Page 1

&

Foto: Haakon Nordvik

NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND

NOVEMBER 2008

JOBB NÆRING

Pendler hjem hver helg Ingebjørg Sveen Brunborg fra Haugesund er klar for nye internasjonale utfordringer, men gjerne hjemme i Haugesund. Sveen Brunborg har de siste 10 årene pendlet til EU hovedstaden Brüssel, hvor hun har representert flere av Norges regioner. Side 8-9.


Innhold: 6

Favoritten

8

Leter alltid etter internasjonale utfordringer

10

Fokus på omstilling

12

Kongen på hauen

14

Kort vei til arbeidslivet

16

Ledigheten vil øke

18

Siden sist

26

Fra kostnad til inntekt

28

Fire forutsetninger for å lykkes

30

Sjétongane for full musikk

31

Jobbfrukt

35

Nytt om navn

43

Næringslivet på Kryss & Tvers

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Klar til å sluke kameler Finansministeren ber oss dra handlekortet så det svir nå i julehandelen og LO ber regjeringen vurdere skattelettelser for bedriftene. Det ene oppsiktsvekkende rådet etterfølger det andrealt i det godes tjeneste. Alt for å berge nasjonen gjennom en krise som kom over oss som julekvelden gjorde det på kjerringa. Vi skal ikke lenger tilbake enn tidlig september, da vår statsminister og finansminister bebudet at norsk økonomi i liten grad ville bli berørt av finanskrisen som rullet over USA. Heldigvis hadde vi en våken opposisjon, som ba regjeringen få opp gluggene og orientere seg i lendet. Det var opptakten til en feit bankpakke, som skulle sørge for å få gi bankene likviditet nok til å holde pengetilgangen i finansmarkedet ved like.

5- Vi har omsorg for hverandre

Så bredte dysterheten seg fra børslokalene til norske arbeidsplasser, og de siste ukene har det ramlet inn med varsler om oppsigelser og permitteringer. Ikke minst her på Haugalandet, der usikkerheten rundt Karmsund Maritime, produksjonskutt i nøkkelbedrifter som Hydro og Eramet og prosjekttørke i bygg- og anlegg har skapt en utrygghet vi må flere tiår tilbake i tid for å finne maken til.

21 Bleier, brød og latter

Konturene av en stadig mørkere himmel fikk regjeringen til nok en gang å aksjonere, og nå er det eksportindustrien som får sin redningspakke. Regjeringen dobler garantirammene for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) til 100 milliarder kroner, gir en milliard mer til Innovasjon Norge for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i distriktene og øker tilgangen til byggelån ved finansiering av nye skip under bygging. Så vidt vi har kunnet registrere har industrien tatt vel imot den nye redningspakken, men statsministeren lover mer. Stoltenberg mener krisen vi nå er inne i er det mest alvorlige tilbakeslag i verdensøkonomien siden 30-tallet, og han har flere pakker og tiltak på lager. Det er bra. Vi trenger en aktiv næringspolitikk for å holde hjulene i gang. Kanskje har NHO og Finn Bergesen et poeng når de krever et nasjonalt kriseforlik på Stortinget for å komme gjennom krisen. Det skulle det være gode muligheter til. I tider som dette er det flere enn Kristin Halvorsen og LO som er beredt til å sluke kameler for å oppnå resultater…

Tid for samhandling I 2017 står høyst sannsynlig Rogfast ferdig- en 25 km lang tunnel under Boknafjorden, som vil binde Nord- og Sør- Rogaland

22 Designeren som ble banksjef Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk Design: Utgiver:

sammen. Da vil reisetiden fra det sentrale Haugalandet til Stavanger bli kuttett ned til rundt en time. Det vil stille regionen overfor store utfordringer.

Egil Severeide, egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen Odd-Atle Urvik, odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad, stian@dhr.no DHR Reklamebyrås as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening

Salgsansvarlig: Salg: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Telefon: Hjemmeside: ISSN:

2

JOBB & NÆRING

DERFOR: • Må vi i god tid forberede oss på en kommunikasjonsmessig revolusjon • Må vi analysere trusler og muligheter slik at vi står best mulig rustet når snora klippes • Må vi tenke region og la snevre kommuneinteresser vike • Må vi legge til rette for vekst og utvikling gjennom klok arealdisponering

Eva Narheim, eva@dhr.no Jan Åge Matland, jan@dhr.no Opplag 50 000 P.B. 1915, 5508 Karmsund 52 84 54 84 www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830


TA SPRANGET deadfish.no

over i noe større

Technip søker:

Engineering Manager Ingeniører (hydraulikk, mekanikk, automasjon o.l.)

Document controller (50 -80 %)

Technip Norge har en langsiktig kontrakt med StatoilHydro på nødreparasjon og planlagt undervannsarbeid på rørledninger offshore, samt vedlikehold og videreutvikling av utstyr. Arbeidet skjer ut i fra PRS-basen på Killingøy i Haugesund. Technip-gruppen er en av verdens 5 største aktører innen teknologiutvikling, konstruksjon og prosjektgjennomføring for olje, gass og petrokjemisk industri. Technip Norge AS er et heleid datterselskap. Selskapet har mer enn 24.000 ansatte i alle verdensdeler.

Ler mer og legg inn søknad på: www.human-as.no (ledige stillinger) Øvrige spørsmål, kontakt Kjetil Nordstrøm i Human as, tlf. 47 45 99 74. Alle henvendelser til Human as behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Technip.

JOBB & NÆRING

3


CARBON14

Kombi ner jobb & utdann ing!

Nettstøttet ingeniørutdanning Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr følgende enkeltfag våren 2009. 7kjecWi`ed%;b#ahW\j0 ™ GZ\jaZg^c\hiZ`c^``> ™ EAH$VjidbVi^hZg^c\hiZ`c^`` ™ >chigjbZciZg^c\hiZ`c^``> ™ >chigjbZciZg^c\hiZ`c^``>> ™:aZ`ig^h`ZbVh`^cZg ™ :aZ`ig^h`ZcZiikZg` ™ :aZ`ig^h`ZVcaZ\\ ™ Egdh_Z`iVYb^c^higVh_dc ™ ;nh^`` ™ HiVi^hi^`` ™ BViZbVi^``7

*hie *hie *hie *hie *hie *hie *hie *hie &%hie *hie &%hie

H´haedijhkai`ed0 ™ @dggdh_dchiZ`cdad\^ +hie ™ HkZ^hZegdhZhhZgd\jihing *hie ™ BViZg^VaZghhkZ^hZZ\Zch`VeZg *hie ™ ;nh^`` &%hie ™ HiVi^hi^`` *hie ™ BViZbVi^``7 &%hie ™ G³g`dchigj`h_dc>/GZ\aZgd\ WZgZ\c^c\Zg$Yg^[ihZg[Vg^c\Zg *hie ™ G³g`dchigj`h_dc>>/EgdYj`h_dch" kZcca^\Z`dchigj`h_dcZg *hie ™ =BH^kZg`hiZY^cYjhig^Zc %hie ™ EgdhZhhd\YZh^\c &%hie

L_^Whe]iÔ[h[if[dd[dZ[ l_Z[h[kjZWdd_d][h0 ™ >ciZgcVh_dcVaHkZ^hZ^c\Zc^³g >L:[dgYZbZYiZ`c^h` [V\h`daZÄgZaZkVcia^c_Z ™ HkZ^hZiZ`c^`` ™ >L:9^eadbegdh_Z`i/ a³eZcYZdeeiV` ™ =BHKZgcZ^c\Zc^³g/ a³eZcYZdeeiV`#

JcYZgk^hc^c\Zc[dg\€gdkZg^ciZgcZiibZYhVba^c\Zg^=Vj\ZhjcY$HidgY#I´adWZi\h_ij0'$Z[i[cX[h

Mer informasjon om opptakskrav mm.:

www.hsh.no

Telefon 53 49 13 00 - E-post studie@hsh.no

+%hie '%hie &%hie +%hie


Lensmann Reidar Gaupås er glad for HMS-prisen han og kollegene på Karmøy Lensmannskontor fikk.

- Vi har omsorg for hverandre - Hva det er vi gjør bedre enn andre? Lensmann Reidar Gaupås i Karmøy smiler, men blir svar skyldig. Selv om det å ha en tydelig og synlig leder er et annet av kravene deler lensmannen æren med de andre 36 ansatte.

verneombudene på kontoret, sier Gaupås, som også mener publikum har goder av at det er et godt arbeidsmiljø på lensmannskontoret. - Politiet skal være de lovlydige borgernes hjelpere, og jeg er overbevist om at glade og trygge tjenestemenn og kvinner gjør en bedre jobb. Vi har en kultur her hos oss som gjør at vi har denne tryggheten, og folk trives på jobb.

Daglig leder i Haugaland HMS Johannes Breivik sa under HMS-konferansen i Maritim Hall at et godt og inspirerende arbeidsmiljø har avgjørende betydning for kvaliteten på de ansattes liv, og på virksomhetens evne til å levere og utvikle seg.

Bakgrunn som tillitsvalgt

- Karmøy lensmannskontor er verdige vinnere, sa Breivik.

- Jeg tror det er en fordel med bredest mulig erfaring også i HMS-arbeidet, og erfaringen fra tillitsmannstiden kommer til nytte når jeg nå sitter på den andre siden av bordet. Men det er viktig å være bevisst på at vi har ulike roller, sier Gaupås, som har vært i politiet helt siden han var 21 år.

På vei til møtet med lensmannen får vi med oss nyhetene på bilradioen. Etter uker med bråk om sykemeldinger får vi høre at lederen for politijuristene beskylder lederen i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen bryter spillereglene som gjelder for lønnsforhandlinger ved å ta befolkningen som gisler.

Kan hende noe av forklaringen på at Karmøy Lensmannskontor har et spesielt godt arbeidsmiljø, kan ligge i at lensmannen selv har vært tillitsvalgt i en årrekke.

- Om noen andre steder har brukt sykemelding uten å være syke vet ikke jeg. Hos oss ville ikke slikt blitt tolerert, og jeg tror heller ikke det kunne skjedd. Vi er stolte over å ha fått HMS-prisen, og en av grunnene til at vi får den er et vi har et meget godt samarbeid mellom ledelsen, de tillitsvalgte og

- Det er organisasjonen THK (Tro, Håp og Kjærlighet) jeg har engasjert meg i. Tidligere kjørte vi med busser, men nå har organisasjonen fått egen trailer. Jeg har nettopp kommet tilbake etter en tur på nesten 6000 kilometer. Vi er mange som deler på kjøringen. Organisasjonen er tverrkirkelig, og vi samarbeider med menigheter i Ukraina som ser til at klærne kommer fram til folk som trenger dem. Totalt kjører vi mellom 20 og 25 turer i året, og vi har to sjåfører med bilen. Det betyr at de fleste som er med kjører en eller to turer hvert år. Folk gir klær, og betaler en femtilapp for transporten, forteller Reidar Gaupås til Jobb & Næring.

Dette er kriteriene for HMS-prisen

Tekst og foto: ODD-ATLE URVIK

- Kanskje Karmøy Lensmannskontor burde hatt noen ”prakisisplasser” for politifolk andre steder, siden dere tydeligvis har en annen kultur? Stolte over prisen

mange år, og har også vært varamann i formannskapet. Dessuten har han et sterkt humanitært engasjement, og tar hvert år en tur eller to med trailer til Ukraina med hjelpesendinger og varme klær til folk nær Kiev og Tsjernobyl.

• • - Det var det tidligste det gikk an å komme inn i politiet. Jeg var fast bestemt på at det var politi jeg ønsket å bli, sier han. Samfunnsengasjementet går imidlertid lenger enn til å håndheve lov og orden på Karmøy. Reidar Gaupås har sittet i Karmøy kommunestyre for Kr.F. i

• • • • •

Tydelig leder God dialog og samarbeid mellom ledelse og medarbeidere Kan vise til systematiske aktiviteter på HMS-området HMS-data brukes aktivt i forbedringsarbeidet i virksomheten/avdelingen Satsing på kompetanseheving Rutine på oppfølging av syke medarbeidere Inkluderende miljø

JOBB & NÆRING

5


FAVORITTEN

SYNSPUNKT:

Tore Gautesen, Daglig leder Destinasjon Haugesund og Haugalandet

Viktigheten av gode nasjonale og internasjonale direkteruter Foto: Egil Severeide

Bjørn Gerry Viksund, 40, leder i Inventum-Gruppen. Gift med Randi, far til Karina og Johan. FAVORITTEGENSKAPER:

Stå på vilje, ærlighet og selvstendighet

FAVORITTLEDER:

Må bli min kompanjong Kell Riis Larsen - utrolig kapasiet, står på 24/7

FAVORITTPOLITIKER:

Den som jobber for regionen vår og som klarer å se sammenhengen mellom næringspolitikk og samfunnspolitikk.

FAVORITTHOBBY:

Hytta med familien

FAVORITTLAND:

Norge, men ønskeferien går til Malaysia

FAVORITTSKUESPILLER:

Ser ikke på filmer, så jeg har ingen.

FAVORITTBOK:

Er ikke noen hyler på bøker, men leser 3 aviser fra perm til perm hver dag.

FAVORITTSANGER:

Må være Vamp

FAVORITTMAT:

Burger Dill Dall fra Cafe MM

FAVORITTBIL:

Kjører Toyota Land Cruiser og er godt fornøyd med det

6

JOBB & NÆRING

I løpet av kort tid har vi mistet flyruten fra Haugesund til København og to ferjeforbindelser til regionen vår. Vår tidligere gode kontakt med det danske markedet er nå kraftig svekket da det er slutt på ferjetrafikken til nabolandet i sør. Også ferjeruten fra Haugesund til Newcastle er borte, og dermed står regionen uten direkte forbindelse til Nord England. For at en region skal være attraktiv å leve og bo i, investere i og besøke, er vi avhengige av gode forbindelser til inn – og utland. Haugesundregionen har gjennom flere år med strategisk arbeid fått etablert både ferjeruter og flere flyruter til utlandet. Nå er ferjetilbudet helt borte, og vi har kun igjen flyrutene til Bremen og London. Det er ikke bare i vår region av ferjetilbudet er blitt redusert. Halvparten av ferjerutene til Norge er, eller blir lagt ned i løpet av 2008. Det er flere årsaker til kuttene, men blant annet skyldes det lavprisflyselskaper og generell overkapasitet i markedet. Videre har godstransport vært viktig for ferjene, men grunnet finansuroen blir det også mindre godstrafikk om bord på ferjene. Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS tar denne situasjonen på alvor. Sammen med blant annet Avinor, Haugesund Travel, Haugaland Vekst, Haugesundsregionens Næringsforening og Karmsund Interkommunale Havnevesen, jobbes det med å få på plass både nye fly- og ferjeruter. Parallelt jobbes det med å styrke det tilbudet vi allerede har i dag. Finansuro og medfølgende usikre fremtidsutsikter gjør det vanskeligere å få på plass nye forbindelser. Både fly- og ferjeselskapene stiller høyere krav til inntjening og er mindre villige til å ta risiko enn tidligere. Å få på plass nye ruter krever systematisk og målrettet jobbing fra aktører i det private og offentlige som må dra lasset sammen. For tiden fokuserer vi på å få tilbake flyruten til København og ferjeforbindelsen til Danmark. Vi håper at arbeidet skal gi resultater i løpet av nærmeste fremtid, og at vi til våren igjen skal ha direkte forbindelse til det danske markedet. Destinasjon Haugesund & Haugalandet er positive i forhold til å få plass både nye fly- og ferjeruter. Vi har et dynamisk næringsliv i vår region, som er godt posisjonert for tiden som kommer. Videre har regionen et stort potensial innenfor reiseliv. Ser vi på vintersesongen som nå står for døren, er det mange gledelige nyheter. Det har blitt flere senger i fjellheimen og utbedrede fasiliteter for skisport, hvor den største utviklingen den seneste tiden har skjedd i Røldal. Gjennom målrettet arbeid mot spesielt det britiske markedet, jobber vi sammen med Sauda, Røldal, Haukelifjell og Hovden for å dra flere skiturister til Haugesund regionen. Det er hyggelig å registrere at både Haukelifjell og Hovden ønsker å styrke sitt samarbeid med vår region som innfallsport, og opptre samlet med de andre skidestinasjonene i vårt distrikt. Ønsker dere en riktig fin førjulstid!


NYH

! R E ET

Nå er de her! Velkommen til prøvekjøring

ÅRS JUBILEUMSFEST Utvidet åpningstid 28.-29. nov. i dag kl. 8-19 Lør kl. 10-16.

Ikke ve nt på fra Nor rentenedsette ls ges Ba nk eller e fra din lokale bank! V

5,9%* re

i gir på bru kt * (3 5% kon

R

tantand

bilkjøp

el, 3 år

nte

løpetid

)

PP! U K ET

bud l i t s eum Jubil 16 stk på biler demo GJØ

96

er l i b t k u r B r! på lage

Leveringsklare biler til jubileumspriser!

Haugesund

Tel: 24 03 39 00

www.mollerbil.no/haugesund


Leter alltid etter internasjonale utfordringer Ingebjørg Sveen Brunborg kjenner nok Brüssel bedre enn Haugesund. Men haugesundsdamen som har representert flere av Norges regioner i Brüssel de siste 10 årene begynner så smått å lengte etter et roligere liv i hjembyen Haugesund. Denne livlige kvinnen fant tidlig ut at hun ville jobbe på et internasjonalt nivå. Og da hun begynte å studere Internasjonal ledelse og økonomi i England var allerede de internasjonale røttene begynt å gro. - Jeg hadde bestemt meg for hvilken utdannelse jeg ville ta, og da det viste seg at Internasjonal ledelse og økonomi den gangen ikke kunne tas i Norge, reiste jeg utenlands, forteller Brunborg. Norsk regionsrepresentant i Brüssel

- For 10 år siden reiste jeg for første gang til Brüssel. Jeg hadde fått jobb som konsulent på Stavangers europakontor i Brüssel, og ante ingenting verken om Brüssel eller EU. Men jeg hadde bestemt meg for at dette skulle jeg klare, og det var jo internasjonale saker jeg ville jobbe med, forteller hun. Her jobbet Sveen Brunborg i 2 år, før hun trakk seg til side for en liten stund. Etter om lag ett år i jobb hos Infosynergi i Haugesund ble hun spurt om hun kunne være med å etablere et norsk regionskontor for Midt-Norge i Brüssel.

Tekst: INGER JOHANNE TVEITASKOG

8

JOBB & NÆRING

- Oppdraget med å etablere et nytt europakontor tok jeg som en spennende utfordring, og så absolutt viktigheten av å ha et regionskontor for Trøndelagsfylkene i Brüssel. Så da begynte et nytt kapittel i Brüssel for meg, og det tok ikke lang tid før jeg hadde overbevist Midt Norges fylker og kommuner at dette var nyttig, forteller Brunborg. Etter det vellykkede oppdraget med å få etablert et Midt-Norgekontor i EU-hovedstaden Brüssel, startet misjoneringen for flere norske regionskontorer. Sveen Brunborg ble etter hvert sendt rundt til fylker i Norge for å holde foredrag om viktigheten av å ha kontorer i Brüssel. Og etter hvert ble det etablert europakontorer for Vest-Norge, Nord-Norge og Oslo-regionen. - Det er veldig interessant og lærerikt å være med i alle etableringsfaser. Nå senest i 2005 ble Sørlandets regionskontor opprettet, og på dette kontoret har jeg jobbet siden, forteller hun ivrig. - Jobben min består i å bistå bedrifter som skal etablere seg i utlandet eller finne samarbeidspartnere til dem. Dessuten bistår vi akademia med å finne finansiering til prosjekter gjennom EU-systemet. En annen veldig interessant oppgave er å overvåke EU politikk om hva som blir diskutert i formelle og uformelle fora, legger hun til. Pendler hjem i helgene

Midt opp i det hele traff Sveen Brunborg drømmemannen fra Bergen. - Ja jeg traff drømmemannen min Bjørn Brunborg, og satte meg på flyet til Norge, men etter hvert flyttet vi sammen til Brüssel og der har vi bodd de siste tre årene. Men i fjor høst fikk han tilbudet om en jobb i Haugesund som han ikke kunne motstå, og siden har vi pendlet til hverandre i helgene, forteller

hun. Selv om hun ikke synes noe om å være borte fra mannen sin, synes hun pendlerlivet så langt har vært fint. - Vi lever et moderne liv hvor vi har jobber i hvert vårt land og bor på hvert vårt sted. Men selv om vi ikke ser hverandre i ukedagene er vi flinke til å pendle til hverandre hver helg. Brunborg har en jobb som krever mye på kveldstid med representasjon og møter. Så på mange måter fungerer dette moderne ekteskapet veldig bra. - Jeg ville mye før pendle til utlandet enn til en annen by i Norge. Jeg synes det er helt fantastisk her i Brüssel og jeg har et bredt nettverk i EU institusjoner, næringsliv og ambassader her, noe som er helt nødvendig i min jobb. Med tanke på at jeg nærmest jobber 12 timers dager her nede, hadde jeg ikke fått så mye tid til mannen min likevel. Det blir heller ekstra kvalitetstid når vi er sammen i helgene, forteller Brunborg. Herlig følelse

- Det er en herlig følelse å sette seg på siste fly fra Brüssel torsdagskveld – da er jeg på vei hjem. Når det er jobb er det jobb og når det er helg er det full kvalitetshelg med familie og venner, legger hun til. Selv om pendlerlivet fungerer fint, legger hun ikke skjul på at hun ser for seg en litt roligere levemåte i fremtiden. - Jeg er veldig fornøyd med jobben min og arbeidet jeg gjør i Brüssel, men nå som mannen min har flyttet til Haugesund har jeg begynt å åpne øyner og ører for spennende jobber hjemme. Det hadde vært flott om jeg kunne jobbet på internasjonalt nivå fra Haugesund, men vi får se hva som dukker opp, smiler Brunborg.


Foto: Haakon Nordvik


FRA LØVEBAKKEN

Av stortingsrepresentant Tore Nordtun (Ap)

Kampen for å sikre norske arbeidsplasser Kampen for å sikre norske arbeidsplasser og trygge familiers økonomi er jobb nummer én for regjeringen. Én pakke er ikke nok til å løse finanskrisen. Den krever mange pakker og tiltak. Og de må være målrettet mot de problemene de skal løse. Målet er klart: Norske arbeidsplasser og lokalsamfunn skal sikres.

Statsbudsjettet har en historisk satsing på vei og samferdsel, et omfattende program for statlig byggevirksomhet og flere tiltak for økt byggeaktivitet i kommunene, blant annet en låneog tilskuddsordning for oppussing og nybygging av skoler og svømmebasseng på i alt 15 milliarder kroner. Den omfattende krisepakken for bankene og den norske finansnæringen, på 350 milliarder kroner, gjør at bankene kan begynne å fungere igjen etter at de nærmest hadde sluttet å gi lån. Norges Bank har satt ned renten med et prosentpoeng. Og renten skal videre ned. Kommunalbanken kan øke utlånene med 15-20 milliarder kroner, noe som vil sikre at skoler kan pusses opp, sykehjem bygges og idrettsanlegg videreutvikles. Søndag la vi fram nye tiltak rettet både mot den eksportrettede delen av næringslivet og mot små og mellomstore bedriftene.Vi øker rammene garantiordningen i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) med 50 milliarder kroner, til 110 milliarder kroner. I tillegg utvides ordningen med byggelånsgaranti for skip fra 5 til 8 milliarder kroner.

I kjølvannet av finanskrisen Øystein Krohn Brekke og Bjørn Oddvar Madsen skifter Madsen & Brekke as fokus, og hjelper bedrifter og ansatte med omstilling i forbindelse med nedbemanning. Foto: Odd-Atle Urvik

Fokus på omstilling - Finanskrisen som har rammet oss er et varsel om at det er nye tider. Vi har ennå ikke sett virkningene av det. Vi må regne med at mange arbeidsplasser kommer til å gå tapt. Derfor skifter vi i Madsen og Brekke as fokus og relanserer konseptet ”omstilling og nedbemanning” ! Det er seniorrådgiver Øystein Krohn Brekke og Bjørn Oddvar Madsen som sier dette til Jobb & Næring. Store endringer i markedssituasjonen fører nå til at virksomheter i flere bransjer må tilpasse seg gjennom ulike rasjonaliseringstiltak og kostnadsreduksjoner. - Det å plutselig stå uten jobb er en vond opplevelse for den som rammes. Sluttpakke kan være et plaster på såret, men andretiltak kan gjerne være det de som er blitt overtallige først og fremst trenger. Gjennom mange års erfaring med rekruttering, har vi i Madsen & Brekke opparbeidet oss en dyp innsikt og forståelse for hvordan slike prosesser kan gjennomføres på en optimal måte for alle parter, sier de. Kontinuerlig omstilling

Omstilling er en kontinuerlig del av hverdagen for bedrifter og dens medarbeidere. Markeder, teknologi og eierkonstellasjoner skifter raskere enn tidligere og krever konstant tilpasning. Dette kan føre til at funksjoner og arbeidsplasser opphører. I andre tilfeller oppstår andre situasjoner som gjør det riktig å rokkere på posisjoner i bedriften. Slike omstillinger stiller store krav til bedriftens ledelse og påvirker ikke bare de overtallige, men også de som blir igjen og ikke minst bedriftens kultur. - Ledelsen må ivareta bedriftens produktivitet for å skape lønnsomhet og vekst. Vi har kompetanse til å ta hånd om de som ikke skal være med videre på en verdig og profesjonell måte. Karriereendring

Disse tiltakene er avgjørende for norske bedrifter som lever av å selge sine produkter til utlandet. Uten disse tiltakene hadde et stort antall norske arbeidsplasser vært truet. For en drøy uke siden varslet offshoreverftet Bergen Group dramatiske kutt i arbeidsstokken. Nå sørger regjeringens redningspakke for at planene legges på is. Det bekreftet konsernsjef Pål Engebretsen i offshoreverftet Bergen Group til VG mandag. Innovasjon Norges låneramme økes med 1 milliard kroner, til totalt 2,5 milliarder kroner. Utvidelsen av disse rammene vil gjelde for både 2008 og 2009. Slik bruker regjeringen statlige banker og garantier for å sikre norske arbeidsplasser. Regjeringen kommer til å iverksette de tiltakene som trengs, der de trengs og når de trengs. Vi vil handle på kort varsel og med den handlekraft og styrke som er nødvendig for å motvirke krisens virkninger. Det har vi gjort til nå, og det vil vi fortsette med.

10

JOBB & NÆRING

- Det at en bedrift som gjennomgår omstillinger tilbyr utplassering som et ledd i karriereendring, er en måte å bidra til det viktigste for den enkelte, nemlig en meningsfylt og utviklende ny jobb. Etterlønn alene er ikke et aktivt bidrag, men kan snarere virke mot sin hensikt fordi det kan virke passiviserende for medarbeiderne. - Vårt mål er å gjøre den enkelte i stand til å finne en ny og riktig jobb som er tilpasset de egenskaper, ferdigheter og ønsker den enkelte har. Svært ofte er dette en bevisstgjøringsprosess. Deltakeren skal oppleve sin nye arbeidssituasjon som et skritt videre i forhold til den forrige, sier Krohn Brekke og Madsen. Følger opp

- Vi følger opp fram til ny ansettelseskontrakt er undertegnet. Det å være en aktiv arbeidssøker er en krevende prosess. Det er det en fordel om deltakeren er fristilt fra sin stilling for å delta i programmet. Vi tilpasser karriereendringsprogrammene individuelt for hver bedrift og hver ansatt. Det kan også være hensiktsmessig å gjennomføre øvrige kompetansehevingstiltak parallelt med karriereendringsprogrammet. Vi har lang erfaring i å råd gi personer i jobbsøkeprosessen, og arbeider både individuelt og gruppevis med berørte personer, sier Øystein Krohn Brekke og Bjørn Oddvar Madsen.


Til vår divisjon Bredbånd søker vi

Salgskonsulent til salg av “verdens beste bredbånd”! Haugaland Kraft Haugaland Kraft AS er et vertikalintegrert kraftselskap som eies av syv kommuner hvor Karmøy og Haugesund er de største eierne. Selskapet driver med produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft samt utbygging av fiberoptisk nett på Haugalandet. Selskapet er dessuten engasjert i ulike typer fremtidsrettede energiprosjekt. Haugaland Kraft skal sørge for lønnsom, sikker og effektiv energiforsyning og bidra til fremtidsrettet og helhetlig infrastruktur til beste for regionen. Selskapet har 230 ansatte og 55.100 kunder. Omsetningen er NOK 581 mill. Hovedkontoret ligger i Haugesund.

Divisjon Bredbånd jobber med utbygging, drift og salg av bredbånd under navnet Altibox. Vi legger fiberkabel inn i den enkelte husstand, og leverer fremtidens teknologi innen høyhastighets bredbånd, TV, filmleie og telefoni, alt i en og samme fiberkabel.

ARBEIDSOPPGAVER:

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

• Salg- og resultatansvar for ulike utbyggingsområder. • Salg av bredbåndstjenester, herunder oppsøkende virksomhet. • Oppfølging og registrering i etterkant.

• • • • • •

Den som ansettes må være forberedt på noe arbeid ettermiddag / kveld.

I tråd med våre verdier, må den som ansettes være: • Kundefokusert • Endringsvillig • Pålitelig • Tydelig

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til salgsansvarlig Asbjørn Espetvedt, mobil 98 23 71 84, eller divisjonssjef Jan Håland, mobil 98 23 71 81.

Det bes om at søker benytter det elektroniske søkeskjema på: www.haugaland-kraft.no Søknadsfrist: Mandag 1. desember 2008.

Du må ha et ønske om å jobbe med salg. Utpreget serviceinnstilling. Gode kommunikasjonsevner. Være strukturert og ha fokus på resultater. Søkere må ha førerkort. Salgserfaring er en fordel.

Haugaland Kraft tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Udland omsorgsenter er det største omsorgssenteret i Haugesund kommune. Omsorgssenteret var nytt i 2002 og har gode fysiske bo- og arbeidsforhold for beboerer og ansatte. I tillegg har omsorgssenteret også et flott uteanlegg. Udland består av en dementavdeling, en somatisk avdeling, en korttids/ utredningsavdeling samt Stølen sykehjem. I tillegg betjener hjemmetjenesten ved omsorgssenteret 260 hjemmeboende brukere. Udland er organisert etter primærsykepleieprinsippet hvor hver bruker har sin primærsykepleier og sin primærkontakt. Udland omsorgsenter har mange sykepleierstillinger, men trenger flere sykepleiere til å besette alle disse.

Vi trenger flere sykepleiere Udland omsorgssenter • • • • •

har fokus på TPM-arbeid hjemmetjenesten er pilot i PDA (personlig digital assistent) har høg kompetanse blant vårt personale har egne tiltak for å ivareta gravide arbeidstakere diskuterer gjerne ønsket stillingsstørrelse med deg

Vi ønsker deg som er positiv, selvstendig, samarbeidsvilling og liker å jobbe med eldre mennesker. Ta gjerne kontakt for en samtale og omvisning. Du finner mer informasjon om våre ledige stillinger på www.haugesund.no Kontaktpersoner: Enhetsleder Eli Kristoffersen, tlf. 52710706, 95212561, eli.kristoffersen@haugesund.kommune.no Avd.leder Astrid E. Blytt, tlf 52710707, astrid.e.blytt@haugesund.kommune.no

JOBB & NÆRING

11


PORTRETTET PORTRETTET


Konge på haugen - Det verste jeg vet er folk som ikke tar beslutninger. Folk som bare jatter med og ikke har guts til å ta en avgjørelse. Mine damer og herrer: Kjell Spanne. Jeg tør vedde på at ytterst få av dem som har møtt den høyvokste næringslivslederen etterpå vil si at ham kan de faktisk ikke huske. Ingen kan ha et likegyldig forhold til Kjell Spanne. Enten får de bakoversveis over språkbruken. Kjell Spanne er ikke kjent for å pakke inn sitt budskap i bomull. Der i gården kommer det rett fra levra. Eller de himler med øynene over 47-åringens handlekraft. Om det er idrettslag, foreningsliv eller i jobbsammenheng. Kjell Spanne får ting til å skje. Skjer det ikke ved andres hjelp, tar han saken i egne hender. Egentlig er han en oppkomling; født inn i en arbeiderfamilie på Spanne som nest yngst av seks søsken. Lærte seg tidlig å ta tak, og startet sin jobbkarriere med å kjøre isbil. Som 19-åring brakk han foten, midt i en periode der han kavde for å komme seg inn i Vards A-lagsstall. Han skulle egentlig bli lærervikar, men havnet som annonsekonsulent i Haugesunds Avis. Så gikk turen tilbake til fotballen og Vard, der han var daglig leder i tre år, før han igjen var tilbake i avishuset. - Det var nærmest en sensasjon, minnes han. Ingen som forlot avisa, kunne regne med å få komme tilbake igjen. Jeg var et sjeldent unntak. Så falt Block Watnes øyne på den geskjeftige selgeren. Lokalkontorsjef Arne Haldorsen tok Kjell Spanne i sitt brød, men etter tre år ble han hentet til salgskonsulentjobb i Bo Andrèn. Der har han blitt værende.

- Jeg avskyr slurv Nå er det 21 år siden og Kjell Spanne er konge på haugen. Bokstavlig talt. For om få dager tar Spanne med seg et stort flyttelass og forlater den staselige villaen på høyden ved Haugesund Sjukehus for å etablere seg i Longhammarvegen på Raglamyr. Det ser ikke ut som om han er så veldig keen på å flytte, der han legger armene bak hodet og filosoferer over livet i det ærverdige kontoret i villaen i Jonas Liesgate. Der, i bygget som HMVs grunnlegger

i sin tid reiste og der tyskerne skal ha forlystet seg med både piker, vin og sang i krigens dager, der har Kjell Spanne gode minner. - Et flott hus, men det ble for lite og upraktisk for oss. Nå har vi solgt det til Helse Fonna, forteller han. – Vi fikk en bra pris, for vi solgte akkurat da markedet var på topp for ett års tid siden. 16 millioner lar seg høre. Bo Andrén Norge AS er landets ledende entreprenør på montering av eksklusiv heltre og lamell parkett. Selskapet ble etablert i 1973 og har sitt hovedkontor i Haugesund. Selskapet er eid av en svensk familie og Bobo Utvecklings AS er hovedaksjonær. I dag har Bo Andrèn 33 ansatte, og solgte i fjor for nær 400 millioner kroner. Selskapet har gått i pluss i alle år og i fjor kunne Spanne bokføre et resultat før skatt på vel 11 millioner kroner.

Tekst: EGIL SEVEREIDE

De som kjenner Kjell Spanne godt, mener han er en god kremmer. Selv stusser han over uttrykket, og undrer på om det er negativt ladet.

Det er fotball som har tatt mest av Kjell Spannes 47-årige fritidsliv. Det har blitt mange dugnadstimer som trener og leder i Vard og Nord, men de siste årene er det blitt håndball for alle penga. Eldstesønnen Christian er en kommende stjerne på vår nasjonale arena og har gjort suksess i Drammen HK. Nå venter landslaget. - Jeg skal innrømme det er litt stas å følge Christian. Jeg er litt stolt når jeg ser på Eurosport og de sier navnet på gutten min under Champions Leaguekampene. Jeg reiser så ofte jeg kan for å se kampene i Drammenshallen. Heldigvis har jeg en jobb som gjør det mulig å kombinere forretningsreiser og fritidssysler, sier Kjell Spanne. Næringslivslederen fra Spanne har bygd seg hus på hjemstedet der han vokste opp og betrakter seg som en familiekjær person. Sammen med kona Wenke og de tre barna er han en hyppig bruker av familiens sommerlandsted i Vikebygd og hytta på Seljestad. - Jeg må kople ut av og til, og roen finner jeg på hytta, sier Spanne som når dette intervjuet foretas er på reisefot til Barcelona. Ikke for å bade og nyte ferielivets gleder. Men for å se sønnen matche seg mot et av verdens beste håndballag…

- Men hvis en kremmer er en som gjør gode innkjøp og selger varen til en god pris, da stemmer det. Men det optimale er når både selger og kjøper er tilfreds. Jeg stresser veldig hardt at vi skal skape tillit hos kundene våre, sier Spanne. Selv fremhever han ærlighet og engasjement som personlig egenskaper han verdsetter høyt. Han mener også at hans styrke er god kjennskap til produktene han skal selge og at han alltid forsøker å møte godt forberedt til møtet med kundene. - Slurv og nonsjalanse byr meg imot, understreker han, og tilføyer gjerne at han betrakter seg selv om en omgjengelig person det er lett å komme i kontakt med Hva liker han minst ved seg selv? Han tenker seg om. -Det er sikkert en del som oppfatter meg som veldig direkte. Jeg kan nok kanskje være oppfarende enkelte ganger, har ei kort lunte, men den brenner sjelden helt ut. Jeg prøver å etterleve det svenske ordspråket om ”Kopla inte inn kjeften før hjernan er ansluten”

- Jeg er velsignet med et godt humør sier Kjell Spanne. Foto: Kjell Strand

JOBB & NÆRING

13


Omsorgsarbeider John Stian Johannessen og lærling Anne Marie Westergaard er to av dem som reiser rundt på skoler for å fortelle om omsorgsyrket.

Foto: Kjell Strand

Kort vei til arbeidslivet Både i Haugesundsregionen og i landet for øvrig er det et stort behov for arbeidskraft innen helse og omsorgssektoren. For første gang er Rekrutteringspatruljen etablert på Haugalandet. Patruljen er utsendt av Aksjon Helsefagarbeider som er et landsdekkende prosjekt med målsetting å øke antall søkere til helsefag ved de videregående skolene.

de trivdes med sine yrkesvalg som helsefagarbeider.

- I fjor sank tallet på søkere til helse- og sosialfag drastisk, forteller den lokale prosjektlederen for Aksjon Helsefagarbeider Ragnhild Bjerkvik i Haugesund kommune. – Stavanger var med i fjor, og sammen med Helse Fonna sendte Haugalandskommunene inn søknad om å få delta i år. Aksjonen er i regi av Kommunenes Sentralforbund, Handelens Serviceorganisasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter i samarbeid med Helse- og utdanningsdirektoratet. Det har vist seg at søkertallene til helseog sosialfag har økt de stedene patruljen har vært, og vi håper at det samme vil skje her.

Mens John Stian Johannessen er ferdig med læretid og fagprøve er Anne Marie Westergaard fortsatt lærling.

Setter større pris på livet

Liker å hjelpe

På Haraldsvang Ungdomsskole er det seks avgangsklasser. Omtrent tjue elever hadde møtt opp da Rekrutteringspatruljen var på besøk. Denne dagen var det omsorgsarbeider John Stian Johannessen (20) og lærling Anne Marie Westergaard (19) som representerte Rekrutteringspatruljen. De viste små filmsnutter og fortalte om omsorgsyrket og hvordan

10. klassingene lurer på hvor de kan få jobb som omsorgsarbeider. Johannessen og Westergaard har en lang liste med mulige arbeidssteder. Som omsorgsarbeider er valgene mange enten en vil jobbe på sykehus, sykehjem, i hjemmetjenesten eller med rusomsorg, psykiatri eller med psykisk utviklingshemmede. Og når en først er utdannet omsorg-

14

JOBB & NÆRING

- I løpet av de to siste årene har jeg jobbet med mennesker fra 3 til 95 år,forteller Johannessen som har fått prøve seg i barnehage, hjemmehjelpstjenesten, sykehjem og bolig for psykiatrisk utviklingshemmede. En av de viktigste tingene jeg har lært er respekt. Og hvor lite jeg har å klage på selv. Nå jobber jeg med en som sitter i rullestol på grunn av en bilulykke. Han har lært meg hvor fort ting kan forandre seg.

- Jeg har jobbet på sykehjem, med psykisk utviklingshemmede og i hjemmetjenesten, sier hun. - Jeg treffer mennesker i alle aldre og i alle livssituasjoner. Det gjør jobben veldig spennende. Etter at jeg begynte å jobbe med omsorg merker jeg at jeg har blitt mer omsorgsfull selv også, mot både venner og familie. I denne jobben lærer en å sette pris på livet.

sarbeider er veien kort til videre utdannelse innen helsesektoren enten en vil satse på administrasjon eller pleie. - Jeg vil orientere meg om de mulighetene jeg har for en videre utdanning, sier Elise Jentoft, - da kan jeg ta et sikrere valg. Chris Ronny Pedersen var en av få gutter på orienteringsmøtet, men han har allerede bestemt seg for å bli omsorgsarbeider. - Jeg liker å hjelpe folk, sier han. – Sånn er det bare. Det er ikke noe jeg kan gjøre noe med.

Tekst: INGEBORG KRINGELAND HALD


Elise Jentoft, Ruby Johannessen, Christina Birkeland, Amalie Lie Toft og Chris Ronny Pedersen var noen av 10. klassingene som viste sin interesse for omsorgsyrket da Rekrutteringspatruljen var på besøk på Haraldsvang Ungdomsskole. Foto: Ingeborg Kringeland Hald.

Sikkert valg

En jobb innen omsorg passer for deg som liker å jobbe med mennesker, er selvstendig og ansvarsbevisst, tåler nærhet til andre, er initiativrik og fysisk og psykisk sterk. To år på skole, to år som læring og etter fagprøven så er du der. Helsefagarbeider. En jobb for fremtiden. En jobb du kan være ganske sikker på å ikke bli arbeidsledig i.

Vite mer Vil du vite mer om hvordan du kan utdanne deg til helsefagarbeider kan du ta kontakt med rådgiver ved den ungdomsskolen du tilhører eller du kan ta kontakt med rådgiver ved en videregående skole som har helse- og sosialfagsutdanning. På Haugalandet er det Åkra Videregående skole, Karmsund Videregående skole, Haugaland Videregående skole, Sauda Videregående skole og Ølen Videregående skole. Eller du kan kontakte prosjektleder Ragnhild Bjerkvik på ragnhild.bjerkvik@haugesund.kommune.no.

Nyttige nettadresser:

www.helseogsosialfag.no www.vilbli.no www.helsefagarbeider.org www.ks.no/helsefagarbeider www.utdanning.no www.verktoykassen.no/helsefagarbeider

ER DU INTERESSERT I UTDANNING? Rygjabø Studiesenter kan tilby følgende; Vg1 og Vg2 s Helsearbeiderfaget Oppstart uke 5 – 2009 Orienteringsmøte mandag 5. januar kl. 19.00 på Karmsund VGS

sBarne- og ungdomsarbeiderfaget Vg2

sRKK Fagskolen (videreutdanning for hj.pl. og oms. arb.)

-

Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Rehabilitering Veiledning

Kortere kurs s - Førstehjelpskurs Andre kurs kan leveres etter behov

Interessert?

- Kurs i presentasjonsteknikk - ”Førstehjelp ved selvmordsfare” (VIVAT) - Helsefaglig språkmodul

Ta kontakt med oss på tlf. 52 71 02 92 eller på haugesund@rygjabo.no eller se vår hjemmeside www.rygjabo.no

JOBB & NÆRING

15


NYTT FRA NAV:

BEHOV FOR LOKALER? Kontor Merethe Prytz Haftorsen , Leder, NAV Marked Nord-Rogaland

Lager Butikk etc. www.bergeiendom.no Tlf

Ledigheten vil øke Vi hører og leser til stadighet om bedrifter som varsler om permitteringer og nedleggelse. Lokale og regionale medier er med pü ü skape et in-

MANGLER DU VIKTIGE MEDARBEIDERE I JULEN?

ntrykk av at finanskrisen slür innover vür region som en brottsjø. Men hva er den reelle situasjonen pü dagens arbeidsmarked? De siste ukene har nedleggelse av Søderberanlegget pü Hydro vÌrt et hett tema i media. Nü har det endelig kommet en løsning som ivaretar de fast ansatte ved anlegget. Eramet og Weldone i Sauda har varslet permitteringer. Det er mye som tyder pü at det, ogsü i vür region, er mer usikkerhet i markedet enn for bare noen müneder siden. Mange sitter pü gjerdet og venter

NAV følger nøye med i utviklingen pü arbeidsmarkedet. Vi har merket en økning i antall varsler og iverksettelser av permitteringer og oppsigelser. I skrivende stund utgjør dette, samlet sett, et lite volum. Store industribedrifter i regionen er avhengig av utviklingen i det nasjonale og internasjonale markedet. Om tiden framover bringer med seg flere nedleggelser, permitteringer og utsettelser av store prosjekter enn hva som regnes som normalt for regionen, avhenger mye av om regjeringens �redningspakke� slür til.

NAV er forberedt

g

Undervirsning

re og Megle nter le konsu

Inge n og i iørkt-fa g

du s

tri ar

I verste fall fører uroen i markedet til at regionen vil oppleve konkurser og massepermitteringer, som igjen rammer et stort antall arbeidstakere. NAV er godt forberedt til ü hündtere eventuelle masseoppsigelser og permisjoner. I slike tilfeller har vi tett dialog med bedriftene det gjelder. Vi skal bidra til et velfungerende arbeidsmarked og har utviklet gode rutiner for inntektssikring og kanalisering av arbeidskraft over i nÌringer med behov for kompetanse.

In

Mot misbruket av Mesterbrev-ordningen

leie P , rg lse He omso og Reis e tran liv og spo rt

og d k- ei tik arb Bu lgs sa

Ta kontakt med Tor Skjoldal pĂĽ tlf 98 29 51 48 / tor.skjoldal@personalhuset.no eller Hege C. Berggreen pĂĽ tlf 98 29 51 44 / Hege.charlotte@personalhuset.no Se ogsĂĽ www.personalhuset.no for mer informasjon om oss.

leg

be id

Personalhuset har de du trenger!

an

ke yrker

Nord-Rogaland

og

Akademis

By

gg

10 pĂĽ topp

og ker eyr id rvic be Se et ar n an

Ledige stillinger i

Ledigheten vil øke

Det blir enklere ü straffe hündverkere som misbruker ordningen med mestertittel og mestermerket. – Den nye lovendringen vil vÌre positiv büde for forbrukerne og de seriøse hündverkerne, sier nÌrings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Ledigheten i Haugesundsregionen, og landet for øvrig, har de siste ürene vÌrt historisk lav. Det er vanskelig ü spü i framtiden og prognosene over utviklingen i arbeidsmarkedet baserer seg pü at �finanspakken� virker. Uansett vil vi nok se en tiltakende økning i ledigheten i münedene som kommer.

Mesterbrevordningen omfatter i dag 17 000 mestere i 65 ulike fag, og er en viktig grunderutdanning som legger grunnlaget for en rekke smübedrifter over hele landet. Ordningen gir hündverkerne mulighet til ü kalle seg mestere og bruke mestermerket i markedsføringen av sine tjenester. – I lengre tid har vi sett at denne ordningen misbrukes av hündverkere som ikke er kvalifisert til tittelen. Dette jukset ønsker vi ü komme til livs, sier Brustad.

Offentlig sektor etterspør mest arbeidskraft

16

JOBB & NÆRING

Ved utgangen av oktober var det 485 utlyste stillinger i Nord-Rogaland. Helse, pleie og omsorg er den sektoren som etterspør mest arbeidskraft, men ogsü salg og servicenÌringen, reiseliv, industri og bygg og anlegg kommer høyt opp pü listen. Ledigheten for regionen var i utgangen av oktober pü 1,4 %. Dette viser at det, tross finanskrise og nedgangskonjektur, fortsatt er mange muligheter i arbeidsmarkedet i regionen.


abacuskommunikasjon.no

- a flexible and reliable partner

Ung og lovende? Da har vi bruk for deg! Solstad Offshore ASA er et av Norges ledende offshore rederier. Vi har ca 1000 ansatte i aktivitet overalt i verden. Vår overordnede målsetting er å operere de beste båtene med det beste mannskap.

Vi søker medarbeidere til utfordrende jobber i et internasjonalt, trivelig maritimt miljø. Også jenter oppfordres til å søke. Join the “Best Offshore Crew”, se www.solstad.no

www.solstad.no

SOLSTAD OFFSHORE ASA - P.O. BOX 13 - N-4297 SKUDENESHAVN, NORWAY - PHONE +47 52 85 65 00

JOBB & NÆRING

17


SIDEN SIST Vant HMS-prisen Tidligere fagforeningsleder og lensmann i Karmøy, Reidar Gaupås kunne hente HMSprisen 2008 på Rica Maritim torsdag kveld.

Satser på klima og miljø

Prisen ble overrakt av leder i Haugaland HMS, Johannes Breivik under den årlige HMS-konferansen. I begrunnelsen heter det bl.a.

4 av 10 bedrifter i Rogaland har miljø og klima som satsingsområde, viser en undersøkelse foretatt av Konjunkturbarometeret.

“Politiet har, på tross av hektiske, tøffe og svært krevende arbeidsdager, høye forventninger fra publikum og myndigheter klart å fokusere på sitt HMS-arbeid. Vi ser lensmannsdistriktet i Karmøy som den fremste eksponenten for dette. Her har arbeidet med å styrke arbeidsmiljøet og hver enkelt vært målrettet og det har gitt konkrete resultat.”

Miljø- og klimautfordringene skaper forretningsmessige muligheter for næringslivet.

Reidar Gaupås (t.h.) får overrakt HMS-prisen av Johannes Breivik i Haugaland HMS. Foto: Kjell Strand

Fullt hus på Næringscafe Ha alt skriftlig. Før protokoll fra møter og hold en god dialog med tillitsmannsapparatet. Da unngår du bråk i nedbemanningsprosesser, sa advokat Helge Talmo på HNs næringscafe 4.november. Et tyvetalls HN-medlemmer benket seg for å høre den erfarne advokaten snakke om hvilke forholdsregler bedriftene bør ta når de står overfor bemanningskutt. Talmo, som bl.a. prosederte under den såkalte Hillesland-saken på 80-tallet og som på enkelte områder ble historisk, gav gode råd til interesserte tilhørere og svarte på spørsmål om alt fra ansiennitetsprinsippets holdbarhet til kontraktørenes stilling.

Dette er økning på 5,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Samme tall for alle Avinor-eide lufthavner i Norge viser en økning på 3,3 prosent i passasjertallet. Kjartan Kjetland stilte opp med utsøkt mat under næringscafeen. Kjersti Underhaug, Brit Skjøllingstad fra Madsen & Brekke og Terje Hansen ved Rica-hotellene satte pris på både mat og foredrag

På dagtid møter elevene opp med en ferdig besøksplan. De har valgt 4-6 utstillere på forhånd, og besøker en utstiller i 15 min før de går videre til neste. I tillegg får de tid til å vandre fritt rundt og snakke med andre utstillere. Både utstillere og

18

JOBB & NÆRING

Oljen redingen Ordretilgangen for verftsindustrien har falt med 90 prosent på verdensbasis, men norske verft gjør det godt på oppdragene for oljeselskapene – og med en ordrereserve på 60 milliarder kroner.

Politiet var en av deltakerne som påkalte elevens interesse under den årlige yrkesmessen, som gikk av stabelen i Håvikhallen 18. – 20. november.

Foreldre, elever og andre hadde tatt turen ut i messehallen til kveldarrangementet, hvor adm. dir. i Haugesundregionens næringsforening, Egil Severeide holdt et foredrag om de mange mulighetene denne regionen har å byr på.

Helganes øker, landet stagnerer Nesten en halv million mennesker (456.697) mennesker reiste til og fra Haugesund lufthavn de første ni månedene i år.

Nysgjerrig på politiyrket 42 utstillere, videregående skoler, høgskole og universitet, de fleste av de store bedriftene i regionen, samt opplæringskontor og ikke minst offentlige arbeidsplasser som kommuner, politi og Helse Fonna fikk besøk av nesten 2000 ungdommer som i år går i 10. klasse og på vg1 Yrkesfaglig utdanningsprogram.

- Det haster. Vi må komme i gang om vi skal kunne utvikle ny teknologi basert på framtidsorienterte energiformer, sier Terje Vareberg, adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Praksisansvarlig i Haugesund-politiet, Marit Ellingsen forsøker å overbevise noen av de besøkende om politifagets fortreffelighet under yrkesmessen i Håvikhallen.

– Offshore er det eneste segmentet som fungerer. Norske verft er heldige som har oljeselskapene som kunder. Det er det nærmeste vi kommer en motkonjunktur. Ellers har hele verden trukket i håndbrekket, sier direktør Knut Sunde i Norsk Industri til Aftenposten.

elever melder om godt utbytte av Yrkesmessen. Mange ungdommer fikk god hjelp på vegen mot et videre valg av utdanning og yrke, samt et enda bedre innblikk i hva som skjer på arbeidsplassene i regionen. Arrangører av Yrkesmessen er Rotarÿ Kopervik, Rådgivere på Hauglandet og Haugalandet Skole – Arbeidsliv.

Aibel er sysselsatt med store offshoreprosjekter.


`iVVœÊiÀÊÛiÀ`i˜ÃÊÃÌ©ÀÃÌiÊ>ŽÌ©Àʈ˜˜i˜ÊLi“>˜˜ˆ˜}°ÊÊ œÀ}iÊiÀÊۈʏi`i˜`iʓi`ʓiÀÊi˜˜ÊÇäʎœ˜ÌœÀiÀʜ}Ê>Û`iˆ˜}iÀ]Ê Ãœ“Ê…ÛiÀÊ`>}ÊvœÀ“ˆ`iÀʍœLLÊ̈ÊœÛiÀÊ£Ó°äääÊ«iÀܘiÀ°Ê6ˆÊ̈LÞÀʓˆ`iÀ̈`ˆ}iʜ}Êv>ÃÌiÊÃ̈ˆ˜}iÀʈʘœÀÎʘCÀˆ˜}ψÛÊ œ}ʜvvi˜Ìˆ}ÊÃiŽÌœÀ°Ê6ˆÊ…>Àʜ}ÃFÊëˆÃΜ“«iÌ>˜ÃiÊ«FÊÀiŽÀÕÌÌiÀˆ˜}Ê>Ûʏi`iÀiʜ}ÊëiÈ>ˆÃÌiÀÊ̈Êv>ÃÌiÊÃ̈ˆ˜}iÀ]Ê œÕÌÜÕÀVˆ˜}ʜ}ÊÀF`}ˆÛ˜ˆ˜}ʈʜ“Ã̈ˆ˜}ëÀœÃiÃÃiÀ°

`iVVœÊLi“>˜˜iÀÊ>Õ}iÃ՘`Ài}ˆœ˜i˜Ê œ}Ê-՘˜…œÀ`>˜` Som medarbeider hos oss får du mange fordeler: UÊTiÌÌʜ««v©}ˆ˜}Ê>ÛÊ`ˆ˜ÊŽœ˜ÃՏi˜Ì UÊœ`iʏ©˜˜ÃLï˜}iÃiÀ UÊ>ÀÀˆiÀiÛiˆi`˜ˆ˜} UÊœÀ`iÃ«Àœ}À>“

Vi søker personell innen følgende områder: UÊœÌiÉÀiÃÌ>ÕÀ>˜ÌɎ>˜Ìˆ˜i UÊœ˜ÌœÀÉ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>͜˜É©Žœ˜œ“ˆ UÊ >}ˆ}Û>ÀiɎˆœÃŽ UÊ*i`>}œ}ˆŽŽÉL>À˜i…>}i UÊ>}iÀÉ«Àœ`Վ͜˜ UÊ ŽÃÌÀ>œLLiÀÊvœÀÊÃÌÕ`i˜ÌiÀt

adecco.no

-iÊÃ̈ˆ˜}ÃÕ̏Þ؈˜}iÀÊ«FÊÜÜÜ°>`iVVœ°˜œ iiÀÊÀˆ˜}ʜÃÃÊ«FÊxÓÊÇÓÊxxÊÈÈ

JOBB & NÆRING

19


Jobb ombord på et av

verdens fremste offshorefartøy

Vi er i vekst og trenger flere på laget! Eidesvik er kjent for innovative og fremtidesrettede skips- og operasjonsløsninger. Gjennom fokus på moderne miljøteknologi er vi ledende på gassdrift og blir først i verden med å introdusere brenselcelledrift på skip. Våre medarbeidere er vår fremste ressurs for å videreutvikle fremtidsrettede løsninger. Bli med på laget, se www.eidesvik.no for mer informasjon.

Eidesvik Offshore ASA

Telefon 53 44 80 00

www.eidesvik.no


Kanskje er det godt humør som har bidratt til at Thekla Scheit kunne feire sin 103 årsdag for et par uker siden. Foto: Kjell Strand

Bleier, brød og latter Ute er det sen høst og nesten vinter. Værmeldingen sier snø til kvelden, men foreløpig er det seks grader og regn. Inne i leiligheten til Lilly Bjordal Hope på Havnaberg Omsorgsboliger er det godt og varmt. - Du er tidlig i dag, sier hun til hjelpepleier Kjellfrid Sørhus som kommer fra Hjemmetjenesten i Haugesund for å hjelpe til med frokost og insulin. Gjennom mørket skimtes en hyggelig møblert stue med veggene fulle av bilder. Fru Hope har problemer med sterkt lys. Kjellfrid Sørhus smører brødskiver med peanøttsmør mens de spøker om at det egentlig er et pålegg for barn. Fru Hope ordner seg selv med det meste, men det er hyggelig å få hjelp med maten når insulinsprøyten allikevel må sjekkes. Hun setter den selv, morgen og kveld.

bor her for å prate, et par ganger i uken spiser jeg middag på kafeen. Hjelpepleier Sørhus ser til at fru Hope har alt hun trenger før hun må haste videre til neste bruker rett nede i gangen. I dag er hun på Havnaberg, men hun kunne like gjerne kjørt fra hus til hus hvor som helst i byen.

Kastet ut radioen

- Vi prøver å gå mest mulig til de brukerne som er i vår primærgruppe, forteller hun. - Det er viktig at det ikke kommer for mange forskjellige hjelpere innom. Men med mange deltidsstillinger, ferieavvikling og sykdom er det ikke alltid vi klarer det. Hjemmetjenesten er tilknyttet byens fire omsorgssenter, foruten Haraldsvang hvor Sørhus har base, er det Bjørgene, Udland og Vardafjell. Her starter arbeidsdagen med utdeling av besøksliste og rapportlesing fra forrige vakt før hun og kollegaene kjører ut. Til sengeliggende går de to sammen, men i dag er Sørhus alene. De hun skal til klarer seg mye selv.

Hjelperne

- Jeg trives veldig godt her på Havnaberg, det er så sosialt, forteller Lilly Hope. - Av og til møtes vi som

stelle seg, få på klærne. Dele ut medisiner til dem som trenger det. Ta oppvasken. Koke kaffe, finne frem mat og kanskje hjelpe til med mating. Det er ikke alltid like lett å få i seg et bløtkokt egg uten å søle, selv for unge, friske folk.

Hjemmetjenesten skal sørge for at brukerne får hjelp til det de ikke klarer selv. Hjelp til å stå opp,

Thekla Scheit er nettopp blitt 103 år. 14. november var den store dagen. Stuen er fortsatt full av friske blomsteroppsatser. Feiringen skjedde i leide lokaler på Havnaberg med hele familien til stedet, barnebarn og oldebarn inkludert. Kjellfrid Sørhus hjelper henne på badet mens egg og kaffevann koker. De snakker om kjoler. Med gåstolen kommer hun seg rundt i leiligheten, bruker beina så godt som hun kan. - Jeg trives veldig godt her, forteller hun. – Mange kjekke folk, naboene er så greie, og det har veldig mye å si. Jeg liker mennesker. Av Hjemmetjenesten får jeg hjelp til frokost, middag og kvelds, hvor ofte de kommer avhenger av formen min. Hun ser dårlig, og hører dårlig også, men bortsett fra det ser hun forbausende sprek ut der hun sitter i sofaen og blir matet med bløtkokt eggeplomme. Bla om

JOBB & NÆRING

21


Dagens tabletter har hun svelget alle på én gang. Brødskiven med et tjukt lag smør og kaffekoppen klarer hun fortsatt helt selv. Fru Scheit liker kaffen sterk og egget bløtt. - Jeg liker mye smør på brødskiva. Smøret betaler jeg selv, så det er det ingenting å spare på. Kan ikke spare på maten. Hjelpepleieren er helt enig. Noen gleder skal en ha. Stuen er koselig møblert, men her er verken radio eller tv. - Jeg kastet ut radioen, ler Thekla Scheit, - det var bare dritt på den allikevel. Dagene går med til å tenke, og hvile. Det er lov å hvile når man er 103 år gammel. Valgte hjemmetjenesten

Kjellfrid Sørhus er flink til å vise omsorg. Det er bare den hvite uniformsskjorta som forteller at hun er på jobb og ikke en datter eller et barnebarn på besøk. Snakker om løst og fast, passer på at alle hun er innom har det bra. - Rengjøring tar andre seg av, sier hun, men jeg vasker opp og hvis jeg ser det er sølt på gulvet ordner jeg selvsagt det. Og vask oppi doen for eksempel, det er vår jobb.

Tekst: INGEBORG KRINGELAND HALD

Kjellfrid Sørhus startet utdanningen til hjelpepleier da yngstebarnet gikk i tredje klasse. Hadde ikke vært borti yrket før. Visste ikke hva hun gikk til, men valgte hjemmetjenesten etter praksisplassen. Nå har hun vært i jobben i seksten år. - Jeg syns det er kjekt i hjemmetjenesten, forteller hun. – Vi kjeder oss aldri her, det blir helst for få timer på jobb. På hodet i en stol

I omsorgsboligene på Havnaberg bor alle typer mennesker, fra de som klarer seg helt selv til de som trenger hjelp det meste av tiden. Dessuten kan ting fort forandre seg. Den ene dagen er en frisk og sprek. Den neste dagen er plutselig behovet for hjelp der. Det har Ingrid Waraas fått erfare. Etter flere uhell er hun blitt avhengig av hjelp selv om hun fortsatt klarer mye selv. Har stått opp og sitter klar med kaffekjelen når Sørhus kommer for å sjekke medisiner og ordne med litt mat. Den gamle kaffekjelen med skikkelig kokekaffe har hun hatt i nærmere 30 år.

Alder er ingen hindring for å like peanøttsmør, mener Lilly Bjordal Hope

- Jeg var vel litt ovenpå en dag, mente hun, - ble uforsiktig og gikk på hodet i en stol. Brakk bekkenbeinet. Det er seks uker siden. Heldigvis hadde jeg alarmen rundt halsen, så jeg fikk hjelp. Ingrid Waraas har bodd på Havnaberg i elleve år, og er fortsatt fornøyd selv om hun ikke er like sprek som de første fem, seks årene. Nå får hun hjelp fire ganger om dagen. Og om det drøyer før hjelpen kommer denne morgenen klager hun ikke. - Jeg våkner tidlig, forteller hun, - steller og kler meg selv og så legger jeg meg ned på sengen igjen og hviler til Hjemmetjenesten kommer. Anker Eiken er klar for en ny dag.

22

JOBB & NÆRING


maten klarer han å ordne selv. Må bare vise Sørhus at det er noe galt med den nye stolen før hun går. Hun lover å kontakte vaktmesteren så han kan komme opp og se på det. Er sikkert bare noe med en skrue tror hun.

Hjelpepleier Kjellfrid Sørhus hjelper Ingrid Waraas med frokosten.

Latter

De kommunale trygdeboligene på Havnaberg er hyggelige. Koselig stue og kjøkkenkrok. Soverom, bad og gang. Med private møbler blir de akkurat som et hvilket som helst hjem. Om sommeren kan balkongene friste, noen med utsikt over havet, men ikke i dag. I hjemmetjenesten jobber sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, som er et yrke i nær slekt med hjelpepleieren. Hvem som blir sendt til hvilke brukere avhenger av arbeidsoppgavene. - Vi har også mange ufaglærte, forteller Kjellfrid Sørhus, - de gjør en kjempejobb og mange utdanner

seg også etter hvert. Anker Eiken er en blid fyr som ser mye yngre ut enn han visstnok er. - Hvordan er det med deg i dag, bare godt? Spør Sørhus etter at hun har ringt på og låst opp. – Nei, har du hevet av deg t-skjorta i natt? De ler begge to, men med vinduene åpne er det blitt kaldt i leiligheten, så Eiken må ha vært varm. På bord og hyller er julepynten allerede fremme, eller kanskje har den stått der siden i fjor. Hvem vet, hyggelig er det i hvert fall. Eiken får hjelp med stellet og sengen redd opp, men

Arbeidsoppgavene i Hjemmetjenesten er mange og varierte. Eggekoking, bleieskift og oppvask er bare noen av dem. Og alle oppgaver blir utført med den samme store respekten og et godt humør som skaper sterke bånd mellom den som hjelper og den som får hjelp. - Noe av det som er kjekkest med jobben er at vi har så mange forskjellige arbeidsoppgaver, synes Kjellfrid Sørhus. – ingen dager er like, og det liker jeg. Det er lenge til Kjellfrid Sørhus er ferdig med sin vakt for dagen, og kveldsvakten skal overta. Det er fortsatt mange som skal ha besøk. Anker Eiken er påkledd, ferdig med frokosten og klar med gåstolen. Kanskje skal han ned til biljardrommet på Havnaberg, ryktene sier at det er et sted han liker seg godt.

Kaffekoppen klarer 103 år gamle Thekla Scheit selv, men hjelp med egget kan være greit.

JOBB & NÆRING

23


Designeren som ble banksjef Hun er utdannet grafisk designer, men vel plassert i banksjefstolen. Og til sommeren skal hun gifte seg. - Men det blir et ”finanskrisebryllup”, bedyrer hun. Ingen skal si at Ingun Solberg er stor på det. Kontoret hun tar imot oss på i Postbankens lokaler i Haraldsgata 90 bærer såmenn ikke preg av å være tilegnet en banksjef. Men i samtalens løp forstår vi at 30-åringen fra Haugesund har beina godt plantet på jorda, og ikke har falt for fristelsen til å ”ta av”, selv om hun kan smykke seg med tittelen Avdelingsbanksjef.

Tekst: EGIL SEVEREIDE

Kvinnelig banksjefer er det ikke mange av på Haugalandet. Ikke i region Sør i Postbanken heller. I distriktet som spenner fra Haugesund til Porsgrunn er hun eneste høne i kurven. På landsbasis er kvinnerepresentasjonen bedre. - Særlig i region nord er det en del kvinner, forteller Ingun Solberg. Hun er en av dem som Haugesundregionen jobber hardt for å få tak i. Kloke hoder som reiser ut for å skaffe seg en utdannelse, og som kan komme tilbake og berike regionens næringsliv. Men Ingun innrømmer at hjemkomsten ikke var direkte smertefri. - Samboeren min er arkitekt og vi hadde en lang diskusjon om hvor vi skulle bosette oss etter studiene. Jeg utdannet meg til grafisk designer, men vi kom tilbake da nedgangstidene satte inn for fullt i 2001. Bjarne (Harloff er samboerens etternavn) fikk seg heldigvis jobb i Opus, jeg fikk et vikariat i et reklamebyrå, men ble oppsagt etter en kort periode. Da meldte spørsmålet seg om vi skulle reise tilbake til Oslo, men heldigvis slengte jeg inn en søknad om jobb i Postbanken. Jeg oppfylte ikke så mange av kriteriene i søknaden, men fant i hvert fall ut at jeg tilfredsstilte ett: samfunnsengasjert. Det holdt visst, ler Ingun Solberg. I Postbanken jobbet hun som finansrådgiver og lærte seg raskt bankhåndverket. Men lysten til å videreutdanne seg lå latent og i 2005 begynte hun på BI. Hun er fortsatt på skolebenken og skal ta sin avsluttende eksamen i bedriftsøkonomi våren 2009, men har ingen planer om å slutte å studere.

24

JOBB & NÆRING

-Jeg kan godt tenke med å sitte i et bedriftsstyre sier banksjef Ingun Solberg. Foto: Kjell Strand

- Det er mange spennende studier å ta fatt på, sier Ingun Solberg I mellomtiden er hun altså blitt banksjef med ansvar for fem medarbeidere og en aktiv kapital på 3 milliarder kroner. Postbanken er i sin helhet eid av DnB NOR ASA, og er en ren privatkundebank. Ingun Solberg merker ikke så mye til finanskrisen foreløpig utover det at det er flere kunder som dropper fra bank til bank for å spørre om lån. - Kravene til egenkapital er høynet i alle banker, men gode kunder kan fremdeles låne opp til 100% i Postbanken.Vi er generelt mer forsiktige nå, og ser på utdannelse, jobbmuligheter i tilfelle de skulle miste sitt nåværende arbeid og andre faktorer som har betydning for muligheten til å betjene lånet. Jeg tror vi først kommer til å merke konsekvensene av finanskrisen når jobbene blir utrygge. - Hva gjør dere hvis kunder ikke klarer å betjene lånene sine? - Vi hjelper til så godt vi kan. Vi kan lansere flere alternativer, som for eksempel å strekke lånets løpetid, bare betale renter i en periode, sette opp et budsjett for kunden som forteller hvor det kan kuttes, i verste fall om kunden bør selge boligen eller bilen og se om skattetrekket er tilpasset inntekten, sier avdelingsbanksjefen i Postbanken.

Ingun Solberg er opptatt av regionen, og har nylig meldt sin interesse for å være med i Styrestall Haugalandet, som administreres av Haugesundregionens Næringsforening. - Jeg kan godt tenke meg å sitte i et eller flere bedriftsstyrer. Kanskje noen har bruk for min kompetanse, spør 30-åringen som selv bor hun i rekkehus på Porshaugen sammen med samboer og to barn. Hun får kick av å trene, selv om hun gjerne skulle vært litt flinkere. Nå følger hun ei ”kom i form”-oppskrift fra Grethe Waitz. Å trene gjør godt mentalt. Jeg skulle gjerne vært flinkere til å skille jobb og fritid, men treningsturen hjelper godt på, sier Ingun Solberg, som er en ivrig leser av litteratur. - Jeg har en søster som jobber i Aschehoug, og jeg har minst tre bøker på nattbordet til enhver tid. En jeg nettopp har lest, en jeg leser, og en jeg skal lese. Til sommeren skal hun smis i hymens lenker, som det så prosaisk heter. Men banksjefen har ikke tenkt å slå ut håret, og lage et ekstravagant bryllup. - Det blir vel et finanskrisebryllup, ler hun. Innenfor rimelighetens grenser, men likevel flott nok til å bli husket..


Snart set Gunn M. Handeland seg i førarsetet i drosjebilen sin og køyrer kundene att og fram ...

ABACUSKOMMUNIKASJON.NO • FOTO: ØYVIND SÆTRE

Raskare Tilbake

Gjennom ordninga Raskare Tilbake fekk hjarte- Mange pasientar er blitt behandla og fleire av opererte Gunn M. Handeland behandling eit halvt desse er allereie attende i jobb. Kontakt din fastår tidlegare enn venta. Og denne ordninga ga lege og spør om Raskare Tilbake. Dette tilbodet Handeland eit nytt liv.

gjeld sjukehusa i Haugesund, Stord og Odda og dei psykiatriske sjukehusa i Helse Fonna.

Er du sjukemeld, eller står i fare for å bli sjukemeld? Helse Fonna kan gi deg behandling innan Du finn meir informasjon om Raskare Tilbake 30 dagar.

her: www.helse-fonna.no

www.helse-fonna.no

JOBB & NÆRING

25


- Det beste med nye eiere er at vi har gått fra å være en støttefunksjon i Hydro til kjernevirksomhet i BIS Production Partner, sier Einar J. Mustaparta og Trond Fludal.

Fra kostnad til inntekt I april i år ble Hydro Production Partner kjøpt opp av tyske Bilfinger Berger Gruppen. De nye eierne er dobbelt så store som Hydro og den største i Europa på industrielt vedlikehold. Hittil har virksomheten stort sett betjent Hydro, men er nå klar for å tilby sine tjenester fullt ut også til andre aktører innen prosessindustri, kraftindustri og metallverk. Tekst: INGEBORG KRINGELAND HALD

BIS er inndelt i to forretningsområder. Det ene området er vedlikehold, modifikasjon og prosjekt som med 23 ingeniører og teknikere tar seg av vedlikeholdsstøtte, prosjektledelse og engineering. Det andre forretningsområdet er vedlikehold, som har forskjellige typer verksteder for maskinering, sveising og rør, kjøretøy, elektro/automasjon og mekanisk. Nye kunder

Som en del av oppkjøpsavtalen har BIS en fem års avtale med ytterligere tre års opsjon på vedlikehold av bygninger, maskiner og høyspent/elektro for metallverket på Hydro. Men vedlikeholdsavdelingen har allerede begynt å få inn eksterne kunder, blant annet har de en vedlikeholds- og reparasjonsavtale med O. Hansen & Sønner AS på Karmøy og en reparasjonsavtale av spesialkjøretøy og utstyr for asfalteringsfirmaet Lemminkainen.

Flere ansatte

I Norge er BIS Production Partner AS i tillegg til Karmøy lokalisert på Rjukan, Holmestrand, Høyanger, Årdal, Sunndal og Glomfjord i tillegg til hovedkontoret i Porsgrunn. På Karmøy er omsetningen på 180 millioner, hvorav 20 millioner pr i dag er relatert til eksterne kunder på Haugalandet. BIS på Karmøy har 200 ansatte, periodevis med ytterligere 100 innleide og entreprenører. - Vi trenger stadig nye medarbeidere innen alle områder, forteller Trond Fludal. – Vi har et godt arbeidsmiljø og er inne i en spennende utvikling. Siden 2000 da vi ble egen resultatenhet i Hydro har vi vokst med 10% hvert år, og oppkjøpet fra Bilfinger nå i 2008 gir oss muligheten til å fortsette å vokse videre.

Kjernevirksomhet

Hydro eier i en overgangsperiode fortsatt 15% av aksjene, er den største kunden, og BIS Production Partner AS som er det nye navnet, holder fortsatt til inne på Hydros industriområde på Karmøy. Der disponerer de 11.400 kvadratmeter fordelt på kontorer og fem verkstedhaller. - Hovedforskjellen etter oppkjøpet er at vi nå har fått eiere som har industrielt vedlikehold som sin kjernevirksomhet, sier daglig leder i ingeniørdelen av BIS Einar J. Mustaparta. – Nå bidrar vi til inntjeningen istedenfor å være en ren kostnadspost. Det betyr også at vi har friere tøyler både til å ansette folk og til å ta oppdrag utenfor Hydro.

26

JOBB & NÆRING

- Vi er nå klare for å gå ut for fullt til eksterne bedrifter på Haugalandet, sier Mustaparta. – Vi kan bidra med alle typer tjenester innenfor vårt virksomhetsområde til næringsmiddelindustrien, olje og gass, fiskefòr og finkjemi. - Vi har fått en fin erfaring gjennom det arbeidet vi har gjort og fortsatt gjør for Hydro, sier markedsog forretningsutvikler Trond Fludal. – Den kompetansen kan vi nå bruke overfor bedrifter utenfor Hydrosystemet, og vi har allerede fått gode signaler fra markedet. Hittil i år har vi gjort vedlikeholdsavtaler med en varighet på lengre enn to år for 11,5 millioner kroner.

Intens konsentrasjon på sveise- og rørverkstedet.


K^b³WaZgZg`nhiZc

@dciV`idhhe€iZaZ[dc/*',*)***

6c_V@#;_Zaa]Z^b

DaZEZiiZg<g^cY]Z^b

GjY^c;g³naVcY

?VccZ>gZc=VchZc

=^aYZ\jc6#CdgYh`d\

 HHiZga^c\ 6 ;gV``V\_ZgYkZ^Zc-.!**+(;³ggZh[_dgYZc! Ia[/*',*)***!;Vm/*',*)*+%!hVa\5VhhiZga^c\#cdlll#VhhiZga^c\#cd


MARITIMT:

Av Sverre Meling jr. Daglig leder, Maritimt Forum

Fire forutsetninger for å lykkes Jeg vil peke på fire grunnleggende forutsetninger som ligger bak at en by, en region eller et land viser seg livskraftig. Infrastruktur, nærheten til råvarer, kunnskap og kapital. Dette kan vises med fire eksempler:

1. Venezia hadde aldri blitt Europas ledende handelsmakt i senmiddelalderen dersom det ikke var for en gunstig beliggenhet midt mellom Østens tilbud av råvarer, så som krydder og silke, og en voksende etterspørsel i Vest-Europa. I tillegg hadde Venezia en havn som lett kunne beskyttes ved at lagunen byen ligger i, ble stengt av med fysiske sperringer når krig truet. 2. Haugesundregionen hadde aldri vært det regionen er i dag uten nærheten til havet. Havet utgjør over 70 % av jordoverflaten og inngir utallige muligheter knyttet til transportoppdrag og ressursutnyttelse. Hos oss vokste skipsfart og maritim industri ut av de rike sildefiskeriene, og når oljen kom, tilpasset vi næringslivet vårt til dette. 3.

Sverige hadde aldri hatt Ericsson, Volvo og Saab var det ikke for at myndighetene satset mye på kunnskap og forskning. Den industrielle utviklingen i Sverige i forrige århundre var imponerende, og den kom på tross av et voksende skattetrykk og en stadig tyngre offentlig sektor.

4.

For få måneder siden gikk vi gjerne til historien og børskrakket på Wall Street i 1929 for å hente et godt eksempel på hva redusert tilgang på kapital fører til. I dag kan vi bla opp i hvilken som helst avis.

Bestill flybilletter selv på: w w w. r ya n a i r. c o m

KAMPBILLETT + HOTELL 3 netter m/ frokost Pris fra KUN kr.

Vårt alles mål for Haugesundregionen må være å bevare og videreutvikle nettopp livskraften. Maritimt Forum sitt noe mer begrensende mål er at regionen skal være helt i tet nasjonalt og internasjonalt innen maritim næring. Når man i EU diskuterer virkemidler for å utvikle regionale maritime klynger, skal det lande delegasjoner på Helganes som kommer for å se og lære. Men vi er ikke helt der ennå. Nærheten til havet og råvarene er det som sagt ingenting å si på, men det er mangler både når det gjelder infrastrukturen og kunnskapsmiljøet.

pr. person i dobbeltrom

KOMPETANSE GIR KONKURRANSEKRAFT AOF Haugaland er kompetansepartner for en rekke ledende bedrifter på Haugalandet. Vår styrke er å finne løsninger og utvikle gode opplæringstiltak. Vi har også en rikholdig kursportefølje som du finner på www.aof-haugaland.no Har din bedrift et opplæringsbehov? Ta kontakt!

AOF Haugaland Tlf. 52 70 90 00 www.aof-haugaland.no e-post: haugaland@aof.no

28

JOBB & NÆRING

Tiden er forbi da en skipsfartsby kunne leve bare på sjøverts kommunikasjoner.Venezia kunne det og var best tjent med å være fysisk avsondret, i krig fra Adriaterhavet, til daglig fra fastlandet, men Haugesundsregionen må få bedre kommunikasjoner, på vei og bane som i luften. Mot slutten av 1960-årene presenterte skipsreder Thomas Christian Haaland, flyplassens far, et regnestykke hvor han viste til at han kunne ha innvilget seg tre uker lenger sommerferie bare på innsparingene en lokal flyplass ville ha gitt i forhold til reisene han årlig hadde til utlandet. Den typen regnestykker er fremdeles aktuelle. I så måte er det tragisk at en så stor del av den oppsparte oljeformuen vår er tapt i finansmarkedene i løpet av høsten. Pengene kunne ha vært brukt på varig infrastruktur. Næringslivet i Haugesundregionen har ingen tradisjon for å samarbeide tett med forsknings- og utviklingsmiljøer. Mange næringslivsledere tenker at det er krevende kunder som fører til innovasjon og at forskerne bare er virkelighetsfjerne. Det er de ofte også, men både den praktiske sjømannsutdannelsen og den operative driften av skipene kan bli bedre dersom vi klarer å få til en forskning som gir ny kunnskap basert prosjekter utviklet i nær dialog med næringen. I Maritimt Forum har vi snakket mye om dette. Nå må det handles. La oss håpe ikke finanskrisen ødelegger for oss.


Karrieremuligheter Foto: Øyvind Sætre | J. Gaston

Din utvikling - vår suksess

Østensjø Rederi utvikler og driver noen av verdens mest avanserte supplyskip, subseaskip og taubåter. Ønsker du å bli med oss inn i framtiden?

Østensjø Rederi P.O.Box 394, 5501 Haugesund, Norway | Tel.: +47 52 70 45 45 | Fax: +47 52 70 45 50 | post@ostensjo.no | www.ostensjo.no

JOBB & NÆRING

29


Sjétongane for full musikk Geir Kvam fra Haugesund er nå ute med sin tredje bok i serien om ”Sjétongane”. Denne heter “Sjétongane for full musikk”, og handler som de to første om noen av de som vokste opp i gatene rundt Hauge skole i Haugesund på 50, 60 og 70-tallet. - Tittelen henspeiler på det musikalske. Skolen hadde nemlig fått seg skoleorkester, og dermed var det mange av deltakerne som snek seg fram med fiolinkasse til øvelse. Det var nemlig ikke like akseptert å spille fiolin som det var å spille i guttemusikken. Ikke nok med at du kunne bli mobbet for det, med fiolinkasse kunne du risikere juling om du støtte på feil person, sier Geir Kvam til Jobb & Næring. Men selv om det kunne gå hardt for seg i det miljøet Kvam skildrer, så er det lått og løye og morsomme episoder som skildres. Og mange flere enn ” sjétongane” på Hauge vil kjenne seg igjen i humoren.

Geir Kvam er ute med sin tredje bok om ”sjétongane”. Foto Odd-Atle Urvik

Stinn brakke i auditoriet på Kårstø da Haugesundregionens Næringsforening og StatoilHydro inviterte til informasjonsmøte.

Mer i vente på Kårstø Kårstø-anlegget kan bli en stabilisator i den nedgangstiden vi nå ser ut til å være inn i. Flere betydelige oppgraderingsprosjekter ligger i løypa de neste 5 til 7 årene. Det var den gode nyheten et syttitalls næringslivsleder ble presentert, da HN sammen med Statoil Hydro inviterte til informasjonsonsmøte på Kårstø onsdag kveld. Der presenterte prosjektlederne Terje

30

JOBB & NÆRING

Iversen i StatoilHydro og Leif Solberg i Gassco det omfattende KEP2010-prosjektet som er et av de tre største industrioppgraderingsprosjektene som er gjennomført her i landet.

annet har Aibel en kontrakt verd 475 millioner kroner,Veidekke en kontrakt på 120 millioner og lokale entrepreprenører som Vassbakk & Stol har også omfattende arbeider på anlegget.

Kostnadsrammen ligger på 6.5 milliarder kroner og arbeidene skal bidra til å oppgradere Kårstøanlegget til dagens industristandard. Det er instrumentene i de eldste delene av anlegget som skal skiftes ut og det er delt ut betydelige kontrakter til internasjonale, nasjonale og lokale selskaper. Blant

Men i følge prosjekdirektør Terje Iversen er det mer i vente. I de neste fem til syv årene forventer Statoil Hydro å gjennomføre nye oppgraderings/utbyggingsprosjekter som vil gi lokal industri noe å bryne seg på.


Jobbfrukt til â&#x20AC;?I Jobbâ&#x20AC;? og Kirkens Bymisjon Denne mĂĽnedens jobbfrukt gĂĽr til Kirkens Bymisjon og deres viktige arbeid for rusavhengige. Gjennom prosjektet â&#x20AC;?I Jobbâ&#x20AC;? gir de et lavterskeltilbud til noen ev dem som trenger det aller mest.

JOBBFRUKT

Tekst og foto: OLA CHRISTIAN BĂ&#x2026;RDSEN

Siden sommeren 2007 har de sakte men sikkert bygd opp et tilbud som blir satt stor pris pĂĽ. NĂĽ er det gjennomsnittlig 14 stykker pĂĽ jobb hver dag. - Jeg gleder meg til ĂĽ komme pĂĽ jobb, sier StĂĽle Knutsen. Han er en av de som trofast møter opp hver mandag, onsdag og fredag for ĂĽ gjøre et godt stykke arbeid. - Du treffer andre folk og dette er et lyspunkt i hverdagen, forteller han. Gjennom â&#x20AC;?I Jobbâ&#x20AC;? gir Kirkens Bymisjon rusmiddelavhengige en mulighet til ĂĽ gjøre meningsfylt arbeid. Dagen starter med frokost fra 8.30 til 9.00. Der fĂĽr de blant annet ferskt brød fra Naturbakst. Deretter bĂŚrer det ut for ĂĽ arbeide. 4 personer drar ned til Haugesund sentrum for ĂĽ plukke søppel. Dette er en avtale â&#x20AC;?I Jobbâ&#x20AC;? har med Haugesund Kommune. - Vi har fĂĽtt mange tilbakemeldinger om at Haugesund sentrum har blitt en triveligere plass ĂĽ vĂŚre etter at vĂĽre folk begynte ĂĽ plukke søppel, forteller arbeidsleder Jone Weyer. I tillegg til søppelplukkingen gjør â&#x20AC;?I Jobbâ&#x20AC;? alt fra hagearbeid, rydding til legging av parkett. De har ogsĂĽ avtale med et borettslag om utvendig vedlikehold pĂĽ sommerstid. - Det er ikke alltid selve arbeidsoppgavene som er det givende, men det er følelsen av ĂĽ bli satt pris pĂĽ, sier han. Og tro ikke at de kommer og jobber gratis. Alle fĂĽr betalt 50 kroner timen fra klokken 8.00 til 12.00. De mĂĽ levere skattekort første dagen de kommer for ĂĽ jobbe, og â&#x20AC;?I Jobbâ&#x20AC;? sørger for ĂĽ betale arbeidsgiveravgift og skatt. Dette kommer i tillegg til eventuell trygd eller stønad, og fører etter avtale med Haugesund Kommune ikke til noe avkortning i dette. - Kravet om ĂĽ møtte opp tidlig om morgenen, og med skattekort, gjør at vi fĂĽr inn de som er mest motiverte, sier Weyer. - De som jobber for oss er de som har kommet litt skeivt ut, og ikke passer sĂĽ godt inn i det normale arbeidslivet. Hos oss fĂĽr de komme som de er og alle passer pĂĽ hverandre. Han forteller at prosjektet hjelper dem med selve rusproblemet ogsĂĽ. De

Fire fornøyde karer etter vel utført arbeidsøkt. Fra venstre: Oscar Haaland, Stüle Knutsen, Skuli Johannsson, arbeidsleder Jone Weyer

som møter opp har fütt bedre kontroll over rusproblemet sitt. Rusnivüet deres synker før de skal pü jobb. Dagen før har de ogsü lavere inntak av rusmidler. En periode mütte Kirkens Bymisjon sette et tak pü hvor mange personer de kunne ha i arbeid, ettersom de ikke hadde nok penger. De hadde ikke rüd til ü lønne flere enn 10 stykker. - Dette var en slitsom tid, forteller Weyer. - Det var tungt ü mütte fortelle til den som kom som nummer 11 at han dessverre ikke kunne fü jobbe den dagen. Nü har penger fra Aibel, Hydro og StatoilHydro gjort at Bymisjonen kan klare ü holde dem

som kommer i aktivitet. De har ogsü ambisjoner om ü utvide tilbudet, men tar det steg for steg. Da Jobb og NÌring var innom pü ürets første snødag med fruktkorgen, er stemningen god. De er akkurat ferdige med dagens innsats og kan se fram til en helg etter en god arbeidsøkt. - De synes er herlig ü kunne ta helg med god samvittighet slik som alle andre, sier Weyer, som legger til at det er imponerende at sü mange som 14 stykker fant veien i dag. - De fleste gür eller tar bussen til jobb, og pü ürets første snødag er det ingen liten bedrift, sier han.

TIPS OSS OM NOEN SOM FORTJENER EN FRUKTKORG: jn@dhr.no

            

  

       

         

   

      

 

              

6ILEVERER400KURVERPĂ&#x152;(AUGALANDET HVERUKE

 

)NDUSTRIPARTNER+ARMÂ&#x2019;Y!3 TELEFON EPOSTJOBBFRUKT IPKNO WWWIPKNO

JOBB & NĂ&#x2020;RING

31


 S F L L B N H H Z # PT I H B 5BLE     M L   MÂ&#x2019;SEBH /ZUUUBLHFOJBMUFOLFMU NFE#ZHHNBLLFSUBLLPOTFQU

* 5 første som signerer für gratis takrenner levert og montert.

* Alle som skriver tak avtale für gratis takhatt med pü kjøpet.

* Takeksperter fra Monier og Byggmakker gir rĂĽd og tips.

* Ta med familien og kjøp julegavene eller fü tips til oppussingen mens far für nytt tak.

1 - Nytt tak

med eller uten hĂĽndverkertjenester.

Har du et gammelt tak? Er taket ditt lekk? Har naboen et penere tak enn deg? Ta kontakt med oss.

6 - Kontrakt

2 - Takekspert Vi har takeksperter som avdekker ditt behov, og som hjelper deg gjennom hele prosessen.

3 - Taksjekk En takekspert sjekker taket ditt kostnadsfritt og helt uten forpliktelser innen 10 arbeidsdager fra du tok kontakt med Byggmakker.

4 - Trenger du hjelp? Trenger du hjelp til ĂĽ legge nytt tak setter Byggmakker deg i kontakt med en dyktig hĂĽndverker.

NĂĽr du leier hĂĽndverker fĂĽr du en standardkontrakt som sikrer at oppdraget er deďŹ nert og at arbeidet utføres til avtalt tid og pris.

7 - Tjenester Gjør du jobben selv kan Byggmakker hjelpe deg med ü vurdere om du mü sende byggesøknad m.m., eller formidle nødvendig hjelpemidler som verktøy, lift, stillas og containere.

8 - Miljø Byggmakker tar miljø pü alvor og sikrer at alt avfall hündteres pü en miljøvennlig müte nür taket er ferdig lagt. Det sparer deg for penger og gir deg en ryddig anleggsplass etter endt oppdrag.

5 - Pristilbud Vi gir deg en komplett pris pĂĽ hele taket,

HAUGESUND

e perfekt ne den r n e ďŹ k ĂĽ k a lig m Vanske ? Da er Bygg g. de en julegav rt tingen for o k e v a g

Industrigaten 25 5537 Haugesund Tlf: 51 37 12 00 Ă&#x2026;pent: 7-20. 9-17


Nytt tak på 1 uke ! - Det hjelper ikke med nye fliser på badet om det lekker fra taket..... Gi huset ditt et ansiktsløft, skift panner før det er for sent. Utskiftning av panner koster som regel mindre og går raskere enn du tror. Vi gir gratis befaring på taket ditt. Ta turen til Byggmakker Haugesund den 6. desember for en prat. Tar du med deg tegninger/bilder av huset så kan vi gi deg et raskt prisoverslag.

Byggefirmaet Kjellesvik og Flatnes as - Tlf: 41 85 85 60/70 - post@byggefirmaet.no

7n\\bV``Zg\^gWdgiegZb^Zg[dg c²gbZgZ&'%%%`gdcZg =`[jj^lehcWd][[dZ[hZ[jil´cc[h_ Z[jj[XWZ[aWh[j C€ WZÒccZg YZi hZ\ Zi j`_Zci VciVaa \jaZ WVYZ" ZcYZg ^ YZiiZ WVYZ`VgZi e€ 7n\\bV``Zg =Vj\Z" hjcY#@db^ccdbd\\_ZiiÄd\k^ccWVYZ`VgZi "KZY€i^eeZVciVaaZiWa^gYjbZY^igZ`c^c\Zc Vk WVYZ`VgZi [gV =V[V 7g^\\ i^a Zc kZgY^ Vk c²g" bZgZ &' %%% `gdcZg! h^Zg hVa\haZYZg kZY 7n\\" bV``Zg=Vj\ZhjcY!>c\jccK^`Zc# " :i hi^a[jaai egdYj`i! hdb \^g dei^bVa `db[dgi d\ZgVk]³n`kVa^iZi# :cZc`Zad\bdghdb`dc`jggVchZhdb`VcWa^ hk²gih€^ccWg^c\ZcYZ#An``Zi^a @dc`jggVchZc kVgZg i^a d\ bZY a³gYV\ '%# YZhZbWZg#

7VYe€7n\\bV``Zg 7VYZiZgZibnZWgj`id\Zi`dhiWVgigdb!YZg[dg Zg YZi k^`i^\ € kZa\Z Zc a³hc^c\ hdb Yj Wa^g [dg" c³nY bZY# Bja^\]ZiZcZ Zg bVc\Z! `dbW^cVh_d" cZcZjZcYZa^\Z!h€iVYZ\\dYi^Y^eaVcaZ\\^c\h" [VhZcd\^``Zc³abZY€[dg]³gZYZ\bZY[V\[da` ]dh7n\\bV``Zg# " K^ i^aWng ^ciZg^³g]_Zae d\ ji[dgb^c\ Vk WVYZi

Y^ii ha^` Vi Yj h`Va k²gZ &%% h^``Zg e€ kVa\ Vk a³hc^c\Zg! YZh^\c! [Vg\Zg d\ a³hc^c\Zg! h^Zg >c\jccK^`Zc# " 7VYZgdbhb³WaZcZ k^ [³gZg `dbbZg WaVci VccZi[gV=V[Vd\;Vb^a^Z7VYZi#9^hhZWVYZgdbh" b³WaZcZ Zg egV`i^h`Z! Zc`aZ € ]daYZ gZcZ d\ Zg hVbi^Y^\Vk]³n`kVa^iZi# KZa`dbbZci^adhh

7n\\Z`dcid BZY7n\\bV``ZgWn\\Z`dcid[€gYj i^ahZcYi[V`ijgV!d\VaaZ`_³e]dh7n\\" bV``ZgZgjiZcgZciZgd\\ZWng^cci^a [V`ijgVZc[dg[VaaZg#7n\\Z`dcid]Vg^c\Zc ZiVWaZg^c\h\ZWngZaaZg€gh\ZWng#

JOBB & NÆRING

33


CNC - OPERATØRER Delta Maskinering AS i Haugesund er en moderne produksjonsbedrift med 17 ansatte. Bedriften har gjennom en årrekke levert sine produkter og tjenester til det lokale, nasjonale og internasjonale marked, vesentlig innen offshore relaterte områder. Vårt hovedområde er maskinering i moderne CNC maskiner. Har du relevant yrkeserfaring og/eller fagutdanning - og kan tenke deg å jobbe hos oss, ta kontakt med Arne Hustvedt på T: 52 70 43 80 eller e-post: arne@deltamaskinering.no

Delta Maskinering AS, Boks 4003, 5506 Haugesund T: 52 70 43 80 www.deltamaskinering.no

GAVETIPS! Strikke jakke

Bukse

149,299,-

ETR Elektro & Telecom AS har 24 medarbeidere og er etablert i egne lokaler i Norheim Næringspark. Vi leverer alle typer elektroog telecom installasjoner til privat personer og næringsliv på Haugalandet. Omsetningen i 2007 var på ca 22 millioner. Både kundemasse og oppdragsmengde er jevnt stigende, og vi søker derfor etter nye dyktig medarbeidere som kan befeste og styrke vår posisjon i markedet. Nye medarbeidere søkes for snarlig ansettelse;

• BAS / prosjekt-elektriker • Service-elektriker Vi kan tilby: • Varierte arbeidsoppgaver. • Konkurransedyktige lønnsbetingelser. • Gode pensjons- og forsikringsordninger. • Godt arbeidsmiljø. • Disponering av servicebil. Søknadsfrist er 5. desember 2008. Alle søknader behandles konfidensielt.

www.byoung.com

Markedet Oasen Storsenter Amanda Storsenter Kopervik

34

JOBB & NÆRING

Kontaktperson: Daglig leder, Helge Pedersen Tlf. 52 84 51 65 / 934 57 465 helge.pedersen@etr.no Søknaden sendes snarest til: ETR Elektro & Telecom AS Norevegen 30, 5542 Karmsund eller til helge.pedersen@etr.no


NYTT OM NAVN Katrine Kristiansen

Ørjan Andre G Langeland Nå: Selger, trelast. Byggmakker Haugesund

Før: Grafisk Designer i Abacus Kommunikasjon Nå: Grafisk Designer i designbyrået Team Seven AS

Lars Kristian Andenes

May Britt Fanebust

Nå: Selger, trelast. Byggmakker Haugesund

Før: Kundekonsulent hos Dressmann Oasen Nå: Kontormedarbeider i designbyrået Team Seven AS

Victor M O Viestad

Knut Andreas Tollaksen

Nå: Selger, trelast. Byggmakker Haugesund

Nå: Selger, trelast. Byggmakker Haugesund

Hjelp til eksportbedriftene Regjeringen foreslår å øke rammene for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Innovasjon Norge. Dette vil sikre eksportbedrifter kontrakter og øke investeringene, særlig i små og mellomstore bedrifter i Norge, hevder Regjeringen.

– Vi bruker statlige banker og garantier for å sikre norske arbeidsplasser. Betydelig økte rammer i GIEK og Innovasjon Norge sikrer norske bedrifter kontrakter ute og investeringer hjemme. Dette er et av mange tiltak regjeringen setter inn for å møte tilbakeslaget i internasjonal økonomi, sier statsminister Jens Stoltenberg. Regjeringen foreslår å utvide den alminnelige garantiordningen med inntil 50 milliarder, til 110 milliarder kroner. Videre foreslår regjeringen å utvide ordningen med byggelånsgaranti for skip til 8 milliarder kroner, fra dagens ramme på 5 milliarder. Utvidelsen i den alminnelige garantiordningen kommer i tillegg til økningen på 10 milliarder.

Statsminister Jens Stoltenberg.

JOBB & NÆRING

35


JOBB NÆRING &

Det naturlige stedet for stillingsannonser Lavest kontaktpris

Størst opplag

Kontakt: Eva, eva@dhr.no - 52 84 54 88 eller Jan Åge, jan@dhr.no - 908 25 707

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS

For å styrke reiselivssatsingen i regionen har private interesser sammen med kommunene i regionen etablert Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS som er en videreføring av Destinasjon Haugalandet. Selskapet er tilført økte ressurser og skal med ett styrket kommersielt fokus arbeide med markedsføring av regionen mot det nasjonale og internasjonale Ferie & Fritid- og MICE markedet. Selskapet samarbeider nært med FjordNorge, Innovasjon Norge og lokale reiselivsansvarlige i kommuner og fylke. Selskapet skal arbeide aktivt for lokale reiselivsaktører med å koordinere markedsføring og bidra til produktutvikling. Selskapet driver også turistinformasjon i Haugesund og har p.t. fire årsverk.

For å styrke reiselivssatsingen i regionen har private interesser sammen med kommunene i regionen etablert Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS som er en videreføring av Destinasjon Haugalandet. Selskapet er tilført økte ressurser og skal med ett styrket kommersielt fokus arbeide med markedsføring av regionen mot det nasjonale og inter-nasjonale Ferie & Fritid- og MICE markedet. Selskapet samarbeider nært med FjordNorge, Innovasjon Norge og lokale reiselivsansvarlige i kommuner og fylke. Selskapet skal arbeide aktivt for lokale reiselivsaktører med å koordinere markedsføring og bidra til produktutvikling. Selskapet driver også turistinformasjon i Haugesund og har p.t. fire årsverk.

Til vår reiselivssatsning søker vi

Til vår reiselivssatsning søker vi

Kurs og konferansesjef

Turistvert og billettansvarlig

til arbeid med satsningen mot kurs- og konferansemarkedet

til arbeid på turistinformasjonen i Haugesund

Arbeidsoppgaver: ✓ Salgs, markedsførings- og resultatansvar for satsningen mot kurs- og konferansemarkedet ✓ Oppfølging av medlemmer, kunder og andre aktuelle interessenter ✓ Oppfølging av festivaler og selskapets satsning mot dette markedet

Arbeidsoppgaver: ✓ Salg av busskort for Kolumbus og Skyss ✓ Ruteopplysning 177 ✓ Hjelp og veiledning til turister ✓ Utsending av vår brosjyre

Ønskede kvalifikasjoner: ✓ Høyere utdanning innen økonomi, markedsføring, reiseliv e.l. ✓ Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig ✓ Gode språkkunnskaper ✓ Selvstendighet og gjennomføringsevne ✓ Være strukturert og ha fokus på resultater ✓ Utadvendt og evne til å skape tillit og bygge relasjoner Den som ansettes må være forberedt på en del reisevirksomhet, og arbeid ettermiddag og kveld. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder/reiselivssjef Tore Gautesen, mobil 922 26 097. Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om stillingens innhold og krav. Alle henvendelser vil bli behandlet fortrolig, om ønskelig også overfor arbeidsgiver, inntil annet er avtalt. Send oss i første omgang en kortfattet søknad vedlagt CV, attester og vitnemål. Søknaden sendes til Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, Karmsundsgaten 51, 5531 Haugesund. Søknadsfrist 5. desember.

36

JOBB & NÆRING

Ønskede kvalifikasjoner: ✓ Serviceinnstilt ✓ Må være selvstendig og pålitelig ✓ Gode lokalkunnskaper ✓ Gode språkkunnskaper, minimum norsk og engelsk ✓ Må ha førerkort Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til reiselivssjef og daglig leder Tore Gautesen, mobil 922 26 097 eller til ansvarlig for turistkontoret Anja Mjølhus Fjell, tlf 52 01 08 30. Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om stillingens innhold og krav. Alle henvendelser vil bli behandlet fortrolig, om ønskelig også overfor arbeidsgiver, inntil annet er avtalt. Send oss i første omgang en kortfattet søknad vedlagt CV, attester og vitnemål. Søknaden sendes til Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, Karmsundsgaten 51, 5531 Haugesund. Søknadsfrist 5. desember.


11 nybygg

Knutsen OAS Shipping i Haugesund spiller en nøkkelrolle i det norske oljeeventyret og er et av Norges største og mest fremgangsrike rederier. Våre nær 1300 medarbeidere på sjø og land innehar kunnskap, kompetanse og erfaring som gir effektive operasjoner og bringer oss i front i utviklingen av ny teknologi. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran i alt vi gjør. Vår flåte består av 39 høyt spesialiserte skip for frakt av olje, gass (LNG) og produkt/kjemikalier. Flåten ledes av sjøoffiserer som er

blant de dyktigste i verden. Med 11 nye skip i bestilling har vi et stort behov for offiserer og mannskap i årene som kommer. Med korte seilingsperioder, ordnet fritid og moderne kommunikasjon kan man beholde kontakten med dem hjemme når man er ute. Alt dette gjør maritim utdannelse til et fremtidsrettet og spennende yrkesvalg. Kontakt oss for en spennende maritim fremtid!

HbZYVhjcYZi)%!**'.=Vj\ZhjcY"CDGL6N"ia[# ),*',%)%%%"lll#`cjihZcdVh#Xdb


S T O R S E N T E R

38

JOBB & NÆRING


NYE TIDER NYE MULIGHETER Store endringer i markedssituasjonen fører nå til at virksomheter i flere bransjer må tilpasse seg gjennom ulike rasjonaliseringstiltak og kostnadsreduksjoner. For mange vil dette bety oppsigelser og sluttpakker. Hvordan kan vi snu dette til nye muligheter? Madsen & Brekke har mange års erfaring med rekruttering, og har opparbeidet en dyp innsikt og forståelse for hvordan slike prosesser kan gjennomføres best mulig. Vi ser de nye tidene som en mulighet til en ny karriere med en meningsfylt og utviklende jobb. For at omstillingsprosessen skal lykkes er det viktig å ivareta bedriftens behov for effektivisering, kombinert med de ansattes rettigheter og muligheter for ny karriere i eller utenfor bedriften. Madsen & Brekke har lang erfaring i å rådgi personer i jobbsøkeprosessen, og arbeider både individuelt og gruppevis med berørte personer.

Finn mulighetene: ta kontakt med oss på tlf 52 85 62 62 www.madsenbrekke.no

eller www.madsenbrekke.no

Boligsparing for Ungdom - BSU Spar skatt mens du sparer til bolig Er du under 34 år? - Nå har du mulighet til å spare til ny bolig samtidig som du får mindre skatt. Med BSU kan du spare inntil 15 000 kroner i året og 100 000 kroner totalt, pluss renter, t.o.m. det året du fyller 33 år. 20% fradrag i skatt. - Har du skattbar inntekt får du 20% fradrag av beløpet du sparer på din BSU-konto. God avkastning - Du får god rente på BSU-kontoen. Sammen med skattefradraget gir det deg god avkastning på sparepengene dine.

Lånefordel. - BSU-sparing gir deg rett til lån til boligformål til meget gunstige betingelser dersom du oppfyller vanlige krav til sikkerhet og betalingsevne. Kontakt oss. - Du kan kontakte oss på telefon 03240 eller via e-post til post@haugesund-sparebank.no. Du kan også bestille BSU via bankens hjemmeside: www.haugesund-sparebank.no

JOBB & NÆRING

39


BEDRIFTSPROFILEN

ME Interiørforum i nytt lokale I september flyttet ME Interiørforum til nyoppusset lokale. De har ikke flyttet langt og befinner seg fremdeles på Raglamyr, men i et lokale som er lysere, luftigere og bedre tilpasset bedriften. Og etter en vellykket åpningsfest for sine kunder og leverandører, er de nå klar for ny innsats i Raglamyrvegen 24.

Vellykket nyåpning

Daglig leder av ME Interiørforum, Paul Mannes er storfornøyd med både åpningsfesten og det nye lokalet. - Det var helt fantastisk å se at så mange mennesker ønsket å ta turen til oss på nyåpningen 19. november. Vi hadde en jevn strøm av folk hele dagen, noe som var viktig for oss og ikke minst våre leverandører som var til stedet, forteller Mannes. - Vårt tidligere lokale over Obs Bygg har fungert brukbart, men vi følte ikke at produktene vi selger kom helt til sin rett, samtidig som vi hadde lite lagerplass.

Interiørforum har utstilt et teknisk avansert møterom i det nye lokalet hvor de presenterer moderne AV utstyr.

Bedre arbeidsforhold

Det nye lokalet er på om lag 350 kvadratmeter med et lager på 150 kvadratmeter med god takhøyde, vegg i vegg med butikken. - Nå som vi har et slikt stort og flott lager blir det mye enklere å jobbe, og vi får en mye bedre oversikt over lagervarene våre, forteller Mannes. ME Interiørforum har store kjente leverandører som følger bedriften videre. - Vi er svært fornøyd med de leverandørene vi har, og føler ikke noe behov for forandringer i forbindelse med flyttingen, forklarer Mannes. - Men vi har ansatt en person som skal ha ansvar for å presentere og selge avansert AV utstyr, videokonferanseutstyr og kontormaskiner. Vi har i den forbindelse et teknisk avansert møterom utstilt i vårt lokalet, hvor vi kan presentere det mest moderne utstyret på markedet i dag, forteller han. I et samarbeid med H.R. Sandvold har Interiørforum et fullt funksjonelt kjøkken utstilt i det nye lokalet på Raglamyr.

40

JOBB & NÆRING


Daglig leder Paul Mannes og senior salgskonsulent Erlend Myklebust er storfornøyd etter en vellykket åpning av det nye lokalet på Raglamyr.

- Vi fant ut at vi hadde rom for en slik kjøkkenutstilling her, og så er det jo flott å ha muligheter for å ha kveldsarrangement for våre kunder og samarbeidspartnere, forteller den fornøyde daglige lederen. Kjente leverandører

Interiørforum samarbeider med mange kjente leverandører, inkludert Fritz Hansen. Gry Winters er ansvarlig for kontraktsmarkedet for Fritz Hansen, og var en av leverandørene som var til stede under nyåpningen. Hun ble positivt overrasket over oppmøte og engasjementet blant publikum her i Haugesund. - Dette var utrolig gøy å være med på. Jeg har vært med på mange slike arrangement hvor leverandørene har kunne være til stede, men det er sjelden det er så mange påmeldte og så bra engasjement fra kundene, forteller Winters. - Det er viktig for oss leverandører å få være med på slike arrangement hvor vi får muligheten til å prate direkte med kundene, sier en fornøyd Winters. Litt om ME Interiørforum

E134 Haukeli

Haugesund sentrum Drivhuset

Binders

Obs! bygg

Living

Jysk

Combi-senteret

Møller Bil

Interiørforum er i dag en betydelig leverandør av interiørløsninger og møbler til det offentlige og næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Produktspekteret er det største i vårt distrikt og varierer fra klassisk stil til trendsettende design med spennende bruk av former, farger og materialer. ME Interiørforum ble etablert i 1999. I dag eies bedriften 60 prosent av Magnar Eikeland i Sandnes, som er Rogalands største leverandør av interiørløsninger og kontormøbler. 40 prosent eies lokalt av to medarbeidere, daglig leder, Paul Mannes og senior salgskonsulent, Erlend Myklebust

- Her i det nye lokalet kommer møblene mer til sin rett, mener ansvarlig for kontraktsmarkedet i Fritz Hansen, Gry Winters.

Decosenteret

Fargerike Amandasenteret

Sparkjøp

RAGLAMYR

Frøland Flis og Bad

HER FINNER DU OSS NÅ:

ME Interiørforum centrum

Kiropraktikk & Fysioterapi

Raglamyrvegen 24, 5536 Haugesund Tlf.: 52 70 53 00 me@interiorforum.no www.interiorforum.no

JOBB & NÆRING

41


BEDRIFTSPROFILEN

Når alarmen går mobiliserer Technip skip og utstyr på Killingøy. Det er imponerende størrelse på utstyret som skal kunne utføre reparasjoner av rør på havbunnen. (Foto: Tor Inge Vormedal)

Havbunnens ”brannvesen” På samme måte som en hver kommune har sitt brannvesen som står klar til å rykke ut når det brenner, har oljeselskaper og andre som eier og driver store og små olje- og gassrør på havbunnen sitt ”brannvesen” som er klar til innsats om det skulle oppstå skader på rørledninger. ”Brannvesenet” heter Technip Norge AS, og ”brannstasjonen” har de siste to årene vært Killingøy i Haugesund. - Norske myndigheter krever at oljeselskapene skal være i stand til å reparere eventuelle skader som oppstår. Men vedlikehold og reparasjoner av transportnettet er teknisk krevende. Det vil være umulig for hver enkelt aktør å ha mannskaper, kompetanse og utstyr til dette. Løsningen er en PRS-pool hvor man gjennom medlemskap er sikret at de nødvendige ressurser kan mobiliseres på kort varsel, sier PRS Manager Leif Aspen i Technip Norge til Jobb & Næring. PRS

Forkortelsen PRS står for Pipeline Repair Systems. Siden 2007 har Technip Norge AS vært etablert på Killingøy i henhold til kontrakt med StatoilHydro og de andre medlemmene i PRS-poolen.

densrommet har mye for seg. Det å oppholde seg i verdensrommet og det å arbeide på store havdyp er umulig for mennesker uten at de beskyttes mot det enorme trykket på dypt vann, eller mangelen på trykk i rommet, sier Aspen.

- Sammenligningen med det man utvikler i ver-

42

JOBB & NÆRING

I Norge har Technip foruten hovedkontor i Oslo baser i Orkanger, Haugesund og Stavanger.

På samme måte som reparasjoner i rommet utføres av astronauter i romdrakter, eller med manipulatorarmene til en romferge, skjer arbeidet i dypet ved bruk av dykkere som bor under trykk om bord i fartøyet, og ”drar på jobben” i dykkerklokker. Nede på det dypet de skal arbeide, svømmer de over til et ”habitat” hvor de kan utføre jobben. Ned til 4000 meter

- I dag brukes ikke dykkere på større dyp enn 180 meter. Men vi utvikler utstyr som skal kunne arbeide ned til 4000 meters dyp ved hjelp av ROVer styrt fra overflaten. Det er også viktig å trene på bruk av utstyret slik at vi vet vi kan gjøre det vi skal dersom det oppstår behov. StatoilHydro er meget bevisst på dette, og trekker oss derfor med i forbindelse med installasjon av rør og annet utstyr på bunnen. I forbindelse med utviklingen av nytt utstyr er det også viktig å teste at det virker. Neste år skal vi blant annet teste nytt utstyr på 960 metes dyp i Sognefjorden. 48 timers varsel

- Det er StatoilHydro som på vegne av poolen har inngått kontrakten med bedriften på Killingøy. Avtalen innebærer at vi til en hver tid skal kunne utføre reparasjoner på de over 12.000 kilometerne med undersjøiske rør som medlemsbedriftene eier på norsk sokkel, sier Aspen. I fire store haller på Killingøy lagres avansert spesialverktøy tilpasset de forskjellige rørtykkelser. De avanserte spesialredskapene er store som hus, og leder tankene i retning internasjonale romstasjoner og romfartsteknologi.

omsatte i fjor for nesten 8 milliarder Euro (65 milliarder kroner).

Om det oppstår en akutt skade på en rørledning et eller annet sted i Nordsjøen/Norskehavet som fører til alvorlige lekkasjer, går alarmen på Killingøy. Technip vil så mobilisere nødvendig skip og mannskap, utstyr og personell, og være klar til å dra ut. Avhengig av type skade og omfanget skal reparasjonene kunne gjennomføres i løpet av 40 til 100 dager. 25.000 ansatte

Siden Technip er fransk og notert på børsen i Paris, er det ikke alle som kjenner til selskapet i Norge. Selskapet har 25.000 ansatte over hele verden, og

PRS Manager Leif Aspen på basen på Killingøy.

Killingøy, P.O. Box 1342 Tlf.: +47 67 58 85 00 Fax.: +47 67 20 24 70 www.technip.com


Næringslivet på

Kryss & Tvers

Løsning sendes til: DHR Reklamebyrå AS. Postboks 1915 - 5508 Karmsund. Innen onsdag 17. desember.

Kryssord RUTH LARSEN

nn

ånedens p m e r

e

e mi

De

Jobb & nærings eget kryssord har utgangspunkt i lokale forhold.

Triologien om Sjétongane av Geir Kvam.

JOBB & NÆRING

43


Design: www.steinariversen.no

m.u.h. (meter under havoverflaten)

KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY SPECIALISED KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE QUALITY SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY

DeepOcean leverer undervannstjenester innen olje-, gass-, energi industrien over hele verden. DeepOcean har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsordninger, et godt velferdstilbud og legger stor vekt på å ivareta et trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte. Våre team består av lærevillige nyutdannede sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, så her er det store muligheter for personlig utvikling. www.deepocean.no

DeepOcean AS - Stoltenberggt. 1 - P.b. 2144 Postterminalen - N-5504 Haugesund - Tlf: 52700400 - Faks: 52700401

Photo: www.geiroyvind.no

Utfordringene er mange

Jobb & Næring 4-08  

Jobb & Næring