Page 43

Maatschappelijk succes en seva

Chan E.S. Choenni

Over het algemeen wordt aangenomen dat Hindoestanen in Nederland en in het bijzonder de hindoes maatschappelijk succesvol zijn in de Nederlandse samenleving.* Met succes wordt in dit verband meestal gedoeld op bepaalde aspecten van maatschappelijk succes. Vaak refereert men hierbij aan succes op materieel gebied. Dit succes betreft met name het verwerven van een hoge opleiding en - heel belangrijk! - daaraan gekoppeld een hoog inkomen. Meestal wordt het hoge inkomen gebruikt om met materiële goederen, zoals een groot huis en een dure auto, én door opzichtige consumptie, de verworven rijkdom te etaleren. Overigens heeft een deel van de hindoes niet zozeer een hoog inkomen verworven als gevolg van een hoge opleiding, maar door goed ondernemerschap en niet te vergeten: door hard werken.

Opgemerkt moet worden dat niet iedereen succesvol is. Vooral met betrekking tot ondernemerschap zijn er ook vele verliezers. Daarom is het verworven succes zeker een compliment waard. Op zich is er dan ook niks mis mee dat degenen die door hard werken - of het nou via onderwijs of ondernemerschap is - rijkdom hebben vergaard, deze rijkdom ook tonen. Men geniet met volle teugen en laat via (huwelijks- en verjaardags-)feesten ook anderen genieten. Prima! ‘Celebrate your success’, zegt men in het Engels. Afkomstig uit een agrarisch milieu en als nakomelingen van Hindoestaanse

contractarbeiders zijn ijver en zuinigheid belangrijke deugden gebleven. Deze deugden dragen bij tot dit succes. Maar het is wel opvallend dat bij hindoes het succes grotendeels beperkt blijft tot bepaalde sectoren i.c. beroepen in Nederland. Hindoes zijn sterk vertegenwoordigd in ondernemerschap, medische, juridische en financieel-economische beroepen. In de krijgsmacht, maar ook in de politiek en in het bijzonder in de sport, kunst, amusement en media zijn Hindoestanen niet sterk vertegenwoordigd. Wat betreft de krijgsmacht is dat ten dele te begrijpen, omdat vanwege familieverplichtingen, zoals de verantwoordelijkheid van de

43 - januari / maart 2006

OHM Vani 1e kwartaal 2006  

12e jaargang • nr1 • januari/maart 2006 • Vele wegen, één bergtop? • Holi: geschenk aan gespleten samenleving • Trouwen en geluk

Advertisement