Page 1

AUGUST 2009

2i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

Vi Bygger Nytt

Klar for isbjørnen

ndent NRKs korrespo Hun har vært jen på fanget av geril I Asia og vært , forer globetrotter Filippinene. Nå mmen list Kjersti Strø fatter og journa bok riv rd for å sk e flyttet til Svalba yen skole. om Longyerarb

Side 6


Design: www.steinariversen.no

m.u.h. (meter under havoverflaten)

KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY SPECIALISED KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE QUALITY SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY

DeepOcean leverer undervannstjenester innen olje-, gass-, energi industrien over hele verden. DeepOcean har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsordninger, et godt velferdstilbud og legger stor vekt på å ivareta et trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte. Våre team består av lærevillige nyutdannede sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, så her er det store muligheter for personlig utvikling. www.deepocean.no

DeepOcean AS - Stoltenberggt. 1 - P.b. 2144 Postterminalen - N-5504 Haugesund - Tlf: 52 70 04 00

Photo: www.geiroyvind.no

Utfordringene er mange


Innhold: 8 Self made skipsreder med teft, hestekrefter og høyteknologi 12 Vil gi regionen bedre styrer 13 Storfamilien vokser 14 Jentene bak profilen 18 Flere Hansa-skip til Bøvågen 19 Jobbfrukt: Ildsjelen bak Rockfest 20 Hovedstad med stil og gemytt 22 Rekruttering: Slik lykkes du med søknaden 23 Nytt om navn 24 Geir’s jørna: Sommar summarum... 26 DHR utvider på markedskommunikasjon 27 HMS: Personalomsorg ved kritiske hendelser 28 Kryssord 30 Siden sist 31 Hva venter vi av valget? 32 Vil stimulere barns interesse for teknologi 36 Synspunk: Velkomne til Sauda 41 Fra løvebakken: Mer enn tomme ord

4 Ole Myhre - 35 år etter

38 Selvlært fotograf med seilflylappen i lomma

44 Gir gass på Karmøy Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk design: Utgiver: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Telefon: Hjemmeside: ISSN:

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Utstillingsvindu for løftebrudd? Venstres Gunnar Kvassheim smelte til og kalte Nord-Rogaland et utstillingsvindu for løftebrudd under den politiske debatten på Energirikes konferanse sist uke. Vi er redd han har rett. Fire år med en rødgrønn regjering har ikke vært noen suksess for nordfylket sett med industriens øyne. Særlig på det energipolitiske området har det vært bortimot stillstand. Konsekvensen er at Hydros planer om utbygging av K6- en investering på 10 milliarder kroner- er lagt på is. Om de noen gang blir ”tint” opp avhenger både av markedsutsikter og politiske rammevilkår. Slik rammeverket er formulert i dag, er det ikke godt nok for Hydro. Fagforeningsleder Stein Martinsen har et godt poeng når han sier at en mindretallsregjering med Ap er bedre for industrien enn en rødgrønn regjering. Arbeiderpartiets landmøte ville sikre en utleieavtale for vannkraftverk på 30 år, men regjeringskompromisset endte med 15 år. Et Ap i mindretall ville kunne hentet støtte fra for eksempel Høyre og sikret en langsiktig avtale for industribedrifter som Hydro. På området fornybar energi går det fryktelig tregt. Vi har alle forutsetninger for å bli verdensledende på utnyttelse av vindkraft- både på land og til havs. Når Statkraft gir opp og investerer fem milliarder i vindenergiprosjekter i Storbritannia i stedet for på hjemmebane, sier det sitt.

Egil Severeide: egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen: harald@dhr.no Odd-Atle Urvik: odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad: stian@dhr.no DHR Reklamebyrå as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Opplag 57.000 P.B. 1915, 5508 Karmsund 52 84 54 84 www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830

Salgsansvarlig: Eva Narheim, eva@dhr.no

Det samme gjør det når Fred Olsen blir lei myndighetenes beslutningsvegring og dropper bølgekraftplanene utenfor Karmøy. Nå vurderer også han å prøve seg på andre sida av Nordsjøen. Spør også ildsjelene bak det planlagte testsenteret for marin energi (MET-senter) på Karmøy. De sliter seg i hjel med å få noe som kan ligne på et svar fra regjeringshold om dette noe myndighetene vil legge til rette for. Beslutningsvegringen er total. Så total at Gunnar Kvassheims ord om ”utstillingsvindu for løftebrudd” er snublende nær sannheten. Nord Rogaland har naturgitte forutsetninger for å bli et nasjonalt kraftsenter for fornybar energi. Det står verken på viljen eller evnen. Haugaland Kraft er en motor i dette arbeidet og har lansert prosjekter både på land og til havs. Nå sist gjennom etableringen av Vestavind Offshore- et selskap som vil investere inntil syv milliarder for å utvikle Norges største vindpark offshore. Nå skal riktignok dette prosjektet realiseres utenfor Møre og Romsdal. Men kompetansen tar vårt lokale energiselskap med seg. Men også her er aktørene avhengig av myndighetens velvilje. Den er ikke lett å vinne. Men det er lov å håpe at denne valgkampen i hvert fall kan få noen på Løvebakken til å innse at fornybar energi er en investering for framtida.

Salg: Jan Åge Matland, jan@dhr.no

Cert no. SW-COC-003756

JOBB & NÆRING

3


Ole Myhre – 35 år etter Utrolig at det alt er 35 år siden vi la fram innstillingen hvor flertallet anbefalte ilandføring, sier utvalgets leder Ole Myhre. Den pensjonerte rektoren og AP-politikeren fra Kopervik er inne i sitt 80ende år. Han tar i mot oss på altanen i eneboligen i Longanesvegen. En åpning i furuskogen gir fritt utsyn mot Karmsundet der de undersjøiske tunellene rommer gassrør som årlig transporterer 30 milliarder standard kubikkmeter gass fra store deler av Nordsjøen og Norskehavet til Haugalandet og Kårstø. Mer enn 10 ganger de 2,5 milliarder kubikkmeterne som Ole Myhre og flertallet i utvalget hans anbefalte i sin innstilling 18. september 1974.

Tekst og foto: ODD-ATLE URVIK

Noen hundre meter unna, på andre siden av furutrærne på Austevikneset ligger Gassco. Fra kontrollrommet der styres all gasstransport i norsk sektor, samt en stor del av den øvrige gassforsyningen til Vest-Europa. Ole Myhre tilbringer pensjonisttilværelsen langlig og idyllisk, men likevel i et av nervesentraene til energiforsyningen til Europa. Flertall for gass

- Det var nok et klart flertall både blant politikeren og blant folk flest som ønsket Frigg-gassen i land her. De så muligheter til arbeidsplasser som distriktet trengte. Debatten var til tider opphetet, og vi må vel innrømme at ikke alle innspill var like saklige og gjennomtenkte. Det gjaldt på begge sider. Jeg husker en av motstanderne av ilandføring som hevdet at Norskerenna var tre ganger så dyp som alle vi andre hevdet. Han hadde studert et kart over Nordsjøen, og ikke fått med seg at dybdene der var oppgitt i fot i stedet for meter. På den andre siden var det de som bagatelliserte problemet, blant annet en som skulle påta seg å legge jernbanespor over Norskerenna. Det var stort behov for informasjon, og oljeutredningsutvalget ar-

4

JOBB & NÆRING

- Utorlig at det er 35 år siden vi kjempet for å få Frigg-gassen til Karmøy, sier Ole Myhre (79).

rangerte folkemøter over hele Karmøy. Folk gikk mann av huse og debatten var frisk, forteller Myhre, som trekker fram en episode fra et av folkemøtene som gjorde spesielt sterkt inntrykk. - En mann fra et lite småbruk på Torvestad tok ordet og fortalte at de hadde to kyr. Det var svelt i hel. Derfor ble han industriarbeider på HMV. Hadde han ikke fått jobb i industrien kunne de aldri klart seg. Derfor ønsket har gass velkommen til Karmøy.

dføring. Ole Myhre (AP), Jakob Eng (Kr.F) og Oddbjørn Eikill (V) var politikere. Ragnar Mo og Ludvig B. Stangeland kom fra industrien, mens Karl Salvesen representerte fiskernes interesser, mens havnefogd Harald Høie representerte Karmøy Havnevesen. - Vårt mandat var å utrede alle virkninger av en eventuell ilandføring, og alle med normalt gangsyn så at det ville være både positive og negative følger. Til slutt måtte den enkelte gjøre seg opp en mening om hvordan de enkelte konsekvensene skulle vektlegges.

Bredt utvalg

Det var et bredt sammensatt utvalg som utredet konsekvensene av en eventuell ilan-

For oss som utgjorde flertallet ble det avgjørende at gass ville gi mange ar-


beidsplasser i kommunen og regionen. Vi peket ut områder i kommunen som var egnet for ilandføring, områder for et gasskraftverk ved Gåsvatn nær Kvalavåg, og mulige steder for industri basert på naturgass. - Men Frigg-gassen kom aldri til Karmøy og Norge. - Nei, det ble bestemt at rørelningen skulle gå fra Frigg til St. Fergus i Skottland. Men det gikk bare noen år før industri og myndigheter mente det var forsvarlig å krysse Norskerenna, og det ble ilandføring av gass fra andre felt til Karmøy likevel. Men da ble gassen sendt videre til Kårstø, som Stortinget hadde vedtatt skulle ha den store terminalen..

Omfattende utredning

- Var dere i stand til å se hvor stor innvirkning oljevirksomheten skulle komme til å få?

Det arbeidet som medlemmene av utvalget gjorde var omfattende og nyttig.

- Jeg tror ingen kunne forutse hvor viktig denne industrien skulle vise eg å bli, verken for oss på Karmøy eller i det norske samfunnet generelt. Men vi visste at en ilandføring ville påvirke det eksisterende næringslivet, bosettingsmønster og folks levevilkår. Men alle som hadde opplevd perioder med arbeidsledighet og sosiale problemer visste at det å skaffe nye arbeidsplasser var viktig. Derfor følte jeg meg trygg på at de råd vi gav, etter å ha veid fordeler opp mot ulemper før vi sa ja til ilandføring, var til det beste for Karmøy og distriktet, sier Ole Myhre til Jobb & Næring.

- Når vi skulle kartlegge virkningene vi kunne få på Karmøy, besøkte vi andre steder i Europa hvor de hadde hatt store utbygginger av industri. Vi var i England og besøkte det første ilandføringsanlegg av gass fra Nordsjøen. Dessuten så vi på anlegg i Holland og Belgia, og vi var i Sverige hvor vi blant annet besøkte atomkraftverket i Barsebäck. Vi fikk dermed god innsikt i hvordan store nyanlegg påvirket lokalsamfunn, sier Myhre, som føler seg like trygg i dag på at det flertallet i utvalget gikk inn for var til det beste for Karmøy og distriktet.

Ole Myhre har god utsikt til Karmsundet. Her strømmer det nå 10 ganger så mye gass årlig som det “Myhreutvalget” sa ja til i 1974.

35 år siden slaget om Frigg-gassen Neste måned er det 35 år siden slaget om Frigg-gassen raste på Karmøy. På grensa mellom norsk og britisk kontinentalsokken hadde Elf Aquetaine tre år tidligere funnet verdens til da største gassfelt til havs. I 1972 hadde regjeringen bestemt at ”utvunnet petroleum skal ilandføres i Norge med mindre Kongen etter ansøkning samtykker i et annet ilandføringssted”. Selv om statsminister Trygve Bratteli i 1971 hadde trykket på knappen om

bord på Gulftide og åpnet offisielt den norske oljeproduksjonen fra Ekofiskfeltet, hadde man ikke noen gass- eller oljeledninger på norsk sokkel. Men Stortinget hadde året før gitt rettighetshaverne på Ekofisk tillatelse til å legge ledning for olje og våtgass til Teeside i England, og gassledning til Emden i Vest Tyskland. Den dype Norskerenna langs norskekysten gjorde at man ikke kunne legge olje- og gassledning fra Ekofisk til Norge.

for kysten av Rogaland er Norskerenna grunnere enn lenger sør. Derfor var Karmøy aktuelt ilandføringssted i Norge. Men rundt 40 prosent av Frigggassen lå på den britiske siden av grensa. Det var duket for drakamp om Frigggassen. Både mellom ulike alternativer i Norge, men også mellom Norge og UK. Karmøy kommune nedsatte et ”oljeutredningutvalg”. ”Myhre-utvalget” som det ble kalt på folkemunne, skulle se på hvilke konsekvenser det ville få for Karmøy om Frigg-gassen virkelig kom.

Nå sto slaget om gassen fra Frigg. Uten-

JOBB & NÆRING

5


PORTRETTET

Kjersti Strømmen og datteren Lykke på ferieøya utenfor Mosterhavn. Nå er de begge på plass på Svalbard. Foto: Karl Ivar Bjørnsen.

Globetrotter skal skrive bok på Svalbard Forsøker du å nå Kjersti Strømmen på telefonen, får du en hilsen på japansk på telefonsvareren. Selv har hun plantet beina på Svalbard for å skrive bok om verdens nordligste skole.

blitt tatt som gissel av Abu Sayyaf-geriljaen i jungelen på Filippinene. Sammen med en gruppe franske journalister opplevde hun noen nervepirrende døgn, før hun ble befridd og kunne fortelle omverdenen om dramaet. Idyll

Det har vært stille rundt globetrotteren, foratteren og radio- og TV-reporteren fra Vormedal de siste årene. En del spredte nyhetsinnslag i media, NRK-permisjon, barnefødsel og ferdiggjøring av masteroppgaven i sosialantropologi ved universitetet i Bergen med tittelen ”The rape that shook Okinawa”. Det var i 2007, men påkalte på ingen måte en slik oppmerksomhet som hun fikk som NRKs Asia-korrespondent i perioden 1999 til 2003. Det toppet seg i 2001, da Kjersti Strømmen havnet på førstesider verden over etter å ha

6

JOBB & NÆRING

Vi møter henne på det idylliske landstedet i øygarden utenfor Mosterhamn på Bømlo en fin augustkveld. Her, på Onglavikbleikjå har hun sitt paradis. Hun kjøpte øya for snart ni år siden, og søker hit så ofte hun kan. Denne kvelden har hun invitert venner og bekjente til et slags avskjedsparty for seg og datteren Lykke på snart to år.Sammen pakker de snippveska for å tilbringe ett år på nordligere breddegrader; Svalbard For å skrive bok. En bok om Longyearbyen skole. Kjersti liker å skrive, og i 2003 utgav hun boken Tatt av Asia, der hun tar oss med på en reise i den verdensdelen hun er så betatt av. Ikke for det, hun kunne sikkert

skrevet bøker om opplevelser i Latin-Amerika, Afrika, Midt Østen eller andre steder hun har oppholdt seg i lengre perioder Så valgte hun altså Longyearbyen skole. - Jeg ble gjort oppmerksom på dette prosjektet, og syntes det hørtes spennende ut. Jeg trengte nye utfordringer, og da jeg fikk bekreftet at jobben var min, slo jeg til, forteller Kjersti. Med seg har hun mamma Ellen, som skal være barnevakt og ”støttekontakt” de første ukene. De har fått tilhold i en leilighet noen få minutter fra Longyearbyen sentrum, der det akkurat nå er godt med turister. Lykke har fått plass i barnehagen, og Kjersti er så vidt kommet i gang med forarbeidet til boka. Da Jobb & Næring ringer er det mamma Ellen som tar telefonen, og forteller at Kjersti akkurat nå er om bord på et cruiseskip som skal vise turister den storslåtte naturen på Svalbard. Turen tar tre-fire dager, og er et ”must” både for turister og fastboende.


Nysgjerrig

Kjersti Strømmen kom fra utsida av NRK og danket ut veteranene da hun fikk jobben i Beijing. Hun vokste opp på Vormedal, og har helt siden barndommen vært preget av oppdagelseslyst og et intenst ønske om å utforske fremmede samfunn og kulturer. Siden har hun reist, studert og jobbet verden rundt. Kunst og design i Australia, journalistikk i Canada, to år som frilanser i Japan, loffing i Midt-Østen, Latin-Amerika, Afrika.

historie som Store Norske Spitsbergen Kullkompani vil ha festet mellom to permer. Kullkompaniet kjøpte i 1916 rettighetene til John M.

Tekst: EGIL SEVEREIDE

nia. I september 1943 ble Barentsburg og Longyearbyen brent av tyske styrker. Men allerede i 1946 startet skolen i Longyearbyen opp igjen, i en nybygd leilighet i et av husene på Haugen Den private realskolen, som ble startet opp i 1964, ble avviklet i 1971 samtidig som 9-årig grunnskole ble innført i Longyearbyen. Samme høsten flyttet skolen inn i nytt, moderne skolebygg med både gym-sal og svømmebasseng. Avviklet

I et portrettintervju med Dagbladet for noen år siden, forklarer hun hvorfor: - Jeg kommer fra en familie med sjømenn i generasjoner bakover. På min fars side. Reiselysten ligger i blodet. Jeg drømte om å bli utenrikskorrespondent fra jeg var ganske ung. Men jeg passer ikke i Washington og Brussel og sånne steder. Jeg liker meg best der det er kaos. Jeg er som en geriljakriger, jeg må ut i myrene og nedover elvene. Jeg trives når det skjer overraskende ting, når jeg må være på vakt. Da holder jeg meg våken.

Longyear og overtok kullgruvedriften i det som etter hvert kom til å bli hetende Longyearbyen. Det kom snart noen få familier til denne ensomme companytown. For bl.a. å ta seg av barna, ble det i 1920 ansatt en prest som i tillegg til å være kirkens tjener, også ble pålagt å være lærer. Denne tilleggsfunksjonen hadde prestene helt fram til 1954. Først i 1937 sto en egen skolebygning ferdig, og året deretter ble det ansatt en kvinnelig hjelpelærer. Evakuert

Verdens nordligste skole

Kjersti Strømmen skal skrive bok om verdens nordligste skole. Den har en spennende

I september 1941 ble Svalbards befolkning evakuert, sovjetborgerne ble sendt hjem og alle nordmenn ble sendt til Storbritan-

bben o j å p g a d a r b En

Norges siste verksskole ble avviklet i 1976 og Staten, ved Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, overtok samtidig driften av skolen. Fra 1977 fikk Longyearbyen skole, som i utgangspunktet er en grunnskole, en videregående avdeling. Skolefritidsordninger ble etablert fra høsten 1991, og fra januar 1999 overtok skolen den private Musikkskolen (Kulturskolen). Skolen har i flere år hatt norskundervisning for fremmedspråklige voksne. I dag har Longyearbyen skole rundt 270 elever, hvorav nesten halvparten har foreldre med tilknytning til gruveselskapet.Totalt bor det 2100 personer i dette nordligste samfunnet, hvor gruvedrift, forskning og turisme er leveveiene.

Vi samarbeider med FotoPhono på samhandlingsrom

Møbler for kontor - skole - helse - barnehage www.kinnarps.no En arbeidsdag består av mange typer møter, ikke bare i det tradisjonelle møterommet. Vi har sett økt behov for tilrettelegging av andre typer møteplasser, hvor også behov for riktig effektiv presentasjon og kommunikasjon står sentralt. Vår jobb er å sørge for at møtevirksomheten blir en viktig verdiskapning for kunden ved riktige hjelpemiddel innenfor lyd, bilde og møbler.

Store kostnader ved reiser? Vurdert videokonferanse? Det trenger ikke koste mer enn reisen mellom Haugesund-Oslo. * Løsning for videokonferanse fra 2600,- pr. mnd. eks. mva. og forsikring. (leie 36 mnd.)

Ta kontakt med oss, vi kan kontor! Vikse AS, Bremnes - Tlf. 53 42 81 00 - post@vikseas.no Avd. Haugesund Noreveien 12C, 5542 Karmsund Avd. Stord Hatlandsmyro 9, Heiane, 5400 Stord

JOBB & NÆRING

7


Johannes Østensjø hadde tro på en fremtid for offshore industrien i Norge, allerede den gang oljen så vidt hadde begynt å piple opp fra havbunnen i Nordsjøen. Interessen for shipping fikk han tidlig, litt med morsmelka, men mest som dekksgutt i utenriksfart i 15 års alderen, men han skulle bli 30 før han tok skrittet helt ut og startet sitt eget rederi. Høsten 1973 ga han sin arbeidsgiver Torvald Klaveness beskjed om at han ville begynne for seg selv. Mobiltelefonen var nettopp oppfunnet, Elton John ga ut albumet Goodbye Yellow Brick Road, i USA måtte president Nixon takke for seg, og i Norge hadde vi bilfrie søndager på grunn av oljekrise. Østensjø Rederi AS har i dag 32 skip i flåten, 2 nye under bygging og mer enn 400 er ansatt på sjø og land.

Johannes Østensjø:

Self made skipsreder med teft, hestekrefter og høyteknologi...... Johannes Østensjø tok seg en tur til sjøs i 15 års alderen og bestemte seg for at det var shipping han ville drive med her i livet.

Àn é fydde midt i krigen å har feira 50 års jubilum samen med klassen å gamleleraren Jardar Moseng fra folkeskulen på Litlasond. Àn har vore erendsgutt å sykla med varer øve heile byen for Thorvald Haavik. Tok handelsgymnas på Risøynå mens legendariske Ivar Pugerud vá rektor. Satt i russastyre å vá annonsesjef for Blekkspruten. Àn har gått sine striper i Haraldagtå å har sotte med lengselsfudle auer å flørta med jentene på Totalen om lørdagen, å gått hånd i hånd med di rondt Djupadalen om syndagen. Sånn så monge andre ongdommar fra Haugesund på 50 å 60 tallé reiste han ó te sjys om sommaren

8

JOBB & NÆRING

da án vá 15. Fekk seg fyst nåken månars fartstid som dekksgutt med rustpikka å malarkost i Nordsjøfart, å året ittepå te Lakene ombord i Skoglands ”Anglo”. Àn har studert onna solsteiken i California, å har bodd i New York, Hamburg og Oslo. Men det vá i Haugesund Johannes Østensjø for 35 år siden starta sitt eget rederi.

Risøy var også full av unger den gangen, så han havnet på Lillesund. -Klassefesten vi hadde for et par år siden samlet 24 av 30 elever. Vi begynte på Lillesund med vår gamle lærer Jardar Moseng bak kateteret, så tok vi en tur med redningsskøyta mi, og avsluttet det hele på Saga. En fin opplevelse som vekket mange minner og forteller oss at tiden går.

Født på Hauge

Egentlig er han ekte haugebu født i Rekavikgaten, der han også nå bor. Årsaken til at han gikk på Lillesund var at familien flyttet til Flotmyrgaten da han var 4. Skulle egentlig gått på Breidablikk, men der var det fullt.

Apropos redningsskøyta

-Historien er at en tante av min far gav pengene til bygging av redningsskøyta ”Olav Østensjø jr.” til minne om sønnen hennes som kom bort på sjøen under fredsdagene


i 1945 på vei hjem fra England. Båten ble bygget i 1950 ved Ottesen Skibsbyggeri på Jensaneset i Sagvåg. I 1981 kom skøyta for salg og da kjøpte jeg den. Har dessverre altfor liten tid til å bruke den, men lever i håpet om det skal bli oftere i fremtiden. Totalen og Djupadalen

Johannes Østensjø er selfmade skipsreder, og fattet interesse for shipping etter noen turer i Nordsjøen og over Atlanteren som dekksgutt. I likhet med alle andre ungdommer i Haugesund har han gått sine striper i Haraldsgatå og flørtet med jenter på Totalen. -Men vi gikk jo hjem igjen. Når ungdommen går ut nå for tiden, var vi hjemme for lengst. Familien hadde hytte på Maurset og Johannes har tråkket Hardangervidda på ski i mange år. Fremdeles setter han pris på en fin skitur. Santa Barbara ble for varmt

Militæret ble unnagjort i infanteriet på Evjemoen og i Nord-Norge, der han blant annet var lagfører i et geværlag. Han skulle egentlig vært inne i 18 måneder, men slapp med 12, da han fikk et stipend og reiste til Santa Barbara i California for å gå på college. -Det var kjempekjekt og en stor opplevelse, men tro det eller ei, jeg ble lei varmen og det fine været i California og lengtet hjem igjen til Haugesunds ”øsende regnvær og bitende vind.” Jeg liker bedre det norske klimaet, med sitt klare skille mellom årstidene, sier han.

Tekst: GEIR KVAM

Megler hos Torvald Klaveness

I 1967 reiste han til New York for å jobbe i Per Arnebergs Meglerfirma der han ble værende i knappe 2 år. Etter et kort opphold i Hamburg, kom han igjen tilbake til Norge og ble tilbudt jobb hos Torvald Klaveness. Han hadde akkurat fylt 30 år da han høsten 1973 fortalte han sin arbeidsgiver at han måtte slutte fordi han ville begynne for seg selv. Hadde allerede begynt å forhandle med verft om kontrahering av nye båter. Klaveness var sjenerøs og foreslo at Johannes kunne fortsette med lønn i bedriften til han var kommet skikkelig i gang.

Edda Fauna ved kai i Smedasundet. Skipet er et såkalt “Inspeksjons, Vedlikehold & Reparasjons Fartøy”.

-Takket være ham, fikk jeg kontrahert fire båter. Klaveness var ikke med på finansieringen, men ga meg arbeidsrom til å få ”strukket kjølen”. På den tiden var det lite ledige kapasitet i Norge, derfor gikk jeg i forhandlinger med et verft i Durban i Sør-Afrika om bygging av fire båter. Hadde ikke penger

Johannes Østensjø begynte egentlig med to tomme never og hodet fullt av ideer om en fremtid i shipping med den gryende oljeindustrien som marked. -Jeg hadde jo ikke penger, men fikk finansiert skipene ved hjelp av forbindelser som hadde penger i Oslo. Vinteren 73/74 flyttet jeg hjem til Haugesund og startet min egen virksomhet. Ikke dumt å betale med Rand

-Jeg måtte kontrahere båtene i sørafrikanske Rand, da det ikke var mulig å gjøre det i dollar. Min bankforbindelse anbefalte meg ikke å gå inn på Rand i det hele tatt, fordi SøraAfrika har jo store naturressurser av gull, diamanter, kull og mye mer. De regnet med at randen ville styrke seg. Men det som skjedde var det stikk motsatte, og randen ble devaluert med 25 prosent. Dermed fikk jeg båtene 25 prosent billigere. Moralen er at du ikke alltid må høre på bankene. Men jeg var jo litt heldig også da, legger han til med et smil. To av de fire såkalte PSV skipene han hadde kontrahert solgte han med god fortjeneste fra beddingen til Farstad i Ålesund og det ga den egentlige grunnkapitalen til shippingeventyret Østensjø Rederi AS.

Den første jobben

Den første båten fikk jobb på BP´s Fortis felt. Den andre båten fikk raskt kontrakt med Shell UK, og det er et forhold som har vedvart helt til i dag. Selvfølgelig med forskjellige båter etter som rederiet har vokst. Markedet var ikke spesielt godt. Vi hadde daglige driftsutgifter på 6-7000 kroner pr. båt. I dag koster det til sammenlikning 5060 000. Båtene kostet 12,5 millioner den gangen. Tilsvarende båter i dag koster 300 millioner og gjør stort sett det samme. Etter mitt syn gjør vi tingene altfor komplisert i dag. Alt skal være så avansert og fylt av teknologi som mange ganger ikke holder mål, og det får mye større konsekvenser ved break downs. Dette hadde vi ikke så mye av før, fordi alt var enklere og mer mekanisk. Kall meg gjerne gammeldags, men det finnes faktisk ting som var bedre før. Mener vi i dag har gjort oss avhengige av altfor mye elektronikk, som selvfølgelig er fantastisk når den virker. For fort i svingene

Et overopphetet marked i senere år har gjort produktene dårligere, fordi kvalitetssikringen hos leverandører var svekket på grunn av tidspress. Finanskrisen har snudd dette. Nå er markedet mye roligere og det er kanskje like godt for det kunne ikke fortsette slik det var. Mange har godt av å få seg en på tryne av og til. Vi merker selvsagt også finanskrisen, men kanskje ikke i like stor grad som andre. Har saktens ledige båter og må slite i et JOBB & NÆRING

9


dårlig marked, men dette er ikke noe nytt. En rask sjekk på Nettet bekrefter at mellom 25 og 30 båter i spotmarkedet i Nordsjøen står uten oppdrag om dagen og ratene ligger på 1976 nivå. -Ser ikke bort fra at noen kan havne i opplag, men jeg har inntrykk av at rederiene foreløpig ligger på været, sier Johannes Østensjø. -Vi har vært med på oppturer og nedturer før, men også denne gangen ser vi lys i tunnelen. Mange langsiktige kontrakter gjør at rederen sover godt om natten. Milliardsatsing på flotellskip

Det har gått 35 år siden Johannes Østensjø sa opp jobben og begynte for seg selv. Østensjø Rederi består av 32 båter og skip. Fra små og store slepebåter til høyteknologiske supplyskip. Et gigantisk flotellskip, milliardprosjektet Edda Accommodation, er også under bygging i Vigo i Spania, i tillegg til en ny slepebåt. Skipet bygges med tanke på boligmarkedet i Nordsjøen og andre steder. Dette markedet har vært dominert av rigger, men de er kostbare enheter og dyre å forflytte. Vi har hatt en meget positiv erfaring i Nigeria med en av våre store supplybåter, der vi hadde boligmoduler ombord og huset 400. Senere var vi i den amerikanske gulfen for BP i forbindelse med at tyfonen Katrina hadde gjort store ødeleggelser på en produksjonsplattform. Da hadde vi 450 ombord som jobbet med å reparere riggen. Ut fra denne erfaringen bygger vi nå det første spesialbygde hotellskip i verden for dette markedet. Vi har allerede jobb til skipet, men jeg kan ikke si så mye om det ennå. Edda Accommodation er 130 m lang, 27 meter bred og har lugarer til 600. Nybygget skal være ferdig i september 2010 og rederiet har stor tro på dette markedet. Bare gangveien er et eget utviklingsprosjekt som koster 50 millioner kroner. En armada av slepebåter

Like etter at jeg hadde fått nybyggene fra Sør Afrika dukket det opp et interessant slepebåtmarked i Norge med tauing av store nordsjølektere, og til det krevdes båter med 4000 hestekrefter og 50 tonn trekkraft. Vi fikk først en terminalkontrakt i Suezbukta der vi var i 3 år. Denne erfaringen brukte vi som basis for vår søknad til Statoil på Kårstø der vi har vært med hele veien. Til dette formålet bygget vi to nybygg hos Skaaluren i Rosendal. Kårstø var vår første terminalkontrakt og så har det utviklet seg jevnt og trutt etter den tid. Den virkelig store kontrakten vi har klart å få er ved et raffineri i Southampton, forøvrig det største i Europa, med 2500

10

JOBB & NÆRING

Østensjø Rederi er en av verdens ledende leverandører av marine tjenester til offshore olje og gassindustrien. Helt fra starten i 1974 har selskapet spesialisert seg på klart definerte områder i den maritime sektor. På bildet: Taubåten Tenax under buksering av et tankskip.

skipsanløp i året. Vi har utviklet spesielle eskortebåter som henter tankskipene i åpent hav bukserer dem inn til havnen og tilbake igjen. Vi snakker her om tankskip på nærmere 400 000 tonn. Vi har vært i Southampton siden 1993, og jeg er selvsagt både glad og stolt over å kunne fortelle at denne kontrakten nettopp er fornyet med 15 år. Vi har også en liten kontrakt med et raffineri i Irland som tilhører Conoco Philips. Totalt har Østensjø 21 slepebåter i flåten. Mange ”løgne” navn

Han medgir at det er han selv som bestemmer navnet på rederiets båter, utenom Edda navnet som var der fra starten av i 1974 og har blitt en tradisjon.

våre, bortsett fra de engelsk- og irsk registrerte båtene, der vi har henholdsvis engelskmenn og irlendere ansatt. Vi har til sammen 25 lærlinger ombord i våre skip. Hvordan ser du på fremtiden

-Jeg må jo være optimist. Vi har vært igjennom nedgangstider før og selv om det er tøft ser jeg ingen grunn til at vi ikke også denne gangen skal klare det. Sånn rent personlig er jeg så heldig at jeg bare har døtre, og en av dem har valgt å gå shippingveien. Hun er megler hos Fearnly Offshore i dag. Jeg ser ikke bort fra at hun på ett eller annet tidspunkt kan bli en del av organisasjonen her. Går lange turer

-Jeg har vært opptatt av å bruke norske navn som betyr noe, derfor heter våre nyeste skip Fauna og Fonn, men det begynte litt annerledes. De første båtene het Sprint og Sprite, men i 1981 begynte fornorskningen, og da kom kom Edda Fram og senere Edda Fjord. -Tanken er at navnet skal være lette å uttale. Far hadde Velox og Pax, og det er årsaken til at navnet på alle taubåtene i rederiet slutter med x, sier Johannes. Samtidig synes han det er viktig at navnene står for noe. Vi nevner i fleng: Dux, Pax, Ajax, Velox, Tenax, Phenix, Apex, Audax, Silex,Thrax,Thorax, Alex, Felix, Vivax,Asterix, Max, Obelix, Ibex, Rex og Fox. Og hva skal den nye taubåten som er under bygging hete?

Han holder seg i form og går turer 8-9 kilometer flere ganger i uken. Johannes er glad i jazz og er veteran i Sildajazzen, der han har vært styreleder i mange år og medlem av styret helt fra starten. Politisk har han tidligere hatt en periode som varamann i bystyret for Venstre, men i år er han mer i tvil enn noen gang og har ikke bestemt seg for hvem han skal stemme på i år. Ledige stunder

-Fritid, tja. Det er jo sjøen jeg trives med, og så har jeg ”altfor mange” hytter. Riktignok bare to, men de skal holdes ved like. Den ene i Strandebarm i Hardanger der jeg er mye om sommeren og den andre på Vågslid. Drivkraften

-Det har jeg ikke bestemt meg for ennå, og om jeg hadde, ville du ikke fått vite det likevel, sier han og smiler lurt. Norsk mannskap

- Vi har lykkes med rekruttering og jeg er litt stolt over at vi bare har nordmenn på båtene

-Det som driver meg er interessen for det jeg holder på med. Selvfølgelig må det tjenes penger, men det er ikke drivkraften. Jeg verken tipper eller spiller lotto. Det gir mer enn nok spenning i hverdagen å drive denne virksomheten, sier Johannes Østensjø før han forsvinner ut i Sildajazzen.


)LLUSTRASJONLAYOUT/SVALD,ARSEN

TA KONTAKT MED OSS PĂ…

BĂ…TMESSEN

t aus ss n 5 la 1 bĂĽtp d e m

GS L A IL S av

T

ige utle ser g o las bĂĽtp

FĂ˜RESVIK MARINA

ny smübüthavn pü Bokn Bygg og kaianlegg AS har under prosjektering ny smübüthavn i Føresvik. Vi har for salg15 naust med bütplass. Hvert naust har innlagt strøm, med mulighet for innlagt vann/toalett.Omrüdet har ogsü eget parkeringsomrüde ved naustene. Ett av naustene har mulighet for oppdeling i mindre enheter. Kort vei til bonkringsstasjon og dagligvarebutikk

• Interesserte kan ta kontakt for mer informasjon *Ă€ÂœĂƒÂ?iÂŽĂŒÂœÂŤÂŤĂƒĂŒ>Ă€ĂŒĂŠÂŁÂ°>ÂŤĂ€ÂˆÂ?ÊÓää™ÊUĂŠÂ˜ĂŒiĂ€iĂƒĂƒiĂ€ĂŒiĂŠÂŽ>Â˜ĂŠĂŒ>ĂŠÂŽÂœÂ˜ĂŒ>ÂŽĂŒĂŠvÂœĂ€ĂŠÂ“iĂ€ĂŠÂˆÂ˜vÂœĂ€Â“>ĂƒÂ?œ˜

s

HAR HAR DERE DERE BEHOV BEHOV FOR FOR BÅTPLASS BÅTPLASSPÅ PÅHAUGALANDET? HAUGALANDET? Ta kontakt med oss. Vi har nye ytebrygger i betong for utleie pü Avaldsnes

"YGGOG+AIANLEGG!3s"Â’NESET 4ORVATADs4LFs% POSTOLEJ BYGGOGKAIANLEGGNOsWWWBYGGOGKAIANLEGGNO

JOBB & NÆRING

11


Banksjef Knut Børge Lunde og adm.dir.i HN, Egil Severeide, tror Styrestall Haugalandet kan øke kompetansen i mange bedriftsstyrer. Foto: Kjell Strand

Nyttig verktøy Banksjef Knut Børge Lunde i Handelsbanken vil gjerne være med å støtte opp under Styrestall Haugalandet. - Dette er et viktig tiltak som kan bidra til å øke kompetansen i bedriftsstyrene i regionen. Det er noe vi som bank er sterkt interessert i, sier Lunde. Handelsbanken blir HNs samarbeidspartner i dette prosjektet og har inngått en treårsavtale med regionens paraplyorganisasjon.

Vil gi regionen bedre styrer Haugesundregionens Næringsforening vil etablere en arena for utvikling av dyktige styremedlemmer. Derfor blåses det nytt liv i styrestall Haugalandet. Næringslivet i regionen er inne i et generasjonsskifte. Det stiller krav til ledere og styrerepresentanter, og øker behovet for nettverk av samarbeids- og sparringpartnere som kan gi bedriftene økt slagkraft, sier administrerende direktør Egil Severeide i HN. Relanseringen av Styrestall Haugalandet har to hovedformål: - Tilby bedrifter i Haugesund-regionen et bredt og faglig tungt utvalg av styrekandidater. - Medvirke til økt nettverks- og relasjonsbygging blant nye og etablerte styremedlemmer i regionen. Haugesundregionens Næringsforening er paraplyorganisasjonen for næringslivet i regionen og bedriftenes talerør overfor offentlige myndigheter.

12

JOBB & NÆRING

- Vi skal bidra til å etablere samhandlingsarenaer for utvikling av et variert og konkurransedyktig næringsliv. Styrestall Haugalandet er en slik arena, sier Severeide. -Vi ønsker å tilby bedrifter som leter etter eksterne styrerepresentanter et bredt utvalg av kandidater. Gjennom styrestall Haugalandet kan de som ønsker å tilby sin styrekompetanse til bedrifter, og bedrifter som leter etter kandidater, finne en felles møteplass. I dag er det mange gjengangere i bedriftsstyrer i Haugesund-regionen. De gjør en god jobb, men det er alltid behov for fornyelse. For å finne nye og spennende kandidater, må bedriftene vite om dem. Styrestall Haugalandet kan bli en slik møteplass. - Hvem leter dere etter? Kvinner og menn med kvalifikasjoner som etterspørres av bedrifter som ønsker å profesjonalisere sine styrer. Det være seg folk som kompetanse innen strategi, markedsføring, ledelse, nettverksbygging, jus, personal o.l. og har lyst til å bidra i regionale styrer. Hva koster det?

Å registrere seg i styrestallen har en engangkostnad på kr. 1000.I tillegg beregnes et adm.honorar på kr. 200 årlig. Bedrifter som henter styrerepresentanter fra styrestallen betaler kr. 7.000 per styremedlem (9.000 for ikke-medlemmer). Kostnaden påløper bare når en av de foreslåtte kandidater blir foretrukket. Hvilke fordeler gir det?

Deltakerne får plass i det regionale utstillingsvinduet for styrerepresentanter. Her legger de inn din CV, blir registrert og i posisjon til å være med i et viktig regionalt kompetansenettverk. De blir dessuten invitert til to nettverkssamlinger i året for styrerepresentanter, og markedsført og eksponert i media og gjennom HNs mediekanaler. Hvordan skjer innmeldingen?

Du melder din interesse via post@hninfo.no eller via våre nettsider www.hninfo.no. Bedrifter som ønsker en oversikt over aktuelle kandidater gjør det samme. De blir da kontaktet av HN og koplet til en eller flere aktuelle kandidater for eventuelle intervjuer. Styrestallen vil ikke ligge åpen for offentlig innsyn, sier Severeide


HNs medlemsorganisasjoner Maritimt Forum Karmøy Næringsråd Norges Lastebileierforbund, avd. Rogaland/Agder LO- Haugesund og Omegn Sauda Vekst Tysvær Næringsråd SMB Odda Norges Bondelag, avd. Nord Rogaland NELFO NITO Bokn Næringsråd Suldal Næringsutvikling Sør Norges Trålerlag Markedsamarbeidet Haugesund-regionen Haugaland Byggforum Sveio Næringstjeneste Vindafjord Næringsforum Haugaland Håndverkerforening Haugesund Handelsstandsforening Destinasjon Haugesund & Haugalandet Småbedriftsforbundet Markedsforeningen på Haugalandet Petroleumsforeningen i Nord-Rogaland I tillegg har HN vel 200 direkte bedriftsmedlemmer Haugesundregionens Næringsforening vokser. Leder Cornelis Brouwer i Markedsforeningen og Randi Viksund i Petroleumsforeningen representerer de to siste medlemsorganisasjonene som finner sin plass i HN. Til høyre HNs adm.dir. Egil Severeide. (Foto: Kjell Strand)

Storfamilien vokser Tre nye organisasjoner melder seg inn i Haugesundregionens Næringsforening. Nå er vi snart der vi skal være, sier HNs administrerende direktør Egil Severeide.

gionale myndigheter. Den sterke medlemstilslutningen gir oss økt gjennomslagskraft og større muligheter til å målbære næringslivets behov og synspunkter i regionen, sier Severeide. Sterke naboer

Markedsforeningen på Haugalandet med 60 medlemsbedrifter og Petroleumsforeningen i Nord-Rogaland og Sunnhordland med nær 200 medlemmer er siste tilvekst til storfamilien på Haugalandet. I tillegg har Småbedriftsforbundet valgt å bli med i paraplyorganisasjonen HN. Dette forbundet har rundt 200 småbedrifter på Haugalandet som medlemmer. - Med disse tre på plass kan vi skilte med mellom 800 og 900 medlemmer i regionen- fra Odda og Sauda i øst til Utsira i vest. Da kan vi med styrke si at vi representerer regionens næringsliv og at vi har et felles talerør mot offentligheten og lokale og re-

HN-direktøren mener det er viktig å bygge oppå en sterk næringsforening for å matche Stavanger og Bergen. - Våre naboer i sør og nord har en helt annen størrelse og økonomisk slagkraft enn oss. Skal vi kunne hevde oss og ivareta våre interesser nærings- og samferdselspolitisk må vi bygge opp en sterkere organisatorisk og finansiell plattform. Området mellom Stavanger og Bergen er det sterkeste vekstområdet langs hele Vestlands-kysten, og det er en krevende jobb å gjøre Haugesundregionen synlig i dette bildet.Til det trenger vi en sterk næringsforenig, sier Severeide.

Petroleumsforeningen i Nord-Rogaland og Sunnhordland NPF avdeling Nord Rogaland og Sunnhordland tilbyr medlemsmøter, konferanser og seminarer i Haugesund, samt ekskursjoner til interessante bedrifter i distriktet. De siste årene har næringspolitisk samarbeid, kompetanseutvikling i regionen, konferansevirksomhet og samarbeid med øvrige NPF–

avdelinger vært viktige fokusområder for styrets arbeid. NPF ser det som viktig å bidra til et næringspolitisk samarbeid i regionen. Foreningen er medarrangør for årlig seminar om undervannsoperasjoner og sikkerhet under Sildajazzen, Norsk Undervannssymposium og Gassarena.

Markedsforeningen på Haugalandet Markedsforeningen på Haugalandet består av lokale initiativtagere som er opptatt av salg, markedsføring, informasjon og/eller reklame. Foreningen blir drevet på frivillig basis og alle midler i foreningen blir brukt til å formidle god markedsføring. Markedsforeningen på Haugalandet tilbyr faglige diskusjonsmøter, foredrag og seminarer. Foreningen har hvert år et Gullsildarrangement (prisutdeling til bedrifter som driver god markedsføring gjennom avis, tv, radio og internett, skilt & dekor + elevarbeid) Årets Markedsfører blir også hvert år kåret på Haugalandskonferansen. Markedsforeningen skal være en attraktiv arena for utveksling av kunnskap og erfaring innen markedsføring på Haugalandet.

Småbedriftsforbundet Småbedriftsforbundet ble etablert i 2001 og har som formål å redusere kostnadene for små og mellomstore bedrifter. Forbundet har 2200 medlemsbedrifter med over 50.000 ansatte over hele landet. Av de syv lokalkontorene som er opprettet er ett i Øvregaten 226, 5525 Haugesund. Johannes Kringlebotten leder kontoret i denne regionen. I Haugesundregionen er rundt 200 bedrifter medlemmer i Småbedriftsforbundet. Småbedriftsforbundet tilbyr kurs og konferanser og annen hjelp til sine medlemsbedrifter. JOBB & NÆRING

13


Gøy å jobbe med noe som ligger så nært vårt interessefelt, sier Bente Sørensen og Kathrine Tvedte.

Jentene bak profilen I sommer gikk Markedet i Haugesund sentrum av med seieren i den prestisjetunge Solal Marketing Award for sitt trendsetterkonsept rettet mot ungdom. Bak konseptets grafiske profil står Kathrine Tvedte og Bente Sørensen, begge grafiske designere hos DHR Reklamebyrå. Tekst: INGEBORG KRINGELAND HALD

- Det var knallgøy å jobbe med denne kampanjen, sier Kathrine Tvedte. – Vanligvis bruker store kjeder som Steen og Strøm sentrale storbybyråer, men denne gangen valgte de oss og det satt vi utrolig stor pris på.

til kjøpesenteret. Med på laget har hun hatt kollega Bente Sørensen.

Bidro til gull

- Jeg var med mer som en rådgiver og diskusjonspartner, forteller Sørensen som vanligvis jobber mye mot industribedrifter. – Vi får inn mange spennende prosjekter mot industribedrifter, men det er noe helt eget å få være med å lage kampanjer når en selv kunne vært i målgruppen. Det var spesielt gøy å kunne jobbe med noe som ligger så nært vårt eget interessefelt som mote. Tredoblet omsetning

Markedets trendsetterkonsept skulle være en hyllest til unge som viser vei og som våger å ha sin egen stil. Det ble utlyst en konkurranse om å bli årets trendsetter, 300 deltakere meldte seg på, fem finalister ble plukket ut og en vinner stemt frem. Gjennom kampanjen ble både antall besøkende og omsetningen på Markedet tredoblet.

Den grafiske profilen

Det er Tvedte som har stått for den praktiske jobben i forbindelse med den grafiske utformingen av kampanjens visuelle profil. Denne profilen er brukt på alt reklamemateriell i forbindelse med aktivitetene Markedet igangsatte. Målsettingen for kampanjen var å trekke til seg flere unge mennesker

14

JOBB & NÆRING

med våre innspill til kampanjen som helhet.

- Det var også veldig kjekt å jobbe sammen med senterleder Monica Eriksen, mener Kathrine Tvedte. – Hun har bestemte meninger om hvordan ting skal være, samtidig som vi fikk frie tøyler i utformingen. Over et par måneder hadde vi ukentlige møter der vi jobbet frem profilen, og også fikk komme

- Når vi laget utformingen var det viktig at dette var en kampanje som skulle appellere til både jenter og gutter i aldersgruppen 18 til 25 år, sier Bente Sørensen. - Kampanjen skulle markere en ny og freshere start på Markedet med unge, urbane og trendy butikker. Med trendsetterkampanjen fikk Markedet gull i kategorien Consumer and Trade Advertising fra juryen i den internasjonale handelsforeningen for kjøpesentre, ICSC, i konkurranse med 130 nominerte kampanjer fra kjøpesentre over hele Europa. ICSC består av 70 000 medlemmer i over 80 land. Selve trendsetterkampanjen gikk våren 2008, mens prisen ble utdelt nå i sommer. Den visuelle profilen fra kampanjen blir stadig videreutviklet, og de grafiske elementene er fortsatt i bruk. - Vi gjør gjerne sånne prosjekter flere ganger, smiler de to grafiske designerne hos DHR Reklamebyrå. – Det er veldig gøy å ha vært med å bidra til at Markedet fikk gull for sitt trendsetterkonsept.


Norske arbeidsgivere mest positive i Europa Det er arbeidsgivere i offentlig sektor som løfter Norge til førsteplassen i Europa når det gjelder forventninger til økt bemanning i 3. kvartal. Samtidig er samtlige europeiske land som er med i undersøkelsen mindre optimistiske enn i fjor. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2009 viser at 20% av arbeidsgiverne tror de blir flere, 5 prosent tror de blir færre, mens 74 prosent tror på ingen endring. Barometeret baserer seg på 70.000 arbeidsgivere i 34 land og 750 arbeidsgivere i Norge.

Ryvarden Kulturfyr

- der hav og himmel møtes

Om du søkjer natur eller kultur, ei arbeidsøkt med kollegaer eller kanskje eit stemningsfullt julebord o.a. i særprega omgivelser? Ryvarden Kulturfyr har kanskje nettopp det du søkjer. Me tilbyr også overnatting for mindre grupper.

Konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower Norge.

Norge på topp i Europa Ta kontakt for nærare informasjon og tilbod. Tlf. 53 74 80 00/951 95 800 | www.ryvarden.no

PRODUKSJONSLEDER OG TØMRERE/SNEKKER(E)

Utsira Smarthus AS er et nyetablert datterselskap av Utsira Næringspark AS. Selskapet skal i løpet av høsten starte modul-produksjon av småhus i nyinnredede lokaler på Utsira. Nå trenger vi flere fagfolk som kan være med på gjennomføringen av et spennende konsept fra starten av.

steinariversen.no

Norge er desidert de mest optimistiske til bemanningsøkning i Europa. Polen er også optimistiske, mens Hellas, Irland og Romania er de mest negative. Av 18 EMEA-land er 13 land negative til forventet bemanning. Samtlige land er mindre positive sammenlignet med fjoråret. Last ned rapporten, grafer og foto på www.manpower.no

Utsira Smarthus AS søker etter en dyktig fagperson som skal ha følgende lederansvar: • •

Lede produksjon (og prosjekter) med totalansvar for økonomi, framdrift og resultater. Ansvar for styring, koordinering og tilrettelegging av alle aktiviteter i produksjonen og i våre byggeprosjekter. Delta i kommunikasjonen med våre kunder, underleverandører, tilsynsmyndigheter og forestå nødvendig rapportering til egen organisasjon.

Ansvar for bemanningsløsninger og HMS/KSfunksjonene i egne produksjonslokaler og på byggeplassene. Forhandle/kontrahere underentrepriser og all leveranse av materiell og tjenester og bistå i alle tilbuds- og anbudsutarbeidelser og kalkulering.

Du må ha utdannelse innen bygg- og anlegg på høyest mulig nivå og kunne dokumentere relevant erfaring innen prosjektledelse/byggplassledelse. Av personlige egenskaper legger vi stor vekt på at du har god forretningsforståelse og kremmerånd. Vi tilbyr en utfordrende stilling med store faglige utviklingsmuligheter, konkurransedyktige betingelser og bonusordning basert på oppnådde resultater. Arbeidssted er Utsira, men det må påregnes en del reisevirksomhet i landsdelen. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

Samtidig er vi også på jakt etter

2-3 TØMRERE/SNEKKERE som har sine fagpapirer i orden og som kan tenke seg å delta i oppbyggingen av en ny prefab-bedrift. Ved siden av deltakelse i selve produksjonen, må du/dere regne med en del reisevirksomhet i forbindelse med montering på byggeplasser. Gode betingelser.

Spørsmål om stillingene kan rettes til styreleder Bjarne Austrheim, telefon 932 81 770 eller prosjektkoordinator Terje Emil Johannessen, telefon 901 89 020. Søknad på stillingene sendes innen 1.9.2009 til post@utsirasmarthus.no

JOBB & NÆRING

15


abacuskommunikasjon.no

- a flexible and reliable partner

Ung og lovende? Da har vi bruk for deg! Solstad Offshore ASA er ett av Norges ledende offshore rederier Vi har ca 1000 ansatte i aktivitet over hele verden. Vår overordnede målsetting er å operere de beste båtene med det beste mannskapet. Vi søker medarbeidere til utfordrende jobber i et internasjonalt, trivelig maritimt miljø. Også jenter oppfordres til å søke. Join “The Best Offshore Crew”, se www.solstad.no

SOLSTAD OFFSHORE ASA - P.O. BOX 13 - N-4297 SKUDENESHAVN, NORWAY - PHONE +47 52 85 65 00

www.solstad.no


Har du en drøm...?

Har du en drøm om ü lÌre noe nytt, kanskje komme videre i livet? Ta et valg nü! En telefon til AOF Haugaland kan vÌre det første skrittet.

?

....den kan lett bli virkelighet! Høstens spennende og rikholdige studie- og kurstilbud gir deg muligheten til ü øke din kompetanse pü det omrüdet du ønsker. De este kursene kan kombineres med jobb.

AOF Haugaland tilbyr kompetanseutviklende opplÌring for voksne. Vür virksomhet er forankret i troen pü at det nytter ü hjelpe andre til ü nü sine mül. Vi tror de este kan utvikle seg – om de für sjansen. Vür visjon er ü gi tilbud som folk har behov for – i et lÌringsmiljø som er preget av trivsel og trygghet. Vüre ca. 80 lÌrere har bred kompetanse. LÌrernes dyktighet er grunnlaget for deltakernes tillit til oss. Mange kurs holdes i kurssenteret vürt. Dette gir nÌrhet til AOFs stab, hvor deltakerne kan fü veiledning og oppfølging. Vi tar folk pü alvor. Det er vürt verdigrunnlag.

Helsearbeiderskolen Barne og ungdomsarbeiderutdanningen Salg og serviceskolen TEORIOPPLÆRING TIL FAGPRĂ˜VEN Har du yrkeserfaring og mangler fagbrev? NĂĽ har du muligheten! Rogaland Fylkeskommune har valgt AOF Haugaland som samarbeidspartner pĂĽ disse kursene. Det betyr at du kan ha rett pĂĽ gratis opplĂŚring dersom du fyller 25 ĂĽr i 2009 eller er eldre og ikke har videregĂĽende skole fra før. Dette gjelder følgende kurs: VG2 Helsearbeider VG2 Barne- og ungdomsarbeider VG2 Overateteknikk s 2ENHOLDSOPERATÂ’RFAGET VG2 Anlegg og driftsoperatør s !NLEGGSGARTNER s )DRETTSANLEGGSFAG

)TILLEGGTILBYRVI VG2 Salg, service og sikkerhet s 3ALGSFAGET s +ONTOR OGADMINISTRASJONSFAGET s 6EKTERFAGET FELLESFAGENE FOR YRKESFAG - dagtid og kveldstid 'IRVOKSNEmEREMULIGEVEIERTILFAGPRÂ’VEN

Norsk Engelsk -ATEMATIKK Naturfag SamfunnslĂŚre +ROPPSÂ’VING

www.aof-haugaland.no

STUDIEKOMPETANSEFAG - dagtid og kveldstid Norsk Engelsk -ATEMATIKK Naturfag SamfunnslĂŚre Nyere historie

ANNEN YRKESUTDANNING Arbeidslederskolen Lederutdanning i varehandelen 0ROSJEKTLEDELSE Ă˜konomi for ikke-økonomer )NTERIÂ’RSKOLEN +ANTINEKURS 0RAKTISKREGNSKAP

SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Fysikk 1 -ATEMATIKK2 -ATEMATIKK2

MARITIME KURS Bütførerprøven 6(&32#KURS

HĂ˜YERE UTDANNING )NTERKULTURELLPEDAGOGIKKSTUDIEPOENG ")n&INANSOGÂ’KONOMISTYRINGn studiepoeng ")n3TYREKOMPETANSEnSTUDIEPOENG DATAKURS 'RUNNLEGGENDEDATAKURS Datakortet mini - 3 moduler $ATAKORTETnALLEMODULENE Bildebehandling 0OWERPOINT NYBEGYNNERKURS Excel nybegynnerkurs Excel vidergĂĽende kurs Word nybegynnerkurs

LESE OG SKRIVETRENING - gratis Lese- og skrivetrening Hverdagsmatematikk )NNFÂ’RINGIDATA ,ESE OGSKRIVEKURSMDATAnFOR,/ medlemmer SPRĂ…K Engelsk konversasjon Spansk trinn 1 Spansk trinn 2 3PANSKTRINN 0ORTUGISISK FILOSOFI &ILOSOl KVELDER &ILOSOlOGNÂ?RING DAGTID

FAGSKOLEUTDANNINGER Videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, aktivitører og barne- og ungdomsarbeidere

&AGSKOLE0SYKISKHELSEARBEID Fagskole Eldreomsorg Fagskole kreftomsorg Fagskole Rehabilitering &AGSKOLE3PESIALPEDAGOGIKKOGmERKULTURELT arbeid

HELSE-, MILJĂ˜ OG SIKKERHET (-3 GRUNNKURSFORVERNEOMBUDOG arbeidsledere

,OVPĂ?LAGTKURSI(-3FORBEDRIFTSLEDERE +ONmIKTERPĂ?ARBEIDSPLASSEN Turnusplanlegging

Besøksadresse: Haraldsgt. 152 Postadresse: Boks 24, 5501 Haugesund

Tlf: 52 70 90 00 Fax: 52 70 90 01 haugaland@aof.no www.aof-haugaland.no

JOBB & NÆRING

steinariversen.no

YRKESPROGRAM – FULLTIDSUTDANNING OVER 1 ÅR Skaff deg et eksamenspapir som teller! Du für en god teoretisk utdanning og ca. 5 müneder praksis utplassering. Velg mellom:

VG2 Matfag s "AKERFAGET s "UTIKKSLAKTERFAGET s &ISKEHANDLERFAGET s )NDUSTRIELLPRODUKSJONAVMATVARER s +J’TTSKJ�RERFAGET s +ONDITORFAGET s 0’LSEMAKERFAGET s 3J’MATFAGET s 3LAKTERFAGET VG2 Kokk og servitør s )NSTITUSJONSKOKK s +OKKFAGET s 3ERVIT’RFAGET VG2 Produksjons- og Industriteknikk dekker fagene: s !LUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET s #.# MASKINERINGSTEKNIKK s $IMENSJONSKONTROLLFAGET s &INMEKANIKERFAGET s 'RAlSKEMBALLASJEFAGET s )NDUSTRIELLOVERmATEBEHANDLING s )NDUSTRIMEKANIKERFAGET s +RAN OGL’FTEOPERASJONSFAGET s -ODELLBYGGERFAGET s 0LATEARBEIDERFAGET s 0RODUKSJONSTEKNIKERFAGET s 3ERIGRAlFAGET s 3T’PERIFAGET s 3VEISEFAGET s 4RYKKFAGET s 6ERKT’YMAKERFAGET

17


Tre av de seks containerskipene Leonard-Blumberg har i opplag på Bøvågen. Får de selskap av ”Hansa Stavanger” når dette skipet nå er frigitt av somaliske kaprere?

”Hansa Stavanger” frigitt av somaliske kaprere:

Flere Hansa-skip til Bøvågen? - Vi har til stadighet forespørsel om å legge skip i opplag. Men det begynner å bli fullt hos oss. Vi har nå 9 skip på Bøvågen, og har plass til et par til. Dessuten kommer den tredje LNG-tankeren til Fosen i slutten av august, forteller havnesjef Odd Einar Mæland til Jobb & Næring.

Tekst og foto: ODD-ATLE URVIK

Av skipene på Bøvågen er 6 containerskip som tilhører det tyske rederiet LeonardBlumberg. Skipene er søsterskip til containerskipet ”Hansa Stavanger”, som nylig ble frigitt av somaliske pirater etter at rederiet betalte ut mange millioner i løsepenger, og mange spør seg om det frigitte skipet er et av de tyskerne vurderer å legge i opplag..

18

JOBB & NÆRING

- Vi har hatt jevnlig kontakt med det tyske rederiet, men selv om de har antydet at det kan komme på tale å legge flere skip i opplag i Norge, vet vi ikke om dette gjelder ”Hansa Stavanger”. Konkret har vi hatt forespørsler om store offshoreskip i forbindelse med at prosjekter er blitt kansellert eller utsatt på grunn av finanskrisen. Om vi fortsatt får oljepriser rundt 50 dollar kan det komme flere forespørsler. Også spesialskip for transport av sement opplever vanskelige markeder på grunn av lavere byggeaktivitet både i Spania og andre deler av Europa, sier Mæland, som tror det blir liggende skip i opplag mange måneder framover. - Heldigvis er det enkelte tegn som kan tyde på at vi er på vei opp av bølgedalen. Etterspørselen etter produktene til bedriftene i Sauda og Odda kan tyde på det, sier Mæland.

Han forteller at det ikke er så mange av havnene i Norge som kan ta i mot store skip i opplag. - Det krever store investeringer i fortøyningsarrangementer, strømtilførsel og andre ting. Dette er investeringer vi har tatt for lenge siden. Om nye vil satse på å bygge ut opplagsplasser er det ofte en omstendelig prosess med reguleringsendringer. Da tar det fort at par tre år. Et annet forhold som gjør vår havn attraktiv er nærhet til annen infrastruktur som flyplass, hoteller, bedrifter som kan yte teknisk service og reparasjoner m.m. Dessuten skal man ha spesielle bunnforhold. Det har vi her hos oss, sier Mæland til Jobb og Næring. Det tyske rederiet har en flåte på 52 skip, de aller fleste containerskip. De seks som ligger på Bøvågen er søsterskip eller tilsvarende som ”Hansa Stavanger”. De seks er ”Hansa Rendsburg”, Hansa Freyburg”, Hansa Marburg”, Hansa Riga”, Hansa Centurion”, og Hansa Bergen”.


Jobbfrukt

Ti p s o s s om noen som fortjener e n Fr u k t k o r g : j n @ d h r. n o

Ildsjelen bak Rockfest Da Tom Erik Anfinsen kom tilbake til Haugesund i 2001 etter ti ür i Oslo, blant annet som lysdesigner for NRK og Den Norske Opera, ville han prøve ü fü Bylarm til byen. Det gikk ikke, og da var alternativet ü lage noe lignende selv. Det ble opptakten til Rockfest som gikk av stabelen første gang i 2004 under Haugesunds byjubileum.

I ĂĽr ble Rockfest arrangert for sjette gang.

Tekst: INGEBORG KRINGELAND HALD

- Vi vet ennü ikke om det blir Rockfest i 2010, sier Tom Erik Anfinsen, til daglig konserthussjef i Festiviteten. – Men det er viktig for en by ü ha et ungdomsaspekt, en kan ikke alltid tenke økonomi. Dessuten er det viktig ü ta vare pü lokale talenter, la dem fü prøve seg pü store scener. Anfinsen har holdt til i samme hus siden han flyttet tilbake til Haugesund. Først i Haugesund Teater, senere som produsent for byjubileet. Nü har han vÌrt sjef for byens konserthus i to ür. - Tiden har gütt veldig fort, mener han. – Jeg trives veldig godt i jobben til tross for at det ofte er veldig hektisk. August har vÌrt en spesielt hektisk müned, med mange arrangementer pü huset i forbindelse med blant annet Sildajazz og Filmfestivalen, der jeg ogsü var produsent for Amandashowet.

Konserthussjef Tom Erik Anfinsen har fĂĽtt fruktkurv for sin innsats for Rockfest.

            

  

       

         

   

      

 

              

6ILEVERER400KURVERPĂŒ(AUGALANDET HVERUKE

 

)NDUSTRIPARTNER+ARMÂ’Y!3 TELEFON EPOSTJOBBFRUKT IPKNO WWWIPKNO

JOBB & NÆRING

19


Edinburgh Castle er en av øyrikets mest populære turistmål.

Hovedstad med stil og gemytt En kaskade av festivaler, haggis, whiskey, vakre bygninger- kanskje ispedd et heftig lokaloppgjør mellom Hearts og Hibernian. Det er tusen gode grunner til å besøke Edinburgh, nå som den skotske hovedstaden bare er en times flytur unna. REISELIV Tekst: EGIL SEVEREIDE

Vi var med på Ryanairs åpningstur til Edinburgh fra Haugesund i begynnelsen av juli. Mens barske, norske vikinger for rundt 1000 år siden feide over Nordsjøen på erobringstokt til det skotske kystlandskapet, landet et trettitalls haugalendinger denne gang på flyplassen i utkanten av hovedstaden i et langt mer fredelig ærend. Representanter fra reiselivsnæringen, kommunene, HN og regionale bedrifter benyttet anledningen til

20

JOBB & NÆRING

Blide haugalendinger foran Edinburgh Castle: Fra venstre: Inger Kallevik Haavik, Anne Kallevik Grutle, Anne Marit Hylland og Hildfrid Holgersen.

å knytte kontakter med skotske kolleger. Og de fleste ble bergtatt av den vakre hovedstaden, som ligger pent plassert ved bredden av Firth of Forth, en fjord som strekker seg fra Nordsjøbassenget og innover i det skotske lavlandet.

Kulturskatt

Edinburgh er en kulturskatt og både den nye og gamle bydelen er behørig plassert på Unescos Verdensarvliste. Med sine knapt 500.000 innbyggere er den på størrelse med Oslo, men den fortoner seg egentlig en god


Deltakerne samlet på ett brett. Fra venstre Odd Erik Salvesen, Haugaland Travel, Arild Vik, Knutsen OAS Shipping, Martin Laurhammer, Caiano, Atle Berge. Ølen Betong, Helene Leversund, Caiano, Sveinung Bye, Hydro Aluminium, Åse Berge, Harald Rasmussen, DHR Reklamebyrå, Arne Haldorsen, Ølen Betong, Hanne Lovise Eikill, Tore Lillenes, Avinor, Egil Severeide, Haugesundregionens næringsforening, Leif Aalvik, Haugesund Røntgeninstitutt, Roald Sandvik, Kystbussen, Ånen Torvestad, Haugesund Travel, Solveig Nilsen, Haugaland Reisevalg, Ove Tungesvik, SAS Ground Service, Tor Medhaug, Haugaland Reisevalg, Anne Kallevik Grutle, Hildfrid Holgersen, Gjensidige, Inger Kallevik Haavik, Haugaland Vekst, Harald A. Stakkestad, Tysvær kommune og Kyrre Lindanger, Bokn kommune. Foto: Randi Nøss Emberland, Karmøybladet.

del mindre. Kompakt og oversiktlig med flotte parker og en sjarme som skiller seg en god del fra andre skotske byer. Byens landemerke er Edinburgh Castle, som kneiser fra en vulkansk klippe. Like ved inngangspartiet rigges hver sommer opp en arena som skal huse det årlige Edinburgh Military Tattoo, som samler militærorkestre med blåsere og trommeslagere fra hele verden til festival i august måned.

Her på en fortausrestaurant satt etter sigende JK Rowling og skrev den første boken om Harry Potter. Her ble detektivlegenden Sherlock Holmes til, og her skrev Robert Louis Stevenson boken om Jekyll and Hyde. Festivaler

Det er lite industri i Edinburgh, den er Skottlands nest største by og landets finansielle og administrative sentrum. Her ligger også det skotske parlamentet.

Fotball?

Mange haugalendinger bruker Ryanairs London-rute for å se fotballkamper i London. Fotballinteressen er ikke mindre i Edinburgh, selv om byens to eliteserielag Hearts og Hibernian, må finne seg i spille i skyggen av Glasgows to storlag Celtic og Rangers.

Nedenfor, langs åsryggen ligger gamlebyen, som er velegnet til en behagelig rusletur. Den neoklassiske arkitekturen og den skotske opplysningstiden på 18.hundretallet har gitt byen navnet Det nordlige Athen. Kamp

Hjemmebanene til Hearts og Hibs tar ikke mer enn 17.-18.000 tilskuere, men lokaloppgjørene og kampene mot Celtic og Rangers samler som regel fulle hus. Og da går det riktig så livlig for seg blant supporterne, skal vi tro lokale fotballkjennere…

Gjennom historien har Edinburgh Castle spilt en sentral rolle i skottenes kamp mot de engelske rivalene i syd, og i følge flere kilder er Edinburgh i dag faktisk det mest besøkte turistmålet i Storbritannia etter London. Hele fem år på rad er dette kåret til britenes eget favorittreisemål. Når du går langs den historiske “lysløypa” Royal Mile i gamlebyen, ned de trange smugene mellom de høye 1600-1700-tallsbygningene, forstår du lett hvorfor. Den ene bygningen er vakrere og mer storslått enn den andre.

Edinburgh er base for flere verdenskjente arrangement. Blant disse er Edinburgh Festival, som er et samlebegrep på eksplosjonen i festivaler som skjer i august hvert år; Edinburgh Fringe Festival, Edinburgh Jazz & Bluesfestival, Edinburgh Book Festival, Edinburgh Film Festival ( bysbarnet Sean Connery er festivalens beskytter) og – som nevnt- Edinburgh Military Tattoo.

Vil du vite mer om fotballhistorien, kan du lese her:

www.heartsfc.com www.hibernianfc.co.uk Her kan du lese mer om Edinburgh: Martin Laurhammer lukter på ingrediensene i ekte skotsk whiskey.

www.edinburgh.com www.edinburgh.org www.edinburghguide.com JOBB & NÆRING

21


Rekruttering Av Arnt Ole Bang, Daglig leder, Personalhuset avd. Haugesund

Slik lykkes du med søknaden Målet med søknadsbrevet og CV’en din er å sørge for at mottakeren, din mulige nye arbeidsgiver, skal invitere deg til jobbintervju. Jobbsøknaden vil være det første inntrykket mottakeren får av deg. Gir innholdet i søknaden din mottakeren lyst til å møte deg? Ha dette som mål når du skriver søknaden! Det lønner seg å jobbe aktivt med å lage en god søknad. Analyser stillingsannonsen Før du starter med å skrive søknaden, må du analysere stillingsannonsen. Hva er det de spør etter? Hvilke oppgaver er det som skal løses? Hva sier de direkte og hva kan du lese ”mellom linjene”? Spør deg selv på hvilken måte du med dine kvalifikasjoner kan løse oppgavene. Er dette jobben for deg? Innhent informasjon Skaff deg mest mulig informasjon via internett og på andre måter. Kjenner du noen som kan gi deg noen tips om virksomheten du vil søke jobb i? Jo mer informasjon du har skaffet deg, desto større sannsynlighet for å forstå hva de er ute etter. Ringer du kontaktpersonen i stillingsannonsen, må spørsmålene du vil stille være forberedt, slik at du blir lagt merke til på en positiv måte. Hva skal stå i søknaden? Informasjon som allerede står i CV’en skal i begrenset grad gjentas i søknadsbrevet, og søknadsbrevet må skreddersys til stillingen. Det betyr at like søknader til forskjellige jobber fungerer dårlig. Søknaden skal vise at du har satt deg inn i stillingen og at du er motivert og kvalifisert for akkurat denne jobben. Den skal få frem dine kvalifikasjoner og egenskaper i lys av stillingsannonsen. Søknaden skal fortelle litt om deg til arbeidsgiver og hvorfor du er rett person for jobben. Du bør legge mest vekt på hvorfor du ønsker jobben, hvorfor akkurat du bør ansettes, og hva du kan tilføre bedriften. Fokusér på hva du kan og ikke hva du mangler av kvali-

22

JOBB & NÆRING

fikasjoner. Fremhev det du mener er mest relevant for stillingen. Unngå informasjon som kan trekke oppmerksomheten bort fra hovedpoengene dine. Søknaden må være ryddig i form og innhold og bør maks være på en side. Slik skriver du Søknaden skal settes opp som et formelt brev. Dette gjelder selv om du har snakket med og kanskje kjenner dem som skal lese den. Dersom du på forhånd har ringt og fått vite mer enn det som står i stillingsannonsen, så henvis gjerne til dette. Har du satt deg litt nærmere inn i hva bedriften driver med, så få gjerne fram det også – da virker du både oppriktig motivert og kunnskapsrik. Presenter kort deg selv og din bakgrunn, og få frem hvorfor du søker på akkurat denne stillingen. Motivasjonen bør ligge i den nye jobben og ikke i forhold som gjør at du mistrives der du er i dag. Du bør ikke skrive noe negativt om din nåværende arbeidsgiver. Lojalitet til arbeidsgiver er en egenskap de fleste arbeidsgivere verdsetter. Den viktigste delen i søknaden er å tydelig vise at din kompetanse samsvarer med beskrivelsen i stillingsannonsen. Få frem at din kompetanse, sammen med dine personlige egenskaper og motivasjon, gjør deg til det beste valget. Husk at rekruttering av ny medarbeider er en av de viktigste investeringene en arbeidsgiver gjør. Avslutt søknaden med å vise til vedlagt CV som beskriver nærmere din bakgrunn, og at du kan gi mer informasjon på et eventuelt intervju. Få søknaden i rett bunke Mottager leser sannsynligvis ikke hvert brev veldig nøye før det havner i en av tre kategorier: ”Aktuell søker”, ” Kanskje aktuell søker” og ”Ikke aktuell søker”. Tipsene ovenfor er noen innspill til hvordan du kan skrive søknader som vil bli vurdert nærmere. Forutsetningen er naturligvis at stillingen du søker på er innenfor ditt kompetanseområde. Lykke til!

Tidlig hårtap? Vi kan hjelpe deg! Singel Hair Replacement surgery er den beste behandlingen som finnes på markedet mot hårtap. Du får ditt eget hår som vokser, og behandlingen utføres av lege med lang erfaring. For gratis konsultasjonstime, ta kontakt på tlf.:

909 53 261 post@klinikk-haugesund.no www.klinikk-haugesund.com -ZL]XsRIS\M\\MZ 

[[\]LQMXTI[[' >Q PIZ NWZZ[[II\\ TM >QPIZNWZ[I\\TMLQOM[\]LQMXTI[[MZXs N¦TOMVLM[\]LQMZ" Œ0MT[MILUQVQ[\ZI[RWV Œ:MOV[SIXWO¦SWVWUQ Œ5IZSML[N¦ZQVO Œ6M\\^MZS[ILUQVQ[\ZI[RWV Œ3WV\WZNIO ;\]LQM[\IZ\" [MX\MUJMZ Œ:MQ[MTQ^ 6¥ZQVO[ISILMUQM\Q0I]OM[]VLMZMVWNNMV\TQOOWLSRMV\ NIO[SWTM[WUPWTLMZ\QTQ0I]OM[]VL[MV\Z]U

3WV\IS\" <TN"M XW[\"UWVUIZ(VIVW 3WV\IS\"<TN"M̉XW[\"UWVUIZ(VIVW

___VIVW


Nytt om navn

Jobb & NÌring vil gjerne presentere folk som har fütt ny jobb. Vi ber om digitalt bilde og navn, stilling, alder og eventuelt hvor vedkommende har vÌrt før. Tjenesten er gratis. Bidrag kan sendes til: jn@dhr.no

Jacob Lie Simonsen

Arild Haugstulen

Nü: Imenco Før: Navico Egersund

Nü: Senior systemkonsulent (Bergen) Nü: Selger (Bergen), Sysco Sysco Før: Sunnhordland Kraftlag SKL Før: InfoQuest Group AB

Petter Dahle

Olav Odland

Sondre Løland

Nü: Elektriker i Haugaland Kraft AS Før: Elektromontør, Tøgersen Elektro AS

Nü: Energimontør i Haugaland Kraft AS Før: Energimontør, Elkem Saudafallene

Anfinn Birkeland

Kjell Ove Skarsbø

Leif Morland

Bjarte Vikingstad

Ingunn Johannesen

Nü: Fagarbeider i Haugaland Kraft AS Før: Selvstendig NÌringsdrivende

Nü: Senior Systemkonsulent (Bergen), Sysco Før: TV2

Nü: Sjefskonsulent / Forretningsutvikler, Sysco Før: Logica

Nü: Senior systemkonsulent, Sysco Før: Sjømannskirken i Brasil

Nü: Senior forretningskonsulent, Sysco Før: Karmsund Martime Services

Tore August Bauer-Nilsen Nü: Rüdgiver for Haugalandet skole - arbeidsliv hos Haugaland Vekst IKS. Før: Arbeidet som lÌrer i Haugesund kommune og rüdgiver hos rekrutterings- og bemanningsselskapet Personalhuset

Lever bilen til Norsk Metallretur Haugesund og fĂĽ vrakpanten utbetalt kontant.

BEHOV FOR LOKALER? Kontor

Norsk Metallretur Haugesund Norsk Metallretur

www.metallretur.no tlf. 5281 4810

Utvidet üpningstid i mars: Mand. og torsd. 07.00-18.00 Tirsd., onsd. og fred. 07.00-15.00 Tlf. 5281 4810 - Bøneset pü Karmøy

Lager Butikk etc.

www.bergeiendom.no Tlf

JOBB & NĂ&#x2020;RING

23


Geir’s jørna Av Geir Kvam

Sommar summarum...... Då eg vá liten reiste me på lanne itte at me hadde fått karakterbokå, å kom ikkje him igjen før skulen begynte. På hyttå kokte me egg på primus å henta vatten i ein brønn, gjekk i tarzanboksa heile dagen, å la kabal når det tordna. Fjorden krydde av snekker, robåtar, fiskagarn å svimaneter. Me hadde det gøy på lanné, for i byen sjedde dårr jo absolutt ingenting.

I dag har di ikkje utedass, å vaskevannsfat med et såpestykke på siå. Nei nå legge di inn vatten, å har fliser på badé, flatskjerm å breibånd. Tresnekkå é bytta ut i tuppervare med flybridge, å nauste é ombygd te rorbu med vannklosett. Ingenting é sånn så det ein gong vá, men det har det vel igroen heller aldri vore. Røyken fra utegrillane har lagt seg. Svidde pylser, kottelettar å jønåstekte indrefilet står ikkje lenger på menyen. Den gamle malingsletne shortsen é putta tebake i kommoden. Det é slutt på Reiseradioen, sutalause dagar, jordbær med fløte, å tilværelsen i dorgefart. Sommaren é øve, men án har sikkert lagt fra seg monge minnerike stonner, nåken me vil huska lenge, å andre me helst vil glømma. I dårlige tier vil folk ha brød å sirkus, å derfor har det gått inflasjon i festivalar. Den gode ideen bak Sillajassen i Haugesund har spredd seg så ein sunami øve heila Haugalandet. Nå ská kver einaste litå havn å husklynga på distrikte bresa seg med ambulerande ølbevilgning, trekkspill, partytelt å parkeringsplass for bobilar. Festivalpresse har vore større enn nåken gong i år, å det ser ut så folk é umettelige, ja mongen syns rett å slett at det é kjekt. I Haugesund har me gjort det vanliga. I løpet av nåken hektiske dagar i august blei heile byen satt på håve å norgeskarte. Sillabyen fekk den oppmerksomhetå nåken meine án trenge. Tereisande fra fjern å nær fekk stifta bekjennskap med eksotiske gateparadar, bipp bopp å Marilyn Monroe. Kjente tryner har spasert onna ein paraply på vei te Edda for å se seg sjøl på kino, med et lønnligt håp om ein Amanda fra Olaussens Metallstøperi. Itte at kokkalauget har servert sill å poteta fra verdens lengste sillabord, é haugesunderane stappmette. Når saxofonane é pakkt ner å filmstjernene har reist him, får di byen sin tebake. Då sette di seg på Ivar Rudi sin kontrabass nere på kaien, med ein kaffe latte i neven å ser utøve sjøen, mens di tenke tebake på alt det løgna så sjedde denna forblåste å regntonge sommaren.

24

JOBB & NÆRING

Å mens vinden feie haustligt jønå Smedasondet spør di seg: - Hadde me det gøy, gjorde me det me ville, eller forsvant dei fira vekene i ei evige leiting itte et feriemodus så aldri kom? Blei det kabalsommar eller fekk me brukt tarzanbokså? Men me hadde jo tross alt nåken fine dagar, å då fekk du kanskje ti te å reflektera øve verden sånn så án é blitt siden sist. Mens du låg å duppa på ein luftmadrass konne du sikket se at himmelen fortsatt é blå, å at solå skinne akkurat så ingenting har skjedd. Måkene skreik sikkert lika høgt så di alltid har gjort når naboen sløyde fisk. I et lite øyeblikk virka det kanskje så verden vá i harmoni, å ikkje midt inne i et hav av kriser. Finanskrisa, miljøkrisa, klimakrisa, mediakrisa, fulglavirus, grisaflonsa, matkrisa, børskrisa, ja i det heila tatt é krisemaksimeringå blitt så store at nåken allerede har begynt å leita itte andre beboelige planetar. Når me på toppen av det heila vett at solå vil slokna om 5 millarder år, é det jaggu ikkje enkelt å veta kor ein ska jørr av seg. I juni gjorde me oss litt karslige, å invitert krokodillerokkaren og mannemannen Elton John te Haugesund i nåken timar. Àn reiste him igjen glá å lykkelige med et ukjent antall millionar i lommå itte å ha sotte med flygele sitt å lirt av seg gamle sangar. Det tok jo aldri av, men 12 000 veloppdragne haugalendingar sto høfligt på brosteinen med nevane i lommå å hutra å frøys, mens di beundra verdensstjernå. Me sko jo hatt oss ei storstua, men kim fakerte har rå te det nå? I Sveio fekk di besøk av sjølvaste Alice Cooper. Han tok seg ein golfronde å signerte ein gråstein på hål nummer 2, før án reiste te Skånevik på bluesfestival. Å, apropos Kiss. Ordførar Jorunn Skåden é på jakt itte flærre folk te golfkommunen sin. Hu oppfordra adle te å ha seg mest mulig i sommar, sånn at innbyggar nummer 5000 komme i 2010. Den heldige nye sveibuen vil få gratis tomt, å adle i formannskapé ská sitta barnavakt itte tur. Så har du án Petter så har flytta inn i nytt hus på Vikse. Han sjøtta ikkje penger. Midt i finanskriså, uten ei Terrakrona på konto fleska han te å kjypte Vibrandsøynå. Àn la 17 kommunale millionar på boré for å sikra seg badeplassen på Matlaug. Det må væra den globala oppvarmingå án har i tankane, eller så é det ein nye bompengestasjon på Bakarøybronå. For i Haugesund får me snart grønne kryss på hjernen. Kor du enn bevege deg om du skal fylla

bensin eller besøka ei tante blir du kryssa av. Det é ikkje sikkert me blir et gram lykkeligare om veiene blir litt breiare hist å her, men praktisk é det jo. På Karmøynå stakkars, har di fått grønne kryss begge veier, men nå ská di endeligt få tunnel te fastlanné. Den ská ó gå begge veier, å det é rett før di bjynne å hola án ut, hvis derr då ikkje ligge nåken pottaskår i veien. Tidligare blokkonge fra Skeisvang, skjoldabuen Gunnar Knalltøffe Andersen, slapp i sommar ut ei feiande flotte plata om Utsira, å nå går án rondt å håpa på å få ein liten veistubbe oppkalt itte seg der ute. Àn syns det é litt sjittligt at barra Hanne Krogh ská få ei gata i Haugesund. Tabloiden i Karmsundsgatå har kommen ut litt anorektiske i sommar. På den andra siå har di jo spart skogen for trer, å leserane for giftige trykksverta. Ellers har jo adle media som vanligt hatt et stort forbruk av agurkar, så sånn sett har jo sommaren vore like seg. Itte ein litt tronge start på sesongen, har Effkåhå bjynt å komma i sigé. Nå smaka det fuggel på Måkeberget, å lagé klistra ballane i mål både hima å vekke, akkurat så di aldri sko ha gjort nåke aent. Det lokta opprykk longe vei, å Suren é blie så ei lerka. Så har du hu teater Amalie. Der har du tøtta så vett ka hu vil. I mai gjekk hu hen å gifta seg med fotballentusiasten å høyremannen Arve Kambe, sjølsagt te store oppstandelse i media. For å toppa heile driten har gemalen nå tenkt seg på Stortinget. Det é ikkje te å komma fra at me nå é midt inne i valgkampen, så i det stora å heila handla om taburettar. Dei så blir stemt inn får seg fira gyldne år på Løvebakken med egen stol, frynsegoder å historiske status. Sjøl uten politikarforrakt, å med et snev av godvilje, vett jo adle at det mesta så blir servert i valgkampen é sprøstekt valgflesk, krydra med fagre ord å blanke løggen. Plenklipperane é kommen på salg, men endå ei stonn kan me kanskje oppleva nåken fløyelsmyke kveldar, å nyta et glass tempererte rødvin på terrassen, før bladene dette av trernå. Om det blir rødgrønne eller andre høstfargar i år vil jo visa seg ganske snart. Godt valg folkens. PS: Det vá ein av musikerane te Bjørn Eidsvåg så kom for seint te bussavgangen neste dag itte ein konsert. Àn unnsyldte seg med at án hadde glømt å bestilla legging.


- REGIONENS MULIGHETSUTVIKLER

steinariversen.no

HAUGALAND VEKST

FOKUSOMRÅDER NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL KOORDINATOR STEDSUTVIKLING PROSJEKTUTVIKLING ETABLERERSERVICE Haugaland Vekst jobber med næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Vi har som mål å bidra til verdiskaping på Haugalandet, samt legge til rette for god kontakt mellom det offentlige og næringsdrivende. Kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira samt Rogaland Fylkeswww.haugaland-vekst.no kommune er eierne av Haugaland Vekst.

HAUGALAND VEKST KARMSUNDGATA 51 NO-5531 HAUGESUND TLF 52 01 08 10

Småbekymret? Da lever du lenger – Med tanke på å bli gammel er det bedre å ha et litt forhøyet angstnivå enn å ikke ha noen symptomer på angst. Men det er heller ikke bra å ha veldig mye angst, sier Arnstein Mykletun, postdoktor ved Hemilsenteret, UiB. Mykletun og hans forskningsgruppe utførte nylig verdens største befolkningsstudie med oppfølging. Ved å følge 62 000 deltakere så gruppen at lettere angstsymptomer var assosiert med forlenget levelader. Men gruppen har ikke regnet ut hvor stor forlengelse det er snakk om enda. Mykletun tror at sammenhengen mellom lett angst og økt levealder skyldes at folk som stadig er småurolige for at noe farlig skal skje, oftere tar tak i sine andre helseproblemer, sier Mykletun til universitetets nettavis.

“Barn og unge treng gode støttespelarar”

Me søkjer verksemdsleiar, psykolog og helsesøstre

Teneste for barn og unge i Bømlo kommune er ei felleseining som består av PPT-tenesta og helsestasjonen. Det er ei fleirfagleg teneste med psykologar, spesialpedagogar, logopedar, helsesøstre og jordmor. Bømlo kommune er med i Modellkommuneforsøket. Me søkjer verksemdsleiar for Teneste for barn og unge, psykolog i fast 100% stilling i PPT-tenesta og helsesøstre frå 01.11.09.

Bømlo kommune

Vil du vera med? Sjå www.bomlo.kommune.no.

Søk innan 14. september på nettsida: www.bomlo.kommune.no JOBB & NÆRING

25


DHR utvider på markedskommunikasjon DHR Reklamebyrå øker kapasiteten på kommunikasjonsrådgivning, og har knyttet til seg Espen A. Devold (36) som rådgiver. Devold kommer til DHR Reklamebyrå fra Rapp Collins DDB i Oslo. - Rådgivning innen kommunikasjon, markedsanalyse, krisehåndtering lokalt, regionalt og internasjonalt er noe våre kunder etterspør. Den internasjonale markedserfaringen Espen Devold har utfyller den kompetansen vi har på huset fra før, sier daglig leder i DHR, Harald Rasmussen til Jobb & Næring. I Rapp Collins DDB har Devold hatt ansvar for kunder som Aker Brygge,Vitusapotekene og Grilstad og har jobbet med et bredt spekter av kommunikasjonsutfordringer fra salgsutløsende kommunikasjon, markedsplaner og internkommunikasjon til kommunikasjonsrådgivning for ledergrupper. Utdannelsen er internasjonal. Etter å ha studert marketing og internasjonalisering ved BI i Ålesund ble det to år med fransk språk og internasjonal økonomi ved Distriktshøgskolen i Halden. Devold tok Bachelorgrad i Business

Administration ved Suffolk University i Boston og Madrid. Han avsluttet studiene med en Mastergrad i internasjonal business ved ESC-Grenoble Graduate School of Business i Frankrike. - I forbindelse med mastergradstudiet oppholdte jeg meg i Shanghai i 3 måneder hvor jeg skrev min hovedoppgave innen merkevarestrategi for norsk laks i Kina, forteller Devold, som er en språkmektig herre som behersker engelsk og fransk flytende, spansk bra, og også har god kjennskap til tysk og kinesisk. Før han startet i Rapp Collins DDB var han Head of Marketing i Adidas Retail Europa i Tyskland og har tidligere vært Global Retail Marketing Manager i Helly Hansen. - Det lå vel i genene at det måtte bli noe med klær, sier han, og viser til at familien Devold gjennom 135 år drev en av Norges største tekstilfabrikker i Langevåg ved Ålesund. - Men først og fremst er det spennende å jobbe med internasjonal markedsføring for kjente konsern som Adidas, Helly Hansen og

Kavli. I Adidas i Tyskland hadde jeg ansvar for 120 Adidas forretninger i hele Europa. Jeg ledet et internasjonalt markedsteam med 15 medarbeidere fra 8 forskjellige land. Det gir god innsikt i hvordan man får medarbeidere med ulik bakgrunn og kultur til å arbeide sammen. Også i Helly Hansen i Moss jobbet jeg internasjonalt og hadde ansvaret for et globalt forhandlernett, sier Devold. Espen Devold var en meget god volleyballspiller på 80 og 90-tallet. I tillegg til å være på juniorlandslaget ble han kåret til Norges beste junior i sin årsklasse tre år på rad. - ”Hobbyen” nå er mer forretningsrelatert. I noen år har jeg drevet Gourmet Norge AS, et selskap hvor vi tar sikte på å importere spesielle viner. Vi håper på å få innpass på Vinmonopolet neste år. Men dette blir ”deltidshobby”. Nå satser jeg på å være rådgiver for næringslivet på Haugalandet. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med teamet i DHR. Byrået har allerede en solid posisjon innen kommunikasjonEAJ7D

HL8C@KPFEK@D<

M`\id\[f^]fid\i]i\dk`[\e `ee\edXi`k`d\c\bkiff^XlkfdXjafe ;Xkk\ij\cjbXg\kk`cMXjje\j^ilgg\eÆMXjje\jD9:fejlckXekj8J#\i\k m\ci\efdd\ikbfejlc\ekj\cjbXg`ee\e\c\bkif]X^\kd\[d\i\ee *'‚ij\i]Xi`e^%M`_Xilk]µik\c\bkif$f^XlkfdXjafej[\j`^ek`c[\Õ\jk\ kpg\i]Xikµp%

›Bfejlc\ekm`ibjfd_\k›;fbld\ekXjafe›JkXik\ik\^e`e^\i›@&Fc`jk\i›=D<8 nnn%mXjje\j%ef

26

JOBB & NÆRING


srådgivning med både Ruth Larsen og Harald Rasmussen. Jeg tror min kompetanse og den de besitter utfyller hverandre veldig bra slik at vi kan fortsette å være blant de aller beste på kommunikasjonsrådgivning på vestlandet, sier Espen Devold til Jobb & Næring.

Helse Miljø Sikkerhet Av Per Frøkedal, Bedriftssykepleier /HMS- rådgiver, Haugaland HMS

Personalomsorg ved kritiske hendelser. I sommer var jeg på ferie i Thailand og besøkte ferieparadiset Khao Lak. Dette var et utrolig vakkert sted. Under oppholdet kom jeg i kontakt med en norsk pensjonist som hadde vært i området da tsunamien rammet dette stedet. Han presenterte meg for en mann fra stedet som hadde mistet kona og alle barna sine under tsunamien. Hvordan går det an å leve videre etter å ha mistet alle i den nærmeste familien, spurte jeg? Han flyttet inn til oss og bodde der i flere måneder, svarte den norske pensjonisten jeg snakket med. Mat, drikke, omsorg og nærhet var det aller viktigste de første dagene. Det var og viktig å få være med å lete etter savnede. Det ble også rikelig tid å snakke sammen om det fryktelig som hadde hent. Etter en tid ble det og viktig å få være med å bygge stedet opp igjen. Mannen har nå stiftet familie igjen og har barn på ny. Minnene om tragedien som rammet han, har han alltid med seg. Og han har våget å satse på å ha et godt liv på tross av alt det vonde som har hendt han. Ingen på Khao Lack hadde noen gang tenkt at de kunne rammes av en flodbølge. Slik er det for oss alle. Ulykker skjer ikke oss, eller kan det skje oss???.

Stranda ved Kaho Lac

Som bedriftssykepleier kommer jeg ofte i kontakt med mennesker som opplever kritiske hendelser som ulykker, tap av helse og plutselig død. Jeg tror, som medmenneske og hjelper, at det er vanskelig å sette seg inn i hvordan mennesker opplever en slik hendelse. For å kunne gi ansatte hjelp etter en kritisk hendelse er det viktig at bedriften har tenkt gjennom på forhånd hvilke kritske hendelser som kan ramme deres bedrift.

Espen A. Devold har sterk bakgrunn i internasjonal markedskommunikasjon, og begynner i DHR i september. Vin er en av hans store lidenskaper.

Beredskapsplan Min anbefaling er at alle bedrifter lager en beredskapsplan. Beredskapsplanen er en oversikt over hvem som gjør hva når en kritisk hendelse skjer i

en bedrift. I akuttfasen er det livreddende førstehjelp og gode varslingsrutiner som er viktige. Det er politiet som har ansvar for å varsle pårørende etter dødsfall. Politiet bruker ofte presten i dette arbeidet. I oppfølgingsfasen er viktig at bedriften sørger for å ta vare på den som har vær utsatt på en kritisk hendelse på en god måte. Min erfaring er at når en har vært rammet av en kritisk opplevelse er nærhet, og omsorg det viktigste en kan gi personer de første dagene etter hendelsen. I denne fasen kan vi som kolleger gjøre en viktig jobb. De som har opplevd en kritisk hendelse må så tidlig som mulig etterpå få komme sammen med familien. Vi som kolleger kan støtte den ansatte med å vise forståelse, skape trygghet og beskytte den ansatte mot omverden. I prosedyrer om mediehåndtering ved kritiske hendelser står det klart hvem som skal uttale seg til media. Dette er viktig da vi vet at ansatte som har vært utsatt for kritiske hendelse er et yndet intervjuobjekt som trenger ro og må få slippe å gi uttaleser til media om hvordan de har det og hva de føler. Kollegastøtte Slik jeg opplever mennesker som har vært utsatt for sterke opplevelse på jobben, kan kollegastøtte være en god måte å gi støtte og hjelp i den vanskelige tiden etterpå, når minnet om det som skjedde kommer fram gang på gang. Kollegastøtte er en arbeidskollega som følger opp en ansatt som har vært utsatt for en kritisk hendelse. Deres viktigste oppgaver er å være sammen med sin kollega den første tiden, å hjelpe til med praktiske ting som å følge til legekontor, politiet o.l. Som kollegastøtte er det viktig å være lyttende og støttende den først tiden etter en kritisk hendelse. Det er viktig at den ansatte får holde kontakt med jobben. Mange kan ha nytte å komme i jobb så tidlig som mulig og andre trenger en lengre pause fra jobben. Det må ikke forventes full arbeidskapasitet før etter en tid. Haugland HMS kan bistå bedrifter med å lage beredskapsplaner, gjennomføre kriseøvelser, gi undervisning i kollegastøtte og gi oppfølging av ansatte etter en kritisk hendelse.

JOBB & NÆRING

27


På kryss & tvers Energiprodusenten

Oslo Tema

Berette Avmagret

Bibelnavn

Drett

Selvpinere

Umistelig

Vekst

FAVORITTEN

Kryssordverkstedet nr 33

Forsvarlig

Leder Egen Navn Grunnstoff

Slektning y

Skjelve Uvilje L i k t

Org.

Kort

2 Tre Sammensmeltet K r e t s

Prefiks Interj.

Ullen

Navn Vesentlig Varsel

Bønn

Bud

Reporter

Fangstfolk

Dempe

Foto: Geir Øyvind Gismervik.

Stoff

B

Følgelig Morenen

Tau

1

Iling

Fl.m.

Adv.

Slektning Tid (nyn.)

Navn

Sang

Upålitelige

3

Planten Pausen Tone

Illustratøren

Ibsenfigur

Varm Søt

5

Pålegg

Sjarm

Konj. Fyr

Like

Nazikorps

Anorektiske

Meget sterkt Øyeblikket

Tillate

Besvær

Overhoder

Navn

Blomst

6

4

Deig

Via

Nedbør

K o n j.

Maling

Plass. Homogen

8

Plass.

Vrimle

7

Lever Trekkplaster

Brøkdel L e t t

Sær

Leverte

Kirke Sug!

Første

Sangene Part Presset

Handle Orgeldel

Drett Øy

Fjellsiden

Dagros

Org.

Unnselige

Kjem. symbol

Virke

Vakker

Hellig

Adkomstmulighet Gli (omv)

Kulde

Bivuakk

Voks Rest

Drive

Pron.

Over

Arvestoff

Ideologi

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Navn:

VINN 10 FLAKSLODD

FAVORITTHOBBY: Å jobbe er kanskje ikke en hobby, men jeg trives veldig godt med å jobbe med markedsføring. Stå på ski i sol og skikkelig pudderføre er også en favoritt.

FAVORITTSKUESPILLER: Mathew McConaghey FAVORITTBOK: Likte godt Da Vinci Koden. FAVORITTSANGER: Madonna FAVORITTMAT: Dessert! Italiensk vaniljeis med sjokolade biter

Adresse: Kryssord RUTH LARSEN

Vinner av forrige utgaves premie: John Aambø, Sveio Vi gratulerer!

Løsningsordet var: GRINDE 28

FAVORITTLEDER: Av de jeg har mulighet til å uttale meg om må det være eier av Caiano, Kristian Eidesvik. En utrolig raus person som er veldig flink å dele kunnskap og samtidig vet å sette pris på mangfoldet av kompetanse hos sine medarbeidere.

FAVORITTLAND: Italia

Finn løsningsordet ved å sette sammen bokstavene i de gule rutene og send dette til: kryssord@jobbognaering.no (husk navn og adr.) eller send via post til: DHR Reklamebyrå AS Postboks 1915 - 5508 Karmsund. Innen 15. sept.

Løsningsord:

FAVORITTEGENSKAPER: Ærlighet, lojalitet, rettferdighet, engasjement og positivitet

FAVORITTPOLITIKER: Pass

Glatte

Forbigått

Birgitte Velde, 31, daglig leder i designbyrået Team Seven AS. Eier 50% av Team Seven AS igjennom Seven Holding AS. Resterende 50% er eid av Caiano AS. Samboer med Gunnar Hammer.

JOBB & NÆRING

FAVORITTBIL: Drømmer om Audi Q7, men liker også godt vår nåværende bil, en Volkswagen Touran.


signature for good.

Montblanc

· www.montblanc.com · www.unicef.org

This Meisterstück Edition has been specially created to support the Montblanc charity initiative to help UNICEF to give children the opportunity to read and write. Part of the proceeds will go to UNICEF education programmes, with Montblanc guaranteeing a minimum donation of US$1.5 million worldwide.

Haraldsgaten 93 5501 Haugesund tlf. 52 70 03 50 - fax 52 70 03 55 - butikken@lervikur.no

JOBB & NÆRING

29


Siden sist Teamwork fungerer ikke Ny forskning viser at bedrifter kaster bort pengene når ansatte jobber i gruppe. Gruppearbeid på arbeidsplassen er langt dårligere enn sitt rykte, er konklusjonen til doktorgradsstudent Brian Due ved Københavns Universitet. I et nytt forskningsprosjekt slår han fast at konflikter, latskap og prestasjonsangst er faktorer som gjør at gruppearbeidet ofte ender resultatløst, skriver Dagbladet.

historier fra privatlivet, er noen av de klassiske fellene i teamwork, påpeker Due.

Handelshøyskolen BI er av lignende oppfatning.

– I det moderne samfunnet har vi sett oss så blinde på ideen om de fantastiske egenskapene ved teamwork at vi har innført det helt ukritisk, sier han til dansk LOs ukeavis. Få arbeidsplasser arbeider systematisk med å få til bedre samarbeid mellom medarbeidere, mener Due. Prestasjonsangst, maktkamp, passive deltakere, lave ambisjoner og det å gi opp for lett er andre problemfelt knyttet til gruppearbeid.

– Teamarbeid og teambygging har vært hypet og overmarkedsført i over 30 år, og bedriftene har kastet bort fryktelig mye tid og penger på denne arbeidsmetoden, sier han til Dagbladet. Effekten er at spesialisters kompetanse ofte blir redusert, hevder han.

Avsporing

Vi glemmer hva vi skal si i iveren etter å høre andres forslag, og vi blir avsporet av

Utbrent etter ferien? Kroppen trenger tre ukers sammenhengende ferie for å komme ned i hvilepuls. Stressforskere er bekymret over at mange splitter opp ferien gjennom året. Har du nettopp kommet hjem fra ferie, men føler deg mer stressa og uopplagt enn uthvilt og full av ny giv? Grunnen kan være at du ikke har sørget for en lang nok ferie. Trenger tre uker

Ifølge stressforskere hjelper det lite å ha tre ukers ferie så lenge disse tre ukene splittes opp i flere bolker. For kroppen trenger minst tre uker sammenhengende ferie for å rekke å koble skikkelig av. - All forskning viser at det tar tid før kroppen å gå ned i hvilepuls. Ideelt sett bør man sette av en uke bare på å gire ned, før man kan ta fatt på rolige ferieaktiviteter som for eksempel reising i 1-2 uker. Såpass med tid trenger man før man er sulten på å gå i gang igjen, sier forsker Bjørg Åse Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til Nettavisen. Men lang nok ferie er ikke bare viktig for motivasjons del. Det er rett og slett helseskadelig å ikke sørge for en skikkelig avkobling hvert år.

30

JOBB & NÆRING

Overmarkedsført

Noe å lære

– Teamarbeid må læres for at det skal være nyttig. Noen må gi fra seg makt og ansvar – og det er det ikke alle som har vilje til, påpeker

Førsteamanuensis Jan Ketil Arnulfved ved

Nye oppgaver for Gassco Olje- og energidepartementet har bedtGassco om å etablere en arena med formål å øke anvendelse av naturgass til industrielle formål i Norge. På en slik arena kan industribedrifter lettere se hvilke muligheter som åpner seg ved å ta i bruk gass. Industriaktørene sikres dermed tilgang på kompetente ressurser innen tilgjengelighet på gass, gasstransport og gasskvalitet, sier direktør i Gassco, Thor Otto Lohne i en kommentar på Gasscos hjemmeside. Industrien tar i bruk naturgass når de ser at dette er lønnsomt og ønskelig. Rammen for forumet vil derfor i hovedsak være diskusjon og modning av kommersielle industrimuligheter. Gassco er operatør for store deler av gassinfrastrukturen på norsk sokkel, inkludert prosesseringsanleggene på Kårstø og Kollsnes. I tillegg har Gassco en rolle som infrastrukturutvikler som innebærer helhetlige vurderinger ved nye gassinfrastrukturløsninger. Gassco har i dag etablerte møteplasser og relasjoner med alle rettighetshavere på

Direktør Thor Otto Lohne i Gassco.

norsk sokkel, men ikke en tilsvarende arena for dialog med nedstrømsaktører. Oppgaven med å etablere en arena for industrien er således en forlengelse av nåværende oppgaver.


Hva venter vi av valget? Vi har utfordret en del lokale næringslivsledere til å svare på en del spørsmål som har relevans til årets Stortingsvalg. Her er spørsmålene og hva de enkelte har svart.

1. Har årets valg egentlig noen betydning for din bedrift? 2. I tilfelle ja, hvilken sak eller hvilke saker vil du nevne? 3. Hvem er best egnet til å lede Norge ut av finanskrisen; Jens, Erna eller Siv? Rune Furseth Stilling: Adm.dir Bedriftens navn: Suldal Transport AS Bransje: Transport

livspolitikken og som dermed tar tak i de sakene vi er opptatt av vil få min stemme ved valget.

Arne Haldorsen 1. Er veldig usikker på hva faktiske endringer et eventuelt regjeringsskifte til høsten vil gi, og derigjennom også veldig usikker om årets valg egentlig har noen betydning for vår bedrift.

Stilling: Adm.dir Bedriftens navn: Ølen Betong AS Bransje: Industri

1. Ja, vi trenger en ny Regjering som er

2. Samferdselssatsing. Økt satsing på vei

mer industri & næringsvennlig.

og ras/veisikring. De fleste parti har dette ”høyt på listen” i år, men på dette området må det Vesentlige midler til og en må tenke langsiktig og totalitet i gjennomføringen (tenke hele vegstrekninger, ikke stykkvis som nå/ tidligere).

2. Rammevilkårene for næringslivet, rette

3. Usikker.Tror ikke finanskrisen er noe vi kan bli ledet ut av. Dette er internasjonalt betinget og tror markedet sørger for dette selv

1. Ja, vi er en bedrift i kraftig vekst og har ansatt 9 nye medarbeidere i inneværende år. Rammevilkårene bestemmes av regjeringen og valget har således en viktig betydning.

Per Sigurd Velde Stilling: Daglig leder Bedriftens navn: Per Velde AS Bransje: Maritim, IT.

på skjemavelde, forenkle byråkratiet, fjerne formueskatten, styrke politiet,

3. Finanskrisen er et globalt problem slik at verken Jens, Erna eller Siv kan styre dette, men både Erna og Siv klarer det like godt som Jens når det gjelder AS Norge

Hege Skogland Mokleiv Stilling: Daglig leder Bedriftens navn: Permanor as Bransje: Fryselager

Frank Vikingstad Stilling: Administrerende direktør Bedriftens navn: Sysco Bransje: IT

På tross av at næringslivet på enkelte områder ønsker et regjeringsskifte, mener jeg dessverre at vi ikke har en bedre kandidat til landets øverste stilling enn Jens Stoltenberg. Erna Solberg har ikke de riktige kvalitetene for å kunne styre og representere landet ute i verden. Det frykter jeg blir de borgerlige partienes ”planke” 14. september.

1.

Dersom jeg er 100% ærlig og litt ”politisk ukorrekt”; nei jeg tror nok egentlig ikke at valget vil få nevneverdig betydning for min bedrift.

2.

2. Redusert arbeidsgiveravgift og mer effektiv forvaltning av pengene som brukes til innovasjon. Begge tiltakene vil være med å opprettholde flest mulig arbeidsplasser og sikre videre vekst.

Uansett: - Saken om en eventuell fjerning av formueskatt på arbeidende kapital vil være viktig for mange bedriftseiere. - Regjeringens finanskrisepakker har vært store, men har ikke ført til tilstrekkelig økning i bankenes vilje til å låne ut penger til investeringer innen næringslivet. Jobb nr. 1!!

3. Det partiet som har den beste nærings-

3.

For all del: Ikke Siv!

1. Politikk og valg har alltid betydning.Vi er som alle andre avhengige av stabile og gode rammebetingelser. Forutsigbarhet er vel det som er av størst betydning. 2. Et land og dets ledelse må skape verdi gjennom å legge til rette for verdiskapning. I dag fremstår det som det meste handler om forvaltning og fordeling av en enorm pengebinge og vern og oppbygging av en stadig sterkere offentlig sektor. I lys av dette mener jeg at de viktigste politiske sakene handler om utdanningspolitikk samt en aktiv, forutsigbar og langsiktig næringspolitikk for å sikre fremtidig verdiskapning og konkurransekraft. Av enkeltsaker vil jeg også nevne høyhastighetstog over Haukeli. Det er sørgelig at Norge er et av to land i Europa som ikke har tatt tak i en av vår tids viktigste samferdsels, miljø og næringspolitiske saker. Jeg er overbevist om at dette vil være av avgjørende betydning for vår region mhp vareflyt, tilgang til kompetanse og attraktivitet.

3. Hvem er best egnet til å lede Norge ut av finanskrisen; Jens, Erna eller Siv? Ben Bernanke.

JOBB & NÆRING

31


Prosjektleder Linda Merete Strand og Svein Jarle Aasen i Teknolab Nord¬Rogaland ivrer for å stimulere teknologiinteressen hos elever på Haugalandet.

Vil stimulere barns interesse for teknologi Norske barn er flinke til å reprodusere kunnskap. Men når det gjelder å vurdere, analysere og bruke kunnskapen i riktig sammenheng henger vi etter i internasjonalt, sier prosjektleder Linda Merete Strand. Debatten om norske elevers kunnskapsnivå går høyt. Frykten for at vi skal tape konkurransen i det globale, teknologiske kappløpet er stor. Tidlig stimulanse av elevenes teknologiinteresse betegnes som viktig. Linda Merete Strand mener Teknolab er et viktig redskap i den sammenheng. Den første TeknoLab’en så dagens lys på Madlavoll skole i Stavanger. Bakgrunnen for etableringen var et ønske fra foreldrene om å bidra til å heve kvaliteten på undervisningen til elevene innen realfag. Målsetningen var å gi elevene optimale muligheter for optimal læring, ved at skolen tok i bruk nye og mer moderne undervisningsverktøy. Et annet viktig poeng ved etableringen av TeknoLab’en var at foreldrene i sterkere grad enn tidligere kunne bidra med sin kompetanse, slik nettopp innføringen av Kunnskapsløftet forutsetter. TeknoLab’en ble et prosjekt der skole, hjem, næringsliv og kommune kunne samle alle gode krefter og

32

JOBB & NÆRING

i samarbeid gjennomføre et unik satsing på barn og ungdom. TeknoLab er i utgangspunktet et foreldreorientert prosjekt. Men det er skolen selv som styrer bruken av utstyret. Ledelsen ved skolen må sørge for at utstyret blir tatt med i undervisningsplanene for de enkelte trinn. Foreldrene bidrar med sin kompetanse til å gjennomføre opplæring og ide-dugnad i bruk av utstyret. Syv skoler

Nå er det Teknolab’ er på syv skoler i NordRogaland; Gard og Håvåsen i Haugesund, Fløgstad og Sauda videregående i Sauda, Skudenes og Kolnes i Karmøy og Imsland i Vikedal. 12 skoler har søkt om ¨f¨å hver sin TeknoLab, som koster 150.000 kroner. Der er problemet. Penger til denne satsingen er ikke lett å finne. Parallelt med arbeidet med å få flere TeknoLab’er til skolene, jobber Linda Merete Strand med å skaffe sponsorer til First Lego League (FLL) i Haugesund-regionen. Hun er styreleder i Teknolab NordRogaland som representanerer hele Haugalandet, og som jobber for å bygge opp flere Teknolab’er i vår region.I tillegg er hun prosjektleder for gruppen FLL-Haugesund.

First Lego League

First Lego League er en teknologiturnering og et rekrutteringsprosjekt for barn og unge i aldersgruppen 10-16 år. Hensikten er å stimulere barns interesse for teknologi og fokusere på samarbeid og prosjektarbeid. Oppdraget gis på samme dag til lag over hele verden. Lagene har 2 måneders forberedelsestid før turneringsdagen 7.november Vinneren av FLL Haugesund går videre til den Skandinaviske finalen. - Konkurransen tar utgangspunkt i en robot produsert av Lego, som kan programmeres til å utføre ulike handlinger. I 2009 er tema ”smart move”, og målet er å tenke ut energisparende transportmiddel. Tilsvarende arrangementer arrangeres i 39 andre byer i Skandinavia på samme tidspunkt, sier Linda Merete Strand. I fjor fikk den lokale FLL-turneringen stor medieoppmerksomhet, men i år avhenger arrangementet av at det blir tilstrekkelig sponsorstøtte. _ Vi mener dette er et viktig tiltak som regionen og bedriftene får glede av på sikt. Derfor håper vi bedrifter som ser verdien av å stimulere teknologiinteressen hos de unge, kan bidra til at vi får gjennomført arrangementet i år også, sier Linda Merete Strand.


Nye ansatte, uten ü ansette? Manpower Professional rekrutterer medarbeidere til høyere nivüer og leier ut konsulenter med spisskompetanse

Manpower rekrutterer medarbeidere til faste og midlertidlige stillinger i offentlig og privat sektor. Vi har og god erfaring med bemanning til store og smĂĽ prosjekter.

VĂĽre spesialomrĂĽder er: U Engineering U Finance U IT U Medical U Management for hire U Professional recruitment

VĂĽre spesialomrĂĽder er: U Timeskriver og personalkoordinator U Dokument- og kostkontroll U Diverse kontor og administrasjon U Bank, finans og forsikring U Ă&#x2DC;konomi og regnskap U Industri, produksjon og lager U Butikk, salg og service

Manpower Professional: U John-Steinar Pedersen â&#x20AC;&#x201C; 909 41 939 U PĂĽl Danielsen â&#x20AC;&#x201C; 957 75 500 www.manpowerprofessional.no

Manpower Bemanning: U Carina Ringen â&#x20AC;&#x201C; 974 19 520 U Sølvi Enoksen â&#x20AC;&#x201C; 905 53 077 U Elina Ozola â&#x20AC;&#x201C; 469 41 281 www.manpower.no

Gard Foreldrelagsbarnehage er en 3 avdelings foreldreeid andelsbarnehage med 50 barn i alder 0-6 ĂĽr.3VĂĽre hovedsatsningsGard Foreldrelagsbarnehage er en avdelings foreldreeid omrĂĽder ermed MI (mange sosial kompetanse. andelsbarnehage 50 barn intelligenser) i alder 0-6 ĂĽr.og VĂĽre hovedsatsningsomrĂĽder er MI (mange intelligenser) og sosial kompetanse.

e e GARD FORELDRELAGSBARNEHAGE

GARD søker FORELDRELAGSBARNEHAGE fra 01.10.2009 etter vikar for søker fra 01.10.2009 etter vikar for

PED.LEDER PED.LEDER Stillingen gjelder foreløpig frem til 01.08. 2010,

Stillingen gjelder foreløpigfor frem til 01.08. 2010, med stor mulighet forlengelse. med stor mulighet for forlengelse.

VI KAN TILBY Lønn/pensjonsordning i henhold til PBLs regulativ. 6 ukers ferie. Planleggingstid/kurser m.m. En barnehage med flotte barn, og et trivelig miljø! For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Hanne Marit Norman, tlf. 52 71 26 12, gardbarn@start.no Søkad sendes: Gard Foreldrebarnehage, Skeisvollsvn. 46, 5518 Haugesund, innen 31.08.2009. (Søknader og attester blir ikke returnert) Politiattest mü fremlegges ved tiltredelse. Vi har ogsü behov for RINGEVIKARER, ta kontakt per telefon. 0 0 0 0

SALG T E R O GJ PP! KU

mobler

10-70%

kontor e d g n e m n e a p avslag

Interiørforum

2AGLAMYRVEIENs0OSTBOKS (AUGESUNDsTLF WWWINTERIORFORUMNO

JOBB & NĂ&#x2020;RING

33


Haugesundregionens Næringsforening (HN)ʍœLLiÀÊvœÀÊ}œ`iÊÀ>““iۈŽFÀÊvœÀʘCÀˆ˜}ψÛiÌʜ}ÊvœÀÊÕÌۈŽˆ˜}Ê>ÛÊÀi}ˆœ˜i˜ÊUÊ6ˆÊiÀÊ«>À>«ÞœÀ}>˜ˆÃ>͜˜i˜ÊvœÀʘCÀˆ˜}ψÛiÌʜ}ÊLi`ÀˆvÌi˜iÃÊÌ>iÀ©ÀʜÛiÀvœÀʜvvi˜Ìˆ}…iÌi˜ÊUÊ6ˆÊœLLiÀÊvœÀÊFÊLi`ÀiʘCÀˆ˜}ψÛiÌÃʜ“`©““iÊUÊ6ˆÊÎ>«iÀʓ©Ìi«>ÃÃiÀ œ}ÊLÞ}}iÀʘiÌÌÛiÀŽÊ«FÊÌÛiÀÃÊ>ÛÊLÀ>˜ÃiÀÊUÊ6ˆÊ…i«iÀʓi`i“ÃLi`ÀˆvÌiÀÊܓÊÃÌ©ÌiÀÊ«FÊÛ>˜ÃŽiÀʈʜvvi˜Ìˆ}ÊLÞÀFŽÀ>̈ÊUÊ6ˆÊiÀÊiˆ`Ê>ÛʜÛiÀÊÓääÊÃ̜Ài]Ê Ã“Fʜ}ʓiœ“Ã̜ÀiÊLi`ÀˆvÌiÀÊÃ>“ÌÊ£™ÊœÀ}>˜ˆÃ>͜˜iÀʈÊÀi}ˆœ˜i˜ÊUÊ6ˆÊÌÀi˜}iÀÊyiÀiʓi`i““iÀÊvœÀÊFÊLˆÊi˜`>ÊÃÌiÀŽiÀiÊUÊ6ˆÊۈÊۈ`iÀi‡Ê̈ÊLi`Àˆv̇ i˜iÃʜ}ÊÀi}ˆœ˜i˜ÃÊLiÃÌiÊU Vi bygger regionen

Hovedsamarbeidspartner:

Partnere:

Sponsorer:

I midten, adm. dir i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide, flankert av (t.v.) Geir Østebøvik, Imenco. adm.dir. Frank Vikingstad i Sysco og avd. banksjef Jarle Haug Pettersen, Nordea, som er HNs partnere. Bak adm.dir. Olav Linga, Haugaland Kraft, som er HNs hovedsamarbeidspartner.

Vi bygger regionen webside: ÜÜÜ°…˜ˆ˜vœ°˜œ] e-post: «œÃÌJ…˜ˆ˜vœ°˜œ]Êtelefon: xÓÊä£ÊänÊ{ä


Nytt kurstilbud på Haugalandet! I tillegg til Norsk Gassenter sine nåværende kurs kan du fra høsten også ta kurs innen HMS og kvalitet. For komplett oversikt over gasskurs se: www.norsk-gassenter.no.

Nye kurs for høsten 2009: Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Obligatorisk 40-timers kurs i arbeidsmiljø for verneombud og mellomledere. Praktisk kurs med mange gode tips for bedring av arbeidsmiljøet. Karmøy | 2+2 dager | kr 7 500 | 07.-08.09. + 29.-30.09. Karmøy | 2+2 dager | kr 7 500 | 18.-19.11. + 09.-10.12.

Bedriftstilpasset opplæring Vi kan tilby alle våre kurs spesialtilpasset til din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Mer informasjon / påmelding: Kurstelefon: 934 48 987 E-post: kurs@teknologisk.no Faks: 22 86 53 39

HMS for ledere

Metodekurs i sikker jobb analyse (SJA) Et prosessrettet kurs der du får en introduksjon til de ulike fasene av SJA. Du gjennomfører et SJAcase med veiledning og evaluering av prosess og utøverrolle. Kurset bygger på OLFs anbefalte retningslinjer for sikker jobb analyse. Karmøy | 1 dag | kr 4 900 | 21.10. Karmøy | 1 dag | kr 4 900 | 19.11.

Tilpasset deg som er ledere med arbeidsgiveransvar. Tilfredsstiller kravene til dokumentert HMS-opplæring for arbeidsgivere iht. arbeidsmiljøloven. Spesielt fokus på leders rolle i bedriftens HMS-arbeid med vekt på verdiskapning, konkurranseevne og bærekraft. Karmøy | 1 dag | kr 5 200 | 08.10. Karmøy | 1 dag | kr 5 200 | 06.11.

Risikoanalyse i praksis

Innføring og øvelse i risikoanalyse. Et prosessorientert metodekurs hvor deltakerne gjennomfører en risikoanalyse etter grovanalysemetoden og får veiledning og evaluering av prosess og utøverrolle. Kurset bygger på NSOs faghefte Risikoanalyse. Karmøy | 2 dager | kr 7 500 | 19.-20.10. Karmøy | 2 dager | kr 7 500 | 17.-18.11.

Se alle våre kurs på www.teknologisk.no eller kontakt oss på tlf: 934 48 987 e-post: kurs@teknologisk.no

Fritt kort og fri kortbruk for ungdom/studenter For mer informasjon, kontakt banken i dag! Ta kontakt med ditt nærmeste bankkontor og bestill kortet. Du kan også kontakte oss på telefon 03240 eller via e-post til post@haugesund-sparebank.no. På vår hjemmeside holder vi deg orientert om hva som er aktuelt i banken til en hver tid: www.haugesund-sparebank.no.

Haugesund Sentrum – Amanda Storsenter – Gard Senter – Bømlo Sandeid – Skjold - Vikedal/Imsland - Ølen - Tysvær

JOBB & NÆRING

35


Synspunkt Av Harald H. Løland, Sauda Vekst A/S

Velkomne til Sauda

Det naturlige stedet for stillingsannonser Størst opplag Lavest kontaktpris Kontakt: Eva, eva@dhr.no eller Jan Åge, jan@dhr.no

Frå kontorpulten min i Sauda ser eg rett bort på Sauda stadion. Nyrestaurert for 15 – 18 millionar kroner, med kunstgras og tartandekke som berre innbyr til aktivitet. Det fine er at ungdomen ( i alle aldrar) har tatt anlegget i bruk, mest heile døgnet. Frå kontorpulten min i Sauda ser eg rett bort på Sauda stadion. Nyrestaurert for 15 – 18 millionar kroner, med kunstgras og tartandekke som berre innbyr til aktivitet. Det fine er at ungdomen ( i alle aldrar) har tatt anlegget i bruk, mest heile døgnet. Friidretten, som har vore langt nede i Sauda dei siste åra, ser og ut til å ha fått ein opptur. Eg har latt med fortelja at mellom 20 og 40 stk. har dukka opp på friidrettstrening, faktisk midt i fellesferien. Eit kvart nytt tilbod som skaper aktivitet er positivt for ein kvar kommune. I Sauda har utbygginga i Svandalen, båthavna, golfbanen og sist no stadion, synt at dette er tilfelle. Særleg synleg blir det med oppføring av nye hytter i dei ulike dalføra i kommunen. Utan nemnde aktivitetar ville ikkje pågangen vore tilsvarande høg. Nye hytter medfører tilførsel av folk utafrå, ikkje minst frå sentrale deler av Haugesundsregionen, auka handel og auka aktivitet. Var det nokon som sa – alt heng saman med alt? Korleis står det så til med næringslivet i Sauda? Eg vil påstå det igjen er rom for ein viss optimisme. Smelteverket - Eramet - har auka produksjonen vesentleg og alle permitterte er attende i full jobb. Dette er gode signal som har smitteeffekt til andre deler av næringslivet. Eg må i den samanheng ein liten tur attende til Sauda stadion. Produksjonen på smelteverket gir nærområda utafor fabrikkområde mulighet for tilgang på oppvarma vatn. I samarbeid med kraftprodusenten Elkem har dette vatnet i fleire år gitt Sauda sentrum snøfri gater vinterstid. Røyrsystem for å halda stadion fritt for snø er på plass og no er målet å få kopla vatnet på, slik at aktiviteten på stadion kan halda fram, også om snøen ligg metertjukk utafor gjerdet. Dette gir Sauda den unike muligheten at fastbuande og tilreisande kan nytta skianlegget i Svandalen, fotball og friidrettsbanen, samt Saudahallen (badeland) innafor ei reisetid på 15 – 20 minutt. Ta gjerne turen til Sauda for å sjå at så er tilfelle. Som dei fleste andre har eg hatt gode ferieveker. Nokre dagar nytta eg til ein tur i fjellheimen i nærområdet. Der kunne eg registrera at dei siste tiltaka for å gjennomføra Saudaprosjektet (vasskraftutbygging) er i avslutninga. Små inngrep som gir mykje energi og som i si tid skapte stor debatt er no for det meste på plass. Når ein no ser resultatet av dagens form for denne type utbygging, faktisk utan dammar og store inngrep, slår det meg at det må vera rom for meir utbygging av vasskraft i våre område. Det er behov for energi. Når ein i tillegg veit at vasskraft gir rein, fornybar energi, må det vera lov å føreslå at vi gløymer utsegnet om ”at all vasskraftutbygging er forbi”.

36

JOBB & NÆRING

Legetjenester - kort ventetid • Offshoreattester • Sjømannsattester • Førerkortattester • Attester innsatspersonell brann/redning • Arbeidsmedisinsk vurdering • Vaksinering www.haugaland-hms.no Tlf. 52 70 74 70

Husker du? Husk at vi er her for deg!

Personalhuset er et av Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi har erfarne og høyt kvalifiserte medarbeidere og tilbyr tjenester innen rekruttering, utvelgelse, personalutleie, omstilling og rådgiving. Vi er landsdekkende med over 300 rådgivere fordelt på 42 avdelinger spredt rundt i Norge. Bli kjent med oss -det lønner seg! Ta kontakt mer Personalhuset Haugesund på tlf. 982 95 143 eller les mer om oss på www.personalhuset.no


KVALITETSLEDERSKOLEN K LE KOL LE Nå også med studiepoeng – i samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Kvalitetslederskolen er utviklet spesielt for deg som har leder-/mellomlederfunksjon, og som jobber med kvalitetsrelatert arbeid innenfor leveranse av produkter og tjenester. Utdanningen passer også godt hvis du jobber med innovasjon og utvikling.

Gjennom Kvalitetslederskolen får du dokumentert din kompetanse. I tillegg danner skolen grunnlaget for EOQsertifi sering. Ved fullførte 6 moduler kan du oppnå 30 studie poeng fra Høgskolen Stord/Haugesund (HSH). Kvalitetslederskolen har ingen formelle opptakskrav.

Etter fullført skole skal du ha god helhetsforståelse for kvalitetsledelse. Du kan også velge å ta enkeltstående kurs.

www.kvalitetslederskolen.no Oppstart 1. september. Se alle våre kurs på www.teknologisk.no eller kontakt oss på tlf: 934 48 987 e-post: kurs@teknologisk.no

Den nye generasjonen glassvegger

Noreveien 12 c

-

5542 Karmsund

-

Tlf. 52 83 17 88

-

post@vgh.no

-

www.vhg.no

JOBB & NÆRING

37


Godt blikk for detaljer. Her: Matbilder fra Lothes Mat & Vinhus..

Selvlært fotograf med seilflylappen i lomma Bruk aldri alderen mot 19 år gamle Haakon Nordvik. Noen skyer stryker over hustakene, men ellers er Haugesund by badet i sol. Det er sommer og en rød Saab fra 1983 svinger inn på parkeringsplassen. - Går som ei klokke, tross høy levealder, sies det. Den mørkhårete karen bak rattet er 19 år, men har allerede opparbeidet seg et navn innen fotografmiljøet i Haugesund.

konfirmasjonspengenes hjelp et splitter nytt digitalkamera. Og mens han tar bilder – høyt og lavt - overlykkelig som han er – blir han kjent med noen erfarne fotografer som er på jobb den dagen. Om han vil se hvordan redigeringsprosessen går for seg? Klart det! Og ned til avisa det bærer. Slik vokser en liten fotografspire.

Tekst: CHRISTINE MYSEN

De hvite joggeskoa spretter opp trappene, etterfulgt av en energisk eim. Stiller seg i døra. – Klar? Spire

Historien er kort til nå. Året er 2004. Det er konsert i Haugesund, tusenvis har kommet for å se, deriblant en ung og lovende Fjellstemmenbu. I hånda holder han med

38

JOBB & NÆRING

Sommeren har gått med til diverse frilandsjobber. - Det har vært fullbooket, men det er slik jeg vil ha det. Vi spør om oppskriften.

- Knips, knips og knips, svarer han. Haakon Nordvik slipper å tenke før han svarer. - Ta masse bilder, legg ut på eget forum. Da får du kritikk fra både amatører og profesjonelle. Jeg har lært mye på den måten. Kjekt. Utrolig kjekt, faktisk. - Det er når alt klaffer; fargene, skarpheten – og lyset faller på rett måte! Når det blir akkurat sånn du så for deg.

Følger oppskriften

Bruksanvisningen blir lest fra perm til perm, en konsert blir til flere, og så smått begynner oppdragene å komme. I dag har han både Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Helse Fonna og VG på CV’n, med DHR Reklamebyrå som hovedoppdragsgiver for øyeblikket.

Derfor har Haakon Nordvik lagt ned mye tid og ressurser i hobbyen. Sparepengene har stort sett gått med til innkjøp av fotoutstyr for all slags vær-, og lysforhold. - Man kan ta mange gode bilder med et billig kamera. Men ikke uansett forholdene


rundt, da må du nok investere i litt mer, sier han. - Jeg kjenner faktisk ingen som ikke liker å fotografere, legger han litt ettertenksomt til. Nødlanding

En tilsynelatende vanlig januardag i år kommer den trofaste Saaben svingende inn foran DHR. Trappene tas i noen byks, det ytres et blidt hallo, før spørsmålene hagler.– Går det bra med deg? – Godt du er hel! – Panikk? Haakon Nordvik er ”center of attention”. I resepsjonen lyser førstesiden på Haguesunds Avis mot oss: ”Flyelev (19) nødlandet”. - Uff, det ble litt mye oppstyr, sier han. - Men det var dramatisk? - Tja, jo det gikk greit. Man slår nemlig av motoren i seilfly, det flyr ved hjelp av op-

Fotograf 1500 fot over havet: Haakon Nordvik trives i lufta. Nå har han seilflysertifikatet.

padgående luftstrømmer. Tingen var at den ikke startet igjen da jeg skulle ned, og det var heller ingenting å stige på. Det endte med nødlanding på et jorde på Moksheim. - Dramatisk nok. - Jo da. Veien videre

På grunn av fargeblindhet måtte Haakon Nordvik legge flygerdrømmen på hylla før den begynte. En svært så spennende kompensasjon har blitt seilfly. ”Der oppe” er et eventyr. - Et fantastisk sted å være. Hjertet slo noen ekstra slag på første solotur, men det er en herlig følelse bare å sveve av gårde. Overblikk over sjø og land, fjord og fjell, har gitt mersmak. Nå står PPL (småfly) – sertifikat for tur.

- Jeg håper å gjennomføre det dette året. Teorien leser jeg her hjemme, mens praksisen må tas utenbys, informerer han. Siviltjenesten på HSH er nettopp avsluttet. Nå skal han bruke året på flytimer, reising, muligens fallskjermsertifikat og jobben som fotograf. Et smil kruser over ansiktet. Han gleder seg. Så blir veien mer diffus. - Har tenkt å søke på arkitekthøgskolen, men har ikke bestemt meg helt. Fotografstudier? Nei, det blir nok ikke det. Hvis jeg skal ha det som hobby og fulltidsstilling – det kunne blitt litt mye. Men en over middels stor interesse vil det fortsette å være. Og kanskje alltid en jobb ”ved siden av”. Haakon Nordvik er bare så vidt i gang.


For en mer fremtidsrettet skipstransport

KVOC er en teknologi utviklet av Knutsen OAS Shipping for å redusere utslipp av oljedamp ved lasting av tankskip. I løpet av 2010 vil 18 skip være utstyrt med KVOC miljøteknologi

Knutsen OAS Shipping i Haugesund spiller en nøkkelrolle i det norske oljeeventyret og er et av Norges største og mest fremgangsrike rederier. Vår flåte består av 39 høyt spesialiserte skip for frakt av olje, gass (LNG) og produkt/kjemikalier, samt 11 nye skip i bestilling. Våre nær 1300 medarbeidere på sjø og land innehar kunnskap, kompetanse og erfaring som gir effektive operasjoner og bringer oss i front i utviklingen av ny teknologi. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran i alt vi gjør.

Smedasundet 40, 5529 Haugesund - NORWAY - tlf. +47 52 70 40 00 - www.knutsenoas.com


Fra løvebakken Av stortingsrepresentant Tore Nordtun, (Ap)

Kursstart HMS

Mer enn tomme ord Det nye kraftregimet består - som det gamle - av mange forskjellige elementer, men inneholder i dag seks hovedelementer. Det første er langsiktige, forutsigbare kraftavtaler. Det var en viktig del av det gamle regimet, og det er en viktig del av det nye regimet. Vi har klare forventninger til Statkraft. Innenfor EØS-regelverket har vi bedt selskapet arbeide for å møte industriens behov for stabil og langsiktig kraftforsyning. Og vi ser at det er inngått avtaler, for eksempel med Boliden i Odda og Eramet Fesil i Rana. I tillegg har andre kraftselskap som Vattenfall inngått langsiktige kraftkontrakter med industrien. Vi ønsker flere slike langsiktige og forutsigbare avtaler for vår kraftforedlende industri. Punkt nummer to er, nå som før, hjemfall. Vi har fortsatt hjemfall, men vi har innført det som kalles omgjøringsadgang for å komme EØS reglene i møte. Omgjøringsadgangen innebærer at industriens eierskap kan videreføres som deleierskap innenfor rammen av et offentlig eierskap. Industrien kan med andre ord fortsatt disponere kraften. Omgjøringsadgangen er minst like viktig for industrien som det gamle foregrepne hjemfallet og var et sterkt krav fra industrien. Verdien av omgjøringsadgangen er anslått til 15 milliarder kroner, så det er store verdier vi har valgt å bruke for å trygge våre industriarbeidsplasser. Det tredje elementet i kraftregimet er utleieordningen. Regjeringen har lagt fram et forslag som åpner for at vannkraftproduksjon kan leies ut for perioder på inntil 15 år. Vi vet at LO og andre ønsket 30 år. Det har også Arbeiderpartiets landsmøte vedtatt. Selv om det er ulike syn på utleieperioden, vil utleieordningen bidra til at industrien får mulighet til å sikre seg forutsigbar krafttilgang. Byggekloss nummer fire er ENOVA. ENOVA er statens instrument for å fremme energieffektivisering og utbygging av ny fornybar energi. ENOVA har så langt vært svært undervurdert som industripolitisk virkemiddel. Siden 2001 har ENOVA inngått kontrakter for over 10 TWh. Det er mye kraft. Til sammenlikning er den siste Sauda-utbyggingen på rundt 0,5 TWh. Under denne regjeringen har vi mer enn tredoblet støtten til ENOVA. Det gjør at vi nå kan realisere flere prosjekter til industrien. Det femte punktet er å øke produksjonen av kraft. Det handler om vannkraft – og etter hvert også vindkraft. Vi har også gitt konsesjon til gasskraftverket på Mongstad som nå er under bygging. Så kommer det siste punktet, og det er etableringen av et innkjøpskonsortium med industrien. Litt enkelt sagt er dette et slags samvirkelag for industrien hvor bedriftene går sammen for å forhandle fram langsiktige kraftavtaler. Vi ønsker å etablere en støtteordning under Innovasjon Norge som kan gi støtte til bedrifter som deltar. Støtten skal tilsvare skattefordelene som er gitt i Frankrike og skal være innenfor EØS-regelverket for bagatellmessig støtte. Støtten skal forbeholdes kraftintensiv industri innenfor treforedling, kjemiske produkter og metaller.

Kursprogram Høsten 2009 09.09.2009

HMS grunnopplæring

17.09.2009

Utvikling av topp team

21.09.2009

Helse og mestring, for langtidssyke

30.09.2009

Lovpålagt HMS-opplæring for ledere

07.10.2009

Nettverksgrupper for ledere

13.10.2009

Risikoanalyse, Sand

15.10.2009

Kommunikasjon og coaching

19.10.2009

Skift- og nattarbeid

21.10.2009

LØFT arbeidsmiljøet!

21.10.2009

Medarbeidersamtalen (LØFT)

27.10.2009

Førstehjelp

27.10.2009

Risikoanalyse, Ølen

05.11.2009

HMS-konferansen 2009

10.11.2009

Risikoanalyse, Haugesund

12.11.2009

Dataergonomi

18.11.2009

HMS grunnopplæring

09.12.2009

Oppfriskningskurs i HMS

Foreleserne har solid praktisk erfaring i HMS-arbeid

Se vår kurskatalog: www.haugaland-hms.no Haugesund: Kirkegaten 101/103 tlf.: 52 70 74 70 - fax: 52 70 74 71

Vårt mål er nå som alltid å sikre og videreutvikle arbeidsplassene i kraftforedlende industri. Dette jobber vi med hver dag! JOBB & NÆRING

41


K^b³WaZgZg`nhiZc

@dciV`idhhe€iZaZ[dc/*',*)***

6c_V@#;_Zaa]Z^b

DaZEZiiZg<g^cY]Z^b

GjY^c;g³naVcY

?VccZ>gZc=VchZc

=^aYZ\jc6#CdgYh`d\

6HHiZga^c\!;gV``V\_ZgYkZ^Zc-.!**+(;³ggZh[_dgYZc! Ia[/*',*)***!;Vm/*',*)*+%!hVa\5VhhiZga^c\#cdlll#VhhiZga^c\#cd


BEDRIFTSPROFILEN

Glassmester Kalland ble startet i 1976 av Oddvar Kalland, som fortsatt er eier og i dag har med seg ni ansatte. Foran fra venstre: Arne Borgø, Tor Kleppe, Karl G. Snarheim. Bak fra venstre: Svein Jacobsen, Kjetil Mosdal, Reidun Kalland, Oddvar Kalland og Jostein Baardsen.Terje Ek var ikke tilstede.

Mer enn glass Haugesunds eldste glassmesterforretning ligger nord i Strandgaten. Glassmester Kalland ble startet i 1976 av Oddvar

ligheter når kjøkkenet skal fornyes. – Vi forhandler også hagestuer fra Glasa og rekkverk i glass og stål fra PKS forteller Snarheim, - rekkverkene kommer i moderne design og passer like godt ute som inne.

våre www.kallandglass.no. Med linker til våre leverandører finner du god informasjon om både kjøkkenløsninger, rekkverkene og hagestuene i tillegg til vår glassmestervirksomhet.

Kalland, som fortsatt er eier og i dag har med seg ni ansatte. Alt innen glass og litt til

I dag finnes mange muligheter og forskjellige løsninger når det gjelder glass. Glass kan også ha samme isoleringsevne som en vanlig vegg, og brukes i stadig større grad når det er behov for å slippe mer lys inn enn tradisjonelle vinduer. Samtidig er det i dag mulig å bruke glass som holder solens forskjellige skadelige stråler ute. Glassmester Kalland fører alt innen glass, fra isoleringsglass, via solskjerming og til varmedempende glass, for å nevne noe. - Vi er først og fremst en vanlig glassmester, sier Karl Gustav Snarheim, - glasset får vi fra de største leverandørene i Europa. I tillegg til glassarbeider tilbyr Glassmester Kalland en rekke andre produkter og tjenester. Snarheim har vært i firmaet i ti år, og sammen med han startet firmaet opp med salg av kjøkken og kjøkkenfornying. Det er det svenske merket Creoform som forhandles, og som gir mange mu-

Tilpasningsdyktige

- Det er ikke mye hos oss som er standard, sier Karl Gustav Snarheim, - her er vi tilpasningsdyktige og tilpasser alt etter kundens behov. Kundene våre er alt fra små privatkunder til store bedrifter over hele Haugalandet. Hos oss får kundene alt fra enkeltglass til 20 kroner og oppover, men også hjelp til de mest omfattende jobbene. I forbindelse med oppussingen av svømmehallen i Haugesund har vi nettopp skiftet alle glassene i vest til soldempende sikkerhetsglass med høy energisparing. Vi tilbyr også døgnservice, og stiller opp hver eneste dag året gjennom ved skader.

Dette er Glassmester Kalland: • Startet i 1976 av Oddvar Kalland • Butikk i Haugesund med avdeling på Åkra • Totalt 9 ansatte • Alt innen glass • Fasettsliping av speil og glass • Kjøkkeninnredning og fornying • Garderobedører • Trapperekkverk i glass og stål • Hagestuer • Gitter, lås og låsservice • Døgnvakt

Avdeling på Åkra

I avdelingen på Åkra som Glassmester Kalland overtok fra Karmøy Glass for to år siden, drives samme virksomhet i tillegg til produksjonsarbeid innen forskjellige former for sliping av glass og kanter, som den eneste mellom Bergen og Kristiansand. - Det er bare å komme innom, eller ringe, sier Snarheim. Dessuten finnes mer informasjon om det vi driver med på nettsidene

Glassmester Kalland AS Strandgaten 195, Haugesund Vestre Karmøyveg 362, Åkra Telefon 52723470 www.kallandglass.no

JOBB & NÆRING

43


Teknologisk Institutt overtar Norsk Gassenter:

Gir gass på Karmøy Norsk Gassenter på Karmøy har fått ny eier. Teknologisk Institutt overtok like før sommerferien, og Norsk Gassenter blir nå et avdelingskontor for satsingen på Haugalandet. - Vi ser på dette som et brohode for en sterkere satsing i regionen. Under navnet Teknologisk Institutt Norsk Gassenter skal bedriften fortsette med de oppgavene de har i dag. Det betyr å ta det samme nasjonale ansvaret som de har tatt til nå med å legge forholdene til rette for økt bruk av gass i Norge. Men i tillegg vil de tilby den kurspakken som Teknologisk Institutt tilbys, sier direktør for virksomhetsutvikling i TI, Eivind Arne Fauskanger til Jobb & Næring.

med at strategiseminar med de ansatte i august, og var fornøyd medd et han så.

bygging er vi engasjert i en rekke prosjekter finansiert gjennom EU, sier Fauskanger.

- For oss betyr dette en viktig investering. Vi har i flere år samarbeidet med Høgskolen Stord Haugesund, blant annet om den populære kvalitetslederskolen. Det vil også bli hektisk kursaktivitet i lokalene her på Karmøy med HMS-kurs, HMS-kurs for ledere, grunnkurs innen arbeidsmiljø, og kurs i risikoanalyse. Dette er kurs Norsk Gassenters medarbeidere er kompetente til å gjennomføre. Vi regner derfor med at det etter hvert vil bli behov for øke staben på Karmøy, sier Fauskanger.

TI har røtter helt tilbake til 1917, og het tidligere Statens Teknologiske Institutt. De er i dag et Oppgave er å hjelpe bedrifter med å videreutvikle kompetanse og teknologisk innsikt. Med fokus på praktisk anvendelse av forskningsresultater, er TI et faglig bindeledd mellom forskning og industri.

Tekst og foto: ODD-ATLE URVIK

Avdelingen på Karmøy blir det femte i TIkontoret i Norge. Fra før er teknologisk institutt etablert i Oslo, Kongsberg, Ågotnes og Stavanger, i tillegg til at de har en avdeling i Stockholm.

Teknologisk Institutt har rundt 220 ansatte i Norge, mens Norsk Gassenter har 6 medarbeidere.

Fauskanger var på Karmøy i forbindelse

- I tillegg til å drive kurs- og kompetanseopp-

44

JOBB & NÆRING

Overtakelsen er godt mottatt av de ansatte i Norsk Gassenter, forteller daglig leer Torleif Østrem Olsen. - Vi var eid av over 30 aksjonærer, og etter hvert ble det klart at det måtte satses mer enn eierne var villig til for at vi skulle kunne gjøre den jobben vi ønsket.TI satte som en forutsetning at de skulle være eneeier dersom de skulle gå inn. Løsningen er etter mitt syn god for alle parter. Vi kan fortsatt gjøre den jobben våre tidligere eiere ønsket vi skulle gjøre, TI får etablert det brohodet de ville ha på Haugalandet, mens de ansatte både får trygget sine arbeidsplasser, og gjøre den jobben de ønsker å gjøre, sier Østrem Olsen til Jobb & Næring.


Mange muligheter på Utsira -Vi er nøkterne optimister, resultatorienterte og skal alltid ha døra åpen for kreative folk. Utsira er et unikt lite samfunn med mange ubrukte muligheter for økt verdiska-ping, et perfekt etableringssted for små bedrifter som jobber uavhengig av avstan-der! Det er sirabuen Bjarne Austrheim som sier dette til Jobb & Næring. Han tror at særlig yng-re folk kan tenke seg et liv på Utsira, der de kan leve et avstresset og mindre urbant liv. Øya er perfekt for barnefamilier. Den har moderne infrastruktur - samtlige husstander er i ferd med å få fiber. Kommunen har vedtatt å bygge en ny, moderne skole. I årene som kommer vil øy også ligge midt i smørøyet for satsingen på fornybar energi. Utsira Havstuer har hotellstandard, gode kurs- og konferansefasiliteter og en moderne restaurant. Leveres kvalitet, betyr ikke avstanden til land noe som helst, mener han.. Sammen med Geir Rusten og Rune Dramsdahl har Austrheim etablert selskapet Utsira Næringspark AS. Selskapet er for tiden godt i gang med ombyggingen av det gamle fryseribygget i Nordrevågen på Utsira til sitt nye formål. Planen er at næringsparken skal tas i bruk seinere i høst. -Vi jobber allerede med et par interessenter som er interessert i å etablere seg på Utsira og som vi ser på som spennende og artige deltakere i den nye næringsparken. Det fortel-ler at det faktisk er flere som ser at det også kan være fordelaktig å etablere ny nærings-virksomhet på øya vest i havet, forteller Austrheim. Skal generere

Bjarne Austrheim Sammen med Geir Rusten og Rune Dramsdahl har satset på næringsutvikling på Utsira.

fotfeste for sitt Sway-konsept, som i tidlig fase skal testes ut gjennom nye, landbaserte vindmøller og bunnfaste møller i havet rett utenfor Utsira. I industribygget i Nordvikvågen er det gode kaiforhold og godt med plass for små og store vindkraftaktører som ønsker å arbeide tett på havet og vinden. Og mens alle disse tyngre prosessene pågår, har Austrheim & Co fokus på egne muligheter. Selv har de tre eierne stiftet datterselskapet Utsira Smarthus AS, som er i ferd med å utvikle et konsept for bygging av modulbaserte, kompakte og rimelige småhus beregnet på fritidsbolig-, institusjons- og studentboligmarkedene. Virksomheten skal

-Vi er allerede i gang med vurderingen av flere prosjekter, både her på Utsira og ande ste-der i regionen, og har stor tro på at vi skal vinne en posisjon i markedet de kommende årene, fordi vi er gunstige på pris, tenker lavenergi og holder høy kvalitet, sier Austrheim og peker for øvrig på at næringsparken inngår i et tett samarbeid med Utsira kommune, Haugaland Vekst AS og Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har bidratt med en vesentlig finansieringsandel til satsingen.

Design for velvære Savos trendsettende sittekonsept Savo Flytende Vipp® gir deg frihet og bevegelse mens du sitter.

-Dere kaller næringsparken for ”Generator Utsira”….. -Er ikke det et godt navn? Hensikten vår er jo nettopp å generere nye aktiviteter, forklarer Austrheim og legger ikke skjul på at egennavnet ”Generator Utsira” også henspeiler på de storstilte planene som inkluderer øya i en framtidig storsatsing på offshore vindkraft. Mange tunge energiaktører har pekt ut havområdene vest for øya som en meget aktuell lokalisering for en av flere framtidige norske offshore vindparker. Dessuten arbeider Lyse Energi for tiden iherdig med å få

etableres i den store fryserihallen i løpet av høsten.

Savo Maxikon

30 år i bransjen

Design: Fredrik Torsteinsen og Svein Gusrud

Smedasundet 49 - 5528 Haugesund Tlf: 52 70 10 80 - www.karstenm.no

JOBB & NÆRING

45

JOBB & Næring aug 09  

Jobb & Næring August 09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you