Page 1

Ambulante opvoedingsondersteuning

Doelgroep Gezinnen met kinderen/jongeren van 0-18 jaar, waar sprake is van meervoudige problemen en daardoor van uiteenlopende en vaak meerdere hulpvragen op het gebied van opvoeding. De ­problematiek vindt zijn oorsprong in het disfunctioneren van (één van) de ouders, ernstige emotionele en/of gedragproblemen, of een psychiatrische stoornis (zoals ADHD of PDD-NOS) bij (één van) de kinderen. Of er is sprake van problemen rond het gezin of in het sociale netwerk.

Michael ‘Laatst was er een incident op school. Ik had al een tijdje aangegeven op school dat iemand mij continu uitdaagde, maar daar werd niks mee gedaan. Toen het vervolgens toch een keer uit de hand liep, heeft mijn therapeut het voor me opgenomen bij de schoolleiding en de wijkagent.’

Programma onderdelen

Aanpak

• Gezin Centraal, met accent op ondersteuning van ouders bij opvoedingsproblemen • Ambulante contextuele gezinsbegeleiding, met accent op herstel van de gezinsrelatie, ook wanneer de jongere niet meer thuis gaat wonen • Als de veiligheid van de jongere er om vraagt, zetten we de veiligheidsaanpak Signs of Safety in

Individuele en ouder- en gezinsgesprekken.

Regio Utrecht

Duur/frequentie 6 tot 12 maanden, wekelijks meestal 1,5 uur. In geval van crisis­ dreiging is een intensief traject van 3 maanden mogelijk, van 2 gesprekken per week.

Rotterdam

Timon kan dit ook in uw gemeente ontwikkelen.


Aanmelden en informatie Timon werkt graag samen met de diverse partijen in de zorgketen en staat beleidsmakers en verwijzers in de zorg met raad en daad bij.

Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met het Timon Zorgloket in uw regio; letterlijk ĂŠĂŠn loket voor al uw vragen. Of dat nu om de zorg voor tienermoeders of beleidsvragen gaat.

Regio Utrecht

Beleidsmakers kunnen vragen naar de directeur, de regiomanager of in Utrecht: de transitiemanager. U kunt dagelijks tijdens kantooruren contact opnemen.

Regio Rotterdam

Regio Amsterdam Plus locaties Enschede en Zwolle

Timon Zorgloket Utrecht

Timon Zorgloket Rotterdam

Timon Zorgloket Amsterdam

030 - 694 00 70

010 - 751 96 22

020 - 676 49 50

zorgloketutrecht@timon.nl

zorgloketrotterdam@timon.nl

zorgloketamsterdam@timon.nl

Openingstijden voor zorgvragen maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

www.timon.nl Timon Centraal Bureau Laan van Vollenhove 3209 | 3706 AR Zeist | Tel. 030 - 694 00 70

Timon ambulante opvoedingsondersteuning  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you