Page 1

Gratis onderzoek naar oorzaak van te jong overlijden bij kleine zoogdieren Kleine zoogdieren worden niet alleen in toenemende mate als gezelschapsdier gehouden maar ook steeds vaker voor diergeneeskundige zorg aangeboden. Een zeer groot deel van deze dieren sterft echter op relatief jonge leeftijd zonder dat bekend is waardoor dit komt want ze worden slechts zelden voor postmortaal onderzoek aangeboden. In opdracht van het Ministerie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) wordt daarom een onderzoek gestart naar onderliggende systematische oorzaken voor het voortijdig overlijden van deze dieren. Dit drie jaar durende project start met ingang van 1 oktober 2009 en wordt uitgevoerd door Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. In het kader van dit onderzoek kan zonder kosten voor de eigenaar een volledige sectie worden uitgevoerd op konijnen, cavia’s, fretten of ratten die te jong zijn overleden (konijn, cavia, fret: de leeftijd van het dier is minimaal 6 maanden en maximaal 3 jaar; een rat leeftijd tussen 4 en 12 maanden). Door dit onderzoek komen gegevens beschikbaar over ziekte- en doodsoorzaken van jong gestorven kleine zoogdieren, wat zicht biedt op mogelijke achterliggende (welzijns)vragen bij deze diergroep. Te zijner tijd zal een samenvatting van de onderzoeksresultaten verschijnen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Wijs uw dierenarts op deze mogelijkheid, indien die daar zelf niet op de hoogte van is.

Gratis onderzoek naar oorzaak van te jong overlijden bij kleine zoogdieren  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you