Page 5

Voorwoord

Beste lezer, Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Meer vrede, minder zelfzucht? Meer delen van alles wat de schepper ons heeft gegeven, niet alleen met de armen in de wereld maar ook met de andere schepselen? Zal er eindelijk een eind komen aan al het geweld dat wij via de media elke ochtend en avond krijgen voorgeschoteld? Zullen er meer vogels en vlinders vliegen in de lucht of meer bommen en vuil? Zo zou ik nog veel meer vragen kunnen stellen en u ook. Helpt dat? Stelt het gerust? Ik denk van niet. Vragen helpen je wel bewuster om te gaan met je zelf en met je omgeving. Ze doen je twijfelen aan de zogenaamde zekerheden. Maar of het helpt? Wat in ieder geval wel helpt, is je er niet bij neerleggen. Als je niets doet, aanvaard je de conflictueuze toestand waarin je verkeert; een toestand van agressie, hebzucht, onrechtvaardigheid. Hieraan iets doen, met grote of kleine daden, met toewijding… Daarmee maak je deze wereld een betere plek, ook in 2006. Met onze programma’s en dit blad hopen wij daar ook een steentje aan bij te dragen. Een voorspoedig, gezond en actief jaar toegewenst en… dank voor uw steun en bijdrage. Ruud Chander Directeur OHM

 - januari / maart 2006

OHM Vani 1e kwartaal 2006  

12e jaargang • nr1 • januari/maart 2006 • Vele wegen, één bergtop? • Holi: geschenk aan gespleten samenleving • Trouwen en geluk