Page 1

september 2013 24e jaargang #3

‘Zet God op nummer één in je leven.’

‘Een bijzondere ontmoeting’ Bezoekers over de Ontmoetingdag Bedrijven doneren inrichting woning Actief voor Ontmoeting


van de redactie

Ontmoeting tussen twee werelden Het boek is speciaal voor ons jubileumjaar geschreven. ‘Thuisloos in twee werelden’ beschrijft twee levensverhalen. Het ene verhaal is van Ed van Hell, directeur van Ontmoeting, het andere van Nelis, een cliënt. Deze levensverhalen komen op een gegeven moment samen doordat beide personen elkaar ontmoeten. Nu ga ik hier geen boekbespreking houden, u mag het zelf lezen als u dat nog niet heeft gedaan, maar wel wil ik het woord ‘ontmoeten’ er even uitlichten. Zoals u waarschijnlijk weet, is Ontmoeting 25 jaar geleden opgericht. Vanaf het begin heeft het Schriftgedeelte over de ontmoeting tussen de Heere Jezus en de Samaritaanse vrouw een belangrijke rol in ons werk gespeeld. Veel ontmoetingen hebben er sinds 1988 plaatsgevonden. En nog steeds vinden er ontmoetingen plaats. Ontmoetingen die tot de nodige veranderingen leiden zoals de ontmoeting van Michael Claassens met veldwerker Jaco Hakkenberg. Op onze Ontmoetingdag van 1 juni jongstleden, stond de ontmoeting tussen twee werelden centraal. De wereld van de cliënt en de wereld van de bezoeker. Wat dat met bezoekers deed? We kregen diverse reacties als: ‘Het was met recht een ontmoeting tussen twee werelden’ en ‘De doelgroep is door deze dag dichter bij de achterban gebracht.’ Ook het bedrijfsleven ontmoet de wereld van de cliënten. Zoals onlangs toen fondsenwerver Piet Sleurink een presentatie hield voor ondernemers. Het resultaat was dat diverse bedrijven Ontmoeting hulp in natura gaven. Hun motivatie? Klaas Bakker van Cotap: ‘Ik vind het onze Bijbelse plicht om, in alle gebrek, iets voor onze naaste te doen. Velen zijn aan het vermenigvuldigen zonder af en toe te delen. Maar wie zijn wij, dat we het zo goed hebben ten opzichte van anderen?’ Ton Vink manager centrale diensten

Tip: Bestel nu het bo ek ‘Thuisloos in twee we relden’ op onze website www.ontmoeting.org

Colofon Missie Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Grondslag De grondslag van Ontmoeting is Gods Woord. We aanvaarden de belijdenisgeschriften als waarheidsgetrouw. Zij dienen als uitgangspunt voor het verstaan van de Schrift, maar we stellen deze niet naast of boven Gods Woord.

2

strtpost 2012

Directie Ed van Hell Redactie Elsa van Engelen, Mariëtte van der Kooij, Ton Vink (hoofdredactie) Aan dit nummer hebben meegewerkt Marjan en Henrike van den Brink, Ed van Hell, Rianne Nijburg en Auke Schouwstra.

Vormgeving V1 Communicatie Druk Drukkerij Verloop Centraal adres Randhoeve 223, Houten Postbus 263, 3990 GB Houten Tel. 030 635 40 90 ING 2600356 Rabobank 38.76.69.140 www.ontmoeting.org info@ontmoeting.org

Vestigingen Dienstencentrum Rotterdam Woon-werkcentrum Epe Dienstencentrum Harderwijk Time-outvoorziening Hummelo Sociaal pension Hoek van Holland Adreswijziging Zijn uw (adres)gegevens gewijzigd? Dit kunt u doorgeven via www.ontmoeting.org onder ‘contact’. Wilt u bij het doorgeven van uw nieuwe adres ook uw oude adres vermelden? Dat maakt het eenvoudiger voor onze administratie.


nieuws

Inzendingen 25 jarig jubileum In het jubileumnummer van Straatpost vroegen we lezers om hun herinneringen aan 25 jaar Ontmoeting. We hebben erg leuke reacties hierop ontvangen. Bedankt daarvoor! Een paar van deze inzendingen kunt u vinden op onze website, www.ontmoeting.org/verhalen25jaar. Aline Pas is als winnares uit de bus gekomen. Zij krijgt een door een van onze cliënten gemaakte tekening van haar portretfoto evenals het boek ‘Thuisloos in twee werelden’. Hiernaast het winnende verhaal.

Een bijzondere Ontmoeting ‘In 1995 stond er een oproep in de krant om vrijwilligerswerk te doen voor Stichting Ontmoeting. Het pand ‘Huize Norel’ in Epe moest worden opgeknapt zodat het bewoond kon gaan worden door ex-gedetineerden. Mijn zus en ik vonden dat wel een nuttige besteding van onze vakantie en we hebben ons opgegeven. We zijn er een week geweest en het was er leuk en gezellig. De eerste dag zat ik naast een jongen die een grote berg eten op zijn bord laadde. Ik keek met grote ogen toe. Ondertussen at ik een paar happen en keek ik nog es op het bord van mijn buurman. Wat? Het bord was al zo goed als leeg! Na de maaltijd werd er een tweede toetje aangeboden voor degene die dan als beloning de afwas voor zijn rekening moest nemen. Nou mijn buurman wilde wel heel graag het toetje hebben en daarna stond hij te zwoegen in het keukentje.....je moet het er maar voor over hebben. In de loop van de week raakte ik in gesprek met deze jongen en ik kwam tot de ontdekking dat ik heel fijn met hem kon praten. Mijn genegenheid groeide met de dag en het was wederzijds. Je raadt het al, we kregen verkering. Mijn moeder zei nog tegen me voor ik naar Epe ging: je zult zien dat je daar iemand ontmoet. Ik antwoordde: ben je mal, ik wil nog lang geen verkering, ik ben nog maar net 18. Maar in Epe had ik de ontmoeting van mijn leven! En inmiddels zijn we alweer 12 jaar gelukkig getrouwd. De verbondenheid aan Stichting Ontmoeting is gebleven. Ik ben lid geweest van het comité in Veenendaal en nu zet mijn man zich er al vele jaren voor in.’

Geslaagd concert V.R.C.L. De V.R.C.L., een vereniging van reformatorische ondernemers en leidinggevenden, organiseerde in april ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum een prachtig concert in de St. Joriskerk in Amersfoort. Honderden belangstellenden genoten van jongerenkoor Jigdaljahu, Christelijk Symfonieorkest NCSO en mannenkoor Harpe Davids. Aan het einde van de avond mocht Ed van Hell namens Stichting Ontmoeting een cheque in ontvangst nemen t.w.v. €5.000. Hartelijk dank aan het bestuur van de V.R.C.L. en alle belangstellenden die dit mogelijk hebben gemaakt. Voor meer informatie over V.R.C.L. zie www.vrcl.nl.

Congres op D.V. 17 oktober Op donderdag 17 oktober organiseren wij in Rotterdam een congres gericht op kerken, diaconieën, gemeenten en overige belangstellenden. Thema van dit congres is: ‘Kwestie kwetsbaren; wat zijn ze waard?’ Sprekers zijn onder andere dr. ir. H Paul, consultant bij ABD Topconsult en mevr. L. Ypma, directeur van het Leger des Heils. Verder zijn er diverse workshops te volgen. De dag duurt van 10.30 tot 16.00 uur en kost €49,- p.p. (dit is inclusief lunch). Meer informatie kunt u vinden op congres.ontmoeting.org. strtpost 2012 3


og or wij n o d r a a g, w et.’ tige da ntmoeting do h c a r p O ‘Een ten wat e w r e t be

‘Een zinvolle dag, bij gelegenheid te herhalen. Goed beeld van het werk wat Ontmoeting doet.’

Ontmoetingdag Op 1 juni jongstleden vond de Ontmoetingdag plaats. Op deze pagina’s een foto-impressie en de reacties van een aantal bezoekers: en eld van e r e w e d n e ‘Wij hebb isloze ontdekt! hu t dak- en

‘Hartver warmend om te zien en te horen wat hulpverleners m ogen betekenen!’ soEen collega opent de deur van de per r neelskamer, waar net vier cliënten naa hrik buiten lopen. Waarop zij zeggen: ‘Sc niet, u zit goed hier hoor!’

od‘Ik heb een confronterende bo or ga schap ontvangen… die ik do .’ geven aan mijn catechisanten

r thema Pastoraat Bezoeker Ontmoetingdag ove

4

strtpost 2012


Bezoeker in a uto: ‘Ik kom v oo vers!’ Parkee r wacht : ‘Oh v r de zwer oor Ontmoeting, dan kun t u hier parke re n.’ Bezoeker : ‘Nee ik kom v oor de voetba lv ereniging.’ (De voetbalv ereniging heet ‘D

‘Het heeft me wel wat geda an!’

e Zwer vers’)

or deze dag ‘De doelgroep is do erban gebracht!’ dichter bij de acht

‘Ik vond het ontroerend en het hield mijzelf ook een spiegel voor.’

Een man en vrouw zijn samen met negen kinderen naar de Ontmoetingdag gekomen (als verjaardagsfeestje). ‘De laatste weken heeft het alleen maar geregend. We hadden over de Ontmoetingdag gelezen in de folder. We vonden dit een mooie gelegenheid voor een dagje uit. Iets leerzaams en creatiefs voor de kinderen. We zijn bij de Ontmoetingsplaats ‘thuishavens’ geweest. Bijzonder. Nu willen we wat gaan ‘doen’ met de kinderen. Afwisseling is belangrijk voor ze.’

‘Het was met recht een Ontmoeting tussen twee werelden’

‘De Heere w erkt nog do or!’

lijkheid!’ ‘Een openbaring van de werke

en! l voor ons kom a a m e ll a n se n ‘Dat deze me n!’ ker organisere va ze n e g o m it D moetingdag f op de Ont presentatie ga Cliënt die een

‘God schakelt mense n van Ontmoeting in om duidelijk te maken dat niet ik Jezus heb liefgehad, maar dat ik – als mogelijk de meest afgeschreven mens – werd liefgeh ad door Jezus.’

Cliënt Ontmoeting bin nen

workshop Pastoraat

Op onze website, www.ontmoeting.org/ontmoetingdag zijn meer foto’s van de Ontmoetingdag te vinden. strtpost 2012 5

<-


Pastoraat

Wel of niet geloven Door Ed van Hell

Een behoorlijk deel van zijn leven ligt achter hem. Hendrik is rooms opgevoed. In zijn jonge jaren komt hij tot de conclusie dat er iets in de kerk niet klopt. Regels en wetten hebben de overhand. Wanneer hij zich daar niet aan houdt, ervaart hij weerstand en wordt (voor zijn gevoel) afgeschreven. Hij hoort er niet meer bij en breekt met de kerk. Langzaam maar zeker raakt hij in de greep van de alcohol. Zijn leven gaat achteruit. Hij zinkt steeds dieper en dieper weg in de put van verslaving en moedeloosheid. Ergens in Rotterdam in een park verstopt hij zich tussen de struiken. Daar zet hij een tentje neer en zondert zich af van de maatschappij. Eén ding houdt hem staande: zijn werk voor kinderen. Iedere dag zingt hij op zijn gitaar liederen voor een groep kinderen die naar een oppas-oma in Rotterdam worden gebracht. Iedere dag zorgt hij ervoor dat hij op tijd verschijnt en er verzorgd uitziet. Niemand weet dat hij dakloos is en dagelijks twee liter port naar binnen werkt. 1 juni 2013: op de Ontmoetingdag vertelt Hendrik iets over zijn leven in de workshop ‘Pastoraat’. Hij is de Bijbel gaan lezen en veel teksten kent hij inmiddels uit z’n hoofd. Tijdens de workshop vraag ik hem of hij de

Heere Jezus lief heeft. Hij antwoordt: ‘Jawel, maar dat komt omdat Hij mij liefheeft.’ Het is geen opgezegde les, het zijn geen loze woorden, nee hij spreekt vanuit zijn hart. Aan het eind van de workshop zegt hij: ‘Volgens mij hoeven jullie je geen zorgen te maken over mij, want met mij gaat het goed. Maar, er zitten zoveel mensen in de kerk waar jullie je zorgen om moeten maken. Want, de Heere Jezus zegt dat hoeren en tollenaren kerkmensen zullen voorgaan in het Koninkrijk der hemelen.’

Thuisgekomen lees ik het gedeelte waar Hendrik naar verwees Matheus. 21: 31. ‘Het gaat over de gelijkenis van de twee zonen. De vader geeft hen de opdracht om te gaan werken in zijn wijngaard. De één zegt: ik wil niet, maar hij gaat wel. De ander zegt dat hij gaat, maar doet het niet. Vervolgens stelt de Heere Jezus de vraag aan Zijn hoorders: ‘Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan?’ Het antwoord dat zij geven, is: ‘De eerste’. Als reactie daarop zegt Jezus: ‘Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.’

Als kind vond ik dit niet zo eerlijk. Ik was van mening dat beide zonen niet eerlijk waren geweest. Het antwoord van de eerste was slecht, maar zijn gedrag was goed. Bij de tweede was het omgekeerd: antwoord goed maar gedrag niet. Mathew Henry schrijft: ‘Zij hadden beiden hun fouten, de één was ruw en lomp, de ander was onoprecht.’ Mijn conclusie is dat Hendrik de Bijbeltekst goed toepast. De norm ligt niet in de woorden die mensen gebruiken of in gedrag dat zij vertonen, maar in het wel of niet geloven. ‘Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven.’ Matthew Henry schrijft bij deze tekst: ‘Hoe beter de middelen zijn, hoe zwaarder de verantwoording, zo zij niet gebruikt worden.’

Om privacyredenen is de naam van Hendrik gefingeerd.

6

strtpost 2012


Bedrijven doneren inrichting woningen

Gift in de vorm van meubels en vloerbedekking Door Auke Schouwstra

ROTTERDAM - Ontmoeting kunt u steunen met geld, maar hulp in natura is ook welkom. In juni richtten twee bedrijven appartementen in voor Ontmoeting-cliënten. Een paar luie stoelen, een salontafel, een bed en toebehoren, een eettafelset. En dat alles in tweevoud. Ondernemer Jan Brouwer van Brouwers Kwaliteitsmeubelen in Staphorst reageerde positief na een verzoek van fondsenwerver Piet Sleurink waaruit bleek dat Ontmoeting meubels nodig had. Brouwer: ‘Ons bedrijf heeft veel mensen aan het werk die vanuit sociale werkplaatsen bij ons gedetacheerd zijn. Dat is ook een groep die een beetje aan de rand van de maatschappij zit. Piet Sleurink vertelde ons een overtuigend verhaal over het werk van Ontmoeting. Ik was ervan onder de indruk. Dak- of thuisloos worden kan iedereen overkomen denk ik.’ Op de vloer van de appartementen ligt mooi vinyl, afkomstig van Cotap, het bedrijf van Klaas Bakker uit Genemuiden. Hoewel zijn uitgangspunt is dat ‘de linkerhand niet behoort te weten wat de rechterhand doet’, is hij toch bereid iets te vertellen over zijn motivatie om Ontmoeting te steunen. ‘Tijdens een open dag in Epe, werd ik bijzonder geraakt door het verhaal van een bewoner’, vertelt Bakker. ‘Ik liep al langer rond met de gedachte iets voor de samenleving te doen. Toen kwam Piet Sleurink langs. Ik zei dat ik wellicht iets in natura bij kon dragen. Zo ontstond het aanbod om vinyl te leveren in Rotterdam.’ Ontmoeting heeft contact met bijna vierhonderd bedrijven die regelmatig een gift geven aan het werk. Piet Sleurink of zijn collegafondsenwerver Wim Muilwijk bezoeken de bedrijven. ‘We horen in deze crisistijd vaker: kan ik misschien iets in natura doen, want ik heb m’n geld hard nodig’, vertelt Sleurink. ‘Ontmoeting heeft activiteiten die alleen met giften gesteund kunnen worden, zoals het pastoraat. Maar voor het inrichten van een woning of de aanschaf van computers maakt het niet uit of we geld krijgen of goederen. In natura

geven is mooi, je ziet dat de ondernemer er meer gevoel bij krijgt.’ Jan Brouwer verzamelde met een collega-ondernemer de benodigde meubels en bedden. ‘Een oom van me was bereid alles gratis naar Rotterdam te vervoeren. Toen de volle bus wegreed, gaf dat een goed gevoel. Na al het overleg dat er geweest was, ging er nu echt iets gebeuren. Via mijn oom werd ik later bedankt door de ontvangers.’ ‘De doelgroep waar Ontmoeting voor werkt zal door de crisis nog wel groter worden’, vermoedt Klaas Bakker. ‘Ik vind het onze Bijbelse plicht om, in alle gebrek, iets voor onze naaste te doen. Velen zijn aan het vermenigvuldigen zonder af en toe te delen. Maar wie zijn wij, dat we het zo goed hebben ten opzichte van anderen?’

Op bezoek in Epe Ontmoeting biedt bedrijven de mogelijkheid om met het personeel of het managementteam een bezoek te brengen aan het woon-werkcentrum ‘Huize Norel’ in Epe. Fondsenwerver Piet Sleurink: ‘Zien is beter dan horen, zeggen mensen tegen mij. Ze krijgen meer begrip voor de situatie van cliënten als die hun verhaal vertellen. Het verstevigt de band met Ontmoeting. En voor de cliënten is het ook goed om zichzelf te presenteren en op deze manier contact met een heel andere wereld te hebben’. Ook kerkenraden kunnen op deze manier het werk van Ontmoeting leren kennen. Het woon-werkcentrum heeft een mooie conferentiezaal waar bezoekers gebruik van kunnen maken, en desgewenst kan er een koud of warm buffet geserveerd worden.

Vrijwilligers gezocht Voor ons werk onder bedrijven zijn wij op zoek naar een admin istratief medewerke r en een bedrijfsamba ssadeur. Interesse in deze boeiende vrijwill igersfuncties? Kijk op www.ontmoeting.org/ vacatures strtpost 2012 7


Getuigenis

‘Zet God o één in je l Door Mariëtte van der Kooij

Hij is pas 22 jaar. Toch heeft hij al een heel (verslavings)verleden achter zich. Vanaf zijn 12de begint Michael met gamen. Op zijn 14de rookt hij zijn eerste joint en raakt eraan verslaafd. Nu zo’n tien jaar later, gaat het naar omstandigheden goed met Michael. Hij werkt als glazenwasser en geeft preventie gastlessen op het voortgezet onderwijs voor de stichting Voorkom. Zijn toekomstwens? ‘Een baan waarin ik met mensen kan werken.’ ‘Op de basisschool werd ik gepest. Ik hoorde er niet bij. Ook thuis ging het niet goed tussen mij en mijn vader. Regelmatig zocht ik de grenzen op en het liefst ging ik er overheen. Steeds was ik op zoek naar spanning en sensatie. Achteraf blijkt ADHD de oorzaak. Ik was heel druk. Doordat het thuis en op school niet goed liep, zocht ik contact met zogenaamde vrienden. Bij hen kon ik terecht.’ Michael is 12 als hij begint met gamen. Als vrij snel neemt dit dwangmatige vormen aan. Hij raakt in een isolement en wil niet meer naar school. Twee jaar later, op zijn 14de rookt hij zijn eerste joint. ’Gestimuleerd’ door zijn vrienden. Op dat moment blijft het bij één joint. In deze periode verhuist hij met zijn ouders naar Goeree-Overflakkee. Michael: ‘Toen begon de ellende pas echt. Ik kwam op de ‘groene school’ in Middelharnis terecht in een moeilijke klas met veel probleemjongeren. Ik was erg onzeker en ging met hen mee drinken en blowen. Zowel op school als na schooltijd. Doordat meerdere meisjes mij afwezen, werd ik nog onzekerder.’ Na drie jaar besluit Michael om te stoppen met school en aan de slag te gaan als grondwerker. ‘In deze periode dronk ik de hele week door. Samen met een aantal jongeren in het dorp in een zuipkeet. Mijn chef had trouwens ook een alcoholverslaving.’ Vanwege problemen op het werk, verandert hij na 1,5 jaar van baan en gaat aan de slag als leerling-monteur. Zijn verslaving blijft echter. Ook begint hij met het gebruiken van speed. Als hij na drie jaar door bedrijfsomstandigheden weer zijn baan verliest, gaat het gigantisch fout. Hij komt in aanraking met Justitie.

8

strtpost 2012


p nummer even’ Michael: ‘Mijn relatie was net uit en ik voelde dat er iets moest gebeuren. Ik ben naar een familielid in Groningen gegaan, mijn familie heeft daar een afkickkliniek. Daar in die kliniek kwam ik voor het eerst in contact met God. Voor de eerste keer in mijn leven ging ik echt Bijbellezen (Johannes 3: 9-21). Terug op Goeree gaat het toch weer mis. ‘Het verdriet en de pijn dat mijn relatie uit was, kwam naar boven en ik ging weer drugs gebruiken.’ Wonder boven wonder neemt zijn leven een keerpunt als hij Jaco Hakkenberg (veldwerker) tegenkomt. Met zijn hulp wordt hij opgenomen bij de Hoop en kickt hij af van zijn verslaving.

Wat kunnen andere jongeren er aan doen om niet verslaafd te raken? ‘Praat er met iemand over als er zich problemen voordoen; speel open kaart. Bouw verder een goed netwerk op van mensen om je heen én laat je goed informeren over de gevolgen van drugs. Zelf was ik overigens erg nieuwsgierig wat nu echt de uitwerking was van drugs, maar je moet het niet gaan uitproberen!’

Wat zou je aan andere jongeren willen meegeven?. ‘Zet God op nummer één in je leven . En lees verder mijn vorige antwoord!’

Ontmoetingstocht Bijna 400 wandelaars kwamen op de Ontmoetingstocht af! Verschillende routes konden er worden gelopen: van 5 tot en met 40 kilometer. Ook was er van alles te koop: taarten, cakes, boeken etcetera. In totaal is een bedrag van ruim €2.000,- opgehaald! Namens onze cliënten bedankt voor een ieders inzet!

De reacties van bezoekers waren heel positief. Hier één van hen aan het woord: ‘Bij dezen wil ik u laten weten dat ik afgelopen zaterdag ontzettend genoten heb van de wandeling in en rond Houten. Ik heb de 15 km gelopen en het was een bijzonder mooie afwisselende route. Voor herhaling vatbaar. De route was bijzonder goed aangegeven met de pijlen zodat je de beschrijving er niet eens bij hoefde te hebben. Geweldig!’

Welke rol heeft geloof in je leven gespeeld en welke rol speelt het nu? ‘Mijn moeder heeft mij christelijk opgevoed. Tot mijn 12e ben ik mee geweest naar de kerk. Daarna werd mijn ‘play station’ belangrijker. Af en toe kwam ik nog in de kerk als ik bij mijn oma logeerde. In Groningen ben ik pas echt zelf de Bijbel gaan lezen. Ik raakte er van overtuigd dat ik zonder God niet verder zou komen in mijn leven. Mijn leven met God is nu een vallen en opstaan. Het geloof zie ik als een trapleuning. Wanneer ik de leuning los laat ga ik onderuit!!’

Op onze website, www.ontmoeting.org/wandelen en op facebook, www.facebook.com/StichtingOntmoeting zijn meer foto’s van de Ontmoetingstocht te vinden.

strtpost 2012 9


Voor een ander

De oogst van basisschool ‘De zaaier’

JV veilt €1140 bij elkaar De jeugdvereniging ‘Weest een zegen’ van de Gereformeerde Gemeente in Doetinchem organiseerde een veiling voor onze stichting. Ze veilden dingen als speelgoed, snoep, chocolade, blikjes drinken, fotolijstjes, spulletjes voor in de auto en een appelsnijder. Daarnaast werd er nog een spel gedaan, wat ook het nodige geld opleverde, evenals een collecte. In totaal werd het mooie bedrag van €1140 opgehaald. Bedankt!

School met de Bijbel in Harskamp, De Zaaier, heeft actie gevoerd voor Ontmoeting en voor hun eigen schoolplein. Om geld op te halen waren er verschillende acties voor de kinderen: klusjes doen, lege flessen ophalen, een sponsorloop, ijsjes of stroopwafels verkopen en een nacht slapen als een zwever. De actie werd afgesloten met een gezellige en drukbezochte actieavond. Er was een goede catering, er waren diverse activiteiten te doen, en er was van alles te koop. Het geheel leverde het mooie bedrag op van ruim €6500 voor Ontmoeting! Leerkrachten, leerlingen, ouders en overige bezoekers: hartelijk dank!

Comités in de weer Onze comités zitten ook niet stil! Een breed scala aan activiteiten wordt door hen georganiseerd: zangavonden, collectes, fietstochten, wandeltochten, daklozennachten, verkopingen en nog veel meer. Hartelijk dank voor jullie inzet, enthousiasme en opbrengsten! Lijkt het u leuk om u aan te sluiten bij een comité, om gezellig gezamenlijk activiteiten te organiseren? Bel of mail ons dan voor meer informatie!

10

Ontmoeting van inboedel verzekerd

Initiatiefrijk

Onlangs opende Stichting Ontmoeting een tweetal benedenwoningen in Rotterdam. Cliënten van Ontmoeting kunnen hier tijdelijk wonen en krijgen woonbegeleiding. De inrichting van deze woningen is mede mogelijk gemaakt door Cotap, De Vries Slaapcomfort en Brouwers meubelen. Respectievelijk zorgden zij voor het vinyl, de matrassen, het beddengoed en de meubels. Ook langs deze weg willen we genoemde ondernemers bedanken voor hun steun aan ons werk!

De 11-jarige Annette Marcelis uit Sliedrecht was erg onder de indruk van de voorlichting over Ontmoeting die op haar school in Sliedrecht werd gegeven. Ze hoorde dat het veel geld kost om dak- en thuislozen te helpen, dus bedacht ze: ik ga ook iets doen om te helpen! Ze heeft 50 kaarten gemaakt en langs de deuren verkocht. Dit heeft €36 euro opgebracht. Wat een mooi en lief gebaar!

strtpost 2012

Eet smakelijk! Mevrouw Stoop uit Hendrik-Ido-Ambacht bakt al jaren speculaas en andere koekjes voor goede doelen. Sinds een jaar of vier doet ze dit voor Ontmoeting. Ze heeft zo haar vaste klantenkring die graag koekjes bij haar koopt. ‘De speculaas valt goed in de smaak, zodoende bak ik het hele jaar door speculaas en niet alleen met Sinterklaas. Ik heb een kleinzoon in Egypte en als hij hier is, wil hij ook altijd weer graag speculaas mee terug nemen’, aldus mevrouw Stoop. Regelmatig maakt ze de opbrengst over. Zo ontvingen we onlangs weer €100! Dank voor dit smaakvolle initiatief!


Deze ondernemers steunen het werk van Ontmoeting:

WWW.HORECAWEBSHOP.COM www.maximaholland.com

VN-500 PROFESSIONELE VAATWASSER

UW VAAT BINNEN 90-120 SECONDEN SCHOON VOLLEDIG RVS CONSTRUCTIE MET LCD DISPLAY INCLUSIEF 50 X 50 CM WASKORF EN SLANGEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR ACTIE: NU INCLUSIEF GRATIS EXTRA BESTEKKORF

€ 995,- Ex. BTW SPANGENBERG INTERNATIONAL BV - RENDEMENTSWEG 24P 3641 SL - MIJDRECHT - THE NETHERLANDS T. 0297 253969 - F. 0297 256445 - E. INFO@SPANGENBERG.NL

veel speelplezier...! www.speelmaatje.nl

Voor advertentiemogelijkheden neem contact op met Piet Sleurink, fondsenwerver, tel: 030-6354087/ 06-18651100, of e-mail psleurink@ontmoeting.org

Thuisloos in twee werelden Een openhartig dubbelportret van directeur en cliënt Auteur: Huib de Vries

SLECHTS

€9,95 Excl. verzendkosten

Twee totaal verschillende werelden komen bij Ontmoeting bij elkaar. Dit boek illustreert dat door de levensverhalen van Ed en Nelis. Ed geeft sinds 1994 leiding aan Ontmoeting, na een loopbaan bij de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. Nelis, afkomstig van Curaçao, maakt bij Ontmoeting kennis met de reformatorische wereld. Bij alle onderscheid hebben ze in ieder geval twee zaken gemeen. Beiden zijn schepsel van God en moeten het hebben van genade.

BESTEL HEM NU OP WWW.ONTMOETING.ORG

‘Overdag trok ik op met mensen die alles deden wat God verbiedt, ‘s avonds ging ik in m’n nette pak op huisbezoek.’ Ed van Hell

‘De dominee stond op een hoog gevaarte en de preek duurde eindeloos lang. Ik begreep er niets van. Die taal had ik nog nooit gehoord. Als ik het zat was, ging ik naar het toilet.’ Nelis strtpost 2012 11


Zwerfkei Hallo kids, Maar liefst 300 reacties kregen we op de prijsvraag voor de rebus! Leuk dat zovelen van jullie mee hebben gedaan! Uit al de inzendingen hebben we één prijswinnaar gekozen. Nu ja één, een hele klas: groep 5B van de Johannes Calvijnschool uit Sliedrecht. Deze klas stuurde een heel pakket met tekeningen. In de bijgaande brief schreven de leerlingen dat ze het erg jammer vonden dat de gitaar van de juf op school gebroken was. Graag wilden ze dan ook voor hun juf een nieuwe winnen. Wij vonden dit zo’n leuke actie, helemaal passend bij Ontmoeting (je inzetten voor een ander) dat we besloten hebben de gitaar aan juf Wiersma te geven. Een gezellige uitreiking volgde met zelfs tompoucen erbij! Een extra pluim nog even voor Constantijn van den Bergh. Het was namelijk zijn idee om mee te doen aan deze actie!

n e ll il h c s r e v e d k e Zo Hieronder vind je twee verschillende plankjes met knuffels. Weet jij de zes verschillen te vinden? Succes!

Stuur je post

) en geboortedatum (met naam, adres op 13 18 oktober 20 , voor D.V. vrijdag .v. Marjan en Henrieke t.a , naar Zwerfkei , 5628 TG Eindhoven Vilvoordehof 2, .org zwerfkei@ontmoeting

Straatpost september 2013  

Straatpost, het donateursblad van Ontmoeting, verschijnt vier keer per jaar. In dit blad staat informatie over het werk van Ontmoeting en ve...