Page 1

NR.06 AUGUST 2010

Vi Bygger Nytt

2i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

Kathrine kjører 35 tonns

MONSTERMASKIN

har Maskinfører Kathrine Varne (28) et på et ratt arbeidsdagen sin bak er. last 35 tonns monster av en hjul nlige Hun stortrives blant sine man ner kvin e ung e kolleger, og synes fler gg. burde velge å jobbe på anle

Side 10


Dette er gjengen som jobber i næringslivsavdelingen på Haugalandet. Ta kontakt med oss på 02008 eller ta en tur innom i Sørhauggt. 150.

>> >> RUNAR SKARSTEIN REGIONDIREKTØR BEDRIFTSMARKED HAUGALANDET

VI HAR ET STERKT ENGASJEMENT FOR BEDRIFTENE PÅ HAUGALANDET. VÅRT MÅL ER AT DU SKAL LYKKES. DERFOR ER VI EN OFFENSIV BANK SOM UTFORDRER OG PEKER PÅ MULIGHETER. >> >>

Disse guides viser minimums området som skal være rundt logo Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designma NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye lo

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.


Innhold: 4

Startskudd for storutbygging

8

- Kraftnettet alt for dårlig

15

Tall Ship - eventyr i Kristiansand

16

Yrkesmessa på flyttefot

21

Ny digital hverdag

23

Nytt om navn

30

Jobbfrukt

33

Midt i blinken

34

Første hjemmedåp på 31 år

37

Kun to igjen ved fosen

41

Rustes opp for 6 nye år

12

Hageusnd har fått filmselskap

18 Boremskinene eter seg fremover 26 Næringslivets mann Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk design: Utgiver: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Telefon: Hjemmeside: ISSN: Trykkeri: Forsidebildet

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Festivalenes betydning Det er alltid noen som prøver å ta livet av Sildajazzen. Utdatert, sirumpa uten fornyelsesevne, er det blitt hevdet. Kritikken har til tider vært så utarmende at jeg stundom har lurt på om ildsjelene ville gidde mer. I skrivende stund er jazzuka så vidt over og alle hjerter gleder seg. Flott vær, stor stemning, godt besøk, store konsertopplevelser. Bjarne Dankel og hans medarbeidere kan smile hele veien til banken. De har snudd en negativ trend. Når dette leses er vi godt inne i Filmfestivaluka. Også det en festival som møter lokal kritikk. For lite folkelig, bare for fiffen, kjedelig, er ord som blir brukt. Men Gunnar Johan Løvvik holder koken og jobber utrettelig for å knytte denne festivalen til Haugesund. Ære være ham for det. Denne uka kom det en rapport som forteller hvilke verdier festivalene skaper. Ringvirkningene fra norske festivaler gir en omsetning på 12 milliarder kroner årlig for butikker, hoteller og restauranter, kan vi lese i Finansavisen. - En vanlig tommelfingerregel er at festivalens egne tall kan ganges med tre for å måle de økonomiske ringvirkningene for lokalsamfunnet, sier Solveig Rønningen i Norske Festivaler. Undersøkelsen viser at alle festivalene jevnt over er godt besøkt, og særlig er jazzfestivalene populære. Det er ikke alle festivalene som går

Egil Severeide: egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen: harald@dhr.no Odd-Atle Urvik: odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad: stian@dhr.no DHR Reklamebyrå as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Opplag 53.000 P.B. 1915, 5508 Karmsund 52 84 54 84 www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830 United Press Odd-Atle Urvik

Salg: Jan Åge Matland, jan@dhr.no

rundt økonomisk. Men det skjer en stadig profesjonalisering av bransjen. Det gjør at konkurransen også blir hardere. Sjekk aktivitetslista for vår egen region, og du vil finne en eller annen festival i hver eneste bygd. Denne sommeren har markedsføring av regionen vært et hett emne i avisspaltene. Betydningen av regionale fyrtårn kan aldri undervurderes i en slik debatt. Sildajazz og Filmfestivalen er slike fyrtårn som profilerer byen og regionen. Det tar lang tid å bygge dem opp, men det er snart gjort å rive dem ned. I gamle dager ble det sagt at en arbeidsplass på HMV skapte tre andre rundt om i regionen. Den samme tommelfingerregel brukes nå om festivalenes betydning. Det forteller oss at Sildajazz og Filmfestivalen ikke bare formidler kultur, men også økonomi til regionen. De betyr noe for arbeidsplasser i hotell- og restaurantnæringen, handelsnæringen og transportnæringen. I tillegg til å spre glede… Å markedsføre denne regionen betyr bl.a. å bygge opp om de fyrtårnene vi har. Sildajazz og Filmfestivalen er godt forankret i det nasjonale festivalbildet. De er kjente merkevarer i landet. La oss hegne om dem og gi dem grobunn for fortsatt vekst..

Salg: Kjetil Urheim, kjetil@dhr.no

Cert no. SW-COC-003756

JOBB & NÆRING

3


-Vi er spent på hvilke priser vi får inn, sier styreleder Geir Egil Østebøvik og direktør Jan Birger Medhaug, son nå sender et av regionens største byggeprosjekter ut på anbud.

Startskudd for storutbygging Entreprenører og håndverkere, spiss ørene: I disse dager sendes et av regionens største byggeposjekter ut på anbud. Haugesund Revmatismesjukehus skal ombygges og utvides for rundt 300 millioner kroner, og gjøres til Vestlandets kraftsentrum for behandling og rehabilitering av pasienter. Byggeprosjektet omfatter en helt ny toppetasje, to nye fløyer ut mot Karmsundgata og ombygging og oppussing av det eksisterende sjukehuset. Ombyggingprosjektet omfatter 11.000 kvadratmeter, mens det skal bygges nytt for 7000 kvadratmeter. - Et stort løft for oss, og vi tror timingen er god når det gjelder å få fornuftige priser på alle anbudspakkene, sier styreleder Geir Egil Østebøvik og direktør i Haugesund Revmatismesjukehus, Jan Birger Medhaug.Anbudet er så stort at det må lyses ut utenfor landegrensene, og de to er spent på om det kommer priser fra flere europeiske land. - Jeg tror dette vil være interessant for mange håndverkere og entreprenører i vårt distrikt. Ettersom vi skal drifte våre normale aktiviteter samtidig som vi bygger nytt, vil

4

JOBB & NÆRING

Slik vil det nye Revmatismesjukehuset se ut når det er ferdig utbygd. (Ill.Opus Arkitekter)


prosjektperioden strekke seg over nærmere 4 år. Å kunne tilby arbeid til sine ansatte over en så lang periode må da være attraktivt, mener Østebøvik.

Tekst: Egil Severeide

I dag er Revmatismesjukehusets faglige basis revmatisme og hud. Gjennom vedtaket i styret i Helse Vest før sommeren om å bidra med årlige kapitaltilskudd i minimum ti år, totalt nærmere 60 millioner kroner, fikk sjukehuset den økonomiske tryggheten som var nødvendig for å virkeliggjøre drømmen om et stort rehabiliteringssenter. I dag er det Østlandet som har det vesentligste av rehabiliteringstilbudet her i landet; byggeprosjektet ved Revmatismesjukehuset vil gjøre Haugesund til kompetansesenteret på Vestlandet, mener Medhaug, og viser til de synergiene som kan utvikles gjennom samarbeidet med Haugesund Sjukehus og Høgskolen Stord Haugesund. Utbyggingen vil kreve økt bemanning, men hvor mange nye arbeidstakere det blir behov for, er det vanskelig å si noe bestemt om nå. I dag sysselsetter Haugesund Revmatismesjukehus rundt 150 personer og aktivi-

Slik vil nybygget ta seg ut fra Ludolf Eidesgate i retning rådhuset.

teten er stor. Årlig skrives mellom 1600 og 1700 pasienter inn og ut av sjukehuset og antall konsultasjoner nærmer seg 14.000. Organisering

Beslutningen om å bygge ut rehabiliteringssenter gjør det nødvendig å endre på organiseringen av virksomheten. Det skal etableres et holdingselskapet (HSR Holding AS), som i sin helhet eies av Haugesund Sanitetsforening.

Rehabiliteringssenteret blir skilt ut i et eget selskap, Rehab Senter, HSR A/S blir et rent driftsselskap for den tradisjonelle driften, men eiendommene blir liggende i selskapet HSR Eiendom. Det er Opus Arkitekter som har tegnet det ”nye” revmatismesjukehuset, mens Nordbø & Seglem er byggkonsulenter.

HAR DU ET TRANSPORTBEHOV? VI HAR LEDIG KAPASITET! • TRANSPORT AV BILER • DISTRIBUSJON • TRANSPORT INN/UTLAND Partier/stykkegods • EU GODKJENT LASTEBILVERKSTED

Telefon 52 85 66 66 • Faks 52 85 66 55

www.skude.no

JOBB & NÆRING

5


Photo: Manfred Jarisch

En aktiv

støttespiller på Haugalandet

Statoil er en av verdens største produsenter av olje og gass til havs, og dekker energibehovet til millioner av mennesker hver dag. Statoil på Kårstø er en av de fremste verdiskapende bedriftene på Haugalandet. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og ustabilisert kondensat inn til anleggene. Dette gjør Kårstø til et svært viktig ledd i verdikjeden fra reservoar til kunder. www.statoil.com


>> >> KETIL JOHANNESEN ODLAND BEDRIFTSRÅDGIVER PRO*

VI FORTSETTER SUKSESSEN

>> >>

PRO-skolen gir deg kunnskap og konkrete verktøy til bruk i egen bedrift. Kurstilbudet passer for små og mellomstore bedrifter, og gjennomføres i løpet av fire samlinger. Oppstart: November 2010. Les mer på www.sr-bank.no/pro * PRO ER SPAREBANK 1 SR-BANK SITT TILBUD TIL SMÅ- OG MELLOMSTORE BEDRIFTER.

skolen

Disse guides viser minimums området som skal være rundt logo Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designma NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye lo

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.


Statnett-sjefen lover bedring:

- Kraftnettet altfor dårlig

Det har vært ytterst krevende å holde Bergen i gang denne vinteren. Enkelte dager har det vært 50 prosent sjanse for at byen kunne bli mørklagt.

Statnett-direktør Auke Lont tegnet et lite skremmebilde av det norske kraftforsyningsnettet på Energirike-konferansen i Haugesund i forkant av Sildajazzen 2010. Lont sa rett ut at investeringstørken i leveringsnettet har ført til at nettet ikke klarer å leve opptil de krav industrien stiller. - Antall timer det kan gå galt har økt sterkt de siste årene. De første seks månedene i år ble det registrert 1340 slike timer i Bergensområdet. Det kan vi ikke leve med. Derfor har det vært en klar prioritet å bygge ut neste generasjons sentralnett, sa Lont. Statnett-direktøren var en av flere prominente foredragsholdere under årets Energirike-konferanse som samlet godt over 200 deltakere. Næringsministger Trond Giske, Høyre-leder Erna Solberg, Brian Bjordal i Gassco, konserndirektør Steinar Bysveen i Statkraft og adm.dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri var blant kjente navn på talerlisten. Oppgjørets tiår var overskriften på konferansen, og klimautfordring og teknologiutvikling var tema som sto sentralt. Flere av foredragsholderne kom inn på konflikten mellom velferdsutvikling og miljø. Er det mulig å få ned forurensningen uten at det går på velferden løs? ble det spurt. Mange mente at det er ønsketenkning å tro at folk er villig til å gå ned i levestandard, selv om det er tvingende nødvendig for å redde jorda. Og hvilken rett har vi i de rike, industrialiserte land til å nekte befolkningen i fattige land å ta del i den velstand vi har bevilget oss? Teknologiutvikling er en mulig løsning. Ved å utvikle teknologi som kan erstatte forurensende produksjonsmidler kan vi redusere forurensningen. Norge har en unik mulighet til å utvikle teknologi innen fornybar energi som på den ene side kan gi mange arbeidsplasser og på den andre side bidra til å redu-

8

JOBB & NÆRING

Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland talte høyhastighetstogets sak under Energirike-konferansen i Haugesund

sere forurensningen. Vår ekspertise fra konstruksjon av skip og plattformer til sjøs kan med enkle grep koples om til produksjon av vindteknologi. _ Vi må utvikle teknologi som kan gis videre til den øvrige verden og som både vil sikre velferdsutviklingen og redusere forurensningen, sa blant annet leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Også statsråd Trond Giske framhevet mulighetene på det teknologiske området, og mente regjeringen har fulgt med i timen gjennom massiv satsing på fornybar energi. - Vi kommer alltid til å ha en råvarebasert økonomi, men vi må være i forkant når verden etterspør miljøvennlig teknologi, sa Giske, som understreket viktigheten av å være målrettet i bruken av offentlige midler. - Vi har definert våre satsingsområder til å være maritim næring, marine, energi, miljøteknologi og reiseliv. Vi må bruke offentlige penger for å bli bedre der vi er gode fra før, sa Giske.

Samme navn (nesten) Så vi feil? Nei, deltakerlisten på årets Energirike-konferanse var korrekt.Tonny Nundal og Torgny Nundal er to personer med nesten identisk navn. Førstnevnte exredaktør i Haugesunds Avis og nå kommunikasjonsdirektør i BKK, sistnevnte ansatt i administrasjonen i Sør Norge Aluminium på Husnes. Begge fra Sogn- og i slekt. Og de kunne begge lattermildt bekrefte at vi ikke var de første som har stusset over navnelikheten….

Identiske etternavn- og nesten helt like fornavn. Ikke rart Tonny og Torgny Nundal morer seg over sammentreffet.


Foto: Jan Inge Haga

PRO-skolen: nettverksarena og lærested PRO-skolen er et tilbud fra SpareBank 1 SR-Bank til små og mellomstore bedrifter. Kurset er tilrettelagt for læring og utvikling av ledere, mellomledere og andre nøkkelpersoner. Undervisningen foregår over 4 samlinger og tar for seg emnene økonomi, markedsføring, innovasjon og ledelse. Til nå har nærmere 500 personer gjennomført PRO-skolen. De som sitter på skolebenken den kurskvelden vi er innom PRO-skolen, har erfaring fra mange ulike bransjer. Felles for dem alle er at de vil lære mer om lønnsomhet, kompetanse, ledelse og markedsføring. Nettverksbygging er en viktig del av opplegget. Å dele erfaringer og å lære av hverandres feil eller suksess, er en dimensjon i opplæringen som deltakerne setter stor pris på. Det er ingen tvil om at dette har gitt mange både nye impulser og økt motivasjon.

– Det viktigste for meg er å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Deltager PRO-skolen

ERFARNE FORELESERE Foreleserne har lang og bred erfaring fra ulike roller i næringslivet, og øser av sin erfaring og kunnskap på samlingene. De er også flinke til å gi deltakerne tips og råd som de kan benytte seg av umiddelbart i sitt daglige arbeid. DELTAKERNE LÆRER AV HVERANDRE Ketil Johannesen Odland er bedriftsrådgiver og jobber mot PROsegmentet. PRO er SpareBank 1 SR-Bank sin satsning mot små- og mellomstore bedrifter. Han forteller at PRO-skolen er like relevant for alle typer næringer, og det er bare en styrke at det er alt fra tømrere til farmasøyter på de samme kursene. Det er klassiske disipliner det blir undervist i, grunnleggende ting som enhver bedriftsleder må kunne noe om. Her får deltagerne påfyll av det de trenger for å styre sin egen bedrift i riktig retning, og legge til rette for en trygg og veldrevet hverdag.

Disse guides viser minimums området som skal være rundt log Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designm NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye l

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.


Kathrine kjører kjempemaskin Kathrine Varne (28) kjører Volvo. Men i motsetning til Volvoene folk flest har sittet bak rattet i, er arbeidsplassen hennes et monster av en hjullaster som veier 35 tonn. Kathrine Varne har nemlig valgt et svært så mannsdominert yrke som anleggsmaskinfører. - Det er to år siden jeg begynte i Vassbakk og Stol som maskinkjører, og jeg har aldri angret på det. Det å velge jobbe i et mannsdominert yrke er noe jeg trygt kan anbefale til andre kvinner. Her på jobben er det et utrolig godt arbeidsmiljø, og vi blir tatt godt vare på på alle måter, sier hun.

jevn strøm av anleggsdumpere frakter opp fra den undersjøiske tunnelen under Førresfjorden. Oppe i dagen blir steinen fra T-forbindelsen brukt både til å bygge veiene og til å byggemodne det store industriområdet Gismarvik Næringspark. Valg av yrke

Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

Jobb & Næring treffer henne siste dagen før hun skal begynne en velfortjent ferie. På anlegget på det store industrifeltet på Gismarvik i Tysvær går anleggsmaskinene i ett. Kathrine Varnes jobb er blant annet å ta hånd om de store steinmassene som en

- Hva er det så som gjør at hun valgte nettopp dette yrket? - Jeg hadde vel tenkt på det en stund, og ble vel påvirket både av brødrene mine og andre venner i anleggsmiljøet. I dag er det å jobbe på anlegg heller så fysisk krevende som det var i gamle dager. Moderne anleggsmaskiner har stor grad av komfort i dag. Det er heller ikke nødvendig med rå muskelkraft. Jenter greier jobben like bra som gutter, sier hun.

Kathrine Varne er fra Karmøy, men bor nå i Haugesund sammen med samboeren sin. Den som jobber i anleggsbransjen må være mobil, og forberedt på å flytte på seg når ett anlegg er over og et annet skal påbegynnes. - Selv om det er anlegg over hele landet, har jeg sluppet å reise ut av distriktet. For det meste har jeg hatt Kårstø som arbeidssted, sier hun. Selv om hun har kjørt den 35 tonn tunge hjullasteren i noen uker, er hun forberedt på å måtte gi den fra seg etter ferien. - Det er vanligvis en annen kollega som kjører den. Så når han er ferdig med ferien vil han vel ha maskinen igjen. Den jeg kjører til vanlig veier ”bare” 16 tonn. Men det er jo ikke så verst det heller, sier Kathrine Varne til Jobb & Næring.

Det er komfortabelt å sitte i en moderne anleggsmaskin, og det kreves ikke mandige muskler for å greie jobben. Kvinner greier jobben like bra som menn, forteller Kathrine Varne.

10

JOBB & NÆRING


Vi har ledige stillinger!

Vi får ting til å skje

Ingeniørtjenester, prosjektstyring og produksjon


Scene fra kortfilmen Gratulerer som ble vist under årets filmfestival i Haugesund

Haugesund har fått filmselskap Haugesund har fått sitt første filmselskap som produserer fiksjonsfilm. Det hele startet da sveibuen Skjalg Molvær flyttet hjem igjen etter 11 år med studier og filmjobbing i USA. Ikke bare traff han billedkunstner Egil Paulsen som hadde en ide til en kortfilm, han ble også kjæreste med Solveig Arnesen fra Nittedal. Begge deler skulle bli viktige ingredienser i det nye filmselskapet Genesis Film.

vatør på Filmkraft Rogaland sin produsentskole, forteller Skjalg. - Under årets festival har de vært gjester hos oss med møtevirksomhet, nettverksbygging og promotering av Rogalands filmbransje. I selve studioet der Sort Melk er innspilt har det vært lounge, og vi har også hatt seminarvirksomhet og danseforestilling her.

Tekst og foto: Ingeborg Kringeland Hald

Tilbake i Norge

Under høstens filmfestival i Haugesund ble Solveigs debutfilm som produsent, Gratulerer, vist som forfilm i hovedprogrammet. I august har også innspillingen av Egil Paulsens filmide Sort Melk foregått i H.R.Sandvolds gamle lokaler i kvartalet ovenfor Edda Kino. - Det er ekstra spennende at vi har klart å kombinere den norske filmfestivalen, som er det mest etablerte du kan finne innen norsk film, med produksjonen av Sort Melk som er et alternativt filmuttrykk i den helt andre enden av skalaen, mener Solveig. - I fjor fikk vi som nystartet firma være obser-

12

JOBB & NÆRING

Genesis Film har vært i drift i litt over ett år. Fra før har Skjalg en lang filmkarriere bak seg i USA, og har blant annet laget flere filmer for Verve Music Group, som er en del av Universal Music, og Thirteen, WNET New York. Han er utdannet Bachelor in Communication med hovedfag i fjernsyn og filmproduksjon. Han drev eget firma i New York i 5 år, men det var først når han tok ideene sine med til Haugesund at det tok skikkelig av. - Sort Melk var starten på Genesis Film, forteller han. - For å komme i gang med prosjektet trengte vi en prosjektleder, noen som var

flinke å skrive søknader. Solveig som har utdannelse innen økonomi og reiseliv fra BI og lederbakgrunn fra reiselivsbransjen begynte å hjelpe til, og i mai i fjor startet vi Genesis Film. Jeg tror hun fikk realisert talenter som hadde ligget i dvale i flere år, og at det har vært en fordel at hun kom fra en annen bransje. Solveig nikker. - Prosjektledelse har mange likhetstrekk uansett bransje, men det har vært en bratt læringskurve. Jeg har også funnet ut at jeg liker å skrive, og har skrevet manus til barnetv-serien Amanda og Teddys Eventyr, som nå ser ut til å bli en realitet.Vi kunne godt tenke oss å gjøre innspillingen her i Haugesund, men vi mangler innspillingsstudio. Det vil si, gamle Sandvolds lokaler som vi har brukt nå i august er godt egnet, men foreløpig er det for dyrt for oss. Haugesund mangler filmstudio

- Vi har et veldig godt samarbeid både med H.R. Sandvold og Neumann Bygg forteller Skjalg, - og har fått bruke lokalene deres i hele august. Hele bygget egner seg veldig godt til vårt formål og vi skulle gjerne gjort en langsiktig avtale. Men det står på penger. Det er forresten spennende å være i en by som har en kultursjef som Gunnar Johan


- Vi setter utrolig pris på støtten vi har fått fra det lokale næringslivet. Uten bedrifter som H.R. Sandvold, Neumann Bygg og Dueland Bilutleie hadde vi ikke kunnet spille inn Sort Melk lokalt, sier regissør Skjalg Molvær og produsent Solveig Arnesen i Genesis Film AS. - Drømmen er å ha et eget sted som dette i Haugesund, og utvikle og produsere prosjekter som har internasjonal verdi.

Løvvig, med visjon og ambisjoner. Planene om et filmmiljø på Vibrandsøy er spennende, selv om vi selv ikke har økonomiske muskler til å dra det i gang. Det er viktig å ha en drøm, og veien til Vibrandsøy kan godt starte på Hemmingstad der vi har vårt kontor, eller her i Sandvolds gamle bygg. Sort Melk

Begge er enig i at Genesis Film har hatt en flying start. Basis har vært oppdragsfilm og filmkurs, men målsettingen er egne produksjoner. Som kortfilmen Sort Melk med innhentet økonomisk støtte på 1 million. Det ser også ut som barne-tv-serien er i boks. - På oppdragsfilmsiden har vi blant annet produsert filmer for Stavanger kommune, Røvær, Gassco og Ingebrigt Steen Jensen og Stabæk Fotball, forteller Solveig. - Vi har også hatt en runde med filmkurs for ungdom etter at prosjektet Filmtalenter fikk støtte av Kommunal- og regionaldepartementet i fjor. - Filmkursene arrangeres i samarbeid med Haugaland Vekst, sier Skjalg. - Det er viktig å vise unge at det faktisk går an å leve av denne bransjen, som i utlandet er en milliardindustri. Blir forholdene lagt til rette er det også et potensial å jobbe ut fra vår region.

Ivrige ungdommer som deltok på kursene er aktivt med når Sort Melk skal produseres. De får også mulighet til å være assistent for, og se den tyske fotografen Kai Miedendorp i aksjon. Miedendorp ble i år nominert til German Camera Award, en nominasjon som i seg selv er en bragd. Målsettingen er at Sort Melk skal ha premiere på filmfestivalen i Cannes til neste år. Da blir den en av ti filmer som plukkes ut av

flere tusen. Det er ikke en kommersiell film, men en film som vekker oppsikt. Filmen tar utgangspunkt i et av Egil Paulsens bilder. God mottakelse

- Vi har blitt veldig godt mottatt her i Haugesund, forteller de. - Det er mye kortere vei til ordfører og kultursjef her enn det for eksempel ville ha vært i Oslo. Vi har også fått mye hjelp av Haugaland Vekst gjennom Vidar Vorraa. Sjur Paulsen, daglig leder i Filmkraft Rogaland, syntes det var kult at vi skulle etablere oss i Haugesund. De vil at vi skal få det til, og har støttet alle prosjektene våre. - Det er mange fordeler med å være her, mener Solveig. - I Oslo ville vi vært et lite firma blant mange, mens vi her får mer oppmerksomhet. Med flyplassen like i nærheten er det heller ikke noe problem å drive en bedrift herfra. Vi stiller opp på møter i Oslo på kort varsel. Av og til tror jeg ikke at oppdragsgivere tenker over at vi ikke sitter i Oslo. Dessuten trekker vi ressurspersoner til Haugesund når det er behov for det. Det var for eksempel aldri noe problem å få Kai Miedendorp hit for å jobbe. Internasjonale kontakter

- Etter at vi var i Cannes i år, og stod oppført i JOBB & NÆRING

13

Bl

m o a


filmfestivalens katalog, har vi fått mange henvendelser også fra utlandet, forteller Skjalg. - Mange er ute etter en co-produsent.Vi er flinke til å plukke prosjekt. Et av dem er en dokumentarfilm om komponist og utøver Maja Ratkje fra Trondheim. Hun er ikke så kjent her i Norge, men internasjonalt er hun stor og det skal lages en dokumentarfilm om henne. Vi er med på prosjektet, og legger blant annet til rette for aktivitetene som skal skje i Norge. Gratulerer

- Det er viktig å se og gripe muligheter som dukker opp, mener Solveig. - Vi tenker annerledes enn andre. Ser det andre filmselskaper ikke ser. Da Vestnorsk og Filmkraft arrangerte pitchekonkurranse i forbindelse med kortfilmfestivalen i Stavanger i fjor meldte vi oss på. Vi ble plukket ut til å pitche (presentere), men vi vant ikke. Da bestemte vi oss for at vi skulle produsere vinnerfilmen. Det gjorde vi, og under filmfestivalen ble Gratulerer plukket ut til å være forfilm i hovedprogrammet.

Filmfestivalen

- Vi vil jo ikke bare selge oss inn på at vi er lokale, først og fremst leverer vi kvalitet, men det er et ekstra pluss og en fordel for oss at Haugesund er kjent som Norges filmfestivalby, sier Skjalg. - Det er viktig å vise at det går an å leve av å lage film også i mindre byer. Flinke folk kan leve av jobben sin hvor det enn måtte være. Men vi må legge forholdene bedre til rette for at folk kan bli. En ting vi vil jobbe med er å få til et samarbeid mellom produksjonsselskapene på Vestlandet, slik at vi kan kjøpe inn felles filmutstyr og ko-ordinere filminnspillingene som gjøres i denne regionen, slik at både utstyr og folk kan utnyttes bedre. - Genesis Film kunne vært etablert hvor som helst, mener Solveig. - Vi er ikke avhengig av geografien. Vi tenker nasjonalt og ønsker oss nasjonale kunder. Vi er helt stedsuavhengige, men vi har valgt å være her. Vi har kontormuligheter både i Oslo og Stavanger, ser ikke bort fra at vi om noen år også har kontor i Berlin. Vi vil

være der det er viktig å være. Akkurat nå får vi mye medvind av å være i Haugesund, spesielt siden det ikke finnes filmselskap som driver med fiksjonsfilm her fra før. Men vi mangler innspillingsstudio. Det må vi ha for å kunne drive effektivt og produsere lokalt. Det å satse på et filmstudio i Haugesund vil gi store muligheter fremover. Hvorfor skal ikke vi kunne ha en bit av den internasjonale milliardindustrien? Vamp Stories

- Lokal ungdom får til utrolige ting med nesten ingen midler, sier Skjalg. - Men hvis vi vil at folk skal være interessert i å lage film, må vi legge forholdene til rette. Under filmfestivalen utlyste vi en nasjonal manuskonkurranse – Vamp Stories. 8 kortfilmer basert på Vamps sanger skal til sammen utgjøre en spillefilm som forteller én historie. Den skal vises på kino i 2012 under Vamps 20 års jubileum. Målsetting er 100.000 publikummere på landsbasis. Prosjektet er veldig inkluderende og bransjebyggende og vi håper på deltakere fra hele landet.

Manpower gruppen – din kompetansepartner Vi har en meget stor etterspørsel etter kandidater med praktisk erfaring innen: Manpower AS

Manpower Professional Engineering AS

• Dokument/kostkontroll

• Automasjonsingeniører

• Regnskap

• Prosjektledere

• Prosjektadministrasjon

• QA/ HMS senior kompetanse • Prosjektadministrative posisjoner

14

Se utfyllende info på:

• Prosjektplanleggere

www.manpower.no

• Prosjektcontrollere

JOBB & NÆRING


Haugesund søker for 2015:

Tall Ship-eventyr i Kristiansand Et yrende liv, 300.000 besøkende, crew parade, skipsgudstjeneste, idrettskonkurranser, konserter, bryggedans. Det lovte arrangørene bak Tall Ships Races 2010 i Kristiansand. Hvordan det gikk?

- Joda, vi er veldig godt fornøyd. Vi har ikke regnet på alt ennå, men vi er trygge på at vi i alle fall ikke hadde mindre enn 300.000 besøkende. Økonomisk kommer vi også i mål. Stemningen er god og lyden fra alle hold er følgende: Dette må vi gjenta. Kristiansand må søke igjen, sier prosjektleder Bjarne Ugland.

Tekst og foto: Egil Severeide

Han har holdt i trådene under årets arrangement, som ble til i et nært samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansand og Kristiansand kommune. Sammen etablerte de et selskap som skulle stå for arrangementet, med en aksjekapital på en halv million kroner. Men storsatsingen vokste; fra en anslått kostnad på 10 millioner kroner da beslutningen om at Kristiansand ble vershavn ble tatt i 2005 til totalt rundt 30 millioner kroner under arrangementsdagene. Men kommunens andel forble den samme; 6,5 millioner kroner. Resten sørget næringslivet for. I januar 2007 ble det ansatt en prosjektleder som tok for seg bedriftene i regionen og gjennom hardt arbeid klarte å skaffe et betydelig antall sponsorer. Fædrelandsvennen ble hovedsponsor med en inngangsbillett på 2 millioner kroner (hovedsakelig gjennom gratis annonsering), mens en rekke andre sponsorer deltok på forskjellige nivåer nedover, gjennom en kombinasjon av varer, tjenester og penger. For eksempel sørget en flaggstangsprodusent å forsyne byen med nye flaggstenger

Havna i Kristiansand sydet av liv og vakre seilskuter under Tall Ships Races i månedsskiftet juli/august.

mot profilering i diverse aviser og brosjyrer. Andre leverandører bidro med subsidiert transport, IT-løsninger, profileringsutstyr o.s.v.Verdien av hele denne omfattende pakken er anslått til ca. 30 millioner kroner, og i skrivende stund ser det ut for at budsjettet holder. - Det ble den folkefesten vi ønsket oss. Vi har fått tilbakemeldinger fra de fleste av våre sponsorer og beskjeden er klar: Bare søk igjen.Vi blir med, sier Ugland. Også tilbakemeldingene fra de bedriftene som kjøpte arrangementer på de mange skipene i havneområdet er gode.

i år. Men komitemedlemmene som besøkte arrangementet i Kristiansand sitter tilbake med solide inntrykk av et godt gjennomført arrangement som skapte glede og liv i bygatene i Kristiansand. Og som det hadde vært veldig artig å gjenta i Haugesund…

Haugesund søker?

Neste år er det duket for søknad fra Haugesund kommune om å arrangere Tall Ships Races i 2015. Komiteen som har jobbet fram søknaden hadde egentlig forberedt seg på å søke for 2014, men Terra-smellen var en medvirkende årsak til at saken ble lagt på is

Fra gateparaden for shipsmannskapene. JOBB & NÆRING

15


Noen utstillere trekker stadig fullt hus på jobbmessene i Håvikhallen. Her er det politiet som omfattes med stor interesse av de unge.

Yrkesmessa på flyttefot Yrkesmessa, som har vært arrangert i Karmøy siden 1989, er på flyttefot. Når årets messe i Håvikhallen er avviklet i november, blir det Tysvær som overtar arrangementet. - Vi har gjort en avtale med Tysvær Arena om at messa i 2011 skal arrangeres i den nye storhallen på Frakkagjerd, forteller rådgiver Tore August Bauer-Nilsen i Haugalandet skole – arbeidsliv. Han forteller at det er ventet rundt 30 utstillere på årets yrkesmesse i Håvikhallen. - I løpet av de over 20 årene yrkesmessen har vært arrangert på Karmøy er det grunn til å trekke fram den store innsatsen som Kopervik Rotaryklubb har gjort på frivillig basis. Det har en stor del av æren for at ungdommer i regionen gjennom to tiår har fått stadig bedre grunnlag for å velge utdanning og yrke, sier Bauer-Nilsen. En av de som har vært med helt fra starten

16

JOBB & NÆRING

av er tidligere formannskapssekretær Thor Osland i Karmøy kommune. - De første årene hadde vi mesen i Karmøyhallen, men siden ble den flyttet til Håvikhallen. Det hele var et samarbeid mellom Karmøy kommune, arbeidskontoret i Karmøy og Kopervik Rotaryklubb. Motivet for oss i Rotary var å bidra til at de unge fikk et bedre grunnlag for å foreta et valg, for rådgivningen i skolen var på langt nær så godt utbygd som den er i dag, forteller Osland til Jobb & Næring.

Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

Tore August Bauer-Nilsen forteller at målgruppene for messen når den fra neste år flytter til Tysvær Arena blir elever i grunnskolen og VG2 studieforberedende i videregående opplæring i Haugesundregionen. - I tillegg er elevenes foresatte og andre interesserte brukere i regionen, som for ek-

sempel arbeidssøkende, høyskolestudenter en sekundær målgruppe. Vi ser en klar tendens til at både utdanningsinstitusjoner og bedrifter nå prioriterer hardere når de blir bedt om bistand og deltakelse i messer og arrangement. Vi mener derfor at det vil kunne være en klar fordel for alle parter, både utstiller og bruker å samordne messetilbudet i regionen. Målet er å tilby en helhetlig yrkes- og utdanningsmesse for regionen, en møteplass mellom bedrifter, utdanningsinstitusjoner og våre unge håpefulle. Kommunene i HSA eier yrkesmessen for Haugesundregionen. Yrkesmessen skal vise variasjonen i hele regionens arbeidsliv, og presentere et bredt utvalg av bedrifter, bransjer og virksomheter. HSA ønsker at dette skal være en nyskaping, der både bedrift og bransje får vist seg frem på en god måte.Vi må se behovet for arbeidslivs- og næringslivskunnskap hos våre elever i en stor sammenheng. Det er viktig med informasjon fra mange kanaler for å gjøre riktig valg for fremtiden, sier Bauer-Nilsen.


>> >>

PRESENTASJON AV VAREHANDELSRAPPORTEN HAUGESUND, 7. JUNI 2010

INVESTOR >> >>

>> >>

PRESENTASJON AV VAREHANDELSRAPPORTEN HAUGESUND, 7. JUNI 2010

LOKAL GRÜNDER >> >>

Nyhet! Interaktiv utgave av Varehandelsrapporten finner du på www.varehandelsrapporten.no. Her kan du som driver eller ønsker å starte en butikk få en rekke opplysninger om utviklingen i varehandelen i din region. Vi skaper arenaer der våre kunder møtes til faglig påfyll, nyttig meningsutveksling og stimulerende sosial mingling. Her treffer du folk som vil det samme som deg, nemlig å bli enda bedre på å gjøre gode forretninger.

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.

Disse guides viser minimums området som skal være rundt logo Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designm NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye lo


Boremaskinene eter seg framover:

Hullene ville rukket til Stockholm

En fullastet dumper sliter seg opp fra tunnelen p책 Gismarvik. Til n책 er det fraktet ut 15.800 slike lass. (Foto: Odd-Atle Urvik)


Boremaskinene arbeider seg framover fra Karmøy til Tysvær. Til nå har de boret hull som ville rekke fra Haugesund til Stockholm. Og ennå er en ikke halvveis. ( Foto: Tommy Bjerkhaug/AF-Gruppen)

- Vi er i rute. Midt i august hadde vi sprengt ut godt over 3,5 kilometer av de 8,9 kilometerne undersjøiske tunnelene som skal utgjøre ryggraden i T-forbindelsen, sier KS- og kontraktsansvarlig i AF Gruppen, Runar Ingvaldsen til Jobb & Næring. Fra tre kanter eter boremaskinene seg stadig dypere innover i fjellet, Til nå har boremaskinene boret rundt 750.000 meter hull. Det er like langt som fra Haugesund til Stockholm.

- I sommer hadde vi halv styrke på i uke 28 og 31, mens anlegget var helt stengt i uke 29 og 30. Men nå er vi i gang igjen med to skift, og er i rute med tanke på åpningen av T-forbindelsen våren 2013. En forventer gjennomslag i tunnelen i løpet av sommeren neste år, men så kommer alt etterarbeidet, sier Ingvaldsen. - Et parti med grønnskifer, på våre kanter gjerne benevnt som råtafjell, gjør at vi til nå kun er kommet 913 meter inn i fjellet fra Håvik på Karmøy. Fra Mjåsund i Tysvær har til sammenligning tunnelen vokst til 1335 meter. Vi jobber også midt på fra Hellevik på Fo-

sen. Der er vi ferdige med de 1135 meterne med tunnel ned til rundkjøringen som ligger 60 meter under havets overflate på Fosen. Denne rundkjøringen danner krysset mellom forbindelsene nordover mot Raglamyr, østover til Tysvær eller vestover til Karmøy. Fra rundkjøringen jobber vi oss nå både østover under Førdesfjorden og vestover under Karmsundet for å møte de som arbeider fra henholdsvis Karmøy og Tysvær, sier Ingvaldsen. Han forteller at tunnelarbeiderne har sprengt ut rundt 100 meter tunnel i hver retning. Det er en effektiv måte å jobbe på. Boremaskinene gjør ferdig hull innover i det ene løpet, slik at de er klar til å sprenge. Etterpå flyttes boreriggen til den andre tunnelen, og borer der mens de store anleggsdumperne kjører ut de utsprengte steinmassene. - Det blir utrolig mye stein. Vi har til nå sprengt ut 370.000 kubikkmeter fjell. En kubikkmeter fjell blir gjerne til et par kubikkmeter sprengt stein, så selv om dumperne er store har vi til nå kjørt ut 15.800 dumperlass, forteller Ingvaldsen. For å sikre at ikke løse steiner faller ned fra tunneltaket og skader anleggsarbeidere eller utstyr driver man også inn et stort antall siktingsbolter i fjellet. - Til nå har vi brukt 22.000 bolter. I tillegg

kan det komme strekninger hvor vi da bruker full utstøping for å gjøre tunnelen trygg slik at steiner ikke skal kunne løsne, sier Ingvaldsen.

Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

JOBB & NÆRING

19


Vi møblerer kysten

AS Sterling, Frakkagjerdveien 89, 5563 Førresfjorden, Tlf: 52 75 45 55, Fax: 52 75 45 60, salg@assterling.no www.assterling.no


Ny digital hverdag Det har vært liv og røre i Edda Kino i hele august, men et annet liv enn det en vanligvis forbinder med kinoen. Stoler har blitt skiftet ut og flyttet. Vegger isolert og kinolerreter flyttet nærmere publikum. Alt ble ikke helt ferdig til filmfestivalen, og oppgraderingen av Haugesunds lokale kino fortsetter i september. Nå er det så godt som slutt på de gamle filmrullene, den digitale hverdagen har inntatt Edda Kino i Haugesund i sin helhet, som den første kinoen i Rogaland. Det skulle bare mangle. Filmfestivalby og alt.

Tekst og foto: Ingeborg Kringeland Hald

- Det er mange fordeler med digitalisering, mener kinosjef Marit Sætre som selv om Edda 1 har vært digitalisert testkino i noen år omtrent har fått teste de nye systemene direkte på filmfestivalen. - den største fordelen for kinomaskinistene er kanskje at de slipper de tunge løftene av de gamle filmrullene. De slipper også ut-

og innpakkingen og spoling av filmrullene. Nå får vi digitale harddisker i posten. Filene er låst, og en av maskinistenes nye jobber består i å ta i mot koder og låse opp filer før filmen programmeres i datasystemet. For publikum får filmene fysisk bedre kvalitet i og med at vi slipper slitasje på filmruller som før ble sendt fra kino til kino landet rundt. Hittil har Edda Kino hatt fire maskinrom til fem saler, nå blir styringen av filmframvisningene samlet i ett kontrollrom. Men fortsatt blir det kinomaskinistens jobb å sjekke at filmen er i fokus og at lydnivået er riktig for den type film som vises og det publikum som sitter i salen. - Det nye digitale systemet stiller høye krav

til både teknisk anlegg og høytalere, sier Sætre og viser til at Edda Kino har måtte låne nesten 3 millioner kroner for å ta steget inn i den nye digitale hverdagen. Målsettingen er at alle landets kinoer skal være digitalisert innen mai 2011. Samtidig med digitalisering av kinoen kan Edda også tilby publikum 3D i Edda 1 og Edda 5, samt bedre lyd i samtlige saler. Haugesund Sparebank har sponset nye stoler til Edda 5 og Edda 3 i sin helhet. - Samtlige saler blir nå utstyrt som topp moderne konferansesaler, slik at kinoens lokaler kan utnyttes bedre også på dagtid utover aktiviteter som baby bio, formiddagskino og seniorkino, sier Marit Sætre og ønsker gamle og nye kinogjengere velkommen til en ny og moderne filmhøst. JOBB & NÆRING

21


Bygger nytt på Raglamyr Hatteland-konsernet samler troppene på Haugalandet og bygger nytt kontorbygg på Raglamyr med plass til godt over hundre ansatte. Neste sommer skal bygget være klart og gi plass til de rundt 80 medarbeiderne som i dag holder til i lokaler på Avaldsnes (Hatteland Solutions) og i Arabia-bygget i Haugesund sentrum (Hattelco og Hatteland Computers).

Tilbyr gratis juridisk hjelp Haugesundregionens Næringsforening tilbyr nå sine medlemmer inntil to timer gratis juridisk hjelp.

på juridisk fagområde. Eurojuris bistå med spørsmål innen arbeidsrett, eiendomsrett, personrett, og selskaps- og skatterett.

- Vi ønsker å utvide vårt tilbud til vår stadig økende medlemsmasse, og juridisk bistand er noe vi mener vil være til stor nytte for våre medlemsbedrifter, sier adm. dir. i Haugesundregionens Næringsforening Egil Severeide.
Det er ikke lagt noen begrensninger

Med sine 7 advokater er Eurojuris Haugalandets største advokatfirma.
- Vi har lenge vært medlem av foreningen, og ser nå frem til å utvide samarbeide med Haugesundregions Næringsforening, sier partner Thor Harald Eike i Eurojuris Haugesund..

Virksomheten i Nedre Vats blir ikke berørt av samlingen på ytre Haugalandet. Konsernsjef Karl Johan Lier sier at Hatteland-gruppen trenger mer plass for å kunne ekspandere. Nybygget vil bli plassert like ved den planlagte T-forbindelse på Raglamyr. Her vil de enkelte virksomhetene grovt regnet få hver sin etasjea

Næringsforeningens adm dir. Egil Severeide ser fram til samarbeidet med Eurojuris og partner Thor Harald Eike.

FØRESVIK MARINA FØRESVIK MARINA

ny på på Bokn nysmåbåthavn småbåthavn Bokn T EIDE B R GEA NG! BYG NÅ IGA ER

T

GS L A IL S LGT / K SO T 4 ST ERVER RES

reklamebyrå

Bygg og kaianlegg AS23414550 har under Se Finn.no - kode prosjektering ny småbåthavn i Bygg og kaianlegg AS har Føresvik. Vi har for salg15 naust bygget ny småbåthavn i Føresvik. med båtplass. Hvert naust har Vi har for salg15 innlagt strøm, mednaust mulighet for med båtplass. Hvert naust har innlagt vann/toalett.Området har innlagt strøm, med mulighet for også eget parkeringsområde ved innlagt vann/toalett.Området naustene. Kort vei til bonkrings- har eget parkeringsområde ved stasjon og dagligvarebutikk naustene. Kort vei til bonkringsstasjon og dagligvarebutikk

t aus 15 n åtplass b med

ed ust m 15 na lass båtp

BOKN = nærhet til det meste!

gs til sstka. slolgt/ 8

vert

reser

Bygg og Kaianlegg AS • Bøneset, 4260 Torvastad • Tlf 915 79 901 • E-post olej@byggogkaianlegg.no • www.byggogkaian-

Bygg og Kaianlegg AS • Bøneset, 4260 Torvatad • Tlf 915 79 901 • E-post olej@byggogkaianlegg.no • www.byggogkaianlegg.no

22

JOBB & NÆRING


Nytt om navn Jobb & Næring vil gjerne presentere folk som har fått ny jobb. Vi ber om digitalt bilde, navn, stilling og eventuelt hvor vedkommende har vært før. Tjenesten er gratis. Bidrag kan sendes til: jn@dhr.no

Turid Fossan

Nå: Førstekonsulent servicekontoret, Sjøfartsdirektoratet Før: Avdelingsleder, Orcus bemanning

Arnstein Thengs

Nå: Salgssjef, Sysco AS Før: Selger personbil, Møller Bil Stavanger

Roy Arne Eike

Nå: Advokat, Deloitte Advokatfirma AS, Haugesund Før: Advokat, Deloitte Advokatfirma AS, Stavanger

Frode Kaspersen

Nå: Systemutvikler, Sysco AS Før: Supervisor, Hesbynett AS

Hans Erling Bjelland

Øyvind Bråtun

Karl Norheim

Veronica Charlotte A. Haugan

Nå: Salgsleder i SeByen TV Nå: IT Konsulent, Atea Haugesund Før: IT Konsulent, Tøgersen Elektro AS Før: Daglig leder i Haugaland Håndballklubb

Nå: Inspektør LNG-skip, Knutsen OAS Shipping. Før: Prosjektleder, Wärtsila Singapore.

Nå: Overingeniør passasjerskip underavdeling, Sjøfartsdirektoratet Før: Nyutdanna branningeniør frå HSH

Joachim Fagerland

Anne Velde

Roar Aamodt

John Roald Nygaard

Monica Bruntvedt Susort

Stig Morten Nygård

Nå: IT Konsulent, Atea Haugesund Før: IT Konsulent, Atea Stavanger

Nå: Overingeniør utdanning, sertifisering og bemanning, Sjøfartsdirektoratet Før: Kaptein og maskinsjef på hurtigbåt i Tide

Nå: Kunderådgiver personmarkedet, Haugesund Sparebank Før: Bachelor i Business, og Mastergrad i Internasjonal Ledelse.

Nå: Salgskonsulent Vigilo barnehage, Sysco AS Før: Lærer på Madlamark skole

Nå: Senioringeniør strategisk sikkerhet, Sjøfartsdirektoratet Før: Teknisk inspektør, DOF

Nå: Salgskonsulent Vigilo barnehage, Sysco AS Før: Salgskonsulent Lekegiganten

Tommy Sundene Narrevik

Unni Selsaas

Nå: Systemutvikler, Sysco AS

Nå: Administrativ assistent, Sysco AS

Bjørn Hagland Hansen

Geir Tore Henriksen

John Helland

Øystein Emberland

Hafsteinn Isaksen Hannson

Svenn L. Andersen

Kjetil Kristoffer Solberg

Nå: Senior systemutvikler, Sysco AS Før: Senior IT Consultant, Logica International Competence Centre Synergi

Nå: Flåtesjef LNG-tankere, Knutsen OAS Nå: Administrasjons- og ØkonoShipping. Før: Stasjonssjef, Det norske midirektør, Knutsen OAS Shipping Veritas, Haugesund/Stord. Før: Finance Director i Deep Ocean AS

Nå: Financial Controller, Knutsen Offshore Tankers Før: Konsulent innen økonomi og ledelse i Accenture, Oslo.

Nå: Senior IT Konsulent, Atea Haugesund Før: Senior IT Konsulent, Extra Personell

Nå: Teknisk flåtesjef Knutsen OAS Shipping. Før: Stasjonssjef Germanishe Lloyd.

Nå:Inspektør Knutsen OAS Shipping. Før: Inspektør hos Odfjell

JOBB & NÆRING

23


Direkte til Alicante, Bremen, London, Malaga *

Gruppeturer 1590,Pris fra:

Jessica Velde Gruppeansvarlig Tlf: 52 85 78 07 e-mail:

jessica@haugesundtravel.no

p.p inkl. 3 netter på 3* ho i delt do tell b + flyplas belt rom m / frok ost s transfe rs i ege n buss * Flybil komme lettene r i tilleg g

Bjørn Leite Salgssjef grupper Tlf: 52 85 78 07 e-mail:

bjorn@haugesundtravel.no

*tilbudet gjelder grupper på minimum 10 personer

Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk Tlf: 52 85 78 00 post@haugesundtravel.no

HMS-kurs i Haugesund Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Lovpålagt kurs i arbeidsmiljø. Gir deg kjennskap til grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid, og selve arbeidsmiljøloven. Nett + 2 dager | 22.-23. september

HMS for ledere

Tilfredsstiller kravene til dokumentert HMS-opplæring for ledere med personalansvar iht. arbeidsmiljøloven. 1 dag | 27. oktober

HMS for ledere – på engelsk

Risikoanalyse i praksis

Innføring og øvelse i risikoanalyse. Et prosessorientert metodekurs hvor du gjennomfører en risikoanalyse etter grovanalysemetoden. 2 dager | 23.-24. november

Metodekurs i sikker jobb analyse (SJA) Et prosessrettet kurs hvor du får en introduksjon til de ulike fasene av SJA. 1 dag | 25. november

På forespørsel – ta kontakt med oss!

Se www.teknologisk.no eller ring oss på tlf. 934 48 987 for mer informasjon.

24

JOBB & NÆRING


Helse Miljø Sikkerhet Av Jarand Hindenes, Bedriftslege / Spesialist i Arbeidsmedisin, Haugaland HMS

Frisører og arbeidshelse Frisørbransjen er en av 7 nye bransjer som fra årsskiftet 2009/2010 er pålagt å benytte seg av en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). I denne artikkelen skal jeg si litt om HMSutfordringene i frisørbransjen, sett fra arbeidsmedisineren sitt ståsted. Bakgrunn

Frisøryrket har lenge vært og er fortsatt svært populært blant unge jenter. Dessverre har jeg altfor ofte sett at karrieren deres blir kortvarig. Årsakene varierer, men ofte ser vi fysiske arbeidsmiljøfaktorer som kunne vært forebygget med rett fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Mange tilfeller av hudplager (eksem), luftveisplager og muskel-skjelett lidelser kunne da vært unngått. Eksponering og helseplager

Fra et arbeidsmedisinsk ståsted har frisøryrket klare utfordringer særlig når det gjelder kjemiske og ergonomiske forhold. En stor del av arbeidsdagen medfører arbeid med vann og vått hår. Dette er i første rekke en påkjenning for huden på hendene. Vann og såpe bryter ned hudens naturlige barrierer og gir øket risiko for håndeksem. Bruk av hansker kan redusere risikoen, men god håndhygiene (unngå altfor varmt vann, skånsom tørk, bruk av fuktighetskrem, m.m.) er også viktige forebyggende tiltak. Ved bleking, farging og legging av permanent benyttes til dels kraftige kjemikalier. Selv om produktene gjerne er allergi-testet gir dette dessverre ingen garanti for at ikke frisøren kan utvikle plager over tid. Ingen produkter er 100% trygge, og over tid øker risikoen for hudplager og luftveisplager. Det har skjedd en betydelig produktutvikling de senere årene, og dagens hårprodukter er nok vesentlig “snillere” enn de man benyttet en del år tilbake. Likevel er det viktig å redusere eksponering ved blant annet å bruke riktig mengde og beskytte seg med hansker og avtrekk. Et “produksjonslokale” som en frisørsalong er skal ha både allmenn ventilasjon og punktavsug for å fjerne skadelig støv og gasser fra lufta. Hvis dette mangler, eller ikke fungerer godt nok, eksponeres lungene for en rekke kjemikalier som øker risikoen for å utvikle luftveisallergi og/eller astma. Dersom hud eller lunger har blitt overfølsomme for hårpleieprodukter har man lite å stille opp med. Riktignok kan man behandle symptomene, men frisøryrket vil for mange være umulig å fortsette i. Ergonomi er en av de andre store utfordringene. Ensformig arbeid over tid fører hos mange til smerter og stivhet i skuldre, nakke, armer og rygg. Mye kan forebygges ved å variere arbeidsstilling og plassering av kunden, veksle mellom å sitte og stå og lignende tiltak.

Lær nytt i høst Folkeuniversitetet er landets største studieforbund og har vært i haugesundsregionen siden 50-tallet. Vi driver voksenopplæring, enten det dreier seg om språkkurs, fritidskurs, yrkesrettede kurs, bl.a. Mesterbrevsutdanning, eller studier på høyere nivå. Her er noe av det vi planlegger å starte i høst:

Språkkurs Fransk 1 og 2 Italiensk Gresk 1og 2 Engelsk Spansk 1 Tysk 1 Norwegian for foreigners 1+2 og 3+4

Tysk reiseliv Tyrkisk 1 Russisk 1 og 2

Mesterbrevsutdanning Modul 1: Etablering og ledelse (felles for alle fag) Modul 2: Faglig ledelse (Byggfagene) Hver modul kan tas i: Haugesund (kveldskole sep 2010 til mai 2011) Spania (Intensiv 3 mnd heltidskole jan-mar 2011)

Bedriftsleder- / Etablererskole Ta Organisasjon, ledelse, økonomi, regnskap, markedsføring og HMS som 3. mnd intensivskole i Spania jan-mar 2011. Kan og tas som kveldskole i Haugesund fra 7. sep 2010 og eksamen i mai 2011.

Høyskole- / Universitetsstudier Juss / Rettsvitenskap 1. avd Spesialpedagogikk påbygg 2 (HiT – 30 stp) Systemisk familiearbeid 2 (HiØF – 30 stp)

Annet: Lefsekurs Strikke- og heklekurs Båtførerprøven * Bilfører 65 + Datakurs (Word, Excel, Windows, Internet ) Tegnekurs Hvis interesse kan vi sette opp kurs ”on demand”. Kontakt oss hvis du har ønsker / ideer, enten du trenger å ta kurs eller kan holde kurs (email: eir@folkeuniversitetet.no)

Bruk av bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten skal være en nyttig og verdifull rådgiver og ikke en unødvendig kostnad. Grunnlaget for god HMS dannes ved en gjennomgang av virksomheten og en grundig risikovurdering. BHT kan på bakgrunn av en slik gjennomgang gi råd og veiledning i forhold til arbeidsstillinger, kjemisk påvirkning, ventilasjon og mye mer. Skulle man være så uheldig å få helseplager som man tror kan være arbeidsrelatert, bør BHT være første instans til å gi råd og eventuell bistand i videre utredning og tilrettelegging.

Se våre nettsider for mer informasjon: www.folkeuniversitetet.no Kontakt oss på haugesund@folkeuniversitetet.no eller telefon 52 70 43 20

JOBB & NÆRING

25


Anders Rundhaug er ekte Kopervik-gutt, men er også karmøybu med blikk for næringsutvikling i hele kommunen. Her ved småbåthavna i Stangelandsvågen.


Næringslivets mann Anders Rundhaug (58) fra Kopervik har drevet med økonomi og næringsliv i hele sitt yrkesliv. Nå er han valgt til å lede Karmøy Næringsråd, et verv som passer ham veldig godt. Utdannelsen holdt på å ta en annen retning da han i sin tid valgte språklinjen på gymnaset. Men etter et år som lærervikar, fant han ut at det ikke var så dumt med en økonomisk utdannelse likevel. Ved Distriktshøgskolen i Stavanger tok han høgskolestudiet i økonomi og administrasjon, og senere fulgte litt jus ved UIB og et par masterfag ved BI. Etter to år i dataavdelingen til Knutsen OAS, som ble Haugaland Datasenter, jobbet han fire år som økonomisjef hos Haaland & Thuestad AS på Bygnes. − Jeg fikk der en veldig god innføring i entreprenørbransjen, noe som både var interessant og nyttig, sier han.

livsinteresser, men at den også inkluderer publikum, foreninger og gårdeiere, sier Rundhaug. Han kjenner for øvrig godt til handelsnæringen i Kopervik, ikke minst fordi hans foreldre, Magnus og Elisabeth Rundhaug drev jernvarebutikk i sentrum i mange år. − Jo, jeg er en ekte Kopervik-gutt, både født og oppvokst her. Men jeg er også karmøybu, og ser det viktige i at hele kommunen arbeider sammen, blant annet når det gjelder næringsutvikling. For eksempel er jeg veldig imponert over arbeidet som Åkrehamn Vekst og Byen vår Kopervik driver − og de samarbeider godt , legger han til.

Over til bank

Men fra 1982 gikk han over i bransjen som de fleste forbinder med Anders Rundhaug: Bank. Ble banksjef i DnC Karmøy (i Kopervik), og fikk åtte aktive år som medspiller i det som den gang var Norges største bank. − Leiv Austreid var da banksjef i SR-Bank Karmøy, men da han skulle gå av med pensjon i 1990, ble jeg bedt om å søke stillingen etter ham. Og det gjorde jeg, smiler Rundhaug, og legger til at karmøybuen Leiv Austreid er far til Arne Austreid, som nylig er ansatt som administrerende direktør for konsernet Sparebank 1 SR-Bank. Bank og næringsliv

− Gjennom arbeidet som banksjef lærte jeg mye om næringslivet i hele Karmøy og regionen, forteller Rundhaug. I flere år var han leder for Kopervik Handelstandsforening, og var senere med på å etablere Byen vår Kopervik i 1997. − Det fine med Byen vår Kopervik, er at den ikke bare er en forening for nærings-

Tekst og foto: Bjarte Amble

utsikt til Karmsundet og kort vei til sjøen, der en liten 16-foter ligger klar til fisketurer. Verv og sauer

Da Kjell Netland i mars takket av som leder for Karmøy Næringsråd, byttet han egentlig plass med Anders Rundhaug: Rundhaug, som hadde vært nestleder 8-10 år påtok seg ledervervet, mens Kjell Netland overtok som nestleder. − Jeg har kjent Kjell i alle år og vi jobber godt sammen, sier han og røper smilende at de også driver med villsauer sammen. Sauene beiter på et 580 mål stort område på Fosen, nærmere bestemt på Helgeland inn mot Karmsundet. – Foreldrene til min mor kommer fra Helgeland, og der møtes Kjell og jeg rett som det er til en prat om både sauer og lokalt næringsliv, smiler han.

Til Haugesund

Friluftsmann

Men i 2001 ryddet Rundhaug kontoret sitt i Kopervik og fikk sin arbeidsplass ved SRBanks kontor i Haugesund. Banken ville forsterke sin innsats overfor næringslivet, og skulle nå betjene næringslivet fra fire regionale næringsavdelinger. Den erfarne banksjefen ble bedt om å bygge opp en av disse, en ny regional bedriftsmarkedsavdeling med base i Haugesund Oppbyggingen tok tre-fire år, og førte Rundhaug inn i sin nåværende stilling som banksjef i Bedriftskundeavdelingen for Haugalandet, med ansvar for industri- og entreprenørkunder. Men om arbeidsstedet hans ble flyttet til Haugesund, har han og kona blitt boende i Kopervik, i huset i Rusvikveien − med flott

Både Anders og kona Inger Marie er glad i naturen, og er ofte på tur i Karmøyheiene. For noen år siden skaffet de seg også hytte på Vågslid, i likhet med mange haugesundere og karmøybuer. − På meg virker det som om det er flere karmøybuer enn haugesundere der, ler han. – Men det er bare hyggelig det. Det viktigste er at vi bruker hytta som utgangspunkt for turer både sommer og vinter. − Og hvor gikk turen i sommerferien? − Vel, vi liker også å sykle, så i år tok vi en uke i København. Der leide vi sykler og fikk sett oss godt omkring. Det var veldig kjekt. Dessuten ble det en uke på hytta, sier bankmannen, som også har to voksne barn og to barnebarn å tilbringe litt av fritiden med. JOBB & NÆRING

27

Bl

m o a


T-forbindelsen åpner opp for enda flere industrietableringer i Karmøy, mener Rundhaug. Her fra tunnel-innslaget på Håvik.

Feil inntrykk av Karmøy Inntrykket som er skapt om Karmøys alengang − at kommuen ikke vil delta i samarbeid i regionen, er etter min personlige mening feil, sier Anders Rundhaug, leder av Karmøy Næringsråd. Han presiserer at Karmøy er en sentral aktør og stor bidragsyter i regionen, både gjennom sitt eierskap i Haugaland Kraft, Destinasjon Haugesund og Haugalandet, Haugalandrådet og andre organer. − Bør Karmøy etter din mening bli medlem i Haugaland Vekst? − Jeg vil presisere at Karmøy samarbeider med alle organer og kommuner, men er bare foreløpig ikke medlem i Haugaland Vekst. Jeg forstår Karmøy kommune som vil se den saken litt an. Det må få være opp til den enkelte kommune om de vil drive ordinær næringsutvikling i egen regi eller gjennom felles organisasjoner og foreninger. Dette er for øvrig et tema vi skal ha opp på neste styremøte i Næringsrådet, sier Rundhaug.

som f.eks. Rogfast og ny vintersikker trasé for E 134, krever samarbeid med andre regioner, som Bergen og Stavanger, legger han til. − Og for øvrig, skyter han inn, det var Karmøy Næringsråd som i sin tid tok initiativ til det som i dag heter Haugesundregionens Næringsforening. Og det var Karmøy Næringsråd som fikk i gang tradisjonen med årlige møter med Rogalandsbenken på Stortinget.

For mange og like

Idealisme

Han synes det i dag finnes for mange foreninger på Haugalandet som arbeider med omtrent de samme formålene: − Det kan være på tide nå å gå gjennom og avklare funksjonen til alle disse organene i næringslivssammenheng: Hvilke behov skal dekkes, hvem skal ha de enkelte rollene for å oppfylle behovet, og ikke minst: hvilke forventninger er det realistisk å ha til resultatet de kan oppnå. − For eksempel mener jeg at oppgaven med å markedsføre regionen som attraktiv for nye bedrifter og nye innbyggere kan være en jobb for flere, men med Haugesundregionens Næringsforening som overordnet instans, sier han. Store prosjekter,

− Hvordan jobber så dere i Karmøy Næringsråd? − Næringsrådet skal være kontaktskapende og være en inititativtaker. Rådet er dannet av næringslivet selv, og har ingen fast ansatte. Styret preges derfor av syv personer som er veldig interessert i Karmøys næringsliv og som drives av idealisme. Antall medlemmer ligger på ca 100, og de utgjør et speilbilde av næringslivet i kommunen, med store og små bedrifter i de fleste bransjer. − Vi jobber alltid med 3-4 konkrete saker etter innspill fra medlemmene, saker som vi tar videre mot kommunen, andre offentlige instanser eller andre bedrifter. Måten vi

28

JOBB & NÆRING

Tekst og foto: Bjarte Amble

jobber på er nok noe forskjellig fra hvordan mange av de andre foreningene på Haugalandet gjør det. Vi jobber ofte flere år med en sak, det tar tid, men utholdenhet gir resultater. Brenner for

Dette er noen av sakene Karmøy Næringsråd er veldig opptatt av for tiden: - Realisering av prosjektene i Bompengepakken - Fastlandsforbindelsen Rogfast mellom nordfylket og sørfylket. - Oppgradering av E 134 mot Oslo. - Utvidelse av Husøyområdet og nye næringsarealer. - Ny virksomhet ved Hydro, K6 og annen virksomhet på industriområdene. Åpner opp

− T-forbindelsen, som Karmøy Næringsråd arbeidet svært aktivt for i mange år, åpner opp for enda flere næringsetableringer i Karmøy, i tillegg til at logistikken for kommunens næringsliv og innbyggere blir mye enklere. Det er også viktig at E 134 blir etablert som den korteste, beste og mest vintersikre forbindelse mellom Haugalandet og Østlandet. Transportøkonomisk ligger det her store gevinster. − Og til slutt: Rogfast må på plass snarest, sier Næringsrådets leder.


Imenco as som ble etablert i 1979 er en anerkjent leverandør til offshore og maritim sektor. Imenco har betydelig ingeniørkapasitet innen mekanisk og elektronikk. Hovedproduktene er: produserer luft- og metningsdykkesystemer til avanserte dykkeskip, løfting og håndtering, fyllestasjoner for helikopter, og avanserte kamera til bruk over vann og ned til 6000 meters dyp. Imenco-gruppen er en av Haugalandets mest spennende ingeniørarbeidsplasser og omsatte for ca 300 millioner kroner i 2009 og har 140 ansatte. Imenco har hovedkontor i Haugesund, produksjonslokaler i Tysvær og avdelingskontorer i Bergen, Stavanger, Aberdeen og Houston.

Imenco as opplever en stadig økende oppdragsmengde og søker

n

Arbeidsoppgaver: • Lede og delta i produksjon av Imenco’s standardprodukter innen elektronikk • Rapportere til lederen for avdelingen • Arbeide for å forbedre arbeidsprosesser Ønskede kvalifikasjoner: • Ingeniør / teknikker elektronikk • Erfaring fra elektronikk produksjon

n

reklamebyrå

Elektroniker - produksjon Egenskaper: • Initiativrik / proaktiv • Strukturert / kvalitetsbevisst • Fleksibel /sosial Arbeidssted: Haugesund

Faglært sveiser

Arbeidsoppgaver: • Fabrikasjon • Sammenstilling • TIG sveising av rustfrie rørmaterialer • Motering Ønskede kvalifikasjoner: • Faglært sveiser/platearbeider/industrirørlegger • TIG sertifisering innen CUNI og titan vil være en fordel, men ikke et krav • Sertifisering/ kompetanse innen rørtrådsveising evnt. pinnesveising av vanlig konstruksjonsstål

Egenskaper: • Nøyaktig • Initiativrik/ proaktiv • Strukturert/ Kvalitetsbevist • Fleksibel • Godt humør Arbeidssted: Grinde

Send kortfattet søsknad med CV på E-post til: ellen.aursland@imenco.no eller til Imenco AS, Postboks 2143, 5504 Haugesund. Søknadsfrist snarest og senest 12. september 2010.

smart LIFTING & HANDLING

smart SUBSEA TOOLING

smart AVIATION FUELLING

smart SURVEILLANCE CCTV

smart ENGINEERING

Imenco AS | Haugesund - Bergen | Stoltenberggt. 1 | 5527 Haugesund Tel. +47 52 86 41 00 |www.imenco.no

smart DIVING SYSTEMS


Jobbfrukt

Ti p s o s s om noen som fortjener e n Fr u k t k o r g : j n @ d h r. n o

Frukt i kinomørket

Tekst og foto: Ingeborg Kringeland Hald

Innerst i kinoens hjerte, der ingen solstråler når, er rommene der filmene kommer fra. Eller i hvert fall der kinomaskinistene formidler filmene ut til publikum i salen. Enten det er hjerte smerte eller rå vold. Uansett mener Jobb & Nærings redaksjon at her er det noen som fortjener månedens fruktkurv. Hver kveld, året rundt med unntak av fire dager, står kinomaskinistene på Edda Kino klare til å gi oss det siste innen film. Nå har de nettopp vært gjennom en heseblesende filmfestival og samtidig startet på en helt ny jobbhverdag etter at kinoen har blitt digitalisert. De gamle, tunge filmrullene er historie, nye datastyrte programvarer har overtatt. En kinomaskinist kjører både film, reklame og trailere, og passer på at bildet er i fokus og at volumet er riktig. Gunvar Grindheim og Oddlaug Breireim er begge kinomaskinister på jobb når fruktkurven blir overlevert. Totalt er de tre fast ansatte kinomaskinister i tillegg til tre på deltid som avlaster i helgene. De har det travelt på jobb og har mange tunge løft.

Energi på jobben Hver uke kjører vi ut 420 fruktkurver på Haugalandet - prøv du også!

5284 4833 jobbfrukt@ipk.no www.jobbfrukt.no

Filmfremviseren bak kinomaskinistene Gunvar Grindheim og Oddlaug Breireim er fra 1953 og kommer opprinnelig fra den gamle kinoen i Håndverkeren. Den skal fortsatt brukes til å vise gamle filmer som ikke er digitalisert.

- Vi løper mellom de forskjellige maskinrommene når vi er på jobb, ler Oddlaug Breireim, - hvis vi vil se kinofilm må vi gjøre det i fritiden. De mener begge to at det beste med digitaliseringen av kinoen er at de slipper å hånd-

tere de tunge filmrullene som hver veier rundt 25 kilo. - Vi gruer oss litt til det nye digitale systemet, men vi har fått øvd oss i og med at Edda 1 har vært testkino i flere år allerede, sier Gunvar Grindheim.

Vi gjør mer enn å selge Jobbfrukt. Over 90 ansatte står klar for å utføre arbeidsoppgaver for din bedrift. Har du behov for treemballasje, trekasser eller paller? Sikkerhetsklarert og gode rutiner på makulering. Det meste innen bearbeiding av aluminium. Borring, fresing kapping og maskinering.

Kontakt oss på 52 82 46 02 - spør etter Arne Johnsen www.ipk.no


Bauer-Nilsen AS og datterselskapet Bauer Hydraulic Motors AS inngår begge i Aarbakke Group. Bauer-Nilsen AS har mer enn 50 års erfaring med utvikling og produksjon av hydraulisk utstyr til skips-, offshore- og landbasert industri. Virksomheten er i dag konsentrert om konstruksjon og produksjon av store hydrauliske sylindere til disse sektorene. Sammen med datterselskapet Bauer Hydraulic Motors er vi 75 ansatte, og selskapene omsatte i 2009 for om lag 150 mil. Les mer om oss på www.aarbakke.com

Vi styrker vår tekniske avdeling og søker

INGENIØR MEKANISK DESIGN ANSVARSOMRÅDER

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

• Beregning og konstruksjon av hydraulisk utstyr • Utvikling og forbedring av våre produkter • Kontinuerlig kontakt med underleverandører, klasseselskaper og kunder

• Erfaring fra skipsverft, produksjonsmiljø eller oljerelatert industri • Erfaring med Autocad / Inventor • Teknisk og praktisk kunnskap innen konstruksjon, styrkeberegning, hydraulikk og materialegenskaper

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og allsidige utfordringer i et meget godt arbeidsmiljø. For mer informasjon, kontakt Teknisk Sjef Harald Fiskaaen tlf. 917 99 314, Arne Stokland 52 70 77 54 eller Tor Arne Egeland i Personalhuset 982 95 146 For å søke stillingen; send søknad og cv til tor.arne@personalhuset.no

Nytt næringsbygg Kopervik Næringspark

Vi har 3 seksjoner ledige for utleie omgående.

For nærmere kontakt / visning:

Aktuell størrelse fra 380 – 450 m2 Alle utvendige arbeider fullført. Lokalene kan leies rimelig fra kr 600 – 1100 pr/m2 / pr år avhengig av varighet og innredningsomfang.

Vestheimvegen 34 4250 Kopervik Tlf : 901-78591 E-post : post@callunaeiendom.no

Calluna Eiendom AS.

JOBB & NÆRING

31


Nytt fra Av Merethe Prytz Haftorsen, Leder, NAV Marked Nord-Rogaland

Utnytt mulighetene og finn din nye medarbeider på www.nav.no. Sammen med finn.no er nav.no Norges største CV- og stillingsbaser. Har din bedrift behov for arbeidskraft? Da anbefaler vi deg å se på mulighetene på www.nav.no. Her kan du selv søke etter den kompetansen du ønsker deg. Dette gjør du ved å registrere din bedrift som bruker på nav.no. Som bruker på nav.no kan du og din bedrift selv lyse ut stilling eller søke etter arbeidskraft ved hjelp av å legge inn krav til utdanning, erfaring, kompetanse og lignende. Flere rekrutterer fra nav.no NAV i Rogaland fokuserer på at arbeidssøkerne registrerer en god CV på nav.no og oppdaterer denne etter hvert som de tilegner seg ny kompetanse. Den siste tiden har vi vært i kontakt med flere arbeidsgivere som rekrutterer nye medarbeidere via CV-basen på nav. no.

GODT VERTSKAP Kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne

Er du en god vert? Godt vertskap handler om mer enn å bare servere kaffe til gjestene dine. Det handler om å SE mennesket, avdekke behov, oppfylle ønsker og yte det lille ekstra. Norwegian Travel Workshop 2011 (NTW) arrangeres i Haugesund 4.-7. april. 800-1000 kjøpere og selgere innen reiselivet, fra rundt 30 nasjoner, skal møtes og gjøre avtaler med hverandre i Haugesund. I den forbindelse ønsker vi å gi deg muligheten til å bli en bedre vert, både under og etter arrangementet. Kurset arrangeres på Rica Maritim Hotel fra lunsj til lunsj 9.-10. september, med sosialt samvær torsdag kveld. For mer informasjon og påmelding: www.haugaland-vekst.no Evt. Annette Sæther tlf. 52 01 08 21 eller Hilde Øygarden tlf. 52 70 09 24

Lys ut din stilling selv Som arbeidsgiver kan du også lyse ut stillinger på www.nav.no. Fordelen med å benytte selvbetjeningsløsningen er at du og din bedrift vet best hvilke behov for kompetanse dere har. Videre kan dere enkelt og raskt endre annonsen, søknadsfristen eller fjerne den. Dersom du ønsker hjelp eller veiledning til dette tar du kontakt med oss i NAV Marked Nord-Rogaland. Mye viktig informasjon til deg som er arbeidsgiver På www.nav.no finner både arbeidsgivere og arbeidssøkere viktig informasjon. Som arbeidsgiver kan du finne fram til blant annet regelverk for bruk av arbeidsmarkedstiltak, Aa-meldinger, informasjon om nytt pensjonsregelverk, informasjon om IA-arbeid med mer. Videre kan du søke fram ulike skjema som for eksempel melding til NAV ved masseoppsigelser og permitteringer. Bruk de lokale sidene Går du inn på www.nav.no/rogaland vil du finne lokal informasjon fra fylket eller kommunen du bor i. Blant annet ligger arbeidslivssenterets kurskatalog her og du kan melde deg direkte på kurs via siden. Har du behov for arbeidskraft og ønsker bistand fra NAV finner du egne sider med oversikt over kontaktpersoner og informasjon om hvordan vi i din kommune kan bistå din bedrift. NAV i toppsjiktet blant nettsider I sommer testet ABC Startsiden.no ut ulike nettsider. Nav.no fikk tildelt to stjerner og ligger i toppsjiktet. For å få to stjerner i kåringen må nettsiden være blant de beste innenfor det området tjenesten skal dekke. Nav.no konkurrerer i kategorien Økonomi og næringsliv, og kun finn.no er rangert høyere. Av 40 000 vurderte nettsteder er ca 250 tildelt en til tre stjerner. Juryens begrunnelse for stjerneutdelingen er at NAVs nettsider er oversiktlige, ryddige og pene. De fremhevet også kombinasjonen av rene informasjonssider og flere elektroniske tjenester.

32

JOBB & NÆRING

Overingeniør/ avdelingsingeniør Karmøy kommune står overfor store og krevende utbyggingsog rehabiliteringsoppgaver i forbindelse med vedtatte hovedplaner for van og avløp, og vi søker nå dyktige og interesserte medarbeidere til å ivareta oppgaver innenfor denne spennende sektoren.

Kvalifikasjoner

- utdannelse fra universitet/høgskole med fordypning i kommunalteknikk - erfaring fra arbeid med planlegging/drift innen vann- og avløpsområdet fra offentlig eller privat virksomhet er ønskelig - god muntlig og skriftlig fremstillingsevne - det forutsettes at søkere disponerer egen bil For mer informasjon kontakt Helge Thorheim, tlf. 52 85 72 57, helge-thorheim@karmoy.kommune.no Les mer og søk på www.kamoy.kommune.no


Midt i blinken

Espen Devold er spesialist på merkevarestrategi og markedskommunikasjon og jobber som Kommunikasjonsrådgiver i DHR Reklamebyrå i Haugesund. Devold har erfaring blant annet som Rådgiver i DDB Oslo Reklamebyrå, Head of Marketing i Adidas Europa, Global Retail Marketing Manager i Helly Hansen og fra Kavli konsernet.

Om kommunikasjon som treffer av Espen Devold, DHR Reklamebyrå.

Made in Haugesund! Hvorfor må Haugesundsregionen ha en merkevarestrategi? I den senere tid har det vært mye diskusjon rundt merkevarebygging av Haugesundsregionen. Dette er tydeligvis et tema som engasjerer mange. Det er et omfattende tema som flere og flere land, regioner og byer har tatt alvorlig. Thailand, Spania, New York, Las Vegas, Drammen, Lillehammer og mange andre har lenge jobbet aktivt med merkevarene sine på lik linje med det som Coca Cola, adidas, Freia og Barbie gjør. Det som er mer interessant å belyse er hvorfor vi behøver en merkevarestrategi. Er det virkelig mulig å lage en merkevare av en region? Vi vet at merkevarebygging ikke bare er forbeholdt bedrifter. Fotballklubber (Manchester United), byer og enkeltpersoner (Beckham, Obama) har fått øynene opp for å jobbe med merkevareprosesser. Det som kompliserer det hele med Haugesundsregionen er at en region har veldig mange komponenter og aktører og dermed også mottakere (målgrupper). Merkevarebygging dreier seg jo om å følge en retning (merkevarestrategi) over tid med den hensikt å få tydelig frem hva man står for. Det er selvfølgelig viktig å være synlig, men det er ingen merkevarer som blir sterke uten at de har et tydelig løfte og verdier som er relevante for mottakerne. En region er jo så mye. Det er turisme, fotball, helse, kultur, handel, arbeidsplasser, osv. Klarer vi virkelig å finne en fellesnevner som er troverdig, relevant og interessant for alle målgrupper? Kan en region definere en felles strategi og et felles budskap som de kan gå ut med? Spørsmålet er om man rett og slett har for mange komponenter og aktører til å finne et felles løfte og et felles budskap. Når man bygger en merkevare så må man bygge den for noen. Det er her man kommer til en av hovedutfordringene; skal man lage en tydelig merkevare med den hensikt og trekke flere turister? Eller er det for å få flere investeringer eller bedriftskunder? Eller er det studenter som skal bli begeistret over merkevaren? Eller kanskje er målet med å skape en sterkere, tydeligere og mer spisset merkevare av Haugesundregionen å få flere innflyttere? Svaret er nok ja på alle. Men, klarer vi å finne en felles strategi som tar hensyn til alle målgrupper? Målgruppene har ulike ståsted og ulik oppfattelse av hva Haugesundsregionen bør stå for. Et eksempel er Homeland of the Viking Kings. En merkevare som skal fronte turismen i Haugesund og Haugalandet. Her har de definert en verdi som ”crazy” for å beskrive litt av hva turistene kan vente seg. Denne passer dårlig om man skal ut å markedsføre seg som ”Gassregionen” for eksempel. Den blir kanskje enda merkeligere om man skal ut å fronte helsetilbud i regionen…

gjennom hele regionen. En plan på hvordan vi bygger vår egen region slik at vi er stolt av å presentere den til andre. Se på Drammen som har jobbet aktivt med sin merkevare i lengre tid. De legger til og med opp byplanlegging etter merkevarestrategien. Alt og alle må være med på å forme merkevaren. Hvordan begynner vi så for å lage en merkevare? Det holder ikke å få et reklamebyrå til å lage en ”fancy” fasade. Her må vi inn og se grundig på alle aktører og på alle målgrupper for å forstå hva som er viktigst å få frem og ikke minst hva som er viktig for mottakerne. Først etter en slik grundig analyse kan vi gå i gang med å lage en sterk strategisk plattform som gir føringer for hvor vi skal være om 10 år. Og hvordan vi ønsker å bli oppfattet av mottakerne i fremtiden. Det skal gi en ramme for hvilke sterke sider vi skal dyrke og hva vi skal være bedre på enn andre regioner. Veldig mange land har definerte merkevarestrategier. Assosiasjonen som dukker opp når vi hører ”made in Germany” eller ”det er dejligt å være norsk i Danmark” er ikke tilfeldige. Og et land har enda flere aktører å ta hensyn til enn en region. Er det så mulig å finne en unik fellesnevner som kan definere Haugesundsregionen? Og som samtidig skal være relevant for de man skal påvirke? Jeg har jobbet med mange merkevareprosesser opp gjennom årene og vet at svaret er ja. Det er komplisert og det er mange hensyn å ta. Men, klarer vi å finne en sterk og spennende fellesnevner for hele regionen så vil vi både skape stolthet og motivasjon hos oss som bor her samtidig som vi vil fremstå som mer attraktive utad. Hvorfor skal man velge Haugesundsregionen i stedet for andre områder er spørsmålet vi skal svare på. Hvorfor skal turister, studenter, handelspartnere, arbeidstakere, osv velge oss i stedet for konkurrerende områder som Oslo, Bergen og Stavanger? Så enkelt er det men likevel så komplisert. Det er derfor vi må lage en merkevarestrategi. Og vi bør gjøre det raskt før vi taper konkurransen mot andre regioner!

En merkevarestrategi dreier seg ikke kun om å finne et felles reklamebudskap. En merkevarestrategi skal ha påvirkning på alt vi gjør. Det skal danne grunnlag for en rød tråd tankegang

JOBB & NÆRING

33


M/S Normand Baltic på besøk i Skudeneshavn for å bli døpt. I bakgrunnen rederiets hovedkontor. Foto: Heine Birkeland/Solstad Offshore ASA

Første hjemmedåp på 31 år Siste tilvekst til Solstad-flåten ble døpt i Skudeneshavn. M/S Normand Baltic heter skipet og dåpen, som fant sted under Skudefestivalen. Da gudmor Anna Elin Tangjerd Skår knuste champagneflaska mot skroget var dette første hjemmedåp Solstad-rederiet har hatt på 31 år. Sist de fikk døpt et skip i Skudeneshavn var da M/S Normand Trader ble døpt for 31 år siden. M/S Normand Baltic er levert fra STX Norway Offshore AS i Brevik. Skipet seiler under britisk flagg, og det første oppdraget for Normand Baltic er for Subsea 7, som er engasjert i et undervannsinstallasjonsoppdrag ved Shetland. M/S Normand Baltic er 4370 DWT, og er 96 meter lang og 20 meter bredt. Det har lugarkapasitet til 69 personer ombord. Byggeprogrammet til Solstad Offshore om-

34

JOBB & NÆRING

fatter flere skip for levering i år og neste år. For første gang i rederiets historie har de et skip under bygging som skal bruke både naturgass (LNG), biodrivstoff og MGO som drivstoff. Skipet, som skal leveres fra Langsten i siste kvartal neste år. Skroget bygges i Romania og slepes til Norge for utrustning. Skipet er 94 meter langt og 30 meter bredt, og 5000 DWT. Til høsten skal Bergen Group levere et spesialskip for dykkeoperasjoner og ROV-ope-

rasjoner. Skipet, som er 5000 DWT, blir 122 meter langt og 23 meter bredt. Det får plass til 120 personer ombord, og skal ha dieselelektrisk framdrift. STX Europa bygger også et OSCV-skip (Offshore Subsea Construction and Maintenance Vessel) ved verftet i Brattvåg. Skipet er 11.300 DWT med lugarkapasitet til 140. Det har en lengde på 156,9 meter og en bredde på 27 meter. Skipet blir det største i Solstadflåten.


Vi er Facebook-venn med sjefen Ledere bør holde seg unna Facebooksidene til sine ansatte, mener konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco. Fire av ti norske sjefer er venn med sine ansatte på Facebook, viser en undersøkelse fra Adecco.

FAVORITTEN

Nei takk

Vennskap i IT

Undersøkelsen viser stor forskjell på Facebook-aktiviteten hos kvinnelige og mannlige sjefer. 49 prosent av kvinnelige sjefer sier de har Facebook-venner blant sine ansatte, mot 40 prosent av mennene. Bransjeforskjellene er også tydelige. Over halvparten av lederne i hotell- og restaurantbransjen er nettvenner med sine ansatte. Det samme gjelder IT-ledere og butikksjefer. – Jeg er overrasket over at ledere i ITbransjen ikke reflekterer bedre over skillet mellom private og profesjonelle områder på nettet, sier Anders Øwre- Johnsen. Blant ledere i regnskap, økonomi, finans og i helsesektoren er bare én av tre ledere Facebook-venn med ansatte.

Øwre-Johnsen tror ansatte vel så ofte inviterer sjefen som omvendt. Han sier konsekvent nei takk til Adecco-medarbeidere som vil ha ham som venn. – Det hender ansatte sender meg Facebook-invitasjon. Da forklarer jeg at jeg bruker Facebook privat og sender dem i stedet en invitasjon til LinkedIn som er et mer profesjonelt rettet nettverk. I store bedrifter og organisasjoner kan Facebook-vennskap skape mye usikkerhet, mener han. – Det er ikke Truckførerkurs • Riggerkurs • HMS-kurs • Anleggsmaskinførerkurs alle som er i posiKranførerkurs • Varmt Arbeid Kurs • Personløftekurs (lift) sjon til å være på Stropp og Signalgiverkurs • Fallsikring • Lastebil/hydraulisk kran nett med sjefen elTraverskran • Båtførerkurs • VHF-kurs • Førstehjelpskurs ler som synes det

Vi arrangerer fortløpende:

er naturlig å sende ham eller henne en invitasjon. Ryktene begynner fort å gå dersom bare noen få av de ansatte står på vennelisten til sjefen.

Ta kontakt for nærmere info: Tlf 52 77 01 99

Gunn Margareth Lassesen, 43, divisjonssjef Marked, Haugaland Kraft. Gift med Roar, mor til Markus og Thomas. FAVORITTEGENSKAPER: Engasjement, integritet FAVORITTLEDER: Obama, skaper relasjoner til alle typer mennesker, inkluderende, evner å få mennesker til å samle seg og jobbe mot det samme målet. FAVORITTPOLITIKER: Utenriksminister Jonas Gahr Støre, representerer Norge på en god måte internasjonalt, utviser stor integritet i vanskelige situasjoner og er en god debattant. FAVORITTHOBBY: Lese krim bøker

bente@wee.no

WWW.WEE.NO

reklamebyrå

– Jeg er overrasket over at så mange norske sjefer har ansatte som Facebook-venner. Sjefer bør holde seg unna medarbeiderne sine på Facebook, sier konsernsjef Anders ØwreJohnsen i bemanningsselskapet Adecco. En undersøkelse Respons har gjort for Adecco viser at 43 prosent av norske ledere har Facebook-venner blant sine ansatte. Undersøkelsen er gjort blant mer enn 1300 ledere. – Det virker som norske sjefer ikke har et bevisst forhold til hvordan ulike sosiale medier fungerer. Folk flest bruker Facebook som et privatområde, sier Øwre-Johnsen. Tydelig skille Adecco-sjefen er kritisk til ledere som sender venneinvitasjon til ansatte. – Ledere som opptrer slik blander kortene. Rollen som leder skal ikke kombineres med å være venn med ansatte på Facebook. Ledere bør spørre seg hva de vil oppnå med å være Facebook-venn med ansatte. Han tror mange ansatte kan føle seg presset hvis sjefen vil ha dem som Facebookvenn.

– Jeg skjønner at folk synes det kan være vanskelig å avvise sjefen. Men det er best for begge parter å ikke blande rollene. Facebook er en viktig sosial arena der folk skal kunne utfolde seg uten tanke på hva sjefen måtte mene.

FAVORITTLAND: USA FAVORITTSKUESPILLER: Nicole Kidman FAVORITTBOK: Alle Kurt Wallander bøkene av Henning Mankell FAVORITTSANGER: Christina Bjordal,- Brighter Days, Phantom of the Opera – The music of the night FAVORITTMAT: Komle med salt kjøtt og kålrabistappe FAVORITTBIL: El-bil

JOBB & NÆRING

35


Erik Tanche Nilssen

Har du lyst til å jobbe i et kreativt miljø? BIS Production Partner Group er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norden. Vi ønsker å skape verdier for våre kunder ved kostnadsreduksjoner og økt tilgjengelighet på produksjonsutstyr. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre produkter og vår konkurransekraft. Gruppen hadde i 2009 en omsetning på 2 milliarder kroner og har nå 2300 ansatte. Vi er lokalisert 16 steder i Norge og 8 steder i Sverige. BIS Production Partner Group er inne i en sterk vekstfase, og vi har store og spennende utfordringer foran oss.

BIS PP Industrial Manning overtar totalansvaret for å levere personell med kompetanse innen alle typer av industri. Vårt personell holder høy HMS standard og er fokusert på kvalitet. Industribemanningskonseptet drives etter svingbemanningsprinsippet. Det vil si at vi har en bred sammensatt stab med fagutdannede mennesker som utfører ulike oppgaver der behovet til enhver tid er størst – avhengig av sesong eller andre naturlige svingninger i markedet. Dette gjør oss svært fleksible og gir store muligheter for å mobilisere mange mennesker på kort varsel.

BIS Production Partner IM AS, avdeling Karmøy søker:

FORSKALLINGSSNEKKERE TØMRERE MURERE MALER OG TAPETSMESTER TAPETSERMESTER Kvalifikasjoner: Fagbrev. Du må kunne jobbe selvstendig, og like å ta ansvar. Det stilles krav til fleksibilitet med hensyn på arbeidsoppgaver og geografisk mobilitet. Nærmere opplysninger: Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til: Eirik Fjeldkårstad, tlf. 911 70 317 Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med faglige utfordringer. Vi har en arbeidsform som er åpen, ærlig og ordentlig. Søknad og CV med ref nr 46 sendes til: Eirik.Fjeldkarstad@BIS.productionpartner.com

SØKNADSFRIST: Snarest

Nærmere opplysninger om BIS Production Partner Group: www.BIS.productionpartner.com


Skipene bryter opplag:

Kun to igjen ved Fosen Etter at de to tyske containerskipene ”Hansa Rendsburg” og ”Hansa Bergen” forlot opplagsbøyene på Bøvågen i juli måned, er opplagsområdet i Karmsundet igjen tomt. Midt i august lettet også containerskipet ”E.R. Wilhelmshaven” anker i Førdesfjorden, slik at kun de to store Fredriksen-eide LNG-tankerne ”Khannur” og ”Gimi” ligger igjen på opplagsplassen på Fosen. - Det er muligheter for at det ikke vil gå så lenge før det igjen blir liggende skip på Bøvågen. Det nederlandske selskapet Bluewater har nemlig kommet med forespørsel om det er mulig å få legge FPSO ”Uisge Gorm” i bøyene på Bøvågen, forteller havnedirektør Odd Einar Mæland i Karmsund Havnedistrikt til Jobb & Næring.

Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

FPSO står for Floating Production Storage and Offloading, og skipet er et tankskip på 92.000 dwt. som i 1995 ble ombygget til produksjonsskip for å operere i Nordsjøen. Mæland vet ikke når en eventuell avgjørelse fra det nederlandske selskapet blir tatt om hvorvidt FPSOen skal komme til Bøvågen eller ikke. 35 år gamle

Hvor snart de to store LNG-tankerne øst for Fosen kan komme i fart igjen mer usikkert. Skipene er mer enn 35 år gamle, og det er derfor langt fra sikkert at de vil bli satt inn i trafikk igjen.. ”Gimi” ble bygget ved MossRosenberg verft i Stavanger i 1976, og søsterskipet ”Khannur” ble levert fra verftet

året etter. Kvaliteten på LNG-anleggene på skipene som Rosenberg bygget på 70-tallet er imidlertid høy. Det Fredriksen-eide Golar LNG er derfor i gang med å utvikle alternative måter å forlenge livet til pensjonerte LNG-tankere på. Lager og kraftverk

Det er særlig to konsept som er aktuelle. LNG er naturgass som er gjort flytende ved å kjøle den ned til rundt 160 minusgrader. I flytende form er det plass til 600 ganger så mye energi i en tank som om det var naturgass. Sidene gasstankene på hvert skip har plass til 125.000 kubikkmeter LNG, snakker vi her om 75 millioner kubikkmeter naturgass. For å omgjøre LNG til naturgass igjen bruker man et regassifiseringsanlegg. Golar LNG har to måter å gi de gamle LNGskipene nytt liv på. Man kan enten bygge dem om til flytende lager- og regassifiseringsenheter (FSRU – Floating Storage & Regasifisation Units) og la dem ligge fast på et sted hvor de leverer gass til det lokale nettverket. Andre skip kommer da med gassen LNG. Golar har allerede bygget om to av sine omgjort to av sine gamle LNG-skip til FSUR’er. Det er søsterskipene ”Golar Spirit” og ”Golar Winter”.

– Floating Power Generation Plant). For den ene av de to LNG-tankerne som har ligget i opplag ved Fosen det siste året, ”LNG Khannur”, foreligger det planer om å bygge den om til flytende kraftverk. Ved å ankre skipet opp utenfor Kypros skal den kunne levere elektrisitet gjennom to undersjøiske kabler inn til land. Inntekter til regionen

Når man i en skipsfartsby som Haugesund ser båter i opplag, tenker man gjerne på dårlige tider som rammet hele regionen. Men havnedirektøren peker på at det er flere enn havnekassen som tjener penger på skip i opplag. - Jeg tro Haugaland Kraft har om lag de samme inntektene fra skipene som ligger på Bøvågen og ved Fosen som vi har. Der betyr at når det renner rundt 50.000 kroner i måneden inn i havnekassen, er strømregningen fra Haugaland Kraft omtrent det samme. Dessuten kommer det andre inntekter også. Om vi ser på de tre bilskipene som har ligget på Bøvågen, kan de ha lagt igjen mellom 50 og 60 millioner kroner til oss, Haugeland Kraft og Aibel, sier Mæland til Jobb & Næring.

Det andre konseptet til Golar LNG er å bygge skipene om til flytende kraftverk. (FPGP JOBB & NÆRING

37


Har du en

drøm? Har du en drøm om å lære noe nytt, kanskje komme videre i livet? Ta et valg nå! En telefon til AOF Haugaland kan være det første skrittet.

TEORIOPPLÆRING TIL FAGPRØVEN

Høstens spennende og rikholdige studie- og kurstilbud gir deg muligheten til å øke din kompetanse på det området du ønsker. De fleste kursene kan kombineres med jobb. AOF Haugaland tilbyr kompetanseutviklende opplæring for voksne. Vår virksomhet er forankret i troen på at det nytter å hjelpe andre til å nå sine mål. Vi tror de fleste kan utvikle seg – om de får sjansen. Vår visjon er å gi tilbud som folk har behov for – i et læringsmiljø som er preget av trivsel og trygghet. Våre ca. 80 lærere har bred kompetanse. Lærernes dyktighet er grunnlaget for deltakernes tillit til oss. Mange kurs holdes i kurssenteret vårt. Dette gir nærhet til AOFs stab, hvor deltakerne kan få veiledning og oppfølging. Vi tar folk på alvor. Det er vårt verdigrunnlag.

YRKESPROGRAM

- Fulltidsutdanning over 1 år Skaff deg et eksamenspapir som teller! Du får en god teoretisk utdanning og ca. 5 måneder praksis utplassering. Velg mellom: • Helsearbeiderskolen • Barne- og ungdomsarbeiderutdanningen • Salg - og serviceskolen • Lager- og logistikkskolen Mojan

Gunnbjørg

Margrethe

Tone

Har du yrkeserfaring og mangler fagbrev? Nå har du muligheten! Rogaland Fylkeskommune har valgt AOF Haugaland som samarbeidspartner på disse kursene. Det betyr at du kan ha rett på gratis opplæring dersom du fyller 25 år i 2010 eller er eldre og ikke har videregående skole fra før. Dette gjelder følgende kurs:

VG2 HELSEARBEIDER VG2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VG2 ANLEGGSTEKNIKK VG2 KLIMA,-MILJØ,-ENERGITEKNIKK VG2 OVERFLATETEKNIKK • Renholdsfaget

VG2 ANLEGG OG DRIFTSOPERATØR • Anleggsgartner • Idrettsanleggsfag

VG2 PRODUKSJONSOG INDUSTRITEKNIKK

Dekker fagene: • Aluminiumskonstruksjonsfaget • CNC-maskineringsteknikk • Dimensjonskontrollfaget • Finmekanikerfaget • Grafisk emballasjefaget • Industriell overflatebehandling • Industrimekanikerfaget • Kran- og løfteoperasjonsfaget • Modellbyggerfaget • Platearbeiderfaget • Produksjonsteknikerfaget • Serigrafifaget • Støperifaget • Sveisefaget • Trykkfaget • Verktøymakerfaget Inger Johanne

Marit Elisabeth

Elisabeth

VG2 MATFAG

FAGSKOLEUTDANNINGER

I tillegg tilbyr vi eksamensforberedende kurs i: • Salgsfaget • Kontor- og administrasjonsfaget • Transport og logistikkfagene

HELSE-, MILJØ OG SIKKERHET

• • • • • • • • •

Videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, aktivitører og barne- og ungdomsarbeidere • Fagskole Psykisk helsearbeid • Fagskole Eldreomsorg • Fagskole kreftomsorg • Fagskole Rehabilitering • Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonshemminger • Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid

Bakerfaget Butikkslakterfaget Fiskehandlerfaget Industriellproduksjon av matvarer Kjøttskjærerfaget Konditorfaget Pølsemakerfaget Sjømatfaget Slakterfaget

• HMS - grunnkurs for verneombud og arbeidsledere • Lovpålagt kurs i HMS for bedriftsledere

GENERELL OG SPESIELL STUDIEKOMPETANSE • • • • • •

Norsk Matematikk Historie Matematikk R1 Fysikk 1 Biologi 1

• • • • •

Engelsk Samfunnsfag Naturfag Matematikk R2 Kjemi 1

• Engelsk • Samfunnsfag • Kroppsøving

DATAKURS • • • • • • • • • • • •

Grunnleggende datakurs Datakortet mini - 3 moduler Datakortet – alle 7 modulene Bildebehandling Grunnleggende IT-forståelse Powerpoint- grunnleggende kurs Excel grunnleggende kurs Excel videregående kurs Word grunnleggende kurs Access - grunnleggende Windows Internet/ E-post

Sigmund

Edel

• Arbeidslederskolen • Prosjektledelse • Økonomi for ikke-økonomer

MARITIME KURS • Båtførerprøven

FELLESFAGENE FOR YRKESFAG • Norsk • Matematikk • Naturfag

ANNEN YRKESUTDANNING

Monica

AOF Haugaland - tlf: 52 70 90 00 - haugaland@aof.no - www.aof-haugaland.no

KURS I GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I NORSK OG MATEMATIKK • Lese- og skrivekurs m/ data (norsk og engelsk) - Gratis for LO medlemmer med rettigheter til stipend • Norsk som 2 språk • Hverdagsmatematikk

SPRÅK • • • • • • • • Randi

• VHF/SRC kurs

Engelsk konversasjon English step 1 Fransk trinn 1 Norwegian step 1 Portugisisk trinn 1 Portugisisk trinn 2 Spansk trinn 1 Spansk trinn 2

Kari

CARBON14

…den kan lett bli virkelighet!

www.aof-haugaland.no


Kursstart HMS

Synspunkt Av Adm.dir. Tormod Karlsen – Haugaland Vekst

NTW - En unik mulighet for Haugesundregionen Norwegian Travel Workshop ble arrangert i Haugesund i 1982, nærmere bestemt for 28 år siden. Nå har vi igjen fått denne unike muligheten, og i april 2011 går NTW av stabelen i Haugesund.

Kursoppstart høsten 2010

Ved tildeling av NTW 2011 har reiselivet i Haugesundregionen fått en ubetalelig gavepakke. Det vil si dersom den utnyttes til fylle. Det var destinasjonsselskapet og Haugaland Vekst som for to år siden søkte om å få arrangere NTW 2011 i Haugesund, Norges største og viktigste salgsarena av norske reiselivsprodukter. Byen og regionen vil under arrangementet være vertskap for mellom 800-1000 internasjonale kjøpere av feriereiser fra over 30 nasjoner. Lokalt vil arrangementet legge igjen i underkant av 10 millioner kroner, og det vil omsettes for i overkant av 1 milliard norske kroner! Gavepakken ligger ikke kun i de 10 millionene som vil falle på regionen de fem-seks dagene i april 2011 – den viktigste biten av gavepakken er at vi får vist fram Haugesundregionen som et spennende reisemål for de nasjonale og internasjonale kjøperne som kommer hit. Det er få ting som selger så bra som entusiasme over selvopplevde opplevelser. Derfor er tiden fram mot NTW av stor betydning. Vi må ligge i hardtrening for å bli best! Best på service. Best på kvalitet. Best på pakking. Best på unike opplevelser. Det er de som besøker Haugesund i april 2011 som skal selge Haugesundregionen videre – og får de et fantastisk opphold her hos oss – ja, så vil vi nyte godt av det i mange år fremover. Erfaringer fra tidligere arrangementer viser en betydelig vekst innen turisme i de områder som har arrangert NTW. Det vil si at vi vil kunne se vekst i årene etter 2011 og sannsynligvis etablere destinasjonen på et høyere nivå enn dagens med bakgrunn i gjestedøgn og omsetning. Haugaland Vekst og Destinasjon Haugesund og Haugalandet arrangerer 9.-10.september kurset ”Godt Vertskap”. Kurset er lagt til rette for alle innen servicenæringen, men for reiselivsnæringen spesielt. Faktum er at du er en vert også om du jobber i en butikk, kjører buss/taxi eller blir stoppet på gaten av en tilfeldig turist. Kurset blir arrangert for å forberede oss på NTW – for å gjøre oss best mulig rustet til å være et perfekt vertskap under NTW og for fremtidige turister.

HMS grunnopplæring for ledere, verneombud og andre, Haugesund

20.sept. 2010

HMS grunnopplæring for ledere, verneombud og andre, Sauda

30.sept. 2010

Risikoanalyse nivå 1, Sand

07.okt. 2010

Risikoanalyse nivå 1, Haugesund

13.okt. 2010

HMS grunnkurs

18.okt. 2010

Helse og mestring, Haugesund

21.okt. 2010

HMS for ledere, Haugesund

04.nov. 2010

HMS konferansen

11.nov. 2010

Håndtering av vold og trusler, Haugesund

16.nov. 2010

HMS for ledere, Sauda

16.nov. 2010

Risikoanalyse nivå 2, Haugesund

18.nov. 2010

Kompliserte personalsaker, inklusive den vanskelige samtalen, Haugesund

23.nov. 2010

Stressmestring og avspenning, Haugesund

30.nov. 2010

HMS grunnopplæring for ledere, verneombud og andre, Haugesund

(mer info på web)

Nettverksgruppe for ledere

(mer info på web)

Førstehjelp og bruk av hjertestarter

12.jan. 2011

HMS for ledere, Haugesund

Foreleserne har solid praktisk erfaring i HMS-arbeid

Se vår kurskatalog: www.haugaland-hms.no

HAUGESUND - SAND - SAUDA reklamebyrå

Vårt mål er at NTW i 2011 blir den mest vellykkede workshop som har vært arrangert gjennom tidene. For å oppnå dette er vi avhengige av at alle haugalendinger viser seg fra sin beste side under NTW i april – og vi håper også at denne ”beste siden” blir værende hos oss alle for fremtiden.

06.sept. 2010

Haugesund: Longhammarvegen 7, 5536 Haugesund (Combibygget) tlf.: 52 70 74 70

JOBB & NÆRING

39


Er du på jakt etter Er du på jakt etter

studieplass? studieplass?

Vi har forsatt ledige studieplasser på Vi har forsatt ledige studieplasser på følgende studier: følgende studier: Vi har forsatt ledige studieplasser på følgende studier: • Helseadministrasjon • • Helseadministrasjon Regnskap og økonomi • og økonomi • Regnskap Markedsføring • • Markedsføring Nettverksadministrasjon • • Nettverksadministrasjon Kontorfag Studiestart: • Kontorfag Studiestart: 1.september • Reiseliv 1.september • Reiseliv Næringsakademiet i Haugesund er en offentlig godkjent

Næringsakademiet i Haugesund er en offentlig godkjent fagskole, som holder til i Haugesund sentrum.

Næringsakademiet er ensentrum. offentlig godkjent fagskole, som holderi Haugesund til i Haugesund Kontakt: Næringsakademiet fagskole, som holderi Haugesund til i Haugesund sentrum.

www.na.no www.na.no

www.na.no 40

JOBB & NÆRING

reklamebyrå

Kontakt: Tlf: 52 70 17 00, e-post: monmar@na.no Kontakt: Tlf: 52 70 17 00, e-post: monmar@na.no tlf: 52 70 17 00 Kirkegaten 133 (Telenor-bygget) E-post: terje.fjell@na.no


Tekst: Odd-Atle Urvik

Stansteam i gangen er fra venstre: Hans Marius Saltveit - revisjonsstansleder, Leif Erik Bystrøm - revisjonsstansplanlegger, Jens Petter Larsen - revisjonsstanskoordinator og Bård Kverndalen - HMS.

Kårstø fyller 25 år:

Rustes opp for 6 nye år - Revisjonsstansen som gjennomføres på Kårstø-anleggene fra 18. august til 8. september er en meget omfattende operasjon hvor ca. 2500 personer er involvert. Det er både ansatte i Statoil, samt innleid personell fra en lang rekke leverandørbedrifter. Det er revisjonsstansleder Hans Marius Saltveit som sier dette til Jobb & Næring. Nedkjølingen av anlegget startet natt til 18. august, og Kårstø skal være oppe i produksjon igjen den 8. september. - Å ha så mange i aktivitet inne på Kårstø i en slik hektisk periode stiller store krav den enkelte og ikke minst til planlegging og forberedelser. Vårt slagord for stansen er : Take care, be aware. Alle må være oppmerksomme og ta hensyn til hverandre slik at skader unngås og alle kommer like hele hjem fra jobb, sier han. Revisjonsstans for hele anlegget er en planlagt operasjon som gjennomføres hvert sjette år. Ved å stenge ned anlegget får Statoil gjøre vedlikehold og modifikasjoner som det ikke er mulig å gjennomføre mens anlegget er i produksjon.

Mange munner å mette

Gjennom de 21 dagene det hele står på er det 2500 munner å mette. Arbeidene pågår døgnet rundt. ESS skal levere maten, og det er satt opp et eget mattelt inne i anlegget hvor de som jobber der skal spise. - De aller fleste går lange arbeidsdager mellom 07.00 og 19.00. På grunn av det store antallet tilreisende legger den ekstra arbeidsstyrken beslag på 1200 senger. I tillegg til at 750 ligger i anleggsleiren på Kårstø leier Statoil rom i Ølen, hos Aibel i Haugesund og på hoteller, sier Saltveit. Økt trafikk

Både på Kårstø og på veiene i området vil folk merke at trafikken øker i de dagene revisjonsstansen gjennomføres. Busstransport og generell biltrafikk blir merkbar høyere til og fra Kårstø i disse dagene. Rundt 40 mobile kraner vil rullere på en mengde jobber inne på anlegget i denne perioden. . Folk vil også se at faklene, som normalt alltid brenner på Kårstøanlegget, vil være slukket i seks dager. I denne perioden vil fakkeltoppene bli skiftet ut. Til denne jobben er det leid inn et spesialfirma som bla. benytter helikopter for å utføre denne kompliserte job-

ben. Mens anlegget er stengt vil både ventiler og tanker bli sjekket, samt utskifting av styringssystemet for sikkerhetsfunksjonene på Kårstø blir skiftet ut. Statoil skal også knytte nytt utstyr til det eksisterende mens anlegget er ute av drift. Hektiske dager

- I løpet ev de ti mest hektiske dagene skal det utføres 105.000 arbeidstimer direkte inn i anlegget. I tillegg til disse timene kommer arbeidet til alt administrativt personell som skal hjelpe til med at oppgavene går så godt som mulig, samt driftspersonell som jobber med klargjøringsaktiviteter mot arbeidsperioden og oppstart av anlegget igjen, sier Saltveit, og forteller at alle drar sammen mot et mål. Denne revisjonsstansen skal bli tidene beste. Kårstø-anleggene feirer 25 års jubileum i år, og modifikasjonene som gjennomføres vil robustgjøre anlegget sik at det er klar for 6 nye års kontinuerlig drift. Modifikasjoner for å robustgjøre Kårstø anlegget for nye 6 år med drift. Kårstø har 25 års jubileum i år

JOBB & NÆRING

41


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MESTERMØTE

1

16

17

18

19

www.peugeot.no

2

PARTNER

3

75 HK HDi

3 seter • Radio-CD • Bluetooth Skyvedør høyre side med vindu Grip control • Aircondition Komfort skillevegg

4

5

Kampanjepris:

6

eks mva Tillegg for Partner lang, 90 HK

154.900,kr 10.000,-

7

8

EXPERT L1

9

90 HK HDi

3 seter • Radio-CD • Bluetooth Doble skyvedører med vindu ESP • Aircondition Komfortvegg skillevegg

10

11

Kampanjepris:

12

eks mva Tillegg for Expert lang, 120 HK

209.900,kr 30.000,-

13

14

BOXER 8 kubikk

15

3 seter • Radio/CD • Bluetooth Doble skyvedører med vindu ESP • Aircondition Komfort skillevegg

16

Kampanjepris:

239.900,-

17

eks mva Tillegg for 13 kubikk, 120 HK

18

kr 37.000,-

19

20

Alle priser eks mva levert Haugesund. Frakt og leverings omk. tilkommer. Alle modeller har 3 års/100.000 km garanti, galvanisert karosseri, 5 års rustgaranti, lave vedlikeholdskostnader og lange serviceintervaller. Bildene er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Forbehold om trykkfeil. Importør: Bertel O. Steen AS

PÅ TIDE Å MØTE MESTERNE For å levere kvalitet må du ha skikkelig verktøy. Både Partner, Expert og Boxer har egenskapene og påliteligheten som kjennetegner en fullblods varebil. Sammen med gunstige priser og Peugeots velkjente komfort er du sikret en god arbeidsdag på veien.

PEUGEOT

PARTNER • EXPERT • BOXER

Industrigt 24, 5537 Haugesund Tlf.: 52 70 06 50 • Fax.: 52 70 06 59 ��������������������������������������������

42

JOBB & NÆRING

����������������


Haugesundregionens Næringsforening (HN) jobber for gode rammevilkår for bedriftene og for utvikling av regionen • Vi er paraplyorganisasjonen for næringslivet og bedriftenes talerør overfor offentligheten • Vi jobber for å bedre næringslivets omdømme • Vi arrangerer konferanser, skaper møteplasser og bygger nettverk på tvers av bransjer • Vi hjelper medlemsbedrifter som støter på vansker i offentlig byråkrati • Vi er eid av nærmere 250 enkeltbedrifter og 24 organisasjoner • Vi representerer direkte og indirekte over 1000 bedrifter i regionen

Vi bygger regionen

Solide samarbeidspartnere backer Haugesund Regionens Næringsforening ved Egil Severeide og Bernt Jæger. Fra venstre: Kristian Eidesvik (Caiano), Olav Linga (Haugaland Kraft), Brian Bjordal (Gassco), Ben Tore Brekke (DnB NOR), Frank Vikingstad (Sysco) og Geir Egil Østebøvik (Imenco). Jarle Haug Pettersen (Nordea) var ikke til stede da bildet ble tatt.

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

PARTNERE

www.hninfo.no

E-post: post@hninfo.no

Tlf: 52 01 08 40


Construction I Haugesund

Senior Construction Managers Aibel AS er et av de største norske serviceselskapene som prosjekterer, bygger, vedlikeholder og oppgraderer produksjonsanlegg for olje og gass. Aibels lange erfaring og høye kompetanse hjelper kundene til å oppnå effektiv energiproduksjon. Gruppen av Senior Construction Managers består av 5-8 ledere som har ansvaret for alle construction aktivitetene relatert til de store komplekse bygge-prosjektene våre. Dette gjelder prosjekter ved verftet i Haugesund, større byggeoppdrag hos underleverandører, installasjon på landanlegg eller offshore.Erfaringsnivået i gruppen er 10 år eller mer, flere har ingeniørbakgrunn, men manglende formell kompetanse kan kompenseres med lengre relevant erfaring. Stillingene er direkte underlagt og rapporterer til produksjonsdirektøren for alle construction aktivitetene i selskapet. Til vår avdeling for Senior Construction Managers med ansvar for gjennomføring av Aibels prosjektportefølje innen områdene: - Nybygg (komplekse moduler/topsides) - Modifikasjonsoppdrag, offshore - Modifikasjonsoppdrag på landanlegg søker vi Senior Construction Managers.

Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for alle byggerelaterte oppgaver ifm gjennomføring av komplekse prosjekter - herunder bl.a. budsjettering,planlegging, KHMS og ledelse av store prosjektorganisasjoner

Oppfølging av større multidisipline leveranser hos våre underleverandører i inn- og utland Bidra til videreutvikling av vår prosjektgjennomføringsmetode innen fabrikasjon og installasjon, herunder tilbudsarbeid og arbeid med studier for våre kunder

Ønskede kvalifikasjoner: Vi søker personer som har teknisk bakgrunn på bachelor- eller masternivå, er resultatorientert og som har bred erfaring fra vår bransje. Lang og alsidig erfaring fra olje- og gassindustrien kan kompensere for manglende formell utdanning.

Vi tilbyr: Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt og trivelig arbeidsmiljø hvor den teknologiske utviklingen er rask. Vårt interne kompetansebyggings-program sammen med et fleksibelt internt arbeidsmarked gir våre ansatte gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Ansatte kan søke nye utfordringer i andre fagmiljø eller på andre lokasjoner i Aibel.

Søknad: Søknadsfrist:

30.09.2010

Kontaktperson:

Bjørn Tollefsen, Produksjonsdirektør, telefon, 90519025

www.aibel.com/careers

www.aibel.com Aibels 4000 medarbeidere er sysselsatt på nye og eksisterende felt og anlegg, offshore og på land, på faste og flytende installasjoner. Aibel er lokalisert nær kundene og opererer ut fra de viktigste olje- og gassentrene i Norge. Aibel er opptatt av å skape verdier for kundene og å være en utviklende og interessant arbeidsplass for alle sine medarbeidere.

44

JOBB & NÆRING


Maskiner tygger i seg de gamle Søderbergcellene. (Foto: Geir Akselsen)

Gjenvinningsrekord på Hydro Karmøy Den som trodde det skulle bli stille i de gamle Søderberghallene på Hydro når produksjonene ble stanset, tok feil. Nå demonteres de gamle elektrolysecellene, og sultne maskiner tygger stål og kull, aluminium og de størknede restene av elektrolysebadene. Resultatet er rekord i gjenvinning og en miljøgrønn fjær i hatten på det tidligere så forurensende Søderberg-anlegget.

parten av ressursene. Resten er blitt transportert bort til deponering. Nå blir over 95 prosent gjenvunnet, forteller leder for prosjektet, Sveinung Bye til Jobb & Næring. De gamle elektrolysecellene består av stål, anode- og katodekull, badrester og ildfast stein og isolasjonsstein. I denne omgangen er det de 400 meterne lengst sør av de 1000 meter lange Søderberghallene som skal klargjørs for riving. Lengst sør avsettes det tomt til den framtidige utvidelsen av pressboltstøperiet på Hydro. På nordsiden av dette kommer det store resirkuleringsanlegget til over en kvart milliard kroner.

Det er Norscrap Karmøy AS som har kontrakt på rivingen av Sødereberg-anlegget, og daglig leder Jan Nikolaisen er fornøyd med at de overstiger 95 prosent gjenvinning. - Det er godt miljøpolitikk. Ved å sortere de ulike materialene, blir det som er skrap omdannet til verdifulle råstoffer, sier Nikolaisen til Jobb & Næring.

Tekst: Odd-Atle Urvik

Bildet viser hvor det nye resirkuleringsanlegget kommer. Hallene lengst til hyre skal reives og gi plass til en framtidig utvidelse av pressboltstøperiet. (Ill: Hydro Karmøy)

- Når tilsvarende anlegg er blitt revet tidligere, har man gjerne klart å gjenvinne halv-

- Denne kombinasjonen gir oss enda en miljøgevinst. Tilsvarende resirkuleringsanlegg andre steder leverer gjerne kald aluminium som må smeltes på ny. Dette er energikrevende. Ved å legge resirkuleringen ved siden av ”kunden”, kan aluminiumen leveres flytende. Løsningen er både miljømessig og energisparende, sier Bye.

Sveinung Bye i Hydro Karmøy (t.h.) og Jan Nikolaisen i Norscrap Karmøy er godt fornøyd med å resirkulere over 95 prosent av de gamle Søderbergcellene. (Foto: Geir Akselsen)

JOBB & NÆRING

45


Spennende muligheter åpner seg i Europa - Jeg gleder meg til å samarbeide med bedrifter i Haugesundsregionen, og bruke mitt kontaktnett til å hjelpe kunder som satser på å komme ut på det internasjonale markedet. Ingebjørg Sveen Brunborg vil fra begynnelsen av oktober være på plass hos DHR Reklamebyrå. Det er 12 år siden hun reiste til Brüssel for å jobbe hos Stavanger regionens Europakontor, da som nyutdannet siviløkonom fra England med hovedvekt på internasjonal ledelse og markedsføring.

Tekst: Odd-Atle Urvik

Etter en tur hjemom hvor hun arbeidet for et firma i Haugesund reiste hun tilbake til Brussel for å etablere europakontoret for Midt-Norge. Deretter fikk hun oppgaven med å etablerte sørlandets europakontor og har ledet dette i de siste 5 år. Etter 10 års arbeid i hjerte av europa har jeg opparbeidet meg et betydelig kontaktnettverk og kunnskap som vil være svært nyttig for små og mellomstore bedrifter som ønsker å satse i Europa, sier hun. Over terskelen

- Det finnes mange bedrifter som ikke vet hvordan de skal etablere kontakter ute. I en liten bedrift kan det å skrive et godt forretningsbrev på engelsk eller ringe til utlandet være en terskel man ikke går over.Trolig har

46

JOBB & NÆRING

Ingebjørg Sveen Brunborg vil hjelpe bedrifter på Haugalandet som ønsker å satse på det internasjonale markedet. Hun har arbeidet 10 år med internasjoalt arbeid og har inngående kjennskap til EU-systemet, med bred kontaktflate i Brüssel. (Foto: Alf Wold)

mange bedrifter produkter eller tjenester som er etterspurt i Europa, men de kommer ikke i gang, sier Ingebjørg. Eksportsjef til leie

- For noen bedrifter kan det kanskje være en løsning å ”leie” en eksportsjef for en periode. Den rollen jeg kan ha er å etablere de første kontaktene, og finne fram til aktuelle markeder, samarbeidspartnere og avtale samt delta på møter. Hele verden er representert i Brussel og hvis man arbeider smart er det mange muligheten for næringslivet på Haugalandet. Det finnes også en lang rekke tilskuddsordninger innen EU systemet

som også er tilgjengelig for norsk næringsliv, FOU miljøer og akedemia, - men å få tilgang til prosjektmidler må man ha samarbeidspartnere innen EU, påpeker Ingebjørg Sveen Brunborg. Se mulighetene

I det hele tatt handler det om å se etter muligheter i stedet for å se begrensninger, og peker på de mange EU-direktivene som berører oss. - En bedrift som berøres av et direktiv burde stille seg spørsmålet om hva det betyr for dem. Ofte viser det seg at direktivet gjerne medfører flere nye muligheter enn begrensninger, sier hun.


Ingeniører til stikning og mengdeberegning Vi søker etter ingeniører til stikning og mengdeberegning. Søkere bør ha formell bakgrunn som ingeniør og / eller teknisk tegner.

Typiske oppgaver er bl. a. å foreta mengdeog masseberegning ved hjelp av Gemeni, utarbeide plandata og dokumentasjon for måling og stikningsdata for våre anleggsledere. Du må også utarbeide maskinprosjekt til GPS maskinstyringssystemer.

For mer informasjon, vennligst se våre nettsider www.vassbakk.no eller kontakt Leif Jakobsen via e-post: leif.jakobsen@vassbakk.no eller mobil 982 34 615. Søknadsfrist er fredag 17. september 2010. VASSBAKK & STOL AS • Etablert i 1969 • 360 ansatte • Omsetning 2009 på NOK 710 mill • Avdelinger: Hordaland, nord- og sør-Rogaland

reklamebyrå

www.vassbakk.no

Fastrenteinnskudd 3,5% Rentebetingelsene gjelder til 1. januar 2011. Renten gis for hele beløpet som står på konto til enhver tid. Ellers gjelder følgende betingelser: • Minsteinnskudd er kr 50.000, • Eventuelle uttak i perioden belastes med 1% uttaksgebyr • Kontoen kan sperres for ytterligere innskudd i perioden For mer informasjon kan du kontakte oss på telefon 03240, via e-post til post@haugesund-sparebank.no eller komme innom et av våre kontorer.

Haugesund Sentrum – Amanda Storsenter – Gard Senter – Bømlo Sandeid – Skjold – Vikedal/Imsland – Ølen – Tysvær

JOBB & NÆRING

47


BEDRIFTSPROFILEN

F.v Jostein Vermundsen, Tor Inge Haraldseide og Hans Magnus Vedøy

Nytt vedlikeholdsselskap med stor spennvidde Tyske Bilfinger Berger Industrial Services, som er størst i Europa på industrielt vedlikehold, ser stadig nye muligheter på Haugalandet. I 2009 ble BIS PP IFS Vest etablert på Karmøy, som den tredje BIS etableringen. IFS står for Industrial Facility Services og har hovedfokus på vedlikeholdsoppdrag innen entreprenørtjenester, industriparktjenester, logistikktjenester og industribemanning. Fra før er BIS Industrier og BIS Production Partner godt representert med til sammen over 260 ansatte på Haugalandet. - Vi sikter oss først og fremst inn på kunder med stor eiendomsmasse, som har et ønske om å samle alle FDVS-tjenester (forvaltning, drift, vedlikehold og service) inn under en

48

JOBB & NÆRING

kontrakt. Noe som frigjør bedriftens ressurser til å satse på sitt kjerneområde. Men vi står også til tjeneste for mindre bedrifter, forteller avdelingsleder Audun Jørgensen. Han ble Vestlandsavdelingens første ansatte i oktober 2009. De neste ti ansatte kom til i slutten av november og IFS har nå 30 lokalt ansatte. På landsbasis har IFS 400 ansatte, med hovedkontor i Porsgrunn. Mange fagområder

- Vi får all den oppbakkingen vi trenger fra Porsgrunn, de satser virkelig på dette, sier Jørgensen som har mange fagområder innenfor alt fra kantinedrift og gartnerfag til murer- og tømrerfag å dekke. Ved behov innkalles spesialkompetanse fra hovedkontoret. - Bilfinger er et selskap som har mulighet til å satse, de ser et stort potensial her på Haugalandet, og valgte derfor å starte her når de

skulle etablere en avdeling på Vestlandet. Snart kommer vi i gang i Bergen, og senere også i Stavanger, sier han. Avtale med Ramirent

IFS har behov for ansatte fra en hel rekke fagområdet. Det er viktig at de ansatte har de riktige faglige kvalifikasjonene. Her skal det på plass folk innen bygningsfag, tømrere, betongarbeidere, murere, blikkenslagere, gartnere og malere bare for å nevne noen. Det lokale IFS som er regionskontor for hele vestlandet, driver også med industriell bemanning gjennom datterselskapet Industrial Manning. - Alle vi tar inn får fast ansettelse, også de vi leier ut videre til industrikunder, sier Jørgensen som har et godt forhold til fagforeninger som I&E,Tekna, Nito, FLT og ALT. - På landsbasis har vi 250 ansatte for utleie gjennom bemanningsbyrået, her lokalt har


F.v Ernst H. Larsen og Kenneth Instebø

vi levert bemanning til mange forskjellige aktører, som for eksempel Castor Entreprenør. Selv om vi er nyetablerte har vi allerede ressurser til å ta store kunder. Noe av det som gjør dette mulig er at vi har inngått en stor kontrakt med Ramirent (tidligere Bautas). På landsbasis disponerer de 8000 brakker som jevnlig skal vedlikeholdes og klargjøres for nye oppdrag. Avtalen er landsekkende, og her lokalt har vi for tiden 200 brakker på vårt område.

Avtalen med Ramirent er veldig viktig for oss, du kan si at avtalen ga grunnlaget for etablering.

parker. Den største industriparken vi drifter er Herøya i Grenland. Der utfører vi det meste fra kantine, via kaidrift til snømåking.

Kutter kostnader

Samarbeid på tvers

Selv om IFS har store bedrifter som hovedmålgruppe, er ingen kunde for liten. Det jobbes aktivt både mot industribygg og andre næringsbygg.

Audun Jørgensen har selv bakgrunn som anleggsleder i Veidekke, med betong som spesialområde. I BIS PP IFS Vest har han ubegrenset tilgang til ekspertise fra konsernledelsen på fagområder som dekker hele verdikjeden innen bygningsvedlikehold og drift.

- Med oss kan kundene gå fra faste til variable kostnader, sier Audun Jørgensen, - Vi har ti mål til disposisjon i Karmøy - vi utnytter ressursene optimalt for Industripark. Ved behov kan vi utkunden. Enten det gjelder fasadevask vide til femten. Målsettingen med eller oppmerking av parkeringssamarbeidet med Ramirent er plasser. Vi utarbeider avanserte at vi skal få ned deres kostnavedlikeholdsprogram, og lager der gjennom riktig styring av kontrakter der vi forplikter vedlikehold. Vi monterer og oss til å kutte kostnader for demonterer, vedlikeholder kunden. Vi har gode erfaog transporterer brakkeringer med dette fra ØstStøttetjenester til industrien ne. Når brakkene ikke landet og mange gode er i bruk blir de oppreferanser, også på å bevart her hos oss. drifte hele industri-

FDVS

- I vår bedrift har vi et teamarbeid på tvers av fylkesgrenser, forteller han. - Det er en stor fordel å ha tunge eiere i ryggen. De har investert mye for å legge forholdene til rette for å komme i gang. Samtidig har vi en policy som tilsier at kunden skal slippe å forholde seg til mange forskjellige personer. Når du tar kontakt med oss, skal du komme kjapt til riktig person. Vi tar alltid telefonen, og vi har også en vakttelefon slik at vi er der når kunden trenger oss.

Tjenesteområder Bygg Park tjenester Logistikk Bemanning

Lev era

nse o

mr

åd

er.

Tjenester / Produkter • Ingeniørtjenester • Bygg vedlikehold • Riving & Rehab • Grøntanlegg • Gate og grunnarbeid • Vakt og bemanning • Kantine

• Renhold • Post • Resepsjon • Sentralbord • Vaskeri • Arbeidstøy • Terminaldrift

• Containerdepoter • Container håndtering • Lasting og lossing • Pakkeri & Lager • Omstilling • Rekruttering

• Opplæring • Svingbemanning • Startbemanning • Permanent bemanning

BIS PP IFS Vest Karmøy Industripark 4265 Håvik Telefon 03247 Direkte Audun Jørgensen 93001946 Audun.jorgensen@bis.productionpartner.com www.BIS.productionpartner.com JOBB & NÆRING

49


Engineering-avdelingen på Aibel er det største ingeniørmiljøet på Haugalandet. Dette er kun en tredjedel av de 260 ansatte ingeniørene. (Foto: Geir Akselsen– DHR)

Aibel – Haugesundregionens største ingeniørbedrift - Når folk i Haugesund og omegn snakker om byens hjørnesteinsbedrift Aibel, tenker de på produksjonsbedriften som har bygget skip og offshoreinstallasjoner i over 100 år. Men Aibel er så mye mer. Mange blir forbauset når de hører at ingeniøravdelingen vår her på Aibel har regionens suverent største ingeniørmiljø. Fungerende Teknisk Leder, Tove-Lise Storrø, ønsker å slå hull på myten om at Aibel utelukkende består av folk i oransje kjeledresser som sveiser stål og legger rør. Om de 260 ingeniørene i de fem ulike seksjonene som utgjør ingeniøravdelingen hadde vært et eget firma, hadde de fortsatt vært en av de aller største bedriftene i regionen.

utvikling, sier Tove-Lise Storrø. Det som er spennende med å jobbe i Aibel, er at en får være med på oppgaver innenfor alle felt i bransjen. Alt i fra studier til driftsetting av anlegg både offshore og onshore. Flere kvinner

Tradisjonelt har ingeniører gjerne vært menn, men i ingeniørmiljøet på Aibel har kvinneandelen økt jevnt og trutt.- I de senere årene har flere og flere jenter valgt ingeniøryrket, og hos oss er det etter hvert blitt bra med damer. Det gir et meget bra arbeidsmiljø. I perioder med stor etterspørsel etter ingeniører var det mange som skiftet jobb. Men på Aibel er det svært få som slutter. Sykefraværet er svært lavt, noe vi tolker som en bekreftelse på at de ansatte trives. At Aibel satser på kvinner er også godt synlig. Tre av de fem seksjonslederne er faktisk kvinner.

Trenger flere ingeniører

Den siste tiden har Aibel halt i land en rekke større kontrakter. I tillegg til å sikre beskjeftigelse for staben av høyt kvalifiserte ingeniører, betyr dette at ingeniøravdelingen på Aibel skal knytte til seg en rekke nye medarbeidere i perioden framover. Allerede i dag har de rundt 40 innleide konsulenter i tillegg til egen stab, men Aibel trenger flere. - Vi ser etter ingeniører med forskjellig bakgrunn. Aibel er en spennende arbeidsplass for ingeniører som ønsker varierte arbeidsoppgaver og muligheter til faglig

50

JOBB & NÆRING

Grundig opplæring

Når unge ingeniører kommer til Aibel går de inn i et opplæringsprogram med tett oppfølging. - For det første vil en av de mer erfarne ingeniørene våre fungere som fadder det første halve året, og se til at de nye finner seg godt til rette. De første 18 månedene deltar de også i et opplæringsprogram som heter Aspire, hvor de får lære litt om alt innenfor prosjektering og prosjektstyring. I tillegg til dette har vi egne fagopplæ-

ringskurs hvor den enkelte får spesialisere seg innenfor den disiplinen vedkommende skal arbeide med. Ingeniørmiljøet i Aibel i Haugesund samarbeider også med kolleger ved Aibels avdelinger andre steder i verden. Et eksempel er at folk som skal arbeide ved vår avdeling i Singapore og Thailand kommer til oss for opplæring, før de returnerer til sine respektive land, sier Tove-Lise Storrø. Det er også viktig å få fram at Aibel som selskap sysselsetter rundt 2000 ingeniører, hvorav hovedtyngden er på lokasjoner rundt om i Norge. Men også Singapore, Thailand og UK er under vekst på ingeniørsiden. Dette betyr også at vi kan tilby våre ingeniører en mulighet til å få seg internasjonal erfaring.

Aibel Dette er Ingeniøravdelingen Haugalandets største ingeniørmiljø 260 ansatte i 5 seksjoer Snittsalder: 43 år 17 års erfaring i snitt (av disse er 10 år i Aibel) 20% av ingeniørstaben er sivilingeniører Kvinneandel: ca 27% Forventet vekst: 350 fast ansatte ingeniører innen utgangen av 2013.


BEDRIFTSPROFILEN

Vi har ledige stillinger!

De ansatte i ingeniøravdelingen gleder seg til de kan flytte inn i det nye administrasjonsbygget på Garpeskjærskaien.

System Engineering & Design Premises

Structure, Marine & Architecture

I tillegg til å være fungerende leder for Teknisk, så leder Tove-Lise Storrø også denne seksjonen. Seksjonen har 36 fast ansatte, innenfor fagområdene prosess, teknisk sikkerhet, HVAC og material. 19 av disse er sivilingeniører, 3 holder på å etterutdanne seg til sivilingeniør, resten er ingeniører. Tove-Lise begynte sin karriere i Aibel (HMV) i 1993. Hun startet i ingeniøravdelingen i 1998, og har vært i ingeniørmiljøet siden da. I dag er hun leder på fulltid –Grunnen til at jeg har vært så lenge i Aibel, er at de hele tiden kan tilby spennende og utfordrende oppgaver. Arbeidsmiljøet er dessuten fantastisk – det er gøy å gå på jobb, avslutter Tove-Lise.

Svært mange av de 56 ansatte på seksjonen for Structure, Marine & Architecture er sivilingeniører og medarbeidere med mastergrad. De arbeider med globale og lokale oppgaver, forteller seksjonsleder Anne Kindlihagen. - Avdelingen foretar design og beregninger av store stålstrukturer som plattformdekk etc. , og planlegger store maritime operasjoner, og store kompliserte løfteoperasjoner offshore eller onshore. Folk som søker utfordringer vil finne disse i rikt monn her hos oss. Seksjonen har et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier Anne Kindlihagen.

Vi får ting til å skje

Engineering for Procurement & Operation Piping & Layout

Seksjonen har 67 ansatte, i tillegg til mange innleide ingeniører. Den ledes av Tone Synnøve Tonheim som har arbeidet i Aibel siden 2006. Vi designer rørføringer mellom ulikt utstyr, og lager løsninger som omfatter rør, røroppheng, ventiler, pumper, kompressorer og annet utstyr. Våre ingeniører kommer også ut i felten, og får følge opp det de har utformet på datamaskinene, sier Tonheim.

Seksjonen har 10 ansatte, og tar seg av prosjekteringsaktiviteter i forbindelse med innkjøp i prosjektene. Seksjonen ledes av Vegard Kaste. Han er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU, og har jobbet 9 år i Aibel som prosessingeniør før han begynte som seksjonsleder. De fleste i avdelingen er mekaniske pakkeingeniører. En pakkeingeniør utformer forespørsler på utstyr som skal kjøpes inn, evaluerer tilbud og følger opp leveransen, både av produktet og ikke minst dokumentasjonen.

Ingeniørtjenester, prosjektstyring og produksjon

- Leverandørdokumentasjonen er viktig for kunden vår, men ingeniørene i prosjektene er også svært avhenging av leverandørinformasjon så tidlig som mulig for å kunne optimalisere designet. Derfor har pakkeingeniørene en viktig rolle i prosjektene, forteller Kaste. I tillegg til pakkeingeniører består av avdelingen av koordinatorer innen fagområdene Life Cycle Information (LCI) og Material Take Off (MTO). Elektro, instrumentering og telecom

De aller fleste av de 75 ansatte i EIT-seksjonen hos Aibel i Haugesund er ingeniører. - Vi har fire undergrupper. Det er elektrodesign, instrumentering, automasjon og telecom, og EIT områdedesign, forteller seksjonsleder Geir Petter Jensen. Jensen har 23 års erfaring innen olje- og gassindustrien. Han ønsker nye medarbeidere velkommen til Aibel. Hos oss får medarbeiderne rike muligheter til å utvikle seg faglig, med varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. - Vår seksjon har imidlertid bare 3 prosent kvinneandel, så derfor vil jeg spesielt oppfordre flere kvinner til å søke seg til oss, sier Jensen.

www.aibel.no JOBB & NÆRING

51

Jobb & Næring  

nr 6 - 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you