Page 29

en God is ook geestelijk (Brahman). Er is geen verschil in kwaliteit. Stel, men neemt een druppel water van de Atlantische oceaan en analyseert de ingrediënten. De samenstelling van de druppel water is gelijk aan de grote hoeveelheid water in de oceaan. Hetzelfde geldt voor ons: wij zijn kleine geestelijke vonkjes van de allerhoogste geestelijke ziel, God. We hebben alle geestelijke kwaliteiten die God heeft, maar God is groot en wij zijn klein. Hij is onbeperkt en wij zijn beperkt. God en wij zijn kwalitatief gelijk maar we zijn kwantitatief verschillend.

Wanneer we dichtbij het vuur komen worden we warm en op dezelfde manier begint onze zuivering als we direct in contact komen met God. Het reciteren van de Hare Krishna-mantra zuivert het bewustzijn en vervolgens kunnen we begrijpen wie we werkelijk zijn. Het basisprincipe van Advaita-filosofie is dat het levend wezen gelijk is aan God. Dit is een feit. Wij zijn niet verschillend van God. De koningin is Nederlands en een gewone burger is ook Nederlands. Er is wat dat betreft geen verschil tussen de koningin en de burger, omdat ze alle twee Nederlands zijn. Maar tegelijkertijd is de burger niet de koningin. De burger is een Nederlander maar dat betekent niet dat de burger gelijk is aan de koningin. Wij zijn ook kwalitatief gelijk aan God. Wij zijn geestelijk (Brahman)

Degenen die alleen maar het aspect accepteren dat we kwalitatief gelijk zijn met God worden advaita-vadis genoemd. Ze vergeten dat we niet kwantitatief gelijk kunnen zijn aan God. Als het levend wezen kwantitatief gelijk is aan God, waarom is de ziel dan in dit miserabele materiële bestaan terecht gekomen? Omdat de ziel beperkt is, is hij onderhevig aan de invloed van maya, illusie. Hoe kan de ziel onderhevig zijn aan maya als hij de allerhoogste is? Dat zou betekenen dat maya groter is dan God. Onze filosofie, de Vedanta filosofie, is acintya-bheda en abheda-tattva: we zijn tegelijkertijd één met en verschillend van God. We zijn kwalitatief gelijk aan God, maar kwantitatief verschillend. Dat is onze Vaishnava filosofie. Advaita-vada (eenheid) en dvaita-vada (ver-scheidenheid) zijn beide waar. We zijn niet verschillend van God in kwaliteit, maar verschillend in kwantiteit. Dat is een alomvattende en perfecte filosofie. n

29 - januari / maart 2006

OHM Vani 1e kwartaal 2006  

12e jaargang • nr1 • januari/maart 2006 • Vele wegen, één bergtop? • Holi: geschenk aan gespleten samenleving • Trouwen en geluk

Advertisement