Page 44

volwassen zoon ten opzichte van de familie en de gewenste zekerheid, velen niet kiezen voor een militaire functie, hoewel vanwege de krijgers (Kshatrija) achtergrond van veel Hindoestanen een keuze voor militaire functies logisch lijkt. Dat hindoes ook in de sport en kunst zijn ondervertegenwoordigd is begrijpelijk. Dit zijn lucratieve beroepen die echter ook veel (financiële) onzekerheid met zich meebrengen. Verkleinen van onzekerheid en kiezen voor zekerheid wordt als het ware bij hindoes met de paplepel ingegoten. De professionele ondervertegenwoordiging van hindoes in (fysieke) sporten is hardnekkig. In India, Groot-Brittannië en natuurlijk bij de Olympische spelen schitteren Hindoestanen / Indiërs, die met ruim een miljard een zesde van de wereldbevolking uitmaken, door hun afwezigheid - op de verspringster Anju Bobby George na. Naast discriminatie op grond van kaste - er vindt immers hierdoor onderling geen eerlijke competitie plaats tussen getalenteerden - zijn er waarschijnlijk ook andere redenen die de slechte prestaties van Hindoestanen / Indiërs op (fysiek) sportgebied verklaren. Het voert echter te ver hier verder op in te gaan. Wat betreft amusement en media vraagt de ondervertegenwoordiging van Hindoestanen meer aandacht. Immers: gelet op de populariteit van

Bollywood en de voorkeur voor glitter en glamour bij vooral de jonge generatie zou men een grotere deelname en zichtbaarheid van Hindoestanen verwachten. Blijkbaar draagt hun bescheidenheid en het feit dat Hindoestanen kennelijk niet bijzonder of afwijkend genoeg door de dominante samenleving worden gevonden bij tot hun geringe participatie. Maar ook in dit verband speelt (financiële) onzekerheid een rol bij de keuze voor deze beroepen. Nu veel Hindoestanen in materieel opzicht zekerheid hebben verworven is het zaak dat gestimuleerd wordt dat Hindoestanen ook in beroepen terechtkomen die weliswaar financiële onzekerheid met zich meebrengen, maar ook bijdragen tot het verhogen van hun zichtbaarheid in de brede samenleving. Een ander verhaal is de relatieve onzichtbaarheid van hindoes in het maatschappelijk debat en de deelname in politieke functies. Een heel kleine minderheid doet mee aan het maatschappelijk debat in Nederland. Opgemerkt moet worden dat hindoes over het algemeen nogal genuanceerd zijn in hun opvattingen en minder dogmatisch. Dat is zonder meer een positieve eigenschap. Maar door hun gematigde

44 - januari / maart 2006

OHM Vani 1e kwartaal 2006  

12e jaargang • nr1 • januari/maart 2006 • Vele wegen, één bergtop? • Holi: geschenk aan gespleten samenleving • Trouwen en geluk

Advertisement