Page 1

PERSBERICHT

Barneveld, 20 juli 2012

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) is een platform waarin tal van organisaties van huis- en gezelschapsdierenhouders actief zijn. Het PVH heeft staatssecretaris Bleker opnieuw dringend verzocht af te zien van invoering van de zogenaamde Positieflijsten en het gesprek hierover aan te gaan met de sector. Positieflijsten zijn lijsten van diersoorten die nog wèl mogen worden gehouden. Ze leveren echter geen enkele bijdrage aan het welzijn van de dieren die daarop staan. Bovendien is er ernstige kritiek op de systematiek, die door onderzoekers van de WUR (Wageningen University & Research centre) werd ontwikkeld voor het al dan niet plaatsen van soorten op deze lijst en op de wijze waarop het ministerie van EL&I probeert de Positieflijsten in te voeren. Er wordt in dit proces op geen enkele wijze gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de duizenden soortspecialisten in de sector. De vele tienduizenden dierhouders worden nu alleen maar het slachtoffer van politieke spelletjes van de anti-gezelschapsdierenlobby. Daarbij wordt bovendien volledig voorbij gegaan aan de welzijnsbelangen van de dieren. De laatste brief van het PVH aan staatssecretaris Bleker hebben we voor u bijgesloten. Belangrijk daarbij zijn de bedenkingen die het PVH inbracht bij het WUR-rapport 345, de beschrijving van de systematiek en een herhaald verzoek van het ministerie van EL&I om deelname aan een enquête. Op de PVH-website www.huisdieren.nu kunt u op de webpagina’s over “Wet- en regelgeving” en de documentenlijst kennis nemen van alle zaken rond de Positieflijst en commentaren van het PVH daarop.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

of

Ton Ebben, voorzitter PVH ir. Ed.J.Gubbels, secretaris PVH

06-20977125 06-29494153

2012-07-20 Persbericht positieflijsten PVH  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you