Page 1

NR.1 JANUAR 2011

Vi Bygger Nytt

2i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

Bygger seg fl yi SNEKKERBOD EN VAR-sjef og

ordførerkand idat for FrP i Ka rmøy, Helge Thorheim har fler e jern i ilden enn folk flest. So m for eksem p el å bygge seg to seters fly i ”s nekkerboden” p å hytta i Ty svær. Planen er å ta av i 2013.

Side 12


ISS Personalhuset Haugesund

HVEM ER VI - HVA GJØR VI

KUNDEREFERANSER

ISS Personalhuset er et av Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper og er en del av ISS som er et verdensomspennende Facility Management-selskap.

SOLSTAD OFFSHORE ASA:

ISS Personalhuset legger vekt på å være en fleksibel og dedikert samarbeidspartner. Vår styrke er kunnskap om arbeidsmarkedet, solid kjennskap til de ulike bransjene, et unikt nettverk samt en treffsikker metodikk for rekruttering. ISS Personalhuset Haugesund har erfarne og høyt kvalifiserte rådgivere som kan skreddersy løsninger tilpasset din bedrift.

Vi bidrar til våre kunders suksess!

“Vi har brukt ISS Personalhuset som rekruttingspartner til alle våre stillinger i vår landorganisasjon siden 2003. Gjennom samarbeidet med ISS Personalhuset har vi lykkes i å bygge en sterk organisasjon som har bidratt til at selskapet har hatt stor suksess. Vi er særlig fornøyd med ISS Personalhuset sin måte å gjennomføre profesjonelle rekrutteringsprosesser på.” SVEN STAKKESTAD Viseadm. direktør, Solstad Offshore ASA

GASSCO AS:

“ISS Personalhuset har meget stor kompetanse i hele rekrutteringsprosessen, og de er svært opptatt av å levere tjenester av høy kvalitet til kunden.” INGOLF VOLL - Administrasjonssjef, Gassco AS

COOP HAUGALAND BA:

“Vi har vært svært godt fornøyd med ISS Personalhusets evne til å søke frem gode kandidater, samt deres verktøy for analyse og vurdering av kandidatenes kvalifikasjoner.” TORE KLOVNING - Adm. direktør, Coop Haugaland BA Vi har Achilles godkjenning som leverandør til norsk offshoreindustri.

TOR ARNE EGELAND

Achilles JQS

KRISTINA VELDE SANDE TOM MONCLAIR LARSEN

ARNT OLE BANG

TOR SKJOLDAL

BRIAN LIE

Du treffer oss også på Facebook

Les mer på www.personalhuset.no eller ring 982 95 143

CARBON14 - FOTO: HAAKON NORDVIK

DIN REKRUTTERINGSPARTNER!


8

Maskineringsbedrifter samarbeider tettere

11

Hvem blir årest bedrift 2010?

12

Portrettet: Vannmannen som er både høyt og lavt

16

Norsk-tysk samarbeid om vindkraft?

19

Oasen Storsenter øker

20

Her er HNs kompetanseteam

22

Favoritten

24

Siden sist

27

Nytt om navn

29

Arbeidsmarkedet: Optimisme

30

Pust, kroppsbevissthet og avspenning

32

Jobbfrukt til bestillerkontoret ved Haugesund Kommune

37

Midt i blinken: Med sosiale medier i bagasjen

4

Farvel Sunnhordland - velkommen Stavanger? I hvilken retning skal Haugalandet og Sunnhordland orientere seg når de nye kommunikasjonslinjene er etablert om 10-15 år? Når Rogfast reduserer reisetiden fra Haugalandet til Stavanger til under en time, og Hordfast gjør at det tar like lang tid å dra fra Leirvik til Bergen? Grovt sett snakker vi om tre scenarier: 1. Haugalandet og Sunnhordland finner sammen og blir en sterk lillebror mellom Bergen og Stavanger 2. Haugalandet drifter mot Stavanger og et sterkere Rogaland fylke 3. Sunnhordland drifter mot Bergen og et sterkere Hordaland fylke. Her på bjerget har det vært en utbredt oppfatning at Haugalandet og Sunnhordland må finne sammen.Vi har mye felles, og innen høyskolesystemet og deler av næringslivet, først og fremst i den maritime sektor, er grensene regionene imellom mer eller mindre visket bort. I politiske festtaler snakkes det også varmt om relasjonene mellom sunnhordlendinger og haugalendinger. Likevel er det åpenbare konfliktområder. Mange miljøer, særlig på Stord er på vakt mot haugalandsk imperialisme- med god grunn. Alt vi har gjort, har definitivt ikke vært like smart. Stord vil selv være konge på haugen, og ikke akseptere nedbygging av institusjoner (les: Stord sjukehus) til fordel for Haugesund. Og når noen tar til ordet for et felles navn på regionene og navnet Haugalandet lanseres, går rullegardinen ned hos sunnhordlendingene. Ingen skal få rokke ved den regionale identiteten.

To bom før suksess

6 Trenger du lærlingplass:

Husk søknadsfrist 1.mars

Sunnhordlendingenes stolthet manifesterer seg også innen handel og bosetting. Regionen har i stor grad klart å demme opp for både handelslekkasje og utflytting gjennom etablering av store handelssentre etter Trekantsambandet. Dessuten er det et ufravikelig faktum at Sunnhordland er en del av Hordaland fylke.

38 Har 7 millioner til omstilling Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk design: Utgiver: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Salg Telefon:

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Innhold:

Haugalandets forhold til Stavanger har tradisjonelt vært tuftet på mange av de samme forestillingene. Et lillebror-kompleks, preget av frykten for å bli vannskjøttet og frarøvet goder. Det er ingen grunn til å tro at det blir bedre når Rogfast kommer om syv-åtte år og vi kan nå Ikea, Sola og Universitetssjukehuset på en time.

Egil Severeide: egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen: harald@dhr.no Odd-Atle Urvik: odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad: stian@dhr.no DHR Reklamebyrå as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Opplag 53.000 P.B. 1915, 5508 Karmsund Jan Åge Matland, 908 25 707, jan@dhr.no 52 84 54 84

Hjemmeside: ISSN: Trykkeri:

Eller er det det? Stavanger-regionen er i ferd med å bli sprengt”om ti år er det fullt”, sa min kollega Jostein Soland i Næringsforeningen i Stavanger på Sola-møtet. Og hvor skal Stavanger se da? Nordover-selvfølgelig. Når det tar 20 minutter under fjorden fra Randaberg til Bokn og Vestlandets største næringspark på Gismarvik, attraktive hytteområder, boligområder, haug og hammer uten arealkonflikter, ja da vil Haugalandet være et naturlig ”avlastningsområde” for Stavangerregionen. En del er allerede begynt å se den muligheten. I analyser snakkes det om et felles bo- og arbeidsmarked langs aksen Stavanger-Haugesund. Ulempen ved å bo i en by og jobbe i en annen blir utvisket. For næringslivet åpnes nye markeder i begge leire. Økt kompetanseflyt vil gagne alle. Den gjensidige avhengigheten kan bygge broer over etablerte fordommer. Det kommer til å bli harde tak om både flyplass, sjukehus, havn og handel. Men kanskje kan et samlet Haugalandet dra nytte av nye kommunikasjonslinjer mot sør. Dessuten er vi alle en del av samme fylke. Litt av den samme mekanisme vil gjøre seg gjeldende i Sunnhordlands relasjoner til Bergen. Når Hordfast blir realisert en gang i neste tiår, vil samhandlingen med Bergen uvegerlig øke. Utfordringen for både Sunnhordland og Haugalandet er at vi begge kan bli ”spist opp” av storebror. Sjansen for å hegne om egen identitet vil være større om vi finner en plattform for utvikling av en storregion mellom Bergen og Stavanger. Dessuten; er vi sterke og store nok? Har vi muskler til å gjøre oss gjeldende? Eller er vi begge mest tjent med å bygge allianser mot Stavanger og Bergen? Det er viktig å tenke gjennom disse utfordringene før vi får dem i fanget. Ikke minst i politiske fora. Et godt fundament for en storregion ”midt i mellom” skapes ikke gjennom mistenksomhet og frykt. Den skapes gjennom vilje til raushet, åpenhet og tillit.

www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830 United Press

Cert no. SW-COC-003756

JOBB & NÆRING

3


Tekst: Egil Severeide

Sigmund Lunde har vært med å skape et IT-eventyr i Ølensvåg. På Haugalandskonferansen vil han fortelle den spennende historien bake Omegas suksess.(Foto: Arne Frøkedal)

To bom før suksess Tredje gangen klaffet det, forteller Sigmund Lunde. Omega brukte to forsøk før de fant resepten til det som er blitt regionens største IT-bedrift med 750 ansatte og 800 millioner i omsetning. I en kjeller hjemme i Ølensvåg satt ingeniøren og prøvde seg fram. En sterk, indre motor var giret inn mot å skape et levebrød innen informasjonsteknologi. Først gjennom et privat foretak med det saftige navnet Kåtadata, så gjennom et AS sammen med kjente; Futura Datasenter. - Vi var i praksis konkurs, men vi gav ikke opp. Og tredje gangen traff vi. Vi fant andre kunder og nye produkter, gikk fra hardware til programvare og spisset oss inn mot et betalingsdyktig segment innen oljeindustrien.

4

JOBB & NÆRING

Plutselig var nøkkelen funnet. I dag er målet å ta Omega til tusen millioner kroner i omsetning og tusen ansatte over hele verden, sier Sigmund Lunde. Han er en av foredragsholderne under årets Haugalandskonferanse, der Haugesundregionens Næringsforening nettopp setter lupen på gründerne og deres betydning for næringsutvikling her i regionen og i landet for øvrig. Lokale og nasjonale entreprenører forteller sine historier under tittelen ”I did it my way”, og hensikten er å se om og i tilfelle hva vi andre kan lære. I tillegg blir det stilt spørsmål om hvordan folk med forretningsideer kan få investorer og banker til å bite på ideen og bidra med nødvendig kapital til å virkeliggjøre drømmen om egen virksomhet. I følge en fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå var kun ett av fire foretak som ble

etablert i 2003 her i landet fortsatt aktive fem år senere. - Det er et veldig frafall, særlig i enkeltmannsforetak men også i ordinære aksjeselskaper, sier adm.direkør i Næringsforeningen, Egil Severeide. Vi ønsker i årets konferanse å sette fokus på gründerne og hva som gjør at noen lykkes mens andre mislykkes. Hva driver dem, hvordan takler de motgang, hvem støtter de seg på, hva kan vi lære av dem, er spørsmål vi håper deltakerne kan få svar på under konferansen. For Sigmund Lunde var det seig vilje og tro på at det bakom mørke skyer fantes lysglimt. Tredje gang lyktes han og hans medspillere og i dag er Omega en del av den såkalte Ølensvåg-klyngen, som omsetter for rundt 5 milliarder kroner i året.


- Det er et tett gründermiljø i bygda vår, og vi inspirerer hverandre.I fotballspråket gjelder det å spille hverandre gode. Lokalt eierskaper viktig; det gjør at vi føler identitet til bygda og kan gi tilbake gjennom å bidra til bygging av så vel skole som idrettsanlegg, sier Lunde. Sigmund Lunde både gleder og gruer seg til Haugalandskonferansen. Han har en god

historie å fortelle, men trives ikke like godt i manesjen. Den som møter opp på Haugalandskonferansen 18. mars kan bl.a. få høre både Lunde, Sigurd Aase, Se & Hør-grunnlegger Knut Håvik og den kvinnelige entreprenøren og kommentatoren Elin Ørjasæther i aksjon. Og om kvelden blir det festaften i Rica Maritim Hall med utdeling priser til Årets bedrift og Årets markedsfører før årets store happening for næringslivsledere, poli-

tikere og offentlig ansatte avsluttes med et nachspiel i Caiano-salen.. Programkomite for årets Haugalands-konferanse er:Egil Severeide (leder), Birgitte Velde, Hege Skogland Mokleiv, Tormod Karlsen, Bernt Jæger, Hallvard Ween og Olav Kolltveit.

Disse deltar på konferansen: Elin Ørjasæter er en treffsikker kommentator, forfatter og tidligere hodejeger. Hun er bl.a. kjent for utsagnet om at kvinner ikke blir valgt som toppledere, fordi de ikke er villige til å ofre alt for jobben.

Ørjasæter er cand. philol. med hovedfag i økonomisk geografi. Hun har vært informasjonssjef i bank, personaldirektør i Damm forlag 2005-2007, og hodejeger i tre ulike selskaper.

Sigurd Aase startet landets første private barnehageselskap og bygger nå verdens største vikingskip, som skal ut på sitt første tokt våren 2013. Aase har gjennom årene etablert en rekke virksomheter innen petroleum, bioteknologi og venture, og er en fargerik og sterkt historieinteressert gründer med sterke meninger. Knut Haavik er mannen bak suksessmagasinet Se & Hør, Nordens største ukeblad. Haavik har solid mediebakgrunn bl.a. som journalist, krimreporter og nyhetssjef i VG, konsernsjef i Allern-gruppen og som forfatter. Han har også en fortid som representant på Stortinget. I 1978 startet han Se & Hør, som han ledet til han gikk av i 2004. Haavik og hans Se & Hør-stab har brukt kontroversielle metoder i sin nyhetsjakt, som har resultert i flere rettssaker. Sigmund Lunde er gründer og styreformann i IKT-bedriften Omega i Ølensvåg. Han er ingeniørutdannet innen bygg og anlegg med påbygg i petroleumsteknologi i Stavanger 1983, og jobbet tre år på Haugesunds Mekaniske Verksted, før han begynte for seg selv i 1986. I dag er han Business Support Manager i suksessbedriften som har 750 ansatte i inn-

og utland og som omsetter for over 800 millioner kroner. Gynekolog Jon Hausken startet i 2006 Vestlandets første private prøverørsklinikk. I dag er Klinikk Hausken i Haugesund en av landets ledende fertilitetsklinikker med pasienter fra både inn- og utland. Særlig bra har bedriften lykkes i det britiske markedet. Jon Hausken er utdannet gynokolog fra Freie Universitet i Berlin og jobbet tidligere ved fertilitetsklinikken ved Haugesund Sjukehus.

Ståle Karlsen, SKA Invest, hovedaksjonær i Extrusion Tools AS og Hydal Transportsystemer AS. Utdannet sivilingeniør og studier i markedsorientert ledelse, jobberfaring fra Haugaland Kraft, Siemens, Infosynergi/ Schlumberger og Hydro Aluminium. Har overtatt og videreutviklet industrivirksomheter som Hydro har ønsket å kvitte seg med.

Ane Christoffersen er en av gründerne i WindFlip AS med base i Stavanger. Ane er 23 år og har mastergrad i business development fra NTNU, supplert med studier ved Boston University i USA. Hun har tidligere jobbet i Teekay Shipping og Sevan Marine. For arbeidet med WindFlip er Ane Christoffersen tildelt Ung Innovasjonspris for 2009 og Djervhetsprisen 2010, begge på 100.000 kroner. Trond Hegglund i konsulentselskapet Bjørnson er haugesunder, utdannet ved Universitetet i Ålborg. Han har ledererfaring fra tre ulike firma. Trond er tidligere toppidrettsutøver og har to ganger representert Norge i VM i langdistansetriathlon. Han er en pedagogisk foredragsholder, som bruker humor og ek-

sempler fra arbeidslivet i sine oppdrag.

Jan Arild Wathne er partner i Cinclus Equity Partner, et investeringsselskap som investerer i små og mellomstore bedrifter i Norden. Var bl.a. tungt inne i Haugesundsbedriften Riise Underwater Engineering, men solgte seg ut for et par måneder siden. Wathne har bred næringsliverfaring fra petroleums- og byggebransjen. I tillegg har han arbeidet som bedriftsrådgiver i Teknologisk Institutt.

Jostein Grindhaug er fra Karmøy og trener i FK Haugesund. Han har en omfattende fotballkarriere bak seg fra Åkra og FK Haugesund, der han bl.a. scoret seiersmålet da FK Haugesund rykket opp i Tippeligaen for første gang. Førte også FK Haugesund til 6.plass i Tippeligaen i sin andre sesong som trener. I 2010 fikk Jostein Grindhaug Kniksenprisen som Årets trener og ble kåret til det samme av TV2. VGs sportskommentator Truls Dæhli skriver: - Grindhaug har rett og slett skapt noe, han har ikke overtatt noe. Siri M. Kvamme er forfatter, skribent og programleder under konferansen. Siste utgivelse var romanen Vinterhjerte, som kom ut på CappelenDamm i 2008. Hun er leder for Litterær Salong i Haugesund og skriver Signatur for Haugesunds Avis. Kvamme er født og oppvokst på Stanghelle mellom Bergen og Voss, og bor nå i Haugesund. Siri har studert litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, gått på Forfatterstudiet i Bø og Skrivekunstakademiet i Hordaland. I tillegg har hun 10 års erfaring fra reklamebransjen, både i Bergen og Haugesund.

JOBB & NÆRING

5


Daglig leder Mads Frantsen (t.h.) og opplæringskonsulent Peder Mosdal ved Opplæingskontoret for Teknologifag på Haugalandet minner om søknadsfristen 1. mars for den som vil ha lærlingplass til høsten.

Trenger du lærlingplass:

Husk søknadsfrist 1. mars Første mars er søknadsfristen for den som ønsker en læreplass til høsten. Opplæringskontoret for Teknologifag på Haugalandet representerer 31 forskjellige teknologibedrifter innen mekanisk industri, kjemi- og prosessindustrien på Haugalandet. For unge som ønsker å få en lærlingplass på noen av disse bedriftene til høsten, begynner det å haste. - For de fleste av de 21 mulige fagene våre bedrifter skal ha lærlinger til, er inntakskravet at man har bestått VG2 i den aktuelle faget. Unntakene er automatiseringsfaget hvor kravet er bestått VG3, og gjenvinningsfaget

6

JOBB & NÆRING

hvor det er VG1 TIP som gjelder, forteller daglig leder Mads Frantsen og opplæringskonsulent Peder Mosdal ved kontoret til Jobb & Næring. - Beklageligvis er det mange som ikke er aktive nok, så i år ønsker vi å få foreldrene til avgangselevene til å hjelpe til med å motivre ungdommene til å søke. Det er nemlig de som har størst påvirkning på de unge. Derfor inviterte vi sammen med Haugaland & Sunnhordland Opplæringskontor foreldrene til de rundt 100 aktuelle avgangselevene til en foreldrekonferanse på Karmsund Videregående Skole. De inviterte var foreldre og foresatte til elever i teknologfag og elektrofag ved Åkrahamn, Karmsund og Haugaland Videregående Skoler. Fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt var

hovedtaler på møtet, og de foreldrene som deltok har nå et godt grunnlag for å kunne gi råd og hjelp til sine ungdommer. For de som ønsker lærlingplass innen elektrofagene gjelder det at de unge selv må ta initiativet og være aktive. Vårt råd er at de tar kontakt med aktuelle bedrifter hvor de kunne tenke seg å gå i lære, og leverer søknadene sine personlig. Da viser de evne til å ta initiativ, som er en av de viktigste egenskapene bedriftene ser etter hos dem de ønsker å ta inn som lærlinger. Når det gjelder læreplass i de 31 bedriftene tilsluttet OFT skjer søknaden gjennom oss via våre hjemmesider. Medlemsbedriftene ønsker at vi skal koordinerer denne prosessen, sier Frantsen og Mosdal.


JOBB & NÆRING

7


Delta Maskinering AS, Steinsvik Production AS og Dreieservice AS er de tre pilotbedriftene i som har samarbeider om utviklingen av Mnet. Her er (fra venstre) Arne Hustvedt fra Delta Maskinering, Kjell Larsen, Iutvikling og Ingvar Steinsvik fra Steinsvik Production. Adm. dir. John Roald Lohne fra Dreieservice var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Maskineringsbedrifter samarbeider tettere Lokale maskineringsbedrifter på Haugalandet har de siste par årene hatt suksess gjennom et tettere samarbeid. Gjennom nettverket ”Mnet” utnytter de hverandres ledige kapasitet og fortrinn til både å bli mer lønnsomme, og kunne konkurrere om oppdrag de før ikke hadde muligheter til å ta på seg fordi de hver for seg var for små. - Gjennom dette samarbeidet har vi oppnådd mye mer enn vi trodde var mulig, sier to av nøkkelpersonene i Mnet, Ingvar Steinsvik, daglig leder i Steinsvik Production AS og Arne Hustvedt i Delta Maskinering AS til Jobb & Næring. Disse to bedriftene utgjør sammen med Dreieservice AS de tre pilotbedriftene som har gått foran i utviklingen av samarbeidet. Gruppa med maskineringsbedrifter består i tillegg av Sauda Maskinering AS og Rag Hallingstad Maskinering AS. Det er også dialog med flere aktuelle maskineringsbedrifter om deltakelse. Maskineringsbedriftene inngår i en gruppe på 15 medlemsbedrifter i Iutvikling (Industriutvikling i Haugesundsregionen), og dag-

8

JOBB & NÆRING

lig leder Kjell Larsen i Iutvikling forteller at bedriftene har det til felles at de arbeider innenfor metallbearbeiding. Iutvikling ble startet høsten 2008 hadde sitt utspring i et leverandørutviklingsprosjekt som Karmøy kommune og Hydro Aluminium AS hadde startet for å møte en eventuell nedbemanning Hydro på Karmøy. I dag har nettverket utviklingsprosjekter på markedssiden, innen driftsforbedringer og produksjonsteknologi. - Etableringen av Mnet gjør at vi i dag kan gi hurtigere respons når kunder kommer med forespørsler. Ved bruk av vårt egenutviklede dataverktøy kan vi enkelt se om det er ledig kapasitet i nettverket, og kan dermed raskt fortelle kunden om og når vi kan levere, sier Steinsvik og Hustvedt, som forteller at dette også gir store fordeler for kundene. Blant annet sparer de tid og ressurser ved at de slipper å lete rundt etter hvem som er i stand til å påta seg oppdraget. - Ved å ha tilgang på større kapasitet unngår vi unødig bruk av overtid. Vi oppdager også etter hvert at det er stadig nye ting vi kan samarbeide om. Blant annet gjelder det kurs og opplæring i bruk av maskiner og utstyr. Ved å velge samme typer maskiner kan vi også redusere kostnadene på vedlikehold. Det er kostbart å hente serviceteknikere

over til Haugalandet. Ved å samordne slik at teknikerne kan besøke flere bedrifter når de først er i distriktet, blir det billigere, sier Steinsvik og Hustvedt. Kjell Larsen peker på at noe av det viktigste som oppnås med slikt samarbeid, er at oppdrag i større grad blir utført på Haugalandet i stedet for å bli sendt ut av Haugesundsregionen.

Disse er iutvikling Det er 15 bedrifter i regionen som er med i iutvikling. • Delta Maskinering, Haugesund • Deltapump, Haugesund • Dreieservice, Karmøy • Grenland KSI, Karmøy • HighComp, Bokn • Hydro, Karmøy Industripark, Karmøy • Håland og Karlson AS,Tysvær • Industripartner Karmøy • Marine Aluminium, Karmøy • Olaussens Metall, Karmøy • Steinsvik Production,Tysvær • Stillasgruppen, Karmøy • Sauda Maskinering, Sauda • Weldone, Sauda • RH Maskinering,Tysvær


JOBB & NÆRING

9


QUALITY ON TIME

Gruppen består av følgende firma: • Vassnes Elektro AS • Vassnes Marine AS • Vassnes Offshore AS • Vassnes Automation AS • Vassnes MB Consultants AS

Har du sikret maskinparken? For å redusere faren for skader på utstyr og personell, trådte det i 2009 i kraft et nytt maskindirektiv. Gjennom forskrift om bruk av arbeidsutstyr (Bruksforskriften), er det i Norge tilbakevirkende kraft også for gamle maskiner. Vi i Vassnes Automation tar dette på alvor og tilbyr komplette løsninger for sikring av maskiner i din bedrift. Vi kan bistå med: • Risikovurdering • Engineering • Leveranse av sikkerhetskomponenter, gjerder etc. • Kontroll- og overvåkningssystem • Installasjon og oppstart • Kurs Interessert i mer informasjon om maskinsikring? Ta kontakt med prosjektleder for industri, Øyvind Engevik, tlf. 474 68 1 10

Se vår internettside www.vassnes.no for mer informasjon. Vassnes Automation AS, 4262 Avaldsnes, tlf. 474 68 000, post@vassnes.no

Vi tilbyr servicetjenester innen det grønne fag!

Vi arrangerer

Jobbmesse

k Nyanlegg k Beplantning k Beskjæring k Skjøtsel og vedlikehold k Vaktmestertjenester k Feiing med feiebil k Snøbrøyting og strøing

reklamebyrå

mARKeD NoRD-RoGALAND

Er din bedrift på jakt etter nye medarbeidere? Ta kontakt med Merethe på tlf 934 26 424

10

JOBB & NÆRING

reklamebyrå

Torsdag 24. februar, kl 10-14 i Maritim hall Vaglid AS – Fosnav. 185 – 5546 Røyksund Tlf. 52 82 74 64 – Faks: 52 81 59 10 E-post: vaglidas@c2i.net – www.vaglid.no

OKTAN

Vassnesgruppen har vokst til å bli en betydelig aktør innen elektro- og automasjonsbransjen. Gjennom lang erfaring og tilpasningsdyktighet har vi fått mange lojale kunder i inn- og utland. Vi har opparbeidet oss bred erfaring innenfor landbasert industri, ingeniørtjenester, skipsbygging, skipsreparasjon, oppgradering av offshorerigger og offshore installasjoner.


Hvem blir Årets bedrift 2010? Westcon stakk av med seieren i 2009. Hvem blir kåret til Årets bedrift under årets Haugalandskonferanse den 18. mars?

Det kan du være med å bestemme. Juryen venter på innspill på gode kandidater til kåringen av Årets bedrift på Haugalandet, i Sunnhordland og Hardanger. Bedriften må:


Ha et godt økonomisk fundament og vekst de to siste årene.
 Ha sitt hovedsete på Haugalandet, i Sunnhordland og Hardanger


Være nyskapende/vise innovasjonsvilje
 Vise til nettverksbygging/samarbeid i regionene Juryen består av: Rolf L. Sjursen (leder), Geir

Worum, Helge Seglem, Bjørn Oddvar Madsen, Øyvind Bakkevig, Egil Severeide. Frist for å lansere kandidater: 8. februar. Sendes til: post@hninfo.no Tidligere vinnere
2009: Westcon
2008: Knutsen OAS Shipping
2007: Kystdesign
2006: Solstad Offshore
2005: DeepOcean

Øystein Matre og Westcon gikk til topps i kåringen av Årets bedrift 2009. Hvem vinner i år?

2011 et hektisk år for Hendersons Gruppen 2011 blir et hektisk år for Hendersons Gruppen. I februar åpner etter planen City Hotel i det tidligere bankbygget hvor Haugesund Sparebank holdt til på hjørnet av Kaibakken og Strandgaten. Dette hoteller har 53 rom. I august skal etter planen utvidelsen av Park Inn Haugesund Airport ved flyplasskrysset på Nord-Karmøy være ferdig. - I dag har hotellet 77 rom, men når utbyggingen er gjennomført vil vi ha 117 gjesterom. Hotellet er skreddersydd med topp moderne fasiliteter for møter, kurs og konferanser. Nærheten til Haugesund lufthavn Karmøy er et stort fortrinn, sier daglig leder Knut O. Henderson til Jobb & Næring. - Beliggenheten er svært gunstig også fordi vi ligger så nær det store industrianlegget på Husøy. Vi tror også utviklingen av reiselivet i forbindelse med Vikinggården på Avaldsnes gir oss store muligheter. I tillegg til at hotellet blir utvidet, vil det også få en total ansiktsløfting på hele fasaden. Det å bygge ut samtidig som hotellet holder åpent har ikke bydd på de store problemene, og jeg tror ikke gjestene våre har merker ikke så mye til bygge-

Park Inn Haugesund Airport bygges ut med 40 nye gjesterom. I august skal utbyggingen være ferdig. (Foto: Knut E. Sandersen)

arbeidene. Men vi gleder oss til det er ferdig. Da vil hotellet vil framstå som et moderne og helhetlig hotell, forteller Henderson, som sier investeringen på flyplasshotellet løper opp i rundt 30 millioner kroner. Det tredje hotellet til Hendersons Group er Radisson Blue Hotell (gamle Park Hotell). Med 4 km. til Haugesund sentrum og 9 km til flyplassen ligger også dette hotellet meget sentralt plassert.

Hendersons Gruppen får sitt tredje hotell på Haugalandet når City Hotell åpne dørene i februar. (Foto: Karl Johan Rasmussen) JOBB & NÆRING

11


PORTRETTET

Vannmannen som er både høyt og lavt Det meste av det Helge Thorheim har stelt med i sitt yrkesaktive liv har dreid seg om vann i en eller annen form. Enten som drikkevann, avløpsvann eller som elektrisk vannkraft. Slik sett burde han muligens vært født i vannmannens tegn. Men nei – den nåværende VAR-sjefen i Karmøy meldte sin ankomst på Sankthansaften midt i Krepsens stjernetegn.

VAR-sjefen mener vannet i springen er bedre enn flaskevann, enten det er på det kommunale nettet i Karmøy eller her på hytta i Tysvær.

12

JOBB & NÆRING


Helge Thorheim storkoser seg i ”snekkerboden”, og gleder seg til ”take off” i 2013.

Siden hans far var engasjert i de store kraftutbyggingene som preget gjenreisningen i Norge i årene etter krigen, var det på Nore i Numedal han først så dagens lys. Året var 1948, og gigant-kraftverkene Nore 1 og Nore 2 sto ferdig. Turbinene startet jobben med å produsere energien som skulle gi velstand til folk i by og bygd for etterkrigsgenerasjonen.

Haugesunds kraftbehov i nærmere 20 år. Om en av de største dammene skulle bryte sammen har Blåsjø potensial til å skylle Setesdalen såvel som store deler av Kristiansand på sjøen. - Ingen fare – det er gode marginer, sier han.

Tekst og foto: Odd-Atle Urvik

Ulla-Førre

- Det kan nok tenkes at bakgrunnen min forklarer hvorfor jeg som nyutdannet sivilingeniør etter studier i Sverige og England, jobbet med vannkraftutbygging 25 år senere, sier Thorheim, og viser til de første årene av sitt yrkesaktive liv hvor han tjente til sitt brød som avdelingsingeniør i Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnds Sekretariat. Her, og senere som vannkraftsingeniør i et privat firma, drev han med flomberegninger for regulerte norske vassdrag, og konsekvensene av eventuelle dambrudd. - På Ulla-Førre anleggene beregnet vi blant annet dammene som skapte Norges største kunstige innsjø, Blåsjø, forteller Thorheim. Blåsjø på grensa mellom Rogaland og AustAgder har en overflate på 82 kvadratkilometer, og rommer nok vann til å dekke hele

Rastløs sjel

Den som ikke har sett en sju siders CV før, kan gjerne tenke at Helge Thorheim er utstyrt med en rastløs sjel. - Selv vil jeg heller si jeg er nysgjerrig av natur, og har stadig lyst til å lære nye ting, gliser han, og peker på at dette var det som fikk ham til å søke utfordringer på Haugalandet. - På 80-tallet var entreprenørfirmaet StoltzRøthing store i Haugesund, og dit søkte jeg meg. Vi laget blant annet store kaianlegg for Stolt Nielsen Seaways i Haugesund og for Karmøy kommune på Åkrehamn. Dessuten var Kårstø-utbyggingen den store satsingen

i regionen på det tidspunktet, og jeg var anleggsleder for utskipningskaien og inntaksog utslippsarrangementer ved kjølevannstunnelene på Kårstø, forteller han, og røper at han er ”hands on” mann. - Når jeg hadde ansvar for så mye som skjedde under vann, ble det til at jeg gjerne ville ned for å se selv. Dermed tok jeg dykkersertifikat. Høyt og lavt

CV’en til Helge Thorheim er et omfattende dokument som ved finlesing røper at han ikke bare er ”god på bunnen” med Dykkersertifikat klasse 1. Mannen har bokstavelig talt vært både høyt og lavt. For der, nederst på side 7 står det ”Flysertifikat (utgått)”. - Kjekt å ha tenkte jeg vel den gangen i 1969 da jeg tok det på Luftforsvarets flyskole. De siste årene har det ikke blitt nok timer i lufta til å opprettholde sertifikatet. - Så nå er du satt på bakken for godt? - Nei, langt i fra. Jeg trenger noen timer bak spakene med instruktør, og ny teoriprøve, så er jeg i lufta igjen – etter planen i 2013. Jeg er nemlig i gang med å bygge mitt eget fly, sier han, og legger ut om byggeprosjektet han er i full gang med på hytta i Tysvær. Vidunderet er en toseter av typen RV-7A. JOBB & NÆRING

ts r o

13

F

r

te et


Den tar form i ”snekkerboden”, som han kaller ”hangaren” på hytta i Tysvær. Men i motsetning til Astrid Lindgrens figur Emil i Lönneberget, som flyktet fra pappa Antons sinne, er det lystbetont når Helge Thorheim går i snekkerboden for å bygge fly. ”Flatpakke-fly”

Verden har gått framover siden brødrene Wright innledet luftfartshistorien for over 100 år siden. Nå er det er som å handle på Ikea, tegninger og alle deler som behøves kommer i ”flatpakke”. Men mens de fleste av oss vanlige Ikeakunder jobber etter mottoet ”dersom alt annet slår feil – les bruksanvisningen”, legger Thorheim vekt på å følge instruksjonene til punkt og prikke.Totalt kommer flyet til å koste ham ca. 600.000 kroner pluss et kjempestort antall arbeidstimer. - Det hadde vært billigere å kjøpe et brukt fly. Men selv om det er mye arbeid, så er det å bygge flyet selv viktig for meg. Nå er halepartiet i ferd med å ta form. Neste skritt er selve flykroppen, og deretter går jeg løs på vingene. Så skal motoren, instrumentene og alt det andre på plass. Jeg må henge i om tidsplanen med å være i lufta i 2013 skal holde. Luftfartstilsynet og andre instanser har mange krav og regler jeg må forholde meg til. Greit med byråkrati

- Regler og offentlige inngrep – det høres ikke ut som noen ønskesituasjon for en som er ordførerkandidat for Fremskrittspartiet? - Selv om jeg er FrP’er er dette faktisk ett av de områdene hvor jeg mener det må være et detaljert regelverk. Så kan vi heller kutte byråkrati på andre felt, sier Thorheim.

Selv om han igjen gjorde sunnmøring av seg noen år på 90-tallet, og var rådmann i Hareid kommune, og var regiondirektør for Sør- og Vestlandet i Forsvarets Bygningstjeneste, er det på Haugalandet han har vært aktiv de siste par tiårene. - Lista er lang. Daglig leder i Haugesund kommunale eiendomsbedrift, direktør Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, rådmann i Vindafjord kommune, samfunnsplanlegger og sjefarkitekt med ansvar for kommuneplanleggingen i Karmøy, før han nå er VAR-sjef (leder i vann-, avløp og renovasjonsavdelingen) i Karmøy kommune. Møte seg selv i døra?

- Du kommer vel til å møte deg selv i døra både titt og ofte dersom du skulle bli ordfører til høsten? - Jeg er ikke redd for det. Om FrP skulle gjøre et godt valg i Karmøy, og jeg skulle bli ordfører, skal jeg være ordfører for hele kommunen. Jeg føler heller ikke det er noe jeg har stått for som kommunalt ansatt som jeg vil ha problemer med å forsvare som politiker. - Hva med bompenger på veiene i kommunen? - Det å avvikle bompengene er et nasjonalt ansvar. Jeg er mot utstrakt bruk av bompenger, men når det er vedtatt deltar jeg gjerne i utvalget hvor vi skal sørge for at inntektene i Haugalandspakken brukes på best mulig måte. Jeg tror tvert om at jeg kan gjøre en bedre jobb som ordfører på grunn av yrkesbakgrunnen, sier Thorheim, som ser mange utfordringer for den kommunale tjenesteproduksjonen framover. Best vann i springen

Byråkraten

Etter noen år på 80-tallet som teknisk sjef i Kystverket i Haugesund og administrerende direktør i Leco Dive AS, med aktiviteter over store deler av verden, ble han selv byråkrat da han ble ansatt som driftsjef i Karmøy kommune i 1987.

- Det er et omfattende arbeid som legges ned for å sørge for at alle Karmøys 40.000 innbyggere har godt drikkevann. Kvaliteten på det vannet vi har i springen gjør at det er vanskelig å forstå hvorfor folk kjøper flaskevann i dyre dommer. Det beste vannet får du i kjøkkenkranen.

På avløps- og renovasjonssiden skjer det også mye spennende. I dag betaler innbyggerne for å bli kvitt kloakk og avfall. Men dette er verdifulle energiressurser. Søppel kan brennes for å gi energi. Eller det kan produseres metangass (samme som naturgass) som kan drive biler eller varme opp hus og hjem. Det er økende etterspørsel etter søppel til energiverk i inn- og utland. Jeg ser ikke bort fra at vi i ikke for fjern framtid selger søppelet vårt i stedet for å betale for å få det kjørt bort, sier han. Fra danseband til Route 66

Å tegne et portrett av Helge Thorheim er krevende. Mannen har jo vært innom det meste. Som å spille i danseband, for eksempel. - Det var i ungdommen, og bandene hadde engelske navn som The Squeakers, The Electro Maniacs og Physical Reaction som vi skulle ha på den tiden. Vi spilte country og ellers det meste folk ville høre. Ellers var det idrett som tok mest tid. Jeg sto i mål for A-laget til Lundamo IL. Om vinteren var det ski som gjaldt, og i Trøndelag var jeg regnet som en habil skihopper i ungdommen, om jeg så skal si det selv. Han har det ikke mindre travelt i dag. Ved siden av politikk og flybygging får han også tid til å være president i Kopervik Rotary. Og hytta er selvbygget og velbygget. Take off i toseteren i 2013 skjer imidlertid uten kona. Hun foretrekker større fly som styres av folk med striper på skulderklaffene og blank skygge på lua. Men han selv gleder seg til å føle friheten under blå himmel i selvbygget fly. Sikkert noe av den samme følelsen han hadde da han som godt voksen (2002 og 2009) kjørte Route 66 i USA fra Chicago til Los Angeles på en diger Harley Davidson. For Helge Thorheim kjører selvfølgelig også stor motorsykkel. Det skulle bare mangle….

10 år i Kopervik I begynnelsen av januar var det 10 år siden Skudenes & Aakra Sparebank åpnet sin filial i Kopervik. Begivenheten ble feiret ved at manken inviterte alle i Kopervik på akke og kaffe.

med kontorer på Åkrehamn, i Skudeneshavn og i Vedavågen.

Åpningen av avdelingskontoret i Kopervik markerte bankens ønske om å bli en bank med kontornett over hele Karmøy. Selv om banken hadde en del kunder i Kopervik, var det på Vest- og Sør-Karmøy de var etablert

Det er i dag fem medarbeidere på kontoret i Kopervik, som ledes av avdelingsleder Hild Marit Hauge. I tillegg holder Frende Forsikring sitt Karmøy-kontor med to forsikringsmedarbeidere til i lokalene. Kontoret ledes av Torbjørn Jacobsen Aarhus.

14

JOBB & NÆRING

Utvidelsen fortsatte da man for nesten fire år siden åpnet kontor på Avaldsnes.

Kakeselskap som markerer at det er 10 år siden Skudenes & Aakra Sparebank åpnet kontor i Kopervik. Her er avdelingsleder Hild Marit Hauge og leder for forsikring Torbjørn Jacobsen Aarhus. (Foto: Knut E. Sandersen)


FordKuga – kompromissløs crossover Kuga er en crossover med det beste av alt. Den har firehjulstrekk, fantastiske kjøreegenskaper og et iøynefallende design. Den er stor nok for de fleste behov, men samtidig liten nok til å ha lavt forbruk og CO2-utslipp. Og ikke minst, den har mengder av kjøreglede.

Kuga får du fra kr

388 600,-*

Kampanjepakker TREND • Cruisekontroll • Parkeringssensor foran/bak • El innfellbare sidespeil • Bluetooth/stemmestyring • 17” alufelger • Takrails • Mørktonede vinduer • Oppvarmet frontrute

TITANIUM • Nøkkelfri adkomst • Parkeringssensor foran/bak • El innfellbare sidespeil • Bluetooth/stemmestyring+USB • Takrails • Bi-Xenon • Mørktonede ruter

Kun kr 7

Kun kr 7

900,-

* Prisen er inkl frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. CO2 utslipp 169 - 244 g/km. Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,64 - 1,03 l/mil. Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud.

Haugesund Auto Sunnhordland Bil

Telefon 52 70 38 00 www.haugesundauto.no Mandag-Onsdag: 07.30-16.30 Torsdag: 07.30-19.00 Fredag: 07.30-16.30 Lørdag: 10.00-14.00 Sunnhordland Bil: 53 40 37 90 www.sunnhordlandbil.no

900,-


Handel og samarbeid mellom Haugalandet og delstaten Niedersachsen er betydelig. Særlig gjelder dette Haugesunds ny vennskapsby Emden, i landføringen av norsk naturgass fra Kårstø dekker tredjedelen av det forbruket av gass. Norges ambassadør i Tyskland, Sven Erik Hedmann (t.h.) gir her drahjelp til Tormod Karlsen (t.v.) og ordfører Petter Steen Haugalandet presenterte seg i Emden.

Norsk-tysk samarbeid om vindkraft? Et samarbeid mellom det lokale næringslivet her på Haugalandet, og bedrifter rundt Emden om å utvikle vindkraft til havs åpner store muligheter i industrien i de to vennskapsbyen Haugesund og Emden. Energipolitikken i EU forutsetter en kraftig utbygging av fornybar energi i årene framover, og offshore vindkraft er i sterk frammarsj i Nord-Europa. Det er administrerende direktør Tormod Karlsen i Haugaland Vekst som sier dette til Jobb & Næring. Sammen med Polytec og andre sentrale aktører på Haugalandet et Haugaland Vekst i full gang med en forundersøkelse for å kartlegge mulighetene for samarbeid mellom de to regionene på dette feltet.

16

JOBB & NÆRING

- Dette følges opp av selve hovedprosjektet hvor vi skal se på konkrete samarbeidsrelasjoner mellom aktører i Emden- og Haugesundsregionen. Det kommer til å være et betydelig marked innen vindkraft, og EU har satt som mål at 20 prosent av energiproduksjonen skal være fornybar energi innen 2020. 10.000 vindmøller?

Dersom det som planlegges av vindkraftprosjekter i Nordsjøen fram mot 2020 blir bygget ut snakker vi om 10.000 vindturbiner, og markedet vil vokse med 25 prosent årlig. Dersom EU-landenes klimamål skal nås må det investeres opp mot tusen milliarder kroner (1.000.000.000.000 kroner) i det tiåret vi er inne i. I Tyskland er de kommet mye lenger enn oss når det gjelder vindmøller, og Emden har blant annet en stor vindkraftindustri med turbinprodusenten Baard Engineering som

største bedriften. Forbindelsen mellom delstaten Niedersachsen og Haugalandet er fra før tett på energifronten. Gass fra Kårstø

Norsk naturgass har i flere tiår strømmet fra Kårstø til Emden. Norge dekker i dag en tredjedel av naturgassbehovet til Tyskland. Etter at Ryanair etablerte rute mellom Haugalandet og Emden strømmer også folk fra vår region til Tyskland. Selv om delstaten Niedersachsen kun er en åttendedel av Norge i flate, er den med sine over 8 millioner mennesker en halv gang større enn Norge i folketall. Delstatsminister David McAllister ønsker å internasjonalisere Niedersachsen, og i et møte hvor representanter for næringslivet på Haugalandet deltok sa McAllister at han mener Nordsjøen står overfor den største økonomiske utviklingen på 50 år.


Startskudd i Norge?

Dogger Bank

I Norge er rammebetingelsene for fornybar energi dårligere enn i Europa for øvrig. Manglende satsing på dette i Norge fører til at også norske selskaper satser i utlandet framfor i Norge. Eksempler er Statoil, Statkraft og Fred Olsen. Aibel ser nå på muligheter for å bygge omformere/plattformer som skal kobles til vindturbiner til havs. Østensjø Rederi er blant verdens ledende når det gjelder maritime operasjoner offshore, og har oppdrag med å legge kabler i tilknytning til etableringer av vindparker til sjøs. Haugaland Vekst planlegger satsing mot Emden og vindkraftindustrien der. - I møter i Emden i høst fikk Haugaland Vekst svært gode tilbakemeldinger på arbeidet og planene fra hhv den norske ambassadøren til Tyskland, Innovasjon Norge i Tyskland, Det norsk-tyske handelskammer og det regionale handelskammeret i Emdenregionen. Aibel planlegger å etablere seg i Emden for å komme inn på det europeiske markedet. Dette gir vår region store muligheter for posisjonering. Med Aibel og miljøet i Emden som døråpnere kan det også gi en enklere inngang for mellomstore og små bedrifter fra vår region, sier Karlsen.

I tillegg har Statoil og Statkraft fått rettighetene til å utvikle havvindparker på Dogger Bank i britisk sektor. Om investeringene blir realisert vil det være behov for flere leverandører. Effektiv transport og installasjonsløsninger vil også være viktig med tanke på de store parkene som planlegges og hvor langt disse parkene vil være fra land. På Dogger Bank vil turbinene vil være større, havet noe dypere og bølgeforholdene tøffere . Uavhengig av hva som skjer i Norge, er dette en unik mulighet for norske leverandører til å posisjonere seg. - Med vår beliggenhet nær havet og med gode vind- og bølgeressurser er mulighetene til stede også for etablering av produksjonsanlegg til havs når teknologien er kommet lenger og det er økonomisk forsvarlig. Næringslivet i vår region håndterer daglig krevende kunder i offshore olje- og gass markedet, og vil ha gode forutsetninger for å bidra i vindkraftsatsingen til havs, sier Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.

råder å satse på for utbygging av vindmøller til havs. Av disse er det bare 4 som aktuelle for flytende anlegg. Med Marine Energy Test Senteret og verdens første flytende vindmølle, Hywind montert utenfor Karmøy, er det naturlig å tenke på at METsenteret og planene om utstillingsvindu for 0-utslipp samfunnet på Utsira bør kobles for å forsterke hverandre. - For våre virksomheter knyttet til den maritime klyngen og spesielt innenfor komplekse maritime operasjoner er dette svært relevant i forhold til den kompetanse og erfaring som finnes i den petro-maritime klynga i vår region, sier Karlsen.

Vindkraft ved Utsira

Mandag gikk høringsfristen for Havvind rapporten fra NVE ut. Havområdet vest for Utsira er pekt på som ett av 15 potensielle om-

Denne uken gikk høringsfristen for Havvind-rapporten ut. Blant områdene som kan få store havmøller er havet vest for Utsira. (Ill. NVE)

Gruppereiser og arrangementer - hvor enn du vil i verden!

Firmatur, kundetur, studietur, konferanse, teambuilding eller jubileum? Vi skreddersyr turer og arrangementer

Et selskap i KTM-gruppen

for alle grupper på min. 10 personer.

Husøyveien 260, Avaldsnes tlf. 52 85 88 99 group@ktm.no www.ktm.no www.facebook.com/ktmgroup

reklamebyrå

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

grete@ktm.no

elfrid@ktm.no

ingjerd@ktm.no

laila@ktm.no

sivkari@ktm.no

JOBB & NÆRING

17


Hold CV-en oppdatert. Søknadsfristene på attraktive jobber blir stadig kortere, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Addecco.(Foto: Aleksander Andersen)

Søknadsfrist: SNAREST Søknadsfristen til ledige jobber er blitt kortere de siste årene. Mange bedrifter har fortløpende søknadsfrister. Av Elin Bjørnsson Av 100 nye stillingsannonser på Finn.no i begynnelsen av januar, har halvparten ”snarest” som eneste frist, viser en gjennomgang Newswire har gjort. – Som oftest er det vikariater og midlertidige stillinger det haster mest å få besatt.Annonser for faste jobber har vanligvis ikke så korte søknadsfrister, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco, Norges ledende rekrutteringsselskap. Han mener det er uheldig hvis også faste stillinger får løpende søknadsfrister. – Bedriftene risikerer at mange kvalifiserte søkere lar være å søke. Mange kan bli skeptiske både til arbeidsgiveren og ansettelsesprosessen hvis det skal gå veldig raskt, sier Øwre-Johnsen. Ti dager

For bare tre-fire år siden hadde jobbsøkere

18

JOBB & NÆRING

mellom 14 dager og tre uker på seg til å skrive en jobbsøknad. – Nå er ti dager den vanligste fristen for faste stillinger. Vi får flere søkere når søknadsfristen er så kort. Hvis søknadsfristen er for lang, tror mange at de har god tid og får ikke gjort søknaden ferdig i tide, sier ØwreJohnsen. For de som er på jakt etter ny jobb, betyr det at de må følge godt med på nye stillingsannonser. – Vil du være med i konkurransen, må du følge med og reagere raskt. De fleste stillingsannonser forsvinner i løpet av halvannen uke. Privat eller offentlig

Ved ansettelser i det offentlige er det problematisk med korte frister. – Stat og kommune må følge de krav som stilles i Statens Personalhåndbok og forvaltningsloven. To uker vil normalt sett anses som en minstefrist for jobber i det offentlige, sier advokat Henning M. Heitmann, spesialist på arbeidsrett og kontraktsrett i Brækhus Dege advokatfirma. Private bedrifter og selskaper står friere til å bestemme søknadsfrister.

– Det er ingen direkte juridiske hindre for å ha veldig korte frister. Konsekvensen er bare at man får færre søkere å velge mellom, sier Heitmann. Ferdig CV

Adecco råder jobbsøkere til å oppdatere CVen sin ofte. – Hvis du er innstilt på å skifte jobb, må du ha gjort CV-en din klar på forhånd. Du kan med fordel ha skrevet ferdig noen formuleringer og et utkast til søkerbrev der du forteller om hvorfor du ønsker jobben, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen. Men oppdager du at drømmejobben er utlyst med frist snarest og du ikke har tid til å søke med én gang, anbefaler han en telefon til arbeidsgiveren. – Vis interesse og sjekk ut hvor mye det haster. Hvis det er full treff på erfaring, bakgrunn, motivasjon og kvalifikasjoner, skal det mye til at du ikke får en sjanse til å bli vurdert, sier han. Men oppdager du at drømmejobben er utlyst med frist snarest, og du ikke har tid til å søke med en gang, anbefaler han en telefon til arbeidsgiver.


Senterleder Dag Einar Solberg på Oasen Storsenter gleder seg over nye rekorder. Han tror en stadig forbedring når det gjelder mikset av butikker er forklaringen på at stadig flere kunder strømmer til Oasen. (Foto: Ida Hjelmervik)

Oasen Storsenter øker - 2010 ble et bra år for Oasen Stormarked. Vi har aldri hatt så stor omsetning på ett år tidligere. Særlig innspurten i desember med en solid julehandel bidrog til det gode resultatet, sier senterleder Dag Einar Solberg til Jobb & Næring Det er senterleder Dag Einar Solberg som sier dette til Jobb & Næring. Butikkene på senteret solgte for over 656 millioner kroner i fjor, mens omsetningen i 2009 lå 2 prosent lavere, og endte på 643 millioner. - Det er mange faktorer som har bidratt til det sterke resultatet vi fikk. Det har vært jobbet godt fra de enkelte forretningers side. Dessuten tror jeg mikset av forretninger på Oasen hele veien er blitt forsterket. Det oppdager folk. I dag kan man dekke de aller fleste innkjøpsbehov på senteret, sier Solberg.

Han peker på at alt er i ferd med å vende tilbake til det normale etter at finanskrisen fikk økonomien ut av lage for et par år siden. - Et senter som vårt blir likevel ikke så voldsomt rammet av at folk ble forsiktigere og strammet inn livreima i en periode. Folk fleste var forsiktige med de store investeringene, og ventet heller med å skifte bil eller andre store innkjøp. Men dermed unner de seg gjerne litt mer av andre ting som ikke kostet så mye. Nå er bilsalget, som for mange er indikasjonen på folks vilje til å bruke penger, tilbake på det normale, sier Solberg. Slo alle rekorder

Julehandelen i desember slo også alle rekorder. Fra 1. til 24. desember ble det slått inn over 80 millioner kroner på kasseapparatene på Oasen. Og med langåpent tirsdag før jul solgte de nærmere 70 butikkene varer for

hele 6,3 millioner kroner på en enkelt dag. Også det er ny rekord. Sentrale myndigheter har satt forbud mot utvidelse av kjøpesentre. Det at man ikke får utvide senterarealet gir imidlertid ikke problemer for Oasen på kort sikt. - Vi har i stedet konsentrert oss om å ruste opp senteret innvendig, både når det gjelder butikklokaler, fellesarealene og butikkfasadene. Men det er klart at selv om vi fortsatt har en del å hente gjennom fortetning inne, vil behovet for utvidelse melde seg før eller siden. Derfor håper vi at de sentrale myndighetene vil innse at kjøpesentra også har behov for å vokse, sier Solberg. Oasen Stormarked er eid av Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

JOBB & NÆRING

19


Frokostkurs: Olav Magne Olsen (MøllerUndall), Sissel Nøkling (Sysco), Nils Mikal Emberland (SR-Bank)

Her er HNs Kompetanseteam HN Kompetanse skal gi medlemmene økt kunnskap. Disse engasjerte personene skal gi næringsforeningens nye merkevare et spennende innhold. Frokostkurs, Næringscafe og Styrestall; det er bærebjelkene i HN Kompetanse. Hensikten er å nå bredt ut til medlemsmassen, vi skal tilby noe til enhver. I løpet av et kalenderår skal vi treffe flest mulig av våre medlemmers interessefelt. Vi skal ha tilbud både til frokost, lunsj og kveldstid, sier prosjektleder Bernt Jæger i Næringsforeningen.

Næringscafe: Odd Fossan Våge (Abacus), Mette Hessen (Adecco), Geir Jacobsen (Husnes Storsenter).

Som det framgår av aktivitetsplanen som du finner på denne nettsiden er det lagt opp til et omfattende program. Innholdet i de ulike konseptene skal tilrettelegges av tre ulike komiteer som er rekruttert fra foreningens medlemsbedrifter. - Vi satte opp ni navn som vi vet har den kompetansen vi etterspør.Alle svarte et ubetinget ja ved første henvendelse, det er vi veldig glad for, sier Jæger. På aktivitetslisten (www.hninfo.no) kan du se hvilke datoer som er plottet inn for 2011.

20

JOBB & NÆRING

Styrestall: Fra venstre: Paul Eggen (Handelsbanken), Gunn Margareth Lassesen (Haugaland Kraft), Anne Kristine Jordbrekk (Rogaland Ressurssenter).


B

et

b er –

ett

n o4

or al f

3!

Vintersalg Bremen

Direkte fra Haugesund til Bremen

Fly t/r fra kr. ,-

107

Hotell

Bo 4 netter - betal for 3 LØRDAG - ONSDAG pr. pers. i dobbeltrom m/ frokost fra kr:

1290,*Flybillettene kommer i tillegg

Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk Tlf: 52 85 78 00 post@haugesundtravel.no

www.gobremen.no JOBB & NÆRING

21


FAVORITTEN Tore August Bauer-Nilsen, 37, rådgiver Haugaland Vekst med ansvar for relasjonen skole – næringsliv. Gift med Randi og far til Matilde (11) og Lea (7). Ekstrapappa til Hedda (16) og Snorre (14). FAVORITTEGENSKAPER: Organisert og omgjengelig FAVORITTLEDER: Er fascinert over ledere som kan engasjere og inspirere. Jan Bjørneboe i ISS Facility Services er en av dem. Geir Egil Østebøvik på Imenco imponerer her lokalt. FAVORITTPOLITIKER: Jeg er imponert over vår lokale Arve Kambe, og det er spennende å følge han i Tigerstaden. Ellers mener jeg at vi i dag kun har en politiker av internasjonal karakter i Norge i dag, og det er Jonas Gahr Støre, FAVORITTHOBBY: Det er definitivt å være ”altmulighobbysnekker” på hytta vår på Røver. Der får jeg leve ut andre sider av meg selv enn akademikeren.

FAVORITTLAND: Vestlandet. Men skal man ha varme må det bli Italia. FAVORITTSKUESPILLER: Finnes jo fryktelig mange flinke, men to favoritter er Russel Crowe og Cate Blanchett. FAVORITTBOK: Erik Fosnes Hansens ”Beretninger om beskyttelse” og Milan Kundera med ”Tilværelsens uutholdelige letthet” er nok de som har gjort mest inntrykk. Ellers sluker jeg det meste av bøker. FAVORITTSANGER: De to store er U2 og Tom Waits. Men den som spilles mest er Stavangermannen Thomas Dybdahl. FAVORITTMAT: Krabbe og reker en sommerkveld er det ingenting som slår! FAVORITTBIL: I drømme kjører jeg en Bugatti Veyron. Men i virkeligheten står en nøttebrun Audi A4 allroad quattro øverst på ønskelisten.

Aerophoto har basert sin virksomhet på foto og film fra helikopter. Aerophoto leverer stillbilder og filmopptak til næringslivet i Norge. Selskapets virksomhet ble etablert i 2003 og har adresse ved Stavanger Lufthavn Sola.

VINTERTILBUD PÅ FLYFOTO

÷20%

Stillbilder og fotoopptak Aerophoto leverer stillbilder tatt fra helikopter og fra bakken. I samarbeid med Woldcam AS kan Aerophoto også levere filmopptak og redigering. Woldcam er et av de største produksjonshusene i Stavanger regionen og har lang erfaring med produksjon av oppdragsfilm. Ta gjerne kontakt dersom du eller din bedrift har behov for stillbilder eller filmopptak. Aerophoto - Flyplassveien 166 - NO-4050 Sola, Norway - Tel: +47 932 90 798 - Mail: picture@aerophoto.no / www.aerophoto.no

22

JOBB & NÆRING


Foto Stock Xchng

– Trives du med

småfolk? Adecco leverer assistenter til barnehager i Haugesund og omegn. Nå trenger vi flere flinke folk på laget, og vil svært gjerne komme i kontakt med deg som er

• leken, men ansvarlig • barnlig, men moden

• impulsiv, men pålitelig • kreativ, men strukturert

Vi kan tilby en svært fleksibel arbeidsdag, velg mellom heltid og deltid. Seniorer og pensjonister oppfordres til å søke. Kontakt oss gjerne på 5272 5566 eller send søknad og CV til: anita.rojas@adecco.no Registrer deg på adecco.no i dag, så er du et skritt nærmere din neste jobb.

adecco.no JOBB & NÆRING

23


Siden sist Tydelige ledere

Handelsminister DagTerje Andersen sammen med andre prominente gjester ved åpningen av Sjøfartsdirektoratet i Haugesund i 2006.

Flytting til liten nytte? Det finnes ingen målbare virkninger av at Sjøfartdsirektoratet (bildet) og seks andre direktorat og tilsyn ble tvangsflyttet fra Oslo, mener professor. ”Flytteminister” Victor Normann er ikke enig. Målet var å gjøre tilsynene mer uavhengig. Det har ikke skjedd, sier professor Jarle Trondal fra Universitetet i Agder etter å ha undersøkt mønsteret i kontakten mellom departement og tilsyn/direktorat. – Så langt har vi gjort null funn, hevder han. Victor Norman, som var arbeids- og administrasjonsminister fra Høyre og ansvarlig for å kjøre gjennom flytteprosessen, viste til at det også fantes andre argumenter enn økt fristilling fra hovedstaden. - De som jobber i Sjøfartsdirektoratet skal se passasjerer på norske båter i øynene hver dag. Ikke noe sted gjør de det bedre enn på havna i Haugesund, hevder Normann.

Seminar om innovasjon Forskningsstiftelsen Polytec og konsulentselskapet SMC hadde nylig 16 seminardeltakere på frokostvisitt under parolen innovasjonsledelse. Deltakerne, som kom fra et vidt spekter av bransjer og bedrifter; fra byggefirma og bilforhandlere til petromaritime industriaktører, gav god tilbakemelding på opplegget. ”Dette kommer vi til å fortsette med” sier Thorvald Gundersen som representerer Polytec. Denne gangen var det fokus på innovasjonsstrategi, porteføljestyring og utvikling av organisasjoners innovasjonsevne. Grunnen til at Polytec og SMC staser på denne typen arrangement er at begge organisasjonene ønsker å bidra positivt til å øke innovasjonsevnen i næringslivet i regionen.

24

JOBB & NÆRING

Er du en tydelig leder, eller lurer du på hva man må gjøre for å faktisk bli tydeligere i sin kommunikasjon? Det svenske magasinet Chef tar opp temaet i sin lommeguide «Så blir du tydlig som chef», og gir blant annet følgende tips: Noter ned det du ønsker å få fram før du skal fremføre budskapet muntlig. Hvis du ikke klarer å formulere budskapet ditt skriftlig er det kanskje ikke så gjennomtenkt? • Si det som skal sies. Ingenting annet. • Rendyrk budskapet og hold deg til et emne om gangen. • Dette er særlig viktig hvis du skal fremføre et budskap av følelsesmessig karakter. • Be mottageren om å gjenta det du har sagt. Da finner du ut om du har vært tydelig nok.

Hvordan selge ideen din

Selv om du selv mener du har en glitrende god ide, kan du ikke forvente at alle andre vil vise samme entusiasme. Hvor god ideen er, er imidlertid bare den ene siden av saken. Den andre siden handler om hvordan du legger ideen fram for folk rundt deg, skriver ukeavisen Ledelse. Amy Gallo, blogger hos Harvard Business Review, gir i innlegget How to get your idea approved blant annet følgende tips: Bygg allianser
Møt interessenter før du trenger deres formelle støtte. Dette for å skape interesse og forhåndsselge ideen. Gjør det enkelt
Ikke lass ned forslaget ditt med haugevis av data og analyser. For mange detaljer kan distrahere publikum. Vær direkte og konsis. Vektlegg fordelene
Publikummet ditt vil gjerne vite hvilke fordeler de selv oppnår hvis ideen din blir gjennomført. Posisjoner ideen din slik at det kommer fram hvilke fordeler de vil få.

Usikkert år for prosessindustrien Mens mange bedriftsledere spår bedre tider i 2011, venter prosessindustrien i regionen et usikkert år. Utviklingen i Europa vil få mye å si for resultatet. For eksempel tør ikke direktør Per Øyvind Sævartveit ved Sør Norge Aluminium på Husnes (bildet) si om han venter bedre

marginer i 2011 – det kommer bl.a. an på om han får sving på produksjonen. Sævartveit karakteriserer situasjonen omkring kraft og energi som svært komplisert i øyeblikket, og utelukker ikke en form for rasjonering utpå våren på grunn av ekstremt høye kraftpriser.


Strømprisen økte med 33 %

Nye infosjefer i Statoil Ove Tungesvik(bildet) overtar som ny leder for kommunikasjon hos Statoil på Kårstø, mens Sverre Olden Mala blir infosjef med ansvar for alle Statoils landanlegg.

Husholdningenes gjennomsnittlige strømpris var 46,8 øre/kWh i 2010, eksklusive avgifter og nettleie, viser de foreløpige årstallene. Dette er 33 prosent høyere enn i 2009.

Tungesvik er utdannet sykepleier, men har jobbet mest innen charterbranjsjen og luftfart. Nå er han stasjonssjef for SAS ved Haugesund Lufthavn, Karmøy. Sverre Mala, som tidligere var informasjonsleder på Kårstø, har nå fått ansvaret som kommunikasjonsleder for alle Statoils landanlegg, som Kårstø, Mongstad, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Kalundborg i Danmark samt en oljeterminal på Bahamas.

Langvarige revisjoner av svenske kjernekraftverk bidro også til å presse prisen oppove, melder SSB.

Nedgang, men tro på bedre tider Den maritime næring i Haugalandet og Sunnhordland opplevde en omsetningssvikt i fjor på ca. 10 prosent. Men flåteveksten var betydelig, og næringen tror på bedre tider, heter det i Maritimt Forums årsrapport for 2010. Rapporten som bygger på en omfattende spørreundersøkelse gjennomført fra den 19. november til den 22. desember. Her er noen av funnene: - Samlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var i 2010 kr. 30,5 milliarder.
 - Nedgangen i samlet omsetning fra 2009 til 2010 var på kr. 3,06 milliarder, eller 9,1 %. 
- Den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland eksporterte for kr. 14,37 milliarder i 2010.
 - Omsetningen for rederier og tjenesteytende bedrifter gikk opp, mens verftene og leverandørbedriftene fikk redusert sin omsetning.
 - Flåteveksten er betydelig, fra 228 skip i 2009 til 247 i 2010. Rederienes nybyggingskontrakter med verft i Norge og i utlandet er redusert fra 38 skip i ordre i 2009 til 23 skip i ordre i 2010.
- Antallet sysselsatte i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland er 15.024. Dette er en liten nedgang fra i fjor.
- Den regionale maritime næringen har samlet sett et optimistisk syn på 2011 og årene deretter. Netto planlegger bedriftene en betydelig økning av sysselsettingen.

Haugesund og den maritime næring tror på bedre tider i 2011.

JOBB & NÆRING

25


SPANIA DIREKTE FRA HAUGESUND TIL ALICANTE OG MALAGA

FLY T/R FRA KR.

490,HOTELL 3* 3 NETTER PR. PERS. I DOBBELTROM INK. FROKOST FRA KUN KR.

790,Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk Tlf: 52 85 78 00 / post@haugesundtravel.no


Nytt om navn Jobb & Næring vil gjerne presentere folk som har fått ny jobb. Vi ber om digitalt bilde, navn, stilling og eventuelt hvor vedkommende har vært før. Tjenesten er gratis. Bidrag kan sendes til: jn@dhr.no

Imenco og Geir Egil Østebøvik er også i eliteserien, mener HN-direktør Egil Severeide

Paul Eggen

Tore Malm Nordgaard

Rune Thuestad

Nå: Leder personmarked Før: Storebrand hvor han har vært finansiell rådgiver siden 1993

Nå: Kundeansvarlig bedrift Før: Kommer fra European Commodity Management (daværende datterselskap av Bergen Energi), hvor han var leder settlement/Risk manager.

Nå: Bedriftsrådgiver, Handelsbanken Før:Haugesund Sparebank

Geir Egil Høvring

Laila Haukås

Siv Kari Risanger

Ikke bare

FKH... Det er ikke bare i fotball Haugalandet er i eliteserien. Vi har flere bedrifter som spiller i samme divisjon, mener HN-direktør Egil Severeide. 2010 var det året da Haugalandet gjorde rent bord i Deloittes kåring av Norges raskest voksende teknologiselskaper; Imenco nummer 1, DeepWell nummer tre.
Ernst & Young kåret Solstad-rederiet og Lars Peder Solstad til den beste vekstskaperen i Rogaland og Vest-Agder. I 2008 vant Trygve Seglem og Knutsen-rederiet den samme kåringen med Imenco på tredje plass. Og for å gjøre listen fullendt; Karmøy (Skudeneshavn, Åkrehamn, Kopervik) ble nummer to i Kapitals kåring av Norges beste næringsbyer. Flere av våre bedrifter har posisjonert seg i den ypperste norgeseliten. Og Haugalandets attraktivitet er stigende. På de to siste målingene (2008, 2010) gjennomført av Telemarksforskning havner vi blant landets tolv beste regioner totalt sett. Det er 83 av dem i alt, sier HN-direktøren.

Nå: Prosjektleder Castor Entreprenør AS Før: Daglig leder Barnebygg AS

Nå: salgssjef i KTM group & meeting Før: selger i Promo1 Haugesund

Nå: reisekonsulent i KTM group & meeting Før: Leder i Location Haugesund

Spritvask gir lavere sykefravær Fjorårets fokus på svineinfluensa var en vekker for folk flest. Og det endret vår adferd for en periode, og vi vennet oss til å vaske hendene i sprit. - Vi blir minnet på det når det er influensasesong igjen, men egentlig er god håndhygiene noe som holder oss friskere hele året. Epidemier med omgangssyke kan reduseres kraftig om alle brukte desinfiserende sprit for å knekke bakteriefloraen på hendene. For bedriftene er det derfor en god investering å ha håndsprit på toalettene året rundt, sier Magne Urrang i Norsk Medikal AS til Jobb & Næring.. Sykefravær er kostbart for bedriftene, og undersøkelser blant annet fra barnehager har dokumentert at spritvask har stor effekt for å få ned sykefraværet.

Sykefravær kan reduseres betydelig, og spare bedriftene for store beløp om man brukte spritvask på hendene, sier Magne Urrang.

JOBB & NÆRING

27


OPPFYLL BÅTDRØMMEN KJØP KVALITET HOS ÅKRA BILIMPORT Grandezza

direkte fra fabrikk, uten fordyrende mellomledd!

Grandezza 31OC Stilens mester

Stor og rikholdig båt for kresne båteiere. Gode gjennomtenkte løsninger, og utsøkt finish. Dette er båten som får hele familien til å glede seg ekstra til ferien.

Kr

Volvo D6, 330 hk

Grandezza 31DC

Opptatt av stil? Grandezza 31 DC har moderne, myke linjer som tiltrekker seg mange blikk enten du utnytter skrogets gode sjøegenskaper i grov sjø eller kjører rolig og bedagelig mellom holmer og skjær. Volvo D6, 330 hk

Kr.

1.599.900;

Grandezza 29WA

Dette er sjøens svar på en SUV! Et helt rått design, kombinert med et av de beste skrog på markedet. Båten har et rikholdig standard- utstyr, og listen over ekstra- utstyr er meget lang. Volvo D6, 330 hk

Grandezza 26CA En elegant vinner! Flott og moderne design, klassisk brukervenlighet. Dette er familiens favoritt. Båten har utsøkte materialvalg, og finish. Den leveres med et rikholdig standardutstyr, samt muligheter for personifisering. Volvo D3, 200 hk

Kr.

859.900;

1.519.900;

En skjønnhet på land og en drøm på vannet! En båt som oppfyller alt det du drømmer om. Skroget er konstruert for fart og komfort og den leveres med omfattende standardutstyr. Volvo D3, 200 hk

Åkra Bilimport AS Rådhusv. 1, 4270 Åkrehamn. Tlf. 52 84 55 00 www.aakrabilimport.no • www.aakrabaat.no

Å Åpningstider: Mandag- fredag 09.00- 16.30 Torsdag 09.00-19.00 Lørdag 10.00-14.00

JOBB & NÆRING

Kr.

Grandezza 23DC

Besøk vår nettside www.aakrabaat.no

28

1.649.900;

Kr.

679.900;


Kursstart HMS

Nytt fra Av Merethe Prytz Haftorsen, Leder, NAV Marked Nord-Rogaland

Arbeidsmarkedet:

Optimisme Vi er inne i årets andre måned og utsiktene på arbeidsmarkedet i Rogaland for 2011 ser bra ut. Konjunkturbarometer slår fast at pilene peker oppover. Et flertall av de 500 bedriftene i Rogaland som har vært med i bedriftsundersøkelsen forventer i 2011 bedre omsetning, høyere investeringer, bedre lønnsomhet og flere ansatte.

Kursoppstart våren 2011 01. mars

Helse og mestring, Haugesund

16. mars

HMS Grunnkurs, Haugesund

31. mars

Kosthold og livsstil

31. mars

Stressmestring og avspenning, Haugesund

Torsdag den 24. februar er det duket for Jobbmesse i Maritim Hall. Rundt 20 bedrifter fra forskjellige bransjer og næringer skal stå på stand. Disse har et felles mål - å rekruttere nye medarbeidere.

07. april

Håndtering av vold og trusler, Haugesund

Jobbmesser - et innarbeidet konsept Jobbmessene er et etablert konsept i NAV og vi har lang erfaring fra med denne type arrangement. Jobbmessen er en møteplass mellom arbeidssøker og arbeidsgiver. Utvelgelse av bransjer og bedrifter skjer etter behovet i arbeidsmarkedet eller etter forespørsel fra arbeidsgivere.

13. april

HMS Grunnkurs, Sand

03. mai

HMS for ledere, Haugesund

10. mai

Løft

10. mai

Medarbeidersamtalen

19. mai

Risikoanalyse, Haugesund

25. mai

Risikoanalyse, Sauda

07. juni

HMS for ledere, Sand

08. juni

HMS Grunnkurs, Haugesund

Optimisme å spore – flere ansatte ønskes Også her i Nord-Rogaland er det optimisme å spore hos bedriftene. Flere bedrifter NAV Marked Nord-Rogaland har vært i kontakt med melder om behov for arbeidskraft.

Større jobbmesser, som den vi skal ha februar, arrangeres en til to ganger i året. Mindre messer arrangeres etter henvendelse fra bransjer eller bedrifter.Vi tar gjerne i mot en henvendelse fra deg og din bedrift om behov for jobbmesser eller andre typer rekrutteringsarrangement. Bedriftene finner gode kandidater Bedriftene som deltar rekrutterer til faste stillinger, vikariater, ferievikarer og prosjekter. Mange av bedriftene som deltar på jobbmessen nå i februar har deltatt på tidligere messer. Enkelte bedrifter har vært med i 6-7 år og har rekruttert mange av sine medarbeidere på disse messene. Det fine med jobbmessene er det uformelle møte med arbeidssøker. Som arbeidsgiver får du personlig kontakt med arbeidssøkeren og informasjon utover det som framkommer av CVen.

Foreleserne har solid praktisk erfaring i HMS-arbeid

Se vår kurskatalog: www.haugaland-hms.no

Gode utsikter – benytt sjansen Ta kontakt med NAV Marked Nord-Rogaland hvis din bedrift har behov for arbeidskraft og ønsker å delta på jobbmessen. Av erfaring vet vi at arbeidssøkere og jobbskiftere møter på disse messene. Du vil garantert treffe mange interessante kandidater.

HAUGESUND - SAND - SAUDA reklamebyrå

Haugesund: Longhammarvegen 7, 5536 Haugesund (Combibygget) tlf.: 52 70 74 70

JOBB & NÆRING

29


www.utiverden.no Helse Miljø Sikkerhet

kte

Dire

Ut i verden Fra Haugesund

lufthavn, Karmøy

Av Astrid Luhr, Bedriftsfysioterapeut/HMS rådgiver Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap

Pust, kroppsbevissthet og avspenning Symptomer på stress kan være en utfordring i et arbeidsmiljø eller hos enkeltpersoner. Vår erfaring er at kunnskap og opplæring rundt stressmekanismer og kroppsbevissthet kan bedre arbeidsmiljø, påvirke samspill og forebygge sykefravær.

Vi kan stoppe munnen å snakke. Vi kan aldri stoppe kroppen å snakke, - pusten å puste. Den svarer med ulike stressreaksjoner og er alltid i nåtid. Kroppen er bærer av liv og historie, samtidig som den forteller oss hvordan vi har det akkurat nå. Med kroppen utrykker vi glede. Med pust og muskelspenninger bremser vi vanskelige følelser.Alt vi tenker, gjør, føler har en kroppslig forankring. ”Jeg blir stiv av skrekk, får åndenød, jeg skjelver på hendene når jeg er nervøs, får klump i magen av sorg eller angst.” For det meste tenker vi ikke på pusten, den bare er der, som et barometer på hvordan vi har det. Har du lagt merke til hvordan pusten ytrer seg når du er sliten, glad, rolig, sint? Rask, overfladisk og høyt oppe i brystkassa når du er redd, dypere og langsommere når du er trygg og rolig. Ønsker du å endre på noe, må du først oppdage dine vaner eller uvaner. For å oppdage noe må man stoppe opp, - nullstille seg. Den enkleste måten å stoppe opp på kan være: Stans og sitt ned bevisst et par ganger i løpet av dagen og legg merke til pusten din. Kjenn at muskulaturen er avslappet. Følg pusten din som går gjennom nesen, brystkassa, ned i magen og ut igjen. Kanskje kjenner du at magen går ut når du puster inn og synker sammen når du puster ut. Kjenn hvordan det pustes i deg - akkurat nå. Du trenger ikke å endre på noe som helst, bare pust og gi etter for det som er. Om du gjør det i fem sekunder eller fem minutter er ikke så viktig. Aksepter følelser og det du fornemmer. Denne lille “time outen” kan hjelpe deg å klargjøre valg. Du kan fange opp signaler på om du ikke lenger er i balanse, og så gjøre noe for å gjenopprette balansen. Så enkelt, - men allikevel ikke så lett. Kroppsbevissthet handler om å legge merke til hvordan du bruker kroppen i forskjellige situasjoner. Når du kjører bil, når du står og jobber, når du sitter ved PCen, når du lager mat.Alle kroppslige vaner påvirker pusten og pusten påvirker våre bevegelser. Kjenn etter om du har som vane å: • Holde pusten, -ha pusten i brystkasse • Sitte ytterst på stolen- på vei til noe.. • Ha tungen presset opp i ganen • Biter tennene sammen • Holde hardt rundt bilratt eller telefon • Heiser skuldrene • Sitter uten støtte for armene ved PC arbeid Sliter du med anspenthet, uro, smerter, dårlig søvn, hodepine, hjertebank? Oppmerksomhetstrening på pust og kropp kan være et tiltak for å bedre hverdagen. www.haugaland-hms.no

30

JOBB & NÆRING

Hvor - når hvordan på nett På www.utiverden.no finner du alt du trenger å vite både om rutefly og charterdestinasjoner, med avgang direkte fra Haugesund lufthavn, Karmøy. Fra kartet med oversikt over alle destinasjonene kommer du rett inn på nyttig informasjon om de reisemålene du kan velge mellom. For hvert reisemål ligger info, tips, bilder og film med linker til de forskjellige reiseselskapene for bestilling. Sidene oppdateres fortløpende. Har du spørsmål eller ønsker hjelp med bestillingen, finner du linker og kontaktinfo under hver enkelt destinasjon. Du trenger bare én nettadresse når du skal reise ut i verden direkte fra Haugesund – www.utiverden.no.


Våre medlemsbedrifter: A.Olufsen Skipsservice AS Aibel AS Apply TB BioMar AS Bauer-Nilsen AS Brødr. Haukås Mek. Verksted Delta Maskinering AS Dreieservice AS Fabricom AS avd Vimek FMC BioPolymer AS Grenland KSI AS Haugaland Gjenvinning AS Hydro Aluminium Karmøy Imenco AS Intec AS Karmsund Fiskemel AS Marine Aluminium AS Naturkraft AS Nexans Norway AS NST Contracting AS Olaussens Metall AS RH-maskinering AS Rico Campers AS Rustfri Industrier Sauda Maskinering AS Skude Verft AS Steinsvik Maskinindustri AS Steinsvik Production AS Umoe Karmsund AS Westcon Løfteteknikk AS Aase Landbruk A/S

Opplæringskontoret for Teknologifag på Haugalandet er opprettet av mekanisk industri og kjemi-og prosessindustrien på Haugalandet. Vi ønsker økt fokus på fagopplæring i industrien og kvalitetsikring av opplæring i bedrift. Idag er vel 120 lærlinger knyttet til kontoret.

LYST Å BLI LÆRLING? Fra høsten 2011 har våre medlemsbedrifter

Mulige aktuelle læreplasser ledige • Aluminiumskonstruksjon • Automatiseringsfaget

• CNC- maskinering • Elektriker • Finmekaniker • Gjenvinningsfaget • Industriell overflatebeh.

• Industrimaler • Industrimekaniker • Industrimontør • Industrirørlegger • Kjemiprosess • Laboratoriefag • Landbruksmekaniker

• Logistikk • NDT-kontrollør • Platearbeider • Polymerkomposittfaget • Produksjonsteknikk • Sveisefag • Verktøymakerfaget

Inntakskravet er bestått VG2 i faget. I automatiseringsfaget er kravet bestått VG3. I gjenvinningsfaget er kravet bestått VG1 TIP. Søknader blir koordinert med medlemsbedriftene. Kun elektonisk søknad aksepteres, se våre nettsider www.opptek.no For mer informasjon kan du ta kontakt med daglig leder OFT, Mads Frantsen, tlf. 976 05 998 eller opplæringskonsulent OFT, Peder Mosdal, tlf. 979 51 087

SØKNADSFRIST 1.MARS 2011 Aase Landbruk A/S

Legg møtet til Scandic Haugesund! Vi tilbyr: – Sentral beliggenhet i hjertet av byen – Møtelokaler med moderne teknisk utstyr, LCD-projektor – Internettilgang i møterom og fellesområder – Jamie Oliver møtemat Ring oss på 21 61 41 21 for bestilling i dag!

Kommunalt legesenter på Bygnes Karmøy kommune har åpnet legesenter på Bygnes. Det er i Rulle Salomonsen bygget de holder til. Fra før er det kiropraktorer i senteret, men Gunvald Aadland ho Rulle Salomonsen at de fortsatt satser på å få flere helserelaterte virksomheter på plass på senteret. - Bygget ligger sentralt til, og i forbindelse med den planlagte rundkjøringen på nordsiden av Shell-stasjonen, vil bygget få fasade mot vest. Vi har bygget trappehus med heis slik at det medisinske senteret også er tilgjengelig for bevegelseshemmede, seir Aadland.

Scandic Haugesund Kirkegata 166, 5525 Haugesund, Telefon: 21 61 41 21, scandichotels.no/haugesund

HAUGESUND

I Karmøy er det nå kommunal legetjeneste på seks steder. Det er i Skudeneshavn, Åkra,Vedavågen, Kopervik,Avaldsnes og Norheim.

JOBB & NÆRING

31


Jobbfrukt Jobbfrukt til bestillerkontoret ved Haugesund Kommune

Ti p s o s s om noen som fortjener e n Fr u k t k o r g : j n @ d h r. n o

Jobb og Nærings Jobbfrukt gis til Bestillerkontoret i Haugesund kommune for deres evne til å se, lytte, tilrettelegge og vise smidighet overfor dem som trenger ekstra hjelp i det daglige.

Tekst og foto: KARL JOHAN RASMUSSEN

- Gledelig med en slik oppmuntring, kommenterer enhetsleder Edel Mikkelsen ved Bestillerkontoret for pleie- og omsorgstjenester i Haugesund kommune. - Vi skal sikre innbyggerne i byen vår tilgang på pleie- og omsorgstjenester. Jobben handler om å gi et helhetlig tilbud til dem som av ulike årsaker trenger ekstra tilrettelegging. Bestillerkontoret fungerer som en førsteinstans som tar pulsen på borgernes behov. Derfor er jeg glad for å lede en stab med dyktige fagfolk. De som arbeider her må kunne lytte og se brukernes behov, samt at de må forholde seg til flere instanser. - Våre brukere er svært forskjellige. Enkelte brukere får praktisk bistand til daglige gjøremål, mens andre har psykiske plager og et mer omfattende tjenestebehov. Brukerne er fra 0- 100 år, og har svært ulike livssituasjoner og rehabiliteringsbehov. De ansatte må

En del av staben på Bestillerkontoret. Fra venstre: Anne Pernille Lysaker, Wenche Mardal, Edel Mikkelsen, Torhild Urvik, Bodil Løland, Turid Juell, Tove Elise Johansen (bak), Nancy Tindeland, Christine Haraldsen.

forstå individene for å gjøre de grepene som gir brukerne en bedre hverdag. - Jeg er glad for å lede en fin og sammesveiset gjeng. Det hender selvsagt at vi støter på saker som er tunge på flere plan. Da er samhold og godt humør viktig, fortsetter en smilende Mikkelsen før hun haster videre til neste møte. Kvinnene ved Bestillerkontoret smaker på frukten og enes om at jobben er utfordrende og variert. Papirarbeid, hjemmebesøk, vurdering av hjelpebehov, oppfølging av nye og gamle brukere, samordning av tjenester, og både tildeling og ikke minst avslag av tjenester krever sin kvinne.

Bestillerkontoret Personlig hjelp, hjemmesykepleie, praktisk bistand, hjemmehjelp, miljøarbeidertjeneste, brukerstyrt personlig assistent, individuelle planer, matombringing, aktivitetstilbud, trygghetsalarm, omsorgslønn, støttekontakter, avlastningstiltak for barn og unge med funksjonshemming, omsorgsboliger, sykehjemsplasser, aldershjemsplass, bolig for mennesker med psykisk utviklingshemming for å nevne noe.

Vi gjør mer enn å selge Jobbfrukt.

Energi på jobben Hver uke kjører vi ut 420 fruktkurver på Haugalandet - prøv du også!

5204 4051 jobbfrukt@ipk.no 32 JOBB & NÆRING www.jobbfrukt.no

Over 90 ansatte står klar for å utføre arbeidsoppgaver for din bedrift. Har du behov for treemballasje, trekasser eller paller? Sikkerhetsklarert og gode rutiner på makulering. Det meste innen bearbeiding av aluminium. Borring, fresing kapping og maskinering.

VI HAR FLYTTET INN I NYE MODERNE LOKALER Kontakt oss på 52 04 40 40 Bleikmyrvegen 45, 4275 Vedavågen - www.ipk.no


Lærlingplass i BIS Industrier - betalt utdannelse

VI reKrutterer LærLInger Innen: Isolatørfaget, særløpsfag: Her går du en 1+3 modell. Det vil si at etter Vg1, bygg og anleggsteknikk, går en 3 år i lære i bedrift. Allmennfag og yrkesteori innen isolatørfaget tar en i løpet av de 3 årene en går som lærling i bedriften. Variert læretid på ulike anlegg. Lærlingene får her en betalt utdannelse over 3 år.

Industrimalerfaget: Her går du en 2+2 modell hvor du tar Vg1 Bygg og anleggsteknikk og VG2 Overflateteknikk for så å gå 2 år i lære i bedrift. Læretiden er variert hvor en får jobbe både on- og offshore. Lærlingene får en betalt utdannelse over 2 år.

BIS Industrier er en godkjent lærebedrift som satser mye på lærlinger. Vi utdanner våre egne fagfolk, og har gjort det i mange år. Vår egen skole, BIS Kompetansesenter er ledende på fagopplæring og sikrer deg god oppfølging. Læretiden er variert hvor vi prøver å plassere den enkelte lærling på forskjellige prosjekter, både on- og offshore. Ved endt læretid står du dermed godt rustet til å avlegge fagbrev. Vi tar inn lærlinger hvert år, og de fleste får tilbud om fast ansettelse hos oss etter endt læretid. Muligheten for videreutvikling i selskapet er veldig gode. Mange av våre dyktige arbeidsledere, plassledere og prosjektledere begynte i sin tid som lærling i selskapet.

Stillasbyggerfaget: Her går du en 2+2 modell hvor en først tar Vg1 Bygg og anleggsteknikk og Vg2 Byggteknikk for så å gå 2 år i lære i bedrift. Læretiden er variert med ulike jobber både on- og offshore. Så er du interessert i en betalt utdannelse i en bedrift som satser på lærlinger, ikke nøl med å ta kontakt med rune erland på tlf 928 63 804. Søknadsskjema finner du på www.bis-industrier.no www.bis-kompetansesenter.no

BIS Industrier

JOBB & NÆRING

33


Stor interesse for Haugesund i Bergen - Bergenserne er i ferd med å oppdage at Haugesund lufthavn Karmøy er på god vei til å bli Vestlandets lavprisflyplass. På Reiseklar 2011, som ble arrangert i Grieghallen 21. til 23. januar registrerte vi stor interesse for konseptet ”Ut i verden” fra Haugesund, sier markedssjef Ånen Torvestad i Haugesund Travel til Jobb & Næring. - Bergenserne oppdager i likhet med reisende i Stavanger-regionen at det er penger å spare på å fly med Ryanair eller charterfly fra Helganes. Kombinasjonen med å bruke Kystbussen og fly fra Karmøy ser ut appellere til stadig flere. De må gjerne bruke bil uansett hvor de skal reise fra, men etter hvert som reisetiden mellom byene på Vestlandet blir stadig kortere, blir det å kjøre egen bil også et godt alternativ prismessig dersom flere skal reise sammen, sier Torvestad.

Bergenserne er i ferd med å oppdage at det å fly fra Haugesund lufthavn, Karmøy er et godt alternativ. Det lover godt for utsiktene til å etablere oss som Vestlandets lavprisflyplass, sier Ånen Torvestad til Jobb & Næring.

r

e t n e S e k s n i s ygnes Medi

B

enter

helses e y n s y ø m r a –K NDIG SOM:

SELVSTE JOBBER DU

peut eier • Fysiotera pl nn Ta • ge le • Tann pat adiolog • Homøo • Psykolog • R Ergoterapeut • Akupunktør • t eller annet.. • Aromaterapeu

KALER?

reklamebyrå

OG TRENGER LO

ledige lokaler ifra 15 kvm. til 180 kvm. Leietakere idag: • Karmøy kommune, legesenter med inntil 4 fastleger. • Kiropraktorklinikken, Roger Olsen og Kjersti Sannes

34

JOBB & NÆRING

Kontakt Jarle Salomonsen 907 43 098 jarle@bilgummilageret.no eller Gunvald Aadland 913 42 459

BYGNES SENTER AS


reklamebyrå

Trenger din bedrift bistand til helseforebyggende tiltak?

FORBEDRE

PLANLEGGING/ KARTLEGGING EVALUERING

NOEN AV VÅRE TJENESTER:

Velkommen til en nær og personlig bedriftshelsetjeneste her på Haugalandet!

- ERGONOMI UTFØRE

- INTERNKONTROLL - LIVSSTIL OG HELSE - RISIKOHÅNDTERING - KONFLIKTHÅNDTERING

Høyt sykefravær kan raskt bli en belastning for både arbeidstakere og ledere. Vi ønsker å bidra til økt stabilitet og lønnsomhet i din bedrift. Å ta helsen i bedriften på alvor gir et klart signal om at mennesket er den viktigeste ressurs.

Mona Woll Håland - daglig leder -

- KVALITET- OG HMS-LEDELSE - SYKEFRAVÆRS-OPPFØLGING - HELSEFREMMENDE KAMPANJER - SKREDDERSYDDE KURS ETTER BEHOV

Vi hjelper alle mulige bedrifter og bransjer, fra barnehager til offsho

Vi er en godkjent bedrifthelsetjeneste

Mobil: 977 01 356 post@bedriftshelsetjenestevest.no www.bedriftshelsetjenestevest.no

Bedriftshelsetjeneste VEST JOBB & NÆRING

35

Bedriftshelsetjeneste VE


Vi søker dere som vil ha en meningsfull og lærerik sommer! Helse- og omsorgsetaten søker etter ferievikarer til:

For mer informasjon om ledige ferievikarstillinger ta kontakt med :

Boliger og avlastningstiltak for psykisk og fysisk funksjonshemmede, sykehjem, aldershjem og bofellesskap for eldre hjemmetjenester og dagsenter for alle brukergrupper

Hallvard Mellingen Lothe tlf 52 85 72 83 epost: hml01@ karmoy.kommune.no eller Nina Ferkingstad tlf 52 85 71 09 epost: nfe@karmoy.kommune.no

Det finnes stipendordning (kr 6000 pr år) for verne-/sykepleierstudenter og helsefagelever. Du forplikter deg til 10 Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, arbeidshelger hvert år og sommerjobb. For informasjon aktivitører, personal til kjøkken og vaskeri, assistenter med om stipendordning kontakt Stine K. Bjelland tlf 52857203 epost: sbj@karmoy.kommune.no erfaring og studenter/elever innen relevante fag.

Det er behov for:

Primært må søkere være 18 år, men yngre søkere vil bli vurdert. Fullstendig annonse og mer informasjon finner du på www.karmoy.kommune.no (Søknader registreres elektronisk.) Søknadsfrist 01.04.11

36

JOBB & NÆRING

reklamebyrå

LYST PÅ SOMMERJOBB I KARMØY KOMMUNE?


Midt i blinken

Espen Devold er spesialist på merkevarestrategi og markedskommunikasjon og jobber som Kommunikasjonsrådgiver i DHR Reklamebyrå i Haugesund. Devold har erfaring blant annet som Rådgiver i DDB Oslo Reklamebyrå, Head of Marketing i Adidas Europa, Global Retail Marketing Manager i Helly Hansen og fra Kavli konsernet.

Om kommunikasjon som treffer av Espen Devold, DHR Reklamebyrå.

Med sosiale medier i bagasjen Det er viktig å gjøre noe annerledes en gang i blant. For vår del var det nå å ta et avbrekk fra en hektisk jobbhverdag og legge ut på en reise rundt kloden. Med Bangkok som første stoppested får man fort en del annerledes opplevelser både med hensyn til mat, kultur, mennesker og ikke minst lyder og lukter. En tur gjennom ”Chinatown” og markedsområdene i Bangkok rører fort opp i ellers rolige norske sinn. Kloakklukt blandet med lukt av hvitløksmarinert mat i alle former slår i mot oss. Skriking, tuting og trafikk fra en annen verden merkes når over 11 millioner mennesker skal bevege seg rundt. Handelen går for fullt og pruting er en stor del av en god handel. Fattigdom er godt synlig i bybildet, men også rikdom som man sjelden ser i Norge. Som i de fleste andre Asiatiske land er forskjellene store. Antall butikker og kjøpesenter med luksusprodukter overgår med letthet det man kan finne i Norge. En fascinerende by på godt og vondt. Vi hadde heldigvis forberedt oss godt slik at kultursjokket ikke ble for stort og slik at negative overraskelser uteble. I dagens kommunikasjonssamfunn er det enklere å forberede seg godt enn tidligere. Første gang jeg var i Asia for 10 år siden reiste jeg med tykke reisebøker (som blir utrolig fort utdatert i Asia) og diverse som jeg hadde printet ut. Internett var relativt bra utviklet allerede da, men på langt nær som i dag. Denne gangen var forberedelsene helt annerledes. Sosiale medier har gjort sitt inntog og man trenger ikke lenger å lure på om et hotell er bra eller dårlig, eller om en utflukt er verdt pengene. Med blogger, nettsamfunn, Facebook, osv kan man få veldig oppdatert tilbakemelding på det meste. Vi brukte TripAdvisor flittig i forkant for å se hvordan vanlige mennesker vurderte ulike hotell. På TripAdvisor kan man gå inn og gi sin ærlige mening om de ulike hotellene, samt gi karakter. Dette blir så satt sammen til en ranking slik at man kan hele tiden se på de hotellene som får høyest karakter på ulike kriterier som service, renhold, pris, osv. Noen av tilbakemeldingene må man ta med en klype salt men totalsummen snakker som oftest sant. Det dreier seg om å få inn informasjon slik at man unngår negative overraskelser og kan ha fokus på opplevelser.

Så langt har vi fått gode opplevelser og heldigvis få negative overraskelser. Sosiale medier gjør også sine inntog i andre bransjer. Nå kan man gå inn og få gode tilbakemeldinger på alt fra kjøpesenter til håndverkere. MittAnbud. no er et eksempel på et slags sosialt medium hvor man kan legge inn sine oppdrag og så få håndverkere til å komme med priser. Det beste med denne tjenesten er at man kan gå inn i etterkant av utført oppdrag og vurdere håndtverkerene. Dette er positivt. Man kan ikke tillate seg å yte dårlig service for da vil snart alle vite om det. Er du irritert fordi noen sender en faktura som er mye høyere enn dere har avtalt eller fordi noen ikke rydder opp etter seg så kan du nå si i fra på et medium som mittanbud.no. Underveis på reisen har vi også brukt teknologi aktivt. Mens vi satt i taxi i Bangkok prøvde sjåføren å tilrive seg hele 200 bath (40 kr…). Jeg tok jeg opp Iphonen, slo på GPS’en, og viste han at dette kunne jo ikke være så langt. Vi endte på halve prisen. Kart og reisebøker er snart overflødig med dagens teknologi.TripAdvisor er også lastet ned på iPhonen slik at vi hele tiden kan vurdere ulike utflukter underveis. Her blir det også mulighet til å følge med på Northug i kalde løyper i Val di Fiemme og få med seg nyheter hjemmefra. Kontoen er det også greit å følge med på underveis slik at man ikke får seg en overraskelse mot slutten av turen… Med IPhone i lommen og kort vei til nyttige sosiale medier går turen videre til Singapore og Brisbane. Vi holder oss nå løpende oppdatert på flommen på østkysten av Australia slik at vi kan vurdere om det blir bil eller båt nedover kysten mot Sydney… For kommentarer: espen@dhr.no

JOBB & NÆRING

37


Har 7 millioner til omstilling Karmøy omstillingsselskap AS har 7 millioner kroner som skal bidra til at næringslivet i regionen kan investere i økt kunnskap og skape flere lønnsomme arbeidsplasser. Har du en god utviklingsidè ønsker selskapet å bidra til å realisere den. - - Vi er overbevist om at ideene finnes, men at motet til å sette dem ut i livet gjerne svikter, sier selskapets styreleder Bjørn Bugge. De 7 millionene er bidrag fra Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Midlene gjelder for 2911. - Vi har ingen garantier, men håper at vi kan få minst det samme beløpet årlig i minst 5-6 år framover, sier Bugge. - Styrelederen anslår at Karmøy har tapt nærmere tusen arbeidsplasser etter at Hydro Karmøy reduserte driften, Karmsund Maritime services AS gikk konkurs og Nortura la ned sitt anlegg på Norheim. Dette er bakgrunnen for at Rogaland fylkeskommune godkjente Karmøy som omstillingskommune 18. mars i fjor.

Tekst og foto: Per A. Enge Nye arbeidsplasser

Fra venstre daglig leder Pål Nygård, adm. dir. i Massefabrikken AS Knut Erik Bjørseth og styreleder i omstillingsselskapet Bjørn Bugge.

38

JOBB & NÆRING

Godkjenningen har igjen skapt Karmøy omstillingsselskap AS. med solide medspillere på eiersiden i Hydro Aluminium, Solstad Shipping, Steinsvik-gruppen, Bøhn Regnskap, Haaland og Thuestad, Odd Hansen. AS, Siv. Petter J. Rasmussen AS, Karmøy Skipsconsult, Budal Radio og Haugaland Vekst IKS. I styret for omstillingsselskapet sitter i tillegg til Bjørn Bugge (BI Stavanger), Karmøyordfører Kjell Arvid Svendsen, Hilde Vestheim Nordh (Hydro), Bjørn M. Apeland (Steinsvikgruppen), Kristine Elisabeth Skeie (Kopervik Ship Management) og Mary Ann Lund (ASKI). Daglig leder er Pål Nygård, som også er næringsansvarlig i Karmøy i kommune. - Primært ønsker vi å bidra til knoppskyting i det eksisterende næringslivet i hele regionen og ønsker ideer som er så konkrete at man ser et resultat i form av mange nye arbeidsplasser innenfor relativt kort tid, forklarer Nygård.


- Vi har gjort en mulighetsanalyse for å finne fram til driverne i det lokale næringslivet – de som kan bidra til flest nye arbeidsplasser. Analysen viste at viktige satsingsområder blir bl.a. bedrifter med konkrete planer om å bygge opp mer kunnskapskompetanse, de maritime næringene og energiclusteret. Vi ønker å komme i kontakt med bedrifter som har gode ideer, sier den daglige lederen. - I gang

- Den første bedriften som har fått tilsagn om støtte er Massefabrikken AS som i fjor etablerte seg i den nedlagte annodemassefabrikken til Hydro Karmøy. Her jobbes den på spreng for å framstille en ny type miljøvennlig energibrikett. Råstoffet er karbonholdig

nedfallsstoff bl.a. fra aluminiumsindustrien og potensielle kunder er all industri som bruker koks til sin metallurgi, forteller adm. dir. Knut Erik Bjørseth. - Den første testproduksjonen ble foretatt i uke 15 i fjor. Etter en ny prøve i ukene 25 og 26 ble produktet testet av Rockwool (potensiell storkunde) i høst og konklusjonen var klar. Her går vi videre. Etter nye laboratorieundersøkelser i våre egne lokaler på Karmøy vil alle resultatene bli samlet før vi foretar det endelige teknologivalget, forteller Bjørseth. - Massefabrikken AS har fått 790.000 kroner i støtte fra omstillingsselskapet i Karmøy. Fra før har Hydro, Rockwool og Innovasjon Norge bidratt med ti sammen 11,5 millioner kroner til prosjektet. Forutsetningen for støt-

ten lokalt er at bedriften selv bidrar med like mye. - Når den nye energibriketten er klar for markedet tør ikke Bjørseth si noe sikkert om, men optimismen er stor. - Pål Nygård karakteriserer Massefabrikken AS som et godt eksempel på hva Karmøy omstillingsselskap AS gjerne vil støtte. - Dette er en bedrift som jobber innovativt mot et verdensmarked og som samtidig støtter det lokale næringslivet og kan skape nye arbeidsplasser, sier han. - For øyeblikket er 5-6 personer involvert i prosjektet, men når Massefabrikken kommer i full drift vil den gi arbeid til 20-25, anslår adm. dir. Knut Erik Bjørseth.

JOBB & NÆRING

39


BEDRIFTSPROFILEN

Merete Johannessen (t.v.) og Veronica Lie Midtskog i sin nye butikk på Amfi Åkrehamn. De gleder seg til å selge kvalitetsklær med klimaprofil til folk på Haugalandet.

”Stormberg Hovedforhandler Vestsiå”

Ny klesbutikk åpnet på Amfi Åkrehamn Merete Johannessen og Veronica Lie Midtskog hadde begge båret på en drøm om å starte sin egen butikk. Begge hadde lang erfaring fra butikk, og de ville gjerne skape sine egne arbeidsplasser på Åkra. 1. februar var et stolt øyeblikk for dem da de kunne ønske de første kundene velkommen til ”Stormberg Hovedforhandler Vestsiå” på Amfi Åkrehamn. - Vi har stor tro på at tur- og fritidsklærne fra Stormberg skal slå an. Det er allsidige og anvendelige plagg for hele familien fra minstemann på 1 år til den eldste. Vi ser det også som en stor fordel å åpne butikken her

40

JOBB & NÆRING

i 2. etasje på Amfi-senteret. Her er det flere andre klesbutikker som selger andre typer klær. Det at flere butikker utfyller hverandre kan gjøre Amfi Åkrehamn til et sted folk fra hele distriktet oppsøker når de skal handle klær, sier daglig leder Merete Johannessen. De to butikkeierne mener Stormberg-klærne de skal selge stikker seg ut på mange måter. - Det er klær som passer for folk som fører et aktivt liv. Kvaliteten er god og prisene sånn midt på treet. En ting som er spesielt med Stormberg-klærne er at de er produsert av naturprodukter og solgt med tanke på å ivareta både miljø og etikk. Derfor er det kanskje klær som appellerer litt ekstra til folk som er miljøbevisste. All produksjon er klimanøytral. Det betyr at klimautslipp i hele klesplaggets levetid

kompenseres ved at Stormberg kjøper klimakvoter. Totalt brukes 1 prosent av omsetningen til tiltak for å bedre den verden vi lever i. Stormberg har også gått nye veier ved å innføre pant på klær. I stedet for at bruk- og kast mentaliteten skal råde, har klærne en pantelapp som kan ha verdi fra 10 til 50 kroner. Stormbergs sports- og turtøy er laget med tanke på at de skal vare sesong etter sesong. Men når folk likevel ønsker å bytte ut jakka eller genseren de har kjøpt, blir panten trukket fra det man skal betale for de nye klærne. Den gamle jakka blir deretter sendt til folk i Øst-Europa som trenger klær, men kanskje ikke har råd til å kjøpe dette selv. I tillegg til at man hjelper folk som trenger det, vil disse plaggene få et nytt liv, og skape en miljøgevinst ved at de ikke kastes, forteller Merete og Veronica.

Hovedforhandler Vestsiå AS


Bauge Auto – tillit og litt til Med franske følelser, opera og hornmusikk har Bauge Auto gjort seg bemerket langt utover det man forventer av en bilforhandler. Vinnerne av Gullsilda de tre siste årene har skapt en interesse rundt sine produkter, og med gode priser og god kundeservice har de også skapt gode resultater. For 20 år siden starter Bauge Auto opp sin virksomhet i Skåregt. 216 i sentrum av Haugesund, midt mellom himmel og helvete som det het på folkemunnet. Butikken lå nemlig nøyaktig midt mellom polet og politiet. Som Norges første bilforhandler har Bauge Auto også hatt butikk inne på et kjøpesenter. Oasen huset forretningen frem til de flyttet til sine nye flotte lokaler i Industri 24 på Sakkastad Industriområdet. Allerede ved flyttingen kunne de øke bilparken med over 100 biler, og Bauge

Auto fremstår i dag som en Peugeot og Subaruforhandler med stor bredde og gode løsninger for sine kunder. I 2009 hadde Bauge Auto en omsetning på 90 millioner og solgte 415 biler det året. 2010 – bedriften 20års jubileum – solgte de over 600 biler og omsatte for 120 millioner. Bauge Auto har økt salget av Peugeot med 106% fra 2009 til 2010, og Subaru har økt med 24% i samme perioden. Ingen tvil om at Bauge Auto har funnet den rette tonen, både på reklamefilmen og med sine kunder.

52 70 06 50 Idustrigata 24 5537 HAUGESUND post@baugeauto.no www.baugeauto.no JOBB & NÆRING

41


BEDRIFTSPROFILEN

Handelsbankens medarbeidere i Haugesund.

Handelsbanken på flyttefot I disse dager flytter Handelsbankens avdeling i Haugesund inn i 6. etasje i Sørhauggaten 128 i tidligere Haugesund Tingrett sine lokaler. Fra sitt nye hovedkvarter på motsatt hjørne av krysset Sørhauggate/ Skippergata mener banksjef Knut Børge Lunde og de andre 10 ansatte at de har de beste forutsetninger til å følge opp den suksessen den svenske storbanken har hatt i Haugesund de siste 10 årene. - I denne perioden har vi blitt fem ganger så store. Da kontoret i Haugesund åpnet hadde Handelsbanken 20 lokalkontoret i Norge. Nå er vi 50 kontorer i Norge. I Haugesund har vi hatt en betydelig vekst både i personmerkedet og bedriftsmarkedet. Vi låner ut tre ganger så mye penger som vi har i innskudd, så Handelsbanken tilfører mye til dette distriktet, sier Lunde, som ikke er redd for å flytte fra ”gateplan” på gamle Hotell Saga til kontorer seks etasjer opp. - Vi får kontorer som er skreddersydd. Der

42

JOBB & NÆRING

kan vi ta imot de kundene som besøker oss på en enda bedre måte. I dag foregår 90 prosent av kundekontakten via telefon, e-post eller på nettet. Derfor er det ikke som før nødvendig for en bank å ligge på gateplan, tvert om. Vår måte å drive på er også svært lønnsom. Handelsbanken har 700 fullservice kontorer i Norden og UK, og er den fullservicebanken i Europa som har de laveste driftskostnadene.

Kirketårnprisippet

En av forklaringene ligger i noe vi kaller kirketårnprinsippet, en forretningskultur som ble utviklet av bankens daværende konsernsjef Jan Wallander på 1970-tallet. - Kort fortalt går det ut på at hvert lokalkontor skal konsentrere seg om den delen av markedet de kan se fra byens kirketårn. Det medførte at selv om Handelsbanken er Sveriges største bank, har vi mange av de sterkeste sidene vi forbinder med en lokalbank. Handelsbanken har nærhet til kundene, og vi kjenner det lokale markedet. Selv om vi ikke flytter opp i selve kirketårnet i byen, er vi i alle tilfeller på høyde

med det slik at vi har god oversikt, sier Lunde. Tilfredse kunder

Kundene i Handelsbanken er de som er mest fornøyd med banken sin, viser EPSI 2010. Dette er Nordens og Norges største undersøkelse av hvor fornøyd kundene er med sin bank. Blant fullservicebankene er det ingen som har mer fornøyde kunder enn Handelsbanken, og bankens posisjon er styrket i forhold til tilsvarende undersøkelse i 2009. - Det er mange forklaringer på at vi scorer så høyt. Alle kunder får en egen rådgiver i sitt lokale bankkontor i Handelsbanken. Det at de har en lokal person med fullmakter til å følge opp de behov hver kunde har, sikrer raske beslutninger. Derfor oppfatter folk oss som en handlekraftig lokalbank. Vi har som leveregel at det er kundens behov, og ikke bankens fortjeneste, som er det viktigste, sier Lunde.

www.handelsbanken.no


BEDRIFTSPROFILEN

De ansatte hos Olaussen Metall er klare til å betjene kunder fra alle verdenshjørner i ekspressfart.

Olaussen Metall - best i bronsje Høsten er kommet, og det er en travel torsdag ettermiddag i Drammen. Mens byens innbyggere haster over Bragernes torg i den gryende julehandelen vet de lite om den begynnende krisen bare noen kvartaler borte. Produksjonen av årets juleøl hos Aass Bryggerier er i ferd med å stoppe helt opp. En bronsekobling av en litt uvanlig type er gått i stykker, og alt står. Denne ettermiddagen går det en telefon over fjellet vestover til Olaussen Metall med et enkelt og fortvilt budskap. ”Hjelp oss!” Neste ettermiddag er koblingen frest ut, bearbeidet, klargjort og den ligger på bordet til teknikeren hos Aass Bryggeri ved Drammenselva - klar for å settes inn. Det ble juleøl det året også. Olaussen Metall er Europas ledende på hasteoppdrag, og det vet kundene. Gjennom selskapets eksistens tilbake til 1928 er historiene blitt mange, ja svært mange, om opprådde kunder som har fått førsteklasses hjelp og service når uhellet har vært ute. Med Norges største bronsjelager, og mulighet for å bearbeide produktene fra råvare til ferdigvare inne på bedriften, gir Olaussen Metall en 24 timers service som markedet viser at de setter pris på. ISO sertifiserte Olaussen Metall AS betjener i dag om lag 2000 kunder over hele kloden, hvor bare 10 av disse holder til på Haugalandet. I 2008, før finanskrise slo til, hadde selskapet sin høyeste omsetning noensinne med hele 55 millioner. De neste årene gikk omsetningen noe ned, men fir-

maet har likevel svært gode tall å vise frem. Så gode har tallene vært at selskapet har kunne gjennomføre en rekke investeringer i maskinparken så vel som utvidelse av bygningsmassen. Det siste som er blitt bygd er en hall på hele 800 m² som Olaussen Metall bruker til å oppbevare alt materiale innendørs. - Det viktigste som finanskrisen gjorde med oss, var at den lærte oss å utvikle oss enda bedre som et team. Gjennom skolering og kunnskapstilførsel har våre ansatte og vår bedrift aldri stått så sterkt i markedet som i dag, sier daglig leder Kjell Sternhoff. Olaussen Metall er opptatt av å styrke samhold, og har gjort en rekke tiltak for å gi de ansatte den trivselen som til for og fortsatt være en ledende leverandør i markedet. De

15 ansatte ved bedriften leverer varer tilpasset kundenes behov og krav. Skipsverft, offshoreverksteder, skipsutstyrsprodusenter og onshoreverksteder over hele verden har lagt merke til bronsjespesialisten i Norge, og vet hjelpen og kvaliteten ikke er langt unna når de trenger den.

Tlf: 52 84 50 40 Mobil: 932 35 043 Telefaks: 52 84 50 41 Epost: post@bronze.no www.bronze.no www.olaussenmetall.no JOBB & NÆRING

43


Haugesundregionens Næringsforening (HN) jobber for gode rammevilkår for bedriftene og for utvikling av regionen • Vi er paraplyorganisasjonen for næringslivet og bedriftenes talerør overfor offentligheten • Vi jobber for å bedre næringslivets omdømme • Vi arrangerer konferanser, skaper møteplasser og bygger nettverk på tvers av bransjer • Vi hjelper medlemsbedrifter som støter på vansker i offentlig byråkrati • Vi er eid av nærmere 250 enkeltbedrifter og 24 organisasjoner • Vi representerer direkte og indirekte over 1000 bedrifter i regionen

Vi bygger regionen

Solide samarbeidspartnere backer Haugesund Regionens Næringsforening ved Egil Severeide og Bernt Jæger. Fra venstre: Kristian Eidesvik (Caiano), Olav Linga (Haugaland Kraft), Brian Bjordal (Gassco), Ben Tore Brekke (DnB NOR), Frank Vikingstad (Sysco) og Geir Egil Østebøvik (Imenco). Jarle Haug Pettersen (Nordea) var ikke til stede da bildet ble tatt.

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

PARTNERE

www.hninfo.no

E-post: post@hninfo.no

Tlf: 52 01 08 40

Jobb & Næring  

Jobb&næring 1 - 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you