Page 15

Afstudeeropdracht, 07.02.2006

Postbus 51 Sterke punten • De website is gebruiksvriendelijk.

• •

Zwakke punten Er zijn drie verschillende databanken aanwezig waarin de informatie is verwerkt: één voor het beantwoorden van de telefoon, één voor het beantwoorden van email en één voor de website. Hierdoor moeten bij veranderingen altijd alle drie de databanken worden nagekeken; Er moet veel geïnvesteerd worden in trainingen en opleidingen; Het werk van de werknemers in het contactcentrum is erg verschillend van de werkzaamheden van de redactie, hierdoor is er tussen de afdelingen onderling weinig begrip; In het verleden waren niet alle documenten, brochures en publicaties beschikbaar via de website. Tips van andere kenniscentra

Vermelden welke dieren in Nederland als huisdier of gezelschapsdier gehouden mogen worden. Schriftelijk vastleggen van alle besluiten over het kenniscentrum (project). Verspreid een operationeel verslag voor goede samenwerking tussen afdelingen. Zorg voor een intern draagvlak, geef de werknemers de gelegenheid hun mening te geven en vragen te stellen. Zorg voor contact tussen verschillende afdelingen. Maak een ideeënbus. Houdt rekening met het feit dat er veel tijd gaat zitten in het controleren van informatie. Neem deskundigen van de dierensector in dienst. Investeer in saamhorigheid tussen organisaties. Een goede communicatie tussen organisaties is belangrijk. Richt je op een brede doelgroep. Zorg ervoor dat het kenniscentrum laagdrempelig en begrijpelijk is voor iedereen.

I. Kamminga, J.J. Thoren

x x

x x x x x x x x

x

x x

x

15

Voedingscentrum

Postbus 51

LNV-Loket

KNJV

GGD HvB

Expert. paard

AID Groendesk

In de onderstaande tabel staan de tips beschreven die de andere kenniscentra aan het toekomstige kenniscentrum van het PVH geven. In de linkerkolom zijn de tips beschreven. Rechts wordt aangegeven door welke kenniscentra de tips zijn genoemd.

Profile for Stichting PVH

OpwegnaareenKenniscentrumVerslagKammingaenThoren  

OpwegnaareenKenniscentrumVerslagKammingaenThoren  

Advertisement