Page 1

Begeleid Wonen jonge moeders

‘ vrijwilligers  wonen nabij ­ locatie voor jonge moeders’


Vrijwilligers wonen nabij de locatie voor jonge moeders

‘Goede buren’ Klaas en Marlies

Klaas: ‘Mijn klusdrive is ook een mooie manier om met jonge moeders in de wijk in contact te komen. Eén van de moeders gaat binnenkort haar woning opknappen. Alles moet gesaust worden. Dat gaat haar niet alleen lukken en daarom help ik haar graag.’

Doelgroep

Duur/frequentie

Jonge moeders van 18 tot 23 (23+) jaar en hun kind(eren). Veelal is er sprake van ernstige problematiek op meerdere levens­gebieden, trauma en misbruik in het verleden, soms in combinatie met persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast zijn er vaak problemen in het gezin van herkomst van de jonge moeders. De jonge moeders hebben veelal geen perspectief op een woonruimte waar ze zelfstandig kunnen wonen en ze beschikken nog niet over voldoende vaardigheden op diverse levensdomeinen om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij.

Eén tot twee jaar in een voorziening voor begeleid wonen van Timon of een zelfstandig appartement in woonwijk. Daarnaast vormen omwoners een sociaal netwerk van ‘goede buren’.

Aanpak Zowel individuele als systeembegeleiding in combinatie met groepsgerichte trainingsprogramma’s.

begeleid wonen • Individuele begeleiding volgens Wrap Around Care-model • Weerbaarheidtraining • Systeemgesprekken met de vader van het kind en/of het gezin van de jonge moeder • Netwerkanalyse

Regio Utrecht Rotterdam

Mogelijk in combinatie met: • Video Interactie Begeleiding volgens Basic Trust methode • Veiligheidsaanpak Signs of Safety, als de veiligheid van het kind er om vraagt

Amsterdam Timon kan dit ook in uw gemeente ontwikkelen.


Aanmelden en informatie Timon werkt graag samen met de diverse partijen in de zorgketen en staat beleidsmakers en verwijzers in de zorg met raad en daad bij.

Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met het Timon Zorgloket in uw regio; letterlijk ĂŠĂŠn loket voor al uw vragen. Of dat nu om de zorg voor tienermoeders of beleidsvragen gaat.

Regio Utrecht

Beleidsmakers kunnen vragen naar de directeur, de regiomanager of in Utrecht: de transitiemanager. U kunt dagelijks tijdens kantooruren contact opnemen.

Regio Rotterdam

Regio Amsterdam Plus locaties Enschede en Zwolle

Timon Zorgloket Utrecht

Timon Zorgloket Rotterdam

Timon Zorgloket Amsterdam

030 - 694 00 70

010 - 751 96 22

020 - 676 49 50

zorgloketutrecht@timon.nl

zorgloketrotterdam@timon.nl

zorgloketamsterdam@timon.nl

Openingstijden voor zorgvragen maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

www.timon.nl Timon Centraal Bureau Laan van Vollenhove 3209 | 3706 AR Zeist | Tel. 030 - 694 00 70

Timon begeleid wonen jonge moeders