Page 32

eenheid van Atman en Brahman zoals de ‘verlichten’ die hebben beschreven. Dit zijn claims die universeler zijn dan de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, omdat zij zelfs de menselijke vorm overstijgen. Is het voor vele wereldbewoners uitermate lastig zo niet onmogelijk om hun aangeboren mensenrechten te effectueren, het is eenvoudig in te zien dat ieder die op welke wijze of in welke mate dan ook aan zijn menselijke vorm of inhoud lijdt, soelaas kan vinden in advaita. Dit en de bovengenoemde aspecten verklaren de grote aantrekkingskracht van advaita vedanta. Maar is advaita vedanta nu universeler dan andere spirituele tradities, radicale filosofieën of de godsdienstige reli-

gies? Vanuit het advaita-perspectief is alles wat waargenomen of ervaren kan worden in enigerlei vorm, zoals een god of goden, van een ‘lagere’ werkelijkheidsgraad dan de ‘hoogste’, meest universele werkelijkheid van Atmanis-Brahman. Maar elk perspectief blijft – hoe universeel de claims én hoe authentiek, waardevol, heilzaam en absoluut de realisatie van bevrijding ook mogen blijken – toch ook altijd precies dát: een perspectief, ook al zou dat het perspectief van Alles (Brahman) op Zichzelf (Atman) als Alles (Brahman) zijn. Is er een perspectief dat zó universeel is dat het geen perspectief meer is? Wie het weet mag het zeggen! n De Lotusvijver besteedt op zondag 8 januari uitgebreid aandacht aan dit onderwerp.

32 - januari / maart 2006

OHM Vani 1e kwartaal 2006  

12e jaargang • nr1 • januari/maart 2006 • Vele wegen, één bergtop? • Holi: geschenk aan gespleten samenleving • Trouwen en geluk

OHM Vani 1e kwartaal 2006  

12e jaargang • nr1 • januari/maart 2006 • Vele wegen, één bergtop? • Holi: geschenk aan gespleten samenleving • Trouwen en geluk

Advertisement