Page 1

Word donateur!

www.huisdieren.nu

Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit

Het PVH voor mens en dier! Het Platform Verantwoord

STICHTING PVH ANTWOORDNUMMER 1051 3770 VB Barneveld

Huisdierenbezit (PVH) verenigt ervaren dierhouders, wetenschappers en beleidsmakers. Onze werkgroepen ontwikkelen en leveren kennis over het verantwoord houden van huisdieren. Met deze kennis behartigt het PVH de belangen van huisdieren en hun houders, want: • het op de juiste manier houden van huisdieren leidt tot een optimaal welzijn • als eigenaren weten wat hun dieren nodig hebben, levert dat meer en langer plezier op en verbetert de relatie met hun dieren • samenwerking betekent meer kennis en een beter gehoorde stem naar de politiek

g? Wat hebben huisdieren nodi Kijk op www.huisdieren.nu

Geef huisdieren wat ze nodig hebben! Help het PVH met onderzoek en voorlichting voor huisdierhouders en beleidsmakers

word Donateur!

STICHTING TER BEVORDERING VAN EEN VERANTWOORDE RELATIE TUSSEN

Bel of schrijf naar het PVH: Postbus 64 3770 AB Barneveld : 0342 - 406 501 Telefoon: 0342 - 406 550 Fax w.huisdieren.nu Email: info@huisdieren.nu ww

MENS & DIER


Word donateur!

www.huisdieren.nu

Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit

Help het welzijn van gehouden dieren te verbeteren en de gezelschapsdierensector een stem te geven! Ik steun het werk van Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit met: €12,50 €25,- €50,- €.......... èènmalig per maand per jaar

•Dibevo, Amersfoort •Faculteit der Diergeneeskunde, Utrecht •Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Houten •Ministerie van LNV, Den Haag •Practical Training Centre PTC+, Barneveld •Van Hall Larenstein, Leeuwarden

Speciale aanbieding vanaf een donateurschap van €12,50 per jaar krijgt u één van de onderstaande boekjes over de aanschaf en verzorging van: Katten Honden Knaagdieren Aquarium Terrarium Vogels vanaf €25,00 per jaar krijgt u een boekje PLUS een jaarlang het tijdschrift Dier & Vriend (4x per jaar).

Het PVH heeft de volgende waarnemers en adviseurs:

.................................................................. Naam Adres .................................................................. Postcode en woonplaats .........................................

Door samenwerking van de organisaties binnen het PVH kan er een krachtige stem richting de politiek worden afgegeven. Het PVH adviseert de overheid direct en via het lidmaatschap van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en het Forum Welzijn Gezelschapsdieren over beleid en regelgeving. Dit zijn adviesorganen voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het PVH zet zich o.a. in voor een verplichte identificatie en registratie (I&R) en certificering van de handel in huisdieren (invoeren van verplichte vakbekwaamheidseisen).

Hierbij machtig ik Stichting PVH dit bedrag eenmalig/maandelijks/jaarlijks af te schrijven van mijn rekening.

Belangenbehartiging

Kijk voor meer informatie over onze Stichting en het verantwoord houden van huisdieren op: www.huisdieren.nu

•Agrarische Hogeschool, Den Bosch •Agrarische Hogeschool, Dronten •Faculteit der Diergeneeskunde, Utrecht •Practical Training Centre PTC+ Barneveld •RIVM, Bilthoven •STOAS Hogeschool, Dronten en Den Bosch •Van Hall Larenstein, Leeuwarden •Wageningen Universiteit en Research Centre

Handtekening

te verzamelen, te delen en uit te dragen naar alle (toekomstige) dierhouders. Hiervoor is de website www.huisdieren.nu ontwikkeld. Ook levert het PVH kennis aan derden (onder andere het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren, LICG).

........................................................

Het PVH werkt samen met de instellingen:

Voorlichting Het PVH brengt organisaties samen om kennis

U kunt deze machtiging altijd stopzetten

leden van veel liefhebbersorganisaties in Nederland, wordt samengebracht met kennis uit de wetenschap (onderzoek- en onderwijsinstellingen). Het PVH vertegenwoordigt meer dan 300.000 georganiseerde gezelschapsdierenhouders (meer dan 90% van het totaal).

...........................................................

•Conféderation Ornithologique Mondial Nederland (vogels) •De (ras)kattenverenigingen •De verenigingen van kleine zoogdieren •Nederlandse Postduivenhouders Organisatie •Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (rashonden) •Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties

Samenwerking Praktische kennis, die aanwezig is bij de

Bankrekening

Overkoepelende organisaties vertegenwoordigd binnen het PVH:

........................................................

Wat doet het PVH? De kerntaken van het PVH zijn: stimuleren van samenwerking, voorlichting, belangenbehartiging en het ontwikkelen van kennis.

Datum

•Werkgroep Honden •Werkgroep Katten •Werkgroep Kleine Zoogdieren •Werkgroep Reptielen en Amfibieën •Werkgroep Vissen en Ongewervelden •Werkgroep Vogels •Projectgroep Voeding

 Ik wil graag de elektronische nieuwsbrief ontvangen,

Binnen het PVH zijn actief:

bespreken deskundigen de ontwikkelingen op het gebied van het welzijn en de gezondheid van gehouden dieren. Naar aanleiding daarvan wordt er nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkeld of onderzoek verricht.

Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit

..........................................................

Ontwikkeling van kennis In de verschillende werkgroepen

Word donateur! Emailadres

Het welzijn van dieren verbeteren De Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) is een samenwerkingsverband van liefhebbersorganisaties op het gebied van gezelschapsdieren. Onvoldoende kennis bij houders leidt vaak tot verminderd welzijn. Het PVH heeft als missie het verbeteren van het welzijn van huisdieren en het optimaliseren van de relatie tussen mens en dier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.huisdieren.nu

FolderPVHMens&Dier  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you