Page 1

",'~ ?~. ••

.' "

",<:' . :-:~:1?"1~~f:~'~~~~}: ~~~~:

r~:~~\"~:<

_____~~ __~~~~~~~ 4_~~~~_s:r~_S_~~~: _______________________________________________________'!Y._~ t~-~ _~ ~

b_~_p_____ _31 Huispapegaaiiseen flltloze dikkerd

Hoewel dlereneigenaren honden.. ,en kattenbrokjes de normaalSte zaak van de wereld vinden, is de papegaaienbrok nog steeds niet ingeburgerd. Met aile gevolgen van dien. EMMA BOELHOUWER

et gebeurt nog bil de vleet: papegaaien of andere kromsnavels die een schimmelinfectie hebben opgelopen of moddervet bij de dierenarts binnenkomen. Natasja Slooten, dierenarts in opleiding in Utrecht en dierenartsassistent in Amsterdam: "Als we vragen aan de eigenaar wat de. papegaai eet, horen we in dat 500rt gevall en steevast: zaadmengsel. Ze zijn verbaasd .wanneer we vertellen dat het zaadmengsel niet genoeg voedingsstoffen, zoals calcium en vitamines, bevat en dat je de papegaai goed en gevarieerd voer moet geven. Bovendien eten papegaaien selectief, ze pikken er vaak aIleen de bomvette zonnebloempitten tussenuit." Het gekke is, zegt ook' Frank Verstappen, dierenarts van Artis en vogelspecialist, dat de mens zelf erg gevarieerd eet, maar als het om hun pa, pagaai gaat, dan denken ze daar helemaal niet over na. "Soms krijgt een papegaai enkel zonnebloempitten en pinda's. Dat is hetzelfde als dat wij elke dag met zouden eten. Je vaIt misschien niet meteen dood neer, maar over tien jaar ben je een wrak." In de jaren vijftig en zestig kreeg elke papegaairtog zbllrt'epitten en pinda's, vertelt Verstappen. Met alle problemen van. dien: schimmelinfecties van de luchtwegen, ruiproblemen, legnood, en vetzucht. Eenvogel die normaal vijftig tot zeventig kon worden, werd maximaal twfntigjaar oud. "Sindsdfen Is er veel onderzoek gedaan en is de kennis ontzettend verbeterd. Toch blijft de misvatting onder baasjes bestaan dat zaadmengsel het beste papegaaienvoer is." De veiligste oplossing is overstap- .

H

De misvatting blijft: bestaan dat het zaadmengsel het beste papegaalenvoer Is.

FOTO ROBlfj UTRECHT .

pen op zogenaamde pellets, een papegaaienbrokje dat In een keer alle voedingsstoffen bevat die een pape- · gaai nodig heeft. Een soort stevige bruine boterham met kaas waar nog weI wat fruit en groente aan toegevoegd mag worden, aldus Verstap~ pen. "En eventu~l .als toetje een klein handje zaadjes. " Bil een oudere papegaai is het over~ stappen op pellets een lastige'k1uS. De vogel is het nietgewend en geduld is vereist; Verstappen: "Maardaar zijn genoeg trucjesvoor. Op internet kun je ze allemaal vinden."· . Wil de papegaaiecht niet overstappen op pellets, dan is'er volgens Slboten nog een optie: met de pot meeeten in combinatie met een goed gevarieerd zaadmengsel, eivQer en een

.

'

1

• Joost de Joogh, voomttervan h bevo, vitaminesupplement. "Maar dan.wei '. geven bij aankoo'pVan het dIer." . Daarom beslootze voor haar scrip- .' de brancheorganisatie voor ohdemeheel gevarieerd metde potmee-eten. Niet elke. dag .sperziebonefi{ orildat .• tie een.onderzoek te doertonder Am· mersin degehele gezelschap$dierenhij dat leKker blijkt·te vinden. ·Sper· , sterdamse .dierenspeciaalzakefi ..Wat sector.erkent dat bet somsvtel eens ' bleek: de helft van de twintig dieren- . schott aan de Wkbekwaambeid in " speciaalzaken die ze binnenstapte, een dierenspeciaaIzaak. ,. ., adviseerde haar.gemengde zaadvoe"Wij pleitener al jaren voor Illat vak, ding . zonder te, waarschtiWen ivoot ···· kenfiis verplicht wordt gest.e1a Via de altlJd nog . voedingsstoftekorten. De andere wet. Nu hebben we wei een d~rtifice­ ... ,.:helft.adviseerde pellets, maar had het ringssysteem, .Dietbaar, maat 'dat is -;: . . oiet op'Voonaad en maakte ook geen vrijwilllg. Orize lobby heeft in kOlO tot aanstalten een. bestelIing op te ne- een motie daa.rover geleid en ~et ziet ziebonen bestaan ~dienvoor het men. ;,.. '. er nu naar uiLdaldit jaar die eisen . grootste gedeelteuit water. , j Slooten:"H~'is zeer belangrilk dat .zullen gaan komen. Het tnoet straks . .Wat Natasja Slooten verbaast, is dat bil aankoop van jonge papegaaien .... zo zijndat als je bij de diere$ petiapapegaai-eigenaren zo wernig kennis goede infottnatie wordt ' verstrekt. list binnerikomt jeer zeket van kunt hebben .ovei-devoedingl "Alsze bij .' Hoejotigerzehetleren. hoemakkelij· · zijn. dat je door iemand geholpen ons in de praktijk komen~ is het ei- ker. Hetis normaalom aan honden en wordt die verstand van zakea heeft. genlijkal te laat. Het zou zoveelsche- katten brokjeste geven. Dat moet het Onkunde en onwelzijnvan een dier len als er een goede uitleg wordt ge- . ook voorpapegaaien worden." gaan vaak hand in hand."

'Als hlll~nbrokjeswilf kan de vogel·

met de pot me.-eten' ...,

1

Huispapegaai is een futloze dikkerd  

Huispapegaai is een futloze dikkerd

Huispapegaai is een futloze dikkerd  

Huispapegaai is een futloze dikkerd

Advertisement