Page 1

Negen themaʼs uit het boek ʻHart voor Taoʼ van Elly Nooyen, uitgegeven door de Rozekruis Pers

Thema 1 - Tao - 道 Wie Tao wil zoeken, begint aan een reis vol geheimen, paradoxen en verrassingen, terwijl het bereiken van het einddoel allerminst zeker is. Thema 2 - Teh - 德 Tao kunnen wij niet waarnemen, maar de kracht,de werking die van Tao uitgaat, de Teh is te ervaren. Tao en de Teh zijn te zien als de zon en haar straling. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Thema 3 - yi - 一 - het Ene Zhuang Zi wil ons duidelijk maken dat hij woorden nodig heeft om dicht bij het mysterie te komen. Tegelijkertijd beseft hij dat juist woorden het mysterie in de weg staan. Thema 4 - xian tian - 先 天 - de voorafgaande hemel Wij mensen hebben wel een ‘ik’, wij zeggen: dit ben ik en alles buiten mij dat ben ik niet. Wij trekken een grens tussen onszelf en de buitenwereld. Hierdoor zijn wij op onszelf en ons eigenbelang gericht. Onze energiestroom is middelpuntzoekend. 1


Negen themaʼs uit het boek ʻHart voor Taoʼ van Elly Nooyen, uitgegeven door de Rozekruis Pers

Thema 5 - yin en yang - 陰 陽 Met positief weten we wel raad: we moeten positief denken zeggen we, positief in het leven staan, positief betekent voor ons: helemaal goed. Met het begrip negatief hebben wij meer moeite. Het heeft de bijsmaak van iets wat niet in orde is, we associëren het met slecht, met het kwaad, we willen er liever niets mee te maken hebben. Thema 6 - zi ran - 自 然 - het vanzelf zo zijn Het universum is volgens een eeuwig patroon van yin en yang gestructureerd. Dit model waarborgt harmonie en evenwicht. Al het bestaande bezit een specifieke verhouding tussen yin en yang. Hierdoor heeft alles zijn eigen aard. Zonder hiervoor moeite te doen, zijn zij dan ook ‘als vanzelf zo’. In de taoïstische filosofie wordt dit zi ran genoemd. Thema 7 - you wei - 有 無 - hebbende handelen Het meeste denken, voelen en handelen van de mens is op zichzelf en op zijn eigen belang gericht. Dit wordt in de taoïstische filosofie aangeduid met de term you wei. Letterlijk betekent dit: hebbende handelen. Thema 8.1 - wu yu - 無 欲 - zijn zonder begeerte In de Tao Teh Jing worden regelmatig begrippen die van wezenlijk belang zijn negatief geformuleerd. De lezer wordt niet aangemoedigd om veel te doen, te bereiken of te ontwikkelen, maar juist aangespoord om daar bewust vanaf te zien. Thema 8.2 - wu xin - 無 心 - zijn zonder hart Onder wu xin wordt verstaan het bewust afzien van alle handelingen die een scheiding veroorzaken tussen de tijdelijke en de tijdloze natuur in de mens. Thema 8.3 - wu wei - 無 為 - zijn zonder doen Het uitgangspunt bij wu wei is: egoloos handelen. Thema 9 - hua - 化 - transformatie De leerling van Tao die van zijn op zichzelf gericht handelen afziet, staat meer en meer open voor de niet gepolariseerde kracht van de Teh. Vervolgens straalt hij deze kracht, als vanzelf, weer uit. De Teh neutraliseert de natuurlijke gepolariseerde stroom en geeft vrede.

2

Negen thema’s uit het boek ‘Hart voor Tao’ van Elly Nooyen, uitgegeven door de Rozekruis Pers  

Thema 1 - Tao - 道Wie Tao wil zoeken, begint aan een reis vol geheimen, paradoxen en verrassingen, terwijl het bereiken van het einddoel alle...