Page 53

Afstudeeropdracht, 07.02.2006

Bijlage 3. Personeelskosten In deze bijlage staat de berekening voor de personeelskosten weergegeven. Berekening: De AID Groendesk hanteert € 73,50 per uur per fte. In de onderstaande berekening wordt met dit gedrag gerekend. €73,50 per uur per fte is echter een relatief hoog bedrag. Men kan er dus vanuit gaan dat de kosten voor personeel waarschijnlijk lager zullen liggen. Er wordt uitgegaan van een werkweek van 36 uur en 30 vrije dagen op jaarbasis. Een werkdag bevat dan ongeveer 36/ 5=7.2 werkuur Aantal werkdagen op jaarbasis: 52 weken x 5 werkdagen per week – 30 vrije dagen = 230 dagen De personeelskosten wordt dan: 230 dagen x 7.2 uur = 1656 uur op jaarbasis 1656 uur x € 73,50 = € 121.716,- op jaarbasis

I. Kamminga, J.J. Thoren

53

Profile for Stichting PVH

OpwegnaareenKenniscentrumVerslagKammingaenThoren  

OpwegnaareenKenniscentrumVerslagKammingaenThoren  

Advertisement