Page 1

behandeling en verblijf voor meiden

Doelgroep Meiden van 16 tot 18 jaar, met problematiek op verschillende levensgebieden in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast hebben deze meiden vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van seksespecifieke of cultuurbepaalde problemen. Vaak gaat het om meiden die uitstromen uit een ­jeugdzorg+ voorziening (gesloten setting).

behandeling en verblijf • Individuele begeleiding volgens Wrap Around Care-model • Weerbaarheidtraining • Systeemgesprekken met het gezin en het netwerk Mogelijk in combinatie met: • Ambulante contextuele gezinsbegeleiding

Duur/frequentie

Regio

Eén jaar. Utrecht

Aanpak Zowel individuele als ambulante contextuele gezinsbegeleiding, in combinatie met groepsgerichte trainingsprogramma’s. Daarnaast vormen omwoners een sociaal netwerk van ‘goede buren’.

Timon kan dit ook in uw regio ontwikkelen.


27


Aanmelden en informatie Timon werkt graag samen met de diverse partijen in de zorgketen en staat beleidsmakers en verwijzers in de zorg met raad en daad bij.

Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met het Timon Zorgloket in uw regio; letterlijk ĂŠĂŠn loket voor al uw vragen. Of dat nu om de zorg voor tienermoeders of beleidsvragen gaat.

Regio Utrecht

Beleidsmakers kunnen vragen naar de directeur, de regiomanager of in Utrecht: de transitiemanager. U kunt dagelijks tijdens kantooruren contact opnemen.

Regio Rotterdam

Regio Amsterdam Plus locaties Enschede en Zwolle

Timon Zorgloket Utrecht

Timon Zorgloket Rotterdam

Timon Zorgloket Amsterdam

030 - 694 00 70

010 - 751 96 22

020 - 676 49 50

zorgloketutrecht@timon.nl

zorgloketrotterdam@timon.nl

zorgloketamsterdam@timon.nl

Openingstijden voor zorgvragen maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

www.timon.nl Timon Centraal Bureau Laan van Vollenhove 3209 | 3706 AR Zeist | Tel. 030 - 694 00 70

Timon behandeling en verblijf voor meiden  
Timon behandeling en verblijf voor meiden  
Advertisement