Page 1

december 2012 23e jaargang #5

‘Het werken voor Ontmoeting doet mij heel goed.’

Thuishavens Pastoraat: sfeervol of oorlog? Ontmoeting en Nehemia Zorg fuseren In actie voor Ontmoeting


van de redactie

Zorg op maat Hulp bieden aan kwetsbare medemensen: dak- en thuislozen. Dat is waar ons werk om draait en waar we ons als medewerkers en vrijwilligers voor de volle 100% voor (willen) inzetten. Steeds zijn we dan ook bezig om te kijken of en hoe we nog beter kunnen inspelen op hun behoeften. Zowel in de manier waarop we hulpverlenen als in de uitbreiding van onze hulpverlening. Zo is Ontmoeting onlangs gefuseerd met Stichting Nehemia Zorg. Een belangrijke reden voor deze fusie is dat we nu ook zelf psychische hulp aan dak- en thuislozen kunnen bieden. Een waardevolle toevoeging, aangezien veel dak- en thuislozen kampen met psychische problemen. Wat ons samenbindt met Nehemia Zorg? Eric Wegman, locatie­ manager, typeert het als volgt: ‘De basis van ons werk is: bewogenheid met mensen. Zoals Jezus Christus met ontferming bewogen was over de schare.’ Een andere manier waarop wij dichterbij cliënten willen staan en hen verder willen helpen is met behulp van thuishavens. Deze dienst zijn we begin dit jaar gestart in Rotterdam en dat werpt zijn eerste vruchten af. In en rond deze thuishavens wonen cliënten die extra zorg nodig hebben: zorg op maat. De thuishavens bieden deze zorg en hebben tot doel, zoals collega Rudy Reijersen van Buuren op blz. 4 en 5 aangeeft, ‘om cliënten weer volwaardig burger te laten zijn en hen van betekenis te laten zijn voor de wijk en de buurtbewoners te verbinden aan de cliënten.’ Een mooi voorbeeld van een win-winsituatie, vindt u niet?

Ton Vink manager centrale diensten P.S. Wilt u in het bijzonder in deze decembermaand aan onze cliënten denken? Uw gebed voor hen is onmisbaar. Ook zouden ze een kaart zeer op prijs stellen! De adressen kunt u vinden onder contact, op onze website, www.ontmoeting.org/contact. Let er wel op dat u alleen uw naam vermeldt op de kaart en geen adresgegevens..

Colofon Missie Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Grondslag De grondslag van Ontmoeting is Gods Woord. We aanvaarden de belijdenisgeschriften als waarheidsgetrouw. Zij dienen als uitgangspunt voor het verstaan van de Schrift, maar we stellen deze niet naast of boven Gods Woord.

2

strtpost 2012

Directie Ed van Hell Redactie Mariëtte van der Kooij, Ton Vink (hoofdredactie) Elsa van Engelen Aan dit nummer hebben meegewerkt Marjan en Henrieke van den Brink, Ed van Hell, Auke Schouwstra en Dianne Timmermans

Vormgeving V1 Communicatie Druk Drukkerij Verloop Centraal adres Randhoeve 223, Houten Postbus 263, 3990 GB Houten Tel. 030 635 40 90 ING 2600356 Rabobank 38.76.69.140 www.ontmoeting.org info@ontmoeting.org

Vestigingen Dienstencentrum Rotterdam Woon-werkcentrum Epe Dienstencentrum Harderwijk Time-outvoorziening Hummelo Sociaal pension Hoek van Holland Adreswijziging Zijn uw (adres)gegevens gewijzigd? Dit kunt u doorgeven via www.ontmoeting.org onder ‘contact’. Wilt u bij het doorgeven van uw nieuwe adres ook uw oude adres vermelden? Dat maakt het eenvoudiger voor onze administratie.


Nieuwsflitsen Activiteitenagenda Een zangavond bezoeken of naar een verkoping voor Ontmoeting? Het kan allemaal. In de maand december kunt u in ieder geval op 17 december naar een zangavond in Hendrik Ido Ambacht. Voor een meer informatie en een actueel overzicht van al onze activiteiten, zie onze website: www.ontmoeting.org/activiteitenagenda.

Kaarten kopen voor het goede doel De familie van Dam uit ’s Gravenzande maakt prachtige fotokaarten en de opbrengst van de verkoop hiervan is voor Ontmoeting. Ze hebben voor dit jaar ook weer vier nieuwe kerstkaarten gemaakt. Deze (kerst) kaarten kosten € 0,75, exclusief verzendkosten. Meer informatie en bestellen? Zie www.vandamkaarten.webklik.nl.

Ria

Ik mag er zijn De regen striemt tegen de ramen, buiten is het guur, op het kille af. De avond valt vroeg in en iedereen haast zich om de laatste kerstinkopen te doen. Al schrijvend denk ik terug aan het achterliggende, veelbewogen jaar. Wat is er veel gebeurd! Ik kijk m’n huisje eens rond. Inmiddels mijn thuis, een rustpunt, een eigen nestje, een plek waar ik mijzelf kan zijn. Vanmiddag een fijne middag gehad op de inloop van Ontmoeting. Sinds een maand ben ik daar kookvrijwilliger. ‘k Heb de stap toch genomen en verzorg daar, samen met twee anderen, de maaltijd. Een goede invulling van de week. Sinds lange tijd voel ik mij weer gewaardeerd. Daarnaast breidt mijn netwerk zich ook meer en meer uit. Steeds vaker durf ik op mensen af te stappen en een praatje te maken. Wie weet kan ik over een poosje wel weer volledig meedraaien in de maatschappij… nu nog een droom, straks misschien werkelijkheid. En dan Gerda… een vrouw uit duizenden. Via mijn begeleider van Ontmoeting ben ik aan haar ‘gekoppeld’. Zij helpt mij met het opbouwen van mijn sociale contacten; mijn netwerk. Iedere week komt ze op bezoek. Eerst drinken we samen een kopje koffie of thee en daarna gaan we iets gezelligs doen bijvoorbeeld even winkelen. We praten met elkaar over mijn leven, dingen die ik meemaak. Ook ga ik af en toe mee naar de kerk. Het voelt goed. Ik mag er zijn. Dat heb ik echt moeten leren. Dat ik er mag zijn!

Actieve mensen gezocht Vind je het leuk om (met anderen) activiteiten te organiseren voor Ontmoeting? Dan zoeken we jou voor ons comitéwerk. Interesse? Kijk dan voor meer informatie op onze website: www.ontmoeting.org

strtpost 2012 3


thuishavens

‘We willen cliënt volwaardig burg Door Mariëtte van der Kooij

Het lijkt een gewone wijk. Rustig, redelijk opgeruimd, hier en daar wat verpauperd. Maar verder heb je, zo midden op de dag, niet het idee dat het hier ‘s avonds verandert in een drugsbuurt. Een buurt waar volop gedeald wordt en mensen niet meer alleen over straat durven. Op deze plek aan de Watergeusstraat, in een gerenoveerd pand, bevindt zich één van de thuishavens van Ontmoeting.

4

strtpost 2012

Team thuishavens


en weer ger laten zijn’ ‘Acht mensen wonen er in deze thuishaven’, vertelt Rudy Reijersen van Buuren, teamleider thuishavens. ‘Wij als medewerkers van Ontmoeting, hebben op de begane grond ons kantoor. De bewoners zitten op de eerste of tweede verdieping of wonen hiernaast. Aangezien dit een buurt is waar regelmatig criminaliteit plaatsvindt, moeten we wel de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Elke dag geldt dat er een minimale bezetting moet zijn. Dit betekent ’s ochtends met twee mensen opstarten en ’s middags ook weer met twee mensen afsluiten. Bij een te lage personele bezetting wijken we uit naar de andere thuishaven in Kralingen. Ook hangen er camera’s in het pand, die de hele dag door alles filmen. Het is even wennen dat je de hele dag in beeld bent, maar we merken het nu niet meer dat ze er hangen. De beelden worden alleen intern gebruikt voor het geval er zich calamiteiten voordoen. Verder is er een sluis in het pand geplaatst en is er een intercom met camera aanwezig zodat je kunt zien wie er voor de deur staat.’ Zorg op maat In en rond de thuishaven wonen cliënten die extra zorg nodig hebben; zorg op maat. Ontmoeting kan dit bieden, omdat de drempel laag is naar de thuishaven en de medewerkers dichtbij zitten. Cliënten hebben hun eigen woning, maar krijgen hulp, bijvoorbeeld met hun financiën. Verder is er veel contact. Dit verloopt op een heel natuurlijke manier. Reijersen van Buuren: ‘Onlangs nog belde een collega een cliënt met de vraag hoe het ging. ‘Niet zo’, antwoordde deze. Hij vroeg toen: ‘Zal ik even een kopje koffie komen doen?’ Dat was prima. Ruim een uur later kwam hij terug met een lege thermoskan en twee mokken…het ging al wat beter met de cliënt. Zoiets is mooi om te zien. Wat we willen is onze cliënten volwaardig burger laten zijn in de straat en wijk waar ze wonen en hen helpen met het (opnieuw) integreren in de maatschappij. Daarnaast willen we hen van betekenis laten zijn voor de wijk en de buurtbewoners verbinden aan de cliënten van de thuishaven. Op deze manier willen we zorgen voor een stuk verbinding.’ Wijkfunctie Contact met de buurtbewoners is dan ook erg belangrijk. Met enige regelmaat gaan de medewerkers van Ontmoeting de straat op en maken een praatje. Ook nemen ze deel aan diverse activiteiten en participeren in organisaties in de wijk. Verder wordt er veel samengewerkt met de stadsmarinier, de politie en diverse andere partijen. Reijersen van Buuren: ‘Op deze wijze bied je complete zorg aan met elkaar. De opstart was echter niet makkelijk. Buurtbewoners vonden het niet prettig dat we hier kwamen. Men was bang voor

een toeloop en een concentratie van cliënten en dat was ongewenst in deze wijk waar toch al sprake was van veel zorg. Heel begrijpelijk dus dat mensen niet op ons zaten te wachten. Vanaf het begin hebben we deze kritiek serieus genomen. Inmiddels zie je dat hun houding verandert. Enerzijds omdat de overlast overdag is afgenomen, doordat er nu camera’s hangen en er meer toezicht is. Anderzijds zeker ook omdat onze cliënten positief aanwezig zijn in de buurt. Neem mijn naamgenoot Rudie (zie het verhaal in het kader). Doordat hij regelmatig het tuintje van de thuishaven schoonmaakt, gaan mensen daarop reageren. Ze geven hem een complimentje, maken een praatje met hem. Op deze manier gaan ze op een andere manier naar de bewoners kijken en zien ze ook hun positieve kant.’

Lees verder over Rudie op pagina 6 >

Start thuishavens Begin dit jaar is Ontmoeting op initiatief van de GGD gestart met thuishavens in de gemeente Rotterdam. Een veilige plek in de wijk is in het kort de betekenis van wat een thuishaven wil zijn. Veilig voor cliënten, want Ontmoeting zit ‘dichtbij’, ze kunnen altijd even binnen komen lopen. Daarnaast ook veilig voor buurtbewoners. Als plaats waar ze terecht kunnen met hun vragen en klachten over cliënten. Ook zorgt de aanwezigheid van een thuishaven voor een stuk toezicht in de buurt. Ontmoeting heeft drie thuishavens. Eén in Delfshaven, één in Kralingen en een thuishaven in Hoek van Holland (in combinatie met het sociaal pension). Voor meer informatie over thuishavens, zie: www.ggdrotterdamrijnmond.nl/kwetsbare-personen/ professionals/thuishavens.html.

strtpost 2012 5


> Vervolg van pagina 4 en 5

‘Het is super zoals het nu is’ ‘Misschien ruik ik naar bier, sorry. Ik heb net twee blikjes op’, zo begint Rudie, een slanke, getinte man van midden 50, het gesprek. Meteen is hij heel open over zijn verleden. ‘Ik woonde vroeger boven een café. Dat was een asociale plaats, waar veel gedronken werd. Geen nette plaats. Er kwamen veel alcoholisten. Zelf dronk ik af en toe een blikje bier.’ Uit nieuwsgierigheid ging hij drugs proberen doordat een jongen dit aan hem gaf. Al pratende snapt Rudie nu nog niet dat deze jongen dat deed. ‘Dat is niet leuk hoor. Zoiets geef je toch niet aan iemand.’ Van het één komt het ander en Rudie wordt ziek. ‘Al vrij snel merkte ik dat het door de drugs kwam, ik kon niet meer zonder. Zodra ik één gram binnen kreeg ging het weer mis met me. Helaas ben ik doorgegaan.’ Toch realiseert hij zich op een gegeven moment dat het zo niet langer kan. Hij besluit bij het dienstencentrum in Rotterdam aan te kloppen. Nu zo’n 7 jaar geleden. Langzamerhand krabbelt Rudie op. ‘Toen ik bij Ontmoeting kwam ben ik gelovig geworden. Ik was altijd al katholiek, maar op dat moment ben ik er bewust mee bezig gegaan. Ik begon met Bijbellezen en bidden. Ik zie nu echt dat de Heer kracht geeft. Al mijn vrienden zijn overleden. Dat ik nog leef is een wonder.’ Na vijf jaar aan de Coolhavenstraat gewoond te hebben, heeft hij nu een plekje in de thuishaven op de Watergeusstraat.

Bevalt het wonen in de thuishaven? ‘Echt super. Ja super man. Toen ik hier kwam was het een bende, echt oorlog. Overal zaten dealers. De camera’s die er nu hangen schrikken veel dealers af. Ze denken dat alles wordt doorgegeven aan de politie. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat weten de dealers niet. Het zijn er een stuk minder geworden. Het is super zoals het nu is.’

6

strtpost 2012

Wat doe je zoal? ‘Ik houd mij bezig met de tuintjes hier in de buurt. Ik snoei alle (rotte) bomen. Om de twee dagen. Zo werk ik voor Ontmoeting. Daar krijg ik ook geld voor: €3,- per dag en €1,50 per dagdeel. Het werk zelf doet mij heel goed. Vooral geestelijk. Juist als je verslaafd bent moet je gaan werken. Je bent dan ’s avonds heerlijk moe en denkt niet meer aan je verslaving. Ter ontspanning schilder ik regelmatig. Op zondag ga ik naar de zondagse dienst. Met Pasen heb ik zelfs een verhaal gehouden over dat je zonder het Licht niet kan leven. Dat was prachtig man. Verder doe ik mee aan de Bijbelstudies. In de Bijbel lezen vind ik best moeilijk en tijdens de Bijbelstudie kan ik vragen wat dingen betekenen. Dat is fijn.’

Wat vind je van de hulp die je krijgt? ‘In het begin was ik nogal koppig en was ik het lang niet altijd met de medewerkers hier eens. Maar nu ik ouder word, zie ik dat ze gelijk hadden. Ze knokken echt voor mij. Ik merk dat ze respect voor mij hebben. Heel belangrijk. Ontmoeting is een prachtige plaats. De mensen doen alles voor je. Tegelijkertijd geven ze je ook de ruimte om te groeien, want uiteindelijk moet je het zelf doen. Ontmoeting heeft mij zover gebracht dat het nu goed met mij gaat.’

Hoe kijk je naar de toekomst? ‘Graag wil ik op mijzelf gaan wonen. Je zit hier toch voor een bepaalde tijd. Als je gemotiveerd bent, is het de bedoeling dat je wat voor jezelf gaat zoeken. Ik heb geen schulden meer en daardoor heb ik het nodige kunnen sparen. Dankzij de hulp van mijn woonbegeleider. Toch vind ik het ook best spannend om weer op eigen benen te staan. In ieder geval moet Ontmoeting voorlopig wel mijn geld blijven beheren.’


Sfeervol of oorlog?

pastoraat

Ed van Hell

De laatste maand van het jaar. Voor veel mensen is dit een sfeervolle maand. Of je het leuk vindt of niet, Sinterklaas brengt ieder jaar de nodige sfeer met zich mee. Wanneer de sint met zijn pieten vertrokken is, volgen de sfeervolle dagen rond kerst. Een wit pak sneeuw maakt het geheel compleet. En als deze dagen nog maar nauwelijks voorbij zijn, maakt Nederland zich al weer op voor een ’knallende’ jaarwisseling. Laten we ons niet richten op de sint, maar op het kerstgebeuren. Een donkere nacht met herders die waken over hun kudde. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat die ‘herdertjes bij nachte’ mannen zijn geweest die heel wat moesten doorstaan? Ze moeten op allerlei gevaren voorbereid zijn. Herders konden geen carrière maken. Ze hadden een beroep dat weinig toekomstperspectief bood. De meeste mensen toentertijd hadden er geen hoge pet van op… van die herders. Een volkje dat niet veel in het leven heeft bereikt. Zielig toch… ook al zou je ze moeten respecteren. En dan heb je die sfeervolle ‘stille nacht’ die iedere Nederlander wel kent. In winkelcentra stappen wereldbewoners de sfeervolle omgeving in met op de achtergrond de klanken van die ‘stille nacht’.

Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat die stille nacht het begin is geweest van een onbeëindigde wereldoorlog? Een wereldoorlog die volop wordt gevoerd. De stille nacht wordt heilig, omdat er een heilige oorlog is begonnen. En dat… ongeveer 2000 jaar geleden. Herders die buiten waakten. Mensen die sliepen terwijl de oorlog volop in gang was. Bewoners van deze aarde die te midden van het oorlogsgeweld proberen te leven. De laatste maand van het jaar. Voor veel mensen is dit een buitengewoon zware maand. Zij vinden het niet leuk wanneer Sinterklaas hen weer herinnert aan het pijnlijke verleden. En wanneer de vijfde van de twaalfde maand is verdwenen, worden zij gedwongen om de nog hardere wereld

van de kerstdagen onder ogen te zien. Ze hopen dat deze dagen zo snel mogelijk voorbij zijn, want iedere dag herinnert hen aan een onbereikbaar ideaal van gezelligheid en sfeer. De kerstdagen luiden de oorlog in die bekend staat als ‘vrede op aarde’. Voor veel thuislozen is de oorlog van het overleven een concrete werkelijkheid. Velen van hen herkennen zich in die herders die geen toekomstperspectief hebben… geminacht door de samenleving. Veel thuislozen stoeien juist in de decembermaand met vragen over de zin van hun leven. Voor velen van hen is juist deze maand een maand van oorlog: ‘Zal ik wel of niet mijn decemberpijn verdringen door drugs, alcohol, misdaad, enzovoort?’ Een intense strijd moet worden gevoerd. God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, in deze keiharde en Gode vijandige wereld gezonden. Alle reden om hartelijk te zingen: ‘Ere zij God’. Geen mens heeft naar Hem gevraagd, maar Hij heeft Zelf de oorlog verklaard nadat de mens de rug naar Hem toekeerde. Deze ‘vrede op aarde’ oorlog wordt nog steeds gevoerd. God heeft Zijn gedienstige geesten gestuurd om te zingen: ‘… in mensen een welbehagen.’ Mannen die geminacht werden hebben het aangehoord en het was deze boodschap die hen in beweging zette.

strtpost 2012 7


Nehemia Zorg

Ontmoeting en Nehemia Zorg fuseren

‘We versterken elkaar’ Auke Schouwstra

‘Wij werken aan herstel van mensen, op meerdere gebieden. Hun stoornis ‘herstellen’, nieuwe structuur aan hun leven geven, en als het geloof dan ter sprake komt, ook daarin de cliënt steunen.’ Dat zegt Eric Wegman als hij antwoord moet geven op de vraag wat de organisatie beweegt waar hij leiding aan geeft. Wegman is locatiemanager bij zorginstelling Nehemia Zorg uit het Noord-Hollandse Heerhugowaard. Begin oktober fuseerde stichting Nehemia Zorg met stichting

8

strtpost 2012

Ontmoeting. De naam Nehemia Zorg blijft daarbij bestaan. Daar is Wegman blij mee, want het is een mooie naam. ‘Het centrale thema van het Bijbelboek Nehemia is herstel. Herstel van de muren van Jeruzalem, van de maatschappelijke orde en de naleving van Gods geboden. De naam

betekent letterlijk ‘God troost’, en dat is wat wij doen: naast ‘herstel’ in de vorm van behandeling bieden we ook troost.’ Nehemia Zorg verleent al 35 jaar zorg. De instelling begon met hulpverlening aan ex-verslaafden die na hun afkickperiode verdere hulp en begeleiding nodig hadden. In de loop van de tijd kwam er behandeling van mensen met psychische problemen bij. Daarvoor verwierf de organisatie een GGZ-erkenning, en gingen verzekeraars de behandeling bij Nehemia vergoeden. Met geld uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten startte Nehemia Zorg verder een voorziening voor begeleid wonen. Nehemia Zorg biedt bovendien onderdak


aan (op dit moment) acht tienermoeders die kozen voor hun kind in plaats van een abortus. In 2013 wordt deze hulpverlening in samenwerking met Siriz/VBOK uitgebreid. Bewogenheid Eric Wegman geeft sinds twee jaar leiding aan Nehemia Zorg. ‘Hoewel de organisatie is opgericht door leden van evangelische gemeenten, werken er inmiddels mensen uit de hele breedte van orthodox kerkelijk Nederland’, vertelt Wegman. Hij ziet veel overeenkomsten tussen Nehemia Zorg en Ontmoeting. ‘De basis van ons werk is: bewogenheid met mensen. Zoals Jezus Christus met ontferming bewogen was over de schare. Die bewogenheid moet je ook voelen als je een cliënt onder ogen krijgt.’ Veel cliënten van Nehemia-Zorg zitten in de voorfase van de doelgroep waar Ontmoeting zich vanouds op richt. Wegman: ‘Zeventig procent van onze cliënten kampt met schulden en dergelijke, en bevindt zich daarmee op de rand van dak- of thuisloosheid.’ Dak- en thuislozen komen vaak in die situatie omdat ze psychische problemen hebben. Dat is het tweede raakvlak met het werk van Ontmoeting. Op het gebied van psychiatrische hulpverlening had zij nog geen aanbod, terwijl Nehemia Zorg dat wel heeft. Een derde argument voor de fusie was de onduidelijke toekomst op lange termijn voor Nehemia Zorg, dat als kleine zorgaanbieder moeilijk zou kunnen overleven. Wegman: ‘Op de zogenaamde Biblebelt’ is er een enorm aanbod van christelijke hulpverlening, maar in Noord-Holland zijn wij vanaf Amsterdam de enige christelijke zorgaanbieder. Dat is wel uniek. Men vond dat die christelijke zorg in Noord-Holland niet verloren mocht gaan.

Laagdrempelige hulp ‘De fusie met Nehemia maakt het mogelijk sneller geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan te bieden aan onze cliënten’, zegt directeur Ed van Hell. ‘Dat is een groot voordeel.’ Cliënten in een van de locaties van Ontmoeting hoeven straks niet meer doorverwezen te worden. Ze kunnen via Nehemia Zorg hulp krijgen van de ‘eigen’ psychiater of psychologen. ‘Het maakt die hulp laagdrempeliger, en daar is behoefte aan’, aldus Van Hell. Hij voorziet een goede samenwerking met Nehemia Zorg. ‘Ik ben al voor de fusie directeur van Nehemia Zorg geworden. Heel bewust, om zo ook de identiteit van de organisatie goed te kunnen proeven. Ik ken het personeel inmiddels goed. Zij hebben dezelfde motivatie als wij: vanuit Gods Woord, vanuit je christen-zijn in de samenleving kwetsbare mensen helpen. Een lichtend licht en een zoutend zout zijn, in de daad. Er zijn accentverschillen in het optreden van Nehemia Zorg en van Ontmoeting, maar de kern is dezelfde. Voor alle personeelsleden geldt de voorwaarde dat ze aanspreekbaar zijn op het praktisch christen zijn op de manier zoals de Bijbel ons dat schetst. Dat is de sleutel voor de identiteit van elke christelijke organisatie. Het personeelsbestand van Nehemia Zorg is de afgelopen tijd flink uitgebreid, maar het is toch gelukt om mensen aan te trekken die hier volop achter staan.’ ‘Ik vind de fusie nu al geslaagd’, zegt Van Hell. ‘Omdat iedereen er enthousiast over is. Er waren spannende momenten, maar ik heb geen noemenswaardige hobbels ervaren in de periode die aan de fusie voorafging. De fusie leidt tot een winwinsituatie. We versterken elkaar.’

Verder onder eigen naam Door de fusie met Nehemia Zorg kent Ontmoeting nu ook een hulpaanbod voor GGZ-zorg. Nehemia Zorg heeft een psychiater, twee gezondheidszorgpsychologen en vier algemene psychologen in dienst. Daarnaast werkt Nehemia Zorg samen met een creatief therapeut en een relatietherapeut. Omdat er in Noord-Holland weinig christelijke zorg is, verwijst een organisatie als Eleos mensen met relatieproblemen uit deze provincie door naar Nehemia Zorg. Binnen Ontmoeting bestaat de holding ‘Ontmoeting Beheer’, waar zowel de stichting Nehemia Zorg als de stichting Ontmoeting deel van uitmaken. De dagelijkse leiding van Nehemia Zorg, waar 25 mensen werken, is in handen van Eric Wegman. Eindverantwoordelijke voor beide stichtingen is Ontmoeting-directeur Ed van Hell. De raad van toezicht van Nehemia Zorg is teruggetreden en heeft haar bevoegdheden overgedragen aan de raad van toezicht van Ontmoeting. Daaraan vooraf gingen twee bijeenkomsten waarin de raden van toezicht de fusie bespraken. ‘In de eerste bijeenkomst bleek dat we er beiden van doordrongen zijn dat de nood van de medemens de belangrijkste drijfveer is voor ons handelen. Aan die medemens willen we alle twee professionele hulp verlenen’, aldus directeur Ed van Hell. ‘Tegelijk is er in alle openheid gesproken over identiteitsverschillen en –overeenkomsten. De verschillen werden benoemd, maar uiteindelijk waren het de overeenkomsten die uitgangspunt waren om een fusie verder voor te bereiden.’ Het echtpaar Hans en Trees Huijboom, dat Nehemia Zorg in 1979 oprichtte, schreef een nieuwe identiteitsnota op basis van de bestaande identiteitsnota van Ontmoeting. Ze verwoordden daarin hun visie. De raden van toezicht bespraken de nota, en concludeerden unaniem dat beide instellingen hun eigen cultuur kunnen en mogen behouden. Tegelijk zagen zij voldoende overeenkomsten om te komen tot een organisatorische eenheid.

strtpost 2012 9


Voor een ander

Comité IJssel en Zwartewater: 10 jaar! Of het nu om een kerstkaartenactie, huis-aan-huiscollecte, zangavond in de Grote Kerk van Hasselt of een kraam op de traditionele Biestemarkt gaat: comitéleden van Genemuiden, Hasselt, IJsselmuiden en Kampen draaien er hun hand niet voor om. Er zijn er onder hen die al vanaf het eerste uur in het comité zitten, geweldig! Het weten dat de opbrengst ten goede komt aan hun medemens die het slechter heeft dan zijzelf, drijft hen. Anderzijds noemen ze dat je elkaar als comitéleden en het contact met Ontmoeting ook nodig hebt om gemotiveerd te blijven. Bedankt en gefeliciteerd met jullie 10-jarig jubileum! En wat ons betreft: op naar het volgende lustrum!

Saamhorigheid wordt weer beloond! Een bekend fenomeen in Staphorst is het Huttendorp. Werkelijk heel Staphorst is in de laatste week van de bouwvak vakantie op het evenemententerrein ‘De Tippe’ te zien. Groot, klein, jong, oud, man, vrouw: iedereen draagt een steentje (in dit geval een houtblokje) bij aan het huttendorp! Maar liefst 800 kinderen timmerden er lustig op los en van lieverlee verschenen er de prachtigste bouwwerken. Dankzij deze kinderen, maar ook dankzij de vele vrijwilligers en sponsoren werd er € 17.000 opgehaald voor Ontmoeting. Een prachtbedrag!

10

strtpost 2012

Brocante uit Elspeet Tijdens de boerendag in Elspeet heeft mevrouw van de Hoorn een kraampje bemand met brocante spullen. Sinds twee jaar verzamelt ze brocante artikelen en verkoopt ze dit, waarbij de opbrengst nu naar Ontmoeting gaat: € 100. Bedankt!

Knutselende Kinderen Wegens groot succes ook dit jaar herhaald: Comite SchouwenDuiveland organiseerde voor de kinderen een creamiddag. Dit leverde niet alleen een gezellige middag op, maar ook een mooi bedrag: € 525. Dea den Boer van het comité: ‘Erg leuk dat er weer zoveel animo was: er waren 130 kinderen aanwezig. Ze waren erg enthousiast over de werkjes die ze mochten maken’. Bedankt!


feestdagbijeenkomsten

‘Iedereen is welkom’ Elsa van Engelen

Elk jaar een ander pakkend thema met liturgie en (muzikale) voordrachten, elk jaar een sportzaal vol bezoekers en elk jaar lekker eten. ‘Dat is fijn’ zegt Henk, één van de vaste bezoekers, ‘maar het gaat er uiteindelijk om dat de Heere Jezus in je hart wordt geboren, dan vier je echt feest.’ Het bereiken van een grote groep van dak- en thuislozen met het evangelie was de aanleiding om bijeenkomsten met de feestdagen te gaan organiseren. ‘Ik herinner me nog goed de eerste bijeenkomst die ik leidde’, vertelt Teunis Rijneveld, pastoraal werker bij Ontmoeting. ‘Het was mijn eerste werkdag en ik kreeg de vraag: ‘zijn er ook elektrische naaimachines in de hemel?’ Moeiteloos pakt hij de draad van zijn verhaal weer op nadat hij spontaan met een cliënte, die onverwachts aanklopt, een stukje uit de Bijbel heeft gelezen en gebeden voor haar moeder die in coma ligt. ‘Een feestdagbijeenkomst is massaler dan een zondagse dienst. Er is dan minder persoonlijk contact en interactie met de doelgroep mogelijk. Tegelijk willen we zoveel mogelijk mensen bereiken met de boodschap van het evangelie. Daarom delen we bij hulpverleningsinstellingen voor dak- en thuislozen in Rotterdam flyers uit en worden er poster opgehangen. Ook straks weer voor de bijeenkomst op Tweede Kerstdag.’ Eerste levensbehoeften Een groot deel van de doelgroep geeft gehoor aan deze uitnodiging. ‘Hoewel de opkomst rond Kerst meestal lager ligt dan met de andere feestdagen’, gaat Teunis verder, ‘is het aantal bezoekers op een feestdagbijeenkomst in het algemeen enorm gestegen (van rond de 50 naar soms wel 180 bezoekers).’ Er zijn er die al jaren vaste bezoeker zijn en tijdens de bijeenkomsten meewerken of meehelpen met de voorbereidingen. Zo worden er elke keer plastic tassen klaargemaakt met eerste levensbehoeften als tandenborstel, tandpasta en ingrediënten voor een warme maaltijd. Deze tassen worden aan het eind uitgedeeld. Rijneveld: ‘Het was even spannend

toen de voedselbank dit niet meer kon leveren vanwege een tekort aan middelen door een toenemende vraag aan voedselpakketten. Dit gat is echter opgevangen door bedrijven die het nu sponsoren. Mooi toch, hoe hierin wordt voorzien?!’ Weg Henk, vaste bezoeker van de feestdagbijeenkomsten, schuift halverwege het gesprek aan: ‘Ik ga graag naar een bijeenkomst van Ontmoeting. Ik vind hier herkenning in mensen die de Heere kennen. Er komen ook mensen die het feest alleen met de buitenkant vieren, maar ze zitten wel onder het Woord.’ Rijneveld vervolgt: ‘Iedereen van de doelgroep is welkom, ook al komen ze alleen maar naar de bijeenkomst voor het chinees buffet. Wel vinden we het van belang dat ze op tijd komen zodat ze ook van het geestelijk voedsel horen. Verder vind ik het mooi als mensen nog terugkomen op een thema van een paar jaar geleden zoals pas gebeurde. En als ik zie hoe de uitnodiging voor een feestdagbijeenkomst door de Heere werd gebruikt in het leven van Henk.’ Richting Henk: ‘Ik zie je nog komen. Ik miste je al een paar maanden en kreeg het op mijn hart om flyers bij een hulpverleningsinstelling te brengen waar al een tijdje geen uitnodigingen waren gebracht. De instelling was gesloten, maar er was toch nog iemand aanwezig die er eigenlijk niet hoefde te zijn. Het bleek dat zij contact hadden met jou.’ ‘Ja’, vult Henk aan, ‘ik vond het heel moeilijk en schaamde mij er erg voor om weer terug te gaan naar Ontmoeting nadat ik hun vertrouwen had beschaamd. Maar ik ben blij dat ik uiteindelijk vergeving heb gevraagd en ontvangen. God wist mij te vinden en baande hiervoor de weg!’

Sponsoring We zijn dankbaar voor datgene dat we al aan sponsorgeld ontvangen voor de feestdagbijeenkomsten. Echter voor een aantal kosten zoals het chinees buffet (ca. €1000,- per keer), kunnen we nog wel wat sponsors gebruiken. Wilt u als kerkelijke gemeente, ondernemer of particulier bijdragen aan dit belangrijke werk? Neem dan een (deel van het) buffet met Kerst, Pasen of Pinksteren voor uw rekening! U kunt hierover contact opnemen met Wim Muilwijk, ambassadeur bedrijven tel.: 06-28633699 of e-mail: muilwijk@kliksafe.nl Op Tweede Kerstdag, woensdag 26 december, hopen wij weer een feestdagbijeenkomst te houden. Kijk vanaf 10 januari 2013 op onze website voor een foto-impressie! www.ontmoeting.org\tweedekerstdag

strtpost 2012 11


Zwerfkei Hoi! Wat leuk dat jullie de Zwerfkei weer lezen! En wat goed dat jullie de vorige puzzels hebben opgestuurd! Het wordt nu weer winter en koud… tijd voor puzzels?

Lezen, Schippers varen over verre of min der verre zeeën. Ze zijn soms een week of soms m is schien wel een maand van huis . Wat ben je blij als de thuishaven in zicht komt als je zó lang geen vaste grond onde je voeten hebt ge r had! Je bent altij d onderweg, maar bij de thui shaven heb je ev en rust. Je kunt schip aanleggen je en genieten van je va st e th Stichting Ontmoe uis. ting heeft ook ee n thuishaven in Rotterdam. Alle en dan niet voor schippers op zee. Voor wie wel ku n je lezen op blz. 4 en 5.

<- Puzzel 7-

Als je op zee bent en je ziet het licht van de … dan is er land in de buurt. Weet jij wat er op de puntjes moet staan? Verbind de nummers van 1 tot 12 en kleur de kleurplaat mooi in!

<-

Puzzel 7+

4 = rood 6 = geel 8 = groen 9, 12, 18 en 20 = blauw 10 = bruin 16 = wit

Stuur je post ) en geboortedatum (met naam, adres op 13 20 8 februari , voor D.V. vrijdag .v. Marjan en Henrieke t.a , fkei Zwer naar , 5628 TG Eindhoven Vilvoordehof 2, .org ontmoeting zwerfkei@

Reken de sommen uit en kleur elk vakje met de juiste kleur in. Voor de vakjes zonder som mag je zelf een kleur uitkiezen. Als je dat goed doet krijg je een prachtige tekening. Weet jij al wat het wordt?

Straatpost december 2012  

Straatpost is het donateursblad van Ontmoeting.