Page 3

Schadelijkheid van zaagsel bij konijnen en ratten

3 maart 2010

Inhoudsopgave Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 Samenvatting........................................................................................................................................... 5 Abstract ................................................................................................................................................... 5 Inleiding ................................................................................................................................................... 7 Aanleiding ............................................................................................................................................ 7 Doelstelling .......................................................................................................................................... 7 Doelgroep ............................................................................................................................................ 7 Probleem- en vraagstelling.................................................................................................................. 7 1.

Houtsoorten waaruit bodembedekkers gemaakt worden .............................................................. 9 1.1 Zaagsel ........................................................................................................................................... 9 1.2 Hardhout en zachthout ................................................................................................................. 9 1.3 Achtergrond van de houtsoorten gebruikt als bodembedekkers ............................................... 10 1.4 Bodembedekkers op basis van hout........................................................................................... 11

2.

Schadelijke stoffen in hout ............................................................................................................ 12 2.1 Abietinezuur ................................................................................................................................ 12 2.2 Plicatinezuur ................................................................................................................................ 12 2.3 Overige stoffen ............................................................................................................................ 13

3.

Invloeden van houtstof op het lichaam........................................................................................ 14 3.1 Luchtwegen ................................................................................................................................. 14 3.2 Lever ............................................................................................................................................ 14 3.3 Huid ............................................................................................................................................. 15 3.4 Darmen ........................................................................................................................................ 15 3.5 Doodgeboren jongen................................................................................................................... 15 3.6 Kanker.......................................................................................................................................... 15

4.

Factoren die invloed hebben op de schadelijkheid van zaagsel ................................................... 17 4.1 Concentratie aanwezige stoffen.................................................................................................. 17 4.2 De hoeveelheid bodembedekking en bovenlaag ........................................................................ 17 4.3 Vorm en structuur van de bodembedekking .............................................................................. 18 4.4 Omgevingsfactoren van het hok ................................................................................................. 18 4.5 Verschonen ................................................................................................................................. 19 4.6 Opslag .......................................................................................................................................... 19

5.

Buitenland ..................................................................................................................................... 20 Pagina 3

Profile for Stichting PVH

Evelien Testerink - Schadelijkheid van zaagsel, maart 2010  

Evelien Testerink - Schadelijkheid van zaagsel, maart 2010  

Advertisement