Page 41

Afstudeeropdracht, 07.02.2006

De voorpagina van de website van de KNJV bevat zes menu’s, zie figuur 4.2:  Eén verticaal keuzemenu aan de linkerkant van de pagina. Het verticale keuzemenu bevat alle onderwerpen waarover de KNJV informatie verstrekt.  In het midden van de pagina worden 5 menu’s afgebeeld. Hier kan worden gekozen voor meer informatie over de jacht in Nederland, de flora en faunawet, nieuws van de KNJV, jachthonden en recepten. Het vaste raamwerk van de website van de KNJV bestaat uit het verticale keuzemenu dat links staat weergegeven en de menubalk die bovenaan de website staat weergegeven. Wanneer in het verticale keuzemenu, of voor één van de vijf menu’s wordt gekozen volgt er een andere indeling. Deze wordt gegeven in figuur 4.3. Hier is een voorbeeld gegeven voor het onderwerp fauna. In het midden verschijnt algemene informatie over het gekozen onderwerp. Aan de rechterkant van de pagina wordt een nieuw keuzemenu weergegeven. Dit keuzemenu geeft onderdelen weer die verdiepende informatie verstrekken over het gekozen onderwerp. (10) Figuur 4.2. Indeling website van de KNJV.

KNJV

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging

Home KNJV Nieuws Algemeen Agenda Jagen Fauna Jachthonden Jachtopleiding Jachtschieten Website Logo

I. Kamminga, J.J. Thoren

Jacht in Nederland

Flora en Faunawet

Nieuws

Intranet voor leden

Jachthonden

Recepten

41

Profile for Stichting PVH

OpwegnaareenKenniscentrumVerslagKammingaenThoren  

OpwegnaareenKenniscentrumVerslagKammingaenThoren