Page 1

trudonieuws 05/12 Trudonieuws is een publicatie van Woningcorporatie Stichting Trudo en verschijnt maandelijks in Groot Eindhoven.

TrudoNieuws is een publicatie van Woningcorporatie Stichting Trudo en verschijnt maandelijks in Groot Eindhoven.

Trudo Telefoon (040) 235 98 88 Postbus 360, 5600 AJ Eindhoven Internet-adres: www.trudo.nl E-mail: trudo@trudo.nl

Verhuur/beheer: Trudowinkel Mecklenburgstraat 1, 5615 PZ Eindhoven ma 12.00 - 17.00 uur di t/m vr 9.00 - 17.00 uur Telefoon (040) 23 59 830

Verkoop: Trudo/VB&T Vestdijk 180, 5611 CZ Eindhoven ma t/m vr: 8.30 - 17.00 uur telefoon (040) 269 69 89

Klantenservice: Uw contactpersoon i.v.m. woningtoewijzing, huurcontracten, huurprijzen, huursubsidie, huurincasso, enzovoort telefoon (040) 235 98 30

Onderhoudsklachten: Klachtencentrale telefoon (040) 235 98 00 Storingen c.v.: Uw installateur (zie sticker op uw ketel)

Glasbreuk: Glas Centrale W. Swinkels telefoon (040) 244 06 47 Verstopping: riolering/ regenafvoer: Taurus Riooltechniek telefoon (040) 248 35 75

Rekeningnummers: Rabobank 15.10.39.771 Betalingen: Tijdens kantooruren uitsluitend met pinpas.

Futsal Club Gestel Eindhoven

“Voetbal gebruiken om jongeren perspectief te bieden” Geen dagbesteding, geen structuur in het leven, niets omhanden… Tja, wat moet je dan als jongere anders dan een beetje rondhangen en wat ‘keten’ op straat? Bilal Achenteh en Said Sarkaya trokken zich het lot aan van de tieners in Genderdal. Ze richtten Futsal Club Gestel Eindhoven op, een zaalvoetbalclub die kampioen geworden is in de hoofdklasse van de KNVB. “Om jongeren in de wijk positieve voorbeeldfiguren te bieden. ‘Helden’ die hen ambitie, doelen en geloof in zichzelf kunnen geven,” aldus Said.

Sociale vaardigheden

Dat de doelen van FC Gestel Eindhoven verder gaan dan een partijtje voetbal, moge duidelijk zijn.

KIJK, DA’S LEUK VOOR DE WIJK! Elke buurt heeft zo zijn bewoners die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun wijk. Die leuke activiteiten organiseren, zodat mensen elkaar beter leren kennen. Die hun handen uit de mouwen steken om hun buren te helpen. Die zich inspannen om de boek schoon, veilig en gezellig te houden. Laten we ze eens in het zonnetje zetten. Misschien brengen ze ons wel op nieuwe ideeën!

Het gaat om het bijbrengen van sociale vaardigheden, normen en waarden. Om het vergroten van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Om het verbeteren van schoolprestaties ook en het vergroten van de betrokkenheid van ouders. FC Gestel Eindhoven is dan ook meer dan een zaalvoetbalclub. Bilal Achenteh woont in Gestel en is erg begaan met de jongeren in die wijk. Zijn passie voor sport, zijn talent (Bilal speelde onder meer in het Nederlands jeugdelftal en zaalvoetbal op het hoogste niveau in Nederland en België) en zijn sportopleiding aan de HAN in Nijmegen deden hem besluiten om samen met Saïd een zaalvoetbalvereniging voor de jongeren in de wijk op te richten. “Met FC Gestel Eindhoven willen we onze jongeren een leuke, zinvolle en leerzame activiteit aanbieden. Maar het gaat verder. We spreken jongeren aan op hun gedrag, bekijken samen hun schoolresultaten, praten over hun situatie thuis, leren ze om oplossingen te zoeken voor hun problemen. We organiseren themadagen rond solliciteren, drugs & alcohol, voeding, omgaan met agressie … We willen jongeren laten zien dat ze hun toekomst in eigen hand kunnen nemen, als ze maar de juiste keuzes maken. Dat ze met hard werken en discipline wel degelijk iets van hun leven kunnen maken.” Ondersteuning door sponsoring Trudo

De start van FC Gestel Eindhoven werd aanvankelijk mogelijk gemaakt door de gemeente en buurtvereniging O.O.G. (Overkoepelend Orgaan Genderdal). Afgelopen jaar

Bram Lammers

Said Sarkaya, jongerenwerker bij Welzijn Eindhoven, is al sinds 2007 actief in Genderdal. “Genderdal kent nogal wat allochtone hangjongeren die overlast veroorzaken en een gevoel van onveiligheid onder buurtbewoners oproepen. Je kunt dan wel mopperen en klagen, maar wij denken dat je problemen past oplost als je er positieve energie in steekt. Jongeren houden van voetbal. Sterker nog, deze wijk heeft verschillende talenten voortgebracht die nu als (semi)prof hun brood verdienen. Tieners kijken op naar dit soort jongens. Het zijn hun helden. Wij willen zaalvoetbal gebruiken om de jongeren in Genderdal perspectief te bieden.”

klopte de club aan bij Trudo voor een financiële bijdrage om zaalhuur, KNVB-contributie en reiskosten te kunnen betalen. In ruil daarvoor organiseert de club een aantal activiteiten voor de wijk. Een zaalvoetbaltoernooi (8-12 jaar) bijvoorbeeld,

een zaalvoetbalclinic voor leerlingen van de basisschool, inzet van FC Gestel Eindhoven-vrijwilligers bij activiteiten van de bewonersorganisatie OOG van Genderdal en bij activiteiten in het jongerencentrum. Indien nodig draagt ook het Leef-

baarheidfonds graag bij aan zoveel positieve inzet! Meer weten over het Trudo Leefbaarheidsfonds? Bijdrage aanvragen voor een activiteit voor de wijk? www.klantenplatform.nl.

Een nieuwe start in de Kruidenbuurt Relatieproblemen zijn al vervelend genoeg. Maar als ze ontaarden in huiselijk geweld, moet er héél snel iets gebeuren. Angélique Tournoy kreeg via de urgentieregeling door Trudo een woning toegewezen. Een comfortabel en veilig thuis in de Kruidenbuurt, waar ze samen met haar zoontje Jayden alle ellende achter zich kan laten. Voor mensen die echt in een noodsituatie verkeren en daardoor snel andere woonruimte nodig hebben,

werken de Eindhovense woningcorporaties nauw met elkaar samen. Woningzoekenden met een urgentieverklaring dienen binnen zes maanden aan woonruimte te worden geholpen, zo is de afspraak. Angelique: “Bij mij duurde het vijf maanden, al moet ik zeggen dat ik na een tijdje wel even flink aan de bel heb getrokken. Maar toen ik bij Trudo terechtkwam, ging het vlot. Normaal gesproken krijg je gewoon een woning toegewezen, maar ik mocht van Trudo eerst een kijkje

nemen in de woning die ze voor me op het oog hadden. Een nieuwbouwwoning in de Kruidenbuurt. Een week later had ik de sleutel!” Elke corporatie krijgt een bepaald deel van de stedelijke urgenten toegewezen. Voor Trudo is dat dit jaar 17%, wat neer zal komen op zo’n 40 mensen. In de praktijk blijken we de afgesproken zes maanden altijd te halen; meestal gaat het sneller. Angelique: “De mensen van Trudo hebben me echt geweldig begeleid.

Nieuwe folder urgentieregeling De urgentieregeling is onlangs aangepast. Op www.trudo.nl downloadt u de nieuwe folder met alle regels en mogelijkheden op een rij. Of vraag erom in de Trudowinkel.

Gesprekken, papieren invullen, de weg wijzen … Weet jij veel wat je in zo’n situatie moet doen? Nog steeds

komt er regelmatig iemand langs voor een kop koffie en een praatje. Helemaal super!” En zo hoort het ook, vindt Trudo. Alle urgenten die we moeten huisvesten, worden thuis (als dat kan) bezocht om hun woonwensen en – behoeften te bespreken. Eventueel ook problemen en vragen op het gebied van werk, opleiding, vrije tijd en financiën. Want als je mensen weer op weg helpt, help ze dan ook vooruit!


René Toemen, manager emancipatie:

“Zes van de tien mensen vinden zo een betaalde baan” Mensen helpen vooruit te komen in het leven. Daar gaat het om bij emancipatie, een van de hoofdactiviteiten van Trudo. “Werk speelt daarbij een belangrijke rol,” benadrukt emancipatiemanager René Toemen. “Om financieel onafhankelijk te zijn. Maar ook om een zinvolle dagbesteding te hebben, jezelf te ontwikkelen en ‘onder de mensen’ te komen. Daarom zetten we op verschillende fronten in op re-integratie. Op het begeleiden van mensen naar de ‘gewone’ arbeidsmarkt.” Los van crisis en werkloosheid is het voor veel mensen erg lastig, zo niet onmogelijk, om op eigen kracht aan een baan te komen. Omdat ze al lang niet meer gewerkt hebben bijvoorbeeld. Omdat ze bepaalde psychische of maatschappelijke problemen hebben. Of simpelweg omdat ze uit een

ander land, een andere cultuur komen. en bepaalde urgenten. Maar ook door het creëren van leerwerkplekken binProjecten met leerwerkplekken nen bepaalde projecten. GesubsidiEen corporatie als Trudo bevindt zich eerde arbeidsplaatsen in een omgeving in een prima positie om mensen die waarin mensen een vak leren, hun moeilijk aan een baan komen, te helambities ontdekken, talenten ontwikpen. Individueel, zoals dat gebeurt bij kelen en (weer) kunnen wennen aan de begeleiding van bijzondere klanten de regelmaat van een gewone werk-

week. Ze leren en doen ervaring op, wat hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. “En dat werkt absoluut,” vervolgt Toemen. “Op dit moment hebben we zo’n 40 leerwerkplekken. Daarmee gaan we ver over het ‘quotum’ dat ons in het kader van de prestatieafspraken

tussen de gemeente en de Eindhovense corporaties is toegewezen. Al jaren en met succes. Pakweg 60% van deze mensen kan na enige tijd uitstromen naar de gewone arbeidsmarkt. Daar maakt Trudo zich sterk voor. Als herontwikkelaar van wijken, als huisvester én als opdrachtgever.”

Leren en ervaring opdoen via Robin Hood

Op dit moment lopen er vijf Robin Hood projecten in Eindhoven. In het Cruydenhuisch en In de Voortuin, de succesvolle wijkrestaurants in de Kruidenbuurt en Woensel-West, doen zo’n 15 medewerkers die in een

re-integratietraject zitten, werkervaring op. Dat gebeurt onder begeleiding van ervaren horecamensen die de restaurants op professionele wijze runnen. Volgens eenzelfde principe draaien lunchroom Eetalage 040 (4 medewerkers) in de Etalage waar ook de woonwinkel van Trudo zit, en stadsrestaurant Caffee Allee (6 medewerkers) op Strijp-S. Ook broodjesservice Broodtrommel 040 (vanuit Eetalage 040) en cateringservice Reizende Spijzen (vanuit het Cruydenhuisch) helpen mensen op weg naar een reguliere baan. Plannen voor een wijkrestaurant in de Bennekel worden op dit moment uitgewerkt.

foto’s: Boudewijn Bollmann

Een belangrijke speler in alle reintegratie inspanningen is Stichting Robin Hood. Deze sociale onderneming die in Eindhoven uiteenlopende maatschappelijke activiteiten organiseert, is in 2010 opgezet door Lumens Groep, ChainWorks en Trudo. Een van de doelstellingen is om mensen die om wat voor reden dan ook geen plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, de kans te geven om te leren en te werken.

Meer informatie vindt u op www.robinhoodeindhoven.nl

Ed Kooijmans, bouwbedrijf Van Asperdt:

“Hoezo thuis zitten terwijl de klussen voor het oprapen liggen?!”

De Regionale Huismeester is een project dat vorig jaar werd opgezet door Ed Kooijmans, directeur van Van Asperdt. Dit Eindhovense bouwbedrijf verricht al sinds jaar en dag onderhoudswerkzaamheden aan de woningen en complexen van Trudo. Een van onze ‘hofleveranciers’ dus. Kooijmans: “Met Van Asperdt zijn we de hele week actief in de stad. Het valt me altijd op dat er veel gebouwen zijn die dreigen te verpauperen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Met een klein beetje energie kunnen we ervoor zorgen

dat het er netjes uitziet en veiliger is zodat de mensen er met meer plezier kunnen wonen of werken. Daarnaast werken we vaak voor en met partijen die bezig zijn om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt richting regulier werk te begeleiden. Ik dacht dat het mooi zou zijn deze twee zaken met elkaar te verbinden. Zo kunnen we het ook betaalbaar houden voor onze klanten.”

WAO dreigden te raken en dus als geen ander weten hoe belangrijk een job is. Kooijmans: “Ze helpen de jongens, leren hen het vak, bouwen contact met hen op en helpen hen om weer regelmaat in hun leven te krijgen. Maar pas op hè, we zijn geen sociale of therapeutische instelling. Van Asperdt verbindt hier zijn naam aan en dus wordt er keihard gewerkt en degelijke kwaliteit geleverd.”

De Regionale Huismeester

Win-win situatie

Vanuit die motivatie startte Kooijmans het project. Met krediet van Start Foundation en een financiering door Van Asperdt zelf ging De Regionale Huismeester vorig jaar aan de slag. Daarbij gesteund door partijen als Ergon, Lumens Groep, zwembad den Ekkerman en Trudo, die het initiatief vanaf het begin een warm hart toedragen en opdrachten verstrekken. Inmiddels zijn er al negen medewerkers fulltime aan de slag. Kooijmans: “Mensen in een reintegratietraject, die onderhoud en klussen uitvoeren tegen een bescheiden uurtarief. Allemaal met een heel eigen achtergrond en levensverhaal. Ze krijgen de kans om zich te ontwikkelen in het werk en volgen een opleiding. Van tevoren dacht ik dat we ’s ochtends mis-

Het mag duidelijk zijn dat bouwbedrijf Van Asperdt niet echt winst maakt met dit project. Dat is ook niet de insteek, besluit Kooijmans. “Ons bedrijf dankt zijn bestaan en succes aan Eindhoven en omgeving. We vinden het niet meer dan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om daarvoor iets terug te doen. Onze klanten zijn enorm geholpen door de diensten van De Regionale Huismeester. En de jongens natuurlijk helemaal. Het zou toch te gek voor woorden zijn dat je je hele leven moet boeten als je – door eigen schuld of niet – je plaatsje op de arbeidsmarkt bent verloren?! Een win-win situatie voor iedereen!”

Igor Vermeer

Trudo werkt als opdrachtgever bij voorkeur met partijen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De postbezorging wordt uitbesteed aan Ergon Post, waar mensen met een arbeidsbeperking een zinvolle baan vinden. Voor het plaatsen van schuttingen werken we samen met een organisatie die daarvoor dak- en thuislozen inzet. En voor lichte onderhoudswerkzaamheden in en om onze complexen doen we graag een beroep op De Regionale Huismeester. Een prachtig initiatief van bouwbedrijf Van Asperdt.

schien nog wel eens iemand uit zijn nest zouden moeten halen, maar dat is nog geen enkele keer gebeurd. Integendeel, deze mensen zijn enorm gemotiveerd.” De kosten voor de opdrachtgever kunnen laag worden gehouden, omdat voor een aantal van de medewerkers een subsidieregeling geldt. Die opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren, bedrijfsverzamelgebouwen, winkelcentra en wijken. Kooijmans: “Denk

aan het opknappen van binnenterreinen, onderhoud van hang- en sluitwerk, kleine reparaties… dat soort dingen. Klussen die vaak blijven liggen, omdat er geen budget voor is. Of gewoon omdat niemand ze aanpakt.” Ervaren begeleiders

De medewerkers van De Regionale Huismeester worden begeleid door twee ervaren collega’s van Van Asperdt. Mannen die zelf in de

Meer informatie vindt u op www.deregionalehuismeester.nl


trudonieuws 05/12 “Ik zou willen dat al onze mensen zo waren!”

Bas van de Loo, relatiebeheerder bij Trudo Bijzondere Klanten: “Farida zat al enkele jaren in de bijstand. Tijdens onze huisbezoeken werd duidelijk dat ze daar meer dan

genoeg van had. En dus hebben we haar in contact gebracht met mevrouw Gielissen van G Cleaning, een schoonmaakbedrijf dat voor Trudo werkt.” Van proeftijd naar vast contract

Farida is een alleenstaande moeder met twee zonen. Mevrouw Gielissen: “Omdat de jongste nog te klein was om alleen thuis te blijven, zijn we gestart met drie uur per dag. Zo kon mevrouw ’s ochtends werken en was ze ’s middags thuis voor de kinderen. Het beviel aan beide kanten uitstekend en dus werd de proeftijd al gauw omgezet in een vast contract.”

Het schoonmaakbedrijf had vroeger wel vaker mensen in een re-integratietraject in dienst. Mevrouw Gielissen: “Daar kreeg je toen als werkgever subsidie voor. Dat is hier niet het geval, maar dat hoeft ook niet. Mevrouw levert prima werk, is nooit afwezig, nooit ziek. Alle klanten zijn prima over haar te spreken. Ik zou willen dat al onze mensen zo waren als Farida!” Heeft uw bedrijf plaats voor een enthousiaste kracht die graag (weer) aan de slag wil? Bel 040 – 235 98 15.

Igor Vermeer

Hoe simpel kan het zijn? Twee jaar geleden deed Trudo tijdens de nieuwjaarsreceptie een oproep aan haar leveranciers om mensen een kans te geven weer een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. Schoonmaakbedrijf G Cleaning meldde zich onmiddellijk. Vanzelfsprekend. Enkele weken later had bijstandsmoeder Farida Zahid een baan. Geen woorden maar daden!

Collegas van Farida in de Apparatenfabriek

Emmaus-winst gaat terug in de wijk Trudo is natuurlijk niet alleen (her)ontwikkelaar van gebieden en wijken, maar ook huisvester. Voor particuliere klanten, maar ook voor sociale ondernemingen. We verhuren bijvoorbeeld ruimte aan de ICT Werkplaats aan het Celsiusplein. Meer dan 20 jongeren met autisme vinden hier een zinvolle en uitdagen-

de werkplek. En binnenkort biedt ook de kringloopwinkel van Emmaus Eindhoven mensen kans om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Werken in een winkel

De Emmaus kringloopwinkel zit aan de Edisonstraat, recht tegenover Buurtonderneming Woensel-West.

De winkel draait prima en maakte afgelopen jaar voor het eerst winst. “Die winst wil Emmaus teruggeven aan de wijk,” licht Issanka van de Paal, directeur van de Buurtonderneming, toe. “Via ons kwam het bestuur in contact met een van de twee WZIcasemanagers die bij ons kantoor houden en die mensen in de bijstand op

weg naar een baan begeleiden. In hun bestand zitten verschillende mensen uit de buurt die graag in een winkel willen werken. Een en een is twee en er ontstond een prachtig project.”

kocht bij het ROC, afdeling retail. Daar starten kandidaten uit Woensel-West binnenkort met hun opleiding. Om hen werkervaring op te laten doen, stelt de Emmaus-winkel stageplaatsen ter beschikking. Zo Leren bij ROC, stagelopen bij Emmaus simpel kan het zijn. Heel praktische Met financiële steun van Emmaus samenwerking die mensen daadwerworden nu tien leerplekken ingekelijk vooruit helpt!

Terugblik: Queen-S @ Strijp-S

Foto’s: Marjolein van Hout

Kijk voor alle foto's op www.Facebook.com/StrijpS

Trudo helpt klant met sociaal incassobeleid Het zijn lastige tijden. Voor het derde jaar op een rij is de koopkracht van de Nederlandse consument gedaald. Niet zo vreemd dus dat veel huurders serieus in de problemen dreigen te raken. Het sociale huurincassobeleid van Trudo blijkt echter bijzonder effectief. Door problemen zo vroeg mogelijk te signaleren, helpen we klanten een heleboel ellende te voorkomen. En met succes; nog nooit was het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurschuld zo laag. Ondanks de crisis! “Het lijkt een tegenstrijdigheid, maar het strenge incassobeleid dat we al jaren voeren, helpt onze huurders,” opent Bettina de Jong, mana-

ger Trudowinkel. “Zie je betalingsachterstand maar eens in te halen, als je ondertussen ook nog de huur van de nieuwe maand moet voldoen. Dat is voor veel klanten erg moeilijk. Daarom proberen wij zo vroeg mogelijk in te grijpen, voordat de schulden zo ver zijn gestegen dat de huurder helemaal vastloopt. Dat wil niet zeggen dat we daarmee de verantwoordelijkheid van de klant overnemen. Integendeel, het is natuurlijk het beste dat iemand zelf in actie komt, zodra financiële problemen dreigen. Niet de kop in het zand steken, maar snel contact met ons opnemen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.” Meteen ingrijpen

Via vroegtijdige signalering van pro-

blemen probeert Trudo extra deurwaarderskosten en – nog erger – huisuitzettingen te voorkomen. Daarom zoeken medewerkers van de Trudowinkel direct telefonisch contact met huurders die een beginnende achterstand hebben. Ze spreken zo nodig betalingsregelingen af en eventueel worden huurders in contact gebracht met een instantie die hen kan helpen bij het oplossen van hun problemen. Bettina: “In sommige gevallen gaan we ook op huisbezoek om te zien hoe we verder kunnen helpen. Daarnaast werken we samen met het Leger des Heils in het project preventie huisuitzetting. Daar kunnen we – in overleg met de huurder uiteraard – een probleemsituatie aanmelden. Een medewerker van deze organisatie brengt vervol-

gens een bezoek aan de huurder om samen diens administratie te ordenen en een haalbaar terugbetalingsplan op te stellen. In de tussentijd leggen we het normale incassotraject even stil, zodat de kosten niet verder oplopen. De huurder moet zich dan uiteraard wel aan de gemaakte afspraken houden.” In contact blijven

Soms is het onvermijdelijk dat de schuld wordt overgedragen aan een deurwaarder. Maar ook dan nog wordt steeds geprobeerd er samen uit te komen. “Met het deurwaarderskantoor waarmee we samenwerken, hebben we afgesproken dat ook zij nog proberen persoonlijk in contact met de huurder te komen. Ook weer om oplopende kosten en

huisuitzetting te voorkomen.” Maatschappelijke winst

Huurachterstand is de meest voorkomende reden voor gedwongen ontruiming. Gelukkig is bij Trudo het percentage huurachterstand onder de huurders erg laag. “En toch zijn we erin geslaagd het aantal ontruimingen nog verder terug te dringen,” besluit Bettina. “Al vier jaar lang zien we daarin een dalende lijn. Nog nooit hadden we zo weinig huisuitzettingen als afgelopen jaar. In 12 gevallen was dit niet te voorkomen. De cijfers over de eerste maanden van dit jaar tonen dat die trend zich voortzet. Ons sociale, maar strenge beleid heeft dus succes. Dat is niet alleen economisch gunstig, maar betekent voor ons vooral maatschappelijke winst.”


Maandag 4 juni: Start-Bouw Feest

VoltaGalvani gaat van start! Het duurde even, maar vanaf nu gaat het hard! De bouwvergunning is binnen en de eerste schop ging de VoltaGalvani-grond in. Het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt, komende maand rijden de betonwagens af en aan en nog vóór de bouwvak liggen alle funderingen erin. Maar laten we eerst de ‘start bouw’ vieren met een feestje, op 4 juni as. Voor iedereen die woont, gaat wonen of overweegt te gaan wonen in Woensel-West!

Slim kopen, slim wonen

We bouwen in VoltaGalvani 110 woningen, gecombineerd met een aantal ateliers, bedrijfsruimten en kleine winkeltjes. Het gros betaalbare huur, maar voor een deel ook Slimmer Kopen®. Van compacte instappers rot royale woningen met drie slaapkamers. Future-proof, want qua indeling en plattegrond

makkelijk te veranderen en uit te breiden. Slim, voor als je later meer ruimte nodig hebt of wat ruimer bij kas zit. Net iets meer dan € 101.000… vrij op naam!

Over belangstelling niet te klagen. Op 23 april bezochten zo’n 40 geïnteresseerden de VoltaGalvani Infoavond. Dat was meteen ook de start van de verkoop. En crisis of niet, een dikke week later was al op 20% van alle Slimmer Kopen® woningen een optie genomen. Maar wees gerust, als je snel bent heb je nog volop keuze. Dakterraswoning, patiowoning, standaard (wat heet?!)

woning, 60, 90, 120 vierkante meters … Allemaal in die bijzondere VoltaGalvani-stijl. En nóg scherper

levendige, hippe buurt waar van alles is te doen, te zien en te beleven. De start van VoltaGalvani is een belangrijke stap in die ontwikkeling. Alle reden dus voor een VoltaGalvani The place to be… als je Party, op maandag 4 juni as. Samen buurtbewoners, mensen die al snel bent heb je nog volop met een optie op een woning hebben genomen en alle anderen die erover keuze! denken om hier te gaan wonen. Prima gelegenheid om de unieke geprijsd dan aanvankelijk gedacht; sfeer te proeven en misschien alvast inclusief 25% Slimmer Kopen® kor- kennis te maken met je nieuwe ting vanaf € 101.250,- vrij op naam. buren. Schrijf je in voor de nieuwsDus ook voor starters prima te doen! brief op www.woenselwest.nl of www.trudo.nl/woenselwest en je VoltaGalvani Party ontvangt gauw een uitnodiging. Tot Woensel-West wordt een bruisende, maandag 4 juni!

Loek Meenhorst

Hoe VoltaGalvani eruit komt te zien? Kijk maar eens op de nieuwe website www.woenselwest.nl voor

de plannen, de plattegronden en de gevels. Het wordt sprankelend, fris, kleurrijk. Een beetje oriëntaals misschien. In ieder geval ‘anders’. En absoluut betaalbaar. Zie je jezelf hier wel wonen? Je kunt je op de website meteen inschrijven.

Boterbocht vlug verkocht - Snelle starters in Steensel Ook in de regio helpt Trudo starters graag op weg. In Steensel bijvoorbeeld, gemeente Eersel. Binnen de kortste keren waren de acht Slimmer Kopen® woningen in plan Boterbocht verkocht. Vrijwel allemaal aan jonge mensen uit de gemeente Eersel zelf. Ook in de Kempen is er weinig beweging op

de woningmarkt, maar 20% korting trekt de boel aardig vlot! Boterbocht ligt aan de zuidkant van Steensel. Groen, dorps en lekker rustig, maar niet meer dan 5 minuten van het centrum van Veldhoven. Een prima plek om te wonen dus. Hier ontwikkelen de gemeente

Eersel en IM Projectontwikkeling een plan met in totaal 32 woningen. Te beginnen met tien rijwoningen, waarvan Trudo er acht voor haar rekening neemt.

gen met een marktwaarde van € 186.000. Ruim 330 m³ groot, op een ruim perceel en van een fraai landelijk ontwerp met erker en dakkapellen, twee slaapkamers, een zolder, een serieuze tuin met berging … Nog geen anderhalve ton Makkelijk uit te breiden voor wie later Zoals gezegd, de belangstelling was wat meer plaats nodig heeft (of wat groot. Het zijn mooie starterswonin- ruimer bij kas zit). En dat alles met

20% korting voor slechts € 148.800 vrij op naam. Jawel, dat wil wel! De voorbereidingen voor de start van de bouw zijn in volle gang. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste nieuwe bewoners volgend voorjaar verhuizen. Dat wordt dan een mooie lente in Boterbocht!

Hoekwoning met meer dan halve ton korting? - Welkom in Landhof Zuid! Op zoek naar een woning met praktijkruimte aan huis? Een atelier of salon? Een lekker ruime studeerkamer voor jezelf of een riante speelkamer voor de kinders? Pak dan je kans in Landhof Zuid. Een buitenkans met ruim € 52.000 korting! Ze hebben er een tijd op moeten wachten, de groep particulieren die in Meerhoven een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)

project start. Maar eindelijk is het zover; een dezer dagen gaat de eerste schop de grond in. Het gaat hier om 44 woningen, waaronder rijwoningen en tweekappers. Plus twee bijzondere hoekwoningen die Trudo met 25% Slimmer Kopen® korting aanbiedt. En die twee zijn nog te koop. Marktwaarde € 209.000, maar voor slechts € 156.750 ben je de man of vrouw. Meer dan een halve ton korting cadeau!

Grote hoekwoningen

Het gaat om twee grote hoekwoningen van bijna 400 m³ en met een woonoppervlakte van circa 130 m². Dat is inderdaad royaal. Het bijzondere is dat je hier woont op de eerste (woonkamer en keuken) en tweede (twee slaapkamers en badkamer) verdieping. De slaapkamers liggen aan een loggia waar je lekker van de zon kunt genieten. Maar daarvoor kun je ook prima in je tuin terecht,

aan de voorkant en zijkant van de woning. Lekker rustig, want je auto staat net als die van de buren op het binnenterrein; Landhof Zuid is eerst en vooral groen.

te schilderen. Misschien maak je er liever een open, lichte tuinkamer van? Of een plek waar de kinderen kunnen ravotten? Multifunctioneel dus ideaal!

Multifunctioneel beneden

Schrijf je nu in!

De ruimte op de begane grond is ideaal voor een praktijk aan huis. Voor een beautysalon of een kantoor. Een heerlijke plek ook voor jezelf, om te studeren, te naaien of

Meer weten? Informeer bij Trudo vb&t makelaars, Vestdijk 180, 5611 CZ Eindhoven. Telefoon: 040 – 269 69 89.

Vennekeshof is er klaar voor - Een nieuwe lente, een nieuw begin! “Het lijkt hier wel een vakantiepark. Zodra de zon schijnt, zet de hele buurt de tuinstoeltjes op de veranda. Gezellig!” Sylvia Zander is dolgelukkig met haar huurwoning in Vennekeshof. Ze kreeg op 20 januari als laatste haar sleutel … en enkele weken later als eerste haar Krijn!

Deurne. De negen Slimmer Kopen® woningen waren al snel verkocht en in januari werden de laatste van de 35 huurwoningen opgeleverd. Sylvia Zander, die voorheen in het buitengebied van Deurne woonde, had al lang haar zinnen gezet op Vennekeshof. “Vanwege het prachtige ontwerp. Zo in een kring gebouwd en Vennekeshof is het hof dat Trudo met die veranda’s, dat nodigt vanzelf voor haar rekening nam in de Rijtse uit tot contact. Bovendien wonen Vennen, de nieuwe, groene en duur- hier twee van mijn vriendinnen. En zame woonwijk aan de westrand van voor kinderen is zo’n autovrij hof

met een speeltuintje in het midden natuurlijk ideaal.”

Wat haar zo bevalt aan haar nieuwe thuis? “De hoge plafonds, grote ramen, dubbele tuindeuren aan weerszijden. Je hebt hier echt een zee van licht. En waar ik ook sta, overal kan ik Lizzy, mijn dochtertje van twee, in de gaten houden. Voor Krijn hoeft dat nog niet … die is pas negen weken.”

richt, dat er prachtig komt uit te zien. Mooie stoepjes, een grasveld met bomen, een bloemenperk, een Een zee van licht jeu de boules baan, zelfs een theaterEven leek Sylvia achter het net te vistje. “En een speeltuintje,” besluit sen, want alle woningen waren al verSylvia enthousiast. “Reken maar dat geven. Maar gelukkig voor haar kwam het hier straks druk wordt. Er wonen de geplande huurster van Vennekeshof hier meer dan 35 kinderen! Krijn is 6 op haar beslissing terug. “Inja, van de hier als eerste geboren – Inja kwam Trudowinkel, heeft mij toen benaderd op kraamvisite met een knuffel, en heeft me gedurende het hele traject – Vruchtbare bodem! hartstikke leuk! - maar inmiddels van contractondertekening tot en met Lente, dat betekent de tuin in! Op dit zijn er nog twee kleintjes bijgekode oplevering – geweldig begeleid.” moment wordt het binnenhof inge- men.” Over lente gesproken!


trudonieuws 05/12 โ€œHandtekening zetten en hup, mijn appartement was verkochtโ€ Bianca Hendriks ยธAVUKLYKPLRVY[PUNOHKPRKLZ[PQKZUVVP[PUTPQULLU[QLaVยปUHWWHY[L TLU[VWKPLSVJH[PLR\UULURVWLU)PQKL]LYRVVWISLLRKL^HHYKL ^LSPZ^HHY[LaPQUNLKHHSKTHHY;Y\KVUHTLLUKLLS]HUOL[]LYSPLZ ]VVYaPQUYLRLUPUN,UOL[ILSHUNYPQRZ[L!TPQU^VUPUN^HZIPUULULLU KHNVM[^LL]LYRVJO[,UKH[PUKLaL[PQKยน)PHUJH/LUKYPRZOLLM[HSSL ]VVYKLSLU]HU:SPTTLY2VWLUยŽPUKLWYHR[PQRLY]HYLU )PHUJHRVVW[PUH\N\Z[\ZOHHYKYPLRHTLYHWWHY[LTLU[HHUOL[ >V\[LY/VSSLTHUWSLPUSLRRLYKPJO[IPQOL[JLU[Y\T4L[ :SPTTLY 2VWLUยŽRVY[PUN]HS[KH[PUOHHYLLU[QLWYPTH[LKVLULUaLOV\K[UVN NLUVLNV]LYVTMSPUR[LRS\ZZLUยธ5PL\^LIHKRHTLYLU[VPSL[UPL\^L RL\RLUHSSL^HUKLUNLKHHUV]LYHSUPL\^L]SVLYLUยฏ/LSLTHHS[VWยน 5HLLU[PQKQL[YLR[]YPLUK>PSJVIPQOHHYPU)LL[QLZJO\P]LULUZJOPRRLU THHYOL[WHZ[HSSLTHHSUL[;V[KH[)PHUJHa^HUNLYYHHR[ยธ+HUPZKYPL OVVNaVUKLYSPM[[VJOUPL[OLSLTHHS^H[QL^PS[,UK\ZaPQU^LVWaVLR NLNHHUUHHYLLU^H[NYV[LYLNYVUKNLIVUKLU^VUPUNSPLMZ[TL[LLU [\PU[QL(MNLSVWLUKLJLTILYOLIILU^LVUZYPQ[QLZO\PZPU.LZ[LSNLRVJO[ *VTMVY[HILSY\PTLU^L^HUKLSLUaVKLZ[HKPUยน4L[KLRPUKLY^HNLU KHU^HU[OHSMTHHY[KPLUKLKVJO[LY-SVYLaPJOHHU,UQH^LSKPLRHUV]LY LLU[PQKQLOLLYSPQRYH]V[[LUPUKL[\PU =VVYYLwSLWYPQZ]LYRVJO[ /L[UPL\^L[O\PZ]HU)PHUJH>PSJVLU-SVYLPZLLUYLN\SPLYL^VUPUN"NLLU :SPTTLY2VWLUยŽยธ(SZQLTL[aPQU[^LLwU]LYKPLU[PZKH[VVRUPL[TLLYaV UVKPNยน]PUK[)PHUJHยธ4HHY]VVYHSSLLU]LYKPLULYZLUZ[HY[LYZPZ:SPTTLY 2VWLUยŽPKLHHS0ROVLMKLHSSLLUTHHYTPQUOHUK[LRLUPUN[LaL[[LULUO\W TPQUHWWHY[LTLU[^HZ]LYRVJO[>LSOLIILU^LUHHZ[KL[H_H[L\Y]HU ;Y\KVLLULPNLU[H_H[L\YPUNLZJOHRLSK"HSZQLaV]LLSHHUQL^VUPUNOLI[ NLKHHUPZOL[[VJO^LSILSHUNYPQRKH[LYLLUNVLKLZJOH[[PUN]HUKL ^HHYKL^VYK[NLTHHR[+LRVZ[LU]HUKL]LYIV\^PUNOLIILU^LLYUPL[ OLSLTHHS\P[NLOHHSK+H[RHUVVRTVLPSPQRHSZQLUHKYPLQHHYHS^LLY ]LYO\PZ[4HHY\P[LPUKLSPQROLIILU^L[VJOLLUOLLSYLwSLWYPQZNLIL\YK ,UKLILNLSLPKPUNKVVY,Y^PUKLTHRLSHHY]HU;Y\KV]I [^HZLJO[ NL^LSKPN/PQKHJO[VWHSSLTVNLSPQRLTHUPLYLUTL[VUZTLL0U]LYIHUK TL[KLILWHSPUN]HUKLOVVN[L]HUKLUPL\^LO`WV[OLLRTVLZ[LU^L TPQUHWWHY[LTLU[LLYZ[]LYRVWLU]VVYKH[^LKLUPL\^L^VUPUNRVUKLU RVWLU+H[;Y\KVaPJOKHHYIPQaVMSL_PILSVWZ[LSKLNHMLLUOLSLIVLSY\Z[ >LSaVMPQUHSZQL]PQMTHHUKLUa^HUNLYILU[ยน

ร116.250 k.k.

=VUKLY^LN +YPLRHTLYHWWHY[LTLU[]VVYaPLU ]HUSP]PUNRL\RLUIHSRVU[VPSL[ LUIHKRHTLYTL[KV\JOLLU]HZ[L ^HZ[HMLS,PNLUILYNPUNHHU^LaPN VWKLILNHULNYVUK )V\^QHHY!  >VVUVWW!Tรต 0UOV\K!Tรถ

ร127.500 k.k.

/VVNZ[YHH[M =SHRIPQOL[JLU[Y\T]HU,PUKOV ]LUVWKLILNHULNYVUKNLSLNLU KYPLRHTLYHWWHY[LTLU[TL[ZLYYL [^LLZSHHWRHTLYZIHKRHTLYTL[ KV\JOL^HZ[HMLSLU[VPSL[LUILYNPUN )V\^QHHY!  >VVUVWW!Tรต 0UOV\K!Tรถ

ร190.000 k.k.

)VZY\P[LY 3\_LHMNL^LYR[L[\ZZLU^VUPUNTL[ TVKLYULS\_LRL\RLUSP]PUN]VVYaPLU ]HUSHTPUHH[]SVLY[LYYHZTVKLYUL S\_LIHKRHTLYTL[VHPUSVVW KV\JOLLUZSHHWRHTLYZ )V\^QHHY! 7LYJLLS! Tรต >VVUVWW!Tรถ0UOV\K!Tรถ

25% korting

20% korting

ร198.750 k.k.

ร 226.000 k.k.

>H[LYMYVU[ 3\_LHMNL^LYR[KYPLRHTLYHWWHY [LTLU[TL[TVKLYULS\_LRL\RLU LUZHUP[HPYSP]PUN]VVYaPLU]HU SHTPUHH[]SVLY[^LLZSHHWRHTLYZ IHSRVUILYNPUNLU]HZ[LWHYRLLY WSHH[Z )V\^QHHY! >VVUVWW!Tรต0UOV\K!Tรถ

>H[LYMYVU[ 3\_LHMNL^LYR[L[\ZZLU^VUPUN [`WLZWSP[SL]LSTL[TVKLYULS\_L RL\RLULUZHUP[HPYSP]PUN]VVYaPLU ]HUSHTPUHH[]SVLYKYPLZSHHWRHTLYZ IHSRVUILYNPUNLUWHYRLLYWSHH[Z )V\^QHHY! 7LYJLLS!Tรต >VVUVWW!Tรถ0UOV\K!Tรถ

Slimmer Kopen met korting? Meer info? Schrijf je in op www.slimmerkopen.nl. Hoeveel hypotheek?! Trudo vb&t berekent precies wat je aankunt en wat dat kost. Bel 040 269 69 89 voor een vrijblijvende afspraak.

Trudo Nieuws mei 2012 | Groot Eindhoven  

De Trudo Nieuws bijlage van mei 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you