Page 1

Foto: Kjell Strand

Gründeren på Veaslettå Han hatet lekser, men likte å ta i et tak. Møt Brian Sjøen, stillasbyggeren som elsker korsang og fotball og går sine egne veier. Side 12-13


Innhold: 5

Fokus på eierskap og faglig påfyll

6

FAVORITTEN: Anne Kristin Jordbrekk

6

SYNSPUNKT: Gründerånd inn i skolen

10

FRA LØVEBAKKEN: Då far skulle stella heima

15

Hvordan vokse i krisetider?

16

NYTT FRA NAV: Nyttige tips

18

SIDEN SIST

21

SYNSPUNKT: Vikingkongenes hjemland

22

Rogalands eneste båtmesse

27

SYNSPUNKT: Mens vi ventar

28

SYNSPUNKT: Når folk blir syke av jobben

28

SYNSPUNKT: Skip i opplag

30SYNSPUNKT: Fra CO2 frykt over til karbonforvaltning 31

JOBBFRUKT: Ildsjeler lager jul for enslige

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Fordivifortjenerdet… Annus horribilis- er 2008 blitt kalt. Før året er omme, er det mange som beklager at det i det hele tatt begynte.

boligkrakk og Glitnir og stakkarslige islendinger i bøtter og spann.

Det skal bli morsomt å lese historikernes vurdering av dette åttende året i det andre årtusen. I ettertid, mener jeg. Ekspertene som til nå har

Livet er for kort til å la seg dupere av dommedagsprofeter. Derfor ser jeg fram til denne julen mer enn på lenge. Ikke bare fordi den er lang og inn-

rådet grunnen har bommet så totalt at de ikke er

bydende, men fordi den er så fortjent.

til høre på. Da oljeprisen tippet 150 dollar fatet, spådde de mest fremtredende av dem at 200 dollar var rett om hjørnet. Nå ligger prisen på

Vi fortjener alle dette pustehullet etter et høstlig kaos som har snudd opp ned på vår lille, store verden. Vi fortjener disse dagene til å komme

rundt 40.

oss på. Lade batteriene. Lese annet enn død og fordervelseshistorier på avisenes førstesider.

Da finanskrisen truet Europa, sto selv statsministeren fram og sa at Norge er i en særstilling, så vi vil ikke bli rammet av denne krisen.

Selv skal jeg til fjells, med familie og det første barnebarnet. Sebastian. Jeg har alltid hørt at det skal være så flott å bli besteforeldre. Nå vet jeg

20-21 Rastløs ildsjel 24-25 Skal ”selge” Hydro på Karmøy

Mange har ment mye. Og tatt fryktelig feil Så derfor; vil historiens dom være at i 2008 ble verden ført inn i en langvarig depresjon? Var det starten på en ny ære, der ny, miljøvennlig te-

det. Det er helt sant. Det er mer enn sant. Jeg skal leke i snøen med ham, kjøre akebrett med ham, bære ham på skuldrene og se barneTV med ham. Helt til 2009 begynner.

knologi feide gammelt maskineri basert på fossilt

Det blir et spennende år. Men da er vi klare til

brensel av banen og gav jorden et nytt liv? Eller var det bare et blaff, en krise skapt av psykologi og fremtidsfrykt?

dyst. Da har vi bygget oss opp til å tåle de største utfordringene. Vi skaper våre liv selv. Bruk disse dagene godt du også. Du har fortjent det.

Det er mye opp til oss selv. I en travel medieverden lærer vi at ”bad news is good news”. I redaksjonslokalene i Dagens Næringsliv må de ha en stalinistisk tro på begrepet. I en periode gadd jeg

God jul- og lykke til.

ikke åpne avisa. Det var ragnarok og børsstup og

Friske forskningspenger

35 Fra ungkommunist i Sovjet til markedssjef i Haugesund Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk Design: Utgiver:

Høgskolen Stord/ Haugesund fikk 15.4 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske på maritim virksomhet og offshoreoperasjoner. Det utgjør en fordobling av HSHs forskningsportefølje og gir skolen, sammen med lokalt næringsliv, en utmerket mulighet til å bygge opp sin forskningskompetanse. Det er flott…

Egil Severeide, egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen Odd-Atle Urvik, odd-atle@dhr.no Irene Flatnes, irene@dhr.no DHR Reklamebyrås as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening

Salgsansvarlig: Salg: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Telefon: Hjemmeside: ISSN:

2

JOBB & NÆRING

FORDI: • Det vil dokumentere betydningen av næringsrettet forskning • Det er med på å bygge opp om regionens maritime klynge • Det kan bidra til øke vår internasjale anerkjennelse på dette næringsfeltet • Det kan bidra til å gjøre regionen mer attraktiv som Fou-arena

Eva Narheim, eva@dhr.no Jan Åge Matland, jan@dhr.no Opplag 50 000 P.B. 1915, 5508 Karmsund 52 84 54 84 www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830


Imenco, som ble etablert i 1979, er en anerkjent leverandør til offshore og maritime sektor. Hovedproduktene er de kjente Møllerodden-produktene for løfting og håndtering, fyllestasjoner for helikopter, og avanserte kamera til bruk over vann og ned til 6000 meters dyp. NUT, som ble en del av Imenco gruppen i august 2008, produserer luft - og metningsdykkesystemer til avanserte dykkeskip. Imenco, som er en av Haugesunds mest spennende ingeniørarbeidplass omsetter for MNOK 200 og har 70 ansatte.

N

Regnskapssjef

Arbeidsoppgaver - Overordnet regnskapsansvar for alle Imenco selskapene - Drift og utvikling av selskapets regnskapsfunksjoner - Mva refusjoner - Arbeid som naturlig hører inn under stillingen Ønskede kvalifikasjoner - Autorisasjon som regnskapsfører - Minimums 5 års relevant erfaring - Evne til å arbeide målrettet og systematisk - Selvstendig, nøyaktig, initiativrik og gode samarbeidsevner - Beherske engelsk skriftlig og muntlig For ytterligere opplysninger om stillingen kontakt Ellen Aursland på tlf.52 86 41 12 Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til: ellen.aursland@imenco.no. Søknadsfrist: 31.12.08

smart LIFTING & HANDLING

smart SUBSEA TOOLING

smart HELICOPTER REFUELING

N

Siv. ingeniører / senior ingeniører / konstruktører

Til utfordrende mekanisk design og prosjektering for kunder i inn - og utland, - offshore/skip/subsea. Svært gode utviklingsmuligheter. For ytterligere opplysning om stillingen kontakt Arne Kinn på tlf.52 86 41 03 eller mob. 906 23 813. Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til: ellen.aursland@imenco.no. Søknadsfrist: 31.12.08 For mer info: www.imenco.no

smart SURVEILLANCE CCTV

smart ENGINEERING

smart DIVING SYSTEMS

Imenco AS | Haugesund - Bergen | Stoltenberggt. 1 | 5527 Haugesund Tel. +47 52 86 41 00 |www.imenco.no

JOBB & NÆRING

3


Etne kommunen har ca. 3900 innbyggjarar, gode levekår for både unge og eldre og full barnehagedekning. Kommunen arbeidsplassar innanfor landbruk, mekanisk industri, varehandel, service og ulike tenesteytande næringar. Kulturtilbodet er godt og variert, med flotte tilhøve for sport og friluftsliv, m.a. for laksefiske. Administrasjonen er organisert etter tonivåmodellen, med ni resultateiningar og tre støtteeiningar. Einingsleiarane rapporterer direkte til rådmannen og inngår i rådmannen si leiargruppe. Tenestemålet er nynorsk.

Etne kommune har ledig 2 spanande og utfordrande leiarstillingar: EININGSLEIAR FOR PLEIE- OG OMSORG Eining for pleie- og omsorg har om lag 80 årsverk fordelt på Etne omsorgssenter og Skånevik omsorgssenter. Utdanning på høgskule-/universitetsnivå, gjerne innan helse-/sosialfag, er ønskjeleg.

EININGSLEIAR FOR DRIFT OG VEDLIKEHALD Eining for drift og vedlikehald har om lag 16 årsverk innan reinhald, drift og vedlikehald av kommunen sine bygg, vegar, kaiar og VA-anlegg. Utdanning som sivilingeniør/ingeniør innan bygg og anlegg eller anna relevant fagkrets/utdanning er ønskjeleg.

For begge stillingane gjeld: Sentrale arbeidsoppgåver: ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

Overordna personalansvar Overordna fagleg ansvar for tenestene Tilrettelegge for opplæring / kompetanseutvikling Utarbeide budsjettframlegg for eininga Økonomistyring / rapportering Sakshandsaming / Deltaking i prosjektarbeid Systemansvarleg HMS Delta på leiarmøte

Kompetanseprofil: ™ Relevant fag og leiarutdanning er ønskjeleg ™ God munnleg og skriftleg framstillingsevne, samt gode kommunikasjonsevner ™ Gode leiar- og samarbeidseigenskapar

Etne kommune kan tilby: ™ ™ ™ ™

Lønn etter avtale God pensjonsordning Flytte- og telefongodtgjersle Hjelp til å skaffa bustad.

Dersom du ønskjer fleire opplysningar om stillingane kan du kontakte rådmann Elling Hetland tlf. 53 75 80 20 / 90 20 88 49 eller leiar utvikling Steinar Mjelde tlf 53 75 81 22 / 90 76 37 93. Søknad med CV og rettkjende kopiar av attestar og vitnemål på norsk vert å senda til Etne kommune, Postboks 54, 5591 ETNE, eller firmapost@etne.kommune.no Søknadsfrist: 16.01.09

www.etne.kommune.no

4

JOBB & NÆRING


Fra venstre: Atle Strønstad, David Baumann, Kester Bunyan, Gerhard Feuersänger, Motoko Yoshida, Ivar Clausen, Solveig Hovda, Einar Søvik.

OPUS ARKITEKTER RUNDER 10 ÅR:

Fokus på eierskap og faglig påfyll De ville ha en solid konstruksjon i bunn. En visjon og et mål som alle de ansatte hadde et eierforhold til. Løsningen ble å la de ansatte selv få utarbeide firmaets målsetning og etiske regler – to nyttige verktøy som gjennomsyrer arbeidshverdagen. Hver mandag samles de ansatte hos Opus arkitekter for kort gjennomgang av samtlige prosjekter, herunder rapportering om fremdrift, bemanning og aktuelle utfordringer. Annenhver mandag drøftes andre saker eller tema som har betydning for kontorets produksjon og indre liv. Deretter er det fast kompetanseutvikling for de ansatte. - De ansatte er utvilsomt den største ressursen vi har. Vi kan ha et så høyt arbeidstempo vi bare vil, men aldri uten rom for faglig utvikling og påfyll av ny energi. Fokus på faglighet og rom for diskusjoner er helt avgjørende for at de ansatte skal trives i jobbene sine, utvikle seg og gjøre en god jobb, sier Ivar Clausen, daglig leder i Opus arkitekter. Satsingen på det faglige og relasjonsbyggingen i firmaet er blitt en del av rutinen. Clausen er sikker på at dette er en av de viktigste suksessfaktorene til firmaet.

Attraktiv arkitektbedrift Et av hovedmålene som de ansatte har utarbeidet er at Opus arkitekter skal være en attraktiv arkitektbedrift som tar samfunnsansvar. - I det legger vi å levere innovative tjenester av høy faglig standard og forene bærekraftig arkitektur med oppdragsgivers forventninger og behov, sier Clausen.

Ny eierstruktur Opus arkitekter as har det siste året fått en ny eierstruktur, noe som har medført at 10 av de ansatte har blitt en del av eierskapet.

- Ved å involvere de ansatte på eiersiden blir vi ikke bare en attraktiv arbeidsgiver, men vi lar også ansatte få en helt annen innflytelse over driften, sier Clausen. Opus arkitekter har helt siden starten i 1998 vært opptatt av relasjonelt samhold blant de ansatte og hatt fokus på

anerkjent både her i distriktet og i andre landsdeler og har også hatt flere oppdrag i ulike EU-land. - Til tross for et stramt arbeidsmarked i flere år, har vi faktisk aldri hatt problemer å rekruttere arkitekter. Dette mener vi henger sammen med det gode arbeidsmiljøet og de faglige ut-

et positivt arbeidsmiljø. Etter hvert som staben gradvis har vokst i takt med firmaet, har dette fokuset bare blitt større.

Tekst og foto: LIVALSAKERSANDE

- Vi skal ha det kjekt på jobb og bruke hverandres ulike ressurser i de ulike prosjektene. Dette teamarbeidet er utrolig viktig for oss. Vi tilstreber blant annet alltid at minst to arkitekter arbeider sammen på hvert prosjekt, både fordi dette er en kvalitetssikring i seg selv, men også fordi det er motiverende og lærerikt å arbeide sammen.

Opus arkitekter as er historien om to arkitektkon-

viklingsmulighetene for den enkelte, sier Clausen. - I staben vår har vi arkitekter både fra England, Tyskland og Japan. Dette internasjonale miljøet er utvilsomt en styrke for bedriften. Ivar Clausen drev tidligere arkitektkontor i Kopervik og har de siste årene vært daglig leder i Opus arkitekter. Han er også arkitekten

tor fra henholdsvis Sveio og Kopervik som i 1998 slo seg sammen og startet ny arkitektbedrift på Sjøhuset i Haugesund. Det begynte med 5 arkitekter og i dag teller

bak det spenstige navnet på bedriften. - Opus betyr kunstnerisk vitenskaplig arbeid og er etter min mening en god benevnelse på det vi driver med,

staben 16, deriblant 12 arkitekter. Arkitektbedriften er

smiler han.

Historien

StørstmellomBergenogStavanger Opus arkitekter as er i dag den største arkitektbedriften mellom Stavanger og Bergen og arbeider med ca. 100 ulike små og store prosjekter til en hver tid. Listen over oppdragsgivere er lang innenfor privat og offentlig sektor. Av private oppdragsgivere

Offshore as (rederikontor), Marine Aluminium as (nye administrasjons- og produksjonslokaler i f.m. flytting av bedriften) m.fl. Av offentlige oppdragsgivere nevnes Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nytt tilbygg

nevnes Totalinvest (diverse nybygg – se egne presentasjoner i dette nummeret), Caiano Eiendom as (flere hotell-, nærings- og boligprosjekter), Haugli

samt ombygging av eksisterende revmatismesykehus), Helse Fonna (diverse prosjekter) og Rogaland Fylkeskommune (nybygg, tilbygg og ombygging av

Eiendom as (hotell-, nærings- og boligprosjekter), Hagland Eiendom as (flere nærings- og boligprosjekter), Trygve Seglem (næringsprosjekter), Eidesvik

en rekke videregående skoler), Haugesund kommune (diverse prosjekter), Opplysningsvesenets Fond (restaurering av en flere presteboliger) m.fl.

JOBB & NÆRING

5


FAVORITTEN

SYNSPUNKT:

Av Prosjektmedarbeider Trine S. Bjerga

Gründeråndinniskolen Ungt Entreprenørskap Rogaland er organisert som en forening med egne vedtekter og eget styre. Foreningen er medlem av Ungt Entreprenørskap Norge og finansieres av 3 ulike departement, henholdsvis Nærings- og Handelsdepartementet (NHD), Kommunal og- Regionaldepartementet (KRD) og Kunnskapsdepartementet (KD). I tillegg har Ungt Entreprenørskap Rogaland lokale støttespillere / sponsorer som Rogaland Fylkeskommune, SpareBank 1 SR-Bank, Aarbakke Gruppen og TS Maskin. Ungt Entreprenørskap jobber i skjæringspunktet mellom skole og næringsliv. Vi ønsker å lære elever, lærere og skoler om de prosesser som foregår i næringslivet samtidig som vi ønsker å dra næringslivet inn i skolen.

Anne Kristin Jordbrekk, snart 40. Daglig leder ved Rogaland Ressurssenter AS. Gift med Arne, 2 barn; Helene 12 og Serine 5. FAVORITTEGENSKAPER:

Vi er derfor helt avhengige av å jobbe tett sammen med lokalt næringsliv. Tilbudet vi gir skolene er enestående i den forstand at ingen andre kan tilby opplæring i entreprenørskap fra barnetrinnet og helt opp til høgskole/ universitetsnivå. Dette gjør vi gjennom de mest kjente bedriftsprogrammene våre elevbedrift (grunnskole) – ungdomsbedrift (videregående skole) og studentbedrift (universitet og høgskole).

Engasjert, praktisk og godt humør. Forskning viser at elever som har arbeidet med entreprenørskap i skolen i større grad blir bedriftsetablerere i voksen alder. Tall fra Nord-Trøndelagsforskning (2005)

FAVORITTLEDER: Må bli min styreleder Bjørn Oddvar Madsen. Han har en utrolig evne til å se forretningspotensiale i det meste, og har lært meg

viser at 26,6% av elever som har drevet Ungdomsbedrift kun 1 skoleår, har etablert egen bedrift før fylte 30 år, gjennomsnittlig etablererhyppighet i befolkningen ellers er 7,5%.

utrolig mye.

FAVORITTPOLITIKER: Nelson Mandela

Av nye entreprenørskapsprogrammer kan nevnes ”Vårt Lokalsamfunn”. Her får elevene innblikk i og forståelse for hvordan en kommune er bygget opp, og hvor viktig samspillet mellom kommune, lokalt næringsliv og befolkningen er for byens velferd. Vi har også et program som heter ”Smart” som gir elever med en oppfinner i magen ”blod på tann”. Her skal elevene ut å spore opp reelle hverdagsproblemer i lokal-

FAVORITTHOBBY: Samvær med familie og venner.

miljøet, og finne en løsning. Programmet bygger opp under de kreative egenskapene alle barn har i seg. Forskning viser at barns kreativitet synker dramatisk i alderen fra 5 år og opp til 20 år. Dette forteller oss at noe av skolens innhold er tjent med å formidles gjennom kreative entreprenørskapsaktiviteter.

FAVORITTLAND: Har reist mye rundt om i verden, men de beste opplevelsene har jeg hatt på safari i Kenya.

FAVORITTSKUESPILLER: Anthony Hopkins

FAVORITTBOK:

Gründercamp er en av høstens store slagere i samarbeidet mellom skole og næringsliv. Flere tusen elever har landet over gjennomført entreprenørskap gjennom Ungt Entreprenørskap sitt konsept Gründercamp. Her bidrar lokale bedrifter med helt reelle problemstillinger fra sin arbeidshverdag, som elevene blir satt til å løse. Elevene blir drillet i kreative øvelser før oppstart, og kommer ofte opp med helt nye og uventa løsninger på problemstillingene. Dette handler om at nye, friske hoder, med en annen erfaringsbakgrunn enn bedriftene selv har, ser helt andre løsninger enn de som er oppe i problemstillingen til daglig. Fra elevene merker vi at de synes det er topp å bli ”tatt på alvor” i det virkelige arbeidslivet.

Leser akkurat nå en god bok; Øya av Victoria Hislop. Skolen bør i større grad orientere seg ut mot lokalt arbeids- og samfunnsliv, for i

FAVORITTARTIST(ER): Queen, Beth Hart og Vamp

gi elevene større kjennskap til og forståelse for sin framtidige rolle og funksjon i samfunnet. Det er også viktig for ungdommens motivasjon for skolearbeid, men ikke minst er det viktig for å bli bedre kjent med eget lokalmiljø og det å se muligheter for framtidig arbeid og verdiskaping.

FAVORITTMAT: Jordbær (og champagne)

Ungt Entreprenørskap Rogaland har kontor i Haugesund som skal gi skolene i NordRogaland hjelp til å få i gang og drive med entreprenørskap i opplæringen. For at vi skal nå vår målsetting om å nå ut til 25% av alle elever i Rogaland er vi helt avheng-

FAVORITTBIL:

ige av å samarbeide med lokalt næringsliv.

En stor, rask, miljøvennlig, sikker bil med automatgir… VI HAR ET TILBUD INGEN ANDRE HAR !

6

JOBB & NÆRING


11 nybygg

Knutsen OAS Shipping i Haugesund spiller en nøkkelrolle i det norske oljeeventyret og er et av Norges største og mest fremgangsrike rederier. Våre nær 1300 medarbeidere på sjø og land innehar kunnskap, kompetanse og erfaring som gir effektive operasjoner og bringer oss i front i utviklingen av ny teknologi. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran i alt vi gjør. Vår flåte består av 39 høyt spesialiserte skip for frakt av olje, gass (LNG) og produkt/kjemikalier. Flåten ledes av sjøoffiserer som er

blant de dyktigste i verden. Med 11 nye skip i bestilling har vi et stort behov for offiserer og mannskap i årene som kommer. Med korte seilingsperioder, ordnet fritid og moderne kommunikasjon kan man beholde kontakten med dem hjemme når man er ute. Alt dette gjør maritim utdannelse til et fremtidsrettet og spennende yrkesvalg. Kontakt oss for en spennende maritim fremtid!

HbZYVhjcYZi)%!**'.=Vj\ZhjcY"CDGL6N"ia[# ),*',%)%%%"lll#`cjihZcdVh#Xdb

JOBB & NÆRING

7


Haugaland Vekst jobber med nĂŚringsutvikling pĂĽ tvers av kommunegrenser. Vi har som mĂĽl ĂĽ bidra til verdiskaping pĂĽ Haugalandet, samt legge til rette for god kontakt mellom det offentlige og nĂŚringsdrivende. Kommunene Haugesund, TysvĂŚr, Bokn og Utsira samt Rogaland Fylkeskommune er eierne av Haugaland Vekst.

FOKUSOMRĂ…DER OKUSOMRĂ…DER ĂŠĂŠUĂŠ , -1/6 ĂŠ"", UUĂŠ, " , " "", /", , UĂŠ-/ -1/6 UĂŠ*,"- /1/6 UĂŠ / , ,- ,6 1 ĂŠ6 -/ĂŠUĂŠ,-1 /ĂŠxÂŁUĂŠ "‡xxĂŽÂŁĂŠ1 -1 ĂŠUĂŠ/ĂŠxÓÊä£ÊänÊ£äÊUĂŠĂœĂœĂœÂ°Â…>Ă•}>Â?>˜`‡ÛiÂŽĂƒĂŒÂ°Â˜Âœ

DeepOcean er en divisjon i Trico gruppen som er notert pü Nasdaq. Vi leverer undervannstjenester innen olje-, gass -og energiindustrien over hele verden. Divisjonen sysselsetter over 600 ansatte fordelt pü 10 DP-fartøy, hovedkontoret i Haugesund med avdelingskontor i UK, Nederland, Mexico og Brasil. I løpet av 2008 og 2009 vil vür flüte bli supplert med ytterligere 3 moderne fartøy som følge av økt aktivitet.

S T E I N A R

Divisjonen har en omsetning pĂĽ omlag 1,5 milliarder kroner. Med eksisterende og nye, spennende kontrakter hos blant annet StatoilHydro, ConocoPhillips, Petrobras, Technip og Diavaz, har DeepOcean gruppen en god ordrebok for de neste ĂĽrene.

I V E R S E N

DeepOcean har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsordninger, et godt velferdstilbud og legger stor vekt pü ü ivareta et trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi oppmuntrer til üpen kommunikasjon, kreativ tenkning og aktiv deltakelse. Vüre team bestür av lÌrevillige nyutdannede sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, sü her er det store muligheter for personlig utvikling.

REGNSKAPSSJEF Arbeidsoppgaver - Drift og utvikling av selskapets regnskapsfunksjon - Videreutvikling av struktur og rutiner for kontroll og regnskapsrapportering - Konsolidering, mĂĽneds- og ĂĽrsavslutning - Skatteplanlegging

Kvalifikasjoner - Relevant regnskapsutdanning, gjerne høyere revisorutdanning - Minimum 5 ürs relevant erfaring - Forretningsorientert med gode leder- og kommunikasjonsevner

REGNSKAPSMEDARBEIDER

R E K L A M E B Y R Ă…

Arbeidsoppgaver - Avstemming, bilagsføring og reskontro oppfølging - Remittering - Müneds- og ürsavslutning - Rapportering

Kvalifikasjoner - Autorisert regnskapsfører eller tilsvarende - Minimum 5 ürs relevant erfaring - Strukturert - Effektiv og nøyaktig

For ü søke pü stillingen se www.deepocean.no og vennligst benytt vürt elektroniske rekrutteringssystem. Søknadsfrist 31.12.08. Arbeidssted Haugesund. For ytterligere informasjon kan du kontakte Geir Tore Henriksen, Finance Director, 52 70 33 41 eller Milly Kallevik, Personell and Recruitment Manager, 52 70 33 22.

DeepOcean AS - Stoltenberggaten 1 - Postboks 2144 Postterminalen - N-5504 Haugesund - Telefon: 52 70 04 00 - Telefaks: 52 70 04 01 - www.deepocean.no

8

JOBB & NÆRING


Haugesundregionens Næringsforening (HN)ʍœLLiÀÊvœÀÊ}œ`iÊÀ>““iۈŽFÀÊvœÀʘCÀˆ˜}ψÛiÌʜ}ÊvœÀÊÕÌۈŽˆ˜}Ê>ÛÊÀi}ˆœ˜i˜ÊUÊ6ˆÊiÀÊ«>À>«ÞœÀ}>˜ˆÃ>͜˜i˜ÊvœÀʘCÀˆ˜}ψÛiÌʜ}ÊLi`ÀˆvÌi˜iÃÊÌ>iÀ©ÀʜÛiÀvœÀʜvvi˜Ìˆ}…iÌi˜ÊUÊ6ˆÊœLLiÀÊvœÀÊFÊLi`ÀiʘCÀˆ˜}ψÛiÌÃʜ“`©““iÊUÊ6ˆÊÎ>«iÀʓ©Ìi«>ÃÃiÀ œ}ÊLÞ}}iÀʘiÌÌÛiÀŽÊ«FÊÌÛiÀÃÊ>ÛÊLÀ>˜ÃiÀÊUÊ6ˆÊ…i«iÀʓi`i“ÃLi`ÀˆvÌiÀÊܓÊÃÌ©ÌiÀÊ«FÊÛ>˜ÃŽiÀʈʜvvi˜Ìˆ}ÊLÞÀFŽÀ>̈ÊUÊ6ˆÊiÀÊiˆ`Ê>ÛʜÛiÀÊÓääÊ Ã̜Ài]ÊÓFʜ}ʓiœ“Ã̜ÀiÊLi`ÀˆvÌiÀÊÃ>“ÌÊ£™ÊœÀ}>˜ˆÃ>͜˜iÀʈÊÀi}ˆœ˜i˜ÊUÊ6ˆÊÌÀi˜}iÀÊyiÀiʓi`i““iÀÊvœÀÊFÊLˆÊi˜`>ÊÃÌiÀŽiÀiÊUÊ6ˆÊۈÊۈ`iÀi‡Ê ̈ÊLi`ÀˆvÌi˜iÃʜ}ÊÀi}ˆœ˜i˜ÃÊLiÃÌiÊU Vi bygger regionen

œÛi`Ã>“>ÀLiˆ`ë>À̘iÀ\

*>À̘iÀi\

-«œ˜ÃœÀiÀ\

I midten, adm. dir i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide, flankert av (t.v.)adm.dir. Frank Vikingstad i Sysco og avd. banksjef Jarle Haug Pettersen, Nordea, som begge er HNs partnere. Bak adm.dir. Olav Linga, Haugaland Kraft, som er HNs hovedsamarbeidspartner.

Vi bygger regionen webside: www.hninfo.no, e-post: «œÃÌJ…˜ˆ˜vœ°˜œ]Êtelefon: xÓÊä£ÊänÊ{ä JOBB & NÆRING

9


FRA LØVEBAKKEN

Olav Akselsen, stortingsrepresentant (AP)

Då far skulle stella heima Dette har vore ein heilt spesiell haust for meg. Ikkje berre er det 20 år sidan eg fyrste gang gjekk inn dørene på Stortinget. Dette er også min siste haust som Stortingsrepresentant. Eg har delteke i min siste Trontaledebatt og i min siste Finansdebatt. Og for siste gang har eg vore med på å utarbeida budsjettet for det område som min komité har ansvar for.

CNC - OPERATØRER Delta Maskinering AS i Haugesund er en moderne produksjonsbedrift med 17 ansatte. Bedriften har gjennom en årrekke levert sine produkter og tjenester til det lokale, nasjonale og internasjonale marked, vesentlig innen offshore relaterte områder. Vårt hovedområde er maskinering i moderne CNC maskiner. Har du relevant yrkeserfaring og/eller fagutdanning - og kan tenke deg å jobbe hos oss, ta kontakt med Arne Hustvedt på T: 52 70 43 80 eller e-post: arne@deltamaskinering.no

For siste gang har eg og vore med på kongens middag for Stortingsrepresentantane. Og for første gang sidan 1984 var eg ikkje med på nominasjonsmøte i Hordaland Ap. Eg innrømmer ærleg at eg misunner dei som skal forsetta på Stortinget. Eg veit og at det blir ein tung dag når eg til våren går ut av dørene på stortinget for siste gang som representant. Eg har likevel ikkje angra avgjerda mi om

Delta Maskinering AS, Boks 4003, 5506 Haugesund T: 52 70 43 80 www.deltamaskinering.no

at no var det nok for min del. Eg har ein spanande jobb som ventar på meg i Haugesund, og eg gler meg til å ta fatt på nye oppgåver. Også privat har dette vore ein spesiell haust. Det som i utgangspunktet skulle vera ein enkel prolapsoperasjon utvikla seg diverre til noko meir alvorleg for kona mi. Ho vart lenka til senga, med behov for hjelp til alle gjeremål. Eg skal ikkje gå meir inn på det helsemesige her, bortsett for at me håpar og trur at ho skal bli fullt restituert. Men med tre ungar i alderen 6 til 12 år i huset og ei mor som sjølv trengte hjelp, måtte han far trå til. Eg måtte difor kasta inn handkle på jobb og finna fram kjøkkenhandkle i staden. Som vekependlar må eg innrømma at det ikkje har vore dei huslege gjeremål som har stått i sentrum. Når sant skal seiast har eg stort sett berre vore heima i helger og i ferie. Det å få ungane opp, laga frukost, smøra niste, få på dei klede og av garde til skulen var ei ny erfaring. Det same var det å stå for innkjøp og den daglege middagen. For ikkje å snakka om reinhald, klesvask, henting og bringring. Då eg forsto at eg måtte vera heime nokre veker, tenkte eg optimistisk at no skulle eg endeleg få gjort alt det eg elles ikkje fekk tid til. Eg skal ikkje legga skjul på at det i hus og hage er det som på byråkrat språk heiter eit vist etterslep. Endeleg skulle dette og hint utbetrast, men den gang ei. Det krev sin mann å halda eit hushald. Frå veninner av kona har eg fått ikkje så reint lite skryt. Men skjønar jo at det først og fremst skuldast total mangel på tiltru til mine evner og ikkje innsatsen. Når eg så har ymta frampå at eg også til vanleg pleier å stilla opp, har det merkeleg nok vore lite moralsk støtte å hent frå kona. Moralen får vel vera at det var på tide at også eg tok eit tak i heimen, og at mange gjer mykje utan å få den ros dei fortener.

ETR Elektro & Telecom AS har 24 medarbeidere og er etablert i egne lokaler i Norheim Næringspark. Vi leverer alle typer elektroog telecom installasjoner til privat personer og næringsliv på Haugalandet. Omsetningen i 2007 var på ca 22 millioner. Både kundemasse og oppdragsmengde er jevnt stigende, og vi søker derfor etter nye dyktig medarbeidere som kan befeste og styrke vår posisjon i markedet. Nye medarbeidere søkes for snarlig ansettelse;

• BAS / prosjekt-elektriker • Service-elektriker Vi kan tilby: • Varierte arbeidsoppgaver. • Konkurransedyktige lønnsbetingelser. • Gode pensjons- og forsikringsordninger. • Godt arbeidsmiljø. • Disponering av servicebil. Søknadsfrist er 5. desember 2008. Alle søknader behandles konfidensielt. Kontaktperson: Daglig leder, Helge Pedersen Tlf. 52 84 51 65 / 934 57 465 helge.pedersen@etr.no Søknaden sendes snarest til: ETR Elektro & Telecom AS Norevegen 30, 5542 Karmsund eller til helge.pedersen@etr.no

10

JOBB & NÆRING


BEDRIFTSPROFILEN

Daglig leder Karl Johan Jentoft (t.v.) og avdelingsleder i Stavanger, Steinar Due-Olsen foran det flotte industrianlegget hvor Westcon Løfteteknikk har etablert sin Stavanger-avdeling.

GJENNOMBRUDD I STAVANGER-OMRÅDET FOR WESTCON LØFTETEKNIKK:

Store kontrakter gir flere arbeidsplasser Etter etableringen av en egen Stavangeravdeling har Westcon Løfteteknikk (WCL) allerede inngått flere kontrakter som gjør at bedriften vil måtte øke bemanningen utover i 2009. Stavangerbasen er nå fullt operativ i en stor industrihall i Randaberg. Store arealer både inne i hallen og ute, samt gode havneforhold med dypvannskai, gjør at avdelingen ligger ideelt til for å betjene WCLs kunder offshore. - Flere kontrakter, blant annet den største i bedriftens historie til nå, gjør at vi ser det definitive gjennombruddet for oss i Stavanger-området. Det er bekreftelsen på at vår satsing her er riktig, sier daglig leder Karl Johan Jentoft i Westcon Løfteteknikk til Jobb & Næring. - Den ene kontrakten alene kommer til å gi oss en omsetning på 10 – 12 millioner kroner årlig de neste 6 årene. Legger vi til den omsetningen vi forventer de øvrige kundene i Stavanger vil omsetningen i den nyetablerte Stavanger-avdelingen i løper av 3 til 5 år være like stor som i Haugesund, hvor vi i år omsetter for ca. 105 millioner kroner, sier Jentoft.

tors Norge. Bakgrunnen for satsingen i Stavanger er at vi Både Due-Olsen og Karl Johan Jentoft er meget godt fornøyd med plasseringen i Randaberg. - De nye lokalene som vi har tatt i bruk er på 1350 kvadratmeter, og i tillegg disponerer vi ca. 7000 kvadratmeter uteplass, og kan få ytterligere arealer når det oppstår behov for det. Totalkonseptet vårt, som vi har innarbeidet i markedet over lang tid, vekker stor interesse blant våre kunder. Vi legger opp til å kunne betjene volumkunder 24 timer i døgnet når det er nødvendig. I tillegg ligger Stavangeravdelingen kun et par timer fra hovedkontoret og hovedlageret i Haugesund, slik at vi vil kunne bistå Stavangeravdelingen fra Haugesund dersom det oppstår ekstra behov, sier Jentoft. WCL har hovedkontor i Haugesund og er ledende i Norge på totalkonsept innenfor kraner og løfteutstyr så

ønsker nærhet til våre kunder. Vi har et meget konkurransedyktig totalkonsept, og etableringen her setter oss i stand til å betjene kundene i Stavanger-regionen enda bedre, sier Jentoft. Westcon Løfteteknikk startet i 1993 som en egen avdeling i West Contractors. I 1997 ble WCL eget aksjeselskap, og omsetter i dag for over 105 mill i året og har 72 ansatte. En av de viktigste suksessfaktorene til Westcon Løfteteknikk er at man har bygget opp en stab av medarbeidere som i stor grad er flerfaglige. Det gjør dem til en svært fleksibel totalleverandør ikke løfteteknikk. I løpet av det siste året har WCL etablert salgskontor i Bergen og avdelingskontor i Stavanger-området. I tillegg foregår en omfattende utbygging av hovedkontoret i Haugesund. I løpet av våren vil den være ferdig, og vi står da enda bedre rustet til å betjene kundene våre enn før, sier Karl Johan Jentoft.

vel onshore som offshore. WCLs totalkonsept dekker hele produktspekteret med sakkyndig virksomhet, salg og utleie av løfteutstyr fra anerkjente produsenter, samt kurs og opplæring i sikker bruk av løfteredskaper.

- Westcon Løfteteknikk er i ferd med å bygge opp bemanningen for å ta hånd om oppdragene som kommer. I dag har vi fire ansatte på anlegget her i Randaberg, men dette kommer til å øke kraftig i tiden fremover. I løpet av 2009 er det planen å ha rundt 15 ansatte her, forteller avdelingsleder Steinar Due-Olsen.

- I samarbeid med våre volumkunder videreutvikler vi stadig totalkonseptet vårt, slik at vi til en hver tid kan levere produkter og tjenester av den kvalitet kundene forventer. Vi har fra før langsiktige kontrakter i Stavanger med blant andre Dolphin AS og Maersk Contrac-

Grannesgt. 25, 5523 Haugesund Tlf: 52 70 42 00 Fax: 52 70 42 01 E-mail: wcl@westcon.no

JOBB & NÆRING

11


Foto: Kjell Strand

PORTRETTET

12

JOBB & NÆRING


Stillasbyggeren fra Vestsiå Brian likte seg på skolen, (”det va jo himla sosialt”) men kunne ikke fordra lekser. Når klassekameratene pugget

etanse, og de gav meg viktige innspill. Men det var i en fase da jeg hadde sterkt behov for sparringpartnere, de

på gutterommet, spilte Brian fotball eller bygget hytter. Etter ni års skolegang fikk han nok. Men han er stolt over en ting:

siste årene har jeg ikke hatt det behovet, og nå styrer vi oss selv, sier Brian Sjøen.

En tett plugg med kraftig, mørk manke og bestemte meninger sitter foran meg i et kontorlokale på Veasletta. Brian

Kun en eneste fraværsdag under hele skolegangen! Idrettsinteressert som han var spilte Brian Sjøen mange kamper i aldersbestemte klasser på Åkra, og han fikk

Grûnderen fra Vest Karmøy så tidlig et forretningskonsept han var temmelig alene om. En ide som var- og fortsatt er- sjelden vare i stillasbransjen: totalleverandør av stil-

Sjøen. En skikkelig gründer, som startet med to tomme hender og en liten slant penger, tjent som stillasbygger i

også med seg noen A-kamper. Kruttønna prøvde seg også som juniorspiller på Vard, med beskjeden suksess.

lastjenester.

Nordsjøen i slutten av 80-årene. Nå driver han et konsern med flere selskaper og har over

- Eg sleit med ein skade, med det seie jo adle så ikkje oppnår suksé på fotballbanen, sier Brian og slår seg på låret.

100 ansatte og et femtitalls innleide å ta vare på. Størst på sitt område i regionen, og temmelig upåvirket av finanskrisen.

Men trener, det gjør han. Fire fem ganger i uka, og maraton er blitt hans lidenskap. Sammen med en gjeng halvgamle løpsfantaster reiser han rundt til diverse hovedsteder og

Nåja, ikke helt…

tyner seg gjennom 42.195 meter. Han har løpt maraton i Berlin og Praha og neste år går turen til Italia.

Braien eller Brian? – Eg seie Braien, men mongje seie Brian. Du må huska på at eg e fydde i Amerika, sjøl om eg flytta te Åkra itta barra et halvt år.

Jeg har strategiske evner Enkelt fortalt: Brian Sjøen bygger stillaser, rigger stillaser

– Vi har godt med kontrakter neste år. Men vi merker bråstoppen i byggebransjen. Produksjonen av stillaser har falt dramatisk, og vi har vært nødt til å permittere et titalls

Nå bygger han seg opp ved å drive styrketrening sammen med A-lagsspillerne i Vea.

og demonterer stillaser. I tillegg lærer han opp montører. Han dekker hele verdikjeden. Andre i bransjen rigger og har i tillegg malere eller isolatører. Men ingen av dem

arbeidere i produksjonsavdelingen. Men jeg er evig opti-

-Tøffe greier, men det er SÅ deilig. Trening er mental

produsere stillaser selv. Det gjør Brian Sjøen for dem.

mist og tror vi skal klare brasene her på Haugalandet.

helse. Jeg hadde ikke klart meg uten, slår 39-åringen kategorisk fast.

Brian Sjøen er en propell, skal vi tro ryktene. Med på mye, og engasjert der han stikker hodet fram. Han bader

Men det var business vi skulle snakke om. Det er derfor

i Sævikjå hver søndag klokka 12 i vinterhalvåret (sammen med bl.a. Torodd Torkelsen, Åge Risanger og Terje Egeland), han synger i Kor i Vest og har en hellig stund med seg selv og gitaren hver lørdag morgen før familien har fått opp gluggene. Han elsker fotball og Liverpool og FKH

vi sitter på Brian Sjøens kontor i Stillasgruppens produksjons- og adminstrasjonslokale på Vea-sletta denne småkalde desemberdagen. Utenfor losser ansatte en trailer som kommer fra Bergens området med tonnevis med stillaser. Plassen er full av slike stillaser, men de skal snart

og er på kamp på Vea, Åkra og Kopervik når anledningen byr seg. Han er hovedsponsor i FKH, har lagt atskillige tusenlapper i kassen til Åkra IL, der han også er medlem i valgkomiteen. Og han har eierandeler i FKH-spillere gjen-

Tekst: EGIL SEVEREIDE

nom Haugaland Talentforvaltning, som har eier sammen med Arne Utvik og Ole Henrik Nesheim. Har vi fått med alt? Ja, så er han Arbeiderpartimann og litt skeptisk av natur. En sikker kilde i det offentlige apparatet lurte fælt på

- Vi samarbeider med mange av våre konkurrenter, sier Brian Sjøen og lister opp DF Group, Bjørge, BIS og Käfer. Alle med avdelingskontorer på Haugalandet. Det er hard konkurranse, men vi har funnet vår nisje, og føler vi har god kontroll. Vi går spennende tider i møte, men her på Vestlandet er vi heldige som har oljevirksomheten å lene oss på. På bordet foran ham ligger en brosjyre: ”Vi tar ditt prosjekt til nye høyder. Norges ledende totalleverandør”. - Det er viktig å sette seg høye mål. Jeg mener selv jeg har strategiske evner og leter hele tiden etter områder å forbedre oss på. Teknologiutviklingen i stillasbransjen er egentlig altfor liten, men vi har et sterkt fokus på å lete etter måter å gjøre ting mer effektivt på.

ut igjen, bedyrer Brian Sjøen. De er på mellomlagring før de skal rigges opp til nye oppdrag flere steder på SørVest-

– Engasjementet ditt i fotball, har det svart til forventningen?

denne karen ved første møte. Han rynket på nesen over det meste, og hadde bestemte meninger om hvordan ting skulle gjøres. Men når han først kom med på laget, ble

landet.

– Ikke før vi er i eliteserien. Jeg tror ikke folk er klar over hvor viktig det er for Haugalandet å få et eliteserielag i fotball. Det vil være et løft for hele regionen. For oss

han en drivkraft og bjellesau.

han i 1993 etablerte sitt eget firma har han hatt aksjemajoriteten i selskapet sitt. Nå eier han alt, unntatt 2.1 prosent av aksjene som innehas av produksjonsleder Gudmund Grindheim.

Han kommer fra enkle kår på Åkra. Faren var fisker i USA, men før han kunne stå på egne ben var Brian og familien reetablert på vestsida av Karmøy. Der vokste han opp med tre søsken i det han betegner som ” en god familie”. Måten han sier det på, levner ingen tvil om at han mener det.

Kraftpluggen fra Vest-Karmøy er herre i eget hus. Fra

På styresida har han i en periode hadde ekstern hjelp, og det angrer han ikke på.

som driver med business, ikke minst. Jeg kunne kontaktet mine kunder i Trøndelags-fylkene og invitert dem ned til oppgjøret mellom FKH og Rosenborg og i tillegg vist dem rundt på anlegget vårt. To fluer i ett smekk- godt for forretningen og godt for relasjonene, sier Brian Sjøen og sender en aldri så liten brannfakkel inn i den regionale andedammen.. - Karmøy-buen har litt mer vinnerkultur

-

enn haugalendinger flest, tror du ikke det?

Det var folk med strategisk og økonomisk komp-

JOBB & NÆRING

13


Boligsparing for Ungdom - BSU Spar skatt mens du sparer til bolig Er du under 34 år? - Nå har du mulighet til å spare til ny bolig samtidig som du får mindre skatt. Med BSU kan du spare inntil 15 000 kroner i året og 100 000 kroner totalt, pluss renter, t.o.m. det året du fyller 33 år.

Lånefordel. - BSU-sparing gir deg rett til lån til boligformål til meget gunstige betingelser dersom du oppfyller vanlige krav til sikkerhet og betalingsevne. Kontakt oss. - Du kan kontakte oss på telefon 03240 eller via e-post til post@haugesund-sparebank.no.

20% fradrag i skatt. - Har du skattbar inntekt får du 20% fradrag av beløpet du sparer på din BSU-konto.

Du kan også bestille BSU via bankens hjemmeside: www.haugesund-sparebank.no

God avkastning - Du får god rente på BSU-kontoen. Sammen med skattefradraget gir det deg god avkastning på sparepengene dine.

/XI

NAA

Vi trenger: - flere medarbeidere til utfordrende arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø • • •

Sivilingeniør/ingeniør til underavdeling Fiskefartøy Nautiker/sikkerhetsingeniør til underavdeling Flyttbare innretninger Overingeniør/senioringeniør til stasjon Haugesund

For fullstendig utlysing og søknad:

www.sjofartsdir.no

Elisabeth Førland Overingeniør Passasjerskipavdelingen

14

JOBB & NÆRING


Her er programkomiteen for neste års Haugalands-konferanse: Fra v. Stein Alendal, Ingolf K. Voll (leder), Bjørn Stangeland, Egil Severeide, Birgitte Velde og Hege Skogland Mokleiv.

SPENNENDE TEMA FOR HAUGALANDS-KONFERANSEN:

Hvordanvokseikrisetider? Kryss av fredag 6. mars 2009 i kalenderen. Da går Haugalands-konferansen, årets store happening på Haugalandet, av stabelen. Denne gang skal vi se inn i glasskulen og samtidig spørre: Hvordan vokse i krisetider? Finanskrisens krav til ledere i private og offentlige virksomheter er den overordnede problemstilling som reises under neste års Haugalands-konferanse. En fremtidsforsker fra København og en kulturell brobygger fra England/Norge er blant foredragsholderne det er verdt å låne øre til. Men denne gangen trekker vi også veksler på haugalendinger som har satt spor etter seg på den internasjonale arena. De har hver på sin måte høstet erfaringer fra bråstoppen i verdensøkonomien og er beredt til å dele sine erfaringer med den regionen de en gang kom fra og som de fortsatt har god kontakt med. Det endelige programmet er ennå ikke helt klart, men disse vil bidra under Haugalands-konferansen 2009: ( I tillegg har vi en overraskelse!)

Hvordan vokse i krisetider? Osvald Bjelland.er styreformann i selskapet Xynteo med hovedkontor i London. Han jobber for tiden mot internasjonale selskaper world wide med hovedfokus å forberede bedrifter og ledere på hvordan håndtere en verden der kravene til miljøvennlighet vil presse seg fram. Hvordan vokse i en lavkarbonøkonomi? er Bjellands utfordring til dagens og morgendagens ledere.

Osvald Bjelland, opprinnelig fra Sandeid, er en internas-

ter og har en lang karriere bak seg som spirituell og

jonal kapasitet, som neste år bl.a.er invitert til å gjesteforelese ved Stanford University ved Los Angeles. Han er spesialist i endringsledelse, og vil fortelle oss hvordan man kan skape vekst i krisetider.

kunnskapsrik foredragsholder.

Hva traff så hardt? Morten Bjørnsen hadde vært adm.dir. i Glitnir Bank Norway i vel ett år da markedet kollapset. Den islandske banken ble drevet mot konkurs, og ex haugalendingen Morten Bjørnsen fikk et svare strev med å rydde opp i bankens nordiske forpliktelser. Fra å bygge opp Glitnir i Norden, ble oppgaven å avvikle banken og selge ”restene” på en tilfredsstillende måte. Morten Bjørnsen har bakgrunn fra Statoil, DnB og var konserdirektør i Fokus Bank før han i 2007 ble toppsjef i Glitnir Bank Norway og hentet inn til å lede Glitnirs bankvirksomhet i Norge, Sverige og Finland Han vil fortelle om turbulensen, mediekjøret og de dyrekjøpte erfaringene fra dramaet da finanskrisen skylte over Island.

Fremtidens forbrukere- hvem er de, hva vil de? Få nordiske forskere kan mer om fremtiden enn Jesper Bo Jensen. Den etterspurte foredragsholderen fra Center for fremtidsforskning i Århus tar oss med på en reise inn i fremtidssamfunnet, der han tegner bilder av fremtidens forbrukere, velstandsfordelingen, bedriftenes kamp for å finne sin plass på markedsplassen m.m. Jesper Bo Jensen er utdannet forsker, statsviter og har

Markedsføring- redskap til økt verdiskapning Hvordan kan markedsføring brukes til å øke verdiskapningen i bedriftene? Hvordan skal pengene brukes riktig? Hva nytter, hva nytter ikke? Få haugalendinger vet mer om faget enn Jan Hillesland. Vormedalsbuen har satt spor etter seg i internasjonal markedsføring. Han star bak flere innovative markedsinitiativ i såvel Coca Cola som i Carlsberg Group, Han har tidligere også arbeidet i Asia for Carlsberg og ble for to år siden øverste leder for salg og marketing i selskapet. – Jeg tror ikke du får noen særlig mer spennende marketingjobb i Skandinavia, sa Hillesland til bladet Kampanje den gang. Han er en etterspurt foredragsholder der marketing er på agendaen.

Kulturell integrering- crash eller suksess? Pellegrino Riccardi kaller seg kulturtell brobygger. Han er oppvokst i England med italienske foreldre, men har de siste tolv årene bodd i Norge. Riccardi har tidligere vært ansatt i Veritas og jobbet over hele verden med tverrkulturell kommunikasjon, salg og forhandlingsteknikk. I sine foredrag fokuserer han mye på hvordan vi oppfatter oss selv sammenholdt med hvordan andre ser på oss. Han er opptatt av å bygge ned kulturforskjeller på arbeidsplassene, og har gjort seg tankevekkende erfaringer med nordmenn og nordmenns holdninger.

doktorstudier fra Stanford University. Han er også forfat-

JOBB & NÆRING

15


NYTT FRA NAV:

Merethe Prytz Haftorsen , Leder, NAV Marked Nord-Rogaland

Bestill flybilletter selv pĂĽ: w w w. r ya n a i r. c o m

KAMPBILLETT + HOTELL 3 netter m/ frokost Pris fra KUN kr.

pr. person i dobbeltrom

Nyttige tips I Haugesundsregionen er det fortsatt lav ledighet og god tilgang pĂĽ ledige stillinger. Men varsellampene blinker. Sannsynligvis vil tilbud og etterspørselsiden i arbeidsmarkedet i ĂĽret som kommer forandre seg som en følge av nasjonal og internasjonal ďŹ nansuro.

BEHOV FOR LOKALER?

I hele 2008 har Rogaland hatt den laveste ledigheten og det laveste sykefravÌret i landet. Gjennomsnittstallene for 2008 i Rogaland forteller om en ledighet som har ligget mellom 1,0 og 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er høyest i Nord-

Kontor

fylket, og Haugesund har den høyeste andelen helt ledige personer, med 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Med unntak av august müned ble det registrert ere ledige stillinger i fylket enn helt ledige personer.

Lager

NAV bistĂĽr bĂĽde arbeidsgiver og arbeidstaker i situasjoner som innebĂŚrer permitteringer eller masseoppsigelser, med hovedvekt pĂĽ informasjon om regelverk, hvordan søke dagpenger, hvilke muligheter som ďŹ nnes pĂĽ arbeidsmarkedet, og hvordan arbeidstakere kan bruke sin kompetanse for ĂĽ komme tilbake i arbeid.

Butikk etc. www.bergeiendom.no Tlf

Under fĂĽr du fem nyttige tips du kan ta med deg. Registrer deg som arbeidssøker Opplever du ĂĽ bli rammet av nedbemanning eller permittering, bør du registrere deg som arbeidssøker. Dette kan du gjøre pĂĽ www.nav.no eller ved NAV kontoret i din bostedskommune, og er en forutsetning for ĂĽ ha rett pĂĽ dagpenger. Du bør derfor levere kravskjema for dagpenger sĂĽ snart du er ledig. Skjemaet ďŹ nner du pĂĽ www. nav.no eller du kan fĂĽ det utlevert ved ditt lokale NAV kontor. I tillegg til ĂĽ registrere deg som arbeidssøker bør du registrer deg hos de private bemanningsbyrĂĽene. De rekruttere til faste stillinger og vikariater av kortere og lengre varighet.

Sett opp en fyldig CV Nür du registrer deg pü nav.no og setter opp din personlige CV er det viktig at du für med bredden i din kompetanse. CV-en skal gi en systematisk oversikt over din formal- og realkompetanse. CV-en, og søknaden, er ofte arbeidsgivers første møte med deg. Derfor mü arbeidsgivers interesse fanges i løpet av de første sekundene av lesingen og gi deg muligheten til et jobbintervju.

Tenk alternativt Din kompetanse kan brukes innen mange forskjellige yrker og bransjer. Det er derfor viktig ü tenke �beslektet kompetanse� nür du skal søke jobb. Har du arbeidet

fo for or of o fent tl li i ig g mi ilj ljø

pĂĽ lager har du sannsynligvis kompetanse innen logistikk, kundebehandling og innkjøp med mer. Interessetestene pĂĽ nav.no er et ďŹ nt verktøy for ĂĽ bli bevisst sine egenskaper og kravene i arbeidslivet generelt.

Totalleverandør for offentlig miljø

Haugalandet og Sunnhordland

Bruk nettverket ditt NÌrmere 70 prosent av alle ledige stillinger blir ikke utlyst. Det er derfor viktig at du aktivt bruker ditt nettverk nür du søker jobb. Sett opp en oversikt over venner, familie, tidligere kollegaer og ledere. Ta kontakt enten pü telefon eller ved personlig oppmøte. En god CV kombinert med høy aktivitet er nøkkelen til ny jobb.

Undersøk hvem som etterspør arbeidskraft

Tlf. 52 70 10 80 www.karstenm.no

I november var det 389 utlyste stillinger i Haugesundsregionen. Ser en Rogaland under ett var det ere utlyste stillinger enn helt ledige arbeidssøkere. Offentlig sektor og handelsnÌringen er den bransjen som etterspør mest arbeidskraft. Fremtidsutsiktene pü arbeidsmarkedet er meget usikre, og det er vanskelig ü lage

Smedasundet 49 - 5528 Haugesund

16

JOBB & NÆRING

gode prognoser. Vi forventer i alle fall en dobling av ledigheten i løpet av 2009. Det vil si at antall helt ledige vil utgjøre mellom 2,2 prosent og 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland. Da er ledigheten likevel langt lavere enn den var i 2005. NAV følger utviklingen pü arbeidsmarket meget nøye, og er svÌrt opptatt av ü benytte arbeidsmarkedstiltak som virker.


E9HEgdiZ`6HZg^kZ`hid\igZc\ZgÓZgZ^c\Zc^³gZgbZYe€k^ccZgaV\Zi#<dYZVkiVaZgd\Yn`i^\ZbZYVgWZ^YZgZ]Vg\_dgih^iii^aViad`VaZd\ cVh_dcVaZWZYg^[iZgkZa\ZgE9He€@kVaVhdbaZkZgVcY³gd\hVbVgWZ^YheVgicZg#E9H]VgÓZgZ\Vc\ZgWa^iijicZkcii^a<VhZaaZWZYg^[iVk9V\Zch C²g^c\ha^kd\k^a^€geVhhZgZ&&%b^aa^dcZg^dbhZic^c\!d\Zc\Vh_ZgZgXV#&%%eZghdcZg^'%%-#E9H]VgVkYZa^c\h`dcidgZg^HVjYV!=VbbZg[Zhi d\ZiVWaZgi^c\Zc^³g`dcidg^>cY^V#

CN?D77 I>A?JA4

K>=6GEA6HHI>A&%%CN: :gi^YZc^ccZ[dgcnZji[dgYg^c\Zg4E9HEGDI:@6H`Vc]_ZaeZYZ\^cc^ZiCNIID<HE:CC:C9:VgWZ^YhbVg`ZYd\]Vg ÓZgZi^iVaahheZccZcYZhi^aa^c\Zg€i^aWnCdg\Zh^c\Zc^³gZg#9Zig€Y\^kZcYZ^c\Zc^³gÒgbVZie€@kVaVh³`ZgZiiZghiVY^\ÓZgZ >C<:C>£G:GW€YZi^ah^ii`dcidge€@kVaVd\i^ah^cZ`jcYZg^ccZcda_Z\Vhh!hVbiaVcYWVhZgi^cYjhig^#

=K:B:GE9HEGDI:@4

\ \a^

g`Z YhaZY Zg

V !Y IZg_Z£kZgaVcY

<> 9:< H:AK :C ?JA:EG:H6C< Ä YZi Zg WVgZ € ]ZciZ YZc ]dh E9H# > i^aaZ\\i^aZi\dYiVgWZ^Yhb^a_³h€`Vck^i^aWnbVc\ZkVg^ZgiZd\heZc" cZcYZdee\VkZg!d\^``Zb^chibja^\]ZiZci^aZchda^Y[V\a^\jik^`a^c\# <^YZ\hZakZccn_dWW^_jaZ\VkZ

aZ Y

Zg

b V

9Zh^hiZ€gZcZ]Vg`dchjaZciVkYZa^c\Zchi€ii[dgZcWZinYZa^\V`i^k^iZi ^E9H#:iiZghe³ghZaZc[gVk€gZ`jcYZg]Vgk²giZcdgbd\E9H]Vgc²g YdWaZiVciVaa`dchjaZciZgh^YZc'%%+#9Zi\€gh€[dgiViVciVaaeZghdcVa" `ddgY^cVidgZg^VkYZa^c\Zcd\h€ZgYdWaZiYZih^hiZ€gZi#ÄK^bZg`Zg^``Z bnZ i^a cZY\Vc\hi^YZcZ! h^Zg VkYZa^c\haZYZg =VaaV 7# <jYbjcYhYdii^g# Ä9ZiZgWVgZi^a€kZa\Zd\kgV`Z^aZY^\Zhi^aa^c\Zgd\k^igZc\ZgbVc\Z \dYZ^c\Zc^³gZg[dg€b³iZWZ]dkZii^ak€gZ`jcYZg#

Zc !

;#k#/BdcV=dkYVhiVY!=VaaV7#<jYbjcYhYdii^gd\>gZcI#AZg³n#

9Zi b€ k²gZ Zc Vk =Vj\VaVcYZih WZhi WZkVgiZ ]ZbbZa^\]ZiZg E9HEgdiZ`ZgZi^c\Zc^³g]jh!ZiVWaZgi^É.&!hdbi^ac€]Vgk²gia^iZ egdÒaZgie€=Vj\VaVcYZi!bZchdbZg\dYi`_Zci^^c\Zc^³gb^a_³" ZcZad`Vaid\cVh_dcVai#E9H]VgZiZ\Zi[V\a^\^c\Zc^³gb^a_³hdb \_Zccdb[³gZgegdh_Z`iZg^Z\cZ`dcidgZg# E9HZgYZai^cc^idVkYZa^c\Zg!Zcegdh_Z`iZg^c\hVkYZa^c\d\ Zc `dchjaZciVkYZa^c\# E9H i^aWng h^cZ `jcYZg ^c\Zc^³gi_ZcZhiZg0 hijY^ZVgWZ^Y!egdh_Z`iZg^c\!WZgZ\c^c\Zg!bdYZaaZg^c\ZiX#[gVh^ii `dcidge€@kVaVbVg`V!hVbi^Y^\hdbYZgZ`gjiiZgZg`dchjaZciZgi^a h^cZ`jcYZg#Ç9Zi\_³gdhhbZgViigV`i^kZ[dgk€gZ`jcYZg^d\bZY ViYZ`Vc[€i^a\Vc\i^a^c\Zc^³g`VeVh^iZi^ÓZgZaZYY# :cVccZc[dgYZabZY€]VZiZg[VgZci^c\Zc^³gb^a_³e€]jhZi ZgViE9H`Vca²gZdeed\gZ`gjiiZgZcnZ^c\Zc^³gZgi^a[V\ZiÇ#E9H ]Vgd\h€^ccaZ^YZ^c\Zc^³gZg[gV>cY^Vhdb`ddgY^cZgZgV`i^k^iZiZg d\egdh_Z`iZgbdik€gi`dcidg^>cY^V#

Y cj c@ ?³g\Z

h

JOBB & NÆRING

17


SIDEN SIST Idedugnadomnæringsparker

Hvilken blir Årets Bedrift 2008?

Hvordan skal næringsparkene ved Hydros anlegg på Karmøy og på Gismarvik utvikles? Det var utgangspunktet for en ideutviklingssamling ledelsen i Nordvegen Utvikling inviterte til i Haugaland Krafts lokaler i midten av desember.

Nå kan du være med å nominere din kandidat til Årets Bedrift 2008.

Per Wold fra Hydro holdt et inspirerende foredrag om hvordan Grenlands-området hadde omstilt seg fra tradisjonell til moderne industri. Wold mente industrien på Haugalandet har like gode og på mange områder bedre muligheter enn Grenland til å gjennomføre omstillingsprosesser og få få fyllt næringsarealene med produktiv virksomhet. I etterkant av foredraget ledet Helge Grini Johansen en diskusjon, som gav ledelsen en del innspill de vil jobbe videre med.

Årets Bedrift er en utmerkelse som skal henge høgt og ikke nødvendigvis deles ut hvert år. Prisen er stiftet av HaugesundRegionens Næringsforening som ønsker å sette fokus på lokalt eide bedrifter som kan være et fyrtårn for andre. Bedriften må ligge på Haugalandet, Sunnhordland eller i Hardanger. Prisen deles ut på Haugalands-konferansen 6. mars 2009 Fra idedugnaden ser vi t.v. Sveinung By, Hydro, Jan Alne, Statkraft, Tor Otto Lohne, Gassco, Are Jaastad, Hydro, Helge Grini Johansen og Alf Ole Grinde, Nordvegen Industriutvikling, Dag Lygre, StatoilHydro

Følgende kriterier vil bli vektlagt: • Godt økonomisk fundament og vekst de to siste årene. • Ha sitt hovedsete på Haugalandet, Sunnhordland eller Hardanger • Være nyskapende/vise innovasjonsevne • Vise til nettverksbygging/samarbeid i regionene • Bra miljø. Turnover, sykdomsfravær, miljøtiltak internt/eksternt.

Ønsker du ytterligere informasjon – ta kontakt med Stein Alendal telefon 52 01 08 40. Nominasjon sendes til HaugesundRegionens Næringsforening, Karmsundsgt 51, 5531 Haugesund eller pr mail post@hninfo.no Tidligere vinnere: 2007 Kystdesign 2006 Solstad Offshore

Plassjef i SAS Ove Jon Tungesvik, regional reiselivssjef Tore Gautesen, Karmøy-ordfører Helga Rullestad og lokal Avinor-sjef Øystein Østensjø (t.h.) deltok på dialogmøtet.

2005 DeepOcean

SAS tilfreds med trafikkutvikling SAS er tilfreds med trafikkutviklingen på Helganes, og kutter mindre enn en del andre steder. Det var budskapet i dialogmøtet som HN og flyselskapet inviterte til tidlig i desember.

neste år, men prognosene er svært usikre. Derfor kan det komme endringer under veis, dersom markedet utvikler seg ugunstig. SAS-gruppen er Europas fjerde største flyselskap og fløy

I forslaget til sommerprogram som nå snart blir banket gjennom foreslås det å kutte antall avganger mellom

i fjor 303.000 passasjerer mellom Haugesund og Oslo fra januar- november. I samme tidsrom i år er tallet økt til 320.000 passasjerer.

Oslo og Haugesund fra syv til seks per dag. Mellom Bergen og Haugesund blir det ingen endring. SAS forventer en reduksjon i flytrafikken på 5 prosent

På dialogmøtet ble den regionale og lokale SAS-ledelse informert om utsiktene for næringslivet neste år og om satsingen på reiselivsmarkedet.

Her er Tors sildeakevitt Tor Kyvik (bildet) kan mer enn å lage silderetter. Kaptein Bulls Sildeakevitt er salgsklar i Vinmonolets hyller- etter sildeprodusent Kyviks originaloppskrift. Produktet er laget av Agder Brenneri og de første flaskene ble for en måneds tid siden plassert i polhyllene i Markedet. Nå skal den markedsføres og selges i 13 polutsalg over hele landet, og smaken, aromaen og flaskedesignet er helt etter Tor Kyviks ønske. -Men oppskriften er hemmelig, smiler Tor, som tidligere i desember deltok på et arrangement i Dyvekes Vinkjeller i Bergen, hvor kultur og akevittsmaking ble kombinert i all sin fylde. - Prisen? 259 kroner flaska.

18

JOBB & NÆRING

Ordfører Petter Steen jr. syntes det var stas med nyateblering på Årabråt. Fra v. Jan Fr. Skogland, Tor Gunnar Isdahl, Haugesund Næringspark, Dagfinn Mokleiv, Hege Skogland Mokleiv, og Johnny Stava, Diplom Is.

Satser i trange tider Haugesund Kjølelager tør satse i dårlige tider. I midten av desember kunne daglig leder Hege Skogland Mokleiv invitere til første spadestikk på Haugesund Næringspark på Årabråt. Der kastet ordfører Petter Steen jr. glans over arrangementet. Haugesund Kjølelager og Diplom Is er de første bedriftene som er på plass på området, men Tor Gunnar Isdahl i Haugesund Næringspark håper på flere. Haugesund Kjølelager skal inn i et nytt fryseribygg til 60 millioner kroner neste år.


CARBON14

Nettbasert ingeniørutdanning Ta ingeniørutdanning hos HSH på deltid! Kombi ner jobb og utdann ing!

š D[jjij´jj[jcWia_d_d][d_´h0<ehZofd_d]_h´haedijhkai`ed$ JiYVcc^c\Zc\€ge€YZai^YdkZg(!*€g#H³`cVYh[g^hi&*#Veg^a š D[jjij´jj[j[b[ajhe_d][d_´h0<ehZofd_d]_WkjecWi`ed[bb[h[bahW\j$ JiYVcc^c\Zc\€ge€YZai^YdkZg(!*€g#H³`cVYh[g^hi&*#Veg^a D8 =jh`d\h€k€giCZiiWVhZgiZgZVa[V\h`jghbZYh³`cVYh[g^hi&*#_VcjVg#9ZiiZ`jghZi\^gYZ\[dgYnec^c\h[V\ZcZ bViZbVi^``d\[nh^``hdbYjigZc\Zg[dg€h³`Ze€k€gZcZiihi³iiZYZ^c\Zc^³gjiYVcc^c\Zg#

Mer info: www.hsh.no

Telefon 53 49 13 00 - E-post studie@hsh.no

SØKES

STYRMENN SØKES TIL NORBAR II OG COMABAR. KYSTFART

FORRETNINGSIDÉER

TIL HAUGALAND IDÈCUP 300K

Fører barytt i bulk mellom offshorebasene i Norge og Danmark. Avløsning 14-14.

Bli med i konkurransen om den beste forretningsidéen på Haugalandet. I premiepotten er det kontanter og verdier for over

kr. 300.000

Vårt mål er å stimulere til entreprenørskap og gründeraktivitet på Haugalandet. Vi søker nå de virkelig gode forretningsidéene – og oppfordrer, i tillegg til den tradisjonelle gründeren, spesielt forskere, studenter, og oppfinnere til å delta.

For mer info., kontakt Hallgeir Sjøen, tlf. 417 58 533 hsjoen@miswaco.com

For mer informasjon om konkurransen se www.rrs.no

Søknadsfrist: 31. desember. www.landadesign.no

eller kontakt oss på telefon 52 85 62 00.

NORBAR MINERALS A.S SPONSORER:

Storesundveien 390 4260 Torvastad

JOBB & NÆRING

19


Karmøy kommune har vært John Rullestads arbeidsgiver og hjemsted de siste 40 årene. Det har det blitt resultater av.

Rastløsildsjel Rastløshet burde vært overskriften på CVen til John Rullestad. Den er en salig blanding av hummer og kanari. Han er mannen som stadig bobler over av gode ideer, setter dem ut i livet, og begynner å se seg om etter nye muligheter. Enten han er lærer, fotballtrener, personalsjef, næringsutvikler eller fagleder, han stifter golfklubb eller er festivalgeneral på Skudefestivalen, er det med iver og glød han kaster seg over neste idé. En mangfoldig ildsjel er en beskrivelse som passer på John Rullestad. Han snakker fort, han er effektiv. John Rullestad møter oss på kontoret vårt, lett i kroppen, karakteristisk. Iført dress, et smil og små antydninger til skjeggstubber.

fremragende arbeid i skolepolitikken. – Systematisk, nytenkende, effektivt, var ordene daværende Statsråd Kristin Clemet brukte da hun overleverte prisen til

- Jeg kommer rett fra et møte om KROSSS (Kick Racism Out of Sports, Schools and Society). Et helt nystartet prosjekt – spennende! Initiativtakeren til KROSSS er Pedagogisk-psykologisk

nettopp John Rullestad. - Det er viktig å se mot Europa, lære av andre og bli kvitt fremmedfrykt, sier han.

senter (PPS) Karmøy og Vard, og sammen har de fått et beløp i millionklassen fra EU. - Dette er et antirasismeprosjekt der vi samarbeider med England, Spania, Danmark og Premier League-klubben Arsenal, forteller Rullestad, som er fagleder i PPS Karmøy.

Historien om Rullestad og Karmøy

Tekst: CHRISTINEMYSEN

KROSSS er ett av mange prosjekter John er og har vært involvert i, flere av dem med EU i ryggen. I 2006 kunne blant annet PPS Karmøy motta Comenius-prisen for sitt

20

JOBB & NÆRING

Rene tilfeldigheter gjorde at John kom til Skudeneshavn første gang for snart 40 år siden. - Lærere var stor mangelvare på 1960 – tallet, og en kamerat av meg hadde fått to jobbtilbud – ett i Skudeneshavn. Han takket nei til denne, jeg la inn en søknad – og fikk den! Slik begynner historien om John Rullestad og Karmøy kommune. Året var 1969 og den 23 år gamle Rullestad hadde nettopp avsluttet første året på tannlegestudiet i Cardiff, Wales. – Tannlege var ikke rett yrkesvalg for meg, og jeg hadde bestemt meg for å skifte retning. Til hva, visste jeg ikke. Det var da denne muligheten bød seg: Klassestyrer for 4. klasse.

Og John satte kursen direkte mot byen sør på Karmøy, hvor han startet sitt virke som lærer. - Jeg må ærlig innrømme at Skudeneshavn før dette var ukjent for meg. Men jeg ble fort glad i det lille samfunnet, jeg trivdes godt. Andre juledag samme år traff han kjærligheten, ei Karmøy-jente ved navn Helga. Da var det gjort. Skudeneshavn ble hjembyen. - Hun ble med meg til Stavanger da jeg bestemte meg for å ta lærerskolen, så returnerte vi. Her har vi bodd siden.

Sosiallærer, personalsjef og fotballtrener Vi tar et dykk ned i 63 – åringens CV. Sosiallærer/rådgiver, personalsjef for Saga-hotellene i Haugesund, rektor ved Karmøy opplæringssenter, daglig leder for Skudenes Næringsutvikling. Vi går videre, til tiden som fotballtrener, 25 år totalt. I 1971 tok han D-kurs; Forbundstrenergraden i fotball, den høyeste trenerutdannelsen innen Norges Fotballforbund. - Fotball har vært en lidenskap i mange år, og jeg har trent både Vard, Kopervik og Avaldsnes. Da jeg fikk


SYNSPUNKT:

Tore Gautesen, daglig leder Destinasjon Haugesund og Haugalandet

PLUKK FRA A CV’N

John Rullestad, 63 år 1967-1969: Lærereksamen, Stavanger lærerhøgskole 1969-1971: Lærer Skudenes ungdomsskole 1971:

D-kurs-forbundstrenergraden i fotball, den høyeste trenerutdannelsen innen NFF

1971-1974: Sosiallærer/rådgiver Skudenes ungdomsskole 1986-1987: Personalsjef Saga (Rica) hotellene i Haugesund 1989-1992: En av initiativtakerne til, samt første leder i Karmøy Golfklubb 1989-1993: Initiativtaker og leder av Nord-Rogaland Medieforening som stod bak opprettelsen av TV Haugaland 1993:

Rektor (vikariat) Karmøy voksenopplæringssenter

1994-d.d:

Leder av hovedkomiteen Skudefestivalen (to første år nesteleder)

1995-d.d.:

En rekke studieturer i inn- og utland for å se på skoleutvikling

1999-d.d.:

Fagleder PPS Karmøy

2000-2008: Tok initiativet til årlig 3-dagers landskonferanse for skole-Norge, Rica Maritim. Fra 350-520 deltakere 2006-2008: Daglig leder Skudenes Næringsutvikling (40 %) kombinert med PPS (60%)

Vikingkongenes hjemland Destinasjon Haugesund & Haugalandet har som regionens markedsføringsselskap for turisme, lansert ny profil for selskapet. Den nye profilen viderefører begrepet Norges fødested, men tar enda tydeligere tak i vikingbegrepet, og det faktum at Haugesund & Haugalandet er vikingkongenes hjemland. Etter at Harald Hårfagre vant slaget ved Hafrsfjord i 875, ble Norge styrt fra Avaldsnes, Norges første hovedsted i fem hundre år. Det som skiller vår region fra andre regioner med fokus på vikinghistorie, er at vi var et maktsenter gjennom et halvt årtusen. Den unike historien kan man i autentiske omgivelser ta og føle på. Over alt i regionen vår finnes fornminner fra denne storhetstiden og derfor kan hele regionen stille seg bak slagordet vårt; ”Homeland of the Viking Kings,

tilbud fra klubber andre steder i landet, måtte jeg ta et valg. Ville jeg satse for fullt? Men jeg valgte lokalidretten, det er mer trygghet i det, erklærer han ettertenksomt, før han går inn i en ny, kort tenkepause når det spørres om høydepunkter. - Det har vært både opprykk og nedrykk, og mange mange gode stunder, sier han etter en liten stund. - Men husker ekstra godt da vi – Vard – ledet over Vålerenga i kvartfinalen i cupen. De slo oss dessverre i ekstraomgangene og ble cupmestere. Men vi håpet lenge at vi skulle stikke av med seieren.

Engasjement John Rullestad nevnes også i samme åndedrag som Karmøy Golfklubb og golfbanen der, som han var en av pådriverne bak og første leder for. Ett-hulls

Norway’s birthplace”. Dette slagordet er med på å skille oss ut fra mengden, som man i markedsføringssammenheng streber etter, samtidig som vi inntar en viktig posisjon. Vår region er vikingkongenes hjemland og Norges fødested. På bakgrunn av nettopp dette, er vikingbegrepet sammen med det valgte slagordet noe alle i regionen kan stille seg bak. Det finnes flere steder i Norge og utlandet hvor man har utnyttet potensialet som ligger i historisk turisme. Tar vi en kikk til vårt naboland Sverige og Skara i Västergötland, kan man se hvordan de har klart å utnytte potensialet som ligger i denne type turisme. Etter at Jan Guillou skrev bøkene om fantasiridderen Arn Magnusson, har man gjort Arn-løypa til reiseindustri i stort format på landsbygda mellom Vänern og Vättern. Västergötlandsmuseum har årlig rundt 400 000 besøkende. Det som også gjør historisk turisme veldig interessant er at dette er en gruppe

driving range ble til ni-hulls, og golf har blitt en naturlig del av øya.

reisende som legger igjen mange penger i destinasjonen. I Norge er det kostbart å feriere, og dermed er det denne typen, kjøpesterke grupper, vi må henvende oss til.

Skudefestivalen er et annet prosjekt han kan sette sin tydelige signatur på. - 1994 var oppstartsåret. Det kom 5000 mennesker og 100 båter! Vi var kjempefornøyde, forteller Rullestad, og legger til at det hele startet som et ønske om å skape liv og stemning rundt Skudenes sin kystkultur.

Selv om vi nå i enda større grad spisser vårt budskap i forhold til vikingbegrepet, betyr ikke dette at vi ikke i fortsettelsen skal spille på våre andre store attraks-

- Det var med dette for øyet jeg og to andre hadde ideen til festivalen, og fikk tre foreninger med oss. Jeg husker hvordan vi stresset rundt, og etter to år bestemte vi oss for å fordele arbeidsoppgaver samt strukturere organisasjonen. 35 000 og 500 båter kommer nå hvert eneste år, og vi har komiteer med glimrende spisskompetanse på sine områder. Det forteller leder av hovedkomiteen, John Rullestad.

Waliser Til historien må det også nevnes at John Rullestad har to hjem foruten Skudeneshavn: Stavanger der han vokste opp, og Cardiff i Wales hvor hans mor kommer fra. - Om jeg snakker walisisk? Jeg kan noen gloser, ler han. - Jeg har regnet på det og kommet til at jeg har bodd fire år av livet mitt i Wales. Her tilbrakte jeg somrene som liten og annenhver jul, hos besteforel-

joner. Kystkultur, fjordlandskap, festivaler, vinter, rorbuferie og ”øyhopping” lar seg alle kombinere med vikingbegrepet. Man kan si mye spennende om vikingene. De var blant annet oppdagere (nysgjerrige), sjøfarere, handelsmenn, krigere, plyndrere, samfunnsbyggere, rå/ ville (”galne”), tålmodige, båtbyggere, kulturspredere (lidenskapelige), velorganiserte, kunstnere (fredfulle) og fiskere. Det er interessant å videreføre og forankre disse beskrivelsene av vikingene i eksisterende severdigheter og attraksjoner. For de nysgjerrige har vi blant annet museer, vikinghistorie, fiskerihistorie, for de ville (”galne”) har vi storm, fjell, og hav. De lidenskapelige kan vi tilby friluftsliv, brevandring, bølgesurfing og for de som søker fred har vi blant annet frisk luft og nok av plass. Dermed kan vi trygt si at vi er reisemålet for nysgjerrige med sans for kontraster, mektige naturopplevelser...og gjerne litt galskap.

drene mine. Det er et fantastisk land. Ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår! Kanskje ligger det i blodet. Uansett er John Rullestad en ildsjel av de sjeldne.

JOBB & NÆRING

21


Stor oppslutning om Haugesund Båtmesse i april i år. Neste år blir det eneste båtmesse i Rogaland.

Suksessen fra Indre Kai i Haugesund gjentas:

Rogalandsenestebåtmesse

- Den viktigste grunnen til at vi venter større innrykk i år enn i fjor, er at vi denne gangen er alene om å arrangere båtmesse i Rogaland. Den årlige messa i Hillevågsvatnet i Stavanger er avlyst på grunn av byggearbeider. Folk som vil se årets båtnyheter utstilt i Rogaland må altså legge kursen mot Indre Kai i Haugesund helga etter påske. Båtmessa, som ble arrangert for første gang i fjor, kom t stand fordi flere aktører

steinariversen.no

- Årets suksess med båtmesse i Smedasundet i Haugesund følges opp i 2009. Folk på Haugalandet og Sunnhordland som har interesse for båt og sjø bør sette kryss i almanakken for dagene 17. til 19. april 2009. Selv om verdensøkonomien og finansmarkedet er litt i ulage ved årsskiftet, tipper jeg messen kommer til å slå de fleste rekordene fra fjoråret, sier ”messegeneral” Jan Åge Matland.

Vi søker Senioringeniører Ingeniører Regnskapssjef Regnskapsfører

så muligheter ettersom kaiområdet i Haugesund hadde fått en formidabel oppgradering. De som gikk sammen om selve arrangementet var Haugesund Sentrum, Caiano, Rica Maritim Hotell, Hervikbryggen og DHR Reklamebyrå. Men i tillegg stilte andre aktører opp. Særlig gjaldt det Karmsund Interkommunale Havnevesen og Haugesund Røde Kors. Også Redningsselskapet stilte opp med åpent skip. De demonstrerte også i samarbeid med Røde Kors Hjelpekorps hvordan de plukker opp folk som er havnet i sjøen, sier Matland. I alt var det mer enn 50 utstillere på messen i fjor. Publikumstilstrømmingen var det heller ikke noe å si på. Nærmere 4000 personer besøkte Båtmessen i 2008.

22

JOBB & NÆRING

Jan Åge Matland regner med minst like stor oppslutning til våren ettersom Haugesund Båtmesse er eneste i Rogaland i 2009.

www.deepocean.no


JOBB & NÆRING

23


Helge Grini Johansen(t.v.)og Alf Olav Grinde har fått den utfordrende jobben å skape nye arbeidsplasser i kjølvannet av nedbyggingen av Hydro på Karmøy. Foto: Kjell Strand

Skal ”selge” Hydro på Disse to har fått en kjempeutfordring. De skal ”selge” Hydros ledige industrilokaler på Karmøy. Og det må skje fort.

Tekst: EGIL SEVEREIDE

Leder for forretningsutvikling, Helge Grini Johansen og forretningsutvikler Alf Olav Grinde skuer ut over bygningsmassen ved aluminiumfabrikken på Håvik. Fra taket på administrasjonsbygget kan de se langt, men langt fra langt nok til å identifisere alle små og store bygninger som befinner seg på det gigantiske industriområdet ved Karmsundet. For noen uker siden måtte de skifte fokus. Fra å jobbe

24

JOBB & NÆRING

på lang sikt med å legge til rette for etableringer i næringsparkene ved Hydro og Gismarvik, til å ha fullt trøkk på omstillingsprosessen ved fabrikken på Karmøy.

nå blir ledige. Grini Johansen og Grinde er så vidt startet jakten på bedrifter som har prosjekter som kan passe inn i den industrielle bygningsmassen som Hydro nå kan

Nordvegen Utvikling har fått ansvaret for næringsutvikling i denne prosessen, som er startet fordi 450 arbeidsplasser forsvinner i løpet av våren 2009. Ned-

tilby. De peker begge på den brede infrastrukturen som finnes på området med tilgjengelige lokaler med kranbaner m.m., kaianlegg, lagerfasiliteter og fellesanlegg.

stengingen av Søderberg-anlegget er framskyndet fordi markedet for aluminium stupte. Markedssvikten berører også andre deler av anlegget og 30 personer er allerede permittert. - Det vil være veldig uheldig for regionen om den

Og ikke minst- tilgjengelig arbeidskraft. - Vi vet det er bedrifter som på grunn av finanskrisen har lagt prosjekter på is, enten fordi de ikke har fått finansiering, eller fordi markedsutsiktene har skapt usikkerhet. Skulle det være interesse for å etablere seg hos oss,

kompetansen som nå finnes på Karmøy skal forsvinne, sier Grini Johansen. De 450 ansatte representerer bred industriell erfaring og de har vært gjennom prosesser

eller andre steder i regionen, vil vi også vurdere å tilby finansiell støtte som kan hjelpe bedriftene i en startfase, sier Grini Johansen.

som har kvalifisert dem til mange arbeidsoppdrag utenfor selve prosessindustrien. Blant annet har de kunnskaper om forbedringsarbeid og kvalitetsdsikringsproseser som i økende grad etterspørres i industrien. Vi har allerede fått konkrete hovendelser om at andre bedrifter i regionen ønsker å vurdere Hydro-ansatte som

- Men vi vil gjerne understreke at vi ikke er ute etter å kapre bedrifter som allerede har etablert seg her i regionen. Vi vil ikke ”stjele” bedrifter fra andre kommuner; vi henvender oss til virksomheter som har modne prosjekter og som leter etter muligheter for å realisere disse. Vi kommer over nyttår til å markedsføre oss også utenfor


på Karmøy regionen, og vi knytter til oss ”meglere” som kan kople oss til interessante prosjekter.

økonomisk bistand til de som kian etablere attraktive arbeidsplasser i regionen, sier Grini Johansen

Grini Johansen opplyser at Nordvegen Utvikling er i kontakt med interessenter som på noe lengre sikt kan etablere industri som kan gi arbeid til rundt 160 personer. Dette er industri som har sin basis i eksisterende virksomhet på Karmøy, men som vil selge produktene utenfor regionen.

og Grinde. Nordvegen Utvikling er et samarbeidsprosjekt mellom Haugaland Kraft og Norsk Hydro om utvikling av Haugaland Næringspark og Karmøy Industripark.

- Dette er spennende, og vi krysser fingrene for at vi får dette på plass. Men det haster, sier de to i Nordvegen Utvikling.

Om omstillingsprosessen tar fokus fra næringsparkene på Håvik og Gismarvik akkurat nå, betyr ikke det at oppmerksomheten rundt disse utvikling-

For haster gjør det. Lykkes det ikke å få ny virksomhet inn i de lokalene som nå tilbys innen et halvt år, vil deler av bygningsmassen blir revet. Det betyr også høyst sannsynlig at de to kilometerlange Søderberg-hallene rives.

sprosjektene er borte. Grini Johansen, Grinde og Reidar Pedersen jobber parallelt med å forsøke å trekke investeringer til næringsparkene men med en mye lengre tidshorisont. - I løpet av tre til fem år håper vi å ha på plass flere bedrifter på Karmøy og Gismarvik. Tiden arbeider

- Vi jobber under tidspress. Men våre eiere er svært interessert i å bidra til å skape nye arbeidsplasser på Karmøy. Dette er bakgrunne for at Hydro nå ønsker å tilby lokaler, infrastruktur og eventuell

for oss; nye kommunikasjonsmønstre som T-forbindelsen og Rogfast bidrar til å gjøre industriparkene på Hydro og Gismarvik enda mer interessante for framtidige investorer, mener de to.

Helge Grini Johansen: – Vi har fortsatt god tro på at K6 vil bli bygget.

JOBB & NÆRING

25


Jobb ombord på et av

Oktan Sydvest Foto: Per Egil Larsen og Magne Langåker

verdens fremste offshorefartøy

Vi er i vekst og trenger flere på laget! Eidesvik er kjent for innovative og fremtidesrettede skips- og operasjonsløsninger. Gjennom fokus på moderne miljøteknologi er vi ledende på gassdrift og blir først i verden med å introdusere brenselcelledrift på skip. Våre medarbeidere er vår fremste ressurs for å videreutvikle fremtidsrettede løsninger. Bli med på laget, se www.eidesvik.no for mer informasjon.

Eidesvik Offshore ASA 26

JOBB & NÆRING

Telefon 53 44 80 00

www.eidesvik.no


SYNSPUNKT:

Av Harald L. Løland, Sauda Vekst

Mensviventar Etter fleire år med full sysselsetting og gode tider, ser det ut for at vi må tåla ein liten endring. Den såkalla finanskrisa har med ulik styrke råka dei fleste og morgondagen er meir uviss enn det vi har vore vande med dei siste åra. I Sauda var det ”hjørnesteinsbedrifta” - Eramet - som vart ramma først og måtte ut med permisjonsvarsel. Etter dette ser vi at ein del av leverandørindustrien også må ta slike skritt. Vi registrerar at styresmaktene både i inn og utland kjem på banen med tiltak for å dempa skadeverknaden og håpar at dette vil få ny fart på den delen av næringslivet som slit litt om dagen.

Planlegg våren nå Vi har fritidsbrygger og større kaianlegg. Hervikbryggen er laget for å tåle allslags vær, og kan også overleve vinteren på sjøen. Den er robust, og er laget for å ha en meget lang levetid. Bestill nå – betal ved levering

Som mange andre har vi og i Sauda forventningar til Nasjonal Transportplan 20102019 (NTP) og stortingsmeldinga som er varsla om denne viktige saka i februar 2009. Kommunikasjonar generelt og vegspørsmål spesielt engasjerar oss i distrikta sterkt. Arbeidsregionar og attraktivitet i den enkelte kommune og i den enkelte region er tema som stadig kjem fram i debatten. Veksten i folketal er lokalisert til nokre få kommunar i landet, mens det store fleirtal av kommunar har tilbakegang, eller i beste fall, stabile tilstandar. Dette er ei utvikling som har ”fått lov” å gå sin gang, utan at det er synt særleg vilje til å setja inn sterke nok verkemiddel. Eit eksempel i den samanheng er knytt til Riksveg 13. Dette er ein veg som tek til i

Hervik Rør AS | Neset | 5566 Hervik |Tlf. 52 77 47 90 post@hervik.no | www.hervikbryggen.no

Sandnes kommune i Rogaland og sluttar i Førde kommune i Sogn og Fjordane. På si ferd går den gjennom 16 kommunar i 3 fylke. På vegsektoren er denne vegstrekninga livsnerva for næringslivet i Ryfylke, Hardanger og deler av Sogn og Fjordane. I samband med forvaltningsreforma har vegdirektoratet kome med forslag om at Rv

Oktan Sydvest Foto: Per Egil Larsen og Magne Langåker

13 frå 1. januar 2010 skal få status som fylkesveg. Dette til tross for at lokale krefter har arbeida intenst for at vegen skal få status som stamveg. Dei signal som vi no registrerar, i framkant av stortingsmeldinga om NTP 2010-2019 synleggjer at det er stamvegnettet som skal prioriterast. Heilt nødvendig arbeid, men det vil nok ein gong gå ut over nødvendig heving på vegstandarden i distrikta. For å sikra gode tilhøve for næringslivet i Indre Ryfylke og Hardanger treng vi støtte frå heile regionen for å sikra at Rv 13 får stamvegstatus. Eit anna stort samferdselsprosjekt er Norsk Bane AS sine planar om hurtigbane frå Oslo til Haugesund, Bergen og Stavanger over Haukeli. Dette prosjektet har møtt alt for liten entusiasme i Haugesundsregionen. Her får vi servert ein ide og ein plan som vil gjera heile regionen til eit felles bu- fritids- og arbeidsmarknad og som vil auka attraktiviteten i området til høgder vi berre kan drøyma om. Kva gjer vi så med det? Nokre få kommunar har synt interesse som det står respekt av, men det store fleirtalet er serdeles lunkne. Her er det verkeleg fare for at toget går medan vi blir ståande og sjå på. Om så skjer kan vi kan i alle fall ikkje denne gongen skulda på enn oss sjølve. Elles ventar vi på vinter og snø og håpar rette mange vil ta turen innover både for å nyta naturen på nedover- og bortover-ski. Så langt har det ikkje kome snø i store mengder, men likevel såpass at dei ivrigaste har prøvd skia. God jul!

KOMPETANSE GIR KONKURRANSEKRAFT AOF Haugaland er kompetansepartner for en rekke ledende bedrifter på Haugalandet. Vår styrke er å finne løsninger og utvikle gode opplæringstiltak. Vi har også en rikholdig kursportefølje som du finner på www.aof-haugaland.no Har din bedrift et opplæringsbehov? Ta kontakt!

AOF Haugaland Tlf. 52 70 90 00 www.aof-haugaland.no e-post: haugaland@aof.no

JOBB & NÆRING

27


SYNSPUNKT:

Sigmund Fosse, daglig leder AOF Haugaland

Når folk blir syke av jobben Mangel på lese, skrive- og dataferdigheter kan gjøre folk syke. Har du lederansvar eller er du tillitsvalgt? Vet du da hvor mange på din arbeidsplass som har problem med lesing, skriving eller data? Sannsynligvis vet du ikke det. Vet du da hvilke konsekvenser disse problemene kan medføre, både for den enkelte og for arbeidsplassen? Sannsynligvis vet du heller ikke det. Du er i godt selskap. Dette er ikke noe vi verken snakker om eller bruker energi på. Så langt skulle vel alt være greit. Hvorfor lage et problem av noe som ikke er det, spør du kanskje? Jo, fordi ikke alle problemer er synlige. Fordi vi kanskje ser symptomene, men ikke årsakene. Symptomene kan være så mange. Ansatte vegrer seg for å gå på kurs og lære nye ting. De unngår situasjoner hvor det medfører lesing, skriving og data. De blir irriterte når nye ting skjer. De vil forholde seg til det trygge og forutsigbare. Også når virksomheten trenger utvikling. Mange virksomheter innfører elektronisk rapportering av skader og nestenulykker. Kanskje det gis en kort opplæring for de ansatte. Kan vi da vite at systemene brukes? Alt tyder på at det finnes en utstrakt underrapportering. Mange har hørt historier om ansatte som skjuler småskader og drar hjem for å slippe papirmølla. Er dette tilfredsstillende for bedriften? Mange ansatte sliter også med stadig nye digitale verktøy og nye prosedyrer. Ledelsen tror at når informasjon blir sendt ut så blir den også lest og forstått. Kan de være sikre på dette? Før var alt så mye enklere. Folk som ikke trivdes så godt med lesing og skriving kunne velge praktiske yrker. Yrker hvor det handlet om å jobbe, ikke lese. Data var inntil for få år siden noe som var forbeholdt de på kontoret. Sånn er det ikke lengre. Alle må på ett eller annet vis forholde seg til både data og skriftlig informasjon enten en liker det eller ikke. Mange sliter med å forholde seg til alt det nye. De synes hverdagen og jobben blir stadig tyngre. Kanskje går trivselen ned? Da er veien kort til andre symptomer som søvnproblem osv. Forskning viser at nest etter høy alder og sviktende helse er manglede basisferdigheter den viktigste årsak til at folk forlater arbeidslivet. Dette koster norske bedrifter store beløp hvert eneste år. I hvilke bedrifter finner vi de største problemene? Dette er nemlig ikke likt fordelt. Vi har selvsagt ikke noe fasit, men vi vet en hel del. Utdanningsnivået på arbeidsplassen er selvfølgelig ikke uten betydning. Jo mer utdanning, jo mindre synes problemene å være. Det betyr at i virksomheter med mange ufaglærte vil normalt problemene være størst. Også de praktiske yrkene har ofte ansatte i faresonen selv om de er faglærte. Myndighetene har i statsbudsjettet satt fokus på problemet. I disse dager lyses det ut økonomiske midler til offentlige og private virksomheter som vil gjøre noe med manglede lese, skrive eller dataferdigheter i sin virksomhet. AOF Haugaland har erfaring og kompetanse på dette området og bistår virksomheter i både søknadsprosessen og i gjennomføringen av opplæringstiltakene. Vi legger stor vekt på at opplæringen skal være relevant og virkelighetsnær, og vi vet at det virker. Kjenner du på at dette er noe din arbeidsplass burde tatt tak i, så ta kontakt med AOF Haugaland for en uforpliktende samtale.

MARITIMT:

Sverre Meling jr., daglig leder, Maritimt Forum

Skip i opplag Jeg husker svært godt skipene som lå i opplag i Bøvågen, på Fosen eller på Falkeidflæet. Det var i siste halvdel av 70-årene, og vi fikk sommerjobb om bord. Maskinrommet på M/S Minerva skulle vaskes ned, eller det skulle pikkes rust og males i ankerkjettingsrommet under bakken på T/T Corona. Resten av året var det behov for vaktmannskap. To mann var nok. En navigatør og en hjelpegutt. I helgene fisket jeg palen som stimet sammen mellom skutesidene der skipene lå hånd i hånd og ventet på bedre tider. Alltid vente på bedre tider. Den gangen det siste var store opplag av skip på Haugalandet, tok det for lang tid. Skipene måtte selges. Rederiene ble borte. Sjøfolkene gikk på land. Det finnes nesten ingenting som er verre for et skipsfartsmiljø enn opplag. Sommerjobber til tross. Verdier for milliarder blir liggende ubrukt. Bare arbeidsledigheten er verre. At det mest verdifulle av alt, enkeltmennesket, blir

T/T Corona lå i siste halvdel av 70-tallet i opplag både på Falkeidflæet og Fosen før hun måtte selges. Foto: Stein-Erik Dagsland

gående uvirksomt. Verdier er til for å bli brukt. Mennesker er til for å skape. Det snakkes stadig oftere om at skip må gå i opplag på ny. Bulkmarkedet har kollapset, og tankratene er elendige. Oljeprisen stuper og boligmarkedet er i fritt fall. Eller er det slik når Opplag i Bøvågen sent 70-tall eller tidlig 80-tall. Østensjø du leser dette? Det svinger fra Rederis taubåt Toga i forgrunnen. dag til dag. Det eneste sikre er at alt er usikkert. Media kaster seg på og bidrar til å forsterke usikkerheten med fete overskrifter. Folk mister troen. Blir sittende på gjerdet. Er det så galt som alle vil ha det til? Jeg er ikke den rette til svare, men gjør det likevel. Vi er i ferd med å gjennomføre en ny kartlegging av den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland. Dette gjør vi hvert år på denne tiden. Det er ingen alminnelig pessimisme å spore i svarene som til nå er innløpt fra rederiene. Tørrlastrederiene i nærskipsfart kan være unntaket, men de store rederiene synes å være ved godt mot og langt fra å tenke på opplag. I løpet av 2008 har medlemsflåten i Haugesund Rederiforening vokst med sju skip og teller nå 162 fartøyer. I seg selv betyr ikke dette gode tider. Før en nedgangskonjunktur har det alltid vært gode tider, og i gode tider bestiller rederiene skip. Kanskje for mange skip. Imidlertid består store deler av medlemsflåten i Rederiforeningen av moderne og avanserte fartøyer. I fjor på denne tiden hadde rederiene 39 skip i ordre. Nå er antallet sunket til 24 og færre kommer det til å bli, men det store nybyggingsprogrammet de siste årene har gitt oss betydelig konkurransekraft. Dette er skip som er bygget for spesialiserte markeder. Jevnt over er rederienes kontraktsdekning god. Om ratene i spotmarkedet svekkes, kan de holde ut en god stund selv om alle vet at før eller senere innhenter et svakt marked også de som har tenkt langsiktig. Spørsmålet er med andre ord hvor lenge den vanskelige tiden vil vare. Offshorerederiene betyr mye i vår region. De er avhengig av at oljeselskapene vil lete og investere. Flere utbyggingsprosjekter er allerede i gang og må sluttføres, men når oljeprisen blir lav, opphører leteaktiviteten og nyinvesteringene. Vi vet imidlertid at forekomstene av olje er knappe selv i forhold til et normalt forbruk. Stanser oljeselskapene opp nå, kommer oljeprisen til å skyte i været igjen når verdensøkonomien friskner til. Høy oljepris er bra for Norge, så la oss vente på bedre tider!

28

JOBB & NÆRING


abacuskommunikasjon.no

- a flexible and reliable partner

Ung og lovende? Da har vi bruk for deg! Solstad Offshore ASA er et av Norges ledende offshore rederier. Vi har ca 1000 ansatte i aktivitet overalt i verden. Vår overordnede målsetting er å operere de beste båtene med det beste mannskap.

Vi søker medarbeidere til utfordrende jobber i et internasjonalt, trivelig maritimt miljø. Også jenter oppfordres til å søke. Join the “Best Offshore Crew”, se www.solstad.no

www.solstad.no

SOLSTAD OFFSHORE ASA - P.O. BOX 13 - N-4297 SKUDENESHAVN, NORWAY - PHONE +47 52 85 65 00

JOBB & NÆRING

29


SYNSPUNKT:

Lorentz B. Nilssen, styreformann Skogselskapet i Rogaland.

Fra CO2 frykt over til karbonforvaltning Tidligere landbruksminister Johan C. Løken, nå styreleder i Det norske Skogselskap, lanserte i sitt foredrag på Bioenergi seminaret på Sola nylig, at man må flytte fokuset i klimapolitikken fra CO2 kutt til aktiv karbonforvaltning. Klimaproblemene kommer av at de fossile ressursene, kull, olje og gass, som er forhistorisk karbon gjøres om til CO2 og skaper ubalanse i det naturlige kretsløpet av karbon. Her er kunnskapen om fotosyntesen det sentrale for å kjenne til naturens viktigste fenomen og fundament for vår tilværelse. Fotosyntesen er den glemte kunnskap: Med sollyset som energikilde omdanner planter og trær, CO2 (karbondioksid) og vann, til sukker og oksygen (O). Sukker (glukose) er råstoffet for prosessen som skaper bladverk, trevirke, bark og røtter. Oksygen bruker mennesker og dyr for å puste. Med regnskap på årlige strømmer av karbon fra fossile ressurser og fra regnskog som ødelegges holdt opp mot binding i økt plantevekst, får en frem en negativ utvikling med 10 mot 3 beregnet i gigatonn rent karbon. Sammenholdt med denne utviklingen overvåkes lager av karbon i atmosfæren, i vegetasjon og jordsmonn samt i tradisjonell skog. Da er det litt trist å vite at verdens skogarealer er halvert i historisk tid. I dag er det et politisk mål å lagre mer karbon for å kjøpe seg tid til fremtidig bærekraftig utvikling. Det kan skje ved å dreie energiforbruket over på fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og ikke minst bioenergi hvor vi på Vestlandet er på nybegynnerstadiet. Men i kommuner som Hjelmeland, Sveio og Vindafjord er det nå flere anlegg i drift. Her er det skogen har store fordeler ved at det i dag lagres like mange gigatonn karbon i verdens skoger som i atmosfæren. Det er mulig å fordoble kapasiteten til CO2 opptak i verdens skoger. På lokalt plan har en fagpolitisk gruppe i fylkene fra Rogaland til Finmark funnet ut at en kan plante klimaskoger langs kystlinjen som kan binde like meget CO2 som utslippene fra hele den norske bilparken. Det blir slik vi som barn ble satt i gang med skogplanting av generasjonen før oss. De var bevisst forholdene rundt fotosyntesen. Norge skal overoppfylle Kyoto med å redusere klimagassutslippene fra 2007 nivået med 16 mill. tonn CO2 (skog inkludert). To tredeler av kuttene skal tas nasjonalt. Da er det viktig å forstå at å frede skog, slik at den står og råtner på rot,

>

>

>

>

>

>

ikke er klimatiltak som gjør nytte. Verken når det gjelder nasjonalt eller regnskog. Det er planteveksten som gir CO2 binding. Det er aktivt skogbruk med planting, skog-kultur og produksjon av trematerialer og bioenergi som gjør nytten. Død skog som råtner på rot frigjør CO2 igjen. Her er det problemene gjerne oppstår ved at en får konfliktlinjer mot andre verdier og samfunnsinteresser. Det blir litt pussig når såkalte naturvernere er for bio-energi, men i mot skogbruk. De er gjerne for vindkraft, men mot vindmøller. Vannkraften har i lengre tid skapt interessekonflikter, men nå må en også venne seg til å argumentere for aktiv klimapolitikk på flere fronter. Et grønt kort sertifikat der en har dokumentert å forstå læren om fotosyntesen ville vært nyttig i klimadebatten. Det er så mange som viser at de ikke kjenner noe til at karbon er naturens viktigste byggestoff. Med å flytte fokuset mer over på å øke binding av karbon i skog og bygningsmaterialer, samt å øke bruk av fornybar energi som bio, vind og vannkraft, vil en raskere oppnå resultater for klima enn å kjempe for CO2 kutt som vil ha mye større motstand i opinionen. CO2 kutt er viktig, men fokuset må skiftes til der en raskest får mest utbytte. Da er en over på aktiv karbonforvaltning som Johan C. Løken foreslår.

30

JOBB & NÆRING


Ildsjeler lager jul for enslige

Tor Aanesen og daglig leder Elin Maria HøgenÌs sørger for at folk ikke behøver ü sitte alene pü julekvelden.

JOBBFRUKT

Tekst og foto: INGERJOHANNETVEITASKOG

Røde Kors som stür for det. Og det er svÌrt mange gode krefter som stür sammen og gjør dette til en hyggelig

lese. Ellers er det ribbe og annen julemat, julenisse og gang rundt juletreet. Og selvfølgelig en gave til alle, sier

kveld for de som kommer. Mange ďŹ rmaer trør til, Haugesund Sparebank er med som hovedsponsor, hos Vard fĂĽr vi lĂĽne hus gratis. Dessuten stiller mange av Røde Kors medlemmene opp, og kjører folk til og fra, sier Tor Aanesen, som skal lede programmet. - Ordfører Petter Steen jr. skal holde tale, og juleevange-

Aanesen, som forteller at det har vÌrt opptil 90 gjester, men at antallet hav sunket litt de siste ürene. - Selv om vi har bedt folk om ü melde seg pü innen 18, desember, tar vi i mot alle som kommer. Ingen skal behøve ü sitte alene pü julekvelden, sier Tor Aanesen til Jobb & NÌring.

liet skal vakthavende prest, kapellan Rune S. Engedal, Jula forbinder de ďŹ&#x201A;este med familiesamvĂŚr og fellesskap, tid for ĂĽ pleie kontakt med venner og kjente. Men for den som er alene er det ikke noen tid hvor ensomheten føles sterkere enn i jula. Heldigvis er det noen ildsjeler som sørger for et alternativ. Haugesund Røde Kors har i en ĂĽrrekke invitert til julaften pĂĽ Vardhuset. Det gjør de ogsĂĽ i ĂĽr. Men selv om mange gode krefter er i sving for at ingen skal behøve ĂĽ sitte alene julekvelden, hadde det ikke latt seg gjøre uten ildsjeler som trør til ĂĽr etter ĂĽr. En av disse er Tor Aanesen, og han er den gledessprederen som fĂĽr Jobbfrukt-kassen i 2008. I ĂĽrevis har den pensjonerte politimannen tatt julekvelden pĂĽ Vardhuset. Hvor mange ĂĽr er han ikke sikker pĂĽ, men mener det mĂĽ vĂŚre rundt 10. - Jeg ser ikke pĂĽ dette som noe offer, det er gøy ĂĽ vĂŚre med pĂĽ, sier han, og legger til med glimtet i øyet at han passer til dette ettersom han prater mer enn de ďŹ&#x201A;este.

TIPSOSSOMNOENSOMFORTJENERENFRUKTKORG:jn@dhr.no

            

  

       

         

   

      

 

              

6ILEVERER400KURVERPĂ&#x152;(AUGALANDET HVERUKE - Det var Haugesund Røde Kors Ungdom som dro i gang dette for mange ĂĽr siden, men nĂĽ er det Haugesund

 

)NDUSTRIPARTNER+ARMÂ&#x2019;Y!3 TELEFON EPOSTJOBBFRUKT IPKNO WWWIPKNO

JOBB & NĂ&#x2020;RING

31


Karrieremuligheter Foto: Øyvind Sætre | J. Gaston

Din utvikling - vår suksess

Østensjø Rederi utvikler og driver noen av verdens mest avanserte supplyskip, subseaskip og taubåter. Ønsker du å bli med oss inn i framtiden?

Østensjø Rederi P.O.Box 394, 5501 Haugesund, Norway | Tel.: +47 52 70 45 45 | Fax: +47 52 70 45 50 | post@ostensjo.no | www.ostensjo.no

32

JOBB & NÆRING


HiZga^c\6Hk^a³ch`ZVaaZ k€gZ[dgW^cYZahZge€=Vj\VaVcYZi Zc\dY_jad\Zi\dYicnii€g

6HHiZga^c\ ;gV``V\_ZgYkZ^Zc-.!**+(;³ggZh[_dgYZc! Ia[/*',*)***!;Vm/*',*)*+%!hVa\5VhhiZga^c\#cdlll#VhhiZga^c\#cd

JOBB & NÆRING

33


-FHFUKFOFTUFSLPSUWFOUFUJE L_´dia[hZ[h[Wbb[[d

<D9?JA <D9ICNIIuG e][j

r0íTIPSFBUUFTUFS r4KÂ&#x2018;NBOOTBUUFTUFS r'Â&#x2018;SFSLPSUBUUFTUFS

wwwIBVHBMBOEINTOP 5MG

34

JOBB & NÃ&#x2020;RING

r"UUFTUFSJOOTBUTQFSTPOFMM  CSBOOSFEOJOH r"SCFJETNFEJTJOTL WVSEFSJOH


FraungkommunistiSovjettil markedssjef i Haugesund - Bekjemp kapitalismen - det var det vi lærte, begynner markeds- og personalsjef i NST Gruppen, Irina Solheim.

Tekst: CHRISTINEMYSEN

Født i Sovjetunionen på slutten av 1960 – tallet, vokste Irina opp i en for mange ukjent verden. Grunnskolen innebar obligatorisk trening innen håndgranatkasting, rifleskyting og gassmaskebruk. Krigsteori. - Propaganda-kampanjer fortalte oss hele tiden om USAs ønske om å gå til krig mot oss. ”Vi må være beredt”, het det. Det hendte folk gråt i frykt.

En stjerne Irina var en stjerne på skolen. Grunnskolen avsluttet hun med glitrende karakterer. Blant de fem beste elevene i den igjen beste klassen noen sinne på skolen i Kamchatka. I det kommunistiske partiet ble hun regionssekretær for ungdomsavdelingen. - Alle startet i kommunistpartiet som små, med Lenin på brystet. Så måtte vi søke oss videre, til de såkalte pionerene og etterpå komsomolene. Det hendte noen ikke kom inn, husker det var en skam for hele skolen, sier Irina ettertenksomt. - En annen tid.

Omveltninger Irina er født i Kasakhstan og oppvokst i Jakutia, Sibir og Kamchatka – den siste en region stengt for omverdenen. - Vår by stod ikke engang på verdenskartet! Og hun husker hvordan ting begynte å endre seg. Perestrojka og glasnost, Gorbatsjov og Jeltsin. - Det ble store omveltninger, på godt og vondt. Et friere samfunn, men mange led og slet med å tilpasse seg. Flere år med tomme butikkhyller, fortelles det.

Kjærligheten - Jeg tok høyere utdannelse innen markedsføring og økonomi i Sibir, Krasnojarsk, før jeg startet på Mastergrad på samme sted. Men Sovjetunionens storhetstid var over. Verdiene endret seg, utdannelse var ikke lengre elementært. Og etter ett år avsluttet jeg Mastergraden og flyttet etter foreldrene mine til Ukraina. Og i Ukraina traff hun kjærligheten, en nordmann ved navn Jan Petter.

Markedssjef Irina Solheim har funnet seg godt til rette i Haugesund.

det tok ikke lang tid før hun ble spurt om å være medeier i en butikk i Karmsundsgaten – Malerhuset, der hun var i ca. 10 år. Først som styreformann, deretter daglig leder. For ett og et halvt år siden begynte hun i NST, som markeds- og personalsjef for NST Byggservice. Et halvt år senere fikk hun tilbud om den samme stillingen, men med hele NST som sitt område. Det takket hun ja til. - Jeg trives utrolig godt her, og tvilte aldri da jeg fikk spørsmålet. Vi i ledergruppa har en fin dialog, alle blir hørt og vi samarbeider på så mange ulike områder, sier 39 - åringen, som legger til at hun er svært fornøyd med å få bruke språkene hun kan. - Det er god trening. På denne måten holder jeg vokabu-

Det er 18 år siden Irina kom til Norge for første gang. Et-

laret ved like. Irina er en kasakhstaner med russisk opprinnelse og norsk statsborgerskap. Norge som bopel. Internasjonal,

ter mye reising mellom de to landene, bestemte hun seg for å flytte for å lære seg norsk. Og til Haugesund kom Irina, og på språket tok hun fatt. - Følte det gikk greit å lære, men jeg sleit med dialekten her! Har fortsatt litt problemer med den, sier Irina før hun tar på seg et stort smil.

tilpasningsdyktig og språkkyndig, med både russisk, engelsk og norsk i bagasjen. En stor ressurs for NST. - Jeg har levd i systemer med store kontraster til hverandre. Rart å tenke på hvordan det var, sier hun og føyer til at hun aldri har møtt motstand som ny statsborger i Norge.

- Kanskje aller mest nordnorsk.

- Jeg har alltid følt meg velkommen, sier hun.

Til Haugesund

Irina som 16-åring, mens hun ennå var i komsomol - ungdomsavdeling i kommunistpartiet. På brystet har hun et bilde av Lenin.

Ei driftig dame. Jobbet hos Uniton på “Dalahjørnet”, og

JOBB & NÆRING

35


WÄRTSILÄ® is a registered trademark.

EVERY THIRD SHIP YOU SEE IS POWERED BY US. The reason for this isn’t just the efficiency of our solutions, excellent though they are. Just as important is the efficiency enhancing lifecycle care on offer around the clock and all across the globe. Because an efficient propulsion system uses less fuel and gives off less emissions. This is just one example of how Wärtsilä solutions are good for both business and nature on land and at sea. Read more about what we can do for you and the environment at wartsila.com.

36

JOBB & NÆRING


WÄRTSILÄ® is a registered trademark.

Fra gruppearbeidet om Rogfast. Fra høyre: Karl Strandvik, Lastebileierforbundet, Håkon Hagtveit, Econ, Norvald Haukås, Tysvær kommune, havnedirektør Odd Einar Mæland, ordfører Petter Steen jr. og Arne Førre, Berg Eiendom. Helt til venstre en av Econs konsulenter.

I forkant av Rogfast Tidlig på nyåret vil konsulentselskapet Econ Pøyry legge fram en rapport som beskriver hvilke konsekvenser en ferjefri forbindelse Stavanger-Bergen vil få for transport, bosetting, arbeids- og næringsliv i regionene. Tidligere denne måneden inviterte Econ sammen med Haugaland Vekst og Haugesundregionens Næringsforening til idedugnad om

Godeforretningsideer? Kjør konkurranse! 8. desember var ”verdens inkubatordag”. Da lanserte Rogaland Ressurssenters bedrifts Inkubator* (RRS Inkubator), med samarbeidspartnere, forretningsidekonkurransen Haugaland Idecup.

til en ny kommunikasjonsstruktur i regionen. De synspunktene som kom fram blir vurdert av

Daglig leder av RRS, Anne Kristin Jordbrekk, forteller at konkurransen starter 8. desember

prosjektet. Det er i første omgang konsekvensene av Rogfast – en planlagt 25 km lang undersjøisk tunnel fra Randaberg til Bokn – som er på

Econ og vil inngå som en del av det grunnlaget selskapet bygges sine konklusjoner på. -For HN er dette et svært viktig prosjekt, sier adm.dir. i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide

- RRS inkubator er på jakt etter gründere med gode forretningsideer. Ideene må være basert på nye produkter, tjenester, prosesser eller annet som kan omsettes i et marked – i prinsippet alt som kan karakteriseres som en nyskapende forretningsidé. Ideen blir vurdert etter

agendaen. På workshopen i Rica Maritim

- Econ-rapporten vil være et godt dokument

innovasjonshøyde, vekstpotensial og gjennomføringsmulighet.

deltok et trettitalls ordførere, næringslivsledere og kommunalplanleggere i diskusjonen om hvordan de tror denne kommunikasjonsmes-

å bygge videre på for å forberede regionens næringsliv på de utfordringene som en ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen vil

Deltageren må bo i Haugesundregionen eller ha planer om å utvikle ideen til en bedrift i regionen. En kan delta som enkeltperson eller

sige revolusjonen vil påvirke regionene nord

gi. Det er om å gjøre å forberede seg godt,

og sør for Boknafjorden. Rogfast er planlagt å skulle stå ferdig i 2017. Forsamlingen ble delt inn i to grupper som jobbet med aktuelle problemstillinger i forhold

slik at vi ikke blir tatt på senga når tunnelene åpnes. 2017 er ikke langt fram. Nå har vi en enestående sjanse til å samle oss i denne regionen og jobbe mot felles mål, sier Severeide.

sammen med andre i en mindre gruppe. Studenter, forskere, gründere, og oppfinnere oppfordres spesielt til å delta. Lokale banker og næringsliv er med og sponser premier til vinner(e), sier Jordbrekk.

`iVVœÊiÀÊÛiÀ`i˜ÃÊÃÌ©ÀÃÌiÊ>ŽÌ©Àʈ˜˜i˜ÊLi“>˜˜ˆ˜}°ÊÊ œÀ}iÊiÀÊۈʏi`i˜`iʓi`ʓiÀÊi˜˜ÊÇäʎœ˜ÌœÀiÀʜ}Ê>Û`iˆ˜}iÀ]Ê Ãœ“Ê…ÛiÀÊ`>}ÊvœÀ“ˆ`iÀʍœLLÊ̈ÊœÛiÀÊ£Ó°äääÊ«iÀܘiÀ°Ê6ˆÊ̈LÞÀʓˆ`iÀ̈`ˆ}iʜ}Êv>ÃÌiÊÃ̈ˆ˜}iÀʈʘœÀÎʘCÀˆ˜}ψÛÊ œ}ʜvvi˜Ìˆ}ÊÃiŽÌœÀ°Ê6ˆÊ…>Àʜ}ÃFÊëˆÃΜ“«iÌ>˜ÃiÊ«FÊÀiŽÀÕÌÌiÀˆ˜}Ê>Ûʏi`iÀiʜ}ÊëiÈ>ˆÃÌiÀÊ̈Êv>ÃÌiÊÃ̈ˆ˜}iÀ]Ê œÕÌÜÕÀVˆ˜}ʜ}ÊÀF`}ˆÛ˜ˆ˜}ʈʜ“Ã̈ˆ˜}ëÀœÃiÃÃiÀ°

`iVVœÊLi“>˜˜iÀÊ>Õ}iÃ՘`Ài}ˆœ˜i˜Ê œ}Ê-՘˜…œÀ`>˜` Som medarbeider hos oss får du mange fordeler: UÊTiÌÌʜ««v©}ˆ˜}Ê>ÛÊ`ˆ˜ÊŽœ˜ÃՏi˜Ì UÊœ`iʏ©˜˜ÃLï˜}iÃiÀ UÊ>ÀÀˆiÀiÛiˆi`˜ˆ˜} UÊœÀ`iÃ«Àœ}À>“

Vi søker personell innen følgende områder: UÊœÌiÉÀiÃÌ>ÕÀ>˜ÌɎ>˜Ìˆ˜i UÊœ˜ÌœÀÉ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>͜˜É©Žœ˜œ“ˆ UÊ >}ˆ}Û>ÀiɎˆœÃŽ UÊ*i`>}œ}ˆŽŽÉL>À˜i…>}i UÊ>}iÀÉ«Àœ`Վ͜˜ UÊ ŽÃÌÀ>œLLiÀÊvœÀÊÃÌÕ`i˜ÌiÀt

adecco.no

-iÊÃ̈ˆ˜}ÃÕ̏Þ؈˜}iÀÊ«FÊÜÜÜ°>`iVVœ°˜œ iiÀÊÀˆ˜}ʜÃÃÊ«FÊxÓÊÇÓÊxxÊÈÈ

JOBB & NÆRING

37


BEDRIFTSPROFILEN

Personalhusetpåbolletur Personalhuset i Haugesund har siden 2001 vært en ledende totalleverandør av bemanningstjenester. Avdelingen har hatt en jevn vekst, og har i dag syv ansatte innen rekruttering, omstilling og personalutleie. Etter sommerferien har de vært distriktet rundt med boller til nye og trofaste kunder. – En kjempesuksess vi vil fortsette med i året som kommer, sier daglig leder Arnt Ole Bang. I 2008 ble Haugesundskontoret kåret til årets avdeling i Personalhuset. – Vi har vist at det er mulig å kombinere kvalitet og kompetanse med ungdommelig pågangsmot og vilje til å lykkes. Denne utmerkelsen er vi meget stolte av, sier en fornøyd Arnt Ole.

Omstilling – en ny mulighet Helt siden starten i 2001 har avdelingen i Haugesund arbeidet med omstilling og tatt del i flere lokale nedbemanningsprosesser. Høsten 2008 etablerte de også et samarbeid med NAV om individuelle oppfølgingsprogrammer. På landsbasis er Personalhuset Norges ledende aktør innen omstilling. – Vårt mål er å gjøre omstillingsprosessen så konfliktfri som mulig, både for bedriften og de ansatte, sier omstillingsansvarlig Ineke de Rezende. “Personalhuset var en viktig aktør i omstillingsprosessen da vi flyttet fra Karmøy til Forus. I tett samarbeid gjennomførte vi en solid og ryddig prosess!” Bjørg Karlsen, tidligere HR - Leder i Aker Well Service

For bedriften er det viktig å gjennomføre en god prosess uten store konflikter, samt beholde et godt omdømme. En rask og ryddig omstillingsprosess vil også bidra til at bedriften vil kunne opprettholde produktiviteten mens prosessen pågår. For de ansatte er det viktig med tillit til rådgiverne og tro på at dette kan være veien frem til en ny, riktig jobb. I felleskap utarbeides en plan som får frem den enkeltes styrker og muligheter på arbeidsmarkedet. – På denne måten kan omstilling på sikt betraktes som en ny mulighet, avslutter Ineke. Se godt på denne gjengen. De kommer kanskje på besøk til din bedrift i 2009 – med ferske boller og et tilbud som kan bidra til din bedrifts suksess.

Rekruttering – en dynamisk prosess 2008 har vært et meget godt år for Personalhuset når det gjelder rekruttering til faste stillinger. Med et stort lokalt nettverk og høyt fokus på service og kvalitet har de arbeidet med organisasjoner som Gassco og Hauga”Samarbeidet med Personalhuset gav oss mye mer enn forventet - en solid og grundig prosess sikret oss riktig kandidat. Et seriøst engasjement i oppdraget som man sjeldent opplever.” Ronnie R. Clemmensen – Daglig leder karsten m as

land Vekst, samt private bedrifter som Solstad Offshore, Berge Sag og O.J. Hanssen. – Felles for alle våre kunder innen privat og offentlig sektor, enten de er store eller små, er at de ser verdien av å bruke en rådgiver og samarbeidspartner som kan sikre dem kvalitet i ansettelsesprosessen, sier rekrutteringsansvarlig Tore August Bauer-Nilsen. – En ansettelse skal være en gjennomarbeidet og objektiv prosess som dokumenterer og begrunner valget av ny medarbeider. Det handler om å velge riktig kandidat, men man må heller ikke glemme å legge forholdene til

38

JOBB & NÆRING

rette for at valget forblir rett i fremtiden, sier Tore.

sier utleieansvarlig Tor Arne Egeland.

Personalutleie – en fleksibel økonomisk løsning

Et innleieforhold krever også tillit og åpenhet fra begge

Personalhuset i Haugesund er i dag en av de største aktørene i distriktet innen personalutleie, med 80 -120 kvalifiserte personer utleid til enhver tid. Personalhuset har kandidater i alle typer bransjer, fra lager, logistikk, salg og renhold, til merkantile stillinger og ingeniørtjenester.

parter. Utleid kandidat skal kunne utføre arbeidet, men må også kunne forvente å få tilstrekkelig opplæring. Det kunden kan forvente av Personalhuset er kompetente medarbeidere, god service og tett oppfølging.

Ved innleie dekker Personalhuset alle kostnader knyttet til ansettelsen. Kunden betaler for effektive arbeidstimer.

”Personalhuset har dekket vårt bemanningsbehov med kvalifi-

Personalhuset i Haugesund kan se tilbake på et godt år, og er forberedt på de utfordringene som måtte komme i 2009. Den flotte gjengen på bildet er med andre ord innstilt på å bidra til din suksess også i året som kommer!

serte medarbeidere og vist profesjonalitet i oppfølging av både kunde og kandidat.” Rune Stokkeland – Salgssjef Ringnes Innleid arbeidskraft skaper fleksibilitet i arbeidsstokken, og kan bidra til at noen av de faste kostnadene blir overført til variable. - Dette blir oppfattet positivt av de fleste bedriftseiere, særlig i tider med konjunktursvingninger,

Hemmingstadveien 15, 5535 Haugesund Tlf. 815 81 340 www.personalhuset.no


Barnebygg ble stiftet i 1992, og har siden den gang etablert 170 barnehager i hele landet. I starten ble barnehagene primÌrt etablert pü vegne av andelslag, kommuner og andre selskapsformer, men i 2001 valgte vi ü satse for fullt pü drift av barnehager i egen regi. Et eget driftsselskap ble etablert med medarbeidere med lang og omfattende barnehagefaglig kompetanse. I dag er vi blant Skandinavias største barnehageeiere/-drivere med 50 barnehager, over 1400 medarbeidere og mer enn 5000 barn. Hver eneste dag deler ledere,medarbeidere og fagansvarlige erfaringer som skal gjøre hverdagen i barnehagene vüre enda bedre. Omsetning i 2008 vil for gruppen vÌre ca. MNOK 760. Les mer pü www.barnebygg.no

Vi er inne i en rivende utvikling og søker nü

AUTORISERT REGNSKAPSFĂ&#x2DC;RER ARBEIDSOPPGAVER:

Ă&#x2DC;NSKEDE KVALIFIKASJONER:

t0WFSPSEOFUSFHOTLBQTBOTWBSGPSVUWBMHUF selskaper t"WTUFNNJOHFS t0QQGÂ&#x201C;MHJOHBWUJMTLVEEJGUTUBUMJHFPH kommunale vedtak t.WBSFGVTKPOFS t"OOFUBSCFJETPNOBUVSMJHIÂ&#x201C;SFSJOOVOEFS stillingen

t"VUPSJTBTKPOTPNSFHOTLBQTGÂ&#x201C;SFS tĂ&#x2030;STFSGBSJOHJOOFOSFHOTLBQTGÂ&#x201C;SJOH t,KFOOTLBQUJM7JTNB(MPCBMWJMGPSÂ&#x201C;WSJH vĂŚre en klar fordel. t.Ă&#x2030;LVOOFEPLVNFOUFSFBMMTJEJHIFUPH selvstendighet t&OGPSEFMNFEFSGBSJOHGSBIFLUJTLF miljøer og bedrifter i vekst

Vi tilbyr en selvstendig jobb med gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser i et meget solid selskap. For mer informasjon om stillingen kontakt Andrè Kidess Ă&#x2DC;konomi- og administrasjonssjef Barnebygg tlf. 91 87 09 88, eller Personalhuset ved Tor Arne Egeland tlf. 98 29 51 46 For ĂĽ søke stillingen se www.personalhuset.no under ledige stillinger â&#x20AC;&#x201C; Rogaland - Søknadsfrist: 4. januar 2009

JOBB & NĂ&#x2020;RING

39


NYTTOMNAVN

Kryssord RUTH LARSEN

DHR Reklamebyrå AS. Postboks Jobb & Nærings eget kryssord har 1915 - 5508 Karmsund. utgangspunkt i lokale forhold. Innen fredag 9. januar.

Eirik Askevold

Før: Offshore Personell Manager, RUE Nå: Prosjektleder Næring, Haugaland Kunnskapspark

Heidi Beate Hop

Før: Planlegger, StatoilHydro Nå: Overingeniør fiskefartøy, Sjøfartsdirektoratet

Frode Klubben Rasmussen

Før: Systemansvarlig, StatoilHydro Nå: Driftsrådgiver IT-avdelingen, Sjøfartsdirektoratet

em n n

Kjartan Nygaard Før: Boreingeniør, Halliburton Nå: Overingeniør flyttbare innretninger, Sjøfartsdirektoratet

ånedens p re

e mi

Før: Maskinsjef, Solstad Nå: Overingeniør lasteskipavdelingen, Sjøfartsdirektoratet

De

Odd Konrad Dale

Trilogien om Sjétonganeav Geir Kvam.

Arne Kjell Øverland

Før: IT-konsulent Haugesund kommune Nå: Fra 1. 11. 2008 ITkonsulent Haugesund Sparebank

Vinner av novemberutgaven av Jobb & Næring er

Gerd Urang fra Urangsvåg. Premie er avsendt. Pron. Stedsbenevnelse Bråk Tone

F

Grønnsak

H A U

D U

Vandrer Hedrer Klokka

Område

Ildfulle Opphopning

S

K

Pakk!

H

Egnen

E

S

S

T U

F

O

T

T

Æ

R

E

R

R

K

Oldtidsby

U R Boligdel

Listige

Svelge

S

T

Tre

E

A

Kunstverk Skilletegn

K

Byråkrat

I

S

T

K

J

E

O

Haste

L

Fransk by

Nett Ole Bullfiasko

S

L

O

N

I

L

E

L

E

R

L

A

T

E

N

E

Via

A D

Entrepenørselskapet W. Engelsen har sidan starten i 1912 vore ei leiande entrepenørverksemd i Sunnhordland. Idag er selskapet eit moderne regionalt konsern med omlag 90 tilsette. Våre folk tilbyr fremtidsretta løysingar tufta på solid tradisjon.

Pron Oppdage

Tomme

E

E

S

E

Konsesjonsregel

B

U

T

H

U

N

Kjendiskokk

D

Rekrutteringskrav Konj. NB

U R

Kåre Johannes Lie

B

Vi utfører alt innen bygg og anlegg.

G

R E

Avleiring

E I R

Uthus

J

Navn

E

P

M

Ø

Retning

K

Ventil

A

A

F

Ø F

En Tolstoj

L E O

E

U

T

E

Overrislet

G

B

I

M.skap

A

V

Dyr

Symfonidel

E

C H

R

Under Rekker

A

D

B

R

U

S

A

T

S

A

N

S

J

E

F

N

E

D

E

Sikringsanstalt

I

L

A

I

L

Å

S

Yrke

Transport- Håndblokkering verkere

I

N

G

Sjarm Fugl (omv)

H

Å

P

E

R

U

R

E

R

E

T Mål Trygg

S

T

Steng Skli (omv)

K

M

A

F

D U

Hvilte

M

KomposiLedelse sjon

E

L

V

M

r i k

S

T

E

E

L

T

E

k

O

Kaste vekk tid Dyr

N

M

E

Tiden

N

M Karakter Hes

Forslukne

L

R

U

E

Selsk.

S

U

L

Prep.

Geriatrikeren Kjøretøy

A

V

Klyngesamarbeidet Arvestoff

A

R

D

N

A

L Tall Gud

E

S

R

Arte

Kryssordverkstedet A4 nr 15A

N

D

S

JOBB & NÆRING

A

Kulturarrangement

Tall

40

N

Like

Forf.

Ønsker

O

Tiltaksløs

Ferdselslinje Minister

V

a n n v e i

R Åre

Over

Org.

I

F

L

Forvirret

T T

G D

y r

S T E N

A

Tale

H

Boligene

A

U A

Renn

Respektèr Like

E E

Art. L e v e r

N I

D

A

K

T

Stropp

E

B y g e

A

Dehydrerte

T

Ø

R

S

G

L

Ø

D

E

T

K

O

Italiensk by

R

I

M

I

N

A

G

Plagg

Pine

V

I

A

V

L

Å

Skinte Mann

E

R

N

Kilder Stakkarslig

Medium

Å

G

T

V

Stoppested Raminaangiver

R

E

R

E

G

N

I

Drett

Bokstav

E

N

A

P

R

O

S

G

L

I

M

R

E

Pron.

H

Kreditt

G Klasse

Briljere

Tre

U

Y J

Plaggene

Dyr

U

Like

N N Agn

Forbi

A

I

Art.

Å

E

K

T

E

T

L

U

E

N

E


Årets høydepunkter, og forhåpninger for 2009

Næringslivetpå

Petter Steen jr.

Kryss & Tvers By-åre

Interessegruppen Sykdom

forening Mynt

Tankeklarhet

Karakter Industriaktør (omv)

Grieg-frue Fyrste

Agnostiker

Betrakter Rederi Plantedeler

Språk

Skjermet

Via Fugl

Fung. sjøfartsdirektør Høydepunktet i 2008 var uten tvil responsen

Ulovlighet

vi fikk fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, som gav et konkur-

Elv

Tre

T

Navn Plante

y d

Rage

Skreddervirksomhet

men det er jo i motbakker det går oppover. Jeg har forventninger til at vi vil begynne å se ny fremgang mot slutten av året, og vi kommer til å se stor byggeaktivitet i off-

Sigurd Gude

Baderoms -utstyr Poststed

Tegn

ransedyktig lønnsnivå i direktoratet. Parti Ståk

Duk

Sanse

Året 2009 vil være preget av et fortsatt høyt aktivitetsnivå for vår virksomhet. Ved inngangen til det nye året vil det

Alvene Bagasjedel

Dyr Like

Planet

Gartneranliggende

være et ubesvart spørsmål som har med finanskrisen å gjøre, og det er hvor mange

Plagg Sindigheten

Kommune

Misnøyen

Forlang! Komm.

Nett Omtrent

Eng

Underholdningsstedet

Plaget

Hval

Frata

Jorunn Skåden

Vekst

Ordfører i Sveio

Flyplass

Åpningen av 18 hulls golfbane var høydepunk-

Like Komm.

Politiker

tet i 2008! Og at ”Norsk Golf” skrev: ”Lekker

Union

Forstå Uttalte Grave

design, utfordrende valg, vakker natur, en smaragd i Nordens golfsmykke.

Tørr

Rederifamilie Bakparten

Verktøy

Plagg

I 2009 er vi kanskje 5000 sveibuer. Jeg får ny rådmann, vi bygger flott omsorgsenter og kommunehus. Desember har lagt grunnlag for byggeboom(rekord) i 2009. Innbyggerne våre kjenner at det er godt å

Plagg Omslag

Løfte

Like

Hilsningen

Klatret opp i

Slektn.

Y

P

r k e

Yrke (fork)

r o n.

Akseptere

Fase

Organ

Like

Eksistert Minnesmerke

Kavde

Adv.

Navn Adresse

Avslutt

Jord Fartøy

Si mø Union

Karakter

Adv.

Tenor Hjørnestensbedrift

Lars Bjarne Røvang

Lever

Fisk Redskapet

Art. Gaven

bo i Sveio, både i fritids- og jobbsammenheng!

Ris

Grønnsak

Like

Rask Fabelvesen

nybygningskontrakter som eventuelt blir kansellert eller utsatt – om noen i det hele tatt. I året 2009 forventer jeg at vi skal klare å fylle alle ledige stillinger i etaten.

Selsk.

Sjarlatan

Kryssordverkstedet A4 nr 22

har tatt i bruk et nytt flott tinghus, antallet turister til regionen øker, og store deler av næringslivet har tjent gode penger.

entlig sektor.

S i k k e r

Bokser Tidsenhet

Europeer

preget av både opp- og nedturer, med global finanskrise i høst. Men Haugesund og distriktet

2009 vil nok bli preget av finanskrisen,

Haugesund -regionens nærings-

Forvaring

By

Ordfører i Haugesund Året 2008 har vært

Selsk.

Alv

Adm. dir. QPC AS Høydepunktene i 2008 for QPC var vår etablering i Kristiansand. Turen til København med hele gjengen kommer også til å bli husket lenge. Ellers har vi i 2008 fått mange nye og dyktige medarbeidere – til sammen 8 i tallet. Jeg tror at også 2009 vil gi mange fine opplevelser og tøffe utfordringer. Det er det som gjør denne bransjen så spennende. Vi vet ikke så mye om veien foran oss – den blir til mens vi går. Jeg har en forventning om at vi blir enda mer synlige på Haugalandet.

JOBB & NÆRING

41


BEDRIFTSPROFILEN

SPENNENDE ETABLERING I HAUGESUND:

Flotell, brakkerigger og anleggsmaskiner!

Noen av de ansatte i Eide Bygg & Anlegg AS. Fra venstre Kenneth Lønning, Rune Eide, Nils Tore Staalesen, Bjørn Høgenæs og Roger Båtevik.

Eide Bygg & Anlegg AS er en spennende nyetablering i Haugesund. Selskapet er en del av Eide-gruppen på Halsnøy i Sunnhordland, men har nå etablert sitt eget hovedkontor på Kvala i Haugesund. - Vi har vært her noen måneder, men nå føler vi at vi er kommet skikkelig i orden, sier daglig leder Rune Eide og avdelingsleder Bjørn N. Høgenes. Selskapet het tidligere Eide Flotel Services AS, og har drevet med utleie av floteller i Norge siden 1997. Opprinnelig hadde de to store floteller, men det ene ble solgt i fjor. I dag har de ett igjen. Det er Bella Ludwiga, et flotell med 82 rom, alle med eget bad. - Flotellet er en fleksibel innkvarteringsløsning bygget på en lekter som er 76 meter lang. Den fungerer som anleggsleir eller ekstra hotellkapasitet ved store festivaler eller arrangementer. Vi har også utleie og salg av brakker, brakkerigger og modulbygg til verfts- og anleggsektoren, sier Eide. Eide Bygg & Anlegg har i tillegg utvidet produktspekteret og er forhandler av lette anleggsmaskiner samt Ringer Systemforskaling. - Ringer forskaling har vært på det europeiske markedet siden 1944, og vi importerer dette til Norge. I dag finnes forskalingssystemet både i stål og aluminium, sier Eide.

42

JOBB & NÆRING

Brakkerigger er et hovedprodukt for Eide Bygg og Anlegg. Eide Bygg & Anlegg AS er forhandler for Beck Maskin AS i Rogaland og Hordaland. - Vi har gravemaskiner fra 800 kg til 8 tonn. Hanix og Airman er japanske kvalitetsmaskiner. Dessuten forhandler vi Mustang kompaktlastere og hjullastere, og Atlas hjullastere opp til 8 tonn. Produktspekteret omfatter også Tiger og Komac meisler fra 100 kg til 4 tonn, graveutstyr for alle små maskiner, samt tyske Weber vibroplater, sier Høgenæs. Eide Bygg & Anlegg har også et søsterselskap i Tallinn, Estland som heter Module Tech AS. Det er en modulfabrikk med norsk ledelse, med totalt 75 ansatte. Eide Bygg & Anlegg AS markedsfører og selger brakker og modulbygg i hele Norge som bygges ved denne fabrikken.

Kvalamarka 27B, 5514 Haugesund Tlf 52 71 90 30 E-mail: post@eideba.no www.eideba.no


BEDRIFTSPROFILEN

Sjøfartsdirektoratet har svært mange dyktige medarbeidere med kompetanse på mange ulike områder. FOTO: VAAGE FOTO

SJØFARTSDIREKTORATET – EN ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS

– Har du lyst til å jobbe hos oss? Sjøfartsdirektoratet opplever en økende interesse for ledige stillinger. Spennende oppgaver, gode arbeidsbetingelser, mulighet for internasjonalt arbeid, og en trygg og sikker arbeidsplass er noen av årsakene. – Jeg tror det som først og fremst motiverer våre ansatte og dem som har lyst til å jobbe hos oss, er det viktige arbeidet direktoratet gjør for sikkerhet til sjøs, sier administrasjonsdirektør John Malvin Økland. – Sjøfartsdirektoratets visjon er nemlig å være den fremste pådriveren i verden innen sjøsikkerhet og miljø. Derfor er vi hele tiden på utkikk etter mennesker som har de rette forutsetningene for å gå inn i det viktige arbeidet med sjøsikkerheten, enten i våre ulike fagavdelinger ved hovedkontoret i Haugesund eller ved e n av direktoratets stasjoner langs kysten. – Vi har mest behov for personer med ingeniørfaglig og teknisk utdannelse eller maritim bakgrunn, som maskinist eller nautiker, sier personalsjef John Fosen. – Men vi kan også trenge dyktige medarbeidere innen jus og administrative fag, som arkiv, økonomi og IT. Det er faktisk slik at Sjøfartsdirektoratet er den arbeidsplas-

I kantina er det varm lunsj hver dag. FOTO: BENTE AMANDUSSEN

Sjøfartsdirektoratet har egen trimgruppe, og mange aktive medarbeidere har tatt oppfordringen om å la bilen stå. FOTO: HEDDA K. GRIP

sen i Haugesundregionen med flest jurister, 25 totalt.

for kurs og videreutdanning, sier Økland. – Vi har også sterkt fokus på godt lederskap og jobber kontinuerlig og målrettet med utvikling av våre ledere på alle nivåer. Fagområdet til Sjøfartsdirektoratet er stort og bredt. – Vi jobber med alt fra små fritidsbåter til lasteskip, fiske-

Karrieremuligheter I Sjøfartsdirektoratet er det et bredt fagmiljø med åpning for tverrfaglig læring og jobbrotasjon, som gir den enkelte ansatte mulighet til personlig utvikling og bredere karriereaspekter. Direktoratet har et eget program for nytilsatte som inkluderer grunnopplæring, en fadderordning og faglig veileder. – Vi satser på å utvikle våre medarbeidere gjennom utforming av individuelle karriereplaner, og gir muligheter

fartøy, flyttbare innretninger og noen av verdens største passasjerskip, forteller Fosen. – Sjøfartsdirektoratet har en helt sentral posisjon i det maritime miljøet i Norge. – Vi har også et høyt og aktivt internasjonalt engasjement særlig i FNs organisasjoner for skipsfart og arbeidsJOBB & NÆRING

43


liv, og i EU, innskyter Økland. – Dette gjør det mulig for medarbeiderne våre å opparbeide seg internasjonal maritim kompetanse på meget høyt nivå. Administrasjonsdirektøren og personalsjefen er enige om at den unike kompetansen en jobb i Sjøfartsdirektoratet gir, gjør medarbeiderne attraktive også for andre arbeidsgivere. Mange ser direktoratet som et springbrett for å jobbe andre plasser. – Heldigvis ser vi at de aller fleste blir værende, smiler de. En grunn til akkurat det kan være at Sjøfartsdirektoratet det siste året har hatt en svært gunstig lønnsutvikling. – Vi er nå absolutt konkurransedyktig på lønn, forsikrer John Malvin Økland, og legger til at som ansatt i Sjøfartsdirektoratet har man en av de beste pensjons- og forsikringsordningene i landet. – Det er også mulig å få huslån på opptil halvannen millioner kroner til de beste betingelsene som finnes på markedet, sier han.

Trygg arbeidsplass Den maritime sektoren har lenge vært i sterk vekst og det forventes at den høye aktiviteten vil vedvare i ytterligere noen år, til tross for finanskrisen. Den store aktiviteten er særlig merkbar innenfor nybygg og ombygginger. Samtidig er det voldsom etterspørsel etter norske sjøfolk. Tilstrømmingen til de maritime skolene øker, men fortsatt er rekrutteringen til maritime yrker for liten i forhold til etterspørselen. Dette har medført at Sjøfartsdirektoratet har måtte konkurrere i et svært tøft arbeidsmarked. – På grunn av at direktoratet flyttet fra Oslo til Haugesund for to år siden, har vi vært i en helt spesiell situasjon når det gjelder behov for nye medarbeidere, forteller John Malvin Økland. – Over 80 prosent av de ansatte sluttet, fordi de av ulike grunner ikke hadde anledning til å flytte tvers over landet. I tillegg har vi hatt opptil 55 pendlere, men en god del av disse vil også slutte etter hvert og må erstattes. Sjøfartsdirektoratet har imidlertid klart utfordringen bra, og i skrivende stund er det bare 15 av over 300 stillinger som fremdeles er ubesatt. – Vi merker godt at ting har endret seg, sier personalsjefen. – Sjøfartsdirektoratet er jo ikke bare en attraktiv, men også en trygg arbeidsplass, og det har folk et mye større fokus på i dag enn for bare et halvt år siden.

Godt miljø for unge og eldre arbeidstakere Sjøfartsdirektoratet ansetter medarbeidere i alle aldre. – Det er ikke slik at vi bare er på jakt etter de unge og fremadstormende, sier John Fosen. – Vi er veldig bevisst på den kompetansen som seniorer har. De kan bidra med svært mye i det faglige miljøet. – Vi er også opptatt av å tilrettelegge arbeidet for at ansatte i ulike livsfaser skal ha en fleksibilitet i hverdagen, sier Økland. – Vi har ansatte som er småbarnsforeldre, og som har behov for tilrettelagt arbeidstid. I andre enden av skalaen har vi seniorer som vi ønsker å beholde lengst mulig. Vi tilbyr også tekniske løsninger hvor ansatte kan

Som havnestat er Norge pålagt å kontrollere minst 25 prosent av utenlandske skip som kommer til norske havner. FOTO: THORE KIBSGAARD

ta med seg PC hjem og jobbe derfra når det er ønskelig. Sjøfartsdirektoratet har også fleksitid hvor de ansatte kan ta ut 24 dager avspasering i tillegg til fem ukers ferie. Dessuten har alle statsbedrifter kortere arbeidstid om sommeren. – Det er veldig viktig for oss å få fram at vi har et sosialt, godt og inkluderende arbeidsmiljø her i direktoratet, sier Økland og Fosen. Det gode miljøet skapes blant annet gjennom en rekke sosiale tiltak. Hovedkontoret har bedriftskantine med fokus på sunt kosthold, og de ansatte har mulighet til å benytte seg av eget godt ustyrt trimrom. – Vi har eget bedriftsidrettslag, Maritrim, der vi blant annet har aktiviteter som fotball, volleyball, golf og sosiale treff, forteller Økland, som selv er blant de aktive på volleyballaget. – Også har vi eget kor, bridgeklubb og kunstklubb, supplerer John Fosen og ramser opp videre: – Det arrangeres utflukter for ansatte med familier, juletrefest, julebord, sommerfest, pubquiz og vi slutter aktivt opp om tiltak som ”Sykle til jobben”-aksjoner, Kulturnatt og TV-aksjonen. – Kort sagt, så har vi det innmari trivelig på jobb, ler de to, som håper å ønske flere medarbeidere velkommen til Sjøfartsdirektoratet.

44

JOBB & NÆRING

Administrasjonsdirektør John Malvin Økland og personalsjef John Fosen i Sjøfartsdirektoratet merker stadig større interesse fra potensielle medarbeidere. – Vi er hele tiden på utkikk etter folk som vil jobbe for sjøsikkerheten, sier de, og skryter av det gode arbeidsmiljøet som finnes i direktoratet. FOTO: BENTE AMANDUSSEN


Hovedkontoret i Haugesund Sentral beliggenhet og hyggelige lokaler. Sjøfartsdirektoratets hovedkontor ligger i sentrum av Haugesund, helt i sjøkanten og med kort vei til spennende butikker, kafeer, puber og restauranter samt byens flotte havneområde og parker. Sjøfartsdirektoratet disponerer innendørs og utendørs parkeringsplasser. Bygget er preget av spennende arkitektur, materialvalg, fargebruk og lysforhold. Alle etasjene har flott utsyn mot sjøen og nær sagt hvor man enn sitter i bygget drar man fordeler av lyset gjennom den sjenerøse bruken av store glassflater. Det er valgt moderne arbeidsplassløsninger tilpasset den enkeltes behov, og alle har eget kontor. I nybygget har vi lagt vekt på moderne og teknologiske løsninger. Lokalene er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Møttomedarbeidere

Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og myndighetsorgan for arbeidet med sikkerhet til sjøs for liv, helse, miljø og fartøy. Våre 320 ansatte jobber for at Norge skal være den fremste pådriveren i verden innen sjøsikkerhet og kvalitet,

– Det er travle dager, men jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, sier Sonja Hillersøy.

– Takket være at Sjøfartsdirektoratet flyttet til Haugesund, har jeg fått muligheten til en rask karrierestigning, sier Ole Morten Fureli.

Sonja Hillersøy (38), underdirektør passasjerskipavdelingen

Ole Morten Fureli (32),

Sonja Hillersøy er utdannet nautiker fra Møre og

Ole Morten Fureli er sivilingeniør fra NTNU, Fakultet for Marin teknikk. Etter endt utdannelse i 2002 jobbet

Romsdal Fiskeritekniske Høgskole i Ålesund. Etter at hun var ferdig der, våren 1993, kjørte hun ferger og hurtigbåter til hun gikk ut i barselpermisjon i 2001. – Jeg valgte å slutte til sjøs da sønnen min ble født, sier Sonja. Mannen min jobber også ombord i en

underdirektør lasteskipavdelingen

Ole Morten en stund i et konsulentfirma, og hadde oppgaver rettet inn mot skipsverftnæringen. Deretter var han prosjektkoordinator på et skipsverft,

båt, og jeg hadde rett og slett lyst til å være hjemme, fortsetter hun. Etter at permisjonen var over jobbet hun i barnehage, som lærer og på meieriet med å pakke gamalost! Høsten 2004 så Sonja en annonse i Bergens Tidende. Sjøfartsdirektoratet søkte etter folk til opplæringsenheten i Haugesund.

før han i september 2004 begynte i Kull 1 i Sjøfartsdirektoratets opplæringsprogram i Haugesund. I mai 2005 begynte han som overingeniør i lasteskipavdelingen. Fire år etter at han kom til Sjøfartsdirektoratet – og i en alder av 32 år – sitter han i sitt flotte kontor med utsikt over Karmsundet, som underdirektør i lasteskipsavdelingen.

– Jeg trodde jeg var utrangert, men jeg sendte likevel inn en søknad, sier hun. Og ble overrasket da hun fikk tilbud om jobb. Etter åtte måneder med

I sin avdeling har han en blanding av unge personer, noen fra Sjøfartsdirektoratets opplæringsprogram, og noen med lang fartstid. Fellesnevneren er stor

opplæring begynte hun som overingeniør på passasjerskipsavdelingen. – Det var et naturlig valg, sier Sonja. Da underdirektøren takket for seg etter om lag et år i Haugesund, ble Sonja spurt om hun kunne tenke seg å søke stillingen. Hun var først veldig i tvil om

arbeidskapasitet og ståpåvilje. Miljøet er godt, til tross for det høye arbeidspresset. – Vi har et godt miljø på avdelingen, og mange sosiale aktiviteter, sier Ole Morten. Engasjerte folk som er aktivt med i Maritrim, Sjøfartsdirektoratets idrettslag. Fotball, volleyball og golf er noen av aktivitetene, i tillegg

hun var klar for et slikt ansvar, men da direktøren sjøl kom ned og ba henne søke, valgte hun å satse på det. – Jeg satte stor pris på å bli spurt, sier hun. Og nå trives jeg veldig godt. Jeg gleder meg hver

til bridge. – Vi som kom fra Opplæringsprogrammet er blitt viktige for organisasjonen. Noen har dessverre forsvunnet. Kanskje fant man lønnsforskjellen mellom

dag til å gå på jobb for å ta fatt på dagens oppgaver, sier Sonja. – Det er mange kjekke folk her på avdelingen, og alle står på for å få utført de oppgavene de har. Vi har en del ubesatte stillinger, og derfor blir det litt hektisk for de som er her. Men alle føler et ansvar

det private næringslivet og staten for stor. Jeg vet ikke. Det jeg derimot vet, er at vi nå kan konkurrere på lønn. Jeg pleier å si at vi havnet på revidert statsbudsjett, noe vi da også gjorde, sier Fureli. Mine medarbeidere gikk i forbindelse med ekstraordinære lokale forhandlinger i gjennomsnitt opp 100.000 kr i årslønn.

og det er ingen sure miner. – Det er mye positiv energi i direktoratet, rett og slett, legger hun til.

– Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende, fortsetter han. – Her får vi være med på hele prosessen. Det forutsettes at man kan jobbe på tvers av flere

– Om vi kan hjelpe til og bedre sikkerheten til sjøs, er det veldig verdifullt. Det gir mye.

felt og at man er i stand til å se sammenhengene i det man gjør.

og bidra til de mest nyskapende og miljøvennlige løsningene for framtiden. Holdnings- og adferdsmotiverende tiltak er sentralt i vårt arbeid. Direktoratet ligger under Nærings- og handelsdepartementet. I saker som gjelder forurensning og vern av det marine miljø, er direktoratet delegert myndighet fra Miljøverndepartementet. Som flaggstatsmyndighet har direktoratet ansvar for tilsyn og kontroll av skip i Norsk ordinært skipsregister (NOR) og i Norsk internasjonalt skipsregisteret (NIS), fiskefartøy og flyttbare innretninger. Som havnestatsmyndighet kan vi kontrollere utenlandske skip i norske havner. Direktoratet har et høyt og aktivt engasjement i FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) og arbeidsorganisasjon ILO (International Labour Organization), samt i EUs maritime sikkerhetsorganisasjon EMSA. Her jobber vi for å utvikle det internasjonale regelverket, blant annet basert på lærdom fra ulykker. Sjøfartsdirektoratets hovedkontor ligger i Haugesund. Av våre 320 medarbeidere er 120 tilsatt på våre 17 stasjoner langs hele norske-kysten. Vi administrerer også tre velferdsstasjoner i utlandet.

Besøksadr. Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: 52 74 50 00 www.sdir.no JOBB & NÆRING

45


Bemanning

Engineering

Vi har flyttet! Manpower og Manpower Professional Engineering AS har flyttet. Du finner oss nå i nye flotte lokaler i Sørhauggaten 128, 5. etasje (DNB-Nor byggets østre inngang). Akkurat nå trenger vi mange flinke medarbeidere innen flere ulike fagområder. Kontakt oss hvis du har du en relevant, spennende, solid eller tung CV...

Manpower Bemanning • Prosjektadministrasjon • Regnskap/økonomi/finans • Salg • Lager/logistikk/innkjøp • Stillasarbeid • Bygg og anlegg • Produksjon

Manpower Professional Engineering AS • Prosjektadministrasjon • Elektro/ automasjonsingeniører • Mekaniske ingeniører • Teknisk sikkerhet • Instrumentingeniører • Teknisk dokumentkontroll • LCI-koordinatorer

Carina Ringen, Torunn Måleng, Gunnar Sivertsen og Svanhild Nordbjørn

www.manpower.no 46

JOBB & NÆRING

John-Steinar Pedersen og Pål Danielsen

www.mppe.no


Snart set Gunn M. Handeland seg i førarsetet i drosjebilen sin og køyrer kundene att og fram ...

ABACUSKOMMUNIKASJON.NO • FOTO: ØYVIND SÆTRE

Raskare Tilbake

Gjennom ordninga Raskare Tilbake fekk hjarte- Mange pasientar er blitt behandla og fleire av opererte Gunn M. Handeland behandling eit halvt desse er allereie attende i jobb. Kontakt din fastår tidlegare enn venta. Og denne ordninga ga lege og spør om Raskare Tilbake. Dette tilbodet Handeland eit nytt liv.

gjeld sjukehusa i Haugesund, Stord og Odda og dei psykiatriske sjukehusa i Helse Fonna.

Er du sjukemeld, eller står i fare for å bli sjukemeld? Helse Fonna kan gi deg behandling innan Du finn meir informasjon om Raskare Tilbake 30 dagar.

her: www.helse-fonna.no

www.helse-fonna.no

JOBB & NÆRING

47


Design: www.steinariversen.no

m.u.h. (meter under havoverflaten)

KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY SPECIALISED KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE QUALITY SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY

DeepOcean leverer undervannstjenester innen olje-, gass-, energi industrien over hele verden. DeepOcean har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsordninger, et godt velferdstilbud og legger stor vekt på å ivareta et trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte. Våre team består av lærevillige nyutdannede sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, så her er det store muligheter for personlig utvikling. www.deepocean.no

DeepOcean AS - Stoltenberggt. 1 - P.b. 2144 Postterminalen - N-5504 Haugesund - Tlf: 52700400 - Faks: 52700401

48

JOBB & NÆRING

Photo: www.geiroyvind.no

Utfordringene er mange

JOBB & Næring nr.5 2008  

JOBB & Næring nr.5 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you