Page 1

NR.9 NOVEMBER 2009

2i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

Vi Bygger Nytt

Karmøys beste vestkant 7500 e by har rundet Karmøys størst aldri m et bygges so innbyggere. D n i Per Inge Erikse før. Ikke rart at t er stolt! Åkrehamn Veks

Side 50


Design: www.steinariversen.no

m.u.h. (meter under havoverflaten)

KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY SPECIALISED KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE QUALITY SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY

DeepOcean leverer undervannstjenester innen olje-, gass-, energi industrien over hele verden. DeepOcean har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsordninger, et godt velferdstilbud og legger stor vekt på å ivareta et trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte. Våre team består av lærevillige nyutdannede sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, så her er det store muligheter for personlig utvikling. www.deepocean.no

DeepOcean AS - Stoltenberggt. 1 - P.b. 2144 Postterminalen - N-5504 Haugesund - Tlf: 52 70 04 00

Photo: www.geiroyvind.no

Utfordringene er mange


Innhold: 10 11 13 14 16 19 20 22 25 26 29 32 33 38 44 50

Handelshus eller næringsklynge? Fol-konferansen blir årviss Mitt skip er lastet med.... DeepWell i rute Nytt fra NAV: Hurra nå får og Karmøy NAV kontor Nytt om navn Geir’s jørna Kryssord Ny godkjenningsordning for bedriftstjenesten (BHT) Siden sist Kultur: Evne til omstilling Jobbfrukt: Frukt til alltid smilende Åse Beste Vestkant Du får det på trålbøteriet Historieinteressert patriot Norges første Drive In

6 På jakt etter det gode næringsliv

beste vestkant Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk design: Utgiver: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Telefon: Hjemmeside: ISSN:

Legg Stadion til Utsira Det er på tide å lansere et nytt alternativ som kan få slutt på den endeløse krangelen om plassering av Stadion på Haugalandet- Utsira. Punkt 1: Utsira er nøytral grunn. Det er et alternativ som både Haugesund og Karmøy kan enes om. Punkt 2: Utsira har plass. Mye haug og hammar, og båtforbindelse til og fra fastlandet. Punkt 3: Utsira trenger ny virksomhet. Et Stadionanlegg vil skape nye arbeidsplasser som kan revitalisere øysamfunnet. Punkt 4: Utsira vil gi FKH store sportslige fordeler.Turen ut til øysamfunnet i stiv kuling vil gjøre motstanderne spysjuke, mo i beina og ute av stand til å prestere i den forestående kampen.

4 Babyen er blitt kraftklar

33 Forvandling på Karmøys

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Spøk til side; det er både litt leit og morsomt å være tilskuer til den debatten som i skrivende stund utspiller seg rundt planene om nytt Stadion på Haugalandet. Skuffede fotballedere, fornærmede politikere, og illsinte supportere kappes om å skylde på hverandre i ren og skjær frustrasjon over at vi står uten et moderne stadionanlegg et halvt år før det skal spilles eliteseriespill i Haugesund. Jeg er ikke det minste forundret. Slik har det vært siden de første planene om en innendørs fotballhall på Norheim ble lansert for tretti-førti år siden. Det ene prosjektet har dukket opp etter det andre, og når vi omsider har nærmet oss en løsning, har det kommet utspill, innspill, sleivspark og tjuvtricks fra ulike aktører som har sørget for at prosjektene er havnet i grøftekanten. Vi har hatt mange muligheter, men aldri klart å bli enige. Det er vår svøpe. Jeg var en av dem som ivret sterkt for et Stadion på Flotmyr. Ikke fordi det nødvendig var det beste alternativet, men fordi det var et prosjekt som endelig kunne la seg realiseres. Vi vet hvordan det gikk. Nå er det utvidelse og utbygging av eksisterende Stadion som er alternativet. Før en avgått FKH-leder plutselig dukker opp og setter fyr på debatten igjen ved å relansere Raglamyr som det riktige stedet. Rykk tilbake til start- igjen. Heia Utsira!

Egil Severeide: egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen: harald@dhr.no Odd-Atle Urvik: odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad: stian@dhr.no DHR Reklamebyrå as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Opplag 57.000 P.B. 1915, 5508 Karmsund 52 84 54 84 www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830

Salgsansvarlig: Eva Narheim, eva@dhr.no

Salg: Jan Åge Matland, jan@dhr.no

Cert no. SW-COC-003756

JOBB & NÆRING

3


Kontrollrommet på Bygnes er hjertet i overvåkingen av gassflyten fra Nordsjøen til Europa.

Babyen er blitt kraftkar I november 2001 startet Brian Bjordal som nytilsatt direktør i Gassco. Han var eneste ansatte og skulle gå løs på oppgaven med å bygge opp et statlig eid, uavhengig selskap for transport av naturgass på norsk kontinentalsokkel.

Tekst: EGIL SEVEREIDE

I dag, 8 år senere, styrer Brian Bjordal en butikk med 320 ansatte og et driftsbudsjett på ca 4 milliarder kroner. Han og hans medarbeidere har ansvar for 7800 kilometer med rør fra norsk sokkel til Europa, prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Hovedkontoret ligger på Bygnes, vakkert plassert med utsikt mot Karmsundet. Her jobber 200 personer som det lukter kompetanse av lang vei. Ingeniører, teknologer, økonomer, jurister. Folk som kan sitt fag og som

4

JOBB & NÆRING

er en nødvendig forutsetning for at Gassco skal skjøtte oppgaven som operatør for en landets viktigste inntektskilder; den norske gasseksporten. - Vi blir nok de siste som slukker lyset når det norske gasseventyret er over, humrer informasjonssjef Kjell Varlo Larsen. - Men det kommer forhåpentligvis til å ta noen ti-år. Likevel er det bekymringsfullt at det er et godt tiår siden vi fant det siste, store gassfelt på norsk sokkel, men det er nok gass å ta av enda. ”Norsk gass til Europa, pålitelig og fremtidsrettet” er Gasscos visjon. Det forplikter å være en av verdens største eksportører av naturgass. Gjennom et avansert transportsystem av rørledninger, prosessanlegg, plattformer og mottaksterminaler når norsk gass markeder i mange europeiske land. Mest går til Tyskland, men Storbritannia er de siste årene også blitt et stadig viktigere marked. Europa etterspør stadig mer norsk gass. Vår evne til å levere gass har derfor betydning for hverdagen til millioner av mennesker. Norges omdømme som pålitelig energileverandør står på spill dersom gassleveransene uteblir, sier Varlo Larsen. Sikkerhet er derfor et høyt prioritert felt i Gassco. Som operatør blir Gassco til syvende og sist stilt ansvarlig

dersom det skjer uhell med ledningsnettet eller prosessanlegg. - Selv mindre nedstengninger på norsk sokkel merkes i et stadig mer importavhengig Europa. Høy regularitet i leveransene er derfor en betingelse for å opprettholde norsk gass sin sterke posisjon i et voksende europeisk marked, sier Varlo Larsen.

Bian Bjordal kan smile. Mye har skjedd siden han startet med blanke ark for 8 år siden.


Gasscos historie 2001: Et nytt statlig selskap blir født.

Regjeringen foreslår å opprette et uavhengig selskap for transport av naturgass på norsk kontinentalsokkel. • Transport- og behandlingsanleggene skal tjene alle produsenter av gass og bidra til en samlet effektiv utnyttelse av ressursene. (Stortingsproposisjon 36, 2000-2001) 2002: Lite selskap- krevende oppgaver

En organisasjon i etableringsfase – en virksomhet i omstilling • EUs gassdirektiv pålegger eiere av transportsystemer å åpne for tredjepart, direktivet blir en del av norsk lov. • Interessentskapet Gassled etableres, 11 interessentskap verdivurderes og avvikles. 2003: Ny aktør med ambisjoner

Gassco overtar operatøransvaret for rørledningen Norpipe fra Ekofisk til Tyskland og mottaksterminalen for norsk gass i Emden. • Myndighetene godkjenner utvidelser på Kårstø for 5,7 milliarder kroner. • Etablering av internettbasert markedsplass for kjøp og salg av transportkapasitet 2005: Forsyningsskikkerhet- nye oppdrag

OED gir Gassco nye oppdrag: • Utarbeide forretningsplaner for etablering av gassrørledninger til Grenland og Skogn/ Trondheim. • Lede arbeidet med å utrede en verdikjede for fangst, transport og injeksjon av CO2. Gasscos unge organisasjon opplever oppdragene som en stor tillitserklæring. 2006: Et godt år for 5-åringen

Leveransene av norsk gass har aldri vært høyere. • Gassco konkluderer med at det er teknisk grunnlag for å bygge et gassrør fra Kårstø til Grenland og Vest-Sverige. • Utredning av et nytt eksportrør fra Kollsnes (GNE-prosjektet) starter.

Dette “veikartet” viser rørtraseene i Nordsjø-bassenget.

2008: Robustgjøring - kjernevirksomhet 2007: Operatør med kraft og tyngde

• Gassco overtar daglig drift av fire mottaksterminaler for norsk gass i Tyskland, Belgia og Frankrike og får med dette drøyt 100 flere ansatte. • Stor interesse for å investere i Skanled. Prosjektet som skal føre gass til Grenland, VestSverige og Danmark er nå fullfinansiert. Men kontrakter om kjøp og salg av gass gjenstår. • Utreder transport av CO2 fra pilotanlegg på Mongstad, og framtidig fullskala fangstanlegg på Mongstad og Kårstø.

60 % av norsk gasseksport skjer via prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes. Stadig fokus på å gjøre disse anleggene mest mulig robust for framtiden. • Gascco holder fast ved ambisjonen i Gassleds kostnadsforbedringsprogram om å redusere årlige driftsutgifter med 500 millioner NOK fra 2010. 2009: Finanskrise- nye oppdrag

Investorgruppen bak Skanled beslutter å innstille prosjektet.

• Gassco leder arbeidet med å studere løsninger for infrastrukturutvikling for framtidige gassfelt i Norskehavet. • Gassco får i oppdrag fra myndighetene å etablere samarbeidsarena for industriell bruk av gass i Norge. • Eierne i Gassled støtter forslag om at Gassco fra 2011 skal overta teknisk drift av mottaksterminalen for norsk gass i Easington i Storbritannia.

JOBB & NÆRING

5


I over 60 år har Per Velde AS drevet salg av elektrisk utstyr i sentrum av Haugesund. Datterselskapet Velde Supply AS leverer elektrisk utstyr til skip, industri og offshore i havner over hele verden. Bedriften har mer enn 5000 produkter på lager, er knyttet opp mot 3000 leverandører i inn og utland, og har tilgang på en produktdatabase med 600 000 forskjellige produkter. Per Velde har lang erfaring med å skaffe ting som er ”vanskelige å få tak i”. Kompotek er ett av Norges aller største nettsted for teknisk interesserte og eies og drives av Velde Supply AS. Forøvrig er Per Velde AS involvert på eiersiden i en rekke andre selskaper.

Hunting high and low:

Per Sigurd Velde på jakt etter det gode næringsliv…… Per Velde er et kjent navn i Haugesund, enten folk skulle ha en lyspære eller ny ringeklokke var Per Velde løsningen. Den legendariske elektriske forretningen startet sin virksomhet i 1946 og har siden den gang utviklet seg til å bli en sentral leverandør av elektrisk utstyr og reservedeler til maritim industri i havner over hele verden. Tredje generasjon heter Per Sigurd, og han driver “skuta” sammen med sin far Einar. - Arbeidsfordelingen er at far tar seg av de operative tingene rundt skip og offshore, og jeg tar meg av alt det andre. Det går bra, til tross for finanskrise og knirk i næringslivet. Han beskriver situasjonen som en værmelding med lett skydekke og noen solglimt, men tror det vil ta en stund før alt er tilbake på sporet. Per Sigurd Velde er ofte forbundet med Rockfest, men det er bare fornavnet på alt den unge siviløkonomen fra Haugesund driver med. Rypejakt

Per Sigurd står, som vanlig vil mange si, alltid på farten. I dag skal han til Haukeli på jakt sammen med “gutta” for å skyte ryper, og kanskje løse noen verdensproblemer over et glass vin og en god middag etter vandringen med hagle. - Det er ikke rypene, innrømmer han, - den sosiale biten betyr mye mer.

6

JOBB & NÆRING

15 styreverv

Per Sigurd Velde har travle dager og han liker det. Sitter i 15 forskjellige styrer med en timeplan på baklomma som kan ta pusten fra noen og hver. Talegavene er i orden, og han har sine meningers mot. Er innehaver Per S. Velde Maritime Agenturer, styreleder i Rockfest Haugesund AS, Bruvik Time AS, Idrift Haugesund AS, Youngship Haugesund og SeByen AS. Per Sigurd har lenge vært nestleder i Haugesund Sentrum Næringsdrift AS, men er nå engasjert i styret i Handelsstandsforeningen og styremedlem i Haugesundregionens Næringsforening. I tillegg sitter han som styremedlem i Velde Handel AS,Youngship Norway, Per Velde Eiendom AS, Haugaland Kunnskapspark AS, Velde Supply AS og Per Velde AS. Tidsklemma

- Det er klart jeg har mye å gjøre. Min nye iPhone som jeg fikk for en uke siden ligger fremdeles i eska. Har rett og slett ikke hatt tid til å pakke den ut. Helt uten musikalske ambisjoner er han en av pådriverne for at Rockfest skal bli en fast begivenhet i Haugesund. - Det er flott med Sildajazz og Filmefestival, men vi må også gi et yngre publikum noe de kan henge lua på.Tror det betyr mye for byens identitet at vi har slike arrangement, også med tanke på hjemflytting og tilflytting. Men vi ser jo at det er utfordrende å drive festival i Norge i dag. Det er unntaksvis at man klarer å gå i pluss. Jeg tror vi må se på kultur som en del av noe som muliggjør utvikling. Jeg er jo musikkinteressert som andre unge, men drivkraften ligger mer i ønske om å etablere noe

som kan vare, ganske enkelt fordi jeg tror det er viktig. E-VERK i kjelleren

I kjelleren, der det en gang sto turbiner og forsynte Haugesund med strøm, har han etablert E-VERK på indre kai. En kreativ smeltedigel midt i en levende by, en arena for kreativitet, design, kunst og kultur. - Her hadde vi verdenslansering av Bruvik klokkene i august, med nærmere 200 inviterte gjester. Det ble en festaften, med champagne, dansere, isskulpturer og kjendiser sier Per Sigurd og viser frem prototypen av den nye Bruvik Black som kommer på markedet i disse dager. Klokkene er designet av den unge Haugesunderen Rune Bruvik, men blir satt sammen i Sveits. Per Sigurd Velde er styreformann og sentral aksjonær i Bruvik Time AS.

Tekst: GEIR KVAM

Bauta for en ny generasjon

- Den 8.desember 1908 ble den elektriske gatebelysningen for første gang tent i Haugesund. Da byen fikk gatelys ble folk stolte og følte at Haugesund var i ferd med å bli en ekte by. Jeg tror at hver generasjon må bygge noe som er sitt, ikke bare lene seg på det som generasjonen før oss har fått til. Hver generasjon må skape sin identitet og bygge en bauta som vi kan være stolte over å la stå igjen etter oss. Med Rockfest har vi en slik mulighet.


Per Sigurd Velde er daglig leder i Per Velde AS. Foto: Meling Media AS

Begynte tidlig på jobb

Per Sigurd vokste opp i Salhusveien, der familien har bodd ”i hondre år”. Selv stortrives han i dag i Bjørgvinsgate som er like i nærheten av de hjemlige trakter, ”med ein barndomskamerat fra gatå på andra siå av hekken”. Han tråkket sine barnesko i farfars butikk og forlangte egen pult på kontoret. Kunne ikke forstå at det var noe problem, tross alt hadde han jo fylt seks. Opp gjennom årene har det blitt mye jobbing i bedriften i skoleferier - Det er vel slik i de fleste familiebedrifter at man får det inn med maten, sier han. Fra Lillesund til Handelshøyskolen

Per Sigurd gikk på Lillesund, deretter Håvåsen og endte opp som russ 95 på Vardafjell. Ferden gikk videre til Sandvika der han tok Handelshøyskolen BI og ble siviløkonom. Per Sigurd jobbet ved siden av studiene på

et advokatkontor, i DNB og på lønningskontoret i Oslo kommune for å få litt variert erfaring. Etter studiene jobbet han noen år i Oslo som økonomicontroller i Telia Norge. Det var faglig utfordrende, men ble stillestående i lengden. Litt for mye kalkulering og tall. Derfor begynte han i Mamut som den gang bare hadde 40 ansatte. - Da jeg sluttet var vi 140 og i dag tror jeg de er 5-600. Det var spennende og utrolig lærerikt å være en del av et selskap i voldsom ekspansjon. Mamut en ledende leverandør av administrative programvareløsninger og internettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter i Europa med mer enn 400.000 kunder. Han flyttet hjem til Haugeund for 8 år siden og gikk inn i familiebedriften. Liker at det blåser litt

Per Sigurd innrømmer å være av den framo-

verbøyde typen, som liker at det skjer noe og blåser litt. - Synes jeg har verdens beste jobb og stortrives. Har lagt bak meg en hektisk uke og gleder meg til å slappe av på fjellet. Er glad i naturen og en trofast friluftsmann. Liker meg godt på fjellet og i skog og mark. Tar gjerne med barna og forsøker å lærer dem å glede seg over et spor, en harebæsj eller et modent bær. Tror det er gode ting å ta meg seg for småfolk. Jeg er tilhenger av det enkle friluftsliv. Se de små ting i naturen. Barn kan jo finne en hel verden i en liten tue. Nysgjerrigheten min speiler seg også i en del av det vi driver med her på huset. Seiler og fluefisker

Per Sigurd har fartstid i Haugesund Seilforening med Optimistjolle, Europajolle og senere Melges 24. Har også vært mye ski opp gjennom årene.Var på begynnelsen av 90 tallet en av de tidlige på golf her i Haugesund. JOBB & NÆRING

7

Bl

m o a


Spilte på det såkalte Køff jordet og tok grønt kort i Stavanger. Men nå har han ikke spilt golf på minst ti år. Det blir ikke tid til alt, køllene står trygt i kjelleren, ikke langt unna skiene og seilbåten er solgt. Ved siden av jakt er han også svak for fluefiske og har en kano liggende. Familiemann

Han er pragmatisk på ettermiddagstid i forhold til familien, kona Tonje og ungene Carsten på 4 og Simen på 2. Er sjelden senere hjemme enn kvart over fire. Da skal det spises middag, bygges Lego, leses eventyr og omsider få barna i seng. Etter det er kvelden åpen for møter eller annet. Haugesundsregionen en halvslipt diamant

- Det er noe fascinerende med Haugesund. Jeg tenkte på det en dag jeg var en svipptur hjemom for å skifte skjorte og dress.Tror ikke jeg kunne ha det så intenst som jeg i perioder har det i noen annen by. Det er kort vei hjem og kort avstand til de tingene jeg skal operere. Byen er stor nok til at den er spennende og liten nok til at du får mye gjort på grunn av korte avstander. Synes Haugesundsregionen har mye å tilby, når du ser på industri og næringliv er det som å observere en halvslipt diamant. Vi har en utfordring med å kommunisere dette, spesielt østover, men også nord og syd. Nytt lokal TV med ambisjoner

Det er kanskje med utgangspunkt i kommunikasjonsutfordringen han har engasjert seg både på eiersiden og som styreleder i regionens nystartede mediekanal, SeByen TV. Lokal TV med klare vekstambisjoner, gode historier, interessante serier og aktuelt stoff, når du vil og hvor du vil. - Det er ihvertfall et veldig spennende konsept både teknologisk og kommersielt. Jeg får også her muligheten til å jobbe med noen av de beste folkene som gir full fart fremover, sånn sett føler jeg meg priviligert. SeByen har utrolig mange spennende nyanser i alt fra innhold, produksjon, ny teknologi og nye vaner. Dette i kombinasjon med en helt annen kostnadsstruktur og fleksibilitet, gjør det til en helt annen verden enn vårt vanlige TV-format. I følge en engasjert Velde er markedet og folks medievaner i endring, så her kan store ting skje. Tidlig ute ?

- Nja, tror ikke det og uansett så er det et viktig element med ”first mover advantage”,

8

JOBB & NÆRING

de som kjører først påvirker og etablerer et handlingsmønster og bidrar til å trekke opp rammene. Det er uansett hevet over enhver tvil at folks evne til å ta inn over seg ny teknologi og endret bruk av kjent teknologi er fundamentalt forandret. Se f.eks. på overgangen fra VHS til DVD. Det tok årevis for publikum å ta inn over seg VHS og de bar seg skakke på moviebokser før den fant fotfeste på TV hylla. DVD tok imidlertid forsvinnende liten tid på å ta over hele markedet, endring av vaner innenfor kjente rammer er noe helt annet en etablering av noe helt nytt. Mye har skjedd siden den gang og vår mer eller mindre heldigitaliserte og webbaserte hverdag gir oss enorme muligheter ut mot stadig mer endringsvillige brukergrupper. Nå er det levende innhold, der du vil og når du vil som kommer til å rå grunnen, sier Velde. Brenner for sentrum

Han har tro på Haraldsgata, til tross for vestlandets regnvær og bitende vind. Etter 5 år i Sentrumsforeningen har han fått et sterkt engasjement for byen som regionsenter. Han mener pendeleffekten også gjelder for kjøpesentra og tror folk mer og mer igjen vil trekke tilbake til et levende sentrum der de kan erfare ektefølte opplevelser, service, gode produkter og god kunnskap. - Forbrukerne blir mer og mer bevisste. Hver dag i sentrum er unik, og det er den ikke i samme grad under tak i et kjøpesenter, sier Per Sigurd Velde. Youngship i vinden

Han er styreleder i Youngship Haugesund som er en landsomfattende kontakt og kompetanseutviklingsarena for unge folk med tilknytning til shipping og den maritime næringen. - Interessen var formidabel da vi startet, og Youngship i Haugesund fikk nærmere 100 medlemmer praktisk talt over natten, så det var tydelig et behov. Sommerkonferansen går hvert år i Haugesund, og samler Youngship medlemmer fra hele landet. I år ble den lagt samtidig med Rockfest og det var populært. Vi inviterer også en rekke interessante foredragsholdere og er forøvrig ofte på bedriftsbesøk. iDrift

Per Sigurd er styreformann og også her inne på eiersiden i de ulike i iDrift selskapene. Vi har mer enn 20 ansatte med hovedkontor på Husnes og avdelingskontor på Stord, Os og i Haugesund. Kjerneaktiviteten er drift

og vedlikehold av komplette IT-systemer til små og mellomstore bedrifter. - Vi har i dag totalansvar for IT-systemene hos 70 bedrifter med til sammen 140 servere og 850 arbeidsstasjoner. Fremtiden

Siviløkonomen Per Sigurd Velde tror ikke på gull og grønne skoger i 2010. - Mange, spesielt i industrien, gikk inn i finanskrisen med gode ordrereserver, men begynner nå å oppleve ordretørke. Vi har grei drift så lenge skipene går, men ser at ratene er fryktelig lave. De med best kompetanse, utstyr og tonnasje kommer likevel som regel velberget ut av ”de dårlige tidene”. Man skal heller ikke glemme at dagens marked også er mulighetenes marked. Vi har merket ”sitte på gjerdet” effekten på IT selskapet vårt, men føler at markedet er i bedring. I likhet med mange har heller ikke vi noe stjerneår i 2008, men ser mange små grønne spirer. Fryktet jo det verste en stund og var redd for et verdensomspennede systemkollaps, men slik gikk det heldigvis ikke. Nå avhenger mye først og fremst av hva som skjer i USA og Kina. Per Sigurd tror finanskrisa er forbigående og er overbevist om at alt igjen vil bli som det var for noen år siden. - Vi går i den samme fella gang etter gang og blir ruset på de gode tidene, når ting er lettere å realisere. Vil ikke kalle det grådighet, men heller slik vi er av natur.Alle vil kjøre karusell, bare synd at de siste som kjøpte billett fikk en dårlig tur. Tror de fleste søker det gode liv, der avvstanden mellom drøm og virkelighet er liten. Den ultimate drømmen

- En liten hytte langt ”hoenivold” på høyfjellet utenfor allfarvei, uten naboer og uten strøm, bare med en fantastisk utsikt til å hvile øynene på. Filosofi

- Jeg har en leveregel, som går ut på at jeg skal ha noe å se tilbake på hver dag som jeg er fornøyd med og kan være litt stolt av. Det behøver ikke å være store ting, men det gir meg en tilfredsstillelse av at jeg har klart å bruke dagen på noe som har verdi enten for meg selv eller andre, sier Per Sigurd Velde.


Imenco, som ble etablert i Haugesund i 1979, er en anerkjent leverandør til offshore og maritim sektor. Vi utfører krevende design– og engineeringsoppgaver av spesialverktøy og utstyr for kunder i inn- og utland. Imenco utvikler og produserer også egne produkter som fyllestasjoner for helikopter, avanserte kamera til bruk over og under vann, dykkesystemer og løfte- og håndteringsprodukter. Imenco gruppen er en av regionens mest spennende ingeniørarbeidsplasser og vi omsetter for ca. 400 millioner kroner i 2009. Imenco har 140 ansatte og etablerer i 2009 kontorer i Stavanger, Houston og Aberdeen. Les mer på www.imenco.no

h[abWc[Xoh

Vi får kontinuerlig nye og krevende oppdrag og har derfor behov for flere senioringeniører

www.imenco.no

smart LIFTING & HANDLING

smart SUBSEA TOOLING

smart AVIATION FUELLING

smart SURVEILLANCE CCTV

smart ENGINEERING

Imenco AS | Haugesund | Stoltenberggt. 1 | 5527 Haugesund Tel. +47 52 86 41 00 |www.imenco.no

smart DIVING SYSTEMS

smart SHIP AND INDUSTRY MANAGEMENT


Driftsleder Ivar Tørresdal (t.v.) og tillitsvalgt Otto Vikingstad er redd for utvanning av næringsmiddelmiljøet i regionen.

Handelshus eller næringsklynge? Blir Norturas attraktive 50 mål store eiendom på Norheim et handelshus? Eller kan det bli et veksthus for næringsmiddelbedrifter i regionen?

hvordan det går fram mot neste sommer. Bedriften skal etter planen produsere til siste dag og nå fram mot julestria er den avhengig av å ha nok folk. Selv om noen er forsvunnet, har Tørresdal is i magen.

Spekulasjonene går om hva som skjer når Nortura legger ned påleggsfabrikken på Norheim 1. juni neste år. Alt tyder på at Nortura legger eiendommen ut for salg. Spørsmålet er hvem som får tilslaget for den attraktive eiendommen midt i det som ofte betegnes ”indrefileten” på fastlandsKarmøy. Er Thon interessert å erverve tilleggareal til Oasen? Kan anlegget bli solgt i biter til bedrifter som trenger for eksempel kjølekapasitet? Kan det bli en klynge for næringsmiddelvirksomhet?

Det er en stor virksomhet som nå går mot slutten. Årlig produserer Nortura på Norheim 4.2 millioner kilo pålegg. I gode år har bedriften omsatt for nærmere en halv milliard kroner. Det er ikke mange bedrifter på Haugalandet som gjør det. Næringsmiddelindustrien i regionen er en etter forholdene anonym næring, men den sysselsetter godt over tusen personer. Karmøy har flest; nærmere 400, mens Haugesund (298 ) og Vindafjord (256) følger nærmest.

Også de ansatte er spent på Norturas skjebne. Mange av de 120 som er jobben er på jobbjakt. Mange er ufaglært og skulle gjerne sett at det fantes jobber i samme gate. - De ansatte er nå i en omstillingsfase En del bruker tiden til kursing og videreutdanning, mens noen hospiterer i andre bedrifter. I en slik omstilling er det som regel noen som finner seg nye jobber og slutter fort, og fabrikksjef Ivar Tørresdal er spent på

10

JOBB & NÆRING

Tekst: EGIL SEVEREIDE

Når Nortura nå forsvinner mister vi en vesentlig del av dette miljøet. Vi må se om det er mulig å markedsføre dette anlegget til

småskalaprodusenter som kan se fordelen av å etablere seg i et felles miljø, sier direktør Tormod Karlsen i Haugaland Vekst. Nortura Haugesund er ikke den eneste avdelingen som legges ned. Totalt 487 medarbeidere i konsernet mister jobbene sine etter at konsernstyret har besluttet å ofre fabrikkene også på Sortland og i Ålesund. De tre har 220 medarbeidere. I tillegg har konsernledelsen besluttet å fjerne 267 administrative årsverk fordelt på store deler av konsernet. Innsparingen er beregnet til 315 millioner kroner totalt. – Konkurransen i kjøttmarkedet er blitt betydelig tøffere både i butikkhyllene og på bygda. Kostnadene må tilpasses inntektene. Administrative rutiner standardiseres, vi slår sammen funksjoner som er lokalisert flere steder i landet og slutter å gjøre ikke-kritiske arbeidsoppgaver, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i en pressemelding. Siden 2001 har konsernet lagt ned 1.500 arbeidsplasser. Gjennom en omstillingsavtale med fagforeningene har ni av ti berørte medarbeidere fått nytt arbeid. salg.


Blide partnere etter at avtalen om en årviss FoI-konferanse ni Haugesund er undertegnet. Fra venstre Eirik Askevoild (Haugaland Kunnskapspark) og Sverre Meling (Maritim Forum). Bak: Gunnar Birkeland (Polytec), Vidar A.T.Thorsen (Haugaland Kunnskapspark) og Egil Severeide (Haugesundregionens Næringsforening).

FoI-konferansen blir årviss I mai i år ble den første Forsknings- og Innovasjonskonferansen på Haugalandet arrangert. Nå har initiativtakerne formalisert samarbeidet med sikte på å gjøre konferansen til en årviss foreteelse.

HN er en av initiavtakerne til konferansen, som fikk gode tilbakemeldinger fra over 100 deltakere i vår. De øvrige samarbeidspartnerne er Høgskolen Stord Haugesund, Haugaland Kunnskapspark, Maritim Forum og forskningsstiftelsen Polytec.

- Dette blir en viktig samhandlingsarena mellom forsknings- og innovasjonsmiljøene og bedriftene i regionen. Målet er økt verdiskapning, sier administrerende direktør i HN, Egil Severeide.

For noen uker siden ble en partneravtale underskrevet. Den formaliserer samarbeidet mellom partnerne. Haugaland Kunnskapspark er teknisk arrangør for konferansen, og hver av partnerne skal ha representanter i en programkomite, som skal komponere

tema og foredragsholdere til de årlige konferansene. Formålet med konferansen er å etablere en møtearena og ressurs for næringslivet, det offentlige og FoI-miljøene, som skal stimulere, formidle og øke kunnskapen om forskning og innovasjon med økt verdiskapning som mål. Arbeidet med neste års konferanse er allerede i gang og den blir arrangert i månedsskiftet april/mai.

Kvinner lider under drikkepress Drikkepresset i ledergrupper er en belastning for kvinner som vil gjøre karriere. De er redde for å falle av karrierestigen om de ikke henger med på menns drikkevaner. Det kommer fram i en undersøkelse foretatt av Bergensklinikkene i samarbeid med Akan Norge, skriver Bergens Tidende. Dette er den første store undersøkelsen som er gjennomført om bruk av rusmidler på norske arbeidsplasser. En av fire mener at det drikkes for mye i

jobbsammenheng, og en av åtte har vært utsatt for drikkepress. Særlig kvinner i ledergrupper sier at drikkekulturen blant menn i lederposisjoner er vanskelig å takle. Mange føler ubehag, men noen har utviklet sine egne kreative «overlevelsesstrategier» for å henge med. - I mange ledergrupperinger der menn er dominerende, synes det strengt tatt å være bare to unnskyldninger du kan bruke hvis du vil unngå å drikke alkohol. Enten må du kjøre bil, eller så må du være gravid, sier forskningssjef Arvid Skutle ved Bergensklinikkene. JOBB & NÆRING

11


For en mer fremtidsrettet skipstransport

KVOC er en teknologi utviklet av Knutsen OAS Shipping for å redusere utslipp av oljedamp ved lasting av tankskip. I løpet av 2010 vil 18 skip være utstyrt med KVOC miljøteknologi

Knutsen OAS Shipping i Haugesund spiller en nøkkelrolle i det norske oljeeventyret og er et av Norges største og mest fremgangsrike rederier. Vår flåte består av 39 høyt spesialiserte skip for frakt av olje, gass (LNG) og produkt/kjemikalier, samt 11 nye skip i bestilling. Våre nær 1300 medarbeidere på sjø og land innehar kunnskap, kompetanse og erfaring som gir effektive operasjoner og bringer oss i front i utviklingen av ny teknologi. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran i alt vi gjør.

Smedasundet 40, 5529 Haugesund - NORWAY - tlf. +47 52 70 40 00 - www.knutsenoas.com


Mitt skip er lastet med ….. ”Mitt skip er lastet med” forbinder nok de fleste med selskapsleken hvor man sitter i ring og kaster ball til hverandre, mens man prøver å komme på stadig nye ord som begynner på en bestemt bokstav. Om det finnes noen sammenheng mellom overnevnte selskapslek og Haugesund Rederiforening, eller om det er andre årsaker til boktittelen Sverre Meling jr har valgt når han skulle skrive boka om foreningens 100 års jubileum, kan man fundere over.

med” til et nivå over det mange andre jubileumsbøker befinner seg på. På en måte hvor det til en hver tid står klart for leseren hva som er fakta og hva som er fiksjon, tar han seg forfatterens frihet og beriker boka med samtaler som muligens kan ha funnet sted. Og så lenge han ikke benytter teknikken i ”new journalism” med å kamuflere grensene mellom det som har funnet sted, og det som kan ha funnet sted, gjør de tenkte samtalene boka mer leseverdig uten å forringe den som historisk kildedokument.

Tekst: ODD-ATLE URVIK

Men praktboka han og foreningen gir ut på Akademisk Forlag i disse dager forteller en historie om aktørene i byens rederstand (og distriktets – unnskyld Eidesvik og Solstad) som i skiftende tider drev en geskjeft som så langt har vært noen selskapslek. Det er en beretning om et århundre preget av vekst og velstand avløst av perioder av fallitt og forlis. Næringen har hele tiden hatt avgjørende betydning for livet til alle som har bodd i byen, mest på godt, men tidvis også på vondt. Meling har historisk-filosofisk embetseksamen med hovedfag i historie. Således skulle bakgrunnen være den rette. Med adgang til et rikholdig kildemateriale i forenings og rederforbundets arkiver har han svært så mye å øse av. I ryggmargen hos folk flest sitter det vel noen reflekser som sier at man skal være på vakt når det er Rederiforeningen som selv har bestilt boka, og foreningens sekretær som har skrevet den. De over fem hundre notene forteller hvilken møysommelig prosess det har vært å pusle sammen en jubileumsbok som ikke bare skal være saklig holdbar, men som også langt på vei lar seg etterprøve. Likevel – det er der hvor kildene ikke er tilgjengelig, og hvor vi i ettertid må finne sammenhenger vi aner må være der, at Meling tar grep som løfter ”Mitt skip er lastet

egen kake, har de også engasjert seg i mange saker som ikke først og fremst angår skipsfart, men generelle ting, Da Haugesund Rederiforening ble stiftet var byens dampskipstonnasje 10 ganger større enn seilskipstonnasjen. ”Mitt skip er lastet med” er derfor først og fremst historien om tiden etter at dampskipene hadde konkurrerte ut de hvite seil. Jubileumsboka forteller om næringen og rederne i krig og fred, storm og stille. Den forteller om forståelsen for at man behøvde å ha politisk innflytelse lokalt og nasjonalt. Oppbyggingen av boka er kronologisk. Haugesund Rederiforening har hatt 29 formenn, (ingen kvinner) og hver av dem får et eget kapittel som tegner et bilde av dem, men først og fremst om livet i og utenfor rederiforeningens lokaler i den enkelte formanns regjeringstid. Derfor er ”Mitt skip er lastet med” like mye skildring av byen og distriktet de siste 100 år.

Sverre Meling jr. har skrevet jubileumsboka om Haugesund Rederiforening.

Et eksempel er en tenkt samtale i januar 1910 mellom de tre som tok initiativet til å stifte foreningen. Sjømannsforeningen hadde vært det maritime samlingssted i Haugesund i 25 år. Norges Rederiforening var stiftet høsten 1909. Så Sverre Meling lar foreningens første formann, Johannes Sundfør si til Sigvart Rasmussen og Theodor Nordbø: - Synes dere oppriktig talt det skal være slik at skipsrederne i Haugesund skal være med i Norges Rederiforbund som en del av Stavanger krets? I tillegg til å drøfte hvilke beveggrunner stifterne hadde, minner han oss på at enkelte ting ikke forandrer seg på 100 år. Som eksempelvis Haugesundernes behov for å stå på egne ben, og være senteret på Haugalandet i stedet for periferien i forhold til Stavanger og Bergen. Det manifesterer seg ved at foreningen og næringen gjennom historien har vært preget av en vilje til å slåss for etableringer enten det var flyplass, høgskole, maritim utdanning eller Kystverker og Sjøfartsdirektorat. For selv jubileumsboka tidvis forteller historien om en rederstand som tidvis mæler sin

”Mitt skip er lastet med” Sverre Meling jr Akademisk Forlag 2009 JOBB & NÆRING

13


DeepWell i rute Martha Kold Bakkevig og DeepWell måtte skaffe 100 nye medarbeidere på et halvt år. Nå er 80 på plass og alt er i rute. - Vi har bitt negler av og til, men rekrutteringen har gått etter planen. Vi er allerede i gang på Snorre-plattformene og 1. desember skal vi starte opp på Statfjord.Alt har gått bra hittil, forteller DeepWell-direktøren. 29. mai i år kom meldingen om at det lille Haugesund-selskapet med base på Husøy hadde inngått en rammekontrakt med StatoilHydro mange ganger større enn selskapets omsetning. Kontrakten gjadt leveranse av brønnservice/ wireline arbeid på Statfjord A, B og C, Snorre A og B samt Sleipner A og B. Selskapet beregner verdien til en halv milliard kroner. Kontrakten kom i grevens tid. Over 50 millioner kroner har DeepWell svidd av i produktutvikling de siste årene. Selskapet har hatt klokketro på en teknologisk plattform som er annerledes enn konkurrentenes. Men hadde ikke Statoil funnet løsningen – og prisen- interessant, måtte Deep Well ha snudd på fl isa. - Det var et enten eller, sier Martha Kold Bakkevig. – Vi måtte tenkte helt nytt hvis vi ikke hadde fått den kontrakten. Det koster å være i front på innovasjon. Men dette er gjennombruddet vårt, og nå skal vi bevise at vi kan. Sidan da har jobben med å rekruttere hundre nye medarbeidere hatt høy prioritet. Da Jobb & Næring intervjuet Kold Bakkevig og HR-manager Bente Fahl-Larsen i sommer var resepten klar: - Vi ønsker å framstille DeepWell som et ungt, annerledes selskap med en ”personlig” stil, store muligheter for å påvirke og sterk forankring i egne kjerneverdier. - Kjerneverdiene er safety, service og sense of ownership. De skal gjennomsyre alt vi gjør og gi våre ansatte et eierskap til jobben og selskapet. Nå er de altså nesten i mål. Prosessen har gått greit, og nå har DeepWell trimmet troppene. Nå er det å levere som gjenstår…

14

JOBB & NÆRING

Deep Well-direktør Martha Kold Bakkevig: -Vi har bitt negler av og til, men nå er vi nesten i mål.

Avtrykk av oppslaget i Jobb & Næring juniutgave 2009.

Tekst: EGIL SEVEREIDE


L?IIJ;:K7J 9=GZg=Vj\ZhjcYgZ\^dcZchhi³ghiZ gZ`aVbZWng€d\WaVciYZ'%hi³ghiZ^Cdg\Z >CI:GC6H?DC6A EG>H

BVg`ZYZi^=Vj\ZhjcY HZcigjb\^``VkbZYhZ^ZgZc ^YZcegZhi^h_Zijc\ZHdaVa BVg`Zi^c\6lVgY[dgh^ii igZcYhZiiZg`dchZeigZiiZi bdijc\Ydb#9Zidhdb hidWV`YZc\gVÒh`ZegdÒaZc kVg7ZciZH³gZchZcd\ @Vi]g^cZIkZYiZ^9=G gZ`aVbZWng€#

GJI=A6GH:C Zg`dbbjc^`Vh_dchg€Y\^kZg d\_dWWZgbZYbVc\ZVkYZ hidgZV`i³gZcZ^=Vj\ZhjcYgZ\^dcZc# 7V`\gjcc[gVHeVgZWVc`ZcKZhi! Eda^i^Y^gZ`idgViZi!C77Ad\ <ZZabjnYZc#@^ZhZ#

:HE:C9:KDA9 Zg`dbbjc^`Vh_dchg€Y\^kZg d\]VgVchkVg[dg`jcYZghdb 6`Zg7gn\\Zd\K^ijhVediZ`ZcZ ^Cdg\Z#:heZc]VgWV`\gjcc[gV 997gZ`aVbZWng€^Dhadd\[gV VY^YVh:jgdeVGZiV^a! =Zaan=VchZcd\@Vka^#

7Zh³`hVYg#(#ZiVh_Z^DVhZcHidghZciZgqIa[#*'-)*)-)qlll#Y]g#cd

K>H@6E:GK:G9>:G;DGKuG:@JC9:G JOBB & NÆRING

15


Nytt fra Av Marit Elise Mølstre, leder NAV Karmøy

HURRA nå får og Karmøy NAV kontor Vi er siste NAV etablering i Rogaland Samme tjenester - minst like gode, men enklere

Fra 30. november blir det som tidligere var NAV Arbeid og Trygd og Sosialtjenesten samlet i ett kontor. Det nye flotte kontoret finner du midt i Hovedgata i Kopervik, men inngangen er fra Byparken. Hele poenget med NAV-reformen er å gjøre det enklere for brukerne - særlig for de som har behov for hjelp fra flere av tjenestene våre. Det vil si at du slipper å gå fra kontor til kontor når du trenger bi¬stand i forbindelse med trygd, arbeid eller sosiale tjenester. Åpent: 09-15 mandag-fredag.

Dermed er velferdsforvaltningen også i Karmøy samlet på ett sted. Hit skal du går når du: • Trenger hjelp til å registrere deg som arbeidssøker og for å finne informasjon om ledige stillinger • Ønsker oppfølging og veiledning i ar¬beidssøkeprosessen • Trenger arbeidsmarked¬stiltak eller søke om attføring • Skal søke om dagpenger • Trenger økonomisk rådgiving eller økonomisk sosialhjelp • Ønsker oppfølging som flyktning • Trenger midlertidig bolig. • Skal søke om bostøtte. • Trenger informasjon eller vil søke om foreldrepenger, barnetrygd, grunn- og hjelpestønad, stønad til bil og andre hjelpemidler, pensjoner eller sykepenger. • Trenger hjelp til å ordne med barnebidrag.

PROGRAM FOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Vox lyser ut om lag 65 millioner kroner til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Dette er mer enn en dobling av fjorårets utlysning. Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet, etter alder og helse. 27 prosent av den voksne befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har behov for opplæring, og risikerer derfor å falle utenfor ved omstillinger. AOF Haugaland har stor kompetanse på området. Vi har ledet flere prosjekter i samarbeid med lokale bedrifter og VOX.

Nå søker vi kontakt med nye bedrifter som ønsker å søke midler til opplæring. Fristen for søknaden til VOX er 22. januar, så det haster med å komme i gang. Ta kontakt med Elisabeth Næsheim Vågen på tlf. 52 70 90 02 / 90 72 93 80 eller e-post elisabeth.vagen@aof.no for en uforpliktende prat.

Det naturlige stedet for stillingsannonser Størst opplag Lavest kontaktpris Kontakt: Eva, eva@dhr.no eller Jan Åge, jan@dhr.no

16

JOBB & NÆRING

AOF Haugaland Tlf: 52 70 90 00 e-post: aof@haugaland.no www.aof-haugaland.no


Manpower gruppen – din kompetanse partner Vår visjon er å være ledende i å skape og levere de

Ved å holde en tett og aktiv dialog, ønsker

tjenester som gjør både våre kunder og medarbeidere

vi å utvikle en så god kunnskap om

til vinnere i et arbeidsmarked i kontinuerlig forandring.

våre kunders virksomhet, at vi til enhver tid kan dekke alle

Våre dyktige konsulenter har en inngående

bemanningsbehov.

kompetanse om vårt lokale marked. Dette, kombinert med god markedsandel, gjør at vi har god tilgang på

I et arbeidsmarked i

både spennende kunder samt dyktige kandidater.

stadig endring er det

Vi leverer kompetanse til de fleste fagområder, på alle

kostnadseffektivt å

nivåer, og bemanner både vikariater, prosjekter og

samarbeide med

faste stillinger.

Manpower.

Manpower Proffesional Engineering John-Steinar Pedersen – 909 41 939 Pål Danielsen – 957 75 500 Manpower Proffesional Executive Ole Christian Maaland – 901 03 705

Manpower Carina Ringen – 974 19 520 Sølvi Enoksen – 905 53 077 Marianne Klovning – 905 50 173 Right Management Christian Scheen – 400 03 790

Elan IT Astri Morgan Smith – 926 98 683

JOBB & NÆRING

17


abacuskommunikasjon.no

- a flexible and reliable partner

Ung og lovende? Da har vi bruk for deg! Solstad Offshore ASA er ett av Norges ledende offshore rederier Vi har ca 1000 ansatte i aktivitet over hele verden. Vår overordnede målsetting er å operere de beste båtene med det beste mannskapet. Vi søker medarbeidere til utfordrende jobber i et internasjonalt, trivelig maritimt miljø. Også jenter oppfordres til å søke. Join “The Best Offshore Crew”, se www.solstad.no

SOLSTAD OFFSHORE ASA - P.O. BOX 13 - N-4297 SKUDENESHAVN, NORWAY - PHONE +47 52 85 65 00

www.solstad.no


Nytt om navn

Julebord

Jobb & Næring vil gjerne presentere folk som har fått ny jobb. Vi ber om digitalt bilde og navn, stilling, alder og eventuelt hvor vedkommende har vært før. Tjenesten er gratis. Bidrag kan sendes til: jn@dhr.no

i Bremen eller London?

Vi skreddersyr julebord for grupper!

Janne Urdal Aursland

Kristian Johansen

Nå:Regionsleder sør underavdeling inspeksjon og beredskap, Sjøfartsdirektoratet Før: Production Manager computer & display division i Hatteland Display AS.

Nå:Rådgiver i underavdeling passasjerskip, Sjøfartsdirektoratet Før: Nyutdannet jurist fra Universitet i Oslo

JULEBO RD Middela I LONDON lderban kett m/ 4 rett er og dri kke inkl . Pris fra kr:

1490,-

on.no www.golond

pr. pers . for 2 n .i rom på 3* hotell dobbeltm/froko st Fly

I BREMEN JULEBORD Pris fra kr:

Ingvild Rutledal

Nå:Førstekonsulent underavdeling fellestjenester/arkiv, Sjøfartsdirektoratet Før: Førstekonsulent, Helsedirektoratet

Nå: Atea AS avd. Haugesund som IT-konsulent 1.oktober 2009. Før: IT-konsulent og Fagansvarlig på IT-avdelingen i Haugesund Kommune.

1190,-

beltr 3 n. i dob pr. pers. fo tell m/frokost o h rom på 3*

www.gobrem Ju le m ar ke d

en.no

i Br em en

kommer Flybillettenegg i tille

Team Seven AS www.tm7.no

Bernt Jarle Vatland

billetten e ko i tillegg mmer

Å reise er å leve!

Kjetil Kvamsøy

Bjørn Breivik

Nå:Vassnes Automation Før: IHK Marine Automation

Nå: Forretningsutvikler, Lensit.no AS Før: Webansvarlig, Helse Fonna For gruppeforespørsler kontakt gruppeansvarlig Sharon på e-mail: marketing@haugesundtravel.no Haugesund Travel AS Tlf: 52 85 78 00 post@haugesundtravel.no

Vi bistår med å bestille

BILLIGE FLYBILLETTER PÅ: Mads Bårdsen

Sigvald Arne Mortveit

overtok fra 1. november som administrerende direktør i Deep Ocean. Bårdsen har over 15 års erfaring med undervannsteknologi og subsea operasjoner. Fra august 2008 til november 2009 var han Bårdsen i en strategisk rådgivende rolle i Trico Marine Group, som eier Deep Ocean.

Nå: Rådgiver i underavdeling lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Før: Advokat, Advokatfirma Handeland Døssland & Co AS

Direkte fra Haugesund til London: MAN - ONS - FRE - SØN Direkte fra Haugesund til Bremen: ONSDAGER - LØRDAGER

JOBB & NÆRING

19


Geir’s jørna Av Geir Kvam

Å englane dalé snart ner i skjul... Då eg vá liten å på vei te skulen, konne det av å te lokta så møkje drit at eg å án Knut måtte brekka oss i veikanten. Det vá silloljefabrikkane ute på øyane så slapp avgassane sine rett ut i lausa loktå. Di seig innøve byen å la seg akkurat så ei tåka av reine å sjere dritlokt oppijønå nasen på folk. - Det lokta penger, sa di voksne. Å penger hadde me respekt for, sjøl om me såg lite te di i den alderen. Når eg tenke meg om har eg ikkje sett så møkje te di seinare heller, men sånn é det jo. Nåken vassa i di, andre ruge på di, mens dei aller fleste ikkje har mærr enn di trenge i sin favør på Visakorté. Storøynå liggé rett vest for Haugesund, men det é Karmøy så eige na, å det vá ein av plassene dritloktå kom fra. For å jørr så di følle med i utviklingå har Karmøy kommune fonne ut at di vil setta opp to svære vindmøller på Storøynå, så ská raga høgt opp i loktå midt i tryné på Haugesund by. Kjell Arvid forstår ikkje at det jørr nåke, for di har jo allerede i åravis fonne seg i å ha Nordsjøhallen midt i fleisen. Den globala oppvarmingå é blitt religion, å så et ledd i vekkelsen é det nå vindmøller så jelle. Dei står der å raga for å minna deg på den globala oppvarmingå. Ein konne lett få assosiasjonar te Olav den Hellige, så satt opp svære kors på adle haugar å hamrar for å minna folk på at di måtte bli kristelige. Vindmøller é in for tiå. Di bråka litt, di ruva litt, å di glir jo ikkje akkurat rett inn i naturen, men strøm produsere di. Ikkje så møkje, å ikkje når det é vindstille, å ikkje når di går i sont, men likavel, di é kommen som ein slags avlat for den dårliga CO2 samvittighetå te den norske oljemann i hus å hytte.

20

JOBB & NÆRING

Å mens me snakke om strøm. Nå har Haugaland Kraft sotte lys på Salhusbronå, sånn at me ó kan se na om nåttå. Karmøynå ská jo som kjent få tunnel te fastlanne, å det skokje forondra meg at di snart bjynne å snakka om at Salhusbronå é blitt frykteligt gammale, å egentligt ikkje tåle den jyslige trafikkøkningå hu é bleen utsatt for dei siste 60 årå. Ja kanskje blir hu freda, å toke vare på som et opplyst teknologisk kulturminne, te glede for elbilar å folk så bruké apostlanes hestar, mens bensin å dieselslukerane må kjøra tunell. Adle vett at Effkåhå klarte å karra seg opp i fotballens elitedivisjon. Om det blir ein reine gjesteopptreden eller nåke varigt, gjenstår å se for dei så får komma inn på kampane. Haugesund Stadion é ikkje av siste modell, å det é klart at det hadde vore kjekt med ein nye, men det har me ikke råd te, så foreløpigt må me nøya oss med flomlys. For å onnerstrka alvoré kom dårr nåken koryfear fra Norges Fotballforbund å bresa seg med pekefingeren å sa at hvis ikkje Haugesund bruke millionar på opprustning av stadion, sånn at forbundet kan tjena endå mærr penger, kan me risikera å mista plassen i elitedivisjonen. Det kan me jo forsåvidt lett klara uten hjelp av Fotballforbundet. - Gå him å vogg, burde me sagt. Fotball é ein lek, å hvis det ská kosta skjortå for ei litå utkantbygd å væra med i toppen, kan di barra ha det, spør du meg. Me har då for fakerten andre ting å bruka penger på enn 11 mann så springe tulling itte ein ball i 90 minuttar. - Men misforstå meg rett. Det é kjekt med fotball, å flott at guttane har klart å komma så longt at di får spisa kirsebær med Rosenborg å Brann. Då eg vá liten gjekk me på skøyter i vekevis på Arkavatné om vinteren. Ja te å med Skeis-

vatné vá hallmeteren tjokke enkelte år. Me hadde lengdeløpskøyter adle mann, å skeiste med begge armane på ryggen ronde itte ronde. Hvis nåken hadde stoppeklokka arrangerte me sjøyteløp. Steinar Iversen hadde sabla fine stil, men Hans Bøe vá i ein klasse for seg. Men nå, itte at den globala oppvarmingå velsigna oss med mildare vintrar, har me for sikkerhets sjyll bygd oss ein liten ishall. Lenge før nåken har toke et skjøytetak é Haugesund Seagulls stifta. Det ská bli ishocky for adle pengene, å snart komme sikkert Stavanger Oilers på besøk. Nå venta me barra på Haugesund Kunstløpforening å damenes friløp med trippel Axel, splitthopp å isdans på ytterskjer. Ellers har án Kolbein heilt rett. Nå é det svart november, å havet knuse mot strand. Haugesundsveré fornekta seg ikkje i år heller. Vadlaslettå komme ganske sikkert i kåte kast, å ein salige blanding av minst tri årstier på ein gong tar oss ijønå dei mørkaste månane, mens solå snur. Julagatene jynga i vinden, å butikkane bugna av fristelsar. Handelsstanden håpa på nye rekordar, å me andre her ute i bakkabråté traska ront med magnetstripene våres, å trykké inn den magiske koden mens me venta på julanissen. Julaevangelié så skjedde i di dagar, har kommen i baklekså, sjøl om Märtha Louise jørr så godt hu kan for å få englar te å dala ner i sjul onna adle julatrer med den nya bokå si. -Geir PS: Et godt råd te adle travle mannfolk i by å bygd på Haugalandet. Finn tiligt ut ka kånå ønske seg te jul, så slippe dåkker å stå hjelpaluse hos O.J. Hansen på litlajulaftå, rett før di stenge, med ein knalldyre parfyme i neven, så hu sikkert ikkje lika loktå på likavel.


Fakta om Haugaland Næringspark

t Haugaland Kraft AS eier Haugaland Næringspark AS t Hovedinfrastrukturen er på plass t Over 5000 mål areal brutto t Fleksibel energitilgang, strøm og gass t Sentral beliggenhet i forhold til energi- og veinettet i regionen t Nærhet til Kårstø t T-forbindelsen går gjennom næringsparken t Permanent vei fra Mjåsund klar sommeren 2010 t Byggestart dypvannskai sommeren 2010 t Kailinje på 80 - 100m klar sommeren 2011

Nordvegen Utvikling: tlf. 52 70 70 65

VI GJØR OSS KLAR TIL Å TA IMOT STØRRE OG MINDRE ETABLERINGER! Nordvegen Utvikling: Markedsføring og utvikling av Haugaland Næringspark og Karmøy Industripark Haugaland Næringspark AS: Eier og utbygger

www.nordvegen-utvikling.no

www.haugaland-park.no

HL8C@KPFEK@D<

EAJ7D

M`\id\[f^]fid\i]i\dk`[\e `ee\edXi`k`d\c\bkiff^XlkfdXjafe MXjje\j$^ilgg\e_Ximfbjkk`c‚Yc`\eY\kp[\c`^ Xbkµi`ee\e\c\bkif$f^XlkfdXjafejYiXeja\e% >a\eefdcXe^\i]Xi`e^f^k`cgXje`e^j[pbk`^_\k _Xim`]‚kkdXe^\cfaXc\ble[\i``ee$f^lkcXe[% M`_XifggXiY\`[\kfjj\eYi\[\i]Xi`e^`ee\e]fi fgg^iX[\i`e^Xmf]]j_fi\i`^^\i#f]]j_fi\ `ejkXccXjafe#`e^\e`µika\e\jk\i#jb`gjYp^^`e^# jb`gji\gXiXjafe#jXdk]fijba\cc`^\cXe[YXj\ik\ Xbk`m`k\k\i% M‚ifm\ifi[e\[\d‚cj\ke`e^\i‚_X]fieµp[\ ble[\ijfdi\]\iXej\i%9\[i`]k\e_Xi]fbljg‚ bfdg\kXej\_\m`e^Xmm‚i\XejXkk\#jXdk`[`^jfd m`jkX[`^j\i\kk\iep\[pbk`^\d\[XiY\`[\i\% <c\bkif›8lkfdXjafe›<e^`e\\i`e^

nnn%mXjje\j%ef

JOBB & NÆRING

21


På kryss & tvers Barnlig Aksjonister

Eiegod

Parti (omv)

Vekst Geitost

Sjarm

Arte

Angst

Menn

Drikk

2

Presisjon

Etter

FAVORITTEN

By

Kasse

Smårett Plage

Navn

Imponerende

By

Fugl

Lever

Stoffet Lufthavn (fork.)

Fisk

Kakepynt

Påfunn

Navn

Knise Øvelse

Forretningssans Handlested

Dikt

Pron. (nyn)

Vrang

Selsk.

Like

Plante Organ

Forvirret

Søppel

Dyr

Nicholas Hoddevik, Kurs & Konferansesjef i Destinasjon Haugesund og Haugalandet. Samboer med Merete og far til Lucas Alexander.

Fjell

Pron. (nyn./omv)

Grave

Klaprer

Uklokt

Kommune

Nab. Pron.

To Oss

Teppe

Like Dyr Jevnlig

Mynt

Sjømann

Tine

Tjærestoff

Respektèr

Sann

Hat

Sidesprang

FAVORITTEGENSKAPER: Optimisme, engasjement, gjennomføringsevne og det å være medmenneskelig.

Hyl (omv)

Ledd Navn

Navn

Drikk

Profeter

Likt Oppdage Holde seg (omv)

Sagnfigur

Sanse

Vekst

Jamret

Drikk

Plagg

4

Ørefik

1

Livsfase

Komm. Snapper

Stenge

Glede

Planter Politiker

Peiler Idyll

Prestere

Stat i USA

Hvilte

Art. Holdes nede

Mine

Kvinne

Fisk

Hes

Naut Fra (latin)

U r t

Kryssordverkstedet nr 4

3

M.skap (omv)

Rangles

Parti (omv)

Invitere

Sving

Finn løsningsordet ved å sette sammen bokstavene i de gule rutene og send dette til: kryssord@jobbognaering.no (husk navn og adr.) eller send via post til: DHR Reklamebyrå AS Postboks 1915 - 5508 Karmsund. Innen 15. des.

Løsningsord:

1 2 3 4

Navn:

VINN 10 FLAKSLODD

Adresse: Kryssord RUTH LARSEN

Vinner av forrige utgaves premie: Astrid Bakke, Haugesund. Vi gratulerer!

Løsningsordet var: Etne 22

JOBB & NÆRING

FAVORITTLAND: Norge. Vi har utrolig mye å by på i reiselivssammenheng. Ellers har jeg reist mye til Italia, Frankrike og Spania. FAVORITTSKUESPILLER: Holder en knapp på Jack Nicholson.

Navn

Forfatter Svulst

FAVORITTHOBBY: Er mye på farten, så min forlovede og sønn er pri 1 når jeg ikke jobber. Ellers venner, trening, musikk, og lesing.

Tegneseriefigur F a s e

Lukt Navn Ekstase

FAVORITTLEDER: Har stor sans for Richard Branson i Virginkonsernet. Engasjert, ekstremt målrettet og handlingsdyktig, motiverer som få andre og har en lederstil som skiller seg ut. FAVORITTPOLITIKER: Liker godt Høyre-politikeren Torbjørn Røe Isaksen. Virker godt orientert og er direkte i kommunikasjonsstilen.

Dyr Svar Legemiddel

Skall Fl.mål

Tiltenker

FAVORITTBOK: Akkurat ferdig med Den blinde mannen i Sevilla. Liker krim med litt dybde i. Ellers glad i Erlend Loe. Bør vel lese flere klassikere. FAVORITTSANGER: Lane Staley. Særegen og følelsesladd stemme i grønsjens mest undervurderte band; Alice in Chains. FAVORITTMAT: Variasjon er det viktigste. Og gode råvarer. FAVORITTBIL: Ønsker meg en Mercedes SL fra 70-tallet.


h[abWc[Xoh

Vi flyr mer Oktobertallene fra Avinor viser at antall passasjerer over Haugesund lufthavn Karmøy fortsetter å skyte i været. Totalt brukte 56.463 reisende flyplassen i forrige måned. Det er ny månedsrekord. Den forrige rekorden ble satt i september og var på 55.000 passasjerer. Innenlandstrafikken viser er en oppgang på sterke 13,8 prosent. Samtidig går passasjertrafikken til utlandet noe ned, slik at den samlede oppgangen er på 9,7 prosent. Også flyplassen i Molde opplever Norwegian-effekten og økte med 11,8 prosent i oktober.

H>II:D<HE>H: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT&!H>II:EuK:>I>A$;G6?D77TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT&!) H>IIEu?D77:CTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, H>IIEu;G>I>9:CTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT& H>II:;DG6CIKD#ATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT'!* H>II>C<IDI6AIE:G96</

&(!,

K>H>II:GDHH>=?:AD<7A>G HK6@:G:D<HK6@:G:#@JC 768@6EEIG:C:GGN<<:C B:CH9JH>II:G# <6G6CI:GI:;;:@I#

30 år på Haugalandet

Smedasundet 49 - 5528 Haugesund - Tlf. 52 70 10 80 - www.karstenm.no

Bortkastet teamarbeid? Frykten er det største hinderet for godt teamarbeid. Det positive er at det er sosialt og tidvis kan bidra til kunnskapsdeling, hevder Brian Lystgaard Due, som skriver doktorgrad om idéutvikling i team ved universitetet i København.

Prestasjonsangst. Man er så opptatt av å forsøke å si noe klokt at man ikke kommer på noe å si overhodet.

Hyggefaktor. Man vil ikke ødelegge den gode

Forskeren har filmet møter rundt om på bedrifter, og har funnet mange negative sider ved teamarbeid, skriver bladet Ny Teknikk:

Blokkering. Man lytter så intenst på andre at man glemmer hva man selv hadde tenkt eller blokkerer egen kreativitet.

Redsel. Folk er redde for at noen skal le av

Ineffektivitet. Det typiske i teamarbeid er at

Husfred. Man legger seg på lavest mulig ambi-

man ikke utnytter spesialistenes kunnskap

sjonsnivå for å ikke få konflikter.

fullt ut. * Slapphet. Man har ikke forberedt seg ordentlig, men tror man kan sitte og drikke kaffe og småprate.

Illusjoner. Gruppen kommer ikke fram til noe, men ingen vil innrømme fiasjo, så man opprettholder en felles illusjon av at man har fått til noe.

stemningen gjennom å være annerledes eller provoserende.

dem, at det de sier er for banalt eller at de har mistet noen detaljer og at det de sier derfor lyder dumt.

JOBB & NÆRING

23


K^b³WaZgZg`nhiZc

@dciV`idhhe€iZaZ[dc/*',*)***

6c_V@#;_Zaa]Z^b

DaZEZiiZg<g^cY]Z^b

GjY^c;g³naVcY

?VccZ>gZc=VchZc

=^aYZ\jc6#CdgYh`d\

6HHiZga^c\!;gV``V\_ZgYkZ^Zc-.!**+(;³ggZh[_dgYZc! Ia[/*',*)***!;Vm/*',*)*+%!hVa\5VhhiZga^c\#cdlll#VhhiZga^c\#cd


Helse Miljø Sikkerhet Av Johannes Breivik, daglig leder Haugaland HMS

Ny godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten (BHT) Fra 1. januar 2010 innføres en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester som leverer tjenester til bransjer som er pålagt/pliktige til å ha en BHT-avtale. Oversikten over hvilke bransjer dette gjelder finnes på: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090211-0162.html Arbeidsgivers ansvar

Oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for oppfølging og kontroll av arbeidsmiljøet i egen virksomhet.

På Arbeidstilsynets nettside blir det opprettet et register over godkjente BHT’er når godkjenningsprosessen er kommet i gang i 2010. I registeret vil virksomhetene kunne undersøke hvilke bedriftshelsetjenester som er godkjente, hvilke som står i godkjenningskø, eller eventuelt om bedriftshelsetjenesten ikke er godkjent. Ettersom godkjenningsordningen er ny, er ingen bedriftshelsetjenester godkjent av Arbeidstilsynet per i dag.

Personellet i den godkjente bedriftshelsetjenesten er rådgivere og det er i utgangspunktet arbeidsgivers ansvar å be om råd. Arbeidsgiver skal sørge for at den godkjente bedriftshelsetjenesten: • bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. • har en fri og uavhengig stilling og at tjenesten ikke er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål. • kan bistå i det omfang som er virksomhetens behov - slik at man oppfyller forskriftens krav. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriftene om godkjent bedriftshelsetjeneste, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19. Det er Arbeidstilsynet som skal godkjenne bedriftshelsetjenestene. Vilkårene for godkjenning er knyttet til bedriftshelsetjenestens evne og kompetanse til å yte pliktvirksomhetene bistand. Konsekvenser for virksomheter med plikt til godkjent BHT

• De tidligere pliktvirksomhetene må kontrollere at de har en godkjent BHT-ordning. Ellers er det ingen endring. • De nye pliktvirksomhetene må skaffe seg godkjent BHT, hvis de ikke har det fra før. Plikten gjelder fra 1. januar 2010.

Konsekvenser for BHT-leverandørene til pliktvirksomhetene

Tilbydere av BHT til pliktvirksomhetene skal søke Arbeidstilsynet om godkjenning. Godkjenningskontoret er under etablering i Skien og ventes å være i drift fra 1. januar 2010 Arbeidstilsynet arbeider med å lage et søknadsskjema som skal benyttes for å søke om godkjenning. Skjemaet ventes å være klart i løpet av høsten 2009, og man vil her finne mer informasjon om hvilken type dokumentasjon som må sendes inn i forbindelse med søknad om godkjenning.

petanseutvikling for BHT’ens personale. • ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder: o Arbeidsmedisin/arbeidshelse o Yrkeshygiene o Ergonomi o Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø o Systematisk HMS-arbeid • ha et faglig personale som dekker minst 3 årsverk • Følgende fagområder må være dekket med minimum 30 prosent av et årsverk: o Arbeidsmedisin o Yrkeshygiene o Ergonomi o Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø I særlige tilfeller (uttalt som mer grisgrendte strøk) kan en bedriftshelsetjeneste der det faglige personalet dekker 2 årsverk, likevel bli godkjent hvis det kan dokumenteres at bedriftshelsetjenesten har et samarbeid med relevante kompetansemiljø som dekker manglende fagområder. Arbeidstilsynet kan stille de vilkår som anses nødvendig i forbindelse med vedtak om godkjenning.

Vilkår for å bli godkjent

Det blir stilt nye krav til kvaliteten i bedriftshelsetjenester som skal levere tjenestene sine til virksomheter med plikt til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste. For å bli godkjent må bedriftshelsetjenesten: • samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS-arbeidet. • ha et kvalitetsikringssystem som sikrer at BHT’en bistår arbeidsgiver på en tilfredstillende måte, og sikrer faglig kom-

Godkjenningen varer i 5 år

Når vilkårene er tilstede, vil Arbeidstilsynet gi godkjenning for en periode på fem år. Arbeidstilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, eller hvis de ikke oppfylles innen en fastsatt frist. BHT’er som ikke oppfyller kravene til godkjenning må fremlegge en plan for hvordan de skal oppfylle kravene innen 3 år etter ikrafttredelsen.

Varm julebuffet og utv er middagen blir det dans til levende musikk.

hiZ^cVg^kZghZc#cd

Julebord med underholdning av ”Svigermors Mareritt”.


Siden sist HMS-pris til Nortura Nortura Sandeid vant Haugaland HMS sin Arbeidsmiljøpris 2009. Systematisk arbeid for å skape engasjement og kunnskap om helse og arbeidsmiljø har gitt resultater. Driftssjef Britt Randi Stokkevåg tok imot prisen på vegne av bedriften under HMSkonferansen i Rica Maritim i går. Over 270 personer deltok under årets arrangement, som er blitt en slager innenfor helse- og ledelsesfunksjoner i regionen. I begrunnelsen for prisen heter det bl.a. at ”en tydelig vektlegging av opplæring og kompetanseheving på IA, ledelses-, personalutviklings- og temaområder vurderes å være av vesentlig betydning for den gode HMS-kulturen som er bygget over tid. Tett opp under 25 prosent av de fast tilsatte har for eks. gjennomgått grunnleggende HMSopplæring.”

Glade Nortura-fjes på HMS-konferansen: Fra venstre driftsassistent Line Grindhiem, driftssjef Britt Randi Stokkevåg og hovedtillitsvalgt Geir Fosso.

Historisk for handelen Fredag 30. oktober ble en historisk dag for handelsnæringen i regionen. I Handelsstandens ærverdige lokaler møtte nærmere 140 personer opp på arrangementet Handelens Dag, et samarbeidsprosjekt initiert av HN og Haugesundregionens Handelsstandsforening. Butikksjefer, butikkeiere, kjedeansvarlige og markedsførere fra regionen stilte opp og hørte på gode foredrag og minglet mellom øktene. Blant foredragsholderne var Trond Blindheim, rektor ved Norges Markedshøyskole og Christian Brosstad, direktør for informasjon og samfunnskontakt i SpareBank 1. I tillegg holdt Kristine Vikse bak MeMini og Sveinung Bauge i Bauge Auto presentasjoner med lokal forankring. Snøhetta Arkitekter ved Jorunn Sannes og Kjetil Trædal Thorsen fikk som en avslutning en hedersbevisning fra Jubileumsfondet av 1976 av tidligere formann i Haugesund Handelsstandsforening Johan Grinde.

Stinn brakke under Handelens Dag i Handelstandens lokaler. (Foto Øyvind Lindøe, www.sebyen.no)

Handelens Dag er et samarbeid mellom Haugesundregionens Næringsforening, Haugesund Sentrum, Byen vår Kopervik, Åkrehamn

Vekst,Aksdal Senter,Amanda, Oasen Storsenter og Haugesund Handelsstands Forening. Målet med Handelens Dag er å samle han-

26

JOBB & NÆRING

delsnæringen for å skape stolthet og tilhørighet til det som er en av regionens største næringer.


Suksess for GassArena GassArena Norge 2009 som ble arrangert i Haugesund 27. - 29. oktober ble en stor suksess. Arrangører var Norsk Petroleumsforening (NPF) og Norsk Energigassforening (EGF), som bød på tre dager med et sterkt faglig program og sosiale aktiviteter, som gjør dette til den viktigste møteplassen for hele den innenlandske gassbransjen. Et kobbel av gode foredragsholdere serverte kunnskap om prosesser og faglige utfordringer gjennom de tre dagene. 130 studenter deltok på et arrangemet myntet på rekruttering og på hovedkonferansen deltok rundt 200 påmeldte. I tillegg deltok 80-90 personer på sidearrangementer, slik at totalt hadde GassArena Norge 2009 nærmere 400 involverte fra regionen, resten av landet og faktisk noen fra utlandet.

Industrien vokser igjen! Sesongjusterte tal viser at norsk industriproduksjon auka med 1,4 prosent frå 2. til 3. kvartal 2009. Dette kjem etter fire kvartal med klår nedgang, melder SSB. Veksten i industriproduksjonen i 3. kvartal 2009 var mellom anna knytt til næringsmiddelindustrien som hadde ein oppgang på 3,8 prosent. Dette er den største næringa i industrien og står for om lag 14,5 prosent av samla produksjon. Veksten i denne næringa kjem blant anna som eit resultat av auka eksport av fisk og fiskeprodukt i 3. kvartal.

Medlemsmøte med Matland Aibel-direktør Erling Matland (bildet) var foredragsholder da Norsk Petroleumsforening i Nord-Rogaland og Sunnhordland og Haugesund Næringsforening inviterte til medlemsmøte på Høvleriet 5. november. Et førtitalls medlemmer møtte fram og ble introdusert for det nye samarbeidet mellom NPF og HN. Som kjent er NPF blitt medlem av paraplyorganisasjonen HN, og sammen skal de to utvikle en del fellesareaner for medlemmene.

Myhre Ridder av St. Olavs Orden H.M. Kongen har utnevnt spesialrådgiver Lars Anders Myhre, Stavanger, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for samfunnsnyttig virke. Myhre er opprinnelig fra Kopervik. Han er utdannet geolog, men er mest kjent for sitt virke som mangeårig leder i Norsk Olje og Petrokjemiforbund. I H.M. Kongens vurdering er det lagt vesentlig vekt på Myhres innsats innen norsk. Fylkesmann Harald Tune sto for overrekkelsen av dekorasjonen.

Kåret til Årets Vekstbedrift Industripartner Karmøy er kåret til Årets Vekstbedrift i Norge. - Vi var best blant 222 bedrifter i samme bransje Det er bekreftelse på at vi jobber godt og systematisk, sier daglig leder Ole Egil Flotve. Prisen ble delt ut på ASVLs fagkonferanse i Oslo 26 oktober av tidligere administrasjonsminister, og nestleder i ASVLs styre: Anne-Lise Bakken. Det var daglig leder Ole Egil Flotve som tok imot prisen på vegne av bedriften. Prisen Årets Vekstbedrift er på 30.000 kroner, som skal benyttes til beste for de ansatte i bedriften.

Matland snakket om verkstedsbransjens utsikter og tegnet et nøkternt bilde av framtida i bransjen. Mangel påm utbyggingsprosjekter skaper usikkerhet, men for Aibels del er selskapet rigget for vekst de neste tre årene. Særlig på ingeniørsiden kan det bli en god del nye arbeidsplasser i Haugesund og andre steder der Aibel er representert.

Bakers satser i Haugesund Mandag 2. november startet produksjonen av brød fra en flunkende ny tunellovn i Bakers bakeri i Haugesund. Vi går inn i en ny tidsalder, sier bakerisjef Olav Sævereid. Han har opplevd utviklingen i bakeriet helt siden det het Hauge & Lindaas, gjennom tiden under Bakehuset, og til det nå er en del av Bakers. Det landsdekkende bakeriselskapet Bakers investerer med dette i underkant av 10 millioner kroner i Haugesund. Det sikrer arbeidsplassene og videre produksjon her i Haugesund, og det er vi veldig glad for, sier Sævereid. Vi sikrer også nærheten til kundene våre med at vi fortsatt produserer i Haugesund.

JOBB & NÆRING

27


Boligsparing for Ungdom - BSU Er du under 34 år? - Nå har du mulighet til å spare til ny bolig samtidig som du får mindre skatt. Med BSU kan du spare inntil 20 000 kroner i året og 150 000 kroner totalt, pluss renter, t.o.m. det året du fyller 33 år. 20% fradrag i skatt. - Har du skattbar inntekt får du 20% fradrag av beløpet du sparer på din BSU-konto. God avkastning - Du får god rente på BSU-kontoen. Sammen med skattefradraget gir det deg god avkastning på sparepengene dine.

h[abWc[X

Spar skatt mens du sparer til bolig Lånefordel. - BSU-sparing gir deg rett til lån til boligformål til meget gunstige betingelser dersom du oppfyller vanlige krav til sikkerhet og betalingsevne. Kontakt oss. - Du kan kontakte oss på telefon 03240 eller via e-post til post@haugesund-sparebank.no. Du kan også bestille BSU via bankens hjemmeside: www.haugesund-sparebank.no

steinariversen.no

@k_`eb\m\ipk_`e^`j`efi[\i M`_Xi]lcci\jg\bk]fi\i]Xi`e^f^[\e^f[\dX^\]µc\cj\e#d\ed\[XejmXi]fi[\ \efid\m\i[`\i]Xikµpf^cXjki\gi\j\ek\i\im`c[\km´i\_XjXi[`µjk‚`bb\kX`Yilb [\eY\jk\k\befcf^`\eg‚dXib\[\k%

\$J<8DXk`Zž@8Jbfekifcc$f^XcXidjpjk\d \$J<8DXk`Zž@8J$\i\km`[\i\lkm`bc\kbfekifcc$f^XcXidjpjk\djfdfm\im‚b\i Xcc\k\be`jb\]lebjafe\ifdYfi[g‚\k_m\ikdf[\ie\]Xikµp%Jpjk\d\k\iYp^^\k fggXmjkXe[Xi[bfdgfe\ek\ijfd\iÈ_pcc\mXi\Ém\i[\efm\i% \$J<8DXk`Zž@8JbXe\eb\ckk`cgXjj\jjg\j`\cc\Y\_fmf^]Xikµpkpg\iÆjpjk\d\k \ii\[le[Xekf^m`c[\i]fim´i\]lccklkfg\iXk`mkj\cmfd[\kjblcc\fggjk‚]\`c% \$J<8DXk`Zž@8J\i\eep^\e\iXjafeXmbfekifcc$f^XcXidjpjk\djfd^`i fgk`dXcfm\ij`bk#bfekifccf^kip^^_\k%

MXjje\j8lkfdXk`fe8J G%F%9fo)+-›E$+)008mXc[je\j›gfjk7mXjje\j%ef›nnn%mXjje\j%ef G_fe\"+.+.+-/'''›=Xo"+.,)/(,0/0

28

JOBB & NÆRING


AOF Haugaland er regionenes største tilbyder av opplæring til voksne. Vi har pr. i dag 11 ansatte i administrasjonen og ca. 80 lærere i ulike engasjement. Årlig deltar rundt 2000 personer på våre mangfoldige opplæringsprogram. Les mer på www.aof-haugaland.no

Kultur

For å styrke oss på ett av våre satsingsområder oppretter vi ny stilling som:

Av Frank Krogh Kongshavn, Åsbygaten Event

STUDIEKONSULENT – HELSE

Evne til omstilling

ANSVARSOMRÅDER: t "OTWBSGPSLVSTPHVUEBOOJOHFS i helsesektoren t 1FSTPOBMBOTWBSGPS engasjerte lærere t *OJUJFSFOZFLVSTVUEBOOJOHFS og pedagogisk arbeid t 4BMHPHWJEFSFVUWJLMJOHBW kundeportefølje

Det er noen som har skjønt hva det går i… De som klarer å utnytte internett til det optimale. I dag er det facebook og twitter som gjelder, i morgen er det ganske sikkert noe annet.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER: t )“ZFSFVUEBOOJOHJOOFO helse- og sosialfag t 7JEFSFVUEBOOJOHPHBMMTJEJH erfaring fra praksisfeltet t1FEBHPHJTLVUEBOOJOH og/eller erfaring t *OJUJBUJWSJL TUSVLUVSFSUPH resultatorientert

AOF tilbyr en spennende stilling i et engasjerende miljø med store faglige og personlige utviklingsmuligheter. For mer informasjon om stillingen kontakt daglig leder Sigmund Fosse ved AOF Haugaland tlf 901 66 730 eller Tom Monclair Larsen i Personalhuset tlf 982 95 141. For å søke stillingen se www.personalhuset.no under ledige stillinger – Rogaland. Søknadsfrist: 2. desember 2009

Den største utfordringen som ligger foran oss, er antagelig evnen til omstilling. Det handler ikke lenger om å mestre noe til perfeksjon. Det som teller er å håndtere ”det nye” hver dag, der kunnskap og erfaring er mindre verdt enn retorikk og improvisasjon. Vi lever i en multimedial tidsalder der handlingsrommet stadig endres, enten vi vil eller ikke. I senere tid har store internasjonale selskaper gjort det kjent at de sosiale mediene på nettet har bidratt til en betydelig inntektsøkning. I tillegg er det allment kjent at de kanskje er den viktigste årsaken til at USA har en mørkhudet president. Sånn sett er det på tide at Haugesundsregionen oppdaterer seg selv og finner ut hvordan vi skal angripe denne situasjonen.

GRATIS FØRARKORTOPPLÆRING FOR TUNGE KJØYRETØY KL. C, CE, D, DE VED SAUDA VIDAREGÅANDE SKULE • Nytt 19 vekers yrkessjåførkurs startar 18. januar 2010 • Du må ha førarkort klasse B og vera 21 år • Undervisninga er gratis, det du skal betala er bøker og prøvegebyr til Statens Vegvesen • Kurset inneheld EU sitt nye yrkessjåfør-direktiv • Truckopplæring og ADR inngår i tilbodet • Du kan søkja lån og stipend hjå Statens Lånekasse

Selv har jeg egentlig alltid vært skeptisk til ”det nye”. Jeg får angst hver gang noen skal effektivisere eller gå snarveier. Slike prosesser reduserer som regel livet til en konkurranse der den som har tjent mest penger før en dør, har vunnet. Jeg mener bestemt at omveiene er vel så berikende hvis det er livskvalitet som er målet. I jobbsammenheng er det annerledes. Jeg skjønner det hvis godt voksne næringsslivsledere med tradisjonell erfaring og kompetanse, kan være motvillige til å ta i bruk de elektroniske hjelpemidlene. Det eneste vi med sikkerhet kan si om cyberspace, er at vi ikke vet hvordan dette universet ser ut i morgen. Nettopp derfor er det viktig å være åpen for hvilke muligheter som ligger der, skyve fremmedfrykten til side og følge med i timen.

Velkomen til skulen!

For meir informasjon kontakt: Avdelingsleiar Paul Åbø tlf. 52 78 58 30 For søknadsskjema: www.sauda.vgs.no eller kontakt skulen på tlf. 52 78 56 73 Søknaden skal sendast til Sauda vidaregåande skule, P.b. 34, 4201 Sauda innan 15. desember.

Nettsamfunn oppfattes av mange som utpreget demokratiske. Det kan nok stemme, men det er lurt å huske på at de også er utpreget manipulative og lett kan misbrukes av dem som ønsker det. Så om dette er en oppfordring til å omfavne ”det nye”, må ingen glemme at de gamle etiske normene for kommunikasjon fortsatt må gjelde for å oppnå verdifulle gevinster. Mulighetene er i alle tilfeller uendelige. Heng med den som kan. Vi sees kanskje på twitter? (www.twitter.com/kongshavn)

JOBB & NÆRING

29


- REGIONENS MULIGHETSUTVIKLER FOKUSOMRÅDER NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL KOORDINATOR STEDSUTVIKLING PROSJEKTUTVIKLING ETABLERERSERVICE Haugaland Vekst jobber med næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Vi har som mål å bidra til verdiskaping på Haugalandet, samt legge til rette for god kontakt mellom det offentlige og næringsdrivende. Kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira samt Rogaland Fylkeswww.haugaland-vekst.no kommune er eierne av Haugaland Vekst.

HAUGALAND VEKST KARMSUNDGATA 51 NO-5531 HAUGESUND TLF 52 01 08 10

30

JOBB & NÆRING

steinariversen.no

HAUGALAND VEKST


Bja^\]ZiZg d\Z[[Z`i^k^hZg^c\

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi. Våre styrker er bred kompetanse, lang erfaring og evner til kreativ problemløsning. Bouvet har i underkant av 500 ansatte og 10 kontorer i Norge og Sverige. Vår forretningsidé er at vi skaper muligheter og effektiviserer forretningsprosesser i tett samarbeid med kunden ved hjelp av nye idéer og ny teknologi. Vi leverer et integrert tjenestespekter bestående av områdene portaler, systemutvikling, systemintegrasjon, SAP, Business Intelligence, applikasjonsforvaltning og kurs. Vi har en meget solid kundebase. Blant våre kunder finnes Norges største virksomheter innen privat og offentlig sektor. Bouvet sin filosofi er at nærhet til kundene er avgjørende for gode løsninger. Derfor utnytter vi kompetansen på tvers av kontorene, mens prosjekt-ene forankres lokalt. I Haugesund er vi 19 dyktige medarbeidere som gjerne bistår deg.

Bouvet ASA. Norevegen 4, Postboks 1203, 5508 Karmsund. Telefon +47 52 82 10 17

www.bouvet.no

JOBB & NÆRING

31


Jobbfrukt

Ti p s o s s om noen som fortjener e n Fr u k t k o r g : j n @ d h r. n o

Frukt til alltid smilende Åse Åse Walland har arbeidet i informasjonsavdelingen på Oasen Storsenter i over 11 år. Smilende og blid mot alle som henvender seg for å få råd og vink om hvor de finner fram til det de er på jakt etter. Ikke rart at en av Jobb & Nærings lesere nominert henne til å motta jobbfrukten for november. - Det var fint å høre at noen tenkte på meg. Det passer ekstra bra i dag ettersom vi skal på fjellet i helga, sier hun, og smiler over hele ansiktet. Åse Walland har gode forutsetninger for å guide besøkende. Og om folk skulle være spansktalende er det ikke noe problem. - Jeg bodde noen år i Chile, og er gift med en chilener, så jeg snakker godt spansk, seir hun, og forteller at nå skal hun på en liten ”sommerferie”. - På den sørlige halvkula er det sommer nå, så ved å dra til Chile nå, og være i Norge når vi har sommer, får jeg både i pose og sekk, sier hun.

Energi påå jobben j Hver uke kjører vi ut 420 fruktkurver på Haugalandet - prøv du også!

5284 4833 jobbfrukt@ipk.no www.jobbfrukt.no

Jobbfrukt til alltid smilende Åse Walland.

Vi gjør mer enn å selge Jobbfrukt. Over 90 ansaƩe står klar for å uƞøre arbeidsoppgaver for din bedriŌ. Har du behov for treemballasje, trekasser eller paller? Sikkerhetsklarert og gode ruƟner på makulering. Det meste innen bearbeiding av aluminium. Borring, fresing kapping og maskinering.

Kontakt oss på 52 82 46 02 - spør eƩer Arne Johnsen www.ipk.no


Beste vestkant

Det mures, det hamres, det spikres på Karmøys beste vestkant. Per Inge Eriksen i Åkrehamn Vekst synes det er stas å vise aktiviteten og den forvandingen som de siste årene har skjedd i og rundt havneområdet.

Bl

m o a


Forvandling på Karmøys

Det er idyllisk i havnområdet i Åkrehamn etter en storstolt forvandling av bygningsmassen. Leder i Åkrehamn Vekst, Per Inge Eriksen er stolt.

Lenge siden du har vært i Åkrehamn? Ta deg en tur nedom. Du vil ikke tro det du ser.

Tekst og foto: EGIL SEVEREIDE

Det mures, det hamres, det spikres på Karmøys beste vestkant. Per Inge Eriksen i Åkrehamn Vekst synes det er stas å vise aktiviteten og den forvandingen som de siste årene har skjedd i og rundt havneområdet. Utrangerte bygninger er erstattet med flotte leilighetskompleks, pittoreske sjøbuer er

34

JOBB & NÆRING

ført opp i strandlinja og i den gamle sildoljefabrikken har teknologi og maritim bemanning tatt over. Nye boligområder vokser opp i distanse fra havna, og på næringsfeltet Årabråt skyter det ene industribygget etter det andre i været. Noen av dem sågar med et svært så tiltalende design. Det er noen som synes det er rart å ha næring og bolig så tett sammenvevd, men det er ingen som har klaget hittil, sier Eriksen, telemontøren som for fem år siden ble lei av nedbemanning og omorganisering i Telenor og Bravida og kastet seg over næringsutvikling og handelsvirksomhet i hjembygda i stedet. Nå er han ”sjef” for handelsnæringen fra Ferkingstad til og med Vedavåg og har i gangsatt en rekke tiltak som setter handelen på kartet: Glade Mai-dager, Høstmarked, Jule-

marked og Karmøymarknaden i Veakrossen. I tillegg er handelsforeningen medspiller under Fiskeridagene. Det er kjekt, og jobben blir ekstra stimulerende når du ser at folk flytter til Åkrehamn. Kommunikasjonene gjør det lettere for flinke, utflyttede åkrabuer å bosette seg på hjemstedet og jobbe for eksempel i Haugesund eller på Karstø. Vi har sogar folk som jobber helt inne i Ølensvåg. Når T-forbindelsen kommer og vi senere får Rogfast kan det åpne for et helt nytt bo- og arbeidsmarked her i regionen, og da gjelder det å legge forholdene til rette for vekst, sier Eriksen. Han kan glede seg over å lede Karmøys største by målt etter innbyggertall og største


beste vestkant handelsby målt etter omsetning i detaljhandel. AMFI senteret som fremsto i ny drakt våren 2008 og nå har 23 butikker og en omsetning på 200 mill. er trekkplasteret. I fjor hadde Åkrehamn en netto tilflytting på 155 personer og bikket over 7500 innbyggere. Kopervik vokste med 123 personer og hadde vel 6500 innbyggere. Skudenes økte med 30 til vel 3600, mens Vedavåg lå på vel 2700 innbyggere. - Det fine med Åkrehamn er at her har vi arealer å vokse på.Vi er veldig spent på hvordan omleggingen av hovedveien vil påvirke utviklingen, og har stor forventninger til det. I dag er veistrukturen i selve Åkrehamn lite tilfredsstillende, men en hovedvei øst for byen åpner for en ny innfartsvei som kan utløse nye vekstområder. Vi vet bl.a. at Coop Haugalandet har kjøpt opp et betydelig område øst for den nåværende butikken og har

planer om et stort senter der, sier Eriksen. John Knutsen eier mange eiendommer i området og har også spennende utbyggingsplaner.

Nye bygg vokser fram på næringsfeltet Årabråt. Alle tomtene er solgt.

Tradisjonell industrivirksomhet er det lite å se i Åkrehamn. Sildakongen Produksjon ruver i havnebildet og Åkrehamn Trålbøteri utvidere lokalene og bygger utsiktsleiligheter på toppen. Åkra Sjømat og K-Fisk på Sevland

representerer også fiskerivirksomheten, mens Åkrehamn Teknologisenter, som er en lovende teknologibedrift rettet mot det maritime segmentet og ledet av Freddy Knutsen er en spennende nykommer med base i den nedlagte sildoljefabrikken. Der holder John Ståle Egge og Norway Maritime Services også til, et maritimt bemanningsselskap med kontorer flere steder i verden. På industrifeltet Årabråt er det også stor aktivitet og alle tomtene er solgt. Eriksen tror den nye hovedveien om noen år vil bidra til at Åkra, Vedavåg og Kopervik vokser sammen og at Veakrossen kommer til å bli det sentrale området for næringsutvikling. Det gir spennende perspektiver. Langs denne aksen vil det bo anslagsvis 20.000 personer, som representerer et betydelig kundegrunnlag for mange virksomnheter, sier Eriksen.

Årabråt Brygge er et idyllisk byggeprosjekt i havneområdet i Åkrehamn. Trygve J.Sjøen As er utbygger. JOBB & NÆRING

35


h[abWc[Xoh

2006 Volvo XC90 2.4 D5 7seter 185hk Stv Klima.Automat.Skinnseter.Alufelger.PDC. CD.Navigasjon.El.vinduer.S.lås.ABS. 46000 km. Sortmet.

2006 MB ML 320 CDI Sportpakke 5Klima.Automat.Skinn.El.solt.Navigasjon Command.PDC.CD. 46000 km. Sort met.

Pris 699.000,-

Pris 545.000,-

2001 MB CLK 200K Avantgard 163hk 2 Klima.Automat.Skinnseter.Alufelger.PDC. CD. Vinterdekk.S.lås.El.vinduer.ABS.El.cab. 92000 km. Sølvmet.

2004 Opel Vectra 1.8i GTS 5d Combi 5 Klima.Alufelger.CD.El.vinduer.PDC.S.lås. ABS.Vinterdekk. 59500 km. Sølvmet.

Pris 229.000,-

Pris 169.000,-

2009 VW Passat CC 2.0TDi 140hk 4 Klima.Skinnseter.Navigasjon.PDC.Multiratt.Xenonlys. Alufelger.Vinterdekk.CD.El.vinduer.S.lås.21000 km. Gråmet. 2009 MB B180CDi 109hk 5d Combi 5 Klima.Automat. Navigasjon. PDS.CD.S.lås. El.vinduer ABS.10000 km. Gråmet. 2008 BMW 318D Sedan 143 hk 4 Klima.Skinnseter.Navigasjon.El. solt.Hengerfeste.CD. PDC Alufelger. 28000 km. Sortmet. 2008 VW Golf Cross 1.9TDi 105hk 5 Klima.Alufelger.CD.El.vinduer.S.lås.ABS. 28000 km. Gråmet. 2007 Audi A3 1.9TDi 102hk Sportback 5 Klima.Navigasjon.Sportseter.Alufelger.El.vinduer. S.lås.ABS.Tåkelys. 74000 km. Sort. 2007 BMW 320D Touring 163 hk Stv Klima.Panoramatak.Delskinn.Sportseter.Navigasjon. PDC,CD.S.lås.El.vinduer.ABS. 68000 km. Sølvmet. 2007 BMW 525DA 177HK Sedan 4 Klima.Skinn.Automat.Navigasjon.Alufelger.PDC.CD. 45000 km. Blåmet. 2007 Opel Vivaro 2.0CDTi 3seter 114hk Varebil Klima.S.lås.Servo.Hengerfeste.Vinterdekk. 52000 km. Sølvmet. 2007 Opel Zafira 1.9CDTi 7seter 100hk Stv Klima.Navigasjon.CD.El.vinduer.S.lås.ABS. Hengerfeste.51000 km. Hvit. 2006 Ford Galaxy 2.0TDCi 7seter 130hk Stv Klima.S.lås.CD.El.vinduer.ABS.ESP.Alufelger.6gir 56000 km. Sortmet. 2006 MB ML 280CDi 4x4 Stv Klima.Skinnseter.Navigasjon.PDC.El.solt. Multirat.AlugelgerHengerfeste.Xenonlys. 79000 km. Sølvmet. 2006 MB B180CDi Avantgarde 109hk 5 Aut.Klima.Panoramatak.Alufelger.PDC.CD. El.vinduer.S.lås.ABS. 49000 km. Blåmet. 2006 MB ML 320 CDI Sportpakke 5Klima.Automat.Skinn.El.solt.Navigasjon Command.PDC.CD. 46000 km. Sort met. 2006 MB E220CDi Avantgard 150hk 4 Klima.Automat.Delskinn.El.solt.Navigasjon. PDC.Alufelger.Xenonlys.CD.ABS. 62000 km. Sortmet. 2006 Opel Astra 1,9 CDTi Stv Klima.CD.PDC.El.vinduer.El Speil.S.lås.ABS. Alufelger.Multifunksjonratt. 63000 km. Rød met.

389000

325000

325000 259000

235000

329000

439000

159000

229000

339000

569000

259000

699000

349000

159000

2006 MB E220CDi Avantgard 150hk 4 Klima.Automat.Delskinn.El.solt.Navigasjon. PDC. Alufelger.Xenonlys.CD.ABS. 62000 km. Sortmet.

Pris 349.000,-

2007 Opel Zafira 1.9CDTi 7seter 100hk Stv Klima.Navigasjon.CD.El.vinduer.S.lås. ABS.Hengerfeste.51000 km. Hvit.

Pris 229.000,-

2006 Volvo XC90 2.4 D5 7seter 185hk Stv Klima.Automat.Skinnseter.Alufelger.PDC.CD. Navigasjon.El.vinduer.S.lås.ABS. 46000 km. Sortmet. 2005 Opel Vectra 1.8i stv 122hk Stv Klima.S.lås.CD.Hengerfeste.El.vinduer.ABS. Vinterdekk.Alufelger. 39000 km. Gullmet. 2005 Opel Astra 1.9CDTi 150hk Stv Klima.Delskinn.CD.Alufelger.Vinterdekk.S.lås. El.vinduer.ABS. 70000 km.Gullmet. 2005 Opel Astra 1.7CDTi 105 Stv Klima.Alufelger.CD.Vinterdekk.El.vinduer. S.lås.ABS. 65000 km. Sølvmet. 2004 Opel Vectra 1.8i GTS 5d Combi 5 Klima.Alufelger.CD.El.vinduer.PDC.S.lås. ABS.Vinterdekk. 59500 km. Sølvmet. 2002 VW Passat 1.9TDi 130hk Stv Klima.Navigasjon.CD.El.soltak.Alufelger.Vinterdekk. Xenonlys.S.lås.E.vinduer.ABS. 164000 km. Gråmet. 2001 Audi A6 1.8T Avant 150hk Stv Klima.Alufelger.CD.Hengerfeste.Vinterdekk. El.vinduer.S.lås.ABS. 152000 km. Sølvmet. 2001 MB CLK 200K Avantgard 163hk 2 Klima.Automat.Skinnseter.Alufelger.PDC.CD. Vinterdekk.S.lås.El.vinduer.ABS.El.cab. 92000 km. Sølvmet. 2000 MB C180T Elegance 122hk Stv Klima.Automat.El.solt.Alufelger.El.vinduer.S.lås. Vinterdekk.ABS. 103000 km. Blåmet. 1998 Jeep Grand Cherokee 4.0 Lim Varebil Aut.Klima.El.solt.Skinn.Alufelger.CD.Hengerfeste. El.vinduer.S.lås.ABS. 214000 km. Gullmet. 1987 Chevrolet Corvette V8 2 Aut.AC.Servo.Skinnseter.Alufelger. 100000. Rød. 1977 LincolnContinetel V8 2d Coupe 2 Aut.AC.Servo.Stereo. 67000 km. Beige. 1974 Pontiac Firebird Formula 400 2 Aut.Servo.Alufelger.Stereo. 55000 km. Gullmet. 1973 Lincoln Continetel V8 CAB 2 Aut.Skinn.Servo.AC.Stereo. 73000 km. Sort. 1972 Chevrolet C10 Pickup 2 Aut.Servo.Stereo,Alu.felg. 41000 km. Rød & Hvit.

545000

199000

169000

149000

169000

125000

125000

229000

125000

115000 119000 79000 149000 279000 129000

Vi har bilen for deg! Storsvingen • 4720 Åkrehamn Tlf. 52 82 22 10 • Mob: 971 71 971 Åpningstider: Alle dager kl. 09-17 Tors. kl.09-19 Lør kl. 10-14

.no Kjell Elias 417 87 417

Marton 971 71 971

Tlf.: 52 82 22 10


9HONRPPHQWLOMXOHKDQGHO DET SKJER PÅ AMFI ÅKREHAMN

h[abWc[Xoh

x:[VYT9VZLUILYN

AMFI ÅKREHAMN TVKLYULOHUKSLZLU[LYZVTPUULOVSKLYOLSLI\[PRRLYVNMVYL[HR 1. ETASJE: Her finner du Snoopy gatekjøkken, som har utvidede åpningstider. Senter Caféen er møteplassen og har veldig god og variert mat. Ellers finner du på samme plan: Rema 1000, blomsterbutikk, gullsmed, dametøy, herreklær, Nille, Sunkost, apotek, bokhandel og fotobutikk.

2. ETASJE: Gaver, interiør, klær, sko og bank. I underetasjen er det stor lekebutikk på ca 1000 m2.

ca 250 gratis parkeringsplasser!

Langt borte i det snødekte Blåfjell, bor et folk som heter Blånissene. Og blant dem en liten blånisse-prinsesse som er redd for alt. Aldri har prinsesse Fjellrose vært utenfor fjellets trygge vegger, og verden der ute virker stor og farlig for den engstelige prinsessen…

26. november: Julegateåpning Kl. 18.00 tenner vi julelysene til akkompagnement fra Odlandsblæsten og Tusenfryd barnekor. Åpent til kl. 21.00.

3. desember: Blåfjellnissene 3 av blånissene besøker Amfi Åkrehamn Arrangementet er i regi av Junior Productions AS

P R O D U C T I O N S

20. desember: Søndagsåpent fra 14.00 til 18.00. Skudenes Sjantikor synger julen inn.

Hillesland

ÅPNINGSTIDER UKE 50–52 /]LYKHNLY 3„YKHN

LILLE JULEAFTEN 

JULEAFTEN  =HUSPNLlWUPUNZ[PKLYPYVTQ\SLU

gWLU[!THUKHNMYLKHN tS„YKHNtHTÊUV JOBB & NÆRING

37


Ansvarlig for en kilometer med skruehyller Ben Øyvind Nornes og butikksjef Mikal Kvilhaug.

Du får det på trålbøteriet Gründer og styreformann Olav Hemnes er snart åtti år og driver mye som hobbyfisker, men fortsatt er han aktivt med i Åkrehamn Trålbøteri, bedriften han startet i 1955. Han har mesteparten av storfamilien med seg i driften, og en del andre. Tilsammen femti årsverk.

Tekst og foto: INGEBORG KRINGELAND HALD

Jernvare

Butikksjef Mikal Kvilhaug viser frem de store skruene.

38

JOBB & NÆRING

Mikal Kvilhaug er butikksjef for jernvarehandelen. Han har vært i bedriften i 36 år. Når kundene ringer fra et rederi eller en industribedrift, fikser han og kollegaene det meste.Varene får de på dagen med trålbøteriets biler, eller så snart varene er fremskaffet. Trenger du som privatkunde en ny hammer til å henge opp et bilde hjemme fikser de det også. Over 2000 kvadratmeter butikk og varelager fordelt på to etasjer i sjøkanten på Åkra. Når det nye bygget, det sjette i rekken, er ferdig før jul, blir det 1000 kvadratmeter

til. I tillegg er det etablert en egen jernvare på Husøy som betjener fiskeflåten, industrikundene og private i nærområdet. - Vi skaffer alt det skal være som holder hjulene i gang, enten det er til bedrift eller båt, forteller Kvilhaug. – Det var sånn jernvaren begynte midt på sekstitallet, som en skaffebutikk. Åkrehamn Trålbøteri var startet med produksjon og reperasjon av fiskeredskaper, og etterhvert begynte kundene å spørre etter flere ting. Skruer og bolter. Vi skaffet det. I dag er vi en av Haugalandets største jernvare- og maskinforretninger med skruer og festeartikler som en av de største varegruppene. Vi har en kilometer hyller bare med skruer. Vi er også store på elektroverktøy som Bosch, Makita, De Walt, Fein Panasonic og Hitachi. Aldri røde tall

Åkrehamn Trålbøteri AS består av flere avdelinger, både på Åkra og Husøy. Trålbøteriet som produserer og reparerer trål. Wire og løft som lagerfører de fleste typer stålwire, kjetting, fibertau, blokker, sjakler, kroker og løftestropper. Tau og tråd som produserer tråd og tauverk, spesielt for fiskeredskaper, men også for lystbåt, industri og landbruk. Hovedkontoret ligger på Åkra, det gjør også


den store jernvarebutikken. Varebeholdningen totalt er i dag på 30 millioner, halvparten av dette er jernvare. - I 1955 hadde vi 60.000 i omsetning, forteller Olav Hemnes, – kanskje tilsvarer det en million i dagens pengeverdi. I fjor hadde vi 105 millioner. Halvparten var på jernvaren. Jeg har aldri satt opp et budsjett, og vi har aldri hatt røde tall i regnskapet.Aldri har det vært problemer med å låne penger, og vi har gode naboer. Selvsagt har vi en kassakreditt for sikkerhets skyld, men vi har aldri brukt den. Klarer oss med egne midler. Egenkapitalen er på 40 millioner. Startet som fisker

Olav Hemnes er født og oppvokst femti meter oppi veien fra der bedriften ligger på kaikanten. Han startet som fisker. De første fem årene etter at han startet trålbøteriet som tjuefemåring drev han bedriften om sommeren og dro på fiske om vinteren. Nå er han pensjonist, men han er fortsatt opptatt med forskjellige oppdrag i bedriften. Nå for tiden spesielt i forbindelse med nybygget. I dag leverer jernvarebutikken varer til mange offshorerederier og andre industrikunder, hovedsakelig oljerelaterte. Eller fiskeredskaper – helt ned til Kina. Havforskningsinstituttet i Bergen er en god kunde. De eksperimenterer med nye redskaper, og vi er med på utviklingen. - Det var travle tider i starten, forteller

– Jeg startet som fisker, og har tenkt å avslutte som fisker, sier Olav Hemnes.

Gründer Olav Hemnes er en pasjonert hobbyfisker. På kaien har han to store akvarier med levende fisk og hummer.

Hemnes. – Vi jobbet både dag og natt. Bedriften har hatt en jevn utvikling. Vokst etterhvert som kundene har etterspurt våre varer og tjenester. Det er fortsatt travle tider, men nå er vi flere til å utføre jobben. Det kjører en bil med varer inn til Haugesund hver dag klokken tolv. Andre dager går det biler til Skudeneshavn, Bokn og Sveio. Finanskrisen

Mange bedrifter på Haugalandet har merket finanskrisen. Det samme har Åkrehamn Trålbøteri. - Vi har lite sesongsvingninger, sier Mikal Kvilhaug, - men vi har merket finanskrisen. Både industri- og snekkerbedrifter har hatt merkbart mindre oppdrag det siste året. - Finanskrisen har vært en liten bremse, mener Hemnes, - men den har ikke vært av stor betydning for oss. Vi klarer oss godt. - Nei, vi har egentlig varer for enhver anlending, sier Kvilhaug. – Er det lite marked

for noe, blir det alltid et større marked for noe annet. Sånn er det. Starter og slutter som fisker

Olav Hemnes begynte som fisker. Han fisker fortsatt. På kaien utenfor butikken har han to store tanker med levende fisk og hummer. Han har tenkt seg ut på sjøen i dag også. Båten ligger klar, og kameraten Sverre Sjursen står og venter. Det er vindstille og solen skinner. Ikke det at det betyr så mye om det er vindstille. - Jeg begynte som fisker, og jeg har tenkt å avslutte som fisker også. Jeg blir aldri sjøsyk, sier Hemnes. – Apetitten blir bare bedre desto større bølger. Det har etablert seg et ordtak på Åkra. - Hvis du ikke får det noen andre steder, så får du det på trålbøteriet. Alt fra små skruer som er nødvendig i enhver husholdning til store fisketråler.

Riksvei 47 utenom Åkrehamn? Statens Vegvesen jobber i disse dager med et planforslag for riksvei 47 fra Åkra sør til Veakrossen. Forslaget skal etter planen legges frem på høring i januar 2010 Målsettingene med å utbedre denne veistrekningen er bedre trafikksikkerhet, mindre støy og dårlig luft, reduksjon av unødvendig biltrafikk, legge til rette for kollektivtrafikk og bedre tilkomst til industri- og næringsområder. I tillegg er målsetningen et triveligere sentrum med vekt på estetikk, utemiljø, bomiljø og handel.

- Denne veien blir viktig for den videre utviklingen av Åkrasamfunnet og områdene rundt, mener Per Inge Eriksen i Åkrehamn Vekst. Riksvei 47 går gjennom hele Åkrehamn på langs, og er en vei med en stor del gjennomgangstrafikk. Diskusjonene har gått på om den eksisterende veien skal utbedres eller om det skal lages en ny veitrase lenger øst. Det er flere alternativer til ny veitrase med utfordringer i hvordan veien skal legges uten å gjøre for store forstyrrelser i et vernet naturmiljø, jordbruksland og kulturminner.

- Mest sannsynlig kommer det til å bli laget en ny vei øst for den eksisterende veien som i dag går gjennom sentrum, sier Eriksen. – Akkurat hvor den kommer tror jeg er mindre viktig for de aller fleste, bare den ikke blir lagt for langt vekk fra sentrum. Veien finansieres med bompenger gjennom Haugalandspakken, og planen er at den skal stå ferdig i 2013. Åkrehamn Vekst håper at det nye veiprosjektet i tillegg vil gi utslag i at to, tre nye lokale kommunale veier også kan ferdigstilles for å gi skikkelig flyt i trafikken.

JOBB & NÆRING

39


Gudmund Rasmussen på Åkra er din lokale mann fra Glassmester Aspaas, på Karmøy. Vi hjelper deg med: ✔ Vinterhager ✔ Sommerhager ✔ Balkongglass ✔ Rekkverk

✔ Dusjløsninger ✔ Kjøkkenbenkeglass ✔ Isolerglass

! s s a l g i t Al

 Tlf. 52 82 33 33 www.glassmester-aspaas.no - post@glassmester-aspaas.no

FLOTTE MODERNE KONTORLOKALER TIL LEIE I andre etasje på Karmøy Storsenter, midt i Veakrossen, har vi flotte kontorlokaler for utleie. Bestem størrelsen selv. Alt tilrettelagt. Tilgang til felles møterom med videokanon og kjøkken. Gode parkeringsmuligheter rett ved inngangsdøren. Lett tilgang til kjøpesenteret. 100 kvadrat allerede utleid.

• FLOTTE FELLESLOKALER • INNREDET ETTER EGET ØNSKE • SENTRAL BELIGGENHET • GOD PARKERING • VALGFRI LØSNING • LYST OG MODERNE For ytterligere informasjon, kontakt Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600


Vårt kjerneområde er små og mellomstore bygg. Vi utfører betongarbeider i egen regi, samtidig som det benyttes anerkjente underentreprenører for levering av blant annet tegning, prosjektering, søking, stålkonstruksjoner, dekker, sparkling, muring, fliser og epoxy/ akryl. Våre ansatte leter aktivt etter de beste løsningene på kundens ønsker og problemer.

BETONGARBEID - TOTALENTREPRISE Ta kontakt, og vi vil gi deg et uforpliktende tilbud etter dine ønsker og behov.

OVERNATTING?

h[abWc[Xoh

Stongvegen 170, 4270 Åkrehamn tlf: 52 83 70 00, fax: 52 83 70 01 post@malvin-varne.no / www.malvin-varne.no

norges forste drive-in

h[abWc[Xoh

kjor innom for god hjemmelaget middag hver dag... ((visste du at Linda & NRK1 nettopp pp vaarr ppå be besøk fra tv-programmet ”Norsk atttraksjo r jo on” ?)

www. karmoyholiday.no h[abWc[Xoh

SULT1

Haugalandets eneste lokale brønnboringsfirma tilbyr boring av vann- og energibrønn samt gjennomboring, fundamentering og kapasitetsøkning. Topp service og kvalitet. Tlf. 924 60 887/414 21 971

52 81 59 82

s s s

catering

+

tradisjonell husmannskost

overtidsmat s

øndagsmiddag

MAND-TORS:10-22 FRED: 10-22 LØRD: 12-22 SØND:12-22

JOBB & NÆRING

41


Grimsbytunet - Leiligheter i 2 og 4 mannsbolig, sentralt i Åkrehamn

HUSBANKFINANSIERT + STARTLÅN Fullfinansiert - netto kostnad pr. mnd. Flytende husbankrente pr. okt. 2009 fra

3.000,-

Besøksadresse: Stongveien 115 4296 Åkrehamn Telefon: 52 84 50 50 Telefax: 52 84 50 60 e-post: post@trygve-sjoen.no

Husbygging... en tillitssak!

www.trygve-sjoen.no

PRISER LEIEFILM:

• Utstyr • Service

• Kurs • Arbeidsdykking

Statoil Service Sævelandsvik

www.karmoydykk.com Stongveien 180 | 4270 Åkrehamn, Karmøy | 52 84 38 88

42

JOBB & NÆRING

telefon 52 81 53 72

Det naturlige stedet for stillingsannonser Størst opplag Lavest kontaktpris Kontakt: Eva, eva@dhr.no eller Jan Åge, jan@dhr.no


h[abWc[Xoh

AƩrakƟve buƟkk eller kontorlokaler Ɵl leie

Store lyse lokaler med god takhøyde, totalt 950 kvm på en flate. Størrelse på lokalene kan Ɵlpasses leietakere.

Kontakt Jørgen SleƩen, tlf 911 83 222.

I T V D I A M UM N R T M SEN REHA ÅK

h[abWc[Xoh

RA

NYHET! PANASONIC ETHE

AUTORISERT FORHANDLER

TLF. 52 84 20 17 – 957 33 209

Luft/luft varmepumper har utseendemessig vært ganske triste saker, men dette blir det nå slutt på! De nye ETHEREA-modellene fra Panasonic har blitt redesignet på en innovativ og trendy måte slik at de glir naturlig inn, i selv de mest designbevisste hjem. Modellene er utstyrt med Panasonics kraftigste luftfiltersystem av typen E-ion pluss og sørger for 5 ganger hurtigere luftrensing, sammenlignet med tidligere modeller. Viftedelen er også blitt oppgradert og kan nå levere hele 10% kraftigere luftsirkulasjon i oppvarmingsmodus, noe som sørger for raskere og mer effektiv oppvarming av boligen. JOBB & NÆRING

43


Lyder Nes med et av sine mange veggmalerier.

Historieinteressert patriot Kanskje har du lagt merke til alle postkassene med sjømotiver i Åkrehamn. Små og store veggmalerier. Høye trestokker med utskjæringer i ord og bilder. Det er Åkrehamns historie. Ført i pennen, kosten og kniven av åkrabuen Lyder Nes. - Jeg har gått tur i strandkanten her hele livet uten å finne en eneste tømmerstokk. Plutselig fant jeg flere stokker rekende i havet, forteller Lyder Nes. – Stokkene hadde nok ligget lenge i sjøen. Flere av dem tror jeg har falt av skip som fraktet russisk tømmer. Jeg fant fort ut at jeg ville merke tømmerstokkene med Åkras historie. Jeg skjærte ut ord og bilder i treet, over det som har vært viktig her på Åkra. Den første stokken satt jeg opp i 2000. På toppen står redskaper som ble oppfunnet av en lokal smed for over femti år siden. Redskapet ble blant annet brukt til å åpne lokket på sildetønner.

44

JOBB & NÆRING

Rustne postkasser

Malermester

Men det hele startet med rustne postkasser en gang på slutten av åttitallet. Åkrehamn som hadde ligget innhyllet i en eim av sildolje i mer enn åtti år trengte forskjønning. - På Åkra var det sildoljefabrikker i effektiv drift fra 1911 og i mer enn åtti år. Det ga mange lokale arbeidsplasser, men en forferdelig lukt, minnes Nes. - Lukten satt seg i klær og stuer og folk her mistet motet. Vi mistet rett og slett all energi. Stortinget fant ut at det var for mange fiskerihavner i Norge. De ville opprette sentrale fiskerihavner, og Åkrehamn skulle bli en av dem. Jubelen stod i taket, men plutselig ombestemte de seg. Det ble et vakuum. Husene forfalt. Postkassene rustet. Det så ikke ut her. Jeg bestemte meg for å male de fæle postkassene. Spurte ingen, begynte bare å male. Alle syns det var greit. Så malte jeg Åkras historie på veggene, og når tømmerstokkene kom rekende inn fra havet risset jeg inn historien vår på dem. Jeg syns vi skal være stolt av historien vår.

Lyder Nes er utdannet malermester, og har også jobbet som lærer i ungdomsskolen. Han er interessert i kultur og historie, og har skrevet flere hefter om emnet som han også gjerne holder foredrag om. Det var på slutten av åttitallet han begynte å male bilder rundt omkring i Åkrehamn. - Det aller meste gjør jeg på egenhånd, som pensjonist har jeg jo også bedre tid. Det hender også noen spør om jeg vil male et bilde på en vegg. Det siste jeg har gjort er å lage et forslag til et hederstegn over fire viktige åkrabuer. Det står på vei ut til moloen. Jeg har skjært det i en treplanke. En innkjøpt treplanke. I limtre. Det verste jeg har skåret i. Tanken var at det skulle være et forslag til kommunen, og at det siden kanskje kan gjøres i kobber. 70.000 hummer

I tillegg til sine egne malerier og dekorerte tømmerstokker har han også jobbet sammen


Tekst og foto: INGEBORG KRINGELAND HALD

med nå avdøde Arnold Iversen. Nes med ideen og komposisjonen, og Iversen med utførelsen. Blant annet av Mannes-jakten som står på torget. - Før i tiden ble denne båttypen bygget i Åkra, forteller Lyder Nes. – Jeg syns det er viktig å ta vare på den lokale historien. Er opptatt av perioden fra vikingetiden og frem til i dag. Visste du for eksempel at det i 1864 ble fisket 70.000 hummer på strekningen fra Syre til Vedavågen? Bare beregnet de med to klør, de med én klo kom i tillegg. Utvikling

Lyder Nes er født og oppvokst ute på Øynå. Han syns alle åkrabuer burde bli mer interessert i sin egen historie. Men selv om han er interessert i historie, er han også interessert i at utviklingen skal gå fremover. - Det har skjedd store forandringer de siste tjue årene på Åkra. En av de største forandringene syns jeg er alle de store forretningene og supermarkedene. Men den trenden kan føres helt tilbake til vikingtiden. Det var en tingstad på Åkra, og der det var tingstad var det også marked. At butikkene vokser

I Åkrehamn har Lyder Nes satt opp flere stokker som denne, der han har risset inn lokal historie.

i takt med utviklingen er vel bare naturlig. Selv var jeg en av dem som var sterkt kritisk til at vi ikke fikk bli en av de store fiskerihavnene. Folk hadde investert så mye. Men sildelukten er jeg glad vi ble kvitt. Etter det har vi hatt en fin utvikling. De siste årene er

det blitt oppført mange flotte bygg her, inkludert mange fine nye bolighus. Alt er blitt forandret til det bedre etter at sildoljelukten forsvant. Det ser ut som folk liker seg. Og så har vi jo Åkrasanden. Selv har jeg vært der og badet minst femti ganger i år. JOBB & NÆRING

45


Ă&#x2026;krehamn - Karmøys Handlehovedstad 6.

KJĂ&#x2DC;P en kom plett progre ssiv bri lle, OG FĂ&#x2026; EN LESEB RILLE PĂ&#x2026; KJĂ&#x2DC;PE T

r.

st

h[abWc[Xoh 

Klart syn pĂĽ alle avstander

-5 38

KlĂŚr til hverdag og fest.

Til jenter i alle aldre og størrelser. man-fred 10-19 lørd 10-16 / ükra sentrum tlf: 52 83 10 03

MX-SPORT Ă&#x2026;KRA

4270 Ă&#x2026;krehamn, tlf. 52 81 52 37

Karmøy´s store utvalg i dresser, bukser og skjorter til ungdom og herre!

Tlf. 52 83 92 92 h[abWc[Xoh 

Varilux, det ledende progressive glasset pü markedet siden 1959. Over 400 millioner fornøyde brukere verden over.

Ă&#x2026;pningstider: Mandag-fredag: 10.00-19.00 Lørdag: 10.00-15.00 www.mx-sport.no

Alt innen rørlegging s)NSTALLERINGs6ANNBĂ&#x2039;RENGULVVARMEs!LTINNENUTSTYRPĂ&#x2039;BADETs*Â&#x2019;TULOVNER

Centrum Varehus 4270 Ă&#x2026;krehamn tlf. 52 81 73 01

&AX%POSTSO LU

Ă&#x2026;KREHAMN: 52 83 35 00 KOPERVIK: 52 82 52 00 Ă&#x2026;PNINGSTIDER: Mandag, torsdag og søndag 13.00â&#x20AC;&#x201C;22.00 Fredag og lørdag 13.00â&#x20AC;&#x201C;23.00 www.pizzabakeren.no

46

JOBB & NĂ&#x2020;RING

ONLINENO

h[abWc[Xoh 

Det ĂŠ te Ă&#x2026;kra di komme for ĂĽ ta barnafoto

Du ďŹ nner oss â&#x20AC;?midt i Ă&#x2026;krakrossenâ&#x20AC;?


Åkrehamn - Karmøys Handlehovedstad

Julegavehuset 9ZiWZhiZjikVa\Zi VkEaVhbV!A89d\ A:9IK

HidgijikVa\9K9

AVbeZg[dgVaaZWZ]dk

7aZcYZg

C^ciZcYdhe^aa

IdjX]"iZaZ[dc

@_³``ZcbVh`^c

D7=CdgY^XVhe^`ZgbViiZ

Bd``VbVhiZg

;dibVhhVh_Z

CV``ZkVgbZg

<gniZhZii

HeZ^agZÓZ`h`VbZgV

E8

Julegavetips! K^]VgVai^ccZcYViV! WZanhc^c\!\VkZVkYZa^c\! iZaZ[dc^!gVY^d!ik! ]k^iZkVgZg!ZaZ`ig^h`! `_³``Zcjihing!\gniZgd\ eVccZg# K^[³gZgd\h€³ch`Za^hiZg [dgWgjYZeVg# KZa`dbbZci^aZc ]n\\Za^\_jaZ]VcYZa#

BE("he^aaZg

@gdhhZc!)',%u`gZ]Vbc! ia[#*'-))*)*![Vm*'-))**% bV^a/V`gV5Za`_de#cd

VI LEVERER DEG

VARIGE VERDIER! Ved å velge betong og betongvarer får du et varig og vakkert resultat som hever verdien på eiendommen din

Kiwi

Åkrakrossen

Å KR

Bank

AVEG E

N

Legevakt Kirke R 47 des Sku

Åkra Sementstøperi Her finner du oss

Åkraveien 125B, Åkrehamn • Postboks 37, 4296 Åkrehamn tlf 52 81 10 60 • tlf bl.v. 52 81 10 70 • faks 52 81 10 69 e-post: post@aakrasement.no

n es

Åpningstider butikk: Man - fre: 8.00 - 16.30 • Tors: 8.00 - 18.00 • Lør: 8.30 - 13.00

JOBB & NÆRING

47


Ă&#x2026;krehamn - Karmøys Handlehovedstad

Din kom pl

bil og bĂĽ t

ette

partner

pĂĽ Haug alandet .

3EVĂ?RENYEBĂ?TERAVMERKET&INNMASTEROG'RANDEZZA IMPORTAVSTÂ&#x2019;RREBRUKTEBĂ?TER

HEVROLET

/PELOG# T E K R E M AV AVBILER .YEBILER GIMPORT O IL TB K U R B MENOGSĂ? SSER KLA IS R P IALLE

4!+/.4!+4&/2+*%-0%'/$%(Â&#x152;346).4%2"Âą4 4),"5$ "5$

2"), 4),

*%-0%'

+4&/2+

/.4! 4!/'3Âą+

46).4% /$%(Â&#x152;3

s-EKANISK +AROSSERI OGLAKKERINGSVERKSTEDs"ILUTLEIEs3ERVICE9AMAHAUTENBORDSMOTORERs$ELELAGER h[abWc[Xoh 

www.aakrabil.no / www.aakrabaat.no

Adresse: RĂĽdhusvegen 1 | Postnr/Poststed: 4270 Ă&#x2026;krehamn | 52 84 55 00 Mand-onsd: 07.30-16.30 | torsd: 07.30-19.00 | lørd: 10.00-14.00

48

JOBB & NĂ&#x2020;RING


Åkrehamn - Karmøys Handlehovedstad

COOP PRIX ÅKREHAMN

Hos oss finner du sko fra Camper - Hub Footwear Fitflop - Blowfish + mange flere....

Tlf: 52 84 50 00 mandag-fredag: 09–21, lørdag: 09-20

h[abWc[Xoh

Faste Gule Priser

Åkraveien 201 - 4270 Åkrehamn - tlf. 52 83 98 65

l

l

Det naturlige stedet for stillingsannonser Størst opplag Lavest kontaktpris

VILA

OBJECT l FREE/QUENT l PART TWO l FRANSA SHARE FEMALE l KÖN & MÖN l PIECES l CULTURE l SO NIZE l

Kontakt: Eva, eva@dhr.no eller Jan Åge, jan@dhr.no

h[abWc[Xoh

telefon 52 83 87 00

Haugalandets største utvalg i skruer, bolter og elektroverktøy Vi har merkene:

Våre kunder sier at vi er blandt de beste på sparing... Sparing i bank BSU – Sparekonto – Langtidssparing – Fastrenteinnskudd

Sparing i fond SKAGEN Fondene - DnB NOR Kapitalforvaltning

Telefon: 03361 | www.skudeaakra.no

h[abWc[Xoh h[abWc[Xoh

Kom i gang med sparing du og!

Åkrehamn / Karmsund Fiskerihavn 52 84 45 20 | www.tral.no

JOBB & NÆRING

49


Tekst og foto: INGEBORG KRINGELAND HALD

Norges første Drive In Noen fikk kanskje med seg tv programmet Norske Attraksjoner der programleder Linda Eide profilerte Vedavågen Drive In som et eksempel på hvor amerikanisert Karmøy er. - Det var nå noe hun fant på, ler daglig leder Liv Angunn Sjøen. – De var her i mange timer for å produsere det innslaget som kom på tv.Vår meny er vel ikke så mye mer amerikansk enn andre steder, men at vi var landets første Drive In det stemmer. Nå hadde ikke selve drive in delen vært i funksjon på en god stund, men da NRK meldte sin ankomst var det bare å få fikset både menytavlen og callingen. Så nå fungerer alt som det skal.

mange sitteplasser både inne og ute. Noen velger å spise her og noen tar maten med seg. Torsdag er det komledag og saltkjøtt og erter på menyen. Da blir det fort fullt. Onsdagen med salt torsk er også populær. Søndagene kommer også mye folk. Drive in luka blir mest brukt om sommeren når folk kommer fra stranden, eller av arbeidsfolk på vei hjem. Mange ringer og bestiller på forhånd. Finanskrisen

Den årlige omsetningen ligger rundt fire millioner. Inkludert cateringvirksomhet, overtidsmat til bedrifter og utkjøring av middag til eldre i området. - Vi fikk oss en liten knekk i fjor under finanskrisen. Når våre bedriftskunder ikke

har oppdrag blir det heller ingen overtid, og ingen overtidsmat. Nå merker vi heldigvis at aktiviteten tar seg opp igjen. Bedriftene er på vei tilbake igjen. Lange arbeidsdager

Vedavågen Drive In har tolv ansatte. Fire som koker og resten fordelt på skoleelever om kvelden. Liv Angunn Sjøen tar selv all klesvask og papirarbeid. Det kan bli lange arbeidsdager. - Heldigvis bor jeg i nærheten. Prøver å ha normale arbeidsdager, men det er ikke mange dagene jeg ikke er innom selv om jeg har fri. Prøver å ta meg en ukes tur til syden i løpet av året, det må til hvis jeg skal ha helt fri. Heldigvis har jeg aldri vært redd for å jobbe.

Hjemmelaget husmannskost Amerikansk media

Vedavågen Drive In ble startet for noen og tjue år siden. Da sies det at profilen var mer amerikansk. Liv Angunn Sjøen overtok for litt over fire år siden. Det var datteren som allerede jobbet her som tipset om at bedriften skulle selges. Med lang erfaring fra Math Lande og Elkjøp bestemte Sjøen seg for å slå til og skape sin egen arbeidsplass. - Lokalet leier vi, så det var begrenset hva vi kunne gjøre med det etter overtakelsen, men veggene fikk ihvertfall et nytt strøk maling. Menyen endrer vi hele tiden. I dag er vi mest kjent for middagene våre. Hjemmelaget husmannskost, laget helt fra bunnen. Vi har

50

JOBB & NÆRING

Klokken tolv står de faste kundene klar for å få middag. På kjøkkenet er det travlest fra i to-tiden. Andel kunder som bruker drive in luka har økt etter omtalen på Norske Attraksjoner.

Liv Angunn Sjøen er klar for flere bestillinger direkte fra bilen.

- Når salget har stabilisert seg litt mer håper jeg å få skiftet ut møblene inne. Planen er å servere middager på kveldstid også, men først må jeg oppgradere lokalet litt. Det var noen innom her som intervjuet meg for en avis i USA også, forteller Sjøen. – Noen amerikanere som var på besøk her i Norge. Artig det.


BEDRIFTSPROFILEN

Utenfor kontoret. F.v.: Arve Lønning, Anne Marit Langåker, Turid Sund og Reidar Sund.

Reidar Sund Revisjon AS:

Revisjonsfirma i idylliske omgivelser - Vi må vel ha de fineste revisjonslokalene på Haugalandet. Reidar Sund tar på seg et lite smil. På kaien i Åkrahamn, med god utsikt over Grunnvikjå, styrer han revisjonsfirmaet Reidar Sund Revisjon AS med stø hånd. 18 år er gått siden oppstart.

- I tillegg til lovpålagte revisjonstjenester yter vi rådgivning innen skatt, avgift, regnskap og selskapsrett. Det er fire ansatte, samtidig som vi nå ønsker å utvide med ytterligere én stilling. Men vi fokuserer hele tiden på å holde oss små, og har de senere år hatt inntaksstopp av nye kunder, sier han.

Det var i 1991 Reidar Sund bestemte seg for å starte for seg selv, etter ni år som ansatt i ett av de store revisjonsfirmaene, PricewaterhouseCoopers.

Nedslagsfeltet er hovedsakelig Haugalandet, med hovedtyngde på Karmøy, Haugesund og Bømlo. Virksomheten innbefatter også revisjon av 50 foretak i Stavanger-regionen samt 10 i Oslo-området, forteller Sund. - Integritet og tillit, det er det som er stikkordene. Vi legger vekt på å yte god service.

Veksten i Reidar Sund Revisjon AS var jevn og god fra første dag. - I 2005 fikk vi muligheten til å flytte virksomheten til kaiområdet i Åkrehamn. Et område som har vært i sterk utvikling de siste årene sier han, stolt og ydmyk. Spennende kundeportefølje

Reidar Sund Revisjon AS har i dag en kundeportefølje på 280 foretak. Kundene utgjør små og mellomstore foretak innen de fleste bransjer.

Faglig påfyll

Alle hos Reidar Sund Revisjon AS tar del i Den norske Revisorforenings faglige oppdateringsprogram, noe som innebærer kontinuerlig kursing innenfor aktuelle områder. Samtidig ligger revisjonsfirmaet langt fremme hva programvare innen fagfeltene revisjon og skatt angår. - Vi jobber hele tiden med å ligge i front.

Lokalene ligger idyllisk til ved Grunnvikjå i Åkrehamn.

Øyavegen 9. Postboks 125 4296 Åkrehamn 52814660 rs@reidarsund.no JOBB & NÆRING

51


BEDRIFTSPROFILEN

Det er knapt fire år siden John Ståle Egge (t.h.) og Lars Gustavsen startet Norwegian Maritime Services. I dag er det 25 ansatte på land, og over 200 på sjøen.

Gründere i Åkrehamn med internasjonal suksess Siden starten for knappe fire år siden har de to åkrabuene John Ståle Egge og Lars Gustavsen bygget opp Norwegian Maritime Services (NMS) til å bli et shippingselskap som forsyner en lang rekke rederier med sjøfolk. Med hovedkvarter i leide lokaler i det som tidligere var administrasjonsbygget i sildoljefabrikken i Åkrehamn driver de en internasjonal maritim organisasjon som teller 25 ansatte på land, og over 200 ansatte ombord. I tillegg til dette har NMS formidlet 600 skandinaviske offiserer til rederier i inn og utland.

52

JOBB & NÆRING

I alt bemanner NMS for tiden 15 skip, og betegner seg som totalleverandør innen bemanning. Fra kontoret har de to gründerne panoramautsikt til innseilingen til Åkrehamn og storhavet utenfor. - Utsikten er det ikke noe å si på, men vi skulle gjerne hatt bedre plass. Vi har for lengst vokst ut av disse lokalene men ønsker å bygge nytt her i havneområdet. Vi kunne ønsket at Karmøy kommune hadde vist større entusiasme for byggeplanene våre. John Ståle Egge legger ikke skjul på han mener kommunen burde lagt tingene til rette for at de skal kunne bygge kontorer i

havneområdet, og viser gjerne til bedriftens samfunnsregnskap. - I år omsetter vi for 65 millioner kroner, og har lønnskostnader på rundt 4 millioner kroner hver måned. Vi kommer til å betale 8 millioner kroner i arbeidsgiveravgift og 1,5 millioner kroner i selskapsskatt bare i år. I tillegg betaler de ansatte rundt 12 millioner kroner i skatt av sine inntekter, sier Egge. Store i utlandet

Den norsk-skandinaviske avdelingen i NMS formidler og leier ut skandinaviske sjøfolk til alle typer skip og rederier. I tillegg skaffer Åkra-bedriften riggere og dekksformenn, og


rekrutterer operasjonsledere til flytting av rigger og andre store operasjoner offshore. - Det er også vi som skaffer kvalifiserte lærere som kan drive DP-kurs i Haugesund Simulator Senter. Vi har også kontorer i Litauen, Polen og Ukraina i Øst Europa, i tillegg til at vi nylig åpnet kontor i Manila på Filippinene. Fra disse kontorene skaffer vi skipsmann-

skaper fra Litauen, Latvia, Romania, Ukraina, Russland, Polen og Filippinene, sier Egge. Han sier det ikke er tilfeldig at det nettopp er disse landene de rekrutterer sjøfolk fra. De beste

- Sjøfolkene i landene rundt Østersjøen holder et høyt faglig nivå. Det samme gjelder de som kommer fra Ukraina. I Odessa, hvor vi

har kontor, holdt den sovjetiske Svartehavsflåten til. Byen var også et utdanningssenter for sjøfolk, og er det den dag i dag. Etableringen vår på Filippinene er også noe vi venter oss mye av, ikke mist fordi vi lykkes i å knytte til oss tidligere direktør i Rederiforbundet / Adm. Dir i Norwegian Training Centre – Manilla, Odd Magne Skei som vår stedlige representant, sier Egge.

Mannskapssjef Svein Syre sørger for at skipene NMS skaffer mannskap og offiserer til, til en hver tid har den bemanningen som kreves.

Dette er NMS AS Norwegian Maritime Services AS Norwegian Maritime Services Baltic Norwegian Maritime Services Polen Norwegian Maritime Services Ukraine Norwegian Maritime Services Asia

Teknisk sjef Helge Fagerland har en sentral posisjon i shippingeventyret i Åkrehamn.

Sjøenveien 52, Åkrehamn 52 22 30 30 jobs@maritimeservices.no www.maritimeservices.no JOBB & NÆRING

53


BEDRIFTSPROFILEN

Kallesten Revisjon Da Reidun Medhaug flyttet tilbake til Karmøy for at hun og mannen skulle få beholde gården med boplikt, fikk Haugalandet et nytt revisjonsfirma. Kallesten Revisjon AS er en avdeling av firmaet med samme navn som holder til på Tananger utenfor Stavanger. Reidun Medhaug har vært i bedriften siden 1986. Hun er ansvarlig revisor, og nå avdelingsleder på Karmøy. Etterhvert kom også Randi Medhaug til som revisormedarbeider, men til tross for samme etternavn og felles fødselsdag er de to ikke i slekt. - Reidun hadde ikke lyst til å slutte hos oss, og vi ville gjerne beholde henne i bedriften, forteller eier og styreleder Kenneth Kallesten. – Det første året jobbet hun ut fra hjemmekontor, men etterhvert bestemte vi oss for å etablere et avdelingskontor her. For meg var det helt naturlig, også fordi jeg opprinnelig er skudenesbu og derfor har sterk tilknytning til Karmøy. Del av et fellesskap Kallesten Revisjon har hatt kontoradresse på Åkra i vel fire år, med kunder fra hele Haugalandet. Sentralt har bedriften nitten ansatte, på Karmøy er de to. - Det er veldig fint for oss å være del av en større bedrift, mener Reidun Medhaug. – da har vi flere å diskutere med. Vi snakker sammen nærmest daglig, og har felles kontormøter hver måned. Det at vi er bortimot tjue i hele bedriften, gjør at vi raskt finner kollegaer som har kjennskap til de samme problemstillingene vi jobber med. Men vi har også et fint fellesskap her lokalt på huset med både regnskapsbyrå og advokatkontor. Vi spiser lunsj sammen på tvers av bedriftsgrensene hver dag, veldig sosialt og også faglig nyttig. - Det er viktig at kundene kan ha en god dialog med sin revisor, sier daglig leder i Kallesten Revisjon AS Herbjørn Vestvik. – Det er noe som kan være lettere i et lite firma, enn i et stort. Hos oss tilbyr vi både den høye servicegraden, som et større firma kan levere, og en fast revisor å forholde seg til. - Det skal være en lav terskel for å henvende seg til oss, sier Reidun Medhaug. – Mange setter pris på en rask avklaring på spørsmål de måtte ha, og det kan vi gi. Jungel av krav Hovedkundegruppen til Kallesten Revisjon i Åkra er små og mellomstore bedrifter, fra alle typer bransjer. En revisor er underlagt Kredittilsynet, og for å beholde autorisasjonen er faglig oppdatering viktig. Revisoren har plikt til å holde seg oppdatert på lover og regler, og må delta på en del kurs i løpet av året. - Næringslivet opererer i dag i en jungel av krav, mener Kenneth Kallesten. – Små bedrifter trenger mye hjelp. Det er viktig at de har noen å spille på lag med. Revisoren er en naturlig samarbeidspartner, og er der for å fange opp problemstillinger i bedriften.

54

JOBB & NÆRING

Bak fra venstre; daglig leder i Kallesten Revisjon AS og registrert revisor Herbjørn Vestvik og styreleder, eier og registrert revisor Kenneth Kallesten. Foran; avdelingsleder på Karmøy og registrert revisor Reidun Medhaug sammen med revisormedarbeider på Karmøy Randi Medhaug.

- Noen få bedrifter reviderer vi en gang i året, men de fleste kundene tar vi inn til delårsrevisjon i løpet av høsten. Eller i det minste gjennomgår vi resultatregnskap og balanse pr. 31.8. Ellers er vi her for kundene våre hele året, sier Reidun Medhaug. – Vi kan også rådgi i skattemessige problemstillinger, eierskifte, kapitalendring og generasjonsskifte. Denne typen prosesser må uansett ofte innom en revisor. - Vi rådgir også nystartede bedrifter i oppstartsfasen, sier Kallesten. – Fra valg av selskapsform til gjennomføring av selve stiftelsesprosessen. Detektiver Det er ikke lenger slik at revisoren gjennomgår bilag for bilag, nå går det mer på analyser og vurderinger. - Jobben vår kan være litt av et detektivarbeid, sier Herbjørn Vestvik, - når vi gjennomgår et regnskap ser vi like mye etter hva som ikke er ført som hva som faktisk står i regnskapet. Er det noe som mangler, og er alle lovkrav oppfylt. - En ting som er veldig strengt er riktig håndtering av skatt og avgifter, mener Reidun Medhaug. - Det er ikke tilstrekkelig at skatten er betalt, penger for trukket skattetrekk skal også være avsatt på egen konto.

- Vi har dyktige og oppdaterte medarbeidere, sier Kallesten, - og det er vår største ressurs. En god arbeidsplass I tillegg til den faglige oppdateringen er Kallesten Revisjon opptatt av det sosiale, og også de ansattes helse. Bedriften skal være en god arbeidsplass, enten det er på hovedkontoret på Tananger, eller avdelingskontoret på Karmøy. - I et stillesittende yrke som vi har er det viktig å fokusere på trim, mener Vestvik. - Hos oss får alle ansatte som sykler til jobben utbetalt kr. 3,50 pr kilometer. Dessuten oppfordrer vi alle ansatte til å gjennomføre 30 minutters trim 60 ganger i perioden fra januar til juni, ved deltakelse i vår interne årlige trimaksjon. - Det tilsvarer trim tre ganger i uken, skyter Reidun Medhaug inn, - og vi har hundre prosent deltakelse selv om trimmen foregår i vår travleste periode. Selv har jeg ikke så lang vei til jobben, men jeg spaserer nesten hver dag. I juni har vi trekning av reisegavekort til alle som er med på trimaksjonen, og det er en god gulrot!

Rådhusvegen 11. 4270 ÅÅkrehamn. Postboks 264, 4296 Åkrehamn 52816880 | www.kallesten.no


BEDRIFTSPROFILEN

Lever og ånder for fisk Fiskefeltet ligger bare tretti minutter unna Åkra Sjømats mottak. Det gir en unik tilgang på ferske råvarer hver eneste dag. Det sier seg selv at fiskebutikken har et bredt utvalg av sjømat. Butikken er åpen seks dager i uken og har i tillegg et eget kjøkken som lager varme retter til kundene. - Det er stort sett lokalbefolkningen som handler i butikken, sier daglig leder Jacob Sørhaug, - men det hender det kommer kunder fra Haugesund og andre steder på Haugalandet også. Vi er kjent for å ha fersk og god fisk. Mesteparten av fisken blir imidlertid eksportert til land som Spania, Nederland, Danmark og Sverige gjennom avtaler vi har med Sirevåg/Lerøy. Det har vært et spesielt år, vi har merket finanskrisen godt. Mange utenlandske kunder har ikke hatt kapital til å kjøpe store kvanta fisk, derfor har mye blitt solgt på det norske markedet. Selskapslokaler

I tillegg til den lokale fiskebutikken driver Åkra Sjømat AS mottak for fisk og skalldyr, fabrikk for rensing av krabbe, rekepakkeri og hyggelige selskapslokaler i et maritimt miljø og servering av de samme gode råvarene. Selskapslokalene benyttes til møter, kurs og firmafester i tillegg til private arrangementer. I tillegg til havets delikatesser kan en også få spekemat og kjøttretter i buffeten. Mat kan også bestilles for bespisning andre steder. - Vi har mange deltidsansatte, forteller Sørhaug, - tilsammen blir vi ti årsverk. Omsetningen blir på omtrent 26 millioner i år. Det er størst aktivitet hos oss om sommeren, da har vi omtrent døgnproduksjon.

Margunn Haukås viser frem litt av det de har i fiskebutikken.

flere reketrålere og krabber fra mange fiskere mellom Kvitsøy og Bømlo. Krabbefabrikken bruker det siste innen maskinelt utstyr for å bevare fibrene i krabbekjøttet. - Når det gjelder krabbe har vi en hovedavtale med Lerøy. Krabben kommer inn om dagen, vi slakter, renser og pakker om natten slik at produktet er ute i butikken klar for kundene neste dag. Krabben vår er stort sett å finne på markedene i Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

er Kjell Harald Aarthun, Leif Gunnar Mikkelsen og Jacob Sørhaug. - Det er krabbe som er vårt store satsningsområde, sier Jacob Sørhaug. – Planen er å lage en enda bedre krabbeproduksjon, og kanskje også satse på eksportmarkedet. Men vi liker også å være synlige i nærområdet. Det er bare å ta turen ut til oss for å kjøpe fersk fisk. For den som ikke er kjent, ta av ved ungdomsskolen og følg veien helt ut til havet. Der ligger vi.

Satser på krabbe På Årabrotholmen vest for Åkrehamn sentrum holder Åkra Sjømat og Jacob Sørhaug til. Her tar de i mot fisk, reker og krabbe og driver fiskebutikk, catering og selskapslokaler.

Fersk sjømat

Mottaket tar i mot dagsfersk fisk fra den lokale kystflåten. I tillegg tar de i mot reker fra

Åkra Sjømat ble startet i 1992 av Svein og Heidi Torsen som en familiebedrift som drev med rensing av krabbe. Bedriften har vokst frem til i dag, og har vært gjennom mange utbygginger for å få plass til virksomheten. I dag er firmaet eid av flere aksjonærer. Sirevåg/Lerøy er inne på eiersiden. Det samme

Årabrotsholmen, 4270 Åkrehamn Fiskebutikken 52816870 Kaikontor 52853925 www.akrasjomat.com JOBB & NÆRING

55


Åkrehamn - Karmøys Handlehovedstad

Savoy 3+2 seter

21.890,-

R JUL KAN LEVERES FØ

!

28.995,-

h[abWc[Xoh

Royal 3+2 seter

FAGMØBLER ÅKREHAMN Krossen, 4270 Åkrehamn Mandag-Fredag: 09:00-18:00 Torsdag: 09:00-19:00 Lørdag:10:00-15:00.

Telefon: 52 81 65 90

BEDRIFTSPROFILEN

Førstehjelp Alle bedrifter burde kurse sine ansatte i førstehjelp mener daglig leder John Holvik i Karm-Med AS i Åkrehamn. Det kan redde liv enten en jobber i kontorlandskap eller ute på en oljeplattform.

John Holvik mener det er viktig at flest mulig kan førstehjelp, inkludert å bruke en hjertestarter.

56

JOBB & NÆRING

- I dag stilles det krav til mange bedrifter om å la ansatte gjennomgå førstehjelpskurs, forteller Holvik som er utdannet sykepleier med erfaring fra akutt-tjeneste på sykehus, ambulansetjeneste og Røde Kors. – Men også andre bedrifter burde la sine ansatte få førstehjelpskurs. Akutt sykdom og ulykke kan jo hende når som helst, selv om en ikke er ansatt i offshore eller annen utsatt industriell virksomhet. Karm-Med ble grunnlagt av nå avdøde Knut Magne Tveit på nittitallet, og firmaet ble siden videreført av hans familie gjennom Sjøheim Eiendom AS og Solstad Shipping AS. I dag driver bedriften kurs innen førstehjelp hovedsakelig for offshoreindustrien, men også for landbasert industrivirksomhet.

- Vi har flotte kurslokaler her i Åkrehamn, sier Holvik, - men vi drar også ofte ut til bedrifter med kursvirksomheten vår. Det hender også at vi besøker skoler og barnehager. Et grunnkurs i førstehjelp for de som skal reise offshore varer i fem dager, og deretter med repetisjon to dager hvert eller hvert annet år avhengig av hvilke krav som gjelder. - Alle instruktørene våre har bakgrunn som sykepleiere eller ambulansepersonell, sier John Holvik. Kursene våre passer for alle typer bedrifter. Alle arbeidsplasser kan ha nytte av at noen kan førstehjelp. Vi skreddersyr kursene etter hver enkelt bedrifts behov. Det skal ikke alltid så mye til for å redde liv hvis de ansatte er ajour med hva de skal gjøre hvis ulykken er ute.

Øyavn. 9. 4296 Åkrehamn Telefon 90727057 | www.karm-med.no


BEDRIFTSPROFILEN

Bøhn Regnskap AS satser på trivsel på en trygg og god arbeidsplass som lar kundene fokusere på det de er best til. Fra venstre Olav Bøhn, Hulda Valtysdottir, Theis Leon Stueland, Julia Edvardsen, Kjartan Medhaug, Edel Torland Eng, Helge Meyer Eide, Anne-Reidun Langseth, Einar Langåker og Kåre Njål Bøhn. Øystein Vigdal, Ottar Brekkå, Sigfrid Grindhaug, Martha Sevik og Astrid Klæhaug Bøhn var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Gir kundene mer tid Når Bøhn Regnskap AS tar seg av regnskapet, kan kundene fokusere på det de er best til. Mange av kundene er fiskere, bønder, leger, håndverkere og bedrifter innen detaljhandel. De fleste kundene holder til på Haugalandet, men gullsmedkjeden Mestergull er kunde på landsbasis. Regnskapsfirmaet som holder til på Åkra ble startet av Olav Bøhn i et kjellerlokale i 1977. I dag eier han bedriften sammen med broren Kåre Njål Bøhn. Nå har bedriften 15 ansatte og forventer en omsetning på 13 millioner i 2009. En tredjedel av bedriftens ansatte er autoriserte regnskapsførere. Regnskapsteknologi

170 aksjeselskap og 300 personlige firma er i dag i porteføljen. Tjenestene Bøhn Regnskap AS tilbyr er regnskap, årsoppgjør, forretningsførsel, regnskapsførerjuss, styrearbeid, lønnsarbeid og fakturering. - Vi jobber for det meste ut fra våre lokaler i Åkra sentrum, sier personalsjef Kjartan Medhaug, - men vi tar også uteoppdrag der vi sitter ute hos kunden. Noen kunder gjør også regnskapsjobben selv koblet direkte til våre systemer. Vi gir dem assistanse der de trenger det. - Med dagens teknologi kan vi jobbe fra hvor som helst, skyter styreleder Kåre Njål Bøhn inn. - Uansett hvor vi er kan vi hjelpe kundene våre, enten de har faglige utfordringer eller et systemproblem. Større krav

Gründer Olav Bøhn ser på seg selv som sju-

ende far i huset. Han jobber mest med rådgivning og styrearbeid. Ikke som styremedlem, men med all administrasjonen rundt kundenes styrearbeid. - På den ene siden blir det stadig større krav til rapportering og dokumentasjon , sier han. – Det er blitt viktigere for bedrifter å ha gode fagfolk og rådgivere å støtte seg til i administrasjonsarbeidet. Hele tiden kommer det nye lover og regler. På den andre siden er innrapporteringssystemene blitt enklere. Skatteetaten skal ha ros for å ha gjort hverdagen mye bedre. All rapportering skjer i dag på altinn.no, og fungerer veldig bra. Forretningsførsel

Mange selvstendig næringsdrivende har ikke tid til å ta seg av håndteringen av de daglige administrative rutinene. Spesielt fiskere kan være borte lange tider av gangen, og da tar Bøhn Regnskap AS seg av forretningsførselen. - Vi tar oss av alt papirarbeidet for båter, bønder, sameier og eiendomsselskap, forteller Kåre Njål Bøhn. – På den måten får de kontroll over alt som skjer og trenger ikke bekymre seg over voksende papirbunker eller at utfakturering eller utbetalinger skal glippe. Det blir mer effektivt og rimeligere enn om de skulle gjort det selv.

Effektiv drift

Ved å bruke regnskapsbyrå kan også mindre bedrifter få tilgang til avansert teknologi i den daglige driften. Det gir en effektiv utnyttelse av ressursene. Et regnskapsbyrå gir også en ekstra trygghet for at lover og regler blir fulgt. - Noen velger oss til all sin forretningsførsel fra å åpne posten til å levere ferdig regnskap klar til revidering, sier Olav Bøhn. – For andre utfører vi enkelte elementer avhengig av hvilken kompetanse de har i bedriften og hvilke arbeidsoppgaver de velger å sette ut. Alle kombinasjoner er mulig. Vi tror enhver bedrift driver mest effektivt når de kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, og la oss gjøre det vi er best til. Nettverk

Bøhn Regnskap AS er medlem i NARF – Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Foreningen har over 5000 medlemmer i Norge, og Olav Bøhn var for noen år siden styremedlem. - Det er viktig med nettverk, sier han. Vår bransje er i vekst, og kravene til korrekt regnskapsførsel blir stadig større. Vi kurser oss hele tiden, og har også et godt samarbeid med de andre regnskapsbyråene på Haugalandet.

- Noen ganger fungerer vi også som et vikarbyrå om kunder trenger hjelp når bedriftens nøkkelpersoner er borte for kortere eller lengre tid, sier Kjartan Medhaug. – Er den som kjører lønn for eksempel syk på lønningsdagen stepper vi inn og gjør jobben. Årlig rapporterer vi lønn for 3000 lønnstakere.

Rådhusveien 11 – 13, 4270 Åkrehamn Telefon 52844444 www.bohn-regnskap.no post@bohn-regnskap.no JOBB & NÆRING

57


Gründerne Knut Haugen, Ingvar Steinsvik og Arne Høyvik ser lyst på fremtidaen for Steinsvik Production AS og kan se tilbake på 5 år med kontinuerlig vekst i ordretilgang og omsetning.

BEDRIFTSPROFILEN

Dette er Steinsvik Production AS: Grunnlagt i 2004 av Ingvar Steinsvik, Knut Haugen og Arne Høyvik. Adresse: Frakkagjerdveien 205, N-5563 Førresfjorden Tlf: 52 77 96 00 www.sproduction.no Eget bygg på Frakkagjerd i Tysvær 11 ansatte 8 CNC styrte Mazak maskiner, den niende på vei. 24 timers tilgjengelighet. Alt innen maskinering og produksjon av mekaniske komponenter til landbasert industri, offshore relatert virksomhet, shipping, landbruk, fiske med mer.

Ville ”bare” skape sin egen arbeidsplass:

Men Steinsvik Production AS har hatt vind i seilene fra første dag - Man skal være forsiktig med å hovere i disse finanskrisetider, men jeg må innrømme at det har gått veldig bra. Langt over det vi hadde forventet da vi planla bedriften over kaffebordet hjemme hos meg for godt og vel fem år siden, sier daglig leder Ingvar Steinsvik. Det var Knut Haugen, Arne Høyvik og Ingvar Steinsvik som hadde ideen og grunnla tysværbedriften Steinsvik Production AS i 2004. I leide lokaler, med tomme never, men massevis av erfaring, kompetanse og pågangsmot gikk de til innkjøp av maskiner og utstyr, og snart hadde de en bedrift oppe og gikk. Ordrebøkene begynte å fylles, de jobbet dag og natt. De første to årene omsatte bedriften for mer enn 20 millioner kroner, og siden har omsetningen steget jevnt og trutt. Lokalene ble etter noen år for små, det var gode tider, og de tre gründerene bestemte seg for å satse på eget bygg som ble innviet på Frakkagjerd i januar i fjor. - Vi har ikke vært mye ute og solgt eller

58

JOBB & NÆRING

markedsført oss, det har utrolig nok rett og slett ikke vært nødvendig, sier Steinsvik. Produktspekteret er mangfoldig og mange blir overrasket over de tingene vi ”tryller” fram ved hjelp av våre avanserte CNC maskiner, sier Arne Høyvik. - Vi hadde flaks og var heldige med timingen, men har selvsagt også jobbet hardt, sier produksjonsansvarlig Knut Haugen. Steinsvik, Haugen og Høyvik eier hver sin tredjepart i bedriften. Ville skape sin egen arbeidsplass Steinsvik Production AS ble startet av tre idealister som i første omgang hadde ambisjoner om å skape sin egen arbeidsplass. Det gikk over all forventning, og i dag har bedriften 11 på lønningslisten. Fabrikken på Frakkagjerd har på få år utviklet seg til en betydelig leverandør av maskineringstjenester både nasjonalt og internasjonalt. Kunde og referanselisten er lang. Likevel, som på mange slike lokale bedrifter, stikker også ”vanlige folk” innom i døra når de trenger hjelp til å reparere noe eller få laget en ny del til lastebilen eller traktoren.

- Vi kan ordne det meste, men det er selvsagt våre tunge kunder og gode leverandører som bærer skuta, og dem har vi heldigvis flere av. Vi er også med på større utviklingsprosjekter i samarbeid med store aktører innen olje og gassindustrien, og har flere interessante langsiktige rammeavtaler. Vi ser ganske lyst på fremtiden, sier Arne Høyvik. Dyktige medarbeidere Ingvar Steinsvik innrømmer at det var fristende å satse for et par år siden, da alt så ut til å vokse inn i himmelen. - Den gangen kunne vi doblet prisene og likevel fått jobbene, det var helt vilt. Vi beholdt imidlertid beina på bakken, og det samme gjorde vi med prisene. Derfor har vi 11 på lønningslisten i dag og ikke 22. I denne sammenheng er det viktig å berømme våre gode, dyktige og loyale medarbeidere som hele tiden står brask og bram med bedriften, når arbeidsmengde og leveringsfrister krever ekstra innsats. Apropos medarbeidere. Da vi tidligere i år søkte etter folk, fikk vi til vår store over-


raskelse søknader fra hele16 nasjoner. Det endte med at vi ansatte en mann fra Irak, sier Steinsvik.

liten og ingen for stor, her står vi på, sier Ingvar Steinsvik som synes det er interessant at så mange tunge aktører har funnet veien til Steinsvik Production de siste årene.

Produktivt samarbeid med ”konkurrenter” - Egentlig ønsker vi ikke å bli større enn vi er i dag på kort sikt, fordi det er ikke noe mål i seg selv å vokse. Mye bedre med en kontrollert, kundevennlig utvikling, der vi holder det vi lover og leverer når vi skal, sier Ingvar Steinsvik. -Når det blir for mye trøkk, benytter vi oss av underleverandører og har et flott samarbeid med flere ”konkurrenter” gjennom iUtvikling, et nettverk av industribedrifter i Haugesundsregionen som samarbeider om utviklingsprosjekter innen temaene marked, driftsforbedring og produksjonsteknologi.

Fikk inspirerende leverandørpris I forbindelse med den offisielle åpningen av nyebygget på Frakkagjerd ble Steinsvik Production tildelt leverandørprisen fra TDW Offshore Services AS. ”Vi er svært fornøyd med leveringene fra Steinsvik Production. Vi var den første kunden og har fulgt bedriften fra starten. Med denne prisen ønsker vi å fortelle at bedriften er mer enn en vanlig leverandør for oss, den kommer i kategorien partner” ble det sagt i begrunnelsen for prisen.

Produktene Blant nisjeproduktene er produksjon av sikkerhetsutstyr for offshoreindustrien som Steinsvik Production har utviklet i samarbeid med Eide Marine Tech AS. Bedriften deltar også i flere spennende og omfattende utviklingsprosjekter sammen med offshorerelaterte selskaper som Reelwell og TDW Offshore Services. Wärtsilä Norway er også en stor kunde. - Men alle er velkomne. Ingen jobb er for

Nybygget Steinsvik Production AS har et bygg med totalareal på 800 m² på Frakkagjerd i Tysvær. Produksjonslokalene er 650 m² og består av areal til råvarer, kapping, produksjon, montering, avgrading, målekontroll, merking og ferdigvare. Administasjonsfløyen er på ca 150 m² har kontorer, garderober og spise/ konferanserom. I tillegg har bedriften et inngjerdet opparbeidet og asfaltert uteområde på ca 3000 m².

Fremtiden -Vi kunne kanskje ønske oss litt mer fritid etter hvert, sier Ingvar Steinsvik som i år for første gang siden starten har tatt ut normal ferie. Han har ikke noen oppskrift på suksess, men mener alt har sin pris og den må du være villig til å betale når du begynner for deg selv. Det bør være sterk vilje bak, det må planlegges, og ikke minst jobbes, fordi marginene er små mellom å lykkes og ikke lykkes, sier Ingvar Steinsvik som 28. juni i år kunne feire 5 års jubileum for Steinsvik Production AS. - Men vi har ikke hatt tid til å feire ennå, sier han og smiler.

Frakkagjerdveien 205, N-5563 Førresfjorden Tlf: 52 77 96 00 www.sproduction.no

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med nær 40.000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester. I kommunen er det ca. 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.

Teamleder - 100% fast Beskrivelse av arbeidsplass Karmøy kommune søker teamleder til en virksomhet bestaende av 58 plasser med heldøgnstjenester (Kopervik bu- og behandlingsheim). Ansvarsomrade Teamlederen vil ha delegert driftsansvar i forhold til 21 plasser i demensavdeling. Virksomhetsleder og teamledere utgjør virksomhetens lederteam og skal sammen danne et synlig og robust lederskap. Teamleder rapporterer til virksomhetsleder. Arbeidsoppgaver I ledelse av demensavdelingen er følgende elementer sentrale: - kvalitetsledelse med særlig fokus på utvikling av tjenestekvalitet - personalledelse m/oppmerksomhet på arbeidsmiljø og arbeidsnærvær - daglig faglig ledelse i avdelingen - koordineringsarbeid mellom demensavdeling og somatisk avdeling - samarbeid med opplreringsinstitusjoner - økonomistyring innen egen avdeling - stedfortrederfunksjon for virksomhetsleder/teamleder e.a. Kvalifikasjoner Det forutsettes relevant høyskole- eller universitetsutdanning. I tillegg er det ønskelig med ledererfaring og/eller lederutdanning. Det er en fordel med videreutdanning i geriatri, men ingen betingelse. Personlige egenskaper - evne til helhetstenkning innen oppgave-/ansvarsområder

- prosess- og resultatorientering - evne til fleksibilitet, læring, utvikling og nytenkning - evne til kommunikasjon/samarbeidsevne - evne til å håndtere vanskelige situasjoner - evne til å utfordre og støtte medarbeidere Vi kan tilby - faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø - gode pensjons- og forsikringsordninger - generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariftavtalen Slik søker du Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader. Logg deg inn på Karmøy kommune’s web-sider. Dersom du trenger hjelp til a søke stilling elektronisk, kan du henvende deg til servicetorget på rådhuset, alle bibliotek, helse- og sosial sentre og sykehjem i kommunen. NAV arbeid kan også bistå denne hjelpen. Søknadsfrist 02.12.2009. Utlyst dato 14.11.2009. Vårref 1269-NFE Kontaktpersoner Aud Tove Rosseland, Avdelingssjef, tlf. 52 85 73 53/412 03 730 Epost: tro@karmoy.kommune.no Stine Karin Bjelland, stabsleder, tlf. 52857203/995 04 201. Epost: sbj@karmoy.kommune.no

JOBB & NÆRING

59


BEDRIFTSPROFILEN

Caroline Henriksen (HMS-ingeniør/HMSrådgiver)

Astrid Luhr (fysioterapeut/HMS-rådgiver)

Jorunn Hauso (sykepleier/HMS-rådgiver)

Jarand Hindenes (bedriftslege/spes. i arbeidsmedisin)

Øystein Bjelland (avd.leder Offshore)

Brenner for det gode arbeidsmiljøet! Arbeidet vårt skal gi meining, både for medarbeidere, den enkelte vi er i kontakt med og for virksomheter som har valgt Haugaland HMS som sin bedriftshelse- og HMSsamarbeidspartner, sier Johannes Breivik, daglig leder i Haugaland HMS. Da Haugaland felles bedriftshelsetjeneste blei etablert i 1985 var det som en medlemsorganisasjon med en sykepleier og lege 2 dager i uka. i 2000 blei selskapet omgjort til AS og har gjennom organisk vekst, etablering av offshoreavdeling og fusjon med Ryfylke HMS på Sand i dag vokst til landets nest største leverandør av bedriftshelsetjenester med 31 fast ansatte. Dyktige og entusiastiske medarbeidere sammen med lokalt eierskap (ansatte og kunder) og lokal styring (Haugaland HMS har valgt et profesjonelt styre) tillegger Breivik mye av æren for den positive utviklingen i Haugaland HMS de siste årene. Godt arbeidsmiljø og flotte medarbeidere som også tar eget arbeidsmiljø på alvor er en forutsetning for at vi skal ha tillit og kunne bidra til arbeidsmiljøutvikling hos kundene. Haugaland HMS er selvsagt en IA-virksomhet, har utviklet eget kvalitetssystem og har oppnådd Achillesgodkjenning som leverandør til olje- og gassindustrien. Leger, sykepleiere (hvorav 9 tilknyttet vår offshoreavdeling), fysioterapeuter, HMSingeniører og coach med bredde- og spisskompetanse på arbeidsmedisin og HMS og merkantilt personell bistår i dag lokale virk-

60

JOBB & NÆRING

somheter med systematiske aktiviteter for å ivareta god arbeidshelse og godt arbeidsmiljø ute på arbeidsplassen.Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester rettet mot ansatte, ledere og organisasjon. Hovedfokus er på forebyggende aktiviteter. I tillegg tilbyr vi individuell oppfølging og bistand til ledelses- og organisasjonsutvikling via samarbeidsavtale med psykolog. For mer detaljert informasjon om hvilke tjenester som tilbys henvises det til hjemmesida til Haugaland HMS. Nye forskrifter fra årsskiftet:

Fra årsskiftet 2010 utvides forskriften som beskriver hvilke bransjer som har plikt til å være tilknyttet bedriftshelsetjeneste. I tillegg innføres en offentlig godkjenningsordning av bedriftshelsetjenester, for å sikre helhetlige leveranser fra personell som tilfredsstiller høye krav til spesifikk kompetanse på området. Blant de nye gruppene som nå kommer inn under loven er en lang rekke ansatte i kommuner og fylke, innen helse-, sosial- og omsorgsektoren, og de som jobber innen undervisning og i barnehage. Andre som omfattes av forskriften er kraftprodusenter, vaktselskaper, frisører og tekobedrifter. Mange av avtalene er forøvrig inngått med kunder som på eget initiativ har valgt å inngå avtale med Haugaland HMS, som forøvrig tar sikte på å være blant de bedriftshelsetjenester som oppnår den nye offentlige godkjenningen. Haugaland HMS har vokst ut av lokalene i Kirkegata og planlegger nå innredning av og flytting til nye tilpassede lokaler på Ra-

glamyr i løpet av neste år. Her vil en også kunne ta i bruk eget undervisningsrom og det blir god tilgang til parkering.

Haugaland HMS Leverer bedriftshelse- og HMS-tjenester til ca 350 virksomheter innenfor offentlig og privat sektor og de fleste bransjer på fast avtalebasis. Største lokale leverandør av HMSkurs og ansvarlig for den årlige HMSkonferansen i Maritim Hall. Hovedkontor i Haugesund, avdeling på Sand og kontor i Ølen. Forventet omsetning i 2009: 23,5 mill. 31 fast ansatte, hvorav 9 på skip.

Sentralbord: 52 70 74 70 Mail: firmapost@haugaland-hms.no www.haugaland-hms.no


Haugesundregionens Næringsforening (HN)ʍœLLiÀÊvœÀÊ}œ`iÊÀ>““iۈŽFÀÊvœÀʘCÀˆ˜}ψÛiÌʜ}ÊvœÀÊÕÌۈŽˆ˜}Ê>ÛÊÀi}ˆœ˜i˜ÊUÊ6ˆÊiÀÊ«>À>«ÞœÀ}>˜ˆÃ>͜˜i˜ÊvœÀʘCÀˆ˜}ψÛiÌʜ}ÊLi`ÀˆvÌi˜iÃÊÌ>iÀ©ÀʜÛiÀvœÀʜvvi˜Ìˆ}…iÌi˜ÊUÊ6ˆÊœLLiÀÊvœÀÊFÊLi`ÀiʘCÀˆ˜}ψÛiÌÃʜ“`©““iÊUÊ6ˆÊÎ>«iÀʓ©Ìi«>ÃÃiÀ œ}ÊLÞ}}iÀʘiÌÌÛiÀŽÊ«FÊÌÛiÀÃÊ>ÛÊLÀ>˜ÃiÀÊUÊ6ˆÊ…i«iÀʓi`i“ÃLi`ÀˆvÌiÀÊܓÊÃÌ©ÌiÀÊ«FÊÛ>˜ÃŽiÀʈʜvvi˜Ìˆ}ÊLÞÀFŽÀ>̈ÊUÊ6ˆÊiÀÊiˆ`Ê>ÛʜÛiÀÊÓääÊÃ̜Ài]Ê Ã“Fʜ}ʓiœ“Ã̜ÀiÊLi`ÀˆvÌiÀÊÃ>“ÌÊ£™ÊœÀ}>˜ˆÃ>͜˜iÀʈÊÀi}ˆœ˜i˜ÊUÊ6ˆÊÌÀi˜}iÀÊyiÀiʓi`i““iÀÊvœÀÊFÊLˆÊi˜`>ÊÃÌiÀŽiÀiÊUÊ6ˆÊۈÊۈ`iÀi‡Ê̈ÊLi`Àˆv̇ i˜iÃʜ}ÊÀi}ˆœ˜i˜ÃÊLiÃÌiÊU Vi bygger regionen

Hovedsamarbeidspartner:

Partnere:

Sponsorer:

I midten, adm. dir i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide, flankert av (t.v.) Geir Østebøvik, Imenco. adm.dir. Frank Vikingstad i Sysco og avd. banksjef Jarle Haug Pettersen, Nordea, som er HNs partnere. Bak adm.dir. Olav Linga, Haugaland Kraft, som er HNs hovedsamarbeidspartner.

Vi bygger regionen webside: ÜÜÜ°…˜ˆ˜vœ°˜œ] e-post: «œÃÌJ…˜ˆ˜vœ°˜œ]Êtelefon: xÓÊä£ÊänÊ{ä


I:B6

9:I

"DBGu =JH£N %

G:G# :C :<>DC

:BEA6

:@H

*(#%%GN@I:B:9>:I>G I

£GHI: 9:IHI

Vi ønsker å omtale hva som skjer innenfor næringslivet i dette spennende området Kontakt oss:

I utgaven som kommer i posten 23. desember setter vi fokus på Husøy-området i Karmøy kommune.

Salgsansvarlig: Eva Narheim, eva@dhr.no 404 03 645 Salg: Jan Åge Matland, jan@dhr.no 908 25 707

Her har ditt firma en gylden mulighet til å profilere seg i ”godt selskap” med andre bedrifter i Husøy-området. Se www.jobbognaering.no for mer informasjon. Tips oss om redaksjonelle saker: jn@dhr.no

h[abWc[Xoh

Hvordan få nye kunder i tøffe tider?

VI INVITERER TIL

FROKOSTSEMINAR

Sted: Rica Maritim Dato: 4. desember Vi tar opp temaet ”hvordan beholde og få nye kunder i tøffe tider”?. Våre foredragsholdere gir deg spennende eksempler fra inn- og utland, innsikt og løsninger som gjør din bedrift bedre rustet.

Program

Påmelding innen 01. desember til Kari Haaland Cheek, email: kari.cheek@logica.com, mobil: 934 08 725 Medarrangør: Haugesundregionens Næringsforening og DHR Reklamebyrå

62

JOBB & NÆRING

u is t qu

Kl 10.30 Kl 11.00

Stian L

vold n De

nd

Kl 10.00

Frokost og mingling Velkommen – Akif Papas/Kari Cheek, Logica ”I dialog med kunden” - Espen Devold, DHR/DDB Reklamebyrå, ex Head of Marketing adidas Europa Retail. ”Hvordan beholde kunder i kritiske tider”, Stian Lundquist, Microsoft Norge Demo av Microsoft Dynamics CRM, Logica Trekning av en spennende premie og avslutning

Es p e

Kl 08.30 Kl 09.00 Kl 09.15


Julebord

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ

VI SØKER:

i Bremen eller London?

JURIDISK RÅDGIVER/ SENIORRÅDGIVER

Vi skreddersyr julebord for grupper!

I UNDERAVDELING REGELVERK OG AVTALER

JULEBO RD Middela I LONDON lderban kett m/ 4 rett er og dri kke inkl . Pris fra kr:

1490,-

on.no www.golond

Stillingsref.: 45-2009. Søknadsfrist 6. desember

pr. pers . for 2 n .i rom på 3* hotell dobbeltm/froko st Fly billetten e ko i tillegg mmer

For mer informasjon og søknad:

www.sjofartsdir.no Sjøfartsdirektoratet arbeider nasjonalt og internasjonalt og har et av verdens sterkeste kompetansemiljø på vårt område, med i overkant av 300 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Haugesund og våre 17 stasjoner kysten rundt. Sjøfartsdirektoratets visjon er at vi skal være den fremste pådriveren i verden innen sikkerhet og miljø.

I BREMEN JULEBORD Pris fra kr:

1190,-

beltr 3 n. i dob pr. pers. fo tell m/frokost o h rom på 3*

www.gobrem Ju le m ar ke d

en.no

i Br em en

kommer Flybillettenegg i tille

VI SØKER:

SENIORINGENIØR I UNDERAVDELING INSPEKSJON OG BEREDSKAP

Team Seven AS www.tm7.no

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ

Å reise er å leve!

For gruppeforespørsler kontakt gruppeansvarlig Sharon på e-mail: marketing@haugesundtravel.no Haugesund Travel AS Tlf: 52 85 78 00 post@haugesundtravel.no

Vi bistår med å bestille

Søknadsfrist 29. november

BILLIGE FLYBILLETTER PÅ:

For mer informasjon og søknad:

www.sjofartsdir.no Sjøfartsdirektoratet arbeider nasjonalt og internasjonalt og har et av verdens sterkeste kompetansemiljø på vårt område, med i overkant av 300 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Haugesund og våre 17 stasjoner kysten rundt. Sjøfartsdirektoratets visjon er at vi skal være den fremste pådriveren i verden innen sikkerhet og miljø.

Direkte fra Haugesund til London: MAN - ONS - FRE - SØN Direkte fra Haugesund til Bremen: ONSDAGER - LØRDAGER


'^ &

KZcYdb[dgbZgad`VaiaZhZhid[[^

K^Wn\\Zgcnii

IdbV\Vh^cZg ^Ziid\ZcYV WZYgZ

K^hVbaZgÆK^Wn\\ZgcniiÇd\Æ?dWWC²g^c\i^aZihidgi\aVchZibV\Vh^c#HdbVccdch³gc€gYj[gZb i^aZchi³ggZb€a\gjeeZhdb\^gZcZcYVhi³ggZdeebZg`hdb]ZihkZgY^#BV\Vh^cZi[€gZc\aVchZiaVndji bZYa^b[gZhign\\#9ZiiZ\_³gbV\Vh^cZibZgZ`h`ajh^kid\bZgV`ijZai€iVkVgZe€aZc\Z# :i[jc`h_dcZai[dgbVi\_³gbV\Vh^cZihk²gaZhZgkZcca^\#9ZiWa^gXV#)-h^YZgbZY]jh!^ciZg^³gd\]V\Z d\XV#)-h^YZgbZYV`jVa^iZi[gVc²g^c\ha^kZi^=Vj\ZhjcYgZ\^dcZcd\Hjcc]dgYaVcY#

Jobb & Næring November 2009  

Novemberutgaven 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you