Page 1

Organisatieschema Nieuwe Structuur

Platform Verantwoord Huisdierbezit

Raad van Toezicht PVH

Adviseurs controleert beleid

Koepelorganisaties

Adviseert bestuur PVH

Algemeen Bestuur Controleert (Vz., secr., penm. + voorzitters

werkgroepen)

Werkgroepen

Organisaties

Dibevo, KNMvD, FD, Van Hall, PTC+, Min LNV.


Raad van Toezicht Lid RvT: Conféderation Ornithologique Mondial Nederland (COM) Algemene Bond van houders van Parkieten en Papegaaiachtigen Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders Lid RvT: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Ned. Lid RvT: Samenwerkende Aquarium en Terrariumorganisaties (SATO) Nishikigoi Vereniging Nederland Dendrobatidae Nederland Lacerta Doelgroep Salamanders St. doelgroep groene leguanen Kameleon Vereniging Nederland Nederl. Schildpadden Vereniging Lid RvT: Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) Lid RvT Kattenorganisaties

Werkgroepen: Werkgroep Honden Werkgroep Katten Werkgroep Reptielen & Amfibieën Werkgroep Vissen & Ongewervelden Werkgroep Vogels Werkgroep Kleine Zoogdieren Projectgroepen Projectgroep Stage- en Afstudeerprojecten

      

De leden van de diverse werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers uit de georganiseerde dierhouderij, de adviserende organisaties en deskundigen op persoonlijke titel. Organisaties die niet direct vertegenwoordigd zijn in het bestuur van het Platform, kunnen een lid afvaardigen naar de werkgroepen. Zij worden als volledig lid van de werkgroepen beschouwd. Indien een onderwerp het noodzakelijk maakt deskundigen ad hoc uit te nodigen, is dat te allen tijde mogelijk.

Werkgroep Honden

Werkgroep Katten

-

-

   

Aequor (www.aequor.nl) Algemene Belangenvereniging Hondentoiletteer Bedrijf (ABHB) (www.abhb.nl) ALPHA (www.honden-gedragstherapie.nl) Federatie Hondensport Nederland (FHN) (www.fhn.nl) Genetic Counselling Services (www.gencouns.nl) Hondenbescherming (www.hondenbescherming.nl) Huisdier Kennis Instituut (www.huisdierkennis.nl) Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) (www.knjv.nl) Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia (www.cynophilia.nl) Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) (www.knmvd.nl) Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) (www.knpv.nl) Kynologen Vakbond Nederland (KVN) (www.kynologenvakbond.nl) Kynologisch Centrum Quiebus (www.quiebus.nl) Kynotrain (www.kynotrain.nl) Martin Gaus Gedragscentrum (www.martingaus.nl) O&O Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvang en -Opvoeding (www.hondenopvoeding.nl) Practical Training Center PTC+ (www.ptcplus.com) Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (www.kennelclub.nl) Tinley Adviesbureau (www.tinley.nl) Van Hall Larenstein (www.vanhall-larenstein.nl) Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (www.dibevo.nl) Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (www.kennelhouders.nl) Wageningen Universiteit en Research Center (WUR) (www.wur.nl) Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND) (www.bcnd.nl )

Werkgroep Kleine Zoogdieren 
 - Eekhoornliefhebbersclub (www.eekhoorns.nl) - Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) (www.knmvd.nl) - Landelijke Vereniging van Kleine Knaagdieren Liefhebbers (N.M.C.) (www.kleineknaagdieren.nl) - Practical Training Center PTC+ (www.ptcplus.com) - Stichting De Fret (www.fret.nl) - Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (www.dibevo.nl) - Werkgroep Exotische Zoogdieren Nederland (WEZN) (www.wezn.nl) - Stichting Vida Nueva: chinchilla zorg- en informatiecentrum (www.vida-nueva.nl) - Stichting Konijnenbelangen (www.konijnenbelangen.nl) - Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND) (www.bcnd.nl )

      

De European Cat Fanciers European Cat Fanciers Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (FNK) (F.N.K.) FelcanStichting FelCan Felikat (www.felikat.org) Genetic Counselling Services (www.gencouns.nl) Huisdier Kennis Instituut (http://www.huisdierkennis.nl) Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) (www.knmvd.nl) Limburg Brabant Cat Club (Limbra) Mundikat (www.mundikat.nl) Nederlandse KattenFokkers Vereniging (NKFV) (www.nkfv.nl) Nederlandse LanghaarKatten Vereniging (NLKV) (www.nlkv.nl) Nederlandse Perzen Verenging (NPV) (www.npv.org) Nederlandse Raskatten Vereniging (NRKV) (www.nrkv.info) Nederlandse Vereniging van Kattenvrienden (NVvK) (www.n-v-v-k.eu) Practical Training Center PTC+ (www.ptcplus.com) SAINT pro Cat (www.saintprocat.nl) Sociëteit van Kattenliefhebbers Neocat (www.neocat.nl) Stichting Feline Welfare Foundation (www.felissana.nl) Voorheen Stichting Felissana. Stichting Kattenbescherming Nederland (www.kattenbescherming.nl) Vereniging Kattenzorg Den Haag (www.kattenzorg-denhaag.nl) Vereniging Kattenzorg Nijmegen (http://home.wxs.nl/~katzorg/ Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (www.dibevo.nl) Stichting OP Cat Fancy(www.overlegplatform.nl) Tinley Adviesbureau (www.tinley.nl) Stichting Kwalitatieve Gedragstherapie voor Katten (St. KGK) (www.kattengedragstherapeuten.nl) Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND) (www.bcnd.nl )


Werkgroep Vissen en Ongewervelden

Werkgroep Reptielen en Amfibieën

-

-

Archaeopteryx (www.archaeopteryx-online.nl) Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) (www.knmvd.nl) Nederlands Belgische Bond voor Zeewateraquariumverenigingen (NBBZ) (www.nbbz.nl) Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) (www.nbat.nl) Nishikigoi Vereniging Nederland (www.nvn-koi.nl) Ornamental Fish International (www.ofish.org) Stichting Vissenbescherming (www.vissenbescherming.nl) Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (www.dibevo.nl)

Archaeopteryx (http://www.archaeopteryx-online.nl/) Dendrobatidae Nederland (www.gifkikker.nl) European Studbook Foundation (ESF) (www.studbooks.org) Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) (www.knmvd.nl) Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) (www.nbat.nl) Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (www.trionyx.nl) Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde Lacerta (NVHT) (www.lacerta.nl) Salamandervereniging (www.salamanders.nl) SERPO Reptielenzoo (www.serpo.nl) Stichting Doelgroep Groene Leguanen (SDGL) (www.sdgl.org)

Werkgroep Vogels

Kenniscentra

-

- HAS Den Bosch (www.hasdenbosch.nl) - Practical Training Center PTC+ (www.ptcplus.com) - STOAS (www.stoas.nl) - Universiteit van Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (www.vet.uu.nl) - Van Hall Larenstein (www.vanhall-larenstein.nl) - Wageningen Universiteit en Research Center (WUR) (www.wur.nl) - Genetic Counselling Services (www.gencouns.nl)

Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders (www.anbvv.nl) Archaeopteryx (www.archaeopteryx-online.nl) Aviornis International Nederland (www.aviornis.nl) Confédération Ornithologique Mondial (COM) (www.conf.org) Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) (www.knmvd.nl) Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV) (www.nbvv.nl) Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) (www.npo.nl) Pakara (www.pakara.nl) Tinley Adviesbureau (www.tinley.nl) Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (www.dibevo.nl)

Organogram Nieuwe Structuur PVH 23 juni 2009 cath  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you