Page 1

Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Barneveld, 22 april 2012.

Aan de behandelend ambtenaar concept-besluit ‘houders van dieren’.

Geachte heer / mevrouw, Naar aanleiding van het gestelde in artikel 1.20, lid 1, punt b. in het concept-besluit houders van dieren betreffende het scheiden van katten, willen wij namens de aangesloten kattenorganisaties nogmaals uw aandacht vragen voor de daar vermelde minimale scheidingsleeftijd. Wij brachten dit thema eerder ter sprake in het kader van het verschijnen van het betreffende WUR-rapport, een jaar geleden (2011-04-30 reactie nav WUR-rapport 428 Katten, zie bijlage). De European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD). De ABCD adviseert kittens te enten vanaf 8 à 9 weken (met daarna een vervolgtraject van entingen). Dit omdat het immuunsysteem in de periode daarvoor nog onvoldoende in staat is om zelf genoeg antistoffen aan te maken. Bij het scheiden, en daarmee ook vaccineren, op jongere leeftijd worden de dieren met onvoldoende immuniteit overgebracht naar een nieuwe microbiële omgeving en zijn dus vatbaarder voor allerlei infecties. Ze zijn dan extra kwetsbaar omdat ze dan tevens de ‘ent-reactie’ doormaken. Dierenartsen, gespecialiseerd in kleine huisdieren, geven aan dat de dieren die in deze fase een ziekteproces doormaken, slechts te helpen zijn met een antibioticumkuur van tenminste veertien dagen. Wij zouden er opnieuw voor willen pleiten de minimale scheidingsleeftijd voor katten op tenminste negen weken te zetten. We hebben hiervoor twee, in onze optiek, belangrijke argumenten: -

het eerste is het welzijn van de jonge dieren, die met hun start in een nieuwe omgeving toch al een stresperiode doormaken, het tweede is van meer algemeen belang, er is alles aan gelegen om het houden van dieren zo in te richten dat elk gebruik van antibiotica, waar mogelijk, wordt vermeden.

Namens het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, ir Ed.J.Gubbels, secretaris, www.huisdieren.nu

Info@huisdieren.nu

www.huisdieren.nu

Rabo reknr. 385565100

KvK nr. 41040566

2012-04-22 Aanvulling scheiden van katten  
2012-04-22 Aanvulling scheiden van katten  
Advertisement