Page 1

WEST-BRABANT

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 27 | NUMMER 1 | MAART 2011

GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR

VAN DONGEN & PARTNERS BV “Ik wil zakelijke relaties zo veel mogelijk in stand houden”

Euromail

Direct Mail met een wow!-effect

ESJ Ondernemerstafel Duurzaam ondernemen

P-Events

the human link in events

Het Russische succes van Derk Sauer WBB feb 2011 kopie2.indd 1

22-02-2011 14:25:16


Er meer uithalen! Een Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagen of Audi huurt u gewoon bij TB Autoverhuur. Of u nou tijdelijk een leenauto nodig heeft, een grote verhuiswagen, een stoere cabrio voor op vakantie of juist een ruime limousine voor een zakenreis: waar u ook bent, met 160 vestigingen is Euromobil altijd dichtbij. Kijk voor meer informatie op www.tb.eu. U kunt natuurlijk ook bellen met TB Autoverhuur Breda via 076-8000360 of TB Autoverhuur Roosendaal via 0165-800761. TB Autoverhuur Konijnenberg 3 4825 BC Breda T: 076-8000360

Gewenten 45 4704 RE Roosendaal T: 0165-800761

Onderdeel van de Van Tilburg-Bastianen Groep www.tb.eu TB autoverhuur A4 Er meer uithalen.indd 1

Test.indd 1 WBB feb 2011 kopie2.indd 2

12-10-10 13:58

18-02-11 13:24 22-02-2011 14:25:16


WEST-BRABANT

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 27 | NUMMER 1 | MAART 2011

4:

Coverstory: Ik wil zakelijke relaties zo veel mogelijk in stand houden

6:

ESJ Ondernemerstafel: Duurzaam ondernemen

12:

Drie modaliteiten helpen Oosterhout groeien

15:

Column: Wing Lam - Boete voor betaalverzuim aanslagbelastingen

GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR

VAN DONGEN & PARTNERS BV “Ik wil zakelijke relaties zo veel mogelijk in stand houden”

Euromail

Direct Mail met een wow!-effect

ESJ Ondernemerstafel Duurzaam ondernemen

P-Events

Column: Gerrit-Jan Kroon - Advocaten zijn duur

the human link in events

Het Russische succes van Derk Sauer

Zakenmagazine voor de regio West-Brabant JAARGANG 27 Maart 2011, editie 1 UITGEVER John van Hees

16:

NATIONAAL I

REDACTIE Joost Klaverdijk, Kees Rennen Izaak van Cruiningen en Marten Witkamp

Derk Sauer over zijn liefde voor Rusland ‘Het draait om fysieke aanwezigheid en persoonlijk contact’

VI

FOTOGRAFIE Peter Lammers (bpmedia.nl) Cas van Aggelen en Marten Witkamp

Marije Hulshof (NL EVD Internationaal): ‘Exporteurs moeten aan de bal blijven’

XII

VORMGEVING & PRODUCTIE bpMedia+Design, Udenhout Tel.: 013 - 590 15 29 Fax: 013 - 590 15 79 break@euronet.nl ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Klaas Sars Telefoon: 013 - 5810971 Fax: 013 - 5901579

Euro Mail voert creatieve ideeën perfect uit

Beeldbepalende werkgevers slaan handen ineen Slim werken, slim reizen loont

19:

Business Point Breda

E-mail: westbrabantbusiness@bpmedia-design.com Advertentie tarieven op aanvraag of surf naar: www.west-brabantbusiness.nl

20:

Personeel voor evenementen, concerten en tentoonstellingen

22:

StoreVision 3PL voor logistieke dienstverleners

Voor adverteren in BUSINESS NATIONAAL, bezoek : www.business-nationaal.nl

25:

Nieuwe site bedrijfsonroerend goed voor Zuid-West Nederland

ABONNEMENTEN Telefoon: 013- 5810971

27:

Uw ICT-omgeving op maat, altijd, overal en op ieder apparaat beshikbaar

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk vóór 1 november schriftelijk opzegt. Abonnementsprijs West-Brabant BUSINESS per jaar: E 55,- (incl. 6% BTW).

28:

Corsica voor de golfer

31:

Wijn anders bekeken: Kurk

32:

Jonge Ondernemer: ASN Eten-Leur- Roy van der Vleuten

33:

Jonge Onderneemster: Doing Your Business Dyonne Bliek

34:

Kort Nieuws

Hoewel dit magazine met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, is West-Brabant BUSINESS niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. West-Brabant BUSINESS is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Aan gepubliceerde artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.

BUSINESS NATIONAAL

Kijk ook op: www.west-brabantbusiness.nl

Landelijk katern van de regionale zakenmagazines Postbus 14101, 3508 SE Utrecht T 030-2512818 E ub@wxs.nl I www.business-nationaal.nl EINDREDACTIE: Hans Hajée REDACTIEMEDEWERKERS: William ten Brink, Arie Craanen, Paul de Gram, Cees Louwers, Mart Rienstra, Tony Vos ADVERTENTIE-EXPLOITATIE T 030-2512818 E ub@wxs.nl VORMGEVING bpMedia + Design W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 3

3

22-02-2011 14:25:18


4

W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 4

22-02-2011 14:25:22


COVERSTORY

Een jonge deurwaarder met een menselijk gezicht

“Ik wil zakelijke relaties zo veel mogelijk in stand houden” TEKST JOOST KLAVERDIJK FOTOGRAFIE BPMEDIA.nl

Het eerste wat Alexander van Dongen bij kennismaking doet, is het wegnemen van vooroordelen. Deurwaarders zijn oude, stoffige mannen die bij arme mensen hun laatste beetje geld wegtrekken. Dat is toch wel het imago wat aan zijn professie kleeft. Van Dongen & Partners, gerechtsdeurwaarders en incassospecialisten, is totaal anders. “Laagdrempelig, makkelijk te bereiken, een informeel kantoor; dat is wat wij zijn”, zegt Alexander van Dongen stellig.

Minnelijk en menselijk Het kantoor van Van Dongen aan De Boedingen in Oosterhout telt acht medewerkers, van wie twee deurwaarders. Gerechtsdeurwaarder Alexander van Dongen mag dan pas 39 zijn, hij zit al 18 jaar in het vak. Hij weet van de hoed en de rand en heeft nu een kleine vijf jaar zijn eigen kantoor. En zijn eigen stijl: “Ik probeer zo veel mogelijk kwesties tussen crediteuren en debiteuren minnelijk te schikken. Dat lukt vaak, en dat zit hem vooral in de houding waarmee je mensen tegemoet treedt. Natuurlijk probeer ik voor mijn opdrachtgevers het geld zo snel als het kan te innen, maar ik stel me ook menselijk naar de debiteur op; wat is er mogelijk? Op die manier ben ik ook een bemiddelaar tussen beide partijen. Dat vind ik ook het mooie aan dit vak; ik slaag er vaak in zakelijke relaties in stand te houden.”

Debiteurenbeheer “Ik zie ons als het verlengstuk van het debiteurenbeheer van de opdrachtgever”, legt Van Dongen uit. “Mijn eerste advies is altijd: zorg dat je dat beheer goed op orde hebt. Zorg voor een goede aanmaningscyclus. Geef bij de laatste aanmaning aan dat je de vordering uit handen geeft – en doe dat dan ook.” ”Waar een incassobureau beperkte mogelijkheden heeft, verzorgen wij het invorderingstraject van A tot Z. Dat werkt veel efficiënter. Wij hebben alles onder een dak, en voor de opdrachtgever één contactpersoon. We denken creatief met de opdrachtgever mee om vorderingen toch

te innen. Door een online inzagesysteem kan de opdrachtgever continu zijn eigen dossier(s) volgen. Als gerechtsdeurwaarder hebben we toegang tot de Gemeentelijke Basis Administratie, de bestanden van uitkeringsinstantie UWV en inzage in de inkomsten van de debiteur. Daardoor kunnen we gericht en snel handelen.”

Uiterste middelen Door zijn houding weet Van Dongen van alle ‘normale’ zaken zo’n zestig procent minnelijk te schikken. “Lukt dat ondanks alle inspanningen niet, dan kunnen we altijd overgaan tot procederen of beslaglegging op het inkomen of roerende en onroerende zaken”, zegt hij. “Maar dat zijn de uiterste middelen. Zowel de opdrachtgever als de debiteur zijn er in de regel meer bij gebaat om het niet zo ver te laten komen. En dat blijft onze insteek.” � Gerechtsdeurwaarderskantoor van Dongen & Partners BV De Boedingen 11 4906 BA OOSTERHOUT Postbus 509 4900 AM OOSTERHOUT T 0162 480210 F 0162 480229

W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 5

5

22-02-2011 14:25:24


ESJ ONDERNEMERSTAFEL

ESJ Ondernemerstafel Duurzaam Ondernemen TEKST KEES RENNEN FOTOGRAFIE: BPMEDIA.NL

Het onderhoudende en geanimeerde gesprek vindt plaats in de sfeervolle ambiance van Restaurant Het Koetshuys in Oosterhout. De aftrap vindt plaats als de gespreksleider de stelling ”duurzaam ondernemen = lokaal ondernemen” aan de orde stelt. Wetzels legt uit dat dit onbestaanbaar is: “Lokaal ondernemen bestaat niet (meer). De globalisering vereist simpelweg dat we buiten de traditionele, afgebakende grenzen actief zijn en per definitie duurzaam moeten opereren. Duurzaam onder-

6

nemen zou een pleonasme moeten zijn, hoewel met eenzelfde stelligheid een contradictio in terminis verdedigd zou kunnen worden”. Zijn definitie van duurzaam ondernemen luidt: “Het produceren en/of diensten verlenen met zo min mogelijke belasting van grondstoffen, mensen en het milieu in zijn algemeenheid. Met andere woorden: zo efficiënt mogelijk

omgaan met hetgeen ons is toevertrouwd”. De Wit sluit daarop aan: “Duurzaam ondernemen = lokaal ondernemen is zowel een onjuist als een ongewenst uitgangspunt. Je blikveld moet breder, niet alleen geografisch en op het milieu gefocust, maar ook gerelateerd aan continuïteit, daarnaast ook nog eens met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 6

22-02-2011 14:25:28


ESJ ONDERNEMERSTAFEL

Op uitnodiging van ESJ Accountants & Belastingadviseurs namen de navolgende personen deel aan een discussie over het thema duurzaam ondernemen:

Eric Wetzels directeur Business Development Polyfluor Plastics

Harry Laurijsen directeur Lodewikus Beton

Mark Vermijs commercieel directeur OCC De Hoog

Als onderneming ben je een onontkoombaar onderdeel van een groter geheel”. Zelfs het meest voor de hand liggende voorbeeld van lokaal ondernemen, de winkelier, wordt genuanceerd omdat ook deze vrijwel altijd producten en diensten betrekt van buiten de regio. Van Dessel vult dit aan door te stellen, dat het in het kader van een gezonde marktwerking niet is aan te bevelen om alleen lokaal te ondernemen. Daarbij komt nog, afhankelijk van de branche waarin je onderneemt, dat je daarmee je markt naar alle waarschijnlijkheid veel te klein maakt. Laurijsen legt uit hoe het in zijn branche zit: “Het betonbedrijf geeft een hoge belasting qua duurzaamheid en milieu. Spanningsvelden ontstaan tussen aannemer en opdrachtgever door de enorme grond-

Tom van Dessel directeur Agel Adviseurs

René de Wit eigenaar De Wit Advocaten

Jack Zagers directeur/eigenaar Otentic Logistics

Wilbert Koreman directievoorzitter ESJ Accountants & Belastingadviseurs

stofstromingen met inachtneming van opgelegde regel- en wetgeving. Hoe leg je dingen vast om duurzaamheid te meten? Het schort nog aan betrouwbare, realistische rekenmodellen. Welke meetinstrumenten ga je inzetten om je ondernemersrol zodanig in te vullen, dat er afdoende ruimte overblijft om duurzaam te kunnen ondernemen. Natuurlijk moet het algemeen belang gediend zijn, namelijk borging van de planeet en zijn bewoners, maar kijk eens naar bijvoorbeeld China, waar men zich wellicht minder over dit soort vraagstukken bekommert en alle grondstoffen wereldwijd wegzuigt om maar te kunnen produceren, vaak dus ten koste van duurzaamheid. Wij moeten ons in dit verband afvragen of we lokaal, dan wel elders produceren en of we misschien onze

Kees Rennen Gespreksleider

producten minder belastend moeten verplaatsen. Wij doen er als betonindustrie alles aan om hergebruik van grondstoffen toe te passen. Bij ons bedrijf worden alle reststoffen weer hergebruikt. Door het ontbreken van goed interpreteerbare rekenmodellen is de mate van duurzaamheid moeilijk vast te stellen. Bovendien blijft natuurlijk te allen tijde overeind, dat je als onderneming resultaat dient te behalen. De wil om maatschappelijk verantwoord te ondernemen staat te vaak nog op gespannen voet met de prijs die je klant voor je product wenst te betalen”. Van Dessel vraagt zich af of we hiermee moeten concluderen dat je dus eigenlijk een andere prijs voor je product moet hebben om duurzaamheid na te kunnen streven met alle risico’s dat je jezelf uit de markt prijst. 

W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 7

7

22-02-2011 14:25:53


ESJ ONDERNEMERSTAFEL

Duurzaam ondernemen

is lokaal ondernemen?

De eerste vraag die bij dit vraagstuk opdoemt is of ’lokaal ondernemen’ nog wel bestaat. Als ik voor Oosterhout mag spreken, dan komt het zelden voor dat alle leveranciers en alle klanten nog alleen uit onze gemeente komen. Misschien nog de bakker of slager uit de buurt, maar dan houdt het wel op. Oosterhout heeft vele kleine ondernemingen die vooral regionaal opereren en hele grote ondernemingen die mondiaal actief zijn. Dat laatste komt vooral vanwege onze strategische positie in de regio en vanwege de goede bereikbaarheid. In zoverre is het puur lokaal ondernemen iets van voorbijgaande aard en gaat de stelling niet op. De ratio van de stelling is echter wel een goede. De huidige ‘global economy’

brengt gigantische transportbewegingen met zich mee, die het milieu zwaar belasten. Een oplossing is dan om zo duurzaam mogelijk te transporteren. Niet alleen de rijksoverheid, maar ook de lokale overheid kan bevorderen dat milieubelastend transport zoals vervoer over de weg, wordt vervangen door milieuvriendelijke transport, bijvoorbeeld over water of per spoor. Dit is een van de redenen voor Oosterhout geweest om een tijd geleden in te zetten op ‘trimodaliteit’: Oosterhout is uitstekend bereikbaar via zowel via de weg, als het water en per spoor. Helemaal geen vervoer meer over de weg is natuurlijk een utopie, maar door het bieden van alternatieven kun je als lokale overheid toch duurzaamheid bevorderen. Men wijst terecht op de rol van de overheid als aanjager voor duurzamer ondernemen. Het beste voorbeeld is de fiscale

behandeling van de personenauto. Dit beleid heeft ertoe geleid dat de verkoop van zeer energiezuinige en elektrische auto’s in no time tot grote hoogten is gestegen. Inderdaad is dit ook een prijsincentive, maar volgens mij is het en – en. De overheid kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat duurzame goederen niet duurder zijn dan de ‘gewone’ goederen, en bij producenten en consumenten moet het besef er zijn dat er geen weg terug meer is, dat duurzaamheid uiteindelijk de beste optie is. Duurzaam ondernemen heeft dus wat mij betreft de toekomst: lokaal – regionaal – nationaal en mondiaal.

Marcel Willemsen

Wethouder van o.a. economische Zaken Oosterhout

specialist in fluorplastics

Oplossingen in PTFE Polyfluor Plastics BV T. 0162-472122 Hoevestein 10 F. 0162-472123 4903 SC Oosterhout

WBB feb 2011 kopie2.indd 8

E.info@polyfluor.nl www.polyfluor.nl

22-02-2011 14:25:54


ESJ ONDERNEMERSTAFEL

 “Nee”, zegt Laurijsen, “Duurzaam produceren betekent lang niet altijd duurder produceren; het kan even goed kostprijsverlagend werken omdat je minder gerecyclede grondstoffen gebruikt. Een bewuste en efficiënte omgang door je werknemers draagt daar eveneens aan bij. Blijft staan dat van de overheid mag worden verwacht dat zij na te leven richtlijnen opstelt, anders werkt het niet”. Zagers is het daar niet mee eens: “We komen er niet als we op de overheid moeten wachten. Er is daar te weinig kennis en het proces is te stroperig. Die kennis zit vooral bij ondernemers zelf, maar zij worden door diezelfde overheid onvoldoende gekend in de discussie. Het besef moet tussen de oren van de mensen komen. Bovendien zit er ook nog eens een groot verschil tussen kennis en het nemen van verantwoordelijkheid”. Op de vraag van de gespreksleider of dit betekent dat er meer verwacht mag en moet worden van zelfregulering, menen de forum-

leden dat het toch neer zal komen op een combinatie van afspraken tussen enerzijds branches onderling en anderzijds de overheid met het bedrijfsleven. Vermijs denkt dat duurzaamheid per branche sterk verschilt. In de drukwerkwereld, waarin hij werkzaam is, speelt dit aspect pas relatief kort een rol. “Als wij bijvoorbeeld offreren op basis van FSC papier naast de van oudsher gangbare stocks en dus de overweging moet worden gemaakt tussen prijs en milieu, kiest de klant vrijwel altijd voor de eerste optie. Het werkt alleen als de overheid meehelpt door duurzaamheidscriteria op te leggen, zoals voor papier. Binnen de branche proberen we ook wel afspraken te maken, maar als het gaat om de inkoop van grondstoffen, de grootste kostenpost, blijft de concurrentieslag bepalend.” De Wit vraagt zich af of duurzaam ondernemen net zo belangrijk is voor de aanbieder als voor de afnemer. “Moeten we als aanbieder niet dezelfde eisen stellen aan onze leveranciers, zodat er een betere totaalbalans is op te maken?” “Absoluut mee eens”, reageert Vermijs, “Maar vooralsnog is het nieuwe bijna altijd duurder dan het bestaande. Punt is of duurzaamheid een uitgangspunt voor ondernemen is voor jou als directie met als uitdaging het uitdragen daarvan in alle geledingen van je onderneming. Wij hebben gekozen voor fasering en zijn ervan overtuigd dat binnen een termijn van circa vijf jaar de insteek op duurzaamheid bij ons geld oplevert.“ Na de eerdere conclusie dat de rol van de overheid te wensen over laat en dat deze vaak achter de feiten aanloopt, komt de eventuele voorbeeldfunctie van grote ondernemingen aan de orde. Moeten de Shells, de Philipsen, de Aholds een voortrekkersrol gaan spelen? Koreman stelt dat deze hun duurzaamheidsboodschap als een marketing instrument naar de consument verpakken. “Ze stralen uit wat men wil horen en in-

tussen besluiten ze op kostprijs. Uiteindelijk is het toch de (toe)leverancier die betaalt en zij kunnen dat opleggen door het volume dat ze inkopen”. Toch ziet Wetzels wel ontwikkelingen die richting duurzaamheid gaan: als voorbeeld noemt hij Albert Heijn, waar vaker biologisch vlees of melk in de schappen ligt. “Natuurlijk speelt hier eigenbelang de hoofdrol omdat een groter marktaandeel gezocht wordt, maar dit grootwinkelbedrijf heeft wel de macht om dingen op te leggen”. Koreman is van mening dat het een taak van de overheid is om te sturen en verwacht dat we dat ook meer gaan ondervinden. Maar volgens De Wit ontbreekt het in groter verband aan gebrek aan gevoel voor noodzaak. De noodzaak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt men niet mee ondanks alle grootschalige plannen, bijvoorbeeld voor terugdringing van CO2 uitstoot, waarvan de doelstellingen zelden of nooit worden behaald en vervolgens worden doorgeschoven. Laurijsen meent dat er een overmatige druk door met name landelijke en Europese overheden ligt. “Wat telt is de continuïteit van de onderneming en de mensen die er werken binnen een mondialiserende economie. Daar moet je je weg in zien te vinden”. Zagers ziet de oplossing vooral in het creëren van schaarste: “De wal keert het schip. Daardoor word je als ondernemer automatisch gedwongen tot andere, minder milieu belastende oplossingen en zo vind je vanzelf de weg naar duurzaamheid. Overigens moeten we ons wel realiseren dat wij maar hele kleine spelers zijn in dit land en in deze regio. De grote economieën, en dan met name China, drukken een zware stempel op ons handelen”. Het energievraagstuk komt vervolgens aan bod en de overwegingen die het gebruik van fossiele brandstoffen terug moeten dringen. We praten over groene energie, maar is die wel zo groen? 

W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 9

9

22-02-2011 14:25:55


verdracht? Bedrijfsoverdr

ht? zicht? itzicht? h Branchevooruitz BBranchevooruitzi

i Distributiecorridor?

ingenn?? iëlee onttwikkeling Inddustriële

DIRECT ANTWOORD OP AL UW ONDERNEMERSVRAGEN Als ondernemer bent u dag en nacht bezig. En loopt u tegen vragen aan waar u snel een goed antwoord op wilt. Dan is het belangrijk dat u kunt rekenen op een financiële partner. Die geïnteresseerd is in uw bedrijf. Die alles weet van uw branche. En die bovenal uw vragen vlot en adequaat beantwoordt. Zo’n partner is ABN AMRO. Maak vandaag nog een afspraak met Peter Hofwegen, Directeur Bedrijven Roosendaal, voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0165-584530. Of mail naar peter.hofwegen@nl.abnamro.com

09401008 Roosendaal.indd 1 WBB febABNAMRO_Adv 2011 kopie2.indd215x285 10

27-01-11 14:25:56 16:16 22-02-2011


6:16

ESJ ONDERNEMERSTAFEL

 Momenteel importeren we al zo’n 30% kernenergie uit Frankrijk, die als groen wordt aangemerkt. Maar wat is het alternatief? Een windpark in de Noordzee moet wellicht in 15 jaar worden afgeschreven en kost tweemaal zoveel als de bouw van een nieuwe kerncentrale, die misschien wel 40 jaar meegaat. Het gaat blijkbaar in eerste instantie over geld; de discussie of kernenergie duurzaam is, wordt niet gevoerd. Er is nog een lange weg te gaan. Ondanks de opkomende discussie over het (her)invoeren van kernenergie is het merkwaardig om te zien dat juist dat onderwerp bij de gemiddelde Nederlander goed beklijft, terwijl duurzaam ondernemen nog lang zover niet is. Van Dessel herhaalt dat “Overheden consequente eisen, doelen en criteria dienen vast te stellen waaraan je moet voldoen. Pas dan heb je een houvast”. Volgens De Wit lukt dit alleen als er een betere samenwerking tussen gemeenten, provinciale en landelijke overheden en het bedrijfsleven komt. Hij consta-

teert dat de laatste categorie zich nog niet zo makkelijk laat organiseren en de individuele ondernemer komt voor een dergelijk onderwerp ook niet zo maar uit zijn stoel. “Wil men de boodschap wel horen? En is men bereid om verantwoordelijkheid met elkaar te delen en activiteiten gezamenlijk op te pakken”. De forumleden zijn het er volstrekt over eens, dat het in eerste instantie voor de ondernemer om gaat wat er aan het eind van het jaar onder aan de streep overblijft en dat is de afgelopen jaren geen vetpot geweest. Overleven was het motto voor de meeste en dan verdwijnen duurzaamheidsaspecten nogal eens naar de achtergrond als er niet adequaat wordt uitgelegd dat het pure noodzaak is om - op misschien langere termijn - onze instelling aan te passen. Van Dessel haakt daarop in en weet uit ervaring dat duurzaamheid nauw is gerelateerd aan marktvastheid, zeker als het gaat om onroerend goed. “Men wil in beginsel best innovatieve en duurzame maatregelen doorvoeren in nieuw-

bouw en renovatieprojecten, maar de beslissingen worden toch nog vaak genomen op basis van de korte termijn resultaten. Daarmee komen in een aantal situaties de duurzaamheidsaspecten onder druk te staan omdat deze in een aantal gevallen pas op langere termijn renderen”. Laurijsen vindt dat jammer genoeg in het huidige economische klimaat nog veel korte termijn beslissingen worden genomen, dat investeringen worden teruggeschroefd of zelfs stopgezet. “Dat vertraagt het proces enorm en het wordt evenmin gestimuleerd door investeerders”. De deelnemers stellen vast dat we stoeien met het bewustzijnsproces, dat er een attitude moet veranderen in de hoofden van de mensen. We weten dat we naar duurzaamheid moeten, omdat het de enige kans op economisch overleven is, maar het kwartje wil niet zo gemakkelijk vallen. �

Er is nog een lange weg te gaan.

Over hoe we uiteindelijk het doel zullen bereiken, worden enkele nuttige suggesties gedaan:

Koreman: Duidelijke regelgeving in combinatie met het consequent uitdragen van de boodschap dat duurzaam leven pure noodzaak is Zagers: Laat de nood maar hoog worden; daarmee worden duurzaamheidsonderwerpen vanzelf bespreekbaar Vermijs: Verkoop je product met de meerwaarde van duurzaamheid

Laurijsen: Meetbare regelgeving en normering, zodat we weten waar we het over hebben Van Dessel: Het is tijd om de daad bij het woord te voegen De Wit: Goed gedrag belonen, slecht gedrag straffen Wetzels: Duurzaam ondernemen betekent innoveren en precies daar liggen onze kansen.

W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 11

11

22-02-2011 14:25:58


Werkgelegenheid, bereikbaarheid en toerisme en recreatie

Drie modaliteiten helpen Oosterhout groeien TEKST GEMEENTE OOSTERHOUT FOTOGRAFIE Cas van Aggelen

Waar in andere regio’s van West-Brabant op economisch gebied er de klad een beetje in zit; zo krimpt de economie in de ‘Westelijke kleigebieden’, doet regio Etten – Leur – Breda – Oosterhout het niet eens zo heel slecht. In dit deel van West-Brabant maakt men in deze financieel roerige tijden zelfs een lichte economische groei door. “En wij zorgen ervoor dat die economie op positieve wijze in beweging blijft”, meldt wethouder en portefeuillehouder Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer van Oosterhout, Marcel Willemsen.

“Door te zorgen voor een goede basis, blij zijn met waar je goed in bent en mogelijkheden te creëren om je te ontwikkelen en anderen daardoor aan je te binden, gaan we op vele vlakken in Oosterhout met vertrouwen de toekomst tegemoet”, aldus een positief ingestelde wethouder Willemsen, die vanuit zijn achtergrond als fiscalist in de particuliere sector al de nodige ervaring en zienswijzen in het bedrijfsleven heeft opgedaan.

Recreatie en toerisme “Wij zetten in op de ontwikkeling van de drie modaliteiten Weg, Water en Spoor, en we doen meer dan onze uiterste best om voor hoogwaardige zakelijke dienstverlening de juiste voorwaarden te creëren om ze aan ons te (blijven) binden. We zijn ons ervan bewust dat we een aantrekkelijke gemeente zijn op het gebied van recreatie en toerisme en proberen op allerlei manieren dat verder te ontwikkelen. We communiceren veel en gestructureerd met lokale ondernemers en zien daarbij hun grote betrokkenheid in onze stad en hebben in de samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers – de 3 O’s – een prima voedingsbodem voor de toekomstige arbeidsmarkt.”

12

Terwijl Oosterhout soms nog wel eens ‘de grootste stad van het land zonder treinstation’ wordt genoemd, is zij niet verstoten van een spoorverbinding. Industrieterrein Weststad, ten noordwesten van de stad, is door middel van een goederenspoor nu al reeds op deze manier verbonden met de buitenwereld. Grote distributiecentra, megamagazijnen en transportbedrijven zijn dan ook voor het merendeel de bewoners van dit industrieterrein.

Goede bereikbaarheid Willemsen: “Samen met tientallen bedrijven op Weststad, maar ook met Havenschap Moerdijk, werken wij aan de ontwikkeling van het spoor. Via het water zijn wij ‘goed’ bereikbaar, maar die status willen we naar ‘uitstekend’ tillen. We hebben op Weststad al een containerterminal langs het Wilhelminakanaal en zijn we doende een laaden loswal op het onlangs gerevitaliseerde industrieterrein Vijf Eiken, ten oosten van Oosterhout, te realiseren. Samen met een private partij moet die wal er in de nabije

W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 12

22-02-2011 14:26:03


GEMEENTE OOSTERHOUT

Wethouder Marcel Willemsen: "We communiceren veel en gestructureerd met lokale ondernemers en zien daarbij hun grote betrokkenheid."

toekomst komen. Zo spelen we in op de schaalvergroting van de binnenvaart en kunnen we regionaal, van Moerdijk tot Veghel, samen deze vorm van transport naar dat hogere plan tillen.” Via de weg is Oosterhout onder meer aangewezen op de ontwikkelingen rond de A27. Het aanpakken van – in eerste instantie – knooppunt Gorinchem zal voor veel minder files en betere doorstroming zorgen en daar profiteert heel de regio van.

Hoogwaardige dienstverlening “Oosterhout is er veel aan gelegen om bedrijven als Oranjewoud binnen de grenzen te houden en andere hoogwaardige zakelijke dienstverleners aan zich te binden”,

verhaalt Willemsen, die voor Oranjewoud zijn nek uitsteekt om een mooie zicht- en nieuwbouwlocatie gedaan te krijgen, “we moeten daarbij wel waken voor teveel leegstaande kantoorpanden, al hebben wij daar niet erg veel last van.” Naast Oranjewoud, met haar 450 arbeidsplaatsen, kondigde PharmaPartners, dat ook al plaatselijk kantoorhoudende was, dat zij haar behuizingen vanuit de regio in Oosterhout gaat concentreren.

Biesbosch “In de recreatieve en toeristische sector heeft Oosterhout heel wat te bieden, maar dat kan nóg beter! Zo gaan we de samenwerking met Drimmelen, Geertruidenberg en het Land van Heusden en Altena intensiveren. Wij willen zorgen voor aanlegplaatsen en goede fietsverbindingen. Een Fries hoef je niet uit te leggen waar de Biesbosch is, maar waar kan die man het beste zijn boodschappen gaan doen als die er in de buurt is? Juist ja, in Oosterhout!” � W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 13

13

22-02-2011 14:26:08


Taxi onderneming BB-Travel

Stiptheid, Een perfecte service, en een aangename rit in stijl. Dat is wat u zal besluiten bij ons terug te komen.

r o o v m o k l e ‘n Warm wl én klanten... personee

Standplaatsen in Breda en Eindhoven.

Wij rijden de o.a. met Jaguar XF en XJ

Reserveer nu uw (privé)taxi Breda 076 542 2050 Eindhoven 040 2527 444

Meer dan 30 jaar ‘in de koffie’!

Info: 013-5114344 www.coffee3.nl

Business Center Oosterhout Kantoorunits te huur vanaf 20 m2 In ons full service Business Center te Oosterhout (Nb) bieden wij gestoffeerde kantoor units aan. Het full-service pakket bestaat o.a. uit: ▼ Centrale receptie ▼ Ondersteuning door receptioniste/ telefoniste ▼ Vergaderfaciliteiten Deze combinatie maakt onze units bij uitstek geschikt voor starters en middelgrote bedrijven.

Ideaal gelegen aan de A27 met Tilburg, Rotterdam en Breda binnen handbereik.

Voor meer informatie kunt u terecht bij : Business Center Oosterhout Beneluxweg 37 4904 SJ Oosterhout ( nB) Telefoon : 0162- 472472 Email : e.wortel@dmbvastgoed.nl Business Center Oosterhout adver1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 14

20-10-2008 13:20:46

22-02-2011 14:26:09


column

Boete voor betaalverzuim ‘aanslagbelastingen’

‘Advocaten zijn duur’

Betaalt u uw inkomsten- of vennootschapsbelasting niet op tijd, dan kunt u een aanmaning en mogelijk een dwangbevel verwachten, met alle hoge(!) invorderingskosten van dien. Sinds 1 januari 2011 kunt u bij een te late of onvolledige betaling ook een verzuimboete opgelegd krijgen van maximaal 4.920 euro. Nog meer reden dus om uw aanslagen inkomsten- of vennootschapsbelasting op tijd te betalen. Bij zogeheten ‘aangiftebelastingen’ (bijvoorbeeld de loon- en omzetbelasting) mag de Belastingdienst bij niet (tijdig) betalen al langer verzuimboetes opleggen. Een dergelijke mogelijkheid bestond nog niet bij de zogenaamde ‘aanslagbelastingen’ (waaronder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting). Daar is sinds 1 januari 2011 verandering in gekomen. Wie na deze datum aanslagbelasting verzuimt te betalen, kan ook een verzuimboete krijgen van maximaal 4.920 euro. De hoogte van de boete hangt af van de omstandigheden van het geval. De ontvangers van de belastingdienst leggen de verzuimboetes handmatig op. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de ‘notoire wanbetalers’. De Leidraad Invordering en het Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst bevatten (beleids)regels voor het opleggen van bestuurlijke boeten. In geen van beide is op dit moment nog een nadere uitwerking te vinden, maar de staatssecretaris heeft eerder laten weten de hoogte van de boete te laten afhangen van het bedrag aan belasting dat niet, niet geheel of niet tijdig is betaald. Wat hem betreft bedraagt de verzuimboete dan 5 procent van de niet tijdig betaalde belasting met een maximum van 4.920 euro. Op de website van de Belastingdienst staat dat belastingplichtigen, die in 2010 hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet (tijdig) hebben betaald, mogelijk een waarschuwingsbrief ontvangen.

Ik zou graag uw mening daarover peilen. Als u mij vraagt of het waar is, zal ik u natuurlijk vol overtuiging met ‘nee’ antwoorden. Maar onze klanten zullen u dat ook zeggen.

Wing Lam, vestigingsdirecteur Etten-Leur GIBO Groep Accountants en Adviseurs

mr. Jan Gerrit Kroon - Kroon + Partners Advocaten - No-nonsense specialisten in Arbeids- en Ondernemingsrecht

www.gibogroep.nl Telefoon (076) 501 69 33

www.kroon-partners.nl Telefoon (076) 5213536

Een goede advocaat verdient zichzelf altijd terug. Door voor u te procederen, maar vooral door u goed te adviseren en te informeren. Zodat u zaken kunt doen, in plaats van rechtszaken. Want, eerlijk is eerlijk, procederen is wel duur. En wordt alleen maar duurder als het aan de overheid ligt. Daarom procederen wij niet veel voor onze klanten. Er zijn betere manier om te winnen. Maar als we procederen, procederen we om te winnen. Met een duidelijke analyse over de kansen én de kosten, zodat u vooraf kunt beslissen of u de investering wilt doen. Daarom adviseren wij onze klanten, van klein tot groot, in hun business van elke dag. Per telefoon, per e-mail, per SMS. Over uw contracten, personeel, debiteuren en in-casso. Maar ook bij onderhandelingen met uw bank, de vakbond of een grote leverancier. Juist om die rechtszaken te voorkomen. Want, als met alles in het leven, geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen. Daarom informeren wij onze klanten. Zodat u weet welke risico’s u wilt nemen, maar vooral ook hoe u die kunt voorkomen. Dat doen wij met gratis nieuwsbrieven, twitter, seminars en onze website. En vanaf houden wij u ook hier op de hoogte van actualiteiten en de handige tips en tricks. Kort, snel en duidelijk, zoals u van no-nonsense specialisten mag verwachten, nemen wij u dit jaar mee langs ontslag op staande voet, effectieve B2B-incasso en flexibele contracten. Graag tot de volgende keer.

W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 15

15

22-02-2011 14:26:11


Jan Bekkers met een van de tevreden klanten van Euro Mail: Henny van Groesen van KOI2000, het blad voor liefhebbers van KOI: “Euro Mail denkt mee, stelt zich flexibel op en heeft altijd een oplossing. Top!�

16

W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | maart 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 16

22-02-2011 14:26:14


FULFILMENT

Direct Mail met een wow!-effect

Euro Mail voert creatieve ideeën perfect uit TEKST Joost klaverdijk FOTOGRAFIE BPMEDIA.nl

Het succes van direct mail valt of staat met de respons. Als ongeveer tien procent van de door u aangeschreven relaties reageert, heeft u een meer dan behoorlijke score. Euro Mail is met zo’n respons voor haar klanten niet tevreden. “Door een creatieve en effectieve aanpak en door onze kennis van adressenbestanden hebben we al responsecijfers gezien van meer dan 50%”, zegt directeur Jan Bekkers van Euro Mail in Oosterhout. “Voor de goede orde; dat is hoog. Heel hoog.”

Perfecte uitvoerder Bekkers noemt zijn bedrijf “de perfecte uitvoerder met creatieve ideeën. Euro Mail verzorgt direct marketingtrajecten van begin tot eind. We beginnen gedegen door de doelstelling door te lichten. Vervolgens controleren we het adressenbestand, inclusief de juiste tenaamstelling. Dat begin draagt in grote mate bij aan de gemiddeld zeer hoge respons. Uiteraard kijken we ook naar de juiste mix van media en middelen om de doelstelling van de klant te realiseren. Zo combineren we telefoon, email, fysieke direct mail met beeldpersonalisatie met onder andere gepersonaliseerde webpagina’s. Euro Mail heeft de processen van voorbereiding, verwerking en verzending optimaal ingericht. Dat vergroot het bereik, verhoogt de respons en verlaagt de kosten.” “Euro Mail heeft veel kennis en expertise in huis, bijvoorbeeld van buitenlandse postmarkten,” zegt Bekkers. “Door onze grootte kopen we scherp in. Daarnaast hebben we eigen afdelingen voor drukwerk, marketing en IT. Met z’n allen zorgen we er voor dat campagnes van onze klanten opvallen en dat relaties worden getriggerd om te reageren.” Behalve DM verzorgt Euro Mail ook transactiemail (bijvoorbeeld fysieke of digitale facturenstromen) en fulfilment (de logistiek achter een webshop).

De prijs van succes Euro Mail betaalde onlangs zelf de prijs van het succes. “We hadden voor onze relaties een actie opgezet via ver-

schillende kanalen die uitmondde in een golfdag. Door de enorme respons moesten we er een tweede dag aan vastplakken”, lacht Bekkers. Het is tekenend voor de werkwijze van zijn bedrijf. “We houden jaarlijks een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek. De afgelopen vier jaar scoren we steeds ruim een 8. We hebben korte lijnen, doen wat we beloven en denken mee.” Als u twijfelt tussen fysieke of digitale direct mail: Euro Mail weet als direct marketing specialist beide werelden perfect te combineren. “Voor onze klanten weten we acties met een wow!-effect te realiseren”, zegt Bekkers. “We verzinnen wonderlijke constructies en combineren dat met onze kennis van databases. Dat zorgt voor een enorme respons – tegen verrassend geringe kosten.” Benieuwd hoe Euro Mail voor uw bedrijf kan werken? De adresdrager van dit blad kunt u gebruiken om op een simpele manier informatie aan te vragen. Scan de QR-code en laat uw gegevens achter of verwijder het etiket, stuur de kaart zonder postzegel retour en laat u verrassen! �

Euro Mail Oosterhout De Wetering 123 4906 CT Oosterhout T: +31 162 492 100 F: +31 162 492 109 E: oosterhout@euromail.nl W: www.euromail.nl

W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 17

17

22-02-2011 14:26:14


In Summa www.rendementmetinformatie.nl

In Summa is ruim tien jaar specialist op het gebied van:

Managementinformatie

asp.net

olap

.net technologie

Excel 2010

performancepoint

business intelligence SQL server Datawarehousing

reporting intranet

microsoft

Webdashboard software ontwikkeling workflows Power Pivot dashboarding sharepoint

Oeverkruid 15 4941 VV Raamsdonksveer +31 162 524000 anton@insumma.nl www.insumma.nl

vos ontwerpbureau voor grafische vormgeving t. 076 542 36 02 www.vos-ontwerpbureau.nl Official Partner

De sleutel tot succes...

Beleef het samen!

Samen avonturen beleven! Ga op ontdekkingstocht in een bijzondere stad of onderneem een sportieve activiteit. Wij verzorgen de complete reis van A tot Z op basis van uw wensen. U kunt hierbij vertrouwen op onze uitgebreide service, persoonlijke aandacht en jarenlange ervaring.

Meer info of originele reisideeĂŤn: Pelikaan Groepsreizen & Incentives T. 088 - 735 45 50, www.groepsreisopmaat.nl

WBB feb 2011 kopie2.indd 18

Huisstijlen, brochures, websiteontwerp, maar ook kunst op textiel, tafelbladen, tassen en nog veel meer Scoren met een presentatie van Laarhoven design!

Laarhoven design Breda Munnikenheiweg 38 4879 NG Etten-Leur T 076-5720076 breda@laarhovendesign.nl www.laarhovendesign.nl

22-02-2011 14:26:17


FACILITAIR MANAGEMENT NETWERKEN

Business Point Breda Na afgelopen jaar op 2 en 3 juni in het Rat Verlegh stadion gaat de 2e editie van Business Point Breda plaatsvinden op 13 en 14 april 2011 in the Greenery (vlakbij Ikea). De openingstijden van dit b2b netwerkevenement zijn van 14.00 - 21.00 uur. De beurs wordt grootschalig van opzet doordat NAC Breda met naar Business Club gaat participeren op Business Point Breda. Een groot NAC plein zal dan vertegenwoordigd zijn. Het is de bedoeling meerdere pleinen/ clusters te formeren zoals; Art&lifestyle, Bouw en ontwerpplein, financieel/economischplein, Businessclubplein, OndernemersOverheid en Onderwijsplein etc. Verwachting is dat uiteindelijk zo’n 100 bedrijven op 5000 m2 vertegenwoordigd zijn. De beurs zal in het teken van duurzaamheid staan door middel van gescheiden afval, LED verlichting, energieneutrale stroomvoorziening en streekgebonden gerechten. De culinaire invulling is in handen van NAC horeca in samenwerking met Hanos ISPC. Midden op de beurs zullen in het Horecaplein diverse lifecooking demonstraties plaatsvinden. Uiteraard worden er ook diverse workshops gegeven met thema’s als cradle to cradle, sociale media. Op de beurs wordt de ondernemer uitgedaagd voor “Jump (for) your business”, een creatief programma onderdeel. Gedachte achter dit concept is dat de ondernemer in tijden van crisis durf moet tonen. De bekende Bredase zakenman Aad Ouburg, zal de eerste jump nemen. Dit onderdeel zal worden gepresenteerd door Mariëlle Bastiaansen. Op diverse plaatsen op de beurs zal de ondernemer ook een creatieve schildersworkshop kunnen volgen. Een speciale commissie zal voor het beste ontwerp een award overhandigen. Voor de beste beurspresentatie zal eveneens een onderscheiding worden uitgereikt. Speciale aandacht wordt gegeven aan de bezoekersregistratie. Door middel van het zogenaamde RFID systeem wordt de bezoeker electronisch geregistreerd waarbij alle gegevens gekoppeld zijn in een database die op haar beurt zijn gekoppeld aan eventuele afspraken met standhouders op de beurs. In de media zal veel aandacht worden gege-

Edwin Mariouw Smit, Bared

nereerd voor Business Point Breda. Media partner is de Ondernemer. Business Point Breda wordt verder ondersteund door NAC Breda, BriljantNet, Tutch communication en Brabant 10. De organisatie van Business Point Breda is in handen van het Bredase organisatieburo Bared. � Voor meer informatie over stand-deelname kunt u de website www.businesspointbreda.nl bezoeken of contact opnemen met Edwin Mariouw Smit 06 560 51 530. De inschrijving is geopend. Bared beurs en organisatie Postbus 8797, 4820 BB Breda T: 06-56051530 / 076-5427417 @bpb

Business Point Breda

Business Point Breda W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 19

19

22-02-2011 14:26:21


P-Events, the human link in events

Personeel voor evenementen concerten en tentoonstellingen TEKST IZAAK VAN CRUIJNINGEN FOTOGRAFIE BPMEDIA.NL

Romme weet dat zijn gespecialiseerde uitzendbureau marktleider in Nederland is en tot de grootste in Europa gerekend mag worden. Daarvoor heeft P-Events in Nederland een poule van meer dan 150 vaste krachten, die per direct oproepbaar zijn en verspreid over het land wonen. Die geografische spreiding noemt Romme een geweldig voordeel, omdat daardoor de reiskosten beperkt blijven en hij gunstige prijzen kan rekenen. Bovendien heeft hij voor alle disciplines mensen met ervaring, zoals voor podium- en standbouw, rijden met heftrucs, licht en geluid, horeca en promotie. Een aparte groep medewerkers zijn hostesses en gastvrouwen die bij vrijwel elk evenement een onmisbare rol spelen. De aansturing vindt plaats vanuit het kantoor in Schijf. Het team onder leiding van Anton Romme bestaat uit commercieel directeur een financieel manager, twee administratief medewerkers, twee planners die ook acquisitie doen, een receptioniste en een manager die zorgt voor de werving en begeleiding van hostesses en gastvrouwen. Omdat onze markt om 24 uur en 7 dagen per week service vraagt, is P-Events permanent telefonisch bereikbaar”.

IJzersterk P-Events ging van start in het najaar van 2009, dus midden in de crisis. Romme: “Veel mensen vroegen me waar

20

ik aan begon. Ik had een bedrijfsplan, met onder het hoofdstuk Financiering een blanco pagina, want geen enkele bank wilde met mij in zee gaan. Maar ik had een ijzersterke basis door meer dan tien jaar ervaring bij bedrijf actief in de evenementenmarkt. Bij eerdere werkgever ontdekte ik welke fouten ik níet moest maken”. “Succes is ondertussen niet uitgebleven en mijn jaaromzet bedraagt nu al meer dan vier miljoen euro. Een belangrijk aspect voor de continuïteit is het spreiden van financiële risico’s. Zo bestaat de P-Events Group uit acht B.V.’s, ingeschreven in Nederland en zeven andere landen in Europa. De lijst van oproepkrachten voor het Europese netwerk telt inmiddels al bijna 200 namen en dat aantal gaat nog flink groeien. P-Events Payrolling B.V. is de laatst opgerichte vennootschap om ook deze service te

W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 20

22-02-2011 14:26:29


LOGISTIEK

Podia en tenten voor een popfestival, de inrichting van stands op een beurs, de accommodaties voor een wielerevenement of een concours hippique . Zowel voor de opbouw als het afbreken zijn vele handen nodig. Materiaal komt meestal van verhuurbedrijven, die zelf maar weinig vast personeel hebben. Voor vrijwel elk evenement worden de benodigde mensen ingehuurd. “P-Events is dan de ideale partner”, zegt directeur Anton Romme in zijn kantoor in Schijf. “Wij kunnen elk gewenst aantal mensen inzetten in heel Nederland en in elk land in Europa. Door die schaalgrootte worden wij ingeschakeld voor de grootste opdrachten”.

kunnen aanbieden in de evenementenmarkt”. Romme ontwikkelde een totaalconcept voor alle disciplines en faciliteiten, waarmee hij zich grensoverschrijdend kon presenteren. Daarmee voldeed aan de wensen voor shows van André Rieu en dancefeesten van ID&T, Sensation, Qdance, B2S. Met gepaste trots zegt hij: “Zo werken wij dagelijks in de Nederlandse zalencomplexen en stadions, zoals RAI, Ahoy, Kuip, ArenA en Gelredome. En datzelfde geldt voor vele accommodaties in de grote steden in Europa.”

Verhuurders “Onze feitelijke opdrachtgevers”, vervolgt Romme, “zijn de organisatoren van festivals, standbouwbedrijven en verhuurders van licht en geluid, tenten, dranghekken en meubilair. Als eerste stap zocht P-Events Nederlandse opdrachtgevers met evenementen in Europa. Nu kijken we naar buitenlandse organisatoren die iets in Nederland doen of willen doen. Ons einddoel is echt grensoverschrijdend werken binnen alle landen in Europa.” De uitdaging voor Romme is flexibiliteit. Hij legt uit: “In deze markt sta je altijd weer voor verrassingen. Zoals een outdoor festival waar door storm de tenten zijn weggewaaid. Daarover staat wel iets in draaiboeken, maar vergt onmiddellijk een groot aantal handjes. Of neem teleurstellingen als het af-

gelasten van een evenement wegens faillissement van de organisatie of bijvoorbeeld de ziekte van artiest”. Om die flexibiliteit te waarborgen beschikt P-Events over een vloot van 35 personenauto’s voorzien van GPS. Allemaal zwarte Toyota’s van het type Aygo, met prominent het opvallende bedrijfslogo in geel en oranje. “Maar”, vult Romme aan, “flexibiliteit vraagt vooral aanpassing aan deze markt van hollen en stilstaan. December en januari zijn rustige maanden. Aansluitend doen we vier maanden lang voornamelijk beurzen en tentoonstellingen. Van begin mei tot half september loopt het festivalseizoen, veelal in de open lucht. Daarna hebben we tot december onze handen weer vol aan indoor evenementen”. �

P-Events Group St. Antoniusstraat 21 4721 AK Schijf T: 0165-714 122 M: 06 51 30 37 17 I: www.p-events.nl E: info@p-events.nl

W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 21

21

22-02-2011 14:26:35


BLOXX IT:

StoreVision 3PL voor logistieke dienstverleners TEKST BLOXX IT Solutions BV FOTOGRAFIE bpmedia.nl

Wat is er zo bijzonder aan een automatiseringsoplossing voor logistieke dienstverleners? Waarom moet er zo nodig onderscheid worden gemaakt? Zijn de bestaande standaard oplossingen (warehouse management systemen of ERP systemen) niet toepasbaar? “Het antwoord op deze vragen is te vinden in de bedrijfsvoering en het verdienmodel van de logistieke dienstverlener.”, zegt Gerard Rokx eigenaar van BLOXX IT. “Het grote verschil tussen een ‘normaal’ magazijn en een magazijn van een logistieke dienstverlener is het businessmodel.”  “In een ‘normaal’ magazijn wordt de omzet behaald met de verkoop van de goederen in het magazijn, waarbij de goederen eigendom zijn van de eigenaar van het magazijn. In deze situatie is het magazijn een kostenplaats.”  “In een magazijn van een logistieke dienstverlener wordt de omzet behaald met de diensten (inslag, opslag, uitslag, value added logistics) rondom de goederen in het magazijn, waarbij de goederen geen eigendom zijn van de eigenaar van het magazijn. In deze situatie is het magazijn een opbrengstenplaats.”

22

“Dit betekent dat een warehouse management systeem (WMS) voor een logistieke dienstverlener, naast de normale WMS functionaliteit, ook functionaliteit moet bieden om goederen te beheren van meerdere voorraadeigenaren en dat alle activiteiten (diensten) geregistreerd moeten worden om te komen tot een degelijke facturatie.”

om een oplossing te hebben speciaal voor logistieke dienstverleners. Met StoreVision 3PL (3PL: Third Party Logistics) biedt BLOXX IT een oplossing voor logistieke dienstverleners in het MKB waarmee de complete bedrijfsvoering wordt ondersteund zodat daadwerkelijk besparingen worden gehaald en de kwaliteit wordt verbeterd. StoreVision 3PL registreert alle handelingen en daarmee zijn de opbrengsten en kosten per klant inzichtelijk.” “StoreVision 3PL is ontwikkeld vanuit de filosofie van een logistieke dienstverlener, hierdoor zal StoreVision 3PL beter aansluiten bij de activiteiten van de logistieke dienstverleners. StoreVision 3PL is daarmee meer dan een WMS.”

StoreVision 3PL

StoreVision 3PL Portal

Wat biedt BLOXX IT daar dan in? Deze vraag is duidelijk voor Gerard Rokx: “Het is dus daadwerkelijk een voordeel

“Zelfs de klanten van logistieke dienstverlener kunnen hun voordeel doen met StoreVision 3PL.”, vertelt Gerard

W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 22

22-02-2011 14:26:35


LOGISTIEK

Rokx enthousiast verder. “De klanten van de logistieke dienstverlener hebben toegang tot de StoreVision 3PL Portal. Hiermee hebben zij toegang tot de informatie die is vastgelegd in de overeenkomst tussen de logistieke dienstverlener en de klant. Hierbij valt te denken aan allerlei informatie die voorkomt uit de bedrijfsvoering zoals het actuele voorraadniveau per artikel per lot.”

BLOXX IT

Internet

Naast deze logistieke oplossingen biedt BLOXX IT ook jarenlange ervaring in de logistieke en ICT sector waardoor BLOXX IT de juiste invulling kan gegeven aan de implementatie van de verschillende logistieke oplossingen. �

Tegenwoordig hoor je veel over applicaties via internet en dat dit de toekomst wordt. “We geloven volkomen in deze filosofie, we werken dan ook hard om op korte termijn StoreVision 3PL beschikbaar te stellen in de vorm van SaaS (Software as a Service). Dit betekent dat StoreVision 3PL beschikbaar wordt gesteld in een abonnementsvorm via internet. Dit heeft als voordeel voor de klant dat er geen grote initiële investeringen (hardware en software) hoeven te worden gedaan en dat operationele kosten van het systeem (personeel en support) zijn inbegrepen in het abonnement, dus worden het vaste kosten.”

BLOXX IT biedt een suite van logistieke oplossingen, zoals LabelVision voor het genereren van alle soorten gestandaardiseerde labels, DispatchVision voor het genereren van elektronische vooraanmeldingen i.c.m. ‘track & trace’ en StoreVision 3PL, een volwaardige magazijnautomatisering voor de logistieke dienstverlener.

BLOXX IT Solutions BV Bredaseweg 7 4881 DC Zundert T: 076 – 50 10 515 F: 076 – 50 10 721 E: info@bloxxit.nl W: www.bloxxit.eu

W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 23

23

22-02-2011 14:26:42


WBB feb 2011 kopie2.indd 24

22-02-2011 14:26:43


facilitair management REGIONIEUWS

www.uwpand.nl

Nieuwe site bedrijfsonroerend goed voor Zuidwest-Nederland Sinds 1 januari 2011 is www.uwpand.nl on-line, een initiatief van NV REWIN West-Brabant en NV Economische Impuls Zeeland. Uwpand.nl is een website met daaraan gekoppeld een databestand waarin het totale aanbod aan zowel kantoor- en/of bedrijfsruimte als bouwkavels in de regio Zuidwest-Nederland is gebundeld. Dé plek voor ondernemers om snel alle informatie te vinden over mogelijke nieuwe vestigingslocaties in West-Brabant en Zeeland. REWIN en Impuls zijn de regionale ontwikkelingsmaatschappijen van resp. West-Brabant en Zeeland. Zij stimuleren namens de regionale gemeenten de bedrijvigheid in Zuidwest-Nederland en begeleiden bedrijven die zich in dit deel van Nederland willen vestigen. Een belangrijk instrument in de dienstverlening van REWIN en Impuls is een door hen ontwikkeld databestand, met daarin al het bedrijfsonroerend goed dat in Zuidwest-Nederland te koop of te huur wordt aangeboden door – zowel de verenigde als de zelfstandige - makelaars, projectontwikkelaars en particuliere aanbieders. Dit databestand, dat al jarenlang succesvol wordt ingezet en waarin inmiddels bijna 1.500 objecten bijeen zijn gebracht, wordt nu nog eenvoudiger toegankelijk gemaakt via de site uwpand.nl. Waar ter wereld men zich ook bevindt, het enige dat men nodig heeft is een internettoegang om met www.uwpand. nl, bij wijze van spreken vanuit de luie stoel, in één keer in geheel Zuidwest-Nederland interessante kantoor- en bedrijfspanden te selecteren, èn hiervan alle details te bekijken, inclusief voorzieningen, foto’s en de exacte locatie. Omdat het totale aanbod van alle in het gebied actieve makelaars en andere vastgoedpartijen in uwpand.nl is opgenomen, hoeft de ondernemer die op zoek is naar passende kantoor- of bedrijfsruimte hiervoor niet langer een bezoek te brengen aan de vele individuele websites van de aanbieders. En dankzij de medewerking van en samenwerking met deze commercieel vastgoedpartijen, geeft deze database op elk moment een volledig overzicht van het aanbod in

Zuidwest-Nederland. Uwpand.nl is daarin uniek en de enige website in zijn soort in Nederland. Naast inzicht in de op dit moment beschikbare panden en kavels, biedt uwpand.nl ook nog uitgebreide informatie over zowel alle 31 gemeenten in het gebied als over bedrijfsvestiging in Zuidwest-Nederland in het algemeen. Met uwpand.nl willen REWIN en Impuls vragers en aanbieders van kantoor- en/ of bedrijfsruimte en kavels in ZuidwestNederland sneller en efficiënter bij elkaar brengen, en op die manier de economie van deze regio stimuleren. Zowel zoekers als aanbieders van commercieel vastgoed in de regio Zuidwest-Nederland worden van harte uitgenodigd een bezoek te brengen aan www.uwpand.nl Mocht men overigens een pand te koop of te huur aanbieden dat nog niet op uwpand.nl is opgenomen, dan kan men alle gegevens inclusief foto’s (in jpg) van het object via de website aanleveren. REWIN/Impuls ontvangen graag de adresgegevens, het aantal m2 kantoor- en/of bedrijfsruimte, de indeling, de prijs en alle mogelijke relevante zaken als bv. max. vloerdruk, vrije hoogte, logistieke- en andere voorzieningen, elektriciteitaansluitingen en de bereikbaarheid, zodat wij ook uw pand geheel gratis op onze site kunnen plaatsen. � Voor meer informatie: NV REWIN West-Brabant, 076-5646780 W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 25

25

22-02-2011 14:26:44


Standaard WMS oplossing, maatwerk rendement!

Voor uw dagelijkse glas tot exclusieve flessen! Riedel glaswerk, olijfolie, azijn, Port, assortiment bijzonder gedistilleerd en relatiegeschenken met puntjes op de i.

Gekozen tot Beste Wijnspeciaalzaak van Nederland! (Wine Business International)

Breda Prins Hendrikstraat 183 (hoek Valkeniersplein) Tel. 076 – 5655040 breda@degoudenton.nl

Oosterhout St. Janstraat 10 Tel. 0162 – 452 337 oosterhout@degoudenton.nl

❑ LabelVision LabelVision geeft de gebruiker de mogelijkheid om gecertificeerde SSCC labels te genereren. ❑ DispatchVision DispatchVision wordt gebruikt om de ontvanger een elektronische vooraanmelding te sturen ❑ StoreVision 3PL StoreVision 3PL ondersteunt alle logistieke processen binnen de 4 muren van een magazijn, daarnaast registreert StoreVision 3PL alle handelingen in het magazijn ter ondersteuning van de facturatie.

Bredaseweg 7 - 4881 DC Zundert Postbus 76 - 4880 AB Zundert T : +31(0)76 - 50 10 515 F : +31(0)76 - 50 10 721 E : info@bloxxit.nl W : www.bloxxit.nl / www.storevision.nl

SWA weet raad De arbeidsmarkt verandert soms snel, zo blijkt maar weer. Maar in alle gevallen is SWA uw professionele partner, want via ons regelt u de flexibele inzet van arbeidskrachten, maar wij organiseren ook out­ placement. SWA weet altijd raad. Kennis en ervaring, betrokken en betrouwbaar, dat is waar SWA voor staat. U heeft een personeelsprobleem? Neem dan nu contact op met één van onze medewerkers: T (076) 572 21 66 of kijk voor meer informatie op www.weetvanwerken.nl

SWA Personeelsdiensten Amsterdam  •  Beverwijk  •  Breda Hoorn  •  Utrecht  •  Zaandam weetvanwerken.nl

WBB feb 2011 kopie2.indd 26

22-02-2011 14:26:45


ICT

Q.N.P. Private Cloud Computing

Uw ICT omgeving op maat, altijd, overal en op ieder apparaat beschikbaar! De ontwikkelingen op ICT gebied staan nog lang niet stil. Theo van Rijen, directeur van Q.N.P. en Maarten Legius, adviseur van Q.N.P., adviseren dagelijks in ICT vraagstukken binnen MKB organisaties. “De gesprekken die wij voeren spitsen zich steeds vaker toe op het ontsluiten van data en software applicaties via internet. Over hoe een organisatie haar bedrijfsvoering kan optimaliseren, door data en software applicaties via internet toegankelijk te maken.” aldus Van Rijen. Met Private Cloud Computing biedt Q.N.P een full service concept waarbij wordt voorzien in ICT resources die altijd en overal beschikbaar zijn via de Cloud. “Dat er in de markt veel behoefte is aan dit concept bewijst het groot aantal klanten wat we reeds op Q.N.P. Private Cloud Computing hebben aangesloten” aldus Legius.

Altijd, overal en op ieder device verbonden Via Private Cloud Computing met internet als toegangsweg, krijgen onze klanten vanaf iedere plaats, op ieder moment en vanaf ieder apparaat toegang tot hun data en applicaties. Werken met bedrijfsdata en applicaties wordt daardoor plaats-, tijd- en apparaat onafhankelijk. Private Cloud Computing is een totaal concept. “Wij gaan verder dan het hosten van een software pakket of e-mail server. Ons concept bestaat uit 3 peilers; het platform (de server, telefooncentrale, opslagcapaciteit en back-up), de infrastructuur (lijnen, verbindingen) en de software (o.a. mail, branche software en office software). De noodzaak van een eigen server, netwerk infrastructuur of telefooncentrale is daarmee verdwenen” aldus Legius. “Onze klanten maken zich geen zorgen meer over de capaciteit van hun servers of de uitbreidbaarheid van de telefooncentrale.

In onze Private Cloud Computing oplossing nemen klanten functionaliteit af, geen techniek” aldus Van Rijen.

Maatwerk Er zijn net zoveel verschillende ICT omgevingen als organisaties. Met Private Cloud Computing biedt Q.N.P. een maatwerk oplossing op basis van bewezen standaarden en technieken. De integratie van specifieke branchesoftware is hierin vanzelfsprekend. Q.N.P. zorgt voor de juiste resources. Dit alles voor een vaste prijs binnen een heldere abonnementsstructuur.

Veilig en betrouwbaar Bedrijfskritische data en software “buiten de deur” is voor veel organisaties nog een virtuele drempel. Echter, Q.N.P. biedt met Private Cloud Computing een veel hogere veiligheid, betrouwbaarheid en continuïteit dan het gemiddelde MKB bedrijf zelf kan realiseren. “Ons eigen datacentrum is exclusief in gebruik voor onze Private Cloud Computing klanten. De beveiliging - en continuïteitsvoorzieningen zijn optimaal geregeld” aldus Legius. Weten wat Private Cloud Computing voor uw organisatie kan betekenen?

Q.N.P. BV Hofdreef 4 4881 DR Zundert T: 076-5975000 E: info@qnp.nl I: www.qnp.nl / www.privatecloudcomputing.nl

W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 27

27

22-02-2011 14:26:50


Corsica TEKST & FOTOGRAFIE MARTEN WITKAMP

Gaat u met de eigen auto dan is Corsica vanuit Zuid Frankrijk en Italië per ferry te bereiken. Met het vliegtuig in 2 uur vanaf Amsterdam naar Ajaccio, de hoofdstad van het eiland. TRANSAVIA onderhoudt deze verbinding die u op de terugweg via Olbia/Sardinië voert. Let op!, daardoor komt er 1 uur reistijd bij. Een auto is op Corsica overigens wel een must indien u het eiland echt wilt verkennen. Weliswaar rijden er enkele dieseltreinen en is busvervoer mogelijk maar deze vormen van transport verbinden alleen de grotere steden met elkaar. Het is dan ook een kwestie van calculeren of u met eigen vervoer gaat dan wel vliegt en ter plaatse een auto huurt bij 1 van de vele verhuurbedrijven. Het Corsicaanse wegennet is prima maar vanwege de vele bergen kost het aanmerkelijk meer tijd om een bepaalde afstand te overbruggen dan in ons vlakke polderland. Het moderne en mondaine leven op

28

Corsica speelt zich af in de aan de kusten gelegen steden Ajaccio – de geboorteplaats van Napoleon Bonaparte - Calvi, Ile Rousse, Bastia, PortoVecchio en Bonifacio. In de marina´s van al deze plaatsen ligt een verzameling grote en kleine jachten waar men ‘U’ tegen zegt en die de echte botenliefhebbers doen watertanden. Geweldig om op één van de vele terrasjes neer te strijken en de bedrijvigheid op en rond het water te bekijken. Vanzelfsprekend ook de ideale plaatsen om van superverse vis te genieten! Corsica telt veel goede en betaalbare 3*** hotels en voorts talloze restaurants en eetcafé´s. Restaurant le 20123 in Ajaccio www.20123.fr bijvoorbeeld zou een hele goede start zijn. Het heeft geen menukaart; u krijgt een geweldig 5 gangen diner type ´cuisine grand-mère´ à euro 33,00 p.p. (inclusief 1 fles wijn) en er is live Music, veelal chansons. Parkeergarage op 3 minuten loopafstand! Op golfgebied heeft Corsica niet echt veel te bieden: 1x 18 holes en 3x 6-9 holes banen, dat is alles. Een lokale Tour Operator vertelde ons dat de echte buitenlandse golfaddict Corsica met Sardinië combineert. Dat Italiaanse eiland ligt immers vlakbij en telt meerdere 18 holes banen. Niettemin kan de golfende toerist zijn/haar hart in Corsica ophalen, zeker indien u niet telkens 1 hele dag aan het golfspel kwijt wilt zijn en graag genoegen neemt met een paar aller-charmantste en laagdrempelige 9 holes banen in het binnenland.

Golf de Sperone www.sperone.com nabij Bonifacio is Corsica´s enige 18 holes golfbaan, ontworpen door de Engelsman Robert Trent Jones. Niet echt goedkoop want een greenfee kost al gauw euro 95 en een absoluut noodzakelijke buggy euro 45. Men krijgt dan wel een buggy met GPS aan boord, superhandig om de afstanden naar de hole te weten en tot een juiste clubkeuze te komen! Par 72, 5417 meter vanaf de gele tees/4318 meter van rood en vanwege de hoge slope rating een ´prettige´ stroke-index die met name de Lage Landen speler/speelster zal plezieren. Vooral de 2e negen zijn schitterend omdat men vanaf vrijwel elke plaats een onbelemmerd uitzicht krijgt op zowel de kustlijn als de Middellandse Zee. Duidelijk dat op dit traject de meeste foto´s gemaakt worden. Bekijk de website van Sperone zelf maar eens en u zult begrijpen wat ik bedoel.

W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 28

22-02-2011 14:26:52


GOLF

Men komt als reiziger regelmatig in landen met zulke geïsoleerd gelegen dorpen – al dan niet op berghellingen gebouwd – dat men zich afvraagt wat de bewoners daarvan in ´s hemelsnaam doen voor de kost, zeker als er geen wijnbouw, landbouw, veeteelt of andere economische activiteit te bespeuren valt. Zo ook op Corsica, een ruig en bergachtig eiland dat circa 2,5x kleiner is dan Nederland en slechts 300.000 vaste inwoners telt. Het is Frans grondgebied dus de voertaal is dan ook Frans, dwz naast het lokale patois u Corso dat voor ons vrijwel niet te volgen is.

Vanaf Bonifacio rijdt u in iets meer dan een half uur naar Porto-Vecchio aan de oostkust van het eiland. Golf de Lezza www.golfdelezza.com is een heel aardig 6 holes par 3 baantje met een zeer sympathiek café en terras, laagdrempeligheid in optima forma! Uitbater Mr. Benkortbi liet ons weten dat men druk bezig is om de baan uit te breiden naar 9 holes. Dit moet medio 2011 een feit zijn; vóór eind 2015 zouden er zelfs 18 holes dienen te liggen en een hotel zijn gebouwd! Grootse plannen waarvan wij ons echter afvragen of die daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. De huidige 6 holes zijn niet echt lastig en bijzonder prettig voor zowel de gelegenheidsgolfer die er lekker op kan oefenen als voor de betere speler/speelster om het ´korte spel´ te perfectioneren. Voor een dagkaart à euro 32,00 p.p. kunt u de 6 holes diverse keren lopen om daarna op het gezellige terras iets te nuttigen. Golf de Lezza beschikt ook over een heuse driving range, een pitching & putting green en oefenbunkers. Golf du Reginu www.golf-reginu.com ligt niet ver van het buitengewoon plezierige stadje Ile Rousse aan de noordwestkust van Corsica, even boven Calvi met haar prachtige citadel. 9 holes par 33, 2235 meter vanaf de witte tees/1877 meter van rood. U kunt deze holes voor het dagtarief à euro 30,00 p.p. net zo vaak lopen als u wilt. Een geweldig leuke baan met 1x par 5 (450/412 meter), 4x par 4 en 4x par 3; zeer goed onderhouden en

fantastische greens, beter dan die op Sperone en Lezza! Deze golfbaan werd na faillissement van de vorige eigenaar in 1994 overgenomen door een vriendenclub genaamd l´Amicale Golf Club de Balagne die zonder veel (eigen) financiële middelen wilde proberen het complex te laten renderen. Deze poging werd als dermate onmogelijk beschouwd dat de vriendenclub de ´Fous de Reginu´ werd genoemd, ´de Dwazen van Reginu´. Het clublogo, een golfbal met zotskap verwijst naar die tamelijk geringschattende benaming. Welnu, het is die ´dwazen´ toch maar mooi gelukt, niet alleen om de zaak draaiende te houden maar ook om de 9 holes in 1997 erkend te krijgen door de Franse Golf Federatie. Net als Lezza heeft Reginu niet veel te bieden in termen van faciliteiten. Een klein kantoortje, een simpel cafeetje en een tamelijk rommelig terras. Het toilet is nog net geen houten huisje-in-de-tuin maar een – overigens keurig – hokje in een aanpalende schuur. Credit card betalingen zijn niet mogelijk, alles dient contant bij Madame Chris te worden afgerekend. Bent u in de buurt en heeft u tijd, zin en gelegenheid om op Golf de Reginu te spelen dan zeker doen want het is in alle opzichten uw moeite meer dan waard! Corsica heeft zoveel bezienswaardigheden dat een vakantieverblijf van een ruime week moeiteloos met bezichtigingen gevuld kan worden. Tel daarbij op het zeer aangename Middellandse Zee klimaat, de gastvrijheid der Corsi-

canen, de meer dan geweldige lokale cuisine en … ach, uw beslissing om dit eiland aan te doen zal een hele goede blijken te zijn! �

OVERIGE INFORMATIE ATOUT FRANCE www.franceguide.com/nl Agence du Tourisme de la Corse www.visit-corsica.com Hotel Cala di Sole, Ajaccio www.caladisole.fr Hotel Solemare, Bonifacio www.hotel-solemare.com Hotel La Pietra, Ile Rousse www.hotel-lapietra.com Overige hotels op Corsica www.corsicadigest.com

W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 29

29

22-02-2011 14:26:53


Hotel en restaurant Campanile Breda heeft een uitstekende ligging naast de A27. De comfortabele kamers zijn voorzien van alle hedendaagse faciliteiten, zoals gratis WiFi. In het restaurant kunt u kennis maken met het Bourgondische Brabant. Naast het ontbijtbuffet kunt u genieten van een heerlijke lunch of diner. U kunt ook terecht in de bar of lounge met open haard. Hotel & Restaurant Campanile Breda 03-12-2008 Minervum 7090 4817 ZK BREDA T: 0031-(0) 76-5787700 F: 0031-(0) 76-5787701 E: breda@campanile.com B U S II: Nwww.campanile.com E S S & B U S I N E S S

W-B Business 6 december 2008:W-B Business 2 april 2007

14:05

Pagina 44

Geselecteerde lunch-en vergaderlocaties in West-Brabant

Culinair genieten in het nieuwe restaurant Nieuwe inrichting, nieuwe kaart, nieuw homarium, wine-by-the-glass, Stadsfonteyn Water. Kom langs en geniet!

Gertrudisboulevard 200 • Bergen op Zoom 0164 260 202 • www.stadsparkhotel.nl

Energie ontvangen in een bijzondere omgeving

WBB feb 2011 kopie2.indd 30

Bij ons voelt u zich thuis, 22-02-2011

14:27:02


WIJN ANDERS BEKEKEN COLUMN

Altijd een onderwerp voor diepgaande en heftige discussies onder wijnliefhebbers en met goede redenen. Want, laten we wel zijn, niets is meer frustrerend dan een mooie fles open te trekken en geconfronteerd te worden met die ontzettend muffe lucht, die je als een ongewenst bezoek aan de plaatselijke rioolzuivering kunt beschouwen. Weg met de wijn, door de gootsteen ermee. Zelfs in de keuken kan je er niets meer mee.

“Ober, deze fles heeft kurk” (of onder snobs: “Deze wijn is embouché”), hoor je wel eens in het restaurant en jawel, het komt jammer genoeg nogal eens voor dat de sommelier van dienst zijn excuses aan moet bieden, terwijl de goede man of vrouw er eigenlijk niets aan kan doen, dat wil zeggen: bijna niets. Aan de fles is geen spoor te ontwaren, dat verraadt dat de inhoud niet in orde is, maar helaas leidt het nogal eens tot tumult, vooral als het gaat om zogeheten “beginnende kurk”, als het proces van bacteriële

verontreiniging – want daar hebben we het over – net in gang is gezet. Kurk is een natuurproduct, afkomstig van de bast van de kurkeik, die vooral in Portugal en op Sardinië staan aangeplant. Die bast kan eens in de acht tot tien jaar worden geoogst. Men maakt dan twee insnijdingen over de lengterichting van de stam en verwijdert vervolgens de bast in twee halfcilinders. Op de dan achtergebleven steenrode stam brengt men vervolgens het laatste cijfer van het oogstjaar aan, zodat men weet dat men over ca. tien jaar het procédé kan herhalen. Als het goed is ondergaat de aldus verkregen kurk een sterilisatiebehandeling om vervolgens tot flessenkurk te worden verwerkt door het uitpersen van de gewenste vorm uit de lengterichting van de bast. Het restant verdwijnt in allerlei andere toepassingen, meestal versnipperd en verlijmd, zoals voor vloeren, onderzetters, en wat al niet meer. In dit geval gaat het om kwaliteitskurk voor de betere wijnen. Er bestaan vele theorieën over het gebruik van kurk in relatie tot de kwaliteit van een wijn. Ik houd vast aan het idee, dat er een heel subtiele uitwisseling van zuurstof met de wijn nodig is om deze goed op te kunnen leggen, te laten verouderen. “Ja, maar er zit toch nog een capsule over de hals?”, hoor ik u zeggen. Klopt, maar let u maar eens op: in die capsule zijn enkele gaatjes aangebracht, waardoor er toch nog sprake kan zijn van enige communicatie met de buitenwereld. Mijn stelling is: een mooie bewaarwijn vraagt om een goede kwaliteit kurk. Dat laatste kunt u herkennen aan o.a. de lengte van de kurk (daar moet niet op bespaard worden) en aan de structuur ervan. Er moeten zo min mogelijk barstjes en andere onregelmatigheden in zitten, omdat anders de wijn te ver in de kurk penetreert en u het risico loopt dat deze teveel zuurstof pakt en gaat oxideren; hij wordt dan simpelweg zuur. Maar ja, een perfecte kurk kost tegenwoordig al gauw zo’n

40 Eurocent per stuk. Dat kan goedkoper en dat gebeurt dan ook. We zien diverse andere vormen van wijnflesafsluiting: de schroefdop, de kunststof “kurk”, de stopglasafsluiting (à la de vroegere apothekersfles), de geperste kurk, enz. Met die laatste moet u overigens voorzichtig zijn, want nogal eens wordt formaldehyde gebruikt in de lijmen die de kurkdeeltjes met elkaar verbinden en de geur en smaak daarvan wilt u absoluut niet terugvinden in de wijn. Hoe dan ook, al die alternatieven vormen meestal een goede oplossing voor wijnen die jong gedronken worden: wit (meestal), rosé en heel veel rode wijnen. Opleggen zal beperkt effect sorteren omdat er na botteling maar weinig overblijft voor de wijn om mee aan de slag te gaan. Uitsluitend nog de kopruimte: die paar centimeter tussen het afvulniveau en de onderzijde van de afsluiter. Maak gewoon zelf uw keuze en blijf ervan bewust wat een bijzonderheid eigenlijk die natuurkurk is. Wees er zuinig op en recycle hem. Zoveel kurkeiken zijn er nu eenmaal ook niet. �

Kees Rennen eigenaar Crivino Vini d’Italia, importeur van Italiaanse wijnen www.crivino.com

W E S T - B R A B A N T business | nummer 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 31

31

22-02-2011 14:27:04


JONGE ONDERNEMERS

▼BEDRIJF:

ASN Evers Etten-Leur Roy van der Vleuten Schellingstraat 19 4879 NK Etten-Leur T: 076-5012423 E: informatie@eversautoschade.nl W: www.eversautoschade.nl 2e vestiging : ASN Carrera Waspik

▼STARTDATUM: 1 januari 2010

▼BRANCHE:

Autoschadeherstel

▼MOTIVATIE:

Van jongs af aan werd ik dagelijks geconfronteerd met het ondernemen doordat mijn ouders o.a. een zaak aan huis hebben. Nadat ik mijn doctoraal in de bedrijfswetenschappen heb gehaald in Nijmegen ben ik eerst werkzaam geweest als manager bij een bedrijf. In 2009 merkte ik dat ik in mijn toenmalige functie niet de mogelijkheden had als wanneer ik eigen ondernemer zou zijn. Uiteindelijk heb ik de stap genomen om van mijn ouders twee schadebedrijven over te nemen. Dit gaf mij de gelegenheid om mijn eigen richting te kiezen en mijn eigen ideeën te realiseren. Ik merk dat ik voornamelijk door mijn studie een heel andere visie heb op het schadeherstel en vind hier dagelijks mijn voordeel in.

▼AMBITIE:

Graag wil ik de komende jaren uitbreiden door middel van acquisitie. Ik hoop in de provincie N-Brabant een netwerk op te zetten met schadebedrijven, waarbij op een innovatieve manier gebruik gemaakt wordt van schadehersteltechnieken. Hierbij staat kwaliteit en service naar de klant voorop. Schade aan een auto is een onprettige ervaring waarbij de bestuurder veel ongemak ondervindt. Ik zou dit graag willen verbeteren, door de klant hierin te begeleiden.

in u i

e2 v a tg

N HUMA ES URC O S E R A THEM

WBB feb 2011 kopie2.indd 32

In onze april uitgave van West-Brabant BUSINESS besteden we extra aandacht aan Human Resources. Wilt u met uw bedrijf zich in deze uitgave profileren, neem dan contact op met Klaas Sars (013-5810970) voor het maken van een afspraak. En laat u informeren naar de uiterst betaalbare tarieven en campagne mogelijkheden.

22-02-2011 14:27:20


JONGE ONDERNEMERS

▼BEDRIJF:

DYB | Doing Your Business Dyonne Y. Bliek Judith Leysterplein 6 5122 KH RIJEN T: 0161-233874 | 06-25077088 E: dyonne@dyb.nl W: www.dyb.nl

▼STARTDATUM: 1 april 2008

▼BRANCHE:

Coördinatie en organisatie van event- en communicatieprojecten

▼MOTIVATIE:

Vaak ziet Dyonne dat bedrijven en instellingen de organisatie van beurzen en congressen ‘er even bij doen’. Bepaalde personeelsleden krijgen die verantwoordelijkheid dan boven op hun dagelijkse werkzaamheden. “Consequentie is dat een dergelijk event niet de specialistische aandacht krijgt om het een succes te laten worden”, legt de jonge ondernemer uit. “Dan denk ik: Als jullie nu doen waar jullie goed in zijn, dan doe ik waar ík goed in ben! En dat is het perfect ‘regelen’ met maar één doel: een succesvol event neerzetten of communicatievraagstuk uitwerken, waarbij planning, budget, coördinatie en communicatie de belangrijkste succesfactoren zijn. Het leuke daarbij is dat ik inmiddels vanuit verschillende branches opdrachten heb ontvangen, zoals de bouw, farmacie, sport, onderwijs en vervoer.”

▼AMBITIE:

Bijna drie jaar na de start is de belangrijkste conclusie dat alle opdrachtgevers van Dyonne terug kunnen kijken op een zeer geslaagde uitwerking van de opdracht. “Dat ik in alle gevallen uitermate succesvol ben geweest komt door mijn ambitie om nauw samen te werken en goed te communiceren”. Via de mond-opmond reclame leidt dat tot nieuwe opdrachten en prima promotie voor mijn bedrijf.

in u i

e3 v a tg ICT A THEM

In onze juni uitgave van West-Brabant BUSINESS besteden we extra aandacht aan ICT. Wilt u met uw bedrijf zich in deze uitgave profileren, neem dan contact op met Klaas Sars (013-5810970) voor het maken van een afspraak. En laat u informeren naar de uiterst betaalbare tarieven en campagne mogelijkheden. W E S T- B R A B A N T B U S I N E S S | N U M M E R 1 | M A A R T 2 0 1 1

WBB feb 2011 kopie2.indd 33

33

22-02-2011 14:27:26


KORT NIEUWS

GIBO Groep Breda en Etten-Leur samen onder één dak Vanaf dinsdag 21 december 2010 gaan de GIBO Groep in Breda en Etten-Leur samen onder één dak verder. De GIBO Groep in Breda verhuist naar de vestiging in Etten-Leur. Het kantoor van de GIBO Groep in Breda was aan vervanging toe omdat er geen mogelijkheid tot verdere groei meer was. GIBO Groep heeft ook een vestiging in Etten-Leur. Hier waren nog wel mogelijkheden tot uitbreiding. Aangezien de vestiging in Etten-Leur op zes minuten afstand ligt van Breda, beter bereikbaar is en betere parkeerfaciliteiten biedt, was deze keuze daarom logisch. Daarnaast verwachten de GIBO Groep door het samenvoegen van de twee vestigingen een hoger niveau van dienstverlening te bereiken. Medewerkers kunnen meer kennis delen en elkaar ondersteunen. Ook de continuïteit van de dienstverlening is beter te waarborgen met de ruimere bezetting.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Dongen & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten onderdeel van de PB Groep

Een moderne kijk op debiteurenbeheer De Boedingen 11, 4906 BA Oosterhout (nb) Postbus 509, 4900 AM Oosterhout (nb) T 0162 - 480 210 F 0162 480 229 E oosterhout@pbgroep.com W www.vandongenenpartners

Klanten en relaties houden hun eigen GIBO-contactpersonen. Wing Lam, die nu leiding geeft aan de vestiging in Etten-Leur, wordt na de samenvoeging vestigingsdirecteur van beide vestigingen. GIBO Groep is een landelijke accountancyorganisatie met ruim zestig vestigingen. Ze biedt ondernemers advies op het gebied van bedrijfskunde, belastingen, juridische zaken en personeel en organisatie.

2 uu gratisr o ntwerp

Geïnspireerd door het klaar-met-de-crisis-event lanceren wij de actie ik-wil-proeven!

gespecialiseerd in preventie en behandeling van burn-out problematiek meer info:

www.deopening.nl burn-out specialisten nieuwlandsedijk 74

Heeft u genoeg van hoge ontwerptarieven, lange wachttijden, koppige ontwerpers en extra service waarvoor u moet betalen? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar een andere reclamepartner? Dan nodigen wij u graag uit voor een kennismaking in onze reclamestudio. Maar wij gaan nog een stapje verder! Na een kennismakingsgesprek in onze reclamestudio stellen wij één van onze grafisch ontwerpers gratis ter beschikking gedurende twee uur. Zo krijgt u een goed beeld van onze service en kwaliteit. Deze actie is geheel vrijblijvend! We hopen dat u zo de smaak van ons te pakken krijgt en dat we kunnen bouwen aan een succesvolle, creatieve en vooral kleurrijke samenwerking...

4926 as lage zwaluwe

telefoon 0168 - 481717

info@deopening.nl

zien

voelen

proeven

www.ikwilproeven.nl E info@axicomdesign.nl | T +31(0)162 47 00 60

WBB feb 2011 kopie2.indd 34

22-02-2011 14:27:28


Sterk in ieder merk.

Renova Lease l Robert Wielders l Huifakkerstraat 1 4815 PN Breda l Tel (076) 522 35 49 l www.renovalease.nl > wanden > plafonds > inrichting > verlichting > en veel meer

Kwaliteit in

afbouwoplossingen

Van goed advies naar turn-key oplevering

www.ekafbouw.nl

Vijfhuizenberg 80/H 4708 AM Roosendaal T: (0165) 53 88 69 F: (0165) 53 92 60 E: info@ekafbouw.nl

WBB feb 2011 kopie2.indd 35

22-02-2011 14:27:28


Alles onder controle! Wie zijn wij? ESJ is een full service accountantskantoor met een sterke fiscale focus. Onze activiteiten verrichten wij vanuit MKB Accountants, Audit & Assurance Services, Tax Corporate, Private en Corporate Finance. Wat bieden wij onze cliënten? Wij bieden een groot aantal diensten die gericht zijn op het ondersteunen en optimaliseren van de bedrijfsvoering, de (persoonlijke) financiële positie en de fiscale planning.

Voor wie werken wij? Onze cliënten zijn voornamelijk bedrijven, directeuren-grootaandeelhouders, beoefenaars van vrije beroepen en vermogende particulieren. Hoe doen wij dat? Wij werken met hoogopgeleide en deskundige medewerkers, die zelfstandig of in samenwerking met collega’s met groot enthousiasme voor hun cliënten klaarstaan.

Breda: tel. (076) 5 318 375 Roosendaal: tel. (0165) 580 200 Bergen op Zoom: tel. (0164) 218 375

Met één aanspreekpunt, uw vaste vertrouwenspersoon, binnen de organisatie zorgen wij voor persoonlijke benadering en betrokkenheid. Van uw vertrouwenspersoon kunt u verwachten dat hij meedenkt, initiatief neemt, probleemoplossend, resultaatgericht en creatief is. Alles onder controle!

Hendrik-Ido-Ambacht: tel. (078) 6 819 444 Oosterhout: tel. (0162) 475 000

www.esj.nl info@esj.nl

Alles onder controle!

MKB Accountants, Audit & Assurance Services, Tax Corporate, Private, Corporate Finance. WBB feb 2011 kopie2.indd 36

22-02-2011 14:27:28

wbb01_2011  
wbb01_2011  

maart uitgave van hét zakenblad voor de regio West- Brabant: West-Brabant BUSINESS met tal van wetenswaardige artikelen en columns voor dire...

Advertisement