Page 4

Voorwoord Het roer om! Met deze quote doen we een oproep om de kwestie 18-/18+ nu eens echt op te lossen. Want daar ligt een enorme kans om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Met dit magazine bieden we inzichten uit de praktijk van Leeuwarden en Rotterdam, van jongeren zelf en beleids­ makers, van DRIFT Transitiemanagement en kennis uit de transitiepsychiatrie. Deze inzichten zijn niet altijd nieuw. Ze laten wel zien dat wij zo verweven zijn met de systemen die we zelf hebben gecreëerd, dat we de meest voor de hand liggende oplossingen makkelijk over het hoofd zien. Het is belangrijk dat we weer baas over het systeem worden en zo jongeren oplossingen bieden die bij hun leeftijd en ontwikkeling passen. We weten allemaal dat 18 jaar een kwetsbare leeftijd is en dat jongeren met een jeugdhulpverleden vaak ‘zorgmoe’ zijn. Dat ontslaat ons als samenleving echter niet van de taak deze jongeren de zorg te bieden die ze nodig hebben. Om daarmee te voorkomen dat ze in problemen raken die hen alle hoop op perspectief ontnemen. Een goede voorbereiding op einde jeugdzorg betekent voor SZN dat gemeenten vanuit de leefwereld van jongeren het volgende aanpakken: woonplek, stabiel inkomen, schulden, toegang tot onderwijs en werk, iemand waar ze op terug kunnen vallen. Kortom, ondersteuning die nodig is op die leeftijd. Pas als deze zaken geregeld zijn laten we jongeren los. 4

Profile for Stichting Zwerfjongeren Nederland

Inspiratiemagazine 18min18plus vdstraat  

Het roer om! Met deze quote doen we een oproep om de kwestie 18-/18+ nu eens echt op te lossen. Want daar ligt een enorme kans om daklooshei...

Inspiratiemagazine 18min18plus vdstraat  

Het roer om! Met deze quote doen we een oproep om de kwestie 18-/18+ nu eens echt op te lossen. Want daar ligt een enorme kans om daklooshei...

Advertisement