Page 1

&

NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND

AUGUST 2008

JOBB NÆRING

Made in Haugesund Rundt om i britiske hjem krabber 30 – 40 fornøyde smårollinger rundt etter at foreldrene i fjor dro til Haugesund for assistert befruktning hos Jon Hausken (bildet) på Klinikk Hausken. Nye verdensborgere ”made in Haugesund” er ett av Haugalandets mest spennende eksportprodukter.

Foto: Tomin Meling

Side 37 - 39.

JOBB & Næring  

Næringslivsmagasinet på Haugaland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you