Page 1

NR.4 MAI 2011

Vi Bygger Nytt

sans for

torer store mllhoeim Lie (25) har

e Fje Hanne Iren e for store de interess n e n en bren m lastebil Jobber so e st la d kjøretøy. e m ortrives st g o r e ik n meka l. ta av diese biler og luk

Side 7 Foto: Geir Akselsen

2i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

Jente med


RENAULT VAREBILER RENAULT VAREBILER DEKKER ALLE BEHOV RENAULT VAREBILER DEKKER ALLE BEHOV DEKKER ALLE BEHOV

Renault Master Renault Master Lastevolum fra 8-22m3 Lastevolum fra 8-22m3 Pris fra 260.990,Renault Master eks mva. Pris fra 260.990,- eks mva.

Lastevolum fra 8-22m3 Pris fra 260.990,Renault Master eks mva. Lastevolum fra 8-22m3 Pris fra 260.990,- eks mva.

Renault Kangoo Express Renault Kangoo ExpressExpress Maxi) Lastevolum 3 og 4m33 (Kangoo Lastevolum 3 og 4m (Kangoo Express Maxi) eks mva. Pris fra 127.662,Renault eks mva. Pris fra 127.662,3 Kangoo Express

Renault Trafic Renault Trafic Lastevolum fra 5-8m33 Lastevolum fra 5-8m Pris fra 214.302,Renault Trafic eks mva. Pris fra 214.302,- eks mva.

Lastevolum 3 og 4m3 (Kangoo Express Maxi) eks mva. Pris fra 127.662,Renault Kangoo Express 3 Lastevolum 3 og 4m (Kangoo Express Maxi) Pris fra 127.662,- eks mva.

Lastevolum fra 5-8m3 Pris fra 214.302,eks mva. Renault Trafic KONTAKT TIL 2012, SÅ KONTAKTER VI DEG KONTAKT OSS FOR PRØVEKJØRING PRØVEKJØRING ELLER ELLER SEND RENAULT RENAULT TIL KONTAKTER DEG 3 Drivstoff alle bilene: bilene: Fra Fra 137 137 til 235 CO fra tiltil0,88l/mil blandet kjøring. Lastevolum fra 5-8m Drivstoff forbruk forbruk gjelder alle til 235g/km g/km CO, RENAULT , fra0,52l/mil 0,52l/mil 0,88l/milSÅ blandet kjøring.Alle Alle priser KONTAKT OSSgjelder FOR PRØVEKJØRING ELLER SEND TIL 2012, KONTAKTER VIpriser DEG er eks.mva, levert Haugesund. Avvik på utstyr og farge kan forekomme. er eks mva, fraktgjelder og lev. til til Oslo, 8000COtilkommer. Avviktilpå utstyr og fargekjøring. kan forekomme. Drivstoff forbruk alleomkostninger bilene: Fra 137 235krg/km , fra 0,52l/mil 0,88l/mil blandet Alle priser Pris fra 214.302,eks mva. er eks mva, frakt og lev. omkostninger til Oslo, kr 8000 tilkommer. Avvik på utstyr og farge kan forekomme. 2

2

2

KONTAKT OSS FOR PRØVEKJØRING ELLER SEND RENAULT TIL 2012, SÅ KONTAKTER VI DEG

www.renault.no www.renault.no

Drivstoff forbruk gjelder alle bilene: Fra 137 til 235 g/km CO 2, fra 0,52l/mil til 0,88l/mil blandet kjøring. Alle priser er eks mva, frakt og lev. omkostninger til Oslo, kr 8000 tilkommer. Avvik på utstyr og farge kan forekomme.

Spannavn. 142 • 5500 Haugesund

KONTAKT OSS FOR PRØVEKJØRING ELLER SEND RENAULT TIL 2012, SÅ KONTAKTER VI DEG www.renault.no

www.renault.no

2

JOBB & NÆRING

52 70 24 50

Drivstoff forbruk gjelder alle bilene: Fra 137 til 235 g/km CO 2, fra 0,52l/mil til 0,88l/mil blandet kjøring. Alle priser oss på er eks mva, frakt og lev. omkostninger til Oslo, kr 8000 tilkommer. Avvik på utstyr og farge kanbesøk forekomme.

www.laastad.no


Innhold:

Med gass i tankene Nå kommer Digilol Nytt fra NAV Ingrid Marie på krambua - Cash is king Jentene er limet i bedriften Næringsutvikling hva er det? Siden sist Kryssod og Favoritten Frukt til banemannskapene Nytt om navn Kulturkrasj Grønnere strøm eller...? Skoleelever på jobb LNG-Transport på fergene

10 11 15 16 18 19 22 24 26 28 31 36 37 38 40

4 Olav Linga elsker monstermaster

20 Med lidenskap for sko 32 Her brukes bompengene dine Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk design: Utgiver: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Salg Telefon:

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Limet i regionen

Det er to institusjoner som mer enn andre bidrar til å holde Sunnhordland og Haugalandet sammen, Høgskolen Stord Haugesund og Helse Fonna. Begge disse institusjonene er i dag under sterkt press. Helse Fonna har for så vidt vært det lenge, ettersom det gjentatte ganger de siste årene har vært sådd tvil om institusjonens berettigelse. Med utgangspunkt i striden rundt Stord sjukehus har sterke krefter tatt til orde for at det vil være bedre for sunnhordlendingene om sjukehuset blir en del av helseregionen i Bergen. I Odda er stemningsbildet det samme. Disse strømningene forteller oss at Helge Fonna er en skjør mekanisme, som kontinuerlig må slåss for sin eksistens.Høgskolen Stord Haugesund er i dag en mellomstor høgskole med stor regional betydning. 3000 studenter og 250 ansatte sier alt om det. Men strukturen innen nasjonal utdanning går mot større og sterkere enheter og på sikt vil ikke HSH klare å stå alene på Vestlandet. I disse dager er skolen i diskusjon med seg selv om hvilken veg den skal gå med følgende, overordnede problemstilling: Fusjon, fisjon eller status quo? • Mer spesifikt drøftes det følgende alternativer: • Fusjon med Universitetet i Stavanger. Fusjon med Høgskolen i Bergen. • Fisjon; Haugesund til Universitetet i Stavanger, Stord til Høgskolen i Bergen. • Fusjon med andre institusjoner i et Vestlandsuniversitet. • HSH fortsetter som selvstendig enhet. For begge disse institusjonene må den sentrale oppgave være å dekke det behov som regionen til enhver tid har for kvalitativt gode helsetjenester og

Egil Severeide: egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen: harald@dhr.no Odd-Atle Urvik: odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad: stian@dhr.no DHR Reklamebyrå as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Opplag 53.000 P.B. 1915, 5508 Karmsund Jan Åge Matland, 908 25 707, jan@dhr.no 52 84 54 84

Hjemmeside: ISSN: Trykkeri:

utdanningstilbud. Det er ingen enkel oppgave, fordi den ofte blir utfordret av geografiske og faglige særinteresser. Jeg har i tidligere artikler pekt på utfordringene Sunnhordland og Haugalandet står overfor, og etterlyst et sterkere engasjement for å utvikle relasjonene oss imellom. Det hjelper ikke med felles formannskapsmøter og interkommunale fora, hvis vi ikke har en levende interesse for å slå ring om institusjoner som har forankring i begge leire. Hvis ikke denne interessen er sterk nok, er det lett å tenke seg en oppløsning av Helse Fonna og en fisjon av HSH som gjør at Sunnhordland drifter mot Bergen og Haugesund mot Stavanger. De framtidige kommunikasjonsårene vil forsterke denne polariseringen. Det trenger ikke være noen katastrofe; kanskje trenger vi ikke noe tyngdepunkt midt mellom Bergen og Stavanger? Vil noen si. I Næringsforeningen er vi opptatt av det motsatte: Å bygge SørVestlandets tyngdepunkt. De nye kommunikasjonslinjene mellom Bergen og Stavanger og utbyggingen av tunneler på E134 vil gjøre at Haugalandet og Sunnhordland vil bli et knutepunkt i Vestlandets mest vekstkraftige akse. Stavanger og Bergen vil komme tettere på oss, med de trusler og muligheter det gir. I det bildet spiller faktisk regionale institusjoner en betydelig rolle. De er som limet, de er med på å binde dette området sammen. Derfor er diskusjonen om Helse Fonnas og HSHs framtid ikke bare en diskusjon om helse og utdanning. Det er også en diskusjon om regionens framtid i et nytt Vestlands-bilde..

www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830 United Press

Cert no. SW-COC-003756

JOBB & NÆRING

3


Mannen som elsker monstermaster Da administrerende direktør Olav S. Linga skulle presentere seg for en stor skare av Haugaland Krafts kunder som var trommet sammen til strømleverandørens første store kundemøte, presenterte han seg som ”mannen som elsker monstermaster”. Kjærlighetserklæringen ble framført på en hardangerdialekt som ikke høres ut til å ha tatt særlig skade av årene som er gått siden han tjente sine første kroner på å selge jordbær og gå med aviser hjemme i ”monstermastkommunen” Øystese. - Men jeg måtte vel formulert meg forsiktigere om møtet var blitt holdt i Hardanger, tilstår han, og forstår at folk ikke vil ødelegge den flotte naturen. - Men skal vi bygge dette landet må vi ha strøm. Selv om enkelte medlemmer av ”anorakk-adelen” i hovedstaden synes dette blir monstermaster, er det ikke så galt. Hardangermastene er i gjennomsnitt mellom 20 og 30 meter høye. Mastene ved Karmsundet som forsyner Hydro Aluminium med strøm er 143,5 meter høye, og er Norges høyeste. Men det er ingen her ute ved kysten som protesterer på det. De er vel blitt et slags landemerke. Problemet er vel kanskje at det er Bergenserne og ikke hardingene som trenger strømmen i Hardanger, sier Olav S. Linga. S’en i navnet står for Sigvaldson, og røper at gammel norsk slektstradisjon sto sterkt i familien. Annenhver generasjon Olav Sigvaldsson, og annenhver Sigvald Olavsson. Skjønt – da de bar ham til dåpen var det vel like mye av hensyn til postmannen de tok med S’en. For det var flere Olav Linga i familien. Selskap med ørner

Det er gått sju år siden han inntok kommandobrua i vårt lokale kraftselskap. På selveste kvinnedagen 8. mars i 2004 rykket han inn på kontoret. Der hekket det fra før to digre ørner som en påminnelse om at kraftlinjer og natur ikke alltid går like godt sammen. For med flere meters vingespenn er det fort gjort å komme borti høyspentkablene. Det er som oftest fatalt. Den ene blåste sikringen til Bokn kommune, mens den andre ørna la Haugesund by svart. For begge ørnenes vedkommende ble dette det siste de gjorde.

4

JOBB & NÆRING

Bakgrunn i Aker

Som seg hør og bør har kraftdirektøren for Haugaland Kraft bakgrunn som elektroingeniør fra Gjøvik Ingeniørhøgskole. Deretter gikk turen til Aker hvor han ble i hele 22 år. - Jeg hadde ulike jobber i Aker-systemet, blant annet ledet jeg Aker Kværner Elektro med 1800 ansatte. Etter det ble det ett år som direktør på BKK Stord hvor vi var 30 ansatte. Jeg liker imidlertid å arbeide i større organisasjoner, så da muligheten dukket opp her, flyttet vi til Haugesund.

Tekst: Odd-Atle Urvik

Sterk posisjon

- Etter at den nye energiloven åpnet kraftmarkedet, har Haugaland Kraft greid å holde på sin sterke posisjon på Haugalandet. Folk kan kjøpe strømmen fra hvem de vil, men likevel kjøper 91 prosent av strømkundene av oss. Det viser at vi står sterkt. Det er lite å spare på å shoppe strøm der det er billigst til en hver tid. Den eneste måten man kan kutte strømregningen på slik at det monner er å slå ned på forbruket, sier han. Vi ”penser” samtalen inn på strømprisene som har vært skyhøye i vinter. - Sover du godt om natta når dere sender ut regninger til 91 prosent av Haugalendingene, og du vet at regningene truer med å slå beina vekk under manges husholdningsbudsjett. - Det går ikke ut over nattesøvnen, men vi vet selvfølgelig at det blir vanskelig for mange. Mange tar kontakt for å få hjelp, og vi strekker oss langt for å finne løsninger som hjelper folk over kneika. Men til sjuende og sist må de betale strømregningen. Men vi har leveringsplikt i hele området vårt. Det omfatter de åtte kommunene Haugesund,


Da Olav S. Linga flyttet inn på sjefskontoret til Haugland Kraft hekket allerede to ørner der. Foto: Ida Hjelmervik.

Karmøy, Utsira, Sveio, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Sauda. Med unntak av Sauda er det disse kommunene som eier oss, og vi skal levere overskudd til eierne, sier Linga. Produserer en tredjedel selv

Haugaland Kraft produserer selv kun en tredjedel av den elektriske kraften abonnentene i området bruker. I likhet med alle andre norske produsenter selger de kraften som produseres til Norpool, så kjøper de tilbake den kraften vi bruker. Til sammen 1,3 tWh (terrawattimer) hvert år. En tWh er en milliard kilowattimer, så Olav Linga og hans medarbeidere må hvert år skaffe til veie 1.300.000.000 kilowattimer for at vi skal kunne ha lys og varme i hus og hjem. - Siden vår egenproduksjon bare er en tredjedel av dette er vår strategi å øke kraftproduksjonen av fornybar energi, blant annet gjennom samarbeid med andre. Sentralt her er deltakelse i Vestavind Kraft AS og Vestavind Offshore AS. Vi er sju eiere fra Møre i nord til Haugesund i sør, og vi eier 15 %, sier Linga. Industrieventyr

Vestavind Offshore AS kan bli et nytt stort industrieventyr på Vestlandet. 70 vindmøller som skal stå på sjøbunnen utenfor Møre-

kysten. Hver av dem har en diameter på 120 meter og en navhøyde på 90 meter. Investeringene er beregnet til 7 milliarder kroner, og Havsul I vil produsere 1 tWh pr år. Det er 2,5 ganger det Haugaland Kraft produserer i dag. Slike vindkraftprosjekter er nødvendig for at Norge skal nå sine forpliktelser i Fornybardirektivet. - Vestlandet egner seg godt for vindkraft, og forholdene ligger godt til rette for kraftproduksjon og ny næringsutvikling. Vi ønsker å bygge ut vindkraft i vårt eget distrikt, og har søkt konsesjon sammen med Statoil for Karmøy Vindpark. I samarbeid med Fred. Olsen Renewables arbeider vi også med planer om Gismarvik Vindpark i Tysvær og Dølderheia Vindpark i Vindafjord. Dølderheia vil alene kunne produsere 300 GWh i året, sier Linga. Men det er ingen enkel sak å planlegge nye prosjekter. - Bare i Vindafjord skal vi forholde oss til 60 forskjellige grunneiere, så vi produserer svært mange konsulenttimer og papir før vi er klar til å produsere den første kilowattimen.

Kull lagt på is

Mange vil huske at Haugaland Kraft også lanserte planer om en kullkraftverk på Gismervik. Disse planene er imidlertid lagt på is. - Et kullkraftverk produserer dobbelt så mye CO2 som et tilsvarende verk fyrt med naturgass. Vi hadde tre forutsetninger for å bygge kullkraftverk.Vi måtte ha CO2 rensing. Dessuten måtte vi ha et sted å gjøre av denne CO2en. Og selvfølgelig måtte prosjektet være lønnsomt. Status er at selv om vi greier å rense CO2, har vi fortsatt ingen plass å lagre gassen på. Inntil disse problemene har funnet en løsning som er teknisk og økonomisk forsvarlig, er prosjektet lagt på is. Samfunnsaktør

Olav Linga er bevisst på at Haugaland Kraft skal spille en rolle som sentral samfunnsaktør på Haugalandet. Derfor har han ingen problemer med at kommunene vil bruke overskuddet fra selskapet de eier til samfunnsmessige investeringer som ikke har noe med kraftproduksjon og strømforsyning å gjøre. Som da rullebanen på Haugesund Lufthavn skulle utvides for å ta imot utenlandsfly. - Det var før min tid, men jeg har ingen problemer med dette. Men det å bygge flyplass JOBB & NÆRING

5


er selvfølgelig ingen kjerneoppgave for Haugaland Kraft. Men vi er også en av de største sponsorene på Haugalandet, og bruker millioner på støtte til barne- og ungdomsarbeid innen idrett og kultur. Vi synes det er viktig at noen tar det ansvaret. Men vi gjør ikke dette bare for å ”være snille”. Barn som løper rundt med Haugaland Kraft på fotballdraktene er morgendagens kunder. Og foreldre, besteforeldre, onkler og tanter er dagens kunder. Dette er merkevarebygging. Kan hende burde folk i regionen neste gang de blir oppringt av noen som skal selge ”billig strøm” spør hva de andre selskapene bidrar med til barne- og ungdomsarbeidet eller kultur og idrett i vår region, sier Linga. Linga har Alt i boks

Et gammels ordtak sier ”Skomaker bli ved din lest”. Men Haugaland Kraft har for lengst kastet seg inn på andre markeder. I dag er 20.000 kunder knyttet til ”Alt i boks”. Kollegaen på sørsiden av Boknafjorden, Lyse Energi var den som gikk foran med bredbåndsatsing. Og fikk så hatten passet i en konsulentrapport som konkluderte med at det var investert milliarder i noe kundene ikke ville ha. - For vår side var dette en langsiktig strategisk satsing. Vi tror på fiberoptikk også i framtiden. Totalt har vi investert 320 millioner kroner i fiber til bedrifter og private i regionen. Bokført verdi i dag er skrevet ned til 250 millioner, og vi har tjent penger på dette fra første dag. En av grunnene er at vi hele veien har satt som krav at vi skal ha 50 prosent av kundegrunnlaget med oss før vi setter i gang i et nytt område, sier Linga. - Hva gjør så Olav Liga når han ikke har selskap med ørnene sine på direktørkontoret? - Jobben krever sitt. Men vi har hytte på Vågsli. Der prøver jeg å koble ut og slappe av med familien så ofte som mulig. Familien består av kone, to barn og to barnebarn. Noen Sigvald Olavsson er det imidlertid ikke blitt ettersom Olav S. og kona fikk to døtre. Men bestefar Linga koser seg med familien i fjellheimen. - Gnir han seg da fornøyd i hendene når det regner og tenker jippy!, nå kommer det penger i kassen? - Nei, jeg er som folk flest, vil ha fint vær når jeg er på fjellet. Men jeg synes selvfølgelig det er finest når det er vann i kraftmagasinener. Nedtappede basseng er ikke noe vakkert syn. Men kraftutbygging gir andre positive effekter. Blant annet veier inn i fjellet slik at flere enn de aller sprekeste også får nyte fjellet, sier Olav S. Linga.

6

JOBB & NÆRING

Olav S. Linga er bevisst på at Haugaland Kraft skal spille en rolle som sentral samfunnsaktør på Haugalandet. Foto: Ida Hjelmervik


Foto: Geir Akselsen - Digilol/DHR

Har alltid likt lukten av diesel Interessen for biler og motorer var tydelige helt fra hun var en liten jente, men dukkene var heller aldri langt unna. Da Hanne Irene Fjellheim Lie som 16 åring skulle avgjøre sin yrkesretning, var det for skremmende å velge et ”manneyrke”, hun gikk for det trygge og valgte Helse og Sosial. Men nå, 9 år senere, røper en tatovering på ryggen noe annet.

JOBB & NÆRING

7


Hanne Irene er 25 år, forlovet med Robert Sæle, og sammen har de en datter,Aida på 14 mnd. Hanne Irene er oppvokst litt rundt om kring i Haugesund, men har stort sett bodd på Vormedal og på Spannaveien. Nå har hun sammen med sin lille familie flyttet til Sund på Karmøy, hvor de kjøpte et stort hus for snart 2 år siden. På innsiden av hennes høyre arm er det tatovert datterens navn på to ørnefjær. - Datteren vår fikk navnet Aida etter en indianerdame, og ørnefjærene forsterker dette, forklarer Hanne Irene, som alltid har vært fasinert av indianere. En annen fasinasjon og stor interesse Hanne Irene har, er for store kjøretøy og motorer, tatoveringen på ryggen trengs lite forklaring, der finner vi logoen til Scania. - Yrkesvalget jeg gjorde da jeg var 16 år var ikke helt tilfeldig, men Helse og Sosial var nok ikke mitt første ønske, forteller Hanne Irene. Jeg har hatt mange interesser opp i gjennom årene, og det var ikke lett å velge. Jeg vurderte fotograf, flyvertinne, fysioterapeut, jobbe med bil og jobbe i dyrepark, og sistnevnte ble grundig undersøkt. Dette var noe jeg virkelig hadde lyst til, men det viste seg å være vanskelig å få jobb, noe som kanskje sier seg selv, så dyreparken får jeg nøye meg med å besøke, ler Hanne Irene. Mange tilfeldigheter

Da Hanne Irene hadde tatt ett år på Helse og Sosial, søkte hun videre på fotterapeut i Stavanger, men bare en uke inn i studiene hoppet hun av. - Å skjære fotvorter var virkelig ikke tingen for meg, ler hun, også uten bedøvelse, stakkars mennesker. Noen år eldre og litt tøffere valgte hun å

8

JOBB & NÆRING

skifte yrkesretning, og begynte på grunnkurs Mekanisk.

like lett å ta en pause på benken etter jobb, med en ettåring springende rundt.

- Jeg har alltid kommet best overens med gutta, sier Hanne Irene. Årene på Helse og sosial var de mest dramatiske årene i mitt liv. Det er helt utrolig hvor mye konflikter og drama vi jenter kan skape. På mekanisk fant Hanne Irene seg godt til rette, og hun gikk videre på VK1 kjøretøy, for så ut i lære på Hydro. I dag finner du henne på verkstedet hos Scania på Frakkagjerd.

Jo større motor jo bedre?

Tekst: Inger johanne Tveitaskog

- Jeg er ikke omgitt av brødre, og er ikke oppvokst på et verksted, så interessen for lastebiler kan ikke være annet enn arvelig, mener Hanne Irene, som også har en mor som er fasinert av de store bilene på veien. - Jeg har en yngre bror, han kan jo ha påvirket meg litt, men interessen var nok allerede der før han kom til verden, smiler hun. Det som er litt interessant er at morens biologiske far, som de har kjent lite til, viste seg å være en lastebilsjåfør. - Da jeg hørte dette tenkte jeg at interessen må ligge i genene, hvorfor skulle jeg ellers være så fasinert av store kjøretøy? Men jeg har alltid likt lukten av diesel og olje, det har jeg gjort siden jeg var liten og var med faren min på jobb, han er bussjåfør.

Å få jobb hos Scania på Frakkagjerd var virkelig en drøm for Hanne Irene. - Scania lastebiler har alltid vært det store hos meg, vet ikke hvorfor, men jeg har en tiltrekkes dette merke. Når de lyste ut en ledig stilling var jeg rask i avtrekkeren, den jobben ville jeg ha, den ble min, og her trives jeg og har mange gode kolleger. Etter foreldrepermisjon fra verkstedet i 10 mnd, synes hun det var godt å komme tilbake igjen på jobb, men hverdagen har blitt en smule travlere, innrømmer hun. Det er ikke

Store biler er det ene, det andre er store motorer, og drømmen er å se på Formel 1 løp. - Jeg har lenge prøvd å spare til å reise på Formel 1 løp, men det er alltid noe viktigere som dukker opp. Er litt usikker på hvor i prioriteringskøen bryllupet vårt står, men det spares det selsagt også til, smiler hun. Bryllupet er planlagt på Island, noe som det kommende ekteparet har snakket om en stund nå. Men Hanne Irene er ikke glad i å planlegge, og tar gjerne ting litt på sparket, så det er umulig å si så veldig mye om fremtiden. Men sommeren er i hverfall planlagt, nok en gang er Formel 1 løpet skyvet bak i rekkene, her får hun nøye seg med å se billøp på TV, men en tur til Dyreparken i Kristiansand er nesten vel så bra, smiler Hanne Irene. Sikkert litt moro for Aida også, ler hun.


JOBB & NÆRING

9


Naturgass for alle

Tekst: KNUT E SANDERSEN

Naturgass (CNG) er kjent som et miljøvennlig alternativ til tradisjonelt drivstoff for biler i alle størrelser. Det har så langt vært vanskelig å bevege seg over store avstander utelukkende på naturgass ettersom det har vært for få fyllestasjoner rundt om. Nå endres dette på strekningen Bergen – Stavanger, i og med at fyllestasjonen på Stord nå også er åpnet. Heretter kan du fylle i Bergen, på Stord, i Haugesund og i Stavanger. Coaster Transport kjører for miljøet

- Vi har fire biler som i dag kjører på naturgass, sier Per Erik Foss som er daglig leder hos Coaster Transport. Den første bilen kom allerede i 2007, og nå er det ytterligere to nye biler som kommer inn. En varebil og en lastebil. Den siste har vakt oppmerksomhet og skal være med på utstillinger. - Det er økonomiske gevinster å hente ved å velge naturgass som drivstoffkilde, forteller Foss til Jobb & Næring.Av de seks bilene han snart har er det fire som utelukkende går på naturgass, mens de to siste også har en bensintank innebygd. Åpning av fyllestasjon på Stord

Lørdag 7.mai åpnet den tidligere ordføreren på Stord og nå stortingsrepresentanten, Magne Rommetveit, en ny fyllestasjon for naturgass (CNG) på Heiane Vest på Stord. Med stasjoner fra før i Bergen, Haugesund og Stavanger så blir det langt enklere å fylle, mer miljøvennlig å kjøre og ikke minst billigere for billistene å anvende naturgass som drivstoffkilde.

Fra åpningen av fyllestasjonen på Heiane. Fra venstre: Magne Rommetveit, Magne Heimvik og Henry Damman. Foto: SKL

- Bruk av gass i transportsektoren er viktig, og det er ekstra gledelig at Stord og Sunnhordland nå er kommet på gasskartet for alvor gjennom denne satsingen, understreket Rommetveit.

Omlag 100 inviterte gjester møtte til den offisielle åpningen av fyllestasjon, hvor representanter fra Hordaland Energi og Lyse også deltok. Peugeot Norge stilte med Norgespremiere på sine første Peugeot Parner med CNG-drift.

Frisk satsning

Rommetveit berømmet også det gode samarbeidet mellom SKL og Stord kommune som har ført til realiseringen av stasjonen som nå skal fylle gass både på busser, drosjer og privatbiler på Stord.

- Vi har satset friskt, men mener dette er en riktig satsing ikke minst i et miljøperspektiv,

Konsernsjef Magne Heimvik i SKL fastslo at det hadde vært en lang vei å gå for å få realisert denne CNG fyllestasjonen.

fastslo Heimvik. Han opplyste at det allerede er mange gasskunder i SKL, og at stadig flere vil komme til. 
SKL håper at Stord har rundt 300 gassbiler innen tre til fire år. Ove Lunde, daglig leder i HOG Energi, sa i sin hilsingstale at åpningen av stasjonen er en milepæl i arbeidet med å ta i bruk gass i offentlig og privat sektor. Lunde roste samarbeidet mellom offentlige og private aktører og understreket at dette prosjektet egentlig er en solskinnshistorie til etterfølgelse.

Hva er CNG? CNG er en engelsk forkortelse for compressed natural gas, som er komprimert naturgass/tørrgass, hovedsakelig metan, som er komprimert til 200 bars trykk. Vanlig til bruk i gassbusser og gassbiler flere steder i verden, i Norge var det i 2008 totalt ca 100 bybusser i Trondheim, Bergen, Stavanger og Haugesund. CNG var også selve grunnlaget for etable-

10

JOBB & NÆRING

ringen av gassforsyningen i Bergen, blant annet til Haukeland sykehus, store borettslagskompleks i Fyllingsdalen og Lønborg, og til småindustri.Trailere lastet med komprimert gass i flaskebatterier under 300 bars trykk, ble satt ut som depoter på sentrale steder, før gassen ble regassifisert og distribuert i lavtrykksledninger. Flere av CNG-anleggene er i løpet av de siste par

årene konverterte til mini-LNG-anlegg. Naturgass har også den fordelen at den er lettere enn luft. Dermed vil gassen stige og bli oppløst om det skulle komme til en lekkasje. Derfor er tankene på gassbussene satt på taket, og som gir dem det opphøyde tak. Dermed er faren for eksplosjon og brann ved et eventuelt utslipp kraftig redusert.


Vi lanserer digILol! Regionens mest spennende digitale kommunikasjonsmiljø! Digilol har fokus på å skape effekt for kundene gjennom kreativ digital kommunikasjon. Vi lager ikke bare enkeltstående reklame på nett eller digitale medier, men vi gir råd om hva du bør gjøre ut i fra hvilken effekt du er ute etter. Hos oss skal kommunikasjonen virke! Vi utvikler digitale og sosiale mediastrategier i tråd med bedriftens strategi. Som en integrert del av DHR Reklamebyrå kan vi sette dine digitale behov i en større sammenheng. Vi utvikler websider, intranettløsninger, nettbutikker, emailkampanjer, Facebooksider, bedriftsfilmer, radioannonser og alt som har med digital kommunikasjon og kombinerer det med tradisjonell markedsføring

på høyt plan. Vi har alt en bedrift behøver for å lykkes på nett og i mer tradisjonelle kommunikasjonskanaler.

Er dette av interesse for din bedrift? Ta kontakt med Espen på espen@dhr.no for en prat!

– en del av DHR Reklamebyrå

JOBB & NÆRING

11


) : g o r e d i s b e W r e i d e m e l a i s o s

o

oklandhus.n

mnet.no

goTO.no


Film, foto, :-) radioannonser

Foto av Geir Akselsen Digilol/DHR

Foto for Oasen Storsenter av Geir Akselsen Digilol/DHR

/DHR

l av Geir Akselsen Digilol

Foto for Vassbakk & Sto

JOBB & NÆRING

13


rå y b e m la k e R R H D v a l e d n e – drift? e b in d r fo e ss re te in v a Er dette Ta kontakt med Espen på t! espen@dhr.no for en pra

14

JOBB & NÆRING


Nytt fra Av Stein Arild Grønås, rådigiver statistikk og analyse NAV Rogaland

Hittil i år, dvs. til sammen i årets 3 første måneder, har etterspørselen etter arbeidskraft vært størst innen “ingeniør og IKTfag”. Her har det kommet til 1485 nye stillinger i år. Deretter følger “Helse pleie og omsorgsyrker” med 1358 nye stillinger, “Industriarbeid” med 751 stillinger, “Undervisning” med 688, “Bygg og anlegg” med 600 og “Butikk og salgsarbeid” med 500 nye stillinger hittil i år. Totalt er det i Rogaland kommet til 1881 nye stillinger så lang i 2011 Om vi sammenligner årets 3 første måneder med samme periode i 2010, har økningen i etterspørselen etter arbeidskraft vært størst innen ”Industriarbeid”. Her er økningen på 48 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Deretter følger ”Ingeniør- og IKT-fag med en økning på 29 prosent og ”Bygg og anlegg” med en økning på 22 prosent i perioden. I den andre enden av skalaen finner en yrker innen ”Servicearbeid”. Her har nedgangen i årets 3 første måneder vært på 43 prosent sammenlignet med i fjor. Det har også vært relativ stor nedgang i etterspørselen etter yrker innen ”Helse pleie og omsorg”. Her er nedgangen på 28 prosent. Innen butikk og salgsarbeid har nedgangen vært på 26 prosent. Om vi ser på enkeltyrker med høyest etterspørsel i de næringene som har den største etterspørselen etter arbeidskraft, har det innen ”ingeniør og IKT-fag” vært høyest etterspørsel etter ”ingeniører innen oljevirksomhet” med 325 nye stillinger i år. Deretter følger ”Systemutviklere og programmerere” med 172 nye stillinger. Innen ”Helse pleie og omsorgsyrker” er etterspørselen størst etter ”Sykepleiere”. her har de vært 420 nye stillinger så langt. Nest mest etterspurt er ”Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere”. Her har det kommet til 249 nye stillinger. Innen ”Industriarbeid” er etterspørselen så langt i år størst etter ”Operatører innen olje- og gassutvinning” med 168 nye stillinger. Deretter følger ”Industrimekaniker” med 89 nye stillinger”. Innen ”undervisning” er det særlig høy etterspørsel etter ”Grunnskolelærere” og ”Førskolelærere” med en etterspørsel på henholdsvis 260- og 229 nye stillinger. Innen ”Bygg og anlegg” har etterspørselen så langt vært dominert av ”Elektrikere” og Rørleggere”. I Rogaland er det i årets 3 første måneder etterspurt 150 elektrikere og 85 rørleggere.

steinariversen.no

Etterspørselen etter arbeidskraft i Rogaland

DAGMØTEPAKKER

DAGMØTE S = Kr 235,-*

M= L =

Kr 345,-*

Kr 525,-*

Møte – Kurs – Konferanse. Våre unike lokaliteter kan enkelt tilpasses små og store gruppers ulike behov. Vi har store pausearealer og kaffeautomater. Velkommen! Ta kontakt for tilbud på telefon 52 86 30 00 eller e-post: post@hotelmaritim.no www.hotelmaritim.no * Prisene gjelder per person, per dag i gruppe på minimum 10 personer.

Det er viktig å merke seg at etterspørselen etter arbeidskraft i hovedsak er dominert av yrker med krav til høyere utdanning. Det etterspørres stadig færre stillinger som ikke stiller krav til utdanning.

JOBB & NÆRING

15


Ingrid Marie Grønnestad

– Ung og driftig butikkeier Ingrid Marie Grønnestad på krambua i Bjoa ”er ikke for katten.” Da forrige eier skulle gi seg, og bygdefolket ytret ønske om fortsatt nærbutikk, tok ungjenta på seg oppgaven. Med forståelse fra omgivelsene tok jenta, som kort tid i forveien hadde vært helgehjelp i butikken, turen til Haugesund Sparebanks filial i Skjold for å ordne finansiering, og jenta fikk napp. - Målet er å yte service og å drive en forretning med sjel. Vi skal være i utvikling samtidig som vi skal fortsette å være gode på det vi kan. Hjemkjøring, bok i butikk, og det sosiale aspektet med ”Drøsestova” er vesentlige særtrekk med lokalbutikken her. Lokal forankring er viktig, understreker den 22 år gamle ”kjøpmannen” som har drevet Joker Bjoa i nærmere 2 år.

Tekst og foto: KARL JOHAN RASMUSSEN

- Butikken har faste leveranser til bedrifter i regionen blant annet Granberg, barnehagen og skolen, og det er selvsagt viktig. Driften er imidlertid sesongpreget. Skoleferiene er travle. Sommersesongen er absolutt en høysesong, og vi har en fin dialog med hyttefolket. Hver sommer er det Kystdag i Bjoa. Her samarbeider Joker Bjoa med fotballgruppa til Bjoa IL, og steller i stand rekefest. Morgenen etter serveres frokost i våre lokaler fra klokken 10-11 før båtfolket drar i Konvoi til Romsa.

Unge damer som setter personlig service i høysetet. Foran: Ann Elin Grønnestad, Ingrid Marie Grønnestad og Ingeborg Bødtker bak.

Da Ingrid Marie Grønnestad, med jordbruksutdanning fra Tveit videregående forsto at det spøkte for videre drift av landhandelen på Bjoa., tok hun ansvar. I dag er ungjenta dag innehaver og ”kjøpmann” på kaien i Bjoa..

16

JOBB & NÆRING

- I vinterhalvåret brukes lokalene bak forretningen til marknadshall. Bjoamarked er et tradisjonelt julemarked med håndarbeid, quilte-


deprodukter og lokale varer. Her er det også mulig å få kjøpt seg en god porsjon lapskaus. Slike arrangementer er populære og skaper samhold, sier Ingrid Marie Grønnestad. --Forretningslokalene og bygningsmassen her er ikke av de minste, så det er nok å passe på. Lokalene er romslige og utleie til selskap og konfirmasjoner er en naturlig del av driften. Vi steller også i stand pubkvelder. Bondelaget har blant annet en årlig rekefest i våre lokaler. - Ja, jeg er bartender når det behøves, og det formelle er i orden poengterer en smilende Ingrid Marie. - Primært er vi to på jobb i butikken, men jeg leier inn ekstrahjelp ved spesielle anledninger. Min søster, Ann Elin bidrar også en del. Den siste tiden har de andre tatt mer ansvar da jeg har tilbrakt tid med min 8 måneder gamle baby, Oda Emilie.Vivian Svendsbø tok over deler av min jobb fra september til jul, men er nå i permisjon selv. Heldigvis har Ingeborg Bødtker steppet inn. Som butikksjef blir det imidlertid ikke helt ordinær fødselspermisjon. Jeg er klar til å brette opp ermene igjen nå, informerer en ivrig Ingrid Marie som nikker mildt mot den faste kjernen i Drøsestova, før hun haster videre mot bakervarene i kolonialen.

Båtfolket kan forsatt kjøpe det de trenger på krambua på Bjoa sier Ingrid Marie Grønnestad. (t.h.)

Ingrid Marie driver en variert Geschäft, og er også bartender når det behøves. Tradisjonell landhandel, salg av drivstoff til båt og utleie til selskap er del av forretningsdriften.

- Det er nok å gripe fatt i. Forretningsdrift er både artig og krevende. Jeg er bevisst på endring selv om det i mange tilfeller viser seg at det enkle fungerer best. Noe faglig påfyll og matching har jeg fått via Merkurprogrammet hvor Lars Helgeland er min mentor. Dessuten har det vært nyttig å utveksle erfaring med andre kjøpmenn i Jokersystemet. - Noe av utfordringen er å demme opp for handelslekkasjen. Vi må være attraktive for å få folk til å handle jevnt. God bakervarer

og lokale produkter er viktig i så måte. Joker Bjoa tilbyr dessuten håndlagde kort fra Irene Lie samt såper og massasjeoljer fra Kjerringgarden; spesielle varer som appellerer både til lokale og besøkende. Med fortsatt fokus på personlig service, lokale særtrekk, ferske varer og den gode ”drøsen”, tror jeg Joker Bjoa vil fungere som landhandel og sosialt samlingspunkt i lang tid framover, avslutter en entusiastisk Ingrid Marie Grønnestad på kaien i Bjoa. JOBB & NÆRING

17


-Cash is King! Cash is King! Hvis jeg ble spurt om å gå inn i styret i et lokalt selskap er størrelsen på kontantbeholdningen det første jeg ville sjekket, sa advokat Harald Eikesdal under sesongens andre møte i Styrestall Haugalandet. Styrearbeid i praksis, ansvar og regler var hovedtema under dette andre kompetansekurset av fem i styrestallen i år. Deloitteadvokatene Finn Eide og Hans-Jacob Reinlund Sæther holdt innledningsforedraget før advokat Harald Eikesdal og daglig leder i Royal Fabrikker, Hilde Jørgensen bidro i et ordskifte om erfaringer fra styrearbeid. Eikesdal har bred erfaring fra styrearbeid og sitter bl.a. som styreformann i Solstad Offshore ASA, Seglem Holding AS, Eidesvik Havfisk AS og Laco AS, hovedaksjonær i DOF ASA. Jørgensen har jobbet 23 år i Siemenskonsernet og har styreerfaring fra Saim, Haugaland HMS, NHO Rogaland og Haugaland Golfklubb. Hovedkonklusjonen fra møtet, som hadde samlet et førtitalls interesserte og med kvinnelig flertall, var at det er forbundet med stort ansvar å sitte i et styre og at det er viktig å være seg dette ansvaret bevisst. Det ble vist til flere eksempler der styremedlemmer er kommet i et erstatningsansvar, fordi de ikke har utvist den nødvendige aktsomhet. - Vi er ikke ute etter å skremme, men å gi et realistisk bilde av hva det vil si å være medlem av et styre, sa Deloittes advokater. Anne Kristin Jordbrekk ved RRS holdt en

I panelet: Fra venstre: Hans-Jacob Reinlund Sæther, Harald Eikesdal, Hilde Jørgensen, Finn Eide og HNs Egil Severeide.

kort innledning om Kvinnovasjon, og divisjonssjef Gunn Margaret Lassesen i Haugaland Kraft ledet arrangementet, som fant

sted i bedriftens kantine.
Handelsbanken er hovedsamarbeidspartner i dette HN-arrangementet.

Kjøper for en halv milliard lokalt I fjor kjøpte Aibel varer og tjenester for nærmere en halv milliard kroner i vår region. Det tallet kommer til å øke betydelig de neste årene, når verftet på Risøy drar i gang nye prosjekter. Direktør Bjørn Tollefsen tegnet en lovende horisont da han etter generalforsamlingen i Næringsforeningen fortalte om framtidsplanene for Aibel. Selv om et eventuelt salg eller børsnotering av selskapet skaper en viss usikkerhet rundt framtidige eiere, er det farten i markedet som gleder den lokale Aibel-sjefen. - Vi er 1900 personer ansatt i Haugesund nå, og vi har aldri vært flere. Om noen uker starter vi prefabrikeringen til Gudrun-dekket, og i løpet av det neste året er det en rekke, store prosjekter i Nordsjøbassenget å

18

JOBB & NÆRING

kjempe om. Og i bunn har vi omfattende vedlikeholdskontrakter med Statoil både på offshoreinstallasjoner og landanlegg som har opptil 11 års varighet, og som sikrer oss en solid basisbeskjeftigelse, sa Tollefsen. Han hadde store forhåpninger til utviklingen av havvind, og tidlig i høst skal det tildeles kontrakter på bygging av ”oppsamlingsplattformer”, som Aibel håper å vinne. Aktiviteten i Haugesund kommer til å være stor de neste årene; Gudrun-dekket gir arbeid til sommeren 2013.
På Risøy bygges det første av to store kontorbygg med plass

til over 600 personer, og der håper Tollefsen å få flere bedrifter fra tilsvarende eller tilstøtende bransjer, slik at Garpaskjær kan bli et nasjonalt kompetansecluster som kan trekke til seg flinke hoder både nasjonalt og internasjonalt.

Aibel betyr mye for regionen, aldri har det jobbet flere ved verftet i Haugesund enn nå.


Jentene som sørger for at det foreligger dokumentasjon på alt som skjer i Westcon Løfteteknikk. Fra venstre Linda Gismervik, Anita Halvorsen, Anne Tindeland, Randi Ek Sund, Therese Waage, Victoria Freihow og Astrid Selle. Foran sitter lederen for avdelingen, Merethe Olsen. Silje Dyskeland hører også til avdelingen, men jobber i Stavanger-avdelingen.

Jentene som holder Westcon Løfteteknikk sammen I en hver bedriftskultur er det gjerne noen som i kraft av sin funksjon er limet som holder det hele sammen. Om det er noen har denne funksjonen i Westcon Løfteteknikk, så må det være de åtte kvinnene som utgjør Dokumentavdelingen. Da dokumentasjon ble organisert i en egen avdelingen for to år siden, var ideen med avdelingen å utvikle spisskompetanse. I stedet for at ”alle” produserte dokumenter og var ”halvgode” på dette, skulle noen spesialiserte seg og bli virkelig gode på dette feltet. - I tillegg til at vi skulle bli bedre, frigjør vi tid hos folk i resten av bedriften. Jeg tror tiden har vist at dette har vært positivt. Vi er rett og slett blitt mer profesjonelle. Det er Merethe Olsen som sier dette til bedriftens internmagasin Løftenytt . Hun leder avdelingen på åtte kvinner som sørger for at

all dokumentasjon til en hver tid er tilgjengelig. - Vi får stadig mer å gjøre, og koser oss når vi har mye å henge fingrene i. Jentene i vår avdeling er vel kanskje de som får mest oversikt over alt det som skjer i Westcon Løfteteknikk ettersom vi hele tiden samarbeider inn mot alle de andre avdelingene. Når butikkavdelingen selger utstyr, kursavdelingen gir opplæring, etter oppdrag utføres på landanlegg eller offshore, skal vi dokumentere dette. Dermed får vi meget god oversikt over det som skjer i bedriften, sier Merethe Olsen.

- Det at kvinnene har gjort sitt inntog i en bransje som for noen år siden var så mannsdominert, er en gledelig utvikling, sier daglig leder i Westcon Løfteteknikk, Karl Johan Jentoft til Jobb & Næring. - Da Westcon Løfteteknikk startet opp for snart 18 år siden var det utelukkende menn som jobbet. I dag har vi ikke bare jentene på dokumentsenteret. I bedriften har vi 17 kvinner fordelt på de ulike avdelinger. Det synes jeg er en flott utvikling for oss som bedrift, og for kranfaget totalt, sier Jentoft.

JOBB & NÆRING

19


Bjørn Sigve Larsen (t.h.) og Hans Kristian Stensland er nå hovedpersonene bak skokjeden Mani.

20

JOBB & NÆRING


Tekst og foto: Per A. Enge

100.000 par sko vil til en hvert tid være i hyllene ved Manis nye sentrallager i Sveio. Skoene besørges inn og ut av bl.a. Kjell Sætre (t.v), Lorand Csavas, Ingrid Selsås Katla, Håkon Smedsvig og Nina Mortveit.

Med lidenskap for sko Den nye skokjeden Mani er nå 100 prosent Haugesund-eiet. Bjørn Sigve Larssen i Larssen sko AS har kjøpt ut sin tidligere kompanjong i Bergen og satser friskt videre sammen med Hans Kristian Steinsland i OJ Hansen AS. Sistnevnte er ny på aksjonærsiden. Med oppsjon på inntil 20 prosent. Mani ble operativ 16 august i fjor etter at to av de store i skobransjen på Vestlandet, Larssen Sko AS i Haugesund og den bergensbaserte bedriften Oscar Lillebøe Engros AS trakk alle sine butikker ut av Skoringen og dannet sin egen kjede. Etter 40 år i Skoringen ønsket de to samarbeidspartnerne å tilby sine kunder noe nytt. Fritt valg - Det er enklere når vi kan velge fritt i produsentenes hyller.Vi tilpasser oss det norske markedet og skal fortsatt ha familiebutikker. Men vi styrer mer inn mot den moderne familien som forventer like mye mote som funksjon når de handler, forklarer Bjørn Sigve Larssen. Han har et lidenskapelig forhold til sko. Det er medfødt. Han vokste opp med sko i alle varianter. Hans far Einar Larssen var i mange år ansvarlig for skoavdelingene ved Krohn Brekke (byens magasin) og da Brekke-familien takk seg ut, overtok han og fortsatte i egen regi. Nå er sønnen sjef og i ferd med

å utvikle Larssen Sko AS til en av de største skoaktørene I landet. Oscar Lillebøe Engros AS lot ti av sine Skoringen-butikker gå inn i Mani. Planen var at samarbeidet skulle styrkes ved fusjon, men da dette viste seg praktisk vanskelig overtok Larssen Sko AS det hele fra årsskiftet av. Samlet butikkmasse i den nye kjeden er dermed fortsatt 19 butikker fra Kristiansand i sør til Ålesund i nord, med størst konsentrasjon i Bergen og Haugesund. Lager I Sveio

Bjørn Sigve Larssen er både hovedaksjonær og daglig leder. Med seg i ledelsen har han ansatt Hans Kristian Stensland som administrasjonssjef. Da slipper han å være alene om ansvaret, forklarer han. Sistnevnte er fortsatt daglig leder i O.J Hanssen AS, men har her overlatt mer av det daglige ansvaret til sine butikkledere I parfymeri- og lærvarebransjen, og deler sin egen arbeidskraft mellom de to selskapene.

Mani har sitt hovedkontor i Haugesund sentrum, men også Sveio nyter godt av den nye skokjeden. Bedriften har bygget og nylig flyttet inn i sitt nye store sentrallager like ved golfbanen i Sveioåsen. På 4.000 kvm sirkulerer det her nærmere en halv million skopar til og fra i løpet av året. Normalt skal det til enhver tid være 100.000 par sko på lager. Og dette er kanskje bare begynnelsen. Målet er fortsatt at Mani skal bli en landsdekkende skokjede, men Bjørn Sigve Larssen vil ikke gå for fort fram. - Vi er fortsatt inne i en konsolideringsfase. Noen av de tidligere Skoringen-butikkene er og blir bygget helt om ,mens andre har fått sin nødvendige Mani-facelift. Nå konsentrerer vi oss om å ta vare på de mange gode kundene vi har, og samtidig prøve og servere et skoutvalg som også kan friste nye, forteller Larssen. Mani representerer 153 årsverk og budsjettert omsetning for 2011 er på 150 mill kroner ex mva.

JOBB & NÆRING

21


Anders Rundhaug, leder i Karmøy Næringsråd

Næringsutvikling- hva er det? Karmøy Næringsråd er ett av de etter hvert ganske mange næringsråd, næringsforeninger, nærings-forum, ressurs- og vekstselskap osv. som nå finnes i regionen vår. Vi startet opp for 20 år siden fordi næringslivet og Karmøy kommune registrerte behov for et initiativtakende og koordinerende organ, et kontaktorgan bedriftene imellom og mellom dem og kommunale og andre offentlige etater. Mange av foreningene har næringsutvikling som formål og arbeidsfelt. Næringsutvikling er inntektsskapende virksomhet i form av produksjon og omsetning av varer og tjenester slik vi ser det, og næringsutviklingsstrategi er å etablere og vedlikeholde konkurransefortrinn i det markedet man opererer i. Hvis vi ser tilbake på de mange vellykkede bedriftsetableringene som har skjedd i regionen vår ser vi at at det er næringslivet selv som har sett mulighetene som lå i markedet, og som selv startet og videreutviklet ny næringsvirksomhet. Ingen næringsorganisasjon pekte på eller utviklet disse mulighetene. Det har næringsorganisasjoner, offentlige etater, myndigher eller politikere små forutsetninger for å lykkes med. Men vår erfaring er at næringsrådet kan påvirke de stadig mer krevende rammebetingelsene som næringslivet må forholde seg til, og sørge for at offentlige instanser legger best mulig til rette for etablerte og potensielle nye næringslivsaktører. Derfor benytter styret i Karmøy Næringsråd det meste av sin tid på dette. Våre ca. 100 medlemmer er et speilbilde av næringslivet i kommunen vår; industribedrifter, entreprenører, tjenesteytende selskap, reiselivsbedrifter, rederier, varehandelsbedrifter, primærnæring, håndtverkere og forretningsdrivende. Forruten Karmøy kommune er Byen Vår Kopervik, Åkrehamn Vekst og Skudenes Handelstandsforening også medlemmer og samarbeidet er meget godt mellom oss. Styremedlemmene representerer de største næringene i kommunen, og styret har

22

JOBB & NÆRING

sine styremøter ute hos medlemsbedriftene. På den måten får vi god kjennskap til medlemmenes og næringslivets utvikling og utfordringer, og det styrer vår arbeidsform. Vi arbeider med konkrete utfordringer som vi registrerer at medlemmene har.

holdes fokus på de enorme mulighetene som K6 på Hydro Karmøy Fabrikker vil gi, hvis bare politikerne var villige til å legge vekk symbolpolitikk og tok fatt på å etablere de rammebetingelsene som alle vet må på plass.

Oftest er det en utholdenhetsprøve, men vi ser at påvirkning over tid gir resultater. Det innebærer utstrakt formell og uformell kontakt kontakt med vår kommune, fylkeskommunen, samferdselsmyndigheter, lokalpolitikere, stortingspolitikere og andre organisasjoner. Når det gjelder saker av generell og prinsipiell art som vedrører næringslivet i regionen vår tar vi disse opp i vår paraplyorganisasjon Haugesundregionens Næringsforening, i regionale bransjeorganisasjoner eller i andre aktuelle fora for for å sikre engasjement, tyngde og bredde.

Det er verdiene som skapes i næringslivet som gir grunnlag for et godt velferdstilbud i offentlig sektor, og en god offentlig sektor er avgjørende for å skape et godt næringsliv i en attraktiv kommune og region.

Det skjer mye positivt i næringslivet i Karmøy nå. Karmøy Omstillingsselskap AS er i gang og klar til å støtte folk med nye ideer. Men bedriftene vil nok allikevel møte unødvendige begrensninger og utfordinger som bremser denne næringsutviklingen. Kommunale reguleringsplaner må oppdateres fordi de hemmer utviklingen i næringsområdene, prosjektene i Bompengepakken som skal sikre bedre infrastruktur er blitt forsinket og fordyret, skipsfartsnæringen går glipp av inntekter fordi vi har en egen urettferdig sikkerhetsavgift her i havneområdet vårt, osv. - bare for å nevne noen av de sakene vi jobber med nå. På et overordnet nivå må det ikke minst

Det har politikerne og offentlige instanser lett for å glemme i sin styring- og fordelingsiver, men vi må sørge for at de holder fokus på det hele tiden.Vi tror at næringslivsorganisasjonene i regionen vår bruker mye tid på å diskutere samarbeid mellom kommunene, regionsetablering og -markedsføring, SWOT-analyser, næringsplaner og ”næringsutvikling”. Vi tror det brukes for lite tid på de konkrete utfordringene som næringslivet sliter med, og vi burde arbeide mer med å få fjernet hindringer og sørge for bedre tilrettelegging for bedriftenes næringsutvikling. Dette må skje på næringslivets premisser, så vi må bestemme oss for hvem som skal drive næringsutvikling og hvem som skal arbeide for at næringslivet har levelige arbeidsforhold og rammebetingelser. Vi kan starte med en gjennomgang av de innledningsvis nevnte næringsorganisasjonenes organisering, målsettinger og arbeidsform for å oppnå bedre avklaring og fordeling av oppgaver og ansvar, og mer effektiv drift.


Vi møblerer kysten

AS Sterling, Frakkagjerdveien 89, 5563 Førresfjorden JOBB & NÆRING Tlf: 52 75 45 55, Fax: 52 75 45 60, salg@assterling.no, www.assterling.no

Janne Iren Hansen

Camilla Aanensen

Hildegun A. Nordskog

Rudin Frøyland

Kontakt oss på telefon 52 75 45 55 eller se www.assterling.no

23


På kryss & tvers Merkbart

Humbug

Fask ed

Plagg

Svar

Musikkpedagog Vers

5 E

Bib. navn

Selsk.

Bekreftet

Stengel

Preg

Fortærte

Arte

Varsku!

Adj.

4 D

Lever

Kryssorverkstedet nr 77

Tilknappet

Avis

Redsk. Innta

Sporte

Stedsadv. Skjebne

Språk

Utydelige

Navn

Nab.

1 F

Symbol Kraftige Plaggdel

Sklis

Drei

Visshet Uro

Dyr

Parti Deretter

Renegasjonen

Sinne

Elv Oppfatte

Seremonien

Kjøretøy

Flatemål

Aparte

Diagram Lærepenge

Like

HennigOlsen Gjentakelsen Uro

Grus Urokråker

Tangerer

Renne

Sikker

Rot

Begeistret

Veiet

Røren

Tynne Renn

FAVORITTLEDER:

Mehe

2 ø

Prestèr! Vill

Varm

Seremoni

Tenkt Tallord Fuglen Nettverk

To

Gjett! Voks

Type Grunnstoff

3 R Art.

Te

Flatemål

Komm. Su!

Mildne

Ofret

1 2 3 4 5

Tror ikke jeg har noe favoritt land, men Paris vil jeg gjerne tilbake til.

FAVORITTBOK:

Like

Har lest de første kapitler i mange bøker, men har aldri funnet noe som fenger meg til siste side. Fagbøker derimot leser jeg mer enn gjerne.

VINN HAUGALAND

FAVORITTSANGER:

SBOK

Jeg liker mye og variert musikk, men U2 og Pink Floyd har låter jeg aldri går lei. FAVORITTMAT:

Navn:

Vinner av forrige utgave:

Er i over gjennomsnittet glad i god mat. Akkurat nå ser jeg fram til sommerkvelder med deilig sjømat og alt det gode vi skal ha på grillen

Gunvor Stautland, Finnås

FAVORITTBIL:

Adresse: Kryssord Ruth Larsen

24

FAVORITTLAND:

Jeg ser mye film. En film med Anthony Hopkins vet man at man ikke bør gå glipp av.

Finn løsningsordet ved å sette sammen bokstavene i de fargede rutene og send dette til: kryssord@dhr.no (husk navn og adr.) eller send via post til: DHR Reklamebyrå AS Postboks 1915 - 5508 Karmsund. Innen 15. juni.

Løsningsord:

Med egen bedrift og lidenskap for det jeg gjør, så er nok også jobb min største hobby. Nå som 40 års-krisen står på trappene har jeg satt av mer tid til trening, og nyter oftere den vakre utsikten fra Stordfjellet.

FAVORITTSKUESPILLER:

Bety

Konkurranse Fugl

Vår kommende statsminister Erna Solberg har jeg stor respekt for. Kunnskapsrik, troverdig og tydelig. Og så deler vi samme drøm om at halvparten av alle nordmenn skal bo i en høyrekommune etter valget til høsten. FAVORITTHOBBY:

Feil

Klok

Nedbør

Motivasjon

Adept

Reparere

Komm.

Sang

Vernet

Vises

Tødde

Olav Thon kommer jeg til å tenke på da; hardarbeidende, ansvarlig og jordnær. Hans lange fartstid, teft og solide selskaper må komme som et resultat av hans egenskaper også som leder. FAVORITTPOLITIKER:

Drikk

Bolig

Nå (fork.)

Oppdrett

Svelge

Organ

Kløpper Ventil

Prep.

Bilinventar

Like

Siffer

Vibecke Beyer 39 – Eier og daglig leder i inkassoselskapet Pacta på Stord. Samboer med Tor Inge. Mamma til Erik (19), Christer (12) , Bror (7) og Farmor til Mats (7 mnd) Engasjert, ærlig, imøtekommende

Over Sjarm

FAVORITTEN

FAVORITTEGENSKAPER:

Kjemper

Dyr

Like

Komm.

Ødelegg!

Elite

JOBB & NÆRING

Vi gratulerer! Løsningsordet var: GARD

BMW har de lekreste biler – selv kjører jeg Volvo


Terningkast 6 til ny Focus! Best i Golf-klassen. Dagbladet - 21. mars 2011

For vår del anser vi at Ford Focus som totalpakke er mer attraktiv enn VW Golf dinside.no - 21. februar 2011

Denne bilen er best i sin klasse Klikk.no- 21. mars 2011

FORD – 5 ÅRS NORGESGARANTI

Pris fra kr 241.200,-*

NYE FORD FOCUS. Start mer enn en bil. ford.no

CO2 utslipp ved kombinert kjøring 109 - 139 g/km (1.6 TDCi 95 hk - 1.6 EcoBoost 180 hk) Drivsto orbruk ved kombinert kjøring 0,42 - 0,60 l/mil (1.6 TDCi 95 hk - 1.6 EcoBoost 180 hk) * Prisen er inkl frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.

Haugesund Auto Sunnhordland Bil

Telefon 52 70 38 00 www.haugesundauto.no Mandag-Onsdag: 07.30-16.30 Torsdag: 07.30-19.00 Fredag: 07.30-16.30 Lørdag: 10.00-14.00 Sunnhordland Bil: 53 40 37 90 www.sunnhordlandbil.no

JOBB & NÆRING

25


Siden sist Nye koster i HN-styret Tore Klovning i Coop Haugaland (bildet) og Anne Merete Haugen i DnB NOR er nye navn i styret i Haugesundregionens Næringsforening. Generalforsamlingen i går ble avviklet på rekordtid og Rolf L. Sjursen leder skuta for tiende året på rad. Høyt aktivitetsnivå, mange arrangementer, rekordhøy omsetning og bunnlinje er hovedtrekk fra Næringsforeningens årsrapport 2010. På generalforsamlingen i går var det møtt opp rundt førti medlemmer. Av årsmelding og regnskap for 2010 går det fram at medlemsveksten har vært stor, at det er etablert flere, nye kurs- og samhandlingsarenaer og at den økonomiske plattformen for fortsatt vekst er solid.

Overtar Elcom i Åkra Åkra Elektriske AS vil med virkning fra mai 2011 overta Elkom AS. Elkom driver i dag fra leide lokaler i Divi-Bygget på Åkra, men vil bli samlokalisert med Åkra Elektriske fra medio mai. Elkom er et svakstrømsfirma med fem ansatte som har spesialisert seg på innbrudds-
/ brannalarmer, telecom etc. 
Tidligere eier og daglig leder Per Lund vil fortsette i det nye selskapet sammen med
øvrige ansatte, og vil være med å integrere og utvikle selskapet videre.

Flere vil studere ved HSH 1035 personer har HSH som sitt førstevalg til høstens studier. Det er en fremgang på hele 27,5 prosent. Størst økning på HSH har maritim utdanning.

Slik ser det nye styret ut:

Stort sprik i byggegebyrer

Rolf L. Sjursen – styreleder - Berge Sag gruppen
Geir Worum - Maritim Forum
Hege Skogland Mokleiv - Permanor
Ingolf Voll – Gassco

Bor du på Bokn koster det deg 0 kroner å få behandlet byggesøknaden. På Stord koster det over 16000 kroner å få behandlet den samme søknaden, skriver tvh.no.

Tore Klovning - Coop Haugaland Ny
Martin Laurhammar - Destinasjon Haugesund og Haugaland
Per Sigurd Velde - Haugesund Handelstandforrening
Tori Lindbøl - Statoil
Anne Merete Haugen - DnB Nor Ny Varamedlemmer:
Rune Furseth - Suldal Transport Ny
Mariann Lund - Aski Ny
Birger Førre - Førre Trevare Ny

Statsråden roser næringslivet Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa setter pris på næringslivslivets engasjement for E-134. I et brev til initiativtakerne for oppropet understreker hun at hun tar argumentene med seg i det videre arbeidet. -Jeg har stor forståelse for at næringsliv og andre som er avhengig av denne vegen opplever standarden som utilfredsstillende. E134 er en av de viktige strekningene som bygger øst og vest sammen, og E134 har stor betydning for lokal og regional transport. Vegen har delvis dårlig standard, er smal og svingete og har store høydeforskjeller, skriver statsråden i brevet, som er stilet til lederne i Fatland AS, Leiv Malvin Knutsen og Ølen Betong, Arne Haldorsen, som tok initiativet til oppropet.

Sykere i åpne landskap Sykefraværet var betydelig høyere blant ansatte som delte kontor enn blant ansatte med egne kontor, viser stor dansk studie. Større risiko for smitte og et mer stressende arbeidsmiljø kan være noen av årsakene, skriver Arbetsliv i sin omtale av studien.

– Dette er gode og gledelige tall, sier studiesjef Geir Tveide i HSH.

Studien er gjort blant 2200 ansatte i alderen 18 til 59 år på rundt 2000 ulike kontorer.

Søkertallene fra Samordna opptak viser at HSH har god vekst i tallet på søkere som har HSH som sitt førstevalg.

Resultatene viser at sykefraværet økte selv når bare to personer delte kontor, men verst var det i åpne kontorlandskap med flere enn seks personer. Der hadde personalet 62 prosent flere sykedager enn ansatte med eget rom. I gjennomsnitt var sykefraværet for de som ikke hadde eget kontor 7-8 dager per år. De som jobbet i cellekontor var i snitt syke 5 dager per år.

- Vi har en fin vekst på bort i mot alle våre studier. Veksten innen maritim utdanning er oppsiktsvekkende stor. Den er på hele 163,9 prosent. Her har vi og mange svenske søkere, sier studiesjef Geir Tveide i HSH.

26

JOBB & NÆRING

En oversikt Huseiernes Landsforbund har laget viser at det er enorme forskjeller på hva hver enkelt må ut med i byggegebyrer hvis man skal bygge en 200 kvadratmeter stor bolig. Også her lokalt varierer prisene enormt. Stord er den dyreste kommunen i distriktet. Her må en boligbygger ut med over 16000 kroner for å få behandlet en byggesøknad.

Mot løsning for Deep Ocean Ventetiden er trolig over for engstelige sjeler i Deep Ocean i Haugesund. Nå nærmer det seg en løsning for morselskapet, som gir sikrere utsikter for datterselskapet i Haugesund. I ukevis har Trico Supply Group forhandlet med kreditorer for å få til en løsning som sikrer videre drift for blant annet Haugesund-baserte DeepOcean. Dette ble nødvendig etter at moderselskapet Trico Marine Services i fjor sommer ikke klarte å betjene gjelden, som blant annet stammer fra oppkjøpet av DeepOcean i 2008, og søkte om konkursbeskyttelse i USA, skriver Haugesunds Avis.

Kvinnene lever lengst, men.. I løpet av de siste 25 årene har den forventede levealderen i Norge økt med nesten 6 år for menn og vel 3 år for kvinner. Forskjellen mellom menns og kvinners levealder minket i denne perioden med vel 2,5 år. I 2010 kunne norske kvinner forvente å leve 4,3 år lenger enn menn. En viktig grunn til økningen i levealder er at dødeligheten blant spedbarn og barn har sunket, men også nedgangen i dødeligheten for eldre har bidratt. Japan har lenge hatt den høyeste kvinnelige levealderen i verden. I 2009 kunne en nyfødt japansk jente forvente å bli hele 86,4 år. Høyeste levealder for menn i 2009 hadde Sveits, med 79,9 år. På samme tid kunne japanske menn forvente å bli 79,6 år.


ALiCAnte

Direkte

opplevelser

Høsten er HøysesonG for Gruppereiser!

Annonse_95x130_Fosterhjem:Solstrand Barnevernsenter

16-05-11

Solstrand Barnevernsenter

Kirkens Sosialtjeneste

NOEN TRENGER DIN HJELP! Solstrand barnevernsenter har base i Karmøy og Haugesund. Vi gir tilbud til barn og familier i avtale med Bufetat, Region vest. Vi søker nå etter:

Beredskapshjem og familiehjem Som beredskapshjem og familiehjem vil dere møte små og store utfordringer og mange gleder. Vi forplikter oss til å løse utfordringene sammen med dere gjennom: Opplæring, tett oppfølging, veiledning, og et faglig og sosialt felleskap. Det bør ikke være barn under 10 år i familien. Dette er et fulltidsengasjement og kan ikke kombineres med annet arbeid. Lønn etter utdanning og erfaring fra kr. 310.128,- til 416.026,- per år. Ugiftsdekning kr. 7.200,- per måned. Pensjons- og sykelønnsordning. Kontaktpersoner: Avdelingsleder Anne Lisbeth H. Ånensen tlf.: 920 10 028 Anne.lisbeth.aanensen@bft.rogfk.no Fagkonsulent Lisbeth Klingsheim tlf.: 922 47 788 Lisebeth.Klingsheim@bft.rogfk.no

Det finnes alltid muligheter www.solstrandbarnevernsenter.no

JOBB & NÆRING

27

14


Jobbfrukt

Ti p s o s s om noen som fortjener e n Fr u k t k o r g : j n @ d h r. n o

Jobbfrukt til Idrettsenheten Fotballen er rund og gresset grønt, liker vi å tro. Med de siste års rekordtidlige start på fotballsesongen, er imidlertid ikke sistnevnte en absolutt sannhet. Jobb og Nærings Jobbfrukt går den gangen til Kåre Steinsnes og hans kollegaer ved Idrettsenheten i Haugesund kommune. En munter gjeng som kjemper for å holde stadionmatta og andre idrettsanlegg i byen i topp stand.

- Kjekt med en oppmuntring. Vi er en fin gjeng som trives sammen, informerer Kåre Steinsnes. - Når det gjelder gressmatta, er vekstduken hovedforklaringen på at matta ser rimelig bra ut., fortsetter han. - Drenering og oppstikking på høsten er også vesentlig for å skape en god matte, innskyter Ragnar Sørensen- kollega John Svendsen og nevnte Steinsnes nikker samtykkende. -I sesongen må det vannes, og gresset må klippes ofte - gjerne annenhver dag. Dessuten er det viktig ”å lappe” etter kamper, understreker en blid John Svendsen. Da journalisten antyder at resultatene så langt i år tyder på at matta kanskje er for god, humrer gutta godt - vel vitende om at ballen trillet mer i FKHs favør tidlig i fjorårssesongen. Godt humør kjennetegner egentlig de tre S ´ene:, Svendsen, Steinsnes og Sørensen. - Det blir diverse oppdrag rundt på ulike løkker og anlegg, og det passer oss egentlig da vi trives ute. Oppgavene er varierte: slåd-

F.v. Ragnar Sørensen, John Svendsen, og Kåre Steinsnes står på for å holde stadionmatta i topp stand.

ding for å holde kunstgressbaner myke, vedlikehold, fiksing av mål, klipping av gress og oppmerking av grusbaner er faste gjøremål,

avslutter trekløveret med base på stadion (i sommerhalvåret).

Vi gjør mer enn å selge Jobbfrukt.

Energi på jobben Hver uke kjører vi ut 420 fruktkurver på Haugalandet - prøv du også!

5204 4051 jobbfrukt@ipk.no 28 JOBB & NÆRING www.jobbfrukt.no

Over 90 ansatte står klar for å utføre arbeidsoppgaver for din bedrift. Har du behov for treemballasje, trekasser eller paller? Sikkerhetsklarert og gode rutiner på makulering. Det meste innen bearbeiding av aluminium. Borring, fresing kapping og maskinering.

VI HAR FLYTTET INN I NYE MODERNE LOKALER Kontakt oss på 52 04 40 40 Bleikmyrvegen 45, 4275 Vedavågen - www.ipk.no


Kreative løsninger som gir effekt Flere og flere kunder bruker internett for å finne leverandører, og som et av Vestlandets største reklamebyrå vet DHR Reklamebyrå hvor viktig det er å være tilstede også her. Digilol, som er en digital nysatsing fra DHR Reklamebyrå , har utviklet nye sider for bedriften for å enda bedre møte de behov kunden har for informasjon.

Høsten er HøysesonG for Gruppereiser!

BreMen

Direkte

opplevelser

- Vi hadde behov for en ansiktsløftning på våre nettsider, sier daglig leder Harald Rasmussen. DHR har hatt en stor utvikling den siste tiden og det er viktig at dette også synes på nettsidene. - Den digitale hverdagen blir mer og mer viktig for folk flest, og dette har vi tatt inn over oss, sier Rasmussen. DHR Reklamebyrå leverer kreative løsninger som gir effekt for sine kunder.

Personmarked - Næringsliv reklamebyrå

Haugesund Sparebank er en kundeorientert, selvstendig sparebank med lokal forankring Lokal kompetanse – Lokal kompetanse og korte beslutningsveier særpreger oss. Dette gir deg som kunde ekstra trygghet. Full service bank – Haugesund Sparebank er samtidig en fullservice-bank, noe som betyr at vi tilbyr alle de banktjenester kundene har behov for. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby forsikringsprodukter - eiendomsomsetning pensjonsforsikring og fondssparing. Kontakt oss – Du kan kontakte oss på telefon 03240 eller via e-post til post@haugesund-sparebank.no. På vår hjemmeside holder vi deg orientert om våre priser og hva som er aktuelt i banken til enhver tid: www.haugesund-sparebank.no.

JOBB & NÆRING

29


Haugesundregionens Næringsforening (HN) jobber for gode rammevilkår for bedriftene og for utvikling av regionen • Vi er paraplyorganisasjonen for næringslivet og bedriftenes talerør overfor offentligheten • Vi jobber for å bedre næringslivets omdømme • Vi arrangerer konferanser, skaper møteplasser og bygger nettverk på tvers av bransjer • Vi hjelper medlemsbedrifter som støter på vansker i offentlig byråkrati • Vi er eid av nærmere 350 enkeltbedrifter og 24 organisasjoner • Vi representerer direkte og indirekte over 1400 bedrifter i regionen

Vi bygger regioNeN

Solide samarbeidspartnere backer HN: Fra venstre Geir Egil Østebøvik (Imenco), Ben Tore Brekke (DnB NOR), Kristian Eidesvik (Caiano), Anette Friestad (Sysco), Brian Bjordal (Gassco), Knut Grinde Jacobsen (Haugesund Sparebank), Olav Linga (Haugaland Kraft) Bak fra venstre Egil Severeide og Bernt Jæger fra Haugesundregionens Næringsforening.

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

PARTNERE

www.hninfo.no

facebook.com/hninfo

E-post: post@hninfo.no

Tlf: 52 01 08 40


Gratis app for å følge ditt favorittlag Er du blant de som elsker engelsk fotball, og som ønsker å alltid være oppdatert på alle viktige nyheter om favorittlaget ditt? Nå har Haugesund Travel lansert en app som gjør at du kan følge ditt lag fra dag til dag eller time for time om du vil. Om du er Arsenal-supporter eller holder med Liverpool, Chelsea eller Manchester United, kan du laste ned ditt engelske favorittlag gratis på goLondon.no/fotball

Foreløpig er det lagt ut 26 klubber. Det er alle de 20 lagene i Permier League pluss de seks mest populære lagene i Championship League (Nivå 2). APP’en vil inneholde alle nyheter, populære bloggere, og selvfølgelig oppdatert kampoversikt. Målet til Haugesund Travel er å gjøre det enklere å kunne leve ut lidenskapen for engelsk fotball. Folk finner alltid tilbud på kampbilletter samt alternativer for hotellovernatting. Prisene varierer noe, men en ordinær kamp pluss to overnattinger på hotell koster gjerne rundt 2500 kroner. Med billige billetter med Ryanair fra Haugesund til London behøver ikke en fotballopplevelse koste så mye. Ettersom Ryanair har flyginger både tirsdag og torsdag vil onsdagskamper i England være fristende for mange.

De som laster ned APP’en på goLondon.no kan også invitere med seg venner direkte. Aldri har det vært enklere å følge sitt engelske favorittlag.

LonDon

Direkte

opplevelser Høsten er HøysesonG for Gruppereiser!

Nytt om navn

Christoffer Hafsahl

Cato Ådnanes

José Ochoa

Martin McGovern

Gunn Ersland

Nå: Konsulent, Bouvet ASA Før: Utvikler og systemadministrator, Barlind Solutions AS

Nå: MCP Maling & Tapetsering Før: Selvstendig næringsdrivende, C. Aadnanes Malerservice

Nå: MCP Maling & Tapetsering Før: Selvstendig næringsdrivende, Josés Malerservice

Nå: MCP Maling & Tapetsering Før: Selvstendig næringsdrivende, McGovern Malerservice

Nå: Senioringeniør Fiskefartøy underavdeling, Sjøfartsdirektoratet Før: Høyskolelektor ingeniørutdanning, Høgskolen Stord/Haugesund

Steinar Haugberg

Svein Egil Sandvik

Øyvind Engedal

Erik Halleland

Nå: Seniorrådgiver Kommunikasjon og samfunnskontakt, Sjøfartsdirektoratet Før: Daglig leder, Norli bokhandel


Nå: Prosjektleder, ABS Parkettgruppen Norge AS Før: Tømrer, Saga Bygg

Nå: Helgevold Elektro Haugesund AS som saksbehandler Før: Jacobsen Elektro Installasjon

Nå: Helgevold Elektro AS som sikkerhetskontrollør Før: Tysvær kommune.

Jobb & Næring vil gjerne presentere folk som har fått ny jobb. Vi ber om digitalt bilde, navn, stilling og eventuelt hvor vedkommende har vært før. Tjenesten er gratis. Bidrag kan sendes til: jn@dhr.no

JOBB & NÆRING

31


Kvalaparsellen er ferdig med delte kjørebaner og økt trafikksikkerhet

Kroner en , kroner to, kroner tre……

Tekst og foto: KNUT E SANDERSEN

…synger Vidar Sandbeck i ”Pengegaloppen”, og pengene de formelig fosser inn i kasse til Haugalandspakken. Men hva skjer så med dem?

Sist helg ble sykkel- og gangstien mellom Håland og Torvastad åpnet, og tidligere er Kvalaparsellen også fullført. Nå foregår det store arbeider mellom Norheim og Raglamyr, og de som ferdes på Karmøy har registert at arbeidet ved Bøkrysset er i gang. Dermed skytes, graves, planeres og asfalteres på mange steder på Haugalandet for tiden. Prosjektkoordinator Einar Færaas ved Statens vegvesen bruker pengene fra Haugalandspakken for å ruste opp og utvikle veinettet i regionen. Millioner gir flere millioner

Tall fra Haugalandspakken viser at det i løpet av marsmåned passerte mer enn 3,4 mil-

32

JOBB & NÆRING

lioner biler bomstasjonene, og når måneden var over hadde nesten 40,5 millioner kroner kommet inn i kassa siden starten på året.

Jobb & Næring vil i tiden fremover med jevne mellomrom komme med en oppdatert liste over de prosjekter som pågår, og de som snarlig er på trappene.

- Det kan se ut som vi har mye som bare sto på bok, men disse skal ut igjen til store prosjekter, sier Einar Færaas. Stor inntjening til tross, det blir veldig fort store beløp når arbeidene er i gang. Bare Norheim – Raglamyr har en total kostnadsramme på 168 millioner. Sykkel- og gangstien mellom Håland-Torvastad kostet 11,5 millioner, og Haugalandpakken bidro med 36 millioner for å få ferdig Kvalaparsellen. Prosjektkoordinator hos Statens Vegvesen Einar Færaas


MALAGA

Direkte

opplevelser

Høsten er HøysesonG for Gruppereiser!

Om ett år kan du kjøre på den nye veien mellom Norheim og Raglamyr.

Veiarbeidene for forbindelsen mellom Norheim og Raglamyr er i full gang.

Prosjekt Norheim – Raglamyr Kvalaparsellen Sykkel/gangsti - Håland - Torvastad Bøkrysset, Karmøy Kvala / Fagerheim Sykkel/gangsti – Legene - Åsebø Bygneskrysset

Oppstart I gang

I gang Våren 2012 Regner med oppstart i år Venter på kommunal godkjenning

Førrestjørn Karmsundgata

Venter på kommunal godkjenning Venter på kommunal godkjenning

Antatt ferdig Høsten 2012 Ferdig fullført Ferdig fullført Årsskiftet 2011/2012 Høsten 2013 Halvt år etter oppstart

JOBB & NÆRING

33


r e t n e S e k s sin i d e M s e n g y B ter

sesen l e h e y n s y ø – Karm ENDIG SOM:

SELVST JOBBER DU

rapeut pleier • Fysiote nn Ta • ge le nn • Ta pat adiolog • Homøo • Psykolog • R Ergoterapeut • Akupunktør • t eller annet.. • Aromaterapeu

KALER?

reklamebyrå

OG TRENGER LO

ledige lokaler ifra 15 kvm. til 180 kvm. Leietakere idag: • Karmøy kommune, legesenter med inntil 4 fastleger. • Kiropraktorklinikken, Roger Olsen og Kjersti Sannes

Kontakt Jarle Salomonsen 907 43 098 jarle@bilgummilageret.no eller Gunvald Aadland 913 42 459

vi kjenner Haugalandet www.haugaland-hms.no

Combibygget på Raglamyr, Longhammarvg 7, 5536 Haugesund tlf.: 52 70 74 70 - fax: 52 70 74 71

34

JOBB & NÆRING

reklamebyrå

Bedriftshelsetjeneste

BYGNES SENTER AS


LONDON ALiCANte

Legg møtet til Scandic Haugesund! Vi tilbyr: – Sentral beliggenhet i hjertet av byen – Møtelokaler med moderne teknisk utstyr, LCD-projektor – Internettilgang i møterom og fellesområder – Jamie Oliver møtemat Ring oss på 21 61 41 21 for bestilling i dag!

Direkte

opplevelser

Direkte

LONDON ALiCANte

opplevelser

Direkte

opplevelser

BreMeN

Direkte

Direkte

opplevelser

MALAGA

opplevelser

Direkte

opplevelser

MALAGA

Direkte

opplevelser

DIREKTE

opplevelser

GRUPPEREISER BESTILL GRUPPEREISEN

FOR HØSTEN NÅ!

Jessica Velde

Gruppeansvarlig 52 85 78 07 jessica@haugesundtravel.no

Bjørn Leite

ALiCANte

Salgssjef grupper 52 85 78 07 bjorn@haugesundtravel.no Scandic Haugesund Kirkegata 166, 5525 Haugesund, Telefon: 21 61 41 21, scandichotels.no/haugesund

Direkte

LONDON BreMeN

Direkte

HAUGESUND

opplevelser

opplevelser

Direkte

opplevelser

Vi har prisgaranti!

Nytt næringsbygg Kopervik Næringspark

Vi har 3 seksjoner ledige for utleie omgående.

For nærmere kontakt / visning:

Aktuell størrelse fra 380 – 450 m2 Alle utvendige arbeider fullført. Lokalene kan leies rimelig fra kr 600 – 1100 pr/m2 / pr år avhengig av varighet og innredningsomfang.

Vestheimvegen 34 4250 Kopervik Tlf : 901-78591 E-post : post@callunaeiendom.no

Calluna Eiendom AS.

JOBB & NÆRING

35


Midt i blinken

Espen Devold er spesialist på merkevarestrategi og markedskommunikasjon og jobber som Kommunikasjonsrådgiver i DHR Reklamebyrå i Haugesund. Devold har erfaring blant annet som Rådgiver i DDB Oslo Reklamebyrå, Head of Marketing i Adidas Europa, Global Retail Marketing Manager i Helly Hansen og fra Kavli konsernet.

Om kommunikasjon som treffer av Espen Devold, DHR Reklamebyrå.

Kulturkrasj

Alle som har vært i Kina har opplevd at kulturen der er annerledes enn det vi er vant til her hjemmefra. Språket er annerledes, maten er annerledes og de spiser med pinner. Er man ute på restaurant er det helt vanlig at folk smatter, harker og spytter på gulvet. Står man fremst i kø for å kjøpe billett på togstasjonen så er det alltid noen som presser seg inn rett foran deg. Irriterende for oss. Relativt vanlig i Kina.

Samtidig har Kina en spennende kultur og historie og de er langt fremme på veldig mange områder. Poenget er at de gjør ting helt annerledes enn det vi er vant til. Den kan være vanskelig å forstå til tider og det er fort gjort å føle at man ”krasjer” med denne kulturen. Men, behøver vi å dra så langt for å finne en kultur man krasjer med? Nei, selvfølgelig ikke. Franskmenn og italienere kan også være vanskelig å forstå. Svenskene kan være rare! Ja, til og med bergensere og nordlendinger har utviklet ulike kulturer gjennom generasjoner som andre vil stusse over. Kulturforskjeller betyr i grunnen at man har ulike holdninger og normer. Man tror på ulike ting. Man gjør ulike aktiviteter over tid som etter hvert blir helt normalt innenfor en gruppe med mennesker. Og disse forskjellene trenger ikke å krysse landegrensene. Fotballkultur, cafékultur, shoppingkultur, vinnerkultur, kultur for å sløse, kultur for å trene, kultur for å jobbe hardt, osv er eksempler på hvordan kulturbegrepet blir brukt. På jobben møter vi kulturforskjeller hver dag. Noen kommer alltid 10 minutter før møtet begynner. Andre kommer slentrende 10 minutter etterpå. Noen skal være grundig og hele tiden gjøre ting 100%, mens andre kanskje liker å få prosjektet unnagjort selv om det ikke er 100%. Noen er ekstremt opptatt av struktur, andre vil ha fleksibilitet så lenge jobben blir gjort. I noen bedrifter blir alt kontrollert, i andre bedrifter er de ansatte selvdrevne. Sjefen på 60 år tror på gamle velprøvde teorier, mens den

36

JOBB & NÆRING

nyansatte 25 åringen vil utfordre det satte og tradisjonelle.

Har man ulike kulturer i en bedrift eller i en avdeling kan det føre til kulturkrasj. Dette ser man ofte ved sammenslåing av avdelinger eller ved fusjoner mellom ulike bedrifter. Et godt eksempel var den mislykkede fusjonen mellom Telenor og svenske Telia for noen år tilbake. Med en velutviklet strategi kan bedrifter forme kulturbyggingen slik at de ansatte trekker i samme retning. Det er viktig å bygge inn gode verdier og holdninger blant de ansatte. Er det kultur for en ting i bedriften og man ikke passer inn så er det på tide å ta noen vurderinger. Til og med i familielivet opplever man kulturforskjeller. Har du vært uenig med samboer eller ektefelle? Selvfølgelig. Noen hver dag. Andre av og til. Har du stusset over ting som svigerforeldrene dine gjør? Har din ektefelle stusset over dine foreldre? Vi kommer alle fra ulike bakgrunner med tanker om hvordan ting skal gjøres. Sterke familiekulturer skapes. Noen har fått en streng oppdragelse og noen en sunn oppdragelse. Noen er oppvokst som enebarn, andre med 10 søsken. Det dreier seg om å akseptere at folk er annerledes. Vi ser som regel ting fra vårt eget ståsted. Hvordan vi ser på ting er ofte et resultat av oppdragelse i barndommen, miljø i oppveksten og miljøet du befinner deg i i dag. Uansett om du er i en bedrift, på et fotballag, i en vennegjeng eller i ekteskapet så vil folk ha bygd opp ulike kulturer gjennom lang tid og ha forskjellige syn på ting enn det du har. De fleste tror av en eller annen grunn at de har rett. Faktum er at det sjelden finnes en rett og gal måte. Det viktigste i dag er kanskje å ha kultur for å forstå andre kulturer! Uansett om du prøver å forstå sjefen, skal på reise til Kina eller på besøk til svigerforeldrene… For kommentarer: espen@dhr.no


Gir el-sertifikater” grønnere strøm”, eller….? Brikkene er i ferd med å falle på plass for at Norge og Sverige skal kunne få en felles ordning om det som tidligere ble kalt ”Grønne sertifikater”, men som nå betegnes som El-sertifikat. Regjeringen har lagt fram et lovforslag, og det er ventet at Stortinget vedtar den nye loven før sommerferien. Energi Norge, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 270 energibedrifter som produserer, transporterer og selger elektrisk kraft, sier deres medlemmer får sentrale roller når det gjelder de grønne Elsertifikatene.

Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

Rådgiver Dag Christensen i Energi Norge var tidligere denne måneden i Haugesund for å informere medlemmene i EnergiRike om ordningen, som etter planen skal tre i kraft fra årsskiftet. Forutsetningen er at ordningen godkjennes både av Stortinget og den svenske riksdagen. Hensikten med det nye systemet er at det skal bli mer lønnsomt å bygge ut fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, solenergianlegg og jordvarme. I en hel generasjon fremover, fram til 2036, skal kraftprodusenter få utstedt El-sertifikater i forhold til det de leverer av ”ny, fornybar energi”. Det at vannkraftnasjonen Norge fra før har basert elforsyningen på nesten hundre prosent fornybar energi, regnes som ”gammel fornybar energi”. - For Norge er det først og fremst to typer fornybar energi som blir bygget ut. Det er vannkraft og vindkraft. Vannkraften vil både være nye utbygginger, eller effektivisering av de gamle vannkraftverkene vi allerede har. For hver terrawatt-time (tWh) ny fornybar elektrisk energi en produsent leverer, får de ett El-sertifikat, som de så kan selge

videre til de som kjøper kraft fra dem, forteller Christensen. Tanken bak hele ordningen er at markedskreftene med litt hjelp fra myndighetene skal få produsentene til å satse mer på fornybar energi. Myndighetene utsteder sertifikatene som kraftprodusentene kan selge i markedet. Jo mer man bygger ut ny fornybar energi, jo flere sertifikater får man. Disse selger man så til Haugaland Kraft eller Lyse energi eller andre som leverer strøm til deg og meg.Til slutt blir det deg og meg som må betale for at vår leverandør av elektrisk kraft skal kunne skrive bakpå fakturaen at de har kjøpt ”grønn energi”. Hva er så poenget med å ha med svenskene? For det første har søta bror allerede et slikt system innenlands. Dessuten – de har kjernekraft, og trenger hjelp til å få faset denne ut. Derfor er det greit å samarbeide. Vi har mer vannkraft, og dessuten blåser det mer på våre trakter enn det gjør i de svenske skogene. Så derfor mener norske og svenske myndigheter at det er bedre å bygge vindmøller og vannkraft i Norge, og stenge ned atomkraftverk på den andre siden at kjølen.

Rådgiver Dag Christensen i Energi Norge var tidligere denne måneden i Haugesund for å informere medlemmene i EnergiRike om El-sertifikatene som etter alt å dømme innføres fra 1. januar 2012. JOBB & NÆRING

37


Karoline Kongshavn Nilsen er an av de mange elevene som har valgt å prøve seg i butikk.

Skoleelever på jobb - Det er kjekt å være ute i arbeidslivet og se hva som skjer ute på en arbeidsplass, sier Karoline Kongshavn Nilsen. Hun er av de mange tusen 9. og 10. klassingene i Norge som hvert år får prøve seg ute i arbeidslivet noen dager. Karoline har vært utplassert på klesforretningen Cubus på Markedet i Haugesund i 3 dager. Rådgiver Arve Blokhus har ansvaret for å følge opp elevene fra Hauge Skole i Haugesund. - Meningen med utplasseringen er at elevene skal bli kjent med arbeidslivet. Arbeidsplassen de velger skal også ha litt å gjøre med det de kunne tenke seg å jobbe med i framtiden.Alle elevene får også anledning til å ”prøvesmake” på videregående utdanning gjennom VGS-dagene, sier Blokhus, som forklarer at hver elev får besøke to ulike linjer på videregående skole for å finne ut hva de vil satse på. - Hvis en elev for eksempel har valgt linja for Service og samferdsel på VGS-dagene, velger de kanskje å prøve seg på butikk når de skal forsøke seg i arbeidslivet. Men det går også fint med andre valg hvis man ikke finner en jobb som passer til linjen de prøvde. Elevene er spredd utover, men mange av dem har valgt å forsøke seg i butikker, sier Blokhus. Kenneth Halleland er en av dem som ikke har valgt butikk, men i stedet valgt å jobbe på Sagatun Barnehage. Gjennom utplasseringen på Sagatun har han fått lært seg hvordan han skal passe på barn.

38

JOBB & NÆRING

- Jeg synes det er viktig at man får prøve seg ute på en arbeidsplass. Jeg synes det er greit å jobbe her, men ville nok ikke valgt dette som fast yrke, sier Kenneth Halleland. Karoline Kongshavn Nilsen har gjort litt av hvert mens hun har vært på Cubus. - Jeg hjelper til med å legge ting på plass, hjelper kunder, prise varer og lignende ting. Jeg kunne godt tenke meg å jobbe en periode i butikk, gjerne Cubus, før jeg eventuelt reiser bort for å studere. Det er viktig å få prøve seg i arbeidslivet, for da får jeg vite hva jeg må klare på skolen for å få den jobben jeg ønsker meg i fremtiden, sier hun. Kenneth Halleland har valgt å jobbe på Sagatun Barnehage

Tekst og foto:

Preben SolBerg

Rådgiver Arve Blokhus på Hauge Skole i Haugesund sier mange elever vil prøve det de kan tenke seg å jobbe med i fremtiden.

Preben Solberg går i 9. klasse på Hauge Skole i Haugesund. Han har praksisdager i DHR Reklamebyrå, og har laget denne saken om et par av sine klassekamerater.


o n . r o n k c u r t ww.

w

nd 6 Haugesu n 32, 553 aglamyrveie

R

knor.no

esund@truc

24 80 Tlf: 52 70

apost.haug E-post: firm

TRUCKNOR

HAUGESUND

Fiat Doblo er kåret til årets varebil 2011 • Lavest forbruk • Størst nyttelast • Størst varerom • Høyest hengervekt (1000kg) • ESP • Int telefonsystem

162.000,Eks. mva. levert Haugesund

5 års garanti

Nord-Motor AS

Salhusveien 400, 5542 Karmsund, Tlf: 52 81 40 80 E-post: firmapost@nord-motor.no JOBB & NÆRING

39


Store problemer for LNG-transporten Praktisering av regelverk for transport av kjøretøy med såkalt farlig last skaper nå store problemer for transport av flytende nedkjølt gass(LNG). Etter at det fra 2004 til 2009 ble det gitt dispensasjon fra regler om passasjerbegrensning, blir LNG-bilene nå nektet å være med fergene på avganger i perioder med stor trafikk om morgenen og ettermiddagen, samt i helgene. - Dette hemmer vår vekst i bruk av gass. Innskjerpingen gjør det vanskeligere og dyrere å distribuere naturgass, til tross for at myndighetene ønsker økt bruk av samme gassen. Flere fergesamband langs norskekysten har nå gassdrevne miljøvennlige ferger, men det blir stadig mer problematisk for oss å levere naturgassen til dem, sier kommersiell sjef Trude Gullaksen i Gasnor til Jobb og Næring. - Vi leverer gass til drift av disse fergene, men blir gjerne stående over flere turer før vi får være med på turen over fjorden, noe som igjen gjør at de risikerer å stå uten gass. Dette er helt tullete, sier Gullaksen. Transportørene fortvilet

Transportørene av LNG er fortvilet, og bare for biler som transporterer naturgass til Gasnor sine kunder er det snakk om et hundretalls fergeturer på Vestlandet og Møre hver eneste måned. Fra 15. januar i år er det kommet regler som gjør at dersom en tankbil med LNG skal ombord på en ferge som normalt tar 212 biler og 589 passasjerer, kan ferga kun ha 43 passasjerer. Dermed må LNG-bilene stå igjen for at vanlige trafikkanter skal slippe og vente til neste ferge. - For oss som skal transportere gassen skaper dette store logistikk-problemer. En tur kan gjerne bli forlenget med et døgn eller halvannet fordi bilene må stå igjen på kaia. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene gjør at sjåførene i bilene våre gjerne ikke kommer seg hjem før langt ut på lørdagen, sier Jarl Kvam i Jarl Kvam Transport AS til Jobb og Næring. Kvam Transport har om lag 15 biler som transporterer last som kommer inn under begrepet farlig last. De er en av de store transportørene av LNG, og distribuerer ned-

40

JOBB & NÆRING

Dersom en tankbil med LNG skal være med ferga, blir det ikke plass til så mange andre etter de nye reglene.

kjølt gass over hele Sør-Norge. Fordi LNGtransport ikke prioriteres på fergeavganger hvor det er stor trafikk.

Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

Egen utredning

I transportbransjen mener de reglene er alt for strenge. Norsk Lastebileierforbund har derfor sammen med blant andre Norsk Energigassforening laget en egen utredning for å kartlegge situasjonen. - Dersom naturgass skulle lekke fra tankbi-

lene, kan det ikke eksplodere, men det vil det kunne lage sprekker i skroget på fergen. Problemer er at den flytende naturgassen er kaldere enn minus 160 grader celsius, og man frykter at stålet i dekket skal kunne sprekke om, sier Gullaksen. De nye reglene i Norge bygger på regler fra EU. De er laget med bakgrunn i trafikken på Østersjøen. Norsk Energigassforening har tatt opp saken med Sjøfartsdirektoratet. På spørsmålet fra Norsk Energigassforening om bakgrunnen for de nye reglene viser Sjøfartsdirektoratet til behovet for harmonisering i forhold til internasjonalt regelverk.


Direkte fra Haugesund

Innskjerpingen av reglene for skaper store problemer for transporten av LNG.

De nye reglene særlig bygger på Østersjøavtalen som regulerer transport av farlig gods på skip og vei mellom landene som grenser til Østersjøen. Stuingsplanen i de nye reglene for Norge er tatt direkte fra avtalen for Østersjøen, noe Energigassforeningen finner svært urimelig siden det er helt ulike forhold mellom utenriks ferjefart med lange seilingstider og innenriks ferjefart i Norge. Der er fergene innelukket. Med åpne ferger vil LNG som fordampe og blir til naturgass, stige til værs fordi den er lettere enn luft. Den vil den ikke bli liggende på dekket, mener transportørene. - Transporten er meget trygg, og vi har ikke hatt uhell så langt. For at LNG skal gå over til gass, og dermed gi en økning i trykket i tankene, må temperaturen stige. Men bilene er meget godt isolert, så når vi har lastet en bil med LNG kan lasta forbli flytende i flere uker. Det er derfor ingen risiko forbundet med dette, sier Jarl Kvam, som er utålmodig på en løsning.

FAMIL Y

FUN!

Shrek b 4 hoiltlett og ell 2 ne SØNTtter m/frokost Famili I erom 2R / TIRT (undevoksne + 2OR r 12 år b ar n )

1190,-

Fra kr

pr. per

* Flybil

s.

lettene i tilleg kommer g

- Vi venter på at Sjøfartsdirektoratet skal lage sin egen analyse, men det ser ut til å ta lang tid, sier han. I mellomtiden må biler med farlig last stå igjen på fergekaiene langs E 39 på en rekke avganger. Endringene som kom gav lik tolkning av regelverket på alle Fjord1s fergestrekninger langs hele E39.Tidligere denne måneden oppfordret samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa de som transporterer farlig last om å velge fergeavganger med lav trafikk, og hun ønsket å se saken an når Sjøfartsdirektoratet har gjennomgått reglene. Det kan noen måneder, sier Kleppa. LNG-transpor tører som må ha inntil fem ferger hver veg langs Naturgass er miljøvennlig drivstoff til fergene. Men fergeselVestlandskysten, er skapenes regler gjør det vanskelig å få fram LNG til fergeseldet bare å avfinne seg skapene, sier kommersiell sjef Trude Gullaksen i Gasnor. med at det tar et døgn og to ekstra å få lasta fram, enten den skal til fergeselskapene eller andre kunder. Det betyr det store problemer for transportører, sjåfører, og ikke minst de som jobber for at miljøvennlig brennstoff skal være tilgjengelig over hele landet.

goLondon.no Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk Tlf: 52 85 78 00 post@haugesundtravel.no

JOBB & NÆRING

41


e r k e s t i ts s a a m t n n n a i F

r e s i r p e s s e m ! is

pr e j n a mp

Ka

Finnmaster F68

med 150 hk Yamaha, comfortpakke: Kjøleskap-Wallas Kokeapp-radio/CD-Teakbord-2 viskere-Dobbelt.batt.system. og vannklosett

Kr. 499.900,-

Kr. 309.900,-

Nyhet

Finnmaster 62 BR med 115 hk Yamaha, hydraulisk styring, kalesje og putesett.

Kr. 269.900,Finnmaster 59 SC med 100 hk Yamaha og putesett.

Nyhet

Kr. 169.900,Finnmaster 52 SC med 50 hk Yamaha og putesett.

Kr. 309.900,-

Finnmaster 57DC med 115 hk Yamaha.

Kr. 229.900,-

Finnmaster 53 BR med 70 hk Yamaha, kalesje/putesett.

anje!

Kamp

nje!

Kr. 229.900,-

Finnmaster 55 SC med 70 hk Yamaha og putesett

Kr. 259.000,-

Finnmaster 57 BR med 80 hk Yamaha, kalesje/putesett.

Kr. 139.900,-

a Kamp

Finnmaster 49CC med 40 hk Yamaha og putesett.


Grandezza 1 båt N U K elig g n e h tilg denne g! seson kr 1.169.000;

Grandezza 27OC Lekker og praktisk familie-cruiser. Lengde 27”. Motor 1xVolvo Penta D4 260/300 hk Max fart 37 knop Kabin: 2. Sove plasser: 4+2 Lev. i mai 2011. Utalelse fra pressen: “Lekker familiecruiser” ...se Klikk.no

kr 1.599.900;

Grandezza 31OC Stilens mester. Stor og rikholdig båt for kresne båteiere. Volvo D6, 330 hk

kr 1.549.900;

Grandezza 31 DC Den elegante! Volvo D6, 330 hk

veres ene le med t å b e All jort klarg e. ferdig ningspakk fortøy

kr 1.499.900;

Grandezza 29WA Sjøens svar på en SUV! Et helt rått design, kombinert med et av de beste skrog på markedet. Volvo D6, 330 hk

Grandezza 37

T

NYHE

Sjøens skjønnhet, lengde 37”. Motor 2x Volvo Penta D4 300 hk - 2x Volvo Penta D6 330 hk - 2x Volvo Penta D6 370 hk Maxfart 37 knop - Kabin: 2 - Soveplasser: 7

Kommer. Ta kontakt for mer info.

Velkommen innom!

Adresse: Rådhusvegen 1 | Postnr/Poststed: 4270 Åkrehamn | 52 84 55 00 | 977 10 977

www.aakrabaat.no


KONSEKVENT EFFEKTIV hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står derfor MAN i dag for laste‐ biler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi og minimal miljøbelastning.   MAN i Norge 

KONSEKVENT EFFEKTIV

MAN Last og Buss AS er et datterselskap av MAN Nutzfahrzeuge AG i München, som  igjen eies av MAN SE, et av de største industriselskaper i Tyskland.  

Suldal Transport

MAN Last og Buss AS leverer MAN lastebiler, samt MAN og Neoplan busser, i et omfat‐ tende modellprogram og har de siste årene lansert en helt ny generasjon lastebiler,  ”Trucknology Generation”, på det norske markedet.  

har lange tradisjoner innen transportbransjen, og er blant største transportørene i landet.

I løpet av få år har MAN opparbeidet seg en posisjon i Norge som et av Norges største  lastebilmerker over 6 tonn. Kjøretøyene markedsføres gjennom solide distriktsforhand‐ lere i et godt utbygd servicenett. 

Vi tilbyr transporttenester innenfor: - matvare - thermo - megling/spot - kran - stykk- og partigods

 

Selskapet har et solid fotfeste på i Sør-Norge med avdelingar i Haugesund, Bergen, Norheimsund, Odda, Sand, Oslo og Stavanger. Vi har egne terminaler i Norheimsund, Odda, Sand og i Haugesund. Med profesjonell trafikkledelse og stab, og 250 positive sjåfører drifter vi daglig rundt 150 lastebiler som har en omsetning på rundt 275 millionar i året.

Om MAN 

MAN TGS

Suldal Transport held hjula i gang. Dette er vår Visjon. KONSEKVENT Driftssikkerhet Dette skal bety noko for våre kundar, leverandørar, MANEFFEKTIV TGS på og utenfor veien MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler til transport og distribusjon, o for våre tilsette og vår eigar.

Driftssikkerhet på og utenfor veien den nest største lastebilprodusenten i Europa.  

Heile organisasjonen skal vere fokusert på PEP-verdiane:

Positiv – Effektiv – Profesjonell

Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning og konstant utvikling av eksis terende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksibelt produktprogram, som t hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står derfor MAN i dag for last biler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi og minimal miljøbelastning   MAN i Rogaland  TGS_Brosch_1-3_GB.indd 1

09.06.2009 15:21:37 Uhr

TGS_Brosch_1-3_GB.indd 1

09.06.2009 15:21:37 Uhr

Salg og service: 

MAN TGX

Om MAN  Om MAN  Om MAN 

Rendyrket lastebil

Om MAN 

Setter nye standarder i langtransporten

Avdeling: Sand/Stavanger Haugesund/Bergen/Oslo Norheimsund Odda

41 51 41 41 95 98 95 98

post@suldaltransport.no

Den nye MAN TGL og TGM

MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler til tra MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler til t MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler ti MAN Last og Buss AS, Stavanger  den nest største lastebilprodusenten i Europa.   den nest største lastebilprodusenten i Europa.   den nest største lastebilprodusenten i Europa.   MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler til transport og distribusjon, og  Velkommen til MAN Last og Buss AS på Forus  den nest største lastebilprodusenten i Europa.   Røynebergsletta 31, 4052 Røyneberg    Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning og ko Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning og k Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning o Om MAN  Om MAN  terende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksibel terende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksib Telefon: 5163 53 00  Vårt flotte nye lastebilanlegg stod ferdig i 2005 og tilbyr de beste verkstedsfasilitetene i    Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning og konstant utvikling av eksis‐ Fax: 51 63 53 01 terende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksibelt Stavangerområdet. Vi har også egen vaskeplass med kortautomat som er åpen 24 timer  MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler til transport og distribusjon, og  hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står d hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står  hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden st terende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksibelt produktprogram, som tar  MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler til transport og distribusjon, og  i døgnet. For langtransportsjåfører tilbyr vi også en egen sjåførhybel.       den nest største lastebilprodusenten i Europa.   biler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi og biler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi o biler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonom hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står derfor MAN i dag for laste‐ den nest største lastebilprodusenten i Europa.   Vi er 30 motiverte ansatte, derav 19 mekanikere og lærlinger som sørger for å gi din bil  Kontaktpersoner Salg: den beste behandling når dette er nødvendig.    biler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi og minimal miljøbelastning.   Kjell Åge Nygård             Idar Gilje  Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning og konstant utvikling av eksis‐ Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning og konstant utvikling av eksis‐ MAN i Rogaland  MAN i Rogaland  MAN i Rogaland                Tlf: 472 66 703        Tlf: 901 46 865  terende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksibelt produktprogram, som tar  terende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksibelt produktprogram, som tar  Vi er også godkjent etter kvalitetsnormen ISO 9001:2008, noe som skal sørge for at du  MAN i Rogaland  hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står derfor MAN i dag for laste‐ som kunde kan være trygg på at vi setter kvalitet i alle ledd i høysetet.   Salg og service:  Salg og service:  Salg og service:  hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står derfor MAN i dag for laste‐             kjell.nygaard@man.eu     idar.gilje@man.eu  biler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi og minimal miljøbelastning.   Salg og service:  biler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi og minimal miljøbelastning.   Våre åpningstider er 0700 ‐ 1600 mandag til torsdag og 0700 ‐ 1500 på fredager.       MAN Last og Buss AS, Stavanger  MAN Last og Buss AS, Stavanger  MAN Last og Buss AS, Stavanger    I tillegg har vi skiftordning som går til klokken 2230 mandag til torsdag. Dette gjør det  MAN i Rogaland  Røynebergsletta 31, 4052 Røyneberg  Røynebergsletta 31, 4052 Røyneberg  Røynebergsletta 31, 4052 Røyneberg  Kundemottak:  MAN i Rogaland    mulig for våre kunder å få utført nødvendig vedlikehold etter normal arbeidstid.    MAN Last og Buss AS, Stavanger  51 63 53 07 / 51 63 53 25  (Alt arbeid som skal utføres på skift, må avtales med verksted på forhånd.)  Telefon: 5163 53 00  Telefon: 5163 53 00  Telefon: 5163 53 00       Fax: 51 63 53 01  Fax: 51 63 53 01  Fax: 51 63 53 01  Røynebergsletta 31, 4052 Røyneberg  Salg og service:  Delelager:       I tillegg har vi også en 24 timers vakttjeneste som sørger for at hjelpen er nær når uhel‐   Telefon: 5163 53 00  51 63 53 08 / 51 63 53 09 / 51 63 53 23   Fax: 51 63 53 01        Salg og service:  Kontaktpersoner Salg:  Kontaktpersoner Salg:  Kontaktpersoner Salg:        Kjell Åge Nygård  Kjell Åge Nygård  Kjell Åge Nygård                 let er ute.   MAN Last og Buss AS, Stavanger      MAN Last og Buss AS, Stavanger   Kjell Åge Nygård                              Tlf: 472 66 703  Tlf: 472 66 703  Kontaktpersoner Salg:      Tlf: 472 66 703  Idar Gilje                    Røynebergsletta 31, 4052 Røyneberg  Vi tilbyr  selvfølgelig service, reparasjon og EU‐kontroll på hengere også, med mulighe‐ Service:  Røynebergsletta 31, 4052 Røyneberg   Tlf: 472 66 703                              kjell.nygaard@man.eu   kjell.nygaard@man.eu              Fax: 51 63 53 01        kjell.nygaard@man.eu   Tlf: 901 46 865  Telefon: 5163 53 00  ter for tegning av serviceavtale.   kjell.nygaard@man.eu               Fax: 51 63 53 01        idar.gilje@man.eu   Telefon: 5163 53 00      Kundemottak:  Kundemottak:              51 63 53 07 / 51 63 53 25  51 63 53 07 / 51 63 53 25  51 63 53 07 / 51 63 53 25      Kjell Åge Nygård   Kundemottak:      Idar Gilje  Om MAN   Kontaktpersoner Salg:  Skude Transport og Spedisjon AS    Vår kontaktinformasjon:          Tlf: 472 66 703   Delelager:               Tlf: 901 46 865  Kontaktpersoner Salg:  Kjell Åge Nygård   Delelager:  Delelager:      Idar Gilje          51 63 53 08 / 51 63 53 09 / 51 63 51 63 53 08 / 51 63 53 09 / 51 6 51 63 53 08 / 51 63 53 09 / 51 Kundemottak:      51 63 53 07 / 51 63 53 25               Delelager:           kjell.nygaard@man.eu   Tlf: 472 66 703        idar.gilje@man.eu  Tlf: 901 46 865   51 63 53 08 / 51 63 53 09 / 51 63 53 23           Bygnes, 4291 Kopervik  88 88 MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler til transport og distribusjon, og       MAN Last og Buss AS          kjell.nygaard@man.eu   idar.gilje@man.eu  Service:  Service:  Service:    Røynebergsletta 31  Kundemottak:    Fax: 52 85 66 55    51 63 53 07 / 51 63 53 25  den nest største lastebilprodusenten i Europa.   Telefon: 52 85 66 66    Service:         66 66 4052 Røyneberg  Delelager:    Kundemottak:  51 63 53 07 / 51 63 53 25  Skude Transport og Spedisjon AS  Skude Transport og Spedisjon AS  Skude Transport og Spedisjon AS            51 63 53 08 / 51 63 53 09 / 51 63 53 23    E‐post: post@skude.no  98 00  Delelager:  Postboks 220 Forus    Skude Transport og Spedisjon AS      51 63 53 08 / 51 63 53 09 / 51 63 53 23  Bygnes, 4291 Kopervik  Bygnes, 4291 Kopervik  Bygnes, 4291 Kopervik  Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning og konstant utvikling av eksis‐ Service:  4066 Stavanger  98   30   Telefon: 52 85 66 66  Telefon: 52 85 66 66  Telefon: 52 85 66 66       Fax: 52 85 66 55  Fax: 52 85 66 55  Fax: 52 85 66 55  Bygnes, 4291 Kopervik  terende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksibelt produktprogram, som tar      Service:  Tlf:  51 63 53 00  E‐post: post@skude.no  E‐post: post@skude.no  E‐post: post@skude.no  Telefon: 52 85 66 66    Fax: 52 85 66 55  hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står derfor MAN i dag for laste‐ Kontakperson Verksted:  Magnar Mortveit   Skude Transport og Spedisjon AS         E‐post: post@skude.no  Fax:  51 63 53 01  biler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi og minimal miljøbelastning.   Bygnes, 4291 Kopervik  Mail: steinar.sivertsen@man.eu  Skude Transport og Spedisjon AS  Kontakperson Verksted:  Kontakperson Verksted:  Kontakperson Verksted:  Magnar Mortveit   Magnar Mortveit   Magnar Mortveit     Tlf 52 85 66 62  Vårt anlegg på Forus.              Telefon: 52 85 66 66    Fax: 52 85 66 55    Bygnes, 4291 Kopervik   Magnar Mortveit                               Tlf 52 85 66 62  Tlf 52 85 66 62  Tlf 52 85 66 62  Kontakperson Verksted:  E‐post: post@skude.no    MAN i Rogaland            magnar@skude.no   Tlf 52 85 66 62                              magnar@skude.no  magnar@skude.no  magnar@skude.no        Fax: 52 85 66 55       Telefon: 52 85 66 66  E‐post: post@skude.no   magnar@skude.no           Magnar Mortveit         Kontakperson Verksted:  Salg og service:              Tlf 52 85 66 62          Magnar Mortveit       Kontakperson Verksted:        magnar@skude.no  Se mer på www.man.no  Se mer på www.man.no Se mer på www.man.n MAN Last og Buss AS, Stavanger          Tlf 52 85 66 62     Se mer på www.man.no          magnar@skude.no     Røynebergsletta 31, 4052 Røyneberg         Telefon: 5163 53 00    Fax: 51 63 53 01  Se mer på www.man.no        26990_TGX_Broschuere_09_Effi_D.indd 1

Kontaktinformasjon:

04.06.2009 11:48:46 Uhr

Se mer på www.man.no 

www.suldaltransport.no 44

JOBB & NÆRING

MAN PURE DIESEL ® Euro5 EG R og EEV.

Kontaktpersoner Salg:                           Kundemottak:      Delelager:       

Se mer på www.man.no  Kjell Åge Nygård        Idar Gilje  Tlf: 472 66 703        Tlf: 901 46 865  kjell.nygaard@man.eu     idar.gilje@man.eu  51 63 53 07 / 51 63 53 25  51 63 53 08 / 51 63 53 09 / 51 63 53 23 


Transport og maskintjenester! TRANSPORT: Vi har vogntog, semitrailer, tippbiler innen transportbiten som kan transportere ekstra brede, høye og tunge kolli. Langtransport oppdrag utgjør en stor andel av vår virksomhet. MASKINER: Vi har en moderne maskinpark som består av hjullastere, kompaktlastere, minigravere, gravemaskiner, meiselutstyr og tilleggutstyr. Vi skaffer også annet utstyr gjennom våre samarbeidspartnere. SIKKERhET: Alle maskiner og biler er til enhver tid godkjent og sertifisert. SERvIcE: Vi stiller på meget kort varsel og har døgnvaktordninger. MEd ANdRE ORd : -

en komplett leverandør innen transport og maskintjenester!

O.HANSEN & SØNNER AS Maskin- og Transportforretning

Hydroveien 160, Karmøy Industripark, 4265 Håvik, tlf. 52 81 39 30 - faks: 52 81 39 31 E-mail: postmaster@o-hansen.no - www.o-hansen.no

HAR DU ET TRANSPORTBEHOV? VI HAR LEDIG KAPASITET! • TRANSPORT AV BILER • DISTRIBUSJON • TRANSPORT INN/UTLAND Partier/stykkegods • EU GODKJENT LASTEBILVERKSTED

Telefon 52 85 66 66 • Faks 52 85 66 55

www.skude.no

JOBB & NÆRING

45


BEDRIFTSPROFILEN

Scania -sjåførens første valg Scania lager noen av de beste lastebilene, bussene og motorene i verden. - En styla Scania er det store blant sjåførene, og gir høy status på veiene, smiler distriktssjef for Scania, avdeling Haugesund, Bjarne Dyngen. Scania står høyt på rangstigen over merker når det gjelder tyngre kjøretøy. Samtidig som Scania i Norge er markedsledende på fjerde året, med hele 995 leverte biler bare i 2010 og hele 39 prosent av markedsandelen. - Lokalt her i Haugesund leverte vi i fjor 37 kjøretøy, noe som gir en markedsandel på 42,5 prosent, og det kan vi ikke annet enn være fornøyd med, sier Dyngen. Scanias suksess

Hos Scania er det kundene og produktene som står i fokus, og de ansatte i bedriften jobber for tre kjerneverdier; ”kunden først”, ”respekt for individet” og ”kvalitet”. Disse verdiene binder selskapet sammen til en helhet og er med på å danne grunnlaget for Scanias kultur, lederskap og suksess som virksomhet. - I Norge har Scania 51 anlegg og ca 800 ansatte, her i Haugesund er vi 25 ansatte, som virkelig brenner for det de driver med, og alle har en fantastisk vilje og innstilling for å møte kundens behov, sier Dyngen. Et av kundens store fortrinn ved å velge Scania, er at de har virksomheter spredt over hele landet, også i Europa og flere andre steder i verden. Er du kunde gjennom verkstedet her på Frakkagjerd er du også kunde hos Scania Trondheim, eller der du befinner deg langs veiene, og du skulle trenge assistanse. Scania Frakkagjerd – mer enn ett bilverksted - Vi i Scania har stort fokus på at bilene skal være i drift. Det er når bilene er på veien kundene tjener penger. Det er derfor viktig at service- og reparasjonstid er på ett minimum, forteller Dyngen. Det å yte god service til transportbransjen er ingen 9 til 4 jobb. Å hjelpe kunden med

46

JOBB & NÆRING

Distriktssjef for Scania avdeling Haugesund, Bjarne Dyngen er en av de 25 ansatte i Haugesund, som jobber med å holde lastebilene rullende. - Det er når bilene er på veien kundene tjener penger. Det er derfor viktig at service- og reparasjonstid er på ett minimum, forteller Dyngen.

det han trenger, når han trenger det, krever faglig dyktighet og ikke minst serviceinnstilling. Kundens transportmateriell er sammensatt av mange forskjellige typer utstyr. Tilhengere, kjøl-og fryseskap, kjølemaskiner, utstyr for transport av alt fra gass til avfall. Dette er også noe som trenger vedlikehold. - Vi har bred kompetanse innenfor alle disse områder. Det er viktig for kunden at han får hjelp til det meste på samme sted, forklarer han videre Skulle en være ute for trafikkuhell, som medfører skade på bil og annet utstyr, har vi det totale reparasjonstilbudet også her. Alt fra reparasjon av førerhytte til rammeretting og lakkering. Vi mener å være unike på dette i distriktet. Scania har helt bevisst satset på to hovednisjer innen transport, nemlig matvarer og avfall. Innenfor disse områder er det relativt jevnt transportbehov. Dette er nok mye av grunnen til at Scania har merket mindre til svingningene i markedet de siste årene. - I tillegg til at Scania ønsker stabilitet, er også det å skape stabilitet og fortutsigbarhet hos våre kunder, noe vi jobber mye med. Kjøpes det bil hos oss, kan det også signeres en kontrakt på service og vedlikehold. Da betaler kunden faste månedlige avdrag, som gir kunden forutsigbare utgifter, mens vi sørger for å holde bilene på veiene, avslutter Dyngen.

Mer fakta: Scania avd. Haugesund ligger i Frakkagjerd og har 25 ansatte Scania produserer lastebiler med en totalvekt fra 16 tonn og oppover, og med motoreffekter fra 230 til 730 hk. Scania på verdensbasis leverte i fjor 56837 lastebiler og 6875 busser. Hovedsete og fabrikk ligger i Sødertalje utenfor Stockholm Norsk Scania AS er ett heleid datterselskap av Scania CV AB.

Norsk Scania AS – Avd. Haugesund Frakkagjerdveien 99 5563 Førresfjorden Tlf: 52774300


BEDRIFTSPROFILEN

Wärtsilä oppretter globalt kompetansesenter på Stord Mer fakta: - Wärtsilä har ca 17.500 ansatte i 70 land. - Ca 1000 ansatte i Norge, flertallet i Sunnhordland. - Verdensledende leverandør av kraftløsninger for marine- og energimarkedene.

Skaper spennende arbeidsplasser: Adm. dir. Sveinung Hansen og en av lederne for det nye kompetansesenteret, Willie Wågen i Wärtsila Norway.

Wärtsilä ansetter 50 nye ingeniører i Sunnhordland. Det globale konsernet legger sitt globale tverrfaglige kompetansesenter innen elektro og automasjon til Stord. Kompetansesenteret skal nå samle 200 elektro- og automasjonsingeniører under samme tak, inkludert mange nye ingeniører som selskapet er i gang med å rekruttere. - Dette blir svært attraktive arbeidsplasser! De ansatte vil være del av et globalt team som samarbeider med kolleger og kunder på flere kontinenter.Våre produkter er blant de beste tilgjengelige på markedet, og Wärtsilä satser årlig 100 millioner kroner på forskning og utvikling på Stord alene, sier administrerende direktør Sveinung Hansen i Wärtsilä Norway. Verdensledende

Wärtsilä-konsernet har 17 500 ansatte i mer enn 70 land. Rundt 1000 av disse arbeider i Norge. Elektro- og automasjonsfeltet i Wärtsilä omfatter elektrisk kraftdistribusjon, kraftelektronikk, automasjonssystemer,

navigasjonsløsninger, programvareutvikling og datastyrte kontroller for fartøy og offshoreinstallasjoner. Stord er base for verdens mest avanserte elektro- og automasjonsekspertise. En av Wärtsilä elektro- og automasjonsløsninger som har fått stor anerkjennelse i markedet er LowLoss-konseptet, utviklet av ansatte på Stord. På fjorårets Seatrade Middle East & Indian Subcontinent Awards i Dubai, vant Wärtsilä innovasjonsprisen for denne teknologien.

- Virksomheten i Norge leverer skipsdesign, fremdriftssystemer, elektro og automasjonssystemer og servicetjenester til den maritime industrien og olje & gass industrien. - En av Vestlandets største bedrifter og meget viktig i Sunnhordland. Kontorer: Rubbestadneset, Stord, Fitjar, Haugesund, Bergen, Stavanger, Oslo, Ålesund,Trondheim

Miljø driver markedet

Wärtsilä venter sterk vekst i markedet for dieselelektriske fremdriftssystemer de neste fire årene. - Vi er ledende på miljøvennlige løsninger. I etterkant av finanskrisen har vi opplevd en stor etterspørselsendring fra mekaniske til dieselelektriske fremdriftsløsninger, blant annet fordi våre løsninger øker energieffektiviteten og kan gi betydelige kostnadsbesparelser for rederiene, sier Hansen.

En oversikt over ledige stillinger finner du på www.wartsila.com/norway Tlf 534 22 500

JOBB JOBB & & NÆRING NÆRING

147


BEDRIFTSPROFILEN

Wathne Last & Buss sammen med nøkkelproduktene, lastebiler fra Mitsubishi og Mercedes-Benz. Her er de ansatte samlet. Fra venstre Henning Dagsland, Henning Flæte Andersen, Nils Petter Wathne, Sebastian Enderlein, Jan Sigurd Nilsen, Harald Heggen, Gregor Piec, Knut Korsfur og Christian Wathne. (Foto: Ida Hjelmervik)

Nøkkelen til suksessen:

Godt verksted og gode produkter Wathne Last & Buss AS har 20 prosent av salget av nye lastebiler på Haugalandet. Det betyr at Mercedes-Benz lastebiler er mer utbredt på Haugalandet enn i landet for øvrig, hvor markedsandelen er 15 prosent. - Forklaringer på hvorfor vi selger mer er nok at vi har et meget godt verksted, og at vi selger kvalitetsprodukter som kundene vil ha. Det gjelder også Mitsubishi Fuso som vi også forhandler, sier salgsrepresentant Knut Korsfur og kundemottaker Christian Wathne i Wathne Last & Buss AS. For et par år siden ble lastebilavdelingen og personbilavdelingen delt opp i egne selskaper, og de 10 ansatte i Wathne Last & Buss leverer nå mellom 15 og 25 biler i året. - Det er forskjell på salg av personbiler og salg av biler beregnet til tungtransport. Mens personbilkunden vanligvis velger seg en bil, og sier hvilken farge han vil ha, er lastebiler og busser ikke ”hyllevare”. Vi har selvfølgelig demonstrasjonsbiler som kunden får prøve, men å levere lastebiler er i høy grad ”skreddersøm”. Vi kartlegger hvordan bilen skal utrustes ut fra det den skal brukes til. Så blir den bestilt, og sendt til en spesialbedrift som utruster den med kraner, tipp, skap eller annet. Det kan gjerne ta 3 – 4 måneder fra bilen bestilles til kunden kan hente den, sier Christian Wathne. Han er tredje generasjon i firmaet som hans farfar Nils Wathne grunnla i 1958. - Det er stor forskjell på de krav man stil-

48

JOBB & NÆRING

ler til oppfølging av personbilkunder og det våre kunder har behov for. Om familiens personbil må på verksted har man kanskje en bil til i familien, eller man kan ta leiebil mens bilen er til reparasjon. Om en lastebil stanser er det verre. Last skal fram og jobb skal gjøres. Derfor har vi også 24 timers beredskap 365 dager i året for å kunne rykke ut når kunden trenger oss. Den tekniske utviklingen har også vært rivende, og på nye biler er det en egen datamaskin som vi kan koble oss opp mot og feilsøke via nettet. Dermed kan vi finne ut hva som er galt og hva vi trenger av deler før vi drar ut, sier Christian Wathne. Av de 10 ansatte er det 4 mekanikere og en læring. I tillegg er daglig leder Nils Petter Wathne også verksmester, og faglært mekaniker. Vi har en person knyttet til salg, en på delelager, en på reklamasjon i tillegg til meg som er kundemottaker, sier han. Hos Wathne Last & Buss ser de optimistisk på framtiden. - Vi føler vi har en svært god dialog med kundene. De fleste lastebiler i dag skiftes ut etter å ha gått mellom 4 og 600 000 kilometer. Før gikk bilene mye lenger på norske veier, men etter at det ble innført system med EU-kontroll blir bilene skiftet ut oftere. Mange av de

gamle eksporteres til andre land, og dermed holder etterspørselen etter nye lastebiler i Norge seg oppe. Da finanskrisen inntraff for et par tre år siden falt etterspørselen, men nå har det tatt seg kraftig opp igjen, sier Knut Korsfur, som i 2008 ble kåret til årets lastebilselger. Han levde opp til kjerneverdiene hos Bertel O. Steen som er profesjonalitet, kremmerskap, sannferdighet og lagspill. Tett kontakt med kundene er oppskriften på suksessen. Derfor – en gang i uka serverer de pølser til de som stikker innom. Dette har utviklet seg til det reneste kundetreffet. - Sjåførene fra ulike selskaper treffes og utveksler erfaringer. Og ikke så sjelden benytter de anledningen til å la folkene fra Wathne Last & Buss fikse et eller annet småtteri mens de selv spiser pølser.

Wathne Last & Buss AS Spannaveien 149 Postboks 2006, 5504 Haugesund 52 70 21 00


BEDRIFTSPROFILEN

Mnet – Maskinering på høyt nivå! Maskineringsnettverket i Haugesundregionen, Mnet ønsker å utfordre de store leverandørene innen maskinering. Nettverket utvides stadig og består nå av bedriftene Delta Maskinering AS, Dreieservice AS, Steinsvik Production AS, Sauda Maskinering AS, Extrusion Tools AS, Becher Maskinering AS, Rag Hallingstad Maskinering AS og Sunnhordaland Mek Verksted AS (SMV). Mnet skal være en tydelig merkevare i Haugesundregionen. Derfor har partnerbedriftene, Iutvikling og kommunikasjonsmiljøet i DHR Reklamebyrå utviklet en langsiktig strategi som skal sette Mnet på kartet, sier Kjell Larsen, daglig leder i i Iutvikling. Larsen er en av initiativtakerne til Mnet. - Vi skal være landets beste maskineringsnettverk, og tilby det beste til våre kunder. Mnets brede er det få som kan matche Mnet, sier Larsen. Synergier

gjør at bedriftene har full oversikt over hverandres kapasitet til enhver tid. Med en egen intranettportal (EWP) får partnerne i Mnet mulighet til samspill på en unik måte, og optimere bruk av hverandres kapasitet. Kontinuerlig samarbeid gjennom Mnet har fører til synergier innen HMS, kvalitetssikring, opplæring og innkjøp. Det dreier seg om synergier. Vi spiller hverandre gode. Samarbeidet fører til effektivitet, lavere kostnader og kortere responstid. Dette kommer kundene til gode, sier Ingvar Steinsvik i Steinsvik Production.

Fakta om Mnet Mnet er et nettverk med 8 partnerbedrifter innen maskineringsindustrien i regionen. Kundene er i hovedsakelig bedrifter i den petro-maritime næringen på Vestlandet. Samarbeidet så dagens lys i 2008 med oppstart og utvikling av egen intranettportal (EWP). Innovasjon Norge har støttet oppbyggingen av nettverket som i dag blir frontet gjennom merkenavnet Mnet.

Samarbeidet er basert på tillit og fair play til beste for kundene. Mnet har tilgang til mer 40 CNC maskiner og kapasitet på over 70 000 maskintimer i året. Partnerne har spesialkompetanse innen maritim og offshore industri. Ordinære kundehenvendelser på maskineringsoppdrag gjøres fortsatt direkte til partnerbedriftene. Andre forespørsler til Mnet sendes til post@mnet.as

Mnet har et unikt samarbeidssystem som

Det dreier seg om synergier! Visste du at canadagjess fungerer som hjelperyttere når de trekker sørover? De bytter på å ta i mot vinden i front og de er nede og hjelper gjess som har falt litt bak og henter dem tilbake til gruppen. Canadagjess samarbeider slik at de står sterkere enn de ville gjort hver for seg. Akkurat slik som oss i Maskineringsnettverket i Haugesundregionen - Mnet.. Våre bedrifter har et mangfold av kompetanser og jobber sammen for å få ut det beste. Det beste for kundene.

JOBB & NÆRING

49


BEDRIFTSPROFILEN

En tryggere prosess for husbyggere

Trygve Midtbø har vært byggleder for flere store prosjekt, blant annet de nye studentboligene i Haugesund. Nå ønsker den erfarne byggelederen å hjelpe også privatpersoner med byggeprosessen.

Trygve Midtbø har lang erfaring som byggleder for store prosjekter. Han har ledet byggingen av alt fra Edda Kino til skoler og leilighetsbygg. Nå tilbyr han også privatpersoner hjelp under byggeprosessen. - Grunnen er at jeg har opplevd altfor mange husbyggere som kontakter meg først ved overtagelse av bolig. Da er det ofte begrensede muligheter for å rette opp i ting, sier Trygve Midtbø. Han er ingeniør, byggleder og takstmann, og etter 30 år i byggebransjen har han solid erfaring og kompetanse. - Som byggleder følger jeg opp kvalitet, fremdrift og økonomi under hele prosessen, forklarer Midtbø.

50

JOBB & NÆRING

Han påpeker at det å bruke ekstern byggleder kan spare boligbyggeren for mye tid, frustrasjon og kostbare feil, i tillegg til at selve prosessen ofte går raskere. - Som byggleder vil jeg snakke det samme språket som fagfolkene, og derfor luke ut en del misforståelser, sier Midtbø. – Dette vil kunne virke som et bindeledd i dialogen med entreprenøren. Han understreker at den største gevinsten i byggeprosessen er når byggelederen kommer inn før kontrakten inngås. Dette for å sjekke dokumenter og sikre at entreprenør og husbygger har en felles forståelse for hva som ønskes og hva som inngår i kontrakten. Deretter følger bygglederen prosessen helt frem til overtakelse. - Å bygge hus er spennende og krevende.

Jeg ønsker å bidra til at prosessen fra husdrøm til virkelighet blir en positiv opplevelse for husbyggeren, sier Trygve Midtbø.

Kontaktinformasjon: Ingeniør Trygve Midtbø Byggelederfirma Kritleveien 13 5521 Haugesund Tlf: 52 71 30 10 Mobil: 48 13 18 30 e-post: trygve@midtboe.no

JOBB & NÆRING

1


AN_JN_195x130

15-05-11

22:08

Side 1

DROPS DESIGNKONTOR

Aksdal Næringspark tilbyr prisgunstige næringstomter i veikrysset mellom Bergen og Stavanger. Selskaper innen transport, lager og logistikk er allerede under etablering. For ytterligere informasjon, se: www.aksdalnaring.no

Ring oss idag: 466 27 770 bent@aksdalnaring.no

Westcon Power & Automation AS driver med installasjon, engineering og automatisering, inkludert egne automatiseringsprodukter, og har opparbeidet bred erfaring innenfor oppgradering av offshorerigger, offshoreinstallasjoner, skipsbygging, skipsreparasjon samt forskjellige landbaserte aktiviteter. Westcon Power & Automation AS omsatte for ca NOK 170 mill i 2010 og har over 140 fast ansatte. Hovedkontoret ligger i Ølensvåg med avdelingskontor på Karmøy og Stord.

For å redusere faren for skader på utstyr og personell, trådte det i 2009 i kraft et nytt maskindirektiv. Gjennom forskrift om bruk av arbeidsutstyr (Bruksforskriften), er det i Norge tilbakevirkende kraft også for gamle maskiner. Vi i Westcon Power & Automation tar dette på alvor og tilbyr komplette løsninger for sikring av maskiner i din bedrift. Vi kan bistå med: • Risikovurdering • Engineering • Leveranse av sikkerhetskomponenter, gjerder etc.

• Kontroll- og overvåkningssystem • Installasjon og oppstart • Kurs

OKTAN Stord • Foto: Øyvind Sætre

Har du sikret maskinparken?

Interessert i mer informasjon om maskinsikring? Ta kontakt med prosjektleder for industri, Øyvind Engevik, tlf. 474 68 110 Se vår internettside www.westcon.no for mer informasjon.

JOBB & NÆRING

51


Gruppereise til Gran Canaria!

Opplevelsestur til New York!

Bli med Helga fra Seniorfestivalen til nordmenns favorittøy, Gran Canaria. Opplev solrike Puerto Rico, og nyt sol, varme og hyggelig felleskap mens vinteren herjer her hjemme. Leilighet Punta Del Rey 3. – 10. desember 2011

Bli med på en spennende gruppetur til ”The Big Apple”. Opplev bl.a. Empire State building, Frihetsstatuen og en gospelkirke. Og hvorfor ikke ta juleshoppingen samtidig? Darlene Kalleland, som er oppvokst i New York, er med på turen. 12.-19. november

kr.

fra

4900,- pr. person

Pris pr. person i delt dobbeltrom og inkl. fly t/r, 7 netter på hotell, transport t/r flyplass, 2 middager, sightseeing og reiseleder. Påmeldingsfrist 8. juli. Ta kontakt for fullstendig program. Forbehold om nok påmeldte.

Utrolige priser på cruise!

Ditt reisebyrå i sentrum!

Opplev verden via sjøveien! Reis på et ekte cruise fra Oslo i sommer med Vision of the Seas til f.eks. St. Petersburg, Amsterdam eller de Britiske øyer. Velkommen om bord! 7 netters cruise, 25. juni 2011

Vi har kompetanse på reiser over hele verden, og viser deg veien gjennom et hav av tilbud og muligheter.

Oslo – til sjøs – St. Petersburg – Helsinki – til sjøs – København – Oslo

fra kun

4495,- pr. person

Pris pr. person i innvendig dobbellugar, alle måltider, underholdning, de fleste aktiviteter, driks til restaurant- og lugarbetjenter samt skatter og avgifter. Begrenset antall plasser.

Ta en cruiseprat med vår reisekonsulent Evelyn, som nettopp har vært på cruise.

52

16.760,- pr. person

Prisen inkl. del i 1-roms leil. med balkong og havutsikt, halvpensjon, flymat og transfer. Reisefølge er Helga F. Andersen fra Seniorfestivalen. Forbehold om nok påmeldte. Påmelding innen 23. mai. Ta kontakt for mer informasjon.

JOBB & NÆRING

Vi selger clean-beds. Velkommen til oss i Haraldsgata 141 Bennett Ferie - cruisespesialisten i sentrum

Haugesund 52 86 50 50 810 01 000 - bennettferie.no

Jobb & Næring 2011  

JObb & Næring 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you