Page 1

FEBRUAR 2009

Motekonger i

MOTEBYEN Asbjørn Fjeldheim (bildet) er en av de tre ”kongene” i motebyen Haugesund. Sammen omsetter de for milliardbeløp.

Foto: Kjell Strand

Vi bygger nytt

Vend om for mer lokalt lesestoff i

NYHET! 2 i 1

Side 9-11.

JOBB & NÆRING

1


Design: www.steinariversen.no

m.u.h. (meter under havoverflaten)

KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY SPECIALISED KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE QUALITY SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY

DeepOcean leverer undervannstjenester innen olje-, gass-, energi industrien over hele verden. DeepOcean har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsordninger, et godt velferdstilbud og legger stor vekt på å ivareta et trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte. Våre team består av lærevillige nyutdannede sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, så her er det store muligheter for personlig utvikling. www.deepocean.no

DeepOcean AS - Stoltenberggt. 1 - P.b. 2144 Postterminalen - N-5504 Haugesund - Tlf: 52 70 04 00

Photo: www.geiroyvind.no

Utfordringene er mange


Innhold: 4

Steens frieri kjølig mottatt

12

Jobbfrukt

17

Et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt

21

Siden sist

22

Reklamemannen som har sett lyset

25

Nytt om navn

35

Attføring på Karmøy: 6 av 10 ut i jobb

44

All undervisning på engelsk

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Gørrkjedelig-men viktig Rullering av fylkesdelsplan. Det høres gørrkjedelig ut. Men det er faktisk viktig. Det handler om hvilket rom denne regionen skal få muligheter til å utvikle seg i de neste ti-femten årene. Hvor skal regionen vokse? Hvor skal veiene gå? Hvor skal næringsområdene plasseres? Til nå er det i stor grad planleggerne på fylkes-og kommune nivå og ulike politiske fora som har beskjeftiget seg med den overordnede fylkesplanen og de regionale fylkesdelsplaner. Næringslivet har vært en beskjeden aktør i bildet. Det mener vi i Haugesundregionens Næringsforening er galt. Det er galt at vi som skaper verdiene i dette fylket og i denne regionen skal være en passiv observatør til prosessen med å forme Rogaland og Haugalandet. Det bør tvert om være slik at det er vi som langt på veg legger premissene for hvordan regionen bør utvikles. Hvor næringsområder skal etableres, hvordan transportsystemet skal utformes, hvordan logistikken skal optimaliseres, er slett ikke uvesentlig for næringslivet i vår region. Det er rett og slett avgjørende for mulighetene for vekst og til å trekke til oss ny næringsvirksomhet.

6Raskere tilbake 14 T-forbindelsen neppe i gang før sommeren

24 Snart kommer regnet Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk design: Utgiver:

Dessuten tror vi planprosessen trenger aktører som kan se regionen under ett og ikke har snevre kommunegrenser som perspektiv. Det er en kjensgjerning at kartet over Haugalandet i stor grad tegnes rundt omring på kommunale plankontorer. Kommunene er opptatt av å ivareta egne interesser. Hva som skjer i nabokommunen er av mindre betydning. For oss i næringslivet er kommunegrenser ganske uvesentlige. Handel og transport går på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Vi er opptatt av at

Egil Severeide, egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen, harald@dhr.no Odd-Atle Urvik, odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad, stian@dhr.no DHR Reklamebyrås as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening

Salgsansvarlig: Salg: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Telefon: Hjemmeside: ISSN:

det i regionen er gode og like rammevilkår, som gjør det mulig å skape verdier og arbeidsplasser enkelt og effektivt. Å tenke regionalt blir enda viktigere når vi ser på de store kommunikasjonsutfordringene som ligger foran oss. Om åtte til ti år står høyst sannsynlig Rogfast ferdig, en 25 km undersjøisk tunnel fra Randaberg til Bokn som reduserer reisetiden mellom sørfylket og det sentrale Haugalandet til en time. Konsekvensene av en slik kommunikasjonsrevolusjon kan, spissformulert, enten gjøre Haugalandet til en søvnig forstad til Stavanger eller til et kraftsenter i aksen Stavanger-Bergen.Det er mye opp til oss selv. Derfor må vi bruke den planprosessen vi nå står foran til å samle kreftene og tenke høyt og smart om hvordan vi som region har tenkt å møte disse utfordringene. De møtes ikke i lukkede rom på kommunale kontorer. De møtes i en åpen planprosess, der næringslivsledere, planleggere, politikere og andre som ønsker å bidra til at Haugalandets beste, setter seg rundt samme bord og legger en strategi vi kan samles om. Vi i HN vil gjerne bidra i en slik prosess. Derfor har vi satt ned et eget utvalg som skal se på areal- og transportdelen i fylkesdelsplanen. Vi ønsker å tegne et kart over regionen, som forteller hvordan vi kan organisere oss for å gjøre Haugalandet til et attraktivt bo- og arbeidsmarked. Et krevende, men viktig arbeid.

Eva Narheim, eva@dhr.no Jan Åge Matland, jan@dhr.no Opplag 50 000 P.B. 1915, 5508 Karmsund 52 84 54 84 www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830

Cert no. SW-COC-003756


Steens frieri kjølig mottatt Haugesunds ordfører Petter Steen jr. (H) var på frierføtter i sin nyttårstale i år. Han mente tiden var inne til å slå sammen kommuner på Haugalandet, for å få større enheter. Risikoen med slike frierier er at man selvfølgelig risikerer å få nei. Og det fikk han jo da også. Annerledes kan man ikke tolke signalene fra omverdenen. Petter Steen jr. sa at dagens kommunestruktur ikke er bærekraftig, og antallet kommuner må reduseres fra dagens 431. Noe napp har det ikke blitt for Petter Steen jr. Men avslagene blir formulert ulikt. Naboen i nord, ordfører Jorunn Skåden (AP) i Sveio brukte ord som uhørt og helt bak mål om utspillet. Sveio kom til ¨å være en utkantkommune uansett, og da var det mye bedre å stå på egne ben. Også i øst var det nei. Steens partifelle i Tysvær, ordfører Harald Stakkestad så ikke noe poeng i kommunesammenslåing. Det var jo så mye annet man kan samarbeide om, mener Stakkestad, som neppe har glemt at velgerne på Bokn for kort tid siden med klart flertall avviste ekteskap med Tysvær. Forholdet mellom Karmøy og Haugesund har tradisjonelt vært anspent hver gang Fastlandsiden på Karmøy står på dagsorden. I Haugesund har man lenge hevdet at den naturlige kommunegrensa kunne gått i Karmsundet. Og hver gang dette er blitt sagt har piggene komme ut på rådhuset i Kopervik (og Åkrehamn før det). Fingrene fra fatet, er den klare meldingen fra Karmøy. Nå er det imidlertid mulig at avgjørelsen kan bli tatt over hodet på de lokale politikerne. For på Stortinget har det lenge vært flertall for å få ned antallet kommuner i Norge, selv om man lokalt skulle motsette seg sammenslåing. Høyre ser man dette som et mulig prosjekt dersom vi får en borgerlig regjering etter stortingsvalget. Slik sett kan man få oppleve at moderpartiet til Steen og Stakkestad setter seg ned og tegner kartet på ny. Det snakkes om den danske modellen. Folketinget i København lykkes i å komme fram til et kompromiss hvor man tvang ned antallet danske kommuner fra 270 til 98. Selv om det i årevis har vært flertall på stortinget

4

JOBB & NÆRING

Ordfører Petter Steen jr. mener tiden er inne for kommunesammenslåing på Haugalandet. Men frieriet ved årsskiftet blir møtt med en kald skulder i nabokommunene. ( Foto Odd-Atle Urvik).

for å redusere antallet kommuner, vegrer rikspolitikerne seg for å bruke makt. Men nå tyder mye på av tiden for ”tvangsekteskap” nærmer seg. I Høyre er ordet ”frivillig” strøket i utkastet til nytt partiprogram. Hvor stor skal en kommune være før den er ”stor nok”? Svaret man får varierer med hvem man stiller spørsmålet til. Varaordfører Helga Rullestad (A) i Karmøy sier til Jobb & Næring at det ikke er noen grunn til å endre kommunegrensene for Karmøy.

KOMMENTAR Tekst og foto: ODD-ATLE URVIK

- Vi er snart 40.000 innbyggere, og det synes jeg er et solid folketall for en kommune. Heller ikke Haugesund bør ha noe behov for å bli større ettersom det ikke mangler utbyggingsområder i kommunen, sier Rullestad, som likevel mener mye taler for at det er en nedre grense for hvor liten en kommune kan være. Kommunesammenslåing vekker heller ikke spontan begeistring innerst på Haugalandet. Ordfører Torkel

Myklebust (SP) i Suldal peker på at de sliter med store avstander allerede nå, og ser ikke større kommuneenheter som løsning på det problemet. Også Laura Seltveit (A) i Sauda er skeptisk, og mener interkommunalt samarbeid over kommunegrensene er en bedre løsning. Men noen er på gli. Som for eksempel ordfører Sigve Sørheim (SP) i Etne. Han var for kommunesammenslåinger, men er nå kommet til at kommunesammenslåing ikke løser problemene. Så nå er han mot. Mange mener at en kommune som Utsira burde vært slått sammen med Haugesund eller Karmøy. Men Utsira er ikke alene om å være utsatt. Det er 26 kommuner i Norge som har under 1000 innbyggere. Og 161 kommuner har mindre enn 3000 mennesker innenfor kommunegrensene. I følge Aftenposten skal det være enighet både i Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet om at man ikke kan basere spørsmålene om kommunegrensene på den lokale folkeviljen. Likevel er det vanskelig å se for seg at store kommuner som Tysvær og Karmøy vil bli overkjørt av stortinget. Så da blir det kanskje til at det meste blir som det har vært. Kanskje med unntak av at Petter Steen jr. i Haugesund kan skilte med tomter på ”beste vestkant”. På Utsira.


Imenco as som ble etablert i 1979 er en anerkjent leverandør til offshore og maritim sektor. Hovedproduktene er de kjente Møllerodden-produktene for løfting og håndtering, fyllestasjoner for helikopter, og avanserte kamera til bruk over vann og ned til 6000 meters dyp. NUT, som ble en del av Imenco-gruppen i august 2008, produserer luft- og metningsdykkesystemer til avanserte dykkeskip. Imenco-gruppen, som er en av Vestlandets mest spennende ingeniørarbeidsplasser, omsetter for ca. 400 millioner kroner og har 80 ansatte i 2009.

10 nye jobber! Af_]fa¬j]jœL]cfac]j]œCgfkljmcl¬j]j Søker må ha offshore og/eller maritim erfaring. >Y_gejƒ\]j2E]cYfakcœ=d]cljgœ=d]cljgfaccœ9mlgeYkbgf& Søknadsfrist 15. Februar For mer info: www.imenco.no

smart LIFTING & HANDLING

smart SUBSEA TOOLING

smart HELICOPTER REFUELLING

smart SURVEILLANCE CCTV

Imenco AS | Haugesund - Bergen | Stoltenberggt. 1 | 5527 Haugesund Tel. +47 52 86 41 00 |www.imenco.no

smart ENGINEERING

smart DIVING SYSTEMS


”Raskere tilbake”-pasient, Solveig Gro Larsen, og prosjektkoordinator i ”Raskere tilbake” i Helse Fonna, Nora Beth Nielsen.

”Raskere tilbake” skal redusere sykefraværet Bare to uker har gått siden Solveig Gro Larsen kom inn under ”Raskere tilbake”, en ordning som skal hindre langvarig sykefravær. Hun sitter på Haugesund sjukehus og venter; dagens kneoperasjon starter om en time. Den 52 år gamle kvinnen går inn gjennom dørene på Haugesund sjukehus. Snart gjelder det; menisken i kneet skal opereres.

nasjonale ordningen som tar sikte på å hindre unødvendig langt sykefravær. - I hovedsak dreier det seg om regelendringer som fører til tettere oppfølging av sykemeldte, samt nye tilbud om behandling, rehabilitering og avklaring for sykemeldte, forteller prosjektkoordinator i ”Raskere tilbake” i Helse Fonna, Nora Beth Nielsen til Jobb & Næring.

- Det er solide ressurser i prosjektet og bevisstheten rundt det har økt betraktelig. 2009 ser ut til å bli på samme nivå som fjoråret, sier Nora Beth Nielsen. Problematisk?

- Hva med helsetjenestens likhetsidealer? Blir de satt på prøve?

Tekst: CHRISTINE MYSEN

- Jeg pådro meg skaden under en trening helt tilbake i april i fjor, men trodde aldri det var snakk om noe annet enn forstrekning, forteller hun. - Derfor fortsatte jeg som før, i fullt tempo. Men i høst forverret smertene seg, og sofaen ble et fast tilholdssted etter jobb. Det skal bli herlig å aktivisere seg igjen!

fjor økte bevilgningene til 742 millioner og antall henvisninger eksploderte, med 650 bare til vårt helseforetak.

- Målsetningen er å hjelpe personer med å komme raskere tilbake i jobb eller hindre sykemelding, slik som i Solveig Gro Larsens tilfelle, sier hun.

- ”Raskere tilbake” sluser pasienter, men dette skal ikke gå utover andre. Vi benytter oss av avbestilte timer samt tjenestetilbud med god kapasitet, som dagkirurgien. Samtidig har ”Raskere tilbake” visse begrensinger der listene er lange, eksempelvis fedmekirurgi som derfor ikke tas med under ordningen. Innen psykiatri har vi opprettet ekstragrupper, forklarer Nielsen.

Økt bevissthet Hindre unødvendig langt sykefravær

Solveig Gro Larsen er én av mange som er blitt henvist til ”Raskere tilbake”, den

6

JOBB & NÆRING

I 2007 ble det bevilget 604 millioner kroner til ”Raskere tilbake” i Norge, og i Helse Fonna kom 65 pasienter innunder ordningen. I

- Prosjektet gir ekstra inntjening til sykehusene slik at det kan settes inn større ressurser. Å kunne ta imot ”Raskere tilbake” –


pasienter, øker dermed kapasiteten og det komplette helsetilbudet blir bedre. Dette håper vi vil redusere pasientstrømmen til Stavanger og Bergen. Raskt tilbake

Det er lite å utsette på humøret. Solveig Gro Larsen gleder seg bare til å få det overstått, å komme inn i normal gjenge igjen. - Alt har gått så fort! Det var like før jul jeg fikk informasjon av fastlegen min om ”Raskere tilbake”, og at jeg var blitt en del av ordningen. 7. januar hadde jeg legetime på sykehuset og i dag, den 13. januar, skal jeg opereres. Kneet blir ett hundre prosent bra. Om to uker kan jeg begynne å bruke det, om ytterligere to håper jeg å befinne meg på sykkelen! Solveig Gro Larsen skal være sykemeldt i 14 dager, for så å returnere til Sauda videregående skole hvor hun underviser i helseog sosialfag. - Jeg befant meg i gruppen ”i fare for sykemelding”. Skaden kunne ha utviklet seg. Nå er det kun to uker som skal til, sier hun. Ta kontakt, skaff informasjon

- Er man en av pasientene som gjerne vil raskt tilbake i arbeid, er det viktig at saken blir tatt opp med fastlegen, forteller prosjektkoordinatoren i Helse Fonna. Men hun legger til at det har kommet direkte forespørsler også fra pasienter og pårørende.

Illustrasjonsfoto v/ Arthur Halseid.

- Mange har tatt kontakt med meg for informasjon, for så å snakke med sin fastlege om en eventuell henvisning, som er nødvendig. - ”Raskere tilbake” gagner flere parter: Arbeidstaker og arbeidsgiver, samt samfunnet generelt, hvis man ser på den økonomiske biten. Hva Solveig Gro Larsen angår, har hun allerede meldt seg på til Skarverenne i april. - Nå skal jeg tilbake til en normal hverdag, sier hun. Hva er ”Raskere tilbake”?

Ble etablert i 2007 etter forslag fra Sykefraværsutvalget. Det er et tilbud til sykemeldte arbeidstakere, eller de som står i fare for å bli det. Målet er å unngå lengre sykefravær. Det er fastlegen som vurderer om det er aktuelt å henvise noen til denne ordningen. Når man har kommet innunder ”Raskere tilbake”, vil behandlingen finne sted eller starte innen 30 dager. - En positiv opplevelse, sier Solveig Gro Larsen etter kneoperasjonen.

JOBB & NÆRING

7


PORTRETTET

- Jeg fikk angst da finanskrisen toppet seg. Men vi har omsetningsvekst over hele linja, sier Asbjørn Fjeldheim. Foto: Kjell Strand

Kremmer på sin hals - Jeg vokste opp med omsetningstall. Som tiåring solgte jeg tekstiler på Prikkedagen i Haraldsgata, og senere ble det reker på

Ole er analytikeren, Øyvind den kreative, mens jeg er gründer og salgsmann. Felles for oss alle er at vi har fått en god porsjon trygghet med oss hjemmefra.

Obs. Øyvind og Ole var småstressa assistenter.. Asbjørn Fjeldheim ler godt fra den komfortable kontorstolen i toppetasjen på forretningsbygget i Norheim Næringspark. Han tenker på samholdet mellom de tre brødrene, som er like sterkt i dag som det var i barndomsårene. - Vi snakkes på telefonen daglig. Og når jeg er i Oslo overnatter jeg hos Ole eller Øyvind. Øyvind er kjendisen i familien, og gjennom han blir jeg invitert til festlige arrangementer. Jeg har spurt meg selv hvor mange butikker jeg må kjøpe for å få samme oppmerksomhet som krølltoppen i familien, humrer han. - Vi er like i mye, men også forskjellige.

8

JOBB & NÆRING

Tekst: EGIL SEVEREIDE

- Det er en kald januaronsdag og Asbjørn Fjeldheim tar imot oss i dongeri og svart skjorte. Han er blitt en moden mann på 42 og har klart seg godt i livet. For å si det mildt. - Jeg er ingen hund etter suksess. Jeg er fornøyd når ting går bra. Det er frykten for å mislykkes som driver meg. Som jeg sa til en kompis da finanskrisen satte inn: Jeg skal jaggu meg vinne i denne konkurransen. Jeg gir meg aldri, sier han og setter et bestemt blikk i meg. Han ler ofte, Asbjørn Fjeldheim. Latteren

er ikke ulik den Øyvind Fjeldheim titt og ofte krydrer sine TV2-programmer med. Han er stolt over sin to år yngre bror. Og tillater seg å sole seg i glansen av broderen når anledningen byr seg. Og han er stolt over yngstebror Ole, som er blitt handelsmann som han selv. Innkjøpsdirektør i Norgesgruppen med et budsjett på over 30 milliarder å styre. Selv skyr han offentlighet. Det er sparsomt med intervjuer han har gitt de siste årene. Mange har spurt, men Asbjørn Fjeldheim har ikke noe stort eksponeringsbehov. Han lever godt med samboer og medarbeider Carina fra Sandefjord. Det var annerledes da han og Stein Lande skulle gå på børs med kleskonsernet Conseptor i 2004. - Men da var vi avhengig av omtale for å vekke oppmerksomhet hos investorene. Nå eier jeg det meste selv og har få å ta hensyn til. Herlig, flirer han. Han omgis av flittige kvinner i kontorlokalene på Norheim. Her er det fire av dem.


I hele kleskonsernet på nær 200 ansatte er det kun tre menn. Ikke rart, mener sjefen sjøl. Risøe selger dameklær. Og det gjør damer best. Hva ser han etter når han skal ansette folk til sine 34 butikker landet over? - De må ha selvtillit, trygghet og glimt i øyet. De må være omgjengelige og ha fart,men de trenger ikke ha bransjeerfaring. Vi gir våre ansatte god opplæring selv. Og coacher dem tett, bl.a. ved bruk av vår egen Risøe-håndbok. - Er du en streng sjef? Han tenker seg om. - Jeg kan nok oppfattes som krevende. Jeg har etablert klare rutiner som jeg forventer blir etterlevd. Blant annet får jeg hver kveld en SMS fra butikksjefene om dagens omsetning. Detaljer ligger på mailen dagen etter. Dialogen med butikkesjefene er løpende Når jeg ser at dagsomsetningen svikter tar jeg kontakt. Det er helt avgjørende for å ha kontroll med utviklingen. - Puh, vil mange si.. - Ja, det kan høres strevsomt ut. Men skal du henge med i tekstilbransjen må du ha hands on. Min fars butikk 4You i Haraldsgata hadde like stor omsetning på 80-tallet som jeg har i flere av mine butikker i dag. Men kostnadene er mye større. Skal du drive business må du daglig følge med, selge ut det som ikke går, få inn de gode varene og jakte kostnader.

Asbjørn Fjeldheim er ofte på farten. Han kjøper varer og bruker Europa som arbeidsområde. Og han tenker kostnader når han reiser. Her skal du få et eksempel: En tur Europa Rundt til litt over to tusen kroner: Haugesund-London med Ryanair, møter i London. London-Pisa med Easy Jet same kveld, tog til Firenze. Møte. Pisa- Paris med Easy Jet og møter der. Paris-Oslo med Norwegian. Overnatting hos broder Ole. Oslo-Haugesund med SAS - og rett på jobb. Å kjøpe varer er det Asbjørn Fjeldheim liker aller best. Han er ubeskjeden nok til å si at han har utpreget teft på det området. Spesielt farger. - Den evige jakten på ”gull” er drivkraften. Vareutvalget endrer seg konstant- det gjelder om å treffe. Det nærmeste jeg har vært lukten av gull var i november 2006. Da falt jeg for en dametunika som ble en skikkelig hit. Den våren var helt fantastisk, mimrer Asbjørn. - Men en ting er å kjøpe- en annen å selge. Noen tricks? - Jeg like å klemme til med skikkelig annonsering når det gjelder. Har ikke tro på småannonser som forsvinner i mengden. Men den beste markedsføreren er butikken selv; betjeningen, innredningen, atmosfæren. Alt som gjør at kunden kommer tilbake,sier

Asbjørn og gir sin konkurrent og bysbarn John Gilbert Helgeland æren for at Asbjørn virkelig satset på klesbransjen. - Jeg jobbet hos John Gilbert fra 1994 og var der i to år. Han tente meg. Så startet jeg Lene V-kjeden sammen med Stein Lande. Senere fusjonerte vi selskapene og dannet Conseptor. Conseptor ble børsnotert i 2004, sier Asbjørn. Så ble han lei og hoppet av børskarusellen vel et år senere. Men da det tradisjonsrike Oslo-selskapet O.P.Risøe kom for salg, slo han og kompanjongen Jonas Simonsen fra Åkra til. På et halvt år snudde de det konkurstruede selskapet fra minus til pluss og siden har det bare gått framover. Nå har duoen 34 butikker i sin portefølje; strategisk plassert rundt og i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Haugesund. - Det å eie selv gjør det enklere å ta raske beslutninger, sier klesgrunderen, som akkurat nå har det veldig behagelig. - Jeg fikk angst da finanskrisen toppet seg i fjor høst. Tenkte med gru på de første månedene av 2009. Nå er resultatene klare, og vi har omsetningsvekst over hele linja. Kjekt, hva?..sier han og dulter kameratslig borti fotografveteran Kjell Strand, som rigger seg til for jobben. - Det var en slik jobb jeg drømte om. Jeg fulgte med deg i avisa, Kjell Strand, og drømte om en gang å ha et slikt kamera mellom hendene.. Men det var kremmer han var etlet til…

Asbjørn Fjeldheim omgitt av kvinnelige medarbeidere i kontorlokalene på Norheim. Wenche Brandt, Marit Eide, Carina Solberg og Kristine Vik. Foto: Kjell Strand

JOBB & NÆRING

9


Motebyen runder to milliarder Først Oslo- så Haugesund. Ingen norske byer slår sildabyen i mote. I år vil omsetningen i moteselskapene B.Young, Conseptor og Risøe komme opp i rundt to milliarder kroner. Men mens designere og moteskapere slåss om en plass i offentlighetens søkelys, er våre lokale aktører opptatt av å holde en lav profil. De er haugalendinger, og treffes tilfeldig. Men de er også konkurrenter. Det var ikke mulig å få samlet John Gilbert Helgeland, Stein Lande og Asbjørn Fjeldheim rundt samme bord for å snakke om motebyen Haugesund og framtiden. Både Helgeland og Lande har blandet erfaring med medieeksponering. Men hver for seg er de villige til å lette litt på sløret. En annen grunn til at de ikke har et definert behov for oppmerksomhet er at de har et nasjonalt og internasjonalt arbeidsfelt. Conseptor, for eksempel, har Danmark som sin hovedbase, nærmere bestemt byen Kolding. Der holder Stein Lande & Co. i øyeblikket på å bygge nytt hovedkontor på 5000 kvadratmeter. I Kolding sitter designere, selgere og den administrative ledelse i de tre selvstendige selskapene CNS Group, Numph og DND. De går for egen maskin. Lene V holder til i Oslo. Også det selskapet går for egen maskin. Men det er i Haugesund de store beslutningene tas. I Veritas-bygget på Risøy styrer Stein Lande hele konsernet gjennom morselskapet Conseptor. Derfra tas de strategiske avgjørelser om ekspansjon og oppkjøp i Norge, i Skandinavia og andre land. Men du ser verken klesplagg eller prøverom.

10

JOBB & NÆRING

De 20 ansatte jobber kun med finans,it og andre støttefuksjoner. Også John Gilbert Helgeland har øynene rettet mot Danmark. Derfra styres B.Youngs internasjonale virksomhet. Helgeland har rettighetene for Norge, men markedsføring og profil håndteres av danskene. Fra B.Youngs lokaler på Norheim styres økonomi og salg over hele Norge. Her er det norske ” hovedkvarteret” plassert med rundt 20 ansatte. B.Young-kjeden i Norge er svær; nær 800 ansatte og med en totalomsetning på over en milliard kroner.

Tekst: EGIL SEVEREIDE

Like over gata sitter Asbjørn Fjeldheim, sjefen i Risøe, og kompanjong Jonas Simonsen. De har gjort Haugesund til sin base og herfra styres 34 klesbutikker over store deler av landet. Risøe er det minste av de lokale moteselskapene, men har ekspandert kraftig etter starten for tre år siden. Haugesund-regionen kan altså skryte av å ha hovedkontor til tre betydelig aktører i det norske motemarkedet. Det er oppløftende etter en periode der regionen har opplevd en filialisering, d.v.s. at hovedkontorsfunksjoner er blitt flyttet ut av regionen. Men hvilke synergier gir det? Hva kjøper selskapene av varer og tjenester? Hva betyr de for Haugesund og Haugalandet? La oss begynne med ”nykomlingen” Risøe, som valgte å flytte fra Oslo til Haugesund.

I følge Asbjørn Fjeldheim benytter selskapet seg i stor grad av lokale leverandører til sin nasjonale virksomhet. Selskapet Butikkservice står for innredning av butikkene, DHR Reklamebyrå tar seg av all annonseprofilering og Geir Øyvind Gismarvik i Fotogen står for all fotografering. I tillegg bruker Risøe lokale modeller. På toppen av det hele skal selskapet nå flytte vareimporten fra Oslo til Haugesund, og kjøre nye kolleksjoner med Schenker til butikker i Oslo, Stavanger og Trondheim via Johs. Sundfør. B.Young arrangerer en årlig motemesse i Haugesund, som samler nærmere to hundre butikksjefer og selgere fra hele landet. Selskapet har også et suppleringslager i regionen, og kjøper en del rekvisita fra lokale leverandører. I tillegg kan kemneren i Karmøy ta i mot 6-7 millioner kroner i arbeidsgiveravgift hvert år, fordi selskapet har forretningsadresse her for rundt 400 butikkansatte over hele landet. I tillegg mottar kommunen mange millioner kroner i skatt på overskudd fra selskapene. Conseptor er det lokale selskapet som er mest internasjonalisert. 20 prosent av selskapets omsetning hentes fra Norge, resten internasjonalt. Stein Lande & Cos øyne er i stor grad rettet mot Danmark, der selskapet er blant de 10-15 største aktørene. Det er egentlig ingen forretningsmessig grunn til at selskapets hovedkontor skal ligge i Haugesund. Men det gjør det, og Stein Lande synes ikke det er noen ulempe. Bortsett fra at det er litt slitsomt å reise. For øvrig mener Lande at haugalendingene kan kjøpe landets billigste klær. Det er en effekt av at tre store moteselskaper er etablert her.


Illustrasjonsfoto: www.peppercorn.dk

Dette er B.Young: B.Young ble startet i 1991. Den første butikken åpnet på Oslo City i 1996. Kjeden har hatt en jevn og god vekst i Norge, og består i dag av 145 butikker mellom Hammerfest og Kristiansand. B.Young- kjeden er i dag Norges største motekjede målt i antall butikker. John Gilbert Helgeland eier engrosselskapet 100% og er medeier i 70 butikker, som er selvfinansierende. Kjeden har ca 800 ansatte og selger 3,5 mill plagg pr. år, hvilket vil tilsvare nesten tre plagg til hver eneste kvinne i Norge. Brutto omsetningen for kjeden i Norge i 2008 (detalj&engros) var på over 1,1 milliard. Kjeden har helt siden oppstarten i 1991 hatt positive resultater. 2008 var et godt år for B.Young med en økning på 10% og under julehandelen hadde kjeden en fremgang på om lag 20%. Kjeden har historisk sett gjort det godt i dårlige tider og har også denne gang opplevd en økning i salget etter at nedgangen i økonomien startet i fjor høst. Kjeden består av merkene B.Young, ICHI, Sorbet og herremerket Frank Q.

Dette er Conseptor: Conseptor er morselskap i et omfattende motekonsern som inkluderer Lene V i Norge og CNSGroup, DND og Numph i Danmark. Konsernet forventer i år en omsetning på rundt 750 millioner kroner. Lande/Seglem er hovedaksjonærer i selskapet. Hovedaktiviteten ligger i Danmark med Kolding som ”hovedstad”. Solid, Peppercorn, Oxmo, Phobia er blant de mest kjente merkenavnene. Produktene selges i butikker over hele verden. Lene V driver fra Oslo og har et åttitalls butikker over hele landet. Lene V har slitt, men er nå inne i en restrukteringsfase. Conseptor hadde et kort, men hektisk opphold på Oslo Børs-listene. Ble tatt av børs i 2006, og styres nå av Stein Lande & Co. i Haugesund. Selskapet har muskler til å ekspandere og vurdere nå interessante prosjekter i utlandet. Conseptor er spent på konsekvensene av finanskrisen, og frykter et urolig år i 2009.

Dette er Risøe: Egentlig et velrenommert Oslo-selskap, som fikk økonomiske problemer og ble kjøpt av Asbjørn Fjeldheim og Jonas Simonsen i 2005. I løpet av seks måneder ble minus snudd til pluss og i 2006 flyttet selskapet til Haugesund. Har nå 34 butikker i området i og rundt Stavanger, Oslo, Bergen, Haugesund og Trondheim. Selskapet ønsker å konsolidere og venter ingen stor oppbygging av nye butikker . Omsetningen er doblet på tre år og nådde i 2008 103 millioner kroner. Risøe hadde ved årsskiftet rundt 200 medarbeidere, og har opplevd omsetningsvekst til tross for finanskrisen.

JOBB & NÆRING

11


JOBBFRUKT

Jubileum med jobbfrukt Ti p s o s s om noen som fortjener e n Fr u k t k o r g : j n @ d h r. n o

Lørdag feirer Vassbakk & Stol sitt 40-ürs jubileum. Administrerende direktør IngeJan Thorsen tok i mot ürets første jobbfrukt fra Jobb & NÌring. Fü bedrifter har i samme grad som entreprenørselskapet pü Karmøy satt spor etter seg de siste tiürene i bokstavlig forstand.

Tekst og foto: ODD-ATLE URVIK

Vassbakk & Stol har flyttet fjell, ikke bare pü Haugalandet, men ogsü pü en lang rekke andre store anlegg rundt om i Norge. Mange av disse har tilknytting til store landanlegg som Mongstad, Kürstø, Ormen Lange. I ordreboka stür en rekke andre prosjekter i tiden framover. Det er nok ü nevne CO2 renseanlegget pü Mongstad, det Jens Stoltenberg har kalt Norges münelandingsprosjekt. Fra en beskjeden start med den første gravemaskinen som Paul Stol begynte med i 1969, har Vassbakk & Stol vokst til ü bli en av de tre største entreprenørbedriftene i Norge. De 375 ansatte skapte omsetning for 815 millioner kroner i fjor. Pü bunnlinjen lü det igjen 76 millioner. Selskapet har vÌrt engasjert i svÌrt mange av de store utbyggingene i vürt distrikt. I 1981 fikk selskapet oppdrag pü Kürstø-terminalen med tilførselsvei og tunnelpübygg for Statoil. Selskapet ble ogsü engasjert i fremføring av gassledningene fra Kalstø til Kürstø ved alle tre utbyggingene (1982-83, 1992 og 1998-99), samt grunnarbeider for anleggsleir pü Kürstø i 1997. I 1985-1986 sprengte de ut rundt 1 million kubikkmeter stein og laget oljelager i fjellet pü Mongstad. Av storprosjekter lokalt nevner vi bygging av fiskerihavn pü Husøy, legging av naturgassnett i Karmøy/Haugesund, og forlenging av rullebanen pü Haugesund Lufthavn, Karmøy.

12

JOBB & NÆRING

Administrerende direktør Inge-Jan Thorsen i Vasskabb & Stol (t.h.) für overrakt jobbfrukt fra redaktør Egil Severeide i Jobb & NÌring.

            

  

       

         

   

      

 

              

6ILEVERER400KURVERPĂŒ(AUGALANDET HVERUKE

 

)NDUSTRIPARTNER+ARMÂ’Y!3 TELEFON EPOSTJOBBFRUKT IPKNO WWWIPKNO


Knutsen OAS Shipping i Haugesund spiller en nøkkelrolle i det norske oljeeventyret og er et av Norges største og mest fremgangsrike rederier. Våre nær 1300 medarbeidere på sjø og land innehar kunnskap, kompetanse og erfaring som gir effektive operasjoner og bringer oss i front i utviklingen av ny teknologi. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran i alt vi gjør. Vår flåte består av 39 høyt spesialiserte skip for frakt av olje, gass (LNG) og produkt/kjemikalier. Flåten ledes av sjøoffiserer som er

blant de dyktigste i verden. Med 11 nye skip i bestilling har vi et stort behov for offiserer og mannskap i årene som kommer. Med korte seilingsperioder, ordnet fritid og moderne kommunikasjon kan man beholde kontakten med dem hjemme når man er ute. Alt dette gjør maritim utdannelse til et fremtidsrettet og spennende yrkesvalg. Kontakt oss for en spennende maritim fremtid!

HbZYVhjcYZi)%!**'.=Vj\ZhjcY"CDGL6N"ia[# ),*',%)%%%"lll#`cjihZcdVh#Xdb

JOBB & NÆRING

13


T-forbindelsen neppe i gang før sommeren

ROGALAND går nye veier

- Nå holder vi på med den siste kvalitetssikringen av anbudspapirene for første del av T-forbindelsen. Vi regner med å sende de endelige anbudsdokumentene ut i månedsskiftet januar/februar, sier prosjektleder Rune Sandven til Jobb & Næring. Sandved håper at vegvesenet skal kunne inngå kontrakt med den som får anbudet i løpet av juni måned, og at det da vil være opp til entreprenøren når og hvor arbeidene starter. Det er dermed klart at anleggsarbeidet på T-forbindelsen ikke kan starte i mai slik målet har vært.

Tekst og foto: ODD-ATLE URVIK

- Det er likevel ikke sikkert at dette betyr noe for når åpningen av hele veianlegget kan finne sted. Vi kommer til å sette en dato for når veiene skal være klar for åpning. Etter planen vil dette være tidlig i 2013, sier Sandven.Totalt er T-forbindelsen kalkulert til 1,44 milliarder 2008-kroner. Anbudet er delt opp i 5 forskjellige entrepriser. - Den første pakken er K1, som omfatter de undersjøiske tunnelene fra Håvik på Karmøy til Mjåsund i Tysvær, samt tunnel til Hellevik på Fosen. Fra en underjordisk rundkjøring på Fosen 60 meter under havnivået, møts veiene fra Håvik på Karmøy, Mjåsund i Tysvær, og Raglamyr. K1 vil i tillegg til tunnelene også omfatte rundt 4 km vei i dagen, sier Sandven. I løpet av det nærmeste året vil Statens Vegvesen også tildele K2. Denne delen gjelder bygging av resten av vegen fram til E134 på Raglamyr. K3 er alle elektroinstallasjoner og trafikkmessige styresystemer i undersjøiske tunneler. - Siden det ikke er lagt opp til noen rømmingsveier i de undersjøiske tunnelene, vil

14

JOBB & NÆRING

Prosjektleder Rune Sandven ser fram til byggestart på T-forbindelsen i løpet av sommeren.

de bli utrustet med avanserte systemer for trafikkovervåking. Kameraene i tunnelene vil fange opp alt som skjer, slik at man kan stenge tunnelene om det er behov for det, sier Sandven. K4 dreier seg om fasadetiltak i boliger langs de nye veiene for å hindre at folk blir plaget av støy.

blir på 10,8 km. 7,8 km av dette er en sammenhengende tunnel under Karmsundet og Førdesfjorden, Midt i denne tunnelen legges rundkjøringen som forbindet vegen med den nye vegforbindelsen nordover til Raglamyr. Fra rundkjøringen i fjellet på Fosen er det 9,1 kilometer til Raglamyr.

- Den siste entreprisen er K5, som gjelder viftene som skal forsyne tunnelene med frisk luft, sier Sandven.

Man er forlengst i gang med innkrevingen av bompenger til prosjektet. Det har pågått siden 1. april 2001 ved at det er lagt bompenger på fergebillettene over Boknafjorden.

Bilistene betaler mest

De nær 1,5 milliardene hele veganlegget er ventet å koste skal finansieres som et spleiselag mellom staten, kommunene, fylket og bilistene. Det er bilistene som må ta det tyngste taket, og betale 817 millioner kroner i bompenger. Dette utgjør 56,7 prosent av kostnadene. Staten skal bidra med 444 millioner kroner (30,8 %), mens kommunene og fylket må spytte i kassen med 179 millioner kroner (12,5 %). Avstanden fra riksveg 47 ved Håvik på Karmøy til E39 ved Mjåsund i Tysvær

Kvalitetssikring

- Med bakgrunn i erfaringer som er gjort ved andre tilsvarende tunnelprosjekter i Norge de senere årene, har vi beregnet god tid fra arbeidene er fullført, til T-forbindelsen åpnes for trafikk. Sikkerheten skal settes i høysetet, og ingenting blir spart for å forvisse oss om at anlegget er sikkert. Det gjelder både at man ikke skal risikere løse steiner eller ras fra tunneltaket, og det gjelder det tekniske anlegget som skal overvåke trafikken, sier Sandven.


Kartet viser T-forbindelsen slik den vil forbinde Karmøy, Haugesund og Tysvær. (Kart: Statens Vegvesen) JOBB & NÆRING

15


Ferge trafikken fra Arsvågen blir erstattet med undersjøisk tunell når Rogfast kommer. Tunnelprosjektet er samfunnsmessig lønnsomt. (Foto: Odd-Atle Urvik).

16

JOBB & NÆRING


Et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Bygging av fergefri veiforbindelse mellom Nord-Jæren og Haugalandet i tunnel under Boknafjorden (Rogfast) er samfunnsøkonomisk lønnsomt både med og uten bompenger. Veiforbindelsen vil gi betydelige miljøgevinster blant annet ved at utslippet av klima-gasser reduseres. Det er konklusjonen i rapporten som konsulentselskapet Econ Pøyry har utarbeidet for NHO Rogaland, og som ble lagt fram på Solakonferansen tidlig i januar. Konklusjonen var imøtesett med spenning, fordi det knyttes store forventninger til dette prosjektet. Her noen av hovedpunktene:

• Rogfast vil binde arbeidsmarkedene nord og syd for Boknafjorden tettere sammen og legge grunnlag for et større sammenhengende arbeidsmarked i Rogaland. • Rogfast vil gi akseptable reisetider mellom bosted og arbeidssted etter hvert som boligutbygging trolig må skje lenger vekk fra dagens konsentrasjon av arbeidsplasser på Nord-Jæren og på Haugalandet. Samtidig får næringslivet nye lokaliseringsmuligheter, noe som igjen vil påvirke bosettings-mønsteret. • Rogfast vil redusere næringslivets transportkostnader,noe som er særlig viktig, siden nærings-livet på Vestlandet har en større andel av sin verdiskapning i vareproduserende eksport- og sokkelorienterte næringer. Ny fergefri veiforbindelse kan således bidra til å styrke konkurranseevnen til næringslivet på Vestlandet. Veiforbindelsen gir også mulighet til å effektivisere næringsklyngene knyttet til matvarer, olje & gass og viktige industrisektorer på Vestlandet.

Rogfast gir lavere reise- og transporttid

Rogfast vil innebære at reisetiden over Boknafjorden reduseres i forhold til i dag. I tillegg vil det komme innsparinger som følge av at ferdselen kun går på landevei og ikke er av-hengig av ferge. Det nye sambandet innebærer bortfall av ventetider for alle kjøre-tøyer og at det for personbiler dessuten ikke lenger vil gå med tid til ilandkjøring fra

Tekst: EGIL SEVEREIDE

fergene eller tilpasninger som gjøres for å redusere risikoen for gjensitting ved fergekø. For laste--biler og trailere i godstrafikk vil det komme inn-sparinger ved at en del av strekningene kan nås innenfor hviletids-bestemmelsene, mens disse tidligere kunne bidra til

ROGALAND går nye veier

økt tid medgått til godstransport. Dessuten vil gods-tran-sporten unngå å måtte tilpasse tids--punkter for gjennomføring av transportene for å unngå stor trafikk og fare for store køer. Tabell A oppsummerer innsparinger i reiseog transporttid med Rogfast målt i forhold til dagens løsning med ferge over deler av Boknafjorden. Anslaget tar utgangspunkt i Statens vegvesens tidsbesparelser på 40 og 38 minutter for henholdsvis gods- og person--trafikk. I tillegg har vi beregnet virkninger av ilandkjøring, mindre hviletid og økt ventetid som følge av tilpasning eller gjensittingstid som følge av manglende tilpasning i perioder med store fergekøer. Det finnes andre faktorer som kan føre til at faktisk tidsbesparelse kan bli høyere, slik som mindre kødannelse på tilgrensende veinett til/fra ferge og ikke bare på fergeleiet, men vi har utelatt disse fra beregningene, siden det er vanskelig å utarbeide presise anslag.

Tabell A Beregnede innsparinger som følge av Rogfast

Redusert transporttid per reise/ per standardcontainer

Innsparing i kr. per reise/ per standardcontainer

Total årlig innsparing. Mill. kr. (2008priser)

Godstrafikk

56 minutter

638

115

Tjenestereiser

46 minutter

210

55

Arbeids- og fritidsreiser

46 minutter

115

46

Sum all trafikk

214

- Herav næringsliv

170

- Herav personer

46

Kilde: Econ Pöyry JOBB & NÆRING

17


I følge rapporten viser beregninger at både med og uten bompenger er netto samfunnsøkonomisk nytte av Rogfast positiv. - Statens vegvesen fikk i sine beregninger negativ netto nytte med bompenger og positiv uten bompenger. Årsaken til at våre beregninger gir positiv netto nytte også med bompenger er flere. I våre analyser har vi lagt til grunn en høyere innsparing av kjøretids-kostnader for trafikantene. Videre har vi i våre analyser lagt til grunn en betydelig økning i trafikken i 2034 som følge av at inn-krevings-perioden for bompenger er over. Denne økningen er forutsatt tilnærmet lik (absolutt tall) den økningen som er antatt i åpningsåret (2019) uten bompenger. Rogfast gir miljøgevinster

Rogfast innebærer at de samlede klimagass-utslippene reduseres sammenlignet med basis-alternativet uavhengig av finansieringsform. For alternativet uten bompenger er gjennomsnittlig årlig reduksjon om lag 13.000 tonn CO2 per år i perioden (2014-43). For alternativene med bompenger er reduksjonen i klimagassutslippene høyere. I våre analyser av klimagassutslipp er det ikke tatt hensyn til at den nye tunnelen vil ha slakere stigningsforhold for opp- og nedkjøring sammenlignet med dagens to bratte tunelløp. Dessuten innebærer dagens løsning og prognoser for trafikkvekst at det må settes inn en tredje ferge på strekningen, som vil øke utslippene av klimagasser. Dette har vi heller ikke tatt med i beregningene. Positive virkninger for næringslivet

For næringslivet vil kortere reise- og transporttid gi direkte besparelser både knyttet til godstransport og for medarbeidere som reiser over strekningen. Samlet har Econ Pöyry anslått at disse utgjør om lag 170 millioner kroner årlig for næringslivet som berøres, jf. Tabell A. Dette omfatter både godstransport og forretnings- og tjeneste-reiser. Størst gevinster er knyttet til transporter for varehandelsnæringen, men også olje-sektoren, fiskenæringen og industrien generelt vil oppnå gevinster. Hvem som til slutt får gevinstene vil avhenge av konkurranseforholdene i regionen og hvilke markeder produkter og tjenester leveres til.

Kilde: Econ Pöyry Statens vegvesen sine opprinnelige analyser viste en økning i klimagassutslippene med Rogfast for alternativet uten bompenger. For alternativet med bompenger viste også Vegvesenets analyser en nedgang i klimagassutslippene

18

JOBB & NÆRING

Det går i dag tilnærmet ingen godstrafikk over Haukelifjell fra Nord-Jæren. Det er planer om å oppgradere E134 over Haukeli med tunnelprosjekter som gjør at det blir relativt jevn, slak stigning fra Vintertun/Seljestad og til Haukeli. Dette er imidlertid ikke det eneste prosjektet som må gjennomføres for at veien skal bli attraktiv for person- og godstransporter fra NordJæren. E134 holder relativt dårlig standard hele veien gjennom Telemark, og det må en vesentlig opp-gradering her for at veien skal gi noen vesentlig innsparing i kjøretid i forhold til dagens E39/E18 rundt Sørlandet. Det er


planer om på ett eller annet tidspunkt å oppgradere E39/E18 til firefelts motorvei fra Oslo og i hvert fall frem til Mandal. Dersom dette skjer, er det lite sannsynlig at E134 over Haukeli vil kunne konkurrere om trafikk fra Nord-Jæren. En næringslivsregion?

På grunn av fergesambandene har Bergensregionen, Sunnhordland, Haugalandet og Nord-Jæren utviklet seg relativt atskilt og vært ganske autonome i forhold til hverandre. Selv om Stavanger og Bergen ikke bygges sammen til en arbeidsmarkedsregion gjennom veiprosjekter alene vil næringslivet mellom Stavanger og Bergen få en rasjonaliserings-gevinst ved at reiser til fra kunder, leverandører, offentlige myndigheter og andre skjer på mer fleksible tidspunkter og tar mye kortere tid. For det næringslivsbehovet som befinner seg på deler av strekningen Stavanger-Bergen som ikke betjenes med fly vil terskelen for å gjennomføre et fysisk møte være lavere. I sum er det høy sannsynighet for at næringslivsbehov kan tilføre betydelig trafikkvekst til Rogfast utover eventuell økning i arbeidspendling. Med vesentlig innkorting av reisetiden på

strekningen Stavanger-Bergen i et fullstendig fergefritt alternativ er muligheten til stede for at det trekkes flere folk til kultur-arrangementer, opplevelsesaktiviteter, butikksentra og andre fritidsreiser. Med basis i erfaringene fra Trekantsambandet var det fritidsreiser i tilknytning til helger som økte mest (164 prosent i åpningsåret). Før åpningen av Trekantsambandet var det like vanlig å reise til Bergen som det var å reise til Haugesund fra Stord/Bømlo. Trekantsambandet gjorde det vesentlig enklere å reise til Haugesund. Basert på disse erfaringene synes det å være høy sannsynlighet for at denne typen reiser kan tilføre Rogfast mer trafikk enn det som er antatt i Vegvesenets kalkyler. Som følge av at trafikken over Bømlafjorden og Boknafjorden var rimelig lik i år 2000, året før åpningen av Trekantsambandet, og befolkningsgrunnlaget rundt Boknafjorden er betydelig større enn befolknings-grunnlaget rundt Bømlafjorden, så er det mulig at engangseffekten i Rogfast kan bli større enn den som var ved åpningen av Trekantsambandet. For besøk av turister fra andre regioner og land er det ikke grunn til å tro at Rogfast vil tilføres mye ny trafikk, selv om det er grunn til å forvente noe.

Trekantsambandet (bildet) gjorde det enklere å reise fra Sunnhordland til Haugesund. ( Foto: Odd-Atle Urvik)

Bemanning

Engineering

Bistand i ansettelses prosessen? Manpower-gruppen er Norges ledende bemanningsbedrift. Vi leverer kvalifiserte medarbeidere til alle bransjer på ulike nivåer. Ved å benytte deg av vår ekspertise innen rekruttering av personell til både faste stillinger, prosjekter og vikariater, kan du spare både tid og kostnader. Vi har gode verktøy for å finne den rette, tiltrekke oss gode kandidater, og matche dem mot kundens behov og kultur. Som kunde bestemmer du selv hvor stor del av prosessen du ønsker hjelp til. Vi kan gjennomføre hele, eller deler av, ansettelsesprosessen for deg. Noen kunder ønsker vi skal gjøre alt fra annonsering, screening, utvelgelse blant innkommende søknader, intervjuing osv, mens andre igjen ønsker kun at vi skal delta i intervjusamtalen. Kontakt oss: Ta kontakt med oss, så setter vi oss ned sammen og jobber ut en løsning. Jo bedre forberedt du er i forkant, jo bedre blir gjennomføringen av prosjektet!

Manpower Bemanning: • Carina Ringen – 974 19 520 • Svanhild Nordbjørn – 977 90 241 • Gunnar Sivertsen – 932 85 776 www.manpower.no

Manpower Professional Engineering: • John-Steinar Pedersen – 909 41 939 • Pål Danielsen – 957 75 500 www.mppe.no

JOBB & NÆRING

19


Hydro-sjefen til Haugalands-konferansen gjort karriere i utlandet. Vi ønsker å bruke denne konferansen til å hente noen av dem hjem og dele sin erfaring med oss her på bjerget.

Svein Richard Brandtzæg skal lede Hydrokonsernet inn i en spennende framtid. Han har sagt ja til å dele sine tanker om konsernet og utviklingen på Haugalandet med “sine egne” under årets Haugalandskonferanse.

- Osvald Bjelland har London som base og skal snart gjesteforelese ved Stanford University i Calfornia. Han jobber mot internasjonale selskaper world wide med hovedfokus å forberede bedrifter og ledere på hvordan håndtere en verden der kravene til miljøvennlighet vil presse seg fram. Til overmål har kona hans, Thorild Widvey sagt ja til å lede hele konferansen.

- Dette er det første ”offisielle” foredraget karmøybuen holder etter utnevnelsen som konserndirektør, og vi er stolt over at han har valgt denne konferansen som arena, sier administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide “Hydro i framtida- konsekvenser for Haugalandet” er tittelen på Svein Richard Brandtzægs foredrag. Egil Severeide forteller at han tok kontakt med Brandtzæg morgenen etter at han offisielt var utnevnt til ny konsernsjef i Hydro etter Eivind Reiten. - Da var tilbakemeldingen at han dessverre var fullbooket, men at han skulle gjøre alvorlige forsøk på å endre agendaen. Veldig kjekt da sekretæren hans ringte tilbake ei uke senere og sa at Svein Richard var klar for Haugalands-konferansen. - Svein Richard Brandtzæg har lang fartstid i Hydro-konsernet, både fra aluminiumverket på Karmøy og i en rekke ulike lederfunksjoner nasjonalt og internasjonalt i et av verdens største aluminiumselskaper. Vi gleder oss til

Den nye Hydro-sjefen, Svein Richard Brandtzæg kommer til sine egne under årets Haugalands-konferanse.

å høre hans syn på selskapets muligheter i framtiden og ikke minst hvilke vyer han har for utviklingen her på Haugalandet, sier Severeide. Tittelen på årets konferanse er ”Fra kris til vekst”, og mange av foredragsholderne har bakgrunn fra Haugalandet. - Vi har mange flinke folk herfra som har

- Morten Bjørnsen hadde hovedansvaret for islandske Glitnirs ekspansjon i Skandinavia og ble brutalt rammet av finanskrisen, mens Jan Hillesland i følge bladet Kampanje har Nordens mest spennende marketingjobb som markedsdirektør i danske Carlsberg Group. I tillegg kommer en dansk fremtidsforsker, en norsk/italiensk kulturgransker, og- ikke minst- en sirkusartist fra Haugalandet som har skaffet seg et betydelig navn utenfor landsegrensene. Frode ”Captain Frodo” Sandven. Han skal fortelle hvordan han har kommersialisert på sine spesielle talenter og gjennomføre et par stunts som garantert kommer til å vekke en smule oppmerksomhet- for å si det mildt, sier Severeide, som også lover spennende innslag under kveldens festarrangement. Du kan melde deg på til Haugalands-konferansen på: www.hninfo.no

Inviterer til TPM-konferanse Rolf Røed Enoksen i Samarberbeidsutviklling Norge inviterer 19. februar til konferanse om temaet ”TPM og LEAN produksjon 2009” på Park Inn Henderson Airport Hotel i Karmøy. Konferansen vil presentere foretak som har lykkes med å øke sin totaleffektivitet, med eksempler på den struktur og systematikk som er nødvendig for å organisere og styre forbedringsprosessen og et mangfold av eksempler på resultatforbedringer, sier Røed Enoksen.

20

JOBB & NÆRING

Konferansen er en erfaringsutveksling mellom foretak/organisasjoner og mellom forelesere og deltakere. I følge Røed Enoksen er Samarbeidsutvikling Norge as spesialister på Total Process Management , TPM, som baseres på Toyotas Produksjonssystem og Lean Manufacturing. Produksjonsfilosofien ble utviklet i Toyota konsernet på 70-tallet og er i dag fremste forbedringskonseptet innen landbasert- og offshorerettet industri. Samarbeidsutvikling Norge samlet i fjor over 250 deltakere på en tilsvarende konferanse i Bergen.

Stadig flere bedrifter ser nytten av TPM,sier Rolf Røed Enoksen.


SIDEN SIST Forsiktighet på begge sider Det var stinn brakke i kantina hos Vassbakk& Stol på Bygnes da HN inviterte til næringscafe med bankene tirsdag 20. januar. Der fikk de vel 40 fremmøtte høre innlegg fra SR Finans, DnB og Skudenes & Aakra Sparebank om hvordan de håndterer sine kunder i en urolig tid. Hovedinntrykket er at det er betydelig forsiktighet både på banksiden og i næringslivet.

Bankene krever økt sikkerhet og vurderer evnen til å betjene lån mer inngående enn normalt. Samtidig er det tilbakeholdenhet i næringslivet med å investere, og det gjør at aktivitetsnivået blir lavere. Flere industriledere kritiserte bankene for dårlig håndverk bl.a. med å være for lite kritiske i forhold til lån til boligprosjekter. Samtidig ble det gitt uttrykk for at den nedgangskonjunkturen vi nå ser for oss er nødvendig kur for å normalisere tilstandene.

Etablerer regionutvalg HN har etablert et eget utvalg som skal se på fylkesdelsplanen med næringsinteressenes øyne og komme med innspill om hvordan de mener regionen bør utvikle seg. I løpet av 2009 starter arbeidet med å rullere Fylkesdelsplanen for areal og transport på Haugalandet. Den foreliggende fylkesdelsplanen er, forbausende nok, ennå ikke godkjent av departementet, men det er mye som tyder på at den vil bli det i løpet av første halvår 2009. Samtidig jobber Norconsult med å se på selve planprosessen og sammen med andre aktører evaluere hvorvidt intensjonene i planen sammenfaller med de disposisjoner som kommunene har gjort.

Det var ventelister for å delta på HNs næringscafe om kredittsituasjonen i banknæringen hos Vassbakk & Stol i Karmøy.

Beste forretningsplan Salgssjef Anna Josefine Baustad og daglig leder Vegard Øvrevik I Risiko UB mottok diplom for den beste forretningsplanen under HNs julemøte i regi av samarbeidspartner Nordea. Det var Ungt Entreprenørskap i samarbeid Haugalandet Skole-Arbeidsliv som sto bak kåringen. På julemøte foredro også samfunnsøkonom Erik Bruce fra Nordea om finanskrisen og dens virkninger på norsk og internasjonal økonomi. Og Kjartan Kjetland og hans team sørget- som vanlig- for utsøkt mat til alle gjestene i Høvleriet i den søte førjulstid..

I forbindelse med rulleringen av planen er det viktig at næringslivets syn på areal og transportutviklingen i regionen kommer på bordet. Planprosessen er i sin helhet drevet fram av kommunale/ fylkeskommunale aktører, og det er slett ikke sikkert at de konklusjoner som de trekker er sammenfallende med næringslivets behov. - Derfor må vi på banen så fort som mulig. Ikke minst med tanke på de konsekvensene som vil komme i kjølvannet av Rogfast, som etter planen vil stå ferdig i 2017, heter det i begrunnelsen fra styret i HN.

Ser lysere på livet Sjefsøkonom Frank Jullum tror på bedre tider. Torsdag 15. januar sendte han glade signaler til Fokus-kunder i Haugesund. Sist han var her, i september 2008, spådde han død og fordervelse i kjølvannet av finanskrisen. Nå mener Jullum vi ikke lenger kan snakke om finanskrise, men at vi beveger oss inn i en helt vanlig konjunktursvingning. Han tror fortsatt vi vil se en god del konkurser, men samtidig øyner han en betydelig etterspørselssvekst som vil bidra til å snu utviklingen. Og folk med lån vil oppleve en betydelig inntektsvekst som følge av lavere rente og lavere inflasjon.

Her er det nyoppnevnte regionutvalget; Fra venstre: Arne Førre, Berg Eiendom, Egil Severeide, HN, Rolf Sjursen, Berge Sag, Tore Klovning, Coop Haugalandet, Thomas Hausken, TNR.

JOBB & NÆRING

21


Reklamemannen som har sett lyset For et drøyt år siden følte reklamemannen Erland Røed (53) seg utbrent etter nesten et kvart århundre i reklamebransjen. Nå har han sett lyset, bokstavlig talt. Ikke et hvilket som helst lys heller. Fra et beskjedent kontor i fjerde etasje på Ressurssenteret på Avaldsnes, blant tekniske dibbedutter prøver han å etablere seg. Med linser og LED-lamper (Lysemitterende dioder) i alle fasonger, og prototyper av gatelys som kun lyser opp kjørebanen, skal han overbevise haugalendinger og andre om at LED-lys er ett av tidens svar på utfordringer vi og kloden vår står overfor. - Det har vært ren misjonsvirksomhet til nå – svært få kjenner til hva LED-lys er. Og de som har hørt om det aner heller ikke hvilket fantastisk potensial denne teknologien bærer i seg, sier Røed.

Tekst og foto: ODD-ATLE URVIK

Han venter fortsatt på at kunde nummer 1 skal komme inn døra og plassere den første ordren hos det nystartede firmaet LEDcom. Det vil si – den første bestillingen , om enn av beskjedent format, har allerede tikket inn. Det var leveranse av et lysende kors som skal stå på et bedehus i Nedre Vats. Så Røeds arbeid for at også andre skal se lyset har gitt sitt første konkerte resultat. Men misjonsarbeidet fortsetter, han lanserer ideer og forslag til nye belysningsløsninger, samt utforske de mulighetene som åpner seg. Men selv om Røed som næringsdrivende jobber med å overbevise et avventende marked om at LED er tingen, har han da levert saker som blir lagt merke til. Blant annet i samarbeid med multikunstneren Bernhard Østebø.

sa ONS 08 i Stavanger i fjor. Etter å ha slaktet 30 splitter nye elektriske gitarer, brukt en skarptromme som helikopterdekk, og utnyttet et elektronisk orgel, en miksepult og en gitarforsterker, sto den rocka oljeriggen der. Selv om de 30 gitarene var i en prisklasse som Eric Clapton neppe ville gått på scenen med, ble det glitrende og elegant. - Oljeriggen vår ble den mest fotograferte gjenstanden på hele messa, gliser Østebø. Det er lett å forstå hvorfor. Med Østebøs kreativitet, hardt arbeid fra Røed, og kunstferdig lakkering var den blitt et syn. Ikke minst takket være bruken av LED-lys. - Det var ikke uten vemod jeg gav den fra meg, sier Røed. Uante bruksområder

Siden rocka oljerigger neppe blir noe å basere levebrødet på, må Røed identifisere bruksområder med større kommersielle muligheter. LED-teknologien har allerede vært i bruk en stund. Mange har møtt LED-lys for første gang i forbindelse med julebelysning eller som fantasifulle juledekorasjoner med nisser og reinsdyr på hustak i vinternatta. Men det er kun fantasien som setter grensene for diodelyset. - Det viktigste er at denne teknologien gjør at man bare bruker en brøkdel av energien som de tradisjonelle glødelampene bruker. Dessuten kan man ved hjelp av linser foran lyspunktene styre lyset dit man vil. En tradisjonell lyspære kaster lyset i en sirkel rundt seg. Med LED-lys kan man eksempelvis lyse opp et rektangulært område. Dette er en fordel for eksempel ved gatebelysning, sier Røed.

opp igjen. Men det hjelper ikke med stiger dersom man ikke finner dem i mørket. Med LED-lys kan disse stigene opplyses. Et annet eksempel er å belyse trappetrinn slik at man ikke snubler faller. LED-lys brukes også for å merke rømmingsveier i midtgangen i fly eller på hoteller, sier Røed. Glødelamper ut

Da Thomas Alva Edison fant opp den elektriske glødelampen i 1876 var dette en revolusjon. Men i dag er tiden i ferd med å gå fra glødelampen. Kun en liten del av energiforbruket går til å lage lys, det aller meste blir til varme. Derfor blir de gamle lyspærene forbudt innen få år. Det er flere grunner til at lysdioder kommer til å overta mange av bruksområdene til den gamle glødelampen. Det er ikke bare det at den kun bruke en brøkdel av energien. LED-lys har mye lenger. levetid. I tillegg utmerker de seg ved ikke å gi fra seg infrarøde eller ultra fiolette stråler, sier Røed.

Se muligheter Rocka oljerigg

Lag en rocka oljerigg, var utfordringen det multinasjonale selskapet Talisman Energy gav Østebø foran den internasjonale oljemes-

22

JOBB & NÆRING

Den tidligere reklamemannen sier det dreier seg om å se muligheter. Et eksempel er stiger langs kaier som skal gjøre at om noen detter på sjøen, skal de kunne komme seg

Erlend Røed, reklamemannen som har sett lyset. Han mener LED teknologien bidrar til å løse energikrisen verden står ovenfor.


FAVORITTEN

Geir Egil Østebøvik, 53, daglig leder Imenco AS. Gift med Elisabeth, far til Silje Helen og Jan Sigurd samt nybakt morfar! FAVORITTEGENSKAPER: Optimisme og pågangsmot.

FAVORITTLEDER: Marit Breivik – utrolig evne til å få resultater, gang etter gang.

FAVORITTPOLITIKER: Bjarne Håkon Hanssen. I mangel av en ”landsfader/moder” - Målrettet og effektiv, ikke opptatt av dogmer og snikksankk.

FAVORITTHOBBY: Golf

FAVORITTLAND: Norge

FAVORITTSKUESPILLER: Julia Roberts

FAVORITTBOK: Er ingen lesehest, men ble tatt av Stieg Larson’s bøker.

FAVORITTSANGER: Bjørn Eidsvåg – gode tekster.

FAVORITTMAT: En god fiskemiddag.

FAVORITTBIL: Lag en rocka oljerigg, var utfordringen til Bernhard Østebø fikk fra Talisman Energy. Resultatet ble den mest fotograferte gjenstanden på oljemessa ONS 2008.

Bil er et nødvendig hjelpemiddel, og min 10 år gamle BMV er utmerket. JOBB & NÆRING

23


MARITIMT Av Sverre Meling jr. Daglig leder, Maritimt Forum

Snart kommer regnet Vestlendinger fremfor noen, men nordmenn i det hele tatt, tror egentlig at verden er ond. Når solen skinner og knopper brister, tenker vi at det ikke kan vare. Vi kommer til å bli straffet. Snart kommer regnet og kulingen fra sørvest, tenker vi. Snart blir det dårlige tider, tenker vi. Hvorfor er vi slik? Vi har det jo så godt. Siden krigen har vi nær sagt kun opplevd økonomisk oppgang, og forut for krigen gikk det 126 år uten krigshandlinger på norsk jord.

24

JOBB & NÆRING

Har det med kristendommen å gjøre? At på dommens dag skal vi bli straffet for syndene våre? Lar vi oss friste til nytelse i dette livet, kommer vi bokstavelig talt til å få svi i det neste. I så tilfelle skulle mennesker verden rundt ha det på samme måte som oss. De skulle tenke at alt det gode aldri kan vare. Gjør de det? Jeg fornemmer at italienerne nyter livet mer uforbeholdent. Jeg fornemmer at brasilianerne kaster seg hemningsløst ut i karnevalet og ikke tenker på morgendagen.

Dersom det fantes olje! Har vi planlagt oss frem til fred? Var fredsavtalen mellom Danmark-Norge og Sverige i 1720 et planlagt skritt på veien til fredlig sameksistens i Norden? Hva med NATO-medlemskapet i 1949? Det er trist at vi alltid skal tenke på regnet som kommer i morgen, men vi vet jo at det kommer. Er forklaringen på at vi tror verden er ond, så enkel? Et ustabilt vær? I så tilfelle kan vi vel leve med det. Så får vi heller, til ren forlystelse, være litt mindre planlagte sånn av og til. 40 35 30 25 20 15 10 5

20088

20077

20066

20055

20044

0 20033

Jeg tenker på konsekvensene. Har det med å gjøre at vi er så flinke til å planlegge? Er det derfor vi er så rike? Fordi Jens Evensen skjønte hva det kunne bety for Norge dersom det fantes olje i Nordsjøen og at verdiene i så tilfelle måtte sikres for land og folk.

20022

I Maritimt Forum har vi nylig lagt frem den årlige rapporten vår om tilstanden i den lokale maritime næringen. Jo da, rapporten slår fast at aktivitetsnivået toppet seg i 2007. Det skjedde ikke like meget i 2008, og vi ser ikke bort fra ytterligere svikt i omsetningen i 2009. Men antallet sysselsatte gikk opp i 2008, og næringen trenger flere folk også i 2009. Dette henger sammen med at rederiene får levert mange nybygg, og verftene har fortsatt en veldig stor ordremasse. Det er nesten som om vi føler oss presset til å si at 2009 kan bli et ganske bra år.

Jeg tenker selvsagt på finanskrisen. I fjorårets rapport sa vi at uroen i finansmarkedet som vi så høsten 2007, kunne få følger i 2008. Vi sa også at det knyttet seg usikkerhet til oljeprisen. Den kunne falle. Sannelig var vi klarsynte, men sa vi i grunnen noe annet enn hva vestlendinger pleier å si. I morgen blir det regn. Etter sju fete år, kommer sju magre år. Hvorfor er vi slik?

20011

Jens Evensen fikk gjennomslag for at grensa mellom norsk og britisk kontinentalsokkel skulle gå midt mellom de to landene. Det gjorde Norge til en av verdens største oljenasjoner ettersom en rekke av de største olje- og gassfunnene er gjort i områder som dermed ble norsk sokkel. (Foto: Odd-Atle Urvik)

Haugalandet er sentral i oljeutvinningen i Nordsjøen. Her samarbeider mannskapet på Knutsen-tankeren M/T Tordis Knutsen (t.v.) med kolleger om bord på Solstad-skipet M/S Normand Skarven på Statfjordfeltet. (Foto: Odd-Atle Urvik)

19999

Jeg tenker selvsagt på Gaza. Krigshandlingene på norsk jord knyttet til den svenske invasjonen i 1814 var minimale i sammenligning. Deretter må vi tilbake til 1718 da svenskenes Karl 12. ble skutt under beleiringen av Fredriksten festning. Vi lever i et fredelig hjørne av verden. Det er blitt en klisjé. Vi er verdens rikeste land. Det er blitt en klisjé, men likevel tror vi at verden er ond.

Diagrammet viser den inflasjonsjusterte omsetningsutviklingen (mrd. kr.) i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland fra 1999 til i dag.


Kjenner du noen som har begynt i ny jobb?

NYTT OM NAVN

Vegard Engesli Nå: Ansatt som konsulent på Haugaland Kraft sitt kompetansesenter. Før: Vegard er utdannet historiker fra universitet i Bergen. I tillegg har han utdanning som energimontør, og kommer fra stilling som montør i BKK.

Tiril Fjeld

Heidi AlgrøyHelgesen

Reidun Thorbjørnsen

Nå: Ansatt som konsulent på Kundesenteret. Haugaland Kraft

Nå: Ansatt som konsulent på Fakturatjenester. Haugaland Kraft

Før: Heidi har utdanning innenfor kontor-, salg- og service, samt IT-akademiet. Hun kommer fra stilling som kundebehandler i posten Norge, avd. Haugesund.

Før: Reidun har bl.a. utdanning fra EDB-skolen og IT-akademiet. Hun kommer fra stilling som konsulent, Teknisk sektor, i Haugesund kommune.

Anita Strømøy

Andreas Røyrvik

Nå: Ansatt i ettermiddagsjobb som kundebehandler på support Bredbånd.Haugaland Kraft

Nå: Ansatt i ettermiddagsjobb som kundebehandler på support Bredbånd. Haugaland Kraft

Før: I tillegg til ettermiddag-/ kveldsjobb i Haugaland Kraft er Arild student.

Før: I tillegg til ettermiddag-/ kveldsjobb i Haugaland Kraft er Andreas student

Gunnar Rebnord

Øyvind Adolfsen

Robert Bergh

Nå: Øyvind Adolfsen overtok som teknisk sjef på driftsavdelingen hos Solstad Shipping fra første januar 2009.

Nå: Rådgiver Fellestjenester og arkiv, Sjøfartsdirektoratet

Nå: Overingeniør Passasjerskip, Sjøfartsdirektoratet

Nå: Overingeniør Passasjerskip, Sjøfartsdirektoratet

Før: IKT-konsulent i Haugesund Kommune

Før: Styrmann, Tekay AS og Knutsen OAS Shipping AS

Før: Kaptein, DOF Management

Marit Kaltwasser Eljarvik

Anja Mjølhus Fjell

Nicholas Hoddevik

Nå: Fra januar 09 gikk hun over i stillingen markedskoordinator, hennes hovedoppgaver fremover vil være web, faktaguide og andre publikasjoner, hun vil også ha ansvaret for turistinformasjonen.

Nå: Nicholas Hoddevik er ansatt som kurs- og konferansesjef i Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS.

Før: Tidligere har hun blant annet jobbet for Eljarvik Gard og Åkrafjorden Oppleving AS.

Før: Anja Mjølhus Fjell har vært ansatt i Destinasjonsselskapet siden april 2007, hun har inntil nylig vært stasjonert på turistinformasjonen på Bytunet.

jn@dhr.no

Arild Pensgaard

Nå: Account Manager i Atea AS (tidl. Ementor)

Nå: Marit Kaltwasser Eljarvik begynte i stillingen som turistvert og billettansvarlig i Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS den 15.12.08. Hun holder til i turistinformasjonen på bytunet.

Jobb & Næring vil gjerne presentere folk som har fått ny jobb. Vi ber om digitalt bilde og navn, stilling, alder og eventuelt hvor vedkommende har vært før. Tjenesten er gratis. Bidrag kan sendes til:

Før: arkiv/it konsulent, Norges bondelag

Før: Han kom ra stillingen som prosjektansvarlig for Nybygg.

Før: Nicholas har de siste årene jobbet med forretningsutvikling og markedsføring innen reiseliv, eiendom og helse. Utdanningsmessig har han en Bachelor of Business Administration og en Master of Science in Strategic Tourism Management.

Nils Haakon Hornnæs Nå: Ansatt som salgskonsulent Bredbånd. Haugaland Kraft Før: Nils Haakon har lang erfaring fra salgsarbeid.Han har en variert utdanning, bl.a. innenfor journalistikk, og kommer fra stilling som journalist i Karmøybladet.

Tor Inge Dale Nå: er ansatt som Miljø- og utviklingsingeniør og leder av miljøsatsingen i Solstad Shipping. Før: Han har vært tilknyttet rederiet siden august i fjor, og var før det leder for FOU-avdelingen i Polytech. Dale får ansvaret for satsingen på det Solstad betegner som rederiets grønne linje.

JOBB & NÆRING

25


SYNSPUNKT steinariversen.no

Tore Gautesen Daglig leder Destinasjon Haugesund og Haugalandet

Kurs og konferanse – mulighetenes marked MICE, K & K, concentive, SMERF – ordene og begrepene er mange for markedet som Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS nå trapper opp satsingen på. Det handler i bunn og grunn om å legge tilrette for kvinner og menn som ønsker å ”konferere” slik menneskeheten har gjort siden tidenes morgen. En kan i dag se restene etter store fasiliteter som Athens Agora og Forum Romanum, som er gode eksempler på datidens møtearenaer. Kan vi også bygge opp en merkevare for dette markedet som virkelig setter regionen på kartet og samtidig fremmer Haugalandets egenart? Kurs- og konferanseindustrien har vært inne i en voldsom utvikling de senere år. Ettersom verden er blitt mindre har flere og flere destinasjoner kunne betjene et større spekter av kunder. Haugalandet har gjennom flerfoldige år i denne bransjen utviklet god kompetanse på området. Vi ønsker nå at alle aktørene som sitter på denne kompetansen skal komme sammen og løfte regionen som kurs- og konferansedestinasjon. Vi bør i denne sammenheng ha ambisjoner om å være en ledende destinasjon innenfor dette området. Og la det være klart; det er fullt mulig! Case studies av ulike destinasjoner verden over viser at en gjennom strategisk markedssatsing og lojalitet til en utvalgt merkevare kan nå ambisiøse målsetninger innen relativt kort tid. Perth, Liverpool, San Sebastian, Rimini og Canberra er noen av de lysende eksemplene vi kan bruke som referanser i denne prosessen. Her må destinasjonsselskapet sitte i førersetet for en plan som hele bransjen må stå bak. Det er da helt essensielt at aktørene i bransjen blir delaktige i prosessen, og at vi sammen finner svaret på en rekke viktige spørsmål; Hvilke markeder skal vi fokusere på? Hvordan skal vi bruke ressursene våre? Hva kan vi trekke fram som våre sterkeste salgsargumenter? Markedet som vi her snakker om er viktig. Undersøkelser viser at en gjest som reiser i forretningssammenheng legger igjen 2-3 ganger så mye som en vanlig ferie- og fritidsturist. En markant økning av gjester innenfor dette markedet ville derfor gi reiselivsbedrifter lokalt et viktig økonomisk løft. Overnattingssteder vil ha flere gjester som igjen vil bruke penger på mat, drikke, opplevelser og handling. Opplevelsesaktører vil kobles mot stedet hvor kurs- og konferansen avholdes, og vil dermed få økt trafikk. Når en også vet at lokale aktører bruker mer penger lokalt når de tjener mer, ser vi at effekten av en økt tilreisning av forretningsgjester vil være stor. Vi har store forventninger til vekst i kurs- og konferansemarkedet i årene som kommer. Vi ønsker å bli ledende når det gjelder å koble kurs- og konferanse opp mot regionens attraksjoner. Det er aldri langt fra konferansested til store attraksjoner i vår region, noe som gir rom for spennende opplevelser kurs- og konferansegjester sent vil glemme.

26

JOBB & NÆRING

! Y EN

M Y

N

AN

AIK

K PÅ

d b Y` bU 0

ER AG LE D

IS RAT

TR

L ÅD

ØS

T

– 1:30

1

c ^ Y [ c L TA

N

ÅPE

^ Q 7b G

TEN

ER INT

NE

TT

01:0


JOBB & NÆRING

27


Astrid Luhr, Bedriftsfysioterapeut

ERGONOMISKE & FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER

Velger du gode arbeidsstillinger? Tenker du på hvilke arbeidsstillinger du jobber i? Eller er jobben så oppslukende at du først etterpå kjenner verk og stølhet i ledd og muskler? Muskel-skjelettplager er fortsatt den største enkeltårsak til sykefravær og uføretrygd. Årsakene kan være sammensatte, og handler både om trivsel, trygghet og fornuftig fysisk tilrettelegging. Tenk enkelt, kjenn etter hva som er gode arbeidsstillinger for deg. Stopp opp et par ganger i løpet av dagen og snakk litt med kollegaen om gode måter å gjøre jobben på. Det er mye spart i god planlegging. Kan du senke armene ned og ta noen mikropauser? Må den ene tømreren bære alle veggplatene, og den andre legge alle gulvlistene, dag etter dag? Nok traller og løfteutstyr gjør at du unngår unødvendig bæring og løfting. Har dere en organisering og et lønnssystem som oppmuntrer til variasjon eller til ensidighet? Er det pris eller god ergonomi som avgjør hvilket utstyr dere kjøper? Planlegger du arbeidet slik at du unngår tunge løft og mange uheldige arbeidsstillinger? En elektriker som alltid belaster samme kne i halvt knestående og slurver med bruk av kneputer, har stor fare for å få slitasje og smerter i kneet. En bedrift henvendte seg til bedriftshelsetjenesten på grunn av to truckførere som hadde smerter i høyre skulder og skulderblad. De jobbet på et lager hvor det var trangt om plassen. De måtte derfor dreie mye på rattet i løpet av dagen for å snu trucken og tilpasse seg plassforholdene. Etter vurdering av arbeidsforholdene viste det seg at begge satt med lang avstand til rattet (bilde 1) og måtte derfor holde skulderen konstant løftet med derav følgende statisk muskelarbeid i skulder og skulderblad. Dette gjør at muskulaturen kan bli fort sliten og ”sur”. Ratt og sete ble innstilt slik at armen kunne holdes i en mer avspent stilling (bilde 2). I tillegg ble de bevisst på å gjøre noen øvelser for å strekke ut og slappe av i anstrengt muskulatur.To uker senere var de begge betydelig bedre. Enkelt og gratis!

Håg Capisco 8106

Be om tilbud

Svenheim Xena hev senk arbeidsplass 90 x180 m/innbue

Be om tilbud

Savo Maxikon

Be om tilbud

En mekaniker med skulderplager fikk tilrettelegging med elektrisk hev-senkbart arbeidsbord for å kunne tilpasse høyden optimalt. Dermed kunne han jobbe variert og med avspente skuldre. Dette forholdsvis enkle tiltaket var med på å bidra til at han i en alder av 62 år så lyst på framtida til å stå løpet ut. Disse to eksemplene viser at forebygging av muskel-skjelettplager kan være enkelt. Utfordringen kan være å se sammenhengen mellom arbeidsstillinger og plager, og ha vilje til å gjennomføre endring. En støttende og oppmuntrende ledelse vil sørge for at tilrettelegging blir gjennomført. Systematiske kartlegginger, gjengsamtaler, vernerunder og et aktivt verneombud vil avdekke behov. Viktige spørsmål er: Er det fare for belastningsplager hos oss? Hva er årsaken og hva kan vi gjøre for å bedre forholdene? Hvem skal ha ansvaret? Bruk gjerne bedriftshelsetjenesten til faglige råd, opplæring og ideutveksling. Aktuelle forskrift nr. 531 ”Tungt og ensformig arbeid” fra Arbeidstilsynet har konkrete vurderingsmodeller på ensidig arbeid, arbeidsstillinger og tunge løft.

28

JOBB & NÆRING

Interiørforum Raglamyrveien 24 s 5536 Haugesund tlf 52 70 53 00 s me@interiorforum.no www.interiorforum.no

www.landadesign.no

HMS

. . . m o s s o Spør


Velkommen til

Lean/ TPM konferanse i Haugesund Med mange spennende Lean/TPM lbedrifter med meget sterke resultateksempler. s!ANDERAA$ATAINSTRUMENTS!3(Â’YTEKNOLOGIBEDRIFTMEDEKSPORTANDEL(ARREDUSERTLEDETIDFRABESTILLINGTILLEVERING MEDNÂ?R s+,5.$/FFSHORE!3%TTAVDEBESTEUTSTILLINGSVINDUENEI,EANFOROFFSHOREBEDRIFTERI3KANDINAVIA"ESTE3STANDARDI3Â’R2OGALANDORDENOGSYSTEMATIKK "ETYDELIGÂ’KNINGIPRODUKTIVITETIUTVIKLING BYGGINGOGINSTALLASJONAVKOMPRESSORERPĂ?VERDENSBASIS s(YDRO!LUMINIUM!3+ARMÂ’Y-ASSEFABRIKKEN6ERDENSLEDENDEIPRODUKTIVITET s(VORDANVINĂ?DDEDENEKSKLUSIVEJAPANSKE40-%XCELLENSE!WARD6OLVO(AULER,AUDER$IVISION

Møt ogsü en prisbelønt Svensk TPM bedrift

TPM og LEAN Produksjon 2009 Haugesund.

Park inn Haugesund Airport Hotell - 19. februar 2009

Meld deg pĂĽ i dag! FĂĽ ledige plasser

PĂĽmelding: Mary@samarbeidsutvikling.no Tlf. 454 14 275 Noen bedrifter som har bidratt pĂĽ vĂĽre konferanser:

07:00-08:00

OgsĂĽ inlegg om TPM-LEAN innom Leder, teamutvikling og salgsvirksomhet

For mer informasjon se www.samarbeidsutvikling.no

PreliminÌrt program: �TPM og LEAN produk ksjon 2009� Haugesund 19. februar 2009 Innsjekking & morgenkaffe Park Inn Haugesund Airrport Hotell, Helganesveien 24, 4262 Avaldsnes

Sal A: TPM-LEAN I PRODUKSJONSVIRKSOMHET

Sal B: TPM-LEAN I OFFENTLIG, SERVICE, SALGSVIRKSOMHET. HELHEHETSSYN

08:00:08:05 Per S. Monsen, konferansevert – presenterer program og hensikt.

08:00:08:05 Inga Kivijärvi, konferansevertinne - presenterer program og hensikt.

08:05-08:45 TPM-LEAN i anodeproduksjon med verdensklasseresultat, Hydro Karmøy Carbon Robin Hult, avdelingsleder og TPM-LEAN koordinator

08:05-08:45 Hvordan utvikle organisasjonen – sterke team i turbulente tider. Nøkler til utvikling av motivasjon, team, samarbeid. Rolf Røed Enoksen, bedriftsrüdgiver.

08:45-09:25 Hva TPM-LEAN har betydd for resultatutvikling hos oss pü K. Lund Offshore as, Gaute Jørpeland, administrerende direktør og Küre Reke, TPM -LEAN koordinator

I

08:45-09:40 Fokus pü utfordringer og resultateksempler for offentlig virksomhet. Bjørn Nordenhaag med representanter fra off. virksomhet presenterer problemstillinger og spennende resultater.

09:25 – 09:40 Pause

09:40-10:20 TPM-LEAN i garveri virksomhet: Borge Garveri Johannes Borge, administrerende direktør og Jørn Morten Kallekleiv TPM -LEAN koordinator

09:40-10:20 Lederaspektet i endringstider. Per Monsen, bedriftsrĂĽdgiver.

10:20-11:00 Erfaring med restart og videreføring av TPM-LEAN i Rieber & Søn ASA – Toro Arve Vange, TPM -LEAN koordinator.

10:20-11:00 Strategisk og proaktivt salgsarbeid som suksessfaktor. Rolf Røed Enoksen, bedriftsrüdgiver.

11:00 – 11:15 Pause

11:00 – 11:15 Pause

11:15-11:55 Hvordan vi nüdde TPM Exellence Award pü Volvo Hauler & Loader Division, Torbjørn Hansen, Change Manager.(TPM-LEAN koordinator)

11:15-11:55 Helhetssyn pĂĽ anvendelse av Toyotas Produksjons System, Peter Mendis, Quality & HES Manager, REC Scanwafer.

11:55-12:45

Lunsj i resta auranten Etter lunsj – valgfrihet mellom ulike streams – med pümelding i forkant

Sal A: PRODUKSJON A1:12.45-13:30 Reservert for: Anvendelse av TPM-LEAN i høyteknologisk produksjon Erik Saltvold Aanderaa Data Instruments as A2:13:45 -14.30 Reservert for: Olaussen Metall as Landets mest effektive leverandør av bronsestøpte og bronsemaskinerte produkter. Kjell Sternhoff, Daglig leder

14:40-15.25

15:25-15:30

Sal B: ANVENDELSE AV TPM-LEAN FORBEDRINGSVERKTĂ˜Y

Sal C: MĂ…LSTYRIN NG OG TEAMUTVIKLING

Sal D: COACHING I PRAKSIS

B1: 12:45-13:30 Hvordan sikre at organisasjonen tar Tydelig ansvar til oppgaver og utfordringer. Hvordan tildele tydelige roller, myndighet og autoritet pĂĽ gulvet. Jan Hansen, bedriftsrĂĽdgiver.

C1:12:45-13:30

D1:12:45-14:30

Hvordan innføre daglig d mülstyring for ü styrke res sultatutvikling. Rolf Røed Enoksen n, bedriftsrüdgiver.

C2:13:45-14:30

B2:13:45-14:30 Hvordan velge forbedringsverktøy I forhold til behov – for ü oppnü raskere resultat. Jan Hansen, bedriftsrüdgiver.

Anvende else av: Personlighets stypeverktøy i utvikling av ledellse og samarbeid. Rolf Røed Enoksen n, bedriftsrüdgiver.

E1: 12:45-14:30

WORKSHOP WORKSHOP Hvordan kan coaching styrke forandringsledelsen og øke energien i grupper.

Inga Kivijärvi, bedriftsrüdgiver

Plenum samling: Hvordan starte opp, eller videreføre forbedringspro osessen – Rolf Røed Enoksen, bedriftsrüdgiver. Oppsummering, avslutning: Inga Kivijärvi, konferansevertinne (Innlevering av evaluerings sskjema ved utgangen)

Sal E: SAMLING FOR KOORDINATORER

Koordinators rolle Utvelgelse, MĂĽlprosess. Organisering, Oppgaver Fremdrift Motivasjon og resultat utvikling. Erfaringsutveksling. Fokus pĂĽ det psykologiske og praktiske aspekt Vert: Per Monsen, bedriftsrĂĽdgiver.


Snart set Gunn M. Handeland seg i førarsetet i drosjebilen sin og køyrer kundene att og fram ... Gjennom ordninga Raskare Tilbake fekk hjarte- Mange pasientar er blitt behandla og fleire av opererte Gunn M. Handeland behandling eit halvt desse er allereie attende i jobb. Kontakt din fastår tidlegare enn venta. Og denne ordninga ga lege og spør om Raskare Tilbake. Dette tilbodet Handeland eit nytt liv.

gjeld sjukehusa i Haugesund, Stord og Odda og dei psykiatriske sjukehusa i Helse Fonna.

Er du sjukemeld, eller står i fare for å bli sjukemeld? Helse Fonna kan gi deg behandling innan Du finn meir informasjon om Raskare Tilbake 30 dagar.

her: www.helse-fonna.no

www.helse-fonna.no

30

JOBB & NÆRING

ABACUSKOMMUNIKASJON.NO • FOTO: ØYVIND SÆTRE

Raskare Tilbake


steinariversen.no

FRA LĂ˜VEBAKKEN

Av Ingebrigt S. Sørfonn, nÌringspolitisk talsmann i KrF

Bedriftene treng meir stimulans Kristetid er ogsü tid for muligheter! Finanskrisa er ikkje noko unnatak frü det. KrF meiner bestemt at bedriftene sjølv, langt betre enn politikarar og byrükratar, veit korleis dei kan skapa verdiar, vekst og sysseslsetjing. Derfor vil KrF gje bedriftene best mulige rammevilkür for ü la skaparkrafta fü verka. Det vil seia lüg bedriftsskatt, som fritak for formuesskatt pü arbeidande kapital, best mulig skule, utdanning og forsking, god infrastruktur, eit enkelt og effektivt regelverk, ein velfungerande arbeidsmarknad og ein aktiv konkurransepolitikk, til beste for mindre bedrifter og forbrukarar. Det er dette som til sjuande og sist skapar grobotn for vekst, innovasjon og nyskaping i smü og store bedrifter i bygd og by. No under finanskrisa er det kjempeviktig ü gje bedriftene positiv drahjelp. I haust var KrF det einaste partiet som, innanfor handlingsregelen, ville auka oljepengebruken for ü laga ein tiltakspakke mot auka arbeidsløyse. 4,8 mrd. kroner skulle brukast til hurtigverkande tiltak, som f.eks betre avskrivningsreglar for bedriftene og auka vedlikehald av vegar, jernbane, skular og sjukeheimar. Regjeringspartia har no snudd og har innsett at KrF hadde rett. Det er likevel trist at denne snuoperasjonen tok sü lang tid. Prisen kan bli høgare arbeidsløyse.

STĂ˜RST PĂ… HMS-KURS

HMS–kurs for ledere, grunnkurs HMS o.l. Forelesere som daglig driver HMS-rüdgivning. Vi lager ogsü bedriftsinterne kurs. Ta kontakt med Haugaland HMS tlf 52 70 74 70. Kurskatalog pü www.haugaland-hms.no

Ny Webside fra januar ’09

www.pds-as.no

Men me treng ogsü meir langsiktige tiltak for bedriftene. I løpet av dei neste 10 üra stür over 40.000 bedrifter framføre generasjonsskifte. Avveavgifta gjer dette til ei kostbar affÌre. Ja, det finst mange eksempel pü at ein kvalifisert og interessert neste-generasjon har stütt klar til ü vidareføra familiebedrifta, men dei har rett og slett ikkje hatt rüd til det – p.g.a. arveavgifta. Dette vil KrF gjera noko med! Me har ved alle korsvegar dei siste üra føreslege ei ny ordning for arveavgift ved generasjonsskifte i familiebedrifter. Ordninga er enkel, og gür ut pü at betaling av arveavgift vert utsett i minst 10 ür ved generasjonsskifte i familiebedrift. For kvart ür den nye generasjonen driv verksemda vidare fell ein tiandedel av avgifta bort. Driv neste generasjon i 10 ür, slepp ein altsü arveavgift. Dette er god nÌringspolitikk, god samfunnsøkonomi og god distriktspolitikk. Undersøkingar frü EU-kommisjonen viser at eit vellukka eigarskifte i smübedrifter fører til at i snitt fem arbeidsplassar vert vidareført.

Prøv vür JOB SHOP & MAIL ME service Ingeniørhuset PDS Protek AS - protek@pds-as.no - +47 52 70 92 00

BEHOV FOR LOKALER? Kontor Lager Butikk etc.

www.bergeiendom.no Tlf

KrF kjem til ü halda fram denne modellen, opp att og opp att, inn til denne treffsikre og nÌringsvennlege ordninga er innført! JOBB & NÆRING

31


Ny Kvinnovasjonskonferanse Kvinnovasjon Haugaland består i dag av 45 engasjerte kvinner som driver eget foretak eller ønsker å gjøre det. Mandag 9. februar arrangeres ny konferanse mot kvinnenettverket. - Det er nå man legger grunnlaget for gode tider, sier leder for Kvinnovasjon på Haugalandet, Anne Kristin Jordbrekk. Hun oppmuntrer enda flere kvinner til å satse. Det var høsten 2007 Haugalandet fikk sitt egen Kvinnovasjon, et prosjekt som ønsker å gi kvinnelige gründerspirer inspirasjon, motivasjon og kompetanse til å gjøre drøm til virkelighet. 70 kvinner møtte opp på startkonferansen, et førtitall har vært aktive i nettverket.Tilbakemeldingene er ubetinget positive. - Gjennom nettverksbygging, mentorordninger, kompetanseheving, profilering og en felles portal, ønsker Kvinnovasjon å gi gründerspirer inspirasjon til å gå bli nyskapende bedriftsledere, sier Anne Kristin Jordbrekk, som er daglig leder ved Rogaland Ressurssenter. - Kvinnenettverket er en møteplass hvor de deler sorger og bekymringer, men først og fremst gleder. Her føler de seg ikke alene om det de holder på med, de er en del av et fellesskap.

bærer på drømmen. Noen er skeptiske til å satse, særlig i nedgangstider. Men det er nå vi må legge grunnlaget for oppturen, sier Jordbrekk. Kvinnovasjonslederen mener også at pendelen med færre selvstendige næringsdrivende kvinner, vil svinge tilbake.

Tekst og foto: CHRISTINE MYSEN

Stor oppslutning

Like etter at kvinnenettverket ble opprettet i oktober 2007, oppstod et såkalt luksusproblem. På grunn av stor oppslutning, var gruppeledere plutselig blitt mangelvare - Vi måtte engasjere ytterlige to til å lede nettverksmøtene, forteller Anne Kristin Jordbrekk fornøyd. Hun forteller videre om de ulike gruppene. - Her deler vi opp i kategoriene helse- og omsorg, handel, netthandel og grossist, samt annen tjenesteytende næring, sier hun. - På programmet står faglig påfyll, som presentasjonsteknikker, salg- og markedsføring og regnskap, samt samtalegrupper. - Halvparten av kvinnene i nettverket har startet egen bedrift, den andre halvparten

32

JOBB & NÆRING

- Jeg håper og har stor tro på at vi vil se flere og flere kvinner som sine egne og andres ledere. Suldal-samarbeid

Rogaland Ressurssenter samarbeider tett med Suldal Næringshage og daglig leder Laila Steine. Her deltar per i dag 15 kvinner i kvinnenettverket. - En forholdsvis liten plass med så mange engasjerte kvinner! Motivasjon og begeistring, det er det det handler om, konkluderer Jordbrekk.Resultatene fra Kvinnovasjon på Haugalandet er like solide. - Vi ser en klar økning i antall etableringer.

Gründerspire?

Har du lyst til å starte for seg selv? Surrer det en god idé rundt i hodet, men som du holder tilbake? Driver du allerede ditt eget? Da er Kvinnovasjonskonferansen den 9. februar et arrangement å få med seg. - Konferansen tar for seg kvinner og næringsutvikling, om hersketeknikk, spisse albuer og selvtillit, om å nå fram i media, om erfaringer og det å våge å drømme drømmene på øverste hyllene, avslutter Anne Kristin Jordbrekk.

Bakgrunn Selskapet for industrivekst (SIVA) står bak og koordinerer arbeidet. Prosjektet går over tre år, fra 2007 til 2009. Satsingen foregår i samspill med Innovasjon Norge, Fylkeskommunene og Forskningsrådet. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) bevilger i løpet av treårsperioden 13 millioner kroner til SIVAs kvinnesatsing, som fordeles på de ulike miljøene.


Har du en drøm...? Har du en drøm om ü lÌre noe nytt, kanskje komme videre i livet? Ta et valg nü! En telefon til AOF Haugaland kan vÌre det første skrittet.

....den kan lett bli virkelighet!

?

Vinterens og vürens spennende og rikholdige studie- og kurstilbud gir deg muligheten til ü øke din kompetanse pü det omrüdet du ønsker. De este kursene kan kombineres med jobb.

VG2 Matfag s"AKERFAGET s"UTIKKSLAKTERFAGET s&ISKEHANDLERFAGET s)NDUSTRIELLPRODUKSJONAVMATVARER s+J’TTSKJ�RERFAGET s+ONDITORFAGET s0’LSEMAKERFAGET s3J’MATFAGET s3LAKTERFAGET VG2 Kokk og servitør s)NSTITUSJONSKOKK s+OKKFAGET s3ERVIT’RFAGET

HELSEARBEIDERSKOLEN 6ELGENYRKESUTDANNINGSOMGIRJOBBMULIGHETER (ARDUENDRÂ’MOMĂ?ARBEIDEMEDSYKEOGPLEIETRENGENDE (ELSESEKTORENHARSTORTBEHOVFORFOLKMEDKOMPETANSE 6ISTARTERIGJENVĂ?RPOPULÂ?REETTĂ?RIGEYRKESUTDANNELSEFOR VOKSNE5TDANNINGENKOMBINERERTEORIOGPRAKSISOGDUFĂ?REN FORMELLTEORETISKEKSAMENPĂ?VIDEREGĂ?ENDESKOLESNIVĂ?

TEORIOPPLÆRING TIL FAGPRĂ˜VEN (ARDUYRKESERFARINGOGMANGLERFAGBREV.Ă?HARDU MULIGHETEN 2OGALAND&YLKESKOMMUNEHARVALGT!/&(AUGALANDSOM SAMARBEIDSPARTNERPĂ?DISSEKURSENE$ETBETYRATDUKANHA RETTPĂ?GRATISOPPLÂ?RINGDERSOMDUFYLLERĂ?RIELLERER ELDREOGIKKEHARVIDEREGĂ?ENDESKOLEFRAFÂ’R VG2 Helsearbeider VG2 Barne- og ungdomsarbeider VG2 Overateteknikk s2ENHOLDSOPERATÂ’RFAGET VG2 Anlegg og driftsoperatør s!NLEGGSGARTNER s)DRETTSANLEGGSFAG

www.aof-haugaland.no

VG2 Produksjons- og Industriteknikk dekker fagene: s!LUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET s#.#nMASKINERINGSTEKNIKK s$IMENSJONSKONTROLLFAGET s&INMEKANIKERFAGET s'RAlSKEMBALLASJEFAGET s)NDUSTRIELLOVERmATEBEHANDLING s)NDUSTRIMEKANIKERFAGET s+RAN OGLÂ’FTEOPERASJONSFAGET s-ODELLBYGGERFAGET s0LATEARBEIDERFAGET s0RODUKSJONSTEKNIKERFAGET s3ERIGRAlFAGET s3TÂ’PERIFAGET s3VEISEFAGET s4RYKKFAGET s6ERKTÂ’YMAKERFAGET

FAGSKOLEUTDANNINGER For hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og barne- og ungdomsarbeidere s6IDEREUTDANNINGIPSYKISKHELSEARBEID s6IDEREUTDANNINGIELDREOMSORG s6IDEREUTDANNINGIKREFTOMSORG s6IDEREUTDANNINGIREHABILITERING s6IDEREUTDANNINGISPESIALPEDAGOGIKK OGmERKULTURELTARBEID

HELSE-, MILJĂ˜ OG SIKKERHET s(-3nGRUNNKURSFORVERNEOMBUD OGARBEIDSLEDERE s,OVPĂ?LAGTKURSI(-3FORBEDRIFTSLEDERE s+ONmIKTERPĂ?ARBEIDSPLASSEN s4URNUSPLANLEGGING

ANNEN YRKESUTDANNING s!RBEIDSLEDERSKOLEN s,EDERUTDANNINGIVAREHANDELEN s0ROSJEKTLEDELSE sÂŒKONOMIFORIKKE Â’KONOMER s,EDELSEIENDRING s0RAKTISKREGNSKAP s)NTERIÂ’RSKOLEN s+ANTINEKURS

Maritime kurs s"Ă?TFÂ’RERPRÂ’VEN s6(&32#KURS

LESE OG SKRIVETRENING

s)NTERKULTURELLPEDAGOGIKKSTUDIEPOENG

Kurset er gratis for LO medlemmer som har rettigheter i LOs utdanningsfond eller er organisert i Fagforbundet. s,/SLESE OGSKRIVEKURSMDATA

DATAKURS

SPRĂ…K

s'RUNNLEGGENDEDATAKURS s$ATAKORTETMINInMODULER s$ATAKORTETnALLEMODULENE s"ILDEBEHANDLING s0OWERPOINTnNYBEGYNNERKURS s%XCELNYBEGYNNERKURS s%XCELVIDERGĂ?ENDEKURS

s%NGELSKKONVERSASJON s3PANSKTRINN s3PANSKTRINN s3PANSKTRINN

HĂ˜YERE UTDANNING

steinariversen.no

AOF Haugaland tilbyr kompetanseutviklende opplÌring for voksne. Vür virksomhet er forankret i troen pü at det nytter ü hjelpe andre til ü nü sine mül. Vi tror de este kan utvikle seg – om det für sjansen. Vür visjon er ü gi tilbud som folk har behov for – i et lÌringsmiljø som er preget av trivsel og trygghet. Vüre 60 lÌrere har bred kompetanse. LÌrernes dyktighet er grunnlaget for deltakernes tillit til oss. Mange kurs holdes i kurssenteret vürt. Dette gir nÌrhet til AOFs stab, hvor deltakerne kan fü veiledning og oppfølging. Vi tar folk pü alvor. Det er vürt verdigrunnlag.

FilosoďŹ s&ILOSOlKVELD s&ILOSOlOGHELSEnDAGSEMINAR s&ILOSOlOGNÂ?RINGnDAGTID

DAGSEMINAR s&LERKULTURELTARBEID s,INDRINGOGPLEIEVEDLIVETSSLUTT

Besøksadresse: (ARALDSGT Postadresse: "OKS (AUGESUND

4LF &AX HAUGALAND AOFNO WWWAOF HAUGALANDNO

JOBB & NÆRING

33


DHR Reklamebyrå AS. Postboks 1915 - 5508 Karmsund. Innen mandag 16. februar

Næringslivet på

Kryss & Tvers Sterkt (fork.) Fargerik

Øy

Tilberedt

Tall

Art.

RUTH LARSEN

Jobb & nærings eget kryssord har utgangspunkt i lokale forhold.

Streve

Komm.

Navn

Kryssord

Utgift

Fille

Drivstoff

Rundkjøring

Fugl

Rett

Maktposisjon

Urbanist

M

Feiende

s k a p

Skrøne

Kafè

Drikk

Stropp

Byge

nn

Vinn 10om Triologien Flakslodd Sjétonganeog av et håndkle! Geir Kvam.

Heder Lever Opphøye Tilstrekkelig Pron.

By Avtar

Fase

Fine

Omdømmekrise

Li

Kvinne Slektning -en

Hvitevare

Idol

Interj.

Baderomsutstyr

Embetsmann

e e mi

Disippel

De

Stemme

ånedens p m e r

Vennlige Gud

Skuespill

Konj.

Dyr

Nedbør

Kalkylen

Tepper Røysa

Observerer

Brenner

Vinner av forrige ukes premie: Astrid Årsheim, Rossabøskogen 10, 5537 Haugesund

Voks Julegodteri

Drar

Navn

Ha

Turene Tenn

Småpike Dyr

Mål

Voks Ble publisert

Ariene

Svulmer

By-åre

Karakter (omv) Navn

Bib.navn Elv (omv)

Forvaring

A

Haugesund -regionens nærings-

P

K

A

R

M

S

R

R

E

S

T

A

D

P

E

A

L

S K

forening Mynt

Interessegruppen Sykdom

Småretter

Plagg Plante

Havneområde

Tre

Adv. (omv)

Stat

Skreddervirksomhet

Fikk

Bagasjedel

Skvært

Levèr

Sjanse

Gartneranliggende

Substans

By

Salgskontor

Tone L e i e r

Råd Steinsette

K

A

N

R

U

N

E

Y

I

N

G

O

F

F

E

U

R

O

E

N

U

R

E

A

E

N

K

A

N

N

E

Europeer

Komm.

I

I

B

O

S

N

I

S

A

G

Rederifamilie Bakparten

K

S

E

R

K

Ordner

N

Y

H

Hilsen

Haug

Verktøy

Grønnsakene

Belegg

Plagg Omslag

Fyr

Fugl

Yrke (fork)

Ledelse

D

J

O

O

JOBB & NÆRING

Byrde

Kryssordverkstedet A4 nr 22

Kryssordverkstedet A4 nr 28

Øm Familieøvelse

34

Deretter

Komm.

Enere

A

A

L

I

R

Baderoms -utstyr Poststed

H

Ulovlighet Elv

T

I

S

S

B

I

D

E

T

E

L

E

R

L

E

S

R

V

E

I

L

T

L

O

K

K

Å

S

Plagg Sindigheten

J

A

R

E

V

Nett

K

S

T

Ø

P

E

P

U

T

I

N

Hval

Plantedeler

V

S i k k e r

S

Forlang!

Plaget

O

Parti Ståk

Frata

R

S

N

Fabelvesen

S

S

r k e

Vekst Flyplass

Dyr

K

E

R

N

N

U

T

Løfte

Like

Hilsningen

E

T

S

Uttalte Grave

S P

E

Slektn.

A N

K

S

E

K

E

R

Eng

Underholdningsstedet

R

O

B

B

E

F

Ø

Y

F

Union

Tørr

Plagg

S

E

H

U

A

Klatret opp i

O

K

E

R

N

E

S C E N

P

Akseptere

G

G

Fisk Redskapet

R

E

G

I

R

E

N

E

E

I Union

Karakter

A

R

V

E

N

Hjørnestensbedrift

H

A

U

G

Gaven

Sanse

I

Komm.

B S

I L

Forstå

Ø

Art.

A

Rederi

N

Y

Planet

Betrakter

E

R

y d

Agnostiker

T

G

Rage

Kommune

S

G

S

O

Like

Nedbør Redningsmann

R

S

A

G

Rask

Afrikaner

Politiker

S Selsk.

Duk

Navn

Karakter Industriaktør (omv)

Y

Forhandle

Elv

Omtrent

Like

Trau

Typen

Nasjon Hulmål

Tvil

Språk

I

G

Sjarlatan

Bokser

L

C

By

I

D

E

Skjermet

Like Misnøyen

Tidsenhet

N

N

Tre

Navn

U

U

Via

Spesiell

Grieg-frue Fyrste

R

Fugl

Toneart

Tegn

T

Tankeklarhet

Organ

Si mø

D

N

Adv.

A

N

Fase

r o n.

D

E

T

A

Eksistert Minnesmerke

L

E

V

E

T

B

U

E

Ø

R

R

E

T

Kavde

A

T

Avslutt

Jord

T

E

R

R

A

U

T

E

A

S

T

E

N

F

E

A

N

D

F

T

E Grønnsak

Like

Lever

Ris

N

S

Fartøy R

A

Stemme

A

L

Adv.

A

O

R K

T

Selsk.

Alv

R

A


Hvem blir ledige? Vi har hørt og lest mye om at det vil bli vanskeligere å få jobb framover, men hvordan ligger det egentlig an i Rogaland? Oljeprisen og rentenivå påvirker utviklingen på arbeidsmarkedet. Flere faktorer spiller inn i ledighetsutviklingen. Oljeprisen er en viktig faktor for hvordan arbeidsmarkedet i Rogaland utvikler seg. Rentenivå og utslagene av regjeringens tiltakspakker har mye å si. Andre lands tiltakspakker og nasjonal og internasjonal finansuro har også innvirkning på ledighetsutviklingen i fylket vårt. Fremtidsutsiktene på arbeidsmarkedet er svært usikre, men vi forventer en dobling av ledigheten i løpet av 2009. Antall helt ledige vil da utgjøre mellom 2,2 prosent og 2,6 prosent i fylket. Haugesund har høyest ledighet Vi har ikke tallene for januar 2009 enda, men desembertallene i 2008 viste at Rogaland har landets laveste ledighet. Ledigheten er høyest her i nordfylket. I desember var 2,2 % av arbeidsstyrken i Haugesund arbeidsledig. Dette utgjør 375 personer. Ser vi Nord-Rogland under ett ligger arbeidsledigheten på ca 1,6 %.

Fortsatt muligheter på arbeidsmarkedet Selv om vi ser bevegelser i arbeidsmarkedet som følge av konjunkturomslaget, gir det lave ledighetsnivået i Rogaland muligheter både for arbeidsgivere og nye på jobbmarkedet. Det er enda mange ubesatte stillinger der ute. I store deler av 2008 så vi at det ble registrert flere ledige stillinger enn det var helt ledige personer i fylket.

NYTTT FRA NA NAVV Merethe Prytz Haftorsen , Leder, NAV Marked Nord-Rogaland

Nedgang i ledighet innen offentlig sektor Noen næringer merker en økning i antall permitteringer og oppsigelser. Sammenligner vi med utgangen av 2007 ser vi en økning i ledigheten i bygg og anleggsbransjen. I begynnelsen av 2008 ble manglende oppdrag på det private boligmarkedet erstattet med større

oppdragsmengde for næringslivet. I dag er det innen næringsbygg langt mindre aktivitet enn tidligere. Ledigheten øker også innen varehandel, reiseliv og transport. En hovedgrunn til dette er et fallende privat konsum. Ledigheten går derimot ned i undervisningssektoren, helse pleie og omsorg og barne- og ungdomsarbeid om vi sammenligner med desember 2007. Færrest ledige stillinger innen bygg og anlegg Den siste tiden ser vi at arbeidsgivere lyser ut færre ledige stillinger. Nedgangen i antall registrerte ledige stillinger er likevel svakere i Rogaland enn i resten av landet. I desember 2008 ble det lyst ut færrest ledige stillinger innenfor bransjene bygg og anlegg, reiseliv og transport. I Rogaland ble det lyst ut 1621 stillinger i desember 2008. Ledigheten vil øke ytterligere NAV forventer at antall arbeidsledige og permitterte vil øker ytterligere i de kommende månedene. NAV øker beredskapen få å håndtere et økt antall ledige. Vi holder tett kontakt med næringslivet og bistår gjennom å informere om regelverk og kanalisere arbeidskraft over i bedrifter og næringer med behov for kompetanse. NAV jobber for at enkeltpersoner blir aktive på jobbmarkedet på en tidlig tidspunkt. Motiverte jobbsøkere får ofte ny jobb raskt.

JOBB & NÆRING

35


Mary Ann Lund - pedagog, lagbygger og motivator - Endringer, og det å få folk til å jobbe som et lag trigger og motiverer meg. Det er daglig leder ved Aski, Mary Ann Lund som sier dette til Jobb og Næring. - Attføring står sentralt hos Aski, men vi forholder oss til næringslivets realiteter, understreker en entusiastisk Lund, som leder en organisasjon som bedriver både produksjon og tjenesteyting. Det stilles høye krav til ledergruppen, de fast ansatte og til ”deltakerne”. Like fullt ligger det i bedriftens natur at produksjonsmål og effektivitet veies mot mestringsopplevelser og trivsel hos mennesker i jobbtrening, fortsetter daglig leder Mary Ann Lund.

leker ikke butikk. Aski har brukbar egenkapital, og det er målet også framover. Kanskje vil arbeide mot enda mer moderne og minimalistiske kjøkkenløsninger, kommer det fra

Tekst og foto: KARL JOHAN RASMUSSEN

Konkurranse er sunt

Lund og avdelingsleder for Aski innredning, Bente Thorsen Våga, nikker samtykkende. For øvrig er kjøkken og kjøkkenfornying en vellykket produksjonsnisje og Aski kan produsere kjøkkeninnredning helt fra bunn av.

Dynamikk

- Jeg har mange dyktige mennesker rundt meg. Det er et ”must” i en allsidig bedrift som dette, påpeker Lund. - Produksjonsbiten planlegges nøye, og vi

36

JOBB & NÆRING

får for eksempel mulighet til kantinedrift ved bedriftens kantine, og kan få oppdrag som handling og henting av post slik at de trenes i flest mulig settinger. Dessuten takker vi ja til ad hoc oppdrag som dukker opp. I dag har eksempelvis to deltakere malt gravpinner. - Dynamikk er viktig, kommer det fra den endringsvillige Åkrakvinnen.

- Sammen streber ledergruppen etter god løsninger for både produksjons- og servicedelen av Aski.Vi søker muligheter, og tilbyr et mangfold av jobbtreningsarenaer.Deltakerne

- Vår viktigste kunde, NAV, har vært gjennom en større omorganisering og blir i større grad enn før stilt krav til. På samme måte kan NAV stille krav til oss. Det er ingen automatikk i at de bestiller hos oss. Derfor må vi være i forkant for å lese framtidens behov, slik at vi fortsetter å være best. Vi er svært opptatt av å tilby programmer og oppfølging som motiverer og veileder deltakerne, slik at de selv finner sin plass i arbeidslivet. Konkurranseutsetting er sunt og skjerper oss alle, fortsetter daglig leder Mary Ann Lund som i framtiden ser fram til å tilby tjenester til Karmøys eget NAV kontor.


- Vår måloppnåelse er over NAVs uttrykte mål om at 50 % av deltakere på attføring skal komme ut i jobb. Det er imidlertid et stykke igjen til 100 %, sier Lund med et smil og røper at Askis tall ligger i overkant av 60 %.

Dette er Aski: Etablert i 1973 som attføringsbedrift under navnet Karmøy Industri AS.

Ydmyk

- Jeg har erfaring fra partipolitisk arbeid i Karmøy AP, utdanning innen ledelse, samt ledererfaring fra barnehagesektoren. Likevel er jeg ydmyk overfor oppgaven som daglig leder. Men glad i utfordringer som jeg er, kunne jeg ikke si nei da sjansen bød seg, kommer det fra Lund. Hun hadde kort fartstid som leder av barnehagesatsing til Aski før hun overtok selve sjefstolen i bedriften. En bedrift hvor forgjengeren Bernard Engedal hadde styrt butikken i en årrekkeca 20 år. - Kjekt at han bidrar i bedriften, men jeg staker kursen for mitt team. Men jeg er selvsagt lydhør da jeg kun har 4 måneder i sjefsstolen, sier Lund. - Barnehagedriften er en betydelig del av vår virksomhet med 25 ansatte. Det er mange oppgaver i en barnehage fra det pedagogiske til praktiske vaktmesterlignende oppgaver og matlaging. Eidsbakkane Barnehage som vi driver er det store planer for. Denne barnehagen med sju avdelinger vil trolig få nærmere ti avdelinger i nær framtid. Bygget er tegnet, og det vil skje mye spennende i den sektoren framover, påpeker en smilende Lund.

Det blir lekkert det de lager hos Aski A/S.

Solid bakgrunn Mary Ann Lund har solid faglig bakgrunn innen pedagogikk og kan sin Dewey og Piaget . Det er noe som gir gode forutsetninger for å se hele mennesket. Ingen ulempe for en som skal lede og skape begeistring. John Dewey var en amerikansk filosof og psykolog. Levde 18591952. Han la grunnen for den progressive pedagogikken. Et prinsipp vi forbinder med Dewey er ”Learning by doing”. Opplæring er en ”livsprosess”, ikke en forberedelse for et kommende liv. Jean Piaget var opprinnelig biolog, seinere utviklingspsykolog med interesse for læringspsykologi. Mest berømt for studiet av avgrensete stadier i barnets utvikling. Piagets ideer har hatt stor betydning for skoleverket.

Manager

- Noen tydelig ledervisjon har jeg ikke men, men jeg ser på meg selv som en ”manager ”som koordinerer og motiverer ulike lagdeler til å dra i samme retning. Jeg er bevisst på at vi ikke stiller en diagnose, men hjelper mennesker til selvinnsikt og selvrealisering, via realistiske attførings- og funksjonsvurderingsprogram. Her er det Bjørn Ståle Stangeland som styrer og veileder. Uansett er det viktig å ha en del hovedlinjer som hele bedriften føler eierskap til. For Aski kan disse hovedlinjene oppsummeres med holisme, etikk, entusiasme og vilje til endring. - Nylig hadde vi en produksjonsarbeider som av ulike årsaker ikke fungerte i yrket til funksjonsvurdering hos oss. I en periode forsøkte vedkommende ulike former for kontorarbeid, og fant til sin overraskelse ut at dette ikke var så dumt. Kort tid etter hadde personen møtt til intervju, og landet en kontorjobb. Gir man mennesker rom og tid til endring - kan alt skje, avslutter Mary Ann Lund som leder 40 fast ansatte og som til en hver tid har 80 deltakere på tiltak.

Avdelinger: Innredning, kopisenter, kjøkken, attføringsteam, butikk, barnehage, kurs og kompetanseutvikling og annen tjenesteyting. Her kan du blant annet få gamle lysbilder på CD, brodering av logo på gensere, samt nye kjøkkendører. Aski ledes i dag av en entusiastisk Mary Ann Lund med dårlig utviklede “avslappingsgener”, men som trives med barnebarn, krim av Mankell og endringer. Aski eies av Karmøy kommune, Haugesund kommune, Rogaland fylkeskommune og flere lokale bedrifter har mindre eierposter. Anders Rundhaug og Helga Rullestad sitter som representanter for eierne og har et bevisst forhold til Aski. De utfordrer oss, og er ikke likegyldige i følge Mary Ann Lund.

Erling Endresen er en av de fast ansatte. Her er han i gang med ferdiggjøring av et kjøkken.

JOBB & NÆRING

37


BEDRIFTSPROFILEN

Disse skal selge vikingkongenes hjemland. Fra venstre: Nicholas Hoddevik, Anja Mjølhus Fjell, Tore Gautesen, Marit Kaltwasser Eljervik og Erwin Fulterer.

Vikingkongene gjør oss spesielle - Skal vi få flere til å besøke vårt distrikt må vi fortelle dem hva som er unikt her hos oss. Lett tilgang til fjord og fjell har de langs storparten av Vestlandskysten. Men det er bare vi som kan skilte med å være hjemlandet til de gamle Vikingkongene. Derfor markedsfører vi Haugesund og Haugalandet som Homeland of The Viking Kings.

Regional reiselivssjef og daglig leder Tore Gautesen i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS er ikke i tvil om at regionen må selge seg på det som er unikt for Haugalandet. Norges fødested var kongssete i 500 år etter Harald Hårfagres samling av Norge, og det er derfor dekning for å bruke vikingkongene som det samlende begrepet. - I destinasjonsselskapet er vi nå fem ansatte som har som oppgave å markedsføre regionen på vegne av eierne våre og de 130 medlemsbedriftene. Blant de største eierne våre er kommunene Haugesund og Karmøy og Lufthavnutbygging AS, mens medlemsbedriftene er alle typer hoteller og reiselivsbedrifter. Det produktet vi har å selge er interessant på flere måter. Vi kan

38

JOBB & NÆRING

tilby et bredt spekter av bedrifter for møter og kongresser, her kan folk oppleve kunst og kultur, og de kan oppleve en fantastisk natur uansett årstid. Men det er det også andre som har. Derfor satser vi nå på å fremheve det unike, ”Homeland of The Viking Kings”, sier Gautesen.

til å komme hit til oss, mener Gautesen, som også understreker betydningen av samarbeid mellom de ulike regionene. - Vi ligger gunstig plassert midt mellom de to store turistmagnetene Bergen og Stavanger. Det betyr at vi også får gjester som tar med seg Haugalandet, sier han.

Ny kurs- og konferansesjef

I Destinasjon Haugesund & Haugalandet arbeider de ut fra tanken om at folk har flere grunner til å velge hvor de skal reise. - Den som arrangerer møter eller kongresser legger vekt på opplevelsesmulighetene før de velger destinasjon, mens folk som kommer hit i slike forbindelser får gjerne lyst å komme tilbake, gjerne sammen med familien. Derfor henger dette sammen, sier Nicholas Hoddevik. Han er nylig ansatt som kurs- og konferansesjef i Destinasjon Haugesund & Haugalandet. - Min engelske tittel, MICE Manager sier mer om hvilke arbeidsoppgaver jeg skal ha. MICE står for Meetings, Incentives, Conventions og Events (Møter, Kongresser, Stimulans og Begivenheter), og dette blir mitt ansvarsområde. Hoddevik utdannet seg i Australia i bedriftsledelse, og tok deretter mastergrad i strategisk reiselivsledelse i Frankrike. - En god bakgrunn for å lykkes med å få folk

Spennende utgravinger

I Destinasjon Haugesund & Haugalandet ser de også fram til de forestående utgravningene av Harald Hårfagres gamle kongsgård på Avaldsnes som starter til sommeren, og som skal være ferdige i 2010. Avaldsnesprosjektet har fått på plass et spleiselaget mellom Rogaland Fylke, kommunen og private sponsorer, og utgravingene skal gjennomføres av Universitetet i Oslo.

Karmsundgata. 51 5531 Haugesund Tlf.: +47 52 01 08 20 www.visithaugalandet.no www.visithaugesund.no


BEDRIFTSPROFILEN

NECON satser:

Nytt kontor i Haugesund NECON satser i Rogaland, og har åpnet nytt kontor i Haugesund. -Vi merker ikke nedgang, tvert om. I løpet av 2009 vil vi øke ingeniørstaben med 40 personer, sier Kurt Ludvigsen, regionsansvarlig for Rogaland. Gunvald Mortvedt er ansatt som avdelingsleder for NECON-kontoret i Haugesund, med klare vekstambisjoner. I løpet av halvannet år har NECON i Stavanger vokst fra 5 til 60 ansatte ingeniører. Nå står Haugesund og regionen for tur. Ekstrem vekst

-NECON har tatt mål av seg til å levere markedets dyktigste ingeniører til sine kunder innen olje-, gass- og landbasert industri. Fra første dag har NECON prioritert medarbeidere med høy kompetanse, pluss klart fokus på kvalitet, karriereutvikling, langsiktighet og gode betingelser for våre ansatte, sier Gunvald Mortvedt. Siden starten i 2004 har NECON opplevd kontinuerlig vekst, og nå teller selskapet over 300 ingeniører og ansatte på landsbasis. I 2006 hadde NECON den største veksten av alle selskapene i sin i bransje. Siden oppstart i Bergen har NECON etablert avdelingskontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Grenland og Kristiansand, samt et datterselskap i Mumbai i India. Fast ansatte og karriereutvikling.

-NECON skiller seg fra andre selskaper i bransjen ved at de satser på fastansettelse av ingeniørene, i motsetning til konkurrentene som går for prosjektansatte medarbeidere. Ansettelse hos oss gir den enkelte trygghet og forutsigbarhet, som er viktig for de aller fleste. Vi legger også opp en individuell plan for faglig utvikling, med målsettinger for hvor man skal være om tre år og om fem år, sier Mortvedt.

Necon AS satser fra sitt nye avdelingskontor i Haugesund, forteller avdelingsleder Gunvald Mortvedt.

Ingeniørselskapet rekrutterer ikke bare kandidater til enkeltstillinger hos kundene. NECON leverer også komplette prosjektorganisasjoner, og sikter seg inn både mot kunder i landbasert industri og offshore. NECON leverer ingeniører innen alle disipliner og alle typer prosjekt administrativt personell som planleggere, prosjektleder, cost controll, innkjøp, kontrakt, dokumentkontroll, etc. Ønsker flere ingeniører nå

-Vi har blant annet inngått rammeavtaler om leveranse av personell til en lang rekke av de store operatørselskapene. Derfor forventer vi å øke antall ansatte med rundt en tredjedel i løpet av dette året. Vi har et klart behov for flere dyktige medarbeidere, og flinke ingeniører er hjertelig velkommen til en konfidensiell prat med oss, sier Mortvedt. Et av produktene som mange kunder har valgt, kalles ”Try and hire”. - Kunde og oppdragsgiver kan bli enige på forhånd om at de ønsker å ha mulighet til å fast ansette kandidaten etter innleie perioden

er avsluttet. Vi tror dette kan være til fordel både for kunden og den ansatte. For oss betyr det en sterkere posisjon i markedet, sier Mortvedt. I tillegg til å leie ut konsulenter, driver NECON med rådgivningstjeneste overfor samarbeidspartnere, for eksempel i forbindelse med rekrutteringsprosesser eller organisatoriske endringer i bedriften. På hovedkontoret i Bergen er ”inhouse-engineering” et eget og nytt satsningsområde som på kort tid har sikret seg flere store kontrakter. -NECON Engineering påtar seg ingeniøroppdrag og prosjektansvar med spesialkompetanse fra eget hus, sier Mortvedt.

Karmsundgt. 51 5531 Haugesund Tlf.: +47 55 98 08 44 Mob.: +47 98 21 24 57 www.necon.no

Hillevåg Næringssenter Kvalebergveien 21 4016 Stavanger Tlf.: +47 55 98 08 41 Mob.: +47 47 46 99 19 www.necon.no

JOBB & NÆRING

39


BEDRIFTSPROFILEN

”Hvis du konkurrerer på å bygge opp, har du en fremtid. Hvis du konkurrerer på å skjære ned har du ingen”

M/T Tordis Knutsen på Statfjord-feltet. Haugaland Brannsikring er leverandør til både StatoilHydro og Knutsen OAS Shipping. Foto: Odd-Atle Urvik

Daglig leder Steinar Kirkhus og markedssjef Jan Hantho.

Kongsberg Satellite Services anlegg på Svalbard.

Kårstøanlegget.

Suksess i brannsikring Haugaland Brannsikring AS er totalleverandør innen brannsikring, og har oppdrag innen bygg og anlegg, industri, skip og offshore. Selskapet har siden etableringen i 1997 hatt en kontinuerlig vekst, og har solid økonomi og god ordrereserve. Datterselskapet Fire1 i Møre og Romsdal ble etablert i 2006 med tilsvarende virksomhet. - Bedriften har i dag 18 ansatte og ser på mulighetene til å øke bemanningen ytterligere i 2009, sier daglig leder Steinar Kirkhus. Han ser positiv på de spennende utfordringer som venter. - Den som konkurrerer på å bygge noe opp har en fremtid. Hvis du konkurrerer på å skjære ned har du ingen, sier Steinar Kirkhus optimistisk.

sept der grunnlaget for suksess ligger i samarbeid. Sammen med kunden sørger vi for at forhold som negativt kan påvirke brannsikkerheten avdekkes og utbedres. De lovpålagte brannforvaltningsoppgavene er ofte svært omfattende og ikke minst ressurskrevende. Stadig flere har nå oppdaget gevinsten ved å engasjere profesjonelle til dette arbeidet, sier daglig leder Steinar Kirkhus. Han legger til at kundene setter stor pris på å forholde seg til kun en aktør innen brannsikring. Vi tilbyr brannfaglig tjenester fra idé til og med driftfase. Eksempel på dette er branningeniørtjenester branntetting/isolering, sprinkler/vanntåkeanlegg, gasslokkeanlegg, alarmanlegg, rømningssystemer (led-

Noen av våre kunder:

Eventyrlig respons

t

t Veidekke ASA

- Vi har hatt en eventyrlig respons på vårt unike konsept innen brannforvaltning. Innen eiendom har vi forvaltning på 300 bygg fordelt over hele Norge. Våre tjenester tilpasses kundens behov enten det gjelder mindre butikklokaler eller store industribygg. Vår brannsikkerhetsavtale er et omfattende totalkon-

t

t Aker

40

JOBB & NÆRING

esystem) og handslukkere. Vi utfører også lovpålagte miljøvennlige brannøvelser med et sterkt realistisk preg. Fornøyde kunder er sentralt for vår virksomhet. Vi er stolte av den ros vi får fra våre kunder. På bakgrunn av vårt positive renommé har vi i de årene vi har eksistert fått et tilstrekkelig antall kunder til å oppnå gode resultater. Vår satsing på maritim sektor og offshore næringen har gitt oss oppdrag over hele verden. Vår spisskompetanse innen gassbaserte slukkeanlegg står for en stor andel av de internasjonale oppdragene. Vi skal fortsette å levere våre tjenester og produkter på en slik måte at de gode referansene skal øke i antall og betydning, avslutter markedssjef Jan Hantho.

StatoilHydro Norske Shell (Ormen Lange) t Aker Yards (STX Europe ASA) t Gassco, Hatteland Computer AS t Hydro Aluminium AS t Knutsen OAS Shipping t Rogaland fylkeskommune

Solutions ASA Kongsberg Satellite Services t YIT t Statkraft t

Besøksadr. Raglamyrvegen 22, 5536 Haugesund Telefon: 52 71 72 22 post@fire1.no www.fire1.no


www.personalhuset.no

Barnehager, skoler og SFO Behovet for medarbeidere er økende og Personalhuset bemanner Haugalandet!

Ta en prat med oss hvis du trenger motiverte ansatte eller ønsker å jobbe via Personalhuset. For uforpliktende informasjon kontakt Hilde Gjertsen på 982 95 145 (barnehage) eller Tor Skjoldal på 982 95 148 (skole/SFO).

30 år på Haugalandet Tlf. 52 70 10 80 www.karstenm.no

Smedasundet 49 - 5528 Haugesund

HL8C@KPFEK@D<

MXjje\j<c\bkif8JYc\\kXYc\ik`)''*%9\[i`]k\e\i\em`[\i\]µi`e^Xmk`[c`^\i\899DXi`e\`¥c\e#jfd_Xim´ik \kXYc\ikm\[N\jk:fekiXZkfij8Jj`[\e(0//%

EAJ7D

MXjje\j>ilgg\eYc\\kXYc\ik`)''.#f^\i[\ejkµijk\\c\bkif$\eki\gi\eµi\eg‚`e[i\?Xl^XcXe[\k%M`_Xi(+,]Xjk XejXkk\d\[_µpbfdg\kXej\%M\[‚m´i\k`cgXje`e^j[pbk`^\_Xim`fggXiY\`[\kfjj\eYi\[\i]Xi`e^`ee\e]fif]]j_fi\# jb`gjYp^^`e^f^]fijba\cc`^\cXe[YXj\ik\Xbk`m`k\k\i%=`idX\k\icfbXc`j\ikd\[_fm\[bfekfi`¥c\ejm‚^f^Xm[\c`e^j$ bfekfig‚BXidµp#Jkfi[#Bm`ee_\iX[f^<`b\cXe[jfj\e%

>ilgg\eY\jk‚iXm]µc^\e[\ÔidX1 MXjje\j<c\bkif8J MXjje\jDXi`e\8J MXjje\j<c\bkifJ\im`Z\8J MXjje\j8lkfdXk`fe8J MXjje\jD9:fejlckXekj8J

;X^c`^c\[\i M`jµb\i[X^c`^c\[\ijfdm`cm´i\XejmXic`^ ]fij\cjbXg\kjjkiXk\^`jb\f^fg\iXk`m\lkm`bc`e^% ¥ejb\[\bmXc`ÔbXjafe\i1 › >f[\c\[\i\^\ejbXg\i ›>f[bfdd\ij`\cc]fijk‚\cj\ ›<me\k`c‚j\dXib\[jd\jj`^\ dlc`^_\k\if^j\kk\[`jj\lk`c`m\k ›?Xe[c\biX]kf^^a\eefd]µi`e^j$ \me\ › <i]Xi`e^]iX\c\bkifi\cXk\ik m`ibjfd_\k\i\e]fi[\c

M`k`cYpi1 @ek\i\jjXek\#d\ebi\m\e[\XiY\`[j$ fgg^Xm\i#dlc`^_\kk`c‚Yp^^\\k m\c[`^jg\ee\e[\j\cjbXg`\k bfdg\k\ekf^_p^^\c`^XiY\`[jd`caµ%

JµbeX[d\[:Mj\e[\j`ee\e(/%')%)''0k`cbXi7mXjje\j%ef J\f^j‚m‚i`ek\ie\kkj`[\]fiÕ\i\c\[`^\jk`cc`e^\i%

M\[jgµijd‚cfdjk`cc`e^\e\1 KXbfekXbkd\[jkpi\c\[\i>\`i Nfildg‚k\c\]fe0((+,-(-#\cc\i bfejk`kl\ik[X^c`^c\[\iBa\cc8ie\ Iµ^\e\jg‚k\c\]fe+.+-/'')%

MXjje\j<c\bkif8J ,,/)¥c\ejm‚^ Kc]% +.+-/''' =Xbj,*.--(,( gfjk7mXjje\j%ef nnn%mXjje\j%ef

JOBB & NÆRING

41


AOF

Av Sigmund Fosse, daglig leder AOF Haugaland

Filosofi og næringsliv Bedrifter og næringsliv møter stadig utfordringer i forhold til bærekraftig atferd overfor miljø og økosystem. Det har vist seg nødvendig å stå rustet overfor spørsmål omkring klimavennlig drift. Miljøbevisst profil og kjennskap til sammenhenger mellom vår egen virksomhet og naturen, kan forebygge mange problemer. Bevisst tilnærming til natur - og miljø skaper tillit, styrket troverdighet, gir ønsket gjennomslagskraft og kan utgjøre et solid konkurransefortrinn. Når det i dag fokuseres på naturressurser som dyrebart eie – og mål i seg selv, vokser det også stadig frem krav til økologisk bevissthet i alle deler av samfunnets virksomhet. Man er i dag opptatt av forsvarlig forvaltning av naturen og miljøet, og for næringslivet er dette mer aktuelt nå enn noensinne. Filosofien er den vitenskapen som arbeider med å utforske egenskaper ved virkeligheten, og menneskers forhold til virkeligheten. Det være seg innenfor etikk og erkjennelse, språk, politikk, økonomi, - og i våre dager også miljø og økologi. En kultur er et resultat av de tanker og ideer som samfunnet har valgt som fundament. Menneskenes tenkning omkring naturen har alltid vært nært forbundet med deres atferd overfor naturen. I dag kritiseres gjerne det natursyn hvor naturen har blitt redusert til utelukkende å være ressurs – og middel – for menneskene. Derfor blir det ekstra viktig å kvalitetssikre egen virksomhet gjennom grundig oversikt over og kjennskap til sammenhengen mellom menneskene og naturen.Vid forståelse av de økologiske aspektene ved vekst, utvikling og ekspansjon, utgjør i våre dager etterspurt kjernekompetanse. AOF Haugaland setter i vår opp et kurs hvor bedrifter inviteres til å se på egen virksomhet i et filosofisk perspektiv. Kurset er i samarbeid med cand. mag. Åshild Reidarson. Kurset er en filosofi – og vitenskapshistorisk oversikt over menneskenes forhold til naturen. Vi blir kjent med og får innsikt i de tankestrømninger som gjennom historien og den vitenskapelige utviklingen, har ledet oss dit vi er i dag. Og til den moralfilosofiske tenkningen som omhandler vårt forhold til natur og miljø. Hva er det som driver oss, og som gir mening til å legge planer for en fremtid som er åpen, og som vi ikke selv skal eie? Og hvordan forholde seg til dagens situasjon, samtidig som vi sikrer kunnskapsbasert, ansvarlig og fremtidsrettet utvikling? Det er et prinsipp som stenger for all informasjon, som er vanntett mot alle argumenter og som ikke svikter når det gjelder å holde et menneske i varig uvitenhet – det prinsippet er avvisning før undersøkelse. Bedrifter som ønsker å utvikle en bevisst tilnærming til natur - og miljø inviteres til å sette av tre dager til spennende diskusjoner og samtaler med filosofien som basis.

42

JOBB & NÆRING

Sjekk tallene i selvangivelsen De fleste har fått et fjernere forhold til selvangivelsen etter hvert som stadig flere opplysninger sendes på data rett til skattemyndighetene. Men det lønner seg å sjekke hvilke tall og opplysninger som havner på selvangivelsen. En rekke årsoppgaver går fra arbeidsgivere, banker, borettslag, barnehager og andre til Skatteetaten i januar. Før 31. januar skal skatteyteren selv ha mottatt kopier som viser hvilke opplysninger som er sendt inn.- Bruk litt tid på å kontrollere opplysningene du mottar i januar, så slipper du problemer med å rette opp selvangivelsen i april, oppfordrer informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.


Etne kommunen har ca. 3900 innbyggjarar, gode levekĂĽr for bĂĽde unge og eldre og full barnehagedekning. Kommunen arbeidsplassar innanfor landbruk, mekanisk industri, varehandel, service og ulike tenesteytande nĂŚringar. Kulturtilbodet er godt og variert, med ďŹ&#x201A;otte tilhøve for sport og friluftsliv, m.a. for lakseďŹ ske. Administrasjonen er organisert etter tonivĂĽmodellen, med ni resultateiningar og tre støtteeiningar. Einingsleiarane rapporterer direkte til rĂĽdmannen og inngĂĽr i rĂĽdmannen si leiargruppe. TenestemĂĽlet er nynorsk.

RĂĽdgjevar plan â&#x20AC;&#x201C; 100 % Etne kommune har ledig stilling som RĂĽdgjevar plan. Stillinga er plassert i Utviklingsavdelinga. Sentrale arbeidsoppgĂĽver vil vera arbeid med: - Kommuneplan med delplanar. - Reguleringsplanar. - Anna sakshandsaming knytt til planarbeid. - Det kan verta endringar i arbeid og ansvarsomrĂĽde. Me søkjer etter ein person med fylgjande kompetanse: - Utdanning som ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, landskapsarkitekt eller anna relevant utdanning. - Relevant erfaring. - Evne og vilje til samarbeid og skapa god kontakt. - Evne til god munnleg og skriftleg framstilling. - Planarbeidet vert utført digitalt og det er difor viktig at ein meistrar digitalt planleggingsverktøy. Etne kommune kan tilby: - Løn etter avtale. - Tilsetting pĂĽ vanlege kommunale vilkĂĽr. - Hjelp til ĂĽ skaffa bustad. Utviklingsavdelinga er ei tverrfagleg gruppa organisert som stabsfunksjon hjĂĽ RĂĽdmannen. Avdelinga inneheld mellom anna rĂĽdgjevarar innan skule, barnehage, tekniske fag, oppmĂĽling, byggjesak, miljøvern, økonomi, personalhandsaming, helse og sosial. SpørsmĂĽl om stillinga kan rettast til Steinar Mjelde tlf. 53 75 81 22 eller Odd Inge Vestbø tlf. 53 75 82 30. Søknad med CV og rettkjend kopi av vitnemĂĽl og attestar vert ĂĽ senda til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, innan 10 februar 2009.

www.etne.kommune.no

7lSFNFEMFNTCFESJGUFS 

"JCFM"4 #JP.BS"4 #BVFS/JMTFO"4 #SÂ&#x;ES)BVLlT.FL7FSLTUFE %FMUB.BTLJOFSJOH"4 %SFJFTFSWJDF"4 'BCSJDPN"4BWE7JNFL '.$#JP1PMZNFS"4 /FYBOT/PSXBZ"4 /PSUVSB)BVHFTVOE (SFOMBOE,4*"4 )ZESP"MVNJOJVN,BSNÂ&#x;Z ,BSNTVOE'JTLFNFM"4 .BSJOF"MVNJOJVN"4 /45$POUSBDUJOH"4 0MBVTTFOT.FUBMM"4 3)NBTLJOFSJOH"4 3JDP$BNQFST"4 3VTUGSJ*OEVTUSJFS"4 4BVEB.BTLJOFSJOH"4 4LVEF7FSGU"4 4UFJOTWJL.BTLJOJOEVTUSJ"4 4UFJOTWJL1SPEVDUJPO"4 5FLOJTL#VSFBV)BVHFTVOE"4 6NPF,BSNTVOE"4 8FTUDPO-Â&#x;GUFUFLOJLL"4

0QQMÂ&#x17E;SJOHTLPOUPSFUGPS5FLOPMPHJGBHQl)BVHBMBOEFUFSPQQSFUUFUBWNFLBOJTLJOEVTUSJPH LKFNJPHQSPTFTTJOEVTUSJFOQl)BVHBMBOEFU7JÂ&#x;OTLFSÂ&#x;LUGPLVTQlGBHPQQMÂ&#x17E;SJOHJJOEV TUSJFOPHLWBMJUFUTJLSJOHBWPQQMÂ&#x17E;SJOHJCFESJGU*EBHFSWFMMÂ&#x17E;SMJOHFSLOZUUFUUJMLPOUPSFU

'SBIÂ&#x;TUFOIBSWlSFNFEMFNTCFESJGUFS

-FEJHFMÂ&#x17E;SFQMBTTFS Â&#x2026;"VUPNBUJTFSJOHTGBHFU Â&#x2026;"VUPNBUJTFSJOH Â&#x2026;$/$NBTLJOFSJOH Â&#x2026;&MFLUSJLFS Â&#x2026;'JONFLBOJLFS Â&#x2026;*OEVTUSJNBMFS

Â&#x2026;*OEVTUSJNFLBOJLFS Â&#x2026;*OEVTUSJNPOUÂ&#x;S Â&#x2026;*OEVTUSJSÂ&#x;SMFHHFS Â&#x2026;,KFNJQSPTFTT Â&#x2026;-BCPSBUPSJFGBH Â&#x2026;-PHJTUJLL

Â&#x2026;1MBUFBSCFJEFS Â&#x2026;1SPEVLTKPOTUFLOJLL Â&#x2026;4WFJTFGBH Â&#x2026;*OEVTUSJFMM PWFSÂżBUFCFIBOEMJOH

Inntakskravet er bestĂĽtt VG2 i faget. I automatikerfaget er kravet bestĂĽtt VG3. Stort fravĂŚr mĂĽ dokumenteres. Søknader blir koordinert med medlemsbedriftene. Oppgi i søknaden om du har spesielle ønsker nĂĽr det gjelder lĂŚrebedrift og lĂŚrefag For mer informasjon kan du ta kontakt med daglig leder for OFT, Jofrid Fludal tlf: 41 555 475 Eller se vĂĽre nettsider www.opptek.no Søknad med kompetansebevis og attester sendes pĂĽ e-post til post@opptek.no, eller til OFT, Postboks 4118, 5506 Haugesund. 4Â&#x;LOBETGSJTUNBST

JOBB & NĂ&#x2020;RING

43


All undervisning på engelsk - Undervisningen blir lagt opp som en kombinasjon av lærerstyrt undervisning og selvstudium. Læreren skal dels undervise ”fra kateter” og dels veilede. Det blir færre direkte lærerstyrte timer, sier hun. - IB-linjen krever derfor stor egeninnsats, struktur og evne til å holde ut med skolearbeidet. Arbeidsbyrden er større enn for mange i vanlig videregående skole, men til gjengjeld er det atskillige utfordringer for de som ønsker det. Visse kriterier blir benyttet når opptaket foretas. Det er skolen selv, ikke fylkeskommunen, som tar opp elever. De velger seks fag, to av dem realfag. - Færre fag gjør undervisningen mer sentrert, sier St. Internasjonalisering Richard Chapell, Patryk Olaf Pio Fosen, Stina Lundal Berge, Stian Opsal, Silje Hauso, Lars Grønnestad, Marius Nielsen, Hilde Strand Dybevik, Line Jin Jørgensen, Vanja Marie A. Dahle.

Undervisningen foregår på engelsk, elevene svarer med samme mynt, lærebøkene har ikke ett norsk ord i seg. Vi er på Vardafjell videregående skole og i klasse 2 IB. - De kan søke seg inn på IB etter førsteklasse, forklarer yrkes- og utdanningsrådgiver ved Vardafjell VGS, Egil Sundve, på vei til klasserommet.

Tekst: CHRISTINE MYSEN

sitt andre semester som IB-elev. De fem månedene har gjort ham mer komfortabel med det engelske språket. - Større ordforråd, ikke så flaut å snakke. Man blir vant til å prøve, sier han. - IB består av mindre grupper, det er enkelt å gi god oppfølging og læringsplanene er konkrete og har klare retningslinjer, sier lektor og biolog, Hanne Christine Gilje Birkeland. Stor egeninnsats

Yrkes- og Utdanningsrådgiver og IB-koordinator Marit Stø forklarer at IB-programmet gjør elevene bedre rustet til å møte studiehverdagen på et universitet. Trening i selvstendig arbeid står sentralt.

- Når de går ut av tredje, mottar de en IB Diplom som gir generell og spesiell studiekompetanse og høy status i utlandet, sier han. Vi har kommet fram til døren som skjuler 13 elever og et utvalg biologiutstyr. Innenfor er det ikke vanskelig å la seg imponere. Biologi – på engelsk. Å tørre

- Så lenge mye avhenger av avsluttende eksamener i tredjeklasse, er det viktig med god veiledning. Det får vi. Jeg føler jeg har fått stort utbytte av IB-programmet. Lars Grønnestad er 17 år og har nettopp gått inn i

44

JOBB & NÆRING

Marit Stø og Egil Sundve er sentrale i programmet som gir IB-elevene et engelskspråklig tilbud på Vardafjell VGS.

Vardafjell VGS er den eneste skolen mellom Bergen og Stavanger som tilbyr IB-programmet, noe både Marit Stø og Egil Sundve er svært stolte av. - I andre land er IB Diplom godt kjent, prestisjefylt, sier Sundve. - Men IB er mer enn det faktiske resultatet, det er hele prosessen. Norske elever har stort potensial, vi mener IB får dem til å prestere. - Internasjonaliseringen er et faktum, og engelskkunnskaper blir viktigere og viktigere, føyer Stø til.

Om IB Vardafjell videregående skole er tilsluttet IBO (International Baccalaureate Organization) som har hovedkontor i Genève, Sveits, og eksamenskontor i Cardiff, Wales. IBO har over 2400 medlemsskoler i over 129 land. I Norge er det 23 skoler som tilbyr IB.Vardafjell ble godkjent som IB-skole i 2003, og den første klassen startet i 2004. Antall elever som tas opp er ca. 25 per år. Alle skriftlige eksamener og innleveringer skal være på engelsk.


abacuskommunikasjon.no

- a flexible and reliable partner

Ung og lovende? Da har vi bruk for deg! Solstad Offshore ASA er ett av Norges ledende offshore rederier Vi har ca 1000 ansatte i aktivitet over hele verden. Vår overordnede målsetting er å operere de beste båtene med det beste mannskapet. Vi søker medarbeidere til utfordrende jobber i et internasjonalt, trivelig maritimt miljø. Også jenter oppfordres til å søke. Join “The Best Offshore Crew”, se www.solstad.no

SOLSTAD OFFSHORE ASA - P.O. BOX 13 - N-4297 SKUDENESHAVN, NORWAY - PHONE +47 52 85 65 00

www.solstad.no JOBB & NÆRING

45


Personmarked - Næringsliv Haugesund Sparebank er en kundeorientert, selvstendig sparebank med lokal forankring Lokal kompetanse – Lokal kompetanse og korte beslutningsveier særpreger oss. Dette gir deg som kunde ekstra trygghet. Full service bank – Haugesund Sparebank er samtidig en fullservice-bank, noe som betyr at vi tilbyr alle de banktjenester kundene har behov for. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby forsikringsprodukter - eiendomsomsetning pensjonsforsikring og fondssparing. Kontakt oss – Du kan kontakte oss på telefon 03240 eller via e-post til post@haugesund-sparebank.no. På vår hjemmeside holder vi deg orientert om våre priser og hva som er aktuelt i banken til enhver tid: www.haugesund-sparebank.no.

46

JOBB & NÆRING


CN=:I'^ & KZcYdb[dgbZgad`VaiaZhZhid[[^

K^Wn\\Zgcnii

IdbV\Vh^cZg ^Ziid\ZcYV WZYgZ

K^hVbaZgÆK^Wn\\ZgcniiÇd\Æ?dWWC²g^c\i^aZihidgi\aVchZibV\Vh^c#HdbVccdch³gc€gYj[gZb i^aZchi³ggZb€a\gjeeZhdb\^gZcZcYVhi³ggZdeebZg`hdb]ZihkZgY^#BV\Vh^cZi[€gZc\aVchZiaVndji bZYa^b[gZhign\\#9ZiiZ\_³gbV\Vh^cZibZgZ`h`ajh^kid\bZgV`ijZai€iVkVgZe€aZc\Z# JJOBB JO JOB OB O BB & NÆRIN NÆ N NÆRING ÆR RIIN RIN ING 47 47 :i[jc`h_dcZai[dgbVi\_³gbV\Vh^cZihk²gaZhZgkZcca^\#9ZiWa^gXV#)-h^YZgbZY]jh!^ciZg^³gd\]V\Z d\XV#)-h^YZgbZYV`jVa^iZi[gVc²g^c\ha^kZi^=Vj\ZhjcYgZ\^dcZcd\Hjcc]dgYaVcY#

Jobb & Næring nr 1 - 09  

Jobb og næring