Page 1

‘De leeftijd van papegaaien’ Het is bekend dat papegaaien tot de langstlevende vogels behoren en vaak lezen we dat amazones, kaketoes en ara’s meer dan 50 jaar oud kunnen worden. Een recent onderzoek (Young et al, 2011) heeft de geschiedenis van meer dan 80.000 papegaaien van 260 soorten die in dieren tuinen worden gehouden onderzocht om nauwkeurige en betrouwbare gegevens te verzamelen over de ouderdom van papegaaien die in gevangenschap worden gehouden. Hoe lang papegaaien leven, hangt vooral af van de soort en over het algemeen leven de grote papegaaien langer dan de kleinere soorten. Het oudste dier wat werd aangetroffen, was een Molukkenkaketoe (Cacatua moluccensis) van 92 jaar. Behalve dit uitzonderlijke geval, kwam er slechts bij 12 andere soorten (wat minder dan 5% is van de 260 onderzochte soorten) leeftijden van boven de 50 jaar voor en ging het hierbij vooral om grote kaketoes en ara’s, maar ook de Kea (Nestor notabilis), de koningsparkiet (Guaruba guarouba) en de geelnekamazone (Amazona auropalliata). Deze informatie is erg interessant, omdat over het algemeen wordt aangenomen dat soorten zoals de blauw-gele ara (Ara ararauna), de geelvleugelara (Ara macao) en de blauwvoorhoofdamazone (Amazona aestiva) wel 60 jaar oud kunnen worden. Het onderzoek toont echter aan dat voor de eerste twee soorten een leeftijd van 50 jaar uitzonderlijk is en de laatste twee genoemde soorten een levensverwachting van 37 jaar hebben. Hoewel de kaketoes langer leven, bleek uit het onderzoek dat het merendeel (65%) van de grote kaketoes meestal niet ouder wordt dan 50 jaar. De maximale levensverwachting van een grasparkiet (Melopsittacus undulates) is 18 jaar en de levensverwachting van sommige agaporniden (zoals bijvoorbeeld de Agapornis fischeri en Agapornis roseicollis) en de valkparkiet (Nymphicus hollandicus) varieert van 32 tot 35 jaar, wat gelijk is aan de maximale levensverwachting van de witkuif kaketoe (Cacatuaalba), de Filippijnsekaketoe (Cacatuahaematuropygia), de Spixara (Cyanopsitta spixii ), de blauwkeelara (Araglaucogularis) en de Buffons ara (Ara ambigua) en meer is dan de maximale levensverwachting van veel amazone soorten. Naast de maximale levensverwachting is het ook belangrijk om de gemiddelde levensverwachting te vermelden. De meeste papegaaiensoorten in dierentuinen hebben een gemiddelde levensverwachting van niet meer dan 10 jaar, wat in de loop der jaren verbeterd is door betere verzorging, dieet en medische zorg. Het onderzoek toont ook aan dat mannen langere leven dan poppen; de reden hiervoor is niet bekend maar sommige problemen komen minder voor bij mannen (zoals voortplantingsproblemen, agressie door de partner). De ara’s hebben een gemiddelde levensverwachting van 14 jaar en de gemiddelde levensverwachting van een kaketoe in gevangenschap is 10 jaar wat niet veel afwijkt van de gemiddelde leeftijd van grote parkieten of amazones. Tegenwoordig neemt de gemiddelde leeftijd van ara’s, grote parkieten en amazones toe, maar is deze toename minder waarneembaar bij kaketoes. Hierbij dient opgemerkt te worden dat sommige soorten die moeilijk te houden zijn in gevangenschap niet in dit onderzoek zijn meegenomen. De verzorging, dieet en hoeveelheid lichaamsbeweging kan de levensverwachting van een individuele vogel enorm beïnvloeden. Bron: Young AM et al: Survival on the ark: life-history trends in cap

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

2012-08-28 De leeftijd van papegaaien  
2012-08-28 De leeftijd van papegaaien  
Advertisement