Page 67

Afstudeeropdracht, 07.02.2006

Materiaal van derden is uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is voorzien van een bronvermelding. Personen of organisaties die, ondanks alle door het Voedingscentrum in acht genomen zorgvuldigheid, rechten te kunnen ontlenen aan in de website van het Voedingscentrum gebruikt materiaal, verzoekt het Voedingscentrum dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Op de website van het Voedingscentrum is het Nederlandse recht van toepassing. Dit houdt in dat bij geschillen direct of indirect voortvloeiend uit verstrekte informatie via deze site de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd is. Disclaimer Wie gebruikt maakt van de informatie op de internetsite van het Voedingscentrum gaat akkoord met de voorwaarden en bepalingen van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen. Inhoud De Stichting Voedingscentrum Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Voedingscentrum streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan het Voedingscentrum niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Het Voedingscentrum aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site. Links naar andere sites De website van het Voedingscentrum kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Het Voedingscentrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan. Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal het Voedingscentrum met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. De persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. (14)

I. Kamminga, J.J. Thoren

67

Profile for Stichting PVH

OpwegnaareenKenniscentrumVerslagKammingaenThoren  

OpwegnaareenKenniscentrumVerslagKammingaenThoren  

Advertisement