__MAIN_TEXT__

Page 1

MÖT DIN FR A MTID HOS OSS

2021-2022

STIERNHÖÖKSGYMNASIET i RÄTTVIK

ÖPPET HUS 9-11 NOVEMBER 2020 JANUARI 2021 Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 1


ÖPPET HUS 9-11 NOVEMBER 2020 19.00 Digitala öppet hus - se dem live eller när du vill på vår webbsida! www.stiernhooksgymnasiet.se 9/11 19.00 Bygg och EL 10/11 18.00 Särgymnasiet och IM 10/11 19.00 Ekonomi, Samhäll, Natur 11/11 19.00 Naturbruk Djur, Häst, Lantbruk Öppet Hus Januari I januari 2021 hoppas vi kunna bjuda in till ett öppet hus på plats. Mer information om det kommer att läggas ut på webbsidan www.stiernhooksgymnasiet.se.

Vill du prova på att vara elev för en dag? Naturbruksprogrammet erbjuder prova på-dagar. Anmälan till dessa finns på skolans webbsida. Besöken sker i små grupper. www.stiernhooksgymnasiet.se

MÖT DIN FRAMTID HOS OSS

2

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020


Alla foton utom nedanstående undantag: Jeanett Rousu Foto framsida: Martin Litens Foto: Göran Erlandsson, bandy s. 19 Foto: Daniel Magdic s. 9, 17

“Jag skulle beskriva tiden här som tre av mina bästa år hittills utan att överdriva. Stiernhööksgymnasiet har väldigt kompetenta lärare som vet vad de pratar om, de finns där för eleverna på ett sätt som jag inte upplevt tidigare. Det är en lugn stämning här på skolan. Man kan vara sig själv!” /Amanda

MÖT DIN FRAMTID

På Stiernhööksgymnasiet har du stora förutsättningar att få en lärorik, utvecklande och rolig gymnasietid Stiernhööksgymnasiet är en kommunal gymnasieskola i Rättvik med ett stort utbud av program, bra stämning på skolan och välutbildad personal. Skolan består av ett flertal byggnader och ett internat som ligger vackert vid Siljans strand med endast 10 minuters gångväg in till Rättviks centrum med mysiga affärer och caféer. På skolan går 450 elever - det innebär att vi är många som möts och har roligt tillsammans vid våra årliga aktviteter och traditioner. Det innebär också att vi är tillräckligt få för att ingen ska bli ”en i mängden” utan alla får bli sedda och får vara den man är! Som elev möter du din mentor individuellt och på klassråd, i handledningssamtal och utvecklingssamtal utifrån en individuell studieplan. Skolan stöttar dig genom en välorganiserad och kompetent elevhälsa bestående av skolsköterska, skolkurator, skolläkare och skolpsykolog och speciallärare. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att få en helhetssyn över dina studier och stöttar dig när det bli dags att göra framtida val. Undervisningen ska förbereda dig för framtiden

Det allra bästa med Stiernhööksgymnasiet är den höga kompetensen hos skolans personal som tillsammans ger eleverna en bra undervisning och stöd under hela studietiden. På Stiernhööskgymnasiet utbildas eleverna för framtiden, med ett modernt pedagogiskt tänk och med moderna verktyg. Om Stiernhööksgymnasiet 2-3 Nationella program 4 Introduktionsprogrammet 5

Nationella program Bygg- och anläggningsprogrammet 6 Ekonomiprogrammet 7 El- och energiprogrammet 8 ÖPPET HUS Naturbruksprogrammet - Djurvård Naturbruksprogrammet - Häst Naturbruksprogrammet - Lantbruk Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

9-12 13 14 15 16 17

Gymnasiesärskola Individuella programmet 18 Programmet för skog, mark och djur 18 Programmet för fastighet, anläggning och byggnation18 Idrottsgymnasium Bandygymnasiet i Rättvik (NIU och LIU Bandy) Ridgymnasiet i Rättvik (NIU Ridsport) LIU Internat

19 19 19 20

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 1


GEMENSKAP ENGAGEMANG VÄNNER

RESULTAT I Rättvik väljer många ungdomar att gå på Stiernhööksgymnasiet men flera program och nationella idrottsutbildningar lockar även ungdomar från hela Sverige. Under din studietid på skolan kommer du att möta många nya människor - vänskapsband för livet knyts hos oss! Höga studieresultat Stiernhööksgymnasiet är en attraktiv arbetsplats och personalen har hög kompetens. Detta speglas i elevernas studieresultat. Stiernhööksgymnasiet är en av Sveriges bästa skolor om man ser till hur stor andel av eleverna som tar gymnasieexamen efter avslutad skolgång - och det är vi stolta över! Hos oss tar i stort sett alla elever gymnasieexamen.

S T IERNHÖÖK S

GYM

Som elev på Stiernhöök har du fri tillgång till skolans gym.

2

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020

Gemenskap & värdegrund Vi arbetar på olika sätt för att du som elev ska få den bästa möjligheten att lyckas med dina studier hos oss. Vid skolan råder en avslappnad stämning och elever och lärare möts genom många gemensamma ytor. Vi trivs tillsammans, elever och personal. Skolan är byggd på ett sätt som ska uppmuntra till möten och skapa en naturlig fysisk och social öppenhet - och det märks! Stiernhööksgymnasiet har två ljusa och stora cafeterior som inbjuder till samvaro och möten mellan både elever och lärare. Här finns möjlighet att köpa fika eller ett matigare mellanmål. Cafeteriorna är öppna varje skoldag. I biblioteket finns plats för både samvaro och studiero. Under året arrangeras flera gemensamma aktiviteter för att stärka ”vi-känslan”. Under året har vi bland annat programdagar och hälsodagar för att stärka gemenskapen och främja hälsan. Alltid något att göra! Under din studietid på Stiernhööksgymnasiet behöver du inte vara sysslolös. Rättvik erbjuder en fantastisk natur med längdskidåkningsspår, slalombacke, skogsvägar och badstrand vid Siljan. Rättvik har ett brett föreningsliv och många spännande event till exempel Rättviks marknad, konserter och DalaTravet.


VALFRIHET FORMA DIN UTBILDNING

MERVÄRDE På Stiernhööksgymnasiet erbjuds en mängd intressanta och spännande kurser via individuella valet. Du kan använda det individuella valet till att bredda din utbildning med kurser från andra program och på så sätt vidga din högskolebehörighet eller välja kurser inom det egna programmets område och så sätt fördjupa dina kunskaper. Individuellt val är ett val som alla elever gör och omfattar 200 poäng men utbudet kan variera beroende på vilket program du går. Vi erbjuder exempelvis praktiska kurser som röj- och motorsåg eller svets och fotografisk bild. Programmering 1 handlar om hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang. En nyhet är kursen Bi-odling som ger dig praktisk erfarenhet i skötsel av bin, kupor och i början på hösten slungar du POPULÄRT honung. VAL!

Med det individuella valet kan du: - välja olika kurser som intresserar dig - fördjupa dig inom ett ämnesområde - få behörighet till högskolan Går du Naturbruksprogrammet har du även de högskoleföreberedande stegen i NB+ att välja på. Läs mer på sidorna om Naturbruksprogrammets olika inriktningar.

UNIK MÖJLIGHET

Vi utbildar nyskapande företagare med världen som arbetsplats Stiernhööksgymnasiet satsar på Ungt företagande. Genom kursen entreprenörskap och företagande får du ett verklighetsbaserat lärande genom att starta och driva ett riktigt företag. Du får massor med värdefulla, praktiska erfarenheter och möjlighet att utveckla din kreativitet, ledarskapsförmåga och företagsamhet. Världen som klassrum - Internationalisering Internationalisering och lärande för hållbar utveckling är en viktig del av skolans profil. Vi lever i en globaliserad värld där vi blir allt mer beroende av varandra och kontakter över nationsgränser hör till vardagen. Det kräver också insikter och kunskaper om andra länder och kulturer. Vi jobbar med internationella skolutbyten, praktik- och arbetsplatser utomlands och pedagogiska erfarenhetsutbyten. Vilka länder vi har utbyte med varierar från år till år, men under de senaste åren har vi haft utbyten med bl a Kenya, Indien, Canada och Ungern. Det här är unika möjligheter att få uppleva kultur, språk, undervisning och få arbetsplatserfarenhet i annorlunda miljöer! Det skapar livslånga kontakter och viktiga erfarenheter att ha med sig in i framtiden!

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 3


NATIONELLA PROGRAM STIERNHÖÖKSGYMNASIET HAR 6 OLIKA NATIONELLA PROGAM FÖRDELADE PÅ STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM OCH YRKESPROGRAM SAMT 2 NATIONELLA PROGRAM PÅ SÄRGYMNASIET.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

YRKESPROGRAM

Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Naturbruksprogrammet

Högskoleförberedande program På ett högskoleförberedande program utbildar du dig för att få en grund för fortsatta studier på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. På ett högskoleförberedande program läser du mer av de gymnasiegemensamma ämnena och examensmålen betonar vetenskaplighet.

På ett yrkesprogram utbildar du dig för att kunna arbeta inom utbildningens yrke och för att kunna fortsätta utbilda dig. Inom vissa yrken krävs det att du dessutom går som lärling en tid efter gymnasieutbildningen för att få full behörighet inom yrket.

Med en högskoleförberedande examen har du grundläggande behörighet för att studera på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Utöver grundläggande behörighet kan det ställas krav på att du har läst specifika kurser, så kallad särskild behörighet. Du har möjlighet att öka din konkurrenskraft för att bli antagen till universitet och högskolor genom att läsa kurser som kan ge extra poäng så kallade meritpoäng. De kurser du kan få meritpoäng för är moderna språk, engelska 7 och matematik. Vilka kurser i modernt språk och matematik som ger meritpoäng är beroende av den aktuella utbildningens särskilda behörighet.

15 veckoarbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL. Under första året på din utbildning har du din APL på skolan. Du förbereds med olika tekniker och säkerhetstänk så att du får ut så mycket som möjligt av din tid på din framtida APL-plats. Under årskurs två och tre har du din APL på företag runt om i Rättvik eller Dalarna men den kan också vara förlagd i övriga Sverige eller världen. Där får du utveckla yrkeskunskaper, förstå yrkeskulturen, bli en del av yrkesgemenskapen och inte minst - knyta värdefulla kontakter. Entreprenörskap ingår i alla yrkesprogram. Entreprenörskap handlar om att kunna ta initiativ och ansvar, att vara kreativ, se möjligheter och att lösa problem. På naturbruksprogrammet får alla elever starta upp ett eget UF-företag. Du lär dig också att utföra ditt arbete på ett säkert och hälsosamt sätt för att förebygga förslitningar och skador.

Det här får du utveckla på ett högskoleförberedande program: Ansvar Argumentation Lätt att få jobb! Belysa frågor ur flera perspektiv Flera av våra studenter har redan sin arbetsplats klar när de tar studenten. Ett yrkesprogram ger dig en Digital kompetens grund för fortsatta studier inom yrkeshögskola och du Förförståelse av ”den akademiska miljön” Genreskrivande kan läsa in grundläggande behörighet till fortsatta studier på universitet och högskolor. Hantera stora textmängder Kreativitet och entreprenörskap Kritiskt tänkande Källkritik Läsa längre texter på engelska Modelltänkande Problemlösningsförmåga Studieteknik – att lära Nationell Idrottsutbildning Tvärvetenskap Kombinera dina studier på StiernhööksVetenskapligt förhållningssätt gymnasiet med NIU Ridsport eller NIU Bandy.

4

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020


INTRODUKTIONSPROGRAM

FÖR DIG SOM VILL BLI BEHÖRIG TILL ETT NATIONELLT PROGRAM ELLER ETABLERA DIG PÅ ARBETSMARKNADEN INTRODUKTIONSPROGRAM

Här får du en möjlighet att läsa upp dina betyg eller ta steget ut mot ett specifikt yrke och arbetslivet. Det finns fyra olika inriktningar och vi kommer rikta din utbildning mot den som passar dig bäst. Vi tar fram en individuell studieplan tillsammans med dig som du följer, den är mycket viktig eftersom det inte finns några examensmål eller någon programstruktur. Det är din studieplan som visar vad din utbildning ska innehålla. Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå introduktionsprogrammen. Utbildningen är på heltid och riktar sig till dig som är folkbokförd i kommunen. Individuellt allternativ (IM-IND) Innehållet i programmet Individuellt alternativ utformas för varje enskild elev. Programmet vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som saknar E (godkänt) i flera ämnen för att bli behörig till ett nationellt program. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsats-

er eller praktik. IM-IND riktar sig till dig som är folkbokförd i kommunen. Språkintroduktion (IM-SPRÅK) Språkintroduktion är en utbildning som fokuserar på att lära dig som nyligen anlänt till Sverige, det svenska språket. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program på gymnasieskolan, till annan utbildning eller till ett arbete. När du är redo för att läsa in olika ämnesbetyg som behövs för att du ska bli behörig till ett nationellt program finns den möjligheten på IM-IND. Programinriktat val (IM-V) Programinriktat val syftar till att ge dig en snabb ingång till ett nationellt program. Du kanske inte har så mycket som saknas för att du ska bli behörig till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Du går i samma grupp som det program du strävar efter att bli antagen till. Målet är att du ska bli behörig inom ett år. Du är behörig till IM-V om du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, Yrkesintroduktion (IM-YRK) Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning som kan leda till att söka ett yrkesprogram eller få ett arbete. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasiekurser från de nationella yrkesprogrammen som finns hos oss. Ett naturligt inslag i utbildningen är praktik på skolan eller ute i arbetslivet.

VÅRA PROGRAM 2021-2022 Nationella program Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Ekonomiprogrammet 8 El- och energiprogrammet 9 Naturbruksprogrammet - Djurvård 13 Naturbruksprogrammet - Häst 14 Naturbruksprogrammet - Lantbruk 15 Naturvetenskapsprogrammet 16 Samhällsvetenskapsprogrammet 17 Gymnasiesärskola Individuella programmet 18 Programmet för skog, mark och djur 18 Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 18 Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 5


BYGG- OCH ANLÄGGNINGS

PROGRAMMET

Husbyggnad

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET GER DIG KUNSKAPER OM HUR MAN BYGGER, REPARERAR SAMT UNDERHÅLLER HUS Teori och praktik Byggteknik är kärnan i programmet och du får jobba framförallt med trä- och mureriarbete. För oss är det viktigt att under hela utbildningen varva teori med praktisk tillämpning så du får en meningsfull och verklighetstrogen utbildning med skiftande innehåll. Det är också viktigt att du får prova på och lära känna olika material och verktyg under din utbildning. Entreprenörskap På individuellt val kan du bland annat välja kursen entreprenörskap. Du får lära dig serviceförmåga, kreativitet och entreprenörskap och du har möjlighet att starta upp ett eget företag. Du får också god inblick i hur man leder olika projekt.

Träarbetare Yrkesutgången Träarbetare fokuserar mycket på just trä. Du läser kurser som stommar, beklädnad och golvläggning. Mur- och plattsättning Yrkesutgången Mur och plattsättning fokuserar mycket på plattsättning och våtrum samt mureri. Du läser kurser som mur och putsverk samt tätskikt - våtrum. Måleri - Lärling Yrkesutgången måleri innehåller olika kurser inom området måleriprocessen och måleri. På Stiernhööksgymnasiet läser du måleri i lärlingsform och har då undervisning på en arbetsplats flera dagar i veckan. Unik skolmiljö I skolans stora och ljusa bygg- och murarhallar har du både praktiska och teoretiska lektioner. Under årskurs 1 lär du dig här att hantera verktyg samt grundläggande kunskaper inom olika byggyrken med infärgning av teoretiska ämnen som matematik och engelska. Här blir du väl förberedd inför årskurs 2 och 3 då du under skoltid ska ut på företag och jobba!

Byggoch murhallar!

6

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020

”Det bästa är att vi får göra “riktiga” arbeten. Det är inte bara att bygga och riva ner, utan vi får göra på riktigt - fast vi får göra misstag.”. /Tony Hörnfeldt


EKONOMI PROGRAMMET Ekonomi

VILL DU HA MÖJLIGHET ATT ARBETA ELLER STUDERA VIDARE INOM EKONOMI, JURIDIK OCH ANDRA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA OMRÅDEN? Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av näringslivet, ekonomins påverkan på samhället, företagande och juridik. Under hela din utbildning kommer du att få lära dig alla verktyg och färdigheter som behövs för att kunna starta och driva ett företag, vilket du kommer att få praktisera i ditt alldeles egna UF-företag. Efter examen kan du titulera dig som Diplomerad Gymnasieekonom vilket gör dig anställningsbar direkt efter gymnasietiden, och antagningsbar till många universitetsoch högskoleutbildningar. Ekonomiprogrammet ger dig möjlighet att bland annat arbeta som, eller studera vidare till civilekonom, jurist, egen företagare, mäklare, revisor, controller, banktjänsteman och inköpare. Ekonomi i vårt samhälle I dagens globala samhälle är de ekonomiska sambanden komplexa och i ständig förändring. Samtidigt ser vi att det lokala och regionala näringslivet blir allt mer betydelsefullt. Inriktningen ekonomi ger dig en bred och gedigen utbildning där du lär dig att se hur ekonomi påverkar och påverkas av allt som sker i vår omvärld. Inriktningen fokuserar på företagsekonomiska områden som redovisning, marknadsföring, lönsamhet och kalkylering. I programkurserna får du arbeta med frågor om:

- hur världsekonomin påverkar och påverkas av den svenska ekonomin - företagandets roll i samhällsutvecklingen - hållbar utveckling - entreprenörskap - marknadsföring - privatekonomi Certifierad utbildning I och med certifieringen Diplomerad Gymnasieekonom kommer du att få en kvalitetssäkrad utbildning som motsvarar näringslivet och högskolornas krav på en gymnasieekonom. Denna högskoleförberedande utbildning tar avstamp i den omvärld som vi befinner oss i. I och med ett nära samarbete med näringslivet ger vi dig ett verklighetsbaserat lärande som du kommer ha stor nytta av efter dina tre år hos oss. I år 3 startar du och driver ett eget företag som förutom att ge dig stora kunskaper och färdigheter, också ger dig ovärderliga kontakter för din framtid.en utökad satsning på företagsekonomi, mer fokus på Ung Företagsamhet och fler ämnesövergripande projekt. Skolan utvärderas årligen av certifieringsorganet för att bibehålla en hög lägstanivå och säkerställa en kvalitativ ekonomiutbildning.

“Ekonomiprogrammet är ett program där man får ”riktig” kunskap. Vi vet att det vi lär oss här kommer vi att ha stor nytta av i framtiden. Det bästa med Ekonomiprogrammet är ändå lärarna. Vi har ett genuint och nära samarbete med våra lärare vilket gör att vår kunskap blir än mer fördjupad och innehållsrik” - Cajsa och Wilma, år 3

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 7


EL- OCH ENERGI

PROGRAMMET Elteknik

Dator- och kommunikationsteknik

EN UTBILDNING MED STORA MÖJLIGHETER TILL JOBB I FRAMTIDEN! En viktig utbildning för samhället Det här programmet passar dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig att arbeta med olika elinstallationer inom bostäder, kontor och industrianläggningar. Du lär dig även om dator- och kommunikationsteknik samt om IT-infrastruktur. Du får kunskaper i hur man dokumenterar och systematiskt går till väga med arbetsuppgifter inom ditt område. Du får även lära dig mer om att bemöta kunder, ge service och utföra arbete på både företag och i människors hem på ett professionellt sätt. Efter utbildningen kan du arbeta som elektriker inom ovan nämnda områden eller med dator- och kommunikationssystem. Du läser ämnen som till exempel datorteknik, elektromekanik och mekatronik. Teorin inom ämnena integreras med det praktiska arbetet. Grundkurser inom el-, energi- och datorteknik läses gemensamt under första året. Detta ger en stabil bas inom ämnesområdet samt en god orientering inför valet av inriktning. En riktig utbildning Du lär dig genom att jobba med verklighetsnära projekt. Elprogrammet kännetecknas av verksamhetsbaserat arbete där eleven jobbar praktiskt med projekt inom inriktningen. Skolans möjligheter i form av att erbjuda ”riktiga” projekt och jobb bidrar till att stimulera eleven i hens fortsatta utbildning. Utbildningen innehåller 15 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser där du får möjlighet att ”känna på” yrket utanför skolbänken. Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika arbetsgivare.

Ellabb och datorlabbsalar!

8

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020

Elteknik Inriktningen Elteknik ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera olika elanläggningar, larm och datanät. Du får träna på att utföra olika typer av praktiska elinstallationer i bostäder, kontor och industrianläggningar. Du lär dig om inbrottslarm och brandlarm, hur man bygger ett lokalt datanät, hur man läser och skapar ritningar och scheman samt hur man felsöker. Efter gymnasiet kan du börja jobba som elektrikerlärling för att sedan bli elektriker eller tekniker. Du blir behörig till yrkeshögskolan, men genom dina individuella val har du möjlighet att få högskolebehörighet direkt efter utbildningen. Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen elteknik kan vara: installations- eller serviceelektriker, eltekniker, larmtekniker och industritekniker. Dator- och kommunikationsteknik På den här inriktningen jobbar du i en miljö där balansen av teori och praktiskt arbete är en självklarhet. Datorkommunikation handlar om olika slags kommunikationer mellan datorer och dess kringutrustning, till exempel skrivare och scanner. Du får lära dig att utföra service och göra felsökningar. Under utbildningen jobbar vi i skarpt läge mot vår egna domänmed att bland annat hantera datorer, kringutrustning och användare. Du får också lära dig att installera hård- och mjukvara. För att arbeta med detta behöver du också kommunicera med de människor som ska använda den webbsida eller det nätverk du ansvarar för.

”Det jag drömmer om är att få jobba med el och vara ute. Om det sen blir vattenkraft, elkraft, distribution, det jag håller på med eller teletekniker, det spelar inte så stor roll. Bara det är el!” / Sandra


INTERNATIONELLA UTBYTEN & RESOR EL-LABB, DATOR-LABB, NA-LABB

UF-VERKSAMHET

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 9


TRYGGHET NÄRPRODUCERAD MAT

INTERNAT

10

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020


ÖPPET HUS 9-11 NOVEMBER 2020 19.00 Digitala öppet hus - se dem live eller när du vill på vår webbsida! www.stiernhooksgymnasiet.se 9/11 19.00 Bygg och EL 10/11 18.00 Särgymnasiet och IM 10/11 19.00 Ekonomi, Sam, Natur 11/11 19.00 Naturbruk Djur, Häst, Lantbruk Öppet Hus Januari I januari 2021 hoppas vi kunna bjuda in till ett öppet hus på plats. Mer information om det kommer att läggas ut på webbsidan www.stiernhooksgymnasiet.se.

GEMENSKAP ENGAGEMANG VÄNNER

STUDIERO

Vill du prova på att vara elev för en dag? Naturbruksprogrammet erbjuder prova på-dagar. Anmälan till dessa finns på skolans webbsida. Besöken sker i små grupper. www.stiernhooksgymnasiet.se

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 11


ALLT FINNS PÅ SKOLAN

MASKINER S T A L L DJURHUS LADUGÅRD

12

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020


NATURBRUKS PROGRAMMET

Djurvårdare

MED UNDERVISNING I SKOLANS EGNA DJURHUS KAN DU SE FRAM EMOT EN ROLIG OCH VARIERAD UTBILDNING SOM GER DIG VÄRDEFULLA KUNSKAPER Ett spännande yrke På naturbruksprogrammet - Djurvårdare kommer du att få en bred bas inför arbetet som djurskötare på djurpark, i en zoohandel, på djurklinik eller i arbete med hund. Du får lära dig att arbeta med djurträning och miljöberikning och självklart alla vanliga sysslor som utfodring, skötsel och rengöring. Till viss del förekommer även uppfödning. Naturlig miljö Att arbeta med djur och djurvård är att få djur att må bra och trivas. I största möjliga mån ska djur i fångenskap få leva under naturliga förhållanden och få ge uttryck för sina naturliga beteenden. Det är i djurhuset och hundhallen du studerar djuren och lär dig grunderna inom miljöberikning och djurträning och att skapa en naturlig och stimulerande djurmiljö. Eftersom mycket av din studietid är i djurhuset blir du också van vid rutiner kring hygien och smittskydd. Eleverna som går Arbete med hund har ofta med sig egna hundar, men om inte, tränar de med personalens hundar. Daglig kontakt Den dagliga kontakten med djuren i skolans nybyggda djurhus gör att du snabbt får ett gott djuröga och lär dig se och känna djurens behov. Samarbete med djurparker Självklart vill vi även ge dig som elev erfarenhet av skötsel av större djur som återfinns på djurparker. Därför har vi ett tätt samarbete med Orsa rovdjurspark. Vi åker till Kolmårdens djurpark för seminarier och studiebesök. Självklart jobbar vi även med andra djurparker runt om i Sverige. Ung företagsamhet Många av eleverna som går naturbruksprogrammet kommer i framtiden att arbeta i små företag, familjeföretag eller driva ett eget företag. Därför tycker vi att det är viktigt att eleverna under sin studietid får kunskap i detta. Under

årskurs 3 får eleverna starta upp, driva och slutligen avveckla ett eget UF-företag inom kursen entreprenörskap. Djurvårdare inom djurpark och zoohandel Yrkesutgången Djurvårdare inom djurpark och zoohandel är valet för dig som vill bli djurskötare på gård eller zoo, jobba i zoohandel eller starta eget inom djurbranschen. Du får lära dig mycket om djur och miljöer från olika världsdelar, arbeta intensivt med alla våra sällskapsdjur, både teoretiskt och praktiskt och läsa djursjukvård så att du vet, vad du ska göra om de blir sjuka. Tack vare vårt djurhus får eleverna på Stiernhööksgymnasiet en unik utbildning där de kan varva teori med praktik hela tiden. Det bästa sättet att få en både så bred och djup utbildning som möjligt. Arbete med hund Yrkesutgången Arbete med hund passar dig om du vill jobba med hundar. Du har möjlighet att ta med dig egen hund till skolan som följer dig på lektionerna! Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård Yrkesutgången Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård passar dig om du vill satsa på ett yrke på djurklinik eller inom djursjukvård. NB+ På naturbruksprogrammet djurvård kan du välja att läsa studiefördjupning som kallas Extra NB+. Du kan välja att läsa fördjupningen i möjlighet! ett eller två steg och går mot yrkesutgången Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård. Steg 1: Här ingår den grundläggande högskolebehörigheten Sv2, Sv3, Eng 6 men också Ma2a och Sh1a2. Elever som går detta blir behöriga att söka exempelvis till universitetsutbildningar för att bli lantmästare, hippolog eller djursjukskötare. Steg 2: Efter att du läst steg 1 planerar vi att du ska kunna gå vidare med kurserna Ma3c, Ke1, Fy1b1, Fy1b2. Detta ger dig en grund för att senare söka dig vidare till veterinärutbildningen. Du kommer att behöva komplettera med kurser på komvux eller teknisk bastermin för full behörighet.

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 13


NATURBRUKS PROGRAMMET

Häst

PÅ SKOLAN VARVAS TEORI MED PRAKTIK MED SYFTE ATT STÄRKA KVALITÉN PÅ UTBILDNINGEN. SOM ELEV HAR DU MÖJLIGHET ATT STUDERA HÄSTARNA VARJE DAG OCH KAN FÖLJA DERAS UTVECKLING PÅ NÄRA HÅLL. En riktig utbildning Stiernhööksgymnasiet erbjuder dig en verklighetstrogen utbildning, där allt från stallskötsel till hovvård, ridning och körning ingår. Skolans ambition är att ha kvalitativ tävlingsverksamhet och att de elever med ambition och drivkraft som har intresse av att tävla, kan låna skolans rid- och travhästar för detta. Alla elever provar på alla discipliner under årskurs ett - ridning, körning och trav, för att under vårterminen i årskurs ett välja yrkesutgång. Skolans lärare och tränare är högutbildade inom sina discipliner och utöver dessa har vi återkommande gästlärare i allt från ridning till hästmassage. På båda yrkesutgångarna har du möjlighet att diplomera dig genom Svenska Ridsportsförbundet eller Svensk travsport. Nationell idrottsutbildning Du kan kombinera dina studier på NB Häst med NIU Ridsport. Dina studier Du kommer att få läsa exempelvis Hästkunskap - där alltifrån stallskötsel, hovvård till foder ingår. I alla tre årskurserna kommer du att få delta aktivt i skötsel och träning av skolans hästar. Du driver ett eget UF-företag under åk 3.

Framtid Förutom hästskötare kan den som genomgått utbildningen läsa vidare till exempelvis uppfödare, stallchef, domare eller tränare inom hästsport, hovslagare eller egen företagare. Oavsett om du väljer att läsa vidare, jobba med hästar eller ha häst som hobby i framtiden har du på Naturbruksprogrammet - Häst fått en stabil grund i allt från värdefulla ledaregenskaper till djupt praktiskt hästkunnande. Hästskötare inom ridning Yrkesutgången hästskötare en utbildning som innefattar dressyr, hoppning och körning samt kunskaper kring ridhästars skötsel. Denna yrkesutgång väljer du som vill jobba som: hästskötare, beridare, ridlärare, stallchef, hippolog, hovslagare eller med egen hästverksamhet. Hästskötare inom trav På yrkesutgången travhästskötare får du, förutom att lära dig trav, monté och travhästars skötsel även möjlighet att ta travlicens. Denna inriktning väljer du som vill jobba som: travhästskötare, kusk, monté-ryttare, travhippolog, hovslagare eller som egen tränare. Utbildningen inom trav sker på Rättviks travbana där Stiernhööksgymnasiet har egna undervisningslokaler och stall. Hästskötare inom ridning och körning Om erfoderliga beslut fattas startar skolan en yrkesutgång inom ridning och körning till hsöten 2021. Körning kan innebära markträning, körning med vagn, arbete med häst i skog och mark.

NYHET 2021

NB+ På naturbruksprogrammet häst kan du välja att Extra läsa studiefördjupning som vi kallar NB+ Steg möjlighet! 1. I steg 1 ingår den grundläggande högskolebehörigheten Sv2, Sv3, Eng 6 men också Ma2a och Sh1a2. Du som läser detta blir behörig att söka till universitetsutbildningar för att bli exempelvis hippolog.

14

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020


NATURBRUKS PROGRAMMET

Lantbruk

VILL DU BLI MORGONDAGENS PLANETSKÖTARE OCH LIVSMEDELSPRODUCENT? En framtid med goda utsikter till jobb I dagens lantbruk finns det något för alla. Allt från arbete i ladugård och svinhus till traktorarbeten på fält som att harva, så, tröska, plöja samt reparera maskiner och redskap. Under hösten i årskurs 1 får du lära dig att köra skolans alla traktorer och ta traktorkörkort. Sedan följer utbildningen driftåret, då du arbetar i stallarna eller på åkrarna med uppgifter direkt kopplade till jordbruket. På vintern arbetar du förutom med djurskötseln också med underhåll och reparationer av maskiner. Du har också möjlighet att lär dig hantera motorsåg och röjsåg. Eleverna som läser mot entreprenad lär sig hantera stora maskiner som grävmaskiner och lastmaskiner och kommer kunna arbeta inom anläggning och entreprenad. Våra elever utbildas brett inom naturbruket för att bli naturbruksentreprenörer och för att kunna försörja sig mångsidigt eller specialiserat i ett landsbygdsföretag. Dina studier Din skolbänk är ofta traktorn, lastmaskinen eller ladugården! Utbildningen är mycket praktiskt arbete men självklart blandat med teoretiska ämnen. Dessutom har du möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet under din studietid. Ung företagsamhet - UF Många av eleverna som går naturbruksprogrammet kommer i framtiden att arbeta i små företag, familjeföretag eller driva ett eget företag. Därför tycker vi att det är viktigt att eleverna under sin studietid får kunskap i detta. Under årskurs 3 får eleverna starta upp, driva och slutligen avveckla ett eget företag inom kursen entreprenörskap. Simulatorcenter Nu kan vi köra traktor, lastmaskin eller skördetröska inomhus! I skolans simulatorcenter kan du träna på nästan allt som går att göra i en verklig maskin, fast i ett virtuellt klassrum. En trygg plats för kunskap, erfarenhet och utveckling.

Arbete med lantbruksdjur och lantbruksmaskiner Om du går yrkesutgången Arbete med lantbruksdjur och lantbruksmaskiner lär dig sköta lantbruket som traktorförare med odlings- och maskinkunskaper samt lantbruksdjurskötare med fokus på kor. Redan under årskurs ett får du ta traktorkörkort för att kunna vara med att arbeta i vårbruket. Djuren sköter vi året om och föder upp både mjölkdjur och nöt-, får- och grisdjur. Under vintern blir det mycket arbete i maskinhall och verkstad, där du lär dig grunderna i reparation. Arbete med entreprenadmaskiner Att kunna köra och hantera hjullastare ger dig fantastiska möjligheter till jobb i framtiden! Entreprenadjobben ökar stadigt både i tätorter och på landsbygden. Tillsammans med de andra lantbrukseleverna läser du de gemensamma kurserna och du tillhör samma klass som de som sysslar med djurskötsel och odling. En del traditionellt jordbruk med djur och maskiner ingår förstås i din utbildning också. Det första du får börja med är att köra traktor och ta traktorkort. Under vintern blir det mycket arbete i maskinhall och verkstad, där du lär dig grunderna i reparation. Redan under första året får du bekanta dig med grävmaskin och hjullastare. Våra utbildningar följer TYAs utbildningsplaner och efter genomförd utbildning och godkänd eximination får eleven ett utbildningsintyg utfärdat av TYA. Arbete med reparation av tunga maskiner Att kunna reparera och hantera tunga maskiner såsom traktorer, grävare och hjullastare. Ett yrke med mycket goda chanser till jobb. NB+ På naturbruksprogrammet lantbruk kan du välja att läsa studiefördjupning som vi Extra kallar NB+ Steg1. I steg 1 ingår den grunmöjlighet! dläggande högskolebehörigheten Sv2, Sv3, Eng 6 men också Ma2a och Sh1a2. Elever som går detta blir behöriga att söka till universitetsutbildningar för att bli exempelvis lantmästare.

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 15


NATURVETENSKAPS PROGRAMMET

Naturvetenskap

MED EN EXAMEN FRÅN NATURVETENSKAPSPROGRAMMET ÖPPNAS MÅNGA DÖRRAR FÖR EN SPÄNNANDE FRAMTID SÅVÄL NATIONELLT SOM INTERNATIONELLT Ett naturvetenskapligt perspektiv Som elev på naturvetenskapsprogrammet får du själv vara med och undersöka verkligheten. Du tränar din uppmärksamhet och vänjer dig vid att tänka kritiskt, jobba målinriktat och se sammanhang. Du får lära dig hur miljön fungerar och vilka konsekvenser människans påverkan har.

Entreprenörskap På individuellt val kan du bland annat välja kursen entreprenörskap. Du får lära dig serviceförmåga, kreativitet och entreprenörskap och du har möjlighet att starta upp ett eget företag. Du får också god inblick i hur man leder olika projekt.

På inriktningen naturvetenskap fördjupar du dig i biologi, fysik, kemi, matematik och får en bred behörighet till vidare studier. Här behandlas ämnen som den moderna fysikens användning inom elproduktion och sjukvård och kemins betydelse i klimat, miljö och människokroppen. Detta i sin tur hjälper dig att ta ställning i etik och samhällsfrågor.

Extraordinära labblokaler Stiernhööksgymnasiet i Rättvik erbjuder laborationssalar i kemi, fysik och biologi som är mycket välutrustade och av högsta kvalité. Det gör att våra elever får en starkt praktiskt förankrad utbildning.

Praktiskt arbete är viktigt och roligt Det praktiska arbetet är en stor och viktig del av kursmålen och på Stiernhööksgymnasiet finns mycket välutrustade laborationssalar för kemi-, fysik-, matematik- och biologiundervisning. Att få en god grund i praktiskt handlag gör också att man befäster de teoretiska delarna bättre. Ofta kopplas studierna till viktiga och aktuella frågor. Du utvecklar din förmåga att planera och genomföra experiment samt att tolka och redovisa resultat. Framtid med valmöjlighet För dig som vill studera vidare på högskola eller universitet ligger alla vägar öppna med NA!

Välutrustade labbsalar!

16

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020

Salarna är välanpassade för ändamålet med åtta stora dragskåp. Salarna är även utrustade och möblerade så att de uppfyller en hög säkerhet och en god pedagogisk miljö. På Stiernhööksgymnasiet får eleverna använda ny teknik och utrustning av hög kvalité så som PCR maskin (Polymerase Chain Reaction), Gelelektrofores, Spektrofotometer m.m.

Naturvetenskap Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

“Jag kommer från Rättvik och valde Stiernhööksgymnasiet därför att programmet jag ville gå finns här. Det är skönt att slippa pendla! Både jag och många av mina klasskompisar valde NA eftersom det ger en så bra grund att stå på inför framtiden. Och så älskar jag ju matte och naturvetenskapliga ämnen!” /Mattias


SAMHÄLLSVETENSKAPS PROGRAMMET

Beteendevetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET GER DIG FÖRSTÅELSE FÖR OMVÄRLDEN OCH INDIVIDEN, LOKALT SOM GLOBALT OCH FÖRBEREDER DIG FÖR FORTSATTA STUDIER OCH MÖJLIGHETER ATT FÅ VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS. Ur individen och samhällets perspektiv Inriktningen beteendevetenskap fokuserar på människors utveckling, samhällets strukturer, etik, kommunikation, psykologi och historia. Kurserna lär dig också om hur andra människor och du som individ fungerar ur olika perspektiv. Centralt i utbildningen är att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, att kunna söka, bearbeta och värdera information från olika källor.

Upptäck världen och dig själv På samhällsvetenskapsprogrammet finns det engagerade och erfarna lärare som brinner för att ta med dig ut i världen genom de olika kurserna, ERASMUS-projekt med utlandsresor, gästföreläsare och studiebesök. Beteendevetenskap Du lär dig om människors utveckling och livsvillkor, socialisation och samspel i olika sammanhang.

I programkurserna får du jobba med frågor som: • • • • • • • •

Människors utveckling och livsvillkor, socialisation och samspel i olika sammanhang. Psykisk hälsa och ohälsa Hur ett samhälle påverkas av faktorer på lokala och globala nivåer. Makt ur politiska, sociala och ekonomiska aspekte Aktuella och historiska samhällsfrågor Informationsteknik och medier Genus, klass och etnicitet Miljö och hållbar utveckling

“När jag tänker tillbaka på samhällsprogrammet utmärker sig alla spännande studiebesök, bland annat på Akilovs rättegång i Stockholm och id:TRANS-utställningen på Dalarnas museum – för att inte tala om hela resan till Ungern!” - Saga “Samhällsvetenskapsprogrammet har betytt otroligt mycket för min kunskapsutveckling, men också min personliga utveckling. Under min högskoletid har jag upptäckt hur mycket jag har haft användning för, och det har jag de fantastiska lärarna på Stiernhööksgymnasiet att tacka för!” - Vera

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 17


GYMNASIE SÄRSKOLA

Individuella programmen Skog, mark och djur Fastighet, anläggning och byggnation

GYMNASIESÄRSKOLAN VID STIERNHÖÖKSGYMNASIET GER ALLA ELEVER MÖJLIGHET TILL UTBILDNING I EN FANTASTISKT SKOLMILJÖ Individuella programmen i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad utifrån dina förutsättningar. Programmet utformas helt och hållet utifrån dina behov.

Programmet för skog, mark och djur

är ett yrkesprogram vid gymnasiesärskolan som du läser över 4 år. Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med skötsel av djur eller produktion inom naturbrukssektorn.

Individuell anpassning Om utbildningen Det individuella programmet utformas så att det passar Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat just dig. Genom utbildningen ska du få kunskaprogram. Du får kunskaper i att arbete med till exper som du kan använda för att du ska få empel skötsel, service och produktion inom ett så självständigt och aktivt liv som naturbrukssektorn. Utbildningen utveckmöjligt. Du ska få kunskaper som lar dina färdigheter i att utföra arbetsgör att du ska kunna vara med att uppgifter och arbetsmoment inom Vi jobbar för att du ska: bestämma hur du vill ha det i ditt naturbruk på ett sätt som är etiskt • trivas vardagsliv och för att kunna vara och främjar hållbar utveckling. • tycka att det är roligt att lära en del av samhällslivet. Arbetsmiljö och säkerhet har en • se din egen kunskapsutveckling • känna att lärandet är meningsfullt central plats i utbildningen för att Att utvecklas som individ främja en god hälsa och förebygga • lämna skolan med glädje och gå På Individuella programmet får arbetsskador. Elever på Skog, mark vidare ett livslångt lärande du utveckla ditt språk och träna och djur har bland annat undervisning på att samtala med andra. Du får i maskinsimulatorer. Där övas motorik, lära dig matematik som du behöver i trafiksäkerhet och alla moment som krävs i din vardag och du lär dig om naturen och körning. Att få grunder i körning som senare kan samhället. Under utbildningen får du tänka och samtala hjälpa eleverna att ta körkort är värdefullt inte minst för kring frågor som rör ditt liv. Du får möjlighet att bättre den personliga utvecklingen. förstå och använda den engelska som du hör och ser runt omkring dig i bland annat musik, filmer, spel och Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet och tidningar. Du får lära dig att kunna visa andra vad du bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrtänker och tycker med hjälp av estetiska uttryck. På det kesidentitet samt blir en del av yrkesgemenskapen på individuella programmet får du också kunskaper för att arbetsplatsen. Om du kommer från en annan kommun, klara av att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din försöker vi tillsammans med dig, hitta praktikplatser i hälsa. Utbildningen tar hänsyn till individens behov och din hemkommun. förutsättningar vilket innebär att undervisning kan ske i både klass och individuellt.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program där du får kunskaper i att arbete med till exempel underhåll av fastigheter, renovering eller plattsättning inom byggsektorn.

Utbildningen utvecklar dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighet, anläggning och byggnation. Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader. Anläggningsarbete kan till exempel vara markarbete när det gäller gröna ytor eller platt- och stenbeläggningar. Arbetsmiljö och säkerhet har en central plats i utbildningen för att främja en god hälsa och förebygga arbetsskador. Elever på fastighet, anläggning och byggnation behöver ha ett flexibelt förhållningssätt då utbildningen syftar till att utveckla din förmåga att planera och genomföra olika arbetsuppgifter och olika arbetsmoment. I arbetet ingår att kunna välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner samt att lösa de problem som uppstår i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet ställer också krav på social förmåga och känsla för service. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet och bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt blir en del av yrkesgemenskapen på arbetsplatsen. Om du kommer från en annan kommun, försöker vi tillsammans med dig, hitta praktikplatser i din hemkommun.

18

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020


IDROTTSUTBILDNING HÄR FÅR DU MÖJLIGHET ATT KOMBINERA DIN SPORT MED GYMNASIESTUDIER. FYSPASS, MENTAL TRÄNING BLANDAS MED PLANERING, KOSTLÄRA OCH TRÄNINGSPASS INOM JUST DIN SPORT. NIU

NIU

Bandygymnasiet i Rättvik

Ridgymnasiet i Rättvik

Vid Stiernhööksgymnasiet finns möjlighet till både LIU-bandy och NIU-bandy. Din träning sker i första hand i Rättviks Arena som ligger 5 minuters cykelväg från skolan, och i samarbete med IFK Rättvik Bandy, en klubb som tog plats i Sverigeeliten redan på 1920-talet och har haft flera framgångsrika spelare.

Inom NIU-ridsport kan du välja mellan diciplinerna hoppning och dressyr. Du kan börja din utbildning på ponny men målet är att du under utbildningen går över till att rida häst.

Dina idrottsstudier Din tränare heter Joakim Björkman. Han är en av bandySveriges mest eftertraktade tränare och ansvarig tränare för Falu BS. Träningarna bedrivs i Dalarnas enda inomhushall. Du har fysträning i bandyhallen, på Hedslunds idrottsanläggning, IK Jarls löpspår samt på skolans eget gym. Nationell Idrottsutbildning sker i samarbete med Svenska Bandyförbundet.

Ansökan till NIU sker senast den 1 december. Ansökning görs på Stiernhööksgymnasiets webbplats. Därefter bjuds du in för intervju och information. I januari får du besked om du fått plats och kan då gå vidare med att söka gymnasieprogram. Kombinera NIU Bandy med något av följande program: • Bygg- och anläggningsprogrammet • El- och energiprogrammet • Ekonomiprogrammet • Naturbruksprogrammet Häst (NIU Ridsport) • Naturvetenskapsprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet

Dina idrottsstudier Du kommer i din idrottsutbildning att ha tre undervisningstillfällen i veckan på skoltid, med inriktning mot din disciplin. Undervisningstillfällena kan innebära allt ifrån coachning och planering till styrketräning och arbete på hästryggen. Skolans lärare är högutbildade inom sin genrer men gästlärare med spetskompetenser tillför också elitnivå på träningen. Du kommer att träna för tre av landets bästa tränare; Erik Berggren (hoppning), Nina Jansson (dressyr) och Anna Malmberg (hoppning och dressyr). Nina och Anna jobbar i stort sett dagligen på skolan och dem träffar du i flera olika ämnen. Andra tränare som till exempel Erik, kommer till skolan varannan vecka för NIU-undervisning. Du som går NIU har också möjlighet att avlägga yrkesprov till Diplomerad Hästskötare. Nationell idrottsutbildning sker i samarbete med Svenska Ridsportsförbundet. Uppstallning Det finns 24 stallplatser för elevhästar i både varmstall och kallstall. Stallarna ligger i anslutning till ridhus och ridbanor. Det finns gott om fina uterittsmöjligheter i närområdet.

Fortsätt idrotta med din klubb

LIU = alla sporter!

Lokal idrottsutbildning, LIU Om du läser Lokal Idrottsutbldning kan du fortsätta med din idrott i kombination med dina studier. LIU är öppet för alla sporter! Du har två pass i veckan vilka ligger inom ramen för ditt individuella val (200 poäng). Kurserna är Idrott och hälsa 1 - specialisering och Idrott och hälsa 2 - specialisering. Ingen uttagning sker till LIU.ämnen.

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020 19


Till Stiernhööksgymnasiets internat kommer det elever från hela landet. Det finns plats för cirka 130 elever på skolans internat. Skolan har över 60 års erfarenhet av att ha elever boende på skolan och vi har din trivsel som vår målsättning. När du flyttar hit ska det kännas som hemma. Internatet ligger på skolområdet, med gångvägar till Rättviks centrum (ca 1 km), golfbanan samt till badstranden vid Siljan. Husen ligger väldigt vackert och vid de flesta av våra boenden har du utsikt över Siljan. Det finns olika boendealternativ att välja mellan, allt från rum i korridor till att bo i egen mindre lägenhet. Alla elevrum på internatet är möblerade och naturligtvis finns gratis trådlöst internet på alla boenden. Självklart är det nolltolerans vad gäller droger och alkohol. Mat på skolan Du har möjlighet att äta dagens alla mål på skolan. Alla skolans elever får lunch i matsalen och har möjlighet att köpa

frukost. Eleverna som bor på internatet kan även köpa middag. De samlas på kvällarna för kvällsfika vilket ingår i avgiften för boendet. Maten som serveras i matsalen är hemlagad mat. Ofta används skolans eget kravproducerat nöt-, gris- och lammkött samt potatis, havregryn och olja. Till vissa av våra boenden kan du ta med ditt husdjur. Vi har personal dygnet runt som finns till för att hjälpa dig att trivas. På kvällarna ordnar vi olika aktiviteter - allt ifrån sport till matlagning.

TRYGGHET NÄRPRODUCERAD MAT

INTERNAT

ATT VARA VÅRDNADSHAVARE TILL EN

STIERNHÖÖKARE! Vi jobbar för att ha en bra dialog mellan skolan - elev - hemmet. Samtidigt jobbar vi för att ditt barn ska bli en självständig ung vuxen. Under årskurs ett kallar vi alla vårdnadshavare till föräldrarmöte, därefter hålls kontakten via skolans lärplattform och vid utvecklingssamtal. Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att besöka skolan eller kontakta oss vid funderingar. “Efter en månad på Stiernhööksgymnasiet så är han som en ny positivare människa, han berättar nästan varje dag vad bra lärarna och annan personal är, vad han har lärt sig på lektionerna och vilken fantastisk mat det är. Ville bara säga att ni gör ett bra jobb och är uppskattade för detta! /Hälsningar Pappan”

20

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020

“Hej! Jag är mamma till en elev som började hos er i måndags, från Älvdalen. Hon ska gå NB och bor i Harven. Det kändes hur bra som helst att lämna den “lilla” dottern när jag åkte hem. Jag vet inte vad jag egentligen hade föreställt mig, men den äkta familjära känslan var jag inte riktigt beredd på. Den kändes direkt jag klev inom skolområdet och fanns genom hela proceduren med upprop och incheckning. Efter lite strul med att lära sig hur nyckelkortet funkade blev vi bjudna på en fantastiskt god köttgryta med smaskig äppelpaj efteråt :-) Jag vill med detta mail tacka för att min dotter fick förmånen att gå i er fina skola och hoppas att dessa tre dagar som gått speglar de tre åren hon ska gå där.”


FRÅGOR TILL SYV? Madeleine Blixt BA, EE, EK, NA, SA 0248-70278 Maria Boberg Andersson NB, IM, Gysär 0248-70455

N


20466148

DDTTDAFAAAAFDDDDDTFTFDFDDAADATAAAFDFAFTDDF

ÖPPET HUS 9-11 NOVEMBER 2020 JANUARI 2021

4

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2019-2020

Profile for Jeanett Rousu

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2021-22  

Advertisement
Advertisement