Page 1


EEN INITIATIEF VAN PETPLAN ‌

Strategisch partner

Risicodrager / volmachtgever

Licentie verstrekker


PROBLEEMSTELLING… • Noodzakelijke diergeneeskunde wordt steeds duurder – Veterinaire zorg minder bereikbaar voor huisdiereigenaren met laag inkomen – Eigenaren sneller in financiële problemen

• Gevolgen – Meer dieren niet behandeld/geëuthanaseerd – Er wordt vaker afstand gedaan van het dier – Meer dieren in asiel – Emotioneel / sociaal isolement eigenaar


ONDERZOEK TOONT AAN: Mensen met huisdieren: - Herstellen sneller na een medische ingreep; - Genieten een beter welzijn; - Hebben een hogere levensverwachting. Bron: o.a. Endenburg c.s.

Petplan wil: - Diergeneeskundige zorg toegankelijk houden/maken voor kwetsbare groepen met een huisdier.


INVENTARISATIE DOELGROEPEN Meerdere categorieën

Toetsingcriteria

• • • • •

Bijstandsmoeders Minima Bijstandsuitkering Eigenaren in financiële nood Overige groepen

• • • •

Bijstandnorm Minimumloon AOW Dieren uit asiel


OPZET GARANTIEFONDS ICM 3E PARTIJ Gemeente

Dieren bescherming

Eigenaar

Huisdierziekenfonds

Particulier Fonds

Legaat

Overig


Pilot voorjaar 2010 Doelgroep: Gemeenten die eigenaren met een minimaal inkomen en huisdier(en) willen ondersteunen. Criteria (afhankelijk van gemeente): • Bijstandsnorm • Gezinnen geheel afhankelijk van AOW • Aanbeveling en bijdrage gemeente • Etc.


BIJDRAGE DEELNEMERS HUISDIERZIEKENFONDS

Eigenaar 25% Petplan 25% Gemeente 50%


VERANTWOORDELIJKHEDEN PARTIJEN • Toetst criteria met Stichting

• Opmaak aanvraag ziekenfonds

• Premiebetaling 50%

• Toetsing bijstandsnorm/AOW • Toetsing asieldier (j/n)

(plus eigenaarsdeel)

• Communicatie Fonds/

• Int tot 25% van eigenaar

Gemeente

Stichting Mens & Dier

Eigenaar

Petplan

eigenaar / Petplan

• Verzorging asieldier

• Premiebetaling 25%

• Premiebetaling 25%

• Verrekening premie met

• Verrekening met gemeente

Fonds • Afgifte ziekenfondspolis • Uitvoer schadeafhandeling


VOORDELEN PARTIJEN • Bijdrage welzijn / zorgplicht minima

• Inhoud geven doelstelling

• Vermindering asieldieren

• Bevorderen relatie mens/dier

• Minder kosten opvang

• Discrete afhandeling

• Verzorging asieldier met

Gemeente

Stichting

Eigenaar

Petplan • Uitvoer ziekenfondspolis

behoud eigen verantwoordelijkheid

• Optimale diergeneeskunde

• Geen emotioneel / sociaal isolement

toegankelijk voor minima

• Bevorderen relatie mens/dier • Discrete afhandeling

• Exposure huisdierenverzek.


VOORBEELDEN JAARPREMIES: Huisdier < 1 jaar

Ziekenfonds Basis Gemeente

Eigenaar

Petplan

€ 71,65

€ 35,82

€ 35,82

€ 93,72

€ 46,86

€ 46,86

€ 133,80

€ 66,90

€ 66,90

€ 155,-

€ 77,50

€ 77,50

Jaarpremies op basis van Basis Pakket Petplan en inclusief 21% assurantiebelasting


VERANTWOORD HUISDIERBEZIT DOEN WE SAMEN!

2013 04 06 ppp huisdierziekenfonds petplan peter van rooijen