Page 25

Afstudeeropdracht, 07.02.2006

mogelijk te beperken door de informatie op de website zo actueel mogelijk te houden en een rubriek ‘veel gestelde vragen’ op de website te plaatsen. Vraagbeantwoording per e-mail AID Groendesk, GGD Hart voor Brabant, het LNV-Loket, Postbus 51, de KNJV en het Expertisecentrum paard bieden de gelegenheid om vragen per e-mail te stellen. Het aantal vragen die per e-mail worden gesteld groeit de laatste jaren sterk. Mogelijkheden voor informatieoverdracht •

Website. Voordeel Nadeel

Digitale nieuwsbrief. Voordeel

Nadeel

Door middel van een website kan op een gemakkelijke, snelle en moderne manier informatie worden overgedragen. - Het kost veel tijd en geld om de website op te zetten; - Mensen die geen toegang tot internet hebben, kunnen geen gebruik maken van deze dienst.

- Met een digitale nieuwsbrief kan de doelgroep op een snelle manier op de hoogte gehouden worden van actuele informatie; - Het publiek kan op deze manier geattendeerd worden wanneer er nieuwe informatie op de website is geplaatst; - Het verzenden van een digitale nieuwsbrief is gratis; - Er wordt contact onderhouden tussen de doelgroep en het kenniscentrum. - Alleen mensen die zich hebben aangemeld, kunnen de nieuwsbrief ontvangen; - Mensen die geen toegang tot internet hebben, kunnen geen nieuwsbrief ontvangen.

Tijdschrift. Door de redactie van Dier & Vriend is toegezegd dat het PVH mag publiceren in het Tijdschrift Dier & Vriend. Het PVH krijgt hiervoor 16 pagina’s ter beschikking. Als voorwaarde van de redactie moet de oplage van het tijdschrift Dier & Vriend met 10.000 stuks worden verhoogd. Voordeel Nadeel

I. Kamminga, J.J. Thoren

Door middel van het tijdschrift kunnen ook mensen die geen internet hebben informatie ontvangen. In tijdschriften is slechts beperkte informatie aanwezig.

25

Profile for Stichting PVH

OpwegnaareenKenniscentrumVerslagKammingaenThoren  

OpwegnaareenKenniscentrumVerslagKammingaenThoren  

Advertisement