Issuu on Google+

GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:06

Pagina 1

JAARGANG 32 DECEMBER 2013 OPLAGE 62 00

Gondelkoerier@ cardanus.nl

REDACTIE JAN DEMMING FOTO’S JAN DEMMING/INTERNET ADVERTENTIES INGEZONDEN BRIEVEN Ingezonden brieven en informatie over advertenties vooralsnog naar gondelkoerier@cardanus.nl. VORMGEVING TON SIO DRUK SICHTING MEO

Voor uw bijdragen, reacties, puzzeloplossingen en advertenties.

Beste lezers De opvolger van Cardanus heet AanZ. Wat dit voor het welzijnswerk in Amstelveen en de voormalige werknemers – zij zijn inmiddels ontslagen - inhoudt was bij het ter perse gaan van deze uitgave van de Gondelkoerier nog niet bekend. Uiteraard hopen wij dat het personeel kan blijven, iets wat ook wel logisch zou zijn omdat zij het klappen van de zweep in de wijkcentra kennen. Elders in deze uitgave kunt u er meer over lezen. Eind dit jaar komen de bezorgers van deze krant mogelijk bij u aan de deur voor een fooitje, die ze in onze ogen ook wel verdiend hebben. We kunnen ons voorstellen dat sommige onder u huiverig zijn om tegen die tijd de deur te openen, maar hopelijk maakt u tussen Kerst en Oudjaar een uitzondering. Veel leesplezier, prettige feestdagen en (in principe) tot maart 2014.

WAT WILLEN WIJ, BEWONERS? Woonomgeving, verkeer, bereikbaarheid, groenvoorziening, openbaar vervoer, inspraak, burgerparticipatie, welzijn nieuwe stijl, burgers aan zet, sociale samenhang …. Zomaar een aantal kreten die ons momenteel om de oren vliegen. Maar wat doen wij ermee als wijkbewoners en wat willen wij? De opkomst bij de laatste bijeenkomst van het wijkplatform op 26

WIJKPLATFORM WAARDHUIZEN

Tijdens het bewonersoverleg in de wijk, ook wel wijkplatform genoemd, worden allerlei wijkzaken besproken. Het kan gaan over gevaarlijke situaties, kinderspeelplaatsen, jeugd, groenonderhoud, wegen, enzovoort. Het wijkplatform houdt twee maal per jaar een vergadering en kent geen vaste samenstelling; de aanwezigen op dat moment vormen het wijkplatform. Het wijkplatform heeft wel een vast bestuur. De leden komen vaker

MIDDENHOVEN

bijeen om bijvoorbeeld gesprekken met de gemeente te regelen of om voorstellen uit het wijkplatform verder uit te werken. De eerstvolgende bijeenkomst van het wijkplatform is donderdag 20 maart om 20.00 uur in ontmoetingscentrum De Meent. Ook is er iedere eerste maandag van de maand een spreekuur in ontmoetingscentrum De Meent van 20.00 tot 21.00 uur.

BESTUUR

• Lex Bomgaars (voorzitter), tel. 645 76 93 • Rina van ’t Hoff, tel. 647 82 22; • Roos Felderhof Tel. 441 54 07 Postadres: Logger 106 • 1186 RT Amstelveen E-mail: wami.amstelveen@gmail.com

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 112 Alarmnummer politie, brandweer, ambulance; 020 - 5430430 Advies- en Steunpunt huiselijk geweld; 020 - 4961438 AA Anonieme Alcoholisten; 0800 - 7000 Anonieme tiplijn/misdaadmelding; 0800 - 0888 ANWB Wegenwacht; 020 - 6411474 Apotheek Middenwaard BENU; 0900 - 2003004 Bureau Jeugdzorg; Buurtregisseurs 0900-8844 Cardanus (welzijnsstichting) 020-5434545 020 - 5633884 Crisiscentrum Geestelijke Nood; 020 - 6438015 De Meent ontmoetingscentrum; 020 - 6262121 Dierenambulance; 020 - 6431440 Dierenbescherming Amstelveen; 144 Dierenmishandeling (alarmlijn) 020 - 4443636 Eerste Hulp VU ziekenhuis 0800 - 9009 Gas & elektra (storingsnummer); 020 - 5404911 Gemeente Amstelveen 0900 - 8011 Gemeentevervoerbedrijf 020 - 4444800 Harthulp VU ziekenhuis; Hondenwachter (tussen 13.00-14.00 uur); 020 - 5404427 020 - 4562000 Huisartsenpost in avond, nacht en weekend; 0800 - 0432 Kindertelefoon (gratis); 020 - 5404362 Milieutelefoon; 020 - 5404911 Openbare verlichting (klachten); 0900 - 8844 Politie (algemeen nummer); 06 - 53868518 Problemen in de openbare buitenruimte; 020 - 5434299 Riagg Amstelland/Meerlanden; Stichting Meerwaarde (buurtbemiddeling); 020 - 5698883 0900 -1866 Thuiszorg Amstelring; 020 - 5430430 Vita welzijn en advies voor zorg, overlast en huiselijk geweld 020 - 5471911 Woongroep Eigen Haard.

september jl. was ronduit teleurstellend en geeft weinig reden tot optimisme over het voortbestaan. Dit ondanks een actief bestuur, steun en gehoor van de gemeente, de belangstelling van (enkele lokale) politieke partijen, wijkagenten, welzijnsmedewerkers enz. Hebben wij als bewoners van Waardhuizen en Middenhoven nog wel behoefte aan een wijkplatform, een wijkcentrum, welzijnsactiviteiten en een wijkkrant? Geef ons, als vaste kern van het wijkplatform, uw mening en neem ook eens de moeite om op 20 maart mee te praten over zaken die u direct aangaan . Reageren kan per mail naar wami. amstelveen@gmail.com en voor informatie kunt u terecht op de website www.wijkplatformsamstelveen.nl

Lex Bomgaars, voorzitter.

FLITSEN UIT HET NIEUWS door Jan Demming

In deze rubriek behandelen we allerlei zaken die direct of indirect met onze wijken of wijkbewoners te maken (kunnen) hebben. De meeste artikelen zijn gebaseerd op berichtgevingen in het Amstelveens Nieuwsblad, het Amstelveens Weekblad, www.amstelveen.blog.nl en www. amstelveenweb.com. WELZIJNSWERK IN BEWEGING De gemeente besliste in juli 2013 dat er een nieuwe werkgever moest komen in het welzijnswerk: één voor het welzijnswerk en één voor het beheer. Deze zogenoemde tender (aanbesteding) werd gedaan door de gemeente met uitbereiding van twee bewoners uit Amstelveen die zich in de afgelopen jaren vrijwillig bezighielden met het welzijnswerk in Amstelveen. Eén van die mensen is buurtbewoner Rob de Werker, al jaren bekend in De

Meent en lid van de vrijwilligersraad en vrijwilliger van het Repair Café in De Meent. Rob (foto) vertelt: “Onze

taak was om op een zo objectief mogelijke wijze een nieuwe werkgever te vinden voor het welzijnswerk in Amstelveen. Omdat wij tweeën al jaren meelopen in het bestuurlijk welzijnswerk, weten wij ook wat belangrijk is en waar het onder andere bij de vrijwilligers om draait. De mengeling tussen gemeente en bewoners heb ik als heel fijn ervaren. Dit omdat er gezamenlijk een echt objectief oordeel uit gekomen is. De gemeente heeft goed gekeken naar een goede, zorgvuldige en betrouwbare partner voor de komende twee jaar. Er waren natuurlijk wat eisen, maar ook wensen. Rust op de markt van welzijn is voor de professionals en de vrijwilligers erg belangrijk. Ik mag niet vertellen wie er allemaal hebben geoffreerd en wat er allemaal door ons is gelezen. Wel is er een bedrijf uitgekomen dat het welzijn én het beheer in de wijkcentra gaat doen. Wij hopen met z’n allen dat dit bedrijf - AanZ - het bedrijf is dat de komende twee jaren rust brengt in het Amstelveense welzijnswerk.”

ÉÉN OP DE VIER WIL DONOR ZIJN Tijdens de donorweek in oktober, toen bewoners door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) werden opgeroepen om zich te registreren voor het donorschap, bleek dat in de regio Amstelland de inwoners van Uithoorn met 25,1 procent het meest positief waren. In Amstelveen en Aalsmeer ligt dat percentage wat lager. Daar zeggen resp. 23,7 en 23,9 procent van de inwoners dat ze hun organen wel willen doneren. In alle gemeenten ligt het aantal geregistreerde mensen rond de veertig procent. Steeds meer mensen in ons land worden donor. Inmiddels zijn er 3,5 miljoen mensen als zodanig geregistreerd. Toch zijn er steeds meer mensen die lang moeten wachten op een orgaan. Daarom blijft de 'Ja of nee'campagne hameren op het registreren. Donor worden: ja of nee? Geef aan wat u wilt, zodat de beslissing voor nabestaanden later minder lastig wordt. Donor worden? Dat is, als u het wachtwoord van uw Digi-D nog weet, binnen 2 minuten gebeurd via


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:06

Pagina 2

PAG 2

GONDELKOERIER

DECEMBER 2013

Buis Elektrotechniek

Born & Amstelveense Glashandel

landelijk erkend installatiebureau

onderhoud ◆ nieuwbouw en verbouw ◆ licht-, kracht- en zwakstroominstallaties ◆

Levering en plaatsing uit voorraad Dubbele beglazing, veiligheidsglas Alle soorten glas, spiegels Winkelruiten, glas-in-lood Eigen slijperij Snelle service

Boogschutter 154 1188 BX Amstelveen tel 020-641 23 70 / fax 020-641 76 25 e -mail buiselektrotechniek@planet.nl www.buiselektrotechniek.nl

Margriete van Clevelaan 11 1181 BC Amstelveen 020 643 10 81

Lid Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche SEI-erkenning

Sportlaan 31,

Schweitzerlaan 52 1187 JD Amstelveen

T 020 645 3011 E info@fcmm.nl I www.fcmm.nl

Jacqueline’s Hairstyling Ontwerp, aanleg en onderhoud van: ■ centrale verwarming ■ vloerverwarming ■ airconditioning ■ luchtbehandeling ■ energiebesparing

24 uur bereikbaar Informeert u eens naar ons onderhoudscontract Weverij 10 1185 ZG Amstelveen Tel. (020) 641 03 54 Fax (020) 647 86 24 website: www.kempbv.nl

Gebr. Gorter b.v.

U kunt altijd zo binnenkomen! De koffie staat klaar! maandag: gesloten Geopend: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur zaterdag 08.00 - 15.30 uur

Parlevinker 31 1186 ZB Amstelveen 020 - 34 50 240


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:06

Pagina 3

GONDELKOERIER

www.jaofnee.nl. Meer informatie vindt u op www.transplantatiestichting.nl. KLAAR VOOR DE WINTER Deze winter staan het personeel en het materieel van de gemeente klaar voor de bestrijding van gladheid. Deze richt zich op het begaanbaar houden van de hoofdrijwegen en belangrijke fietspaden, zoals busroutes en toegangswegen naar scholen en winkelcentra. De gemeente doet ook een beroep op de bewoners om stoepen schoon te houden. Wethouder Levie: “We hebben net als vorig jaar

nomen, antwoordt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) op vragen van de SP dat de nieuwe welzijnsorganisatie AanZ Amstelveen niet alleen het wijkwelzijnswerk, maar ook het personeel van Cardanus moet overnemen. De minister vindt dat de raad voldoende bij de zaak is betrokken en dat voor belanghebbenden nog altijd de weg naar de rechter openstaat. De SP was het niet eens met het feit dat de eerdere harde eis, overname van het Cardanus personeel, was gedevalueerd tot een wens. Dat was niet in overeenstemming met het raadsbe-

ners kan een punt op de kaart nooit herleid worden tot een huisadres herleid worden. U kunt inzoomen tot op wijkniveau. Met deze actie wil de politie bereiken dat bewoners zich bewust worden van de noodzaak om zelf maatregelen te nemen tegen woninginbraak. Eenvoudige preventiemaatregelen, zoals ramen en deuren sluiten, ook als u slechts even uw woning verlaat, het aanbrengen van anti-inbraakstrips en uw voordeur ’s nacht op slot draaien, voorkomen al veel inbraken. Daarnaast hoopt de politie dat u in uw eigen buurt alert bent op verdachte omstandigheden en personen. Ziet u iemand bij een woning rondhangen, een onbekende scooter of auto door de straat heen en weer rijden, of andere verdachte zaken? Bel dan direct met 112. Zo helpt u inbraken voorkomen. FIETSENBELT In oktober werden de sloten in onze wijken uitgebaggerd. De meest vreemde zaken werden daarna op de waterkant aangetroffen. Uiteraard waren daar ook weer de nodige fiet-

zo’n 1.300 ton zout beschikbaar, vergelijkbaar met wat we in de extreme winter twee jaar geleden nodig hadden. Om al dat zout te verstrooien bij gladheid staan onze strooiploegen klaar. Bij nacht en ontij gaan ze met man en macht aan de slag om de doorgaande routes begaanbaar te maken”. Inwoners van Amstelveen kunnen gratis strooizout (max. 5 kg) ophalen om daarmee de stoep of weg schoon te maken. Het zout is af te halen bij het Afvalbrengstation, Grutterij 26, en op Escapade 2. Vergeet niet een emmer of plastic zak mee te nemen. Informatie over actuele strooiacties en de regionale gladheidverwachting zijn tot begin april te volgen op twitter.com/letopamstelveen. De strooiroutes en de actuele weersverwachting zijn te vinden op www.amstelveen.nl. SPAANS VOOR KINDEREN Spaans is de derde van de meest gesproken talen ter wereld. Waarom dus niet al op jonge leeftijd beginnen met het leren van deze taal? Het is een feit dat jonge kinderen van nature verschillende talen tegelijkertijd kunnen leren. Bovendien heeft onderzoek aangetoond, dat kinderen voor hun twaalfde jaar veel gemakkelijker de patronen en uitspraak van een taal oppikken dan daarna. Zeker wanneer de taal hen op een speelse manier geleerd wordt. Vanaf 13 januari 2014 organiseert Elisenda Durany cursussen Spaans voor kinderen in het ontmoetingscentrum De Meent. Zij werkt met kleine groepen van maximaal 8 kinderen tussen de 5 en 10 jaar oud. Met behulp van spelletjes, liedjes en dynamische activiteiten weet ze kinderen niet alleen te motiveren om het Spaanse te leren begrijpen, maar ook te spreken in alledaagse situaties, die gerelateerd zijn aan hun eigen leefwereld. Voor informatie neemt u contact met ‘Spaans spreken bij Elisenda’ via elisenda@spaans-spreken.com – mobiel: 06-14023327. Kijk ook op www.spaans-spreken.com of www.facebook.com/spaansvoorkinderen. “AANZ MOET PERSONEEL OVERNEMEN” Hoewel hij niet is overgegaan tot vernietiging van het besluit dat door de Amstelveense gemeenteraad was ge-

sluit, aldus SP-raadslid Patrick Adriaans en hij stapte uit de begeleidingscommissie voor de offerteprocedure. ”Helaas vernietigt hij het besluit niet en dat is jammer. Maar wel onderschrijft de minister het standpunt van de SP dat het personeel moet worden overgenomen. De nieuwe aanbieder mag dan hebben beloofd de medewerkers van Cardanus voorrang te geven bij het vervullen van de vacatures, maar dat is nog geen harde garantie dat zij er inderdaad komen te werken.” Voor het geval dat niet gebeurt, wijst de minister nu al uitdrukkelijk op de mogelijkheid van een juridische procedure,” zegt Adriaans. MEER GELD UIT IJSLAND TERUG Met de ontvangst van 800.000 euro heeft de gemeente Amstelveen weer een deel van het verloren geld uit de Landsbanki-crisis terug. Daarmee is tot op heden 55 procent (8 miljoen euro) van het totale bedrag van 15 miljoen euro terugbetaald. Eind 2011

werd in IJsland bekend gemaakt dat de gemeente een groot deel van het verloren geld terug zou krijgen. Maar het gaat nog jaren duren voordat de overige 7 miljoen euro is teruggestort. Dat gebeurt volgens wethouder Herbert Raat zeker niet voor 2018 en waarschijnlijk zelfs veel later. ONLINE: MISDAAD IN KAART Sinds kort kunt u op www.politie.nl bij 'Mijn buurt' zelf zien waar en wanneer er in uw buurt werd ingebroken. Vul vervolgens de vier cijfers van uw postcode in. Alle inbraken die de afgelopen drie maanden bij u in de buurt gepleegd werden en waarvan aangifte is gedaan, worden dan op een kaart getoond. Nieuwe inbraken staan binnen 24 uur op de kaart. In verband met de privacy van bewo-

sen bij, wegens overbodig door de eigenaren in de sloot gedumpt of ‘even’ door anderen geleend en daarna in de sloot gesmeten. LEREN MEDITEREN Hoe vind je rust in je hoofd en ruimte in je hart? Meditatie is een goed middel om antwoord te krijgen op deze vraag. Ruimte om te leven en te zijn wie je bent… Steeds meer mensen ontdekken door simpel mediteren dat er rust en structuur in hun drukke leven én in hun hoofd komt. Op dinsdag 21 januari om 20.00 uur starten we in De Meent een introductiecursus van tien avonden. Wij zijn een organisatie waar mensen samenkomen om één keer per week samen te mediteren. Onze stichting maakt gebruik van kennis van de Advaita Vedanta traditie uit India. Dit begrip zal worden uitgelegd. Al vanaf de eerste avond beoefent u de basisvorm van meditatie: zittend op een stoel, de voeten op de grond en stil in het hoofd. Met behulp van praktische informatie en tips krijgt u inzicht in waar het bij meditatie werkelijk om gaat. Er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Wij vragen een bijdrage van € 45,- voor de hele cyclus van tien bijeenkomsten ter dekking van de huurkosten. Belangstelling? Bezoek onze website www. meditatiegroepen.nl of kom langs op 21 januari om 20.00 uur naar De Meent. SCHOOLPLEINEN GEPIMPT De laatste mooie nazomerdagen in september heeft het team van basisschool De Pionier, met behulp van de Saskia van de Meer van het Amstelveens Sportbedrijf en Marijke Boeve van de GGD, benut om de beide schoolpleinen te pimpen. Eén van de ouders had hiervoor een prachtig ontwerp gemaakt. De Pionier werkt al jaren intensief samen met het Amstelveens Sportbedrijf en de GGD in het project ‘Jump in’. Dit project richt

PAG 3

zich intensief op sport, spel en gezonde voeding. Zo maken de kinderen al jaren kennis met soms verrassende of nieuwe sporten middels allerlei leuke clinics en is er ook gericht aandacht voor ’Wat eten we?’ en ’Wat doet het met en voor mij?’. Middels ‘Jump in’ ervaren de kinderen dat gezond eten en bewegen leuk is. Dit schooljaar staat bij ‘Jump in’ bewegen middels spel centraal. De Pionier richt zich hierbij in eerste instantie op spel tijdens de pauzes. Door de speelomgeving uitnodigend te maken, bereiken we dat de kinderen tijdens de pauzes tot meer en intensiever buitenspel komen. We hebben daarom op het plein hinkelbanen, een verkeersplein, voetbal- en basketbalveldjes en alfabetstippen geschilderd. Naast de impuls van veel nieuw bijbehorend buitenspeelmateriaal hoopt De Pionier het doel van meer, gevarieerd en intensief buitenspelen te bereiken. De eerste tekenen zijn positief en ook de buurscholen lijken mee te genieten. We hopen dat alle kinderen uit de buurt van de pleinen zullen genieten en dat ze naschooltijd lekker gaan buitenspelen. A9 VERDIEPT AANGELEGD De nieuwe bredere A9 bij Amstelveen wordt over een lengte van 1300 meter verdiept aangelegd met een overkapping ter hoogte van het Oude Dorp. Dat zijn minister Schultz (Infra-

structuur en Milieu) met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen overeen gekomen . Aanvankelijk was er een tunnel gepland, waaraan Amstelveen 100 miljoen euro zou bijdragen. Omdat de gemeente dit bedrag niet op kon hoesten, werd er een nieuw ontwerp gemaakt. Onderdeel daarvan is een brede fiets- en voetgangersbrug over de snelweg. Langs een groot deel van het verdiepte tracé komen liggende geluidsschermen. Amstelveen 40 miljoen euro bij aan het plan. De start van de werkzaamheden duurt nog even, namelijk in 2019. De weg zal naar verwachting in 2023 klaar zijn. Het Rijk investeert 120 miljoen euro en is verantwoordelijk voor eventuele overschrijdingen. Wethouder Herbert Raat: ,,Het is voor Amstelveen een opluchting dat het oude contract van 100 miljoen euro van de baan is.'' Het alternatieve ontwerp is volgens hem een sober project zonder financiële risico's voor de gemeente.

SP: 80 KM ZONE OP A9 Volgens de lokale SP heeft de verbreding van de A9 negatieve gevolgen voor zowel de volksgezondheid als voor het stadsbeeld. SP-gemeente-

raadslid Joep van Erp: “In Amstelveen wonen wij in de vieste lucht van Europa en dat is slecht voor onze gezondheid. Het verkeer is de belangrijkste oorzaak. De verbreding van de A9 zal niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid, maar ook voor het stadsbeeld. De St.Annakerk wordt gedeeltelijk gesloopt en het Meanderpark en de Statenliedenbuurt moeten redelijk wat ruimte afstaan voor de verbreding van de A9. Het college wil dat de Amstelveense belastingbetaler 40 miljoen euro bijdraagt aan de verbreding van die weg. Daarom komt de SP, samen met de mensen in Amstelveen, in actie.” Met de kaartenactie ‘A9 in Amstelveen 80-km zone’ stuurde de SP minister Schultz een Amstelveense groet met de mededeling dat het besluit tot verbreding van de A9 grote gevolgen zal hebben voor gezondheid en stadsbeeld. De partij wil dan ook dat de minister de A9 binnen de gemeentegrenzen benoemt tot 80 km-zone. Dit voorstel wordt inmiddels raadsbreed gesteund. COMPLIMENT AAN WIJKAGENT In de vorige Gondelkoerier hebben we u uitgenodigd om vragen te stellen aan, opmerkingen te maken bij en voorstellen te doen aan de wijkagenten Hans Steenbergen van Waardhuizen en Tom IJff van Middenhoven. Omdat we geen enkele reactie op die oproep binnen hebben gekregen, nemen we aan dat u allen tevreden bent over het optreden van beide wijkagenten. Voor de redactie van deze krant een goede reden om beide heren hiermee van harte te complimenteren. VERRAST MET FRUIT De fietsroute aan de noordkant van Parlevinker werd op donderdag 10 oktober op ludieke wijze in gebruik genomen. Wethouder John Levie (verkeer) en Lex Bomgaars, voorzitter van


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:06

Pagina 4

PAG 4

GONDELKOERIER

DECEMBER 2013

Bloemsierkunst H. Noordman Uw Fleurop bloemist in Amstelveen voor al uw bloemwerk NIEUW in Amstelveen Kijk op onze nieuwe website in samenwerking met Ronald Keijzer (groenten en fruit speciaalzaak) WC Middenhoven Ga naar www.bloemennoordman.nl

Brink 38 • Tel/fax 020-64 78 250 • Winkelcentrum Middenhoven

Lunchroom & Cafetaria

COR VERHOEF

“Zulle We”

Voor al uw snacks, belegde broodjes & maaltijden Brink 30 • 1188 NC Amstelveen • tel: 020-6453775 Winkelcentrum Middenhoven Dinsdag t/m zaterdag geopend van 12.00 tot 21.00 uur Zondag geopend vanaf 13.00 uur Maandag gesloten

Live eredivisie voetbal

Frank en Marian Winkelcentrum Middenhoven • Brink 34 Tel. 020-645 94 26 • www. Primera.nl

Stomerij OV chip servicepunt

Deze ondernemers nodigen u van harte uit in Winkelcentrum Middenhoven


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:06

Pagina 5

GONDELKOERIER

het wijkplatform Waardhuizen-Middenhoven, deelden fruit uit aan passerende fietsers en voetgangers. De werkzaamheden aan de Parlevinker zijn onderdeel van een pakket aan verkeersmaatregelen van in totaal 10 miljoen euro. Het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente maakt hier een belangrijk deel van uit. LAAG BTW-TARIEF VERLENGD Nog ruim een jaar lang kunt u bij Multi Vloer Amstelveen profiteren van het lage BTW-tarief op arbeidskosten bij de renovatie van een woning. Deze regeling - 6 in plaats van 21% geldt alleen voor arbeid in en aan woningen die ouder zijn dan twee jaar. Het betreft verbouwingen, het plaatsen van een keuken of leggen/onderhouden van nieuw parket, het schuren en behandelen van vaste parketvloeren, reparatie en onderhoud van vaste vloeren, plaatsing van vaste plinten tegen de wanden en het bekleden van trappen met parket, laminaat of tapijt. Multi Vloer aan de Rembrandtweg 679 heeft een ruim assortiment in parket, laminaat, kurk, pvc, tapijt en karpetten. Ook kunt u er terecht voor het schuren, repareren, opknappen en onderhouden van bestaande vloeren. Voor meer informatie: tel. 020-6405183 of amstelveen @multivloer.nl. Algemene informatie staat op www.multivloeramstelveen.nl. GEEN STRAND AAN POELOVER De wens van VVD om een strand aan de noordelijke Poeloever te realiseren gaat voorlopig niet in vervulling. Een kort onderzoekje in opdracht van B en W leerde dat zwemmen in de Poel een ongezonde bezigheid is en de aanleg van een zeestrand onmogelijk. Volgens B&W zouden er wel een ligweide, kleinschalige horeca, ‘natuurvriendelijke bootjes’ en een kinderbadje kunnen komen. Een alternatief voor het strand in de vorm van een ligweide, waarvan er al veel in het Amsterdamse Bos zijn, ziet de politiek niet zitten. Aan de noordelijke Poeloever bevinden zich al een avontuurlijke speelplaats, een ijsbaan en parkeervoorzieningen. Voordat er ooit een strandje kan komen moet eerst de geweldige parkeerdruk in het Oude Dorp worden opgelust, vindt de VVD. PINNEN, JA GRAAG! Burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen gaf op 4 oktober zijn steun

De burgemeester levert zijn portemonnee in.

aan de landelijke campagne Pinnen, ja graag. Een week lang ging het contante geld van de burgemeester achter slot en grendel en gebruikte hij bij betalingen uitsluitend zijn pinpas. Hoewel de meeste Nederlanders denken dat ze kleinere zaken zoals snackbars, cafés en bakkers een plezier doen met cash geld, is het tegendeel waar. Met de campagne werd de sterke voorkeur van ondernemers en banken voor pinbetalingen - ook bij kleine bedragen - onder de aandacht gebracht. Allereerst ter bevordering van de veiligheid, want minder contant geld maakt winkeliers minder aantrekkelijk als doelwit voor overvallen. Maar ook vanwege de snelheid en het gemak van pintransacties. De inzet van een groot aantal burgemeesters laat zien dat ondernemers en banken juist blij zijn met pinbetalingen bij zowel grote als kleine bedragen. Naast de veiligheid, snelheid en gemak die een pinbetaling met zich meebrengt, is het voor winkeliers onder de streep goedkoper als klanten bij het afrekenen kiezen voor pin. HONDENBELASTING IS LEGAAL Gemeenten mogen van de Hoge Raad hondenbelasting heffen, ook als het geld niet speciaal wordt besteed aan speciale veldjes voor honden, of de aanpak van hondenpoep. De gemeente Sittard-Geleen stapte eerder naar de Hoge Raad, omdat ze het niet eens was met een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, dat vond dat gemeenten geen hondenbelasting mochten heffen als de opbrengst in de grote pot van de ‘algemene middelen’ terecht komt. Zo zouden hondeneigenaren daar meer aan bijdragen dan anderen. Maar de Hoge Raad vond dat gemeenten hondenbelasting mogen heffen, ook als ze de opbrengst niet apart besteden aan speciale veldjes voor honden of de aanpak van hondenpoep. De hoogste rechter - de Hoge Raad - heeft die uitspraak van het Hof nu vernietigd. De wetgever heeft op fiscaal gebied een grote mate van vrijheid. Eén van de redenen voor hondenbelasting is dat honden zorgen voor bevuiling van de openbare ruimte. Het feit dat de kosten reden zijn voor de belasting betekent niet dat een gemeente die kosten apart moet verantwoorden, aldus de Hoge Raad. WERKZAAMHEDEN IN WIJKEN De herindeling en vernieuwing van het fietspad vanaf Gondel langs winkelcentrum Waardhuizen is gereed. Omwonenden en fietsers zijn zeer tevreden met de nieuwe en veiliger situatie. Helaas echter zijn er door onverlaten hier en daar paaltjes en beugels weggehaald en wordt het fietspad nu soms ook gebruikt door auto’s. De gemeente zegt te zullen onderzoeken hoe dit probleem kan worden opgelost. Er vinden op korte termijn herbestratingwerkzaamheden

plaats bij winkelcentrum Middenhoven, Bakboord, Stuurboord, Voor Anker, Boegspriet, De Zon, Dukdalf en Orion. Bij Boogschutter wordt een aantal bomen verwijderd omdat ze ongeschikt zijn voor die straat. Ze wortelen teveel, waardoor straattegels naar boven komen. De betreffende bomen zullen worden vervangen door een andere boomsoort. Deze worden in plantenvakken geplaatst. In het kader van het ‘bomenrenovatieplan’ zullen ook op andere plaatsen in de wijk bomen worden vervangen dan wel verwijderd. ZORGBOEK MANTELZORG TE KOOP Als u voor een ander zorgt, dan zult u regelmatig dingen tegenkomen waar u zich niet meteen raad mee weet. Hoe maakt u bijvoorbeeld een bed op, terwijl er nog iemand in ligt? Hoe zorgt u ervoor dat iemand zijn medicijnen op tijd inneemt? Hoe regelt u rolstoelvervoer naar het theater? Hoe schakelt u professionele hulpverleners in? Maar ook: hoe voorkómt u dat de zorg voor ú te zwaar wordt? Waar kunt ú hulp krijgen? Over deze – en nog veel meer – onderwerpen vindt u in het zorgboek Mantelzorg informatie. Dat maakt dit boek tot een heel praktische vraagbaak. Het boek geeft u de beste informatie. Vele deskundige organisaties op dit gebied hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek. Kortingsactie: Deze actie is een initiatief van de Gondelkoerier en Stichting September en is geldig tot 31 december 2013. U krijgt de mogelijkheid dit zeer praktische boek met een korting van € 7,45 (dus voor maar € 12,50) te bestellen via www.stichtingseptember.nl. Vul de kortingscode GK2013 in en u krijgt het boek thuis gestuurd. Bent u verzekerd bij het Zilveren Kruis, dan kunt u geheel gratis één Zorgboek (ter waarde van € 19,95) aanvragen via www.zilverenkruis.nl/consumenten/uwgezondheid/ zorgboeken VEEL LEUKE BUURTFEESTEN Volgens wijlwelzijnswerker Sietse Bouma heeft de gemeentelijke subsidie voor buurtfeesten heel wat van die gezellige evenementen opgeleverd. “Wat goed dat er subsidie bestaat voor zulke initiatieven. Hét duwtje in de rug om in actie te komen en een initiatief haalbaar te maken”, aldus Bouma. Ook dit jaar stelde de gemeente weer vijftienduizend euro beschikbaar voor de straatfeesten of barbecues. Bouma: “De gemeente toetst aanvragen op veiligheidsaspecten en stichting Cardanus wikkelt de subsidieaanvragen af.” In totaal dienden 87 buurten aanvragen in voor zo’n feest. Nog niet alle feesten zijn afgerekend, maar geschat wordt dat er 5.000 bewoners aan meededen. Zeven barbecues gingen uiteindelijk niet door vanwege slecht weer of te weinig belangstelling. De andere feesten leverden bijzonder veel lovende reacties op. Of de gemeentelijke subsidie voor volgend jaar ook inzit hopen we in de Gondelkoerier van maart bekend te maken. RTV AMSTELVEEN VERNIEUWD Omroep RTV Amstelveen is op 1 oktober gestart met een dagelijks jour-

naal op televisie. Inwoners van deze gemeente worden vijf keer per week

PAG 5

op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in Amstelveen en omstreken. Onlangs is de lokale zender gestart met een geheel nieuwe programmering op kanaal 42 van Ziggo, met aandacht voor onder meer politiek, business, sport en cultuur. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe radioprogramma’s te horen op 107.2 FM. Naast enkele professionals werkt de omroep vooral met vrijwilligers en

conflictsituaties, worden er in Amstelveen steeds meer rotondes aangelegd. Een goede reden, dunkt ons, om u van wat regels op dit fenomeen te voorzien. Zo is het voor automobilisten verplicht om bij het afslaan van de rotonde richting aan te geven naar rechts. Bij het naderen van een rotonde hoeft u geen richting aan te geven. Ook als u de weg volgt op de rotonde hoeft u naar links geen rich-

stagiairs. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Om nog meer mensen van nieuws te voorzien wil RTV Amstelveen het tv-signaal over niet al te lange tijd in geheel Amstelland doorvoeren.

ting aan te geven, omdat u gewoon de weg volgt en dus niet van richting verandert. Bij het verlaten van een rotonde moet u wél richting aangeven naar rechts. Als de fietsers voorrang hebben en de rotonde blijven volgen, moet u deze voor laten gaan.

HOE RUIKT EEN WIETPLANTAGE? In de hoop dat inwoners zelf illegale drugspanden in hun woonomgeving ontdekken, kregen de Amstelveense huishoudens begin oktober een hennepkaart in de brievenbus met de geur van een echte wietplant. Netbeheerder Stedin hoopt dat mensen zo zelf illegale drugspanden in hun woonomgeving ontdekken en daarvan de politie, brandweer of netbeheerder op de hoogte brengen. Uit onderzoek van Stedin blijkt dat 90 procent van eerdere ontvangers van een geurkaart aangaf de aanwezigheid van een hennepkwekerij in hun buurt te zullen melden. De belangrijkste redenen daarvoor zijn van persoonlijke aard, zoals de eigen veiligheid, een hoge energierekening of het risico op brand. Branden in illegale kwekerijen was één van de redenen om destijds de geurkaart in enkele andere gemeenten te verspreiden. ”Geknoei met elektriciteit is bijzonder brandgevaarlijk, omdat de hennepteler niet alleen z’n directe omgeving in gevaar brengt, maar zorgt met zijn gebrekkige installaties ook voor stroomstoringen met alle overlast van dien. Wij willen samen met collega-netbeheerders en gemeenten de Nederlanders via de hennepgeurkaart laten realiseren hoe riskant illegale thuiskwekerijen zijn. Omwonenden kunnen zo ook zelf bijdragen aan het voorkomen van deze onveilige situaties”, aldus een woordvoerder van Stedin. SOCIAAL STEUNPUNT Het sociaal steunpunt Amstelveen houdt iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur een gratis inloopspreekuur in wijkcentrum De Bolder. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die op de sociale wetgeving en op vele andere manieren vastlopen. De stichting is ook telefonisch bereikbaar via 020-6471509. REGELS OP DE ROTONDE Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen met zo weinig mogelijk

BUURTHULPDIENST ZOEKT VRIJWILLIGERS Bent u geduldig? Heeft u oog voor de medemens in uw buurt? Zou u wel eens een boodschap voor uw buur willen doen? Bent u graag actief? Gaat u graag naar buiten? Vindt u contact maken (met onbekenden) leuk? Plant u graag zelf uw activiteiten? Bent u flexibel en zelfstandig? Kunt u goed luisteren? Indien een of meer van de bovenstaande vragen met ja kunt beantwoorden, dan bent u dé vrijwilliger voor uw buurt of wijk.

In een persoonlijk gesprek kunnen we samen bepalen, welk vrijwilligerswerk u het beste past. Uit ervaring weten we dat: vrijwilligerswerk dankbaar werk is, hulp bieden voldoening geeft, ook kleine dingen gewaardeerd worden, het vragen van hulp niet iedereen even makkelijk af gaat, dat ook vrijwilligers ondersteuning nodig hebben Als dit soort vrijwilligerswerk u aanspreekt, willen ‘wij van de Buurthulpdienst’ u daarbij graag ondersteunen. Hoe? Wij houden regelmatig workshops en trainingen, zijn beschikbaar voor vragen en kunnen u helpen bij het maken van afspraken over uw inzet. Als u dit aanspreekt, dan willen wij graag met u kennismaken. Stuur voor een afspraak een e-mail naar buurthulpdienst@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl of bel 020 - 7603400 en vraag naar Inge Veraar of Jacques Meerbeek. 10 MILJOEN VOOR REGIOGEMEENTEN De gemeenten in de regio Amsterdam krijgen van de regioraad tien miljoen euro voor het sneller realiseren van projecten op het gebied van


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:07

Pagina 6

PAG 6

GONDELKOERIER

DECEMBER 2013

www.fa-regelink.nl

Grutterij 28 1185 ZW Amstelveen

VERF, GLAS, BEHANG

TURNVERENIGING ODIN

Tandprothetische praktijk F. de Kort Dorpsstraat 25 • 1182 JA Amstelveen Telefoon 020-647 77 93

J.PUNSELIE

Lid Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

De tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten/vervaardigen van een kunstgebit.

LAST VAN UW KUNSTGEBIT? vraag gratis advies aan de tandprotheticus Hij maakt de prothese zelf in nauw overleg met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden aangepast aan uw gezichtsvorm en wensen. Ook voor een onderkaak met veel problemen is er een oplossing, vraag naar de mogelijkheden van implantaten! Maak vrijblijvend een afspraak voor informatie en advies. Ook voor reparatie. Telefoon 020-647 77 93 kunstgebit@telfort.nl www.kunstgebitamstelveen.nl

Vergoeding via uw zorgverzekering.

020-3411542

Herbert Thebelt Woningverbetering Voor diverse werkzaamheden in en om uw woning of bedrijf Knautia 18, 1422 KK Uithoorn Telefoon 0297 - 520121 Mobiel 06 - 14238667 E-mail herbertthebelt@planet.nl internet www.woningverbetering.biz

Vrijblijvende informatie/offerte voor: • Schilder-en timmerwerken • Kleine verbouwingen/renovaties • Onderhoud en reparaties • Kasten- en kleinmeubelen ontwerp en uitvoering • Plaatsen van schuttingen, tuinhuisjes etc. • Plaatsen van badkamers

Industrieterrein Legmeer Kuiperij 18 • 020-6430321 1185 XS Amstelveen

Kleutergym

Gym voor de jeugd Pilatus

Senioren gym dames en heren

Conditietraining

Airtumblingbaan springen

Inlichtingen: www.tvodin.nl

SCHILDERSBEDRIJF

voor al uw buiten- en binnen schilderwerk

Schildersbedrijf J. Punselie Korvet 35, 1186 WD Amstelveen Tel. 020 - 448 02 30 Mobiel 06 - 51 66 39 07 E-mail j.punselie@live.nl


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:07

Pagina 7

GONDELKOERIER

verkeer en vervoer, die vanwege onvoldoende eigen middelen moeilijk van de grond komen. De Stadsregio zegt deze projecten graag een ‘extra zetje’ te willen geven. De verdeling over de gemeenten vindt plaats op basis van inwonersaantallen. De 16 regiogemeenten hebben de afgelopen tijd voorstellen voor projecten kunnen indienen bij de Stadsregio. Het gaat om nuttige en noodzakelijke regionale projecten die wachten op de volgende stap richting uitvoering. De projecten moeten passen binnen het Regionale Verkeer-en Vervoerplan en uiterlijk in 2015 zijn gerealiseerd. Volgend jaar al moet de start van deze projecten plaatsvinden. Vrijwel alle gemeenten hebben aanvragen ingediend, variërend van fietsverbindingen en het inrichten van schoolzones tot vernieuwing van een brug. Nog voor eind dit jaar wordt samen met de gemeenten bepaald welke projecten een bedrag toegekend krijgen. ROLLATORLOPERS GEHULDIGD Burgemeester Jan van Zanen huldigde op 26 september jl. Amstelveense ouderen die hebben meegedaan aan de Rollatorloop Amsterdam die woensdag 18 september plaatsvond in het Olympisch Stadion. Doel

van de loop was iedereen te stimuleren om door te bewegen zo lang mogelijk gezond te blijven. De krasse Amstelveners werden gehuldigd tijdens de informatiemarkt ‘Amstelveen ontmoet’, dat door een aantal zorgpartijen in Amstelveen was georganiseerd om burgers te stimuleren deel te nemen aan sociale activiteiten, te bewegen, voorlichting over goede voeding te krijgen en om de hulpvraag van mensen te koppelen aan hulpbieders. Op de markt presenteerden zich o.a. thuiszorgorganisaties, zorginstellingen en sportbedrijven. RUIMTE VOOR VOEDSELBANK Op 1 oktober jl. werd tijdens een receptie ter gelegenheid van het vierjarige bestaan van de Voedselbank Amstelveen het nieuwe ‘uitgiftepunt’ officieel geopend. De Voedselbank is gevestigd aan de Notenlaan 8, naast het Nova College en kan gebruik maken van drie schoollokalen. Voorheen was het uitgiftepunt bij het Rode Kruis aan het Hueseplein gevestigd. Coördinator Grea Twint. “Wij hebben elf vaste vrijwilligers die met elkaar doen waar de organisatie voor staat: zorgen voor de medemens die op dit moment de hulp hard nodig heeft. Het aantal cliënten neemt de laatste tijd drastisch toe en de ruimte in het Rode Kruis gebouw was te klein geworden.” HENK FOKKINK ERELID DAMBOND Het Congres van de Werelddambond (FMJD) heeft op voorstel van het be-

stuur unaniem besloten het erelidmaatschap van deze wereldorganisatie toe te kennen aan Henk Fokkink.

Het is de hoogste onderscheiding die in de damwereld kan worden toegekend. De 75-jarige Amstelvener besloot in 2010 zijn internationale damcarrière te beëindigen vanwege het bereiken van de leeftijdsgrens, die hij enkele jaren eerder zelf had voorgesteld. De onderscheiding werd op 25 oktober tijdens het traditionele Amstelcup-toernooi van Damclub Amstelveen in De Meent uitgereikt. Fokkink was in 1986 al benoemd tot ‘Membre de Bienfaiteur’ van de FMJD. VEEL MANNEN TE ZWAAR In Amstelveen heeft 44% van de mensen last van overgewicht. Hieron-

der valt 52% van de mannen. Dit is meer dan het gemiddelde van 48% in ons land. In totaal heeft 9% ernstig overgewicht. Dit blijkt uit cijfers van GGD Amsterdam. Zo’n 850 inwoners uit Amstelveen deden mee aan het onderzoek. Uit de cijfers blijkt ook dat laagopgeleiden vaker overgewicht

hebben dan hoogopgeleiden en dat het vooral om Amstelveners onder de 35 jaar gaat. Wel geven vier op de tien inwoners uit Amstelveen met obesitas aan hulp te willen bij het afvallen. Ondanks deze cijfers geeft 88% van de inwoners aan de eigen gezondheid uitstekend of zeer goed te vinden. Slechts 12% noemt zijn of haar gezondheid als matig of slecht. 2E IN GROENSTRIJD Op ééntiende punt moest Amstelveen de titel ‘Groenste Stad van Nederland’ aan de gemeente Groningen laten. GroenLinks Amstelveen vindt het jammer dat de titel aan Amstelveen voorbij ging, maar ook niet meer dan dat. Volgens de partij is een tweede plek ook mooi en heeft Amstelveen laten zien flink met groen bezig te zijn. “Wij geven niet zozeer om hoge noteringen in lijstjes, maar wel om het feit dat we een stad hebben die

inhoudelijk goed met groen bezig is. Deze wedstrijd was ook een moment om te inventariseren wat we precies doen en wat beter kan. Dat sloot ook prima aan bij onze inzet om een rijke hoeveelheid aan verschillende soorten planten en dieren (biodiversiteit) in de stad te verhogen. Uiteindelijk is de hele wedstrijd een goede promotie geweest voor het Amstelveense groen zowel binnen als buiten de gemeente”, aldus fractievoorzitter Axel Boomgaars (foto). Volgens hem is de inzet op groen ontzettend belangrijk voor de sfeer en leefbaarheid van de stad. “Daar zijn we in Amstelveen dagelijks mee bezig, dus ook complimenten aan alle mensen en instellingen die zich hebben ingezet.” ONS VAKANTIEKAMP 2014 Ons Vakantie Kamp 2014 met als thema ‘Boerderij’ wordt gehouden van 7 t/m 18 juli op werkdagen van 09:00 tot 16:15 uur. Het kamp is bestemd voor alle kinderen van 5 tot 15 jaar, maar vooral voor die kinderen die wegens omstandigheden niet op vakantie gaan. Zij kunnen gebruik maken van de Amstelveenpas. Het programma voor de diverse leeftijdsgroepen bestaat uit een verantwoorde mix van verschillende activiteiten: sport, spel en creatief. Getracht wordt de kosten zo laag mogelijk te houden om toegankelijk te blijven voor ieder kind. Voor deelname kunnen kinderen uit gezinnen met een Amstelveenpas zich nu al aanmelden op maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 21.00 uur via tel. 0615490250. De kosten bedragen € 12,50 voor twee weken, exclusief € 2,- borg. Reguliere inschrijvingen kunnen plaatsvinden vanaf februari. Kosten: € 53,00 per kind, exclusief 2 euro borg. Meer nieuws volgt later in de media Op de hoogte blijven? Ga dan naar www.facebook.com/OnsVakantiekamp. STORM GING OVER ZUID De najaarsstorm, waarbij eind oktober meer dan 200 bomen in Amstelveen omwaaiden, ging ook onze wijken niet voorbij. Vooral in Mid-

denhoven gingen diverse bomen tegen de vlakte. Met name werd schade aangericht aan geparkeerde auto’s. Ook bij de straat Scherpenhof werd door de wind flink huisgehouden(zie foto). OOK IN 2014 TUINEN VOOR VOEDSELBANK In de zomermaanden hebben klanten van de Voedselbank vol enthousiasme hun eigen groenten verbouwd op schooltuinen Akkerbloem en Amstelflora. Om de deelnemers in het zonnetje te zetten trakteerden directeur Kees Noomen (Coster Diamonds) en Coffee & Sandwichcafé La Gare in het Oude Dorp iedereen op een geheel verzorgde lunch. Wethouder Herbert Raat gaf aan het project volgend jaar voort te zetten en verder uit te bouwen. “Het is mooi om te zien dat mensen zelf bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Omdat de

PAG7

Vrijwilligers van de Voedselbank en de schooltuinen genieten samen met wethouder Herbert Raat en sponsor Kees Noomen van een gezellige lunch bij restaurant La Gare.

deelnemers zo enthousiast over het project zijn, hebben we besloten het verder uit te bouwen. Naast scholen en klanten van de voedselbank kunnen volgend jaar ook andere geïnteresseerden een tuintje krijgen. We hebben namelijk jaarlijks en wisselend aantal tuintjes over en het is zonde om de grond braak te laten liggen”, aldus de wethouder. De komende wintermaanden kijkt de gemeente hoe het project concreet uitgebreid kan worden. Geïnteresseerden vinden hierover begin volgend jaar meer informatie op de gemeentepagina en www.amstelveen.nl. TRAM NIET DOOR NAAR AALSMEER… Uit een onderzoek van de Stadsregio Amsterdam blijkt dat het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Aalsmeer niet haalbaar is omdat deze te weinig

reizigers zal trekken en te veel gaat kosten. Om een tramverbinding naar Aalsmeer aan te kunnen leggen zijn zo’n 6.000 tot 9.000 reizigers per dag nodig, terwijl het onderzoek aantoont dat de tram naar Aalsmeer maximaal 3.000 reizigers zal trekken. Wanneer de tram zes keer per uur zou rijden, zitten er in de spits tussen Aalsmeer en Amstelveen Westwijk gemiddeld slechts 17 tot 23 mensen in iedere tram. Buiten de spits zou dit aantal nog lager zijn. De investeringen die nodig zijn om de tramverbinding tot stand te brengen zijn te hoog in verhouding tot het aantal reizigers. Het advies is dan ook om te blijven uitgaan van een busverbinding en te bekijken hoe de kwaliteit van het busvervoer verder kan worden verbeterd. Door toekomstige toeristische en economische ontwikkelingen is het mogelijk dat de vervoerswaarde later wel hoog genoeg is om de Amstelveenlijn door te trekken. Het streven is dan ook een eventuele toekomstige verlenging van de Amstelveenlijn naar Aalsmeer langs de nieuwe N201 niet onmogelijk te maken. Aalsmeer en Amstelveen onderzoeken nog op welke wijze de noodzakelijke ruimtelijke reservering voor een mogelijk toekomstig tramtracé tot stand gebracht kan worden.

…MISSCHIEN WEL NAAR UITHOORN Het onderzoek van de Stadsregio Amsterdam naar het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn, in de vorm van een verkenning, is nog in volle gang. Eerder wees een quickscan uit dat deze verbinding kans van slagen kan hebben. Dit wordt nu nader onderzocht, onder andere door een goed onderzoek naar het huidige OV-gebruik te maken. Eind dit jaar is het rapport gereed en besluiten eerst de gemeenten Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en de provincie Noord-Holland en vervolgens het dagelijks bestuur van de Stadsregio of er een planstudie voor dit project zal volgen. BURGERNET IS SUCCESVOL De laatste tijd wordt Burgernet steeds succesvoller. Naast een aantal prachtige resultaten is ook het aantal deelnemers flink toegenomen. Door 0800-0011 te bellen hielpen ruim 35.000 burgers uit de regio Amsterdam de politie met het zoeken naar vermiste en verdachte personen. Politie en gemeenten werken geregeld intensief samen aan de werving van nieuwe leden. De inspanningen blijken niet voor niets, want sinds de start van de wervingscampagne op 6 september, sloten zich in één maand meer dan 5.000 nieuwe leden bij Burgernet aan: een stijging van meer dan 17 procent. De toename van het aantal Burgernetleden en de vele acties leiden steeds vaker tot successen. Wilt u zich ook aansluiten bij burgernet of gewoon meer weten? Kijk op www.burgernet.nl FREELANCE COACH EN HEALER Freelance coach en healer Maria Popovska levert sinds oktober haar diensten aan in ontmoetingscentrum De Meent. Graag wil zij middels de Gondelkoerier een oproep doen aan mensen die behoefte hebben aan coachen of een healing sessie. In dat geval kunt u reageren via coachenpositief @gmail.com. “STOP MET GIF TEGEN ONKRUID” Niet alleen GroenLinks, ook coach ‘bewust in voeding' Katy van Tergauw wil dat de gemeente onmiddellijk stopt met het gebruik van het giftige

middel RoundUp ter bestrijding van onkruid. Verantwoordelijk wethouder Levie liet eerder weten dat alternatieven voor dat middel duurder zijn, maar dat is volgens Van Tergauw een


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:07

Pagina 8

PAG 8

GONDELKOERIER

DECEMBER 2013

De sportinstuif voor 55 plussers Sportzaal De Meent De seizoensstart is op vrijdag 30 augustus 15.00-16.30 uur Toegang € 2,50 • Badminton, tafeltennis • Fitnessapparatuur (fietsen, roeien, crosstrainer) • Centrale conditieles van 15.30-16.30 uur De sportinstuif is ook bijzonder geschikt voor mensen met een chronische aandoening Ooit 11⁄2 uur lekker gesport voor zo’n laag bedrag ? Kom eens langs voor een proefles! De sportinstuif wordt georganiseerd door het Amstelveens Sportbedrijf. Voor info: Saskia van der Meer • Tel. 020-3473459 E-mail: s.van.der.meer@sportbedrijfamstelveen.nl

Het herstofferen van uw kostbare zitmeubel is geen eenvoudige aangelegenheid, maar ons vakmanschap geeft u de zekerheid dat de kwaliteit gewaarborgd is. Alles gebeurt op authentieke manier: de singels, de nageltjes kop-aan-kop, het crin en de veren. Ook voor leerreparaties is de Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Arie Piron het juiste adres. De regels van het ambacht staan hoog in ons vaandel! Natuurlijk geven wij u graag een persoonlijk advies.

Arie Piron Van Heuven Goedhartlaan 587 1181 KW Amstelveen Tel. 020 6459037 / 06 53447029 Tax 020 6459880 www.stoffeerderij.nl ariepiron@stoffeerderij.nl

’Ruim dertig jaar betrouwbaar ’

Marwo Klimaattechniek

Marwo Klimaattechniek begon in 1976 en heeft ruime ervaring in de aanleg en het onderhoud van gebouwinstallaties. Van centrale verwarming tot airconditioning, van koelsystemen tot zonne-energie, van gebalanceerde ventilatiesystemen tot en met systemen voor energiebeheer. Bij Marwo staat ’ons’ klimaat centraal. ”’Ons’ klimaat,” legt Marwo’s Joost Geijsen uit, ”want de omgeving waarin we

ons bevinden, thuis of op de werkplek, is van grote invloed op ons functioneren.” Bij Marwo zijn kwaliteit, milieu en veiligheid geen loze kreten, maar onderdeel van de dagelijkse praktijk. Het personeel, de materialen, alles staat in dienst van het uiteindelijke doel: een tevreden klant. En dat al ruim 30 jaar! Marwo Klimaattechniek heeft alle knowhow in huis voor het ontwerpen en detailleren van installaties. Geijsen: ”we werken daarvoor altijd nauw samen met opdrachtgevers, adviesbureaus, architecten en/of aannemers.”

Marwo Klimaattechniek b.v. Rentmeesterlaan 60 Amstelveen Postadres: Postbus 29 1180 AA Amstelveen Tel. (020) 643 12 61 Fax (020) 441 75 51 E-mail: info@marwo.nl Internet: www.marwo.nl

PRAKTIJK VOOR IOKAI SHIATSU EN ACUPUNCTUUR

Dorpsstraat 63

Voor al uw verzekeringen Punter 226 1186 RL Amstelveen Tel. 020-641 38 99 Mobiel: 06 -44284128

Van den Heuvel assurantiën

E-mail: wt.vanden.heuvel@hetnet.nl www.vdheuvelassurantien.nl

Carol Wong A Foe Korvet 53 1186 WD Amstelveen Tel 020-641 06 35 (9.00-18.00 uur) 06-1048 27 75 • • • • • • • • • •

hoofdpijn, migraine nek-, rug- en schouderklachten rsi slapeloosheid concentratieproblemen ademhalingsproblemen spijsverterings- en stofwisselingsklachten algehele vermoeidheid emotionele spanningen en stress burn out

Lid Vereniging van Iokai Shiatsu Terapeuten (VIS) Lid Ned. ver. traditionele Chinese Geneeskunde (Zhong)

www.praktijkwongafoe.nl.

NOORDDAMMERWEG 64A 1187 ZT AMSTELVEEN Tel. 020 - 647 82 07 Fax 020 - 4410080


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:07

Pagina 9

GONDELKOERIER

OV-SERICEPUNT IN BUSSTATION Nu nog staat het OV Chipkaart-servicebusje alleen op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren op het middenperron van in het Busstation. Een dezer dagen wordt dit busje vervangen door een permanent OV Chipkaart servicepunt. Deze wordt opgenomen in ‘Ben’s Corner’, die hiervoor inmiddels verbouwd is. Ben’s Corner is gevestigd in het busstation aan de zijde van het Stadsplein. Een vast servicepunt biedt een aantal voordelen boven het servicebusje, namelijk een betere en veelzijdige service op een prettiger locatie, een uitgebreider assortiment en langere openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.00-19.00 uur, (donderdag tot 21.00), zaterdag 10.00-18.00 en zondag 10.00-17.00 uur GEEN EXTRA REGELS HORECA D66 Amstelveen vindt dat de gemeente geen extra regels moet instellen voor commerciële horeca ondernemingen in Amstelveen. Het college wil namelijk dat ondernemers worden beperkt in het bepalen van de prijs van alcoholhoudende dranken. D66 noemt dat betuttelend. D66 noemt het voorstel van het college die een verbod wil op de verkoop van alcoholische tegen een prijs die onder de 60 procent van de normale prijs ligt het verkapt vaststellen van een minimumprijs. “Een ondernemer zou dan bijvoorbeeld tijdens een WK-actie bij een doelpunt van het Nederlandse elftal geen biertje tegen een sterk gereduceerde prijs mogen aanbieden. Het is niet aan de gemeente om de prijzen van producten te bepalen, maar aan de ondernemers. Deze extra regels zijn daarnaast in strijd

met de belofte van het college om te dereguleren.” D66 benadrukt dat de Amstelveense horeca-ondernemers

heel goed weten hoe zij met hun prijzen om moeten gaan en dat door B & W niet is aangetoond dat er problemen zijn vanwege alcoholmisbruik in de commerciële horeca. VEEL VLINDERS BIJ VLINDERTELLING De tuinvlindertelling 2013 was mede door het mooie weer een enorm succes. Er deden meer dan 6000 tuinen mee en daarin werden meer dan 160.000 vlinders geteld. Duidelijke winnaar was de dagpauwoog (foto), die in vrijwel alle tuinen werd gezien. Zilver was voor de gamma-uil, een dagactieve nachtvlinder, die dit jaar

bijzonder talrijk was in ons land. Op de derde plaats kwam het klein koolwitje. De minste vlinders zijn gemeld in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, vooral omdat daar de gamma-uil wat minder talrijk was. Uit de telling bleek dat op het platteland meer vlinders in de tuin voorkomen dan in het stadcentrum, Toch werden in een heel klein stadstuintje gemiddeld nog 16 vlinders geteld van vijf soorten, zeker als daar een buddleia (vlinderstruik) aanwezig was. Dit jaar kwam het allemaal weer goed met de vlinderstand: een koel voorjaar zorgde voor voldoende eten voor de rupsen, en toen de vlinders wilden gaan vliegen werd het zomer en warm. Genieten voor iedereen die van vlinders houdt. Het Landelijk Meetnet Vlinders berekende dat dit een van de beste vlinderzomers van deze eeuw was. Kijk voor alle resultaten van de tuinvlindertelling op www.vlindermee.nl/resultaten.php. FACTS & FIGURES 2013 Het aantal inwoners van Amstelveen groeit nog steeds en blijft zich de komende jaren voortzetten. De verwachting is dat het aantal inwoners in 2013 van 84.377 zal doorgroeien

naar 86.000 in 2020. Uit de cijfers blijkt verder dat de Indiase gemeenschap in Amstelveen sterk groeit. In 2009 telde Amstelveen 900 Indiërs, nu is het aantal meer dan verdubbeld. Andere cijfers die opvallen is de opmerkelijke daling van het aantal werklozen in 2012 en vermoedelijk als gevolg van de crisis een zichtbare stijging in 2013. Bij jongeren onder de 25 jaar is het aantal werklozen meer dan verdubbeld. Onder inwoners van 45 jaar en ouder is het aantal licht afgenomen. Ook is een

verschuiving te zien in de werkloosheids- duur. Het percentage langer dan 3 jaar werklozen is met meer dan de helft afgenomen. Het boekwerk Facts & Figures bevat nog tal van andere kerncijfers over bijvoorbeeld de woningmarkt, onderwijs, sport, veiligheid, cultuur. Het is bedoeld als naslagwerk voor iedereen met belangstelling voor Amstelveen. Het boekje kunt u downloaden via www. amstelveen.nl onder het kopje ‘Amstelveen in Cijfers’. LET OP: GAATJESBOORDERS Steeds vaker vinden er in Amstelveen inbraken plaats met een zogeheten gaatjesboor. Bij die methode wordt met een handboortje een gat geboord ter hoogte van de raam- of deurboompjes. Als de ramen en deuren niet zijn beveiligd met een slotje of drukknopje op die boompjes, dan kan kunnen deze op eenvoudig uit hun slot worden gelicht via het geboorde gat. Vervolgens kan deur of raam op simpele wijze worden geopend. Niet alle inbraken lukken op die manier, maar leiden wel tot ellende en beschadiging. De gemeente roept bewoners op om alert te zijn op gaatjesboorder en benadrukt met name het belang van een goed beveiligd huis. “Het is van groot belang dat de zwakke punten in de beveiliging van een huis wordt aangepakt. Het liefst volgens het politiekeurmerk veilig wonen. Daarnaast is het ook raadzaam om de politie te bellen bij verdachte omstandigheden”, aldus een woordvoerder van politie. Kijk ook op www.pkvw.nl. JEUGD FIETST ONVEILIG Jeugdige fietsers die al fietsend regelmatig de smartphone gebruiken hebben 1,4 maal zo hoog risico op een ongeval. Jongeren tussen de 10 en 17

jaar maken veelvoudig gebruik van mobiele apparatuur tijdens het fietsen. Zij verrichten daarbij relatief vaker tijdens het fietsen handelingen die bijzonder risicovol zijn, zoals het lezen of versturen van berichtjes. Opvallend is dat zij het gebruik van deze apparatuur nauwelijks aanpassen aan externe omstandigheden, zoals het weer of de verkeersdrukte. Zij doen er beter aan om, als zij bijvoorbeeld per se op de fiets muziek willen luisteren, slechts één doordopje in te doen of de muziek wat zachter te zetten. Ook

worden zij aangeraden om voor het lezen en versturen van berichten te wachten tot zij stilstaan. Onnodig te vermelden is dat goed functionerende verlichting op de fiets van groot belang is. Als fietser moet men in het donker en bij slecht zicht een wit of geel voorlicht en een rood achterlicht aan hebben of losse lampjes (alleen op het bovenlichaam) gebruiken. Er moeten altijd reflectoren zitten op de achterkant van de fiets, op de trappers en op de wielen (velgen) of banden.

zaken bezig, zoals het organiseren van sportieve evenementen. Onze bedoeling is het jongerenwerk verder uit te breiden, zodat er voldoende capaciteit is op de uren dat het nodig is.” ROZE LINTJE VOOR ZIEKENHUIS Ziekenhuis Amstelland heeft ook in 2013 het roze lintje voor goede borstkankerzorg ontvangen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Het ziekenhuis voldoet aan de sterk aangescherpte criteria en behoort daarmee tot de 66 ziekenhuizen in

Archieffoto

drogreden. “Uit onderzoek door de Rijksuniversiteit Leiden blijkt dat het op termijn goedkoper is. Alleen moet nu even in apparatuur worden geïnvesteerd”, zegt zij. RoundUp wordt veel in de land- en tuinbouw gebruikt, maar is volgens haar toegelaten op basis van een volgens haar niet onafhankelijk onderzoek. “Het gif komt via putten et cetera in het drinkwater terecht en veroorzaakt kanker en hormoonverstoringen. Daarnaast is het dodelijk voor allerlei diersoorten in en bij het oppervlaktewater. Er worden heel hoge kosten gemaakt om het gif uit het drinkwater te krijgen”, aldus Van Tergauw. Overigens wordt RoundUp per 1 januari 2015 verboden in het land, maar volgens de coach ‘bewust in voeding’ hoeft de gemeente daar niet op te wachten, nu de vier grote steden al met de toepassing ervan zijn gestopt. “De gemeente mag dit middel niet langer gebruiken ten koste van natuur, milieu en mens”, zegt ze. Overigens wordt het middel ook door particulieren gebruik. Daar is Tergauw eveneens tegen, maar er valt nog even niets aan te doen. De gemeente zou wel, als voor burgers verantwoordelijke overheid, het goede voorbeeld moeten geven.

PAG 9

MET DE AUTO NAAR SCHOOL Uit onderzoek van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer blijkt dat steeds meer kinderen met de auto naar school worden gebracht, omdat hun ouders vinden dat het te gevaarlijk is om hun kroost met de fiets of lopend naar school te laten gaan. Van de basisschoolkinderen woont 87% op loopafstand (< 1 km) van school en 97% op fietsafstand (< 2 km). Toch komen slechts twee op de drie scholieren te voet of per fiets. Slechts 17% van de basisschoolkinderen gaat zelfstandig naar school. Volgens het Kennisplatform doen kinderen op die manier steeds minder verkeerservaring op. “Dat vormt een risico wanneer ze zelfstandig naar de middelbare school gaan, die vaak verder van huis ligt. Kinderen hebben een veel realistischere kijk op de weg van huis naar school dan hun ouders. De visie van de ouders beperkt zich vaak tot de parkeersituatie bij school”, aldus het onderzoek. De redactie van de Gondelkoerier is van mening dat het logische gevolg van het massaler per auto naar school brengen van de schooljeugd extra gevaren oplevert voor kinderen, die wél lopend of fietsend naar school gaan. MINDER JONGERENOVERLAST Het Jongerenwerk biedt Amstelveense jongeren een luisterend oor en ondersteunt hen bij het zoeken naar werk, school en bij problemen thuis of op andere gebieden. Volgens wethouder Herbert Raat is er de laatste tijd een beter klimaat ontstaan tussen Amstelveense jongeren en het lokale Jongerenwerk. In 2011 nam de gemeente het Jongerenwerk over van Stichting Cardanus en dit jaar kwam ook het tienerwerk onder verantwoordelijkheid van de gemeente te liggen. Volgens Raat bevestigen de cijfers een positieve trend. Het aantal meldingen bij de politie van jeugdoverlast daalde de afgelopen jaren gestaag. In 2011 waren er 472 meldingen van jeugdoverlast bij de politie, het jaar daarop 392 en dit jaar 273 tot en met augustus. De wethouder: “Bonnen uitdelen blijf soms nodig, maar we zijn liever met positieve

Nederland die het lintje hebben behaald. Dit geeft aan dat Ziekenhuis Amstelland zowel op basis van patiëntervaringen als kwaliteit goede borstkankerzorg levert. Het ziekenhuis en het ‘mammateam’ zijn met recht trots op het roze lintje, dat al voor het vierde jaar achtereen is behaald. Het ziekenhuis streeft naar uitstekende borstkankerzorg, een vriendelijke patiëntbenadering en korte lijnen tussen behandelaar en patiënt. INTERNATIONALE SCHOOL GAAT GROEIEN De aan de Sportlaan gevestigde International School of Amsterdam (ISA) gaat uitbreiden. De school krijgt een nieuwe vleugel aan het gebouw met een totale vloeroppervlakte van circa 7.900 m2. Doordat het aantal expats in Amsterdam en Amstelveen blijft stijgen, heeft de school meer capaciteit nodig om het groeiende leerlingenaantal op te vangen. Op dit moment heeft de school 1000 leerlingen. Door de uitbreiding kan de huidige wachtlijst van 50 leerlingen weggewerkt worden en is er plaats voor 250 extra leerlingen. Volgens wethouder Jan-Willem Groot (Econo-

mische Zaken) is de Internationale school in Amstelveen één van de belangrijkste redenen voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen. “Als deze school van topniveau meer kinderen van internationale kenniswerkers kan plaatsen zullen meer buitenlandse bedrijven deze regio overwegen”. De plannen voor de uitbreiding kwamen tot stand na intensieve samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en de International School of Amsterdam. De uitbreiding wordt betaald door de ISA zelf. De gemeente Amsterdam staat de komende 5 jaar garant voor een minimaal aantal leerlingen, waardoor de uitbreiding mogelijk is gemaakt.


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:07

Pagina 10

PAG 10

GONDELKOERIER

Ni

euw!

Plaza Waardhuizen FOOD FOR ALL Geopend: maandag t/m zondag van 12.00 tot 21.00 uur

PARLEVINKER 39 • 1186 ZB AMSTELVEEN • TEL. 020 – 6439025

DECEMBER 2013


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:07

Pagina 11

GONDELKOERIER

PAG 11

Berichten van de Wijkagenten Tom IJff en Hans Steenbergen, wijkagenten Middenhoven en Waardhuizen. PARTICIPATIE VANUIT DE BURGER Het is niet helemaal nieuw, maar in het huidige leefklimaat is het wel een weinig gebruikte mogelijkheid. Waar de politie behoefte aan heeft is de samenwerking met de burger. De politie- organisatie is over het algemeen repressief bezig. De problemen oplossen. De politie heeft daarom in de loop der jaren verschillende werkwijze ontwikkeld. Als voorbeeld een woninginbraak. Wij krijgen een aangifte van een inbraak en proberen met al onze kennis en inzet de daders te pakken te krijgen. Wat wij goed weten is dat de burger een zeer waardevolle aanvulling kan zijn om het gezamenlijk werken aan een veiliger leefomgeving. Samen met burgers kunnen we proberen de inbraken te voorkomen. Wij zijn er van overtuigd dat in buurt meer kennis is over de wijk dan wij als organisatie kunnen monitoren. Welke achterommetjes zijn er allemaal, welke vreemde figuren zijn er in de wijk gesignaleerd. Wat ziet een hondenbezitter als hij of zij de hond uitlaat. Welke hoeken in de wijk kunnen wel wat aandacht gebruiken als het over verlichting gaat. Zo kunnen wij nog wel meer voorbeelden noemen. Al dat soort situaties kunnen ons als politie en gemeente helpen om de veiligheid en dus het woongenot te verhogen. Omdat wij de wijk proberen te kennen, met de mensen, de leefgewoontes en bezigheden in de wijk, kunnen wij proberen te signaleren waar er iets te verwachten valt. Dan is het geen probleem meer maar een uitdaging. De kreet “Samen staan we sterk” is echt van toepassing. Wat wij als wijkagenten daarom proberen te doen is bij het signaleren van een probleem juist de buurtbewoners te betrekken bij het tackelen van dit probleem. Heeft u ideeën om tot verbetering te komen schroom dan niet. Misschien kunnen we er samen wat mee. PARKEERGEDRAG IN ONZE WIJKEN Het parkeren op woonerven is alleen toegestaan op vakken die aangegeven zijn met een ‘P”. Waardhuizen en Middenhoven zijn voor een groot deel aangewezen als woonerf. De parkeergelegenheden zijn in verhouding met de auto’s in de beiden wijken ruim aanwezig. We merken dat er steeds beter mee omgegaan wordt. Helaas niet iedereen houdt zich eraan. Er is nog steeds vooral ergernis over het feit dat eigen buurtbewoners ogenschijnlijk maling hebben aan hun eigen leefruimte en aan de overige buurtbewoners. Het kan ook niet zo zijn dat de eigenwijzen onder ons maar kunnen doen wat ze willen. Zij zullen dan ook getrakteerd worden op een bekeuring. Het parkeren buiten de vakken is dit jaar door onze minister verhoogd naar 90 euro. Zonde van het geld en zeker niet nodig. RIJGEDRAG OP WOONERVEN Omdat er veel woonerven zijn aangelegd, willen wij nogmaals het rijge-

zin realiseer ik me de vraag; “wie bepaald wat structureel is”. Ik heb daar niet direct antwoord op. Wel weet ik dat zowel bij de gemeente als politieleiding jeugdproblematiek hoog op de agenda staat. Er zal extra gesurveilleerd worden op de tijdstippen van overlast en daar waar nodig opgetreden worden.

Hans Steenbergen (links) en Tom IJff.

drag op een woonerf onder de aandacht brengen. Op een woonerf geldt een maximum snelheid die omgeschreven wordt als stapvoets. Dit komt neer op maximaal 15 km/uur. Wij benadrukken dat deze snelheid is ontstaan uit het oogpunt van veiligheid. Het is nog steeds niet zo dat er maar gescheurd wordt door de wijk, maar het komt helaas wel voor. Daarom is het nog steeds een zorgelijke situatie. Er zijn nou eenmaal veel kinderen in Waardhuizen en Middenhoven. BURENGESCHILLEN Na ons eerste jaar als wijkagent in Amstelveen kunnen wij een soort balans opmaken als we kijken naar burengeschillen. Gelukkig zijn de meeste buren gevrijwaard van geschillen. Toch komt het regelmatig voor dat de politie erbij geroepen wordt als het niet gaat. Waar wij als wijkagenten eigenlijk altijd op sturen is de oplossing gezamenlijk te vinden. Hier laat je wat en daar krijg je wat. In acceptatie en respect voor een andere invulling van

wonen/leven, ligt vaak de oplossing. Komt u er samen niet uit dan is er altijd de stichting BeterBuren die als onafhankelijke partij u beiden kan bijstaan. Bij strafrechtzaken zoals slaan of vernielen, zal de politie niet aansturen om aan de tafel te gaan zitten. Justitie zal dan ingeschakeld worden. Mogelijk wordt er dan aangehouden en gaat men een strafrechtprocedure in. Om dit te voorkomen is het dus verstandig om eerder in te zien dat het niet goed loopt. Mocht u in een dergelijke situatie komen, kunt u zelfstandig contact opnemen met BeterBuren. Dit kan ook gedaan worden door de woningbouw vereniging of politie. Bemiddeling door politie is altijd lastig. Het ontbreekt ons eenmaal aan tijd om volledig te kunnen investeren in het zoeken naar een oplossing. Daarom vinden wij dat BeterBuren daar de eerste aangewezen partij voor is. Zij zijn gespecialiseerd en maken tijd vrij om het de juiste

aandacht te geven. ‘BeterBuren’ is te bereiken op het telefoonnummer 020-6891859. Wat ook in een eerdere uitgave van De gondelkoerier stond is: “Ik kan pas aanspraak maken op mijn recht als ik mijn plichten heb vervuld”. WAARDHUIZEN EN DE JEUGD door Hans Steenbergen Waardhuizen heeft een veel gebruikt plein voor de jeugd. Overdag wordt dit plein vooral gebruikt door de lokale jeugd om van alles te ondernemen. Over het algemeen wordt dit gebruik niet als overlast ervaren. Wat ik veel hoor is dat men het normaal vindt dat de jeugd hier verblijft. Het plein is er tenslotte voor ontwikkeld. Afgelopen zomer periode (2012) zijn er echter in onze cijfers een behoorlijke verhoging waar te nemen van ondervonden overlast in de latere uren. Vooral in de weekenden en tijdens de vakantieperiode. Wat ook waar te nemen is, is dat niet alleen het plein

aan de Praam voor deze meldingen zorgt. Ook bij de bushalte nabij het Galjoen wordt geluidsoverlast en vervuiling gemeld. In samenwerking met de gemeente, jongerenwerkers en handhaving zijn we bezig om de situaties goed te analyseren en in te zetten op beheersbaar maken van deze problematiek. Uitgangspunt is dat bewoners een prettige leefomgeving horen te ervaren maar dat de jeugd zich moet kunnen vermaken. Het zoeken naar de juiste balans is hier de uitdaging. Uiteraard wordt het niet geaccepteerd als er excessen zijn. Ik wil ook daarom iedere bewoner vragen die overlast ervaart, van jeugd of de jong volwassenen, melding te maken. Het is namelijk van groot belang dat er gemeld blijft worden. Ik kan niet garanderen dat het niet meer voorkomt na een melding. Ik kan wel garanderen dat er zwaarder ingezet zal worden als blijkt dat de overlast structureel begint te worden. Bij deze

Wat ik hoop is dat de bewoners van Waardhuizen mij willen helpen de problematiek in kaart te brengen. Ook een vorm van participatie. Als het zo is dat er bepaalde wetenschap is bij een buurtbewoner, dan hoor ik het graag. Net als bij verdachte situaties is het altijd mogelijk kentekens van voertuigen te noteren. Ik kan dan vanuit mijn opsporingsbevoegdheid achterhalen wie er in de wijk aanwezig zijn en overlast veroorzaken. Het gaat tenslotte om het leefgenot van uzelf en de wijk. Ook hier geld: laten we gezamenlijk zorgen voor een prettige wijk. Wat ik in een eerdere uitgave heb gemeld, blijft voor mij van kracht, daarom verwoord ik het nog maar eens. Omdat ik op de hoogte ben van het feit dat veel jeugd uit Waardhuizen en Middenhoven zich hier ophoudt,

meente of bij de politie. Naar aanleiding van uw melding kunnen we gericht werken naar een oplossing. MELDPUNT ZORG EN OVERLAST Indien u overlast ondervindt of u vermoedt dat iemand zorg nodig heeft, dan kunt u daarvoor het Meldpunt Zorg en Overlast van de gemeente Amstelveen inlichten. Hoe kunt u met het Meldpunt Zorg en

Overlast in contact komen? Telefonisch 020-5430440 (maandag tot en met vrijdag 09.00 uur – 17.00 uur) of mail naar meldpuntamstelland@vitawelzijnenadvies.nl. SENIOREN EN VEILIGHEID Senioren hebben vaak het gevoel meer kans te maken om slachtoffer te worden van een misdrijf. Deze gevoelens kloppen echter niet met de werkelijkheid. Toch realiseren wij ons

Praamplein

vraag ik bij dezen aan de ouders met kinderen zich te realiseren wat hun kroost uitvoert in de avond en zelfs in de nachtelijke uren. Weet met wie u kind omgaat. Ga het gesprek met ze aan als de contacten u niet bevalt. Dat hoeft natuurlijk niet in de verwijtende sfeer maar gewoon open en transparant. In een goed gesprek kan het geen kwaad om uw kind eens een spiegel voor te houden. Natuurlijk is dit alleen niet voldoende maar als ouders de vrienden en vriendinnetjes uit de anonimiteit halen kant het een stuk schelen in de overlast. JEUGDOVERLAST IN MIDDENHOVEN door Tom IJff In Middenhoven zijn diverse plekken waar de jeugd zich ophoudt. Ik noem hierbij o.a. de locaties de Eindhoeve, Pallas, Dr. Willem Dreesweg, het wijkpark, winkelcentrum Middenhoven en de schoolpleinen rondom Orion. Er zullen ongetwijfeld meerdere plekken zijn, maar dit zijn de plekken die af en toe in beeld komen. Met de gemeente Amstelveen (Handhaving en Jongerenwerk) wordt iedere week een briefing gehouden. De overlastplekken worden bij deze briefing onder de loep genomen en een plan van aanpak samengesteld. Het is belangrijk dat in geval van overlast, dit gemeld wordt bij de ge-

dat senioren zich vaak onveilig voelen. Wij organiseren vaak voorlichtingbijeenkomsten en bieden u tips om veelvoorkomende vormen van criminaliteit te voorkomen. Hebt u vragen? Neem dan contact op met 0900-8844 of met uw wijkagent. Ook verwijzen wij u graag naar www.politie.nl/onderwerpen/seniorenen-veiligheid.html. TWITTER De wijkagenten van Waardhuizen en Middenhoven zijn ook actief op Twitter. U kunt ons volgen op @PolWaardhuizen en @PolMiddenhoven. BURGERNET Op initiatief van de politie is in het verleden BURGERNET van kracht geworden. Ook dit is een vorm van burgerparticipatie. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband en een beproeft middel tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in uw buurt te verbeteren. Voor meer informatie en aanmelding: www.burgernet.nl. VRAGEN OF OPMERKINGEN Mocht u over een van boven beschreven punten vragen hebben, opmerking willen plaatsen of zelf mee wilt denken om oplossingen aan te dragen, dan ben u van harte welkom om te reageren via amstelveen-zuidbuurtregie@amsterdam.politie.nl.


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:07

Pagina 12

PAG 12

GONDELKOERIER

DECEMBER 2013

SPA Voeten Enzo Voetreflexzonetherapie Voetreflexzonetherapie verlicht veel klachten, werkt pijnverlagend, heeft een positieve uitwerking op uw gezondheid en draagt bij aan uw gevoel van vitaliteit. Een behandeling bestaat uit een voetreflex-massage. Laat u verzorgen via uw voeten, gun uzelf een voetreflex-massage en ervaar zelf de positieve uitwerking. Bel of email met de therapeute Yvonne Schaffels 06 36311837/yvonneschaffels@live.nl voor meer informatie, een folder of een afspraak

Marktslager Van der Tol Elke vrijdag, midden op de markt in Amstelveen

:

COLUMN JAAP DEKKER

JINGLE BELLS Zo’n jaar of twintig geleden keek ik nog eens naar een hoes van het beroemde Beatles-album ‘Sgt. Pepper’s’ en vroeg aan echtgenote Olga: “Zeg, heb jij enig idee hoeveel vrijgezelle mensen er op de avond vóór Kerst alleen thuis zitten? Met de kerstdagen gaat zo’n beetje iedereen overal naar toe. Ouders, schoonouders, verdere familie enzovoort, maar de avond ervóór…? Ik vraag het me werkelijk af.” Nu je het zegt”, antwoordde Olga, “ik weet het ook niet. Ik zou zeggen, zoek het eens uit!” Hetgeen ik deed. Al spoedig kwam ik erachter dat vrijwel iedereen eerste en tweede Kerstdag ergens op bezoek ging of bezoek kreeg, maar dat de avond ervóór, 24 december dus, vooral alleenstaanden niets omhanden hadden. Zo ontstond hier ten huize het idee van de ‘Lonely Hearts Club Band’, het

tweede deel van voornoemde titel van het fameuze Beatles-album. Wij besloten een groepje singles uit onze kringen op Kerstavond voor een drankje en een hapje uit te nodigen. Bedachten een soort draaiboekje en maakten een lijstje van te nuttigen lekkernijen, spijs en drank.

• • • • • • • •

Groot ambachtelijk assortiment vlees en vleeswaren Alles uit eigen worstmakerij Scherp geprijsd Elke week speciale aanbiedingen Gespecialiseerd in barbecuevlees Ook levering aan grootverbruik en horeca Vraag ons naar een vrijblijvende offerte Bekijk onze website www.uwslager.nl

aten toastjes met gerookte zalm, stukjes kaas met een witte druif erop, dronken wijn, bier en frisdrank en tegen middernacht werden de champagneglazen gevuld. Om één minuut voor twaalf uur nam ik het woord en sprak de wens uit dat het het hele jaar door élke dag Kerst zou zijn, zonder oorlogen en geweld, maar met alleen maar vrede op deze aarde. Om exact 00.00 uur riepen we allemaal ‘Merry Christmas’, iedereen omhelsde ieder-

Het was zó enorm gezellig geweest dat we besloten dit feestje volgend jaar nog eens over te doen. Vrijwel exact hetzelfde scenario, zij het dat er hier en daar wat andere gasten werden uitgenodigd. Ook dit werd weer zo’n succes dat we toen maar besloten het voortaan elk jaar te gaan doen. Telkens weer die toastjes met gerookte zalm, die kaas, die drankjes, de champagne en vooral niet te vergeten: de muziek,

een, of je elkaar nu goed kende of niet, en brachten we een toast uit op de wereldvrede, onder de klanken van het Ave Verum van Mozart. (De CD-speler had intussen op scherp gestaan).

zoveel mogelijk ‘live’ gespeeld. Eénmaal had ik me vergist in het te draaien liedje vanaf de CD en klonk er om 00.00 uur opeens ‘Sail Along Silv’ry Moon’ van Billy Vaughn. Het is, geloof ik, niemand opgevallen. Er ontstond in de loop der jaren een enigszins verloop van gasten, maar we hielden het maximum telkens op niet meer dan ongeveer 20. Zoon Dennis (nu bijna 26) en dochter Chantal (24) helpen hartstochtelijk mee met de voorbereidingen.

Rond de klok van 22.00 uur zaten hier zo’n twintig mensen, waaronder ook een paar zeer muzikale. Er werd behalve gezellig gekletst ook piano gespeeld, gitaar getokkeld, gedrumd, getamboerijnd, gejingle-belld en zelfs af en toe spontaan gezongen. We

De Kerst was begonnen en we ‘namen er nog één’. Jawel, ‘nog één!’ Nou, de eerste gasten gingen weg rond 02.00 uur en de laatste om ongeveer half vier. Of zoiets, precies weet ik dit ook niet meer.

Tegen inlevering van deze advertentie Eenmalig

10% korting op uw aankoop

Intussen had zich ook mijn vriend Toon erbij gevoegd. Deze uitermate grappige man, ‘Mr. Avesta’, is tweevoudig Nederlands kampioen goochelen en verbaast ons elk jaar weer met zijn onnavolgbare trucs en illusies. Ook is geleidelijk het ‘Lonely Hearts’- principe veranderd. Er zijn intussen relaties ontstaan, sommigen komen met z’n tweeën, en ik ben inmiddels, na een voor mij pijnlijke doch gelukkig vredige scheiding, zelf ook een soort Lonely Heart. Hoewel.... De ochtend na onze Kerstavond ligt de kamer hier steevast bezaaid met confetti, hier en daar een kurk, gebroken gitaarsnaar of in het ergste geval wat glasscherf. Uurtje werk en alles is weer opgeruimd. Zo gaat het al zo’n twintig jaar. Eerste Kerstdag ga ik meestal met een mandje vol brunch-lekkernijen naar een oudere dame, een weduwe, die al vele jaren alleen is en haar huis niet meer uitkomt. Maak ik het voor haar ook gezellig. Tweede Kerstdag ga ik, zoals altijd, naar…. Ach, dat kan niet meer. Mijn unieke lieve moeder is dit jaar vredig ingeslapen. Goede Kerst toegewenst, allemaal.

(Jaap Dekker. Pianist, componist, arrangeur, tekstschrijver en cabaretier, begon zijn loopbaan als leerling-journalist bij de Arnhemsche Courant. Werd daar ook sportverslaggever, muziekrecensent en columnist. Is altijd blijven schrijven, ook naast zijn werk als musicus en diverse studies zoals Frans, Rechten en Conservatorium. Schreef in o.a. Panorama, Penthouse, De Stedendriehoek, diverse clubbladen en regionale weekbladen. Is lid van Het Genootschap Onze Taal.)


18-11-2013

21:07

Pagina 13

GONDELKOERIER

ontmoetingscentrum ACTIVITEITEN PROGRAMMA

ontmoetingscentrum

GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

Orion 3 • 1188 AM Amstelveen Tel. 020 - 643 80 15 e-mail: demeent@cardanus.nl

ontmoetingscentrum

Hieronder staan de cursussen en de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, open en incidentele activiteiten die De Meent u in het seizoen 2013/2014 heeft te bieden. We hopen dat u uit de opsomming iets leuks of leerzaams weet te vinden. ONZEKERHEID Zoals u waarschijnlijk wel weet wordt het beheer van de wijkcentra en het welzijnswerk in de wijken per 1 januari voortgezet door AanZ, een samenwerkingsverband van VITA Welzijn en Advies en de organisatie Participe. Nog niet zeker is of het huidige personeel ook overgaat naar de nieuwe organisatie, hoewel de gemeente dat - mede gezien de grote ervaring wel wenselijk vindt. Kortom, voor de werknemers in De Meent is de toekomst op dit moment nog erg onzeker. Vanzelfsprekend hoopt de redactie dat ze allen mogen blijven, zodat zij samen met de vele vrijwilligers en bezoekers het bruisende ontmoetingscentrum De Meent kunnen voortzetten. OVERZICHT In De Meent worden veel activiteiten georganiseerd door wijkbewoners/vrijwilligers. Hieronder treft u een overzicht van deze activiteiten aan. Voor vragen of informatie over de activiteiten, kunt u contact opnemen met ontmoetingscentrum De Meent, tel. 020-6438015. De vrijwillig(st)ers achter de balie staan u graag te woord. AFSCHEID BERT WIENESEN Na vijfentwintig jaar gaat Bert Wienesen afscheid nemen. Hij is tot 1 januari voorzitter van het vrijwilligersplatform, daarvoor was hij voor-

zitter van de klantenraad van De Meent en daarvoor was hij bestuurslid en voorzitter van de Stichting Ontmoetingscentrum Waardhuizen Middenhoven. Bedankt voor je grote inzet, Bert! ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN SPORT- EN SPELINSTUIF Elke woensdagmiddag van 13.45 tot 15.30 uur voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Kosten per keer € 3,00 en voor Amstelveenpas houders € 2,00, incl. limonade. De sport- en spelinstuif staat onder begeleiding van een docent en stagiaires. CREA INSTUIF Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. Er zijn twee begeleiders aanwezig. € 2,00 incl. limonade.

Speelstuif 2014: RIDDERS & JONKVROUWEN Op zaterdag 15 en zondag 16 februari is er van 10.00 tot 16.00 uur weer de spannende spectaculaire Speelstuif! Natuurlijk weer in de Meent.

We hebben het dan wel over de grootste overdekte speeltuin van Amstelveen! We maken er dus weer een echt spektakel van met allemaal nieuwe verrassingen.

ontmoetingscentrum

Meent BlitsFlits voor iedereen die in groep 7 en 8 zit. Elke keer weer draaien onze DJ's de beste hits en de vetste beats. Kom gerust eens kijken. Je bent welkom van 19:00 uur en om 21:30 is het afgelopen. Neem ook gerust je vrienden of vriendinnen mee naar De Meent. De kaartverkoop begint altijd op de maandag vóór de BlitsFlits. Het is verplicht dat je ouder of verzorger je in De Meent ophaalt. Wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt bij de Blitsflits? Kijk dan eens op www.facebook.com/blitsflits of op blitsflits. hyves.nl. We hopen jullie allemaal snel te zien!

BOEKEN EN PUZZELS TE LEEN Omdat we veel mooie boeken binnen krijgen van wijkbewoners is de boekenruilhoek opnieuw uitgebreid. Op de foto ziet u slechts een deel van de ruilhoek. Er is nu keus uit ongeveer 2000 boeken van veel bekende schrijvers, o.a. Martin Bril, Peter

ontmoetingscentrum

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN DAGELIJKSE ACTIVITEITEN

De Speelstuif is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De werkgroep heeft deze keer gekozen voor het thema ‘Ridders en Jonkvrouwen’. We zijn nu alweer druk bezig met de voorbereidingen en kunnen nog niet alles verklappen. Maar dat het weer spannend wordt is zeker! Een paar dingen weten we al wel, Zoals ringsteken en enorme springkussens. Bovendien kunnen jullie een stoere tatoeage laten zetten of je mooi laten schminken. Wie wil er in de kerker van griezelige kastelen? Kom maar langs als je durft. En wat te denken van echte ouderwetse ridderhapjes, zoals ridder/jonkvrouwen popcorn, verschillende broodjes en geheime drankjes?! Dit mag je gewoon niet missen! Je verjaardag partijtje vieren tijdens de Speelstuif is natuurlijk ook mogelijk. De speurtocht zal er in februari anders uitzien, maar de sporthal is natuurlijk weer één groot speelparadijs waar de kinderen zich uren kunnen vermaken. Er is vertier voor groot en klein..Wil je het zien hoe alles eruitziet? Kom dan maar kijken op 15 en 16 februari. Meer informatie kun je binnenkort vinden op www.facebook.com/speelstuif, of is telefonisch verkrijgbaar via De Meent, tel. 020 - 6438015.

WELKOM IN DE MEENT! Elke dag bent u welkom ontmoetingscentrum De Meent te bezoeken voor een kopje koffie, het lezen van de krant of tijdschrift, om vrij te biljarten of gewoon even met iemand een praatje te maken. Daarnaast kunt u dagelijks boeken komen ruilen in onze boekenruilhoek.

ontmoetingscentrum

Hulp is hard nodig We plaatsen hier nu wel even een oproep aan ouders die willen helpen. Afgelopen jaar moesten we op het laatst een aantal onderdelen laten vervallen omdat we niet genoeg hulp hadden! Zonder de hulp van vrijwilligers zijn we nergens! Het gaat om een dagdeel van 10.00- 13.00 uur of van 13.00 tot 16.00 uur. Als je meehelpt krijg je korting voor je eigen kind en ook nog een lunch aangeboden. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar Speelstuif@live.nl. Verder zijn we nog op zoek naar knikkers, kralen en eierdozen. We hopen dit keer op veel reacties! BLITS FLITS DISCO Op elke eerste vrijdag van de maand is er in De

KOFFIETAFEL COACHING Heb je ook wel eens het gevoel dat: • je je verhaal kwijt zou willen aan iemand die zonder oordeel naar je luistert? • het je zal helpen in een veilige, vertrouwde omgeving inzicht in je situatie te krijgen? • het je de mogelijkheid biedt om tot een voor jou geschikte oplossing te komen? Als dit je aanspreekt en je wilt de uitdaging aangaan, dan ben je van harte welkom aan mijn koffietafel in De Meent.

Buwalda (Bonita Avenue), Leon de Winter, Arthur Japin, Bridget Jones, Connie Palmen, Henning Mankell, Hakan Nesser en vele anderen. Ook boeiende romans en spannende thrillers van o.a. René Appel, Saskia Noort, Esther Verhoef, Tess Gerritsen, Ruth Rendeel en Robin Cook. Bent u nog niet bekend met de boekenhoek, neem dan beslist eens een kijkje! Deelname is gratis. Naast de keuze uit al die boeken, kunt u nu ook

PAG13

ACTIVITEITEN WEKELIJKSE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN • Maandag: ‘Begin van de week-café’ (zie toelichting hieronder), Koersbalgroep, Breicafé, Biljartclub; • Dinsdag: Sportinstuif voor dames, Juridisch spreekuur; • Woensdag: Frutselclub, Lunch (2e woensdag), Wandelclub voor dames, Sport- en Crea-instuif voor kinderen, (Groot)ouder en (klein)kind middag (zie toelichting hierna); • vrijdag: Blits Flits (1e vrijdag v.d. maand); • zaterdag: Repair Café (1e zaterdag v.d. maand); • zondag: Filmhuis (2e zondag v.d. maand), Stijldansen (4e zondag v.d. maand). BEGIN VAN DE WEEK CAFÉ Op maandagochtend hebben drie ouders het initiatief genomen om achter de bar te gaan staan, zodat andere ouders na het wegbrengen van hun kinderen even gezellig een kopje koffie of thee kunnen komen drinken. Daardoor is het elke maandagochtend gezellig druk in het wijkcentrum. SPEELGROEP (Groot)ouders en (klein)kinderen kunnen op woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur komen spelen in de peuterspeelzaal van De Meent. Het gaat om kinderen t/m 4 jaar. Belangstellenden kunnen Greet de Kuiper een mail sturen (greetdekuiper@ziggo.nl) of op woensdagmiddag langs komen. De kosten zijn € 1,75 per kind per keer. FIETSCLUB Fietsclub Pim fietst op maandagmiddag en vrijdag de hele dag. In de winter is er een tijdelijke stop. Op maandagmiddag zijn er momenteel

Aan de slag Aan de koffietafel breng jij naar keuze een onderwerp in en gaan we samen aan de slag. In-

dien gewenst kunnen we gebruikmaken van het (inzicht)spel en/of inspiratiekaarten. Ik ga er van uit dat je zelf aangeeft wanneer het genoeg is. Wat is er fijner dan met een opgelucht gevoel naar huis te gaan? Ik ben op elke maandagmorgen beschikbaar van 09.00 tot 12.00 uur. De kosten zijn € 15,00 voor 45 minuten. Als je meer informatie wilt of alvast een tijd wil reserveren. dan kun je mij bereiken via 0614024962 of mail: hennyhulst@live.nl (eigenaar van praktijk www.ruimteomtezijn.com).

legpuzzels (20 tot 1000 stukjes) lenen voor zowel kinderen als volwassenen. U kunt per keer 1 puzzel meenemen. Voor de boeken en puzzels kunt u in De Meent terecht van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Behalve boeken ontvangen we voor de ruilhoek ook graag complete legpuzzels. DIENSTEN EN SPULLEN RUILEN Hebt u moeite met het ophangen van een schilderij, maar kunt u wel een heerlijke appeltaart bakken? Computerproblemen oplossen is een makkie voor u, maar u hebt geen groene handen? Onder het motto ‘Ruilen is verbinden, met ruilen maak je vrinden’ is er voor de inwoners van Waardhuizen en Middenhoven een ruilsysteem opgezet voor diensten en spullen. In de gang van De Meent hangt een prikbord met kaartjes, waarop kan worden aangegeven welke dienst of spullen iemand aan wil bieden. Maar ook welke spullen of dienst gewenst worden. Op kaartjes kan tevens een vraag en aanbod gecombineerd worden vermeld. U kunt ook uw vraag of aanbod telefonisch aanmelden bij de balie van De Meent, tel. 0206438015. De medewerkster zal een en ander dan voor u op een kaartje schrijven. Het ruilen vindt plaats met gesloten beurs en de contacten verlopen in eerste instantie telefonisch of via de mail. Wie een ander wil helpen, omdat hij/zij handig is met een zaag of als hulp bij het schrijven van een brief etc., kan dat bekend maken op het bord ‘Diensten en spullen ruilen’.

nog een aantal plaatsen vrij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Konijnenberg. Tel: 020-6438552. KOERSBAL U kunt koersballen op maandagmiddag van 13.00-15.00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. STOELMASSAGES OP DINSDAG Wat is een beter begin van de week dan een stoelmassage? Sinds begin dit jaar is het elke maandag mogelijk om een stoelmassage te krijgen in De Meent. Omdat er belangstelling bleek te zijn voor nog een ander dagdeel, is het sinds kort ook mogelijk om een afspraak te maken voor dinsdagavond. De stoelmassages zijn ontspannend en tegelij-

kertijd activerend: met frisse energie staat u op van de stoel. Op een speciale, ergonomische stoel krijgt u een massage van 20 minuten. De kleren blijven aan, want er wordt over de kleren heen gemasseerd. De massages zijn gericht op de delen van het lichaam die gauw vast gaan zitten: de nek, schouders en rug. Voor een massage van 20 minuten betaalt u


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:07

Pagina 14

PAG 14

GONDELKOERIER

DECEMBER 2013

Medewerkers RepairCafé

FRUTSELCLUB De frutselclub is elke woensdag van 09.30 tot 11.30 uur. Iedereen is welkom, om lekker creatief bezig te zijn. Er zijn mensen die breien, haken, kaarten maken etc. Iedereen neemt z’n eigen materiaal mee. Wies Herni zorgt, uiteraard samen met alle deelneemsters, steeds slechts € 9,50. De massages worden in De Meent (Orion 3) in een rustige, aparte ruimte op de begane grond gegeven. Maak vooraf een afspraak via info@dnemassages.nl of tel. 06 47432033. BREICAFÉ Op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Wilt u even onthaasten, ontspannen en sociaal contact? Kom dan ook! Wij helpen, inspireren en stimuleren elkaar. Breien is weer in! We breien, haken, borduren samen aan de leestafel in de ontmoetingsruimte van De Meent. Contactpersoon voor coördinatie en aanmelding is Connie Lagendijk, tel. 020-6415728. BILJARTCLUB DE MEENT De biljartclub speelt elke maandagavond vanaf 19.30 uur in De Meent. Binnen de club spelen we een onderlinge competitie (dus niet in bondsverband) omdat we niet zo prestatiegericht zijn, maar wel van het spelletje houden. Ontspanning en een goede sfeer komen bij ons dan ook op de eerste plaats. Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Ab Bosman, tel. 020-4413401. SPORTINSTUIF VOOR DAMES Iedere dinsdagochtend kunt u in een gezellige

groep met dames komen werken aan uw conditie. Gedurende de hele les wordt er gewerkt op muziek. Na de warming-up volgen: • een conditie gedeelte (het verbeteren van het uithoudingsvermogen en de coördinatie) in circuitvorm; • spierversterkende oefeningen (van o.a. borst, buik- en bilspieren). We beëindigen de les met stretchoefeningen. Dinsdag van 09.30-10.30 uur. Kosten: € 4,00 per keer of een 6 rittenkaart voor € 22,50. Er is sinds eind oktober kinderopvang aanwezig voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. De kosten voor de opvang zijn € 1,75 per kind per keer. KLAVERJASSEN Ouderwetse gezelligheid in De Meent! Wat is er leuker dan een ontspannen avondje klaverjassen? Elke dinsdag speelt klaverjasclub ‘de Meent Amsterdams klaverjas in het ontmoetingscentrum. Deze oergezellige club heeft geen grenzen naar leeftijd of spelniveau. Het enige dat u mee dient te nemen is uw goede humeur. Bij ons draait het om de gezelligheid en niet om de punten, echter kunt u met de punten wél leuke aardigheidjes winnen. Ook wordt er zeker met de inwendige mens rekening gehouden. Als u van een ontspannen spelletje klaverjas houdt in een ontspannen sfeer, dan bent u van harte welkom om ons te komen versterken op

dinsdagavond van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 in De Meent. Wij kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. T. Bussing, 020-6470558, dhr. C. Vermeulen, 020-6657782 of mevr. J. ter Haar, 0208894335. JURIDISCH SPREEKUUR Op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur zijn de medewerkers van het juridisch spreekuur graag bereid u gratis en geheel vrijblijvend van advies te voorzien. Een afspraak vooraf maken is niet mogelijk, maar in de hal op de 1e verdieping van De Meent staan enkele stoelen klaar voor bezoekers die even moeten wachten. De medewerkers van het spreekuur gaan overigens weer weg als er om 19.30 uur nog geen bezoekers zijn gesignaleerd. WANDELCLUB voor vrouwen De groep verzamelt iedere woensdag om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Karselaan in het Amsterdamse Bos. We wandelen dan ongeveer 7 kilometer (1 ½ uur), met een korte pauze na ongeveer 3 kwartier. De leden van de huidige groep zijn tussen de 50 en 85 jaar. We wandelen in principe het hele jaar door. Nieuwe leden zijn van harte welkom, zij kunnen contact opnemen met Wil Koenders, tel: 020-6431678.

voor een goede sfeer. Wipt u gerust eens langs op woensdagmorgen om te kijken! Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie Wies Herni, tel. 020-6409966. MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN REPAIR CAFÉ Het is alweer één jaar geleden dat Repair Café Amstelveen in ontmoetingscentrum De Meent haar deuren opende. Sindsdien hebben 120 inwoners dit reparatiecafé bezocht. Ruim een jaar geleden vonden drie vrijwilligers van De Meent de tijd rijp om, in navolging van zo'n 160 andere gemeenten in Nederland, ook in Amstelveen een Repair Café te beginnen. Een duurzaam initiatief, waarbij op een moderne manier het repareren van spullen in de wijk plaatsvindt. De groep deskundige vrijwilligers van De Meent breidde al snel uit tot het huidige aantal van negen personen. Onder het motto ‘Weggooien, mooi niet!’ zijn in het afgelopen jaar maar liefst 95 elektrische of elektronische apparaten ter reparatie aangeboden. Door het Repair Café wordt de reparatiekennis van de mensen benut en uitgedragen, want de klanten kunnen meekijken en meehelpen bij het repareren van hun stofzuiger, koffiezetapparaat of CD-speler. In het afgelopen jaar is gebleken, dat het de vrijwilligers vaak meer moeite kost om een apparaat geopend te krijgen dan om de daad-

werkelijke reparatie uit te voeren. Maar voor de reparateurs is dit de eerste uitdaging. Ze krijgen er steeds meer handigheid in en dragen door hun inzet bij aan het terugdringen van de wegwerpmaatschappij. Van de 120 bezoekers van Repair Café Amstelveen was ongeveer 40 procent jonger dan 60 jaar. Tot nu toe zijn vier inwoners geholpen bij een kleine kledingreparatie en zijn drie meubelstukken gemaakt. In de praktijk is gebleken dat niet alles gerepareerd kon worden. In 29 procent van de gevallen lukte het de reparateurs niet om het mankement te verhelpen. HET FILMHUIS Iedere 2e zondag van de maand kunt u komen genieten van een film in De Meent. De films die de komende maanden worden gedraaid staan hieronder. Mocht u meer informatie over de film willen, dan kunt u het filmboekje bij de balie van de Meent ophalen! Aanvang film is 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.45 uur. De entree bedraagt € 4,00, inclusief een kop koffie of thee in de pauze. Kaarten zijn vanaf anderhalve week voorafgaand aan de film te koop aan de balie van De Meent. De volgende films draaien er in het seizoen 2013-2014: 8 december Alles is familie 12 januari Amour 9 februari Tous Ensemble 9 maart Hitchcock Alles is familie: 8 december In de romantische komedie ‘Alles is familie’ is iedereen binnen de familie De Roover op een punt in zijn leven beland waarin het maken van cruciale keuzes onvermijdelijk is. Zo wil Winnie een baby, haar man Rutmer wil dichter bij zijn gevoel komen, zijn broer Charlie wil vooral geen verantwoordelijkheid en hun zwager Dick wil zijn overleden vrouw terug. Pater familias Arend wil gelukkig zijn. En zijn vrouw Jeanette wil dat iemand haar wil. Amour: 12 januari Drama over de twee gepensioneerde muziekleraren Georges en Anne die in Parijs wonen. Hun dochter - ook musicus - woont met haar gezin in het buitenland. Op een dag krijgt Anne een herseninfarct, waardoor ze aan één kant van haar lichaam verlamd raakt en onder de


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:07

Pagina 15

GONDELKOERIER

PAG 15

aandoening komen sporten in de sporthal van De Meent. Naast gebruik van allerlei fitness apparatuur is er van 15.30 tot 16.30 uur een centrale les door docent Michael Weber. De instuif, waarvoor de kosten per keer slechts € 2.50 bedragen, is voor iedereen die het belangrijk vindt om regelmatig te bewegen onder het toeziend oog van een ervaren docent. Daarbij is het ook reuze gezellig om samen met anderen te bewegen! Voor meer informatie: Saskia van der Meer (Sportbedrijf Amstelveen), tel. 020 – 3473459 of mail: s.van.der.meer@ sportbedrijfamstelveen.nl.

• All you can eat sushi, grill & wok (voor een vast bedrag onbeperkt genieten van de Aziatische keuken)

• Afhalen van onze Aziatische gerechten is mogelijk • Catering voor zowel particulieren als bedrijven • 300 zitplaatsen in een sfeervolle ambiance

GEOLOGISCHE VERENIGING GEA Op de eerste dinsdag van de maand wordt door de afdeling Amstelland van de geologische vereniging GEA een kringavond in De Meent gehouden. Zo’n avond bestaat meestal uit een lezing van een gerenommeerd geoloog en wordt veelal ondersteund door prachtige dia’s, een PowerPoint presentatie of lokaal materiaal. Als u benieuwd bent wat er op een GEA-avond zoal te doen is, neemt u dan contact op met secretaris M.A. Streefkerk, tel. 0365373229.

• Gratis parkeren voor de deur! • Zalenverhuur en congrescentrum (prachtige locatie voor bruiloften, feesten en partijen)

• Alle dagen van de week geopend • In het zomerseizoen kunt u ook plaatsnemen op het terras voor een hapje en/of drankje

Van maandag t/m donderdag prijs p.p. € 22,50 Van vrijdag t/m zondag prijs p.p. € 24,50

ogen van haar echtgenoot aftakelt. Dit stelt de relatie tussen Georges, Anne en hun dochter behoorlijk op de proef. Dit drama werd genomineerd voor vijf Oscars en won het beeldje in de categorie Beste Bui-

tenlandse Film. Daarnaast kreeg de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke voor deze film de Gouden Palm overhandigd op het filmfestival van Cannes in 2012. Drie jaar eerder won hij dezelfde prijs met 'Das weiße Band'. Tous ensemble: 9 februari Komedie over vriendschap, ouderdom en lust. Jean is een oude activist die nog steeds de confrontatie met de politie niet schuwt. Zijn vrouw Annie kalmeert hem af en toe met een vrijpartij op de bank. Vriend Albert wordt ondertussen steeds vergeetachtiger. Het is hem zelfs ontschoten dat echtgenote Jeanne vandaag een belangrijk onderzoek heeft in het ziekenhuis. Fotograaf Claude tot slot, is de oudste van de groep vrienden. De oude vrouwenversierder is weduwenaar. Om zijn eenzaamheid te verdrijven, omdat geen van de vijf zin heeft in een verzorgingstehuis te belanden en om redenen die elk van hen nog even voor zich houdt, besluiten ze te gaan samenwonen.

december (kerst), 26 januari, 23 februari. 23 maart en 27 april. LUNCH Iedere 2e woensdag van de maand kunt u heerlijk komen lunchen in De Meent. De komende lunches zijn op: 9 januari, 13 februari en 13 maart vanaf 12 uur. Een 3-gangen menu van verse producten wordt voor u geserveerd voor € 6,50. De kaartverkoop start 2 weken voorafgaand aan de lunch en loopt tot aan 2 dagen voor de lunch. Wees op tijd met aanmelden, zodat wij weten voor hoeveel mensen we kunnen inkopen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie van De Meent CULTURELE CLUBS Vanuit De Meent maken vier culturele clubs regelmatig uitstapjes/excursies met elkaar:

Enkele activiteiten die de groep tot nu toe hebben ondernomen waren bezoeken aan musea en tentoonstellingen, varen met een fluisterboot, kerktorens beklimmen etc. Mocht u meer informatie willen over deze club, dan kunt u contact opnemen met tel. 020-3451636 KOEMPOELAN IN DE MEENT Elke tweede vrijdagmiddag van de maand is De Meent even een stukje Indië. Dan houdt stichting Pelita namelijk haar Indische Eettafel of Masoek Sadja! De vermaarde bijeenkomsten voor Indische senioren uit Nederlands-Indië en belangstellenden. Indische eettafel Tijdens Indische Eettafels kunt u gezellig met elkaar tafelen, genieten van al dan niet vege-

Culturele club 1 - Contactpersoon de heer F. Lucassen, tel. 020-6430808. De huidige groep bestaat uit 9 mannen en vrouwen De deelnemers gaan twee maal in de maand op woensdag van 10.00 tot 14.00 met elkaar op stap. Culturele club 2 - Contactpersoon is Dinie Willems. De huidige groep bestaat uit 9 mannen en vrouwen. Zij gaan iedere 3e zondag van de maand met elkaar op stap. Culturele club 3 - Contactpersoon is mevrouw Franken, tel. 020-6411902. Deze groep gaat op wisselende dagen met elkaar op stap. De huidige groep bestaat uit 8 vrouwen. Enkele activiteiten die tot nu toe zijn onderno-

tarische Indische gerechten en u hierna ontspannen tijdens de bingo met eenvoudige prijsjes. De toegang bedraagt € 10,- per couvert. U moet wel reserveren omdat er slechts plaats is voor 70 gasten. Dit kan vanaf vijf dagen van tevoren tijdens werkuren via tel. 070-330 51 11. De data van de Indische Eettafel vinden de ko-

Hitchcock: 9 maart Deze biografische film uit 2012 over het leven van Alfred Hitchcock is gebaseerd op het boek Alfred Hitchcock and the Making of Psycho van Stephen Rebello. De film gaat over de verhouding tussen filmregisseur Alfred Hitchcock en zijn vrouw Alma Reville tijdens de productie van de film Psycho, een controversiële horrorfilm. DANSEN OP ZONDAGMIDDAG Elke 4e zondag van de maand zijn 50-plussers van harte welkom om lekker te komen dansen in de grote zaal van De Meent. De dansmiddag duurt van 14.00 tot 16.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 2,50. Kaarten zijn op de dag zelf in de danszaal verkrijgbaar. De komende dansmiddagen zijn op zondag 15

men zijn: musea bezocht in Amsterdam, Leiden, Utrecht en Haarlem, een boottocht en boswandelingen gemaakt, naar de 50+ bioscoop geweest etc. Culturele club 4 - De huidige groep bestaat uit 8 vrouwen in de leeftijd 50 tot 65 jaar. Deze groep iedere 4e donderdag van de maand van10.00 tot 15.00 uur met elkaar op stap.

mende maanden plaats op 8 november en 10 januari van 13.00 tot 16.00 uur. Masoek Sadja Tijdens Masoek Sadja’s hoort u de laatste nieuwtjes en is er meestal een lezing of voorstelling met betrekking tot Nederlands-Indië. In december beantwoordt Ton Jenezon (SVB/ PUR) vragen over de oorlogswetten en vertelt -

onder voorbehoud - één van de 37 Indische verstekelingen, die in 1958 naar Indonesië werden teruggestuurd, over diens ervaringen van toen. Tijdens de Kerstviering die middag verzorgt Dual Rhythm niet alleen de dansmuziek, maar begeleidt deze ook de samenzang. Tijdens de Masoek Sadja van februari vertelt – onder voorbehoud - Lizzy van Leeuwen, cultureel anthropoloog en schrijfster van onder meer ‘Ons Indisch Erfgoed’, over Jan Leonard Broekveld, bekend geworden als danser en TV-persoonlijkheid ‘Indra Kamadjojo’. Het duo Silvia & Ben zorgt voor heerlijke dansmuziek! Gezellig kletsen Natuurlijk kunt u tijdens Masoek Sadja’s gewoon gezellig kletsen met misschien vroegere plaats- of buurtgenoten uit Soerabaja, Meester Cornelis, Geuzenveld of Amstelveen, of gewoonweg luieren met tjendol, lemper of andere snacks. Er is altijd maatschappelijk werk aanwezig voor een persoonlijk gesprek. De Masoek Sadja duurt van 14.00 tot 17.00 uur en de toegang bedraagt € 3,50. Voor een Masoek Sadja hoeft u niet te reserveren. Kom gewoon! De komende Masoek Sadja’s zijn op:13 december en 14 februari van 14.00 tot 17.00 uur. Bel voor nadere informatie met het Centraal Bureau van Pelita (070-3305111) of kijk op www.pelita.nl).

HOBBY COMPUTER CLUB De afdeling Amsterdam van de Hobby Computer Club (HCC) houdt drie keer per maand bijeenkomsten in De Meent. • Iedere 2e woensdagavond vanaf 20.00 uur: algemene bijeenkomst. Ook is dan de Digitale Fotoclub aanwezig met o.a. informatie om beter met de digitale camera om te gaan. • Iedere 4e woensdagavond vanaf 20.00 uur: algemene bijeenkomst. Dan is ook de Basic Interessegroep aanwezig. Deze programmeert in de taal Basic. • Elke 3e dinsdagmiddag om 14.00 uur: Senioren Inloop waarbij, meestal via een lezing, een onderwerp wordt behandeld. Ook kunnen dan vragen worden gesteld. Op de algemene bijeenkomsten wordt informatie gegeven over het gebruik van de computer. Internet en een uitgebreide leestafel zijn aanwezig. U bent van harte welkom. VERENIGDE AMATEUR NATUURFOTOGRAFEN Elke eerste vrijdag van de maand komen zo’n 50 leden van de Verenigde Amateur Natuurfotografen (VAN) in De Meent bijeen om daar elkaar aan de hand van zelfgemaakte foto’s op de hoogte te brengen van hun ’kijk op de na-

OPEN ACTIVITEITEN OPEN ACTIVITEITEN SPORTINSTUIF OP VRIJDAG Op vrijdag 30 augustus is het nieuwe seizoen gestart van de sportinstuif 55+. Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur kunnen 55plussers en mensen met een chronische

tuur’. Tijdens de bijeenkomsten worden tips gegeven om tot nóg betere fotoresultaten te komen. Voor informatie over de natuurfotografenvereniging: Walter Hollenkamp, e-mailadres: walterhollenkamp@gmail.com - tel. 0299428218.


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:07

Pagina 16

PAG 16

GONDELKOERIER

DE WIJKEN IN... en uit door Jan Demming

START GEZONDHEIDSCENTRUM MARNE Na enkele jaren van grondige oriëntatie op het gebied van huisvesting, organisatieontwikkeling en samenwerking wordt op 2 december een plan werkelijkheid: Gezondheidscentrum Marne opent haar deuren. De bewoners van de wijken Groenelaan, Waardhuizen, Middenhoven en aangrenzende gebieden van de wijk Keizer Karelpark-Oost kunnen in de voormalige Prins Willem Alexander school aan Marne terecht. Het Gezondheidscentrum Marne is een samenwerkingsverband van ver-

schillende zorgverleners. Huisartsen werken hierin samen met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Bij moeilijke vragen kan één van de andere artsen en/of zorgverleners advies geven. Door samen te werken wordt verwacht een betere en efficiëntere zorg te verlenen. En het zorgaanbod wordt afgestemd op de mensen die in het gebied wonen. Het grote voordeel van het gezondheidscentrum voor cliënten is: één plek voor alle eerstelijnszorg. De samenwerking van de verschillende disciplines en de korte lijnen maakt dat de afstemming van de zorg wordt geoptimaliseerd. Zorgverleners vinden elkaar en benutten elkaars kwaliteiten. Bijzondere locatie Het Gezondheidscentrum Marne is ondergebracht in het voormalige schoolgebouw aan Marne 130. Het gebouw, dat betrekkelijk jong en goed onderhouden is, bestaat voor het grootste deel uit voormalige klaslokalen die zijn omgebouwd in spreek- en wachtkamers. De kunststofgevels met isolatieglas zijn intact gebleven. Het dak is beter geïsoleerd en er is een warmtepomp systeem dat de energieprestatie van het gebouw verbetert. De nieuwe entree is gerealiseerd met een mooie trap die iedereen die goed ter been is, uitnodigt om deze te nemen i.p.v. de lift. Door de vergrote lichtkoepels komt het licht via een vide tot op de begane grond. Buiten zijn circa 40 parkeerplaatsen aangelegd tussen de 40 jaar oude bomen van het parkje. Er

komt een aparte toegangsweg om de woonwijk niet met extra verkeer te belasten. De nieuwe toegangsweg sluit aan op de weg Turfschip, ter hoogte van Logger. Deelnemende zorgverleners Het Gezondheidscentrum Marne wordt gevormd door: Huisartsen: J. Boodt / A. Parlevliet & C. Waasdorp / E. Reynders & J. Tjin a Ton / A. Honselaar, M. Woerdeman & M.van ’t Grunewold; Apotheek Dr. F. Amelink: A. de Koning; Fysio Marne: L. Dekker / A. van der Zwaard / J. Verleur / J. van Bemmelen / Boorsma;

Diëtist: Marlies Henning; B-Well Ergotherapie: E. Gosman & N. Polman; 3D Voetcentrum Nederland: Podotherapie den Doop & Konings; Psychologie/Logopedie; Hamminga, Kieft, Van der Meulen; Vita Welzijn en Advies: Ouderenadviseur; Thuiszorg Brentano: P. van Metelen, K. Schmeink; Mindset Psychologen: A. Albersen, L. Remmers; Medisch Diagnostisch Centrum (MDC) Amstelland. 5 VRAGEN AAN ROB SZEPESI VAN TACOYO® AMSTELVEEN Tacoyo bestaat al weer meer dan 10 jaar in Amstelveen en heeft nu bijna 60 vestigingen in Nederland. De hoogste tijd om de trainer in Amstelveen eens aan de tand te voelen over deze bijzondere sportmethode en er achter te komen hoe het kan dat Tacoyo® al zo lang bestaat tussen alle andere sporten en sportscholen in Amstelveen.

Tacoyo® geeft nu ook weer 3 gratis

proeflessen weg in januari. Zie hiertoe de advertentie elders in deze krant. 1: Wat is Tacoyo® eigenlijk en waarom is het al zo lang zo succesvol? “Tacoyo® is een Body & Mind conditietraining op muziek. Je werkt dus niet alleen aan je algemene conditie, maar ook aan de nodige rust tussendoor. Tacoyo® is een intervaltraining, dus je rust tussendoor altijd weer uit. Aan het einde doen we een lange diepe suggestieve ontspanningsoefening, zodat je de les weer helder fit en ontspannen verlaat. Het succes van de training zit hem voornamelijk in de combinatie tussen inspannen en ontspannen, dat vind je eigenlijk nergens. Hierdoor is de kans op blessures erg klein en train je altijd op je eigen niveau. Iedereen kan meedoen: jong, oud, man en vrouw. Daarnaast is één van de succesfactoren dat de muziek erg zorgvuldig wordt uitgezocht. Mooie popmuziek voor de inspanning en mooie rustige klassieke muziek, jazz en new-age voor de ontspanning. Bij Tacoyo® train je niet op schreeuwerige muziek van bijvoorbeeld radio 538, maar gewoon de beste popmuziek die er ooit is gemaakt, een muzikaal feestje, elke week weer!” 2: Tacoyo® kan je al op bijna 60 plekken doen in Nederland, ook in sportscholen? “Ja dat klopt. Tacoyo® groeit best snel. Zelf geef ik de training in onder anderen De Meent in Amstelveen, maar er zijn ook veel sportscholen die Tacoyo tegenwoordig op het programma hebben staan. Body & Mind lessen worden steeds populairder omdat steeds meer mensen erachter komen dat alleen maar sporten niet genoeg is om resultaat te zien. Daarnaast wordt het leven steeds drukker en hebben mensen vaak thuis geen tijd om even een moment voor zichzelf te nemen. Bij Tacoyo® train je en neem je dat rustmoment tegelijk tot je, dat is helemaal van deze tijd. Er zijn zelfs bedrijven die aan Tacoyo® doen omdat ze merken dat het werkt en hun werknemers gezond houdt op beide vlakken: fysiek en geestelijk.” 3: Is Tacoyo® zwaar en moeilijk om aan mee te doen? Nee, juist helemaal niet. Iedereen die van de dokter mag sporten kan meedoen. Je ziet in de les dan ook echt allerlei mensen: marathonlopers, fitness mensen, maar ook mensen die ergens anders niet mee kunnen of willen doen. Je maakt de training namelijk zo zwaar als je zelf wil. We werken met kleine gewichtjes en trainen dus op spierniveau, maar ook op hart/longniveau. Je verbrandt dus heel veel calorieën, maar wel op je eigen niveau. De geoefende sporters merken juist dat hun prestatie bij hun andere sporten sterk verbetert, omdat ze ook aan het mentale stukje werken. Die combinatie vinden mensen het leukste bij Tacoyo®.” 4: Dus ook mensen met een burn-out hebben er baat bij? “Nou, als je midden in een burn-out zit laten we je nog niet toe in de les. Het beste is dan eerst met een psycholoog daar verder mee te gaan, maar we krijgen wel veel mensen die uit een burn-out komen en weer langzaam aan het werk gaan. Of mensen die gewoon een erg druk bestaan

DECEMBER 2013

hebben en weten dat ze iets moeten doen om met die druk om te gaan. Burn-out is een verschijnsel waarbij je te lang te veel hooi op je vork hebt genomen, waardoor er lichamelijke en psychische klachten zijn ontstaan. Bij Tacoyo® leer je heel erg om juist die twee aspecten te controleren. Het gas geven (inspannen) en het kunnen remmen of loslaten van spanning (ontspanning) zitten verweven door de hele training en dan ook nog eens op een hele leuke manier, dit helpt mensen dagelijks verder en dat is het mooiste aan mijn vak.” 5: De Tacoyo® club in Amstelveen bestaat al meer dan 10 jaar. Hoe lukt jou dat terwijl veel sportscholen het zo moeilijk hebben? “Tacoyo® is echt iets wat je tot op hele hoge leeftijd kan doen en de groepen zijn gezellig en gemixt. Wij zaten eerst aan de andere kant van Amstelveen en sinds twee jaar nu in

De Meent. Dit is wel onze vaste plek geworden, want de zaal is heerlijk groot en iedereen heeft genoeg ruimte. Zomers is het wat warm, maar goed, daar zweet je weer lekker van. Verder is een les Tacoyo® nooit hetzelfde, want de muziek verandert altijd en de oefeningen veranderen met de tijd ook mee. Bij Tacoyo® noemen wij dat eclectisch. Als er weer iets nieuws en goeds uitkomt in de sportwereld, dan verwerken wij dat in de training. Dit houdt de training altijd fris. Eigenlijk is Tacoyo® een mix van allemaal goede bewegings- en ontspanningsvormen zoals: conditietraining, pilates, yoga, mindfullness, maar ook kleine stukjes aerobics en core-training (houdingsspieren, rug, buik). Maar let op: we doen geen ingewikkelde pasjes want bij Tacoyo® gaat het om lekker te bewegen zonder na te denken. Hierdoor is het voor mannen ook fijn om mee te doen, want de coördinatie is voor mannen vaak heel erg lastig. Bij Tacoyo® kun je binnen drie lessen alle oefeningen volledig meedoen op eigen niveau. Door deze mix van oefeningen en het ‘niet zweverige’ blijft TACOYO® een training voor iedereen die bewust wil sporten en ontspannen.” Tacoyo – Maandagavond in sporthal De Meent, Orion 3-5, Amstelveen. Tijdstippen: 18.15, 19.30 of 20.45 uur. Contact: Rob Szepesi, tel. 0207717088 - r.szepesi@tacoyo.nl. Zie ook: www.tacoyo.nl. AANZ VOLGT CARDANUS OP Vanaf 1 januari wordt het beheer van de wijkcentra en de organisatie van welzijnsactiviteiten in uitgevoerd door AanZ Amstelveen. Beide gesubsidieerde activiteiten blijven dus in één hand.

Het college van B en W nam op 15 oktober het advies over van een speciale selectiecommissie die belast was met het aanwijzen van een opvolger voor Cardanus. Dat werd dus AanZ Amstelveen, een samenwerkingsverband van VITA Welzijn en Advies en de organisatie Participe. De laatste verzorgt in de gemeente Alphen a/d Rijn de uitvoering van de Wmo. Wethouder Herbert Raat (Financiën): “AanZ Amstelveen neemt het beheer van de wijkcentra en het welzijnswerk in Amstelveense wijken over van Cardanus. Ons beschikbare budget hiervoor is volgend jaar bijna 1,4 miljoen euro. De nieuwe aanbieder kan het werk uitvoeren voor 127.000 euro minder. Dat geld kunnen we in tijden van bezuinigingen goed gebruiken. AanZ Amstelveen geeft bij de invulling van vacatures voorrang aan medewerkers van Cardanus. Belangrijk, want zij betekenen veel voor het wel-

zijn van de inwoners van Amstelveen.” Goede en eerlijke kans B en W hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe aanbieder het beleid voor sociale samenhang, waarin bewoners een grote rol spelen, voortvarend in gang zal zetten. AanZ moet voldoende rekening houden met bestaande belangen van bijvoorbeeld gebruikers van wijkcentra en met de positie en inzet van vrijwilligers. In zijn subsidieaanvraag geeft AanZ aan dat de functies voor beheer van wijkcentra en uitvoering van welzijnsactiviteiten met voorrang zal worden opengesteld voor medewerkers van Cardanus met als doel, dat zij een goede en eerlijke kans krijgen om hun werkzaamheden voort te zetten bij de nieuwe aanbieder. Op vragen van de Amstelveense SP antwoordde ook minister Plasterk dat hij vindt dat het personeel van Cardanus moet worden overgenomen. Bewoners aan zet Participe wil samen met de plaatselijke stichting Vita welzijn en advies onder de originele naam AanZ Amstelveen een aanzet geven om het welzijnsbeleid te vernieuwen. Ze willen de bewoners hierin een grotere rol gaan geven. Dit sluit aan op de visie van de gemeente die is verwoord in het stuk ‘Bewoners aan zet’. AanZ geeft in Amstelveen een voorzet richting de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van bewoners zijn de centrale doelen. Met de gezamenlijke expertise van Vita en Participe is een mooi plan gemaakt over de versterking van het welzijnswerk.


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:08

Pagina 17

GONDELKOERIER

POLDER WORDT NIET BEDREIGD! Een ongeruste schrijver op dichtbij.nl schreef bang te zijn dat de Bovenkerkerpolder deels bebouwd wordt en dat er een wegenstructuur in dat mooie gebied wordt aangelegd. “De Middenweg is een oude authentieke landweg die vanaf de Nesserlaan naar Uithoorn loopt, dwars door de Bovenkerkerpolder. De weg is alleen toegankelijk voor wandelaars, fietsers en bromfietsen. Soms rijdt er

Territorium “Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) onderzocht hoe Amstelveen de natuurgebieden in het noorden en het zuiden met elkaar kan verbinden. De natuurstrook langs de Middenweg kwam hierbij als meest kansrijk naar voren. De Middenweg gaat de natuurgebieden van de ‘Groene As’ in het noorden van Amstelveen verbinden met de nieuwe aangelegde natuur in het zuiden van de polder rondom de N201. Door aan de westzijden natuurlijke oevers aan te bren-

PAG 17

kelijker maken voor omwonenden en recreanten. Het projectenprogramma Mooi Amstelland heeft hiervoor subsidie ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De realisatiekosten van Plan Kwikstaart worden daarom, naast Amstelveen, mede gedekt door de regiopartijen en de subsidie van het Rijk. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met bovengenoemde partijen en met o.a. de Dorpsraad, de Groenraad en de Agrarische Natuurvereniging.” TIPS VOOR DE FEESTDAGEN Met het oog op de komende feestdagen geven we graag wat tips om de Kerstdagen en Oud & Nieuw zo veilig mogelijk door te brengen.

Middenweg

een tractor op deze weg om werkzaamheden op het land uit te voeren. Voor veel mensen is de Middenweg een heerlijke weg met veel natuur om na drukke werkzaamheden even rust te vinden. Deze weg gaat volgens de gemeente Amstelveen ‘op de schop’ en er worden beschoeiingen aangebracht. De beschrijving waarom deze werkzaamheden moeten gebeuren, is erg onduidelijk. Beschoeiingen aanbrengen in een bijzonder natuurgebied is tegenstrijdig en ongeloofwaardig. Door beschoeiingen te plaatsen zullen in de lente 2014 geen oeverzwaluwen nestelen. Ook zullen er veel oeverplanten verdwijnen. Bijzonder is dat de EU een flinke som geld ter beschikking stelt als Amstelveen dit gebied tot natuurgebied verklaart. Dat de gemeente dit niet doet, is vreemd. Je zou kunnen denken aan gemeentelijke economische belangen zoals bebouwing en het aanleggen van een wegenstructuur door dit mooie gebied. Overigens is Amstelveen wel ‘groot grond bezitter’ van dit gebied.” Geen extra asfalt “Omdat diverse mensen de ongerustheid van de briefschrijver onderschreven, gaf de gemeente de volgende reactie te geven. “De Middenweg is een wandel- en fietspad. Ook agrariërs maken gebruik van dit gebied. De komende maanden wordt hier een onderwaterbeschoeiing aangelegd. Aan de westzijde van het pad kan zo een 3,5 kilometer lange natuurstrook ontstaan met natuurlijke oever en moerasberm (ook zeer geschikt als broedplaats voor verschillende vogelsoorten). Kruidenrijke planten vormen het decor van de oostzijde van de weg.” (De werkzaamheden voor de verbinding zijn eind oktober gestart met het plaatsen van de beschoeiing, red.). “In februari vindt het grondverzet en inzaaien plaats. De werkzaamheden zijn naar verwachting maart 2014 klaar (vóór het broedseizoen van de weidevogels). Sommige personen hebben vrees voor extra asfalt, maar dat is hier niet aan de orde. Er komt geen extra asfalt. Ook hebben zowel de gemeente als de Provincie Noord Holland nadrukkelijk aangegeven dat de polder groen blijft (zie www.amstelveen.nl/structuurvisies).”

gen met geleidelijke overgang tussen water en land, kunnen oeverplanten, amfibieën en insecten zich beter vestigen. Daarnaast kunnen dieren zich beter verspreiden en makkelijker een nieuw territorium vinden. Het doel van deze activiteit is versterking van de recreatieve en ecologische functie van het gebied. Een ieder kan zijn eigen opvattingen hebben over de juiste maatregelen in het kader hiervan. De gemeente neemt de resultaten van het onderzoek van de IBA als vertrekpunt en heeft samen met vele partijen Plan Kwikstaart ontwikkeld (zie verder). Er zijn geen achterliggende economische motieven.” Betrokken partijen “Plan Kwikstaart is onderdeel van het projectenprogramma Mooi Amstelland waarbij verschillende partijen (Stichting Beschermers Amstelland, de gemeenten Amstelveen en Amsterdam, de provincie Noord-Holland, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Groengebied Amstelland) samenwerken aan het realiseren van een aantal projecten in het Amstelland die het gebied toegankelijker en aantrek-

Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen kaarsenhouders van plastic of ander makkelijk brandbare materialen. Houd brandende kaarsen buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren en weg van gordijnen en brandbare materialen, zoals (papieren) versieringen. Steek de kaarsen in kerststukjes niet aan. Kerststukjes zijn over het algemeen zeer droog. Zet brandende kaarsen nooit op lage tafeltjes. Laat kinderen nooit alleen met kaarsen! Plaats kaarsen niet in de buurt van de verwarming. Kaarsen worden week, buigen en vallen om. Brandbare vloeistoffen Vul nooit warme spiritusbranders bij, ook niet als u in plaats van spiritus een andere vloeistof (bio-ethanol, brandpasta of brandgel) gebruikt. Deze vluchtige brandbare vloeistoffen ontvlammen gevaarlijk snel. Gebruik deze vloeistoffen ook niet voor fonduestellen etc. Het gebruik kan levensgevaarlijke steekvlammen veroorzaken. Bij het steengrillen of gourmetten kunnen de bijna onzichtbare vlammen door genoemde vloeistoffen verraderlijk zijn. Het kan erop lijken dat een brander of sfeerhaard uit is, terwijl deze nog volop brandt. Gebruik ook geen brandgel of bioethanol voor sfeerhaarden, -lichtjes en warmhouders. Een alternatief is het gebruik van waxinelichtjes.

Algemene tips • Plaats geen echte kaarsjes in de boom; • Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen. Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen een half uur te laten branden; • Doe de verlichting uit (stekker uit het stopcontact) als u weggaat of gaat slapen; • Zet elektrische apparaten (zoals een wasmachine) altijd helemaal uit als u het huis verlaat; • Maak het stoffilter van uw wasdroger na elke wasbeurt schoon; • Let op met brandende kaarsen. Zet ze niet in de buurt van gordijnen of bij een verwarming. • Let op met verlengsnoeren en stekkerdozen. Teveel aangesloten apparaten of gekoppelde stekkerdozen geven brandgevaar. VIER DAGEN FILM & THEATER De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent veel gezelligheid. In Schouwburg en Cinema Amstelveen kunt u genieten van een variëteit aan theater- en filmvoorstellingen. Of u nu van muziek of toneel houdt, met de kinderen op stap wilt of meer zin heeft in klassiek ballet, er is voor ieder wat wils. Van 21 december tot en met 5 januari is het kerstvakantie en dat betekent Kinderfilmfestival! Er zijn dan heel veel films te zien in Cinema Amstelveen. Zo kan er genoten worden van de avonturen van klas 6b van Mees Kees in de film Mees Kees op Kamp.

Voor iedereen vanaf 4 jaar strijkt traditiegetrouw tussen Kerst en Oud & Nieuw Wintercircus Martin Hanson weer neer in Amstelveen. Dit circus treedt op zaterdag 28 december op met een humoristische en knallende voorstelling. Zondag 22 december komt Opus One met Jungle Book (8+), een spetterende theatervoorstelling waarbij zowel jong als oud mee kan leven met de avonturen van Mowgli. De Toneelmakerij & Firma Rieks Swarte hebben hun handen ineengeslagen voor De Storm (8+), het meest magische en tevens laatste meesterwerk van Shakespeare. Zondag 5 januari is deze voorstelling te zien en kunt u genieten van een nacht vol wonderen en tovenarij op een magisch eiland waar niets is wat het lijkt. Muzikale reis door Ierland Op zaterdag 21 december brengt het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan The Sleeping Beauty naar de schouwburg. Een magische voorstelling vol feeën, dorpsmeisjes, boerenjongens, (kussende) prinsen en (slapende) prinsessen waar jong en oud plezier van hebben. Voor toneelliefhebbers is er vrijdag 27 december Familie van ‘Het Toneel Speelt’. Familie is een tragikomedie over zes mensen die totaal niet bij elkaar passen, maar wel bij elkaar horen, geschreven door Maria Goos. Donderdag 26 december nemen Ernst Daniël Smid, Henk Poort en Marco Bakker het publiek mee op een muzikale reis door Ierland. De drie baritons vertolken naast klassieke stukken ook bekende en onvergetelijke Ierse liederen. Vervolg op pagina 18

KRUISWOORDPUZZEL Uit de goede inzendingen van de doorloper in september (oplossing Voerman) hebben we weer twee winnaars getrokken. Dit keer zijn dat T. van der Meijden en Jan Tuinhof uit Middenhoven geworden. Van harte gefeliciteerd met de waardebon van € 12.50. Deze keer weer een kruiswoordpuzzel. Na het oplossen ervan vormen de grijze vakjes twee straatnamen in Waardhuizen. U kunt ze vinden door de letters in de juiste volgorde plaatsen. Breng of stuur uw oplossing vóór 15 januari naar de Gondelkoerier, p/a De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen. U mag uw oplossing natuurlijk (voorlopig) ook per e-mail sturen naar gondelkoerier @cardanus.nl. Wat het e-mailadres na 1 januari wordt is nog niet bekend. Veel puzzelplezier!

1

9 12

2

3

4

5

6

7

HORIZONTAAL

8

10

11

13

14

16

15

18

17

19

21

20

25

24 26

27

32

33

36

29

28

40

30 35

34 38

37

42

23

22

41

39

31

1 Deel van Amstelveen, 10 angst, 12 gemeenschappelijke weide, 14 plaats in Duitsland, 16 vaas, 17 een zekere, 18 onderzoeksbureau in Delft, 19 boksterm (afk.), 20 wintervoertuig, 21 vogel, 23 laag water, 24 insect, 25. droog, 26 kippenproduct, 27 klaar, 29 uitroep, 30 bevel, 32 koeienmaag, 34 mannelijk dier, 35 fooi, 36 welpenleidster, 38 sierdeken, 40 schenking, 42 verliezen. VERTIKAAL 2 Eerlijk, 3 heidemeertje, 4 eenjarig dier, 5 achter, 6 inham, 7 vordering, 8 overblijfsel, 9 sier, 11 ijdeltuit, 13 zinnelijkheid, 15 levenslust, 20 papegaai, 22 gravin van Holland, 26 geestdrift, 28 Europese taal, 29 borstbeeld, 31 vrouwelijk dier, 33 verzoek, 35 deel van de trap, 37 prul, 39 tablet, 41 waterstand (afk.).


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:08

Pagina 18

PAG 18

Entreebewijzen zijn 24 uur per dag online te bestellen via www.schouwburgamstelveen.nl en www.cinemaamstelveen.nl. Eerste kerstdag en nieuwjaarsdag zijn Schouwburg en Cinema Amstelveen gesloten. 40+ KIEST VOOR OPTISCH COMFORT Bent u de 40 gepasseerd, dan kan het lastig worden als je niet alles meer goed kunt lezen. Een leesbril is een optie, maar er zijn meer mogelijkheden. Comfort is de norm van vandaag. En er goed uitzien natuurlijk. Onze collectie bevat een keuze aan modische monturen, die een compliment voor uw gezicht kunnen zijn. Een goede bril kan, behalve dat u er goed mee kunt zien, uw image versterken, uw uitstraling benadrukken, waardoor uw leeftijd uw interessante pluspunt wordt. Wij hebben ook nog een oplossing die je helemaal niet ziet: diverse soorten contactlenzen, waaronder ook multifocale. De hele dag comfortabel lezen en kijken zonder dat er ook maar iets aan uw uiterlijk veranderd. Proeflenzen 's Morgens de lenzen in en 's avonds er weer uit. Er zijn daglenzen, weeklenzen, harde en zachte lenzen en zelfs nachtlenzen. Die draagt u alleen ’s nachts. En overdag kunt u dan prima zien. Welke lenzen voor u het meest geschikt zijn is van veel facto-

ren afhankelijk. Aan de hand van uw informatie en onze specialistische kennis bepalen we samen wat voor u de mogelijkheden zijn en kunnen wij gratis een paar proeflenzen voor u verzorgen. Dat is toch altijd het proberen waard? Om onze collectie te versterken voor juist deze doelgroep: modebewuste, zelfbewuste 40+’ers, hebben wij onze collectie met een aantal merken uitgebreid. Kom even kijken bij ons in de winkel in winkelcentrum Middenhoven, of probeer alvast eens hoe een bril staat in onze digitale paskamer 'Brilonline', via onze website www. middenhovenoptiek.nl. De door u gekozen monturen kunt u zonder verplichting naar Middenhoven Optiek laten opsturen en deze in de winkel komen passen. Wij zien u graag!

GONDELKOERIER

Sinterklaas, de aanloop naar Kerst, de Kerstdagen zelf en tot slot Oud & Nieuw. December is traditioneel de feestmaand. De tijd van het jaar waarin gezelligheid overheerst, waarin de straten en huizen feestelijk verlicht zijn en mensen elkaar opzoeken voor altijd gezellige ontmoetingen. Tijdens de beide Kerstdagen zelf is De Middenhof gesloten, maar dat wordt ruim gecompenseerd met een tal van activiteiten voor iedereen. Kerstmarkt - Onder het genot van een hapje, een drankje en toepasselijke muziek wordt er van alles te koop aangeboden, onder andere zelf-

gemaakte sieraden, kerstversieringen en uiteraard ook kerstkaarten. De Kerstmarkt wordt gehouden op zaterdag 7 december van 10.30 – 14.00 uur en iedereen is van harte welkom. Bingo - Op zondag 15 december is er een speciale en extra gezellige decemberbingo, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Ook deze bingo staat in het teken van de naderende kerstdagen en het prijzenpakket zal daarop zijn afgestemd. Aanvang 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur. Deze middag duurt ongeveer tot 17.00 uur. Kosten voor de bingo € 2,incl. koffie/thee + koek. De plankjes kosten € 1,- per stuk . Diner - Op donderdag 19 december is er het befaamde Middenhof Kerstdiner. Een even gezellig als smakelijk samenzijn, waarbij in aangenaam gezelschap de lekkerste gerechten op tafel komen. De voorbereidingen voor het diner zijn inmiddels begonnen en omdat de organisatie graag wil weten op hoeveel deelnemers er mag worden gerekend, kunt u zich nu al inschrijven bij De Middenhof. Kosten voor het kerstdiner € 12.00. Ook op donderdag 16 januari en 20 februari kunt u in Middenhof dineren. De kosten zijn dan € 10.00. Optreden senioren Rockschool Op zaterdag 21 december is er een wervelend optreden van de Senioren Rockschool. Onder leiding van Manuela Kemp, presentatrice van De Vrienden van Amstel, en Jeroen Booij, drummer van The Scene en Roberto Jacketti & The Scooters, heeft een groep oudere 65+ Amstelveners dit

In Wijksteunpunt Middenhof vinden veel activiteiten plaats. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met het wijksteunpunt, tel. 020-640 48 01 of kijken op www.vitawelzijnenadvies.nl. U kunt ook langskomen om een maandprogramma op te halen. Als u mee wilt doen met activiteiten, dan kunt u zich aanmelden op het kantoor of bij de bar. Ouderenadviseur in de wijk - Bent u 65 jaar of ouder en heeft u vragen over wonen, welzijn en zorg of wilt u graag uw persoonlijke situatie bespreken? U kunt dan terecht bij Vera Lemm, een van de ouderenadviseurs van Vita, voor adviezen over: • Welzijn: activiteiten, dagbesteding, vrijwilligerswerk, dagopvang, dagbehandeling; • Welbevinden: levensvragen, rouw, eenzaamheid, geheugenproblematiek; • Wonen: aanpassingen in uw huidige woning, verhuizing naar een aanleunwoning of woning met dienstverlening, vragen over wonen in een verzorgingshuis of een verpleeghuis; • Zorg: huishoudelijke hulp, boodschappenhulp, hulp bij persoonlijke verzorging en dagverzorging; • Voorzieningen: maaltijden aan huis, een eettafel bij u in de buurt, alarmering, vervoer, telefooncirkel en Amstelveenpas. Loop eens binnen bij het open spreekuur. De ouderenadviseur geeft u informatie en advies en kan voor u bemiddelen. Een huisbezoek en/of vervolgafspraak is mogelijk. Heeft u als mantelzorgers vragen? Ook hiervoor kunt u langskomen bij het open spreekuur. Uw wensen en belangen zijn voor de ouderenadviseur het uitgangspunt, terwijl beslissingen geheel aan u blijven. Deze spreekuren zijn kosteloos, u kunt terecht op de volgende locaties: Voor Middenhoven en Nes a/d Amstel bij wijksteunpunt Middenhof op maandag 14.00-15.30 uur. Adres: Dr. Willem Dreesweg 155 Voor Waardhuizen in Goedereede op dinsdag van 10.00-12.00 uur en 1e en 3e woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur. Adres: Praam 2-142: Welzijn Nieuwe Stijl Buurt- en bewonersinitiatieven zijn welkom bij Vita. Welzijn Nieuwe Stijl is een nieuwe manier van werken. Vita zal zich wijkgericht gaan bezighouden. Wat hebt u nodig (vraaggericht), wat leeft er in uw wijk, welke mensen heeft u om u heen en waarbij kunnen wij u als Vita ondersteunen? Wij horen dit graag. Hebt u een goed idee voor uw buurt/

Computerhulp: op maandag- t/m donderdagochtend en woensdagmiddag. Wilt u graag leren internetten, e-mailen en/of tekstverwerken? Vrijwilligers begeleiden u persoonlijk zodat u, in uw eigen tempo, de computer leert

kennen en gebruiken. De kosten zijn € 25.00 voor 10 wekelijkse lessen. Besturingssysteem: Windows 7 of XP Meer Bewegen Voor Ouderen - U kunt zich aanmelden voor de gymnastiek in beide groepen is nog plaats. Bij de eerste groep, aanvang op maandag 14.15 uur, is het tempo wat

langzamer. Voor de mensen die het wat pittiger willen is er een tweede groep die om 15.15 uur begint. MBvO is, juist op latere leeftijd, een uitstekende manier om gezondheidsklachten te voorkomen en ook een manier om in contact te komen met leeftijdsgenoten. Geheugenfitness - Beweeg uw brein De geheugenfitness is een wekelijkse bijeenkomst op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur, waarbij onder begeleiding van vrijwilligers het geheugen getraind wordt met spel, oefening en gesprek. U kunt vrijblijvend een keer meedoen. Boeken of e-readers lenen - Het wijkplatform en Vita vinden het belangrijk dat mensen, die fysiek niet in staat zijn om een bibliotheek te bezoeken, kunnen blijven lezen. Buiten de uitleen van boeken kunnen wijkbewoners in wijksteunpunt Middenhof kennis maken met de E-reader, het moderne digitale boek. Boeken uitleen: dinsdag 13.00 uur tot 15.00 uur. E-readers uitleen en uitleg op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur. Frutselclub/creatieve ochtend Onder begeleiding van Wies is er elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een creatieve ochtend. U kunt hier kaarten maken, breien, haken en schilderen. U mag uw eigen spullen meenemen, maar Wies stelt ook spullen beschikbaar als u er geen heeft. Kosten: € 20.00.

WARME DECEMBERMAAND IN MIDDENHOF December is de laatste, donkerste en misschien wel koudste, maar tegelijkertijd ook de gezelligste maand van het jaar. ‘De Middenhof’ heeft zich inmiddels opgemaakt voor een even warme als sfeervolle decembermaand.

DECEMBER 2013

jaar een aantal rocknummers ingestudeerd die zij ten beste geven tijdens een concert in De Middenhof. Voor verdere informatie en/of opgave neemt u contact op met Vita, locatie Middenhof, tel. 020-6404801.

wijk en heeft u hierbij ondersteuning nodig? Laat het ons weten en kom langs of maak een afspraak. Voor informatie of een afspraak kunt u bellen naar: Bernadette Verhaar, tel. 020 640 48 01.

Kleine Bingo - Iedere 2de donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is er een bingo met steeds een ander thema en leuke prijsjes. Er worden drie ronden gespeeld in een rustig tempo. Doe gezellig mee! Entreeprijs: € 1,50 inclusief 1 kopje koffie of thee.

Café Chantant - Iedere derde zondagmiddag van de oneven maand is er het intussen bekende ‘Café Chantant’. Voor liefhebbers van ‘live opera, operette, musical en licht klassieke muziek’, aangevuld met liedjes uit de ‘cabaretsfeer en de bekende Amsterdamse meezingers’, vindt deze geweldige en gezellige activiteit plaats in de Middenhof. U bent u van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs: € 3,50. Kijk ook op www.cafechantantamstelveen.nl. Memory koor - Op initiatief van wijkbewoners is dit koor gestart en is een succesvolle activiteit gebleken. Elke vrijdagochtend is er van 10.30 tot 12.00 uur gelegenheid om mooie liedjes van vroeger te zingen. De naam zegt het al: samen zingen, liedjes die nog in het geheugen gegrift staan. U hoeft echt geen geschoolde stem te hebben, want het gaat voornamelijk om het plezier in het zingen en de gezelligheid van de zangers onderling. Het gehele koor staat onder leiding van dirigent Co Dop. Nieuwe

meezingers zijn welkom! De kosten zijn € 25,- voor een heel seizoen. Maaltijden - Er wordt in Middenhof drie maal per week op maandag, woensdag en vrijdag een (vriesverse) driegangenmaaltijd voor u door vrijwilligers verzorgd. U kunt zich hiervoor aanmelden. U krijgt met uw Amstelveenpas korting op deze maaltijden. Salon - De salon in Middenhof (kapster, schoonheidsspecialiste en pedicure is te bereiken voor uw afspraken op tel. 020-640 09 04. Vrijwilligers welkom - Veel activiteiten in wijksteunpunt Middenhof kunnen alleen plaatsvinden met medewerking van vrijwilligers. U moet het leuk/gezellig vinden om voornamelijk met ouderen te werken en affiniteit hebben met deze doelgroep van Vita.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor verschillende activiteiten in het wijksteunpunt, bijvoorbeeld een bardienst of de maaltijd verzorgen. Maar wilt u iets betekenen voor uw buurt of wijk, dan bent u ook van harte uitgenodigd om eens met ons een afspraak te maken. Voor informatie kunt u contact opnemen met wijksteunpunt Middenhof Bernadette Verhaar, tel. 020-640 48 01.


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:08

Pagina 19

GONDELKOERIER

NIEUWE EIGENAREN VAN KAASWINKEL De kleine Bourgondiër, de kaaswinkel in winkelcentrum Middenhoven, is veranderd van eigenaar. Na 13 jaar wilde de vorige eigenaar, Ruud de Jong, wel eens wat anders en

stopte met zijn kaaszaak. Hij deed de winkel over aan Martin Daalmeijer en Alfred Eilander, die sinds begin september de kaaswinkel runnen. Martin: “De winkel heeft een frisse nieuwe look gekregen. We hebben de wanden een nieuw kleurtje gegeven die meer van deze tijd is, de toonbank is veranderd, maar het vaste assortiment van de winkel is gebleven”. Alfred: “Ook hebben we in de winkel nieuwe producten toegevoegd, zoals diverse nieuwe buitenlandse en Nederlandse kazen en lekkere Italiaanse, Spaanse en Belgische worsten. Daarnaast hebben we in ons assortiment biologische kazen, gemaakt van biologische melk. Het assortiment noten is ook flink uitgebreid met veel lekkere, nieuwe soorten noten en mixen. Aan ons assortiment hebben we bovendien diverse soorten bessen e.d. toegevoegd, zodat de klant een gezonde smoothie of ontbijt kan klaarmaken om de dag goed en gezond te beginnen.” Klantvriendelijk Martin en Alfred komen uit de in Amsterdam en omstreken bekende biowinkel, waar vroeger kaas werd gesneden. Dat gebeurt daar nu nagenoeg niet meer. Vandaar dat beide heren besloten om een bestaande winkel over te nemen met kaas en veel andere lekkere dingen. Dat werd dus de Kleine Bourgondiër in winkelcentrum Middenhoven. “Een zaak waar we klantgerichter te werk gaan en waar het ambachtelijke kaas snijden nog in ere wordt gehouden. Klantvriendelijkheid en service staat bij ons hoog in het vaandel, iets wat je ook mag verwachten in een speciaalzaak”, zegt Alfred. Martin vult aan: “Men kan bij ons ook terecht voor cadeautjes, zowel klein als groot, voor bijvoorbeeld verjaardagen, recepties, bruiloften en kerst.” En dat werd dus de Kleine Bourgondiër in winkelcentrum Middenhoven. Voor meer informatie bent u welkom bij de kaaswinkel, waar de heren u graag laten zien wat er allemaal mogelijk is. Kaasplankjes met buitenlandse kazen maken zij ter plekke voor u. Kaasschalen voor verjaardagen en recepties graag vooraf bestellen. ‘KEEP IT CLEAN DAY’ SUCCESVOL Dankzij de inzet van 17 inwoners werd zuidelijk Amstelveen op vrijdag 20 sep-

tember een beetje schoner. Meer dan 40 volle afvalzakken met zwerfafval was het resultaat van één dag 'grijpen' naar blikjes, flesjes, peuken en nog véél meer. “Het is natuurlijk jammer om te moeten constateren dat deze opruimactie bepaald niet overbodig was. Maar het

enthousiasme van de opruimers en de positieve reacties van de Amstelveners die ons zagen 'grijpen' had ik niet willen missen”, aldus de organisator Anne Marie van Leemt (foto). Het was opvallend dat iedereen zo weer zijn eigen reden heeft om zwerfafval op te ruimen. Zo laat de een zijn hond uit om buiten te zijn en een wandeling te maken en gaat een ander voor datzelfde doel op pad en ruimt ondertussen het zwerfafval op. En weer iemand anders maakt daar gewoon een combi van. Anne Marie: “De mevrouw, die op de Keep It Clean Day voor de verandering niet in haar eigen wijk het zwerfafval opruimde, was heel blij met de service van een buschauffeur. Tijdens de opruimwerkzaamheden was zij haar maatje kwijtgeraakt, waardoor zij was verdwaald in Middenhoven. De buschauffeur bood de dame, met afvalzak en grijper nog in de aanslag, een gratis busrit aan naar De Meent”.

iets anders. Een drempel noemen ze dat”. De mevrouw die op de Keep It Clean Day haar eigen buurt in drie uur tijd heeft opgeruimd liet weten dat ze allemaal verpakkingen zonder inhoud had opgeraapt. Als de inhoud er nog in had gezeten, had ze tot het einde van het jaar voldoende snoep, frisdrank in blik, shag, sigaretten en boodschappentasjes gehad. De plastic petflessen die we hebben verzameld zijn overhandigd aan Francisca Burgos, de kunstenares met het Awareness Recycle Traject (ART) tussen Suriname en Amstelveen. De meest

De Poelster 50 jaar De clinic voor de basisschoolleerlingen vond plaats in het kader van het 50 jarig jubileum van de Amstelveense schaatsvereniging De Poelster. Zie ook www.poelster.nl. Op 30 april 1964 is de schaatsvereniging opgericht. Met de clinic voor de basisscholen hoopte De Poelster het plezier van het schaatsen over te brengen op de Amstelveense jeugd. De laatste twee jaar is er al veel jeugd enthousiast aan het schaatsen geweest op de landijsbaan van De Poelster en de daarnaast gelegen Poel. Voor kinderen in de basisschoolleef-

was de afstand en de trap een drempel. Nu kunnen we iedereen binnen de wijken Middenhoven en Waardhuizen, van jong tot oud, van dienst zijn in onze nieuwe praktijk aan de Melkweg. Onze locatie Myra blijft voorlopig nog bestaan, zodat we op beide locaties trainingen kunnen geven. Onze jarenlange samenwerking met huisarts Hoogervorst krijgt nu fysiek vorm binnen één pand. Samen zullen we met de andere huisartsen en disciplines in de wijken, zoals de diverse thuiszorgorganisaties, de apotheek etc. er naar streven een optimale wijk-

opvallende spullen die in de natuur waren gedumpt en in de afvalzakken zijn beland, waren half gevulde flessen met sterke drank, wieldoppen, een jerrycan met benzine en paraplu's. Een groot contrast met de prachtige paddenstoelen die er ge lukkig ook nog zijn.

tijd is het is mogelijk bij De Poelster op de Jaap Edenbaan te schaatsen op vrijdagmiddag van 16.55 uur tot 17.55 uur en op zaterdagochtend van 09.35 uur tot 10.35 uur. Spelenderwijs worden de kinderen de beginselen van het schaatsen bijgebracht. Hierbij wordt gewerkt met groepjes van ongeveer 10 kinderen, onder leiding van ervaren begeleiders voor de jeugdschaatsers. Start nu met jeugdschaatsen, dan rijd je direct weg als het deze winter weer gaat vriezen! Voor meer informatie: jeugdschaatsen@poelster.nl.

gerichte eerstelijnszorg te bieden. Voor de ouderen in de wijken Waardhuizen en Middenhoven blijven we goed bereikbaar en hebben we nu meer faciliteiten om deze steeds groter wordende patiëntengroep goed van dienst te kunnen zijn.

SCHAATSCLINIC GROOT SUCCES Drempel “Tijdens de voorbereidingen van de Keep It Clean Day heb ik veel persoonlijke, telefonische en mail contacten gehad. Met name de mensen die een grijper van de gemeente hadden gekregen lieten mij weten dat ze regelmatig op pad gaan om het zwerfafval in hun straat, buurt of wijk op te ruimen. Deze mensen vinden dat zelf redelijk gewoon, maar het is juist heel bijzonder dat zij zich op deze manier inzetten voor een schoner Amstelveen. Alle lof voor de minstens 130 Amstelveners die dit doen”, vindt Anne Marie van Leent (foto).

“Gelukkig hoefde ik zelf niet alleen om pad, maar ging ik samen met een ervaren Zapper (ZwerfAfvalPakker) richting Beneluxbaan om het zwerfafval in de buurt van twee pompstations op te ruimen. Want erover praten is één, maar doen is toch echt weer

PAG 19

Vrijdagochtend 11 oktober klonk om 09.55 uur het eerste startschot van het Poelster schaatsseizoen op de Jaap Edenbaan. Het werd gelost door de Amstelveense wethouder Levie (sportzaken) en hij schoot daarmee Renata en Victor Velthuijsen weg. Die werden fanatiek aangemoedigd door 150 Amstelveense basisschoolleerlingen. Dat ondertussen de hemel ook haar poorten had opengezet deerde de aanwezigen niet. Trappelend stonden zij te wachten tot ook zij het ijs op mochten. Onder leiding van 14 Poelstertrainers zetten ze de eerste schreden op (kunst)ijs. De meesten deden dat verbazingwekkend goed. Voor hen niet alleen maar spelletjes op een beperkt stuk ijs, maar ook rondjes maken! Met rode konen en rits naar beneden kwamen zij melden dat ze ‘al weer een rondje‘ hadden gedaan en nu toch wel even wilden uitrusten. Dan toch maar ‘schipper mag ik overvaren’. Even later spurtten ze al weer weg voor nog een paar rondjes. Even over elf kwam de tweede groep van 150 leerlingen het ijs op en die waren al net zo enthousiast. De meegekomen ouders keken wel wat benauwd naar de plassen op het ijs, maar de kinderen zaten er niet mee. Na afloop op de foto en met een beker warme chocolademelk werd hun eerste ‘ijservaring’ afgesloten.

FYSIOCENTRA VERHUIZEN Fysiotherapiepraktijk Middenhoven, sinds 1989 gevestigd op de dr. W. Dreesweg 430a, verhuist begin 2014 naar Melkweg 2. In dat pand, waarin een aantal huisartsen en de GGD gevestigd zijn, staan al geruime tijd 2 peuterspeel-

zalen leeg, hetgeen een ideale ruimte blijkt voor onze praktijk. Ons ideaal, behandelruimten en trainingsfaciliteiten in één lokatie, wordt nu eindelijk verwezenlijkt. Tot nu toe moesten patiënten, die voor training in aanmerking kwamen, naar de 2e locatie Myra aan de Sportlaan, echter voor een aantal mensen

Voor wie ons nog niet kent Wij zijn een fysiotherapiepraktijk met 8 fysiotherapeuten, ieder met zijn/ haar eigen specialisaties. Naast de gewone individuele fysiotherapie zijn wij gespecialiseerd in bekkentherapie, sportfysiotherapie en manuele therapie. Verder geven wij groepstrainingen gericht op Diabetes, Obesitas, CVRM (cardiovasculair risicomanagement) chronische rugproblematiek, valpreventie en algemene medische fitness. Ook kunt u bij ons terecht voor de Oncofittraining, een training t.b.v. het herstel van conditie en kracht tijdens of na kanke). Voor mensen met vaatproblematiek (zgn etalagebenen, ofwel Claudicatio Intermit-

tens, is er een speciale looptraining. Uiteraard zijn onze fysiotherapeuten volgens de laatste normen geschoold en aangesloten bij de diverse beroepsverenigingen en netwerken. Voor meer informatie kijkt u eens op onze website www.fcmm.nl, of loopt u eens bij ons binnen. Ons adres is nu


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:08

Pagina 20

PAG 20

nog Dr.W. Dreesweg 430a (de flat bij de rotonde). Vanaf begin 2014: Melkweg 2. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 020 – 6453011 en per email via fysio@fcmm.nl. SPORTKAMPIOENEN EN –VRIJWILLIGER 2013 Sportbedrijf Amstelveen organiseert namens de gemeente Amstelveen op donderdag 16 januari de jaarlijkse kampioenenhuldiging. Kent u een sportkampioen of bent u zelf kampioen geworden? Meldt u dan aan! Het gaat om Amstelveense sporters of sporters die uitkomen voor een Amstelveense vereniging, die dit jaar individueel of in teamverband een (inter)nationale titel hebben behaald in de hoogste afdeling van hun sport, in de categorieën junior, senior en veteranen. Ook kampioenen, die niet bij een (Amstelveense) vereniging sporten maar wel in Amstelveen wonen, willen wij graag in de huldiging betrekken. Tenslotte vermelden wij voor de goede orde nog dat het om sporten (en sportonderdelen) moet gaan die plaatsvinden onder auspiciën van NOC/NSF. Wij willen de kampioenen graag persoonlijk uitnodigen. Wilt u bij de aanmelding daarom de namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van de kampioenen vermelden? Wilt u ook de juiste omschrijving van de titel van het kampioenschap vermelden? In het zonnetje Wij stellen het bijzonder op prijs als u uw reactie (bij voorkeur per e-mail) voor 9 december stuurt naar: i.m.wulving@sportbedrijfamstelveen.nl. Sport kan niet zonder vrijwilligers en daarom heeft BETONmonteur in samenwerking met het Amstelveens Sportbedrijf besloten om deze belangrijke groep mensen in het zonne-

GONDELKOERIER

In 68 procent van de gevallen kwam het tot een oplossing. De betrokken organisaties leveren hun cijfers aan bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Buurtbemiddeling brengt buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. De initiatiefnemers voor een buurtbemiddelingsproject zijn vooral gemeenten, politie, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

DECEMBER 2013

Nationale Vereniging

DE ZONNEBLOEM

Nader tot elkaar De meest voorkomende oorzaken voor burenruzie zijn: geluidsoverlast door personen, geluidsoverlast door apparatuur en audio en intimidatie, of lastig gevallen worden door buren. In 68 procent van de gevallen konden buurtbemiddelaars de ruziënde partijen nader tot elkaar brengen door hun onafhankelijke opstelling. De politie leverde in 2007 nog 32 procent van de meldingen aan bij buurtbemiddeling en in 2011 nog 27 procent. In 2012 is dat gezakt naar 23 procent. De politie laat kennelijk bewoners vaker zelf direct contact opnemen met buurtbemiddeling, in plaats van dat voor ze te doen. Dat bespaart de politie tijd en capaciteit.

Het bestuur van afdeling Amstelveen-Zuid is op zoek naar een enthousiaste vrijwillig(st)er voor de functie van

Ook in 2013 zijn alweer heel wat meer meldingen bij buurtbemiddeling binnengekomen. Waarschijnlijk speelde het zomerse weer daarbij een belangrijke rol. Als mensen meer buiten zijn, ergeren ze zich namelijk eerder aan elkaar. Verder valt op dat de meldingen net als vorig jaar, complexer worden. Psychische aandoeningen spelen vaker een rol bij burengeschillen, evenals problemen die mensen hebben, omdat ze bijvoorbeeld werkloos zijn, schulden hebben of hun huis niet verkocht krijgen.

Wat wij daar tegenover stellen wordt u graag verteld door

PENNINGMEESTER Wat gaat u doen? • het uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting en jaarrekening • het coördineren van de jaarlijkse lotenverkoop • het (eventueel) aanvragen van subsidies • het meedenken bij het ontwikkelen van het beleid

• • • •

De gemiddelde tijdsbelasting is circa één dagdeel per 14 dagen

Tooske Treep, tel. 0629 623 448 (voorzitter) en e-mail: tooske_31@hotmail com. Mariëlle van Veggel, tel. 0655 173 768 (penningmeester) en e-mail: mvveggel@gmail.com.

Het totaal aantal meldingen is in 2012 afgenomen. Opvallend is wel dat pesten en treiteren in 2012 meer voorkwam. In dat jaar werd 71% van de bemiddelingen positief afgesloten. Het aantal meldingen in het eerste kwartaal van 2013 liep in de pas met voorgaande jaren. Meer informatie over buurtbemiddeling is te vinden op de website www.beterburen.nl. ZELF GROEN ONDERHOUDEN

tje te zetten. Zijn er bij uw vereniging of club mensen die altijd paraat zijn, altijd een helpende hand bieden om de sporters en/of club te ondersteunen? Of ben jij de sporter die altijd gehaald en gebracht wordt door de ouders of verzorgers en wil je ze daar eens extra voor bedanken? Meld deze mensen dan ook voor 9 december aan op www.sportvrijwilliger.org. Uit de inzendingen worden twee vrijwilligers gekozen die een jaar lang de titel ‘Sportvrijwilliger van het jaar in Amstelveen’ mogen voeren. Deze vrijwilligers worden bekend gemaakt op de jaarlijkse kampioenenhuldiging. BUURTBEMIDDELING NODIG In 2012 kwamen in ons land bijna 10.000 hulpvragen binnen bij organisaties voor buurtbemiddeling. Dat is (weer) meer dan het jaar ervoor.

Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (www.hetccv.nl) staat een uitgebreid dossier over buurtbemiddeling, waaronder een Handboek Buurtbemiddeling. Cijfers in Amstelveen Amstelveen werkt sinds 2004 met buurtbemiddeling. Een belangrijk instrument in de aanpak van conflicten tussen buren. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken.

Daarvoor vragen wij: cijfermatig/financieel inzicht nauwkeurig en betrouwbaar organisatorische kwaliteiten kunnen samenwerken in een team

Op vragen van de ChristenUnie (CU) over de mogelijkheid voor particulieren om openbaar groen te onderhouden, heeft het college geantwoord dat het mee wil werken aan het opzetten van beheerovereenkomsten, waardoor bewoners een bijdrage kunnen gaan leveren aan het groenonderhoud bij hen in de buurt. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de bewoners zelf kunnen beslissen hoe het boomvak voor hun deur of plantvak naast hun huis ingericht kan worden, meldt CU-burgerlid Martijs Hoefakker. “Er zijn veel bewoners die het openbaar groen rond hun huis willen onderhouden met bijvoorbeeld een paar mooie voorjaarsbloeiers of lavendel in plaats van het standaard gemeentegroen. Wij zijn van mening dat particulier onderhoud van openbaar groen een verrijking kan zijn voor de uitstraling van het openbaar groen in Amstelveen”. College stelt voorwaarden Onder de volgende voorwaarden is de gemeente bereid om mee te werken aan het opzetten van beheerovereenkomsten, waarin een bijdrage

van bewoners in het groenonderhoud wordt geregeld: • de buurt moet gezamenlijk achter het initiatief staan. Het is niet de bedoeling dat door deze vorm van beheer onenigheid ontstaat tussen bewoners vanwege verschillende verwachtingen; • de groenstructuur moet gehandhaafd blijven. Hier kan geen particuliere inmenging plaatsvinden; • in principe vindt geen particulier beheer plaats aan doorgaande wegen en op zichtlocaties. Dit in verband

Cohesie in de buurt Hoewel de CU het op prijs stelt dat het college duidelijk uitspreekt dat particulier onderhoud van openbaar groen mogelijk is, vindt de partij aan de andere kant de lijst met voorwaarden van het college vrij fors. De ChristenUnie wil meer mogelijkheden voor bewoners om te beslissen hoe het boomvak voor de deur of plantvak naast het huis ingericht kan worden. “Bewoners beleven hier plezier aan, het leidt tot cohesie in de buurt, betrokkenheid bij de leefomgeving en er komt kleur in de straten”, aldus CU-burgerlid Martijs Hoefakker. VENTILEREN IS BELANGRIJK Last van schimmel op de muur? Of muffe luchtjes? Dan ventileert u waarschijnlijk onvoldoende. Dat is niet goed voor uw gezondheid én voor uw energierekening. Zeven tips van Nuon!

met afbreuk, representativiteit en grensvervaging tussen particulierbeheer en gemeentelijk beheer; • er is één centraal aanspreekpunt voor de vertegenwoordiging van het beheer bewonersinitiatief; • er worden heldere en duidelijke afspraken vastgelegd ten aanzien van algemeen beheerniveau en falend onderhoud; • vrijwilligers anticiperen op inzet en frequentie van gemeentelijke activiteiten in de openbare buitenruimte; • bij het opgeven van het burgerinitiatief wordt de oorspronkelijke inrichting hersteld.

Voor een gezond leefklimaat in huis is het belangrijk om 24 uur per dag te ventileren, het hele jaar door. Lang niet iedereen doet dit. Het kan leiden tot vocht- en schimmelproblemen, maar ook tot hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen en een slechte nachtrust. Daarom enkele handige tips en adviezen. • Lucht minstens één keer per dag. Luchten betekent dat u in elke kamer minstens 15 minuten een raam of deur op minimaal handbreedte openzet. Luchten is een goede manier om vochtige lucht of geurtjes snel af te voeren. Houd er wel rekening mee dat luchten alleen niet voldoende is om het leefklimaat in huis gezond te houden. Ook is een continue aanvoer


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:08

Pagina 21

GONDELKOERIER

van verse lucht via ventilatie nodig. • Houd altijd alle roosters open. Hebt u ventilatieroosters in uw ramen? Laat deze dan altijd open staan. Alleen zo kan frisse lucht vrij door het huis stromen en vervuilde lucht het huis verlaten. Staat de wind erop en tocht het? Dan kunt u het rooster tijdelijk voor de helft sluiten. Zorg er dan wel voor dat de roosters bij de andere ramen open staan. Comfortabeler en energiezuiniger zijn zogenoemde zelfregelende roosters. Deze passen de hoeveelheid binnenkomende lucht automatisch aan de winddruk aan. Zo gaat er minder warmte uit huis verloren. • Veel woningen hebben tegenwoordig een mechanisch ventilatiesysteem. Afvoerventielen in de badkamer en keuken zuigen via een elektrische motor lucht uit de woning weg, terwijl verse lucht via roosters in de

PAG 21

ramen binnenstroomt. Mechanische ventilatie is bedoeld voor een constante luchtverversing in huis. Het is dan ook belangrijk dat u het systeem nooit uitzet. Professioneel reinigen • Reinig regelmatig ventilatieroosters en ventielen. Naarmate vuil zich ophoopt in roosters en kanalen, verslechtert de ventilatie in huis. Ventilatieroosters in ramen kunt u het beste regelmatig even afnemen met een vochtige doek en uitzuigen met de stofzuiger. De ventielen waarmee mechanische afvoersystemen de lucht aanzuigen - in de keuken of badkamer - kunt u uit hun behuizing nemen en schoonmaken met een sopje. • Laat uw ventilatiesysteem professioneel reinigen en onderhouden. De afvoerkanalen van (mechanische)

ventilatiesystemen raken in de loop der jaren verstopt, waardoor het systeem niet meer goed werkt en meer energie verbruikt. U kunt zelf de ventilatiebox reinigen met een stofzuiger

en vochtige doek. Daarnaast is het belangrijk om ongeveer eens in de vier jaar de luchtkanalen en motor professioneel te laten reinigen en onderhouden. Het systeem werkt dan

FLITSEN UIT HET NIEUWS 2 VOMAR KOOPT WINKELCENTRUM Vomar Voordeelmarkt heeft het winkelcentrum Middenhoven in Amstelveen van Delta Lloyd Vastgoed Winkels gekocht. Zoveel is wél zeker. Voor de rest is het afwachten gebla-

zen. Vomar Supermarkt wil namelijk ook de vestiging van AH overnemen, maar die probeert dat tegen te houden. Ook wat verder met de mogelijke overname van de AH-winkel te maken heeft – uitbreiding van de Vomar Voordeelmarkt ten koste van de aangrenzende winkels (dierenspeciaalzaak t/m Toko Mammie) - hangt af van de vraag wat er in de toekomst gaat gebeuren. De heer Michiel Tahey van vastgoed adviseur DTZ Zadelhoff heeft toegezegd ons te zullen melden wanneer er meer zekerheid is. BEHOUD HUISARTSENZORG In december vindt in de wijk een verschraling van makkelijk toegankelijke huisartsenzorg plaats door het vertrek van twee van de drie gevestigde huisartsen aan Melkweg 2. Huisarts en blijver Hans Hoogervorst vindt die ontwikkeling minder gewenst gezien het grote aantal ouderen in Middenhoven en Waardhuizen. “Wegvallen van eerstelijnsvoorzieningen in deze wijken staat haaks op de nieuwe trends in de ouderenzorg en eerstelijnszorg. Kwetsbare ouderen willen zelfredzaam zijn, zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en de zorg zo dicht mogelijk bij huis hebben. Enkele eerstelijnsorganisaties zijn hier al op vooruit gelopen. Sinds kort werken organisaties als Amstel-

ring en de ouderenzorg wijkgericht.” Ook Hans Hoogervorst kiest voor deze wijkgerichte aanpak dicht bij de patiënten in Middenhoven en Waardhuizen en blijft dus gevestigd in het combinatiegebouw aan Melkweg 2. Nu fysiotherapie Middenhoven, actief

in de fysiotherapeutische zorg voor ouderen in Middenhoven, zich daar ook gaat, is de eerste stap gezet naar de totstandkoming van een kleinschalig en goed bereikbaar medisch centrum, precies tussen de wijken Middenhoven en Waardhuizen. ALS JE HET MIJ VRAAGT….. De gemeenteraad van Amstelveen organiseert in samenwerking met OLGA (Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland) op donderdag 12 december vanaf 20.00 uur een thema-avond om aandacht te vragen voor de positie van mensen met een handicap. De bijeenkomst in het kader van de decentralisaties wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Centraal staat de vaak concrete zorgvraag en hoe erop wordt gereageerd door relevante instanties en - na de decentralisaties - door de gemeente. Waar liggen kansen om te komen tot snelle en handige oplossingen? Waar gaat het mis als er niet nu al aan wordt gedacht? Programma: 20.15 uur - Kafka-monologen: waargebeurde verhalen waarin een concrete zorgvraag verdwaalde in de bureaucratie en regelgeving, 20.30 uur - Jan Rotmans reageert op de verhalen en gaat in op de transitie in het sociale domein en met name de decentralisaties; 21.15 uur - Vragen uit

de zaal en discussie over de nieuwe rol van mensen met een handicap na de decentralisaties; 22.00 uur - Conclusies en afsluiting. 80 KM/U OP A9 IN AMSTELVEEN De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel van GroenLinks om een maximum snelheid van 80 km/uur op de A9 op het Amstelveense gedeelte in te stellen. Hiermee hoopt de raad dat de leefbaarheid langs de snelweg verder verbeterd wordt en dat bewoners minder last zullen hebben van geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Met die gegevens onder de arm zal het college bij de minister en Tweede Kamer pleiten om de maximumsnelheid ook daadwerkelijk te verlagen. GroenLinks-raadslid Sander Mager: “Heel veel inwoners hebben zorgen over de negatieve effecten van de verbreding van de A9, over de luchtkwaliteit en wat dat betekent voor hun kind met astma. Zorgen over geluidsoverlast die je uit je slaap houdt of het lekker in je tuin zitten verpest, zorgen over verkeersoverlast, over onbereikbare winkels, over verlies van waardevol groen. Maar ook zorgen over een stad die jaren in een bouwput verandert, zeker met daarbij ook nog eens de vernieuwing van het Stadshart en de ombouw van de. Een lagere maximumsnelheid is een van de manieren om te zorgen dat een deel van die zorgen weggenomen of verminderd kunnen worden.” Mager realiseert zich, dat niet iedereen staat te juichen bij een lagere maximumsnelheid. “Daarom vind ik het een ontzettend belangrijk signaal dat alle partijen, ook de echte auto-partijen in de raad, dit voorstel steunen.” EXTRA GELD VOOR AANPAK INBRAKEN D66 en de VVD willen dat de gemeente de woninginbraken in Amstelveen aanpakt. Afgelopen jaar is het aantal woninginbraken gestegen. Inmiddels heeft zeker één op de vijf woningen met een inbraak te maken gehad. De partijen zullen een voorstel indienen om jaarlijks 100.000 euro extra vrij te maken voor het tegengaan van woninginbraken. D66 en de VVD willen het geld vooral besteden aan preventiemaatregelen.

De partijen stellen daarom een regeling voor waarbij de gemeente samen met de inwoners grootschalig raamhefboompjes, anti-inbraakstrips of alarminstallaties inkoopt en deze samen financiert. De afgelopen jaren varieerde het aantal inbraken in Amstelveen van 500 tot 800 per jaar. Op 1 september 2013, vier maanden voor het einde van het jaar, waren er al bijna 500 inbraken gepleegd. VVDfractievoorzitter Noomen: “In wijken waar de meeste inbraken plaatsvinden moet wat ons betreft nog gisteren worden begonnen met inbraakpreventie. Door als gemeente inwoners pro-actief te wijzen op middelen om huizen beter te beveiligen kan een eerste stap in de goede richting worden gezet.” D66 en VVD willen dat het college nog voor eind dit jaar met concrete voorstellen komt om de bestrijding van woninginbraken te intensiveren. TOKO MAMMIE GEOPEND Op 4 oktober werd Toko Mammie met Indonesische lekkernijen in winkelcentrum Middenhoven geopend. Michiel de Bont en zijn dochter Michelle hadden al langer de wens om

beter en gaat langer mee. U kunt dit ook door energieleverancier laten doen, eenmalig of via een periodiek onderhoudscontract. Kijk voor meer informatie op www.nuon.nl/ventilatie. • Ventileer zo energiezuinig mogelijk. Ventileren kost energie, maar het is geen verspilling. De zuinigste manier van ventileren is via een warmteterugwinningsinstallatie (leuk scrabblewoord, red.) of balansventilatie. Deze systemen warmen de vers aangevoerde, koude lucht van buiten op met de warmte van de afgevoerde lucht. Bij mechanische ventilatie kunt u het beste kiezen voor een ventilator met gelijkstroommotor. Die verbruikt tot 80% minder energie dan een ventilator met wisselstroommotor. Mechanische ventilatiesystemen gaan ongeveer 15 jaar mee.

van Michiel altijd ‘mammie’ genoemd werd. Zelfs de kleinkinderen noemden hun oma zo. “Voor de Indische mensen is dit geheel normaal en leek die naam ook perfect, want zeg nou zelf: ‘Ik ga even bij Mammie eten (halen)’ klinkt toch ook heel leuk?”, aldus Michiel. In de winkel van circa 68 vierkante meter aan Brink 16, waar voorheen een slijterij was gevestigd, biedt Toko Mammie de mogelijkheid om te komen eten, maar ook om te komen afhalen. De zaak is geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 11.00 uur. KERSTBOMEN INLEVEREN In week 2 en 3 van het nieuwe jaar kunt u uw oude kerstboom bij de opstellocatie aanbieden, en wel op de dag dat de GFT-containers worden geleegd. Voor de wijk Waardhuizen is

dat op woensdag 8 januari en voor Middenhoven op donderdag 9 januari. U wordt vriendelijk verzocht uw kerstboom niet in de groencontainer te deponeren, maar ernaast. Kerstbomen kunnen ook worden ingeleverd bij het Afvalbrengstation aan Grutterij 26 en bij de tuincentra Life & Garden en Konijnenburg aan de Handweg. De exacte inzameldagen voor 2014 zijn op te vragen via www.amstelveen.nl/afval. LANG WACHTEN OP HUURWONING Terwijl zich in Amstelveen steeds meer buitenlandse werknemers vestigen, die dure woningen kunnen be-

een ‘Toko’ te beginnen en ineens was daar de kans en wel in winkelcentrum Middenhoven! De naam van de toko is Toko Mammie omdat de moeder


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:08

Pagina 22

PAG 22

talen, blijven de wachtlijsten van gegadigden voor een sociale huurwoning onverminderd lang. De wachttijd voor startende woningzoekenden steeg met ruim 5,5 procent naar 9,5 jaar. Dat komt omdat de gemeente slechts een deel van de vrij komende sociale huurwoningen voor zichzelf mocht houden. In juni gaf de Stadsregio toestemming om de zogenoemde vrije beleidsruimte naar 50% te verhogen. Doordat mensen minder verhuizen, komen jaarlijks ook minder sociale huurwoningen vrij. Vorig jaar waren dat er 514. De gemeente bouwt vooral voor de midden inkomens, omdat men in het raadhuis er nog steeds vanuit gaat dat doorstroming ervoor zorgt dat er sociale huurwoningen vrijkomen en de wachttijden voor Amstelveners op een dergelijke woning afnemen. Die wachttijden variëren momenteel van tien jaar tot bijna 18 jaar voor doorstromers. Het aanbod van middeldure huurwoningen in de prijsklasse 650 tot 900 euro per maand is gestegen. Wethouder Groot (bouwen) denkt dat ook door de verhoging van beleidsruimte de wachttijden voor inwoners op een sociale huurwoning afnemen.

GONDELKOERIER

De zwemmers maken zelf de keuze of zij komen vrijzwemmen, baantjes trekken of meedoen aan één of meer aquasporten. Op het terras bij het golfslagbad kan worden genoten van gratis koffie en thee met een koekje. De kosten zijn € 3,50 per persoon. Wilt u ook deelnemen aan deze activiteiten? Neem dan voor meer informatie een kijkje op www.meerkamp. nl. U kunt ook contact opnemen met tel. 020 - 547 5859 en via info@ meerkamp.nl. MKB AWARD VOOR KRAGTWIJK Na het winnen van de Amstelveense voorronde van de Duurzaam MKB Award, slaagde Kragtwijk Catering er ook in om de Award voor de hele Am-

Joost, Martijn en vader Kragtwijk

AMSTELRING: KWALITEIT IN ZORG Als u tijdelijk of permanent zorg nodig heeft en in de wijk Middenhoven woont, bent u bij ons aan het juiste adres. Amstelring team Middenhoven is gevestigd in de Middenhof en is een hechte groep van gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden die ook oog voor het sociale contact heeft. Dat betekent dat wij naast de nodige verpleging graag een praatje met u maken en een band met elkaar opbouwen. Zo voelt u zich vertrouwd als wij bij u op bezoek komen. Ons team regelt sinds september vorig jaar de diensten onderling, met als gevolg korte lijnen en snelle beslissingen. Wij regelen met elkaar dat er te allen tijde zorg voorhanden is. Ons werk bestaat o.a. uit wassen/douchen, wondverzorging, steunkousen aan- en uittrekken, terminale zorg en ga zo maar door. Na een jaar bezig te zijn geweest merken we dat de tevredenheid hoog is. Ons doel is dan ook hoge kwaliteit van zorg en tevreden cliënten. Mocht u ons nodig hebben of iets willen vragen: wij zijn van 07:00 's morgens tot 23:00 uur 's avonds bereikbaar op nummer 06-55336872.

stelland regio in de wacht te slepen. Kragtwijk mag het nu opnemen tegen andere regiowinnaars en maakt kans om de Duurzaam MKB Award van Nederland te winnen. Voor de Duurzaam MKB Award 2013 meldden zich in totaal 14 bedrijven uit de Amstelland Regio aan, stuk voor stuk koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen. De jury baseerde haar oordeel over de bedrijven op de manier waarop deze bedrijven omgaan met de drie P's (people, planet, profit) en hoe rendabel de bedrijven zijn. Dit is van belang, want als duurzaam ondernemen de toekomst is, moet het ook bedrijfsmatig rendabel moet zijn". Kragtwijk Catering, vaste adverteerder in deze krant, is een 40 jaar oud familiebedrijf. Met een team van zo’n 60 vakmensen leveren ze een breed scala aan cateringdiensten. Eigenaars Joost en Marijn: “Wij werken met eerlijke producten en met leveranciers die weten waar ze het over hebben. Die samenwerking verloopt op zeer persoonlijke basis, want we willen letterlijk en figuurlijk weten wat voor vlees we in de kuip hebben. We houden rekening met het dierenwelzijn, serveren alleen verantwoorde vis en werken met natuurlijke ingrediënten.”

ZWEMMEN VOOR SENIOREN Ten behoeve van de actie ‘Amstelveen Beweegt Gezond 55+’ is zwembad De Meerkamp op maandagochtend en wegens groot succes sinds kort ook op vrijdagochtend speciaal ge-

VVD & D66: GROENVERLIES COMPENSEREN De verbreding van de A9 gaat ten koste van een deel van het Meanderpark. De fracties van VVD en D66 willen dat de gemeente de aantasting

opend voor senioren. Op maandag en vrijdag kan er vanaf 09:30 tot 12:00 uur worden gezwommen. Dan zijn alle baden beschikbaar voor senioren.

van het groen compenseert door minimaal dezelfde hoeveelheid én kwaliteit groen terug te brengen in de stad. Beide partijen willen dat al in

2015 begonnen wordt met de aanleg van het groen. D66 raadslid Berkhout: “Natuurlijk moet Rijkswaterstaat het Meanderpark te zijner tijd zoveel mogelijk terugbrengen in de oude staat als zij klaar zijn met de verbreding. Voordat dat groen weer hetzelfde kwaliteitsniveau heeft, gaan er jaren overheen. Dat duurt ons veel te lang”. VVD raadslid Feenstra vult aan: “Juist daarom moeten we nu al nadenken over alternatieven. Bijvoorbeeld over het voorstel van de Groenraad om in het verlengde van het huidige Meanderpark de oude oprit aan de oostkant van de stad om te vormen tot een park. Ik vind dat een heel interessant voorstel en het onderzoeken waard.” De verbreding van de A9 zal met name aan de noordkant van de weg leiden tot aantasting van de groenvoorziening, omdat tijdens de bouw van de weg extra ruimte nodig is. In een motie van VVD en D66 wordt het college gevraagd om medio 2014 met uitgewerkt plan te komen, zodat in 2015 al met de aanleg kan worden begonnen.

DECEMBER 2013

de scholen zelf maar een kwart van het totaalbedrag hoeven bij te dragen. Volgens onderwijswethouder Herbert Raat is besloten om, ondanks dat het overal wat minder gaat, niet aan deze subsidie te tornen. Naast de investering in scholenbouw draagt de gemeente bij aan de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs. Belangrijke thema's zijn hierbij ICT ontwikkeling, taalbeleid en omgaan met excellentie/hoogbegaafdheid. De bedoeling is eenmalige stimulering met een blijvend resultaat. Andere criteria zijn dat de projecten moeten bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, dat ouders betrokken moeten

landers de fiets in een bewaakte stalling en haalt driekwart de waardevolle spullen uit de auto. BURGEMEESTER STAPT OP Onze huidige burgemeester Jan van Zanen verruilt per 1 januari 2014 Amstelveen voor Utrecht. Zijn naam circuleerde al tijden in de Domstad. Van Zanen werd op 5 november door een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad gekozen. In totaal solliciteerden er 26 kandidaten naar de functie van burgemeester . Voordat hij burgemeester van Amstelveen werd, was Jan van Zanen jarenlang wethouder in Utrecht. De redactie felici-

MINDER LAWAAI VAN SCHIPHOL Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) heeft besloten dat het gebruik van de start- en landingsbanen op Schiphol wordt aangepast, zodat vaker die baan kan worden gebruikt die de minste geluidshinder oplevert. Verder wordt 10 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen die de leefomgeving verbeteren. Het besluit volgde na een advies van de zogeheten Alderstafel, een overleg van luchtvaartpartijen, bewonersorganisaties, regionale bestuurders en het Rijk. De betrokkenen achten het nieuwe geworden en dat leerlingen voorbereid worden op de maatschappij. Ook talentontwikkeling van leerlingen en leerkrachten is belangrijk. Het criterium dat ook het bedrijfsleven bij het project is betrokken blijft lastig, Sommige scholen gaan hier creatief mee om, zij zorgen voor gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven.

luidsstelsel goed uitvoerbaar. In afwachting van invoering van het nieuwe stelsel, wordt al wel volgens de nieuwe regels gevlogen. In het stelsel is ook vastgelegd dat tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar zijn toegestaan. Daarnaast zullen de luchthavens Eindhoven en Lelystad een deel van de vraag naar vliegverkeer (70.000 vluchten) afhandelen. Bij elkaar leveren alle maatregelen die de afgelopen 5 jaar zijn getroffen ertoe dat het aantal mensen rond Schiphol, dat last van vliegtuig lawaai heeft, met 10 procent afneemt. Ter bescherming van gebieden, waar geluidsbeperkende maatregelen niet meer mogelijk zijn, zal de staatssecretaris samen met Schiphol en de provincie Noord-Holland een hulpfonds inblazen, waarin de drie partijen elk 10 miljoen euro storten. Zie ook www.alderstafel.nl. BIJNA 3 TON VOOR BASISSCHOLEN Net als vorig jaar heeft een aantal basisscholen op verzoek van B en W projecten ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De beste ideeën worden door het college voor 75% gesubsidieerd, waardoor

teert de gemeente Utrecht, maar betreurt het vertrek van Jan van Zanen zeer.

WEINIG NEDERLANDERS MET EEN ALARM Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2011

CRISIS: KINDEREN DE DUPE Kinderen betalen de rekening van de crisis. Dat is de conclusie uit de Kinderrechtenmonitor 2013 dat half september werd gepresenteerd door Kinderombudsman Marc Dullaert. „Steeds meer kinderen leven in armoede, de crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de zorg.” Ook maakt Dullaert zich zorgen over toe-

blijkt dat, om inbrekers buiten de deur te houden, bijna de helft van de Nederlanders een lampje laten branden als zij niet thuis zijn. Ruim twee op de drie mensen hebben een extra slot op de deur. Aan de andere kant heeft slechts één op de negen Nederlanders een alarm in zijn huis. Bovendien doet lang niet iedereen die buitenverlichting heeft (vier op de vijf Nederlanders) die ook daadwerkelijk aan. Volgens het CBS steeg het aantal mensen dat te maken kreeg met een woninginbraak de afgelopen jaren flink: van 2,5 procent in 2008 tot 3,1 procent in 2011. Dat is een stijging van 100.000 slachtoffers. Buiten de deur zet 40 procent van de Neder-

nemende spanningen in gezinnen met financiële problemen. Op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen laat de monitor zien hoe het met de rechten van kinderen in ons land is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat, zijn er blijvende zorgen. Dullaert: „Een op de negen kinderen leeft in armoe en goed onderwijs op maat voor kinderen die extra zorg nodig hebben, wordt maar geen vanzelfsprekendheid.” Duizenden kinderen gaan niet naar school. Ook zijn er voor kinderen en jongeren lange wachttijden in de zorg en zijn veel kinderen nog slachtoffer van mishandeling. Verder is de situatie van asielzoekerskinderen niet


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:08

Pagina 23

GONDELKOERIER

structureel verbeterd en zijn er jaarlijks nog 9000 zwerfjongeren onder de 23 jaar. De Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het CBS. Dullaert komt met tal van aanbevelingen. Hij vindt bijvoorbeeld dat de politie een up-todate registratiesysteem moet krijgen van vermiste kinderen. Voor meer informatie googlet u op kinderrechtenmonitor 2013. SCHOLEN HADDEN JUDOFEEST Op vrijdagochtend 1 november kwam judoka Ruben Houkes, wereldkampioen judo en winnaar van de bronzen medaille tijdens de Olympische Spelen, naar De Meent in Amstelveen. Voor bijna 200 basisschoolkinderen verzorgde Houkes, ambassadeur van Schooljudo.nl, twee grote judo-clinics in de sporthal van het

ontmoetingscentrum. Dit jaar waren bijna 200 kinderen van vier basisscholen twaalf weken in de ban van judo. De groepen 3 en 4 van basisscholen de Zwaluw, de Pionier, de Cirkel en de Willem-Alexanderschool hadden net zes weken judoles gehad tijdens de gymles op school. Elke week stond een thema centraal. Zo leerden de kinderen samenwerken, valbreken en enkele stoeivormen. Daarnaast kregen zij die dag een echte Olympische medaille te zien. Hopelijk inspireert deze medaille na de zes naschoolse judolessen de kinderen om door te gaan met judo. Het Schooljudo programma wordt mede mogelijk gemaakt door de partner van www.schooljudo.nl, zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en het Sportbedrijf Amstelveen.

PAG 23

onderzoek worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 aan de gemeenteraad aangeboden.

dam, Aalsmeer, Amstelveen en andere gemeenten in de omgeving. De besparing die hieruit voorkomt zal worden ingezet om lastenverzwaring bij burgers te voorkomen. Hoewel de huidige overeenkomst pas over vijf jaar afloopt, is het volgens de gemeente gunstig de overeenkomst nu al te verlengen, waardoor het gunstig is voor de kostprijs. Het verwerkingtarief van het restafval daalt tot 2018 van 80 euro naar 65 euro per ton afval. Wethouder John Levie (Afval): “Dit contract is gunstig voor Amstelveen. Met deze nieuwe overeenkomst vangen we de lastenverhoging voor Amstelveners met betrekking tot afval op. Dat we met een afvalverwerkingsbedrijf in de buurt werken is ook gunstig. Dat voorkomt veel extra vrachtverkeer. Dat is goed voor onze portemonnee én het milieu.” De afvalverbrandingscentrale van AEB is één van de modernste, schoonste en milieuvriendelijkste ter wereld. Het bedrijf zet restafval om in duurzame energie en warmte. Ook worden recyclebare materialen, zoals ijzer, uit het afval gehaald. De warmte die vrijkomt gebruikt de gemeente Amsterdam om duizenden huishoudens en bedrijven van warmte en warm water te voorzien. Omdat deze bedrijven en huishoudens hun pand zelf niet hoeven te verwarmen, is er minder CO2uitstoot.

MEER ARBEIDSPLAATSEN Uit de onlangs verschenen Monitor Amstelveense Economie 2012-2013 blijkt dat Amstelveen ondanks de economisch ongunstige tijden het relatief goed blijft doen. Het aantal bedrijfsvestigingen in Amstelveen blijft toenemen, waardoor het aantal arbeidsplaatsen vorig jaar met meer dan achthonderd is gestegen. Met de komst van een aantal grote internationale bedrijven in de tweede helft van 2013 lijkt deze trend zich te zullen voortzetten. De groep niet-werkende werkzoekenden groeide tot eind 2012 richting de 2000, maar lijkt zich in de eerste helft van 2013 te stabiliseren rond de 3,5%. Een zorgpunt is en blijft de leegstand van Amstelveense kantoren. Deze is eind 2012 gegroeid naar 24%. Een lichtpunt is dat meer eigenaren investeren in hun leegstaande kantoorpand en daar succesvol mee zijn.

HUREN BIJ HET SPORTBEDRIJF Bij het Sportbedrijf Amstelveen kunnen huurders via servicepunt@sportbedrijfamstelveen.nl terecht voor u alle vragen over de huur van velden, sporthallen, zalen en tennisparken kwijt. Het servicepunt is vooral bedoeld voor vragen over de schoonmaak van de zaal, mankementen aan de zaal, mankementen aan de toestellen en de inrichting. De status of afhandeling van uw vraag of verzoek krijgt u via een speciaal ticket systeem keurig per e-mail thuisgestuurd. Zo weet u altijd wanneer en welke actie er ondernomen is. Voor de huur van accommodaties is verhuur@ sportbedrijfamstelveen.nl nog steeds het aangewezen e-mailadres. Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u ons bereiken via: telefoon: 020-3473451of mail: info@sportbedrijfamstelveen.nl.

NIEUW CONTRACT AFVALVERWERKING De gemeente verlengt het contract met het Afval Energie Bedrijf (AEB) uit Amsterdam met vijf jaar. Het bedrijf verwerkt het restafval van Amster-

DODELIJK LANDBOUWGIF Bijen bestuiven meer dan 70% van onze belangrijkste landbouwgewassen, zoals fruit en groente. Ze zijn dus niet alleen erg belangrijk voor het ecosysteem, maar ook voor ons. He-

laas zijn veel nieuwe bestrijdingsmiddelen levensbedreigend voor de bij. De Europese Commissie verbiedt nu drie bestrijdingsmiddelen. Een goede eerste stap, aldus Greepeace, maar absoluut niet genoeg om de massale bijensterfte te stoppen. Greenpeace wil een verbod op álle schadelijke landbouwgiffen. Ten eerste: een Europees verbod op bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen. Mocht dat niet lukken in Europa, dan moet Nederland deze maatregel in eigen land nemen. Ten tweede: EUlidstaten moeten nationale actieplannen aannemen voor bescherming van bijen en wilde bestuivers met specifieke aandacht voor bevordering

van duurzame landbouw. Ten derde: behoud van natuurlijke leefomgevingen van bijen en wilde bestuivers en meer biodiversiteit in agrarische gebieden. Met andere woorden: meer leefruimte en voedsel voor de bijen in en om akkers en weiden. En tenslotte: meer financiering voor onderzoek naar en toepassing van ecologische landbouwmethodes. ONDERZOEK PARTICIPATIE Hoe kan participatie bijdragen tot betere overheidsbeslissingen en tot meer draagvlak bij burgers? Dit is de centrale vraag van het rekenkameronderzoek dat in september van start ging. Om antwoord te geven op deze vraag verdiept de Rekenkamercommissie zich in het gemeentelijk participatiebeleid en vooral in de resultaten die worden bereikt. Ondanks serieuze inspanning en bereidheid van de gemeente (college en ambtenaren) eindigt participatie nogal eens in teleurstelling en verongelijktheid. De Rekenkamercommissie vraagt zich af hoe het komt dat, ondanks een positieve instelling van burgers en gemeente, participatietrajecten soms geen gelukkig eind kennen? Met het oog op de financiële krapte waarmee Amstelveen de komende jaren mee te maken krijgt en de extra kosten van burgerparticipatie, moet scherp worden nagegaan of en wanneer welk soort participatie bij welk soort overheidsbesluiten voor iedereen tot bevredigende resultaten leidt. Zowel structurele (bijvoorbeeld participatiegroepen) als incidentele vormen van participatie vallen onder het onderzoek. Met het onderzoek wil de Rekenkamercommissie ook een basis bieden voor het voeren van een discussie en het in gang zetten van verbeteringen. De resultaten van het

HWC JUBILEERDE Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hermann Wesselink College vond op 28 september een reünie plaats voor alle oud-leerlingen en ex-docenten. Leraren, waarover nog vaak gesproken wordt, zoals de legendarische biologieleraar Watze de Vries en D66-raadslid Rien Alink, voorheen docent klassieke talen, waren bereid gevonden om die dag een speciale gastles te geven. Het HWC-gebouw werd tijdens de feestelijkheden opgedeeld in jaargangen, zodat de kans het groots was dat mensen, die bij elkaar op school hebben gezeten, elkaar tegen het lijf zouden lopen. In de aula van de school zorgde een aantal oud-leerlingen

voor muziek. Het HWC had ook gezorgd voor een mooi jubileumboek vol met dubbelinterviews met mensen die er onderwijs hebben gevolgd of er werkzaam zijn geweest. CLAUDIA DE BREIJ IN SCHOUWBURG Op woensdag 23 april komt Claudia de Breij naar Amstelveen met haar ‘Nieuwe voorstelling’. Inderdaad: Nieuwe voorstelling. Zo heet hij straks natuurlijk niet, maar Claudia de Breij is voorzichtig geworden met titels geven aan zaken die wat haar betreft

nog geen naam mogen hebben. Twee jaar geleden besloot ze haar tournee ‘Landgenoten’ te annuleren omdat ze vond dat ze niet genoeg te vertellen had. Maar nu kruipt het bloed weer waar het gaan moet. Toen bekend werd dat Claudia begin 2014 een nieuwe theatertour ging doen, twijfelde schouwburgdirecteur Dominique Deutz geen moment. “Wij zijn ontzettend blij dat Claudia weer een nieuwe tour gaat doen. Ook bij ons werd haar voorstelling ‘Landgenoten’ geannuleerd en hebben wij veel bezoekers moeten teleurstellen. Nu kan het publiek weer van haar genieten”. Voor meer informatie: www.schouwburgamstelveen.nl.

VEEL EENZAAMHEID IN NEDERLAND Bijna één op de drie Nederlanders boven de 18 jaar voelt zich enigszins eenzaam, terwijl ruim 8 procent aangeeft zeer eenzaam te zijn. Dat blijkt uit een RIVM-analyse. De GGD’en hebben deze gegevens in 2012 verzameld onder ruim 370.000 mensen. Na hun 70ste jaar is er een toename van mensen die zich eenzaam voelen. Van de mensen die 90 jaar of ouder zijn, zegt bijna 65 procent zich eenzaam te voelen, waarvan 17 procent zeer eenzaam. De eenzaamheid bij voornamelijk ouderen komt ook voor in Amstelveen, De Buurtkamer en wijkcentra zijn goede oplossingen voor vele alleenstaande plaatsgenoten. Eenzaamheid wordt gedefinieerd als het ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan bepaalde sociale relaties. Er kan sprake zijn van

emotionele eenzaamheid, of sociale eenzaamheid. Bij emotioneel eenzamen ontbreekt een hechte, emotionele band met de mensen in hun omgeving. Bij sociale eenzaamheid hebben mensen minder contact met anderen dan ze wensen. Mensen die zich gezond voelen geven aan minder vaak (32 procent) aan eenzaam te zijn dan zij die zich niet gezond voelen (60 procent). Van de mensen die gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, voelt 58 procent zich eenzaam, tegenover 33 procent van de gehuwden of samenwonenden en 45 procent van de alleenstaanden. SP 10 JAAR ACTIEF IN AMSTELVEEN De afdeling Amstelland van de SP vierde afgelopen september het tienjarig bestaan. De SP was al lang actief voordat zij in de gemeenteraad kwam en haalde toen vooral het nieuws ten tijde van de bouwfraude. De partij toonde toen aan dat ook de gemeente Amstelveen op dat gebied niet altijd ‘helemaal schoon’ kon worden genoemd. “Lokaal actief zijn is belangrijk voor ons, want alleen zo kunnen we iets voor de mensen betekenen. En dat activisme doen we zoveel mogelijk samen met de mensen”,


GONDELKRANT dec 13:Opmaak 1

18-11-2013

21:08

Pagina 24

PAG 24

aldus fractievoorzitter Joep van Erp (foto). Hij wijst op de acties die de laatste jaren werden gevoerd, zoals die tegen de golfbaan in de Bovenkerkerpolder en voor behoud van tramlijn 5 en de bibliotheek in Middenhoven. Van Erp erkent dat niet alle acties (meteen) tot succes hebben geleid. De SP is ook voortdurend in actie tegen de armoede en de leegstand van huizen en kantoren en vóór de bouw van sociale huurwoningen en betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Sinds 2010 zit de SP in de gemeenteraad met twee raadsleden. Van Erp denkt dat zijn partij klaar is om ook in het college van B&W door te dringen. “Wij zijn klaar om de handen uit de mouwen te steken bij het besturen van de stad. “Dat willen wij graag, want dan kunnen we nóg meer het verschil maken in Amstelveen.” OPROEP AAN ONDERNEMERS De gemeente zou graag zien dat Amstelveense ondernemers in ruil voor subsidies jonge gehandicapten en anderen met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ in dienst zouden nemen. In het sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties is afgesproken dat bedrijven mensen met een arbeidsbeperking in dienst moeten nemen. Niet alleen de gemeente, maar ook bedrijven dragen verantwoordelijkheid om die mensen aan het werk te helpen, aldus B en W. Zij erkennen dat het dagelijks stijgend aantal werklozen een probleem is en dat vanaf januari 2015 de groep met extra problemen alleen

GONDELKOERIER

maar groter wordt. Mensen met nu nog een Wajong uitkering (jonge gehandicapten) moeten dan als het even kan aan de slag. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid voor lokale overheid en bedrijfsleven, zegt het college. Alle leden van de Ondernemersvereniging Amstelveen zijn rechtstreeks benaderd. Nu al biedt de gemeente diverse mogelijkheden om hen te helpen bij het aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zoals kosteloze proefplaatsingen, loonkostensubsidie of de No Risk polis. Met de loonkostensubsidie bijvoorbeeld compenseert de ondernemer eventuele lagere arbeidsproductiviteit en of begeleiding van een uitkeringsgerechtigde. CHRISTEN UNIE WIL ONDERZOEK VOLKSGEZONDHEID LANGS A9 Diverse partijen in de gemeenteraad willen weten welke gezondheidsrisico’s er voor bewoners langs de A9 kleven als die weg wordt verbreed. Zo heeft de ChristenUnie (CU) schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek, waaruit blijkt dat de uitstoot van schadelijke stoffen op de A13 bij de Rotterdamse wijk Overschie de volksgezondheid ernstig heeft verslechterd, sinds vorig jaar de maximum snelheid omhoog ging van 80 naar 100 kilometer per uur. De CU wil dat B en W snel een op de A9 gericht onderzoek instellen naar de gevolgen van de verbreding en zo nodig maatregelen nemen. “Uit het onderzoek bleek dat de verhoging van de maximumsnelheid op de A13 te resulteerde in 2,5 keer zoveel uit-

stoot dan was berekend. De mensen die daar wonen hebben een verhoogde kans op kanker, een beroerte of longemfyseem. Het rapport was zo ernstig dat milieuorganisaties direct een juridische procedure hebben gestart om de maximumsnelheid weer teruggebracht te krijgen naar 80 kilometer”, aldus fractieleider De Pijper. Hij wil dat het college duidelijk te communiceert met de bewoners rond de A9 en dat het reageert op de uitkomst van het onderzoek rond de A13 en welke gelijkenis er is met de A9. MEER ARBEIDSPLAATSEN Uit de onlangs verschenen Monitor Amstelveense Economie 2012-2013 blijkt dat Amstelveen ondanks de economisch ongunstige tijden het relatief goed blijft doen. Het aantal bedrijfsvestigingen in Amstelveen blijft toenemen, waardoor het aantal arbeidsplaatsen vorig jaar met meer dan achthonderd is gestegen. Met de komst van een aantal grote internationale bedrijven in de tweede helft van 2013 lijkt deze trend zich te zullen voortzetten. De groep niet-werkende werkzoekenden groeide tot eind 2012 richting de 2000, maar lijkt zich in de eerste helft van 2013 te stabiliseren rond de 3,5%. Een zorgpunt is en blijft de leegstand van Amstelveense kantoren. Deze is eind 2012 gegroeid naar 24%. Een lichtpunt is dat meer eigenaren investeren in hun leegstaande kantoorpand en daar succesvol mee zijn.

DECEMBER 2013

WIST U DAT...? door Jan Demming ●

… Connexxion twee jaar na afschaffing van de strippenkaart de prijzen met 28 procent heeft verhoogd?

… diverse reisorganisaties juist hadden verklaard dat de OV-chipkaart nauwelijks duurder zou worden?

… de prijsstijging in andere regio’s nog hoger is en dat een ritje per tram, bus en metro in Amsterdam met 38% en rond Den Haag met 47% is gestegen?

… de regeringspartijen VVD en PvdA de leeftijdsgrens voor rokers omhoog willen brengen van 16 naar 18 jaar?

… zij bovendien tabakszaken, die drie keer betrapt zijn op de verkoop van tabak aan minderjarigen, tijdelijk willen sluiten?

… meer dan 200.000 mensen vorig jaar slachtoffer werden van identiteitsfraude via een betaal- of pinautomaat of via internet?

… het hier gaat om het kopiëren van een bankpas of creditcard bij een betaal- of pinautomaat (skimming) en het achterhalen van betalingsinformatie via een gehackte computer of nepwebsite (phissing of pharming)?

… de Concertina’s en het Ad Hoc-koor gezamenlijk een Kerstconcert geven?

… dit plaats vindt op 15 december vanaf 14.00 uur in het Noorddamcentrum te Bovenkerk?

… bij de Cirkel en de Willem Alexanderschool de brandmeldcentrale en inbraakinstallatie worden vervangen?

… om ze te kunnen beschermen de gemeente graag wil weten waar zich egels in Amstelveen bevinden?

… u verzocht wordt dit door te geven aan de gemeente via www.natuurmilieuweb.nl/egel?

● ●

… er een tekort aan vakmensen dreigt?

● ●

… het UVW hierdoor problemen verwacht als de economie weer aantrekt?

… deze lijn sinds mei niet verder ging dan station Spaklerweg, waar reizigers met bestemming CS v.v. moesten overstappen?

… de Gondelkoerier op www.mijnamstelveen.nl ook on-line kan worden gelezen?

… zanger Gerard Joling genomineerd is voor dom bontje van 2013?

… steeds minder jongeren kiezen voor een ambachtelijke opleiding tot bijvoorbeeld meubelmaker, stratenmaker, tegelzetter of tandtechnicus? … dat metrolijn 51 sinds half november weer rechtstreeks van en naar het Centraal Station rijdt?


Gondel dec13