Page 1

NR

4

16 e

JAARGANG OKTOBER/DECEMBER

2010

PRIJS â‚Ź

12,00

n

De filosofische betekenis van Divali

n

Leren omgaan met je schaduw

n

Spiritualiteit in het dagelijks leven

PER JAAR


COLOFON

OHM-Vani is een uitgave van de Stichting Organisatie voor Hindoe Media. OHM-Vani geeft achtergrondinformatie over de programma’s van OHM en maakt melding van relevante ontwikkelingen in de hindoegemeenschap. Wij nodigen u uit opmerkingen of commentaar op onze programma’s of op dit blad te zenden aan Stichting OHM. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. Geplaatste stukken geven niet altijd de visie van de OHM weer. Een jaarabonnement kost € 12,-, opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk plaats te vinden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OHM.

Eindredactie Savitrie Marhe-Benie Aat-Lambert de Kwant Auteurs Robert H. Swami Persaud Aat-Lambert de Kwant Medhi Jiwa Peter Den Haring Shantie Ramlal-Jagmohansingh Wouter Snip Rinus van Warven Tanja Jadnanansing Met dank aan Sharda Balla Avinandha Ramsoedh Chander Mathura Cover ontwerp en grafische verzorging (Adri Segaar) Druk Practicum Grafimedia Groep b.v. Hilversum Stichting OHM (redactie OHM-Vani) Koninginneweg 8 1217 KX Hilversum Telefoon: 035 - 6260920 Fax: 035 - 6280843 E-mail OHM: info@ohmnet.nl Website OHM: www.ohmnet.nl ABN-Amro: 44.09.38.694

Shubh Divali 2 - oktober / december 2010


INHOUD Pagina 5 Redactioneel

Pagina 6 Het licht van Divali

Pagina 8 De filosofische betekenis van Divali

Pagina 10 Omgaan met je schaduwkanten

Pagina 17 Spiritualiteit in het dagelijks leven

Pagina 20 Sannyasin zijn:

Leven vanuit je hart Pagina 24 The Binding Vine – Shashi Deshpande

Pagina 27 Khandaan

Pagina 30 Wijze woorden

Pagina 31 Ayurvada en de herfst

Pagina 36 OHM televisie

Pagina 42 OHM Radio De Lotusvijver

Pagina 44 OHM Radio De Zevende Hemel

3 - oktober / december 2010


...laat uw blanco papier tot leven komen...

DTP | Vormgeving | Grafisch Ontwerp

◆ Flyers/leaflets ◆ Advertenties ◆ Brochures ◆ Huisstijlen ◆ Posters ◆ Fotomontages ◆ logo’s etc.

Wilt u meer informatie? Bel of mail gerust, onze medewerkers zullen u graag te woord staan. Eerste Nieuwstraat 66 1211 JS Hilversum

Telefoon: 06 28 538 701 e-mail: exlibras@planet.nl 4 - oktober / december 2010


R E D A C T I O N E E L

Divali Licht, schaduw en donkder Op het moment dat dit redactioneel geschreven wordt, zo eind augustus, lijkt het wel of het licht zich aan het terugtrekken is: gitzwarte wolken, een on-Nederlandse wolkenformaties. Afscheid van de zomer, zei een collega, maar als OHM-Vani bij u in de bus rolt, heeft de zon (het licht) inmiddels weer gezegevierd en hadden we weer zonovergoten, warme dagen. Een mooie metafoor, het licht zal altijd triomferen. En hoewel dat niet voor iedereen geldt, zal ook wanneer we met onze innerlijke duisternis geconfronteerd worden, uiteindelijk ons innerlijke licht sterker zijn dan die duisternis. Wie een mooie spirituele of mystieke ervaring had,kan zich beter focussen op wat zich in het nu kan aandienen in plaats van op die eerdere ervaring. Velen hebben ook moeite met de schaduwkanten in zichzelf. In het Lotusvijver programma “Ken je eigen schaduwkanten van 24 oktober ” vertellen mensen daarover. In zijn artikel “Omgaan met schaduwkanten” gaat Peter den Haring hier verder op in. Schaduwkanten kunnen, zo zegt hij juist kwaliteiten worden als je ze erkent, lief hebt, vergeeft en ze in de juiste context plaatst. Bij Divali speelt dat triomferende licht ook een belangrijke rol. Divali is een van de belangrijkste feesten in de Hindoe traditie en is geassocieerd met verschillende verhalen. In zijn artikel “De filosofi sche betekenis van Divali”, wijst Medhi Jiwa erop dat Divali niet alleen maar een feest is, maar ook een oproep aan een ieder om de weg te gaan, zijn of haar eigen duisternis onder ogen te zien en deze duisternis te laten verdwijnen door het vinden van het innerlijke licht om uiteindelijk

vanuit dit licht te leven en te werken. Ook het PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing gaat in op het Divali-feest. “De boodschap van het Divali feest zou juist moeten zijn het licht in de ander nog meer te doen stralen, zodat wij zelf ook stralen, immers als het goed gaat met de ander dan gaat het ook goed met ons.” In november wordt in de Lotusvijver een serie radioprogramma’s uitgezonden met als thema ‘Spiritualiteit in het dagelijks leven’. Programmamaker Rinus van Warven gaat op zoek hoe mensen in de praktijk van alledag gestalte geven aan spiritualiteit. In zijn artikel “Spiritualiteit in het dagelijks leven” vertelt hij daar meer over. Waarom worden mensen twintig jaar na het overlijden van Osho, nog steeds sannyasin? In het programma “Waarom Sannyassin worden?” en het artikel “Sannyasin zijn: leven vanuit je hart” vertellen enkele sannyasins over hun motivatie. Tenslotte staat Robert Swami Persaud stil bij de herfst. De herfst betekent een voorbereiding op het nieuwe; zij is een tijd van stilte, van overdenking en beschouwing. De zomer is weg en er is nog geen winter. Deze zal zich in dit jaar in de nacht van 21 op 22 december gaan aandienen. De winter vereist echter een sterk lichaam, een krachtige geest en een goede vitaliteit. Om dit alles te verkrijgen is de herfst .een prachtige gelegenheid om ons op de winter voor te bereiden.” Een inspirerende Divali en een verstilde herfst toegewenst

5 - oktober / december 2010


Het licht van Divali

tAnJA JAdnAnAnSinG

Mijn favoriete feest is al vanaf ik een jaar of zestien ben het Divali feest omdat ik sindsdien de verantwoordelijkheid op mij nam om alles klaar te maken voor de ceremonie om zes uur. Van het in ghee preparen van de wattenstaafjes tot aan het bereiden van zoetigheden waarbij ik uiteraard wel de hulp van mijn moeder kreeg. Eigenlijk deed zij het meest maar ik nam de verantwoordelijkheid om de jongeren in de buurt die niet van hindoestaanse afkomst waren erbij te betrekken. Dit lukte makkelijk omdat ook zij het prachtig vonden om rond zes uur bij ons in de tuin op Benie’s Park de lichtjes aan te maken. Rijen lichtjes die de buurt als een warme deken omarmden, even was het allemaal goed en was er vrede en mijn kinderhart vervulde zich ieder jaar weer met de wens dit te mogen vasthouden ook op de dagen na het Divali feest.

Feest van licht en kennis Als ik weer eens op mijn fiets door Amsterdam zwier krijg ik vaak de opmerking dat het toch niet kan dat iemand met een goede baan niet eens een rijbewijs heeft en alles met de fiets en het openbaar vervoer doet. Maar eerlijk gezegd heb ik die behoefte niet en voor het milieu is het ook beter zo, en ach, eigenlijk wil ik er geen tijd voor vrijmaken. Het heeft voor mij geen prioriteit. Ik ga liever de ‘ wereld redden’ hoewel ik steeds meer besef dat ik dat niet in mijn eentje moet willen. Ik grijp daarom Divali aan om samen met u op dit mooie feest van licht en kennis te

mediteren en te reflecteren op wat wij doen met de kennis die ons wordt geboden. De kennis dat het licht in ons allen schijnt en dat wij allemaal verantwoordelijkheid kunnen nemen om het voor onszelf en voor de ander wat lichter te maken. Als woordvoerder Hoger Onderwijs in de Tweede Kamer fractie van de PvdA kom ik alle feiten en cijfers tegen van studenten en het valt op dat de hindoestaanse studenten het steeds beter doen en dat is uiteraard een heugelijk feit. Dat het economisch steeds beter gaat is prettig , met de educatieve kennis gaat het goed maar

6 - oktober / december 2010


er is iets anders wat mij opvalt. Hoe beter het gaat hoe minder wij anderen lijken te gunnen, ik zeg met opzet lijken omdat ik het niet met een gedegen onderzoek kan staven maar wel met de vele verhalen die ik hoor als ik weer ergens een spreekbeurt mag houden. Wij vergeten elkaar te complimenteren als het goed gaat maar zijn er als de kippen bij als het minder goed gaat. Het lijkt zo onschuldig maar dat is het niet. Ik heb al teveel mensen gesproken die er echt onder lijden, die van ellende maar besluiten om niet meer teveel op de voorgrond te treden, om in de schaduw te gaan staan in plaats van in het licht. Jezelf overstijgen Er is een groot verschil tussen een beetje jaloezie en afgunst. Eerlijk gezegd heb ik het ook weleens dat ik denk waarom heeft die werkelijk alles

zoals een aantal van mijn vriendinnen die én mooi zijn én intelligent én leuk én… nou ja alles. Dan is het moeilijk om jezelf te overstijgen als je op maandag weer eens op dieet moet of omdat je voorbereiding op een debat toch niet zo geweldig uitpakt. Juist dan is het zo prettig om jezelf te kunnen overstijgen en wel blij te zijn voor de ander. De boodschap van het Divali feest zou juist moeten zijn het licht in de ander nog meer te doen stralen, zodat wij zelf ook stralen, immers als het goed gaat met de ander dan gaat het ook goed met ons. n Tanja Jadnanansing Woordvoerder Hoger Onderwijs Tweede Kamer fractie PvdA

7 - oktober / december 2010


De filosofische betekenis van Divali

MedHi JiwA.

Divali is een van de belangrijkste feesten in de Hindoe traditie en is geassocieerd met verschillende verhalen. Het belangrijkste verhaal is misschien wel de intocht van Rama in Ayodhya nadat hij de demonkoning Ravana had verslagen. Ook andere verhalen, niet alleen uit de Hindoetraditie, maar ook uit de Jain en Sikh tradities zijn verbonden met met Divali.

De verhalen hebben de volgende thema’s met elkaar gemeen: de overwinning van het goede op het kwade, de bevrijding uit gevangenschap en het bereiken van innerlijke verlichting. Hiermee raken wij het hart van het Divalifeest: het is het feest van het licht, het feest van de overwinning van het licht op de duisternis. In die zin heeft dit feest voor de moderne mens een belangrijke betekenis. Het spoort ons aan om ons eigen innerlijk licht te herinneren en, eventueel ten koste van een grote inspanning, naar dit innerlijke licht op zoek te gaan net zolang tot we het weer gevonden hebben. De verhalen die geassocieerd zijn met Divali kunnen hierbij behulpzaam zijn. Verbannen Laten we om dit te illustreren de Ramayana nemen. Het verhaal gaat over het leven van Rama, de incarnatie van de Heer. Rama moest zich grote

moeite getroosten en grote offers brengen om uiteindelijk als koning geïnstalleerd te worden in Ayodhya. De reis en de avonturen die Rama meemaakte, zijn niet alleen spannend en het verhaal gaat niet alleen over een goede prins die het grote kwaad moest verslaan. Het is een verhaal van een nobel mens die geplaatst wordt in moeilijke situaties en daar door heen moet gaan. In de Oosterse traditie is het begrip karma belangrijk, hoewel het vaak onvolledig wordt uitgelegd. Onder het begrip karma wordt verstaan dat de situaties waarin wij geplaatst worden het resultaat zijn van onze voorgaande handelingen en het risico bestaat dat er een houding ontstaat van ‘eigen schuld, dikke bult’. Dit is nu net een houding waar de Ramayana mee afrekent. Als Rama op het punt staat tot koning gekroond te worden, wordt hij door toedoen van Kaikeyi, één van de vrouwen van zijn vader, verbannen. Zonder uit balans

8 - oktober / december 2010


te raken gehoorzaamt hij en trekt met zijn nobele en mooie, jonge vrouw Sita en zijn broer Lakshmana het woud in. Zijn andere broer Bharata neemt het regentschap in de naam van Rama op zich voor een periode van veertien jaar. Rama, Sita en Lakshmana beleven vele avonturen en uiteindelijk wordt Sita door de demonkoning Ravana geschaakt en meegevoerd naar Lanka. Rama en Lakshmana krijgen hulp uit een bijzondere hoek: de apenkoning Sugriva en in het bijzonder Hanuman helpen mee om Sita te zoeken en uiteindelijk strijden zij mee aan de zijde van Rama om Sita te bevrijden en de demon Ravana te doden. Hanuman’s inzet en toewijding blijken van onschatbare waarde te zijn om het avontuur tot een goed einde te brengen. De ontmoeting van Rama met Hanuman illustreert dat een ieder hulp krijgt, vaak uit onverwachte hoek, op zijn of haar zoektocht en dat hoe moeilijk de situaties waar wij voor geplaatst worden ook zijn, er altijd weer mogelijkheden zijn om door te gaan. Pas als Rama Sita terug heeft gevonden en heeft bevrijd en Ravana heeft verslagen, kan hij, aan het einde van zijn ballingschap, terugkeren naar Ayodhya en zijn plaats als koning innemen. Bevrijding Rama werd in situaties geplaatst waar hij niet om gevraagd had. Hij had een taak te vervullen en was bereid die op zich te nemen, hoe groot de moeilijkheden, die deze taak hem zouden brengen, ook zouden worden.

Zijn geliefde Sita raakte hij kwijt en een groot deel van het verhaal gaat over het zoeken naar Sita en over haar bevrijding. Pas nadat hij dit gedaan heeft is hij in staat om koning te zijn. Deze metafoor heeft ons veel te zeggen: ook wij moeten in het leven op zoek gaan naar het meest waardevolle en kostbare, veelal uitgedrukt als ‘het vinden van het ware Zelf’. Dat dit niet altijd gemakkelijk zal gaan, moge duidelijk zijn, maar het verhaal van de Ramayana kan ons helpen om door te gaan met zoeken en om niet op te geven. Ook in duistere perioden moeten wij gericht blijven op het licht. Pas als wij dit ‘kostbaarste juweel’ gevonden hebben, is de intocht in Ayodhya met zijn duizenden lichtjes, mogelijk. Deze intocht staat voor het vinden van ons eigen centrum, ons hart, ons fundament, waar wij de plaats als koning of koningin innemen en vandaar ons leven leven, vol zorg en mededogen voor onze omgeving, net zoals Rama als koning over zijn rijk regeerde. Innerlijk licht Divali is niet alleen maar een feest: het is ook een oproep aan een ieder om de weg te gaan en zijn of haar eigen duisternis onder ogen te zien en deze duisternis te laten verdwijnen door het vinden van het innerlijke licht en uiteindelijk vanuit dit licht te leven en te werken. n Mehdi Jiwa is voorzitter van de Stichting Filosofie en Meditatie

Wilt u reageren op dit artikel? Stuur een email naar: info@cynham.nl Voor meer informatie over het werk en activiteiten van de SFM: zie www.cynham.nl 9 - oktober / december 2010


Omgaan met schaduwkanten

peter den HArinG

Veel van onze angsten hebben een basis in onze vroege kindertijd. Als we ouder worden, willen we veel niet meer weten, we willen de pijn vergeten, opnieuw fris beginnen. Maar ligt dat allemaal zo eenvoudig? Verdrongen kwetsuren kunnen een vreemde uitweg zoeken in wat we dan schaduwkanten noemen. In de afgelopen tien jaar nam het volume van mensen die gebruik maakten van geestelijke gezondheidszorg met gemiddeld 6,5 procent per jaar toe. De kosten daarvan stegen dramatisch naar een miljardenbudget. Je kunt rustig zeggen dat men zo bang is om ongezond te zijn, dat die angst op zichzelf al tot ziekte leidt. Bange mensen passen zich erg veel aan, bang als ze zijn voor kritiek. Bang om ergens niet meer bij te horen. Het risico is dan dat je niet meer jezelf durft te zijn, dat je eigenlijk wordt wat anderen van je maken. Je gaat misschien zelfs leven naar wat anderen van je zeggen. We zeggen dan dat je jezelf een projectie van andermans beelden laat aanpraten. Je doet jezelf bijvoorbeeld veel beter voor dan je in wezen bent. Er zijn ook mensen die zichzelf onderdanig, dienstbaar of simpeltjes voordoen, maar daarmee eveneens anderen een rookgordijn voorhouden, omdat ze veel dominanter zijn dan ze zelf leuk of wenselijk vinden.

Schijnheilig Als je van jezelf weet dat je schijnheilig bent, is dat natuurlijk niet fraai maar je weet het tenminste. Het wordt ingewikkelder als je al je slechte eigenschappen zo verstopt, dat je er niet eens zelf meer bewust van bent. Een ander, je partner bijvoorbeeld of een kind, moet je dan soms nadrukkelijk wijzen op bepaald onaangenaam gedrag en je dwingen te gaan zoeken naar de achterliggende oorzaken daarvoor. Misschien wil je dan eindelijk aan een geliefde of iemand anders, die je vertrouwt, iets

10 - oktober / december 2010


kwijt over je motieven om iets op die bepaalde manier te doen of te laten. Er zijn ook mensen die zichzelf onderdanig, dienend en simpel voordoen, maar ook daarmee anderen een rookgordijn voorhouden, omdat ze veel dominanter zijn dan ze zelf leuk of wenselijk vinden. Een schaduwkant ontstaat meestal in je kindertijd. Het kan gaan om een zogenaamd slechte eigenschap of onhebbelijkheid, die je ouders al vroeg opmerken en afstraffen. Je durft er niet verder mee te experimenteren, omdat je er afkeuring en beperkingen op bent gaan verwachten. Onbewust wil dat weggestopte deel zichzelf toch manifesteren omdat de ziel wil uitvinden hoe het betreffende proces getransformeerd kan worden. Het kan eveneens gaan om een zogenaamd goede eigenschap, die tussen andere ‘ goede’ eigenschappen verdwaald raakt. Je blijkt bijvoorbeeld leuk te scoren met je leuke clownoptredens maar je tekeningen vindt niemand bijzonder. Dus je raakt je tekendoos nooit meer aan… Jammer. Het krabbenemmerprincipe: Het kan ook zijn dat je in je onzekerheid over jezelf helemaal het gedrag en/of de manier van kijken van een van je ouders bent gaan imiteren. Een opvallende kwaliteit kan eveneens negatieve aandacht oproepen. Je ouders vinden je bijvoorbeeld een poehaprinses of een opscheppertje, ze ergeren zich aan jouw geldingsdrang maar misschien wel uit verkapte jaloezie. Dat is het krabbenemmerprincipe: de andere krabben in de emmer trekken

degene die probeert te ontsnappen naar beneden. Het kan zijn dat je vaardigheid niet paste in het gezin waar je opgroeide. Je kon bijvoorbeeld eigenlijk wel een beetje gitaar spelen, maar je oudere broers waren vioolvirtuozen en toen ben jij maar iets anders gaan doen. Of je paranormale inzichten maakten de hele familie zo aan het schrikken dat jij van schrik dat hele gebied voortaan hebt afgesloten. Helaas, ooit, ergens, wil die energie zich laten kennen. En dus? Word je ziek, krijg je onverklaarbare pijnen, raak je opgefokt van dingen zonder dat je het waarom begrijpt. Een schaduwkant dringt zich niet zelden aan je op door middel van ‘ongewenste’ gedachten. Des te meer jij je laat regeren door je verkramping, perfectionisme, morele of kerkelijke dogma’s of beleefdheid, hoe meer last je van je zelfonderdrukking krijgt. Dat kan later zich tonen als dementeren, Alzheimer, reuma en vergelijkbare narigheid. Veel mensen proberen ook hun schaduw te verdoven met alcohol, drugs, roken en obsessief eten of tv kijken. Beter niks doen, passief rond hangen, dat ene vreselijke te gaan doen. ‘Pleasing’, het alsmaar plezieren van de ander, is eveneens een knappe manier om niet naar je eigen behoeften, neigingen of passies te luisteren. Hé, jij vindt je eigen passie fout? O jee. En dan ga je dus een half leven besteden aan het bestrijden van zo’n vergelijkbare hinderlijke hartstocht in je partner of kind? Blinde vlekken Schaduwkanten hebben een sterke

11 - oktober / december 2010


je meestal ongelovig (“IK?”). Zo ken je jezelf niet, zo wil je ook niet zijn, de ander zal wel met een projectie van zichzelf bezig zijn naar jou

relatie met blinde vlekken. Een veel voorkomende schaduwkant is ergernis over bepaald gedrag van een van je ouders (soms een broer of zuster). Jij gaat er alles aan doen om dus niet op je vader of moeder te gaan lijken. Juist daardoor krijg je het moeilijk om hun gedrag beter te kunnen begrijpen en te vergeven, want jij drukt weg dat je eigenlijk ook een beetje puntje, puntje (…) bent, net als hij of zij. Ondertussen ben je eigenlijk onnatuurlijk bezig. Je bent juist niet jezelf omdat je krampachtig niet een ander wilt zijn. Jammer want als je zo afzet tegen een bepaalde ouder dan kun je vaak diens ‘goede’ eigenschappen evenmin tot bloei brengen. Een schaduwkant is in de horoscoop terug te vinden onder allerlei aspecten, meestal onder vierkanten, opposities en inconjuncten. Als je ermee geconfronteerd wordt, reageer

(“Kijk jij eens eerst lekker naar jezelf!”). Pas als je vaker zo’n kritiek hebt gekregen, kan er een kwartje door gaan vallen. Juist partners zijn de aangewezen spiegels. Ze hebben je lief en maken het je daarom zo moeilijk. Je komt er achter hoe enorm je liefde kan zijn en een tijdje later hoe afgrijselijk je teleurstelling en haat. Dank je wel, gehate, geliefde ex! Astrologische talenten en handicaps Schaduwkanten kunnen juist kwaliteiten worden als je ze erkent, lief hebt, vergeeft en ze in de juiste context plaatst. Handicaps en talenten kunnen elkaar in één karakter mooi aanvullen. Een zekere gierigheid kan (astrologisch gezien een Saturnusaspect bijvoorbeeld) heel nuttig en beschermend werken naast een te joviale vrijgevigheid (een Jupiter-eigenschap) of een vertroebelde kijk op de realiteit, illusiedenken of grootheidswaan (Neptunusproblemen). Twee ‘ slechte’ neigingen kunnen elkaar dus in een ongewone balans houden. Een

12 - oktober / december 2010


overdreven mentaal gevoel voor Steenbok-rechtvaardigheid kan op die manier een onhandige Schorpioenemotie als jaloezie in bedwang houden. Een conservatieve doe-maargewoon-dan-doe-je al-gek-genoeg houding (Stier-aspecten) kunnen een neiging tot gevaarlijke experimenten (Uranus-affl icties) misschien net voldoende intomen. Een andere kant van de medaille is er ook: als je jezelf steeds moet dwingen (of je omgeving dwingt dat af) om een bepaalde schaduwkant (verbale of fysieke drift of andere agressie) te beheersen, dan kan daar ook uiteindelijk een zeker beschavingsinstrument uit ontstaan. En dan is iedereen weer blij met die vooruitgang. Spiritueel omgaan met je schaduw Spiritueel omgaan met je schaduwkanten betekent voor mij, dat je een poging doet om je bestaan op aarde te koppelen aan bewustwording. Dat je probeert te werken en te leven vanuit het besef van een karmische opdracht. Op aarde zijn houdt dan in, dat alles wat je overkomt een leerervaring is. Dat alles precies goed is en bovendien dat jij het onbewust zelf zo naar je toe

getrokken hebt. Soms jij als individu, soms jij als lid van een karmische groep (als Nederlander, als Hagenaar, als lid van een bepaalde familie enz.) Soms heeft zo’n groep een voortrekker nodig, een pionier. Het zwarte schaap in de familie is dan essentieel voor de bewustzijnsontwikkeling van de hele clan. Een herwaardering van de schaduw en waarom die schaduw nou juist zich hier en nu zich manifesteert, kan een transformatie van de hele groep op gang brengen. Zelfkennis is hier de sleutel. Een orakel (Tarotkaarten, I Tjing, Runen, een horoscoop of iets anders) met betrekking tot je blinde vlek kan je daar veel steun in bieden. Hoe minder je het antwoord begrijpt, hoe waarschijnlijker het is dat je helemaal goed zit bij het onderzoeken van je verborgen, verdrongen kinderpijnen, ontmoedigingsfrustraties en compensatiemanoeuvres. En onthoud: wie geen pijn heeft, gaat niet naar de dokter. Pijn is fijn, bloed moet en au is goed. Dan kan de pus immers uit de wond. En dan kan de schaduw in het licht worden gebracht. n

Peter den Haring (64) is bedrijfskundige, coach, astroloog en hypnotherapeut (zie op www.peterdenharing.nl). 13 - oktober / december 2010


14 - oktober / december 2010


REGRESSIE REÏNCARNATIETHERAPIE

ASBL

Radhadesh

Is een vorm van psycho/bewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten, problemen en levensthema's, waarvoor inzicht, verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht.

Château de Petite Somme Dagelijkse ronDleiDingen inDiase boetiek Vegetarisch restaurant ambachtelijke bakkerij

* Totale gezichts- en lichaamsverzorging * Vergoeding zorgverzekeraar * Lid VNT " DAT J E V E R L E D E N

gastenVerblijf nieuw

museum Voor heilige kunst

JE ZO IN DE WEG KAN ZITTEN"

Voor inlichtingen: Savita D. Harpal Tel. 035 - 6214405 Noordse Bosje 33d 1211 BD Hilversum savitaharpal@gmail.com.

30 1980-2010 Petite somme 5 • 6940

ton • (Durbuy )

BELGIË • tel. +32 (0)86 32 29 26 krsna.tour@Pamho.net w w w.raDhaDesh.com

Hier had uw advertentie kunnen staan!

Op zoek in India

Dagboek van een spirituele reiziger ‘Tijdens mijn eerste reis raakte ik direct al een hoop ideeën kwijt. Ideeën over het spirituele India, waar een stroom van wijsheid in overvloed door de straat zou stromen. Vergeet het maar. India, waar de deur van de wijze altijd openstaat voor zoekers uit het Westen en Oosten. Vergeet het maar. Hoewel…’ Schrijver en filosoof Rob van Dijk maakte vijf reizen door India en hield trouw een dagboek bij van zijn zoektocht naar wijsheid. Het resultaat is een zeer persoonlijk verslag van ontmoetingen met wijzen en minder wijzen en opmerkelijke gebeurtenissen. Op zoek in India is daarom niet alleen een reisverslag, maar ook een inspiratiebron voor waarheid- en wijsheidzoekers. Daarnaast is dit boek interessant voor lezers die bekend zijn met de School voor Filosofie, omdat het nieuwe informatie onthult over haar geschiedenis.

www.viveki.nl

Telefoon: 035 - 6260920 info@ohmnet.nl

Dagboek van een spirituele reiziger

Rob H. van Dijk

Viveki

Voor meer informatie bel of mail

Op zoek in India

Op zoek in India

Rob van Dijk is een expert in Advaita Vedanta, de Indiase filosofie. Eerder verschenen bij Viveki van hem de boeken Apen Vangen (2006) en Korte Kennis (2008).

Rob H. van Dijk

Zoektocht naar het spirituele India

Viveki

Schrijver en filosoof Rob van Dijk maakte vijf reizen door India en hield trouw een dagboek bij van zijn zoektocht naar wijsheid. Het resultaat is een zeer persoonlijk verslag van ontmoetingen met wijzen en minder wijzen en opmerkelijke gebeurtenissen. ISBN 9789078555094

Lees een fragment op www.viveki.nl/webshop www.viveki.nl/webshop. Op zoek in India is ook verkrijgbaar in de boekhandel. Ga voor meer boeken over Indiase filosofie naar www.viveki.nl

15 - oktober / december 2010


Kantoren DELHI BOMBAY en GOA

ROTTERDAM Dordtselaan 144d Rotterdam Tel 010 484 91 77 mail: info@ercoreizen.nl Online: www.ercoreizen.nl

DEN HAAG Regentesseplein 12a Den Haag Tel 070 363 95 36 www.ercotravels.com

G o e d k o o p h o t e l s e n v l u c h t e n o n l i n e b o e k e n : W W W. M A S T H O L I D AY. C O M

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

8 8 15 22 15 15

daagse daagse daagse daagse daagse daagse

shopping tour INDIA reis DUBAI promotie reis INDIA rondreis BIHAR rondreis ZUID-INDIA reis GOA

VLIEGTICKETS: India Paramaribo

vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf

€ 620,– € 650,– € 1280,– € 1750,– € 1500,– € 950,–

vanaf vanaf

€ €

425,– 620,–

Eigen appartement in Goa en Rishikesh, eigen luxe auto’s en mini-bussen in Delhi, Bombay en Goa ERCO REIZEN is lid van SGR en IATA, dus u reist op zeker

16 - oktober / december 2010


Spiritualiteit in het dagelijks leven

rinuS VAn wArVen

In november wordt in de Lotusvijver een serie radioprogramma’s uitgezonden met als thema ‘Spiritualiteit in het dagelijks leven’. Programmamaker Rinus van Warven gaat op zoek hoe mensen in de praktijk van alledag gestalte geven aan spiritualiteit. Zo werd er in het verleden vaak gezegd dat je religieus was als je op een daartoe geëigende tijd naar kerk of mandir ging. En je was spiritueel als je aan yoga of meditatie deed. De grootste leraren van de aarde daarentegen houden hun leerlingen altijd voor dat spiritualiteit te maken heeft met de manier waarop je aandacht hebt voor het alledaagse: eten, slapen, drinken, afwassen en stofzuigen.

De Lotusvijver gaat voor deze serie te rade bij een viertal mensen die op diverse zorgterreinen gestalte geven aan spiritualiteit in het dagelijks leven: in de gezondheidszorg, in de zorg voor de natuur, de zorg voor kinderen in het onderwijs en de zorg voor de hele mens in de wereld van de coaching. In het eerste deel is arts Henk Fransen te gast bij de Lotusvijver. Hij is jarenlang actief geweest bij Moeder Theresa in Calcutta. Hij vertelt hoe hij gestalte geeft aan zijn spiritualiteit in de zorg voor mensen die kanker hebben. Rubriceren In het tweede deel van ‘Spiritualiteit in het dagelijks leven’ een gesprek met Henk-Jan van der Veen. Hij

brengt als boswachter heel veel tijd door in de natuur. Hij ontdekte in de wandelingen met zijn collega’s door de bossen een merkwaardig verschijnsel. Onze menselijke geest blijft indelen, analyseren en rubriceren, zelfs bij wat we in de natuur tegenkomen. Je komt een zeldzame bloem tegen in het bos en de geest is pas tevreden als men deze bloem kan determineren als een klokjesgentiaan. Maar staat dit een zuivere beleving van de natuur niet in de weg? Vertrouwen Vervolgens is de spiritualiteit in het onderwijs aan de beurt in de derde uitzending van deze serie in november. Volgens moderne

17 - oktober / december 2010


onderwijskundigen is het belangrijkste doel van spirituele ontwikkeling, dat de mens leert verbinding te maken met zijn diepste kern, zijn innerlijk licht, zijn aloude weten. De mens heeft deze kennis in zich. Als de mens dan ook nog eens een solide basaal vertrouwen heeft, de overtuiging dat hij er mag zijn en dat hij van nature goed en zuiver is, is dat de basis van de spirituele ontwikkeling van de mens. Hoe worden deze visies op onderwijs vertaald We nemen een kijkje op een school in het Westen van het land. Heling En dan het laatste programma. In de vierde aflevering zal het gaan over coaching en spiritualiteit. ‘Coachen’ is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-opéén-relatie. Coaching wordt spiritueel als we er het woord ‘helend’ aan toevoegen. Het gaat om meer dan alleen beter leren functioneren. Heel worden is het doel van de menselijke ontwikkeling mens in een groter geheel van functioneren op elk levensgebied. Balans Voor dit nummer van OHM-Vani lichten we de eerste uitzending er even uit. In deze uitzending vertelt Henk Fransen over de verhouding

tussen lichaam en geest in het mensenleven. ‘Simpelweg gezegd kun je stellen dat wanneer lichaam en geest in balans zijn, de mens gezond is en wanneer lichaam en geest uit balans raken, ziekte een kans krijgt, ‘aldus Fransen. ‘Maar naast lichaam en geest is er nog een derde factor die een vitale rol speelt bij het behoud van je gezondheid. Dat is de manier waarop jij en de mensen om je heen elkaar liefhebben en steunen op de momenten dat je het moeilijk hebt. ‘ Moeder Theresa Henk Fransen is arts en schrijver. Hij werkte in ziekenhuizen in India en Afrika. Zo was hij ondermeer actief in het sterfhuis van Moeder Teresa in Calcutta. In Nederland begeleidt hij al twintig jaar mensen met kanker. In het boek ‘Samen sterk bij kanker’ beschrijft Fransen hoe de steun van mensen onderling ‘ongeneeslijk zieken door de eeuwen heen heeft geholpen om zich een weg terug te knokken naar het leven’. Fransen leerde de kracht van de liefde kennen in het stervenstehuis van Moeder Teresa. Hij leerde de waarde kennen van het om elkaar geven. ‘Wanneer iemand ligt te creperen kun je je ogen sluiten en doorlopen. Je kunt echter ook neerknielen naast deze persoon, zijn handen en voeten wassen, hem wat te drinken geven en in je armen

18 - oktober / december 2010


nemen. Dan ontdek je de kracht van naastenliefde’. Soldaat Het boek ‘Bondgenoot’ is een allegorische beschrijving van de immuuncellen in het lichaam. In verhaalvorm beschrijft Fransen hoe de Bongenoot, de immuuncel, de mens beschermt tegen tal van ziektes, waaronder kanker. ‘Ik heb een dubbele taak, die van soldaat en die van politieagent. Ik bescherm de mens tegen indringers, maar ik bewaak ook de orde en harmonie en het lichaam’. Bondgenoot heeft de taak om bacteriën en virussen de doden en op te treden tegen cellen die hun werk niet doen. Maar hij heeft ook andere taken. Een van de belangrijkste taken van Bondgenoot is om de andere cellen in het lichaam te herinneren aan hun eigen unieke opdracht. Hij moedigt ze aan het werk zo goed mogelijk te doen. Hij versterkt het teamgevoel onder de cellen. En hij houdt zich bezig met het levensgeluk van de mens. Creativiteit Volgens Fransen zit er de scheppingskracht van de Eeuwige in elke cel van het lichaam. Door het

verhaal van immuuncel Bondgenoot in verhaalvorm neer te zetten, lukt het Fransen om de betekenis van zingeving duidelijk te maken zonder in termen van zonde, boete en schuld te spreken over de verantwoordelijkheid van de mens voor zijn gezondheid. Het boek vertelt hoe Bondgenoot borrelde van enthousiasme, creativiteit en levensgeluk als hij in contact is met Grote Wijsheid. En het maakt ons duidelijk hoe onmachtig we ons kunnen voelen als we het contact met Grote Wijsheid hebben verloren. Verantwoordelijkheid Bondgenoot komt er achter dat het belangrijk voor de mens is om de verantwoordelijkheid te nemen om zichzelf weer op de rails te zetten. Hij wilde alles doen om de mens te helpen. Zouden Straling en Medicijn daarbij kunnen helpen? Bondgenoot zag de functie wel die Straling en Medicijn hadden. ‘Toch had ik het gevoel dat Straling en medicijn de mens uiteindelijk niet beter konden maken. Dat moest de mens zelf doen. De mens moest gaan staan voor wat werkelijk belangrijk voor hem was en dat met anderen delen. De mens moest zijn Taak op zich nemen. Ik wist dat de mens daartoe in staat was. n

Henk Fransen, Bondgenoot. Autobiografie van een immuuncel, Uitg. De zaak, ISBN 978 9072 455857 Henk Fransen, Samen sterk bij kanker, Uitg. De Zaak, ISBN 978 9077 770252 19 - oktober / december 2010


Sannyasin

zijn :

Leven vanuit je hart

Aat de Kwant

Op 10 oktober komen kersverse sannyasins aan het woord en ook iemand die al een sannyasin naam heeft maar nog sannyasin moet worden. Waarom worden mensen twintig jaar na het overlijden van Osho, nog steeds sannyasin? Zelf nam ik die stap in het voorjaar. Voor mij ligt wat Osho zegt in het verlengde van wat ik aan kennis vergaarde over Oosterse filosofie en hindoeïsme,ook al had hij daar veel kritiek op. In zijn boek “India my Love” spreekt Osho over de grootse spirituele geschiedenis van India en de kracht die hierin nog steeds verborgen ligt. “De wereld kan veranderen als de wijsheid van het Oosten samenkomt en versmelt met de wetenschap van het Westen. Zonder wetenschap komt het Oosten veel tekort, en zonder meditatie mist het Westen veel. Ik probeer Oost en West bij elkaar te brengen, want tezamen zullen zij de “hele”mens voortbrengen.”

Ik voel mij verbonden met de visie en levenshouding van de sannyasins (1) die ik leerde kennen. Ik hoef geen asceet of heilige te worden, maar mag zijn wie ik ben, inclusief mijn schaduwkant, waarvan je je als sannyasin wel pijnlijk bewust wordt… Met het sannyasin worden sta je aan het begin van een weg waarvan je niet weet waar die eindigt. Als ex-orthodox calvinist was het een eyeoper toen ik van Osho begreep dat ik niet moet proberen spiritueel te zijn. Doe ik dus ook niet, maar probeer wel mijn hart te volgen. Overigens laat ik mij ook door anderen dan Osho blijvend inspireren.

Maitri Warning is protestants grootgebracht en was daar als kind heel gevoelig voor. Zij had daar ook een beleving bij van vrede en stilte. Na jaren kennisgenomen te hebben van tal van spirituele wegen en bewegingen, kreeg zij uiteindelijk het boek van Osho “Tantra, het allerhoogste inzicht” in handen. Voor haar een eyeopener. “Ik nam het overal mee naar toe en hij begon echt voor mij te leven toen ik in de Osho Mevlana - commune terecht kwam. Daar hingen overal foto’s van hem en je kon ook de energie van hem voelen. Ik deed daar mee met de meditaties en zag en voelde hoe daar de sannyasins met elkaar leefden, hoe ze denken. Het sloot naadloos aan

20 - oktober / december 2010


Fotomontage: © Adri Segaar

op de manier waarop ik denk en in de wereld sta. Heel frappant. Vanaf het moment dat ik hier binnenkwam, voelde ik mij thuis en was ik hier thuis. Als ik aan die meditaties meedeed, klopte het gewoon Je woont daar in je eigen appartement en je kunt je dus lekker terugtrekken maar je kunt ook met anderen delen, eten of gezamenlijk mediteren. “ Wat haar bij de sannyas beweging opvalt en ook zo aanspreekt is de vrijheid, flexibiliteit en openheid die ze daar ervaart. Voor haar was het een onmiddellijk thuiskomen. “Mensen waren verbaasd dat ze sannyasin ging nemen omdat ze er vanuit gingen dat zij al sannyasin

was.”Ik wist van meet af aan dat ik mij blijvend met hen wilde verbinden. Eind april werd Maitri samen met o.a Bob (Bhodi) van Poppelen sannyasin. Het was een keerpunt in haar leven. “Wat ik voelde was dankbaarheid, blijdschap en vooral kracht. Kracht die, zo merkte ik, uit mijzelf kon putten.” Opgeladen De initiatie kreeg zij van swami Anand Arun die op deze dag de energie van Osho doorgaf zoals hij dat ook deed door zijn hand op het derde oog te leggen. “De eerste weken teerde ik op die energie merkte ik. Maar ook in perioden dat ik het minder makkelijk

21 - oktober / december 2010


heb, merk ik dat het doorwerkt. Als ik op zo’n minder makkelijk moment aan de meditaties deelneem, kom ik daar weer helemaal opgeladen vandaan. Mijn sannyasin zijn beleef ik heel intensief.Of ik nog streef naar verlichting? Dat heb ik eigenlijk losgelaten. Het moet ook niet weet je.Ik heb niet zozeer een einddoel; ik volg dit pad, mediteer en lees er veel over. Het is in mijn dagelijkse leven geïntegreerd maar ik heb er niet een specifiek doel mee. Ik ben heel dankbaar dat Osho op mijn weg kwam en ik kan me niet voorstellen dat ik hem ooit loslaat. Hoeft ook niet. Ik heb veel sannyasins ontmoet die bezig zijn met advaita en andere wegen, maar toch sannyasin gebleven zijn. Dat ben je voor altijd. Ik heb veel in mijn leven ontmoet en ook weer losgelaten; dat zit wat in me, maar toen ik laatst de foto tijdens de meditatie zag, wist ik, hem laat ik nooit weer los. Hij is uit zijn lichaam maar nu is hij er gewoon voor me.” Maitri woonde eerder in een woongemeenschap maar ervaart

dat haar mede - sannyasins in deze commune liefdevoller met elkaar omgaan, met meer ruimte en respect voor elkaar. “Ik vind het ook heel fijn om samen te mediteren. Dat betekent veel voor me, vooral ook door de energie die ik daar ervaar.” Herkenning Bob (Bodhi) van Poppelen (werkzaam bij de politie) werd evenals Maitri eind april sannyasin. Hij had altijd een soort van fascinatie voor grote groepen mensen die achter een leider aanliepen en in zijn zoektocht naar het antwoord waarom dit gebeurt, kwam hij uiteindelijk uit bij de Oshobeweging. Hij is toen alles over Osho en zijn beweging gaan lezen zelfs wat van de oude bhagwan boekjes en onderzoeken en vroeg zich af wat het is dat zoveel mensen hem volgden. “Ik probeerde wel objectief te blijven, maar begon steeds meer boeken van Osho te lezen en ik merkte dat het me heel diep raakte. Het was een herkenning. Ik was nooit zo op zoek, maar naarmate ik meer ging lezen en ging verdiepen,

22 - oktober / december 2010


voelde ik iets gebeuren en kreeg ik contact met de energie van Osho. Het leek wel of iemand precies wist wat ik al dacht. Daarna ben ik op internet gaan surfen en bekeek vele fi lms en video’s van Osho maar keek ook naar de vele kritische noties over hem. Ik had al ervaren dat je voor andere spirituele wegen, veel kennis moest vergaren, maar Osho fi lterde dat als het ware weg. Hij had er een derde oog voor om de essenties van verschillende spirituele stromingen te duiden. Wat mij vooral trof is het begrip “vrijheid.” Als je sannyas neemt en je komt er de volgende dag achter dat bijvoorbeeld hardlopen helemaal jouw ding is, jouw essentie, dan ben je op en top sannyasin. En als dat voor jou advaita, vedanta, of esoterie is of wat dan ook, is dat allemaal prima, zolang jij maar je hart volgt. Sannyasin zijn helpt mij eraan te herinneren steeds weer mijn hart te blijven volgen. Ik hoef ook niet zo spiritueel te zijn maar wel mijzelf. Osho zegt ook ergens een roos is een roos is een roos dat is zijn essentie. Jouw essentie is Aat en die van mij is Bob.” Door opvoeding, politiek, scholing, religie, proberen ze alle verschillende bloemen hetzelfde te krijgen... Onmogelijk! Het kennisnemen van de kritiek op Osho vond Bob van Poppelen prachtig. “Het bevestigt precies wat

Osho zegt. Hij laat je zien dat de mens op een bepaald moment seksueel pervers kan zijn, ook corrupt, maar ook heel liefdevol, maar tegelijk ook weer beestachtig. Als Osho werd aangevallen toen het helemaal misging en hem verweten werd een showman of charlatan te zijn zei hij: dat ben ik ook ik ben de beste! Hij was daar gewoon open over. En dat is een stukje dat ik mis bij vele andere spirituele bewegingen, waar alles is gericht op je innerlijke zuivering en heiligheid. Osho erkent onze zwarte kanten.” Bob van Poppelen ontmoette later een vrouw die sannyasin is en hem inspireerde om later sannyas te nemen. Dat gebeurde in Drenthe waar swami Anand Arun een meditatiekamp gaf. Hij heeft Osho meegemaakt en kreeg de opdracht mee om mensen te initiëren tot sannyasin. Na zijn vakantie naar zuid India lijkt alles voor Bodhi in een stroomversnelling te gaan, hij wordt zich steeds meer bewust van zijn eigen patronen en gedachten en komt hij er ook steeds meer achter dat hij zichzelf steeds meer aan het verbeteren is. “De grap is dat als ik daarmee nooit begonnen was, ik nooit sannyasin was geworden. Voor mij is die zelfontwikkeling, nu eenmaal heel belangrijk; de een houdt van mooie auto’s en een ander, zoals ik van de reis naar binnen.” n

(1) Neo-Sannyas is een nieuw type sannyassin, geïntroduceerd door de Indiase mysticus en filosoof Osho, die later ook als Bhagwan Shree Rajneesh bekend werd. Reageren? l.kwant3@upcmail.nl 23 - oktober / december 2010


The Binding Vine – Shashi Deshpande

SHAntie rAMLAL-JAGMoHAnSinGH

Wie onder de indruk was van de bekende Bollywoodfilm Lajja moet absoluut het boek The Binding Vine van Shashi Deshpande - een van India’s meest succesvolle schrijfsters - gaan lezen. Beide verhalen brengen de levens van vier vrouwen in beeld en de wijze waarop zij te maken krijgen met verschillende soorten onrecht, veroorzaakt door dominante verwachtingen opgelegd door de maatschappij, onderdrukkende vastgeroeste tradities en oneerlijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Maar er is een belangrijk verschil. Waar de film Lajja je haast met de neus op de onrechtvaardigheden drukt, leidt Shashi Deshpande je op subtiele wijze langs ingrijpende gebeurtenissen in de levens van vier vrouwen. Tijdens deze rit ontvouwt zich een prachtig verhaal over stille moed, hoop en klasse-overstijgende compassie en verbondenheid.

Verlies De verteller in The Binding Vine is Urmi, een hoogopgeleide welgestelde vrouw, die bezig is met de rouwverwerking van haar dochter, die overleed toen zij nog maar 18 maanden oud was. Ze is getrouwd met Kishore, die door zijn drukke werkzaamheden het grootste deel van het jaar van huis is, en woont in Bombay waar ze wordt omringd door de liefdevolle aandacht van haar moeder Inni, haar beste vriendin en tegelijkertijd schoonzus Vanaa en hun gezamenlijke kinderen. Het grote verlies van Urmi en de manier waarop

ze dit een plek probeert te geven, wordt door Deshpande invoelbaar op papier zet. Tijdens haar innerlijke zoektocht wordt Urmi’s pad gekruist door de levensverhalen van drie andere vrouwen. Dagboek De eerste vrouw is Mira, Urmi’s schoonmoeder die overleed tijdens de bevalling van haar enige zoon. Urmi heeft haar nooit gekend, maar een per toeval ontdekte hutkoffer vol schriften met gedichten, proza en dagboekaantekeningen, brengt Mira tot leven als nooit te

24 - oktober / december 2010


voren. Mira’s woorden onthullen de pijn van een levendige intelligente jonge vrouw, gevangen in een ongelukkig gearrangeerd huwelijk waarin verkrachting geregeld voorkwam. Het wordt duidelijk dat haar man vanaf het begin geobsedeerd is geweest door Mira en haar er constant van wilde doordringen dat ze zijn bezit is. Op papier kon Mira de pijn die dit tot gevolg had tot uiting brengen. De schriften werden op een gegeven moment haar belangrijkste houvast in het leven. Urmi is bijzonder onder de indruk van Mira’s schrijftalent en beseft dat haar briljante werk bijna vernietigd was geweest, als zij er niet toevallig op was gestuit. Discussies Daarna komen Kalpana en Shakutai in beeld. Kalpana is een jonge vrouw die het ziekenhuis wordt binnen gebracht na een brute verkrachting, waardoor ze in een coma terecht komt. Haar moeder Shakutai waakt dagelijks over haar en raakt bevriend met Urmi. In vergelijking met Urmi is Shakutai minder welgesteld. Het oordeel van de gemeenschap is belangrijk voor Shakutai, omdat dit haar overlevingskansen als alleenstaande moeder van drie kinderen met beperkte fi nanciële middelen, sterk kan beïnvloeden. Het verschil in achtergrond van beide vrouwen wordt duidelijk in heftige discussies over

de wijze waarop met de verkrachting van Kalpana moet worden omgegaan. Shakutai wil de verkrachting het liefst geheim houden omdat ze vreselijk bang is voor wat het zal doen met de naam van de familie en de huwelijkskansen van zowel Kalpana als haar andere dochters. Ze klaagt over het feit dat haar dochter Kalpana zo vrij is, dat ze ervan houdt om met make-up en kleding haar schoonheid te benadrukken. Dat ze haar er altijd voor heeft gewaarschuwd dat daar narigheid van kan komen. Urmi probeert haar duidelijk te maken dat Kalpana op deze manier geen recht wordt gedaan. Ze zegt: “Kalpana is jong. Ze heeft nu de leeftijd waarop ze haar bestaan nog als een groot wonder ervaart. Daarom loopt ze de deur uit met opzichtig geverfde nagels, fel gekleurde kleding en sluik glanzend haar, om zo de wereld te doordringen van het wonder van haar bestaan. Alle jonge mensen doen dit. Maar Kalpana werd verkracht en haar moeder zegt dat dit gebeurd is omdat ze te koop liep met haar schoonheid (pagina 149).” bevrijding Urmi wijst erop dat de dader er op deze manier mee wegkomt. Dat het lijkt alsof Kalpana hier de schuldige is. Dat er belangrijkere dingen zijn dan reputatie en een goede naam. Aan het einde van het boek beseft Shakutai ten

25 - oktober / december 2010


volle wat haar dochter heeft moeten ondergaan, spreekt dan eindelijk de waarheid en ontdekt tot haar verbijstering dat ze zich bevrijd voelt. Het idee dat vrouwen van zichzelf hebben tegenover het ideaalbeeld van hoe een vrouw zou moeten zijn volgens de maatschappij, loopt als een rode draad door het boek. De energie die vrouwen erin steken om aan dit ideaal te voldoen en de schuldgevoelens die ze ervaren wanneer ze hier niet toe in staat zijn. The Binding Vine is op deze manier een verhaal met diepe psychologische inzichten in de handelswijze van niet alleen Indiase vrouwen, maar vrouwen wereldwijd. Het boek maakt indruk als onuitgesproken gevoelens uiteindelijk toch hun weg naar buiten vinden. Als de hoofdpersonen beseffen dat ze meer willen zijn dan louter wat de maatschappij of het gezin hen oplegt. Dat zij willen leven om geluk en liefde na te jagen. Menselijke kwesties Zoals eerder aangegeven is Shashi Deshpande één van India’s grootste schrijvers. In veel van Deshpande’s boeken speelt het lot van vrouwen een belangrijke rol. Maar ze houdt er helemaal niet van als haar werk geschaard wordt onder de categorie ‘vrouwenliteratuur’: “Ik voel me altijd een beetje onbegrepen als mensen zeggen dat ik louter over vrouwen en hun problemen zou schrijven. Ik heb juist het idee dat ik schrijf over alle mensen, waarvan vele toevalligerwijs behoren tot het vrouwelijk geslacht. Het ontzegt

me de plaats en de waardigheid van een schrijver die onderwerpen aansnijdt die niet alleen behoren tot vrouwenkwesties, maar tot menselijke kwesties, van belang voor ieder mens. Vrouwen literatuur is, en zou altijd moeten worden beschouwd als onderdeel van de gehele literaire wereld.” Het citaat is kenmerkend voor Shashi Deshpande: een briljante schrijfster, waar we hopelijk nog veel meer van mogen lezen! n

“Ik herinner me de dag dat de astroloog op bezoek kwam. Hij las onze horoscopen, vertelde wat de toekomst voor ons in petto had, en wij luisterden alsof het verhalen van andere mensen betrof. Opmerkelijk genoeg werd de horoscoop van mijn moeder niet gelezen. ‘Ben je niet benieuwd naar jouw toekomst?’vroeg ik haar. En ze zei – en ik herinner me dat ze serieus was toen ze dit zei – ‘Wat stelt mijn leven voor zonder jullie allemaal? Als ik weet dat jullie gezond en gelukkig zijn, dan ben ik ook gelukkig.’ Had ze dit werkelijk gemeend? Zal ik in de toekomst ook zo worden, onverschillig tegenover mijn eigen leven. Ervan overtuigd dat het niets is? Dat wil ik niet. Dat zal ik nooit doen. Zo denk ik er nu over, maar misschien dacht mijn moeder er ook zo over toen ze zo oud was als ik. Die gedachte jaagt me angst aan. Nee, dat doet het niet. Ik zal mijn eigen leven, en mezelf, nooit beschouwen als niets. Nooit (Mira’s dagboek: pagina 101)

26 - oktober / december 2010


Khandaan

Wouter Snip

Midden in de nacht wordt Dewika met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De volgende ochtend is iedereen in de straat in rep en roer. Wat is er gebeurd? Wie heeft er wat gezien? Wie weet er meer van? Het gerucht gaat al snel dat zij zichzelf ernstig heeft verwond. Oma is met stomheid geslagen omdat zij toch altijd alles weet van wat er in de straat aan de hand is? Jeroen wist dat ze de hele zomer al ongelukkig was en niet meer wist wat ze moest doen. Ze had hem laten zweren zijn mond te houden. Juul en Kajol zeggen dat zij alles hebben gezien wat er die zomer is gebeurd maar iedereen twijfelt daar aan. Daarom besluiten de meisjes om terug te gaan naar het begin van de zomer en te vertellen wat zij allemaal hebben gezien vanaf het moment dat de Hollandse familie net in de straat was komen wonen. Dat vindt iedereen een goed idee…

Zelfmoordpogingen In 2005 maakte ik voor OHM de televisiedrama productie: “Laat me los, hou me vast” waarin Cheryl (een rol van Kiran Sukul) aan een medewerkster van de GGD in Den Haag (een rol van Tamara Schoppert) vertelt waarom zij er uit wanhoop bijna toe gekomen was zichzelf iets aan te doen maar uiteindelijk toch de kracht vond haar hart en haar eigen weg te volgen. De culturele verschillen tussen de wereld in en rondom de familie en de buitenwereld, de school, vrienden en in het directe verlengde daarvan

de Nederlandse samenleving, zijn voor veel meisjes groot. Het aantal zelfmoordpogingen onder Hindoestaanse meisjes van 15 t/m 25 jaar is lange tijd onrustbarend hoog geweest vooral in de regio Den Haag. Gelukkig neemt dat nu flink af. Deze problematiek van jonge meisjes wordt in KHANDAAN in een breder verband geplaatst, want niet alleen zij zitten klem tussen twee werelden, ook hun ouders en overige familieleden hebben soms moeite om hun identiteit en plek in de Nederlandse samenleving te vinden.

27 - oktober / december 2010


Khandaan schetst een beeld van Hindoestaanse families hier en nu in Nederland en laat tegelijkertijd met een Hollandse familie zien dat familie- en generatiekwesties echt universeel en van alle tijden zijn. Twee Hindoestaanse families wonen al jaren in een straatje. Op de hoek drijft de familie Bindraban een winkel met alles dat je maar in een winkel bij elkaar zou willen hebben en een die bovendien ook nog bijna altijd open is. Oma Bindraban heeft de zaak jaren geleden officieel overgedragen aan haar zoon Chandrika maar houdt de boel van achter de kassa nog steeds nauwlettend in het oog evenals alles wat er in de straat gebeurt. Chandrika’s vrouw Madhu is enige tijd geleden overleden zodat het gezin nu bestaat uit Oma, Chan en zijn zoon Varun.

Varun is al bijna twee jaar min of meer verloofd met Anjali, de dochter van de familie Persad een paar huizen verderop. Moeder Priya heeft nog twee dochters, Dewika en Kajol. Ze heeft een goede baan en werkt veel van huis uit. Ze heeft haar man Rabin kort voor het begin van het stuk het huis uitgezet omdat hij hen teveel tiranniseert. Hij zit al dagen in zijn auto voor de deur de ene na de andere sigaret te roken om zijn gezin in de gaten te houden en komt verder in het stuk niet voor. Naast zijn huis heeft een woning lang leeggestaan totdat er plotseling de familie in ’t Veld kwam wonen. Vader Dick en moeder Susan die er, omdat ze de hoofdredacteur is van een goedlopend weekblad en veel naar borrels, vergaderingen en bijeenkomsten moet, meestal niet

28 - oktober / december 2010


Danish Rajasekaram

Titus Rombouts

Radha Bechnan

Mahinder Breidel

Jeff Kok Joep van der Zaal

Ineke Gafoer Melissa Jagroep

is. Zij zijn gaan samenwonen nadat beiden zijn gescheiden van hun vorige partners. Dick heef een zoon, Jeroen en Susan heeft een dochter Juul en een zoon Ruben. Onrustig Jeroen zou eerst bij zijn moeder in de provincie blijven wonen maar raakt, op een weekend bij Pa op bezoek, als de bliksem getroffen door de schoonheid van Dewika en besluit daarom te blijven. Zijn stiefbroer Ruben, altijd vol met stoere verhalen over de talloze meisjes aan de andere kant van zijn telefoon, ontdekt plotseling zijn levensechte en mooie buurmeisje

Farah Imambuks

Robin Martens

Anjali. Varun wordt daar een beetje onrustig van‌ KHANDAAN is in de eerste plaats een toneelstuk geschreven door theatermaakster Denise Schreuder gebaseerd op een idee van ons samen. Het zal in première gaan op 2 oktober in het Culturalistheater in Den Haag en daarna op tournee langs theaters in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam om tenslotte nog eens te worden opgevoerd in de Regentes in Den Haag in november. In sommige theaters wordt er een matinee georganiseerd met een buffet en discussie na de voorstelling onder leiding van Tanja Jadnanansing. n

Zie de OHM site voor de speellijst. Tegelijkertijd maak ik er in oktober een televisieregistratie van die in december in drie delen door de OHM zal worden uitgezonden. 29 - oktober / december 2010


Wijze

woorden

Het licht verwijst naar onze verlichting, via de ontdekking van het innerlijk licht.

Venugopala Rao (OHM-Vani, najaar 2005)

Wij moeten met zijn allen, vooral nu, die inspiratie putten uit de miljarden lichtjes om ons verdere leven verlichtend te houden door een gezond leven te leiden, armoede te bestrijden en vreedzaam met elkaar te leven.

Pandit Ch. Makka

Als het geheim van de oceaan in een druppel water besloten ligt, waarom zou dan de geheime kracht van het licht niet in een kleine Vlam aanwezig zijn?

Mansukh Patel

30 - oktober / december 2010


Ayurveda en de herfst

roBert SwAMi perSAud

Omdat de Ayurveda niet alleen een geneeskunde is maar ook en vooral een levensleer moeten wij ook kijken naar wat ze zegt over onze vrije-tijdsbesteding. Binnenkort breken de vakantieperioden weer aan en hebben we weer wat meer tijd voor onszelf. Maar als je eens wist hoeveel stress dat aan heel veel mensen geeft! Voorbereiding, organiseren, plannen, rekening houden met kinderen en ga zo maar door. Kun je ook ‘op z’n Ayurvedisch’ vakantie vieren?

Zoals alles opkomt, daalt alles ook weer neer. Bloemen gaan open, weiden kleuren groen, en na verloop van tijd bedekt een bruingouden kleur het verval en verlies. Een dik bladerdek ligt dan over de straten, de temperatuur daalt en de zon lijkt waterig. Kortom: de herfst is begonnen! Maar wat betekent dat voor ons? Herfst betekent immers niet alleen het einde van het oude maar tevens een voorbereiding op het nieuwe. En ook daar heeft de Ayurveda weer bijzondere tips voor. In de nog schemerige vroege ochtend van 23 september jongstleden nam de herfst in Nederland een aanvang. Niet dat alle bladeren toen opeens van de bomen vielen, maar het was de tijd van ommekeer die aanbrak. Bijna niemand was zich dit bewust. Maar zo gaat het ook in en met ons

Foto: © Adri Segaar

31 - oktober / december 2010


lichaam. Er zijn steeds tijden waarop iets aanvangt en tijden waarop iets eindigt. Elke seconde worden er bijvoorbeeld bloedcellen aangemaakt die na zo’n twaalf weken weer af zullen sterven. De aanmaak van bot vanuit het kraakbeen vangt aan tijdens de geboorte en zal na het 35e levensjaar weer afnemen. Het hele leven is zo aan natuurlijke tijdsfasen gebonden. Zoals gezegd zijn wij ons er doorgaans niet van bewust dat deze tijdsfasen ons de mogelijkheid geven daarop in te spelen. De herfst betekent een voorbereiding op het nieuwe; zij is een tijd van stilte, van overdenking en beschouwing. De zomer is weg en er is nog geen winter. Deze zal zich in dit jaar in de

nacht van 21 op 22 december gaan aandienen. De winter vereist echter een sterk lichaam, een krachtige geest en een goede vitaliteit. Om dit alles te verkrijgen is de herfst .een prachtige gelegenheid om ons op de winter voor te bereiden. Het lichaam reinigen Zoals de bomen kaal worden en hun takken niet meer kunnen verbergen onder een beschermend groen, zo zal ook de mens zich tijdens de herfst moeten verlossen van alles dat hem verbergt. We zullen ons moeten tonen zoals we zijn en onze puurheid manifesteren door ons geestelijk en lichamelijk te reinigen. De herfst is een tijd van stilte. De zelfreiniging is namelijk niet alleen een kwestie

32 - oktober / december 2010


van het lichaam maar ook van de geest. Je gaat je lichaam reinigen door enkele dagen tijdens de herfst jezelf terug te trekken in een beschermende omgeving. Dat kan je eigen huis zijn of een kloostergemeenschap. Je hebt gedurende die dagen weinig contact met anderen, je voeding is schaars maar voedzaam en je leeft in een duidelijk ritme. Je gaat vroeg naar bed en je staat vroeg op. In de ochtend maak je een rustige wandeling en je brengt je dagen door met rust, het lezen van geestelijke lectuur en enige lichaamsbeweging. Deze herfstkuur hoeft maar enkele dagen te duren. Gedurende de tijd van de herfst is het echter wel van belang enkele Ayurvedische oliemassages te ondergaan en als het medisch geen

Foto: © Adri Segaar

probleem is, ook enkele spoelingen van je darmen. De korte kuur en de Ayurvedische behandelingen vormen samen een bijzondere voorbereiding op de wintertijd. De geestelijke reiniging of voorbereiding bestaat uit een toenemende innerlijke stilte die het beste bereikt kan worden door allerlei belastende zaken zoveel mogelijk van je af te schudden. Door innerlijk schoon schip te maken zul je zien dat je gedurende de winterperiode op prachtige nieuwe ideeën komt, dat je nieuwe energie krijgt die tijdens het voorjaar weer heel goed van pas zal komen. Daarom is de herfst ook een tijd van inkeer, van innerlijke beschouwing en afscheid nemen. Misschien ben je bekend met je persoonlijke schema van je dosha’s,

33 - oktober / december 2010


Foto: Š Adri Segaar

zoals je wellicht weet je aarde-, water-, vuur-, lucht- en etherelementen ofwel de kapha-, pitta- en vatadosha’s. Heb je een dominante kapha (aarde en water) dan zul je in de herfst, indien dat medisch geen problemen geeft, zeker enkele dagen moeten gaan vasten Voedingsmiddelen met een overheersend zoete en zoute smaak moeten worden beperkt. Is je pitta juist meer dominant (vuur) dan is vasten voor een korte tijd wel mogelijk maar niet echt nodig. Scherp smakende voeding moet je strikt beperken en voedingsmiddelen met een bittere smaak (witlof, sopropo) moet je vaker

tot je nemen. Is je vata dominant (lucht en ether) dan is vasten geen optie. Ook de vata mag niet veel scherpe smaken gebruiken, wel juist weer de wat zoetige smaken. Ook dient het ontbijt warm te zijn en in geen geval te laten bestaan uit fruit. Alleen de kapha heeft baat bij een fruitontbijt, de pitta mag dat ook, maar wat beperkter. Op deze manier wordt de herfst ook voor jou een bijzondere tijd van een gezonde wisseling van de wacht, zowel voor je lichaam als voor je geest. n

34 - oktober / december 2010


35 - oktober / december 2010


Televisie 4E KWARTAAL 2010 IEDERE ZATERDAG OP

NEDERLAND 2

11.30 uur

Let op!

Herhaling iedere zondag 15.00 uur

Gewijzigde uitzendtijden OHM Televisie! Zaterdag 2 oktober

HerHALinG ZondAG 3 oKtoBer

OHM Magazine OHM bericht over actuele ontwikkelingen die zich binnen de Hindoegemeenschap in Nederland voordoen. Onder andere aandacht voor initiatieven en activiteiten die binnen de Hindoegemeenschap worden ontwikkeld. Het doel is het bevorderen van de eigen inworteling en burgerschap in de Nederlandse samenleving.

Zaterdag 9 oktober:

Als de Ganges kon vertellen dl 1 Drie-delige serie over een tocht langs de Ganges vanaf de oorsprong tot de monding. De reis stopt op interessante plekken zoals Rishikesh, Haridhwar en Varanasi waar mensen persoonlijke verhalen vertellen over hun relatie tot de Ganges. In het eerste deel portretten van swami Shivanandha in Rishikesh en swami Sarawathi in Haridhwar. De ashram van swami Shivanadha staat in Rishiskesh, de oeverplaats, die bekend staat als de wereldhoofdstad van yoga vanwege de vele yogacentra en het feit, dat de Beatles hier ooit in in de ashram van Maharishi Mahesh Yogi verbleven. Swami Sara36 - oktober / december 2010

HerHALinG ZondAG 10 oKtoBer


Televisie wathi pleit vanuit zijn ashram in Haridhwar voor meer zorg voor de Ganges, die tot een van de meest vervuilde rivieren ter wereld behoort. Beide swami’s vertellen over de bijzondere relatie tussen de rivier en de mens. HerHALinG ZondAG 17 oKtoBer

Zaterdag 16 oktober

Als de Ganges kon vertellen dl 2 Drie-delige serie over een tocht langs de Ganges vanaf de oorsprong tot de monding. Het tweede deel gaat over de Ganges tussen Haridhwar en Allahabad. We besteden veel aandacht aan de ceremonies langs de rivier plaatsvinden. In Haridwhar ligt de heiligste Ghat van de Ganges, Har Ki Pauri, wat Voetstap van God betekent. Iedere avond komen hier duizenden mensen voor Aarti, het avondgebed, waarin moeder Ganges aanbeden wordt.

HerHALinG ZondAG 24 oKtoBer

Zaterdag 23 oktober:

Als de Ganges kon vertellen dl 3 Drie-delige serie over een tocht langs de Ganges vanaf de oorsprong tot de monding. Het laatste deel gaat over de delta van de serie. Ook hier praten we met o.a. oeverbewoners over de bijzondere band tussen de Ganges en haar bewoners.

HerHALinG ZondAG 31 oKtoBer

Zaterdag 30 oktober:

Chatney Special: Divali Divali, een van de belangrijkste hoogtijdagen binnen het HindoeĂŻsme. Je maakt je kamer schoon, je moeder maakt heerlijke zoete etenswaren. En op Divali zelf doe je mee met de rituelen die je ouders doen bij het aansteken van de diya. Maar wat betekenen deze voorbereidingen allemaal, en waarom moet je deze voorbereidingen doen? In deze Chatney Special gaan we hier op in.

37 - oktober / december 2010


Televisie Extra uitzending vrijdag 5 november, om 19.55 uur

Divali 2010; Chatney Hindoejongerendag

HerHALinG ZondAG 7 noVeMBer

OHM viert Divali op de Chatney Hindoejongerendag. Dit jaar op Chatney Hindoejongerendag staat alles in het teken van Divali. Met inspirerende lezingen, uitdagende workshops, en spetterende optredens.(Chatney Hindoejongerendag bijwonen op 31 oktober, ga dan naar www.chatney.nl)

Zaterdag 13 november

Future Express: Kenia

HerHALinG ZondAG 14 noVeMBer

Documentairemaker Rob Hof stapt weer in de trein en reist dit keer door Kenia. Hij praat hier met mensen die een deel uitmaken van de Hindoegemeenschap in Kenia. De Hindoegemeenschap in Kenia bestaat uit 70.000 IndiĂŤrs, zij vormen nog niet een kwart procent van de Keniaanse bevolking maar tegelijkertijd beheersen zij wel een kwart van de economie. Twee succesvolle jonge vrouwen, Sanpreet en Poonam zijn kleindochters van de zeevaarders en spoorwegarbeiders. Ze zijn in Kenia geboren en voelen zich Afro-Aziaat.

Zaterdag 19 november

Future Express: Tanzania Het tweede deel van deze serie gaat over Tanganyika, het land dat bestaat uit het eiland Zanzibar en het vasteland Tanzania. Ook hier is een kleine, maar hechte Indiase gemeenschap, die 40.000 leden telt. Het zijn voor het merendeel Sikhs en Moslims. De hindoes zijn de derde groep. Religie is echter minder een bindende factor dan de Indiase afkomst, vooral na een periode van anti-Indiase stemming en socialisme in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In deze film in gesprek met in Dar es Salaam verblijvende personen, een Indiase filmmaker en de CEO van een machtige familie van Indiase afkomst over de geheimen van het Indiase succes.

38 - oktober / december 2010

HerHALinG ZondAG 20 noVeMBer


Televisie HerHALinG ZondAG 28 noVeMBer

Zaterdag 27 november

Chatney.nl

Het jongerenprogramma van de OHM. Presentator Narsingh Balwantsingh praat aan tafel met jongeren over een onderwerp dat dichtbij hen ligt. Reporter Anil Jagdewsingh onderzoekt hoe de jongeren op straat hierover denken. En muziekgroep Mahaveda verzorgt een spetterend optreden. HerHALinG KoMt te VerVALLen

Zaterdag 4 december

OHM Magazine OHM bericht over actuele ontwikkelingen die zich binnen de Hindoegemeenschap in Nederland voordoen. In dit programma aandacht voor initiatieven en activiteiten die er binnen de HIndoegemeenschap worden ontwikkeld. Doel is het bevorderen van de eigen inworteling en burgerschap in de Nederlandse samenleving.

Let op!

In de maand december kan in verband met de feestdagen de programmering van OHM wijzigen. Kijk voor actuele informatie op www.ohmnet.nl HerHALinG KoMt te VerVALLen

Zaterdag 11 december.

Khandaan dl 1: Beter een goede buur... Khandaan is een uniek theater- en televisieproject. Het schetst op lichte toon een beeld van Hindoestaanse en Hollandse families hier en nu in Nederland en laat zien dat familie- en generatiekwesties universeel zijn. De conservatieve familie Bindraban en de liberale familie Persad wonen al heel lang in dezelfde straat. De Hollandse familie Kelder-In ‘t Veld zijn de nieuwkomers. Op een ochtend aan het eind van de zomer staat iedereen voor de toko van de familie Bindraban bij elkaar. Dewika, de middelste dochter van de familie Persad, is de nacht ervoor met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Poging tot zelfmoord wordt er gemompeld. Iedereen is geschokt. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Heeft niemand het willen zien of was iedereen te druk met zijn eigen zaken?

39 - oktober / december 2010


Televisie Zaterdag 18 december

HerHALinG

Khandaan dl 2: Liefde

KoMt te VerVALLen

Deel 2 van de drama serie.

Zaterdag 25 december

HerHALinG

Khandaan dl 3: Buigen of barsten

KoMt te VerVALLen

Deel 3 van de drama serie.

nr

15

4

e

jaarga

ng oktober

/ deceme r

2009

prijs E

nr

itua en spir

n

Muz iek

n

Gew orte

n

litei t

blijf t ld in wat

Gita gav ad De Bha lijks leven in het dage

16

1

e

jaarga

uar ng jan

i

maart

2010

prijs E

16 e nr

n

kelin g son twik nlijk heid Gita Per soo van de Bhag avad in het licht n ken nen lf lere Hoe jeze ties in rela eien gro itue el n Spir lijks leven in het dage

n

jaargan

/ju g april

ni

2010

prijs E

12,00

per

nr

2

n n n

rege len die ont lijde n n met te gaa Hoe om cijfe ren lf weg Kan jeze ng zijn? rijdi een bev

16

3

n

Reg els

n

e

jaarga

i/se ng jul

ptembe

r

2010

prijs

t itua litei ie en spir a van Indi ighe id De heil lere n zien je moe t

Vak ant

e. de toeko mst Eco loni eiland en van Een van de

n

In het najaar van 2010 maken we graag anderen blij. Schenk uw relatie, uw goede vriend of uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani. Zo blijven ze een heel jaar op de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie, religie, cultuur en spiritualiteit èn van alle programma’s die OHM op radio en televisie uitzendt.

TIP

Voor maar €12,- maakt u iemand één heel jaar lang blij.

DE

CA

Stichting OHM (redactie OHM-Vani) Koninginneweg 8 1217 KX Hilversum Telefoon: 035 - 6260920 E-mail OHM: info@ohmnet.nl

AU -

Voor meer informatie neem contact op met:

40 - oktober / december 2010


Welkom bij Jade Ayurvedic Healthcenter. Betreed de wereld van Ayurveda, de eeuwenoude Indiase gezondheidswetenschap. Gun jezelf ultieme ontspanning. Een bezoek aan Jade Ayurvedic Healthcenter betekent Pure weldaad voor lichaam en geest. Het centrum staat onder leiding van Chanderdath Makhan, Ayurvedisch Arts en arts in de Chinese geneeskunde. Hij heeft zijn hele leven al de droom gehad om een centrum op te zetten waar er meer gebeurde dan het geven van behandelingen alleen. Hij wilde een plek creëren waar mensen konden werken aan een gezonde en gelukkige levensstijl. Samen met een team van therapeuten uit verschillende disciplines heeft hij zijn droom verwezenlijkt, en het eerste Ayurvedic lifestyle centrum opgezet. Hier kunnen oliemassages, kruidentherapie, acupunctuur, voedingsen lifestyle advies, yoga, meditatie, fysiotherapie, orthomanuele geneeskunde, Welness, Ayurvedische schoonheidsbehandelingen, een biologisch restaurant en een Ayurvedische voedingswinkel onderdeel zijn van uw behandeling. Of u nou komt voor een specifieke klacht of voor pure ontspanning, we passen ons altijd aan aan uw wensen. Het doel blijft altijd: In een zo kort mogelijke tijd de cliënt in goede gezondheid van het leven laten genieten.

Pancha karma (Ayurvedisch reinigen), Massage, Acupunctuur Ontspanning Hoge Ayurvedische darmspoelingen, Levend bloed analyse Ayurvedisch coachen, Voeding en leefstijl advies Opleiding Ayurvedische massage Yoga Meditatie Pranayama

Naast behandelingen bieden wij mensen de mogelijkheid om zelf aan hun gezondheid en welzijn te werken. Door het verzorgen van lezingen, workshops en cursussen kunnen mensen kennis en vaardigheden opdoen om hun leven in balans te brengen. Kom meer te weten over mantra’s, kook mee tijdens de kookworkshop of doe mee met een yoga cursus. Ons programma wordt voortdurend vernieuwd en uitgebreid. Houd onze website in de gaten voor informatie! Maak kennis met Jade Ayurvedic Healthcenter en kijk wat we voor U kunnen betekenen. We nodigen U uit om gebruik te maken van onze gratis diagnose welke plaatsvindt op dinsdag van 10.00-12.00 uur en vrijdag van 09.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur. Voor meer informatie kunt U terecht op onze website; www.Jade-health.nl. of kunt u ons bellen op tel.nr. 030-2734171 Jade Ayurvedic Healthcenter - Tuibrug 1 - 3991 LC Houten

41 - oktober / december 2010


ver de eten o w r e Me en en viewd r e t 誰n ? ge grond chter a n u h

Radio 4E KWARTAAL 2010

Zondag 14.15 - 15.00 UUR

e voor d je aan ld e b s rief M nieuw ijver v s u t Lo t.nl

OP

ne w.ohm op ww

RADIO 5

VIA DE ETHER:

747 AM

EN VIA DE KABEL:

DEN HAAG 88.1 FM AMSTERDAM 96.6 FM ROTTERDAM 90.0 FM OF VRAAG UW KABELEXPLOITANT NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN UW REGIO.

3 oktober

Gandiaanse principes Mahatma Gandhi maakte ahimsa, geweldloosheid, wereldwijd bekend. Maar ook westerse denkers als Albert Schweitzer en de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven hebben gepleit voor geweldloze manieren van denken. Is Gandhi een bron van inspiratie voor het Westen geweest?

10 oktober

Waarom sannyasin worden? Volgelingen van de Indiase goeroe Osho, eerder Bhagwan, worden sannyasins genoemd. Twintig jaar na zijn heengaan groeit het aantal mensen dat sannyasin wil worden nog steeds. Waarom willen mensen dit?

17 oktober

Duurzaamheid versus welvaart Mensen willen graag geld verdienen. Helaas gaat dit meestal ten koste van andere mensen en van de natuur. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat dit zo niet door kan gaan. Om het juiste evenwicht tussen geld, mensen en natuur te krijgen gaan we voor duurzaamheid. Welke inzichten zijn nodig om zover te komen?

42 - oktober / december 2010


24 oktober

Ken je eigen schaduwkanten! Natuurlijk willen we allemaal goede mensen zijn en goede dingen doen. Maar helaas… iedereen heeft ook kanten in zich die minder fijn zijn. Zo zijn we op zijn tijd jaloers, afgunstig, teleurgesteld, egoïstisch of wraakzuchtig. Hoe kan spiritualiteit hierbij helpen?

31 oktober

Integer leiderschap Van elke leider wordt verwacht dat hij zich inzet voor het grotere geheel. Het kan uiteindelijk immers niet gaan om persoonlijk gewin, macht of status. Bij spiritueel leiderschap gaat erom het ego opzij te zetten en gehoor te geven aan bezieling. Hoe kunnen leiders tot dit inzicht komen?

7 november

Spiritualiteit in het dagelijks leven – Zorg Om een compleet en gezond leven te leiden is spiritualiteit van cruciaal belang. Het gaat dan vooral om de manier waarop jij en de mensen om je heen elkaar liefhebben en steunen op de momenten dat je het moeilijk hebt. In dit programma een gesprek met arts Henk Fransen. Hij begeleidt al twintig jaar mensen met kanker.

14 november

Spiritualiteit in het dagelijks leven – Natuur Henk-Jan van der Veen brengt als boswachter heel veel tijd door in de natuur. Hij kwam tot het inzicht dat de menselijke geest blijft indelen, analyseren en rubriceren. Zelfs bij wat we in de natuur tegenkomen. We willen de natuur begrijpen en vergeten te ervaren. Staat deze houding een zuivere beleving van de natuur niet in de weg?

43 - oktober / december 2010


21 november

Spiritualiteit in het dagelijks leven Onderwijs Het belangrijkste doel van spirituele ontwikkeling is dat de mens leert verbinding te maken met zijn diepste kern. Dit zou al vroeg in de ontwikkeling van een kind moeten worden meegegeven. De gangbare onderwijssystemen zijn hier niet altijd op gericht. Rosita Ramcharan pleit voor meer spiritualiteit in het onderwijs.

28 november

Spiritualiteit in het dagelijks leven – Coaching Spirituele coaching gaat om meer dan alleen beter leren functioneren. Het gaat erom de maskers die we hebben opgezet te herkennen en te benoemen waardoor we vanuit onze hart, onze kern, kunnen leven. Je krijgt inzicht in wat jij wilt in jouw leven. Frans Bakker, spiritueel coach, vertelt hoe hij tot deze kern weet door te dringen.

5 december

Geld of spiritualiteit? Ook op het spirituele vlak heb je te maken met vraag en aanbod. Je wil het echte doel van yoga delen, maar de mensen die op les komen willen graag afvallen met yoga. Doe je concessies, je moet immers ook geld verdienen, of blijf je stug vasthouden aan de spirituele grondslag en neem je genoegen met minder belangstelling?

12 december

Sterven voor je sterft EĂŠn ding is zeker: We gaan allemaal dood. Voor veel mensen een enge gedachte en iets voor in de verre toekomst. Kunnen we ons nu al voorbereiden op het einde van dit leven, ook al is die -mogelijk- ver weg?

44 - oktober / december 2010


19 december

Spirituele intelligentie Naast rationele intelligentie (IQ) en emotionele intelligentie (EQ) kennen we inmiddels de spirituele intelligentie, SQ. De een heeft immers meer belangstelling voor spirituele zaken dan de ander. De een is spiritueel gezien verder gegroeid dan een ander. Bestaat er een vorm van aanleg voor spirituele groei? Hoe meet je die dan?

26 december

Esoterische, oude wijsheid in verhaalvorm In relithrillers zoals Het verloren symbool van Dan Brown blijkt een schat aan esoterische en spirituele kennis verborgen te zitten. De auteurs gebruiken de romanvorm om die kennis met het publiek te delen. Het voordeel: lezers worden gestimuleerd om zich in spiritualiteit te verdiepen. Het nadeel: de kennis wordt niet altijd zuiver overdragen. Hoe kunnen we deze ontwikkeling waarderen?

45 - juli / september 2010


Radio 4e kwartaal 2010

Zaterdag 16.00 - 17.00 uur OP

RADIO 5

VIA DE ETHER:

747 AM

EN VIA DE KABEL :

DEN H AAG 88.1 FM A MSTERDAM 96.6 FM ROTTERDAM 90.0 FM OF VRAAG UW KABELEXPLOITANT NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN UW REGIO.

2 oktober

Geboortedag Gandhi Mahatma Gandhi baseerde zijn gedachtegoed op de leer van het hindoe heilige geschrift de Bhagavad Gita. In Nederland zijn ook mensen tegen die dit voorbeeld van Gandhi volgen. Hoe passen zij de wijsheid van de Bhagavad Gita toe in hun leven?

9 oktober

Vrouwen in de politiek Kathleen Ferrier en Tanja Jadnanansingh zijn Tweede Kamerleden van Surinaamse afkomst. Beide putten inspiratie voor hun werk in de religie. Voor Ferrier is dat het Evangelie. Voor Jadnanansing de Bhagavad Gita. Beide vrouwen zijn ge誰nspireerd hun talenten niet alleen voor zichzelf maar ook voor de samenleving te zetten.

46 - oktober / december 2010


De Zevende Hemel 16 oktober

Crisis voor Hindoestaanse ondernemers De belangrijkste oorzaak van de economische teruggang is de inzakkende wereldhandel. Heel wat, vooral internationaal georiĂŤnteerde, Hindoestaanse midden- en kleinbedrijven voelen de economische crisis ook in hun portemonnee. Hoe overleven deze middenstanders?

23 oktober

De aantrekkingskracht van Amma De Indiase hindoeheilige, Mata Amritanandamayi, Amma, inspireert mensen over de hele wereld. Ook in Nederland komen duizenden mensen bijeen om een darshan (ontmoeting) van haar te krijgen als zij ons land bezoekt. Wat is de magie van Amma? En hoe houden mensen de inspiratie vast?

30 oktober

Inspiratie voor een nieuwe generatie Ambitieuze Hindoestaanse dertigers gaan in dit programma in gesprek met Hindoestanen die zich al een positie hebben verworven in de samenleving. Welk pad hebben de voorbeeldfiguren bewandeld om te komen tot waar ze nu zijn en welke lessen willen zij de volgende generatie meegeven?

6 november

Divali

Divali is een feest en wordt gevierd in gezinsverband. Het wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Licht wordt veelal geassocieerd met succes en hoop. Verschillende mensen vertellen over hun belevenissen op de dag van Divali.

47 - oktober / december 2010


Radio 13 november

Hindoestaanse partner? Zelfs in deze tijd zeggen jonge Hindoestanen liever niet buiten de eigen gemeenschap te zoeken naar een levenspartner. Meestal weten zij al dat het een andere cultuur en/of religie niet goed ligt in de familie en zijn zij bang hun ouders te kwetsen. ‘Ik val gewoon niet op iemand uit een andere cultuur’. Hoe waar is dit?

20 november

Surinaamse Onafhankelijkheidsdag 25 november herdenken Surinamers hun Onafhankelijkheidsdag. Heel wat Nederlandse Surinamers reizen af naar het land om het feest met hun familie, vrienden en kennissen te vieren. Hoe herdenken zij dit jaar deze dag nu de vroegere couppleger Desi Bouterse president is van Suriname?

27 november

Het grote Ramayanaverhaal Het leven van de goddelijke incarnatie Shri Ram inspireert vele schrijvers, musici, toneelspelers en kunstenaars over de hele wereld. Ook de Hindoestaanse kunstenaar Ramdew Krishna. Hij vertaalde en illustreerde de Ramayana voor het Nederlandse publiek. Over het maakproces vertelt hij in zijn atelier in Amsterdam.

48 - oktober / december 2010


De Zevende Hemel 4 december

Ayurveda en voeding In dit progamma aandacht voor Ayurveda en voeding in de winter. Ayurveda is een holistische natuurgeneeswijze en kijkt dus naar de totale mens: lichamelijk, psychisch en spiritueel. Wat moeten wij volgens de Ayurveda doen om de wintermaanden gezond door te komen?

11 december

Gita Jayanti Met Gita Jayanti staat het hindoe heilige geschrift de Bhagavad Gita centraal. De Gita is de dialoog tussen Shri Krishna en zijn devoot Arjuna. Hoe wordt deze dag gevierd en welke betekenis hebben dit feest en het geschrift voor hindoes?

18 december

Indiase klassieke muziek Indiase klassieke muziek heeft een rustgevende werking en wordt traditioneel gespeeld voor de beoefening van meditatie. Nederlandse beoefenaars van de traditionele klassieke Indiase muziek vertellen over hun beleving en passie voor deze eeuwenouden muziekvorm.

25 december

Spirituele Indiase muziek met kerst In dit programma nemen beoefenaars van devotionele Indiase zang, mantrazang, de luisteraars mee in een kerststemming met spirituele Indiase muziek

49 - oktober / december 2010


Reisbureau Capricho Tours

n

Albert Cuypstraat 43

n

1072 CL Amsterdam

Tel.: +31(0)20 673 73 42 n Fax: +31(0)20 375 46 75 n e-mail: info@caprichotours.nl

Paramaribo

KLM en SLM retourtarieven laagseizoen 1 maand reeds vanaf 635,- euro, (incl. alle belastingen).

India

KLM - AI - OS - AY enz. naar diverse steden met lage retourtarieven, met extra bagage en ĂŠĂŠn keer de terugreis kosteloos wijzigen. Verzorgde reizen samengesteld naar uw wensen. De tours met het aantal dagen en de gewenste steden/plaatsen worden in overleg met u samengesteld. Onze specialiteit is ook het samenstellen van spirituele- en religieuze reizen. In India wordt de tour door erkende reisleiders begeleid. Tevens bemiddelen wij voor Suriname de hotelreserveringen en vakantiehuizen. Reisbureau Capricho Tours is lid van SGR en ANVR en is erkend IATA

50 - oktober / december 2010


Saraswati Art Publishers Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst & Cultuur

Verkrijgbaar boeken over: Hindoeïsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek & dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel: www.indiaseboeken.com

en bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse / Indiase boeken en CD’s

Geef eens een boek...

Woordenboek Nederlands - Hindi Hindi - Nederlands met Romaanse transcriptie. Gebonden 790 pag prijs € 32,50 Introductieprijs t/m juni 2010

€ 29,50 !

nieuw

...of een CD cadeau!!

Saraswati Art publishers & Distributeurs

Bezoek onze Literatuurdagen & boekenmarkt Voor meer informatie: info@saraswatiart.com of bel telefoon 020 - 696 64 05

51 - oktober / december 2010


Ayurveda Massagetherapeut: een boeiend vak! De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen; tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland, België en Duitsland hebben hun waardevolle diploma’s bij ons gehaald. Onze lessen zijn boeiend, zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands. De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H. Swami Persaud, die ook diverse boeken schreef welke allemaal door Servire/Kosmos Z&K (Utrecht) worden uitgegeven. De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in vooren najaar.

De Ayurveda Praktijk. De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H. Swami Persaud is van maandag t/m vrijdag te bezoeken volgens afspraak. U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca. 2 uren, waarbij u zonder rompslomp, dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen! U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen. Zelfbewustzijn, inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult. Langdurige chronische klachten, overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedingsen leefpatroon, geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie. Indien gewenst, kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden. Er geldt een laag uurtarief van niet meer dan € 76,50 dat door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed. Op de site www.ayurveda-center.com staat de meest aktuele informatie, die moet u zeker even bezoeken!

Even bellen? Onze telefonistes staan u elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur vriendelijk te woord. Alle info: tel. 024-641 83 98 (buiten kantoortijden: 024-645 03 16).

OHM Vani 4e kwartaal 2010  

nr 4 • 16e jaargang oktober/december 2010 • De filosofische betekenis van Divali • Leren omgaan met je schaduw • Spiritualiteit in het dagel...

OHM Vani 4e kwartaal 2010  

nr 4 • 16e jaargang oktober/december 2010 • De filosofische betekenis van Divali • Leren omgaan met je schaduw • Spiritualiteit in het dagel...

Advertisement