Page 33

Eenvoud en complexiteit in balans

Shiva-bhakti

Pandit Attry Ramdhani

Als ik iets wil weten over Shiva Bhagvaan dan lees ik voornamelijk twee boeken: de Shiva Mahapuraan en de Shiva Samhita. De verhalen over Shiva Bhagvaan lees ik in de Shiva Mahapuraan; de filosofie van mantra-yoga in de Shiva Samhita. Deze twee boeken vertonen opvallend veel verschillen terwijl ze meer licht proberen te werpen op wie de ene Shiva is en hoe hem te bereiken. Je zou verwachten dat beide geschriften een éénduidige beschouwing zouden laten zien over één en dezelfde manifestatie. Dat is dus niet het geval.

In de verhalen van Shiva zie ik een ‘bhola’ (onschuldige, naïeve) verschijning, die de harten van alle levende wezens steelt. Niet alleen van mensen maar ook van dieren en van lichaamloze wezens (preta-atma). Hij is ook het toonbeeld van oprechtheid als het gaat om het belonen van zijn toegewijden. Bekend is het verhaal van Bhasmaasur die begiftigd wordt door Shiva met een zekere vernietigingskracht. Bhasma-asur is in staat een ieder te verassen, enkel door zijn hand boven die persoon uit te steken. Uiteindelijk achtervolgt Bhasma-asur Shiva zelf om de door Hem geschonken krachten uit te testen. Ik zie in dit verhaal de naïeve en onschuldige Shiva die niet twijfelt aan de oprechtheid van zijn toegewijde. Al is dat een demon die uit is op vernietiging. Ook zie ik Shiva-baba

hierin geen voorbeeldfunctie (aadarsha) hebben. Immers, ik wil kritisch blijven ten aanzien van het goede en kwade in mijn leven en niet die naïeve houding hebben zoals Shiva Bhagvaan die ten toon spreidt. Ik wil in mijn leven grenzen blijven stellen. En toch heeft Shiva met name in dit verhaal iets dat mij aantrekt. Het is niet Zijn kracht of wijsheid maar wellicht juist die niet-rationele houding ten aanzien het leven en de levende wezens. Eigenlijk zou ik ook zo spontaan en zelfverzekerd mijn niet-complexe leven willen leiden. Die eenvoud van Shiva dwingt mij tot een enorm respect voor hen die op een eenvoudige manier tevreden zijn met hun leven. Een dergelijke levenshouding zou ik willen omschrijven als ‘santosha-daayaka’: een leven dat steeds weer leidt tot ‘innerlijk geluk’ omdat er

33 - januari / maart 2006

OHM Vani 1e kwartaal 2006  

12e jaargang • nr1 • januari/maart 2006 • Vele wegen, één bergtop? • Holi: geschenk aan gespleten samenleving • Trouwen en geluk

Advertisement