggere, elektrikere, riggere og malere.

4

JOBB & NÆRING

Samarbeidet mellom bedriften i Volda og oss i Haugesund gir oss økt konkurransekraft, sier Jentoft.

har de blant annet en ingeniøravdeling med kompetanse som vi i NOS ikke har. Vi har tidligere samarbeidet både administrativt og operativt, sier Kay Ove Johansen. Norwegian Offshoreservice AS tilbyr i henhold til NORSOK-EN 473 NDT-inspeksjon innen alle seks metodene, VT (Visuell), MT (Magnetpulver), PT (Penetrant), ET (Virvelstrøm), UT (Ultralyd), og RT (Røntgen). Firmaet er sertifisert og har sakkyndig personell på kontroll av løst løfteutstyr, og tilbyr både årlig kontroll av løst løfteutstyr og taljer, samt kontroll, reparasjon og sertifisering av kraner på land og offshore.

Karl Johan Jentoft i Westcon Løfteteknikk sier at Norwegian Offshoreservice vil være et brohode mot det maritime markedet på Møre. (Foto: Odd-Atle Urvik)

Daglig leder Kay Ove Johansen i Norwegian Offshoreservice AS beholder de resterende 49 prosentene av aksjene i selskapet. Han sier de ansatte i Volda ser svært positivt på at WCL kjøper seg inn i selskapet. - Samarbeidet gjør at vi kommer til å stå enda sterkere her på Møre. I Haugesund

Westcon Løfteteknikk har hovedkontor i Haugesund, og avdelinger i Stavanger og Bergen. Bedriften, som i dag har 86 ansatte, har utviklet et totalkonsept som har gjort dem til den ledende leverandøren innen kran- og løfteutstyr i Norge. WCL er også eneleverandør i Norge av offshorekraner fra italienske HS Marine, og luftdrevne taljer fra J.D. Neuhaus. I forbindelse med at WCL blir majoritetsaksjonær i Norwegian Offshoreservice AS, overtar Karl Johan Jentoft som styreleder i selskapet.


Beklager, timelister duger bare ikke lenger... Leverer dine ansatte fysiske timeslister? Har dere tunge manuelle rutiner for timefangst? La dine ansatte slippe dobbeltarbeid og gjør heller optimalisert timefangst til et konkurransefortrinn. Frigjør tid til kjernevirksomheten slik at dere kan konsentrere dere om arbeid dere virkelig er gode på! La oss vise det i praksis på et av våre webinarer. Les mer på www.proplan.no/time.

www.proplan.no/time

Knust KnustGlass Glass --ring ringHurtigruta HurtigrutaCarglass Carglass Spesialister Spesialisterpå påreparasjon reparasjonog ogmontering monteringav avbilglass bilglass

Du finner oss i Hemmingstadv. 27 TT T Tlf.Tlf.09500-24 09500-24 Tlf.09500-24

OSLO - BÆRUM - LØRENSKOG - BODØ - BERGEN - STAVANGER OSLO - BÆRUM - LØRENSKOG - BODØ - BERGEN - STAVANGER DRAMMEN - LILLESTRØM - JESSHEIM - BODØ -SKI - KRISTIANSAND DRAMMEN - LILLESTRØM - JESSHEIM - BODØ -SKI - KRISTIANSAND TRONDHEIM - SANDNES - NYDALEN - FREDRIKSTAD - MOSS - HAMAR TRONDHEIM - SANDNES - NYDALEN - FREDRIKSTAD - MOSS - HAMAR Haugesund

www.hurtigruta.no www.hurtigruta.no

JOBB & NÆRING

5


- Vil ikke være med på høyhastighetsutredning Norsk Bane vil ha en alternativ utredning av høyhastighetstog i Norge. Selskapet som bl.a.jobber for Haukeli-alternativet mener utredningsopplegget er mangelfullt og uforsvarlig og ber statsråd Meltveit Kleppa om et møte for å utdype sine synspunkter. I brevet, som er ført i pennen av daglig leder Jørg Westermann og styreleder Kjell Stundal, vises det til at Jernbaneverket (Jbv) i sommer harlyst ut seks anbudskonkurranser om utredning av ulike spørsmål om høyhastighetsbaner. Disse skal definere premissene for en ny utredningsfase fra nyttår 2011. - Slik vi ser det, har Jbv dessverre valgt et utredningsopplegg som ikke gir oss noen mulighet
til å delta nå på en forsvarlig måte. Marked, traséer, konsept, tekniske spesifikasjoner,
miljø og økonomi kan ikke vurderes isolert, men inngår i en helhet der alle faktorene gjensidig
påvirker hverandre. Jbvs opplegg avskjærer imidlertid konsulentene fra å foreta helhetlige
vurderinger. En rekke avgjørende analyser er ikke lyst ut i det hele. Konsulentene
bes om å se bort fra sammenhengen med andre forhold og må t.o.m. akseptere logiske
brister som grunnlag for sine undersøkelser, heter det i brevet. Samtidig vil Jbv selv foreta avgjørende valg, til tross for manglende kompetanse. Jbv
krever også en aktiv rolle i konsulentenes arbeid, slik at skillet mellom konsulentenes

Jørg Westermann og Norsk Bane er ikke fornøyd med opplegget for høyhastighetsutredningen. ”Haukeli-banens far” vil derfor be om alternativ utredning.

og
Jbvs egne vurderinger blir utvisket. Alle disse føringene er i strid med departementets
mandat og vil etter alt å dømme føre til feilaktige konklusjoner. Vi vil også nevne at Norsk Bane AS gjennom oppdraget til Deutsche Bahn og egne undersøkelser har fått opparbeidet et detaljert og verdifullt plan- og analysemateriale som
både Stortinget og vi ønsker skal komme til nytte. Materialet inkluderer detaljerte traséforslag i samsvar med Stortingets krav om helhetlige baner for minimum 250 km/t, bl.a. for InterCity-nettet. Materialet vil slik kunne

BEHOV FOR LOKALER? Kontor

avverge feilinvesteringer for flere titalls milliarder kroner. Vi undersøkte derfor om vi sammen med Deutsche Bahn og evt. andre kunne levere et
anbud på en helhetlig utredning, men fikk konstatert at det ville bli avvist av Jbv. Vi mener derfor det nå er behov for en alternativ utredning. Slik ønsker vi å bidra til at
Stortinget får det nødvendige beslutningsgrunnlaget til rett tid, og at feilinvesteringer
unngås. Vi ber om et møte for å utdype problemstillingen, heter det til slutt i brevet til samferdselsministeren.

Arbeidslivets kompetAnsepArtner

Lager Butikk etc.

www.bergeiendom.no Tlf 52 86 55 70 - 976 40 435 - 909 94 473 tlf. 52 70 90 00 - www.aof-haugaland.no

6

JOBB & NÆRING


reklamebyrå

En sikker samarbeidspartner

VI UTFØRER ALLE TYPER BYGGEOPPDRAG OG ENTEPRISEFORMER

www.malvin-varne.no

Stongv 170 - 4270 Åkrehamn Tlf 52 83 70 00 fax 52 83 70 01 mail: post@malvin-varne.no

JOBB & NÆRING

7


Aase Askvig og Arve Nesheim-Hauge driver hver sin Joker-butikk like i nærheten av hverandre i idylliske Nedstrand. Joker Rasmussen ligger bak det store hvite sjøhuset til høyre i bildet, mens Joker Nedstrand befinner seg i det hvite huset med ark mellom de to butikksjefene.

Idylliske Nedstrand:

Konkurrenter − og gode kollegaer Nedstrandsfjorden åpner seg i et panorama mot Ryfylke-øyene når du kjører nedover bakken mot det lille tettstedet Stranda i det som var tidligere Nedstrand kommune i Tysvær. Hvem skulle tro at du her vil finne to svært aktive nærbutikker, som til sammen omsetter for rundt 20 millioner kroner i året. Tekst og foto: Bjarte Amble

Enda mer overraskende er det kanskje at de to konkurrentene ikke prøver å ta livet av hverandre. De ser på hverandre som gode kollegaer, og nøler ikke med å sende kunder til hverandre når det trengs. De ligger bare 100 meter fra hverandre og er begge med i Joker-kjeden. Begge trengs

− Det er bedre å ta vare på hverandre enn å knekke hverandre. Om sommeren kunne vi ikke klart oss med bare den ene butikken – da er dagsomsetningen 2,5 ganger så høy som ellers, sier Arve Nesheim-Hauge og Aase Askvig til Jobb & Næring.

8

JOBB & NÆRING

Marianne og Arve Nesheim-Hauge har utrolig mye spennende å by på i den gamle landhandler-delen, innenfor den moderne dagligvarebutikken.

Arve er innehaver for Joker Nedstrand, som ligger rett ved kaien der hurtigbåten og ferja anløper. Butikken driver han sammen med kona Marianne. Årsomsetning ca 10 mill. Aase er daglig leder av Joker Rasmussen, som eies av hennes far Bjørn Rasmussen. Årsomsetning ca 9,5 mill. Begge butikkene har historie tilbake til 1800-tallet. De sysselsetter hver ca 2,5 til tre årsverk, pluss ekstrahjelp om sommeren. − Siden vi begge er med i Joker-kjeden har vi ikke mulighet til å konkurrere på dagligvarene. Her fastsettes prisen av kjeden. Vi er

hele tiden online på data med kjedens sentralkontor i Oslo. Derfor kan de følge med oss, − men vi kan også følge med på hva og hvor mye konkurrentene selger, smiler de, og innrømmer at litt spennende å sjekke tallene til nabobutikken. Ubetydelig lekkasje

Kundekretsen henter de fra et område med ca 1.000 innbyggere. Disse må Arve og Aase dele med enda en Joker-butikk – den som ligger i Hinderåvåg noen få kilometer utover, der kirken og skolen ligger. − Hver butikk har sin kjerne av stamkun-


der. Tidligere holdt seg helst bare til “sin” butikk, men nå handler de allere fleste hos den andre også, når det er nødvendig. Handelslekkasjen utover mot Haugesund er så liten at det ikke er til å snakke om, sier de samstemte. Forskjellige

Om de to nærbutikkene er omtrent identiske når det gjelder dagligvarer, er de ulike på andre varetilbud.Aase i Joker Rasmussen har den store småbåthavna med 130 båtplasser, inkludert mange gjesteplasser, rett utenfor butikkdøren. Hos Rasmussen kan du kjøpe propan og fylle bensin eller diesel fra selvbetjente døgnåpne pumper, enten du kommer med bil eller båt. Kraftfôr til landbruket får du også her. Og trenger du banktjenester, er det Aase som kan tilby Bank i butikk, etter at SR-bank la ned sin filial for noen år siden. Litt lenger borte i vegen har Arve og Marianne i tillegg til en moderne dagligvarebutikk, også fortsatt den gamle landhandel-tradisjonen etter Odd Nesheim-Hauge. Her finner du litt av alt, bokstavelig talt. Dersom du går gjennom den nyeste delen av butikken og lenger inn i lokalet, er du tilbake i en god gammeldags landhandel. Hyllene er fulle av manufakturvarer og gaveartikler – her er maling, fiske- og båtutstyr og jernvarer i alle utgaver. Enten du har bruk for skotøy, strikketøy eller en ny truse,

så kan det fikses. Dette er også butikken som har apotekutsalg, tippetjenester og som kan skaffe hvitevarer som kjøleskap, vaskemaskin og komfyr på kort varsel, eller et tv-apparat og andre brunevarer om ønskelig. Behovet for utkjøring av varer etter bestilling har dabbet kraftig av. Begge butikkene kjører ut, men nå er det hele gjort unna med én tur, mot tre turer hver fredag tidligere. Gratis selvfølgelig, spesielt til glede for eldre mennesker uten bil.

− Jeg hadde to dager ferie, men det var i fjor, sier Arve, som gjerne innrømmer at jobben er en livsstil for ham. Men, legger han til med et smil, − i høst må jeg til syden enten jeg vil eller ikke.Turen er en gave jeg fikk til 50-årsdagen fra familien, så da… Aase derimot passer på å finne tid til både ferie og fritid. Hun bor i Hinderåvåg, så da er det ikke så enkelt å bare stikke ned i butikken et øyeblikk. − Så det ble to uker i vår, og en uke i august, smiler hun fornøyd.

Hyttefolket

Hyttefolket strekker nå sesongen over store deler av året, og er ikke bare sommergjester i butikkene. De kommer fra både Stavanger, Haugesund, Karmøy og Bergen. Gode kommunikasjoner sjøveien er derfor en viktig nøkkel til suksess for Nedstrand, fordi det skaper gjennomgangstrafikk. I dag kan du ta hurtigbåten til Stavanger på en time, eller du kan ta bilen på ferja til Judaberg og derfra kjøre Finnfast direkte til Stavanger. De få menneskene som bor på Foldøy, rett ute i Ryfylkebassenget, har ikke lenger butikk på øya si. Noen får tilsendt varer med båtene fra Nedstrand, eller de kommer selv med westamaren på handletur kl 08.55 og drar hjem igjen med ferja kl 10.05. En livsstil

− Og hvordan er det med ferie og fritid for dere som driver butikkene?

Joker Nedstrand

Firmanavn:Odd Nesheim-Hauge & Co Eies og drives av Arve Nesheim-Hauge (sønn til Odd) og kona Marianne. Butikk i lokalet siden 1838. Familien har drevet i lokalene siden slutten av 1950-tallet. Kjøpte nye lokaler på 70-tallet og bygget ytterligere ut i 1997. Årsomsetning i butikk og andre varer 10 mill.

Joker Rasmussen

Firmanavn: B Rasmussen AS Famiebedrift siden 1892. Innehaver: Bjørn Rasmussen. Daglig leder er deres datter Aase Askvig. Årsomsetning butikk og salg av drivstoff: ca 9,5 mill.

Daglig leder Aase Askvig sammen med sin far Bjørn Rasmussen, som eier Joker Rasmussen. Selv om Bjørn er pensjonist, tar han stadig et tak i butikken. JOBB & NÆRING

9


Siden sist Haugalandet på ONS Haugesundregionen var representert med et tyvetalls lokale bedrifter på den internasjonale oljemessen ONS, som ble arrangert i Stavanger 24. til 27. august. Over 40.000 besøkende, 1200 utstillere fra over 30 land, haugevis med foredrag og bedriftspresentasjoner og ulike kundearrangement på kveldstid. Noen bedrifter hadde slått seg sammen og etablert en regional fellesstand innerst i hall J. Andre viste seg fram på egen hånd i haller der de ulike bransjene var representert. Der traff vi Helifuel, Imenco, Gassco (faktisk på to steder!), Westcon, Solstad Offshore, Østensjø og Eidesvikrederiene og Deep Ocean, for å nevne noen. På Haugesundregionens fellesstand, som Rogaland Ressurssenter har ansvaret for, viste representanter fra i alt åtte virksomheter seg fram: Vassnes Elektro, Olaussens Metall, AF Decom Offshore, Acrylicon Rogaland, Fors-

Gassco var representert på to steder under ONS. Her er Kristin Kinn Kaste (t.v.) og Anne-Sofie Hagland.

kningsstiftelsen Polytec, Nordvegen Utvikling / Haugaland Næringspark, Omdømmeprosjektet Haugesundregionen og Rogaland Ressurssenter. Lokapolitikerne Harald Stakkestad (t.v.) fra Tysvær og Sven Olsen fra Haugesund lytter til markedsdirektør Rolf Inge Sørdal i DeepOcean under ONS i Stavanger.

Fin start for nytt tilbud Tor Inge Fredriksen var en ivrig debattant under HNs Frokostmøte

Et tyvetalls medlemmer fra Etne i øst til Karmøy i vest samlet seg forleden til premieren på HNs siste tilbud: Frokostkurs med faglig påfyll. Samspillet mellom næringsliv og offentlig forvaltning var hovedtema. Advokat Thor Harald Eike fra Eurojuris foredro på åpningsarrangementet, som altså samlet fullt hus i HNs møtelokale i Meieriet.

10

JOBB & NÆRING

Etter frokost og innledende drøs dro Eike gjennom de lover og regler som regulerer forholdet mellom det offentlige og private næringsliv. Det dukket opp mange konkrete eksempler som skapte diskusjon mellom deltakerne, og som bidro til å skape innsikt og kunnskap om f.eks. saksbehandlingsprosedyrer, habilitetet og behandlingstid i kommuner og fylker.

Frokostkursene vil bli
arrangert jevnlig og er et ledd i det strategiske arbeidet med å øke fordelene ved å være medlem i Næringsforeningen.
Kursemner vil være alt fra grunnleggende regnskapsforståelse, innføring i regler for offentlig anskaffelse til rollene i HMS-arbeidet. Samarbeidspartnere er Eurojuris, Deloitte og Haugaland HMS.


Internasjonal pris til Omega IAT-arkitekt Arkitekt Asgeir Damman ved Omega IAT sin avdeling på Stord er tildelt Europe & Africa Property Awards 2010 for et boligprosjekt på Ådland på Stord, skriver bderifetn på sine internettsider. Det prisbelønte prosjektet ble tegnet av Damman sommeren 2009, og er for tiden under oppføring på Ådland. Byggingen avsluttes på nyåret, og vil da bestå av sju eneboliger og et leilighetshus. «Prosjektet er spesielt tilpasset til klimaet her på Vestlandet, og er kjennetegnet av fin beliggenhet og samspill med området rundt. Vi har hatt et godt samarbeid med utbyggeren, og jeg er veldig fornøyd med resultatet,» sier Damman. Han reiser til seremonimiddag i London i slutten av september. Da vil han få juryens bedømmelse i kategorien «Best Architecture, multiple units», og de prosjektene med høyest poengsum konkurrerer videre mot prosjekter fra andre verdensdeler.

Verftskrisen avblåst For ett år siden ble norsk verftsindustri spådd krise. Nå har pipa fått en annen lyd. Ordreserven er nå større enn den har vært de to siste årene tilsammen. - Halvparten av norske verft står uten oppdrag til sommeren, sa næringsminister Trond Giske til NRK i oktober i fjor. - Antall nykontraheringer av skip har falt med 90 prosent innen internasjonal skipsbygging fra 2007 til første halvår 2009. Problemet er at det er overkapasitet både i shippingflåtene og hos skipsverftene. Så godt som ingen bestiller nye skip hos norske verft - noe som trolig vil bety at mange kommer til å miste jobbene sine i tiden som kommer. I dag er låten annerledes. Nå fylles ordrebøkene opp. Ifølge Aftenposten har industrien i år skrevet nye kontrakter for rundt 10 milliarder kroner. Det er mer enn de to siste årene til sammen.

Ny Oslo-rute neste år? Han hadde ikke noen ny rute i ermet. Men Bjørn Kjos utelukker ikke en ny avgang Haugesund-Oslo om et års tid. 31. august snakket Norwegian-sjefen for et hundretalls HN-medlemmer på Rica Maritim. Da var det vel ett år siden selskapet startet flygningene OsloHaugesund. En økt rotasjon kan komme i forbindelse med selskapets planer om å starte langdistanseflyvninger fra Oslo til USA og Asia neste år. Disse flyene skal mates med passasjerer, og de vil selskapet helst frakte selv til Oslo. - Det er naturlig å se økt rotasjon i sammenheng med en slik satsing, sier Kjos. Norwegian er bare måtelig fornøyd med belegget det første driftsåret, men pilen peker oppover. Selskapet har nå en markedsandel på vel 40 prosent på Oslo-ruta.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos i samtale med HN-direktør Egil Severeide under lunsjmøtet på Rica Maritim.

Studenter på bedrifts-jakt Trenger bedriften din hjelp til å utrede en konkret problemstilling eller belyse et konkret tema? Da har HSH en hel gjeng med studenter som er klare til å ta utfordringen. 6. oktober kan du få vite mer om opplegget. Avgangsstudentene ved ingeniør-, maritime - og økonomiske/administrative studier ved Høgskolen Stord/Haugesunder er på jakt etter kontakt med næringslivet i forbindelse med sine bacheloroppgaver

(prosjektoppgave) siste studieår. Studentene dekker et bredt spekter av fagfelt. Oppgaven skal ta for seg praktiske problemstillinger og utfordringer i en bedrift eller i en offentlig etat. Høgskolen Stord/Haugesund har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med bedrifter regionalt og nasjonalt. Alle studentene får veiledning av kyndig fagfolk. Dette kan i tillegg være en unik anledning til å treffe potensielle fremtidige arbeidstakere. Erfaringsmessig legger studentene mye arbeid i bacheloroppgavene og oppnår jevnt over bedre karakterer enn i andre fag, sier studieleder Gro Nesheim ved HSH. Studentene får kyndig veiledning av fagfolk fra Høgskolen Stord/Haugesund. Les mer om opplegget og hvordan du skal gå fram her: h t t p : / / w w w. h s h . n o / om_hsh/arr.htm

JOBB & NÆRING

11


Nesten 100 deltok på seminaret om kompetansebehov.

Skolen viktigste leverandør Skolen er næringslivets viktigste leverandør, og kompetanse er den viktigste ingrediensen i å videreutvikle næringslivet. Dette var utgangspunktet som tidligere forsker ved Handelshøyskolen i Göteborg, Anders Källstrøm tok i sitt foredrag på ”Mulighetsarena Kompetanse” som Haugaland Vekst arrangerte i samarbeid med Haugaland Skole-Arbeidsliv, Høgskolen Stord/Haugesund og Rogaland Fylkeskommune denne måneden. Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

Nesten 100 deltakere satte søkelyset på muligheter og utfordringer for morgendagens skole og næringsliv. Det som tydelig kom fra på arrangementet var behovet for utviklingsog forbedringskompetanse i regionen. I tillegg til Källstrøm hadde fylkesdirektør for opplæring i Rogaland, Magne Nesvik , rektor Egil Eide ved Høgskolen Stord Hau-

12

JOBB & NÆRING

Tidligere forsker ved Handelshøyskolen i Gøteborg, Anders Källstrøm viste til at det er nær sammenheng mellom ungdoms livsstil, og deres valg av yrke og utdanning.

gesund og direktør Inge Brigt Aarbakke fra Aarbakke Group foredrag. - Det er behov for mer og bedre samarbeid mellom skole- og utdanningsinstitusjoner og næringsliv/arbeidsliv, var en av konklusjonene som på gruppearbeidet. Man kan koble skole og næringsliv tettere sammen ved å spisse utdanningstilbudet mot det faktisk er behov for. Källstrøm viste til at ungdom i dag velger i større og større grad utdanning og yrke ut fra denne rekkefølgen:

1. Hvilken livsstil ønsker jeg? 2. Hvilket yrke i denne livsstilen ønsker jeg? 3. Hvilken utdanning kreves for å få denne jobben? Ungdommer velger gjerne yrker/utdanninger som gir en hip livsstil, for eksempel kunstner, mens eldre ungdommer/unge voksne er opptatt av hvilke yrker/utdanninger som er i vekst. Gjennom diskusjoner og SWOT-analyse kom deltakerne med innspill som tas med i det videre arbeid med næringsplanene og dermed næringspolitikken i kommunene Haugesund Bokn, Tysvær, Vindafjord og Utsira. - Haugesund-regionen drives i dag fremover av kompetansekrevende virksomheter blant annet innen prosessindustri, petromaritim næring, gass- og oljeindustri, IT, handel, service og tekstil. Konferansen satte søkelys på regionens fremtidige kompetansebehov, og hva kommunene, skolen og det offentlige bør prioritere for å styrke og videreutvikle det regionale skole- og kompetansetilbudet.


Skal lære opp ledere i Color Line Ferjeselskapet Color Line har satt i gang et omfattende opplæringsprogram for selskapets ledere ombord på skipene og i organisasjonen på land. Det er Relasjonsledelse Norge AS som har fått kontrakten, og sentralt i gjennomføringen av opplæringsprogrammet står Tysvær-selskapet Veilederen Norge AS. - Temaet er relasjonsledelse, som enkelt fortalt er ledelse av mennesker i en organisasjon. Vi begynte med en samling med konsernledelsen i sommer, og nå skal mellom 250 og 300 ledere på alle nivåer i rederiet gå gjennom opplegget. I alt skal vi ha 36 kursdager for Color Line, sier daglig leder i Veilederen Norge AS, Øyvind Røkenes til Jobb & Næring.

Veilederen Norge AS på Klovning i Tysvær skal lære ledere ombord i Color Lines relasjonsledelse.

Klimasatsing fra Solstad Offshore Solstad Offshore utvider sin satsing på miljøvennlige operasjoner, og innfører et bransjeledende miljøkonsept for selskapets flåte. Med konseptet Climate Neutral Operations (CNO) vil rederiet, antakelig som det første i verden, innføre muligheten for å operere klimanøytrale skip. Rederiet har over lengre tid satset på å redusere sine utslipp av forurensende gasser og utviklet i fjor systemet Solstad Green Operations (SGO). Gjennom enestående og nytenkende innsats på alle nivåer i organisasjonen, har mannskapene ved hjelp av dette systemet redusert drivstoff forbruket med opptil 20 % i Solstads flåte. Prosjektleder for nysatsningen SGO er offshorerederiets miljø- og utviklingsingeniør, Tor Inge Dale og i følge han er det dette arbeidet som nå åpner for det klimanøytrale offshore konseptet Climate Neutral Operations (CNO). - En grønn operasjon er et tiltak som sparer drivstoff. Klarer et skip å kutte med 500 liter diesel om dagen blir det registrert som en grønn operasjon i rederiets miljøsystem. Det finnes mange måter hvor skipene kan effektivisere sine miljøprestasjoner, og

Solstad Offshore satser på miljøvennlige operasjoner. Her er rederiets skip ”Normand Installer”. Foto: Solstad Offshore.

mannskapene om bord fokuserer sin innsats innenfor 7 hovedkategorier for miljøbesparelser. Utenom miljøbesparelsene, gir dette også besparelser for rederiets kunder. Nå vil rederiet åpne for å utnytte disse besparelsene til å bringe miljøarbeidet enda et hakk videre.

- I det klimanøytrale konseptet ønsker vi nå å invitere våre kunder til å bruke en del av de sparte drivstoffutgiftene på CNO, sier Dale.

JOBB & NÆRING

13


HN-direktør Egil Severeide og fylkesleder for TV-aksjonen 2010, Anne Dorthe Sunde oppfordrer bedriftene på Haugalandet til å vise solidaritet med dem som lider.

Støtter opp om TV-aksjonen Næringsforeningen støtter opp om årets TV-aksjon 24. oktober og gir 10 000 kroner til Flyktninghjelpen. -Vi må vise solidaritet med de som lider, sier HN-direktør Egil Severeide som sitter i fylkeskomiteen for årets innsamlingsaksjon. Sammen med fylkesleder Anne Dorthe Sunde oppfordrer han bedrifter i nordfylket til å bli med i næringslivsstafetten som skal arrangeres for å skaffe penger til Flyktningehjelpen. - Vi har oppfordret våre medlemsorganisasjoner til å utfordre bedriftene sine og bli med i stafetten. Det er ikke beløpene som betyr mest, men at vi bryr oss, sier Severeide. Årets TV-aksjon skal gå til å hjelpe dem som har alle odds mot seg. Om lag 43 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og konflikt. Halvparten er barn og ungdom. Pengene fra årets aksjon skal gå til hjelp og beskyttelse for mennesker på flukt. Et menneske på flukt trenger de mest elementære ting for å overleve. Mat, vann, et sted å sove. Men det er også viktig å bidra med annen type hjelp. Skolegang til barna,

14

JOBB & NÆRING

juridisk hjelp og at noen taler deres sak; i hjemlandet og internasjonalt. Flyktninghjelpen gjør alle disse tingene. Flyktninghjelpen driver flyktningleirer med flere tusen mennesker. De deler ut telt og setter opp midlertidige hus. De gir skolegang til 100.000 barn. De deler ut mat, vann og såkorn til millioner av mennesker hvert år. De hjelper hjemvendte flyktninger å få tilbake hus, eiendom og arbeid. Menneskene Flyktninghjelpen hjelper befinner seg i noen av verdens farligste områder, som Afghanistan, Somalia og DR Kongo. De trenger hjelp og beskyttelse fra krigsherjingene. Å nå frem med hjelpen er svært utfordrende. Flyktninghjelpen har blitt eksperter på å få hjelpen fram der få andre kommer til med nødhjelp. De opererer som en nøytral aktør og deres mål er å hjelpe sivilbefolkningen. De fleste av Flyktninghjelpens 2600 medarbeidere er lokalt ansatte. Flyktninghjelpen har prosjekter i rundt 20 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa. Alle prosjektene styres direkte fra et lite og effektivt hovedkontor i Oslo. Flyktninghjelpen samarbeider nært med FN og andre organisasjoner, både ute i verden og i Norge. Utenfor Norge er Flyktninghjelpen kjent som NRC (Norwegian Refugee Council). TV-aksjonen har vært gjennomført hver

eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at 100.000 bøssebærer skal besøke husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober. Her kan du gi penger og utfordre andre: http://tva2010.no/landsstatistikk

Dette er Flyktningehjelpen Stiftet 1946 Hjelper mennesker på flukt Bistår med leirdrift, husbygging, juridisk hjelp, distribusjon av nødhjelp og utdanning Har i dag aktiviteter i rundt 20 land Har tidligere hatt TV-aksjonen i 1974, 1979, 1988 og 1998 Tidligere navn: Europahjelpen, Flyktningerådet


Balanse først i 2013 Kjersti Haugland i DnBNOR Markets, opprinnelig fra Ølen, så inn i glasskula på et frokostseminar DnBNOR inviterte til i Rica Maritim 27. august. Jostein Staupe Aksdal, leder av regionalt meglerbord i banken ledet seansen, der Haugland dro gjennom de forutsetningene som ligger til grunn for utviklingen av verdens- og nasjonaløkonomien. Haugalands hovebudskap var at vi er midt i et finanskrisedrama i fem akter og at verdensøkonomien ikke vil være tilbake i normalt gjenge før i 2013/2014. Norge er i en særstilling, men ikke upåvirket av konjunkturene. -Men en stor offentlig sektor virker stabiliserende og sterke statsfinanser gir oss handlefrihet, sa Haugland.

Forsiktig optimisme er hovedbudskapet hos markedsanalytiker Kjersti Haugland i DnBNOR Markets, her samme ned Jostein Staupe Aksdal i DnBNOR Haugesund.

Malaga- en reise verd Et tyvetalls næringslivsledere og politikere var med på en visningstur i regi av Haugesund Travel til Malaga i månedsskiftet august/september. Det ble tid til relasjonsbygging, sightseeing og sosiale sammenkomster på turen, hvor formålet var å få vist fram den sørspanske byen for reisevillige haugalendinger. Ryanair bruker ca. tre og en halvtime på å fly ned til kystbyen, som med sine 800.000 innbyggere og interessante historie er et flott skue. I august kunne vår regionale flyplass på Helganes tilby hele 9 utenlandsdestinasjoner, hvorav Malaga er den ferskeste.

En del av deltakerne på turen på besøk i tyrefekterarenaen i Mijas: Fra venstre ordførerne Harald Stakkestad og Arne Bergsvåg, Bjørn Olav Leite i Haugesund Travel med samboer Torill Eikenes Solheim, og Egil Severeide i HN. JOBB & NÆRING

15


HMS-kurs i Haugesund HMS for ledere

Tilfredsstiller kravene til dokumentert HMS-opplæring for ledere med personalansvar iht. arbeidsmiljøloven. 1 dag | 27. oktober 2010

HMS for ledere – på engelsk

Innføring og øvelse i risikoanalyse. Et prosessorientert metodekurs hvor du gjennomfører en risikoanalyse etter grovanalysemetoden. 2 dager | 23.-24. november 2010

Metodekurs i sikker jobb analyse (SJA)

På forespørsel – ta kontakt med oss!

Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Risikoanalyse i praksis

Lovpålagt kurs i arbeidsmiljø. Gir deg kjennskap til grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid, og selve arbeidsmiljøloven. Nett + 2 dager | 26.-27. januar 2011

Et prosessrettet kurs hvor du får en introduksjon til de ulike fasene av SJA. 1 dag | 25. november 2010

Se www.teknologisk.no eller ring oss på tlf. 934 48 987 for mer informasjon.

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et selskap som er eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet drifter alle renovasjonstjenestene for eierkommunene og er en sentral og ledende aktør på innhenting og håndtering av avfall. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringsvirksomheter i regionen. Selskapet omsetter for omtrent 90 mill kr., har 26 årsverk og bemanna miljøstasjoner på Toraneset i Vindafjord, Årabrot i Haugesund og etter hvert også i Etne.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR Da vår administrerende direktør nå går av med pensjon søker selskapet hans etterfølger. Adm.direktør har det overordnete ansvaret i selskapet og skal utføre alle oppgaver som følger med stillingen som øverste leder. Vår bransje er i vekst og kontinuerlig utvikling og vi søker en person som kan følge opp denne utviklingen. En utfordring for selskapet er å gjennomføre nødvendige miljøkrav, opparbeide gode tjenester og arbeide for lokal utnyttelse av ressursene i avfallet. For næringsvirksomheten ser vi for oss en utvikling av forretningsideene til selskapet. Adm dir skal fronte driften av selskapet og sammen med sine medarbeidere og styret løse framtidens utfordringer. Ut fra dette stiller vi følgende krav til den nye lederen: • Minst 3-årig høgskoleutdanning, gjerne økonomisk/administrativ, ingeniør- eller miljøteknisk fagkrets • Erfaring fra lederstilling, gjerne innen offentlig sektor • Kjennskap til regelkverket for offentlige innkjøp (anbudsinnhenting og kontraktsoppfølging) • Ha gode kunnskaper om økonomisk styring og oppfølging • Ha ansvarsfølelse og kunne omgå og behandle medarbeiderne på en positiv måte • Være strukturert, god på samarbeid, omgjengelig og handlingsorientert. Det vil være positivt om du også har kjennskap til lover, forskrifter og regler innenfor ansvarsområdet. Har du relevant kompetanse kan du søke selv om du mangler formell utdanning. Vi tilbyr en utfordrende lederstilling med stor spennvidde i oppgaver, ansvar og nettverksbygging, og med gode lønnsog pensjonsvilkår. Flere opplysninger kan du få av styreleder Geir Worum på tlf. 911 45 616 eller på våre nettsider på www.him.as. Søknad sendes pr. post til: Haugaland Interkommunale Miljøverk, 5574 Skjold, på e-post til him@him.as eller evt. direkte til adm.dir. Søknadsfrist 15. oktober 2010.

16

JOBB & NÆRING


Helse Miljø Sikkerhet Caroline Henriksen HMS-ingeniør/HMS-rådgiver

Din komplette rekrutteringsog bemanningspartner! Bli kjent med oss - det lønner seg! Ta kontakt mer Personalhuset Haugesund på tlf. 982 95 143 eller les mer om oss på www.personalhuset.no

Uønsket lyd

Visste du at hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa? Eller at hørselstap forårsaket av støy er uhelbredelig?

Selv om arbeidet med å redusere støy på arbeidsplassene har pågått i mange år, er det ikke å regne som et gammeldags arbeidsmiljøproblem. Det er fortsatt en stor utfordring i mange arbeidsmiljø. Mest utsatt for hørselskadelig støy er ansatte i næringer som industri og bygg- og anlegg. Men også i mange andre næringer kan støy være en utfordring, som i barnehager, skoler og restauranter. Selv om det mange steder var “verre før”, så er det ikke godt nok enda. Årlig meldes 1500-2000 hørselskader til Arbeidstilsynet. I tillegg til hørselskader kan støy også ha andre negative helseeffekter, som å medvirke til arbeidsrelatert stress og øke risikoen for ulykker. Hører du gresshoppene?

Dersom man over tid utsettes for sterk støy, vil hørselen gradvis svekkes. Impulslyder som slag, skudd og eksplosjoner, kan imidlertid gi umiddelbar og uopprettelig skade på hørselen. I tillegg finnes det også enkelte kjemikalier som er “giftige for øret”, og kan føre til eller medvirke til hørselskader. Det er også en negativ utvikling at mange unge trer inn i arbeidslivet med støyskader som allerede er påført ved overdreven bruk av mp3-spillere og lignende. Tegn på at man har en hørselskade, kan være unaturlig susing i øret (tinnitus), at det blir vanskeligere å delta i samtaler og at lyder oppleves som dempede. Evnen til å høre høyfrekvente toner er ofte det første som bli svekket. Mange tror kanskje at gresshopper med sin høyfrekvente lyd, er utryddet i Norge fordi de ikke kan høre dem lengre. Det er de faktisk ikke. Hørselsskadelig støy

Støy kan defineres som uønsket lyd, og man deler den gjerne inn i to kategorier, irriterende støy og skadelig støy. Lydstyrken måles i desibel (dB), og skadelig støy regnes som støy fra omgivelser med over 80dB i snittverdi eller hvor impulslyder over 130 dB kan forekomme. Ved støynivåer som overstiger dette, sier støyforskriften at de ansatte skal få tilbud om jevnlig helseundersøkelse med hørselskontroll. Det er ikke kun lydstyrken som er av betydning for om støynivået er hørselskadelig. Hvor ofte man blir utsatt for støy og hvor lenge støyen varer er vesentlig. Derfor måler man lydnivåene over tid når støy skal kartlegges med det formål å avdekke helserisiko. Det er arbeidsgiver som må sørge for at støymålinger gjennomføres dersom det er grunn til å anta at grensene overskrides. Dersom tiltak viser seg nødvendig, er det viktig å stille flere spørsmål. Kan støykilden fjernes? Kan det gjennomføres tiltak ved støykilden? Kan arbeidsplassen organiseres på en annen måte? Hørselvern er å anse som et midlertidig hjelpemiddel for å beskytte arbeidstakere mot støy, og støyforskriften forteller når hørselvern skal være tilgjengelig, og når det må være påbudt. Det er all grunn til å fortsette arbeidet med å iverksette tiltak mot støy på arbeidsplassene, og til å beskytte seg mot støy der tilfredsstillende støyreduserende tiltak ikke er nådd. Bedriftshelsetjenesten bistår virksomheter med kartlegging av støy, vurdering av tiltak og rutinemessige hørselskontroller.

Produksjon av veivaksel til hydraulisk motor. Vi leverer varierte produkter til olje - gass og offshore industrien. Dyktige fagarbeidere sørger for at vi kan tilby våre kunder høy kvalitet og god service.

Haukås, N-5570 Aksdal Tlf.: +47 52 77 48 00 - e-mail: post@haukaas.as www.haukaas.as

JOBB & NÆRING

17


Tove Virata Bråthen og Ida Kristine Vollum er ute med ny lokal praktbok, denne gangen om Karmøy.

Ny flott Karmøybok i salg Den kreative duoen Tove Virata Bråthen og Ida Kristin Vollum, som tidligere blant annet har utgitt praktboken ”Haugalandet tegnet med lys” er igjen aktuelle med en ny bok. Denne gangen er det dagens Karmøy som blir omtalt i tekst og med bilder.

Tekst og foto: KNUT E SANDERSEN

Tekstene er hovedsakelig dikt, mens det mot slutten av boken er mer fakta om Karmøy.

18

JOBB & NÆRING

– Jeg er oppvokst på Visnes, og det bærer flere av tekstene mine klart preg av, sier Tove V. Bråthen. Hun legger til at mange av tekstene har maritim forankring, og de uttrykker hennes kjærlighet til området. – I tillegg er alle tekstene også oversatt til engelsk, slik at boken blir lettere tilgjengelig også for folk utenfor landets grenser. Ida Kristin Vollum er fotografutdannet i Oslo. Hun har i mange år tatt bilder fra Karmøy, og de som nå er å finne mellom permene på ”Karmøy” er hovedsaklig fra de siste par årene. – Jeg har sans for detaljer, og mange av bildene har gjerne et maritim og et historisk tema i seg, sier Vollum, som gjerne benytter ulike og uvante vinklinger i sine bilder.

– Det vil kunne gi leserne en ny måte å se Karmøy på, og dermed også gi dem en ny opplevelse av området. Boken er kommet ut i et opplag på 3000 eksemplarer, og vil koste 379,- i bokhandelen. Med 271 vakre bilder fra Karmøy er dette en flott gave å sende til familie og venner, som kanskje har røtter i eller et forhold til Karmøy. Med norsk og engelsk tekst vil boken også være et vakkert minne å ha med seg hjem for turister som besøker området. - Den vil også være en ideell gave for bedrifter å gi til sine forbindelser og sine ansatte, i stedet for standardgaver som vinflaske eller vasen som blir stablet bort i et vitrineskap, sier Tove Virata Bråthen med et smil til Jobb & Næring.


Direkte til Alicante, Bremen, London og Malaga

Gruppereiser Bestill årets RD JULEBO nå!

ALicAnTE

3* hotell i 3 netter i dobbeltrom m/frokost Benidorm Palace - show i Europeisk toppklasse med 3 retters middag (inkl. drikke)

LOnDOn

3* hotell i 2 netter i dobbeltrom m/frokost Musikal med 3 retters middag på restaurant Veeraswamy

Fra kr 1990,-*

Fra kr 2590,-*

BREMEn

3* hotell i 3 netter i dobbeltrom m/frokost 3 retters middag på Ratskeller (inkl. drikke)

MALAGA (t.o.m. oktober) 4* hotell i 3 netter i dobbeltrom m/frokost Flamenco show med 3 retters middag (inkl. drikke)

Fra kr 1990,-* * Prisene gjelder pr.pers. i delt dobbeltrom for grupper på min. 20 pers. Flyplass og show transfers inkl. i prisen. Flybilletter er ikke inkludert i prisen.

Fra kr 2590,-*

Jessica Velde Gruppeansvarlig Tlf: 52 85 78 07 e-mail:

jessica@haugesundtravel.no

Bjørn Leite Salgssjef grupper Tlf: 52 85 78 07 e-mail:

bjorn@haugesundtravel.no

Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk Tlf: 52 85 78 00 post@haugesundtravel.no

JOBB & NÆRING

19


Jobbfrukt

Ti p s o s s om noen som fortjener e n Fr u k t k o r g : j n @ d h r. n o

Frukt til hjelpende hender De er grovarbeiderne på sykehjemmene og omsorgsboligene rundt om i HelseNorge. Selv om de har hjelpemidler til løft av pasienter, så blir allikevel mange tunge tak i arbeidshverdagen. Det er de som steller våre eldre om morgen, kler dem, gir dem mat, snakker med dem og som til slutt brer dyna over dem når dagen er omme. Du hører sjeldnere om dem i media enn andre profesjoner i helsesektoren, men samler du dem sammen så får du en arme på 110.000 kvinner og menn med hjelpende hender. De er hjelpepleierne.

Tekst og foto: KNUT E SANDERSEN

De jobber til alle døgnets tider, og siden helsesektoren også sliter med et stort sykefravær er det ikke sjeldent at dagene preges av at man er færre på vakt enn det man skal være. Noe som sliter ekstra på de som er igjen på vakt. Enda flere tunge løft og enda mindre tid på hver enkelt pasient. Likevel er smilet alltid på lur, og latteren sitter løst i gangene.

Energi på jobben Hver uke kjører vi ut 420 fruktkurver på Haugalandet - prøv du også!

5284 4833 jobbfrukt@ipk.no www.jobbfrukt.no

Hjelpepleierne takket for oppmerksomheten. Fra venstre: Myrvete Ferati, Zam Zam Mohamed, Ingunn Dagsland og Anette Dybevik.

Jobb & Næring tok turen til Udland Omsorgsenter for å gi denne yrkesgruppen en påskjønnelse med månedens fruktkurv, og traff på fire flotte representanter for yrkesgruppen. Det var midt i lunsjen da vi kom, og fruktkurven vakte stor glede blant de ansatte i 2.etasje.

De ansatte gav uttrykk for at det var godt å bli lagt merke til. -Takk for at vi blir sett, var tilbakemeldingen som Jobb & Næring fikk fra yrkesgruppen som selv har som oppgave å se andre og deres behov.

Vi gjør mer enn å selge Jobbfrukt. Over 90 ansatte står klar for å utføre arbeidsoppgaver for din bedrift. Har du behov for treemballasje, trekasser eller paller? Sikkerhetsklarert og gode rutiner på makulering. Det meste innen bearbeiding av aluminium. Borring, fresing kapping og maskinering.

Kontakt oss på 52 82 46 02 - spør etter Arne Johnsen www.ipk.no


r o t n n ko kl. stol

o serie in n e X non e på

j n a amp

Gode

k å t p s r e ø s i H njepr a kamp

Tilbu

.

r t.o.m

jelde dene g

e kker. X e y vår n ngt lageret re a

er så l

10 ell 29.10.

Kontakt priser påoss for og mont frakt ering!

XENON PAKKETILBUD 1 Arbeidsbord med hev/senk og Håg H09 Inspiration 9220

XENON PAKKETILBUD 2 Arbeidsbord med hev/senk og Håg Capisco 8106

Bordplate: 180x98. Veil 16.494,-. Eks mva, frakt og montering. Pris pr. pakke.

Bordplate: 180x98. Veil 13.604,-. Eks mva, frakt og montering. Pris pr. pakke.

Nå 1-3 pakker

Nå 1-3 pakker

3 pakker eller mer

3 pakker eller mer

10.690,9.998,-

8.506,7.998,-

AS Sterling, Frakkagjerdveien 89, 5563 Førresfjorden, JOBB & NÆRING Tlf: 52 75 45 55, Fax: 52 75 45 60, salg@assterling.no www.assterling.no

21


Den ideelle gaven til ansatte, kunder og besøkende fra inn- og utland! Karmøy – som brekker av storm er en poetisk kjærlighetserklæring til Karmøy. Gjennom Bråthens dikt og Vollums bilder kommer leseren tett på øyas værbitte landskap og historiske røtter.

Med engelsk tekst!

I bokas faktadel vil leseren også få kjennskap til viktig informasjon om øya. Boka har norsk og engelsk tekst.

379,-

Pris: Rabatt til bedrifter ved kjøp av over 10 bøker.

Nå med engelsk tekst!

Haugalandet – tegnet med lys har, etter forespørsel, nå kommet i nytt opplag med engelsk tekst i tillegg til den norske. Boka har også fått nytt omslag. Dette er en praktbok fra Haugalandet som tar deg på reise i regionens historie, kultur og natur. Med andre ord en bok rik på kontraster fra Utsira i vest til Etne og Sauda i øst. Pris:

299,-

(ordinært første opplag var 399,-)

Rabatt til bedrifter ved kjøp av over 10 bøker. Ta kontakt med vår selger:

JOBB & NÆRING

Mobil:................... 908 25 707 Mail:....................... jan@dhr.no reklamebyrå

22

Jan Åge Matland


Midt i blinken

Espen Devold er spesialist på merkevarestrategi og markedskommunikasjon og jobber som Kommunikasjonsrådgiver i DHR Reklamebyrå i Haugesund. Devold har erfaring blant annet som Rådgiver i DDB Oslo Reklamebyrå, Head of Marketing i Adidas Europa, Global Retail Marketing Manager i Helly Hansen og fra Kavli konsernet.

Om kommunikasjon som treffer av Espen Devold, DHR Reklamebyrå.

Kommunikasjon og underholdning I dag vil alle bli underholdt. Vi lever i et samfunn hvor vi blir underholdt 24 timer i døgnet. Det er ikke lenger bare de tradisjonelle underholdningstilbyderne som sloss om vår oppmerksomhet. Underholdning har spredt seg til bedrifter som vil selge sine produkter, bedrifter som vil holde på talenter, politikere, kirken, veldedige organisasjoner og de fleste som ønsker å nå frem til et publikum med budskapene sine. Underholdning er ikke lenger noe vi oppsøker, men blir oppsøkt av! Vi blir eksponert for det hele tiden, og vi liker det. Dagens unge krever det til og med! På skolen i dag har de gått fra 45 minutters monologer og en grønn tavle til bruk av audiovisuelt utstyr som dramatiserer budskapene bedre. De beste lærerne har til og med forstått at de må fenge og underholde for å få oppmerksomheten. De veksler mellom humor, eksemplifisering, involvering av elevene, dramatisering, osv for å formidle budskapet. Noen har til og med begynt å spille musikk over høytaleranlegget… Nåtidens mobiltelefoner er mer brukt til underholdning enn til å ringe med. Her kan man bruke et hvert ledig øyeblikk til å surfe på nettet, spille spill, høre på musikk eller gå inn på de mange applikasjonene (apps) som man kan laste ned på telefonen. Til og med Frelsesarmeen har sett nytten av god underholdning for å fremme sine saker og skaffe midler til sine prosjekter. Utgivelse av bøker og store konserter har blitt en del av markedsføringen. Som bedriftsleder må du i dag tenke på hvordan du kan underholde. Det finnes så mange produkter ute på markedet at kundene kan velge fritt. Dette betyr at de ikke behøver å velge bare ut i fra pris og kvalitet lenger. Man må derfor skape en større ramme rundt produktene. Driver du innen råvareindustri eller som underleverandør kan det være vanskeligere å underholde. Men man må også her gå nye veier for å få innkjøperne til å velge ditt produkt. Bedre og mer spennende presentasjoner, opplæring som involverer eller demonstrasjoner som imponerer kan være virkemidler som fungerer godt i dagens underholdningssamfunn. Blanding av produkter og underholdning er en interessant utvikling. I de senere årene har Adidas utviklet kolleksjoner i samarbeid med Missy Elliot, Porsche, Vespa, David Beckham og andre livsstilsikoner. Man tillegger her produktene en stor underholdningsverdi som tar hensyn til at forbrukerne har et mangfold av interesser og ønsker utenom bare det fysiske produktet. Adidas bruker sponsede spillere som Messi og Beckham for å underholde. Disse underholdningsikonene deltar for eksempel aktivt i konseptbutikkene til Adidas med underholdning gjennom fotballtennis, autografskriving eller andre aktiviteter. Både Nike og Adidas har implementert egne stasjoner i butikkene hvor forbrukerne kan designe sine egne sko. Underholdingsfaktoren er stor og de jobber hardt med å hele tiden komme opp med nye ideer. For aviser som opplever stor nedgang må man hele tiden tenke på underholdningsverdien i produktet sitt. I butikkbransjen kommer aktører som H&M og Zara ut med nye kolleksjoner ukentlig. De ønsker å komme med noe nytt hele tiden for å underholde og gi nye grunner til å besøke butikkene. H&M lanserer titt og ofte kampanjer hvor de samarbeider med trend- og underholdningsikon som Karl Lagerfeldt og Stella McCartney. Dette er ikke for å selge volum, men for å skape en ramme rundt merkevaren sin som underholder, gleder og begeistrer. Kanskje er det på tide å tenke i disse retninger for avisene? Kinoen har samme problemstilling. De konkurrerer nå

med så ekstremt mange flere tilbud enn for bare 10 år siden. De må tenke på hvordan de kan skape en ramme rundt filmene som gir publikum en opplevelse enn bare filmen i seg selv. Sex and the City er et eksempel på dette. Filmen har vel bare fått terningkast 1 eller 2 av kritikerne, men rammen rundt med førpremierer, venninefester, produkter fra filmen, talk shows, utallige guider på hvordan du skal kle deg for å komme i stemning til filmen, osv står til terningkast 6. Hvorfor har man fått dette enorme inntoget av underholdning i samfunnet? Jo, først og fremst har det med veksten av produkter og tilbud i samfunnet. For å skille seg ut må man engasjere og begeistre målgruppene. Underholdning er en glimrende måte å gjøre dette på. En annen viktig faktor er utviklingen av teknologi. Ikke bare kan man ha med seg underholdningsenheter som IPhone, IPod og IPad overalt, men veksten av TV, radio og ikke minst websider og sosiale medier har været enorm. Dette gir helt andre muligheter for å bli underholdt enn før. Dagens kresne kunder og forbrukere er oppdatert og de ønsker å få gode produkter til gode priser mens de blir engasjert og underholdt. Underholdning har blitt en svært viktig del av samfunnet generelt. Men, hva med på jobben da? Jo da, arbeidsgivere må begynne å se på hvordan de hele tiden skal gi de ansatte nye ting å glede seg over, bli begeistret av og overrasket over. De må underholdes for å forstå interne budskap i organisasjonen og for hele tiden være motivert. Dette må selvfølgelig ha relevans til arbeidet man gjør. Om man velger å se på de ansatte som personer som bare er på jobben for å tjene lønnen sin så bør man revurdere personalpolitikken sin. Hver enkelt ansatt er en viktig merkevareambassadør. De ansatte må engasjeres, underholdes og motiveres slik at de har det gøy og trives på jobb. Motiverte ansatte jobber alltid bedre, mer kreativt og mer effektivt. Dagens ansatte er svært mobile og det har blitt en vanesak å bytte jobb. Om de ikke trives hos en arbeidsgiver så er de raske med å bytte jobb. Så om man vil beholde talenter eller erfarne personer i bedriften, så må man nå også se på underholdningsgraden og hvordan man hele tiden kan engasjere og inspirere de ansatte. På tide å tenke mer på underholdning?

JOBB & NÆRING

23


Haugesundregionens Næringsforening (HN) jobber for gode rammevilkår for bedriftene og for utvikling av regionen • Vi er paraplyorganisasjonen for næringslivet og bedriftenes talerør overfor offentligheten • Vi jobber for å bedre næringslivets omdømme • Vi arrangerer konferanser, skaper møteplasser og bygger nettverk på tvers av bransjer • Vi hjelper medlemsbedrifter som støter på vansker i offentlig byråkrati • Vi er eid av nærmere 250 enkeltbedrifter og 24 organisasjoner • Vi representerer direkte og indirekte over 1000 bedrifter i regionen

Vi bygger regionen

Solide samarbeidspartnere backer Haugesund Regionens Næringsforening ved Egil Severeide og Bernt Jæger. Fra venstre: Kristian Eidesvik (Caiano), Olav Linga (Haugaland Kraft), Brian Bjordal (Gassco), Ben Tore Brekke (DnB NOR), Frank Vikingstad (Sysco) og Geir Egil Østebøvik (Imenco). Jarle Haug Pettersen (Nordea) var ikke til stede da bildet ble tatt.

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

PARTNERE

www.hninfo.no

E-post: post@hninfo.no

Tlf: 52 01 08 40


* Prisen er inkl frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. CO2 utslipp ved kombinert kjøring 152 -189 g/km (2.0 TDCi 115 hk - 2.0 SCTi 203 hk). Drivstofforbruk ved kombinert kjøring 0,57-0,81 l/mil (2.0 TDCi 115 hk - 2.0 SCTi 203 hk). Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud.

Ford

Feel the difference

Kjøremaskin eller en praktisk bil? Du trenger ikke velge enten eller. Vi hater alle å måtte kompromisse. Derfor er Ford Galaxy både familievennlig og luksuriøs, mens S-MAX er praktisk og sporty.

NyeFordS-MAX fra kr. 377.000,-

NyeFordGalaxy fra kr. 443.500,-

Haugesund Auto Sunnhordland Bil

Telefon 52 70 38 00 www.haugesundauto.no Mandag-Onsdag: 07.30-16.30 Torsdag: 07.30-19.00 Fredag: 07.30-16.30 Lørdag: 10.00-14.00 Sunnhordland Bil: 53 40 25 37 90 JOBB & NÆRING www.sunnhordlandbil.no


Synergia øker på Haugalandet Synergia AS er et rådgivningsselskap som tilbyr økonomisk rådgivning til næringslivet på Haugalandet. I selskapet er det 7 partnere, tre av disse holder til på Haugalandet mens de fire siste er lokalisert i Stavanger-regionen. - Etter at jeg har vært alene som partner og rådgiver på Haugalandet, utvidet vi i sommer med å kytte til oss to nye partnere på denne siden av Boknafjorden. Både Øyvind K. Johansen og Johan Øvrebø er siviløkonomer slik som jeg, men vi har litt forskjellig erfaringsbakgrunn slik at vi utfyller hverandre. I tilegg til økonomisk rådgivning for bedrifter sitter partnere også som eksterne styremedlemmer i en del selskaper sier Odd Erik Salvesen til Jobb & Næring. Synergia er en paraplyorganisasjon som bygger på det som tidligere var kjent som Rogaland Næringstjeneste. - Nå vil vi stå fram som et kompetansehus som skal drive økonomisk rådgivning. Målet er å skape lønnsomhet for våre kunder, sier Øyvind K. Johansen. Han er utdannet ved Norges Handelshøyskole og har spesialisert seg innen finansvirksomhet. - En økonomisk rådgiver har en annen funksjon enn revisor. Vi skal tilby en bredde av produkter og tjenester til bedrifter i ulike bransjer og til offentlig sektor, sier Johansen. Johan Øvrebø er siviløkonom med spesialisering innen strategi og ledelse, og har erfaring fra tilrettelegging og oppbygging av økonomifunksjoner i selskaper. - Regnskapsføring, likviditetsstyring, økonomistyring, strategiutvikling og operasjonalisering av strategi er områder jeg har spesialisert meg innen, sier Øvrebø. Odd Erik Salvesen har vært beskjeftiget i management-by-hire og prosjektledelse, og er engasjert blant annet av Haugesund Travel AS / Lufthavnutvikling Vest-Norge AS. - Sammen med mine to nye partnere og kollegene i Stavanger-området vil vi kunne utfylle hverandre. Med bredere kompetanse kan vi samarbeide om større prosjekter. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter som har bruk for rådgivere som kommer utenfra og er i stand til å se ting med nye øyne, sier Salvesen.

26

JOBB & NÆRING

Odd Erik Salvesen (bak) med sine to nye partnere. Johan Øvrebø (t.v.) og Øyvind K. Johansen er begge siviløkonomer fra Norges Handelshøyskole i Bergen, men med forskjellig fagfelt.


Nytt om navn

2010

HMS-KONFERANSEN 4. NOVEMBER, MaRitiM hall haugEsuNd

Dag Schreiner

Rune Hunshamar

Jorunn Hauso

Tom Remlov

Jobb & Næring vil gjerne presentere folk som har fått ny jobb. Vi ber om digitalt bilde, navn, stilling og eventuelt hvor vedkommende har vært før. Tjenesten er gratis. Bidrag kan sendes til: jn@dhr.no

Håkon Lasse Leira

HMS-ARBEID OG LEDELSE Jubileumskonferanse / Haugaland HMS 25 år

Evy T. Lyngstad

Nå: Administrativ Driftsstøtte Omega. Før: Administrasjonsleder - BIS Productionpartner Vedlikehold Karmøy

Sigbjørn Nesheim

Nå: Chief Financial Officer (CFO) North*Sea Container Line AS Før: Daglig Leder BIS Productionpartner Vedlikehold Karmøy

• Hvor er de late?

Om sykefravær, v/ arbeidsmedisiner Håkon Lasse Leira

• Kollegastøtte ved kritiske hendelser V/ politi- og operasjonsleder Rune Hunshamar

• På hjul

La arbeidplassen bli en arena for en sunnere livstil, v/ bedriftsykepleier Jorunn Hauso

• Kunstnerisk ledelse

Om personalledelse og rusforebygging, v/ administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett, Tom Remlov

• Utdeling av Haugaland HMS sin arbeidsmiljøpris • Utstillertorg

Med jobben eller gjengen: Vennehelger og matgilde, teambuilding og aktiviteter, firmaturer med kurs og seminarer! Sjekk www.borgoy.no for fasiliteter og tilbud eller ring tlf 52 77 78 30

• Konferansier; humørspreder Dag Screiner Martha - enkelt og greit

PÅMELDING: www.haugaland-hms.no eller 52 70 74 70 Martha - enkelt og greit - 4167 2011

reklamebyrå

HAUGESUND - SAND - SAUDA

Nominert til «Årets gjestehavn» JOBB & NÆRING

27


Synspunkt Av Adm.dir. Tormod Karlsen – Haugaland Vekst

GARANTERT GARANTERT sterkere sterkere rygg rygg

Interessert i tysk handelssamarbeid? Industri- og handelskamrene i Niedersachsen inviterer bedrifter fra Tyskland og Norge å delta på forumet ”NIHK Forum International: Suksessrik handel mellom Norge og Niedersachsen”. Forumet finner sted i Emden, 27.-28. oktober, som er Haugesunds vennskapsby.

Deltakende bedrifter vil få innblikk i hvilke kontakter som allerede eksisterer mellom landene og vise hvilke muligheter som finnes til å utvide disse kontaktene. Fredag 29. oktober arrangeres det en ekskursjon til Leer og Papenburg, med temaet ”Maritimt næringsliv ”. Det er ventet omkring 200 deltakere på forumet, både fra Norge og Tyskland. For deltakere fra Norge er forumet gratis. Ordfører Petter Steen Jr. vil holde en presentasjon av næringslivet i Haugesundregionen under forumet. Program og mer informasjon finner du på www.norwegentag.no. Det er også greit å vite at Ryanair sine flygninger til/fra Bremen passer fin t med tidspunktet for forumet. Samarbeidet mellom Haugesund og Emden styrker seg stadig, og forrige uke var Haugaland Kunnskapspark v/daglig leder Vidar Thorsen i Emden og presenterte regionens offshore-satsing under Emder Offshore Tage.Videre kommer en offentlig delegasjon med borgermester og næringslivs- og høyskoleledelse fra Emden for å styrke samarbeidet ytterligere. De vil da få nærmere kjennskap til bl.a. Aibel, Sjøfartsdirektoratet, Gassco og Kårstø.

Prøv den nye Back App Mobil. Prøv den nye Back App Mobil. Kontakt oss for gratis demo. Kontakt oss for gratis demo.

Smedasundet 49, 5528 Haugesund Telefon 52 70 10 80 www.karstenm.no

Mer enn 30 år i bransjen 28

JOBB & NÆRING


reklamebyrå

Personmarked - Bedriftsmarked Haugesund Sparebank er en kundeorientert, selvstendig sparebank med lokal forankring

Lokal kompetanse – Lokal kompetanse og korte beslutningsveier særpreger oss. Dette gir deg som kunde ekstra trygghet. Full service bank – Haugesund Sparebank er samtidig en fullservice-bank, noe som betyr at vi tilbyr alle de banktjenester kundene har behov for. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby forsikringsprodukter - eiendomsomsetning pensjons- og fondssparing. Kontakt oss – Du kan kontakte oss på telefon 03240 eller via e-post til post@haugesund-sparebank.no. På vår hjemmeside holder vi deg orientert om våre priser og hva som er aktuelt i banken til enhver tid: www.haugesund-sparebank.no.

JOBB & NÆRING

29


BEDRIFTSPROFILEN

- Vi vil fylle de tomme skolebygningene i Tysvær med liv og aktivitet, sier ordfører Harald Stakkestad, her flankert av rådmann Arvid Vallestad og seniorrådgiver Inger Kallevik Haavik i Haugaland Vekst.

Tysvær ønsker etterbruk:

- Skal det være en skole? Ordfører Harald Stakkestad i Tysvær er på offensiven etter at han fikk i oppdrag av kommunestyret å finne ut hva man kan fylle fire nedlagte skoler med. Sammen med rådmann Arvid Vallestad har han alliert seg med Inger Kallevik Haavik i Haugaland Vekst for å gi de tomme bygninger nytt liv.

- Skolesjef Hartvig Waage i Tysvær var den som måtte overbringe beskjeden om nedleggelsen av skolen til bygdefolket på Stegaberg. Nå håper han kommunen skal lykkes med å få ny aktivitet i bygningene.

30

JOBB & NÆRING

Etterbruk – et ord skapt i debatten rundt OL på Lillehammer – er tatt i bruk av kommunepoltikerne i Tysvær. Når elevene flytter til andre og nyere skoler ligger de gamle grendeskolene igjen som tomme bygninger som lengter etter at noen igjen skal fylle dem med aktivitet. Derfor går kommunen nå ut og tilbyr tomme skolebygg til de som kan bruke lokalene. - Det mest konkrete er Stegaberg Skule som ble nedlagt i 2009. Her er det et sterkt ønske i bygda om å få til ny aktivitet i skolebygningene.


BEDRIFTSPROFILEN

Stegaberg Skule sett fra sør. 1200 kvadratmeter bygningsmasse og 6 dekar tomt i vakre omgivelser burde friste noen. Ettersom det er i skolen kompetanseoppbyggingen i samfunnet skjer, kunne det kanskje vært noe symbolsk i at kompetansebedrifter etablerte seg på Stegaberg. Men vi er åpne for å diskutere alt, også om man vil kjøpe eller leie bygninger. Det viktigste nå er at folk og med gode ideer eller behov tar kontakt med meg eller Inger Kallevik Haavik, sier ordfører Harald Stakkestad. Den eldste delen av Stegaberg Skule ble bygget i 1940. I 1986 ble bygget utvidet med en administrasjonsfløy, og to år etter ble det bygget et tilfluktsrom. I 1992 ble det utvidet med en barnehage. - Den siste skjedde så sent som i 2002 da det ble bygget et eget bygg som inneholder en gymnastikksal med klatrevegg. Denne brukes i fortsatt av folk i bygda. I dette bygget er det også et flott kjøkken som kanskje kan egne seg for en cateringbedrift eller lignende, håper man i kommunen. Fire tomme skoler

Det er i alt fire nedlagte skoler kommunen ønsker etterbruk på. Foruten Stegaberg er det Hervik Skule, Stranda Skule og Espevik Skule. På de to siste er det arbeid i gang med omregulering. Espevik kan bli framtidige boliger eller fritidsboliger, mens Stranda sees i sammenheng med

Hovdebygningen på Stegaberg med barnehagen til venstre.

Gymnastikkbygget er fra 2002, og i meget god stand. en helhetlig stedsutvikling. - I Hervik ligger skolen slik til at bygningene kunne få et nytt liv innen turisme og reiseliv. Det er ikke langt til sjø og havn, og bygda ligger perfekt til som en innfallsport til fjordene i Ryfylkebassenget. Nærheten til Kårstø er også et moment som kan gjøre bygningene ettertraktede for den som har gode ideer, sier Stakkestad, som selv tilbringer mye tid om sommeren i Hervik. - På Stegaberg ligger anlegget lenger fra sjø, men det har andre kvaliteter. Skolen ligger i landlig vakker natur, bare om lag fire kilometer

fra Tysvær Arena og det sentrale skolemiljøet på Frakkagjerd. Vi har også planer om ny vei på sørsiden av Aksdalsvatnet. En slik turvei rundt vatnet vil redusere avstanden til kommunesenteret, sier Stakkestad. Kontaktinformasjon: Ordfører Harald Stakkestad: Tlf. 916 95 325 e-post: harald.stakkestad@tysver.kommune.no Haugaland Vekst IKS ved Inger Kallevik Haavik: Tlf. 404 05 091 - e-post: haavik@h-vekst.no

JOBB & NÆRING

31


Café for kropp og sjel − Ønsket mitt er at kulturkafeen skal være et sosialt møtepunkt her på Nedstrand. Et sted der vi kan spre litt glede til hverandre, sier entusiasten Astrid Tørresdal Øverland. Café Nais heter stedet. Det ligger helt i sentrum, få meter fra båthavna og ferjekaien. I tre og et halvt år har Astrid drevet kafeen, siden hun kjøpte den tidligere Café Hvelvet. − Jeg prøver å gjøre driften her til et levebrød, og fem deltidsansatte er med på å holde driften i gang, forteller hun. Nå er ikke dette bare en vanlig kafé med salg av kaffe og rundstykker. Nei, her får kunstnere stille ut bilder for salg, sammen med smykker og annen brukskunst. Her er det alltid noe vakkert på veggene.

Det kan være skalldyrfest, cowboyfest og sildabord, men også musikkarrangementer. Nå forleden hadde vi for eksempel visesangeren Elin Furubotn på besøk. Masse folk rundt bordene, rundt 60, smiler hun fornøyd. I høst vil det bli kurs i yoga og selvutvikling. Og størstedelen av året har vi åpent for søndagsmiddag med buffet, legger hun til. Café Nais har alle rettigheter, med øl, vin

er det hurtigbåtmannskapet på fire eller fem som får sine porsjoner. Men om sommeren har også feriefolket på småbåtene nytte av kafeen på andre siden av hovedveien. Der kan de få vasket og tørket tøy, og benytte andre tjenester som tilbys i egenskap av at Astrid da driver en kommunalt godkjent Turistinformasjon. Allsidig bakgrunn

Tekst og foto: Bjarte Amble

og brennevin på kartet. Derfor blir lokalet gjerne benyttet til fester for slutta lag, som julebord, runde dager eller sommeravslutninger.

Arrangementer

Båtmannskap

− Om sommeren er kafeen hoveddriften. I vinterhalvåret må vi ha litt kortere åpningstid, men da inviterer vi i stedet til forskjellige typer arrangmenter og hyggekvelder.

Både bilferja og hurtigbåten som har anløp på Nedstrand, er blant Astrid sine cateringkunder. Hver dag leverer hun middag til 1516 mann på ferja, og hver fredag og søndag

Astrid Øverland har en allsidig bakgrunn. Det begynte på et gatekjøkken i Aksdal, før det ble forskjellig kontorarbeid. Hun var noen år kontorsjef på Norsy-fabrikken på Nedstrand. Deretter fulgte en tid som butikksjef på Coop-butikken i Skjoldastraumen og tre år som kommunal omsorgsarbeider for psykisk utviklingshemmede − et yrke hun trivdes svært godt med. Men nå er det er Café Nais har hennes fokus. Regnskapet for i fjor var hun veldig fornøyd med. Nå håper hun at vinterhalvåret skal skape enda bedre økonomisk fotfeste for den lille bedriften, før neste travle sommersesong i den naturskjønne bygda.

Astrid Øverland er innehaver av Café Nais, midt i sentrum av Nedstrand. Her kan lokalbefolkningen få seg både et godt måltid og opplevelser innen kunst og kultur.

32

JOBB & NÆRING


Trenger bilen din…

Vi tilbyr servicetjenester innen det grønne fag! k Nyanlegg k Beplantning k Beskjæring k Skjøtsel og vedlikehold k Vaktmestertjenester k Feiing med feiebil

service? Vi er med i verdens største og mest kunnskapsrike verkstedkjede. Hos oss får alle bilmerker profesjonell hjelp til hyggelig pris. Spør oss neste gang.

Bosch Car Service ...all, good, fair price.

reklamebyrå

Aksdal Bil as Aksdalsveien 178 Tlf: 52 77 10 50

Vaglid AS – Fosnav. 185 – 5546 Røyksund Tlf. 52 82 74 64 – Faks: 52 81 59 10 E-post: vaglidas@c2i.net – www.vaglid.no

www.BoschCarService.no

JOBB & NÆRING

33


Fra møtet på Grindafjord Feriesenter.

- Vi trenger aktiv næringsutvikling i 100-meterssonen - For at reiselivsnæringen skal kunne få utvikle seg videre i Tysvær må det legges til rette for utnyttelse av arealene i 100-meters beltet . Det er stort sett kun områdene ligger langs sjøen som har potensial til næringsutkling. For Tysvær Næringsforum er dette en av de viktigste næringspolitiske sakene i kommunen, sier leder i Tysvær Næringsforum, Øyvind Røkenes til Jobb & Næring. - For noen uker siden arrangerte de møte på Grindafjord Feriesenter, ei av bedriftene som ønsker å utvide innenfor 100-meters beltet. - Der fikk næringspolitikere og kommunen presentert tall som viser at det går med større areal og mer strandlinje pr. familie ved utbygging av hytteområder, enn ved campinganlegg som det man har ved Grindafjorden. I tillegg til at flere på denne måten får glede av sjøarealene, gir dette betydelige ringvirkninger. Spør du forretningene i Aksdal kan de fortelle om betydelig omsetning i forbindelse med feriesenteret, sier Røkenes, som synes det er ulik praksis når det gjelder næringsutvikling innenfor 100-metersbeltet.

34

JOBB & NÆRING

- Innstrammingen i adgangen til dispensasjoner fra byggeforbudet som departementet har varslet, rammer utviklingen av reiselivsbedrifter, mens vi ikke hører de samme innvendingene når det gjelder annen type næringsvirksomhet.

Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

Tysvær Næringsforum har rundt 50 medlemsbedrifter. - Det er alt fra enmannsforetak og gårdsbruk, til store bedrifter som Statoil. Vi engasjerer oss aktivt i utvikling av industri- og næringsområder. For tiden skjer det mye spennende i Tysvær. Spesielt rundt Aksdal hvor utbyggingen av Aksdal Senter og Aksdal Næringspark er noe vi har fokus på. Gismarvik Næringspark er også en utbyggingen vi regner med vil kunne gi mange arbeidsplasser, sier Røkenes.

- Dette er så mye mer enn en hall for håndball og basketball. Det kan bli en arena for store og små arrangementer som vil kunne virke som en vitamininnsprøytning for næringslivet i Tysvær, sier Røkenes, som også trekker fram det gode samarbeidet med Tysvær kommune. - Et utslag av dette er at foreningen nå har en fast kontordag i måneden på rådhuset. Her kan folk komme med saker de er opptatt av. For oss betyr dette også at vi blir bedre kjent med den politiske og administrative ledelsen i Tysvær kommune. Det er et godt utgangspunkt for å kunne jobbe tettere og bedre sammen, sier Røkenes til Jobb & Næring.

Tysvær Arena

Byggingen av Tysvær Arena har også åpnet nye muligheter som Tysvær Næringsforum ha fokus på.

- Tysvær Næringsforum ønsker en mer aktiv næringspolitikk i strandsonen. Det vil skape arbeidsplasser, sier lederen i forumet, Øyvind Røkenes.


Camping i Tysvær:

Lite av strandsonen berøres Campingplassene i Tysvær bruker 0,08 prosent av arealet i kommunen, og av kommunens totale strandlinje på 220 km blir kun 1,7 vvkm, eller 0,77 prosent brukt til de rundt 840 oppstillingsplassene man finner på de 6 campingplassene i Tysvær. Dette går fram av en undersøkelse som Gisle Heggebø ved Omega Ingeniør & Arkitekt Tjenester har gjennomført. Hver familie som bor i campingvogner eller bobiler ”bruker” ca. 2 meter strandlinje, og til sammen trengs det omlag 0,4 dekar. Til sammenligning regner man at et standard hyttefelt med 26 tomter vil bruke 62 dekar, eller 2,4 dekar pr. familie. Et slikt hyttefelt trenger anslagsvis 300 meter strandlinje, eller drøyt 10 meter pr. familie.

Oversikt over Campingplasser i Tysvær: Melkevik Camping

Plasser 70

Areal i 1000 m2 35

Total strandlinje 290

Sandvik Camping

180

54

500

Hervik

120

63

300

Skjoldastraumen Camping 100

45

100

Graindafjord Feriesenter

300

125

450

Nedstrand Camping

70

21

140

Sum Tysvær

840

343

1780 m

(Kilde: Omega Ingeniør & Arkitekt Tjenester)

Trygve Hebnes på Grindafjord feriesenter driver den største campingplassen i Tysvær kommune.

JOBB & NÆRING

35


BEDRIFTSPROFILEN

F.v Christian Våge, Øystein Trovåg, Kjell Helge Førland, Martin Ramstad, Mette Breiteig, Einar Kringeland, Ronny A. Gjerde, Kjell Inge Aksdal

Førstevalget innen elektrofaget De ansatte i First Elektro AS på Frakka-gjerd i Tysvær har kunden i fokus. De vet at det tar lang tid å bygge opp tillit, men at det kan gå raskt å rive tilliten ned igjen. - Derfor har vi tre bud som gjelder alt vi foretar oss. Vi skal alltid levere topp kvalitet, vi skal være best på service, og vi skal bestrebe oss på alltid å levere den beste løsningen, sier daglig leder og installatør Øystein Trovåg i First Elektro til Jobb & Næring. Vel tre år er gått siden det lokale elektrofirmaet startet opp med 2 ansatte. I dag er de 8 ansatte. Hovdeforklaringen på veksten vi har hatt siden starten er at vi er gode når det gjelder service og kundebehandling. Vi arbeider i tre markedssegmenter. Privatmarkedet og bedriftsmarkedet står for rundt 40 prosent av omsetningen hver, mens de siste 20

36

JOBB & NÆRING

prosentene er oppdrag vi utfører for offentlige kunder. First Elektro tar oppdrag over hele Haugalandet. Et spesialområde vi satser spesielt på er områdesikring og systemer for adgangskontroll. På dette feltet har vi kunder fra Bergen i nord til Stavanger i sør, sier Trovåg. Kontroll og vedlikehold

Lovpålagt periodisk kontroll av elektriske anlegg i boliger har tidligere ikke vært innført i Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB har nå innført en mellomordning hvor det er opp til eier å vurdere i lag med elektriker hvor hyppig slike kontroller skal gjennomføres. Dette avhenger av alder og kvalitet på hver enkel installasjon. Feil på elektriske anlegg forårsaker årlig ca 10.000 branner eller branntilløp i Norge. Mange glemmer at el-anlegget må vedlikeholdes. Med mer elektrisk utstyr og stadig større strømforbruk øker faren for brann betraktelig. Huseier må selv sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Man kan faktisk bli økonomisk ansvarlig for en brann som

skyldes feil på det elektriske anlegget dersom ikke dokumentasjonen er i orden. § 121 sier: ”Eier og bruker av el.installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftsmessig stand”. Den såkalte avhendingsloven fra 1993 gir selger av fast eiendom utvidet ansvar for skjulte feil og mangler på boligen. Erfaringene viser at nettopp dårlige elektriske installasjoner er gjengangere i klagesaker etter boligbytte. Internkontroll

Når det gjelder elektriske anlegg i bedrifter er det daglig leders ansvar å gjennomføre internkontroll som dokumenterer at anleggene er i tråd med gjeldende for-skrifter. Kontrollen vil i tillegg til eventuelle brannfeller kunne avdekke jordfeil og andre svakheter i anlegget som kan sette beboere og bygningsmasse i fare. I tillegg gis gode råd om sikkerhet og energiøkonomisering (enøk). First Elektro kan påta seg gjennomføringen av slik internkontroll.Våre fagfolk kan gi gode råd både til bedrifter og private når det gjelder alt som har med bruk av det elektriske anlegget, sier Trovåg.


Service og vedlikehold

First Elektro skal alltid være best på service. Derfor er det en god løsning både for private bedrifter og offentlig sektor å ha en fast serviceavtale med oss. Innenfor rammene i en slik avtale er kundene til en hver tid sikret oppfølging av våre fagfolk. Vårt system for kundeoppfølging gir trygghet for våre kunder.

Christian Våge ute på oppdrag

Belysning er et omfattende fagområde, og våre elektromontører har god faglig bakgrunn på forskjellige belysningsmiljøer. Vi deler belysning inn i følgende grupper: •Allmennbelysning •Effektbelysning •Designbelysning •Utebelysning

Områdesikring

Gjennom et tett samarbeid med vårt søsterselskap Håland og Karlson AS tilbyr vi totalløsninger innenfor fysisk områdesikring, adgangskontroll og overvåkning til våre kunder. Vi leverer alt innen systemer for adgangskontroll og utstyr til kameraovervåking. Vi leverer en rekke forskjellige løsninger, fra enkle anlegg til svært avanserte og funksjonsrike adgangssystemer. Vi har systemer for samtale og fjernåpning av dør. Eksisterende ringeanlegg kan er stattes med ørtelefon uten å legge nye kabler! Porter kan åpnes med mobiltelefon, man kan montere rotasjonsgrind for personell/sykkel. Kombinasjonen bom og port er en løsning hvor porten blir lukket på nattestid, og bom blir brukt på dagtid for å kontrollere trafikken inn og ut av sikret område.

Smarthus

Smarthus er å ta dagens teknologi i bruk på en slik måte at det blir til smarte løsninger for både hjemme,i bedriftene og i offentlige bygg. Teknologien vi leverer tar seg av trivielle gjøremål. Hva med å våkne til nytrukket kaffe? Hva med lønnsomme og energisparende hvor lys slukkes når man ikke trenger det, og temperaturen senkes til glede for både klima og lommebok? Hva med å kunne forhåndsinnstille lys og temperatur etter behiov. Alt er mulig med en Smarthus-løsningene!

- Ditt førstevalg Belysning

Riktig belysning skaper trivsel og velvære. Med riktig valg av lamper, og med riktig plassering, fremheves hjemmets interiør på en god og harmonisk måte. First Elektro leverer effektiv og energisparende belysning for kontormiljøer, dekorative løsninger for utendørs belysning både hjemme og i offentlige arenaer. I samarbeid med vårt søsterselskap Komplett Utemiljø og deres hagedesignere skaper vi den optimale løsningen for våre kunder.

Tlf: 40 00 58 24 WWW.first-elektro.no post@first-elektro.no Frakkagjerdvegen 192 5563 Førresfjorden

JOBB & NÆRING

37


BEDRIFTSPROFILEN

Banksjef Torstein Langeland ønsker at Haugesund Sparebank skal være med på veksten i Aksdal. (Foto: Odd-Atle Urvik)

Banksjef Torstein Langeland:

- Vi vil være med på veksten i Tysvær - I Tysvær kommune, og da særlig området omkring Aksdal, er det en kraftig vekst. Unge familier bygger, og nye boligområder legges ut, blant annet på Garhaug. Dess-uten er det hektisk aktivitet med de nye næringsparkene i Aksdal og på Gismarvik. Den kraftige veksten vi er vitne til i dette området ønsker Haugesund Sparebank å ta del i, sier banksjef Torstein Langeland til Jobb & Næring. Nye kunder

- Det var høsten 2006 Haugesund Sparebank åpnet kontoret i Aksdal. Det falt sammen i tid med at vi ble bankforbindelse til Tysvær kommune, men etableringen hadde nok kommet uansett. Ettersom vi fra før hadde et meget tett nett av lokalkontorer i Vindafjord, og også to filialer i Haugesund i tillegg til hovedkontoret i Haraldsgaten, var etableringen i Tysvær et naturlig neste skritt., sier Langeland. Både i 2007 og 2008 er avdelingskontoret i Aksdal det kontoret i Haugesund Sparebank som

38

JOBB & NÆRING

kan vise til den største veksten i antallet kunder. - Aksen langs E 39 fra Mjåsund bru til Aksdal kommer til å være det området i Tysvær som vil få den kraftigste veksten. De tyngre etableringene, gjerne knyttet til gass og energi, vil komme i den nye næringsparken på Gismarvik, mens Aksdal Næringspark nok vil få mange små og mellomstore bedrifter. Mitt inntrykk er at det er en del av våre bedriftskunder som vurderer å kjøpe seg tomt her, sier Langeland. Han peker på at når Rogfast gir oss fergefri forbindelse til Stavanger om noen år, vil arbeidsmarkedet nord og sør for Boknafjorden langt på vi bli felles ettersom man vil kunne kjøre fra Aksdal til Stavanger på godt under en time. Allerede når T-forbindelsen står ferdig om et par år vil folk kjøre fra Slåttevik i Tysvær til Raglamyr i Haugesund på 12 minutter, sier Langeland.

i Tysvær gjør at vi satser spesielt på denne delen av distriktet vårt. De unge er jo som kjent framtidens bankkunder. En grunn til at mange ønsker å bli Tysværbuer, i tillegg til den sentrale beliggenheten, er den tomtepolitikken kommunen har ført. I Tysvær har kommunen gjerne byggemodnet boligfeltene selv, og deretter solgt det direkte til de som skal bo i husene. Først og fremst har det gjort at folk kan velge selv hvilken husleverandør de vil ha. I tillegg har dette ført til at tomteprisene i Tysvær har vært lavere enn i nabokommunene, sier Langeland.

Unge flytter til Tysvær

- En stor del av de som flytter til Tysvær er unge familier. Det de etterspør er i veldig stor grad eneboliger ettersom de er i etableringsfasen hvor de har barn og trenger mer plass. Det at det i så stor grad er unge familier som er våre nye kunder

Haugesund Sentrum – Amanda Storsenter – Gard Senter – Bømlo Sandeid – Skjold – Vikedal/Imsland – Ølen – Tysvær


BEDRIFTSPROFILEN

Thomas Helgesen reparer steinspruteskade ved hjelp av moderne teknologi.

Hurtigruta Carglass – det lille ekstra Hurtigruta Carglass er et av Norges ledende selskap i bransjen for reparasjon og utskifting av bilglass, som betjener mer enn 60 000 kjøretøyeiere hvert år. I Haugesund er Hurtigruta Carglass stasjonert i Hemmingstadveien 27, like ved NAF, og de kan reparere eller skifte alle typer ruter på alle merker, modeller og årsmodeller. Hurtigruta Carglass er et av Norges ledende selskap i bransjen for reparasjon og utskifting av bilglass, som betjener mer enn 60 000 kjøretøyeiere hvert år. I Haugesund er Hurtigruta Carglass stasjonert i Hemmingstadveien 27, like ved NAF, og de kan reparere eller skifte alle typer ruter på alle merker, modeller og årsmodeller. Og i tillegg, som Norges ledende selskap i bransjen for reparasjon og utskifting av bilglass, har de et nært forhold til de fleste av Norges store forsikringsselskaper, slik at Hurtigruta Carglass kan håndtere alt papirarbeid i forbindelse med ditt eventuelle forsikringskrav. Hurtigruta Carglass er stolte av sitt løfte om at ”Vi reparerer først”.

- Det innebærer at vi alltid prøver å reparere en frontrute med steinsprut før vi eventuelt skifter den. På den måten sparer vi deg vanligvis for både tid og penger i forbindelse med utskifting, sier daglig leder Rune Eilertsen ved avdelingen i Haugesund. Med topp moderne utstyr kan steinsprutskader blir reparert i løpet av en halv time. Hvis du har full kaskodekning på kjøretøyet, eller hvis forsikringen inkluderer dekning av glasskader, kan Hurtigruta Carglass vanligvis reparere frontruten kostnadsfritt. Skulle forsikringen din ikke dekke glasskader, kan Hurtigruta Carglass likevel hjelpe deg. Kunden har også mulighet til å få hjelp 24 timer i døgnet ved å ringe 09500. – Det hender dessverre at folk for eksempel har hatt innbrudd i bilen og ikke ønsker å la det stå åpent. Ring oss så kommer vi, sier Eilertsen. Hurtigruta Carglass har også et stående tilbud om at de henter bilen for kunden dersom det er behov for det. Har du behov for taxi for å komme deg videre, eller du trenger å låne en bil etter at du selv har levert bilen på verkstedet, så ordner det seg. – Uten kostnad for kunden selvsagt, sier Rune

Eilertsen som legger til at de også kan komme ut til kunden for å reparere bilruter. – Det gjør vi inni mellom, gjerne når kunden bor langt unna byen. Det eneste vi trenger er en garasje eller lignende slik at vi kan stå tørt, sier han. Det lille ekstra

Service står i høysete hos Hurtigruta Carglass, og nå får du også rengjort bilen mens den er inne på verksted. Vinduer vaskes og bilen støvsugen innvendig, alt uten kostnad for kunden. - Hurtigruta Carglass bruker vi kun glass som er produsert ifølge OEM-standarder, levert direkte fra bilprodusentens leverandør. Slik er vi sikre på at alt glass vi monterer er like godt som det originale, sier daglig leder Rune Eilertsen.

Daglig leder Rune Eilertsen Hemmingstadvegen 27, Haugesund tlf. 09500 - www.carglass.no JOBB & NÆRING

39


BEDRIFTSPROFILEN

Trekløveret som utgjør Deloitte Adokatfirma i Haugesund er Trond Aarekol Johannessen (foran), Roy Arne Eike (i midten) og Hans-Jacob Sæther (bak).. Foto: Odd-Atle Urvik

Advokatfirma i vekst Deloitte, som har 950 ansatte i Norge, er verdens største rådgivningsselskap, med 165.000 ansatte i 140 land. De fleste forbinder Deloitte med revisjonsvirksomhet og økonomisk rådgivning. Færre er klar over at Deloitte Advokatfirma AS er et av Norges største advokatfirmaer med 150 medarbeidere fordelt på kontorer i åtte norske byer. - Her i Haugesund er vi det eneste av de store advokatfirmaene i Norge som er fast etablert med eget kontor. Men fordi Deloitte-navnet er mest assosiert med revisorer og økonomiske rådgivere, er det mange som ikke tenker på oss når de trenger advokattjenester. Inntil nå har vi levd en skjult tilværelse bak storebror Deloitte, forteller advokat Roy Arne Eike. Sammen med advokatkollegene Hans-Jacob Sæther og Trond Aarekol Johannessen tilbyr de juridisk spisskompetanse innen alle områder av forretningsjussen. - Vi bistår både bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner med små og store saker innen våre fagområder, sier advokat Hans-Jacob Sæther. I år er det 10 år siden kontoret i Haugesund åpnet, og oppdragsmengden har øket jevnt og trutt. - Vår målsetning er at vi i løpet av ett års

tid skal ansette en eller to advokater til. Vi har bred erfaring fra arbeidslivet, både fra privat og offentlig sektor slik som domstolen, Skatteetaten og Statoil. Når vi ser etter nye medarbeidere legger vi vekt på at kompetansen vår skal bli enda bredere, sier de. Deloitte Advokatfirma er samlokalisert med resten av Deloitte i Haugesund og i lokalene på Risøy arbeider til sammen 30 profesjonelle medarbeidere. - Våre kunder drar nytte av at vi samarbeider tverrfaglig med resten av Deloitte Haugesund. Sammen skreddersyr vi ved behov team til oppdrag som krever både juridisk og økonomisk kompetanse. I enkeltsaker som krever særskilt kompetanse, har vi mulighet til å dra veksler på våre kollegaer i de andre byene hvor Deloitte Advokatfirma er representert. I tillegg opererer mange av våre kunder i et internasjonalt marked, og de har en stor fordel av at vi sitter i et internasjonalt nettverk av advokater som kan lovverket i nærmere 140 land, Dette gjør at våre kunder kan føle seg trygge på at vi kan løse alle typer saker ut fra vårt kontor i Haugesund, sier de tre advokatene. Ut fra ønsket om å være en samarbeidspartner og sparringspartner for næringslivet i distriktet, tilbyr advokatene uforpliktende og kostnadsfri vurdering av nye saker både til gamle og nye kunder.

De samarbeider også med Haugesundregionens Næringsforening om nyvinningen ”Frokostkurs”, i tillegg til å holde bedriftsinterne kurs uten ekstra kostnad for sine kunder. - Vi tilbyr slike ekstratjenester i håp om at det skal gi en merverdi for våre kunder, avslutter advokat Trond Aarekol Johannessen

Deloitte Advokatfirma bistår med: o Selskapsrett, herunder strukturering, fusjoner og fisjoner, oppkjøp mv. o Skatt o Merverdiavgift, toll og særavgifter o Internprising (transfer pricing) o Transaksjoner og due diligence o Arbeidsrett o Kontraktsrett o Fast eiendom og entreprise o Konkurranserett, offentlige anskaffelser og EU/EØS rett o Arv og generasjonsskifte o Konkurs og restrukturering o Forhandlingsbistand o Prosedyre av saker for domstolene

Sundgaten 119 5527 Haugesund +47 52 70 25 40

www.deloitteadvokatfirma.no

40

JOBB & NÆRING


BEDRIFTSPROFILEN

Grenland Groups verksted i Skudeneshavn ligger sentralt til i havneområdet. Nå er bedriften på jakt etter flere fagfolk.

Sommerby søker fagfolk Sommerbyen Skudeneshavn er i utvikling, og hjørnesteinsbedriften Grenland Group søker etter et stort antall medarbeidere. - Vi har bruk for mellom 20 og 30 nye fagarbeidere. Er du rørlegger, sveiser eller platearbeider kan vi tilby fast jobb med ordnet arbeidstid og konkurransedyktige betingelser. Det er daglig leder Alf Magnar Liknes og produksjonsleder Henning Stueland i Grenland Group i Skudeneshavn som sier dette. Etter at oppdragsmengden sank i forbindelse med at finanskrisen slo inn over offshorebransjen, ter aktiviteten seg nå opp igjen.

Group inngikk er på 400 millioner kroner, og gir arbeid til midten av 2012.

snittstemperatur og flest soltimer i landet. Det skyldes rett og slett at dette er ”mulighetenes plass”, sier Liknes og Stueland.

I tillegg har vi de faste oppdragene, blant annet vedlikeholdsavtalen med Hydro Aluminium på Karmøy, forteller Liknes. Ideell plassering

Bedriften i Skudeneshavn er en del av Grenland Group Offshore Partner. Ledelsen sitter i Stavanger, ingeniøravdelingen i Sandefjord, mens verksted og produksjon skjer i Skudeneshavn.

- Vi er i dag 105 ansatte, og er i innspurten på prosjekter med modifikasjon på Statfjord B og C. Men vi har en rekke andre oppdrag. Statoil har gitt Grenland Group oppdrag med å skifte ut svivelen på FPSO’en på Åsgård A. Produksjon av røranlegg og deler i forbindelse med dette oppdraget skal vi utføre her i Skudeneshavn.

- Byen på sørspissen av Karmøy ligger ideelt plassert for en bedrift produserer for vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet i Nordsjøen og Norskehavet. For de som skal bli våre nye medarbeidere er det sikkert like viktig at Skudeneshavn er en flott by å bo i. Rundt den idylliske gamle seilskutebyen er det både tilgjengelige boliger for de som ønsker å leie eller kjøpe. Dessuten er det tilgang på tomter.

Det største prosjektet er imidlertid knyttet til oppgraderingen av vanninjeksjonsanlegget på Gullfaks B. Kontrakten som Grenland

At vi ble kåret til Norges sommerby for noen år siden er ikke tilfeldig. Det skyldes ikke bare at det er vi som har høyest gjennom-

I en av produksjonshallene betjener Henning Hillesland brennebordet, som er selve hjertet i produksjonen. (Foto: Odd-Atle Urvik)

Skudeneshavn www.grenlandgroup.com JOBB & NÆRING

41


BEDRIFTSPROFILEN

Bravida satser på Haugalandet - Bravida Norge AS, Avd. Haugesund har rundt 30 ansatte. Vi leverer alt innen teknisk installasjon når det gjelder elektro og telecom, og tar oppdrag over hele Haugalandet. Det er avdelinssjef Knut Kr. Lien som sier dette. Etter at Bravida Norge AS kjøpte det tidligere Siemens Installasjon, har både han og de ansatte merker at de nye eierne vil noe med sin nye avdeling i Haugesund. - Vi jobber i dag innen tre markedssegmenter - Service, Prosjekter og Industri. Servicemarkedet retter seg inn mot bedrifts og privatkunder, og tilbyr tekniske løsninger innen elektro og telecom. Trenger du hjelp med installasjon av en ny eiendomsteknisk løsning? Vi leverer så vel enkeltstående tjenester som helhetsløsninger. Prosjektavdelingen jobber i hovedsak med industri og boligprosjekter og vi kan ta større oppdrag innen disse segmentene. Hos oss får du hjelp til prosjektering, design og installasjon av komplette løsninger for en optimal funksjon og en effektiv energibruk i eiendommer, bygg, boliger og industri. Det tredje segmentet er industrioppdrag. Vi utfører oppdrag for aktører innen olje og gassvirksomheten, og har blant annet betydelige oppdrag på Kårstø. I forbindelse med den store revisjonsstansen i august/september hadde vi 15 ansatte engsjert inne på Kårstø. Ved siden av Hydro må vi kunne si at Statoil er en av våre viktigste kunder, sier Lien. Det siste store prosjektet Bravida-avdelingen i Haugesund har hatt den siste tiden, er utvidelsen og moderniseringen av Storesund Bo- og Behandlingshjem i Karmøy kommune. Institusjonen er utvidet med et tilbygg og et vaskeri, i tillegg til at vi har skiftet ut en stor del av det gamle elektriske anlegget, sier Lien. Bravidas avdeling i Haugesund har 21 montører i tillegg til 5 lærlinger. - Hele bransjen har en forpliktelse til å

42

JOBB & NÆRING

- Bravida satser på Haugalandet, sier avdelinssjef Knut Kr. Lien i Bravida Norge AS avd. Haugesund.

sørge for rekruttering av fagfolk, så det har vært naturlig for oss å satse på lærlinger. Selv om det ikke er noen automatikk i det, har det også vært slik at de fleste lærlinger får tilbud om fast jobb etter at de har bestått fagprøven, sier Lien.

Bravida har samlet en bred og kvalifisert teknisk kunnskap i ett selskap. Ved å samordne alle installasjoner og koordinerer montører med forskjellig spesialkompetanse i et prosjekt, får kunden løsninger som er kostnadseffektive og som fungerer, og som er miljøvennlig.

Størst i Skandinavia

Bravida er Skandinavias ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for bygg. I Norge har Bravida avdelinger på 46 steder og rundt 2.300 ansatte, og er en naturlig partner, enten det gjelder omfattende entrepriser eller mindre serviceoppdrag. Selskapet tar et totalansvar for alle installasjoner, både i nybygg og ved rehabilitering av bygårder, kontorer, industri eller anlegg.

Tel: 02407 knut.lien@bravida.no www.bravida.no


UTSTILLERE SØKES!

e AV ANNoNSeTeKST / lAyouT! På rådhusplassen 2.-5. og 9.-12. desember 2010

er om at endringer blir meddelt oss innen 03.09.2010 Sammen skal vi g jøre julen ENDA bedre!

. 11/2010

Julemarkedet åpner for første gang på Rådhusplassen i desember, med tradisjonell mat, godteri, strikketøy, brukskunst og andre lokalproduserte varer. Velkommen!

nsje: Slitedeler / Tilbehør

oM KorreKTureN. VArliG Har For FeilsomSoM iKKe er AVMerKeT. du produkter du ønsker å selge under årets julemarked? Eller lurer du på om de passer inn på markedet?

La oss ta en prat!

Utgiver: Conpot Norge AS Tlf.: +47 992 89 500 Fax: +47 73 51 65 50 Mail: conpotnorge@conpot.com Korrektur: Knut Gangåssæter Grafisk designer Tlf.: +47 924 27 038 Mail: knut@conpot.com

JULENISSE

NISSENS FORLAG

NISSEMOR

NISSEBARNA

HUSTRYKKERI

NISSENS TRANSPORT

JULEVERKSTED

NISSENS OVERNATTiNG

NISSENS REISER

HUSNISSE

Kontakt Randi på telefon 99 22 41 46 eller besøk DP www.jule-marked.no filterteknikk.QXP 13-10-09

10:17

Side 1

NISSENS HJELPERE: STEINAR IVERSEN REKLAMEBYRÅ • REKLAMEBYRÅET KONVOI HAUGESUND • HATTELAND SOLUTIONS

DP FILTERSYSTEM DP FILTERTEKNIKK er Norges autoriserte importør av Donaldson og Mann+Hummel produkter. Vi kan levere det meste av avansert teknologi innen filtrering. Oppgraderte filter for økt levetid.

JOBB & NÆRING

43


Vestlandet sveises sammen Maritime Academy of Haugesund sveiser sammen Vestlandet, skriver Maritimt Forum i sitt nyhetsbrev Maritimt Sørvestnytt. Det var i 2008 Maritime Academy of Haugesund ble til som et samarbeid mellom rederinæringen, HSH og den maritime fagskolen ved Karmsund videregående skole. Målet var økt samarbeid for å fremstå som et nasjonalt maritimt kompetansesenter. Senere er også den maritime fagskolen i Bergen brakt inn i samarbeidet. Det snakkes nå om Vestlandsmodellen. - Målet er å skape et robust maritimt kunnskapssenter på Vestlandet hvor fagskolene kan fungere inn mot høyskolen gjennom attraktive overgangsordninger, sier studieansvarlig nautikk ved HSH, Leiv Kåre Johannessen. - Dette krever selvsagt nært samarbeid når fagtilbudene skal utvikles på den enkelte skole.

Nå har HSH, på vegne av Maritime Academy, kontrakt med fullriggeren Sørlandet for gjennomføring av et tokt tur/retur Lofoten til våren. Toktet skal blant annet sveise lærere og studenter sammen, og kostnaden på om lag 700.000 kroner dekkes av rederiene bak Maritime Academy of Haugesund sammen med regjeringens Stø kurs midler med om lag halvparten på hver. Sjøfartsdirektoratet besøkte Maritimt Forum for Stavanger-regionen nylig. Sjøfartsdirektøren ønsker innspill til det strategiske arbeidet. - Vi jobber nå med en gjennomgang av dagens situasjon for å legge strategien for de neste to til tre årene, sa Olav Akselsen. - Vi ønsker å møte brukerne for både å høre positivt og negativt om driften vår. Innspillene må vi ta med i det videre arbeidet vårt, fortsatte han. På møtet hvor Stavanger Havn IKS forestod vertskapet sammen med Maritimt Forum, ble spørsmål knyttet til alt i fra havnestatskontroll, bemanningsutfordringer og

utstedelse av sertifikater til utslipp fra fartøyer ved kai, tatt opp. - Vi synes det er positivt at Sjøfartsdirektoratet reiser rundt på denne måten, sier havnedirektør Finn P. Olsen i Stavanger Havn IKS i en kommentar til Maritimt Sørvestnytt. Maritimt Forum planlegger et nytt møte med direktoratet for å ta videre saker som kom opp denne første runden.

Fullriggeren Sørlandet skal på tokt med studenter fra Maritime Academy of Haugesund til våre, Det vil også bergenserne være med på.

Nytt næringsbygg Kopervik Næringspark

44

Vi har 3 seksjoner ledige for utleie omgående.

For nærmere kontakt / visning:

Aktuell størrelse fra 380 – 450 m2 Alle utvendige arbeider fullført. Lokalene kan leies rimelig fra kr 600 – 1100 pr/m2 / pr år avhengig av varighet og innredningsomfang.

Vestheimvegen 34 4250 Kopervik Tlf : 901-78591 E-post : post@callunaeiendom.no

JOBB & NÆRING

Calluna Eiendom AS.


2 i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

Vi bygger nytt

To magasiner i ett og enda bedre!

Vi samler “Vi bygger nytt” og “Jobb & Næring til et stort glanset magasin. Som annonsør når du frem til en større målgruppe som gir en enda større oppmerksomhetsverdi. Magasinet får en glanset layout med limfrest rygg. Dette gjør magasinet mer eksklusivt og mer aktuelt å ta vare på lenge. JOBB & NÆRING 45 Et funksjonelt format gjør magasinet svær leservennlig. Det blir ca. 48 sider med hus, interiør og hage og ca. 48 sider med akualitet fra næringslivet i Haugesundregionen og Sunnhordland.

jobb & næring 7 2010  

Jobb & næring 2010 7

jobb & næring 7 2010  

Jobb & næring 2010 7

Advertisement