Page 1

Stimulans


Bestuur: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Coördinator contactpersonen: Bestuurslid:

Kees Wieling Jan Snel Joyce van Beek Mia Claus Vacant

0518-451735 06-26316444 036-5220175 045-5224108

voorzitter@pvvn.nl penningmeester@pvvn.nl secretariaat@pvvn.nl mia@pvvn.nl

Contributie: € 22,- per jaar, gezinsleden € 11,- per jaar. Aanvragen lidmaatschap: Via de secretaris en/of het inschrijfformulier op de website: www.pvvn.nl Adreswijzigingen: Schriftelijk doorgeven aan het secretariaat, Joyce van Beek, secretariaat@pvvn.nl Beëindigen lidmaatschap: Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk, schriftelijk of per mail bij de secretaris, tot één maand voor het nieuwe verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Betalingen contributie: Leden/donateurs van de PVVN betalen hun contributie d.m.v. een automatische incasso of per acceptgiro. Betaling per automatische incasso geniet i.v.m. de kosten de voorkeur. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u tot 30 dagen erna het bedrag laten storneren. Vermeldt u s.v.p. bij telebankieren uw naam en woonplaats in de omschrijving. K.v.k. Eindhoven: 17112863 Rabobank rekening: 11.15.78.639 IBAN: NL61 RABO 0111 5786 39 BIC: RABONL2U PVVN aangesloten bij: De PVVN is aangesloten bij de CG-Raad (Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad) Stimulans: Stimulans verschijnt 4 x per jaar in januari, april, juli en oktober Kopij sturen naar redactie: José Zwiers, jose.zwiers@gmail.com PWA Park 395, 3905 CM Veenendaal Sluitingsdatum kopij stimulans: Sluitingsdatum voor insturen van kopij is 2 weken voorafgaand aan de maand van verschijning. Redactie/Lay-out: Jan de Ruiter Drukkerij: All Color Activiteiten: De Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie is een vereniging van en voor patiënten die behandeld worden met in- of uitwendige neurostimulatie. De vereniging is onafhankelijk, heeft geen medisch gezag, kan geen medisch advies verstrekken en kan ook niet bemiddelen in medicatie en/of behandeling. Disclaimer Stimulans: De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven en/of verhalen in te korten of niet te plaatsen. Voor ingezonden stukken, artikelen en dergelijke kunnen het bestuur en de redactie geen verantwoording nemen. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over het gepubliceerde, dan verwijzen wij u graag naar de verantwoordelijke persoon of instantie die vermeld wordt in het artikel of met de redactie voor doorverwijzing.


Algemeen info@cg-raad.nl

Juridisch steunpunt, sociale uitkeringen, zorgverleningen, woningaanpassingen, fiscale zaken, etc. www.americanmedicalsystems.com Info over incontinentie www.bostonscientific.nl Info over neuromodulatie bij pijn www.cg-raad.nl Algemene vraagbaak voor chronisch zieken en gehandicapten www.gezondesite.nl Informatiesite over alle voorkomende gezondheidsvragen en/of problemen www.gezondheidslijn.nl / www.gezondheidsnet.nl Informatiesite www.gezondheidsplein.nl Informatiesite over alle voorkomende gezondheidsvragen en/of problemen www.gezondzoeken.nl Info over de digitale dossiers en het delen van ervaringsdeskundigen www.hetnetHIC.nl Hulpmiddelen Informatiecentrum www.jnjmedical.nl Info over stress-incontinentie www.kiesmetzorg.nl Alles over eigen bijdrage, waar u voor zorg terecht kunt www.leefwijzer.nl Voorlichting voor mensen met een handicap of chronische aandoening www.medtronic.com Site van Medtronic International met info over neurostimulatie bij allerlei aandoeningen (Engelstalig en voor de Amerikaanse markt!) www.medtronic.nl Behandelinformatie blaas en darmproblemen www.neuromodulation.nl TWIN, info over behandelmethodes met neuromodulatie www.rvz.net Raad voor de Volksgezondheid & Zorg www.uroplasty.com Info over blaas en darmproblemen www.vanlentsystems.nl Info over pijn en incontinentie www.wao-wet-weetjes-advies.nl Voor alles wat u wilt weten over werk en de WAO www.weldoen.nl Alles om u beter te voelen

Incontinentie www.basaal.nl www.bekkenbodem.net www.blaascontrole.nl www.bosman.com www.coloplast.nl www.continentiestichting.nl www.cvnv.nl www.darmcontrole.nl www.ICpatiënten.nl www.incoclub.nl www.interstim.com www.mlds.nl www.nvfb.nl www.overactieveblaas.nl www.sfincterweb.nl www.stressincontinentie.nl www.syringo-chiari.info www.urolog.nl www.uromedica.nl

Fysiotherapie centrum voor bekkenbodem problemen, met psychologische ondersteuning Info over bekkenbodem problemen Behandelinformatie bij blaasproblemen Leverancier van incontinentiematerialen Alle info over hun producten voor incontinentie, ook aanvraag proefpakketten Continentie Verpleegkundigen en Verzorgenden Behandelinformatie bij ontlastingproblemen Patiëntenvereniging voor Interstitiële Cystitis Behandelmethode bij blaas-/darmfunctiestoornis Maag Lever Darm Stichting Nederlandse Vereniging Bekkenbodem Fysiotherapie Info voor mensen met blaasproblemen Een site over ontlastingincontinentie Info over stressincontinentie behandelingen Vereniging Syringomyelie Patiënten Vereniging Urologie website Behandelmogelijkheden bij urine (stress) incontinentie

Pijn www.cannabisbureau.nl www.heup.info/forum www.medtronicpain.com www.pijn.com www.pijn-hoop.nl www.pijnplatform.nl www.spreekuurthuis.nl www.tlichtpuntje.be

Site van ministerie over medicinale cannabis Info voor arts en patiënt over omgaan met pijn en de diverse behandelingen (Eng.) Pijn Kennis Centrum van het AZM Patiëntenvereniging voor chronische pijnpatiënten PijnPlatform Nederland voor iedereen die pijn heeft Informatiesite met veel info over chronische pijn Belgische site voor chronische pijn patiënten

Red.: Heeft u een belangrijke aanvulling voor deze lijst, mail die dan naar: secretariaat@pvvn.nl

PVVN De Stimulans kaft najaar 2012 v1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you